Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 32 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:10), Vilém Kraus (příchod 16:05), Libor Petřina, Mgr. Miroslav Neumann Tajemník: Ing. Jaroslav Šuk RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 700/2014 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Přidělení bytu s podporou č. 10 v č.p pí. V. V. RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v č.p pí. V. V. na dobu určitou, 1 rok s možností prodloužení nájemního poměru a v souladu s Pravidly pro uzavření smlouvy o nájmu v bytech s podporovaným bydlením, schválenými ZM dne RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v č.p pí. V. V. na dobu určitou, 1 rok s možností prodloužení nájemního poměru a v souladu s Pravidly pro uzavření smlouvy o nájmu v bytech s podporovaným bydlením, schválenými ZM dne bod programu materiál č. : 702/2014 předkládá : Bc. Monika Nová,Dis. za odbor : Odbor školství a kultury : Úprava cílového počtu žáků ZŠ RM schvaluje snížit cílovou kapacitu v ZŠ J. Matiegky, Pražská 2817, Mělník a v ZŠ Mělník, Blahoslavova 2461 dle předloženého návrhu. RM ukládá oddělení školství provést tuto změnu v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. RM schvaluje snížit cílovou kapacitu v ZŠ J. Matiegky, Pražská 2817, Mělník a v ZŠ Mělník, Blahoslavova 2461 dle předloženého návrhu. RM ukládá oddělení školství provést tuto změnu v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. HLASOVÁNÍ: pro 5 zdržel se 1 proti 0 Petra Kučerová 1

2 3. bod programu materiál č. : 703/2014 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Výmaz místa poskytovaného vzdělávání - škola při nemocnici RM schvaluje výmaz školy při nemocnici, Pražská 528 při ZŠ Mělník, J. Seiferta 148 z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. RM schvaluje výmaz školy při nemocnici, Pražská 528 při ZŠ Mělník, J. Seiferta 148 z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 4. bod programu materiál č. : 704/2014 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Jednorázový příspěvek ze Sociálního programu města Mělníka RM schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku ze Sociálního programu města Mělníka paní M. P. ve výši 5.000,- Kč. RM schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku ze Sociálního programu města Mělníka paní M. P. ve výši 5.000,- Kč. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti 0 5. bod programu materiál č. : 705/2014 předkládá : Ladislav Hošmánek za odbor : Městská policie : Veřejnoprávní smlouva mezi městem Mělník a obcí Medonosy RM doporučuje ZM schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mělník a obcí Medonosy o administraci dopravních přestupků Městskou policií Mělník na úseku dopravní agendy, dle předloženého návrhu. RM doporučuje ZM schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mělník a obcí Medonosy o administraci dopravních přestupků Městskou policií Mělník na úseku dopravní agendy, dle předloženého návrhu. Petra Kučerová 2

3 6. bod programu materiál č. : 707/2014 za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků : Nabídka k uplatnění předkupního práva - výkup pozemků p.č. 7938/5, 7938/7 k.ú.mělník, Mgr.R. R. 1/ RM doporučuje ke schválení ZM uplatnit předkupní právo dle smlouvy V-5068/2009. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu a výkup pozemků p.č. 7938/5, 7938/7 k.ú.mělník od Mgr.R. R. za kupní cenu ,- Kč. 2/ RM doporučuje ke schválení ZM neuplatnit předkupní právo dle smlouvy V-5068/2009. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr výkupu a výkup pozemků p.č. 7938/5, 7938/7 k.ú.mělník od Mgr.R. R. za kupní cenu ,- Kč. RM doporučuje ke schválení ZM neuplatnit předkupní právo dle smlouvy V-5068/2009. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr výkupu a výkup pozemků p.č. 7938/5, 7938/7 k.ú.mělník od Mgr.R. R. za kupní cenu ,- Kč. 7. bod programu materiál č. : 709/2014 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Krytý bazén Mělník - druhé opětovné schválení zadávacího řízení RM schvaluje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení opětovného zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 a za podmínky 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: "Krytý bazén Mělník" RM schvaluje pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH. RM schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů ve složení: 1. člen: Mgr. Miroslav Neumann, místostarosta města Mělník 2. člen: Petr Skácel, DiS., vedoucí oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 3. člen: Martina Mikešová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník a náhradníků členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů ve složení: Náhradník za 1. člena komise: MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník Náhradník za 2. člena komise: Martina Neubauerová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník Náhradník za 3. člena komise: Jiří Navrátil, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník RM schvaluje jmenování členů hodnotící komise ve složení: 1. člen: Mgr. Miroslav Neumann, místostarosta města Mělník 2. člen: Ing. Dana Kratoňová, vedoucí Finančního odboru MÚ Mělník 3. člen: Petr Skácel, DiS., vedoucí oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 4. člen: Martina Mikešová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 5. člen: Bc. Lukáš Kuda, euromanažer MÚ Mělník a náhradníků členů hodnotící komise ve složení: Náhradník za 1. člena komise: MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník Náhradník za 2. člena komise: Ing. Alena Schindlerová, rozpočtář Finančního odboru MÚ Mělník Náhradník za 3. člena komise: Martina Neubauerová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník Petra Kučerová 3

