Brno Česká republika. STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "638 00 Brno Česká republika. STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o."

Transkript

1 KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. Okružní 19a Brno Česká republika Telefon: Fax: www: IČO: DIČ: CZ

2 A. Základní informace o společnosti byla založena zakladatelskou listinou ze dne a zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 3. září 2001 v oddílu C, vložce 40682, číslo výpisu 49361/2001. Identifikační údaje společnosti: IČO: DIČ: CZ Kontaktní údaje: Sídlo firmy: Brno, Okružní 19a okres Brno-město, PSČ Telefon: , Fax: www: Vedení společnosti: Ředitel: Ing. Jaromír Svoboda, CSc. Telefon: Mobil:

3 Politika jakosti: má zaveden systém řízení jakosti v souladu s normou EN ISO 9001:2000.

4 B. Přehled činností Královopolské SAG s.r.o. Královopolská SAG je firma vytvořená pracovníky útvaru Pevnostní výpočty Královopolské RIA a.s., dříve Výpočtového oddělení Královopolské strojírny Brno a.s., a je tedy jeho přímou nástupnickou organizací. Prakticky to znamená, že Královopolská SAG přebírá veškeré bohaté, více než čtyřicetileté zkušenosti uvedeného pracoviště. Konkrétně se jedná o praxi při provádění statických, dynamických a termomechanických výpočtů, řešení konstrukčních a v celé řadě případů i výrobních a montážních problémů chemických zařízení, jaderně energetických zařízení a potrubí dodávaných formou kusových a finálních dodávek Královopolské a.s. pro chemické závody v tuzemsku i zahraničí a pro jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany a Temelín. Královopolská SAG nabízí: - pevnostní výpočty - potrubních systémů včetně uložení a podpůrných ocelových konstrukcí - aparátů (tlakových nádob, výměníků, reaktorů, kolon atd.) libovolných tvarů, typů a velikostí včetně kotvení - nádrží libovolných velikostí a tvarů (válcové, víceválcové, kulové, hranaté atd.) včetně kotvení - vodojemů libovolných velikostí a tvarů - ocelových konstrukcí libovolných typů a velikostí (technologické plošiny, podpůrné ocelové konstrukce aparátů a potrubí, haly, jeřábové dráhy, atd.) včetně kotvení - jeřábů libovolných typů, zvedacích zařízení a montážních pomůcek - čerpadel - armatur - přírubových spojů na základě podrobné tuhostní analýzy jednotlivých částí spoje pro libovolné typy přírubových spojů a těsnění - atd. - pevnostní výpočty se zatížením - statickým (libovolného silového či deformačního charakteru) - dynamickým (libovolného silového či deformačního charakteru včetně speciálních zatížení jako vítr, seizmicita, provozní vibrace atd.) - teplotním polem (stacionární i nestacionární včetně šoků)

5 - pevnostní výpočty různých typů - statické lineární i nelineární (geometrické i materiálové nelinearity) - dynamické (vlastní hodnoty a tvary i v komplexním oboru, harmonické kmitání, rozvoj dle vlastních tvarů, přímá integrace pro lineární i nelineární soustavy) - seizmické pro libovolně definované buzení včetně metody spekter odezvy (mono i multispektrální analýza) a výpočtu HCLPF faktoru - výpočty teplotních polí a termomechanické výpočty (stacionární, nestacionární, lineární, nelineární) - únava - stabilita - různé speciální problémy jako např. kontaktní problémy, interakční problémy kapalina pružná látka, lomová mechanika, kmitání vysokých štíhlých komínů ve větru včetně navržení tlumičů atd. - pevnostní výpočty dle různých norem normy české, americké, britské, německé, ruské, Eurocode atd. - pevnostní výpočty různé úrovně od základních (normových) až po nejsložitější kontrolní (nejčastěji MKP) - dokumentaci o stavu zařízení z hlediska pevnostní problematiky, a to na úrovni dle požadavků zákazníka - zhodnocení výsledků získaných měřením (teploty, vibrace, posuvy atd.) z hlediska pevnosti a životnosti zařízení - výpočty zbytkové životnosti popř. programy řízeného stárnutí - pravděpodobnostní metody v pevnostních výpočtech - inspekce potrubních tras a technologických zařízení - nevýpočtové hodnocení potrubních tras na statická a seizmická zatížení - poradenskou činnost v oblasti pevnostních výpočtů - koordinační a organizační činnost v oblasti pevnostních výpočtů - větší subdodavatelské systémy - interdisciplinární koordinace

6 - oponentury v oblasti pevnostních výpočtů - vypracování metodických materiálů pro pevnostní výpočty - programátorské činnosti - modelování (3D) konstrukcí a komponent technologických zařízení včetně tvorby výkresové dokumentace - projekční dokumentace prováděcí projekty pro chemii a energetiku včetně zpracování izometrických výkresů potrubních systémů - výrobní dokumentace - aparáty pro chemický a energetický průmysl včetně jaderné energetiky (nádrže procesní, uskladňovací, tlakové i netlakové, výměníky včetně návrhu na základě zadaných parametrů, kolony, filtry atd.) - potrubí pro chemii a energetiku - ocelové konstrukce - zvedací a transportní zařízení

