NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:"

Transkript

1 GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání centrálního zamykání, záložní baterií, obvodovým zajištěním pro dveře, kapotu a kufr, jednookruhovým imobilizérem a malými rozměry které usnadní jeho instalaci. K alarmu je možné připojit tři typy sirén včetně rádiové sirény GT 945 a také až 12 rádiových senzorů (např. pro zajištění garáže, karavanu atd.) Volitelní funkce centrální jednotky: - Rychlý test pro ověření správnosti instalace - Dovírání oken s funkcí komfort - Negativní výstup nebo PWM výstup pro sirénu - Akustická signalizace aktivace a deaktivace alarmu - Ovládání blinkrů jedním vodičem - Dveřní spínače se systémem dotazování - Dveřní spínače s pozitivním ovládáním - Spínač kapoty a kufru se systémem dotazování - Spínač kapoty a kufru s pozitivním ovládáním - Funkce anti-scan u sirény GT 945 Další funkce: - Druhý impuls pro zamykání dveří - Funkce PANIKA (aktivace poplachu dálkovým ovladačem) - Funkce PROTI-ÚNOS - Signalizace stavu alarmu a paměť poplachu kontrolkou LED - Nouzová deaktivace pomocí vestavěného elektronického klíče dálkového ovladače 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: - Před započetím instalace odpojte záporný pól autobaterie. - Prvky alarm umístěte na nesnadno přístupné místo mimo dosah přímo stříkající vody a vedení vysokého napětí (cívky apod.). - Zásuvku s kontrolku LED umístěte na dobře viditelném a přístupném místě na přístrojové desce. - Pájejte a izolujte všechny spoje HNĚDÝ vodič je negativním napájením alarmu. Připojte jej k negativnímu pólu autobaterie. ČERVENÝ vodič (pozitivní napájení +12V) připojte k pozitivnímu pólu autobaterie. Použijte pojistku 5A. - BÍLO/ČERVENÝ vodič (volící vodič pro ovládací relé blinkrů): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ zapojte tento vodič na +12V. Použijte pojistku 15A. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ zapojte tento vodič dle schéma ZAPOJENÍ BLINKRŮ uvedeného dále. 1