4 Náhradník za 4. člena komise: Jiří Navrátil, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník Náhradník za 5. člena komise: Ing. Antonín David, nájemce krytého bazénu Mělník RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, Kutná Hora - Malín za podmínek v ní uvedených na zabezpečení organizace průběhu tohoto zadávacího řízení jako pověřené osoby zadavatele dle ustanovení 151 zákona. RM pověřuje Petra Skácela, DiS. k výběru 5ti dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. RM schvaluje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení opětovného zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 a za podmínky 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: "Krytý bazén Mělník" RM schvaluje pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH. RM schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů ve složení: 1. člen: MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník 2. člen: Petr Skácel, DiS., vedoucí oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 3. člen: Martina Mikešová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník a náhradníků členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů ve složení: Náhradník za 1. člena komise: Ing. Jaroslav Šuk, tajemník MÚ Mělník Náhradník za 2. člena komise: Martina Neubauerová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník Náhradník za 3. člena komise: Jiří Navrátil, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník RM schvaluje jmenování členů hodnotící komise ve složení: 1. člen: MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník 2. člen: Ing. Dana Kratoňová, vedoucí finančního odboru MÚ Mělník 3. člen: Petr Skácel, DiS., vedoucí oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 4. člen: Martina Mikešová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 5. člen: Bc. Lukáš Kuda, euromanažer MÚ Mělník a náhradníků členů hodnotící komise ve složení: Náhradník za 1. člena komise: Ing. Jaroslav Šuk, tajemník MÚ Mělník Náhradník za 2. člena komise: Ing. Alena Schindlerová, rozpočtář finančního odboru MÚ Mělník Náhradník za 3. člena komise: Martina Neubauerová, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník Náhradník za 4. člena komise: Jiří Navrátil, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník Náhradník za 5. člena komise: Ing. Antonín David, nájemce krytého bazénu Mělník RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, Kutná Hora - Malín za podmínek v ní uvedených na zabezpečení organizace průběhu tohoto zadávacího řízení jako pověřené osoby zadavatele dle ustanovení 151 zákona. Petra Kučerová 4

