PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany"

Transkript

1 PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany Územie v danej oblasti je exponované na všetky svetové strany, geograficky je súčasťou výbežkov Šarišskej a Ondavskej vrchoviny, kataster Renčišov je na rozhraní výbežkov Levočskej a Šarišskej vrchoviny. Územie v celej časti je charakterizované svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška v danom reliéfe je od 390 m do m. Priemerná ročná teplota je 6-8 C. Transformácia podniku JRD vzniklo v obci Jarovnice 15. októbra 1960 postupným zlučovaním s jednotlivými JRD v okolitých obciach (Močidľany, Hermanovce, Uzovské Pekľany) začiatkom 70-tych rokov minulého storočia a vstupom súkromne hospodáriacich roľníkov z obcí Renčišov a Daletice sa pôdny fond uvedeného subjektu ďalej rozšíril o pôdu prebratú po zaniknutom PD Ražňany v roku 200 l až po súčasnú podobu. Rastlinná výroba PD hospodári na výmere ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je ha ornej pôdy a ha TTP. Pozemky PD Jarovnice sú zaradené do výrobného typu zemiakarskeho Z-4. V rastlinnej výrobe je dominantnou prioritou výroba obilnín, olejnín a strukovín a intenzívna produkcia objemových krmovín pre potreby živočíšnej výroby. Predseda Ing. Pavol Ringer 127

2 Živočíšna výroba Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka holštajnského plemena, ktorý je sústredený v troch farmách. V Hermanovciach je 235 dojníc a 160 jedincov dobytka, v Jarovniciach 328 dojníc a 410 jedincov mladého dobytka a v Uzovských Pekľanoch 196 jedincov mladého dobytka a výkrm býkov v počte 115 jedincov. Šľachtiteľské chovy oviec sú na dvoch hospodárstvach - farma Hermanovce v počte 340 jedincov a na farme Uzovských Pekľanoch v počte 395 jedincov. V obidvoch chovoch sa praktizuje dvorový spôsob chovu oviec so sezónnym pripúšťaním a sezónnou produkciou mlieka v dojárňach. V PD Výsledky kontroly úžitkovosti reprodukčné ukazovatele Farma Uzovské Pekľany Kontrolný rok plemeno počet pripustených počet obahnených % oplodnenia % plodnosti % plodnosti na obahnenú bahnicu 2006 C ,2 119,6 124, C ,4 118,3 125, C ,6 121,6 124, C ,7 123,8 129,4 Farma Hermanovce Kontrolný rok plemeno počet pripustených počet obahnených % oplodnenia % plodnosti % plodnosti na obahnenú bahnicu 2006 C ,3 127, C ,4 126,2 133, C ,1 123,8 126, C ,6 116,9 126,3 Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti Farma Uzovské Pekľany Kontrolný rok plemeno Normované laktácie množstvo mlieka Tuk (kg) Bielkoviny (kg) 2006 C ,06 5,93 4, C ,23 5,17 4, C ,66 6,59 5, C ,73 6,17 4,92 Farma Hermanovce Kontrolný rok plemeno Normované laktácie množstvo mlieka Tuk (kg) Bielkoviny (kg) 2006 C ,56 6,86 5, C ,19 10,84 8, C ,69 9,63 7, C ,93 9,22 6,81 128

3 129

4 Jarovnice sa dlhodobo produkujú kvalitné plemenné barany plemena cigája. Veľká pozornosť sa venuje nákupom kvalitných plemenných baranov s vysokou plemennou hodnotou, s genotypom I., výberu jahniat z viacpočetných vrhov a taktiež selekcii cez mliekovú úžitkovosť bahníc. V roku 2009 na NT v Kamenici bol z chovu Hermanovce uznaný baran novej línie ako zlepšovateľ na mliekovú úžitkovosť pod názvom HERMAN. V rámci SR PD Jarovnice patrí medzi najlepšie podniky. V súčasnom období sa poľnohospodársky podnik zaoberá aj chovom mäsových oviec v katastri obce Renčišov. V prvej etape sa využívajú plemenné barany plemena romanovská ovca a v druhej etape sa uvažuje s pripárovaním baranov plemena ille de France. 130