7 C. Personální zabezpečení Naše společnost zaměstnává 20 zaměstnanců. 17 má vysokoškolské vzdělání (technické - strojní nebo stavební fakulta, přírodovědecké - matematicko-fyzikální fakulta). Z toho čtyři pracovníci mají titul PhD. Všichni pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti ve svých oborech (vždy pracovali v oblasti pevnostních výpočtů). Tři pracovníci jsou členy technických normalizačních komisí ČNI a dlouhodobě spolupracují při vývoji norem (pevnostní výpočty technologického zařízení jaderných elektráren, tlakové nádoby a ocelové konstrukce) a tři pracovníci spolupracovali na tvorbě metodických materiálů pro pevnostní výpočty technologického zařízení jaderných elektráren. Několik pracovníků pracuje na grantech z oblasti pevnostních výpočtů. Společnost disponuje pracovníky s osvědčením o odborné způsobilosti ke konstruování zařízení a provádění pevnostních výpočtů v rozsahu vyhrazených technických zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER, které bylo vydáno Institutem technické inspekce Praha, pobočka Jaderná energetika, jeden pracovník je držitelem oprávnění k revizím, zkouškám těsnosti a tlakovým zkouškám provozovaných tlakových nádob vydaného Institutem technické inspekce Praha, pobočka Brno. Naše společnost dlouhodobě úzce spolupracuje s řadou jiných odborných pracovišť, vědeckých organizací i s renomovanými odborníky.

8 D. Programové vybavení společnosti AUTODESK INVENTOR Autodesk Inventor nabízí výkonnou a inovovanou adaptivní technologii stejně jako flexibilitu parametrického modelování. Adaptivní technologie nabízí lepší flexibilitu pro popsání záměru návrhu stejně jako správu a editaci malých i velkých sestav. Výhoda adaptivní technologie je jednoduchost, s jakou můžete přímo vytvářet vztahy mezi součástkami na rozdíl od řešení složitých vzorců, popisujících vztah jednotlivých součástí. Autodesk Inventor umožňuje: - tvořit 3D modely a 2D výrobní výkresy - tvořit adaptivní konstrukční prvky, součásti a podsestavy - spravovat tisíce součástí a velké sestavy - importovat souborové formáty STEP i IGES a podporuje také formáty DWG, DXF, SAT (ACIS ) stejně jako možnost výstupu pro 3D Studio VIZ a 3ds max - vytvářet programy na automatizaci opakujících se úkolů - spolupracovat při procesu modelování s více konstruktéry - pomocí internetu sdílet data a komunikovat se zákazníkem

9 AUTODESK AutoCAD Mechanical Software pro navrhování strojírenských výrobků ve 2D. Obsahuje celou řadu kreslicích nástrojů a strojírenských výpočtů. Umožňuje vytvářet výkresy, kusovníky a další technickou dokumentaci. AutoCAD Mechanical spolupracuje jak s programem Autodesk Mechanical Desktop, tak s Autodesk Inventorem. PV ELITE Všeobecný program pro výpočty vysokých svislých (např. komíny, kolony, reaktory) i horozontálních (včetně výměníků) tlakových nádob podle norem ASME Section VIII Division 1 a Division 2, a PD-5500 (British Code). Program zahrnuje moduly pro výpočty většiny uzlů nádob včetně hrdel, přírub, kotevních prstenců a WRC 107.

10 COSMOS/M Moderní výpočetní systém pro řešení rozsáhlých úloh v oboru technických analýz. Rychlé a robustní řešiče systému COSMOS/M umožňují počítat na běžných strojích třídy PC reálné úlohy nejenom z oblasti lineární statiky, vlastních frekvencí, stability a teplotních polí, ale i odezvu na vnější buzení, kontaktní úlohy, geometrické a materiálové nelinearity a únavu. Pre a postprocesor GEOSTAR obsahuje vlastní 2D/3D geometrický modelář s intuitivním uživatelským rozhraním, import geometrie z CAD, ruční, parametrický i vysoce kvalitní automatický generátor sítě, komplexní knihovnu prvků, zadávání okrajových podmínek pro všechny typy analýz a rychlé a snadné zpracování výsledků v grafické i textové formě. Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE. Přehled modulů: GEOSTAR Pre a postprocesor STATICS Lineární statika DYNAMICS Vlastní frekvence a stabilita THERMAL Teplotní pole ASTAR Odezva na vnější buzení NSTAR Nelineární statika a dynamika FSTAR Únava a životnost OPSTAR Optimalizace

