GT CASA ALARM SILVER LINE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GT CASA ALARM SILVER LINE"

Transkript

1 GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, která by měla být uložena na bezpečném místě. Dále uvedený slovník by Vám měl pomoci porozumět nejčastěji používaným výrazům v této příručce. TABULKA A - SLOVNÍK Výraz Panika Antitampering Programování ovládače Plánování zón Propojovací kontakt Přepínače DIP senzorů Oddělení zóny Částečná aktivace Přepínače DIP centrální jednotky Vstupní zpoždění Zóny Význam, popis Aktivace sirény, nebo následné sepnutí výstupu zařízení po stisku tlačítka Panika na dálkovém ovladači. Používá se k vyvolání poplachu. Ochrana centrální jednotky, senzorů, a sirény proti nepovolenému pokusu o odstranění krytu. Naprogramování kódu dálkového ovládače do paměti centrální jednotky. Přiřazení senzoru k jedné ze zón centrální jednotky. Je umístěn uvnitř sirény a je používán pro zamezení akustické signalizaci při aktivaci, deaktivaci, testu centrální jednotky a signálu vybití baterie. Malé přepínače typu DIP umístěné uvnitř senzorů. Jsou používány při procesu plánování zón. Procedura izolace jedné, nebo více zón. (Vypnutí zóny) Zapnutí alarmu v režimu vypnutí jedné, nebo více zón. Přepínače typu DIP, umístěné na centrální jednotce. (význam přepínačů viz. Tab. B ) Nastavitelné časové zpoždění (3 nebo 20 sec.) umožňující vypnout alarm po příchodu do střeženého objektu, aniž by byla spuštěna siréna. 6 oblastí centrální jednotky kam je možné nainstalovat jednotlivé senzory KAPITOLA 1 - CENTRÁLNÍ JEDNOTKA INSTALACE 1. Centrální jednotku umístěte poblíž zásuvky 220 V / 50 Hz, avšak mimo blízkost elektronických zařízení jako je počítač a panelové rozváděče. Jednotku umístěte do police, regálu případně na zeď do výše 1,5 m tak, aby LED diody byly dobře viditelné. 2. Pokud chcete umístit jednotku na stěnu, vyvrtejte tře otvory ve vzdálenosti dle krytu centrální jednotky o průměru 6 mm. Zasuňte hmoždinky, zašroubujte šroubky a zavěste centrální jednotku. 3. Připojte centrální jednotku k elektrické síti 220V dle obrázku 2 na originální návodu takto: na svorku č.5 fázi, na svorku č.4 - neutrál a na svorku č.3 uzemnění. 4. Zapněte centrální jednotku pomocí klíče. 5. Pokud po dobu 30 vteřin po zapnutí centrální jednotky svítí žlutá C LED, znamená to, že napájecí baterie centrální jednotky jsou nabíjeny. Pokud jsou tyto baterie plně nabity, tato LED zhasne. VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ Nastavení vstupního zpoždění umožní přístup do střeženého objektu bez toho, aniž by byl spuštěn poplach po určitou dobu. Tato funkce je důležitá v případě, že centrální jednotka je umístěna mimo dosah dálkového ovládače. Vstupní zpoždění pro senzory v zóně 1 je možno nastavit ve dvou intervalech 3 a 20 s. Pro zóny 2-7 je vstupní zpoždění trvale nastaveno na 3s. Přepínač č. 10 ON = vstupní zpoždění 3 sec. Přepínač č. 10 OFF = vstupní zpoždění 20 sec. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SYSTÉMU Hlavní vypínač na centrální jednotce musí být v poloze ON. Po zapnutí uložte klíče na bezpečné místo. 1

