MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU"

Transkript

1 ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 37939/ Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: ve 14:00 hod Místo konání schůze: Minigolf Cheb Přítomni: Ing. Václav Jakubík, Ing. Tibor Dobrovolný, Stanislav Doskočil, Martin Helcl, Petr Karabec, Radka Karbánová, Tomáš Kubát, Karel Nový, Ing. Leopold Písek, Josef Tvarůžek, Ing. Růžena Vrbová Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: Ing. Vlastimil Habětínek, Vladimír Havlíček Schůzi řídil: Ing. Václav Jakubík, předseda komise Na počátku schůze přítomno 10 členů komise z celkového počtu 11. Konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Komise schválila následující program: Program: 1) Úvod, schválení programu I.) a) a b) rozhodnutí vedoucího odboru SM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva bod A) a B) c) doporučení vedoucího odboru SM pro rozhodnutí RM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva bod C) c) doporučení vedoucího odboru SM pro doporučení RM a rozhodnutí ZM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva bod C) II.) a) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky b) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky v Průmyslovém parku Cheb c) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky d) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky a stavby e) Darování nemovitých věcí do majetku města pozemky f) Majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí v lokalitě Slapany prodej a úplatné nabytí g) Podání fyzických osob h) Jiná právní jednání a záležitosti podání právnické osoby i) Jiná právní jednání a záležitosti schválení záměru na úpravu spoluvlastnického podílu na nemovité věci pozemku j) Zřízení služebnosti inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Cheb k) Změna usnesení Rady města Chebu l) Schválení pronájmu nemovité věci pozemku Str. 1/32

2 2) Různé 3) Závěr K bodu 1) Program schválen bez připomínek všemi členy komise MBaD Pro: 10 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:10 Usnesení přijato Bod I. Důvodová zpráva k návrhu vedoucího odboru SM: K bodu A) schvaluje 1) Komise pro zařazení zájemců do aukčního kola dne prověřila splnění stanovených podmínek, referentka během kontrolního kola prověřila bezdlužnost zájemců (zjištěn nedoplatek na u zájemce na telefonickou výzvu. Zájemce doložil doklad o výši příjmů. Po skončení aukčního kola referentky porovnaly výši nabídnutého nájemného z podlahové plochy bytu s výší doložených měsíčních příjmů a zjistily, že doložené příjmy jsou dostačující zárukou pro hrazení měsíčních předpisů za vysoutěžené byty. a) číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2197, v ulici Malé náměstí, č. o. 5, který je součástí pozemku par. č. st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 78,02 m 2 (včetně sklepní kóje 2,76 m 2 ), se společnými nájemci manželi, nar. a, nar., trvalý pobyt obou, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 58 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro: 10 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:10 Usnesení přijato b) číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2329, v ulici K Viaduktu, č. o. 3, který je součástí pozemku par. č. st. 6571/5 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 59,89 m 2 (včetně sklepní kóje 1,62 m 2 ), se společnými nájemci, nar. a, nar., trvalý pobyt, K, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 48 Str. 2/32

3 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, a s tím, že byt číslo, Cheb, K Viaduktu 2329/3 předají ve stavu způsobilém řádnému užívání, Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:10 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:10 Usnesení přijato c) číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2331, v ulici K Viaduktu, č. o. 7, který je součástí pozemku par. č. st. 6571/7 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 39,39 m 2 (byt bez sklepní kóje), s, nar., trvalý pobyt,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 62 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:10 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:10 Usnesení přijato d) číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 793, v ulici K Nemocnici, č. o. 40, který je součástí pozemku par. č. st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 52,65 m 2 (včetně sklepní kóje 10 m 2 ), s, nar., trvalý pobyt,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50,01 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:10 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:10 Usnesení přijato e) číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 490, v ulici Kamenná, č. o. 2, který je součástí pozemku par. č. st. 27 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 86,06 m 2 Str. 3/32

4 (včetně sklepní kóje bez výměry m 2 ), se, nar., trvalý pobyt.,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 53,00 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:10 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:10 Usnesení přijato Ve 14:10 hod se dostavila členka komise Ing. Růžena Vrbová. Přítomno 11 členů komise z celkového počtu 11 členů. 2) Paní se seznámila se stavem bytu číslo, Cheb, Matěje Kopeckého 1203/5 a souhlasí s požadovaným rozsahem oprav a položkovým rozpočtem, žádost o pronájem bytu ke svépomocné opravě podala dne a byla jedinými zájemcem. Na úřední desce zveřejněno od do Zpracovaný rozpočet spol. CHETES s. r. o. je v celkové výši ,06 Kč (cena bez DPH). S ohledem na mírné překročení limitu Kč je navrhováno postupovat dle Čl. IVb Zásad pronájmu bytů města Chebu. Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato K bodu B) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy, nar., trvalý pobyt,, a, nar., trvalý pobyt., z důvodu adresy trvalého pobytu na MěÚ Cheb, problém s případným budoucím doručováním písemností apod., Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato K bodu C) doporučuje k bodu 1)+2) podala žádost o pronájem (výměnu) bytu č., Matěje Kopeckého 1203/5 za byt č. na stejné adrese, kterého je nyní nájemcem, jako důvod uvádí, že bydlí v jednopokojovém bytě se,, dále uvádí, že v domě bydlí již od roku 2011 a lokalita jí naprosto vyhovuje. Oba byty jsou ve srovnatelném stavu, co se Str. 4/32

