NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:"

Transkript

1 GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání centrálního zamykání, záložní baterií, obvodovým zajištěním pro dveře, kapotu a kufr, jednookruhovým imobilizérem a malými rozměry které usnadní jeho instalaci. K alarmu je možné připojit tři typy sirén včetně rádiové sirény GT 945 a také až 12 rádiových senzorů (např. pro zajištění garáže, karavanu atd.) Volitelní funkce centrální jednotky: - Rychlý test pro ověření správnosti instalace - Dovírání oken s funkcí komfort - Negativní výstup nebo PWM výstup pro sirénu - Akustická signalizace aktivace a deaktivace alarmu - Ovládání blinkrů jedním vodičem - Dveřní spínače se systémem dotazování - Dveřní spínače s pozitivním ovládáním - Spínač kapoty a kufru se systémem dotazování - Spínač kapoty a kufru s pozitivním ovládáním - Funkce anti-scan u sirény GT 945 Další funkce: - Druhý impuls pro zamykání dveří - Funkce PANIKA (aktivace poplachu dálkovým ovladačem) - Funkce PROTI-ÚNOS - Signalizace stavu alarmu a paměť poplachu kontrolkou LED - Nouzová deaktivace pomocí vestavěného elektronického klíče dálkového ovladače 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: - Před započetím instalace odpojte záporný pól autobaterie. - Prvky alarm umístěte na nesnadno přístupné místo mimo dosah přímo stříkající vody a vedení vysokého napětí (cívky apod.). - Zásuvku s kontrolku LED umístěte na dobře viditelném a přístupném místě na přístrojové desce. - Pájejte a izolujte všechny spoje HNĚDÝ vodič je negativním napájením alarmu. Připojte jej k negativnímu pólu autobaterie. ČERVENÝ vodič (pozitivní napájení +12V) připojte k pozitivnímu pólu autobaterie. Použijte pojistku 5A. - BÍLO/ČERVENÝ vodič (volící vodič pro ovládací relé blinkrů): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ zapojte tento vodič na +12V. Použijte pojistku 15A. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ zapojte tento vodič dle schéma ZAPOJENÍ BLINKRŮ uvedeného dále. 1