5 V zimnom období sú ovce ustajnené v murovaných ovčínoch v hospodárskych dvoroch. V letnom období sa praktizuje pridvorový spôsob chovu. Chov oviec je zameraný na produkciu a predaj mliečnych jahniat, produkciu a predaj ovčieho hrudkového syra a predaj plemenných baranov. Stavy oviec sa v roku 2009 v chove Hermanovce pohybovali na úrovni 560 kusov a v chove Uzovské Pekľany na úrovni kusov. Dôslednou plemenárskou prácou sa výrazne upevnili genetické vlastnosti typické pre plemeno cigája chované v tejto oblasti. 131

6 NAJSTARŠIA BAHNICA V KONTROLE ÚŽITKOVOSTI PLEMENA CIGÁJA Bahnica vpravo - CEHZ SK , dátum narodenia , počet uzavretých laktácii 4, priemer za posledné 3 laktácie 62,77 litrov 132

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

Oddiel Genetický podiel holsteinského plemena Plemenná príslušnosť HA 93,75% - 100% H0 HB 87,5% - 93,74% H1 HC 75% - 87,4% H2 HD 50% - 74,9% H3

Oddiel Genetický podiel holsteinského plemena Plemenná príslušnosť HA 93,75% - 100% H0 HB 87,5% - 93,74% H1 HC 75% - 87,4% H2 HD 50% - 74,9% H3 SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÝ PROGRAM HOLSTEINSKÉHO DOBYTKA SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA Úvod ŠĽACHTITEĽSKÝ PROGRAM HOLSTEINSKÉHO DOBYTKA Holsteinský dobytok je najvýkonnejším mliečnym

Více

Peter Strapák a kolektív. Chov hovädzieho dobytka

Peter Strapák a kolektív. Chov hovädzieho dobytka Peter Strapák a kolektív Chov hovädzieho dobytka Nitra 2013 Názov: Chov hovädzieho dobytka Autori: doc. Ing. Peter Strapák, PhD. (AH 34,23) doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (AH 4,07) doc. Ing. Klára Vavrišínová,

Více

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XX, číslo 1, máj 2012 ISSN 1338-516X Ovce Situačná a výhľadová

Více

Inovatívny plemenársky informačný systém

Inovatívny plemenársky informačný systém Plemenárske služby SR, š.p. získali zlatý kosák na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2015 v kategórii veda a výskum za Inovatívny plemenársky informačný systém v oblasti živočíšnej výroby - informácie

Více

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Ing. František Zacharda, CSc, AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu Informačný deň k projektu GreenGasGrids Bratislava,

Více

AGROCONTRACT ml. farma a.s. Jasová za kravu SK plemena holsteinského

AGROCONTRACT ml. farma a.s. Jasová za kravu SK plemena holsteinského Hodnotenia zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2014 1. za kategóriu zvierat - hovädzí dobytok - holstein Najlepší plemenný býk

Více

WELFARE HZ. Identifikácia problémov

WELFARE HZ. Identifikácia problémov WELFARE HZ Identifikácia problémov Životná pohoda zvierat Je daná stavom mysle a tela: Ako sa jedinec cíti (stupnica od utrpenia k pôžitku) Schopnosťou udržovať sa vlastnou aktivitou fyzicky a mentálne

Více

Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych podnikov zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec. Ing. Zuzana Chrastinová

Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych podnikov zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec. Ing. Zuzana Chrastinová Trenčianska 55, 824 80 Bratislava Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskych podnikov zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec Ing. Zuzana Chrastinová NPPC - VÚTPHP, Banská Bystrica, 12.11.2014 zuzana.chrastinova@vuepp.sk

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Odkanalizovaná maštaľ. moču kg

Odkanalizovaná maštaľ. moču kg Príloha č. 1 Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera Potreba skladovacích priestorov pre jedno zviera v m 3 Produkcia Kategória Priemerná živá

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 D O D A T O K č. 02816/2012-PNZ P41307/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 uzatvorený medzi : Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č.