5 RM pověřuje Petra Skácela, DiS. k výběru 5 dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. 8. bod programu materiál č. : 710/2014 za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků : Změna podmínek prodeje poz.4169/12 a budovy č.p.612 na poz.4169/12, budovy bez čp/če na poz.4169/15 a 4171/10, poz.4169/15, poz.8042/19, 8042/41, poz.4169/13 (GP /2012) k.ú.měl., ul.bezručova RM ruší závěr RM z a doporučuje ke schválení ZM prodej nemovitostí k.ú.mělník, ul.bezručova: -pozemek p.č. 4169/12 (211 m 2 ), zastavěná plocha a nádvoří, -budova č.p. 612, stavba pro administrativu, stojící na stavební parcele p.č. 4169/12, budova je součástí pozemku p.č. 4169/12 -pozemek p.č. 4169/13 (755 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geom. pl. č /2012 z části pozemku p.č (nyní dle KN z pozemku p.č. 4169/13 o vým.866 m 2 ) -pozemek p.č. 4169/15 (168 m 2 ), zastavěná plocha a nádvoří -budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na stavební parcele p.č. 4169/15 (168 m 2 ) a na stavební parcele p.č. 4171/10 (41 m 2 ) -pozemek p.č. 8042/19 (14 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha -pozemek p.č. 8042/41 (145 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha za podmínek: prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce doba vyvěšení 2 měsíce kauce ,- Kč minimální cena ,- Kč RM bere na vědomí návrh kupní ceny nemovitostí areálu č.p.612 ve výši 4 850tis. Kč od pana A.V. RM trvá na závěru RM z a předkládá ZM tento návrh na usnesení: ZM bere na vědomí návrh kupní ceny nemovitostí areálu č.p.612 ve výši 4 850tis. Kč od pana A.V. ZM trvá na usnesení č. 233/2014 z , tj. ZM schvaluje podmínky prodeje nemovitostí k.ú.mělník, ul.bezručova: pozemek p.č. 4169/12 (211 m 2 ), zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 612, stavba pro administrativu, stojící na stavební parcele p.č. 4169/12, budova je součástí pozemku p.č. 4169/12 pozemek p.č. 4169/13 (755 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geom. pl. č /2012 z části pozemku p.č (nyní dle KN z pozemku p.č. 4169/13 o vým.866 m 2 ) pozemek p.č. 4169/15 (168 m 2 ), zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na stavební parcele p.č. 4169/15 (168 m 2 ) a na stavební parcele p.č. 4171/10 (41 m 2 ) pozemek p.č. 8042/19 (14 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha pozemek p.č. 8042/41 (145 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha Petra Kučerová 5

6 kupující V. Š. kupující uhradí náklady na znalecký posudek 6 800,- Kč kupní cena ,- Kč 9. bod programu materiál č. : 711/2014 předkládá : Ladislav Hošmánek za odbor : Městská policie Mělník : Dopravně preventivní skupina MP Mělník RM schvaluje vznik Dopravně preventivní skupiny MP Mělník s účinností od RM schvaluje zpětně účinnost Dopravně preventivní skupiny MP Mělník od bod programu materiál č. : 712/2014 za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků : Služebnost - Ing. O. J., nám. Bož. Němcové RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č Ing. O. J., kanalizační přípojka k RD č.p. 843, nám. Bož. Němcové, do služebného pozemku města p.č. 3993/2, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 5m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č Ing. O. J., kanalizační přípojka k RD č.p. 843, nám. Bož. Němcové, do služebného pozemku města p.č. 3993/2, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 5m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 11. bod programu materiál č. : 713/2014 Petra Kučerová 6

7 za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků : Služebnost - ul. Chloumecká, Ing. J. Š. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 5664/5 - Ing. J. Š., kanalizační přípojka k novostavbě RD, ul. Chloumecká, do služebného pozemku města p.č. 5664/4, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 2,5m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 5664/5 - Ing. J. Š., kanalizační přípojka k novostavbě RD, ul. Chloumecká, do služebného pozemku města p.č. 5664/4, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 2,5m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 12. bod programu materiál č. : 715/2014 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení správy a údržby komunikací : Žádost a petice (spíše neformálního charakteru) na opravu a zřízení pouličního osvětlení v ulici Trojická. RM bere na vědomí žádost a petici občanů s ul. Trojické, Mělník Chloumek. Ukládá odd.suk provést po dokončení prací ČEZu v této ulici dočasnou opravu komunikace a doplnit jeden stožár VO a svítidlo. Opravu trvalejšího charakteru připravit a zahrnout do rozpočtu RM bere na vědomí žádost a petici občanů s ul. Trojické, Mělník Chloumek. Ukládá odd.suk provést po dokončení prací ČEZu v této ulici dočasnou opravu komunikace a doplnit jeden stožár VO a svítidlo. Opravu trvalejšího charakteru připravit a zahrnout do rozpočtu HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 717/2014 za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků Petra Kučerová 7