5 týká opotřebení. Paní byla upozorněna, že pokud bude výměna bytu schválena, nemůže požadovat od pronajímatele žádné výjimečné opravy bytu. Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato k bodu 3), a) Paní žádá o ukončení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou do dohodou ke dni bez udání důvodu. Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato k bodu 3), b) Manželé žádají o ukončení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou do dohodou ke dni z důvodu stěhování do vlastního domu. Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato k bodu 3), c) Manželé vydražili ve stejném domě Cheb, K Viaduktu 2329/3 větší byt. Ke stávajícímu bytu mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato k bodu 4), a) Žadatel INSPIRA vzdělávací středisko s.r.o., IČO , se sídlem Dlouhá 417/5, Cheb jako jediný zájemce podal dne žádost o pronájem nebytového prostoru č., v domě v Chebu, č.p. 505 v ulici Kostelní, č.o. 2, 1 místnost o celkové výměře 10,02 Str. 5/32

6 m 2. Nebytový prostor bude sloužit výhradně jako kancelář. Výše nájemného dle platných sazeb nájemného z nebytových prostor pro ostatní kancelářské prostory. Záměr na pronájem byl zveřejněn od do Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato k bodu 4), b), IČO , s místem podnikání Dolní Žandov 300 požádal o změnu podmínek nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání spočívající ve změně doby nájmu, ze stávající doby určité do na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Žádost podal dne S ohledem na termíny zveřejnění záměru, jednání komise MBaD a rady města nebylo možné k termínu skončení smlouvy žádost o změnu smluvních podmínek vyřídit, proto byl záměr zveřejněn na pronájem prostoru a bude uzavřena nová nájemní smlouva s původní výší nájemného Kč bez DPH na dobu neurčitou. Podle aktuálních sazeb by nájemné bylo pro kancelář 22 m2 x 575 Kč, výrobní a skladové prostory 108,90 m2 x 382, celkem Kč, sníženo o 10% z důvodu sníženého podlaží Kč. Vedoucí OSB navrhuje zachovat původní výši nájemného s ohledem na stávající stav prostoru, který je 70 cm pod úrovní okolního terénu, celkový objekt je zanedbaný, do prostor na několika místech při větších deštích zatéká. Pan v podstatě vybudoval prostor z ruin a do předmětného prostoru nebylo vlastníkem nic investováno. Příloha č.1 fotodokumentace původního a současného stavu nebytového prostoru. Záměr na pronájem byl zveřejněn od do Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:11 Proti: - Zdržel se: - Přítomno:11 Usnesení přijato Bod II. a) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky Katastrální území Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Ohří pozemek p.č. 439 vodní plocha o výměře 2643 m 2 a pozemek p.č. 572/7 ost. plocha o výměře 17 m 2 Žadatelem je fyzická osoba - vlastník sousedního pozemku p.č. 572/4. Na odboru MaP byl v jednání pronájem rybníku Českému rybářskému svazu, zájemce však nájemní smlouvu nepodepsal. Str. 6/32

