Mezinárodní finanční trhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní finanční trhy"

Transkript

1 Mezinárodní finanční trhy Alternativní investice Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Investiční bankovnictví

2 Alternativní investice Nabízejí (1) lepší diverzifikační efekt a (2) vyšší výnosový potenciál, ovšem výměnou za nižší likviditu a vyšší riziko Charakteristika alternativních instrumentů Nelikvidita Obtíže při určování současné tržní ceny (alternativní aktiva se obvykle neobchodují na burze) Omezená historická data týkající se rizika a výnosu daného instrumentu Náročné na rozsáhlou investiční analýzu (například právní, daňové, účetní záležitosti) Likviditní riziková prémie Segmentační rizikové prémie 2

3 (1) Investiční společnosti Finanční zprostředkovatelé, kteří shromažďují investiční prostředky, které investují na základě určité strategie Za svou činnost pobírají poplatek Investor se podílí na výkonnosti fondu Typy fondů: - Otevřené investor má vždy právo, aby fond vykoupil jeho podíl za aktuální tržnícenu - Uzavřené fondy vydávají podílové listy, které jsou obchodovatelné na sekundárním trhu Ocenění podílových listů - NAV (Net Asset Value) = (hodnota aktiv investiční společnosti hodnota závazků investiční společnosti) na jeden podílový list - Hodnota podílových listů uzavřených společností cena se určuje na sekundárním trhu (tržní cena versus NAV obchodují se s diskontem nebo prémií) 3

4 (1) Investiční společnosti Poplatky fondů Vstupní a výstupní poplatky Roční poplatky - za správu (manažerský) - administrativní výdaje - další výdaje Investiční strategie Fondy primárně investují do akcií Podle stylu (růstové akcie, hodnotové akcie, velké společnosti, malé společnosti, ) Podle sektoru Indexové fondy Globální fondy, mezinárodní fondy Konzervativní (stable value funds) investují do peněžních instrumentů, garantovaných instrumentů, 4

5 (2) Exchange Traded Funds (ETFs) Investiční produkty založené na indexové strategii, které umožňují investorovi nakupovat či prodávat investice do indexu v podobě jednoho investičního instrumentu Obchodují se na sekundárním trhu podobně jako akcie společností Proces vytváření a vyplácení ETF 5 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2009

6 Výhody ETF: Diversifikace (2) Exchange Traded Funds (ETFs) Obchodují se obdobně jako akcie Existují futures a opční kontrakty na stejný index jako ETF rozšiřuje možnosti risk managementu Transparentnost každodenně je známa přesná struktura Efektivní z pohledu nákladů (žádné vstupní/výstupní poplatky, nízký poplatek za správu pasivní řízení portfolia) Na rozdíl od uzavřených fondů je eliminován diskont / prémie Nižší expozice vůči kapitálovým ziskům nižší daňové zatížení 6 Bezprostřední reinvestice dividend

7 (2) Exchange Traded Funds (ETFs) Nevýhody ETF: Obvykle kopírují pouze úzký tržní index zahrnuje především společnosti s vysokou tržní kapitalizací Likvidita některých ETFs je nízká bid-ask spready jsou široké Maloobchodní produkt pro velké institucionální investory je výhodnější investovat přímo 7

8 Typy ETF: (2) Exchange Traded Funds (ETFs) Široký domácí tržní index Styl (růstové, hodnotové indexy, vysoká, nízká tržní kapitalizace) Sektor, odvětví Země, region Dluhopisy Komodity Aktivně řízené fondy Rizika ETF 8 Tržní riziko Riziko sektoru Obchodní riziko trading risk (cena se odlišuje od NAV, bid-ask spready) Riziko tracking error Derivátové riziko Měnové riziko Riziko země

9 (3) Reality (nemovitosti) Na rozdíl od finančních aktiv se jedná o reálné aktivum (budovy, pozemky) Základní charakteristiky Jedinečné aktivum, není přenositelné, zpravidla je nedělitelné Není přímo srovnatelné s jinými aktivy Nelikvidní, obchodované obvykle na lokálním trhu, vysoké transakční náklady, neefektivní trh Formy investic do realit Přímý nákup nemovitosti Nákup nemovitosti na páku (za využití úvěru, většinou hypotéčního) Nákup hypotéčních listů či hypotéčních strukturovaných produktů Nákup podílových listů nemovitostních fondů (RELPs, commingled funds, REITs) 9

