За роботе нема граница

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "За роботе нема граница"

Transkript

1 За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз игру и тимски рад. На тај начин они у пракси примењују стечена знања из програмирања (циклусе и услове приказују кроз кретање робота и на тај начин одмах виде шта су програмирали.) Употребом ЛЕГО робота ученицима је приближен концепт визуелног програмирања, као и традиционални концепт програмирања. Роботика развија широк спектар животних вештина за 21.век, као што су тимски рад и сарадња, али и решавање проблема, доношење одлука, постављање проблема и логичко мишљење. Учењем кроз игру ученици примењују стечена знања из физике, инжењерства и математике. Креирањем различитих апликација за манипулисањем роботима, могуће је поставити ученике у активну позицију и мотивисати их не само да уче како да користе технологију, већ и како да је примењују стичу основна знања из програмирања и СТЕМ (акроним за образовање у области науке Science, технологије (Technology), инжењерство (Engineering) и математике (Math)) предмета и како да та стечена знања и вештине примене у свакодневном животу. Кроз овакве часове, ученици се фокусирају на све области (математика, наука, технологија и инжењерство) у целини, не зато што су вештине и знања у свакој од ових области од суштинског значаја за успех ученика, него зато што су ова поља дубоко имплементирана у стварном животу. На овај начин ученици нејефикасније уче. Кроз реализацију ова четири часа, употребом Лего робота и Лего програма на идеалан начин су ученици потпуно ангажовани на часу. Роботика на часовима, даје занимљив доживљај за ученике, али и поставља темеље за самостално учење не само у формалном образовању, већ и током живота. Ако ученици уживају док уче, много је већа могућност да трајно остане оно што су научили. Постоји много едукативних алата помоћу којих су ученици ангажовани, а има и оних који подучавају истрајност, учења заснована на пројектима и сарадњи. Али, роботика је без премца јер комбинује све ове образовне могућости. За што ефикаснију комуникацију коришћена је и платформа Едмодо. Ова платформа је изабрана, зато што је блиска ученицима, подсећа на фејсбук, па самим тим је била веома брзо прихваћена и коришћена на овим часовима. Примена ове платформе имала

2 је за циљ уважавање искуства ученика у раду на друштвеним мрежама, као основу за стицање и унапређивање знања (учење). На овај начин ученици стичу свест о томе да се ИКТ не мора само користити за забаву, и да учење може бити забавно. Разред У реализацији часова учествују ученици осмог разреда специјализованог математичког одељења. Приликом пријаве и подношења рада, нисам била у могућности да са списка школа, изаберем своју школу, Прву крагујевачку гимназију. Како је Прва крагујевачка гимназија школа у којој се обавља настава и за ученике основних школа, она се сматра и основном и средњом школом. На основу те чињенице, али и уз консулатцију са господином Миланом Војводићем из Сектор за информационо друштво, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, a због немогућности да за кратко време допуне листу школа, приликом пријаве рад изабрала сам основну школу Станислав Сремчевић из које долази највећи број ученика осмог разреда који имају посебне способности. Наставни предмет Информатика и рачунарство Наставна тема Програмирање изборни модул Услови за реализацију часова За релизацију свих часова потребан је кабинет са приступом интернету, Лего ЕВ3 и инсталиран Лего програм. Организација пројекта Описани делови овог пројекта се реализују са ученицима осмог разреда, специјализованог математичког одељења. На доњој слици приказана је организација сва четири часа. Прва час Попуњавање ЗЖН табеле (попуњавање колона Знам / Желим да знам / Научио сам) о роботима. Мини предавање: Шта је робот?

3 Тестирање апликације Креирање апликације Пројектни задатак Упознавање ученика са Лего роботом. (У групи истражују компоненте Лего робота) Тестирање компоненти Лего робота. (Испитивање функционалности свих делова Лего робота) Ревидирање табеле ЗЖН Квиз постављен на Едмоду Домаћи рад: Претрага интернета о различитим моделима робота. Тестирање апликације Основни блокови Домаћи рад Креирање апликације Лего програм Циклус Други час Тестирање апликације Подела ученика ЗЖН табела Четвр ти час Роботика нема граница Први час Мини-предавање Лего робот Презентација Едмодо квиз Трећи час Дискусија Услов Креирање апликације Тестирање апликације Други час Дискусија о домаћем задатку. Упознавање ученика са основама Лего софтвера. Креирање првог програма.