8 : Záměr výpůjčky pozemku p.č. 7372/38 k.ú.mělník, S. RM (ne)schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 7372/38 k.ú.mělník. RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 7372/38 k.ú.mělník. 14. bod programu materiál č. : 718/2014 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádosti o byty v č.p a 2653 v ul. K Učilišti v Mělníku v souladu s Pravidly schválenými ZM dne , platnými od RM schvaluje pro užívání bytu č. 3 v č.p v ul. K Učilišti o vel. 2+1 nájemce, p./pí...., spolubydlící:... RM schvaluje pro užívání bytu č. 6 v č.p v ul. K Učilišti o vel. 2+1 nájemce, p./pí...., spolubydlící:... Nájemní smlouva může být uzavřena v souladu s Pravidly pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v domech č.p a 2663, schválenými ZM dne , platnými od za níže uvedených podmínek: Doba nájmu: určitá, 5 let Výše nájemného: 50,- Kč/m2/měsíc Jistota: šestinásobek měsíčního nájemného RM schvaluje pro užívání bytu č. 3 v č.p v ul. K Učilišti o vel. 2+1 nájemce, S. Č., spolubydlící: C. A., J. Š. RM schvaluje pro užívání bytu č. 6 v č.p v ul. K Učilišti o vel. 2+1 nájemce, Ing. R. K., spolubydlící:j. P. Nájemní smlouva může být uzavřena v souladu s Pravidly pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v domech č.p a 2663, schválenými ZM dne , platnými od za níže uvedených podmínek: Doba nájmu: určitá, 5 let Výše nájemného: 50,- Kč/m2/měsíc Jistota: šestinásobek měsíčního nájemného HLASOVÁNÍ: pro 5 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 719/2014 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Osvětlení ZS Mělník - jmenování komisí pro VZ Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce osvětlovací soustavy ledové plochy a hlediště ZS Mělník, včetně nosných prvků, kabeláže a potřebných úprav v rozvaděči RM schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů, Petra Kučerová 8

9 ve složení: člen RM., Ing. Miroslav Klučkovič, Juraj Rapant a náhradníků členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů, ve složení: člen RM., Petr Skácel Dis., Jiří Navrátil RM schvaluje jmenování členů hodnotící komise ve složení: Člen RM.., Ing. Milan Plíhal, technický konzultant (autor projektové dokumentace), Ing. Dana Kratoňová, Juraj Rapant, Ing. Miroslav Klučkovič a náhradníků členů hodnotící komise, ve složení: člen RM., Ing. Alena Schindlerová, Ing. Jan Masařík technický konzultant ( spoluautor PD), Jiří Navrátil, Petr Skácel Dis. Otevírání obálek proběhne dne od hod. Hodnocení nabídek proběhne dne od hod. Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce osvětlovací soustavy ledové plochy a hlediště ZS Mělník, včetně nosných prvků, kabeláže a potřebných úprav v rozvaděči RM schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů, ve složení: 1. člen : MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník 2. člen: Ing. Miroslav Klučkovič, vedoucí oddělení správy a údržby komunikací MÚ Mělník 3. člen :Juraj Rapant, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník a náhradníků členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů, ve složení: 1. člen : Ing. Jaroslav Šuk, tajemník MÚ Mělník 2. člen : Petr Skácel Dis., vedoucí oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 3. člen : Jiří Navrátil, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník RM schvaluje jmenování členů hodnotící komise ve složení: 1. člen : MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník 2. člen : Ing. Milan Plíhal, technický konzultant (autor projektové dokumentace) 3. člen : Ing. Dana Kratoňová, vedoucí finančního odboru MÚ Mělník 4. člen : Juraj Rapant,referent správy majetku a investic MÚ Mělník 5. člen : Ing. Miroslav Klučkovič, vedoucí oddělení správy a údržby komunikací MÚ Mělník a náhradníků členů hodnotící komise, ve složení: 1. člen : Ing. Jaroslav Šuk, tajemník MÚ Mělník 2. člen :Ing. Alena Schindlerová, rozpočtář finančního odboru MÚ Mělník 3. člen:ing. Jan Masařík technický konzultant ( spoluautor PD), 4. člen : Jiří Navrátil, referent oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník 5. člen : Petr Skácel Dis., vedoucí oddělení správy majetku a investic MÚ Mělník Otevírání obálek proběhne dne od hod. Hodnocení nabídek proběhne dne od hod. 16. bod programu materiál č. : 720/2014 předkládá : RNDr. Jiří Hakl za odbor : Odbor životního prostředí a zemědělství Petra Kučerová 9