7 Stanovisko odboru SŽP: Uvedený pozemek se nachází mimo území řešené územním plánem, nachází se v nezastavěném území. Odbor SŽP nemá proti prodeji námitek. Z hlediska ochrany životního prostředí nebyly sděleny žádné připomínky. Stanovisko odboru SM: Odbor SM nemá připomínek. Odbor MaP navrhuje zveřejnit záměr prodeje. Vzhledem k výměře pozemku nad 1500 m 2 je nutné schválení radou města. S žádostí bylo dne seznámeno vedení města, které doporučilo projednat zveřejnění záměru na prodej v orgánech města. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP b) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky v Průmyslovém parku Katastrální území Hradiště u Chebu Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemků v Průmyslovém parku Pozemek parcelní číslo 128/3 ostatní plocha o výměře 1008 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 128/1, pozemek parcelní číslo 139/9 orná půda o výměře 90 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 139/4, pozemek parcelní číslo 139/8 orná půda o výměře 42 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 139/6, pozemek parcelní číslo 170/12 orná půda o výměře m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 170/1, pozemek parcelní číslo 170/13 orná půda o výměře 19 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 170/7, pozemek parcelní číslo 174/3 orná půda o nové výměře m 2, pozemek parcelní číslo 235/2 ostatní plocha o výměře 74 m 2, vzniklý rozdělením pozemku parcelní číslo 235, pozemek parcelní číslo 248/4 ostatní plocha o výměře 378 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 248/1, a pozemek parcelní číslo 248/2 ostatní plocha o nové výměře 535 m 2, vše podle geometrického plánu číslo /2014, a pozemek parcelní číslo 128/2 ostatní plocha o výměře 33 m 2, pozemek parcelní číslo 139/10 orná půda o výměře 70 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 139/4, pozemek parcelní číslo 174/39 - orná půda o výměře 8163 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 174/3, pozemek parcelní číslo 174/40 orná půda o výměře 6118 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 174/5, a pozemek parcelní číslo 248/5 ostatní plocha o výměře 174 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 248/1, vše podle geometrického plánu číslo /2014, a pozemek parcelní číslo 174/4 orná půda o výměře 5539 m 2. Dne byla uzavřena, na základě usnesení ZM č. 161/39/2014 ze dne , Smlouva o budoucí smlouvě o koupi nemovitých věcí se společností Deufol Česká republika a. s. se sídlem Ivančice, Za Mostem 303/8, PSČ Firma podniká m. j. v oblasti výroby speciálních průmyslových obalů, skladování zboží a zasilatelství a jejím podnikatelským záměrem v Průmyslovém parku Cheb je vybudování závodu na výrobu dřevěných obalů. Str. 7/32

8 Na odbor majetkoprávní se obrátila společnost Deufol Česká republika a. s. se žádostí, o provedení změny v nabyvateli předmětných pozemků. Nabyvatelem předmětných pozemků by na základě rozhodnutí orgánů společnosti Deufol Česká republika a. s. měla být dceřiná koncernu DEUFOL společnost Deufol Immobilien s. r. o. Tato možnost převodu práv, povinností a závazků plynoucích ze Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitých věcí uzavřené mezi městem Cheb a společností Deufol Česká republika a. s. byla sjednána v článku 5.2 předmětné smlouvy. Odbor MaP: před projednáním částečné změny usnesení ZM č. 161/39/2014 ze dne spočívající ve změně nabyvatele, navrhuje odbor MaP z důvodu nezpochybnitelnosti dodržení podmínek daných zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, pro dispozici s nemovitým majetkem zveřejnit nový, adresný záměr na prodej předmětných pozemků pro společnost Deufol Immobilien s. r. o. na dobu 15 kalendářních dnů. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP c) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky Katastrální území Cheb pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 111 m 2 stavba na LV č pozemek p.č. 1394/8 ost. plocha, neplodná půda o celk. výměře 1068 m 2 části dle geom. plánu č /2015 Pozemky ve Vrázově ulici u trati nabylo město Cheb v loňském roce jako svůj historický majetek po ukončení soudního sporu se SŽDC. Jsou bez přístupu z veřejné komunikace. Na pozemku st stojí stavba ve vlastnictví firmy PYRAMSTAV, s.r.o., Mokřiny 226, Aš. Firma požádala o prodej zastavěného pozemku a části navazujícího pozemku p.č. 1394/8. O zbývající část žádá vlastník pozemku p.č. 1394/10 - pozemek zakoupil v letošním roce a o obecní pozemek má zájem z důvodu rozšíření zázemí k plánované výstavbě (dílna, garáže). Souhlas se zpracováním podkladů pro zveřejnění záměru prodeje byl dán vedením města dne (zápis z PoVe č. 51/14). Geometrickým plánem byl z pozemku p.č. 1394/8 oddělen díl a, který se navrhuje sloučit do pozemku p.č. 1394/10. Zbývající plocha může být prodána pod původním parcelním číslem, spolu se zastavěným pozemkem p.č.st. 6851, společnosti PYRAMSTAV. Záměr prodeje byl zveřejněn, po projednání ve Vedení města Chebu dne , ve dnech od do Obvyklá cena pozemků byla odhadnuta na 500 Kč/m 2. Podle databáze realizovaných cen, vedené odborem MaP, byl v území za tratí (Maškov, Švédský vrch) za srovnatelnou cenu 505 Kč/m 2 prodán v r v elektronické aukci pozemek p.č. 1496/2 (dnes sloučen do 1496/9) firmě Rental Dealing s.r.o. Str. 8/32

