MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU"

Transkript

1 ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/ Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: ve hod Místo konání schůze: zasedací místnost RADA Přítomni: Radka Karbánová, Josef Tvarůžek, Karel Nový, Ing. Leopold Písek, Petr Karabec, Martin Helcl, Stanislav Doskočil Omluveni: Ing. Růžena Vrbová, Ing. Václav Jakubík, Ing. Tibor Dobrovolný, Tomáš Kubát Neomluveni: - Hosté: Ing. Vlastimil Habětínek, Vladimír Havlíček, Ing. Pavol Vančo, Ing. Pavel Hojda, Schůzi řídil: Josef Tvarůžek, místopředseda komise Na počátku schůze přítomno 6 členů komise z celkového počtu 11. usnášeníschopná. Komise schválila následující program: Program: Konstatováno, že komise je 1) Úvod, schválení programu I.) A) rozhodnutí vedoucího odboru SM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva k bodu A) B) doporučení vedoucího odboru SM pro rozhodnutí RM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva k bodu B) C) doporučení vedoucího odboru SM pro rozhodnutí ZM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva k bodu C) II.) a) Nabídka prodeje hmotné nemovité věci pozemku na základě předkupního práva b) Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemků c) Darování hmotných nemovitých věcí pozemků d) Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí pozemků e) Další právní jednání zařazení bytového domu do prodeje, schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí a zveřejnění záměru prodeje jednotek f) Záměr na propachtování hmotných nemovitých věcí pozemků g) Pronájem hmotných nemovitých věcí pozemků h) Další právní jednání schválení dodatku smlouvy o sdružení i) Částečná změna usnesení Rady města Chebu j) Zřízení služebnosti na nemovitých věcech v majetku města Chebu 2) Různé 3) Závěr K bodu 1) Program schválen bez připomínek všemi členy komise MBaD Str. 1/18

2 Pro: 6 Proti: - Zdržel se: - Přítomno: 6 Usnesení přijato Ve hod se dostavil Ing. Leopold Písek počet členů komise 7 Bod I. Vedoucí odboru správy majetku v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku A) s c h v a l u j e v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku 1) odst. 4.1., písm. a) uzavření nájemní smlouvy na základě výsledků výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce, po vyjádření souhlasu komisí MBaD, k bytům: a) číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 161, v ulici Sládkova, č. o. 2, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 196 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 122,04 m 2 (byt bez sklepa a sklepní kóje), s, nar., trvalý pobyt, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 56,37 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, v případě, že výše jmenovaný neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s, nar., trvalý pobyt, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 54,37 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, v případě, že výše jmenovaný neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, vyhlásit nové výběrové řízení, b) číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 515, v ulici Dlouhá, č. o. 14, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 240/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 80,70 m 2 (byt bez sklepa a bez sklepní kóje), s, nar., trvalý pobyt, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 48,37 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, v případě, že výše jmenovaný neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, vyhlásit nové výběrové řízení, B) d o p o r u č u j e Str. 2/18

3 v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku a v souladu se Zásadami pronájmů bytů ve vlastnictví města Chebu č. 17/2013, po projednání v komisi MBaD přijmout níže uvedený návrh usnesení: Návrh usnesení Rada města Chebu s c h v a l u j e 1) na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 rok, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m 2 /měsíc, které může navyšováno indexem růstu inflace a bez stanovení povinnosti složit jistotu k bytům číslo: a), v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1137, v ulici Sadová, č. o. 3, který je součástí pozemku par. č. st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 65,13 m 2 (bez sklepa a sklepní kóje), s, nar.,, nar., trvalý pobyt, b), v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1138, v ulici Sadová, č. o. 5, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 2505 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 68,18 m 2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 3 m 2 ), s, nar., trvalý pobyt, c), v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2199, v ulici Malé náměstí, č. o. 7, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6394 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 61,39 m 2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,76 m 2 ), s, nar. a, nar., trvalý pobyt,, d), v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2366, v ulici K Viaduktu, č. o. 2, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6573/5 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 64,47 m 2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,30 m 2 ), s, nar. a, nar., trvalý pobyt, 2) ukončení nájemní smlouvy s, nar., byt číslo, v bytovém domě v městě Cheb, č.p. 2590, v ulici Svobody, č.o. 29A, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1110/2 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 88,60 m 2 (bez sklepa a sklepní kóje), 3) uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 104, v ulici Májová, č.o. 31, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 607 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu Str. 3/18

