Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad prutová ocelová konstrukce 2D"

Transkript

1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

2 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o. Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

3 1. O TOMTO MANUÁLU 1 2. ÚVOD 2 3. ZALOŽENÍ PROJEKTU 3 4. SPRÁVA PROJEKTŮ 7 5. ZADÁNÍ Zadání průřezu Zadání geometrie Tvorba bloku : rovinná síť Přidání bloků do konstrukce tlačítko [Přidej 1,Přidej] Tvorba bloku : vazník Umístění bloku vazníku do konstrukce Přidání prutů do konstrukce Zadání vlastností prutů Přiřazení průřezů Pootočení průřezů Zadání dat pro výpočet Zadání podpor Zadání kloubů Zadání zatížení Zadání kombinací VÝPOČET VÝSLEDKY Globální deformace Deformace prutů Vnitřní síly Reakce v podporách Síly v přípoji Napětí, únava POSOUZENÍ OCELOVÝCH PRUTŮ DOKUMENT Vložení vstupních dat do dokumentu Vložení výsledků do dokumentu 43

4 9.3. Vložení obrázku do dokumentu Dynamický dokument 44

5 1. O TOMTO MANUÁLU Všechny texty vztahující se k programu (texty nabídek, dialogů, tlačítka, ) jsou tištěny tučně. Tlačítka jsou znázorněna hranatými závorkami: klepněte na [OK], zvolte [Čís. výstup]. Volba z hlavní nabídky nebo stromu příkazů je znázorněna následujícím způsobem: zvolte Nastavení > Nastavení tiskárny z hlavní nabídky. strana 1

6 2. ÚVOD NEXIS 32 a SCIA Basic Ocelové pruty 2D je výpočetní systém pro Windows NT, 2000, XP a starší OS Windows 95 a Windows 98. Systém je určený pro výpočty 2D prutových konstrukcí (rovinná příhradovina, rovinný rám, rošt) a posouzení průřezů. Celý výpočet, návrh a posouzení se provádí v jednom programu zadání geometrie, výpočtového modelu (zatížení, podpěry ), lineární výpočet, výstupy výsledků, posudky a optimalizace prvků podle různých národních norem, generování dokumentu o výpočtu, atd. Tento příklad popisuje úkony od zadání konstrukce po vygenerování dokumentu o výpočtu dvojrozměrné ocelové konstrukce podle ČSN. Jedná se o příčnou vazbu průmyslové haly. Celý příklad se dá provést v krátkém čase a pomůže uživatelům seznámit se s mnohými funkcemi programu. Výpočty jiných typů konstrukcí se uskutečňují ve stejném prostředí a použitím stejných funkcí. Proto je přechod od výpočtu jednoduché příčné vazby k jiným typům konstrukcí jednoduchý. Obr. 1 zobrazuje polovinu konstrukce, kterou budeme počítat. Obr. 1 - Schéma konstrukce strana 2

7 3. ZALOŽENÍ PROJEKTU SCIA Basic se spouští stejně jako ostatní Windows aplikace: 1. Dvojklikem na ikonu na pracovní ploše. 2. Pokud není ikona na ploše, je možné použít příkaz Start > Programy > IDA NEXIS 32 rel > Nexis 32. Jazyk celé aplikace lze změnit přidáním parametru do spuštění programu: 1. Klepněte pravým tlačítkem na zástupce Nexis 32, v kontextové nabídce zvolte příkaz Vlastnosti (pokud zástupce neexistuje, vytvořte jej). 2. Přepněte na kartu Zástupce. 3. Přidejte parametr do pole Cíl : C:\NEXIS32\NEXIS32.EXE /ILCZ (/ILCZ = čeština, /ILUS =angličtina, /ILGR = němčina, /ILSK =slovenština). Objeví se úvodní obrazovka SCIA Basic - NEXIS 32. Založíme nový projekt : 1. Pokud se objeví dialog Otevřít, klepněte na [Storno]. 2. V hlavním menu příkazů potvrďte příkaz Projekt > Nový. Objeví se dialog Informace o projektu, ve kterém lze nastavit základní údaje: Obr. 2 - Dialog Informace o projektu 3. Do vstupných polí Jméno, Popis, Autor a Datum můžete vepsat libovolné identifikační údaje o projektu. Tyto data je možné použít při vytváření výstupů programu. 4. Po klepnutí na obdélníček Národní norma lze nastavit výchozí národní normu pro projekt. Vyberte kartu ČSN a potvrďte klepnutím na [OK]. Tímto nastavením se deaktivují všechny možnosti zadávání i vyhodnocení, které se váží k jiným národním normám. Národní normu je však možné změnit kdykoliv při práci s programem. 5. Po klepnutí na [Materiál] lze nastavit aktuální materiál pro projekt. Objeví se dialog pro nastavení aktuálního materiálu. Vyberte normu, pro kterou chcete zobrazit materiály (ČSN), a typ materiálu (ocel) v rolovacích seznamech v horním levém rohu dialogu. strana 3