10 : Schválení výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybranými uchazeči RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na pořízení svozového vozidla s nosičem kontejnerů s kontejnery a drtiče bioodpadů. Dále RM schvaluje uzavření smlouvy s vybranými uchazeči: 1. Smlouvy na nákup svozového vozidlo s nosičem kontejnerů a kontejnery, se společností A-tec servis s.r.o. Příborská 2320 Frýdek-Místek, za cenu Kč, vč. DPH. 2. Smlouvy na nákup drtiče bioodpadu se společností FORAGRI s.r.o. Bellušova 1859/34 Praha 5, za cenu Kč vč. DPH RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na pořízení svozového vozidla s nosičem kontejnerů s kontejnery a drtiče bioodpadů. Dále RM schvaluje uzavření smlouvy s vybranými uchazeči: 1. Smlouvy na nákup svozového vozidlo s nosičem kontejnerů a kontejnery, se společností A-tec servis s.r.o. Příborská 2320 Frýdek-Místek, za cenu Kč, vč. DPH. 2. Smlouvy na nákup drtiče bioodpadu se společností FORAGRI s.r.o. Bellušova 1859/34 Praha 5, za cenu Kč vč. DPH. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 723/2014 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM doručuje ZM ke schválení navýšení investiční akce Krytý plavecký bazén o tis. Kč na celkových tis. Kč (odd. 34 Sport a tělovýchova, ka SMI). Finanční krytí ze zdrojů města - investiční rezervy ve výši tis. Kč a financování ve výši tis. Kč. (sk. 4 investiční transfery). Vše ka 50 SMI. 2.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení příjmů z pojistných událostí o 49 tis. Kč (sk. 2 nedaňové příjmy). Zároveň se navyšují nepředvídatelné opravy na ZŠ v téže výši. Vše odd. 31 Školství, ka SMI). 3.RM schvaluje - převod z akce nezpevněné cesty ve výši 140 tis. Kč na navýšení komunikace Lesní Chloumek - 80 tis. Kč a oprava komunikace kruhové garáže Rousovice 60 tis. Kč. Vše ka SUK, odd. 22 Doprava. 4.RM doporučuje ZM ke schválení snížení celkových nákladů o 973 tis. Kč na na již vysoutěženou investiční akci Svoz bioodpadu tis. Kč.(ka 02, odd. 37 Ochrana ŽP). Zároveň se snižuje finanční krytí o tutéž výši, a to : Snížení finančního krytí akce celkem 973 tis. Kč Z toho a) vlastní zdroje 249 tis. Kč (nedaňové příjmy z odvodu PO TS, pol 2123*) b) dotace 724 tis. Kč (investiční transfery sk. 42) *Vlastní zdroje jsou kryty odvodem z Fondu investic příspěvkové organizace Technické služby, který se tímto snižuje z původních tis. Kč na tis. Kč, tj. o 249 tis. Kč. 5.RM schvaluje novou provozní akci Služby související s Realizací úspor energie na ZŠ Matiegky ve výši 151 tis. Kč (odd. 31 Školství). Finanční krytí z přestavby bytu v čp. 13 ul. Svatováclavská (odd bytové hospodářství). Vše ka SMI. 1.RM doručuje ZM ke schválení navýšení investiční akce Krytý plavecký bazén o tis. Kč na celkových tis. Kč (odd. 34 Sport a tělovýchova, ka SMI). Petra Kučerová 10