4 vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 64,14 m 2 (bez sklepa a sklepní kóje), s, nar., za stávajících podmínek tj. na dobu neurčitou, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez povinnosti složit jistotu, 4) na základě výjimky ze Zásad pronájmu bytů v domech pro seniory a osoby zdravotně postižené ve vlastnictví města Chebu, uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2004, v ulici Lesní, č. o. 33, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 5882 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 26,63 m 2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 1,80 m 2 ), se, nar., trvalý pobyt, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, tj. ve výši Kč, 5) uzavření nájemní smlouvy v režimu svépomocné opravy k bytu číslo, v domě v Chebu, č.p. 358, v ulici Růžová, č.o. 14, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 308 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, podlahová plocha 52,20 m 2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 3,00 m 2 ) s, nar., trvalý pobyt, podle pravidel pronájmu uvedených v Čl. IVa Zásad. Zpracovaný položkový rozpočet spol. CHETES s.r.o. je v celkové výši ,81 Kč (cena bez DPH), 6) zveřejnění záměru na pronájem nemovité věci, kterou tvoří pozemek parcelní číslo st. 3229, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 400 Kč/měsíc bez DPH, vše v městě Chebu, v ulici Koželužská, ve vlastnictví města Cheb, zapsané v katastru nemovitostí pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, za těchto podmínek: účel využití: garáž doba nájmu: neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce záměry a podmínky el. aukce budou zveřejněny po dobu min. 30 dní zadávací kolo el. aukce proběhne od do , aukční kolo el. aukce pak dne ve 14:00 hodin C) d o p o r u č u j e v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku, odst. 2, po projednání v komisi MBaD přijmout níže uvedený návrh usnesení: Návrh usnesení Rada města Chebu d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t 1) v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Str. 4/18

5 Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 zrušení účetního předpisu pohledávek za níže uvedenými dlužníky, bývalými nájemci: - především z důvodu jejich nedohledatelnosti (trvalý pobyt na ohlašovně MÚ Cheb nebo na adrese bývalého pronájmu) a), nar., trvale bytem, váznoucí na bytě č., v domě Sadová 1138/5, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, b), nar., trvale bytem, váznoucí na bytě č., v domě Mánesova 1207/34, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, c), nar., trvale bytem, váznoucí na bytě č., v domě Dvořákova 2245/19, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, d), nar., trvale bytem, váznoucí na bytě č., v domě Obětí nacismu 1000/90, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, e), nar., trvale bytem, váznoucí na bytě č., v domě Šlikova 2003/16, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, f), nar., trvale bytem, váznoucí na prostoru č., v domě Chlumeček 2430, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, - z důvodu neúčelnosti dalšího vymáhání, nedobytnosti pohledávek g), nar., trvale bytem, a, nar., trvale bytem, váznoucí na bytě č., v domě K Viaduktu 2331/7, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím. h) manželům a, nar. a, oba trvale bytem, váznoucí na bytě č., v domě Májová 105/29, Cheb, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím, 2) prominutí příslušenství dluhu a) bývalým nájemcům, nar., trvale bytem a, nar., trvale bytem, ve výši prodlení Kč, spojeného s užíváním bytu číslo, v domě nám. Krále Jiřího z Poděbrad 512/11, Cheb po řádném splacení jistiny dluhu ,00 Kč. b) bývalé nájemkyni, nar., trvale bytem, ve výši prodlení Kč, spojeného s užíváním bytu číslo v domě Kosmonautů 1233/12, Cheb po splacení jistiny dluhu ,00 Kč, c) bývalému nájemci, nar., trvale bytem, ve výši prodlení ,86 Kč, spojeného s užíváním bytu č., v domě K Viaduktu 2342/11, Cheb po splacení jistiny dluhu Kč, vymáhaného exekučně dle rozsudku č.j. 14 C 319/ za předpokladu, že povinný uhradí všechny dosud neuhrazené náklady exekučního řízení, d) bývalé nájemkyni, nar., trvale bytem, ve výši prodlení ,78 Kč, spojeného s užíváním bytu č., Březinova 466/12 dle platebního rozkazu č.j. 14 C 328/ po splacení jistiny dluhu Kč, nákladů soudního řízení Kč a části poplatku z prodlení Kč, 3) v souladu v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou Str. 5/18