8 Zobrazí se dostupné třídy ocelí podle ČSN. Vyberte myší materiál S235, zobrazí se charakteristiky materiálu. Klepněte na tlačítko [OK], dialog se zavře. Tímto se nastavil aktuální materiál projektu, ale každé časti konstrukce může být kdykoliv později přiřazen jiný materiál. Obr. 3 - Nastavení aktuálního materiálu 6. Po klepnutí na [Jednotky] lze změnit nastavení vstupních a výstupních jednotek používaných v projektu. 7. Je nutné nastavit typ řešené konstrukce. Nastavený typ konstrukce omezuje dostupné možnosti zadávání i vyhodnocení a stanovuje typ použitého výpočtu. Lze použít 2D prutové nastavení. Nastavte Rám XZ (rovinný rám) a klepněte na [OK], ukončí se nastavení základních údajů o projektu. Otevře se pracovní prostředí programu SCIA Basic. Obrazovka obsahuje následující základní komponenty: Titulek aplikace V titulku okna na horním okraji obrazovky se vypisuje jméno programu, jméno otevřeného projektu a jméno okna aktuálního pohledu na projekt. Seznam příkazů Seznam příkazů se nachází pod titulkem aplikace. Výběrem některého z názvů příkazů (Projekt, Pohled, Výběr, Aktivity, Nastavení, Okno nebo Nápověda) se rozbalí nabídka s dalšími příkazy. Některé z příkazů jsou nedostupné, protože při aktuální činnosti nemají význam nebo nejsou součástí licence. Panely nástrojů Pod seznamem příkazů jsou panely nástrojů ikon. Klepnutí levým tlačítkem myši na ikonu umožní rychlý přístup k některým často používaným příkazům. Kreslící plocha V této ploše se vykresluje zadávaná konstrukce. Obsah kreslící plochy se může měnit podle toho, ve které časti zadávání nebo vyhodnocování konstrukce se nacházíte. Kontextová nabídka Kontextová nabídka se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou. V kontextové nabídce se objevují kromě obecných často používaných příkazů i příkazy specifické pro objekty, nad kterými stál kurzor myši ve chvíli vyvolání nabídky. Strom příkazů strana 4

9 Na levé straně obrazovky je strom příkazů, který zpřístupňuje hlavní zadávací a vyhodnocovací metody. Volbou příkazu ve stromu se dostanete do hlavního dialogu, se kterým chcete pracovat zadání geometrie, definice výpočtového modelu, vyhodnocení výsledků. Jednotlivé metody se spouští dvojklikem na požadovaný příkaz ve stromě. Buď se přímo objeví dialog nebo se rozvine další větev stromu (pokud je před ikonou ve stromě znak +, má dialog další větvení). Při zahájení zadávání nové konstrukce nejsou viditelné všechny příkazy stromu. Příkazy se ve stromě objevují až tehdy, kdy mají smysl např. větev stromu Výsledky se objeví až po provedení výpočtu. Hlavní dialog Hlavní dialog se objeví na místě stromu příkazů. Hlavní dialog potom obsahuje příkazy pro příslušnou část zadávání nebo vyhodnocování. Dialogová okna Pomocí dialogových oken se uskutečňuje zadávání parametrů. Příkazový řádek Když program očekává číselný nebo grafický vstup údajů, otevře se u dolního okraje obrazovky vstupní řádek (nad stavovým řádkem). Funkce, obsah a vzhled vstupního řádku závisí na druhu vstupu, který program očekává. Obr. 4 - Pracovní plocha programu Stavový řádek Na spodním okraji obrazovky se nachází stavový řádek. Stavový řádek obsahuje základní informace o stavu programu a dají se z něho rychle změnit některá nastavení. Nejdůležitější položky stavového řádku: strana 5

10 Souřadnice [m] [GSS] [Rovina XY] [RASTR] [BOD], [ŽÁDNÝ] Souřadnice kurzoru myši v aktuální pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit počet zobrazovaných desetinných míst. Pravým tlačítkem lze změnit aktuální délkové jednotky. Klepnutí tlačítkem umožní změnu souřadného systému. Změna aktuální pracovní roviny v nastaveném USS. Všechny základní geometrické operace se vykonávají v nastavené pracovní rovině. Zobrazí nebo skryje rastr bodů v aktivní pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit nastavení rastru. Nastavení uchopovacího režimu. BOD: jakmile je nastaven tento uchopovací režim, kurzorem myši je možné vybrat pouze uzly konstrukce (nebo body ve 2D kreslení). ŽÁDNÝ: kurzorem myši lze zadat jakýkoliv bod v aktuální pracovní rovině. strana 6