11 SYSTUS Obecně orientovaný, multifyzikální soubor programů pro výpočtovou analýzu konstrukcí a staveb založený na metodě konečných prvků. Systus je produktem společnosti ESI Software Francie zaměřené na tvorbu programů pro výpočtové simulace a virtuální prototyping. SYSTUS je obecně známý programový systém s celou řadou instalací po celém světě. Je zhruba na úrovni programů ANSYS a COSMOS. Proto bude na rozdíl od ostatních programů uveden velmi stručně. Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE. Preprocessing: Modelování geometrie, 8 algoritmů pro tvorbu plošných sítí, 7 algoritmů pro tvorbu objemových sítí, obecné spline plochy, algoritmy pro automatické lokální zjemňování sítě. Rozsáhlé možnosti oprav sítě. Nástroje pro kontrolu kvality sítě. Import geometrie ve standardech IGES, STEP, VDA spolupráce s programy typu CAD. Zobrazení zadaných zatížení, okrajových podmínek a materiálových vlastností formou izoploch, vektorů a symbolů. Procedury pro spojení nosníkových, skořepinových a objemových prvků. Postprocessing: Kombinace jednotlivých zatížení a zatěžovacích stavů. Zobrazení výsledků výpočtů formou izolinií, izoploch, symbolů a vektorů. Grafy 2D, 3D. Tisk libovolných hodnot. Vyhodnocení výsledků podle norem ASME a RCCM. Grafika rendering, transparentní (průhledné) zobrazení, animace, řezy, prostředky pro tvorbu a umístění textu, multiwindow, obrázky postscript, TIFF, HPGL. Statika: Lineární i nelineární velké posuvy, velká natočení, velká přetvoření. Stabilitní analýza lineární i nelineární. Kontakní problémy vzájemné posuvy kontaktních ploch, tření. Lomová mechanika. Dynamika: Vlastní hodnoty a vlastní tvary i v komplexním oboru, přímá integrace, rozklad dle vlastních tvarů kmitu, mono i multi-spektrální analýza včetně ZPA efektu a libovolné kombinace modálních odezev, stochastická dynamika, citlivostní analýza, modální syntéza, interakce kapalina konstrukce (Eulerovská formulace), nelineární dynamika. Teplo a termomechanika: Lineární, nelineární, stacionární a nestacionární konvekce, kondukce a radiace, fázové přeměny (změnou entalpie), tepelná výměna potrubí médium, vzájemný vliv tepelného a termomechanického výpočtu, tepelné a termomechanické výpočty skořepinových konstrukcí. Modely chování materiálu: Elasticita a hyperelasticita lineární i nelineární, elastoplasticita, cyklické zpevnění, viskoplasticita, creep, viskoelasticita, zákony chování materiálu definované uživatelem. Všechny materiálové vlastnosti mohou být závislé na teplotě.

12 Řešiče: Přímé i interaktivní řešiče, řešiče pro symetrické i nesymetrické matice. Nelinearity Newton Raphson a modifikovaný Newton Raphson, BFGS, RIKS, automatická volba přírůstku zatížení a časového kroku, změna sítě během řešení přenos hodnot. Substructuring statika i dynamika. S.I.L. Systus Interface Language: Nástroj programovací jazyk, umožňující přímý přístup do databází SYSTUSu, práci s výpočtovým modelem, zatížením, okrajovými podmínkami, materiálovými vlastnostmi, výsledky výpočtů a jejich zobrazením, parametrizaci, vytváření různých funkčních závislostí apod. CAESAR II CAESAR II představuje světový standard pro kompletní analýzu napětí potrubních větví. Zahrnuje celou řadu nejnovějších mezinárodních potrubních norem. Poskytuje statickou a dynamickou analýzu potrubí a potrubních systémů a posuzuje rovněž FRP (fiber reinforced plastic - plast vyztužený vlákny), potrubí uložené v zemi, zatížení větrem, vlnami a zemětřesením, potrubní dílce, vložené kompenzátory, armatury, příruby, hrdla aparátů a poddajnost hrdel. Program umožňuje modelování ocelových konstrukcí, odezvu systému na dynamické zatížení řeší metodou spekter odezvy či analýzou odezvy systému v závislosti na čase, provádí automatický návrh pružinových závěsů. CAESAR II obsahuje databázi potrubních dílců a rozsáhlou databázi materiálů s dovolenými hodnotami napětí.