2 ŽLUTÝ vodič připojte ke spínanému vodiči spínací skříňky vozidla (+15/54), který je sepnutý i při startování. Zapojení proveďte tak, aby vodič zůstal pod napětím i když jsou přerušovací vodiče imobilizéru (vodiče BÍLÝ a ŠEDÝ) rozpojeny. Zkontrolujte, že je-li spínací skříňka vypnutá, není na tomto vodiči žádné napětí. první ORANŽOVÝ vodič (ovládání blinkrů): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ zapojte tento vodič k vodiči ovládající levé blinkry vozidla. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ zapojte tento vodič dle schéma ZAPOJENÍ BLINKRŮ uvedeného dále (Zapojení proveďte dle GT technické příručky). - druhý ORANŽOVÝ vodič (ovládání blinkrů): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ zapojte tento vodič k vodiči ovládající pravé blinkry vozidla. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ nezapojujte a izolujte tento vodič. - ORANŽOVO/ČERNÝ vodič (feedback): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ zapojte tento vodič dle schéma ZAPOJENÍ BLINKRŮ uvedeného dále. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ nezapojujte a izolujte tento vodič. ZELENÝ vodič zapojte ke spínači kapoty a kufru. Tento alarmový vstup je standardně nastavený na minusový impuls. Je také možné jej nastavit pro připojení k originálním spínačům s impulsivním signálem (dotazování) a to nastavením funkce č.9 DOTAZOVACÍ MANAGEMENT SPÍNAČE KUFRU/KAPOTY. Toto nastavení proveďte dle Technické příručky pro dané vozidlo. Dále je možné tento vstup nastavit pro ovládání pozitivním impulsem a to nastavením funkce č.8 POZITIVNÍ IMPULS SPÍNAČE KUFRU/KAPOTY. ZELENO/HNĚDÝ vodič zapojte ke dveřním spínačům. Tento alarmový vstup je standardně nastavený na minusový impuls. Je také možné jej nastavit pro připojení k originálním spínačům s impulsivním signálem (dotazování) a to nastavením funkce č.7 DOTAZOVACÍ MANAGEMENT DVEŘNÍCH SPÍNAČŮ. Toto nastavení proveďte dle Technické příručky pro dané vozidlo. Dále je možné tento vstup nastavit pro ovládání pozitivním impulsem a to nastavením funkce č.6 POZITIVNÍ DVEŘNÍ IMPULS. - ŽLUTO/ČERNÝ vodič (negativní poplachový výstup): jestliže je funkce č.3 - Přerušovaný poplachový výstup nebo PWM výstup ZAPNUTÁ, tak se na tomto vodiči při poplachu objeví negativní přerušovaní napětí. Tento vodič tak můžete připojit na relé ovládající KLAKSON (viz. shéma připojení klaksonu). Jestliže je funkce č.3 - Přerušovaný poplachový výstup nebo PWM výstup VYPNUTÁ, tak je tento vodič určen pro připojení sirény GT MODRÝ vodič připojte k MODRÉMU vodiči sirény GT 944. RŮŽOVÝ vodič je pozitivním výstupem při aktivovaném alarmu s maximálním proudovým zatížením 25 o C. Tento výstup, je-li zapnutý, je aktivován 5 sekund po aktivaci alarmu a může být použitý pro napájení přídavných senzorů (např. mikrovlnného) nebo pageru. Vodiče BÍLÝ a ŠEDÝ jsou určeny první obvod blokování činnosti motoru. Přerušte vodič relé palivového čerpadla nebo cívky. Jeden konec přerušeného vodiče