6 města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, na doporučení oddělení právního odboru kanceláře starosty s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích), zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinných: a), nar., dle Platebního rozkazu č.j. 41 RO 262/ , váznoucí na bytě číslo, Karlova 538/20, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 930,00 Kč; b), nar., dle Rozsudku č.j. 15 C 182/ , váznoucích na nebytovém prostoru č., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 472/27, ve výši jistiny 4.000,00 Kč s poplatkem z prodlení ve výši 1.450,00 Kč a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; c), nar., dle Rozsudku č.j. 15 C 44/ , váznoucí na prostoru číslo, K Nábřeží 1794/14, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny 4.200,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; Bod I. byl projednán en bloc Hlasovaná varianta shodná s návrhem odboru SM Usnesení komise: shodné s návrhem odboru SM Bod II. a) Nabídka prodeje hmotné nemovité věcí pozemku na základě předkupního práva Katastrální území Háje u Chebu pozemek p.č. 163/14 trvalý travní porost o výměře 881 m 2 Odbor majetkoprávní obdržel dne k vyřízení nabídku prodeje výše uvedené nemovité věci od pana, nar., bytem,, učiněnou městu Cheb prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Pavla Grünera, Karlovy Vary, Bělehradská 1094/4. Pozemek je situován v zastavěné části Hájů, v ulici Požárníků. Pan koupil uvedenou parcelu, která sousedí s nemovitostmi, kterých je spoluvlastníkem (p.p.č. 158/229 a st.p.č s domem čp. 320), v roce 2010 za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení ve výši Kč/m 2, celkem Kč (výsledná cena je násobkem výměry 883 m 2, kterou měla parcela před změnou provedenou při obnově katastrálního operátu). Vzhledem k tomu, že parcela byla prodána ve výběrovém řízení, v souladu s územním plánem, pro účel výstavby rodinného domu, bylo kupní smlouvou podle podmínek výběrového řízení zároveň sjednáno předkupní právo města do doby vydání kolaudačního souhlasu k užívání novostavby rodinného domu a jako právo věcné vloženo do katastru nemovitostí. Str. 6/18

7 Sjednané věcné právo spočívá v povinnosti vlastníka nabídnout v případě prodeje přednostně předmětný pozemek městu Cheb za kupní cenu, za kterou byla ve výběrovém řízení prodána, zřízeno bylo i pro případ jiného zcizení než prodejem, přechází na právní nástupce prodávajícího a působí i vůči právním nástupcům kupujícího. Právní zástupce pana byl písemně upozorněn na smluvní závazek svého klienta nabídnout v případě prodeje přednostně předmětný pozemek městu Cheb za kupní cenu, za kterou ji od města Cheb koupil, nabídka však zní na částku Kč, za kterou má být realizován prodej třetí osobě. Zájemce plánuje výstavbu rodinného domu. Odbor MaP předkládá na program schůze rady města dne materiál s návrhem nenabývat pozemek zpět do majetku města. Usnesení komise: komise usnesení nepřijala Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 1 Přítomno: 7 Usnesení nepřijato b) Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemky Navrhované ceny jsou uváděny bez DPH. V níže uvedených případech půjde vždy o pozemek, který bude po prodeji užíván ve funkčním celku se stavbou v majetku nabyvatele a pro případné uplatnění DPH budou před zpracováním materiálu do RM a ZM vyžádány aktuální podklady od stavebního úřadu. Katastrální území Cheb ba) pozemek parcelní číslo 1576/6 ostatní plocha díl a o výměře 118 m 2 oddělený geometrickým plánem číslo /2016 Pozemek se nachází v území výroby za tratí na Švédském vrchu. O prodej jeho části požádala firma REGMONT METAL spol. s r.o., Podhradská 676/7, Cheb. Prodejem má být vyřešena změna dopravního napojení po zprovoznění JV obchvatu a odstraněn nesoulad mezi vlastnickou hranicí a stavem oplocení v terénu. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do (šlo o opakované zveřejnění po přepracování geometrického plánu původní GP nelze použít z důvodu přečíslování parcely po zápisu stavby obchvatu do KN) Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 400 Kč/m 2, celkem Kč. V dané lokalitě byl v letošním roce realizován za stejnou cenu prodej části pozemku p.č. 1497/1 v areálu stavebnin spol. Rental Dealing podle usnesení ZM ze dne Náklady spojené s prodejem budou vyčísleny součtem úhrady za vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč a znalečného Kč, celkem tedy částkou Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč podle odhadu (přičemž případná DPH bude uplatněna v zákonné výši), s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Str. 7/18