13 ADLPIPE Program ADLPIPE, který je založen na metodě konečných prvků, nabízí ucelený soubor nástrojů pro návrhový a kontrolní výpočet potrubních systémů. Řešení úloh je možno provádět v souladu s předpisy ANSI, ASME a British Standard code. Možnosti při vytváření výpočtového modelu: - interaktivní způsob modelování potrubních systémů - možnost volby jednotek, anglické/ metrické /SI - databanka potrubních komponent a uložení - ANSI a JIS databáze potrubních dílců a materiálů - katalog potrubních uložení výrobců Grinnell, Bergen-Paterson, Basic Engineers, Pipe Technology, Sarathi, Lisega - souhrnná knihovna Stress Intensification Factor SIF podle ANSI, ASME a British Standard code (nebo možnost definovat SIF zadavatelem) - zabudované součinitele poddajnosti případně jejich výpočty pro jednotlivé potrubní dílce navrhované podle ANSI, ASME a British Standard code - běžně používané typy okrajových podmínek (homogenní a lineární) - obousměrná podpěra zadané tuhosti (možno zadávat ve všech třech osách) s uvážením vlivu tření - řešení kontaktní úlohy pomocí obousměrné podpěry zadané tuhosti s vůlí (možno zadávat ve všech třech osách) s uvážením vlivu tření - tření v podpěrách - bilineární podpěry Prováděné analýzy potrubních systémů: - Statická analýza - zatížení vlastní tíhou - zatížení teplotním polem - libovolné deformační zatížení - statické síly jejichž účinek odpovídá dynamickému účinku zemětřesení ( g loading) - zatížení větrem (konstantní a proměnlivé) - zatížení vnějšími silami a momenty - Dynamická analýza - vlastní hodnoty/vlastní tvary kmitu - mono a multi-spektrální seismická analýza včetně ZPA efektu a všech metod skládání modálních odezev dle NRC ReGuide libovolné silové nebo deformační časově závislé zatížení trigonometrické, polynomické vyjádření časové funkce, popř. libovolná časová funkce vyjádřená tabulkou - možnost restartu Ostatní možnosti - Analýza jednorozměrného nestacionárního teplotního pole

14 Používané potrubní standardy: - ASME Section III NB-3600 (Class 1) 1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, ASME Section III NC-3600 (Class 2) 1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, ASME Section III ND-3600 (Class 3) 1983, 1995, ANSI B , 1973, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, ANSI B , 1990, ANSI B , 1989, ANSI B ANSI B BS3351 (1971) + Amendment 3448 (1981) - BS NEXIS, ESA PT Program je založen na MKP. Je to graficky orientovaný software pro projektování stavebních a strojních konstrukcí. Program umožňuje: - statické výpočty na libovolné zatížení podle teorie prvního i druhého řádu - statické výpočty v nelineární oblasti - stabilitní výpočty (kritické zatížení, vybočení) - dynamické výpočty - výpočet vlastních hodnot a vlastních tvarů kmitu (metoda iterace podprostoru) - výpočet odezvy konstrukce na harmonické zatížení - výpočet odezvy konstrukce na statický i dynamický účinek větru dle ČSN výpočet kmitání štíhlých válcových staveb kolmo na směr proudění větru dle ČSN výpočet odezvy konstrukce na seizmické účinky. Pro stanovení seizmického zatížení lze použít ČSN , ANSI nebo zadat libovolné spektrum odezvy. - výpočet odezvy konstrukce na obecné dynamické zatížení přímou integrací popř. rozvojem dle vlastních tvarů Knihovna konečných prvků je vybavena řadou prutových a plošných prvků (s vlivem smyku) umožňujících řešit libovolné prutové a skořepinové konstrukce včetně jejich kombinací jako např. příhradové konstrukce, rámy, rošty, desky, stěny, skořepinové konstrukce atd. Dále je program vybaven unikátním modulem pro řešení podloží konstrukcí v interakci s konstrukcemi. Program využívá produktivní a značně automatizovaný generátor sítě konečných prvků včetně modelů celé řady často používaných typů konstrukcí a konstrukčních uzlů. K dispozici je rozsáhlá materiálové databanka a databanka průřezů nejrůznějších tvarů a typu (válcované, svařované, betonové atd.). Průřez, který není obsažen v databance průřezů je možno zadat buď průřezovými charakteristikami nebo obrysem. Program umožňuje stanovit pro libovolný obecný průřez libovolné průřezové charakteristiky. Postprocesor umožňuje kombinovat odezvy v jednotlivých zatěžovacích stavech a provést posudky ocelových prutových konstrukcí (včetně stability) dle různých norem. Podporovány jsou normy ČSN , STN, Eurocode 3, DIN 18800, ÖNORM 4300, NEN , AISC - ASD, AISC - LRFD, CM 66. Dále je možné provést posouzení šroubovaných a svařovaných rámových přípojů podle EC 3.