2 ŽLUTÝ vodič připojte ke spínanému vodiči spínací skříňky vozidla (+15/54), který je sepnutý i při startování. Zapojení proveďte tak, aby vodič zůstal pod napětím i když jsou přerušovací vodiče imobilizéru (vodiče BÍLÝ a ŠEDÝ) rozpojeny. Zkontrolujte, že je-li spínací skříňka vypnutá, není na tomto vodiči žádné napětí. první ORANŽOVÝ vodič (ovládání blinkrů): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ zapojte tento vodič k vodiči ovládající levé blinkry vozidla. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ zapojte tento vodič dle schéma ZAPOJENÍ BLINKRŮ uvedeného dále (Zapojení proveďte dle GT technické příručky). - druhý ORANŽOVÝ vodič (ovládání blinkrů): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ zapojte tento vodič k vodiči ovládající pravé blinkry vozidla. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ nezapojujte a izolujte tento vodič. - ORANŽOVO/ČERNÝ vodič (feedback): Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM ZAPNUTÁ zapojte tento vodič dle schéma ZAPOJENÍ BLINKRŮ uvedeného dále. Jestliže je funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM VYPNUTÁ nezapojujte a izolujte tento vodič. ZELENÝ vodič zapojte ke spínači kapoty a kufru. Tento alarmový vstup je standardně nastavený na minusový impuls. Je také možné jej nastavit pro připojení k originálním spínačům s impulsivním signálem (dotazování) a to nastavením funkce č.9 DOTAZOVACÍ MANAGEMENT SPÍNAČE KUFRU/KAPOTY. Toto nastavení proveďte dle Technické příručky pro dané vozidlo. Dále je možné tento vstup nastavit pro ovládání pozitivním impulsem a to nastavením funkce č.8 POZITIVNÍ IMPULS SPÍNAČE KUFRU/KAPOTY. ZELENO/HNĚDÝ vodič zapojte ke dveřním spínačům. Tento alarmový vstup je standardně nastavený na minusový impuls. Je také možné jej nastavit pro připojení k originálním spínačům s impulsivním signálem (dotazování) a to nastavením funkce č.7 DOTAZOVACÍ MANAGEMENT DVEŘNÍCH SPÍNAČŮ. Toto nastavení proveďte dle Technické příručky pro dané vozidlo. Dále je možné tento vstup nastavit pro ovládání pozitivním impulsem a to nastavením funkce č.6 POZITIVNÍ DVEŘNÍ IMPULS. - ŽLUTO/ČERNÝ vodič (negativní poplachový výstup): jestliže je funkce č.3 - Přerušovaný poplachový výstup nebo PWM výstup ZAPNUTÁ, tak se na tomto vodiči při poplachu objeví negativní přerušovaní napětí. Tento vodič tak můžete připojit na relé ovládající KLAKSON (viz. shéma připojení klaksonu). Jestliže je funkce č.3 - Přerušovaný poplachový výstup nebo PWM výstup VYPNUTÁ, tak je tento vodič určen pro připojení sirény GT MODRÝ vodič připojte k MODRÉMU vodiči sirény GT 944. RŮŽOVÝ vodič je pozitivním výstupem při aktivovaném alarmu s maximálním proudovým zatížením 25 o C. Tento výstup, je-li zapnutý, je aktivován 5 sekund po aktivaci alarmu a může být použitý pro napájení přídavných senzorů (např. mikrovlnného) nebo pageru. Vodiče BÍLÝ a ŠEDÝ jsou určeny první obvod blokování činnosti motoru. Přerušte vodič relé palivového čerpadla nebo cívky. Jeden konec přerušeného vodiče spojte s vodičem č.801 a druhý konec s vodičem č.901. (Maximální proudové zatížení 7A). Instalujte dva ultrazvukové senzory ČERVENÝ (vysílač) a BÍLÝ (přijímač) na nejvyšší místo A sloupků vozidla, jeden vpravo a druhý vlevo (podívejte se na obrázek). Obě čidla nasměrujte k hypotetickému středu zadního okna tak, aby v zorném poli mezi čidly a zadním oknem nebyly žádné předměty (např. opěrky hlavy). Po instalaci zapojte konektory čidel do řídicí jednotky. Pozor na správné dodržení barevného označení čidel. Opačně zapojené vodiče způsobí falešný poplach. Nezkracujte nebo neprodlužujte vodiče čidel. Odstraňte z vnitřního prostoru vozidla všechny předměty, které by mohly způsobit falešný alarm (tj. pohyblivé předměty). Uzavřete vozidlo a nechejte dostatečně pootevřeno jedno okno tak, abyste do něj mohli vsunout ruku. Aktivujte RYCHLÝ TEST. Vsuňte svou ruku dovnitř a zahýbejte jí. Pokud je pohyb detekován, alarm vydá dlouhý akustický signál a zároveň dlouze bliknou směrová světla. Kontrolu proveďte pro každé okno zvlášť. Citlivost senzorů je možné nastavit šroubovákem pomocí malého potenciometru umístěného v čele řídící jednotky ultrazvukových čidel. Citlivost se zvětšuje, pokud otáčíte potenciometrem ve směru hodinových ručiček a snižuje, otáčíte-li proti směru hodinových ručiček. Mějte na paměti, že citlivost lze zvýšit až na úroveň, kdy čidla mohou vyvolat falešný poplach. Pro kontrolu, že nastavení není nad prahem citlivosti, klepněte rukou na zadní a čelní sklo automobilu (pozor, abyste jej nerozbili!). Tyto údery nesmí alarm signalizovat ZAPOJENÍ SIRÉNY GT Zapněte DIP spínač č.3 - Přerušovaný poplachový výstup nebo PWM výstup do polohy ON a přepínač č.8 - Negativní výstup pro dovírání oken do poohy OFF. - Zapojte jeden ze dvou ČERNÝCH vodičů sirény GT 834 k ČERNO/ŽLUTÉMU vodiči řídící jednotky alarmu. - zapojte druhý ČERNÝ vodičů sirény GT 834 k pozitivnímu pólu autobaterie (+12V). Použijte pojistku 5A ZAPOJENÍ SIRÉNY GT HNĚDÝ vodič připojte z zápornému pólu autobaterie. - ČERVENÝ vodič připojte k pozitivnímu pólu autobaterie (+12V). Použijte pojistku 5A. - MODRÝ vodič zapojte k MODRÉMU vodiči řídící jednotky alarmu. - ZELENÝ vodič připojte na spínač víka motoru nebo k přídavným senzorům. Jestliže je vozidlo vybaveno spínači s impulsivním signálem (dotazování) proveďte následující postup: A Zavřete víko motoru a přepněte DIP spínač č.1 na řídící jednotce alarmu do polohy ON (Rychlý test). B Počkejte 10 sekund a přepněte DIP spínač č.1 na řídící jednotce alarmu do zpět polohy OFF (vypněte Rychlý test). V případě že je signál spínače víka motoru přenášen datově (u vozidel s CAN BUS technologií viz. samostatná tabulka obsažená v dodávce) tak tento vodič nezapojujte a izolujte ZAPOJENÍ RÁDIOVÉ SIRÉNY GT HNĚDÝ vodič připojte z zápornému pólu autobaterie. - ČERVENÝ vodič připojte k pozitivnímu pólu autobaterie (+12V). Použijte pojistku 5A. - ZELENÝ vodič připojte na spínač víka motoru nebo k přídavným senzorům. 2