Více

Legislatívne nariadenia na poskytovanie podpory pre chovateľov na opatrenie životné podmienky zvierat

Legislatívne nariadenia na poskytovanie podpory pre chovateľov na opatrenie životné podmienky zvierat Legislatívne nariadenia na poskytovanie podpory pre chovateľov na opatrenie životné podmienky zvierat Poskytovanie podpory pre chovateľov hospodárskych zvierat podľa programu rozvoja vidieka z Európskeho

Více

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA DEFINÍCIA VYSOKO ÚČINNÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA TECHNOLÓGIA A POTENCIÁL PRE VYSOKOÚČINNÚ KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Více

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP www.uksup.sk Benovska.Katarina@uksup.sk Biologická intenzifikácia poľnohospodárstva prostredníctvom pestovania

Více

Produkcia a kvalita mlieka

Produkcia a kvalita mlieka Produkcia a kvalita mlieka Mlieko bielkovín (kazeín, laktalbumín a laktglobulín), mliečneho cukru (laktóza), mliečneho tuku, vitamínov, minerálnych látok, enzýmov, plynov, protilátok cudzorodých látok.

Více

Spôsoby odchovu jahniat dojných oviec

Spôsoby odchovu jahniat dojných oviec Spôsoby odchovu jahniat dojných oviec Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. SCPV-VÚŽV-Ústav chovu oviec, Trenčianska Teplá V chove dojných oviec patria mesiace január, február a marec medzi najdôležitejšie mesiace

Více

Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier. Skalnaté Pleso. Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová

Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier. Skalnaté Pleso. Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier Skalnaté Pleso Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová Trocha histórie Začiatky meteorologických meraní v severných Karpatoch: -1717-1726 Ján Adam Rayman

Více

Šampiónka slovenského strakatého plemena - krava č. SK aktuálny denný nádoj 32,6 l; chovateľ PD vo Vrábľoch

Šampiónka slovenského strakatého plemena - krava č. SK aktuálny denný nádoj 32,6 l; chovateľ PD vo Vrábľoch SLOVENSKÉ STRAKATÉ PLEMENO Šampiónka slovenského strakatého plemena - krava č. SK000800426971 aktuálny denný nádoj 32,6 l; chovateľ PD vo Vrábľoch 65 SLOVENSKÉ STRAKATÉ PLEMENO 66 Simentálske plemeno Simentálske

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 16-16/237/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym

Více

Organizácia plemenárskej práce v SR

Organizácia plemenárskej práce v SR Organizácia plemenárskej práce v SR Štátna vet. a potrav. správa Chovateľské zväzy Ministerstvo pôdohospodárstva Inseminačné spoločnosti Plemenárska inšpekcia Slovenská holsteinská asociácia Slovenské

Více

Slovenská poľnohospodárska knižnica

Slovenská poľnohospodárska knižnica Vyraďovací zoznam Slovenská poľnohospodárska knižnica 5. 8. 2011 1. 13903369107 Meleg, Ján Obilné kombajny E-512, E-516. 1982 0,86 duplikát 05.08.2011 (369107) Obsluha a nastavovanie (26,00 Sk) 2. 13904369109

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste

Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 3. 2015 Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínna cesta Združenie za viac než 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a

Více

Základné údaje o lokalite

Základné údaje o lokalite BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha

Více

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo. Skuteckého 19,97401,Banská Bystrica IČO: IČ DPH: SK TEL/FAX:

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo. Skuteckého 19,97401,Banská Bystrica IČO: IČ DPH: SK TEL/FAX: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo Skuteckého 19,97401,Banská Bystrica IČO: 31629237 IČ DPH: SK 2020461751 TEL/FAX: 00421-48-4135027 KATALÓG PLEMENNÝCH BARANOV plemien Zošľachtená valaška,

Více

Analýza genotypizácie oviec na scrapie.