15 STATES Programový systém STATES je určený k posuzování mezních stavů pevnosti (dle norem NTD A.S.I. SEKCE III., ASME Code Section III.). Obsahuje mimo jiné tyto základní podprogramy: STATESM MONOTON STATESF FATIGUE - výpočet a posouzení pevnosti tlakových nádob a těles při monotónním zatížení - posouzení tlakových nádob a ocelových konstrukcí na únavu v etapě iniciace defektu STATESS - STATESU - FATIGUE - posouzení pevnosti šroubů a svorníků při monotónním zatížení a na únavu STATESG MMDB - výpočet růstu defektů v nádobách a tělesech, určení kritické velikosti defektu - materiálová databanka Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE. JAPAR Program na bázi MKP je určen pro pevnostní výpočty potrubních systémů, rámových konstrukcí a jejich kombinace v lineární oblasti s hodnocením podle RTM (upřesnění starších norem INTERATOMENERGO - ruská norma pro jaderné elektrárny) popř. podle NTD A.S.I. SEKCE III - česká norma pro jaderné elektrárny. Program umožňuje stanovit odezvu na všechny typy statického zatížení a libovolné okrajové podmínky. V oblasti dynamiky program provádí modální analýzu (výpočet vlastních hodnot a tvarů kmitu). Odezvu na seizmické buzení řeší program metodou spekter odezvy včetně takzvaných modálních doplňků (ZPA efekt - statická náhrada vyšších tvarů kmitu). Program má dva grafické postprocesory: JAPAGRA - dává přehled výsledků a hodnocení. Třídění větví podle míry nebezpečnosti v různých kritériích a třídění módů podle velikosti libovolné z výstupních veličin seizmického řešení. JAR - dovoluje vytvořit výkresy potrubní soustavy podle projekčních zvyklostí. Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE. STAPAR Program na bázi MKP je určen pro pevnostní výpočty potrubních systémů, rámových konstrukcí a jejich kombinace s důrazem na řešení prutových konstrukcí. Hodnocení prutových konstrukcí je prováděno podle ČSN a hodnocení potrubí je prováděno podle ASME B31.1. Program jinak umožňuje řešit stejné problémy jako JAPAR. Navíc program umožňuje řešit lineární stabilitní problém (stabilitní vlastní čísla a tvary) včetně originálních prvků jako např. zohlednění klopného efektu (stabilita s ohledem na ohybové momenty) v globálním modelu nebo řešení lineárního stabilitního problému nejen ve statice, ale i pro jednotlivé vlastní tvary a v metodě spekter odezvy skládat kromě jiných veličin též míru rizika stabilitního selhání soustavy.

16 Dále program umožňuje provést geometricky nelineární řešení. Pro snadnější zadání jistého druhu imperfekcí je do programu zahrnuta možnost naklopení geometrie celé soustavy o výpočtářem definovaný úhel s tím, že všechny zadané zatěžovací účinky včetně tíhy svůj směr nemění (počáteční imperfekce simulující jistý typ chybné montáže). Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE. MOVYKO Programový systém MOVYKO je soubor programů založených na MKP řešící rovinné a rotačně symetrické úlohy, symetricky a nesymetricky zatížené. Typy řešených úloh: - lineární statická analýza - teplotní a termomechanická analýza - termomechanická analýza přírubových spojů (podprogramy SRSP01 a SRSP02) Posouzení napjatosti v definovaných řezech lze následně provést programovým systémem STATES. Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE. ROSA Program umožňující statickou a dynamickou analýzu konstrukcí založenou na MKP. Program má rozsáhlou knihovnu konečných prvků - např. prostorové příhradové prvky, prostorové nosníkové prvky, membránové prvky s rovinnou napjatostí trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové, dvourozměrné konečné prvky trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové (rovinné přetvoření, rovinná napjatost, rotační symetrie), trojrozměrné tělesové prvky tvořené 8 uzly, prostorové deskové a skořepinové prvky trojúhelníkové a čtyřúhelníkové, okrajové prvky, trojrozměrné tlusté skořepinové prvky, prostorové přímé nebo zakřivené trubkové prvky. Všechny analýzy jsou prováděny v lineární oblasti. Statickou analýzu lze provést pro libovolné silové popř. deformační zatížení včetně zatížení stacionárním teplotním polem. Dynamická analýza umožňuje řešení následujících problémů: - řešení vlastních hodnot a vlastních tvarů kmitu (pro menší úlohy řešeno pomocí metody založené na vlastnostech Sturmovy posloupnosti, u větších úloh je použita metoda iterace podprostoru) - ustálené harmonické kmitání konstrukce - odezva na libovolné dynamické zatížení rozvojem dle vlastních tvarů kmitu - odezva na libovolné dynamické zatížení přímou integrací - odezva pomocí spektrální analýzy RONAP Program slouží k vyhodnocení výsledků získaných při řešení statické analýzy a seizmické spektrální analýzy získaných programem ROSA (složky napětí, složky sil a momentů). Dále program slouží k získání a vyhodnocení vzájemných kombinací výsledků získaných programem ROSA. Pro vyhodnocení napětí je použita teorie maximálních smykových napětí. Kombinace jednotlivých zatěžovacích stavů lze provádět pomocí lineární algebraické kombinace (tedy včetně znamének), kombinace absolutních hodnot, popř. kombinace metodou SRSS. Vzniklé kombinace zatěžovacích stavů představují nové zatěžovací stavy, které lze opět vzájemně