11 Finanční krytí ze zdrojů města - investiční rezervy ve výši tis. Kč a financování ve výši tis. Kč (sk. 4 investiční transfery). Vše ka 50 SMI. 2.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení příjmů z pojistných událostí o 49 tis. Kč (sk. 2 nedaňové příjmy). Zároveň se navyšují nepředvídatelné opravy na ZŠ v téže výši. Vše odd. 31 Školství, ka SMI). 3.RM schvaluje - převod z akce nezpevněné cesty ve výši 140 tis. Kč na navýšení komunikace Lesní Chloumek - 80 tis. Kč a oprava komunikace kruhové garáže Rousovice 60 tis. Kč. Vše ka SUK, odd. 22 Doprava. 4.RM doporučuje ZM ke schválení snížení celkových nákladů o 973 tis. Kč na již vysoutěženou investiční akci Svoz bioodpadu tis. Kč (ka 02, odd. 37 Ochrana ŽP). Zároveň se snižuje finanční krytí o tutéž výši, a to : Snížení finančního krytí akce celkem 973 tis. Kč Z toho a) vlastní zdroje 249 tis. Kč(nedaňové příjmy z odvodu PO TS, pol 2123*) b) dotace 724 tis. Kč(investiční transfery sk. 42) *Vlastní zdroje jsou kryty odvodem z Fondu investic příspěvkové organizace Technické služby, který se tímto snižuje z původních tis. Kč na tis. Kč, tj. o 249 tis. Kč. 5.RM schvaluje novou provozní akci Služby související s Realizací úspor energie na ZŠ Matiegky ve výši 151 tis. Kč (odd. 31 Školství). Finanční krytí z přestavby bytu v čp. 13 ul. Svatováclavská (odd bytové hospodářství). Vše ka SMI. 18. bod programu materiál č. : 724/2014 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č mimořádný materiál 1.RM doručuje ZM ke schválení novou provozní akci Projekt Interaktivní přístup k výuce dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti ve výši 95 tis. Kč. Finanční krytí navýšením příjmů z titulu daru od Škoda auto ve výši 60 tis. kč (nedaňové příjmy sk. 2) a převodem ve výši 35 tis. Kč v rámci provozních výdajů ka 31.Vše odd. 34 Tělovýchova a sport, ka RM doporučuje ZM ke schválení navýšení inv. akce Komunikace Zemědělská o 712 tis. Kč na celkových 964 tis. Finanční krytí z akcí : Rekonstrukce komunikací Chloumek (účet ) 160 tis. Kč Sanace svahu Polabí provoz 160 tis. Kč Kanalizace garáže Kaufland investice 178 tis. Kč Komunikace Nůšařská-sjezd z mostu 214 tis. Kč Vše ka 39, odd. 22 Doprava, 36 Komunální služby a 23 Vodní hospodářství. 3.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nedaňových příjmů ka 50 za prodej materiálu ze střechy MKD I. část ve výši 300 tis. Kč (sk. 2).Zároveň dojde k navýšení rezervy města v téže výši (ka 41. Odd. 63 Finanční operace). 4.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení služeb v nebytovém hospodářství o 99 tis. Kč - zajištění výběrového Petra Kučerová 11

12 řízení na provozovatele Zimního stadionu v Mělníku. (ka 50, odd. 34 Tělovýchova). Finanční krytí rezervy města (ka 41. Odd. 63 Finanční operace). 5.RM dodatečně schvaluje navýšení prostředků ve výši 55 tis. Kč na ZUŠ čp 122 na havárii - opadávání omítky u žlabu do dešťového svodu (odd. 32 Uměl. školy). Finanční krytí z akce Studna v téže výši (odd. 36 Komunální služby).vše ka 50 1.RM doručuje ZM ke schválení novou provozní akci Projekt Interaktivní přístup k výuce dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti ve výši 95 tis. Kč. Finanční krytí navýšením příjmů z titulu daru od Škoda auto ve výši 60 tis. kč (nedaňové příjmy sk. 2) a převodem ve výši 35 tis. Kč v rámci provozních výdajů ka 31.Vše odd. 34 Tělovýchova a sport, ka RM doporučuje ZM ke schválení navýšení inv. akce Komunikace Zemědělská o 712 tis. Kč na celkových 964 tis. Finanční krytí z akcí : Rekonstrukce komunikací Chloumek (účet ) 160 tis. Kč Sanace svahu Polabí provoz 160 tis. Kč Kanalizace garáže Kaufland investice 178 tis. Kč Komunikace Nůšařská-sjezd z mostu 214 tis. Kč Vše ka 39, odd. 22 Doprava, 36 Komunální služby a 23 Vodní hospodářství. 3.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nedaňových příjmů ka 50 za prodej materiálu ze střechy MKD I. část ve výši 300 tis. Kč (sk. 2).Zároveň dojde k navýšení rezervy města v téže výši (ka 41. Odd. 63 Finanční operace). 4.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení služeb v nebytovém hospodářství o 99 tis. Kč - zajištění výběrového řízení na provozovatele Zimního stadionu v Mělníku (ka 50, odd. 34 Tělovýchova). Finanční krytí rezervy města (ka 41. Odd. 63 Finanční operace). 5.RM dodatečně schvaluje navýšení prostředků ve výši 55 tis. Kč na ZUŠ čp 122 na havárii - opadávání omítky u žlabu do dešťového svodu (odd. 32 Uměl. školy). Finanční krytí z akce Studna v téže výši (odd. 36 Komunální služby).vše ka bod programu materiál č. : 725/2014 za odbor : Oddělení nakládání s majetkem a správy pozemků : OPAKOVANĚ - podmínky prodeje pozemků p.č.7220/8, p.č.7220/18, p.č.7220/11 dle geom. pl. č /2014 k.ú.mělník, ul.o.johna RM ruší závěr RM z (materiál č.557/2014). RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemků p.č. 7220/8 (176 m2), p.č. 7220/18 (199 m2) a p.č. 7220/11 (196 m2) oddělených geom. pl. č /2014 z pozemků 7220/8 a 7220/11 k.ú.mělník za podmínek: pozemek p.č. 7220/8 (176 m2), ostatní plocha, jiná plocha kupující Mgr. J. Š. Petra Kučerová 12