4 Демонстрација блока циклуса. Домаћи задатак - Креирање програма. (Постављени задатак на Едмоду) Трећи час Дискусија о постављеним решењима на Едмоду. Подела ученика у групе. Демонстрација блока услова. Израда једноставних примера. Ревидирање примера са предходних часова. Додатни рад за ученике: Конструисање робота - овај корак се реализује на додатној настави. Четврти час Подела ученика у четворке. Израда проблемских задатака (Свака четворка добија проблем, који решава) Презентација урађених решења. Оцењивање ученика Добит Реализацијом свих планираних активностима, ученици пројекта задовољство и успех. креирају активности, испоље и задовоље своја интересовања. изграде самопоуздање и самопоштовање. развијају свој идентитет и осећај независности стекну животне вештине и повећају могућност за запослење развијају поштовање према другима висок степен аутономије ученика и суштинска измена ученикове позиције у настави, сарадња између ученика и наставника и ученика међусобно школа без пасивних ученика - школа активних ученика ученици оспособљени за коришћење различитих извора знања креативне радионице која учи ученике да уче Први час Наставна тема Програмирање

5 Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљ Наставне методе Наставна средства и материјали Резултати часа- исходи Корелација Коришћена литература Место реализације Прилози Упознавање ученика са компонентама Лего робота обрада новог градива индивидуални, рад у пару, фронтални рад Јачање свести код ученика о примени науке, технологије, машинства и математике (СТЕМ) у свакодневном животу. Увођењем робота побољшава се настава СТЕМ предмета. Роботи су алат за учење. Они дају ученицима могућност да започну да уче основне визуелног програмирања као и традиционалне концепте као што су услови и понављања. Специфични циљеви: подстицање креативности и иновативног размишљања. дијалошка метода, учење путем игре, демонстрација, минипредавања, дискусија Лего робот, Рачунар, Пројектор, Едмодо платформа, радни листови за изазовима Ученици су подстакнути да размишљају о роботици и примени робота у свакодневном животу. Разумеју начин како робот ради. Умеју да објасне принцип рада компоненти робота (сензора, мотора, процесора). Свесни су да принципе рада робота могу пронаћи у свету који их окружује (аналогија сензора даљине са слепим мишем) Математика, Физика, Технико образовање, Биологија Материјал са интернета Информатички кабинет Табела ЗЖН Предавање наставника о роботима Материјал за истраживање (Компоненете робота) Активности ученика Прва активност је да сваки ученик појединачно попуњава колоне табеле ЗЖН (Знам Желим да знам) o томе колико знају о роботима и њиховој примени у свакодневном животу.ученици појединачно попуљавају прве две колоне. Табела Знам Желим да знам - Научио/ла сам Питања Знам Желим да знам Научио/ла сам Робот је вештачки програмиран мозак који контролише тело?

6 Роботика је наука о роботима, њиховом дизајну, изради и примени. Основни делови робота су покретни делови, мотори, процесор, напајање и сензори. Робот се дефинише као машина која има улаз - информација која долази од сензора. Робот се дефинише као машина која има програм сет инструкција Робот се дефинише као машина која има понашање одговор са улаза или окружења Робот се дефинише као машина која има излаз резултат или производ улаза и програма Робот се дефинише као машина која има тело физички објекат Исак Асимов у чувеној научно - фантастичној новели Ја, робот, из 1942, је дефинисао три закона роботике. Карел Чепек је прва у свету особа која је употребила реч робот у драми Р. У. Р (Rossumovi Univerzální Roboti). После мини предавања наставника о роботима, ученици ревидирају ЗЖН табелу (попуљавају колону Научио/ла сам). На овај начин стичу основна знања о настанку, развоју и примени робота у свакодневном животу. Води се дискусија о примени робота у савременом друштву. Ученици кроз дискусију проналазе примере из свакодневног живота. Следећа активност је заједнички рад на Лего роботу (увођењем Лего робота у предмет Информтика и рачунарство, ученици конкретно примењују знања из програмирања (резултат циклуса, например може бити кретање робота за 2 секунде, или 2 ротације,...)). У групи (од по 6 ученика) упознају се са компонентама Лего робота (мотори, сензори, процесор), истражујући материјал који им је наставник дао. Води се дискусија у групама о проналажењу сличности са природом и природним појавама које нас окружује (где се у природи могу наћи принцип рада сензора.)