2 Zapnutí: Stlačte tlačítko Ozve se zvukový signál potvrzující zapnutí, svítí ZELENÁ LED B a dále LED diody aktivních zón. (Pokud nejsou instalovány žádné přídavné senzory, svítí pouze zóna 7). Po 60 sec. je alarm plně aktivován, a ZELENÁ LED začne blikat. GT 2200 je nyní v režimu střežení a jakýkoliv pokus o narušení střeženého objektu vyvolá zvukový signál po dobu 60 sec. Vypnutí: Stlačte tlačítko Dvojitý zvukový signál potvrzuje vypnutí alarmu a současně ZELENÁ LED B přestane svítit. Poznámka: Pokud při vypnutí jsou slyšet 4 zvukové signály a ČERVENÁ LED č. 7 (viz. tabulka C) zůstane svítit, znamená to, že alarm byl aktivován. Pokud byl spuštěn falešný poplach (tj. nezjistíte žádné známky násilného vniknutí do objektu), pravděpodobně je citlivost jednotky příliš vysoká a je nutno je opět nastavit. AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SYSTÉMU DIP přepínač č. 1 slouží k vypnutí zvukové signalizace při zapínání nebo vypínaní centrální jednotky pomocí dálkového ovládače. Poznámka: Přesvědčete se, že přepínače 2 až 8 jsou v poloze OFF. Pokud se pokusíte zapnout systém, je-li některý z těchto přepínačů v poloze ON, nebude možno jednotku aktivovat nebo se ozve signál několik tónů po dobu 4 sec. TABULKA B - JAK POUŽÍVAT PŘEPÍNAČE DIP Přepínače typu DIP centrální jednotky Č. ON poloha dolů OFF poloha nahoru 1. Akustická signalizace vypnuta Akustická signalizace vypnuta 2. Programování dalšího ovládače Systém ve standardním režimu 3. Programování přídavné sirény Systém ve standardním režimu 4. Programování čidel Systém ve standardním režimu 5. Programování vypínání zón (1) Systém ve standardním režimu 6. Test přídavné sirény * Systém ve standardním režimu 7. Test čidel (1) Systém ve standardním režimu 8. Senzor rádiového rušení zapnutý Senzor rádiového rušení vypnutý 9. Vypnutí sirény centrální jednotky při funkci Panika Siréna centrální jednotky při funkci Panika zapnuta 10. Vstupní zpoždění pro zónu 1 je 3 sekundy Vstupní zpoždění pro zónu 1 je 20 sekund * Test je vyžadován vždy před tím, než dojde k otevření obalu sirény (pokud baterie sirény nejsou vybity) (1) Přepnutí DIP přepínače číslo 5 a 7 do polohy ON umožňuje nulování zón (podívejte se do článku Nulování zón ) FUNKCE PANIKA Pokud si přejete zapnout sirénu (protože slyšíte zvuky pravděpodobného vetřelce, nebo starší lidé potřebují pomoc při nevolnosti, úrazu apod.), stlačte tlačítko. Tímto spustíte sirénu po dobu 10 sec. Pokud stlačíte tlačítko opětovně, siréna bude znít znovu. Při tom dojde rovněž k aktivaci telefonního komunikátoru, pokud je k jednotce připojen. Poznámka: Pokud požadujete, aby siréna uvnitř centrální jednotky při vyvolání paniky byla vypnuta, venkovní siréna ale pracovala a stejně tak i telefonní komunikátor, přepněte přepínač č. 9 do polohy ON. PŘÍDAVNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDAČE K centrální jednotce je možné nakódovat až 4 dálkové ovládače. Po nákupu nových ovládačů GT 2320 postupujte následovně: centrální jednotka musí být zapnutá, avšak ne ve stavu hlídání. Přepněte přepínač číslo 2 na centrální jednotce do polohy ON a stlačte a přidržte tlačítko na novém ovládači tak dlouho, až zhasne na centrální jednotce zelená LED dioda (přibližně asi 5 vteřin). Přepněte přepínač číslo 2 do polohy OFF. Ostatní dálkové ovládače můžete naprogramovat stejným postupem. Pokud programujete ovládače, které jsou náhradou za ztracené, zopakujte tento postup u všech zbývajících ovládačů (4 programování odstraní kódy starých ovládačů). 2

3 TABULKA C - VÝZNAM LED DIOD LED BARVA STAV FUNKCE A ŽLUTÁ Trvalý svit + zóna Vybité baterie senzoru. LED 1 ČERVENÁ Bliká Hlášení narušení způsobené "anti-tamper" obvodem (ochrana proti nedovolenému odkrytování) v zóně 1 Vypnutá zóna 1, nebo alarm není v aktivním stavu způsobené v zóně 1 (pokud je alarm v neaktivním stavu) + LED A Senzor v zóně 1 odpojen 2 ČERVENÁ Bliká Hlášení zařízení způsobené "anti-tamper" obvodem v zóně 2 Vypnutá zóna 2, nebo alarm není v aktivním stavu způsobené v zóně 2 (pokud je alarm v neaktivním stavu) + LED A Senzor v zóně 2 odpojen 3 ČERVENÁ Bliká Hlášení zařízení způsobené "anti-tamper" obvodem v zóně 3 Vypnutá zóna 3, nebo alarm není v aktivním stavu způsobené v zóně 3 (pokud je alarm v neaktivním stavu) + LED A Senzor v zóně 3 odpojen 4 ČERVENÁ Bliká Hlášení zařízení způsobené "anti-tamper" obvodem v zóně 4 Vypnutá zóna 4, nebo alarm není v aktivním stavu způsobené v zóně 4 (pokud je alarm v neaktivním stavu) + LED A Senzor v zóně 4 odpojen 5 ČERVENÁ Bliká Hlášení zařízení způsobené "anti-tamper" obvodem v zóně 5 Vypnutá zóna 5, nebo alarm není v aktivním stavu způsobené v zóně 5 (pokud je alarm v neaktivním stavu) + LED A Senzor v zóně 5 odpojen 6 ČERVENÁ Bliká Hlášení zařízení způsobené "anti-tamper" obvodem v zóně 6 Vypnutá zóna 6, nebo alarm není v aktivním stavu způsobené v zóně 6 (pokud je alarm v neaktivním stavu) + LED A Senzor v zóně 6 odpojen 7 ČERVENÁ Bliká Hlášení poplachu vyvolaného anti-tamperovým spínačem ústředny Vypnutá zóna 7, nebo alarm není v aktivním stavu (když je Hlášení poplachu vyvolaného rádiovým rušením centrální jednotky alarm deaktivován) B ZELENÁ Odchozí zpoždění - 1 minuta Bliká Alarm je v aktivním stavu střežení C ŽLUTÁ * Nabíjení baterie centrální jednotky Baterie centrální jednotky jsou nabity Bliká * Hlášení o přerušení napájení * Poznámka: může být signalizováno postupně KAPITOLA 2 - PŘÍDAVNÉ BEZDRÁTOVÉ SENZORY A SIRÉNY K centrální jednotce je možno připojit až 24 infračervených nebo magnetických čidel (maximálně 4 senzory pro každou střeženou zónu). 3

