IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka

2 Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu Pokyny k instalaci programu Základní pojmy Ovládání Ovládání pohledu v hlavním okně Nastavení pro export do DXF Práce s projektem Založení nového projektu Zadání geometrie, zatížení a výztuže konzoly Data projektu Zadání geometrie konzoly Karta Nastavení kreslení Zadání výztuže Hlavní rovinné smyčky Hlavní prostorové smyčky Hlavní rámující vložky Svislé třmínky Vodorovné třmínky Karta Nastavení kreslení Zadání zatížení Karta Nastavení kreslení Posouzení Karta Výsledky Karta Nastavení kreslení Protokol Standardní protokol Podrobný protokol Karta Zobrazení protokolu... 25

3 Uživatelská příručka IDEA Corbel Požadavky programu Aplikace ke svému provozu vyžaduje na počítači mít nainstalovaný.net Framework 4 ten lze stáhnout např. ze stránek společnosti Microsoft ( 25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7). Instalační program přítomnost Frameworku kontroluje, v případě, že jej nedetekuje, nejde instalace spustit. 1.2 Pokyny k instalaci programu Program IDEA Corbel se instaluje jako součást balíku IDEA StatiCa.

4 Uživatelská příručka IDEA Corbel 4 2 Základní pojmy IDEA Corbel je program pro zadání a posouzení krátké konzoly. Výpočet a posudek konzoly se provádí metodou příhradové analogie. IDEA Corbel je jedním ze skupiny programů firmy IDEA RS určených převážně pro řešení 2D statických úloh. Všechny tyto programy pracují se stejným datovým modelem a to umožňuje jejich přímé propojení s IDEA posudkovými moduly. 3D/ 2D statika IDEA Ocel Ocelový prvek IDEA Přepětí Předpjatý prvek IDEA Designer Model konstrukce IDEA Beton Předpjatý průřez IDEA Beton Pruty IDEA Beton Desky Programy IDEA jsou navrženy tak, aby je bylo možno provozovat na internetu. Jsou naprogramovány pro použití na platformě MS Azure, což umožňuje jejich bezproblémový provoz jako Cloud aplikace.

5 Uživatelská příručka IDEA Corbel 5 3 Ovládání Prvky uživatelského prostředí aplikace jsou sdruženy do následujících skupin: Navigátor obsahuje hlavní příkazy pro práci v projektu. Karty (Ribbony) obsahují sady ovládacích prvků. Obsah sady se mění podle aktuálního příkazu v navigátoru. Hlavní okno zobrazuje data aplikace v grafické podobě. Datové okno zobrazuje vlastnosti vybraného objektu nebo výsledky pro aktuální vybraný příkaz navigátoru nebo vybraný objekt v hlavním okně. Podrobnosti zobrazuje výsledky posouzení. Stejné prvky prostředí uživatel nalezne i v ostatních IDEA aplikacích. Karty Hlavní okno Navigátor Datové okno Podrobnosti 3.1 Ovládání pohledu v hlavním okně Pro nastavení pohledu na konstrukci v hlavním okně lze použít myš a příkaz v levém horním rohu 2D okna. - zobrazení celé konstrukce (zoom vše) Pro ovládání obrazu pomocí klávesové zkraty a myši lze použít následující kombinace: stisknout a držet prostřední tlačítko myši pohyb myší způsobí posun obrazu rolování kolečkem myši způsobí přiblížení nebo oddálení obrazu

6 Uživatelská příručka IDEA Corbel 6 stisknout CTRL+SHIFT a stisknout a držet prostřední tlačítko myši pohyb myší spustí zadání výřezu pro zvětšení. Pravým tlačítkem myši nad 2D oknem lze vyvolat kontextovou nabídku s následujícími příkazy: Zoom vše zobrazí ve 2D okně celou aktuální konstrukci. Tisk spustí tisk aktuálního obsahu 2D okna na vybranou tiskárnu. Do souboru spustí export aktuálního obsahu 2D okna do souboru rastrové grafiky (PNG, GIF, BMP, JPEG, TIFF). Do schránky vloží obsah aktuálního obsahu 2D okna do schránky. Do DXF spustí export obsahu aktuálního 2D okna do 2D DXF souboru Nastavení pro export do DXF Při exportu do DXF souboru lze v dialogu pro zadání jména souboru nastavit následující parametry: Měřítko je-li volba zapnuta, lze zadat poměr měřítka, které se použije při převodu obrázku do DXF. Jednotky výstupu výběr jednotek, ve kterých bude výsledný výkres v exportovaném DXF souboru. Hladiny nastavení způsobu generování hladin. Hladiny lze generovat a do nich sdružit entity podle typu čáry, tloušťky čáry, barvy entity nebo typu entity. Vyplnit oblasti zapne nebo vypne vyplňování exportovaných oblastí. Kóty zapne nebo vypne exportování kótovacích čar.