13 kupující uhradí 1/3 nákladů za znalecký posudek 800,- Kč kupující uhradí 1/3 nákladů za geometrický plán 1 855,- Kč kupní cena: ,- Kč + DPH (cca 170,- Kč/m2 dle návrhu kupujících) pozemek p.č. 7220/18 (199 m2), ostatní plocha, jiná plocha kupující J.S. kupující uhradí 1/3 nákladů za znalecký posudek 800,- Kč kupující uhradí 1/3 nákladů za geometrický plán 1 855,- Kč kupní cena: ,- Kč + DPH (cca 170,- Kč/m2 dle návrhu kupujících) pozemek p.č. 7220/11 (196 m2), ostatní plocha, jiná plocha kupující J. P. kupující uhradí 1/3 nákladů za znalecký posudek 800,- Kč kupující uhradí 1/3 nákladů za geometrický plán 1 855,- Kč kupní cena: ,- Kč + DPH (cca 170,- Kč/m2 dle návrhu kupujících) Zdůvodnění výše kupní ceny: Jde o pozemky, které jsou v daném místě a čase téměř neobchodovatelné. Mohou mít význam pouze pro vlastníky sousedních rodinných domů, případně sloužit jako veřejný prostor. RM ruší závěr RM z (materiál č.557/2014). RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemků p.č. 7220/8 (176 m2), p.č. 7220/18 (199 m 2 ) a p.č. 7220/11 (196 m 2 ) oddělených geom. pl. č /2014 z pozemků 7220/8 a 7220/11 k.ú.mělník za podmínek: pozemek p.č. 7220/8 (176 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha kupující Mgr. J. Š. kupující uhradí 1/3 nákladů za znalecký posudek 800,- Kč kupující uhradí 1/3 nákladů za geometrický plán 1 855,- Kč kupní cena: ,- Kč + DPH (cca 170,- Kč/m 2 dle návrhu kupujících) pozemek p.č. 7220/18 (199 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha kupující J. S. kupující uhradí 1/3 nákladů za znalecký posudek 800,- Kč kupující uhradí 1/3 nákladů za geometrický plán 1 855,- Kč kupní cena: ,- Kč + DPH (cca 170,- Kč/m 2 dle návrhu kupujících) pozemek p.č. 7220/11 (196 m 2 ), ostatní plocha, jiná plocha kupující J. P. kupující uhradí 1/3 nákladů za znalecký posudek 800,- Kč kupující uhradí 1/3 nákladů za geometrický plán 1 855,- Kč kupní cena: ,- Kč + DPH (cca 170,- Kč/m 2 dle návrhu kupujících) Zdůvodnění výše kupní ceny: Jde o pozemky, které jsou v daném místě a čase téměř neobchodovatelné. Mohou mít význam pouze pro vlastníky sousedních rodinných domů, případně sloužit jako veřejný prostor. Petra Kučerová 13

14 20. bod programu materiál č. : 726/2014 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení správy a údržby komunikací : Dodatek č. 1 k SoD SUK/05/55/2014 s firmou STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha RM ne/schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD na rekonstrukci komunikace Chloumek - Zemědělská ul. III. etapa. Smlouva bude uzavřená pouze v případě schválení rozpočtového opatření ze strany ZM na tuto akci. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD na rekonstrukci komunikace Chloumek - Zemědělská ul. III. etapa. Smlouva bude uzavřená pouze v případě schválení rozpočtového opatření ze strany ZM na tuto akci. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 727/2014 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Smlouva s TV Mělníček o propagaci města v regionálním vysílání. RM doporučuje ZM schválit smlouvu s TV Mělníček o propagaci města v regionálním televizním vysílání. RM doporučuje ZM schválit smlouvu s TV Mělníček o propagaci města v regionálním televizním vysílání. 22. bod programu materiál č. : 729/2014 předkládá : Bc. Lukáš Kuda za odbor : Kancelář vedení úřadu : Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace; Konsolidace IT RM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu doporučuje ZM přijetí Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Konsolidace IT a nové služby TC ORP Mělník. RM doporučuje ZM přijetí Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Konsolidace IT a nové služby TC ORP Mělník v návaznosti na schválení poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu. Petra Kučerová 14