4 Infračervený senzor detekuje odměrným způsobem teplo, které vyzařuje lidské tělo, pokud se dostane do zóny pokryté tímto čidlem. Magnetický senzor (společně s podzvukovým čidlem ) provádí prostorovou ochranu detekcí otevření dveří a nebo okna. Pokud se potřebujete pohybovat po bytě v okamžiku, kdy je alarm aktivován, nezapomeňte odpojit tuto zónu, aby nebyl způsoben falešný poplach (viz. Kapitola 6). Příklad: Pokud bydlíte v dvouposchoďovém domě, můžete vypnout senzory umístěné v přízemí, takže se v přízemí můžete volně pohybovat a první poschodí je přitom chráněno jednotkou GT CASA ALARM (v případě, že jste zvolili zónu 1 a 2 pro ostrahu přízemí a zónu 3 a 4 pro první poschodí, musíte vypnout zónu 1 a 2 a zónu 3 a 4 ponechat v aktivním stavu). Pokud máte instalovány magnetické a infračervené senzory, můžete se rozhodnout vypnout infračervené senzory, takže se můžete pohybovat libovolně po bytě, který je současně střežen pomocí magnetických senzorů. (V případě, že zóna 2 a 3 využívá infračervených senzorů, zatímco zóna 4, 5 a 6 využívá magnetických senzorů, pak zóna 1, 2 a 3 bude vypnuta, zóna 4, 5 a 6 bude zapnuta). Je na vás, abyste systém nastavili na optimální stupeň zabezpečení a to i v případě, že jste doma. Když opouštíte budovu, doporučujeme plně alarm aktivovat. Poznámka: Pokud stačí instalovat 6 senzorů, doporučujeme, aby každý senzor byl připojen k jedné zóně. TABULKA D - ZDE SI POZNAČTE VAŠE PLÁNOVANÉ ROZMÍSTĚNÍ SENZORŮ ZÓNA TYP SENZORU MÍSTNOST Chcete odpojit tuto (magnetický nebo infračervený senzor) zónu (viz. kapitola 6) 1 ANO - NE 2 ANO - NE 3 ANO - NE 4 ANO - NE 5 ANO - NE 6 ANO - NE 7 Kontrola rádiového rušení Uvnitř centrální jednotky ANO - NE KAPITOLA 3 - BEZDRÁTOVÉ INFRAČERVENÉ SENZORY GT 2360 PROGRAMOVÁNÍ SENZORŮ Zapněte klíč do polohy ON Postup kontroly komunikace mezi senzory a zónou pomocí LED diody 1. Otevřete senzor a připojte baterii (je součástí dodávky). Červená LED dioda by měla začít blikat viz. obr. 4 a 5. Důležité upozornění: dále uvedený příklad pracuje s přepínačem číslo 1. Pro nastavení ostatních zón používejte odpovídajících přepínačů, přepnutých do polohy ON (viz. tabulka D). 2. Přepněte přepínač číslo 1 na senzoru do polohy ON. Jeho červená LED se vypne, což značí, že senzor střeží zónu 1. Tato zóna odpovídá LED diodě zóny 1 na centrální jednotce, která svítí, pokud je alarm do zóny 1 přepnut. 3. Uzavřete senzor. 4. Počkejte 30 vteřin. 5. Přepněte přepínač číslo 4 na centrální jednotce do polohy ON a stlačte testovací tlačítko - "Test button" umístěné na senzoru. 6. Červená LED dioda odpovídající dané zóně bude na centrální jednotce svítit, což značí, že programování senzoru je hotovo. 7. Přepněte přepínač číslo 4 na centrální jednotce do polohy OFF. TESTOVÁNÍ INFRAČERVENÉHO SENZORU 1. Před započetím testu vyčkejte 90 vteřin. 2. Na centrální jednotce přepněte přepínač číslo 7 do polohy ON. Vezměte senzor, který chcete instalovat (vzdálenost mezi centrální jednotkou a infračerveným senzorem by neměla být větší než 15 metrů), stlačte testovací tlačítko senzoru 4