11 4. SPRÁVA PROJEKTŮ Před zahájením zadávání je důležité vědět, jak uložit projekt, otevřít projekt a jak změnit základní údaje o projektu. Při práci s příkladem je vhodné provádět průběžné ukládání zadaných dat. Pak můžete práci na přikladu kdykoliv přerušit a po návratu k příkladu pokračovat na stejném místě, kde jste předtím skončili. Veškeré vstupy i výsledky výpočtů i výstupy se ukládají do jediného souboru s příponou *.epw. 1. Potvrďte Projekt > Uložit z pruhu nabídek. Objeví se dialog Uložit jako (při prvním ukládání projektu). Vyberte požadovaný adresář a napište jméno souboru projektu do vstupního pole Název souboru, klepněte na [Uložit]. Při příštím provedení příkazu Projekt > Uložit se projekt automaticky uloží do takto zadaného jména souboru. Chcete-li změnit jméno a adresář souboru, proveďte příkaz Projekt > Uložit jako. 2. Potvrzením Projekt > Zavřít se aktuální projekt uzavře. Před uzavřením okna projektu se objeví nabídka pro uložení a komprimaci projektu, popřípadě smazání sítě a výsledků výpočtu. 3. Potvrzením Projekt > Otevřít otevřete existující projekt. Objeví se dialog s výpisem projektů existujících na nastaveném adresáři. Vyberte projekt a otevřete jej klepnutím [OK] nebo dvojklikem na jméno souboru projektu. 4. Kdykoliv při práci s projektem lze změnit základní údaje o projektu (Jméno, Popis, Materiál, Jednotky ) příkazem Projekt > Data o projektu v pruhu nabídek. Objeví se dialog Informace o projektu. Proveďte požadované změny a uložte je klepnutím na [OK]. strana 7

12 5. ZADÁNÍ 5.1. ZADÁNÍ PRŮŘEZU V průběhu zadávání konstrukce je potřeba přiřadit každému prutu konstrukce jeho průřez. Tento průřez se vybírá z databáze všech průřezů v projektu. V tomto příkladě projektovou databázi průřezů vytvoříme na začátku zadávání, ale přidat další průřezy do projektu lze i kdykoliv později. 1. Potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Nový průřez ve stromě. Průřezy se zadávají v dialogovém okně Nový průřez: Obr. 5 - Zadání nového průřezu Na levé straně je seznam všech dostupných typů průřezů. Potřebný typ lze zvolit dvojklikem myši a pokračovat nastavením dalších parametrů průřezu. Pro nejčastější používané ocelové, betonové a dřevěné průřezy lze provést zrychlené zadání klepnutím na ikonku s vyobrazením požadovaného průřezu. 2. Klepněte na tlačítko [I] ve skupině Ocel. Objeví se dialog se seznamem průřezů tvaru I dostupných v databázi. Vyberte typ (I) a velikost (340). Po klepnutí na [OK] se průřez přidá do projektové databáze (nebo lze také provést dvojklik na velikost). Tento průřez použijeme pro sloupy. 3. Přidejte postupně další průřezy: - dvojice průřezů L zády k sobě, profil L140/10, vzdálenost 8 mm bude použit pro horní pás vazníku - dvojice průřezů L zády k sobě, profil L80/6, vzdálenost 8 mm pro diagonály - dvojice průřezů L zády k sobě, profil L125/8, vzdálenost 8 mm pro spodní pás vazníku - dvojice průřezů L zády k sobě, profil L50/5, vzdálenost 8 mm pro svislice Pozn.: Pokud znáte jméno a rozměr průřezu, je ještě rychlejší metoda pro přidání průřezu do projektu. Napíšete jméno a velikost do vstupního pole Editace (kód+typ) (např. I340 bez mezer). Po klepnutí na [Přidat] se průřez přidá do projektu (pokud byl v databázi pod tímto jménem nalezen). 4. Po zadaní potřebných průřezů klepněte na tlačítko [OK]. Pokud si chcete přehlédnout průřezy v projektu, potvrďte ve stromě příkaz Průřezy, tloušťky > Nastavení průřezu. strana 8

13 Obr. 6 - Nastavení aktuálního průřezu Na obrázku v dialogu se vykresluje aktuální průřez. To je průřez, který bude přiřazovaný prutovým prvkům zadávaným do projektu. Dvojklikem na jméno jiného průřezu nebo jeho výběrem a klepnutím na [OK] se tento průřez stane aktivním. Vyberte jako aktuální průřez I340. strana 9