7 Uživatelská příručka IDEA Corbel 7 4 Práce s projektem Příkazy pro práci s daty projektu jsou v nabídce na kartě Data: Nový založí nový projekt. Otevřít otevře se některý z dříve zadaných projektů s koncovkou ideabracket, resp. wsbracket. Uložit uloží aktuální projekt na disk. Uložit jako uloží aktuální projekt na disk do souboru. Soubor lze uložit buďto se všemi posudkovými daty (přípona *.ideabracket) nebo lze uložit pouze model rámu (přípona *.wsbracket). O aplikaci zobrazí dialog O aplikaci. V dialogu O aplikaci lze zobrazit dialog pro aktivaci programu. Předvolby zobrazí dialog pro nastavení jazykové verze aplikace a loga pro tisk výstupů. Zavřít zavře aktuální projekt. Ukončit ukončí aplikaci. 4.1 Založení nového projektu Nový projekt se vytvoří klepnutím na Nový na kartě Projekt.

8 Uživatelská příručka IDEA Corbel 8 5 Zadání geometrie, zatížení a výztuže konzoly Jednotlivá dílčí data krátké konzoly se zadávají příslušnými příkazy navigátoru. Zadání vstupních dat se skládá ze zadání geometrie konzoly, její výztuže a zatížení. 5.1 Data projektu Příkazem navigátoru Data projektu se v hlavním okně zobrazí tabulka pro zadání základních a identifikačních údajů o projektu. Norma výběr normy projektu. Norma ovlivňuje dostupné materiály. Národní příloha výběr národní přílohy normy. Jméno zadání jména projektu. Číslo zadání identifikačního čísla projektu. Autor zadání jména autora. Popis zadání přídavných informací o konstrukci. Datum datum provedení výpočtu

9 Uživatelská příručka IDEA Corbel Zadání geometrie konzoly Zadání geometrie konzoly se spustí příkazem navigátoru Model a zatížení > Geometrie. Definuje se geometrie sloupu, geometrie konzoly a geometrie úložné plochy. V hlavním okně se vykresluje geometrie konzoly. V datovém okně se zobrazuje tabulka vlastností konzoly. Při zadávání geometrie konzoly je k dispozici karta Nastavení kreslení. Definice geometrie se provádí v tabulce vlastností v datovém okně. Ve skupině vlastností Sloup se definují základní data sloupu: Průřez zadání průřezu spodní části sloupu. Klepnutím na editační tlačítko se spustí úprava parametrů průřezu spodní části sloupu. Prizmatický je-li volba zatržena, je sloup považován za prizmatický, tj. po celé délce sloupu je pouze jeden průřez. Není-li volba zatržena, lze zadat nad konzolou jiný průřez. Průřez nad konzolou - zadání průřezu části sloupu nad konzolou. Klepnutím na editační tlačítko se spustí úprava parametrů průřezu sloupu nad konzolou. Klepnutím na se průřezu nad konzolou nastaví stejné parametry jako průřezu spodní části sloupu.