5 a před čidlem mávněte rukou. Ozve se zvukový signál a rozsvítí se červená LED dioda na centrální jednotce u odpovídající zóny. To je příznakem toho, že senzor pracuje správně. Pokud se tak nestane, může to znamenat, že senzor je umístěn daleko od centrální jednotky. 3. Pokud je vzdálenost čidla od centrální jednotky postačující, přepněte přepínač číslo 7 do polohy OFF. INSTALACE INFRAČERVENÉHO SENZORU Pomocí klíče vypněte centrální jednotku Infračervený senzor je nejlépe umístit ve výšce nejméně 2 metry, optimálně v rohu místnosti, poblíž hlavního vstupu (schodů, chodby apod.), ale dále od takových zařízení, která mohou vířit vzduch, jako je ventilátor nebo topné těleso. Neumísťujte senzor proti oknům nebo zrcadlům. Pokud instalujete více než jeden infračervených senzorů, dbejte na to, aby se jejich aktivní zóna nepřekrývala. 1. Otevřete senzor. 2. Označte si otvory pro upevnění na zeď. Vyvrtejte šesti milimetrovou díru a vložte hmoždinku. 3. Založte půlkulaté vložky pro pozicování senzoru a připevněte pomocí vrutů na zeď. 4. Uzavřete senzor. Nastavte senzor do polohy odpovídající obrázku 6. Poznámka: 30 vteřin po uzavření senzoru je možné odzkoušet rozsah střežené plochy infračerveným senzorem tak, že stlačíme testovací tlačítko, mávneme před senzorem nebo v prostoru, který má být střežen a zkontrolujeme, zda červená LED se přitom rozsvítí. Po 90 vteřinách se testovací mód automaticky vypne. LED dioda na senzoru bude svítit pouze během testu. Pokud chcete instalovat další čidla, postupujte stejným způsobem. Zapněte centrální jednotku do polohy ON KAPITOLA 4 - BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ SENZOR GT 2370 Magnetický senzor detekuje fyzické otevření okna nebo dveří. PROGRAMOVÁNÍ MAGNETICKÉHO SENZORU Postup kontroly komunikace mezi senzory a zónou pomocí LED diod 1. Otevřete magnetický senzor a zapojte baterii. Jeho červená LED by měla začít blikat. Důležité upozornění: dále uvedený příklad pracuje s přepínačem číslo 2. Pro nastavení ostatních zón používejte odpovídající přepínače, přepnuté do polohy ON (viz. tabulka D). 2. Přepněte přepínač senzoru, číslo 2 do polohy ON. Jeho červená LED dioda zhasne, což znamená, že senzor je určen pro ochranu zóny 2. Tato zóna odpovídá červené LED diodě označující zónu 2 na centrální jednotce. Tato dioda svítí, pokud je aktivována zóna Uzavřete kontakt. 4. Vyčkejte 30 vteřin. 5. Na centrální jednotce přepněte přepínač číslo 4 do polohy ON a stlačte testovací tlačítko. 6. Červená LED diodě odpovídající příslušné zóně se rozsvítí, což znamená, že programování senzoru je ukončeno. 7. Na centrální jednotce přepněte přepínač číslo 4 do polohy OFF. TESTOVÁNÍ MAGNETICKÉHO SENSORU 1. Vyčkejte 90 sekund. 2. Na centrální jednotce přepněte přepínač číslo 7 do polohy ON. Přidržte radiokontakt, který chcete instalovat ve vzdálenosti ne větší než 15 metrů od centrální jednotky. Na tomto kontaktu stlačte testovací tlačítko. Ozve se zvukový signál a červená LED dioda odpovídající dané zóně začne svítit, což znamená, že komunikace probíhá správně. Pokud tomu tak není, senzor se patrně nachází příliš daleko od centrální jednotky. 3. Pokud jste nalezli optimální vzdálenost, přepněte přepínač číslo 7 na centrální jednotce do polohy OFF. INSTALACE MAGNETICKÉHO SENSORU Vypněte centrální jednotku s použitím klíče Magnetický radiokontakt umístěte na rámu a magnetický kontakt na pohyblivé části okna nebo dveří. U posuvných dveří upevněte magnetický kontakt na pohyblivou část a radiokontakt proti němu na rám. 5