Analýza genotypizácie oviec na scrapie. Analýza genotypizácie oviec na. ČAPISTRÁK, A. MARGETÍN, M. ŠPÁNIK, J. APOLEN, D. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav chovu oviec Trenčianska Teplá.

Více

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Blanka Giertliová Zuzana Dobšinská Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR Národné lesnícke centrum Lesnícky

Více

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 1 /

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 1 / CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 1 / 2012 www.zchok.sk Organizátor: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Spoluorganizátor:

Více

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava Účelové plemenárske zariadenie v Žiline

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava Účelové plemenárske zariadenie v Žiline Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava Účelové plemenárske zariadenie v Žiline www.pssr.sk Príručka pre užívateľov internetovej aplikácie PLIS www.plis.sk verzia 3.10 Marec 2013 Podporované

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 31 (3/2015); Roč./Vol.: 8. Viera Ružeková 1

Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 31 (3/2015); Roč./Vol.: 8. Viera Ružeková 1 RECENZIE/BOOK REVIEWS KITTOVÁ, Z. a kol. 2014. Alternatívy vývoja európskej integrácie, Časť 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 341 s. Viera Ružeková 1 V posledných dvoch dekádach vývoja svetového hospodárstva

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Požiarne dvere - oceľové. Oceľové dvere sú ideálnym riešením pre použitie vo všetkých druhoch budov.

Požiarne dvere - oceľové. Oceľové dvere sú ideálnym riešením pre použitie vo všetkých druhoch budov. Požiarne dvere - oceľové Oceľové dvere sú ideálnym riešením pre použitie vo všetkých druhoch budov. Značka HAIL bola založená v roku 1992. vojím príchodom na slovenský trh (v roku 1998) sa jej podarilo

Více

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE R O Z H A N O V C E č. 1. o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE R O Z H A N O V C E č. 1. o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Všeobecne záväzné nariadenie OBCE R O Z H A N O V C E č. 1 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Obec Rozhanovce v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č.

Více

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Ing. Ján Šimun, Konferencia Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,

Více

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov

Více

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: , Kraj : Bratislavský

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: ,   Kraj : Bratislavský K GEO s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava, IČO : 36 842 494, mobil: 0903 559 539, e-mail : kgeo@kgeo.sk Kraj : Bratislavský Okres : Bratislava IV Obec : Bratislava - m.č. Záhorská Bystrica a Bratislava

Více

Počasie na Slovensku v roku 2008

Počasie na Slovensku v roku 2008 Počasie na Slovensku v roku 2008 Rok 2008 patril, podľa výsledkov merania teploty vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, spolu s rokmi 2000 a 2007, k trom najtepleším v histórii merania tejto

Více

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013 (Zelená správa) Bratislava 2014 1 Ministerstvo pôdohospodárstva

Více

Údaje o poľnohospodárovi: (Vypĺňa každý subjekt, ktorý bol oslovený bez rozdielu či obhospodaruje pôdu alebo používa - nepoužíva hnojivá.

Údaje o poľnohospodárovi: (Vypĺňa každý subjekt, ktorý bol oslovený bez rozdielu či obhospodaruje pôdu alebo používa - nepoužíva hnojivá. ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY v BRATISLAVE Odbor pôdy a výživy rastlín 1) Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku za hospodársky rok 2009/2010 Kataster: Názov a adresa

Více

Reforma SPP

Reforma SPP Reforma SPP 2014-2020 Podpora mladých farmárov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020 Schválenie nového Programu rozvoja vidieka SR podlieha legislatívnym a negociačným procesom, predmetom ktorých sú

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

Ing. Antonín Lopatář

Ing. Antonín Lopatář Ing. Antonín Lopatář Zpracování dat z historie až po současnost 1980 EC 1027 2012 vše se zmenšilo Co potřebuje chovatel vědět Kolik mohou jeho krávy dojit a co se s tím dá dělat? Kde a kolik mléka chybí

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Produkcia a kvalita mlieka

Produkcia a kvalita mlieka Produkcia a kvalita mlieka Mlieko bielkovín (kazeín, laktalbumín a laktglobulín), mliečneho cukru (laktóza), mliečneho tuku, vitamínov, minerálnych látok, enzýmov, plynov, protilátok cudzorodých látok.