9 Odbor MaP navrhuje prodej uvedených pozemků žadatelům za kupní cenu 500 Kč za 1 m 2, tj. 1. pozemek parcelní číslo st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m 2 a pozemek p.č. 1394/8 ostatní plocha o nové výměře 478 m 2 podle GP č /2015, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. pozemek p.č. 1394/8 ostatní plocha díl a o výměře 590 m 2 dle GP č /2015 za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP d) Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemek a stavba 1. pozemek parcelní číslo st. 1294/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m 2, jehož součástí je budova s číslem popisným 2686 (Dukelská 16), způsob využití jiná stavba, v katastrálním území Cheb; Záměr převodu nemovitých věcí z majetku obce byl schválen usnesením ZM č. 67/6/2015, ze dne a oznámen veřejnosti vyvěšením na úřední desce od do Odbor MaP obdržel dne žádost o koupi budovy Dukelská 16, Cheb, od společnosti Veterán rallye club Cheb o. s., IČO , se sídlem Cheb, Kostelní nám. 189/16, která je v souladu s Nájemní smlouvou č. MaP/10180/2013-O nájemcem uvedených nemovitých věcí. Žadatel navrhuje smluvní kupní cenu ve výši Kč za výše uvedené nemovité věci. Cena v místě a čase obvyklá shora uvedených nemovitých věcí je určena ve výši Kč (znalecký posudek č , ze dne , znalec Ladislav Kopruščák). Odbor MaP navrhuje převod uvedených nemovitých věcí žadateli za kupní cenu ve výši Kč. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP Str. 9/32

10 2. pozemek parcelní číslo st. 41, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m 2, jehož součástí je budova s číslem popisným 16 (Klest 16), způsob využití rodinný dům, v katastrálním území Klest; Záměr převodu nemovitých věcí z majetku obce byl schválen usnesením ZM č. 67/6/2015, ze dne a oznámen veřejnosti vyvěšením na úřední desce od do Odbor MaP obdržel dne žádost o koupi budovy Klest 16, od pana, nar., bytem. Cena v místě a čase obvyklá shora uvedených nemovitých věcí je určena ve výši Kč (znalecký posudek č , ze dne , znalec Ladislav Kopruščák). Část budovy s č. p. 16, k. ú. Klest, je pronajata nájemci, který je v příbuzenském stavu s žadatelem. Odbor MaP navrhuje převod uvedených nemovitých věcí žadateli za kupní cenu ve výši Kč. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 1 Přítomno: 11 Usnesení přijato e) Darování nemovitých věcí pozemky Katastrální území Háje u Chebu pozemek p.č. 794/19 ostatní plocha, komunikace, o výměře 1301 m 2, pozemek p.č. 794/20 ostatní plocha, komunikace, o výměře 85 m 2 a pozemek p.č. 817/15 ostatní plocha, komunikace, o výměře 346 m 2 Na město Cheb se obrátila příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic s žádostí o bezúplatný převod pozemku parcelní č. 794/19, pozemku parcelní č. 794/20 a pozemku parcelní č. 817/15, které se nachází v těsné blízkosti komunikace a tvoří k této komunikaci pomocný silniční pozemek. Komunikace byla v loňském roce rekonstruována a po zaměření skutečného stavu stavby III/214 6 Rekonstrukce silnice Slapany probíhá následné majetkoprávní vypořádání uvedených pozemků. Případ projednán ve Vedení města Cheb dne , které se záměrem vyslovilo souhlas. Záměr darování byl zveřejněn, po projednání na schůzi Rady města Chebu dne , ve dnech od do Odbor MaP: navrhuje darovat předmětné části pozemků do vlastnictví Karlovarského kraje, do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci. Str. 10/32

11 Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP f) Majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí pozemků v lokalitě Slapany prodej a úplatné nabytí Katastrální území Háje u Chebu Na únorové schůzi komise MBaD byl projednán postup majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitých věcí v této lokalitě, tak aby byl zachován k nemovitostem přístup. Prodej dílu a o výměře 69 m 2 pozemku parcelní číslo 1027/1 dle GP č /2014 Díl a je zaplocen a užíván vlastníky pozemku parcelní číslo 868/2 a s tímto pozemkem tvoří funkční celek. Záměr prodeje byl zveřejněn, po projednání ve Vedení města Chebu dne , ve dnech od do Obvyklá cena dílu a pozemku parcelní číslo 1027/1 byla odhadnuta na 150 Kč/m 2, tj Kč. Podle databáze realizovaných cen, vedené odborem MaP, byly v této lokalitě realizovány prodeje za stejnou cenu. Odbor MaP navrhuje prodej dílu a pozemku parcelní číslo 1027/1 za cenu Kč žadatelům vlastníkům pozemku parcelní číslo 868/2, s povinností uhradit náklady převodu ve výši Kč. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Prodej dílu e o výměře 162 m 2 pozemku parcelní číslo 1027/1 dle GP č /2014 Díl e je zaplocen a užíván vlastníky pozemku parcelní číslo 866, 874/2 a st. 70 a s těmito pozemky tvoří funkční celek. Záměr prodeje byl zveřejněn, po projednání ve Vedení města Chebu dne , ve dnech od do Str. 11/32