7 Упознавањем са компонентама Лего робота ученици продубљују своја знања из биологије, физике и технике. (Кретање мотора, карактеристике сензора (на пример: објашњавање сензора за даљину и упоређивање са слепим мишем)) Објашњење рада ултразвучног сензора: Аналогија оријентације у простору слепог миша и робота Завршна активност на часу је решавање квиза који је наставник поставио на Едмоду. (5 једноставних питања типа спајања појмова, тачно/нетачно и вишеструки избор). Активности наставника Мини предавање у вези са роботима и роботиком. Демонастрација Лего робота. Креирање наставних материјала, креирање квиза.

8 Други час Наставна тема Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљ Програмирање Креирање једноствних програма кретање робота (уз коришћење циклуса). комбиновани комбиноновање групног, тимског и индивидуалног Дизајнирање и програмирање робота даје могућност ученицима да уче СТЕМ предмете кроз истраживање дизајна, и различитог понашања акције робота (сложени системи). Примена СТЕМ концепта се заснива на решавању проблема учења. Коришћењем Лего робота, ученици су активно укључени у процесу учења (изналазе проблеме и решавају их), и у току тог процеса код њих се развијају вештине које су неопходне за квалитетан живот и рад у 21. веку. Применом робота и апликација за сакупљање предмета и различитих кретање робота (кретање право, назад, скретања лево десно,...) ученици стичу праву слику о раду индустријских робота. Специфични циљ: подстицање ученика на стицање трајних знања, оспособљавање ученика да стечена теоријска знања успешно и самостално примењују, подстицање ученика да афирмишу сопствена постигнућа. Наставне методе Наставна средства и материјали Резултати часа- исходи Корелација Коришћена литература демонстрација, мини-предавања, дискусија, решавање проблема, практичан рад (израда апликације), СТЕМ концепт Лего робот, Лего програм, Рачунар, Пројектор, Едмодо платформа Ученици знају да креирају једноставну апликацију којом се робот покреће, знају важност провере кода. Уочавају разлику између лошег и добро осмишљеног проблема. Знају да објасне кораке приликом решавања проблема. Свесни су да сваки проблем треба да поделе на мање целине. Знају да презентују нове проблемске ситуације. Сналазе су у претраживању интернета, преузимању ресурса. Математика, Физика, Технико образовање, Енглески језик Материјал са интернета:

9 Место реализације Прилози Информатички кабинет Материјал за изазове Предавање наставника о роботима Материјал за истраживање (Компоненете робота) Домаћи задатак Активности ученика Прва активност која је предвиђена за овај час је анализа домаћег задатка (претрага модела Лего робота). Ученици приказују моделе које су преузели са интернета, износе идеје о употреби и начину коришћења истих. После тога, наставник даје ученицима материјал за овај час у вези са блоковима кретања и приказивања и блок циклуса (повезују знања из седмог разреда). Након проучавања материјала ученици решавају дате проблемске ситуација. На основу датих проблема ученици креирају своје проблемске ситуације и решавају их. Ученици решавају проблеме као што су различита кретања робота која могу представљати симулацију рад индустријских робота у свакодневном животу. Све ове активности ученици раде у групама од 3 ученика. Пример неколико задатака које ученици раде у групама:

10 1. Креирати програм којим ће се робот најпре кретати малом брзином, а затим ће убрзавати. 2. Креирати програм у коме ће се користити три Move Steering блока како би се покренуо робот да се креће три секунде снагом од 50, затим да се окрене за 180 степени, а затим да се врати на почетну тачку. 3. Крерати програм којим ће се робот кретати тако да исцрта квадрат. Решавањем наједноставнијих задатака ученици праве везу између стратегија које користе у решавању свакодневних проблема са стратегијама за решавање задатака које је дао наставник (дељењем проблема на мање целине). На доњој слици дата су нека решења проблема. Креирањем робота који треба да уради најједноставније задатке, ученици показују велику креативност и способност за решавање најразличитијих проблема. Ученици, користе СТЕМ принципе како би решили постављене проблем. Уједно, рад на оваквим задацима код ученика развија тимски дух и осећај припадања. Као чланови тима заједнички изналазе решења проблема, проверавају решења, анализирају и дискутују о могућим решењима, креирају коначно унапређено решење. Приликом решавања проблема ученици развијају стратегију решавања проблема коју карактеришу пет процеса: учествовање у решавању проблема, истраживање проблема, испитивање, креирање решења, и дељење решења. Активности наставника Наставним материјал у вези са блоковима кретања и циклуса. Прати рад ученика.

11 Креирање наставних материјала. Трећи час Наставна тема Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљ Наставне методе Наставна средства и материјали Резултати часа- исходи Корелација Коришћена литература Место реализације Прилози Програмирање Креирање једноствних програма - Истраживање околине (употреба сензора и блока услов) вежбање комбиноновање групног, тимског и индивидуалног Примена ЛЕГО ЕВ3 робота у настави пружа могућност да ученици кроз игру и тимски рад на практичан начин примењују стечена знања из програмирања. Ученици креирају једноставан роботски програм и тестирају извршавање креираног програма на ЛЕГО ЕВ3 робота, чиме се код ученика развијају логичко мишљења и разумевање рада појединих практичних склопова и механизама кроз конструкцију и програмирање робота. демонстрација, мини-предавања, дискусија, решавање проблема, практичан рад (израда апликације), СТЕМ концепт Лего робот, Лего програм, Рачунар, Пројектор, Едмодо платформа Ученици уочавају разлику између линијског и разгранатог кода. Знају да објасне разлику између коришћења опција сензора додира, сензора за боју, ултразвучног сензора. Свесни су разлике између блокова Wait и опција сензора. Разумеју сврху ревидирања кода програма.знају да разликују шта су улазне, а шта излазне вредности. Математика, Физика, Технико образовање, Енглески језик Материјал са интернета Информатички кабинет Материјал за изазове Материјал за истраживање (Компоненете робота) Активности ученика Прва активност је да се дискутује и да се демонстрирају решења постављених проблема (Нека од питања за дискусију: Зашто сте користили MOTOR ON за ове изазове? Зашто се користили WAIT FOR блок за ове изазове? Која је разлика између PRESSED, RELEASED and BUMPED? Коришћењем материјала које је постављен на платформи Едмодо ученици у групама израђују једноставније проблеме, ревидирајући решења проблема са прошлог часа.

12 (примена блока петље и услов). Осим решавања једноставних проблема кретања робота ученици креирају апликације којима се демонстрира акција робота након читања различитих вредности постојећих сензора (На овај начин ученици практично могу да виде значење излазних, односно улазних података На пример: Креирати апликацију којим се робот креће пет секунди (улаз 5 секунди, излаз виде кретање робота које траје 5 секунди). У овој активности ученици су подељене у три групе тако да: једна група решава проблем, креира апликацију и демонстрира кретање робота у облику круга или квадрата, друга група решава проблем, креира апликацију и демонстрира кретање робота после употребе сензора додира, трећа решава проблем, креира апликацију и демонстрира кретање робота после употребе ултразвучног сензора. Сви задаци треба да буду повезани са реалним животним искуствима и ангажују ученике у сложенијим активностима (апликације кретања робота, и реакције робота на улазне податке добијене из сензора симулирају рад индустријских робота (заваривање, трака за сортирање), рад робота у војној индустрији, рад савремених помоћних уређаја за особе са инвалидитетом). Осим тога, сложеност проблема ствара потребу да ученик сарађује са другима, где је сваком учесник пружена прилика да одигра улогу у тиму (дизајнер, конструктор, програмер и слично). Активности наставника