8 bb) pozemek p.č. 992/4 zahrada o výměře 121 m 2 Zájemci koupili počátkem letošního roku objekt č.p Ašská 54 (předchozí vlastník Obec baráčníků Cheb) stojící na st.p.č. 938 v majetku ÚZSVM. Okolní zahrada je zatím taktéž v majetku státu. Požadovaný městský pozemek je vklíněn mezi parcely, které mají žadatelé od státu pronajaty. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 600 Kč/m 2, celkem Kč. V lokalitě Zlatého vrchu byl v loňském roce realizován za stejnou cenu prodej pozemku p.č. 1042/20 podle usnesení ZM ze dne Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši vyplaceného znalečného částkou Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč podle odhadu (přičemž případná DPH bude uplatněna v zákonné výši), s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. bc) pozemek p.č. 2579/23 zahrada o výměře 161 m 2 pozemek p.č. 2579/24 ost. plocha, zeleň o výměře 219 m 2 pozemek p.č. 2579/25 ost. plocha, zeleň o výměře 212 m 2 Výše popsané parcely jsou užívány spolu se zahradami k domům čp. 1408, 1409 a 1423 v lokalitě Zátiší. Odbor MaP eviduje žádosti o prodej od vlastníků všech tří přilehlých zahrad. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 300 Kč/m 2, celkem tedy Kč za parcelu č. 2579/23, Kč za parcelu č. 2579/24 a Kč za parcelu č. 2579/25. V dané lokalitě byl podle usnesení ZM ze dne realizován za stejnou cenu 300 Kč/m 2 prodej pozemku p.č. 2553/5 zahrada k domu na protější straně komunikace. Náklady spojené s prodejem budou ve všech třech případech vyčísleny ve výši vyplaceného znalečného částkou Kč. Odbor MaP navrhuje prodej podle podaných žádostí, tj. pozemek p.č. 2579/23 vlastníku sousedního pozemku p.č. 2579/21, pozemek p.č. 2579/24 vlastníku sousedního pozemku p.č. 2579/18 a pozemek p.č. 2579/25 vlastníku sousedního pozemku p.č. 2579/19, vše za cenu obvyklou 300 Kč/m 2 (přičemž případná DPH bude uplatněna v zákonné výši), s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Str. 8/18

9 bd) pozemek parcelní číslo st zastavěná plocha o výměře 13 m 2 Jedná se pozemek na Červeném vrchu, který sousedí se stavbou garáží - žadatele (pozemek parcelní číslo st. 3183). Na předmětném pozemku se nachází stavba (kolna), jejímž vlastníkem se žadatel prohlásil. Žadatel má zájem kolnu zrekonstruovat. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 750 Kč/m 2, celkem tedy Kč. Cena je stanovena ve výši odpovídající realizovaným prodejům pozemků pod garážemi v Chebu. Náklady spojené s prodejem budou ve výši vyplaceného znalečného částkou Kč. Odbor MaP navrhuje prodej pozemku parcelní číslo st za cenu obvyklou 750 Kč/m 2 (přičemž případná DPH bude uplatněna v zákonné výši), s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Pro: 6 Proti: - Zdržel se: 1 Přítomno: 7 Usnesení přijato c) Darování hmotných nemovitých věcí pozemků d) Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí - pozemků Jedná se o majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb tedy sjednocení vlastnictví pozemků a stavby na nich vybudované. c) darování níže uvedených pozemků Karlovarskému kraji Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Chebská 282, Sokolov, PSČ 35601, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr, vložka 114, katastrální území Cheb: 1. pozemek parcelní číslo 3596/6 ostatní plocha, silnice o výměře 555 m 2, 2. pozemek parcelní číslo 3596/7 ostatní plocha, silnice o výměře 1277 m 2 3. pozemek parcelní číslo 3596/8 ostatní plocha, silnice o výměře 1158 m 2, 4. pozemek parcelní číslo 3596/9 ostatní plocha, silnice o výměře 331 m 2, 5. pozemek parcelní číslo 3596/10 ostatní plocha, silnice o výměře 333 m 2, 6. pozemek parcelní číslo 3596/11 ostatní plocha, silnice o výměře 3801 m 2, 7. pozemek parcelní číslo 3596/12 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m 2, 8. pozemek parcelní číslo 3596/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2162 m 2, 9. pozemek parcelní číslo 3596/22 ostatní plocha, silnice o výměře 20 m 2, Str. 9/18