spojte s vodičem č.801 a druhý konec s vodičem č.901. (Maximální proudové zatížení 7A). Instalujte dva ultrazvukové senzory ČERVENÝ (vysílač) a BÍLÝ (přijímač) na nejvyšší místo A sloupků vozidla, jeden vpravo a druhý vlevo (podívejte se na obrázek). Obě čidla nasměrujte k hypotetickému středu zadního okna tak, aby v zorném poli mezi čidly a zadním oknem nebyly žádné předměty (např. opěrky hlavy). Po instalaci zapojte konektory čidel do řídicí jednotky. Pozor na správné dodržení barevného označení čidel. Opačně zapojené vodiče způsobí falešný poplach. Nezkracujte nebo neprodlužujte vodiče čidel. Odstraňte z vnitřního prostoru vozidla všechny předměty, které by mohly způsobit falešný alarm (tj. pohyblivé předměty). Uzavřete vozidlo a nechejte dostatečně pootevřeno jedno okno tak, abyste do něj mohli vsunout ruku. Aktivujte RYCHLÝ TEST. Vsuňte svou ruku dovnitř a zahýbejte jí. Pokud je pohyb detekován, alarm vydá dlouhý akustický signál a zároveň dlouze bliknou směrová světla. Kontrolu proveďte pro každé okno zvlášť. Citlivost senzorů je možné nastavit šroubovákem pomocí malého potenciometru umístěného v čele řídící jednotky ultrazvukových čidel. Citlivost se zvětšuje, pokud otáčíte potenciometrem ve směru hodinových ručiček a snižuje, otáčíte-li proti směru hodinových ručiček. Mějte na paměti, že citlivost lze zvýšit až na úroveň, kdy čidla mohou vyvolat falešný poplach. Pro kontrolu, že nastavení není nad prahem citlivosti, klepněte rukou na zadní a čelní sklo automobilu (pozor, abyste jej nerozbili!). Tyto údery nesmí alarm signalizovat ZAPOJENÍ SIRÉNY GT Zapněte DIP spínač č.3 - Přerušovaný poplachový výstup nebo PWM výstup do polohy ON a přepínač č.8 - Negativní výstup pro dovírání oken do poohy OFF. - Zapojte jeden ze dvou ČERNÝCH vodičů sirény GT 834 k ČERNO/ŽLUTÉMU vodiči řídící jednotky alarmu. - zapojte druhý ČERNÝ vodičů sirény GT 834 k pozitivnímu pólu autobaterie (+12V). Použijte pojistku 5A ZAPOJENÍ SIRÉNY GT HNĚDÝ vodič připojte z zápornému pólu autobaterie. - ČERVENÝ vodič připojte k pozitivnímu pólu autobaterie (+12V). Použijte pojistku 5A. - MODRÝ vodič zapojte k MODRÉMU vodiči řídící jednotky alarmu. - ZELENÝ vodič připojte na spínač víka motoru nebo k přídavným senzorům. Jestliže je vozidlo vybaveno spínači s impulsivním signálem (dotazování) proveďte následující postup: A Zavřete víko motoru a přepněte DIP spínač č.1 na řídící jednotce alarmu do polohy ON (Rychlý test). B Počkejte 10 sekund a přepněte DIP spínač č.1 na řídící jednotce alarmu do zpět polohy OFF (vypněte Rychlý test). V případě že je signál spínače víka motoru přenášen datově (u vozidel s CAN BUS technologií viz. samostatná tabulka obsažená v dodávce) tak tento vodič nezapojujte a izolujte ZAPOJENÍ RÁDIOVÉ SIRÉNY GT HNĚDÝ vodič připojte z zápornému pólu autobaterie. - ČERVENÝ vodič připojte k pozitivnímu pólu autobaterie (+12V). Použijte pojistku 5A. - ZELENÝ vodič připojte na spínač víka motoru nebo k přídavným senzorům. 2

