popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.="

Transkript

1 Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace

2 1. Druhy investičních instrumentů A) Finanční investiční instrumenty 1) CP a) CP zbožové /dispoziční (lodní listy, konosamenty=nákladové listy, waranty = skladní listy, ) b) CP peněžního trhu (SPP, depozitní certifikáty, ) c) CP kapitálového trhu - dluhové (dluhopisy) - majetkové (akcie, podílové listy) 2) finanční deriváty 3) investiční smlouvy (např. o penzijním pojištění, o svěřenecké správě aktiv, ) B) Reálné (hmotné) investiční instrumenty - nemovitosti, drahé kovy, umělecké předměty, nerostné suroviny

3 2. Poptávka po investičních instrumentech Faktory alokace úspor: 1. bohatství 2. očekávaný výnos instrumentu 3. očekávaná likvidita instrumentu 4. očekávané riziko instrumentu Faktory 2, 3, 4 = trade off, magický trojúhelník 1. Bohatství - pozitivní závislost elas.popt.po inv. inst.= poptávka popt. bohatství popt. %změna popt. = poptávka bohat. %změna bohat. bohatství bohat. a) nezbytné investiční instrumenty (vklady na běžných účtech) elasticita poptávky vzhledem k bohatství < 1 b) luxusní investiční instrumenty (akcie, dluhopisy, deriváty) elasticita > 1

4 2. Poptávka po investičních instrumentech 2. Výnos - pozitivní závislost celkový výnos = důchod + kapitálový zisk R= I + CG důchod (income) = úrok, dividenda, nájemné kapitálový zisk (capital gain) = prodejní cena - nákupní cena výnosová míra (%): I + P P r = t 1 P t t 1 ba) historická (ex post) výnosová míra bb) očekávaná (ex ante) výnosová míra E( r) = N r i p i i = 1

5 2. Poptávka po investičních instrumentech 3. Riziko - negativní závislost = pravděpodobnost nedosažení očekávaného výnosu Kvantifikace: měření odchylek jednotlivých očekávaných výnosů od průměrné očekávané výnosové míry - rozptyl σ 2= N ( r E( r)) 2 p i= 1 i i - směrodatná odchylka σ Typy rizika: a) jedinečné=nesystematické - faktory specifické pro jednotlivé firmy - možné snížit diverzifikací b) systematické=tržní - celoekonomické (úrokové sazby, inflace, měnové kurzy ) - nediverzifikovatelné (při investicích do domác. fin. instr.) (nakr. obr. rozkl. rizika na jedineč. a system. v sigma/n prostoru)

6 2. Poptávka po investičních instrumentech K_e požadovaná výnosová míra (zahrnuje riziko) R_f bezriziková výnosová míra (risk free) (státní PP) P_r prémie za riziko rr reálná bezriziková výnosová míra q očekávaná inflace E(r) očekávaná výnosová míra K e= R + P f r R f Ke = ( 1+ rr)(1 + q) 1 E( r) investuji

7 2. Poptávka po investičních instrumentech 4. Likvidita - pozitivní závislost Kvantifikace: = měření výše transakčních nákladů na přeměnu investičního instrumentu na hotovost - finanční instrumenty: 1-2 procenta - nefinanční instrumenty: 5-25 procent

8 3. Akciové instrumenty Akciová společnost - vlastní právní způsobilost - základní kapitál rozdělen na akcie - omezené ručení (pouze do výše podílů) Akcie - jmenovitá hodnota Akcie: - na jméno - na majitele Prioritní akcie (přednost. právo na divid., nehlasuje přechod mezi akcií a dluhopisem) Orgány - valná hromada -Board of Directors - chairman - obvykle současně CEO -představenstvo (Evropa)} rada ředitelů (Board of directors) -dozorčí rada (Evropa) (anglosaský model)

9 3. Akciové instrumenty Dividendy a) peněžní - řádná Evropa 1x ročně - dodatečná - nemusí se opakovat v budoucnu - speciální - jednorázová (např. výročí firmy) - likvidační - při likvidaci společnosti b) akciová - ne peníze, ale nové akcie zdarma c) majetková - nefinanční, např. ve výrobcích, službách

10 4. Dluhové instrumenty Do 80. let konzervativní investice, nyní jako akcie A) Krátkodobé - na peněžním trhu 1. Obchody s penězi CB - mezi KB navzájem nebo mezi CB a KB -pevná úroková sazba stanovena při uzavření obchodu a) Denní peníze -řízení likvidity bank aa) overnight money ab)tom.-next money, spot-next money (půjčky jen na den nebo 2) b) Termínové peníze - 1, 2, 3, 6, 12 měsíců - zahrnují i call money (=vypověditelné peníze) = termínové peníze nemají stanovenou splatnost, ale mají výpovědní lhůtu 24hod, 48 hod, 7 dní, 1, 2, 3 měsíce.