10 10. pozemek parcelní číslo 3596/23 ostatní plocha, silnice o výměře 501 m 2, katastrální území Háje u Chebu: 11. pozemek parcelní číslo 281/14 ostatní plocha, silnice o výměře 3520 m 2, 12. pozemek parcelní číslo 281/16 ostatní plocha, silnice o výměře 88 m 2, 13. pozemek parcelní číslo 281/17 ostatní plocha, silnice o výměře 3472 m 2, 14. pozemek parcelní číslo 291/170 ostatní plocha, silnice o výměře 237 m 2, 15. pozemek parcelní číslo 960/16 ostatní plocha, silnice o výměře 122 m 2, 16. pozemek parcelní číslo 967/6 ostatní plocha, silnice o výměře 112 m 2, Jedná se o pozemky (dosud ve vlastnictví města Cheb), na kterých je realizovaná stavba silnice ve vlastnictví Karlovarského kraje. Záměr darovat pozemky ve vlastnictví města Cheb byl schválen na schůzi Rady města dne (usnesení RM č. 422/16/2016) a zveřejněn ve dnech do d) bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Cheb, katastrální území Cheb: 1. pozemek parcelní číslo 2688/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 918 m 2, 2. pozemek parcelní číslo 2688/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 563 m 2, 3. pozemek parcelní číslo 2688/26 ostatní plocha, komunikace o výměře 87 m 2, 4. pozemek parcelní číslo 2688/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 278 m 2, 5. pozemek parcelní číslo 2688/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 92 m 2, 6. pozemek parcelní číslo 2688/29 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m 2, 7. pozemek parcelní číslo 2688/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 183 m 2, 8. pozemek parcelní číslo 3613/1 ostatní plocha, komunikace o výměře 203 m 2, 9. pozemek parcelní číslo 3614/1 ostatní plocha, komunikace o výměře 628 m 2, 10. pozemek parcelní číslo 3614/2 ostatní plocha, komunikace o výměře 113 m 2, 11. pozemek parcelní číslo 3615/4 ostatní plocha, komunikace o výměře 67 m 2, 12. pozemek parcelní číslo 3615/5 ostatní plocha, komunikace o výměře 17 m 2, 13. pozemek parcelní číslo 3615/6 ostatní plocha, komunikace o výměře 51 m 2, 14. pozemek parcelní číslo 3615/7 ostatní plocha, komunikace o výměře 9 m 2, Jedná se o pozemky (dosud ve vlastnictví Karlovarského kraje Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.), na kterých jsou realizovány chodníky, travní plochy kolem komunikace a ostrůvky. S bezúplatným nabytím předmětných pozemků vyslovilo Vedení města souhlas na své poradě konané dne zápis č. 25/16. Str. 10/18

11 Odbor MaP: doporučuje vypořádat vlastnictví pozemků jak výše uvedeno. e) Další právní jednání zařazení bytového domu do prodeje, schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí a zveřejnění záměru prodeje jednotek Záměr převodu bytového domu z majetku města Chebu byl schválen usnesením ZM č. 9/24/2009, ze dne a oznámen veřejnosti vyvěšením na úřední desce od do a dále usnesením ZM č. 24/4/2015, ze dne a oznámen veřejnosti vyvěšením na úřední desce od do Usnesením ZM č. 184/10/2015, ze dne , Zastupitelstvo města Chebu schválilo výši kupních cen jednotek, které budou prohlášením vyčleněny z bytového domu č. p (Svobody 38a), jenž je součástí pozemku parc. č. st. 647/4 o výměře 254 m 2, v k. ú. Cheb. Na základě tohoto usnesení ZM a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byly zaslány nabídky k převodu bytů jednotlivým nájemcům v bytovém domě Svobody 38a. V uvedeném bytovém domě vznikne celkem 7 jednotek, z toho 2 jsou uvolněné a 3 nájemci bytů přijali nabídky k převodu bytu, tj. ke dni bude se započítáním volných bytů, které se budou prodávat v případě schválení prodeje formou výběrového řízení, dosaženo 71% žádostí o prodeje bytů v bytovém domě Svobody 38a. Odbor MaP nechal zpracovat prohlášení, které je přílohou tohoto materiálu. Vložením tohoto prohlášení k nemovité věci pozemku parcelní č. st. 647/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, bytový dům č. p (Svobody 38a), vše v katastrálním území a obci Cheb, do katastru nemovitostí, bude vymezeno celkem 7 jednotek. MaP navrhuje zařazení bytového domu č. p (Svobody 38a), jenž je součástí pozemku parc. č. st. 647/4, v k. ú. Cheb, do prodeje z majetku města Cheb, následně podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, předložit návrh na zápis prohlášení k nemovité věci pozemku parcelní č. st. 647/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2, jehož součástí je stavba, bytový dům č. p (Svobody 38a), vše v katastrálním území a obci Cheb, k příslušnému katastrálnímu úřadu. Po zavkladování prohlášení k bytovému domu Svobody 38a, v k. ú. Cheb, odbor MaP zajistí zveřejnění záměru prodeje vzniklých jednotlivých jednotek, v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Odbor MaP doporučuje navržený postup a další projednání prodeje jednotek v orgánech města Chebu. Str. 11/18