6 Umístění obou částí magnetického kontaktu při zavřených dveřích nebo okna (červeně označené plochy), může být provedeno v toleranci 8 mm. Doporučujeme připevnit kontakty pomocí vrutů a nepoužívat pouze upevňovací pásky. Připevnění kontaktu pomocí šroubů: 1. Otevřete radiokontakt, a připevněte jej pomocí šroubů. Uzavřete radiokontakt. 2. Připevněte magnetický kontakt pomocí dvou šroubů. Poznámka: doporučujeme prověřit rozsah činnosti magnetického senzoru a to tak, že stlačíme testovací tlačítko a zkoumáme, zda červená LED na tomto senzoru se rozsvítí v případě, že otevřete okno nebo dveře. Po 90 vteřinách testovací mód se automaticky vypne. LED dioda na magnetickém kontaktu svítí pouze v režimu testu. Pokud připojujete další kontakty postupujte stejným způsobem s odpovídajícím přepínačem pro danou zónu. Zapněte centrální jednotku KAPITOLA 5 - BEZDRÁTOVA SAMONAPÁJECÍ SIRÉNA GT 2380 PROGRAMOVÁNÍ SIRÉNY 1. Otevřete sirénu a připojte baterii. 2. Na centrální jednotce přepněte přepínač 3 do polohy ON a přidržte programovací tlačítko uvnitř sirény tak dlouho, dokud nezazní zvukový signál, který potvrzuje nakódování sirény. Uvolněte tlačítko a přepínač číslo 3 přepněte do polohy OFF. Poznámka: Sirénu není možno naprogramovat k libovolné zóně. Zóny označené červenými LED jsou určeny pouze pro programování infračervených a magnetických senzorů. Neuzavírejte sirénu TESTOVÁNÍ SIRÉNY 1. Přepněte přepínač číslo 6 do polohy ON. Siréna bude vydávat přerušovaný tón. Umístěte sirénu na místo, kde ji chcete instalovat. Pokud je siréna v dosahu centrální jednotky, vydává stále přerušovaný tón. Tato vzdálenost by neměla být větší než 15 metrů. Pokud přerušovaný tón nevydává, je pravděpodobně od centrální jednotky daleko. 2. Pokud jste sirénu umístili do patřičné vzdálenosti, přepněte přepínač číslo 6 na centrální jednotce do polohy OFF. Pokud chcete instalovat více sirén, vzdálenost mezi nimi by měla být nejméně 3 metry. Ještě sirénu neuzavírejte INSTALACE SIRÉNY Přídavná siréna může být umístěna jak uvnitř, tak vně budovy a to tak, aby byla dostatečně viditelná, avšak ne příliš snadno dostupná. Pozor: Instalujte sirénu tak, aby anténa zasunuta do ochranné krytky směřovala směrem dolů. 1. Označte a vyvrtejte 6-ti milimetrové otvory do zdi. 2. Zasuňte hmoždinky a připevněte sirénu. 3. Kdykoliv je alarm aktivován nebo deaktivován, siréna vydává zvukový signál. Pokud nechcete, aby siréna tento zvuk vydávala, přepněte propojovací kontakt postupem podle obrázku 12, 13, 14 (jsou zkratovány špičky střední a pravá). Současně s vypnutím zvukové signalizace zapnutí a vypnutí alarmu, je také vypnutá funkce akustického varování vybití baterií sirény (centrální jednotka však toto signalizovat bude). 4. Uzavřete sirénu pomocí šroubů. Po jedné minutě je siréna připravena plně k činnost. Pokud instalujete více sirén, opakujte výše popsaný postup. Upozornění: Pokud chcete provést vypnutí nebo zapnutí akustické signalizace sirény, předtím než otevřete sirénu, přepněte přepínač číslo 6 na centrální jednotce do polohy ON, čímž zabráníte tomu, aby se siréna rozezvučela v důsledku činnosti "anti-tamper" spínače (viz. kapitola 6 - další možnosti vašeho systému - "Anti-tampering"). KAPITOLA 6 - DALŠÍ MOŽNOSTI VAŠEHO SYSTÉMU VÝBĚR A ODPOJENÍ ZÓN Pomocí tohohle postupu budete schopni aktivovat pouze některé senzory při zapnutém alarmu (částečné střežení). 6