3 3 SCHÉMA HLAVNÍHO ZAPOJENÍ 4 SCHÉMA ZAPOJENÍ SIRÉNY GT 843 3

4 5 SCHÉMA ZAPOJENÍ SIRÉNY GT SCHÉMA ZAPOJENÍ RÁDIOVÉ SIRÉNY GT SCHÉMA ZAPOJENÍ BLINKRŮ Pro zapojení dle níže uvedeného schématu musí být zapnutá funkce č.5 OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM. 8 SCHÉMA ZAPOJENÍ KLAKSONU 4

5 9 SCHÉMA ZAPOJENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ SCHÉMA Č. 3 (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) SCHÉMA Č. 4/A (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) SCHÉMA Č. 4/B (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) SCHÉMA Č. 5 (Zamykání = 1 Odemykání = 1 ) 5

6 SCHÉMA Č. 8 (Zamykání = 1 Odemykání = 40 ) SCHÉMA Č. 10 (Zamykání = 1 Odemykání = 40 ) 10 NASTAVENÍ VOLITELNÝCH FUNKCÍ Systém je vybaven 10 DIP spínači umístěnými na zadní straně jednotky alarmu pro nastavení VOLITELNÝCH FUNKCÍ, které umožňují individuální přizpůsobení řídící jednotky alarmu požadavkům uživatele. Nastavení funkcí je možné pouze pokud je alarm deaktivován. Řídící jednotka alarmu automaticky čte nastavení při zapnutí spínačí skříňky vozidla, proto po změně nastavení zapněte a vypněte spínací skříňku. 6