12 Obvyklá cena dílu e pozemku parcelní číslo 1027/1 byla odhadnuta na 150 Kč/m 2, tj Kč. Podle databáze realizovaných cen, vedené odborem MaP, byly v této lokalitě realizovány prodeje za stejnou cenu. Odbor MaP navrhuje prodej dílu e pozemku parcelní číslo 1027/1 za cenu Kč žadatelům vlastníkům pozemku parcelní číslo 866, 874/2 a st. 70, s povinností uhradit náklady převodu ve výši Kč. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Úplatné nabytí dílu b o výměře 84 m 2 a dílu d o výměře 27 m 2 pozemku parcelní číslo 879 dle GP č /2014 Díly b a d pozemku parcelní číslo 879 jsou využívány jako účelová komunikace vlastníky sousedících nemovitostí. Byl osloven zástupce vlastníka pozemku parcelní číslo 879 o stanovení ceny k jednání, který předložil návrh ceny ve výši 270 Kč/m 2, tj Kč. Odbor MaP navrhuje úplatné nabytí dílů b + d o celkové výměře 111 m 2 pozemku parcelní číslo 879 za cenu v této lokalitě realizovanou, tedy 150 Kč/m 2, tj Kč. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 882/6 o výměře 42 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 882 dle GP č /2014 Nově vzniklý pozemek byl rovněž oddělen za účelem usnadnění příjezdu do lokality. Její vlastník stanovil cenu k jednání ve výši ceny v této lokalitě realizované, tedy 150 Kč/m 2, tj Kč. Odbor MaP navrhuje úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 882/6 o výměře 42 m 2 za cenu v této lokalitě realizovanou, tedy 150 Kč/m 2, tj Kč. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Str. 12/32

13 g) Podání fyzických osob Katastrální území Háje u Chebu pozemek p.č. 117/20 orná půda o výměře 718 m 2 pozemek p.č. 117/21 orná půda o výměře 799 m 2 Na uvedené pozemky odbor majetkoprávní projednává každoročně několik žádostí o prodej pro účely výstavby RD. Na území je zpracována studie parcelace a komunikací, která již nepočítá s úpravou sousední p.p.č. 117/3 tak, jak byla původně oddělena pro umožnění příjezdu z Drážní ulice. O prodej pro rozšíření zahrady měl před časem zájem m.j. i vlastník posledních domu v Drážní ulici (vlastník domu na pozemku p.č.st má v pronájmu pozemek č. 117/21 k sekání trávy), ale záměr prodeje zatím, vzhledem k připravené studii, nebyl schválen. Odbor stavební vždy upozorňoval, že samostatné využití pozemků bude možné až po vyřešení dopravního napojení. V r byly podél hranic parcel, z důvodů splavování půdy z pole, provedeny na náklady města terénní úpravy. V loňském roce nebylo zveřejnění záměru prodeje podle podaných žádostí vedením města schváleno na poradě dne Stanoviska odborů SŽP a SM, která byla podkladem pro toto rozhodnutí vedení, zůstala i letos, již v době platnosti nového ÚP, nezměněna. Stanovisko odboru SŽP: Odbor stavební a životního prostředí prodej nedoporučuje vzhledem k velmi komplikované situaci, kdy na pozemek není zajištěn přístup z veřejné komunikace. Přístup, přípojky inženýrských sítí, případně i prodloužení řadů by žadatel musel vybudovat v souladu se zpracovanou studií, která řeší přípravu území pro budoucí zástavbu, tak, aby nezabránil využití pro zástavbu navrhovaných sousedních pozemků. Odbor SM: Odbor správy majetku trvá na svém předchozím stanovisku - prodej realizovat až po vybudování dopravního napojení. Odbor MaP doporučil pozemky zatím neprodávat. Vedení města Chebu na své poradě dne zveřejnění záměru prodeje opět neschválilo. Žadatelé byli o rozhodnutí vedení informováni dopisem ze dne Dne obdržel odbor MaP písemnou reakci jednoho ze žadatelů o pozemek p.č. 117/21 s žádostí o přehodnocení závěrů z porady vedení. Současně byla doručena žádost dalšího zájemce o vedlejší pozemek p.č. 117/20. V obou podáních se shodně uvádí, že v případě prodeje jsou zájemci ochotni se smluvně zavázat, že se budou finančně podílet na vyprojektování, povolení, Str. 13/32