7 Důležité: zkontrolujte, že centrální jednotka je deaktivována, avšak zapnuta klíčkem v poloze ON 1. Přepněte přepínač číslo 5 do polohy ON. 2. LED dioda jedné z naprogramovaných zón bude blikat. 3. Pokud požadujete vypnout tuto zónu na dálkovém ovládači stlačte tlačítko. Červená LED dioda zhasne, čímž je potvrzeno, že zóna je odpojena. Na dálkovém ovládači stlačte tlačítko, čímž vyberete další zónu. 4. Pokud si nepřejete vypnout vybranou zónu, stlačte na dálkovém ovládači opětovně tlačítko, čímž je vybrána další zóna. LED dioda, která blikala se trvale rozsvítí a následná začne blikat. 5. Opakujte postup pro všechny zbývající zóny (zóna 7 - podzvukové čidlo, může být rovněž vypnuta). 6. Stlačte tlačítko k ukončení akce vypnutí zóny. Všechny LED diody zhasnou. 7. Přepínač číslo 5 přepněte do polohy OFF. Pokud chcete změnit výběr opakujte výše uvedený postup. REŽIM ČÁSTEČNÉHO STŘEŽENÍ Na dálkovém ovládači stlačte tlačítko a aktivujte alarm. Po zaznění zvukového signálu, stlačte toto tlačítko ještě jednou. Druhý zvukový signál potvrzuje režim částečného střežení (tzn. že centrální jednotka je aktivována a předchozím postupem vypnuté zóny nejsou aktivní). Po 5 vteřinách zůstanou na centrální jednotce svítit pouze diody aktivních zón. Poznámka: Doporučujeme vždy provést plné zapnutí systému, v případě, že v objektu není nikdo přítomen (viz. kapitola 1 - aktivace a deaktivace alarmu). NULOVÁNÍ ZÓN Pomocí tohohle postupu budete schopni vymazat všechny naprogramované senzory z vybraných zón. Důležité: zkontrolujte, že centrální jednotka je deaktivována, avšak zapnuta klíčkem v poloze ON 8. Přepněte přepínač číslo 5 a 7 do polohy ON. 9. LED dioda jedné z naprogramovaných zón bude blikat. 10. Pokud požadujete vymazat tuto zónu na dálkovém ovládači stlačte tlačítko. Červená LED dioda zhasne, čímž je potvrzeno, že zóna je vymazána. Na dálkovém ovládači stlačte tlačítko, čímž vyberete další zónu. 11. Pokud si nepřejete vymazat vybranou zónu, stlačte na dálkovém ovládači opětovně tlačítko, čímž je vybrána další zóna. LED dioda, která blikala se trvale rozsvítí a následná začne blikat. 12. Opakujte postup pro všechny zbývající zóny 7 (zónu 7 nevymazujte!). 13. Stlačte tlačítko k ukončení akce vymazání zóny. Všechny LED diody zhasnou. 14. Přepínač číslo 5 a 7 přepněte do polohy OFF. Vymazané senzory můžete opět naprogramovat do jiných zón nebo k jiné centrální jednotce. SIGNALIZACE VYBITÍ BATERIÍ A JEJICH VÝMĚNA Signalizace vybití baterií u senzorů GT 2360 a Vybité baterie u některého z čidel je signalizováno dlouhým zvukovým signálem při aktivaci alarmu a na centrální jednotce svítí žlutá A LED a červená LED dioda odpovídající konkrétní zóně. 7

8 Signalizace vybití baterií napájené sirény GT 2380 Pokud baterie přídavné sirény vyžadují vyměnit, při aktivaci a deaktivaci alarmu vydává dlouhý tón. Od prvního okamžiku, kdy je signalizována nutnost výměny baterií u některého z čidel, nebo sirény, jsou čidla anebo siréna schopna pracovat s těmito bateriemi ještě po dobu 15 dní. Jak vyměnit baterie u senzorů: 1. Vypněte centrální jednotku klíčkem. 2. Otevřete krabičku senzoru, vyjměte vybité baterie a počkejte asi 1 minutu, než připojíte baterie nové. 3. Zavřete krabičku senzoru a zapněte alarm klíčkem do polohy "ON. 4. Počkejte po dobu 30 sec., pak stlačte testovací tlačítko na senzoru a na centrální jednotce zhasnou LED diody žlutá a červená. Jak vyměnit baterie napájené sirény: 1. Otevřete krabici sirény a vyjměte vybité baterie. (Pozor, máte čas pouze 2 minuty k odpojení baterií, jinak je siréna aktivována "anti tamper" spínačem) 2. Počkejte jednu minutu. Vyměňte baterie a uzavřete krabici sirény. Počkejte 1 minutu a pak aktivujte alarm a zkontrolujte se, zda siréna vydává normální tón. PŘERUŠENÍ NAPÁJECÍHO PROUDU V případě, že bylo přerušeno napájení z elektrické sítě, začne na centrální jednotce blikat žlutá LED bez ohledu na to, zda je systém aktivován, či nikoliv. Pokud jsou v centrální jednotce vybity také záložní baterie, žlutá LED dioda střídá blikání s delší dobou trvalého svitu. Pokud je napájení obnoveno, signalizace je ukončena. ZABEZPEČENÍ PROTI NEPOVOLENÉMU ROZKRYTOVÁNÍ Zabezpečení "Anti-tamper" Tato funkce zabezpečuje centrální jednotku, sirénu, magnetické a infračervené čidla proti nepovolenému rozkrytování. Pokud je centrální jednotka, nebo některé čidlo, či siréna otevřena, rozezní se po dobu 60 vteřin siréna a to bez ohledu na to, zda je systém aktivován, či nikoli. Sirénu můžete vypnout stlačením tlačítka. Pokud je alarm aktivován, stisknutí tlačítka způsobí vypnutí sirény. Pokud chcete deaktivovat celý systém, musíte stlačit tlačítko. 1. Po deaktivaci alarmu svítí ty LED červené diody zón na centrální jednotce, kde došlo k rozkrytování senzoru. 2. Vypněte klíčkem alarm a opravte rozkrytované čidlo, jinak bude poplach spuštěn znovu. 3. Zapněte alarm. Pokud je spuštěna siréna v důsledku snahy o její rozkrytování, musíte ji nechat dokončit celý cyklus 60 vteřin. Pokud je siréna více poškozena, můžete pořídit u svého distributora novou. (viz. Kap. 5) SENZOR PROTI RÁDIOVÉMU RUŠENÍ Centrální jednotka je vybavena senzore pro kontrolu radiového narušení. V tomto případě, pokud je alarm aktivován, je spuštěna siréna. Tato skutečnost je signalizována 4 zvukovými signály při deaktivaci alarmu. Přitom nesvítí žádná z LED diod. 8