7 Funkce č.1: RYCHLÝ TEST PRO OVĚŘENÍ INSTALACE UPOZORNĚNÍ Zapnutím této funkce vyšle jednotka alarmu RÁDIOVÝ signál pro nakódování sirény GT 945. Pro nakódování sirény postupujte dle bodu Kódování sirény GT 945 S touto funkcí můžete vyzkoušet zda-li je alarm nainstalován správně a otestovat všechny podněty pro aktivaci poplachu. Když je alarm deaktivován přepněte DIP spínač č.1 do polohy ON, alarm dlouze pípne. Alarmu bude poté signalizovat následovně: - Test ultrazvukového senzoru Vyvolejte podnět pro poplach ultrazvukovým senzorem. Při správném zapojení alarm 1x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 1x blikne ZELENĚ. - Test rádiových senzorů Vyvolejte podnět pro poplach na bezdrátovém senzoru (dle typu senzoru). Při správném zapojení alarm 3x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 3x blikne ZELENĚ. - Test dveřních kontaktů Otevřete libovolné dveře vozidla. Při správném zapojení alarm 4x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 4x blikne ZELENĚ. - Test kontaktů kapoty a kufru Otevřete víko motoru nebo zavadlového prostoru vozidla. Při správném zapojení alarm 5x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 5x blikne ZELENĚ. - Pokus o nastartování Zapněte spínací skříňku. Při správném zapojení alarm 6x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 6x blikne ZELENĚ. Ukončení funkce Rychlý test Pro vypnutí funkce RYCHLÝ TEST přepněte DIP spínač do polohy OFF. Pro potvrzení vypnutí testu alarm dlouze pípne (*). Funkce č.2: CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 1 /1 NEBO 1 /25 - Je-li DIP spínač č.2 v poloze ON = při zamykání dveří bude impuls dlouhý 25 sekund pro možnost zavření oken s funkcí KOMFORT, při odemykání 1 sekundu. - Je-li DIP spínač č.2 v poloze Off = při zamykání i odemykání dveří bude impuls dlouhý 1 sekundu. Funkce č.3: POPLACHOVÝ VÝSTUP - Je-li DIP spínač č.3 v poloze ON = při poplachu se na ŽLUTO / ČERNÉM vodiči objeví přerušované negativní napětí pro připojení klaksonu nebo pageru (max. zatížení 80mA) - Je-li DIP spínač č.3 v poloze Off = ŽLUTO / ČERNÝ vodič pro připojení reproduktoru (sirény GT 843) 4 Ohm. Funkce č.5: OVLÁDÁNÍ BLINKRŮ JEDNÍM VODIČEM - Je-li tato funkce zapnutá, je možné ovládat blinkry připojením ORANŽOVÉHO vodiče k tlačítku výstražných blinkrů (pouze pro vozidla vybavená touto funkcí viz. GT technická příručka pro dané vozidlo). Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.5 do polohy ON. Funkce č.6: DVEŘNÍ SPÍNAČE S POZITIVNÍ POLARITOU - Je-li tato funkce ZAPNUTÁ, je možné ovládat alarmový vstup pro dveřní spínače s pozitivním impulsem. Jestliže je tato funkce zapnutá, nemá nastavení funkce č.7 žádný efekt. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.6 do polohy ON. Funkce č.7: DVEŘNÍ SPÍNAČE S DOTAZOVACÍM SIGNÁLEM - Je-li je tato funkce ZAPNUTÁ, umožňuje ovládat alarm dveřními spínači s negativním impulsivním signálem (dotazování) originálních dveřních spínačů vozidla. Je-li VYPNUTÁ reaguje na standardní stabilní signál. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.7 do polohy ON. Funkce č.8: SPÍNAČE KAPOTY A KUFRU S POZITIVNÍ POLARITOU - Je-li tato funkce ZAPNUTÁ, je možné ovládat alarmový vstup pro spínače kapoty a kufru s pozitivním impulsem. Jestliže je tato funkce zapnutá, nemá nastavení funkce č.7 žádný efekt. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.6 do polohy ON. Funkce č.9: SPÍNAČE KAPOTY A KUFRU S DOTAZOVACÍM SIGNÁLEM - Je-li je tato funkce ZAPNUTÁ, umožňuje ovládat alarm spínači kapoty a kufru s negativním impulsivním signálem (dotazování) originálních dveřních spínačů vozidla. Je-li VYPNUTÁ reaguje na standardní stabilní signál. Pro zapnutí této funkce přepněte DIP spínač č.7 do polohy ON. Funkce č.10: KONTROLA RUŠENÍ SIRÉNOU GT Tato funkce umožňuje vyvolání poplachu když je systém aktivován a siréna zaznamená pokus o rušení nebo deaktivaci systému neoriginálním ovladačem. Pro zaptnutí této funkce přepněte DIP přepínač do polohy ON. 11 KÓDOVÁNÍ SIRÉNY GT Alarmu musí být deaktivován 2 Zapojte sirénu GT 945 k napájení. Siréna 3x rychle pípne pro potvrzení aktivace funkce KÓDOVÁNÍ. 3 Přepněte DIP spínač č.1 do polohy ON (RYCHLÝ TEST). 4 Jednotka alarmu vyšle signál, který se automaticky uloží do sirény siréna dlouze pípne. Dlouhé pípnutí také oznámí, že se siréna nachází v režimu TESTU. 5 Vyčkejte několi sekund a vypněte funkci RYCHLÝ TEST přepnutím DIP spínače do polohy OFF. UPOZORNĚNÍ V případě servisu vozidla a odpojení autobaterie na delší dobu než 30 sekund, tak po opětovné připojení autobaterie siréna 3x pípne pro potvrzení aktivace režimu kódování. Jakmile siréna obrží signál první aktivace nebo deaktivace alarmu začne pracovat standardně. Sirénu nemusíte znovu kódovat. 7