10 Uživatelská příručka IDEA Corbel 10 Zarovnání sloupu nastavení zarovnání průřezu části sloupu nad konzolou. Lze nastavit následující zarovnání: o Vlevo průřez nad konzolou se posune tak, aby byly zarovnány líce průřezu vlevo. o Vpravo průřez nad konzolou se posune tak, aby byly zarovnány líce průřezu vpravo. o Těžiště průřez nad konzolou se posune tak, aby byly zarovnány těžištní osy průřezu. o Excentricita průřez nad konzolou se posune o hodnotu zadanou v parametru Excentricita. Excentricita zadání hodnoty vzdálenosti těžištní osy průřezu horní části sloupu vůči těžištní ose průřezu dolní části sloupu. Krytí zadání tloušťky krycí betonové vrstvy sloupu a konzoly (kromě horní strany konzoly). Ve skupině Konzola se definují parametry geometrie konzoly: Výška zadání celkové výšky konzoly. Výška šikmé části zadání výšky šikmé části konzoly od spodní hrany konzoly. Vyložení zadání vyložení konzoly od líce sloupu pod konzolou. Šířka zadání šířky konzoly. Zarovnání konzoly nastavení půdorysného zarovnání konzoly pro konzoly užší než šířka sloupu. Lze nastavit následující zarovnání (ve směru čelního pohledu na patku): o Vlevo - konzola se posune tak, aby byla zarovnána na levý líc průřezu. o Vpravo - konzola se posune tak, aby byla zarovnána na pravý líc průřezu. o Těžiště - konzola se posune tak, aby byla zarovnána osa průřezu sloupu s osou konzoly. o Excentricita - konzola se posune o hodnotu zadanou v parametru Excentricita. Excentricita zadání hodnoty vzdálenosti těžištní osy průřezu sloupu vůči těžištní ose konzoly. Krytí zadání tloušťky krycí betonové vrstvy na horní straně konzoly. Ve skupině Úložná plocha se definují parametry úložné plochy konzoly: Délka zadání délky úložné plochy (ve směru kolmém na směr čelního pohledu na konzolu). Šířka zadání šířky úložné plochy (ve směru čelního pohledu na konzolu). Tloušťka zadání tloušťky úložné plochy. Vzdálenost od líce sloupu zadání vzdálenosti těžiště úložné plochy od líce sloupu nad konzolou Karta Nastavení kreslení Jednotlivé příkazy karty: Výztuž zapne nebo vypne kreslení výztuže zadané v konzole. Krytí zapne nebo vypne kreslení čáry znázorňující tloušťku krycí vrstvy betonu. Kótovací čáry zapne nebo vypne kreslení kótovacích čar geometrie konzoly.

11 Uživatelská příručka IDEA Corbel Zadání výztuže Zadání výztuže konzoly se spustí příkazem navigátoru Model a zatížení > Výztuž. Výztuž v konzole se skládá z následujících typů: Hlavní rovinné smyčky Hlavní prostorové smyčky Hlavní rámující vložky Svislé třmínky Vodorovné třmínky V hlavním okně se vykresluje geometrie zadané výztuže v rovinném nebo axonometrickém zobrazení. V datovém okně se zobrazuje schéma aktuální výztuže a tabulka vlastností aktuální výztuže. Při zadávání geometrie konzoly je k dispozici karta Nastavení kreslení.

12 Uživatelská příručka IDEA Corbel Hlavní rovinné smyčky Jednotlivé vlastnosti hlavních rovinných smyček: Hlavní rovinné smyčky zapne nebo vypne všechny hlavní rovinné smyčky v konzole. Průměr zadání průměru výztuže smyček. Materiál nastavení typu materiálu smyček. Průměr zaoblení podle normy je-li volba zatržena, určí se průměr zaoblení jako násobek průměru výztuže smyčky automaticky podle normy. Není-li volba zatržena, lze požadovaný průměr zaoblení zadat. Vnitřní průměr zaoblení zadání průměru zaoblení v násobcích průměru výztuže. Poloha první vrstvy rovinných smyček automaticky je-li volba zatržena, nastaví se poloha středů vložek první vrstvy rovinných smyček automaticky podle krytí horní strany konzoly. Není-li volba zatržena, lze zadat požadovanou polohu první vrstvy rovinných smyček. Poloha první vrstvy smyček dist F zadání vzdálenosti středů vložek první vrstvy rovinných smyček od horní strany konzoly. Počet vložek ve vrstvě nb zadání počtu smyček ve vrstvě. V jedné vrstvě mohou být jedna nebo dvě smyčky. Vzdálenost větví lse zadání vzdálenosti větví smyčky měřená mezi středy výztuže Počet vrstev nl zadání počtu vrstev hlavních rovinných smyček. V každé vrstvě může být jedna nebo dvě smyčky.

13 Uživatelská příručka IDEA Corbel 13 Vzdálenost mezi vrstvami dist L zadání vzdálenosti mezi jednotlivými vrstvami hlavních rovinných smyček. Vzdálenost se měří mezi středy vložek.