17 kombinovat. Pro závěrečnou kombinaci zatěžovacího stavu se znaménky a zatěžovacího stavu v absolutních hodnotách se automaticky provedou všechny možné kombinace složek napětí obou stavů a určí se výsledné redukované napětí. Při výpočtu libovolné kombinace zatěžovacích stavů je možno každý zatěžovací stav násobit zvoleným součinitelem. SEINV Program pro výpočet horizontálních a vertikálních seizmických účinků na vertikální válcové nádrži s kapalinou. Řešení odezvy na horizontální seizmické buzení se provádí odděleně pro impulsní a konvektivní vlivy kapaliny na kmitání nádrže, tj. za předpokladu slabé vazby mezi vlastními tvary kmitů nádrže a vlastními tvary kmitů volné hladiny kapaliny. Impulsní odezva se řeší s uvážením vlivů deformací nádrže. Řešení odezvy vychází ze znalostí vlastních tvarů kmitu nádrže s kapalinou (lze je určit poměrně přesně s vyloučením řešení interakčního problému). Impulsní hydrodynamický tlak se určuje z rychlostního potenciálu kapaliny v nádrži získaného řešením Laplaceovy diferenciální rovnice (Eulerova formulace) pro okrajové podmínky odpovídající vlastnímu tvaru kmitu nádrže. Odezvy nádrže se řeší s použitím rozvoje dle vlastních tvarů kmitu. Řešení odezvy nádrže na konvektivní složky hydrodynamického tlaku, tj. na kmitání volné hladiny, spočívá v určení potenciálu rychlosti kapaliny v nádrži, jejíž deformace lze zanedbat. Potenciál se určí řešením Laplaceovy diferenciální rovnice (Eulerova formulace) pro dané okrajové podmínky, odpovídající danému vynucenému pohybu dokonale tuhé nádrže a respektující pohyb volné hladiny kapaliny. Z potenciálu rychlosti se určí kmitání hladiny kapaliny a hydrodynamický tlak na stěnu nádrže. Výsledná odezva nádrže na horizontální účinky se určí superpozicí impulsní a konvektivní odezvy. Vertikální kmitání kapaliny v nádrži je řešeno s uvážením pružnosti stěny nádrže a stlačitelnosti kapaliny. Seizmické buzení nádrží je uvažováno v základně (zadání pomocí spekter odezvy). Programem lze získat následující nejdůležitější výsledky: - horizontální frekvence nádrže s kapalinou (impulsní a konvektivní) - vertikální frekvenci kapaliny v nádrži - pravděpodobné maximální hydrodynamické tlaky na stěnu a dno nádrže - pravděpodobné maximální vnitřní síly po výšce nádrže (na celý příčný řez nádrže) - maximální výšku vlny kapaliny v nádrži - celkové zatížení podloží pod nádrží - zatížení podložního prstence pod stěnou nádrže Výsledky programu byly úspěšně testovány jak porovnáním s výsledky získanými pomocí jiných programů (SYSTUS, ANSYS), tak pomocí testů na modelech s buzením v základně. Program lze využít jak pro válcové, tak víceválcové nádrže. Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.

18 SEINH Obdobný program jako program SEINV, ale řeší horizontální a vertikální seizmické účinky na vertikální hranaté (obdélníkový půdorys) nádrži s kapalinou. PVESS Software pro dimenzování tlakových nádob. Je určen pro provádění výpočtů tlakových a beztlakových nádob a jejich částí podle následujících předpisů: - ČSN Tlakové nádoby stabilní - AD-Merkblätter řady B a S GEONEL Program na bázi MKP. Je to především testovací a vývojový program, jehož úspěšné části lze následně využívat nebo zařadit do jiných programů. Program slouží pro pevnostní výpočty prutových konstrukcí. Zabývá se hlavně nelinearitami ve statice. V dynamice lze též použít pro modální analýzu mechanické soustavy v komplexním oboru (komplexní vlastní čísla a vlastní tvary kmitu) a pro řešení problému harmonického buzení soustav při neproporcionálním tlumení (obsahuje řešič soustavy lineárních algebraických rovnic v komplexní aritmetice). Program je neustále rozvíjen a lze jej velmi operativně modifikovat. VN Program na bázi MKP. Pomocí nosníkových konečných prvků umožňuje řešit globální odezvu vysokých nádob (reaktory, kolony, atd.) s libovolným systémem uložení. Je řešena statická úloha, modální analýza, odezva na seizmické buzení metodou spektra odezvy (též dle ČSN ) a problematika statické a dynamické složky odezvy od větru v souladu s ČSN (lze modifikovat dle jiných norem). Podmínky vzniku příčného kmitání jsou hodnoceny podle ČSN , buzení a tlumení je kvantifikováno podle ČSN P2.17 až P2.19. Pevnostní kontroly nebezpečných míst jsou provedeny podle ČSN Vše lze modifikovat dle jiných norem. ROTOKAR Program pro řešení krouživého kmitání rotorů. Program používá řešení soustavy lineárních algebraických rovnic a problému vlastních hodnot a tvarů v komplexním oboru pro lineárně řazené prvky. Kromě běžnějších úloh (kritické otáčky a tvary) program dovoluje odhalit i případnou ztrátu stability. D3D Program slouží k hodnocení kumulace únavového poškození. Obecný zatěžovací proces je rozdělen na elementární zátěžové cykly metodou stékání deště aplikovanou originálním způsobem i na trojosou napjatost. Kromě uvedených programů vlastníme celou řadu programů pro speciální účely, jako například: - různé typy pre a postprocesorů pro již uvedené programy (velmi často programy na diskretizaci parametrických, často používaných modelů) - programy pro často se opakující úlohy posouzení šroubových spojů, svarů, hrdel, sedlových podpor aparátů, prvky kotvení aparátů, přírubové spoje, typizované ocelové konstrukce atd. - naprogramování často používaných částí různých norem atd.