14 5.2. ZADÁNÍ GEOMETRIE Spusťte zadávání geometrie konstrukce příkazem Geometrie ve stromě. Obr. 7 - Geometrie Geometrie se skládá z jednotlivých bloků. První skupina tlačítek ve skupině Blok umožňuje různými způsoby blok vytvořit. V našem příkladě si ukážeme základní způsoby jak vytvořit blok. Druhá skupina tlačítek ve skupině Blok umožňuje umístit blok na jeho místo v konstrukci. Vytvořený blok lze do konstrukce přidat jedenkrát nebo vícekrát. Pozn.: Pokud v projektu nebyly zadané žádné průřezy, při pokusu o zadání prutového bloku se automaticky zobrazí dialog Nový průřez. Pomocí příkazů ve skupině Konstrukce se upravuje již zadaná geometrie konstrukce TVORBA BLOKU : ROVINNÁ SÍŤ Pro vytvoření příčného rámu můžeme použít metodu Rovinná mříž. Pomocí této metody nakreslíme příčný řez. Tento řez se umístí do aktivní pracovní roviny. Protože chceme mít řez umístěný v rovině XZ (svislá rovina GSS), nejdříve nastavíme rovinu XZ jako aktivní, abychom zajistili, že nový blok bude umístěn správně. Aktivní rovina je znázorněna způsobem kresby souřadného systému osy aktivní roviny jsou velkými šipkami, třetí osa je slabě. Aktivní rovina se také vypisuje ve stavovém řádku. Pokud je zobrazeno [Rovina XZ] ve stavovém řádku, můžete pokračovat dále. V opačném případě klepněte několikrát na tlačítko [Rovina XY] nebo klepněte levým tlačítkem na [GSS] a potvrďte příkaz Aktivní rovina XZ. Definování bloku: strana 10

15 1. Spusťte zadání nového bloku prutů klepnutím na tlačítko [Makro 1D]. Zobrazí se dialog s možnými způsoby zadání bloku maker 1D. Potvrďte [Rovinná mříž]. Obr. 8 - Rovinná mříž - definice hladin V rovinné mříži nejdříve zadáme rastr (skupina Hladiny). Rastr může být pravoúhlý, kosoúhlý anebo polární (body na soustředných kružnicích). Pomocí bodů sítě lze definovat pruty použitím příkazů ve skupině Nový. Pomocí příkazů ve skupině Opravy lze změnit již zadané pruty. 2. Spusťte zadání pravoúhlé mříže klepnutím na [Pravoúhlé]. Objeví se dialog Zadání hladin. 3. Pro hladiny v směru osy X (vodorovné hladiny) klepněte na [Nová abso] pod sloupcem Hladiny X. Objeví se vstupní textové pole, do kterého zadejte hodnotu 2.4*10 a klepněte na [OK]. Do seznamu vodorovných hladin se přidá deset hladin se vzdáleností 2,4 m. 4. Způsob práce se sloupcem Hladiny Y je identický. Klepněte nyní na [Nová rela] pod sloupcem Hladiny Y a zadejte Přidá se hladina vzdálená -5.2 m od vybrané hladiny (v tomto případě nulové hladiny). Po zavření dialogu tlačítkem [OK] se vykreslí zadané hladiny. Nastavte se na hladinu a potom klepněte na [Nová rela] pod sloupcem Hladiny Y a zadejte 0.643*5. Vygeneruje se pět hladin se vzdáleností m. 5. Pomocí vygenerované sítě budeme zadávat pruty. Nejdříve nastavíme správný aktuální průřez. Klepněte na [Průřez], vyberte I340 a zavřete dialog průřezů. 6. Klepnutím na [Prut] spustíte zadání prutu. Jestliže je kurzor nad kreslící plochou, objeví se v průsečíku vodících čar čtvereček, kterým je možné uchopovat body rastru. Funkce úchopu je indikovaná nastavením [BOD] v pravém dolním rohu stavového řádku (pokud se vypisuje [ŽÁDNÝ], klikněte na toto tlačítko jednou levým tlačítkem myši). V levém rohu stavového řádku se vypisuje aktuální souřadnice myši. strana 11

16 Klepněte na bod rastru o souřadnicích 0,0 a potom na 0,-5.2. Tím se vykreslí první sloup. 7. Obdobně nakreslíte sloup z bodu 24,0 do 24, Ukončete zadávání sloupů s průřezem I340 klepnutím na pravé tlačítko myši nad kreslící plochou. 9. Klepněte na průřez a vyberte průřez L 140/10,8 (dvojice uhelníků se vzdáleností přírub 8 mm horní pás). Aktivní průřez je nyní vybraný průřez. Horní pás můžete zadat klepnutím na [Makro] a postupem z bodu do bodu, až dokud nenakreslíte celý horní pás. 10. Podobně postupujte i při zadaní spodního pásu (L125/8,8) a diagonál (L80/6,8), obě pomocí funkce [Makro]. Svislice (L50/5,8) nakreslíte pomocí funkce [Prut]. Obr. 9 - Pruty zadané pomocí funkce Rovinná mříž 11. Zadání prvního bloku je ukončené, můžeme zavřít zadávání v rovinné mříži kliknutím na [OK]. Počátek zadaného bloku se vloží do počátku USS na konstrukci PŘIDÁNÍ BLOKŮ DO KONSTRUKCE TLAČÍTKO [PŘIDEJ 1,PŘIDEJ] Po uzavření rovinné mříže je blok umístěn v rovině XZ. Blok potřebujeme přidat do konstrukce. strana 12