14 výstavbě a zkolaudování příjezdové komunikace, a že takto jednají ve vzájemné shodě a po konzultaci na stavebním úřadě. S podáním občanů bylo dne seznámeno vedení města, které souhlasí s jejich projednáním v orgánech města. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP h) Jiná majetkoprávní jednání podání právnické osoby Pronájem zařízení pro reklamu - na části pozemku p.č. 679/7 v k.ú. Háje u Chebu Odbor majetkoprávní MÚ Cheb na základě Usnesení RM č. 18/1/2014 ze dne převzal protokolárně dne do vlastnictví města Cheb 4 ks zařízení pro reklamu i s třemi obchodními smluvními vztahy. Tento smluvní vztah je jeden z nich, poslední platný a smluvní období končí k Stávající mluvní partner projevil zájem na uzavření smluvního vztahu k billboardu č. 2 při příjezdu ze SRN na další období za stejných podmínek, jaké mají ostatní komerční uživatelé sousedních billboardů v majetku města Cheb. Město Cheb je vlastníkem všech 6 ks reklamních zařízení v této lokalitě. Ve všech ostatních komerčních smluvních vztazích je stanoveno nájemné ve výši Kč/kalendářní měsíc bez DPH, tj Kč/kalendářní rok bez DPH. Odbor MaP Navrhuje doporučit uzavření nového smluvního vztahu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou na pronájem reklamní plochy se společností W & P EURONOVA s.r.o., IČ , se sídlem Plzeň, Nádražní 2744/14, Východní Předměstí, PSČ , na zařízení pro reklamu označovaném jako billboard č. 2, které je ve vlastnictví města Cheb a je umístěné na části pozemku parcelní číslo 679/7 v k.ú. Háje u Chebu (poblíž hraničního přechodu Svatý Kříž), za smluvní roční nájemné ve výši Kč bez DPH, tj. za Kč/kalendářní měsíc bez DPH, s inflační doložkou. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 1 Přítomno: 11 Usnesení přijato Str. 14/32

15 i) Jiná právní jednání a záležitosti schválení záměru na úpravu spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku Katastrální území Cheb Pozemek parcelní číslo st Bytový dům K Nemocnici č. p. 2491, č. o. 32, Cheb, byl vystavěn na základě městem Cheb realizovaného projektu, který předpokládal získání dotace od Státního fondu rozvoje bydlení. Město se rozhodlo provést výstavbu bytového domu ve vzájemné spolupráci s dalším subjektem, který by výstavbu úvěroval, k čemu bylo orgány města Chebu rozhodnuto založit Bytové družstvo města Chebu a výstavbu provádět na základě smlouvy o sdružení a spolupráci. Do katastru nemovitostí byl zapsán spoluvlastnický podíl takto: OPRÁVNĚNÉ OSOBY: na LV Oprávněný subjekt, adresa Identifikátor Podíl Vlastnické právo BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚSTA CHEBU, K Nemocnici 2491/32, Cheb /100 Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb /100 Jelikož město Cheb vlastní 4 byty obytného domu ve výlučném vlastnictví (tedy 100%) a ostatních 58 bytů bytového domu v podílovém spoluvlastnictví s Bytovým družstvem města Chebu jak výše uvedeno, (tedy 49/51), je žádoucí chybný zápis v katastru nemovitostí opravit tak, aby odpovídal reálnému stavu spoluvlastnictví předmětného pozemku dle smlouvy o sdružení uzavřené mezi městem Cheb a Bytovým družstvem města Chebu. Odbor MaP navrhuje zveřejnit záměr ne úpravu spoluvlastnického podílu na nemovité věci pozemku jak výše uvedeno. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Str. 15/32

16 j) Zřízení služebností inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 3 běžných metrů, umístění přípojkové skříně v pilíři do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 274/97, vše v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností Stav elektro s. r. o., IČO se sídlem Chodov, Vintířovská 1149, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (3.000 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená Stav elektro s. r. o., IČO se sídlem Chodov, Vintířovská 1149, PSČ Důvod: el. přípojka ke stavbě Skalka, CH, p.č. 274/12 - knn. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování plynárenského zařízení stavby STL plynovodu a přípojek v celkové délce běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 2185/3, pozemku parcelní č. 2448/1, pozemku parcelní č. 2285/3, pozemku parcelní č. 171/6, pozemku parcelní č. 2432/1, pozemku parcelní č. 2432/3 a pozemku parcelní č. 2285/1, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ , zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s. r. o., IČO se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ , zastoupená na základě plné moci RWE Distribuční služby, s. r. o., IČO se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Důvod: vybudování plynárenského zařízení v rámci stavby: Reko MS Cheb Goethova +2. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh Str. 16/32

17 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v délce 74 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2007/2 a pozemku parcelní č. 2416/9, v katastrálním území a obci Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost UPC Česká republika, s. r. o., IČO , se sídlem Praha 4, Závišova 502/5, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: UPC Česká republika, s. r. o., IČO , se sídlem Praha 4, Závišova 502/5, PSČ Důvod: umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - akce: UPC Cheb, tř. 17. listopadu. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 41 běžných metrů a umístění přípojkové skříně v pilíři do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 351/2 a pozemku parcelní č. 24/1, vše v katastrálním území Cetnov, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (9.200 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Důvod: vybudování knn v rámci stavby: Cetnov, CH, p.č. 9/7 - knn. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 5. uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování přípojkové skříně v pilíři do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 158/60, v katastrálním území Háje u Str. 17/32