14 Uživatelská příručka IDEA Corbel Hlavní prostorové smyčky Jednotlivé vlastnosti hlavních prostorových smyček: Hlavní prostorové smyčky zapne nebo vypne všechny hlavní prostorové smyčky v konzole. Průměr zadání průměru výztuže smyček. Materiál nastavení typu materiálu smyček. Průměr zaoblení podle normy je-li volba zatržena, určí se průměr zaoblení jako násobek průměru výztuže smyčky automaticky podle normy. Není-li volba zatržena, lze požadovaný průměr zaoblení zadat. Vnitřní průměr zaoblení zadání průměru zaoblení v násobcích průměru výztuže. Poloha první vrstvy prostorových smyček automaticky je-li volba zatržena, nastaví se poloha středů vložek první vrstvy prostorových smyček automaticky podle krytí horní strany konzoly. Není-li volba zatržena, lze zadat požadovanou polohu první vrstvy prostorových smyček. Jsou-li v konzole svislé třmínky, je vrstva prostorových smyček uvnitř svislých třmínků. Poloha první vrstvy smyček dist F zadání vzdálenosti středů vložek první vrstvy prostorových smyček od horní strany konzoly.

15 Uživatelská příručka IDEA Corbel 15 Počet vložek ve vrstvě nb zadání počtu smyček ve vrstvě. V jedné vrstvě mohou být jedna nebo dvě smyčky. Vzdálenost větví lse zadání vzdálenosti větví smyčky měřená mezi středy výztuže. Počet vrstev nl zadání počtu vrstev hlavních prostorových smyček. V každé vrstvě může být jedna nebo dvě smyčky. Vzdálenost mezi vrstvami dist L zadání vzdálenosti mezi jednotlivými vrstvami hlavních prostorových smyček. Vzdálenost se měří mezi středy vložek. Délka levé části zadání délky levé svislé části hlavní prostorové smyčky.

16 Uživatelská příručka IDEA Corbel Hlavní rámující vložky Hlavní rámující vložky zapne nebo vypne všechny hlavní rámující vložky v konzole. Průměr zadání průměru vložek. Materiál nastavení typu materiálu vložek. Průměr zaoblení podle normy je-li volba zatržena, určí se průměr zaoblení jako násobek průměru vložky automaticky podle normy. Není-li volba zatržena, lze požadovaný průměr zaoblení zadat. Vnitřní průměr zaoblení zadání průměru zaoblení v násobcích průměru výztuže. Počet výztužných vložek nb zadání počtu hlavních rámujících vložek. Poloha první vložky automaticky je-li volba zatržena, nastaví se poloha středu první hlavní rámující vložky měřená od stran konzoly automaticky podle krytí horní strany konzoly a podle krytí strany sloupu. Není-li volba zatržena, lze zadat požadovanou vodorovnou i svislou polohu první rámující vložky. Pokud je v konzole zadána hlavní rovinná smyčka nebo svislý třmínek, nastaví se vodorovná poloha první hlavní rámující vložky dovnitř tvaru hlavní rovinné smyčky nebo svislého třmínku.

17 Uživatelská příručka IDEA Corbel 17 Vodorovná poloha první vložky dist F zadání vzdálenosti středu první rámující vložky od boční strany konzoly. Svislá poloha vložek dist FV zadání vzdálenosti středu vodorovné větve rámující vložky od horní strany konzoly. Délka levé části zadání délky levé svislé části hlavní rámující vložky. Délka pravé části zadání délky pravé šikmé části hlavní rámující vložky.

18 Uživatelská příručka IDEA Corbel Svislé třmínky Svislé třmínky zapne nebo vypne všechny svislé třmínky v konzole. Průměr zadání průměru třmínků. Materiál nastavení typu materiálu třmínků. Průměr zaoblení podle normy je-li volba zatržena, určí se průměr zaoblení jako násobek průměru třmínku automaticky podle normy. Není-li volba zatržena, lze požadovaný průměr zaoblení zadat. Vnitřní průměr zaoblení zadání průměru zaoblení v násobcích průměru výztuže. Poloha prvního třmínku automaticky je-li volba zatržena, nastaví se poloha středu prvního třmínku od čela konzoly automaticky podle krytí čelní strany konzoly. Není-li volba zatržena, lze zadat požadovanou polohu prvního třmínku. Poloha prvního třmínku dist F zadání vzdálenosti středu prvního třmínku od čela konzoly. Počet třmínků nb zadání počtu svislých třmínků. Vzdálenost mezi třmínky dist L zadání vzdálenosti mezi středy jednotlivých svislých třmínků.