10 (3) Reality (nemovitosti) Oceňování realitních aktiv 1.Cost Approach nákladový přístup 2.Sales Comparison Approach - Tržní hodnota se odhaduje relativně k hodnotě nějakého benchmarku (=tržní hodnota obdobného majetku u transakce provedené nedávno) - Riziko: nesprávné ocenění benchmarku 3.Income Approach - Využívá modely typu diskontované perpetuity - Perpetuita = NOI (net operating income) diskontovaný požadovanou tržní výnosovou mírou (market cap rate) - NOI = hrubý příjem výdaje (náklady na výběr nájemného, pojištění, daně, opravy a údržba, energie, ) - Market cap rate = benchmarkový NOI / benchmarková transakční cena - Hodnota nemovitosti = NOI / market cap rate 4.Model diskontovaného cash flow (po zdanění) - Výnos z investice do realit: (1) příjem (nájemné), (2) kapitálový zisk / ztráta obvykle se jednou za rok oceňuje expertním odhadem 10

11 (3) Reality (nemovitosti) Realitní indexy Americké (založené na hodnotovém ocenění): - Frank Russell Company (FRC) index - National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF) index REIT indexy (hodnotové ocenění + příjem) - National Association of Real Estate Investment Trust (NAREIT) index 11

12 (4) Private Equity: Vencure Capital Investice do privátních společností neobchodovaných na burze Základní charakteristiky: Nelikvidní investice zlepší se v případě, kdy je investice dovedena do stadia IPO Dlouhodobá investice Obtížné stanovení tržní ceny Omezená historická data ohledně rizika a výnosu Omezená informovanost (informační asymetrie) Vysoké riziko podnikatelského / manažerského selhání Riziko nesprávné motivace manažera fondu (velikost spravovaného majetku x výkonnost) Nedostatek informací o konkurenci Cyklický vývoj (dobré roky střídají roky špatné) Nákladově náročné analýzy a poradenství 12

13 (4) Private Equity: Vencure Capital Oceňování Oceňování je obtížné kvůli nemožnosti precizně odhadnout budoucí cash-flows Investice se obvykle provádí v očekávání prodeje zhodnocené investice v budoucnosti (mnoho projektů je ovšem neúspěšných) NPV Klíčové pro ohodnocení je stanovit: 1. Hodnotu investice v době prodeje 2. Odhadnout dobu nezbytnou k úspěchu projektu 3. Stanovit pravděpodobnost neúspěchu 13

14 (4) Private Equity: Vencure Capital Oceňování Příklad Investor odhaduje, že investice do projektu ve výši 1mil USD by v případě úspěchu přinesla za 7 let 16mil USD. Existuje ovšem riziko neúspěchu. Pokud bude investor investovat, jeho náklady na kapitál při daném riziku budou 18%. V následující tabulce jsou odhady pravděpodobnosti neúspěchu projektu v daném roce za předpokladu, že projekt byl až do daného roku úspěšný. rok Pravděpodobnost neúspěchu 0,25 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1) Jaká je pravděpodobnost,že projekt bude úspěšný? 2) Spočítejte čistou současnou hodnotu (NAV) projektu. 3) Učiňte doporučení. 14 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

15 (4) Private Equity: Vencure Capital Oceňování Příklad - řešení 1) Pravděpodobnost úspěchu v 1. roce = 1 pravděpodobnost neúspěchu v 1. roce = 1 0,25 = 0,75. Pravděpodobnost přežití 2. roku = pravděpodobnost přežití 1. roku x pravděpodobnost přežití 2. roku = 0,75. 0,78, atd. Pravděpodobnost úspěchu projektu = (1-0,25)(1-0,22)(1-0,20) 5 = 19,2% 2) NPV úspěšného projektu = -1mil USD + 16milUSD/1,18 7 = 4,02mil USD NPV neúspěšného projektu = -1mil USD NPV projektu = NPV úspěšného projektu x pravděpodobnost úspěchu + NPV neúspěšného projektu x pravděpodobnost neúspěchu = 4,02mil.0,192 + (-1mil).0,808 = USD 3) NPV je negativní, doporučení je neinvestovat do nabízeného projektu 15 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