18 Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (1.000 Kč bez DPH) a uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Důvod: umístění přípojkové skříně v rámci stavby: IP S městem Cheb nebyla uzavřena SOBS. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování podzemního telekomunikačního vedení v délce 90 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. st. 222/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost O2 Czech Republic a.s., IČO , se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: O2 Czech Republic a.s. IČO , Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Důvod: Přeložka sdělovacího kabelu z důvodu akce Rekonstrukce vnitrobloku Obrněné Brigády x 26. dubna" (VPI Cheb, Obrněné brigády). Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh Bod II, písm. j) 1 6 projednány en bloc Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Str. 18/32

19 7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 45 běžných metrů, vzdušného kabelového vedení NN v délce 34 běžných metrů a umístění 2 ks betonových sloupů do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 1018/2, pozemku parcelní č. 1018/1, pozemku parcelní č. 455/10, pozemku parcelní č. 1016/1, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELECTROSUN, s. r. o., IČO , se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená ELECTROSUN, s. r. o., IČO , se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3, PSČ Důvod: vybudování knn a vnn v rámci stavby: Sabovna, CH, p. č. 743/1, knn, vnn. Odbor MaP: doporučuje z důvodu výstavby vzdušného vedení zvážit stanovení ceny za zpoplatnění této služebnosti. V minulosti se cena za vzdušné vedení zpoplatňovala částkou 600 Kč/1bm bez DPH. Shora uvedená částka za zřízení služebnosti je stanovena dle platného Sazebníku úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Cheb, bez rozlišení vzdušného/kabelového typu vedení, tj. 200 Kč/bm. Hlasovaná varianta úplata za zřízení služebnosti ve výši 600 Kč/1bm bez DPH. Usnesení komise: doporučuje zpoplatnit zřízení služebnosti vzdušného vedení částkou 600 Kč/1bm bez DPH. Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se: 1 Přítomno: 11 Usnesení přijato k) Změny usnesení Rady města Chebu 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 338/11/2010 ze dne , bod 6., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Str. 19/32

20 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2013, spočívající v právu umístění a provozování stavby plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek v celkové délce 16,9 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 3070, v katastrálním území a obci Cheb ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (3.380 Kč bez DPH). Strana oprávněná z věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ Důvod: vybudování plynárenského zařízení v rámci stavby: STL plynovod a přípojky Obytný soubor Květná - při realizaci stavby došlo ke změně délky plynovodu. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 335/14/2014 ze dne , bod č. I./2., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování rozvodu teplovodu v celkové délce 186,3 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 1684/1, pozemku p. č. 1755/5, pozemku p. č. 1817/16, pozemku p. č. 1817/17, pozemku p. č. 1817/20, pozemku p. č. 1817/21, pozemku p. č. 1818/1, pozemku p. č. 1818/10, pozemku p. č. 1818/12, v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost TEREA Cheb, s. r. o., IČO , se sídlem Cheb, Májová 588/33, PSČ Oprávněný ze služebnosti doplatí straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.860 Kč bez DPH). Oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: TEREA Cheb, s. r. o., IČO , se sídlem Cheb, Májová 588/33, PSČ Důvod: rekonstrukce primárního rozvodu Cheb, propojení VS B Osvobození VS Spáleniště při realizaci stavby došlo ke změně délky rozvodu. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh O tomto bodu hlasovalo 10 členů komise z 11 přítomných. (Ing. Jakubík vznesl námitku podjatosti) Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Str. 20/32

21 Pro: 10 Proti: - Zdržel se: - Přítomno: 10 Usnesení přijato 3. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 197/8/2009 ze dne , bod č. I./6., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování vodovodního řadu a přípojky v celkové délce 45,4 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 637/1, v katastrálním území Podhrad, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí pozemku p. č. st. 573, jehož součástí je stavba s č. e. 383 a pozemku p. č. 545/100, v katastrálním území Podhrad, obec Cheb. Vlastník oprávněných nemovitých věcí doplatí straně povinné při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.580 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. st. 573, jehož součástí je stavba s č. e. 383 a p. č. 545/100, k. ú. Podhrad. Žadatelem jsou současní vlastníci manželé a, oba trvale bytem. Důvod: umístění a provozování vodovodního řadu a přípojky k domu na pozemku p. č. st. 573, k. ú. Podhrad, ve vlastnictví žadatelů. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 4. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 138/5/2013 ze dne , bod č. I./3., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 3,6 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 1438/83, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s. IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Str. 21/32

22 Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Důvod: přeschválení z důvodu změny pojmosloví. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 5. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 557/22/2013 ze dne , bod č. 3., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 68 běžných metrů a umístění přípojkové skříně v pilíři do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 1535/2, v katastrálním území Starý Hrozňatov, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s. IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy služebnosti straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši 242 Kč včetně 21 % DPH (200 Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Důvod: kabelové vedení NN v rámci stavby: Cheb, Hrozňatov, č. kat. 241, Hodina knn. Přeschválení z důvodu změny délky vedení a změny pojmosloví. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 6. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 173/8/2011 ze dne , bod č. I./4., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2012, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 66,5 běžných metrů a umístění pojistkové skříně v pilíři do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 2271/8, pozemku parcelní č. 2271/1, pozemku parcelní č. 2271/2, pozemku parcelní č. 2271/9, v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELECTROSUN, s. r. o., IČO Str. 22/32