12 f) Záměr na propachtování hmotných nemovitých věcí pozemků společnosti Lesy města Chebu s.r.o., za účelem realizace lesního a vodního hospodářství úprava pachtovného v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu V současné době má společnost Lesy města Chebu s.r.o., IČO: , se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ , uzavřenu pachtovní smlouvu číslo MaP/10696/2014-O na pozemky, které se nacházejí na území České republiky a pachtovní smlouvu číslo MaP/10695/2014-O na pozemky, které se nacházejí na území Spolkové republiky Německo, vše na dobu neurčitou s účinností od a dvanáctiměsíční výpovědní dobou. Společnost Lesy města Chebu s.r.o., zažádala o snížení pachtovného za propachtované pozemky, které se nacházejí na území České republiky a zvýšení pachtovného za propachtované pozemky, které se nacházejí na území Spolkové republiky Německo a to v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu následovně: pachtovné za lesy v ČR Kč se splatností do kalendářního roku Kč se splatností do kalendářního roku pachtovné za lesy v SRN Kč se splatností do kalendářního roku Kč se splatností do kalendářního roku Celková výše pachtovného Kč/rok se nezmění. Na území SRN se provádí těžba v kvalitních porostech s vysokou výtěžností kvalitní dřevní hmoty. Naopak v lesích na území ČR probíhá těžba méně kvalitních porostů s vyšším podílem pěstební činnosti, což souvisí s končící platností lesního hospodářského plánu. Stanovisko odboru MaP: navrhuje zveřejnit záměr na propachtování pozemků - úprava pachtovného v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu. g) Pronájem hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemků Str. 12/18

13 částí pozemků p. č. 2543/1 a 2543/12, vše v k.ú. Cheb Město Cheb zveřejnilo v době od s předpokládaným datem sejmutí na základě žádosti ve smyslu ustanovení 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr na pronájem hmotných nemovitých věcí část o velikosti m 2 pozemku parcelní číslo 2543/1 a část o velikosti 50 m 2 pozemku parcelní číslo 2543/12, vše v k.ú. Cheb na dobu určitou (od do ), za účelem zřízení staveniště a vnitrostaveništní komunikace. Stanovisko odboru MaP: doporučuje pronajmout předmětné pozemky obchodní firmě Povodí Ohře, státní podnik, IČO: , se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ , za nájemné ve výši 30 Kč/m 2 /kalendářní rok + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými předpisy o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. h) Další právní jednání a záležitosti schválení dodatku smlouvy o sdružení Účastníci uzavřeli dne 25. dubna 2003 smlouvu o sdružení, jejímž účelem bylo uskutečnění projektu výstavby bytového domu v ul. K nemocnici s 61 bytovými jednotkami. Za tímto účelem poskytlo město družstvu pozemky uvedené v ustanovení článku I. odst. 1 smlouvy o sdružení. K dnešnímu dni již je stavba bytového domu zkolaudována a došlo rovněž ke vzniku 62 jednotek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy 4 jednotky jsou ve výlučném vlastnictví města, 58 jednotek je ve spoluvlastnictví města a družstva, a to v podílu 51:49 ve prospěch města. Uvedené jednotky jsou situovány v budově č.p. 2491, jež je součástí pozemku p.č.st. 7387, vše v k.ú. Cheb, obec Cheb, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb. Zmíněný pozemek je rovněž ve spoluvlastnictví města a družstva, přičemž podíl města je / a podíl družstva je / Kromě výše uvedeného pozemku bylo dle ustanovení článku II. odst. 1. písm. b) smlouvy o sdružení ze strany města do sdružení rovněž vložena dotace poskytnutá Státním fondem rozvoje bydlení na základě Smlouvy č o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne Dle ustanovení článku č. III. odst. 4 smlouvy o poskytnutí dotace nepřevede příjemce dotace po dobu 20 let od právní moci kolaudace stavby vlastnictví bytového domu na jinou osobu. Na základě dohody o změně smlouvy č došlo v souladu s 3 odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k ujednání, že podmínky stanovené v ustanovení článku III. odst. 4 až 6 smlouvy o poskytnutí dotace nejsou pro příjemce dotace závazné a došlo k ukončení 20leté lhůty. Účastníci této dohody jsou tak oprávněni převést jednotky v jejich spoluvlastnictví do vlastnictví jiných osob. Účastníci mají společný zájem na změně smlouvy o sdružení, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, s cílem a za účelem vypořádání spoluvlastnictví k jednotkám, a dále za účelem vytvoření právního rámce pro budoucí Str. 13/18