16 (4) Private Equity: Vencure Capital Měření výkonnosti Investor požaduje měřit výkonnost měřenou ke konci projektu, ale i v jeho průběhu Jako vnitřní výnosové procento cash-flows od počátku investice do současnosti, kdy ohodnotím hodnotu nedokončeného projektu (existují respektované postupy pro ohodnocení, které vydávají například European Venture Capital Association, British VCA, CFA Institute) 16

17 (5) Hedgeové fondy Dramaticky narůstají od 90. let Definice: problematické najít obecnou definici Původní koncept byl sázet proti trhu (short selling, futures a další derivátové produkty) Některé využívají pákové investice, jiné ne Některé využívají zajišťovací operace, jiné ne Investice podle makroekonomických dat do komodit, měn, úrokových sazeb, akcií,. Jiné investují podle technických indikátorů. Společné pro všechny hedgové fondy je dosažení absolutního výnosu (nesrovnávají se s benchmarkem) Právní uspořádání hedgových fondů je většinou takové, aby se vyhnuly regulaci Poplatky manažerů fondu jsou jednak dle spravovaného majetku, jednak závisí na výkonnosti fondu Čistá výkonnost fondu = hrubá výkonnost fondu - poplatky 17

18 (5) Hedgové fondy Příklad: Manažerský poplatek hedgového fondu je 1% ročně + 20% motivační poplatek aplikovaný na zisk fondu nad bezrizikový výnos (měřený jako výnos U.S. Treasurry Bill). Motivační poplatek se aplikuje na roční výnos očištěný o bezrizikový výnos aplikovaný na objem aktiv na počátku období (roku). Hrubý výnos fondu za rok dosáhl 40%. Jaký je čistý výnos při bezrizikové úrokové sazbě ve výši 5%? Řešení: Celkové poplatky = 1% + 20% x (40% - 5%) = 8% Čistý výnos = 40% - 8% = 32% 18 Zdroj: Solnik, McLeavy, 2003

19 (5) Hedgové fondy 19 Klasifikace hedgových fondů 1.Long / short funds - Dlouhé / krátké pozice, sázky na akciových trzích po celém světě - Udržují čistou kladnou či zápornou pozici vůči trhu 2.Market-neutral funds - Typ long / short fondů zajištěný proti celkovému tržnímu pohybu - Sázka na rozdílné ohodnocení (akciových) instrumentů v rámci jednoho tržního segmentu - Beta neutrální - Techniky používané market-neutral fondy: equity long / short, fixed income hedging, pairs trading, warrant arbitrage, mortgage arbitrage, convertible bond arbitrage, closed-end fund arbitrage, statistical arbitrage 3.Global Macro Funds - Sázky na trend trhu (akciového, dluhopisového), měny, komodity nebo makroekonomciké veličiny - Futures funds, emerging-markets funds, 4.Event-driven Funds - Sázka na nějakou událost specifickou pro danou společnost či cenný papír - Distressed securities funds sázka na zadlužené společnosti v insolvenčním řízení, likvidaci, bankrotu - M&A sázka na spojení firem, akvizice

20 (5) Hedgové fondy Long/short fondy Příklad Hedgový fond má k dispozici 10 mil. USD, které investuje formou long/short strategie na britském akciovém trhu. Akcie si může půjčovat od primárních dealerů, kteří vyžadují deponovat margin v hotovosti ve výši 18 % hodnoty akcií. Vzhledem k vysoké výši požadovaného marginu již nejsou za půjčení akcií požadovány žádné poplatky. Hedgový fond vypracoval seznam akcií, které považuje za podhodnocené (seznam A) a seznam akcií, které považuje za nadhodnocené (seznam B). Fond předpokládá, že akcie na seznamu A v ročním horizontu překonají výkonnost britského akciového indexu o 5 %, zatímco akcie ze seznamu B by v ročním horizontu měly za britským akciovým indexem o 5 % zaostávat. Fond si hodlá pro neočekávané události ponechat hotovost ve výši 1 mil. USD. Jakou strategii by měl hedgový fond zvolit? 20