17 1. Klepněte na [Přidej1]. 2. V místě bloku se přidají skutečné pruty do konstrukce (dosud se jednalo jen o dočasný blok). 3. Klepněte na [Posun]. 4. Blok posuneme myší tak, aby jeho počáteční bod korespondoval s koncovým bodem už přidané konstrukce (tzn. o 24 metrů ve směru osy X). 5. Klepněte znovu na [Přidej1]. 6. Blok už nebudeme dále potřebovat. Smažeme ho klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok. Konstrukci je možné zadávat hromadně s definovaným přírůstkem posunu a pootočení. Ukážeme si, jak lze použít tento příkaz. 1. Klepněte na [Přidej]. 2. Objeví se dialog Přidej bloky. Ve skupině Posun zapněte přepínač USS. Vzdálenost mezi přidanými bloky lze zadat hodnotou ve vstupním poli nebo myší. Pokud by byla zapnuta volba Táhnout, zadávali by se dva body určující vzdálenost mezi bloky. 3. Zvolte USS a zadejte hodnotu 24 do vstupního pole dx (24 m mezi bloky v směru osy X aktivního USS ). Zadejte hodnotu 2 ve vstupním poli Počet ve skupině Kopie (blok se přidá dvakrát) a zapněte přepínač Násobně (24 m je vzdálenost mezi jednotlivými přidanými bloky). 4. V skupině Táhnout zapněte přepínač Žádné uzly. V průběhu přidávání se mezi uzly bloku nebudou automaticky generovat žádné pruty. V případě volby Vybrané uzly by se v průběhu přidávání mezi vybranými uzly bloku (vyznačené křížky) automaticky generovali pruty, tuto funkci však v našem případě neupotřebíme. Klepněte na [OK]. Obr Dialog pro přidání bloků do konstrukce 5. Tímto příkazem se přidají dva bloky vedle sebe a vygeneruje se příčný řez dvojlodní halou. 6. Potvrďte příkaz Pohled > Zoom > Vše v seznamu nabídek, celá konstrukce bude zvětšená tak, aby se vešla na obrazovku. 7. Blok už nebudeme dále potřebovat. Smažeme ho klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok. V případě potřeby editování takto vytvořené Konstrukce máme k dispozici nabídku [Oprava] a [Smazat] ve skupině Konstrukce. 1. Klepněte na [Smazat] ve skupině Konstrukce dialogu Geometrie, v následujícím dialogu klepněte na [Vybrané pruty]. strana 13

18 2. Označte všechny pruty vazníku (ukážeme si jiný způsob zadání vazníku). Použijte např. funkci horního menu Výběr > Prut a potom Výběr > Okno a tažením okna vyberte myší všechny pruty vazníku. Vybrané pruty se zvýrazní jinou barvou. Ukončete výběr klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou, vybrané pruty (pruty celého vazníku) se odstraní. 3. Klepnutím na ikonu Zpět v panelech nástrojů by bylo možné obnovit nechtěně smazané pruty TVORBA BLOKU : VAZNÍK Nyní přidáme vazníky ve směru osy X. Použijeme parametrické zadávání vazníků: 1. Klepněte na [Makro 1D] ve skupině Blok, potom na [Vazník] v dialogu Nový blok prutů. Obr Definice vazníku 2. Ve skupině Velikosti zadejte rozměry vazníku dle obrázku. Rozměry se zadávají pro polovinu symetrického vazníku. 3. Zvolením volby Symetrický se přidá symetrická část vazníku. Ve skupině Diagonály nastavte požadovaný směr průběhu diagonál. 4. V pravé časti dialogu se nastavují průřezy pro skupiny prutů vazníku. Nastavte L140/10, 8 pro horní pás, L125/8, 8 pro spodní pás, L50/50,8 pro svislice, L80/6,8 pro diagonály a ukončete definici vazníku klepnutím na [OK]. strana 14