3 3 SCHÉMA HLAVNÍHO ZAPOJENÍ 4 SCHÉMA ZAPOJENÍ SIRÉNY GT 843 3

4 5 SCHÉMA ZAPOJENÍ SIRÉNY GT SCHÉMA ZAPOJENÍ RÁDIOVÉ SIRÉNY GT SCHÉMA ZAPOJENÍ BLINKRŮ Pro zapojení dle níže uvedeného schématu musí být zapnutá funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM. 8 SCHÉMA ZAPOJENÍ KLAKSONU 4

5 9 SCHÉMA ZAPOJENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ SCHÉMA Č. 3 (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) SCHÉMA Č. 4/A (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) SCHÉMA Č. 4/B (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) SCHÉMA Č. 5 (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) 5

6 SCHÉMA Č. 8 (Zamykání = 1 Odemykání = 40 ) SCHÉMA Č. 10 (Zamykání = 1 Odemykání = 40 ) 10 NASTAVENÍ VOLITELNÝCH FUNKCÍ Systém je vybaven 10 DIP spínači umístěnými na zadní straně jednotky alarmu pro nastavení VOLITELNÝCH FUNKCÍ, které umožňují individuální přizpůsobení řídící jednotky alarmu požadavkům uživatele. Nastavení funkcí je možné pouze pokud je alarm deaktivován. Řídící jednotka alarmu automaticky čte nastavení při zapnutí spínačí skříňky vozidla, proto po změně nastavení zapněte a vypněte spínací skříňku. 6