19 Uživatelská příručka IDEA Corbel Vodorovné třmínky Vodorovné třmínky zapne nebo vypne všechny vodorovné třmínky v konzole. Průměr zadání průměru třmínků. Materiál nastavení typu materiálu třmínků. Průměr zaoblení podle normy je-li volba zatržena, určí se průměr zaoblení jako násobek průměru třmínku automaticky podle normy. Není-li volba zatržena, lze požadovaný průměr zaoblení zadat. Vnitřní průměr zaoblení zadání průměru zaoblení v násobcích průměru výztuže. Poloha prvního třmínku automaticky je-li volba zatržena, nastaví se poloha středů vložek první vrstvy vodorovných třmínků automaticky podle krytí vrchní strany konzoly. Není-li volba zatržena, lze zadat požadovanou polohu první vrstvy třmínků. Pokud je v konzole hlavní rovinná smyčka, je svislá poloha první vrstvy vodorovných třmínků nastavena jako vzdálenost mezi vrstvami vodorovných třmínků.

20 Uživatelská příručka IDEA Corbel 20 Poloha prvního třmínku dist F zadání vzdálenosti středů vložek první vrstvy vodorovných třmínků od poslední vrstvy hlavních rovinných smyček. Pokud v konzole nejsou hlavní rovinné smyčky, měří se svislá poloha od horní strany konzoly. Počet vložek ve vrstvě zadání počtu třmínků v jedné vrstvě. Ve vrstvě může být jeden nebo dva třmínky. Počet vrstev nl zadání počtu vrstev vodorovných třmínků. Vzdálenost mezi vrstvami dist L zadání vzdálenosti mezi středy vložek jednotlivých vrstev třmínků Karta Nastavení kreslení Jednotlivé příkazy karty: Standardní přepne režim kreslení konzoly do kreslení ve 2D zobrazení (bokorys, půdorys) viz Karta Nastavení kreslení. Axonometrický přepne režim kreslení konzoly do axonometrického zobrazení. Aktuální zapne/vypne zvýrazněné kreslení aktuální výztuže v axonometrickém zobrazení. Popis zapne/vypne kreslení popisů aktuální výztuže v axonometrickém zobrazení.

21 Uživatelská příručka IDEA Corbel Zadání zatížení Zatížení konzoly může být pouze silové, může působit svisle a vodorovně. Poloha zatížení je vztažena vůči středu roznášecí plochy. Zatížení se sdružují do tzv. položek zatížení. Položek zatížení může být zadáno několik. Pro jednotlivé zadané položky zatížení se následně provádí posudky a vyhodnocení výsledků. Zadání zatížení se spustí příkazem navigátoru Model a zatížení > Položky zatížení. V hlavním okně se vykresluje zadané zatížení pro aktuální položku zatížení. V datovém okně se zobrazuje tabulka zadaných položek zatížení. Při zadání zatížení je k dispozici karta Nastavení kreslení. Nová položka zatížení se přidá klepnutím na Jednotlivé sloupce tabulky Položky zatížení: nad tabulkou. Název zadání jména položky zatížení. Vodorovná zadání hodnoty vodorovné síly na konzolu. Svislá zadání hodnoty svislé síly na konzolu. Excentricita zadání excentricity zatížení vůči těžišti roznášecí plochy ve směru čelního pohledu na konzolu. - smaže aktuální položku zatížení Karta Nastavení kreslení Výztuž zapne nebo vypne kreslení výztuže.

22 Uživatelská příručka IDEA Corbel 22 6 Posouzení Výpočet a posouzení konzoly se spustí příkazem navigátoru Výsledky > Posouzení. V grafickém okně se vykresluje síly nebo prvky modelu příhradové analogie. V textovém okně se vypisuje textová prezentace posouzení. Při posouzení jsou k dispozici karty Výsledky a Nastavení kreslení. 6.1 Karta Výsledky 6.2 Karta Nastavení kreslení Na kartě Výsledky se v seznamu Položka zatížení vybírá aktuální položka zatížení, pro kterou se provede vyhodnocení a vykreslení výsledků. Lze vybrat některou ze zadaných položek zatížení nebo Kritickou položku zatížení, která vyvodila největší extrém posouzení. Na kartě Nastavení kreslení se nastavuje režim grafického zobrazení výsledků. Prvky přepne do režimu kreslení prvků modelu příhradové analogie. Síly přepne do režimu kreslení sil modelu příhradové analogie. Výztuž zapne nebo vypne kreslení výztuže v konzole. Popis zapne nebo vypne kreslení popisů výztuže v konzole. Zatížení zapne nebo vypne kreslení zatížení v aktuálně vyhodnocované položce zatížení.