8 12 KÓDOVÁNÍ NOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ A RÁDIOVÝCH SENZORŮ UPOZORNĚNÍ - Systém umožňuje nakódovat až 8 dálkových ovladačů nebo elektronických klíčů a až 12 rádiových senzorů. - Nakódování prvního nového dálkového ovladače automaticky vymaže všechny již nakódované ovladače. - Jestliže chcete používat další dálkové ovladače musíte je vždy všechny postupně nakódovat. - Jestliže budete kódovat jeden dálkový ovladač /rádiový senzor podruhé nebo bude-li již kapacita paměti alarmu plná, alarm vydá chybové hlášení - 5x pípne (*). 1 Alarm musí být deaktivován. 2 Zapněte spínací skříňku vozidla a přiložte ovladač GT 889 ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu a vyčkejte až alarm 1x dlouze pípne (*) a LED kontrolka alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ. 3 Vypněte spínací skříňku vozidla. 4 Po 5-ti sekundách alarm 1x pípne (*) a LED kontrolka alarmu 1x blikne. 5 Zapněte a vypněte spínací skříňku dle akustícké/vizuální signalizace a ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ. 6 Stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu nebo stiskněte TESTOVACÍ tlačítko na rádiovém sensoru pro nakódování. 7 Pro potvrzení správného nakódování dálkového ovladače blikne LED kontrolka alarmu blikne ZELENĚ a alarm pípne (*), pro potvrzení správného nakódování rádiového senzoru LED kontrolka alarmu blikne ČERVENĚ. 8 Opakujte tento postup od bodu 6, pokud chcete nakódovat další dálkové ovladače / rádiové senzory. Pro opuštění režimu kódování vyčkejte 10 sekund. Pro potvrzení vypnutí režimu kódování alarm dlouze pípne (*). Vymazání rádiových senzorů: 1 Když je alarm deaktivován zapněte spínací skříňku vozidla a přiložte ovladač GT 889 ke kontaktům pod LED kontrolkou alarmu a vyčkejte až alarm 1x dlouze pípne (*) a LED kontrolka alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ. 2 Po cca 4 sekudách, kdy kontrolka svítí ČERVENĚ přiložte ovladač GT 889 ke kontaktum ještě jednou. LED kontrolka zhasne. 3 Během 10-ti sekund stiskněte SERVISNÍ tlačítko na dálkovém ovladači GT 889. Smazání senzorů bude potvrzeno bliknutím blinkrů. Poté vypněte spínací skříňku. Nouzová procedura pro vložení funkce kódování. V případě ztráty dálkového ovladače GT 889 je možné vložit režim kódování následovně: A Alarm se musí nacházet v deaktivovaném stavu. Odpojte napájecí vodič alarmu na 1 minutu. B Překleňte kovovým předmětem kontakty pod LED kontrolkou alarmu. C Znovu zapojte napájení alarmu. D - 4x zapněte a ihned vypněte spínací skříňku vozidla a vyčkejte až alarm 1x dlouze pípne (*) a LED kontrolka alarmu začne konstantně svítit ČERVENĚ pro potvrzení vstupu do režimu kódování. E Odpojte překlenutí kontaktů pod LED kontrolkou alarmu a postupujte od bodu 3 popisu kódování. DÁLKOVÝ OVLADAČ 13 - NÁVOD K OBSLUZE GT 889: se třemi tlačítky (standardně dodávané) - Tlačítko ON/OFF pro aktivaci a deaktivaci alarmu - Tlačítko PANIKA pro manuální vyvolání poplachu - Servisní tlačítko - S vestavěným elektronickým klíčem pro nouzovou aktivaci a deaktivaci AKTIVACE A DEAKTIVACE SYSTÉMU AKTIVACE: Stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači: DEAKTIVACE: Stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači: směrová světla dvakrát bliknou a alarm dvakrát pípne (popř. směrová světla čtyřikrát bliknou a alarm čtyřikrát pípne pokud byl během aktivace spuštěn poplach). Kontrolka LED na přístrojové desce zhasne. DOČASNÉ ODPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH SENZORŮ Když aktivujete alarm tlačítkem ON/OFF, tak do 5-ti sekund zmáčněte tlačítko PANIKA. Pro potvrzení vypnutí přídavných senzorů alarm 1x pípne a 1x bliknou blinkry. FUNKCE PANIKA Stiskněte tlačítko PANIKA na 1 sekundu a alarm vyvolá poplach (bude houkat siréna a blikat blinkry). DRUHÝ IMPULS 5 sekund po aktivaci alarmu (1x bliknou blinkry a 1x pípne alarm) stiskněte SERVISNÍ TLAČÍTKO (tato funkce je možná pouze u některých typů vozidel). KOMFORTNÍ DOVÍRÁNÍ OKEN Jeli Vaše vozidlo vybaveno elektrickým ovládání oken s funkcí komfort, tak po zapnutí alarmu se okna automaticky zavřou. Jestliže dočasně odpojíte přídavný senzor (např. ultrazvukový), okna se automaticky nezavřou. Můžete je však zavřít manuálně stisknutím SERVISNÍHO TLAČÍTKA. V tomto případě po vypnutí přídavného senzoru stiskněte a držte toto tlačítko dokud se okna nezavřou. ZABEZPEČENÍ Když aktivujete alarm tlačítkem ON/OFF, začne konstantně svítit kontrolka LED ČERVENĚ. Po 30-ti sekundách začne blikat. Spínací skříňka, kapota a kufr jsou hlídány za 5 sekund od aktivace, dveřní spínače, ultrazvukový senzor (u GT 8