7 Funkce č.1: RYCHLÝ TEST PRO OVĚŘENÍ INSTALACE UPOZORNĚNÍ Zapnutím této funkce vyšle jednotka alarmu RÁDIOVÝ signál pro nakódování sirény GT 945. Pro nakódování sirény postupujte dle bodu Kódování sirény GT 945 S touto funkcí můžete vyzkoušet zda-li je alarm nainstalován správně a otestovat všechny podněty pro aktivaci poplachu. Když je alarm deaktivován přepněte DIP spínač č.1 do polohy ON, alarm dlouze pípne. Alarmu bude poté signalizovat následovně: - Test ultrazvukového senzoru Vyvolejte podnět pro poplach ultrazvukovým senzorem. Při správném zapojení alarm 1x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 1x blikne ZELENĚ. - Test rádiových senzorů Vyvolejte podnět pro poplach na bezdrátovém senzoru (dle typu senzoru). Při správném zapojení alarm 3x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 3x blikne ZELENĚ. - Test dveřních kontaktů Otevřete libovolné dveře vozidla. Při správném zapojení alarm 4x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 4x blikne ZELENĚ. - Test kontaktů kapoty a kufru Otevřete víko motoru nebo zavadlového prostoru vozidla. Při správném zapojení alarm 5x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 5x blikne ZELENĚ. - Pokus o nastartování Zapněte spínací skříňku. Při správném zapojení alarm 6x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 6x blikne ZELENĚ. Ukončení funkce Rychlý test Pro vypnutí funkce RYCHLÝ TEST přepněte DIP spínač do polohy OFF. Pro potvrzení vypnutí testu alarm dlouze pípne (*). Funkce č.2: CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 1 /1 NEBO 1 /25 - Je-li DIP spínač č.2 v poloze ON = při zamykání dveří bude impuls dlouhý 25 sekund pro možnost zavření oken s funkcí KOMFORT, při odemykání 1 sekundu. - Je-li DIP spínač č.2 v poloze Off = při zamykání i odemykání dveří bude impuls dlouhý 1 sekundu. Funkce č.3: POPLACHOVÝ VÝSTUP - Je-li DIP spínač č.3 v poloze ON = při poplachu se na ŽLUTO / ČERNÉM vodiči objeví přerušované negativní napětí pro připojení klaksonu nebo pageru (max. zatížení 80mA) - Je-li DIP spínač č.3 v poloze Off = ŽLUTO / ČERNÝ vodič pro připojení reproduktoru (sirény GT 843) 4 Ohm. Funkce č.5: OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM - Je-li tato funkce zapnutá, je možné ovládat blinkry připojením ORANŽOVÉHO vodiče k tlačítku výstražných blinkrů (pouze pro vozidla vybavená touto funkcí viz. GT technická příručka pro dané vozidlo). Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.5 do polohy ON. Funkce č.6: DVEŘNÍ SPÍNAČE S POZITIVNÍ POLARITOU - Je-li tato funkce ZAPNUTÁ, je možné ovládat alarmový vstup pro dveřní spínače s pozitivním impulsem. Jestliže je tato funkce zapnutá, nemá nastavení funkce č.7 žádný efekt. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.6 do polohy ON. Funkce č.7: DVEŘNÍ SPÍNAČE S DOTAZOVACÍM SIGNÁLEM - Je-li je tato funkce ZAPNUTÁ, umožňuje ovládat alarm dveřními spínači s negativním impulsivním signálem (dotazování) originálních dveřních spínačů vozidla. Je-li VYPNUTÁ reaguje na standardní stabilní signál. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.7 do polohy ON. Funkce č.8: SPÍNAČE KAPOTY A KUFRU S POZITIVNÍ POLARITOU - Je-li tato funkce ZAPNUTÁ, je možné ovládat alarmový vstup pro spínače kapoty a kufru s pozitivním impulsem. Jestliže je tato funkce zapnutá, nemá nastavení funkce č.7 žádný efekt. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.6 do polohy ON. Funkce č.9: SPÍNAČE KAPOTY A KUFRU S DOTAZOVACÍM SIGNÁLEM - Je-li je tato funkce ZAPNUTÁ, umožňuje ovládat alarm spínači kapoty a kufru s negativním impulsivním signálem (dotazování) originálních dveřních spínačů vozidla. Je-li VYPNUTÁ reaguje na standardní stabilní signál. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.7 do polohy ON. Funkce č.10: KONTROLA RUŠENÍ SIRÉNOU GT Tato funkce umožňuje vyvolání poplachu když je systém aktivován a siréna zaznamená pokus o rušení nebo deaktivaci systému neoriginálním ovladačem. Pro zaptnutí této funkce přepněte DIP přepínač do polohy ON. 11 KÓDOVÁNÍ SIRÉNY GT Alarmu musí být deaktivován 2 Zapojte sirénu GT 945 k napájení. Siréna 3x rychle pípne pro potvrzení aktivace funkce KÓDOVÁNÍ. 3 Přepněte DIP spínač č.1 do polohy ON (RYCHLÝ TEST). 4 Jednotka alarmu vyšle signál, který se automaticky uloží do sirény siréna dlouze pípne. Dlouhé pípnutí také oznámí, že se siréna nachází v režimu TESTU. 5 Vyčkejte několi sekund a vypněte funkci RYCHLÝ TEST přepnutím DIP spínače do polohy OFF. UPOZORNĚNÍ V případě servisu vozidla a odpojení autobaterie na delší dobu než 30 sekund, tak po opětovné připojení autobaterie siréna 3x pípne pro potvrzení aktivace režimu kódování. Jakmile siréna obrží signál první aktivace nebo deaktivace alarmu začne pracovat standardně. Sirénu nemusíte znovu kódovat. 7