9 TABULKA E - ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Závada Možná příčina Centrální jednotka nepracuje. Zkontrolujte, zda je jednotka napájena ze sítě a svítí příslušná LED Centrální jednotku nelze aktivovat. 1. Dálkový ovládač není naprogramován, proveďte naprogramování 2. Zkontrolujte, že přepínač č.2 až 8 je v poloze OFF Magnetický, nebo infračervený senzor nezapíná Magnetický, nebo infračervený senzor svítí pouze v testovacím alarm. módu. Pokud dioda LED během testu nesvítí, zkontrolujte baterie Pokud máte podezření, že zařízení je vadné, kontaktujte GT distributora. POZOR! Jednotku alarmu neumisťujte blízko tepelných, vodních zdrojů, nebo vibrací. Vyměňujte baterie dálkových ovládačů každých 6 měsíců. Jednotku umístěte mimo dosah dětí. Nepoužívejte jiný napájecí zdroj. Tento výrobek je vyráběn podle standartu EEC. Jednotka GT CASA ALARM obsahuje vestavěný konektor pro připojení např. telefonního komunikátoru (pro telefonické oznámení poplachu) a spínacích kontaktů k vyvolání poplachu. Telefonní komunikátor si nechejte odborně připojit. Obraťte se proto na Vašeho prodejce. Pokud otevíráte kryt jednotky GT 2200, vypněte jednotku pomocí klíče a odpojte od napájení elektrické sítě, aby bylo zabráněno činnosti anti-tamperového kontaktu. KAPITOLA 7 - TECHNICKÁ DATA GT 2250 S - CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Rozměry: 227 x 310 x 81 mm Aktivační prodleva: 60 Váha: g Doba poplachu: 60 Napájecí napětí: 220V /12 V Výkon sirény: 108 db Pracovní teplota: od -10 do C Prodleva při aktivaci poplachu: 3 nebo 20 Záložní napájení: baterie Ni Cad 400 mah Maximální cyklus poplachu: 5 x Kmitočet ovládačů: 433,92 Mhz Napájecí proud: 20 mah Bezdrátový dosah čidel: 15 m GT 2360/61/62 S - BEZDRÁTOVÝ INRAČERVENÝ SENZOR Napájecí napětí: alkalická baterie 9V Dosah: 40m 2 v úhlu 64 o Pracovní teplota: od -10 do C Vytrvalost napájení: 12 měsíců GT 2370 S - BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT Napájecí napětí: alkalická baterie 9V Vytrvalost napájení: 18 měsíců Pracovní teplota: od -10 do C GT 2380 S - BEZDRÁTOVÁ SAMONAPÁJECÍ SIRÉNA S VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM Napájecí napětí: 6 alkalických baterií 9V Vytrvalost napájení: 12 měs. s 10 cykly po 60 za rok Pracovní teplota: od -10 do C V případě potřeby dalších informací se prosím obraťte na Vaše servisní středisko GT CASA ALARM nebo přímo na níže uvedené adrese dovozce. 9

10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Tento list slouží i jako záruční list, a proto by měl být pečlivě uschován pro případnou reklamaci. Pokud nebudete mít k dispozici tento záruční list, můžete přijít o svá reklamační práva. Na tento výrobek je poskytnuta záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud je zapotřebí technických zásahů v době záruční lhůty, musí být zaslán spolu se zařízením i tento záruční list do servisního střediska GT CASA ALARM. Pokud bude zjištěno, že je některá část systému vadná, bude bezplatně opravena nebo vyměněna. Záruční oprava nebo výměna se nevztahuje na poškození při přepravě, nesprávné instalaci, na závady vzniklé díky špatnému prostředí (horko, voda nebo vibrace), neopatrným zacházením, špatnou manipulací neautorizované osoby, problémy, které se dotýkají nesprávného nastavení systému. Jednotky zaslané k záruční opravě budou vráceny v přiměřeném čase. Naše firma nepřebírá žádnou odpovědnost za případné zničení nebo ztráty, které vzniknou osobám nebo společnostem a budou považovány jako výsledek koupě systému GT CASA ALARM. Datum: Razítko prodejce: Getronic s.r.l. Via Calcinate n Gavirate (VA) Italia Tel Fax Dovozce do České republiky: GT ALARM CZ, Hukvaldy 156, , okr. Frýdek-Místek Tel.: , fax: , Mobil: ,