19 UMÍSTĚNÍ BLOKU VAZNÍKU DO KONSTRUKCE Blok se vykreslil do roviny XZ souřadného systému USS, protože tato rovina byla ponechaná jako aktivní. Počátek bloku vazníku (levý dolní uzel) je v počátku USS. Než blok přidáme do konstrukce, je nutné ho umístit do správné polohy. V našem příkladě by poloha měla odpovídat. V opačném případě postupujte následovně: 1. Klepněte na [Posun] ve skupině Blok. Při pohybu myší můžete vidět pohyb celého bloku. Posuňte blok do správné polohy, přitom používejte uchopovacího režimu [BOD] nebo zadávejte souřadnice číselně z příkazové řádky. 2. V případě, že chceme změnit bod, za který je blok tažen, klepněte na tlačítko [Pomůcky] a [Změna bodu vložení] a vyberte jiný bod bloku. Za předpokladu správně umístěného bloku pokračujte: 1. Klepněte na [Přidej]. Ve skupině Posun zapněte přepínač USS. 2. Zadejte hodnotu 24 do vstupního pole dx (24 m mezi bloky v směru osy X aktivního USS ). Zadejte hodnotu 2 ve vstupním poli Počet ve skupině Kopie (blok se přidá dvakrát) a zapněte přepínač Násobně (24 m je vzdálenost mezi jednotlivými přidanými bloky). 3. V skupině Táhnout zapněte přepínač Žádné uzly. V průběhu přidávání se mezi uzly bloku nebudou automaticky generovat žádné pruty. V případě volby Vybrané uzly by se v průběhu přidávání mezi vybranými uzly bloku (vyznačené křížky) automaticky generovaly pruty. Klepněte na [OK]. 4. Blok už nebudeme dále potřebovat. Smažeme ho klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok PŘIDÁNÍ PRUTŮ DO KONSTRUKCE Pomocí tlačítka [Kreslení] lze přímo zadávat pruty do konstrukce. Počáteční a koncový uzel prutu mohou být buď uzly už existující konstrukce nebo jakékoliv body v prostoru zadané myší v rastru, souřadnicemi apod. Pomocí tohoto kreslení můžeme zadat doplňující prvky např. doplnit další pruty apod. Opět ale vznikne zelený blok, který musíme pomocí [Přidej1] nebo [Přidej] vložit do konstrukce. Zadání geometrie je ukončené. Klepněte na [Zavřít] v dialogu Geometrie ZADÁNÍ VLASTNOSTÍ PRUTŮ PŘIŘAZENÍ PRŮŘEZŮ Pokud chcete následně změnit přiřazení průřezů jednotlivým prutům, potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Průřezy - přiřazení ve stromě. Objeví se hlavní dialog, ve kterém lze nastavit aktuální průřez a přiřadit ho jednotlivým prutům konstrukce. Pruty, které už mají přiřazený aktuální nastavený průřez jsou zvýrazněné barevně. Jestliže chcete změnit průřez, vyberte požadované pruty. Po klepnutí na tlačítko Zadání ve skupině Zadání a opravy se vybraným prutům přiřadí aktuální nastavený průřez (je zvolen pomocí tlačítka [Průřez]). Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků, měli by všechny pruty konstrukce mít přiřazen správný průřez, proto můžeme dialog zavřít bez potvrzení změn kliknutím na [Zrušit] POOTOČENÍ PRŮŘEZŮ Pro pootočení průřezů v systému SCIA Basic pruty 2D se musíme vrátit ve stromě do menu Geometrie. 1. Ve skupině Konstrukce zadejte Rotace. Otočíme si horní pás o Ve stavovém řádku předem nastavte vybírané entity na Makro (kliknout levým tlačítkem myši na Prut, pokud je napsáno Makro, tak neklikat). 2. V dialogu pro rotace zvolte volbu Potvrďte [OK] a vyberte čtverečkem na pracovní ploše příslušné makra 1D oba horní pásy. strana 15

20 4. Potvrďte pravým tlačítkem myši. V případě, že bychom měli nastaven prostorový pohled na konstrukci a zobrazení průřezů, viděli bychom, jak se symboly zobrazující průřez otočí o ZADÁNÍ DAT PRO VÝPOČET ZADÁNÍ PODPOR Nejdříve zadáme okrajové podmínky pro výpočet: 1. Potvrďte ve stromě příkaz Zadání > Model > Podpory. 2. V dialogu se zobrazuje grafické znázornění aktuálního nastaveného typu podpory. Klepněte na obrázek, aby bylo možné nastavovat jiný typ podpory. Objeví se dialogové okno Podpora. Zvolené stupně volnosti jsou v podpoře zachytávány. Potvrďte, že podpora zachytává X, Z, a Ry (tj. vetknutí) a zavřete dialogové okno. Obr Dialog Podpora strana 16