8 12 KÓDOVÁNÍ NOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ A RÁDIOVÝCH SENZORŮ UPOZORNĚNÍ - Systém umožňuje nakódovat až 8 dálkových ovladačů nebo elektronických klíčů a až 12 rádiových senzorů. - Nakódování prvního nového dálkového ovladače automaticky vymaže všechny již nakódované ovladače. - Jestliže chcete používat další dálkové ovladače musíte je vždy všechny postupně nakódovat. - Jestliže budete kódovat jeden dálkový ovladač /rádiový senzor podruhé nebo bude-li již kapacita paměti alarmu plná, alarm vydá chybové hlášení - 5x pípne (*). 1 Alarm musí být deaktivován. 2 Zapněte spínací skříňku vozidla a přiložte ovladač GT 889 ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu a vyčkejte až alarm 1x dlouze pípne (*) a LED kontrolka alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ. 3 Vypněte spínací skříňku vozidla. 4 Po 5-ti sekundách alarm 1x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 1x blikne. 5 Zapněte a vypněte spínací skříňku dle akustícké/vizuální signalizace a ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ. 6 Stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu nebo stiskněte TESTOVACÍ tlačítko na rádiovém sensoru pro nakódování. 7 Pro potvrzení správného nakódování dálkového ovladače blikne LED kontrolka alarmu blikne ZELENĚ a alarm pípne (*), pro potvrzení správného nakódování rádiového senzoru LED kontrolka alarmu blikne ČERVENĚ. 8 Opakujte tento postup od bodu 6, pokud chcete nakódovat další dálkové ovladače / rádiové senzory. Pro opuštění režimu kódování vyčkejte 10 sekund. Pro potvrzení vypnutí režimu kódování alarm dlouze pípne (*). Vymazání rádiových senzorů: 1 Když je alarm deaktivován zapněte spínací skříňku vozidla a přiložte ovladač GT 889 ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu a vyčkejte až alarm 1x dlouze pípne (*) a LED kontrolka alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ. 2 Po cca 4 sekudách, kdy kontrolka svítí ČERVENĚ přiložte ovladač GT 889 ke kontaktum ještě jednou. LED kontrolka zhasne. 3 Během 10-ti sekund stiskněte SERVISNÍ tlačítko na dálkovém ovladači GT 889. Smazání senzorů bude potvrzeno bliknutím blinkrů. Poté vypněte spínací skříňku. Nouzová procedura pro vložení funkce kódování. V případě ztráty dálkového ovladače GT 889 je možné vložit režim kódování následovně: A Alarm se musí nacházet v deaktivovaném stavu. Odpojte napájecí vodič alarmu na 1 minutu. B Překleňte kovovým předmětem kontakty pod LED kontrolkou alarmu. C Znovu zapojte napájení alarmu. D - 4x zapněte a ihned vypněte spínací skříňku vozidla a vyčkejte až alarm 1x dlouze pípne (*) a LED kontrolka alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ pro potvrzení vstupu do režimu kódování. E Odpojte překlenutí kontaktů pod LED kontrolkou alarmu a postupujte od bodu 3 popisu kódování. DÁLKOVÝ OVLADAČ 13 - NÁVOD K OBSLUZE GT 889: se třemi tlačítky (standardně dodávané) - Tlačítko ON/OFF pro aktivaci a deaktivaci alarmu - Tlačítko PANIKA pro manuální vyvolání poplachu - Servisní tlačítko - S vestavěným elektronickým klíčem pro nouzovou aktivaci a deaktivaci AKTIVACE A DEAKTIVACE SYSTÉMU AKTIVACE: Stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači: DEAKTIVACE: Stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači: směrová světla dvakrát bliknou a alarm dvakrát pípne (popř. směrová světla čtyřikrát bliknou a alarm čtyřikrát pípne pokud byl během aktivace spuštěn poplach). Kontrolka LED na přístrojové desce zhasne. DOČASNÉ ODPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH SENZORŮ Když aktivujete alarm tlačítkem ON/OFF, tak do 5-ti sekund zmáčněte tlačítko PANIKA. Pro potvrzení vypnutí přídavných senzorů alarm 1x pípne a 1x bliknou blinkry. FUNKCE PANIKA Stiskněte tlačítko PANIKA na 1 sekundu a alarm vyvolá poplach (bude houkat siréna a blikat blinkry). DRUHÝ IMPULS 5 sekund po aktivaci alarmu (1x bliknou blinkry a 1x pípne alarm) stiskněte SERVISNÍ TLAČÍTKO (tato funkce je možná pouze u některých typů vozidel). KOMFORTNÍ DOVÍRÁNÍ OKEN Jeli Vaše vozidlo vybaveno elektrickým ovládání oken s funkcí komfort, tak po zapnutí alarmu se okna automaticky zavřou. Jestliže dočasně odpojíte přídavný senzor (např. ultrazvukový), okna se automaticky nezavřou. Můžete je však zavřít manuálně stisknutím SERVISNÍHO TLAČÍTKA. V tomto případě po vypnutí přídavného senzoru stiskněte a držte toto tlačítko dokud se okna nezavřou. ZABEZPEČENÍ Když aktivujete alarm tlačítkem ON/OFF, začne konstantně svítit kontrolka LED ČERVENĚ. Po 30-ti sekundách začne blikat. Spínací skříňka, kapota a kufr jsou hlídány za 5 sekund od aktivace, dveřní spínače, ultrazvukový senzor (u GT 8