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

HSSOC. Venkovní siréna. Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce

HSSOC. Venkovní siréna. Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Venkovní siréna Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie www.ferro.pl SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie TECHNICKÉ ÚDAJE 60 178 70 133 M25x2 Napájení Alkalická baterie 9 V nebo na zvláštní žádost transformátor 9 V Doporučený tlak vody 0,5-8,0

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99 28.4.99 front-grep.fm5 Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 Gigaset Repeater Návod k použití Před uvedením do provozu si laskavě přečtěte tento návod k použití s bezpečnostními pokyny! 30.9.99

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Volitelné prvky systému. Legenda - popis signalizace diody. Popis zařízení

Volitelné prvky systému. Legenda - popis signalizace diody. Popis zařízení 3 4 Volitelné prvky systému AURATON H-1 Okenní klika (prvek prodávaný samostatně) Volitelným prvkem systému je okenní klika, vybavená vysílačem a čidlem její polohy. Díky tomu namontovaná klika předává

Více

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3. Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.2011 Děkujeme vám, že jste zakoupili signalizátor záběru FISHTRON

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sériové číslo: viz štítek s technickými parametry a označení CE, umístěný na zařízení. Rok výroby: 2004

NÁVOD K OBSLUZE. Sériové číslo: viz štítek s technickými parametry a označení CE, umístěný na zařízení. Rok výroby: 2004 NÁVOD K OBSLUZE 1. Prohlášení o shodě Prohlašuje, že elektrické zařízení Nazvané: NAPÁJECÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO POHONY 24 V DC / 230 V AC Typ: TF Modely: TF 21 - TF21R/T - TF24 - TF24R/T 24 V DC TF 41

Více

Návod k použití a upozornění pro. Zásuvkový termostat TH-04-T s dálkovým ovládáním

Návod k použití a upozornění pro. Zásuvkový termostat TH-04-T s dálkovým ovládáním Návod k použití a upozornění pro Zásuvkový termostat TH-04-T s dálkovým ovládáním 1 OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU Se zásuvkovým termostatem TH-04-T s dálkovým ovládáním jste si zakoupili jednoduchý a účinný

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliquard. Tento zabezpečovací systém je určen pro hlídání objektů proti narušení

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Návod k obsluze

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Návod k obsluze AL-20 TRIO Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer Návod k obsluze BEZDRÁTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POPLAŠNÝ SYSTÉM S AUTOMATICKÝM TELEFONOVANÍM AUTO-DIALER ÚVOD Náš unikátní bezdrátový

Více

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače)

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače) Rádiový systém DELKIM Plus Pro Než začnete používat tento systém, musíte mít naprogramovaný Rx Plus Mini Přijímač, aby rozpoznával nakódovaný vysílač (Tx-i Plus nebo Tx-Plus). Normálně uživatel programuje

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

Art.KRA76/KRA78 (B/W)

Art.KRA76/KRA78 (B/W) Art.KRA76/KRA78 (B/W) Audiotelefon pro digitální systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz

Více

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606..

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606.. Návod k obsluze Čtecí jednotka transpondéru 606.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...7 Ovládání...9 Potvrzovací signály...11 Postup uvedení do provozu...1 Připojovací

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu

BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu www.ferro.pl BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu Ø44 Ø28 TECHNICKÉ ÚDAJE 218 181 Napájení Min. provozní tlak vody: Max. provozní tlak vody: Dosah čidla: Minimální dosah

Více

Soliris MOD/VAR Slim Receiver RTS Plug Soliris MOD/VAR Slim Receiver RTS Cable

Soliris MOD/VAR Slim Receiver RTS Plug Soliris MOD/VAR Slim Receiver RTS Cable Soliris MOD/VAR Slim Receiver RTS Plug Soliris MOD/VAR Slim Receiver RTS Cable CZ Návod k obsluze v. 2010/10.1 Obsah 1. Obecné bezpečnostní pokyny 2 2. Použití a vlastnosti 3 2.1 Popis a určení výrobku

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka www.somfy.com Easy Sun io CZ Montážní příručka www.somfy.com ČESKY Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům a jiným relevantním ustanovením směrnice 1999/5/CE. Prohlášení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Kuchyňská váha JETT-8032

Kuchyňská váha JETT-8032 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto kuchyňskou váhu JETT-8032. Postup pro upevnění váhy na zeď 1) Vyjměte váhu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce

Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Nice HSDIM Bezdrátový detektor pohybu se clonou (detektor s čočkou a svislou clonou) Optimálního výkonu

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V 35906 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM SVĚTLO + ZVONEK + ALARM CZ NÁVOD K POUŽITÍ Model:MB8915 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ AUTOMATICKÝ SENZOR POHYBU OHLÁSÍ NÁVŠTĚVNÍKA ROSZVÍCENÍM SVĚTLA A MELODIÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme,

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Návod k obsluze Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Vnitřní i venkovní více paprskový aktivní infračervený detektor je moderní výrobek splňující nejpřísnější

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více