19 Tvůrci těchto programů jsou většinou naši současní pracovníci. Naši pracovníci jsou také tvůrci některých dříve uvedených programů (JAPAR, STAPAR, GEONEL, ROTOKAR, ROSA, RONAP, SEINV, SEINH, D3D). S ohledem na uvedené skutečnosti je zřejmé, že můžeme relativně pružně reagovat na potřeby zákazníka, a to i v případech, kdy se ukáže nutnost tvorby nového software popř. modifikace stávajícího software. Dále využíváme standardní běžné softwarové vybavení jako např. Microsoft Office 2000, MathCad 12, CorelDRAW 9, Exceed v.7.1, Exceed 3D v.7.1 atd. S ohledem na to, že MathCad je software pro řešení úloh aplikované matematiky pracující metodou reálného matematického zápisu, umožňuje snadné zadávání matematických úloh a vytváření výpočetních protokolů. Velmi často jej proto používáme k analytickým výpočtům a efektivnímu zpracování výpočetních postupů podle libovolných norem používaných pro řešení daného problému.

20 E. Referenční listina Královopolské SAG s.r.o. Archiv Královopolské SAG obsahuje cca 2700 svazků výpočtových zpráv, což představuje zhruba stejný počet úspěšně vyřešených problémů v oboru pevnosti a životnosti zařízení pro chemický průmysl, jadernou energetiku a další příbuzná odvětví. Zařízení pro chemický průmysl a příbuzná odvětví Jako příklad lze uvést: - tělesa vysokotlakých reaktorů, výpočty, řešení konstrukce a utahování jejich přírubových spojů (čpavek, močovina aj.) - tuzemské chemické závody, Polsko, Rusko; - opravy reaktorů stanovení kritické velikosti trhliny, výpočet nástřikových pater apod. - Litvínov. - velkoobjemové uskladňovací nádrže na ropu a ropné produkty, výpočty, řešení montážních problémů, řešení sedání nádrží na málo únosném podloží - Irák - Basra, Bělorusko Novopolock, Slovnaft aj. - nádrže speciálních konstrukcí, výpočty, řešení montážních problémů (víceválcové nádrže, komorové zásobníky, kulové nádrže se speciálním uložením) - Mochovce, Košice, Daleké Dušníky aj. - kolonové aparáty (vysoké štíhlé aparáty), výpočty, řešení problémů s kmitáním Slovensko - Slovnaft, tuzemské chemické závody (např. Litvínov), Egypt, Rusko (Tuapse), Linde, Aral aj. - výměníky tepla, výpočty - Rusko (speciální výměníky), Srbsko - Novi Sad (ASME), Bělorusko rafinérie Novopolock, Slovensko - Slovnaft aj. - trubkové systémy reakčních a pyrolýzních pecí (parní reforming - čpavek, vodík, metanol, etylén), výpočty, montážní postupy, šéfmontáž a uvádění do provozu - Ukrajina - Severodoněck, Gorlovka; Rusko - Nevinnomyssk, Toľjatti, Berezniki, Kemerovo, Lisičansk, Kstovo, Groznyj aj., Uzbekistan - Fergana, Čirčik; Litva - Ionava; Bulharsko - Dimitrovgrad;

21 - komíny pyrolýzních pecí a kotlů, řešení problémů kmitání, výpočty, návrhy tlumičů, jejich montáž a ladění - Rusko - Kstovo, Salavat, Rakousko - Linz, Maďarsko - Kispest aj. - vodojemy, úplné pevnostní výpočty včetně dynamických zatížení (vítr, seizmicita), návrh základů - Michalovce, Most - nádrže v seizmických oblastech - Čína (Shen-Tou), Irák - potrubí, úplné pevnostní výpočty včetně uložení a podpůrných konstrukcí ČOV Plzeň (potrubí kalového a plynového hospodářství), ČOV Poprad - Matejovce (potrubí přívodního kolektoru), ÚČOV Bratislava, Duslo Šaľa (sklolaminát), Synthezia Pardubice (laminát), SRN - Hylube Zeitz aj. Zařízení pro jadernou energetiku Pro české a slovenské jaderné elektrárny (Temelín, Dukovany, Mochovce a Jaslovské Bohunice) byly v rámci zpracování průkazné dokumentace zařízení dodávaného finálním dodavatelem Královopolská strojírna Brno, a.s. provedeny desítky podrobných analýz napjatosti včetně posuzování životnosti, zahrnujících i teplotní a seizmická zatížení. Výpočty se týkaly tlakových nádob, složitých tepelných výměníků včetně podpůrných ocelových konstrukcí, nádrží speciálních konstrukcí, potrubních systémů, technologických plošin atd. U všech těchto akcí náš útvar a později naše společnost byla odborným garantem celé finální dodávky v oblasti pevnostních výpočtů. Odborný garant byl v těchto případech nositelem všech organizačních, koordinačních a konzultačních činností v oblasti pevnostních výpočtů a nápravných opatření z nich vyplývajících, a to pro všechny zúčastněné subdodavatele. Dále následuje stručný výčet objektů, kde pracovníci naší společnosti prováděli detailní výpočtové pevnostní analýzy.