21 3. Jestliže chceme přiřadit uzlům nastavený typ podpory, je vhodné si vybrat požadované uzly podpor předem. Abychom vybrali uzly jednoduše, změníme si bod pohledu na konstrukci. Potvrďte příkaz Pohled > Bod pohledu v seznamu příkazů. Objeví se dialog pro nastavení bodu pohledu. Soustředné kruhy v horní časti dialogu zobrazují symbolický bod pohledu na zeměkouli, ze kterého se díváme na konstrukci. Klepnutím myší do prostoru ohraničeného kruhy se změní bod pohledu. Střed kruhů je severní pól zeměkoule, vnitřní kruh je rovník, vnější kruh je degenerovaný jižní pól. Bod pohledu lze nastavit do libovolné polohy. Pomocí tlačítek ve spodní části dialogu lze nastavit pohled ve směru libovolné osy souřadného systému. Vypněte volbu Podle USS a klepněte na [+Y]. 4. Nyní můžeme jednoduše vybrat oknem uzly, do kterých chceme zadat podpory. Potvrďte Výběr > Okno ze seznamu příkazů. Klepnutím levým tlačítkem myši v oblasti kresby a táhnutím myši vytvoříte okno výběru, druhé klepnutí okno uzavře a prvky v okně se vyberou. Tímto způsobem proveďte výběr oknem na spodních uzlech sloupů. Režim výběru ukončete klepnutím na pravé tlačítko myši. Pokud jste udělali při výběru chybu, zrušte ho příkazem Výběr > Odeznač vše. 3. Klepněte na ikonu Zpět zobrazení v panelu nástrojů, tím se vrátí zpět předcházející nastavený pohled na konstrukci. 4. Podpory se do vybraných uzlů konstrukce vloží po klepnutí na tlačítko [Zadání], zadané podpory se vykreslí v jednotlivých uzlech konstrukce. Pokud se podařilo zadat podpory správně, opusťte dialog Podpory klepnutím na [OK]. Obr Nastavení bodu pohledu strana 17

22 ZADÁNÍ KLOUBŮ Budeme zadávat klouby na konstrukci: 1. Potvrďte ve stromě Zadání > Model > Klouby. 2. Po klepnutí na tlačítko s grafickým zobrazením typu kloubu se objeví dialog, ve kterém lze změnit nastavení typu kloubu. Zvolené složky posunů a pootočení nejsou v kloubu přenášeny. Zvolte fiy (momenty odpovídající těmto pootočením budou nulové) a zavřete dialog. Obr Nastavení typu kloubu Nejdříve zadáme klouby na vazník. 3. Zapněte přepínač Prut v dialogu Klouby a zapněte obě volby - Začátek i Konec. Potvrďte příkaz Výběr > Okno ze seznamu příkazů. Klepněte na tlačítko [Průsečík] ve vstupním řádku. V tomto režimu se vyberou všechny pruty, jejichž jakákoliv část leží v zadaném okně. Další dostupné režimy jsou Prostředek prvek je vybrán, pokud jeho geometrický střed leží v okně a Vše prvek je vybrán, pokud leží celý v okně. 4. Zvolte si vhodný pohled a natáhněte okno přes svislice a diagonály vazníku, prvky se vyberou. Pokračujte v příkazu a vyberte postupně všechny svislice a diagonály. Režim výběru ukončete klepnutím na pravé tlačítko myši. Pokud se nepodařilo vybrat některé svislice nebo diagonály, potvrďte příkaz Výběr > Jednotlivě ze seznamu příkazů a označte potřebné pruty. Pokud jednotlivým výběrem označíte již vybraný prvek, tento prvek bude z výběru odstraněn. Klepnutím na tlačítko [Zadání] se vybraným prutům přiřadí klouby. strana 18

23 Obr Výběr prutů oknem 5. Zadejte klouby na konce sloupů (mezi sloupy a dolní pás vazníku). Zapněte přepínač Makro v dialogu Klouby a zapněte volbu Začátek. Potvrďte příkaz Výběr > Jednotlivě v seznamu nabídek a označte sloupy, potom klepněte na [Zadání]. Na sloupech by se měly zobrazit klouby. Pokud se zadaly na nesprávné místo, proveďte krok zpět a změňte volbu Pozice a zopakujte zadání. strana 19