13 Материјал у вези са блоком услова. Демонастрација Лего робота. Креирање наставних материјала, креирање квиза. Четврти час Наставна тема Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљ Наставне методе Наставна средства и материјали Резултати часа- исходи Корелација Коришћена литература Место реализације Прилози Програмирање Решавање коплекснијих проблема кретање по задатој путањи, сакупљање различитих предмета. вежбање комбиноновање групног, тимског и индивидуалног Коришћењем робота у настави даје ученицима могућност да примене знања која су већ научили, да их вербализују, и да у пракси користе нови вокабулар и писменост коју су изграђивали током часова. Циљ сваког оваквог часа је да ученици решавају проблеме из реалног живота и да науче да сарађују са другима, и тиме развијају и предузетничке вештине које су неопходне младима у данашњем друштву. Прилагођавањем наставе програмирања, увођењем робота у наставу креира се идеално место за потпуно ангажовање ученика на часу. демонстрација, мини-предавања, дискусија, решавање проблема, практичан рад (израда апликације), СТЕМ концепт, вршњачко учење Лего робот, Лего програм, Рачунар, Пројектор, Едмодо платформа Ученици су оспособљени за самостално доношење одлука и преузимање одговорности за сопствени рад и представљање својих постигнућа, оспосебљени су да израде и комплекснију апликацију. Свесни су рада у тиму и јавног представљања својих знања и вештина. Знају да изнесу и креативна и иновативна решења проблема Математика, Физика, Технико образовање, Енглески језик Материјал са интернета Информатички кабинет Материјал за изазове Табела за оцењивање

14 Активности ученика Први корак је анализа и дискусија активности која се реализовала на часу додатне наставе где су ученици конструисали роботе. Дискутује се о проблемима које су имали приликом конструисања робота. После тога почиње креирање комплекснијих проблема. Наставник задаје проблем (један од проблема): Метеор "КингСтоне" се креће ка Земљи и године у 1315 удариће Земљу. Према прорачунима које су урадиле ЕСА и НАСА метеор ће ударити у северну хемисферу. Удар ће бити толико јак да ће се према проценама научника, људска популација смањити за 48%. Како је на Месецу и Марсу откривена вода, и стекли су се услови за колонизацију, биће послата два робота, да испитају терен у циљу одређивања локације за постављање насеља, где ће се преселити људи са угрожених подручја.

15 На основу овог проблема ученици покушавају да: - разумеју проблем - да га поделе на делове - да креирају могуће решење - демонстрирају решење Кроз овакве и сличне примере ученици ће бити спремни за реалне проблемске ситуацијама са којима се могу срести у будућем животу и раду. Ученици креирају од наједноставнијих до сложенијих роботских програма и тестирају извршавање креираних програма на роботу, тиме себи на лакши начин приближавају решавање проблема, јер сваки корак свог решења могу одмах да виде, на тај начин што робот нешто уради (креће се, скреће, подиже руку, стаје на боју, прати линију). Сваки тим бира задатак који симулира коришћење робота у свакодневном животу (било у индустрији, медицини,...), који ће затим презентовати другима. Завршна активност је презентација урађених решења. После презентације, сваки тим на основу утврђених критеријума оцењују друге тимове. Активности наставника Креирање наставних материјала. Прати рад сваког ученика у групи коришћењем табеле за оцењивање. Приликом пријаве и подношења рада, нисам била у могућности да са списка школа, изаберем своју школу, Прву крагујевачку гимназију. Како је Прва крагујевачка гимназија школа у којој се обавља настава и за ученике основних школа, она се сматра и основном и средњом школом. На основу те чињенице, али и уз консулатцију са господином Миланом Војводићем из Сектор за информационо друштво, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, a због немогућности да за кратко време допуне листу школа, приликом пријаве рад изабрала сам основну школу Станислав Сремчевић из које долази највећи број ученика осмог разреда који имају посебне способности.