15 23. bod programu materiál č. : 734/2014 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - Služební cesta Oranienburg RM schvaluje vykonání služební cesty do Oranienburgu starostou města Mělníka MVDr. Ctiradem Mikešem a Mgr. Milenou Tamelovou ve dnech Služební cesta bude vykonána služebním vozidlem Škoda Octavia SPZ 9S bod programu materiál č. : 736/2014 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - Úprava vyhlášky č. 2/ O pouliční umělecké produkci provozované na veřejně přístupných místech RM bere na vědomí úpravu vyhlášky č. 2/2014 o pouliční umělecké produkci provozované na veřejně přístupných místech a doporučuje ZM ke schválení. 25. bod programu materiál č. : 737/2014 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - Způsob kompenzací zaviněných rekonstrukcí v ul. kpt. Jaroše v prodejnách či výrobnách RM předkládá ZM způsob kompenzací zaviněných rekonstrukcí v ul. kpt. Jaroše v prodejnách či výrobnách: a)kompenzace přísluší podnikateli při uzávěře delší než jeden měsíc, a to za celý započatý měsíc. Kompenzace je tvořena za každý měsíc 1/12 ročních nákladů: - služeb tvořených úplatami za energie, vodu, a to podle skutečnosti roku předcházejícího - za pronájem prodejních ploch či provozovny podle platných a účinných smluv - hrubé mzdy zaměstnanců provozovny a u živnostníků ve výši minimální mzdy podle roku předcházejícího. b)kompenzace přísluší podnikateli při uzávěře delší než jeden měsíc, a to za celý započatý měsíc. Kompenzace je tvořena za každý měsíc 1/12 ročních nákladů: - služeb tvořených úplatami za energie, vodu, a to podle skutečnosti roku předcházejícího - za pronájem prodejních ploch či provozovny podle platných a účinných smluv - u živnostníků a zaměstnanců ve výši minimální mzdy podle roku předcházejícího. Petra Kučerová 15

16 Jednání ukončeno v 16:45 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr.Miroslav Neumann místostarosta města Petra Kučerová 16

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 6.10.2014 čas: místo: 16.30 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus (příchod 16:10), Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 28. 5. 2018 od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PhDr. Mgr. Petr Volf, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24. 9. 2018 čas: 18.00 hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Petr Kowanda,

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 4. 2013 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 18:15 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 27.4.2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Kašparec, Zbyněk

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 34. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v kanceláři č. 3a

Z á p i s č. 34. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v kanceláři č. 3a Z á p i s č. 34 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 8. 2018 od 16 30 hod. v kanceláři č. 3a Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Vilém Kraus, PhDr. Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.1. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 47 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 12. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus, PhDr.

Více

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 5. 2019 Usnesení z 23. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 05. 2019 Kontrola usnesení 23/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých

Více

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 1. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 29. 6. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Robert Šlégl,

Více

13. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

13. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 13. schůze Rady města Rychvald, dne 11. 03. 2019 Kontrola usnesení 13/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 13/2. Rada města Zápis č. 2 z jednání Komise pro

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 44 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 11. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 21/11/D. 3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na

Více

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 19.5.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 21.10.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Schweigstill,

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ. z 53. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty.

Město Horní Benešov USNESENÍ. z 53. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty. Město Horní Benešov USNESENÍ z 53. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne 5.11.2008 v 6 00 hod. v kanceláři starosty. L I S T O P A D 2008 Po projednání přednesených zpráv a rozpravy

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Kolína konaná dne 26.09.2016 2474/76/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 76. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 25. března 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice Vážené dámy, Vážení pánové! Zveme všechny občany na 5. zasedání

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání Červený Kostelec Usnesení z 18. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 13.8.2018 R-2018/18/1-18. Červený Kostelec 13.8.2018 Rekonstrukce ul. Letná uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více