21 (5) Hedgové fondy Long/short fondy Odpověď Hedgový fond by měl na krátko prodat akcie ze seznamu B a prostředky z tohoto prodeje získané použít na nákup akcií ze seznamu A. Hedgový fond ovšem musí deponovat požadovanou částku na marginový účet. Hedgový fond tak může vzít long/short pozici ve výši 50 mil USD: - 1mil. USD si fond ponechá v hotovosti - Půjčí si od brokera akcie ze seznamu B v hodnotě 50 mil. USD - Fond deponuje 9 mil. USD na marginový účet (18 % x 50 mil. USD) - Fond prodá půjčené akcie ze seznamu B a získá tak hotovost 50 mil. USD - Za utržené prostředky nakoupí akcie ze seznamu A v hodnotě 50 mil. USD Fond tak dosáhl požadované struktury výsledné investice, β této strategie se blíží nule. Poměr investovaných aktiv vzhledem k vlastnímu kapitálu je zhruba 5:1 Pokud se očekávání naplní, long/short portfolio akcií dosáhne v ročním horizontu výnosu 10 % z 50 mil. USD bez ohledu na to, jakým způsobem se bude vyvíjet celkový akciový index. Tento 5mil. USD zisk znamená zisk ve výši 50 % z investovaného kapitálu 10 mil. USD Kalkulace neberou v úvahu výnos uložené hotovosti ve výši 1 mil. USD a předpokládá, že dividendy akcií držených long a short se vykompenzují. 21

22 (5) Hedgové fondy Fondy fondů Umožňují nejenom institucionálním ale i individuálním investorům investovat do skupiny hedgových fondů Výhody Přístupné i pro maloobchodní investory Diversifikace Zkušenosti portfolio manažera Snadnější due diligence proces Nevýhody Poplatky Výkonnost (vysoká nejistota) Diversifikace sníží i očekávaný výnos, nesníží poplatky 22

23 (5) Hedgové fondy Využití páky Hedgové fondy velmi často využívají ve svých strategiích vysokou páku vysoké riziko Vysoký pákový efekt se využívá především u arbitrážních příležitostí Jak dosáhnout páky? Půjčka externích zdrojů Krátký prodej (short sell) Půjčka od brokera (margin trading) Využívání finančních instrumentů a derivátů, které vyžadují pouze složení marginu 23

24 (5) Hedgové fondy Rizika spojená s hedgovými fondy Riziko likvidity Riziko ocenění často investují do OTC instrumentů Kreditní riziko protistrany Riziko vypořádání (settlement risk) Riziko nuceného uzavření krátké pozice Riziko financování možnosti financování hedgového fondu jsou omezené 24

25 (5) Hedgové fondy Výkonnost hedgových fondů Vzhledem k obrovské různorodosti jednotlivých hedgových fondů je obtížné zkonstruovat nějaký index nejsou nestranné Investoři se rozhodují podle minulé schopnosti fondu udržet si výkonnost Obvykle mají vyšší výkonnost než akciové a dluhopisové fondy, nižší směrodatnou odchylku než akciové investice, Sharpe ratio je obdobné jako u dluhopisů a vyšší než u akcií, nízká korelace s konvenčními investičními instrumenty 25

26 (6) Neobchodovatelné či málo obchodovatelné společnosti Diskont kvůli absenci likvidity, trhu a minoritním podílům Prémium platí se za kontrolní balík Ocenění 1.Nákladový přístup (cost approach) kolik by stálo zreplikovat aktiva firmy v jejich současné podobě 2.Srovnávací přístup (comparable approach) odhaduje se relativně k benchmarku (cena podobné ale aktivně obchodované společnosti) 3.Důchodový přístup (income approach) diskontování očekávaných příjmů 26

27 (7) Bankrotující společnosti, společnosti v úpadku 27 Proces bankrotu je upraven legislativně, liší se v každé zemi Obecně je výsledkem: - Likvidace - Restrukturalizace (předchází jí fáze ochrany před věřiteli) Typy investic - do akcií těchto společností - do dluhopisů těchto společností s tím, že získají podíl v restrukturalizované společnosti Charakteristika těchto investic: - Nelikvidní - Vyžadují dlouhý investiční horizont - Vyžadují operativní účast investora, kontraktantů Investoři vyhledávají především společnosti s nízkou Enterprise Value (EV) ku EBITDA = společnost, která na operativní úrovni funguje, ale má problém s financováním

28 (8) Komodity Zemědělské komodity Kovy - Drahé (zlato, stříbro, diamanty, ) - Barevné (železo, nikl, hliník, ) Energetické suroviny (ropa, plyn, elektrická energie, ) Emise CO 2 (povolenky) Plasty Důvody investování do komodit Negativní korelace s akciemi Pozitivní korelace s inflací 28