9 911/912/913/914), odpojení napájení (pouze se sirénou GT 944 a GT 945) jsou hlídány jakmile začne kontrolka LED blikat. - FUNKCE PROTI-ÚNOS (pouze je-li tato funkce aktivovaná na ovladači GT 889) V případě násilného donucení opustit vozidlo a přenechání klíčů je možné vozidlo zpožděně zablokovat. Tuto funkci můžete aktivovat pouze ovladačem GT Když je spínací skříňka vozidla zapnutá stiskněte servisní tlačítko S na dálkovém ovladači. 2 Blinkry vozidla 1x bliknou a LED kontrolka alarmu na přístrojové desce začne svítit ZELENĚ. 3 Za následujících 15 sekund začnou blikat blinkry. 4 Za dalších 15 sekund je aktivován poplachový cyklus v trvání 30-ti sekund. Jestliže je stále zapnutá spínací skříňka, poplachový cyklus je opakován. 5 Když je spínací skříňka vypnuta aktivuje se imobilizér a vozidlo již nelze nastartovat. Pokus o nastartování vyvolá další poplachový cyklus. 6 K vypnutí funkce proti-únos je možné použít pouze dálkový ovladač GT 889, kterým byla funkce zapnuta. Pro vypnutí opětovně stiskněte servisní tlačítko S na dálkovém ovladači, kterým jste funkci aktivovali. UMOŽNĚNÍ / NEUMOŽNĚNÍ FUNKCE PROTI-ÚNOS 1 Otevřete obal dálkového ovladače GT 889 a vyjmete z něj baterii. 2 Stiskněte a držte tlačítko OFF dálkového ovladače a baterii vložte zpět. 3 - Pokud se kontrolka na dálkovém ovladači začne svítit konstantně znamená to, že funkce PROTI-ÚNOS je umožněna. Pokud kontrolka na dálkovém ovladači začne blikat znamená to, že funkce PROTI-ÚNOS není umožněna. 4 Pro změnu stavu opět vyjmete baterii a stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači. Opětovné vložení baterie do dálkového ovladače změní stav funkce. Tímto způsobem můžete vždy umožnot nebo neumožnit funkci proti-únos. IMOBILIZÉR MOTORU Alarm je vybaven jednookruhovým imobilizérem, který pracuje následovně: 1 Když aktivujete alarm, tak se při zapnutí spínací rozpojí blokovací obvod, tudíž nelze vozidlo nastartovat. 2 - Při odpojení konektoru z alarmu, zůstává blokovaný obvod rozpojen. 3 Když deaktivujete alarm, je blokovaný obvod sepnutý a můžete vozidlo nastartovat. DOBÍJENÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE Systém je vybaven záložní baterií, pro případ záměrného odpojení napájení alarmu, když je alarm aktivován. Baterie se dobíjí pouze je-li zapnutá spínací skříňka motocyklu (během jízdy). Záložní baterie se dobije na 100% kapacitu za 24 hodin. NOUZOVÁ AKTIVACE A DEAKTIVACE Pro případ nouzové aktivace nebo deaktivace (např. vybije-li se baterie ovladače) je možné aktivovat a deaktivovat alarm vložením vestavěného elektronického klíče dálkového ovladače GT 889 do zásuvky ke kontaktům pod kontrolkou LED. VYPNUTÍ POPLACHU - Stiskněte tlačítko ON/OFF bude alarm kompletně deaktivován. - Stiskněte tlačítko PANIKA na dálkovém ovladači. Vypnete tak poplachový cyklus, ale alarm zůstane aktivován SIGNALIZACE SPUŠTĚNÍ POPLACHU A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Jestliže byl během aktivace spuštěn poplach (při vypnutí alarmu 4x bliknou blinkry a alarm 4x pípne) nebo v případě nějaké chyby alarm bude tyto skutečnosti signalizovat pomocí kontrolky LED. Když je alarm deaktivován a zapnete spínací skříňku začne kontrolka LED signalizovat dle níže uvedené tabulky. Signalizace více příčin poplachu nebo více chyb je signalizováno postupně. Příklad: kontrolka LED blikne 4x ČERVENĚ + pauza + blikne 1x ČERVENĚ = poplach vyvolalo otevření dveří + ultrazvukový senzor. SIGNALIZACE CHYB: - Slabá baterie vozidla: Jestliže klesne kapacita autobaterie pod 11,6V, tak když alarm deaktivujete dálkovým ovladačem nebliknou blinkry a po normální akustické signalizaci deaktivace alarmu bude následovat 5 krátkých pípnutí. - Otevřené dveře při aktivaci: Jestliže při aktivaci alarmu jsou nějaké dveře otevřeny alarm vydá dlouhý akustický signál. - Slabá baterie v dálkovém ovladači: Jestliže je baterie v dálkovém ovladači slabá, tak po deaktivaci alarmu a zapnutí spínací skříňky bude kontrolka LED problikávat ZELENĚ-ČERVENĚ bez pauzy. UPOZORNĚNÍ: - Signalizační sekvence příčiny poplachu a hlášení chyb se opakuje vždy při zapnutí spínací ktříňky. - Paměť poplachu je vymazána při následující aktivaci. - Když je hlášena chyba vyřešena, chybové hlášení se automaticky vymaže ÚDRŽBA A UPOZORNĚNÍ MYTÍ MOTORU - Alarm musíte vždy chránit před přímým stříkáním vody. Proto během mytí motocyklu alarm přikryjte např. igelitovým sáčkem. ZKOUŽKA FUNKČNOSTI - Aby jste měli jistotu, že Váš systém pracuje správně, pravidelně zkontrolujte jeho funkci. 9