9 911/912/913/914), odpojení napájení (pouze se sirénou GT 944 a GT 945) jsou hlídány jakmile začne kontrolka LED blikat. - FUNKCE PROTI-ÚNOS (pouze je-li tato funkce aktivovaná na ovladači GT 889) V případě násilného donucení opustit vozidlo a přenechání klíčů je možné vozidlo zpožděně zablokovat. Tuto funkci můžete aktivovat pouze ovladačem GT Když je spínací skříňka vozidla zapnutá stiskněte servisní tlačítko S na dálkovém ovladači. 2 Blinkry vozidla 1x bliknou a LED kontrolka alarmu na přístrojové desce začne svítit ZELENĚ. 3 Za následujících 15 sekund začnou blikat blinkry. 4 Za dalších 15 sekund je aktivován poplachový cyklus v trvání 30-ti sekund. Jestliže je stále zapnutá spínací skříňka, poplachový cyklus je opakován. 5 Když je spínací skříňka vypnuta aktivuje se imobilizér a vozidlo již nelze nastartovat. Pokus o nastartování vyvolá další poplachový cyklus. 6 K vypnutí funkce proti-únos je možné použít pouze dálkový ovladač GT 889, kterým byla funkce zapnuta. Pro vypnutí opětovně stiskněte servisní tlačítko S na dálkovém ovladači, kterým jste funkci aktivovali. UMOŽNĚNÍ / NEUMOŽNĚNÍ FUNKCE PROTI-ÚNOS 1 Otevřete obal dálkového ovladače GT 889 a vyjmete z něj baterii. 2 Stiskněte a držte tlačítko OFF dálkového ovladače a baterii vložte zpět. 3 - Pokud se kontrolka na dálkovém ovladači začne svítit konstantně znamená to, že funkce PROTI-ÚNOS je umožněna. Pokud kontrolka na dálkovém ovladači začne blikat znamená to, že funkce PROTI-ÚNOS není umožněna. 4 Pro změnu stavu opět vyjmete baterii a stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači. Opětovné vložení baterie do dálkového ovladače změní stav funkce. Tímto způsobem můžete vždy umožnot nebo neumožnit funkci proti-únos. IMOBILIZÉR MOTORU Alarm je vybaven jednookruhovým imobilizérem, který pracuje následovně: 1 Když aktivujete alarm, tak se při zapnutí spínací rozpojí blokovací obvod, tudíž nelze vozidlo nastartovat. 2 - Při odpojení konektoru z alarmu, zůstává blokovaný obvod rozpojen. 3 Když deaktivujete alarm, je blokovaný obvod sepnutý a můžete vozidlo nastartovat. DOBÍJENÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE Systém je vybaven záložní baterií, pro případ záměrného odpojení napájení alarmu, když je alarm aktivován. Baterie se dobíjí pouze je-li zapnutá spínací skříňka motocyklu (během jízdy). Záložní baterie se dobije na 100% kapacitu za 24 hodin. NOUZOVÁ AKTIVACE A DEAKTIVACE Pro případ nouzové aktivace nebo deaktivace (např. vybije-li se baterie ovladače) je možné aktivovat a deaktivovat alarm vložením vestavěného elektronického klíče dálkového ovladače GT 889 do zásuvky ke kontaktům pod kontrolkou LED. VYPNUTÍ POPLACHU - Stiskněte tlačítko ON/OFF bude alarm kompletně deaktivován. - Stiskněte tlačítko PANIKA na dálkovém ovladači. Vypnete tak poplachový cyklus, ale alarm zůstane aktivován SIGNALIZACE SPUŠTĚNÍ POPLACHU A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Jestliže byl během aktivace spuštěn poplach (při vypnutí alarmu 4x bliknou blinkry a alarm 4x pípne) nebo v případě nějaké chyby alarm bude tyto skutečnosti signalizovat pomocí kontrolky LED. Když je alarm deaktivován a zapnete spínací skříňku začne kontrolka LED signalizovat dle níže uvedené tabulky. Signalizace více příčin poplachu nebo více chyb je signalizováno postupně. Příklad: kontrolka LED blikne 4x ČERVENĚ + pauza + blikne 1x ČERVENĚ = poplach vyvolalo otevření dveří + ultrazvukový senzor. SIGNALIZACE CHYB: - Slabá baterie vozidla: Jestliže klesne kapacita autobaterie pod 11,6V, tak když alarm deaktivujete dálkovým ovladačem nebliknou blinkry a po normální akustické signalizaci deaktivace alarmu bude následovat 5 krátkých pípnutí. - Otevřené dveře při aktivaci: Jestliže při aktivaci alarmu jsou nějaké dveře otevřeny alarm vydá dlouhý akustický signál. - Slabá baterie v dálkovém ovladači: Jestliže je baterie v dálkovém ovladači slabá, tak po deaktivaci alarmu a zapnutí spínací skříňky bude kontrolka LED problikávat ZELENĚ-ČERVENĚ bez pauzy. UPOZORNĚNÍ: - Signalizační sekvence příčiny poplachu a hlášení chyb se opakuje vždy při zapnutí spínací ktříňky. - Paměť poplachu je vymazána při následující aktivaci. - Když je hlášena chyba vyřešena, chybové hlášení se automaticky vymaže ÚDRŽBA A UPOZORNĚNÍ MYTÍ MOTORU - Alarm musíte vždy chránit před přímým stříkáním vody. Proto během mytí motocyklu alarm přikryjte např. igelitovým sáčkem. ZKOUŽKA FUNKČNOSTI - Aby jste měli jistotu, že Váš systém pracuje správně, pravidelně zkontrolujte jeho funkci. 9