11 4. Dluhové instrumenty 2. Obchody s krátkodobými dluhovými instrumenty - sekuritizované (jsou ve formě CP) - vysoce flexibilní - možné předčasné prodeje nebo splacení - na sekundárních trzích - kolísání výnosové míry, riziko - pro velké i malé investory a) SPP - bezriziková výnosová míra - splatnost od několika týdnů do 12 měsíců, proto nízké kurzovní riziko - diskontované, žádné úroky - US T-bills = nejlikvidnější invest. trh na světě - prvotní emise= aukce, jen pro vybrané banky nebo makléř. firmy - sekundární obchody - mimoburzovní

12 4. Dluhové instrumenty b) Depozitní certifikáty emitent= KB, splatnost - do 12 měsíců diskontované, bez úroku (výjimka= certifikáty na měsíců jsou úročené) výnos - vyšší než u SPP rizikovější (není pojištěn pojištěním vkladů) a méně likvidní než SPP ba) velkoobchodní - vysoké nominální hodnoty, - institucionální investoři - npř. IF peněžního trhu, pojišťovny, - likvidní sekundární trh bb) maloobchodní - nízké NH, pro drobné vkladatele, v ČR nerozvinuté

13 4. Dluhové instrumenty c) Komerční papíry = vlastní směnky velkých korporací diskontované - splatnost - od 1 do 270 dnů - sekundární trh - výrazně menší než pro a) b) - hodně používané v USA, minimálně používané v ČR - vedle tradičních kom. papírů velkých firem též komerční papíry s úvěrovou podporou - malé, neznámé firmy, mají bankovní garanci splacení

14 4. Dluhové instrumenty B) Dlouhodobé dluh. inst.= dluhopisy -doba splatnosti pevně stanovena -emitenti: - veřejný sektor (vláda, města) - KB - korporace - též junk bonds = prašivé dluhopisy, nižší kvalita

15 4. Dluhové instrumenty Ohodnocování dluhopisů V_0 vnitřní hodnota dluhopisu = současná hodnota budoucích příjmů C_1,2, n roční úrokové platby n počet let do splatnosti F_n umořovací hodnota dluhopisu r tržní úroková míra C C F V 0 = n n (1 r) (1 r) n (1 + r) n Pokud aktuální tržní cena P_0 < V_ kup ho!

16 4. Dluhové instrumenty Měření výnosu z dluhopisu: P_0 aktuální tržní cena dluhopisu C_1,2, n roční úrokové platby n počet let do splatnosti F nominální hodnota dluhopisu a) nominální výnos c c= C 100 F b) běžný výnos y y= C 100 P 0

17 4. Dluhové instrumenty P_0 aktuální tržní cena dluhopisu C_1,2, n roční úrokové platby n počet let do splatnosti F_n umořovací hodnota dluhopisu c) YTM = výnos do doby splatnosti Dán řešením rovnice pro YTM (finanční kalkulačka) C C P 0 = n (1 YTM) (1 YTM) n (1 + F n YTM ) n Existuje i approximace, explicitní řešení pro YTM, v učebnici označeno AYTM

18 5. Burzovní trh a jeho regulace Zvláštnosti burzovního trhu: - nutnost zvláštního povolení - přesně definované druhy obchodů - zboží obchodované na burze musí být připuštěno a schváleno vedením burzy - obchoduje se s určitým množstvím - přesně určeny čas a místo obchodů - fungibilní (=zastupitelné) zboží - zboží není fyzicky přítomno Podle předmětu obchodu: 1. peněžní 2. zbožové 3. burzy služeb

19 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Peněžní burzy: - burzy cenných papírů - obchody s klasickými nástroji - opční burzy - burzy financial futures - devizové burzy - nákup a prodej deviz (bezhotovostní ) a valut (hotovostní) 2. Zbožové burzy: - promptní, termínové Promptní - zpravidla plodinové burzy (podle vzorku, není plná zastupitelnost zboží) - ztratily význam (Holandsko květiny, stále významné) Termínové - stále významné - např. Chicago (obilí, maso, olej), London Metal Exchange (open-outcry+telefon+electronic) účel: zajištění a spekulace -obchody standardizovány, zpravidla nejsou efektivně plněny

20 3. Burzy služeb: - zpravidla lodní prostor 5. Burzovní trh a jeho regulace Institucionální uspořádání: 1. Veřejné - Napoleonský model, řízen státen 2. Soukromé - anglosaské, členství koupí burzovního křesla, samosprávné, samoregulace 3. Bankovní - německý vliv - npř. ČR - rozhodující účastníci = banky Dominantní předměty obchodu: - akcie - dluhopisy - jak akcie, tak dluhopisy

21 5. Burzovní trh a jeho regulace Funkce burzy: a) obchodní - změna vlastnictví, získání likvidity prodejem CP b) alokační - pouze pokud je též primárním trhem c) cenotvornou - vyrovnání nabídky a poptávky, vznik kurzu d) spekulační - neustálé nákupy a prodeje --- vyšší obrat --- vyšší likvidita

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Diplomová práce Autor: Bc. Nikola Novotná Finance Vedoucí práce: Ing. Daniela

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí?

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Odborný seminář vázaného zástupce pro službu přijímání a předávání pokynů Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/14 110 05 Praha 1 1

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Finanční trhy Burzovní trhy

Finanční trhy Burzovní trhy Finanční trhy Burzovní trhy Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Burzovní trh Vysoce

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování. Ing. Romana Nývltová, Ph.D., doc. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování. Ing. Romana Nývltová, Ph.D., doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Edice Finanční trhy a instituce Ing. Romana Nývltová, Ph.D., doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování Poděkování doc. Ing. Zdeňku Sojkovi, CSc. za recenzi této publikace.

Více