10 DÁLKOVÉ OVLADAČE - Nevystavujte dálkové ovladače nadměrným teplotám, vodě a nárazům. Pro výměnu baterií dodržte níže uvedený postup s obrázky. PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ - Dálkový ovladač vysílá rádiové vlny. Neumísťujte jej do míst, které by mohly ovlivnit jeho správnou funkci (např. boční kapsy, tašky atd.) Nepřipevňujte dálkový ovladač se zapnutým automatickým režimem ke svazku klíčů. VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÝCH OVLADAČÍCH 15 - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce, Getronic S.r.l., Via Calcinate 12, Gavirate, Itálie tímto prohlašuje, že alarm GT910/911/912/913/914 byly schváleny podle následujících evropských norem, vydaných Evropským společenstvím: R&TTE 1999/5/CE (včetně norem 95/54CE) a dálkový ovladač GT 889 byl schválen podle následujících evropských norem: EMCC DR. RASEC "sborník 0678" R&TTE 1999/5/CE (včetně norem: EN EN 60950) Výrobce je držitelem homologačních certifikátů a dokumentů požadovaných pro porovnání shody. Předseda společnosti Danilo Restelli Varese, 7. března TECHNICKÁ DATA Napájení: 9-15 VDC - Pracovní teplota: -40 o C / +85 o C - Pracovní frekvence: MHz Maximální napěťové zatížení: 36V na 1minutu - Napájecí proud při deaktivaci: <12mA - Napájecí proud při aktivaci: <16mA - Napájecí proud při poplachu: <600mA Maximální zatížení relé imobilizéru: 7A Maximální zatížení výstupu pro blinkry:5a Maximální zatížení výstupu pro centrální zamykání: 5A Maximální zatížení pro výstup pro LED: 25mA Maximální zatížení pozitivního výstupu při aktivovaném alarmu: 80mA Záložní napájení: Baterie Ni-Mh 7,2V-120mA (pouze pro GT 915/916) 17 - ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Tento záruční list uschovejte na bezpečném místě, abyste jej měli k dispozici, budete-li potřebovat technickou pomoc. Při nepředložení záručního listu můžete přijít o svá záruční práva. Záruka platí 24 měsíců od data zakoupení. V případě poruchy během záruční doby, vezměte tento záruční list a přistavte svůj motocykl do nejbližšího servisního centra GT Moto Alarm ke kontrole. Budou-li nalezeny ve Vašem systému vadné součásti, za předpokladu, že všechny komponenty systému jsou originální, budou opraveny nebo vyměněny bezplatně. Záruka se nevztahuje na: 1) poškození způsobené při přepravě; 2) poškození způsobené neodbornou instalací, závadným elektrickým systémem Vašeho motocyklu nebo vnějšími podmínkami, ve kterých systém pracuje (voda, teplota atd.); 3) poškození způsobené nedbalostí, špatným zacházením, neodborným zásahem nebo neodborným upravováním systému. POZOR: Nikdy neotvírejte obal alarmu! Výrobek je označen ochrannou známkou s jeho identifikačním číslem, v případě jejího poškození můžete rovněž přijít o svá záruční práva. Jednotky vráceny naši firmě během záruční doby budou opraveny nebo vyměněny v nejkratším možném čase. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání opravy. Nikdo není oprávněn provádět jakékoliv změny v těchto záručních podmínkách. Výrobce, firma Getronic S.r.l., si vyhrazuje práva na změny specifikací. Naše firma nepřejímá odpovědnost za žádné poškození či ztráty osob nebo věcí, jakožto výsledek koupě systému GT Moto Alarm. Korespondence za účelem vedení jakéhokoliv sporu bude přijata v sídle naši firmy v Hukvaldech. DOKLAD O INSTALACI ZNAČKA A MODEL VOZIDLA Instalující potvrzuje, že alarm systém byl instalován dle instrukcí uvedených v návodu k instalaci, a že byla respektována technická data výrobku. MODEL ALARMU DATUM PRODEJE DATUM INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE RAZÍTKO A PODPIS INSTALUJÍCÍ FIRMY ČÍSLO VÝROBKU Výhradní dovozce do ČR a SR: GT ALARM CZ Hukvaldy Frýdek-Místek tel , fax