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

Užívateľská príručka Hospodársky register

Užívateľská príručka Hospodársky register Užívateľská príručka Hospodársky register Obsah: 1. Prihlásenie do systému... 2 2. Voľba jazyka... 3 3. Kombinované výbery... 3 3.1. Výber podľa sídla a právnej formy... 3 3.2. Výber podľa kódov v odbore

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 1 /

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 1 / CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 1 / 2013 www.zchok.sk Kuchár Jardo ídek Obsah 4 Aktuálne výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz

Více

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY v BRATISLAVE Odbor pôdy a výživy rastlín 1)

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY v BRATISLAVE Odbor pôdy a výživy rastlín 1) ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY v BRATISLAVE Odbor pôdy a výživy rastlín 1) Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku za hospodársky rok 2011/2012 Hlásenie o skladovacích

Více

1. Charakteristika výrobku

1. Charakteristika výrobku Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Bravčové oškvarky mleté sú tepelne spracovaný produkt živočíšneho pôvodu ( zvyšok tukového tkaniva ) získaný vytápaním tukových tkanív zvierat ( ošípaných ) suchou

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2012

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2012 Sprva z monitoringu spotreby vybraných aditívnych ltok do potravín za rok 2012 V nadväznosti na Pln úradnej kontroly potravín na rok 2012 a usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Více

Orná pôda v mil. ha. Poľn. pôda/ celková pôda v %

Orná pôda v mil. ha. Poľn. pôda/ celková pôda v % Príloha č. 1 SVETOVÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO A POĽNOHOSPODÁRSTVO KRAJÍN EÚ 1. Svetové poľnohospodárstvo Podiel HDP svetového poľnohospodárstva na svetovom HDP má klesajúcu tendenciu, napriek tomu má toto odvetvie

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

Vyhláška č. 199 / 2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program

Vyhláška č. 199 / 2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program Vyhláška č. 199 / 2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (v znení č. 462/2011

Více

Predmetom súťaže je študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong, ktorý je tvorený v rámci školských osnov.

Predmetom súťaže je študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong, ktorý je tvorený v rámci školských osnov. Stredoškolská študentská súťaž Ytong 9. ročník Pravidlá a podmienky účasti (Zmeny v cenách celoštátneho kola) Vyhlasovateľ: Xella CZ, s. r. o., Xella Slovensko, spol. s r. o. Názov súťaže: Stredoškolská

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Návšteva poskytovateľov sociálnych služieb v Bavorskej slobodnej republike

Návšteva poskytovateľov sociálnych služieb v Bavorskej slobodnej republike Návšteva poskytovateľov sociálnych služieb v Bavorskej slobodnej republike Oddelenie sociálnej pomoci Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce PRIPRAVILO: ODDELENIE SOCIÁLNEJ POMOCI V dňoch 19. až

Více

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín Vedúci partner

Více

Cenový výmer č. 11/2015

Cenový výmer č. 11/2015 Cenový výmer č. 11/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Dr. Miklós Maácz PhD vedúci oddelenia Oddelenie pre rozvoj vidieka Ministerstvo pre rozvoj vidieka Kontext Stratégia Európa

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Význam chovu HD a situácia v krajinách EÚ

Význam chovu HD a situácia v krajinách EÚ Význam chovu HD a situácia v krajinách EÚ Význam chovu HD Chov hovädzieho dobytka predstavuje základné a najdôležitejšie odvetvie živočíšnej výroby, ale aj celej poľnohospodárskej výroby. Hovädzí dobytok,

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Firma Maroš s.r.o. so sídlom v Trenčíne sa zaoberá výrobou a predajom mäsa a mäsových výrobkov.