10 DÁLKOVÉ OVLADAČE - Nevystavujte dálkové ovladače nadměrným teplotám, vodě a nárazům. Pro výměnu baterií dodržte níže uvedený postup s obrázky. PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ - Dálkový ovladač vysílá rádiové vlny. Neumísťujte jej do míst, které by mohly ovlivnit jeho správnou funkci (např. boční kapsy, tašky atd.) Nepřipevňujte dálkový ovladač se zapnutým automatickým režimem ke svazku klíčů. VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÝCH OVLADAČÍCH 15 - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce, Getronic S.r.l., Via Calcinate 12, Gavirate, Itálie tímto prohlašuje, že alarm GT910/911/912/913/914 byly schváleny podle následujících evropských norem, vydaných Evropským společenstvím: R&TTE 1999/5/CE (včetně norem 95/54CE) a dálkový ovladač GT 889 byl schválen podle následujících evropských norem: EMCC DR. RASEC "sborník 0678" R&TTE 1999/5/CE (včetně norem: EN EN 60950) Výrobce je držitelem homologačních certifikátů a dokumentů požadovaných pro porovnání shody. Předseda společnosti Danilo Restelli Varese, 7. března TECHNICKÁ DATA Napájení: 9-15 VDC - Pracovní teplota: -40 o C / +85 o C - Pracovní frekvence: MHz Maximální napěťové zatížení: 36V na 1minutu - Napájecí proud při deaktivaci: <12mA - Napájecí proud při aktivaci: <16mA - Napájecí proud při poplachu: <600mA Maximální zatížení relé imobilizéru: 7A Maximální zatížení výstupu pro blinkry:5a Maximální zatížení výstupu pro centrální zamykání: 5A Maximální zatížení pro výstup pro LED: 25mA Maximální zatížení pozitivního výstupu při aktivovaném alarmu: 80mA Záložní napájení: Baterie Ni-Mh 7,2V-120mA (pouze pro GT 915/916) 17 - ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Tento záruční list uschovejte na bezpečném místě, abyste jej měli k dispozici, budete-li potřebovat technickou pomoc. Při nepředložení záručního listu můžete přijít o svá záruční práva. Záruka platí 24 měsíců od data zakoupení. V případě poruchy během záruční doby, vezměte tento záruční list a přistavte svůj motocykl do nejbližšího servisního centra GT Moto Alarm ke kontrole. Budou-li nalezeny ve Vašem systému vadné součásti, za předpokladu, že všechny komponenty systému jsou originální, budou opraveny nebo vyměněny bezplatně. Záruka se nevztahuje na: 1) poškození způsobené při přepravě; 2) poškození způsobené neodbornou instalací, závadným elektrickým systémem Vašeho motocyklu nebo vnějšími podmínkami, ve kterých systém pracuje (voda, teplota atd.); 3) poškození způsobené nedbalostí, špatným zacházením, neodborným zásahem nebo neodborným upravováním systému. POZOR: Nikdy neotvírejte obal alarmu! Výrobek je označen ochrannou známkou s jeho identifikačním číslem, v případě jejího poškození můžete rovněž přijít o svá záruční práva. Jednotky vráceny naši firmě během záruční doby budou opraveny nebo vyměněny v nejkratším možném čase. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání opravy. Nikdo není oprávněn provádět jakékoliv změny v těchto záručních podmínkách. Výrobce, firma Getronic S.r.l., si vyhrazuje práva na změny specifikací. Naše firma nepřejímá odpovědnost za žádné poškození či ztráty osob nebo věcí, jakožto výsledek koupě systému GT Moto Alarm. Korespondence za účelem vedení jakéhokoliv sporu bude přijata v sídle naši firmy v Hukvaldech. DOKLAD O INSTALACI ZNAČKA A MODEL VOZIDLA Instalující potvrzuje, že alarm systém byl instalován dle instrukcí uvedených v návodu k instalaci, a že byla respektována technická data výrobku. MODEL ALARMU DATUM PRODEJE DATUM INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE RAZÍTKO A PODPIS INSTALUJÍCÍ FIRMY ČÍSLO VÝROBKU Výhradní dovozce do ČR a SR: GT ALARM CZ Hukvaldy Frýdek-Místek tel , fax

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 990.36 je autoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro automobily, karavany, lodě a jiné. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem.

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Popis výrobku. Špatné počasí

Popis výrobku. Špatné počasí Popis výrobku / O co se jedná Systém automatického zapínání světel: Okamžitě zapíná světla v okamžiku, kdy se zhorší světelné podmínky. Jakmile se viditelnost zlepší, světla se vypnou. Tunel Podzemní parkování

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta VSS1 hypermoderní ochrana pro hypermoderní automobil VSS1 je prvotřídní zabezpečovací systém

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt Verze: 8.0 Obsah 1. Popis GPS 1.1. Technická specifikace... 3 1.2. Popis součástí... 4 2. Příprava a záznam dat 2.1. Paměťová karta... 6 2.2. Připojení GPS... 6 2.2.1. Připojení GPS s řízením... 7 2.2.2.

Více

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM Dodavatel: GESOM.cz DTF COMPANY s.r.o. Křenova 438/7 Praha 6 Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 ⒈ Přijímá tri-band GSM / GPRS průmyslové komunikátor, SMS alarm. 2. Uživatelé mohou

Více