14 převod jednotek do vlastnictví družstva. Odbor MaP: navrhuje schválit text Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení, jak uvedeno v příloze. i) Částečná změna usnesení Rady města Chebu 1. částečná změna usnesení Rady města Chebu č. 433/16/2016 ze dne , bod č. 1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění a provozování venkovního vedení VN v délce 38,9 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 136/39, pozemku parcelní č. 136/66, pozemku parcelní č. 139/4, pozemku parcelní č. 139/17, pozemku parcelní č. 139/19, pozemku parcelní č. 139/20 a pozemku parcelní č. 139/35, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí - pozemku parcelní č. 136/8, pozemku parcelní č. st. 427, pozemku parcelní č. st. 428, pozemku parcelní č. st. 429, pozemku parcelní č. st. 430, pozemku parcelní č. st. 431, pozemku parcelní č. st. 432, pozemku parcelní č. 136/46, pozemku parcelní č. 136/47, pozemku parcelní č. 136/48, pozemku parcelní č. 136/49, pozemku parcelní č. 136/50, pozemku parcelní č. 136/51, pozemku parcelní č. 136/52, pozemku parcelní č. 136/53, pozemku parcelní č. 136/54, pozemku parcelní č. 136/55, pozemku parcelní č. 136/56, pozemku parcelní č. 136/57, pozemku parcelní č. 136/58, pozemku parcelní č. 136/59, pozemku parcelní č. 136/60, pozemku parcelní č. 136/61, pozemku parcelní č. 136/62, pozemku parcelní č. 136/63, pozemku parcelní č. 136/64, pozemku parcelní č. 136/70, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb. Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana povinná vrátí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný vlastník nemovitých věcí: Accolade CZ XI, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ a Accolade CZ X, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ Důvod: vybudování venkovního vedení VN přeschválení z důvodu požadavku strany oprávněné o změnu formy smlouvy o zřízení služebnosti v režimu in rem. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 2. částečná změna usnesení Rady města Chebu č. 433/16/2016 ze dne , bod č. 2., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Str. 14/18

15 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění ochranného pásma vodovodu o celkovém záboru 5,6 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 139/30 a pozemku parcelní č. 248/1, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí - pozemku parcelní č. 174/1, pozemku parcelní č. st. 425, pozemku parcelní č. st. 434, pozemku parcelní č. st. 435, pozemku parcelní č. 174/41, pozemku parcelní č. st. 426, pozemku parcelní č. 174/47, pozemku parcelní č. 174/48, pozemku parcelní č. 174/49, pozemku parcelní č. 174/50, pozemku parcelní č. 174/51, pozemku parcelní č. 174/52, pozemku parcelní č. 174/53, pozemku parcelní č. 174/54, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb. Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH (4.340 Kč bez DPH). Strana povinná vrátí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.340 Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. částečná změna usnesení Rady města Chebu č. 433/16/2016 ze dne , bod č. 3., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržby stavby dopravního napojení areálu o celkové výměře 313 m 2 na služebném pozemku parcelní č. 174/45 a pozemku parcelní č. 174/46, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí - pozemku parcelní č. 174/1, pozemku parcelní č. st. 425, pozemku parcelní č. st. 434, pozemku parcelní č. st. 435, pozemku parcelní č. 174/41, pozemku parcelní č. st. 426, pozemku parcelní č. 174/47, pozemku parcelní č. 174/48, pozemku parcelní č. 174/49, pozemku parcelní č. 174/50, pozemku parcelní č. 174/51, pozemku parcelní č. 174/52, pozemku parcelní č. 174/53, pozemku parcelní č. 174/54, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb. Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. a 3. Oprávněný vlastník oprávněných věcí: Accolade CZ X, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ Důvod: vybudování vodovodu a dopravního napojení areálu přeschválení z důvodu požadavku strany oprávněné o změnu formy smluv o zřízení služebností v režimu in rem. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. j) Zřízení služebnosti ve prospěch města Chebu 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění a provozování vodovodního řadu včetně přípojek v délce cca 20 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 152/10, v katastrálním území Podhoří u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cheb I, IČO , se Str. 15/18

16 sídlem Cheb, Ke Kaštanům 1978/15, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (4.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cheb I, IČO , se sídlem Cheb, Ke Kaštanům 1978/15, PSČ Důvod: Uložení vodovodního řadu včetně přípojek v rámci akce Výměna vodovodního potrubí včetně odboček Podhoří 3, k. ú. Podhoří u Chebu". Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v délce cca 29 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 1480/1 a pozemku parcelní č. 99/17, v katastrálním území Starý Hrozňatov, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. st. 279, jehož součástí je stavba s č. e. 4, v katastrálním území Starý Hrozňatov, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (5.800 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. st. 279, k. ú. Starý Hrozňatov. Žadatelem je současný vlastník, trvale bytem Důvod: umístění a provozování vodovodní přípojky pro p. p. č. st. 279, k. ú. Starý Hrozňatov, ve vlastnictví žadatelky. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení VN v celkové délce 28 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 139/33, pozemku parcelní č. 139/27 a pozemku parcelní č. 174/2, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (5.600 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Důvod: umístění součásti distribuční soustavy - kabelové vedení VN v rámci stavby: Cheb, p.č. 219/12 kvn, DTS. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. Str. 16/18