Firma Maroš s.r.o. so sídlom v Trenčíne sa zaoberá výrobou a predajom mäsa a mäsových výrobkov. Katalóg produktov O firme Proces výroby Firma Maroš s.r.o. so sídlom v Trenčíne sa zaoberá výrobou a predajom mäsa a mäsových výrobkov. Bola založená v r. 1993. Patrí medzi stredne veľké, spracovateľské

Více

Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys. Lesy SR š.p.

Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys. Lesy SR š.p. Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys Lesy SR š.p., OZ Námestovo 1 Národný lesnícky program Ekologické obhospodarovanie lesov

Více

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 01. Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. 57x12=684 684+11=695 Skúška: 695:12=57 95 11 01. 6 9 5 02. V sude je 1,5 hektolitra dažďovej

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Poľnohospodárstvo. Katalóg výrobkov. Poľnohospodárstvo. K a t a l ó g v ý r o b k o v

Poľnohospodárstvo. Katalóg výrobkov. Poľnohospodárstvo.  K a t a l ó g v ý r o b k o v Katalóg výrobkov www.betafence.com CASANET sieť Casanet pozinkovaná (rola 5 bm) 12,5 x 12,5 0,65 50 1,20 0,65 100 2,38 12,7 x 12,7 1,00 51 2,78 1,00 102 5,52 19,00 x 19,00 1,00 50 1,78 1,40 101 6,62 sieť

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

ANOX Line Platný od MP KOVANIA

ANOX Line Platný od MP KOVANIA ANOX Line 2016 Platný od 1. 10. 2016 www.kluckynadvere.sk www.mpkatalogy.sk MP KOVANIA Pomocné pravítko Odmerajte vzdialenosť mzdzi osou kľučky a osou kľúča (rozteč). Štandardné rozmery sú zvýraznené farebnou

Více

60% AŽ 75% MÄSA 1/3 MÄSA JE ČERSTVÁ 3 DRUHY MÄSA CELÁ KORISŤ BOHATÝ OBSAH PROTEÍNOV BEZ OBILNÍN A ZEMIAKOV

60% AŽ 75% MÄSA 1/3 MÄSA JE ČERSTVÁ 3 DRUHY MÄSA CELÁ KORISŤ BOHATÝ OBSAH PROTEÍNOV BEZ OBILNÍN A ZEMIAKOV ACANA.COM BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRE PSOV Z VYBE E MIESTNYCH SUROVÍN HERITAGE REGIONALS SINGLES PR ÁŠH Keby som bol len s polovice taká osobnosť ako je môj pes, bol by som dvakrát takým človekom ako

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Súbor otázok na záverečnú skúšku z Výživy zvierat

Súbor otázok na záverečnú skúšku z Výživy zvierat Súbor otázok na záverečnú skúšku z Výživy zvierat 1. Napíšte schému zloženia krmiva 2. Napíšte schému zloženia krmiva a zakrúžkujte stavebné živiny 3. Napíšte schématicky zloženie sušiny krmiva a zakrúžkujte

Více

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8 Technológia výroby metylesteru repkového oleja Prednáška 8 Výroba surového repkového oleja Čo je transesterifikácia? (preesterifikácia) Transesterifikácia je chemický proces založený na zmiešaní metanolu

Více

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. ČI. I Zmluvné strany

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. ČI. I Zmluvné strany KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ČI. I Zmluvné strany KUPUJUCI: Názov: IČO: So sídlom: Zastúpená: bankové spojenie: (ďalej len Obec Čaklov ) Obec Čaklov

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe

Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŢE Dunajská Streda Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe MUDr. Peter Mišenda Terézia Mederiová, DAHE Regionálny

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/151/2013 Uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

INDIVIDUÁLNA OCHRANA INDIVIDUÁLNA OCHRANA Ochrana obyvateľstva a jeho bezpečnosť v najširšom význame slov patrí k prioritám každej vyspelej spoločnosti či štátu. Realizuje sa najrôznejšími spôsobmi v každodennom živote obyvateľstva.

Více

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov Poznámka na úvod: Evidenciu možno aj naďalej viesť podľa vzorov uvedených v legislatíve z predchádzajúceho obdobia. V tomto prípade

Více