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1.0 KOMPONENTY SESTAV Str. 2 2.0 INSTALACE Str. 2 1.1 INSTALACE SIRÉNY GT 844 Str. 3 1.2 INSTALACE SIRÉNY GT 843 Str. 3 3.0 SCHÉMA HLAVNÍHO ZAPOJENÍ Str. 3 4.0 SCHÉMA

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 990.36 je autoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro automobily, karavany, lodě a jiné. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem.

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

GT 997 NÁVOD K INSTALACI

GT 997 NÁVOD K INSTALACI GT 997 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 997 je satelitní motoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro všechny typy motocyklů s napětím 12V. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem.

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9.

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9. PocketHome anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION GO-BIO-E BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION INSTALACE V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. TECHNICKÁ DATA FREKVENCE 868,35 MHz NAPÁJENÍ 1,5 Vdc (1 baterie

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače OBSAH BALENí řídící jednotka dvouzónový otřesový snímač siréna 3x kábelový svazek signalizační LED programovací tlačítko dveřní

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL INSTALAČNÍ NÁVOD 2 Instalační schéma 1 Instalační návod MOTO Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka MOTO Locator by měla být nainstalována dovnitř

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

11.15 Inteo Centralis indoor RTS

11.15 Inteo Centralis indoor RTS Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho rádiového přijímače Centralis indoor RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis indoor RTS je rádiový přijímač pro bezdrátové ovládání

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových ovladačů... 3 3. Funkce RC 202...

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL Instalační návod 2 Instalační schéma 1 Instalační návod CAR Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka CAR Locator by měla být nainstalována dovnitř Vašeho

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více