23 , se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3, PSČ Žadatel uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená ELECTROSUN, s. r. o., IČO , se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3, PSČ Důvod: Přeschválení z důvodu změny délky vedení a změny pojmosloví. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 7. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 307/12/2013 ze dne , bod č. I./1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování telekomunikačního vedení v délce 351,2 běžných metrů, dle geometrického plánu č /2014, na části služebného pozemku parcelní č. 1680/3, pozemku parcelní č. 1729/1, pozemku parcelní č. 1818/1, pozemku parcelní č. 1818/5, pozemku parcelní č. 1818/6, pozemku parcelní č. 1818/12, pozemku parcelní č. 2711/1, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost O2 Czech Republic a.s., IČO , se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: O2 Czech Republic a.s. IČO , Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Důvod: Položení sdělovacího kabelu v rámci akce TMCZ_CHEB, U Stadionu_OK_ ". Přeschválení z důvodu upřesnění délky vedení dle geometrického plánu. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 8. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 204/7/2013 ze dne , bod č. III./2., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2012, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce 53,08 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 199/17, pozemku Str. 23/32

24 parcelní č. 221/22 a pozemku parcelní č. 285, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 103, jehož součástí je budova s č. p. 97, a pozemku p. č. 222/8, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb. Vlastník oprávněných nemovitých věcí doplatí straně povinné při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (8.216 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. st. 199/17, jehož součástí je stavba s č. p. 97, a pozemku p. č. 222/8, vše k. ú. Hradiště u Chebu. Žadatelem jsou současní vlastníci a, oba trvale bytem,. Důvod: umístění a provozování vodovodní přípojky k domu na pozemku p. č. st. 103, k. ú. Hradiště u Chebu, ve vlastnictví žadatelů. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 9. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 568/23/2013 ze dne , bod I./4., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - spočívající v právu umístění a provozování stavby plynárenského zařízení STL plynovodu v celkové délce 913 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 281, pozemku p. č. 295, pozemku p. č. 176/15, pozemku p. č. 250/7, pozemku p. č. 174/5, pozemku p. č. 248/1, pozemku p. č. 139/3, pozemku p. č. 136/8, pozemku p. č. 139/4, pozemku p. č. 139/6, pozemku p. č. 235, pozemku p. č. 128/1, pozemku p. č. 170/7, pozemku p. č. 170/1, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby s. r. o., IČO , Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (1.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ , zastoupená RWE Distribuční služby, s. r. o., IČO , Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Důvod: vybudování plynárenského zařízení v rámci stavby: STL plynovod Průmyslový park Cheb II. etapa - při plánování stavby došlo ke změně dotčených pozemků. Bod II, písm. k) 1, 3 9 projednány en bloc Str. 24/32

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 55527/2015 30.06.2015 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační per rollam Datum a hodina zahájení schůze: 17.06.2015 ve 09.03 hodin Místo konání

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 46558/2015 02.06.2015 Zápis a usnesení z 9. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 01.06.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 MUCH 12343/2015 MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 z jednání komise MBaD - elektronicky Předkládá: Zpracoval: Napsal: Renata Bártová tajemnice komise Vladimír Havlíček

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 95132/2016 08.11.2016 Zápis a usnesení z 11. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 91785/2015 02.11.2015 Zápis a usnesení z 18. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 02.11.2015 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Příloha č. 1 usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: část poz.p.č.1310/7 o výměře cca 55m 2 ostatní plocha

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE 4.2 Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 10. 06. 2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Miloš Sekyra, místostarosta města Podkladový materiál zpracoval/a Lucie Nešněrová, referent OH, Mgr.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Příloha č. 01 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: 4. Záměr prodeje poz.p.č.1402/587 o výměře 686m 2 orná půda kat.území Stříbro za účelem

Více

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 005/15/Šm U S N E S E N Í 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 18. 2. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 189/5 221/5 Rozdělovník - členové

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48402/2016 31.05.2016 Zápis a usnesení ze 6. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 30.05.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 30. jednání rady města dne 21.05.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/30/1/2012 program jednání : 1. s c h v a l u j e program 30. jednání rady

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Příloha č. 01. usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne

Příloha č. 01. usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne Příloha č. 01 usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25.01.2017 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: 1. Záměr prodeje bytové jednotky 3+1 II.

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 75 o výměře 27 m 2 zastavěna garáží a

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 71822/2016 22.08.2016 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 22.08.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více