29 (8) Komodity Možnosti investování do komodit Přímý nákup komodit Futures kontrakty Dluhopisy indexované na cenu nějaké komodity Akcie společností produkujících nějakou komoditu Pasivní investor typicky investuje prostřednictvím kolaterizované pozice v komoditních futures. - Investor zaujímá long pozici v komoditních futures na určitý objem podkladového instrumentu - a současně investuje stejný objem do státních pokladničních poukázek 29

30 (8) Komodity Zlato Cena zlata byla v minulosti v úzké korelaci s nebezpečím válek, politické nestability (geopolitické riziko) a válek Instrumenty: - Zlaté pruty v podobě zlatých cihliček (London Bullion Market promptní transakce, Curišský zlatý trh nové zlato, není organizován) - Deriváty (papírové zlato) Použití: (1)spekulace, (2) zajištění Druhy: (1) futures, (2) opce, (3) warranty Obchodují se na komoditní burze v New Yorku - Zlaté dluhopisy indexované dluhopisy (emitovány v období vysoké inflace a měnové krize) - Zlaté mince Tezaurační nemají sběratelskou hodnotu, cena se odvíjí od ceny zlata Numismatické mince mají sběratelskou hodnotu - Akcie zlatých dolů investice do společností těžících zlato Tržní cena se odvíjí od ceny zlata Další determinanty ceny jsou: výše produkčních nákladů, množství zásob zlata, zbývající doba životnosti zlatého dolu, očekávaný vývoj ceny zlata 30

31 (8) Komodity Umělecké sbírky Čínská keramika, obrazy, známky, Důvody: - Zajištění proti inflaci - Diversifikace rizika Nevýhody: - Vysoké transakční náklady - Neexistence sekundárního trhu, popřípadě málo likvidní sekundární trh Transakce zprostředkovávají specializovaní agenti a aukční firmy 31

32 Mezinárodní finanční trhy Literatura ke kapitole Alternativní investice Povinná literatura - Solnik, B., McLeavy, D. (2009): Global Investments, 6th ed., Pearson Education, Inc., kapitola 8 Doplňková literatura - Witzany, J. (2007): International Financial Markets, Oeconomia, VŠE, kapitola

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Oceňování komerčních bank

Oceňování komerčních bank Oceňování komerčních bank V první řadě je důležité si uvědomit, že banka je velmi specifický podnikatelský subjekt, a že při jejím oceňování nemůžeme použít obecné postupy používané při oceňování běžných

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment Credit Valuation Adjustment Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzy a modelovaní Michal Papež, Igor Paholok Market Risk Monitorig UniCredit Bank Czech Republic Credit Valuation Adjustment Představení

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

Pololetní zpráva investičního ředitele

Pololetní zpráva investičního ředitele Pololetní zpráva investičního ředitele Červen 2015 Slovo Hlavního ekonoma Dluhopisy i akcie jsou stále drahé Ekonomický vývoj v posledním měsíci I když byla makroekonomická data v prvním čtvrtletí v Eurozóně

Více

H2O certifikáty: S&P Global Water Index

H2O certifikáty: S&P Global Water Index H2O INVESTICE V poslední době se o vodě hovoří jako o investiční šanci století a je označována modrým zlatem díky omezeným zdrojům pitné vody. I když se zdá být k dispozici v dostatečném množství, pouze

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16 IKT_(1_4)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 5 OBSAH Pfiedmluva................................................... 13 Úvodní slovo autorky.......................................... 16 1 Finanãní trh...............................................

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Jak vybrat správnou investici

Jak vybrat správnou investici Jak vybrat správnou investici Praha 20.10.2011 Přednášející: Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Obchodování s drahými kovy Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Praha 5. listopadu 2012 Srovnání obchodů s drahými kovy S UniCredit Privátn tním Bankovnictv ankovnictvím

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností IMPERIUM FINANCE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností World Investment Mediator, s.r.o., IČ: 29033152, se

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

2) Ocenění na základě analýzy trhu

2) Ocenění na základě analýzy trhu 2) Ocenění na základě analýzy trhu Ocenění na základě tržní kapitalizace Ocenění srovnatelných podniků Ocenění údajů o podnicích uváděných na burzu Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů Ocenění

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více