17 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu fasády domu č. p. 2143, spočívající v umístění a provozování zateplení fasády o celkové výměře přesahu cca 6 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 441/16, pozemku parcelní č. 441/17 a pozemku parcelní č. 441/18, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Společenství vlastníků Hrnčířská 8 Cheb, IČO , se sídlem Cheb, Hrnčířská 2143/8, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: Společenství vlastníků Hrnčířská 8 Cheb, IČO , se sídlem Cheb, Hrnčířská 2143/8, PSČ Žadatel navrhuje služebnost zpoplatnit ve výši 5 Kč/m 2 /1rok x 20 let x 5,9134 m 2, tj. 591 Kč. Důvod: provedení zateplení bytového domu Hrnčířská 2143/8, k. ú. Cheb. Odbor MaP doporučuje v návaznosti na Sazebník úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Cheb" stanovit jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti přesahu fasády domu ve výši Kč bez DPH, z důvodu dotčení služebných pozemků ve vlastnictví města Cheb o výměře do 10 m uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu fasády domu č. p. 1311, spočívající v umístění a provozování zateplení fasády o celkové výměře přesahu cca 10 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 1618/17, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Společenství vlastníků jednotek domu Riegerova 15 v Chebu, IČO , se sídlem Cheb, Riegerova 1311/15, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: Společenství vlastníků jednotek domu Riegerova 15 v Chebu, IČO , se sídlem Cheb, Riegerova 1311/15, PSČ Žadatel navrhuje služebnost zpoplatnit ve výši 5 Kč/m 2 /1rok x 20 let x 10,023 m 2, tj Kč. Důvod: provedení zateplení bytového domu Riegerova 1311/15, k. ú. Cheb. Odbor MaP doporučuje v návaznosti na Sazebník úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Cheb" stanovit jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti přesahu fasády domu ve výši Kč bez DPH, z důvodu dotčení služebných pozemků ve vlastnictví města Cheb o výměře do 10 m 2. Materiál (bod II. písm. i, j) projednán en bloc Str. 17/18

18 K bodu 2) různé xxx K bodu 3) závěr Příští schůze komise MBaD se bude konat 7. listopadu 2016 ve hod v zasedací místnosti č. 5. Schůze ukončena v hodin. Zapsala: Schválil: Bc. Renata Bártová tajemník komise Ing. Václav Jakubík předseda komise Str. 18/18

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 95132/2016 08.11.2016 Zápis a usnesení z 11. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 MUCH 12343/2015 MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 z jednání komise MBaD - elektronicky Předkládá: Zpracoval: Napsal: Renata Bártová tajemnice komise Vladimír Havlíček

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 37939/2015 06.05.2015 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 04.05.2015 ve 14:00 hod Místo konání schůze:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 46558/2015 02.06.2015 Zápis a usnesení z 9. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 01.06.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 71822/2016 22.08.2016 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 22.08.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48402/2016 31.05.2016 Zápis a usnesení ze 6. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 30.05.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 91785/2015 02.11.2015 Zápis a usnesení z 18. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 02.11.2015 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 55527/2015 30.06.2015 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační per rollam Datum a hodina zahájení schůze: 17.06.2015 ve 09.03 hodin Místo konání

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 1/2017 a) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení (omezení

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 18. jednání rady města dne 31.10.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/18/1/2011 Schválení programu 18. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 18. jednání

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY M STA CHEBU

KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY M STA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 75285/2017 11.09.2017 Zápis a usnesení ze 7. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.08.2017 ve 13.05 hod Místo konání schůze:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

MĚSTO CHEB odbor majetkoprávní a odbor správy majetku Městského úřadu Cheb Zápis č. 2/2015 pro jednání komise MBaD dne 02.02.2015

MĚSTO CHEB odbor majetkoprávní a odbor správy majetku Městského úřadu Cheb Zápis č. 2/2015 pro jednání komise MBaD dne 02.02.2015 MUCH 9248/2015 MĚSTO CHEB odbor majetkoprávní a odbor správy majetku Městského úřadu Cheb Zápis č. 2/2015 pro jednání komise MBaD dne 02.02.2015 Předkládá: Zpracoval: NNapsal: Renata Bártová tajemnice

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více