23 Uživatelská příručka IDEA Corbel 23 Kótovací čáry zapne nebo vypne kreslení kótovacích čar prvků příhradové analogie. Jména prvků zapne nebo vypne kreslení popisů prvků příhradové analogie.

24 Uživatelská příručka IDEA Corbel 24 7 Protokol Vstupní data, výsledky výpočtu, data pro posouzení a výsledky posouzení je možno zdokumentovat ve výstupním protokolu. Protokol může obsahovat texty, tabulky i obrázky. Struktura protokolu je předdefinovaná, lze pouze nastavit, které tabulky a obrázky se mají v protokolu zobrazit a které ne. Pro generování protokolu slouží příkazy ve skupině navigátoru Protokol. Při práci s protokolem je dostupná karta Zobrazení protokolu. 7.1 Standardní protokol Vygenerování standardního protokolu se spustí příkazem navigátoru Protokol > Standardní. Obsah standardního protokolu lze nastavit v datovém okně: Data projektu zapne nebo vypne tisk tabulky se základními údaji o projektu Geometrie zapne nebo vypne tisk tabulky s geometrickými daty a schématem geometrie konzoly. Výztuž zapne nebo vypne tisk tabulek se zadanou výztuží. Položky zatížení zapne nebo vypne tisk tabulky se zadanými položkami zatížení. Výsledky zapne nebo vypne tisk výsledků pro kritickou položku zatížení. o Obrázek výsledků zapne nebo vypne tisk sil a prvků modelu příhradové analogie o Upozornění zapne nebo vypne tisk tabulky s upozorněními výpočtu.

25 Uživatelská příručka IDEA Corbel Podrobný protokol Vygenerování podrobného protokolu se spustí příkazem navigátoru Protokol > Podrobný. Obsah podrobného protokolu lze nastavit v datovém okně: Data projektu zapne nebo vypne tisk tabulky se základními údaji o projektu Materiály zapne nebo vypne tisk tabulek s použitými materiály. Průřezy zapne nebo vypne tisk tabulek s daty a obrázky průřezů sloupu. Geometrie zapne nebo vypne tisk tabulky s geometrickými daty a schématem geometrie konzoly. Výztuž zapne nebo vypne tisk tabulek a obrázků se zadanou výztuží. o Obrázek výztuže zapne nebo vypne tisk obrázků výztuže Obrázky podle typu výztuže zapne nebo vypne tisk obrázků pro jednotlivé typy výztuže o Podrobný tvar výztuže je-li volba zatržena, tiskne se zvláštní obrázek pro každý zadaný typ výztuže. Jinak se tiskne jeden obrázek se všemi zadanými typy výztuže. o Výkaz výztuže zapne nebo vypne tisk tabulky s výkazem výztuže. Položky zatížení zapne nebo vypne tisk tabulky a obrázků zadaných položek zatížení. o Obrázky položek zatížení zapne nebo vypne tisk obrázků jednotlivých položek zatížení. Výsledky zapne nebo vypne tisk výsledků. o Výsledky pro všechny položky zatížení je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky pro všechny zadané položky zatížení, jinak se tisknou výsledky pouze pro kritickou položku zatížení. o Obrázek výsledků zapne nebo vypne tisk sil a prvků modelu příhradové analogie. o Upozornění zapne nebo vypne tisk tabulky s upozorněními výpočtu. o Vysvětlení zapne nebo vypne tisk tabulky s vysvětleními a symboly výpočtu. Výpočtová a normová nastavení zapne nebo vypne tisk tabulky s nastavením normových součinitelů a nastavením výpočtu. 7.3 Karta Zobrazení protokolu Pro tisk a export protokolu slouží příkazy na kartě Zobrazení protokolu. Obnovit zregeneruje obsah protokolu podle aktuálního nastavení požadovaných kapitol Tisk spustí tisk protokolu Náhled zobrazí náhled protokolu před tiskem

26 Uživatelská příručka IDEA Corbel 26 Uložit jako spustí uložení aktuálního protokolu do souboru formátu HTML, MHT (webový archiv včetně obrázků) nebo TXT.

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon IDEA Tendon 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Úvod... 8 2.1 Omezení... 8

Více

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer IDEA Designer 6 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Základní pojmy... 8 2.1

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize 24.02.2011 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT Ing. Radim Blažek 1 ÚVOD Nedílnou součástí programů na výpočty stavebních konstrukcí jsou moduly určené pro tvorbu výstupů, zadání a výsledků výpočtů. Vstupní data a

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více