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.);

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.); ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ Циљ наставе чешког језика са елементима националне културе јесте да ученици овладају законитостима чешког књижевног језика на ком ће се писмено

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Школски развојни план за 2013-2016 август, 2013. године 1 Назив школе АдресСАДРЖАЈ УВОД... 3 КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ... 3 Основни подаци о школи... 3 Историјат

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ Марине Илеш Терминологија родне равноправности у енглеском, српском и мађарском језику упоредна критичка

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН октобар 2017. године С А Д Р Ж А Ј 1. Основни подаци о Информатору о раду Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла Зрењанин...2

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене:

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене: Пример-теоријска питања Година: 2012. Узети у обзир промене (смањење) обима градива Напомене: Питања су подељена у 4 групе, у складу са поделом градива на 4 дела. Питања су формулисана тако да усмеравају

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ ТУРИЗАМ 26. и 27 МАЈ 2017. ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ 2 26. и 27 мај 2017. Инвестициона конференција,,инвестирај у Требиње Требиње Република Српска, БиХ

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více

Sima Lukin Lazi} DVIJE OSKORU[E. Pe{i} i sinovi. Beograd 1997 УРЕДНИК ВЕСНА ПЕШИЋ ИЛУСТРАЦИЈА НА ПОЛЕЂИНИ КЊИГЕ: АСКАНИО ПОПОВИЋ: СИМА ЛУКИН ЛАЗИЋ

Sima Lukin Lazi} DVIJE OSKORU[E. Pe{i} i sinovi. Beograd 1997 УРЕДНИК ВЕСНА ПЕШИЋ ИЛУСТРАЦИЈА НА ПОЛЕЂИНИ КЊИГЕ: АСКАНИО ПОПОВИЋ: СИМА ЛУКИН ЛАЗИЋ Sima Lukin Lazi} DVIJE OSKORU[E Pe{i} i sinovi Beograd 1997 УРЕДНИК ВЕСНА ПЕШИЋ ИЛУСТРАЦИЈА НА ПОЛЕЂИНИ КЊИГЕ: АСКАНИО ПОПОВИЋ: СИМА ЛУКИН ЛАЗИЋ Copyright ПЕШИЋ И СИНОВИ БЕОГРАД ДУШАНОВА, 25 ТЕЛ/ФАКС:

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Данас на Позорју 19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене Јован Ђорђевић 15. изложба позоришног плаката и графичког обликовања Отварање изложбе, уручење награда 20.00 часова / СНП, Сцена Јован Ђорђевић Свечано

Více

SLOVENSKA HUDBA VO VOJVODINE_2010 INOVACNE METODY V HUDOBNEJ PEDAGOGIKE

SLOVENSKA HUDBA VO VOJVODINE_2010 INOVACNE METODY V HUDOBNEJ PEDAGOGIKE SLOVENSKA HUDBA VO VOJVODINE_2010 ZBORNIK PRAC 6. KONFERENCIE MUZIKOLOGOV A HUDOBNYCH ODBORNIKOV NOVY SAD 11. DECEMBRA 2010 INOVACNE METODY V HUDOBNEJ PEDAGOGIKE OBSAH Mgr. art. MILINA SKLABINSKÁ _Úvodom...

Více

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА 2011-2031 (приједлог плана) Бањалука, октобар 2013. г. ПРЕДМЕТ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОЗАРА 2011-2031

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ Седмица Предавања Наставна јединица Извор Вежбе 1. (27.10.2011.) 2. (3.11.2011.) 3. (10.11.2011.) 4. (17.11.2011.) 5. (24.11.2011.) 6. (1.12.2011.)

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21 Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 6 Funkce

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Верица Копривица ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА

Верица Копривица ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА Верица Копривица ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА Главни уредник Биљана Марић Уређивачки одбор Биљана Марић Јаромир Линда Јелена Гинић Рецензенти Јаромир Линда Јелена Гинић Корице Звонимир Сеги Издавач

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více