24 ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Nejdříve nadefinujeme zatěžovací stavy, které budeme potřebovat: Obr Definice zatěžovacích stavů 1. Potvrďte ve stromě příkaz Zadání > Zatížení > Zatěžovací stavy. Objeví se dialog, ve kterém se zobrazují všechny doposud zadané zatěžovací stavy, lze přidávat další, opravovat a mazat. 2. Klepněte na [Nový], spustí se zadání prvního zatěžovacího stavu. Obvykle bývá jako první stav vlastní váha konstrukce. Zadejte jméno zatěžovacího stavu. Klepnutím na šipku u pole Typ lze nastavit jeden z následující typů zatížení: Vlastní váha Stále Nahodilé automaticky počítaná vlastní váha konstrukce, do tohoto zatěžovacího stavu nelze zadat další zatížení stále působící zatížení krátkodobé nebo dlouhodobé nahodilé zatížení, sníh, vítr apod. Zvolený typ ovlivňuje funkci programu při vyhodnocovaní kombinací zatěžovacích stavů, které jsou generované programem na základě uživatelem definovaných předpisů. Nastavte typ Vlastní váha, do vstupního pole Souč. (ČSN) zadejte hodnotu součinitele zatížení 1.1 a zavřete dialog. 3. Přidejte druhý stav nazvaný krytina a nastavte mu typ Stálé, hodnota součinitele zatížení Přidejte třetí stav nazvaný sníh, nastavte jeho typ na Nahodilé, zadejte hodnotu součinitele zatížení 1.4. Po nastavení typu Nahodilé musíte zadat skupinu nahodilých zatížení, do které tento stav patří. Klepněte na [Nová] ve skupině Skupiny nahodilých zatížení a zadejte jméno skupiny ( sníh ). 5. Pro čtvrtý zatěžovací stav ( vítr příčný ), typ Nahodilé, součinitel zatížení 1.2, zadejte novou skupinu vítr a nastavte ji jako výběrovou zvolením volby Výběrová při zadání nové skupiny proměnných zatížení. 6. Pro pátý zatěžovací stav vítr podélný, typ Nahodilé, součinitel zatížení 1.2, vyberte v seznamu skupin proměnných zatížení stejnou skupinu jako pro předcházející stav výběrovou skupinu vítr. Pokud jsou tato nahodilá zatížení v jedné skupině, při vytváření kombinací se vždy uplatní pouze ten ze stavů, který dává větší příspěvek, nikdy nemohou působit současně. 7. Ve spodní části dialogu se vypisuje aktuální nastavený zatěžovací stav. Do tohoto stavu se přidávají jednotlivé zatěžovací impulsy. Proveďte dvojklik na krytina aby se tento stav stal aktuálním a zavřete dialog. strana 20

25 Následujícím způsobem zadejte zatížení do druhého zatěžovacího stavu: 1. Potvrďte příkaz Sily v uzlech ve větvi stromu Zadání > Zatížení. Objeví se následující dialog: Obr Nastavení uzlového zatížení 2. Po klepnutí na tlačítko zobrazení impulsu se objeví dialog, ve kterém se nastavují parametry uzlového zatížení. Nastavte hodnotu kn do vstupního pole Fz, (síla působící proti směru globální osy Z) a uzavřete dialog klepnutím na [OK]. 3. Nyní vybereme uzly, na které budeme nastavené zatížení umisťovat. Jestliže jsou vybrané některé prvky konstrukce, zrušte výběr příkazem Výběr > Odeznač vše ze seznamu příkazů. Potom nastavte ve stavovém řádku volbu UZEL. Nastavte si pohled +Y a spusťte výběr uzlů oknem příkazem Výběr > Okno a vyberte uzly na horním pásu (kromě krajních uzlů). Klepněte na [Zadání] a zatížení se přiřadí vybraným uzlům konstrukce. Výsledek by měl vypadat stejně jako na následujícím obrázku. Obr Zatížení od krytiny strana 21

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová betonová konstrukce 3D

Příklad prutová betonová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce

Příklad prutová ocelová konstrukce SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad železobetonová desková konstrukce

Příklad železobetonová desková konstrukce SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

FIN3D Výukovápříručka

FIN3D Výukovápříručka www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod

Více

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT SCIA.ESA PT Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT 2 VÍTEJTE... 6 PŘÍKLAD 1... 7 Cíl... 7 Spuštění programu... 7 Vytvoření a uložení projektu... 7 Vytvoření... 7 Uložení a otevření uloženého projektu...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Tutorial Pohyblivá zatížení

Tutorial Pohyblivá zatížení Tutorial Pohyblivá zatížení 2 The information contained in this document is subject to modification without prior notice. No part of this document may be reproduced, transmitted or stored in a data retrieval

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

NEXIS 32 rel. 3.50 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.50 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Slab IDEA Slab 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Slab Obsah 1.1 Požadavky programu... 4 1.2 Pokyny k instalaci programu... 4 2 Základní pojmy... 5 3 Ovládání...

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

IDEA Column 6. Uživatelská příručka

IDEA Column 6. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column IDEA Column 6 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column Obsah 1.1 Požadavky programu... 5 1.2 Pokyny k instalaci programu... 5 2 Základní pojmy... 6 3 Ovládání...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Manuál. Návrh hliníkových konstrukcí

Manuál. Návrh hliníkových konstrukcí Manuál Návrh hliníkových konstrukcí Návrh hliníkových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Základní parametry posudku prutů... 3 Parametry relativní deformace... 4 Nastavení alternativních hodnot...

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více