22 Jaderná elektrárna Temelín 1. blok 21 typů aparátů včetně kotvení a podpůrných ocelových konstrukcí 6 typů nádrží včetně kotvení průkazná dokumentace řady armatur a ventilů návrh kotvení celé řady objektů (čerpadla, dmychadla, aj.) 2. blok 22 typů aparátů včetně kotvení a podpůrných ocelových konstrukcí 6 typů nádrží včetně kotvení 10 technologických plošin průkazná dokumentace řady armatur a ventilů průkazná dokumentace kotvení 8 typů čerpadel BPP 5 typů aparátů včetně kotvení a podpůrných ocelových konstrukcí 16 typů nádrží 9 technologických plošin Lze uvést například výpočet tepelného výměníku havarijního dochlazování (u tohoto výměníku též účast na programu řízeného stárnutí a detailní analýzy životnosti na základě skutečných odměřených - zatěžovacích režimů), dochlazovače doplňovací vody, odplyňovače borové regulace, chladiče vody hydropaty doplňovacích čerpadel, nádrže čistého borového kondenzátu, aj. 1. a 2. blok potrubní systémy (pevnostní výpočty na statická a dynamická zatížení včetně uložení potrubní a podpůrných ocelových konstrukcí) důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, např.: Systémy havarijního chlazení : a) systémy mimo ochrannou obálku - potrubí vysokého tlaku - potrubí ohřevu bazénu bóru - potrubí havarijního dochlazování - potrubí páry a kondenzátu b) systémy v ochranné obálce - sprchové potrubí - přívod bóru do bazénu vyhořelého paliva Pomocné systémy I. okruhu - doplňování a regulace I.O. kyselinou boritou - systém hydrozkoušky a proplachování čidel Čistění radioaktivních médií - hospodářství nádrží a reagentů - kontinuální čištění vody I. okruhu - doplňování čistého kondenzátu - čištění drenážních vod primárního okruhu - sběr odpadních vod Zpracování radioaktivních odpadů - strojní technologie bitumenační linky

23 U některých systémů byl zahrnut vliv provozních vibrací na životnost. Jaderná elektrárna Mochovce Zajištění kompletního seizmického přehodnocení včetně provedení a dokladování detailních inspekcí. Seizmická databáze pro 1. a 2. blok obsahovala kolem 7500 položek (aparátů, nádrží, čerpadel, dmychadel, ocelových konstrukcí, potrubních větví, armatur, ventilů, aj.) Dále následuje stručný výčet objektů, u kterých pracovníci naší společnosti prováděli detailní výpočtové pevnostní analýzy. 1. blok 3 typy aparátů (detailní analýza) včetně podpůrných ocelových konstrukcí 11 typů nádrží (interakční problémy při seizmickém buzení) včetně kotvení nosné konstrukce vakuobarbotážní věže 2. blok 3 typy aparátů (detailní analýza) včetně podpůrných ocelových konstrukcí 12 typů nádrží (interakční problémy při seizmickém buzení) včetně kotvení 12 technologických plošin. Namátkou lze vybrat výměník SAOZ, regenerační výměník s dochlazovačem, chladič paroplynné směsi, nádrž aktivního koncentrátu, nádrže havarijní zásoby roztoku kyseliny borité, hydroakumulátory aj. 1. a 2. blok potrubní systémy výpočty obdobných celků jako na JETE

24 Jaderná elektrárna Dukovany Sedimentační nádrže zhodnocení stavu nádrží ve vazbě na jejich využití a předpokládanou životnost (základní a kontrolní pevnostní výpočty). Výpočty potrubí chlazení bazénu vyhořelého paliva blok (systémy technické vody důležité) Potrubí vypouštění barbotéru do chladiče Potrubí recirkulace plynné směsi Potrubí napouštění a vypouštění barbotéru Potrubí čištění vody primárního okruhu Potrubí recirkulace kontaktního aparátu Potrubí odluhu parogenerátorů Doplňování vody HVB rozvod vody od čerpadel Potrubí odvodu odpadních vod Potrubí výměníků SAOZ - nízký tlak - vysoký tlak Potrubí regeneračního výměníku Potrubí doplňování a plynové regulace Potrubí hydroakumulátoru Kolektor odvodu chladiva Nádrže havarijní zásoby roztoku H 3 BO 3 posouzení možnosti ohřevu média. Prodlužování intervalů ověřování technického stavu aparátů. Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice Potrubí výměníků SAOZ - nízký tlak - vysoký tlak Potrubí přívodu páry k odplyňovačům Potrubí regeneračního výměníku Potrubí čištění vody primárního okruhu Potrubí vypouštění barbotéru Potrubí technické vody Jaderná elektrárna Bruce Power A, B Ontario, Kanada Modelování a výpočty potrubních systémů v rámci Flow Accelerated Corrosion program. BNFL Sellafield, Velká Británie Modelování a výpočty potrubních systémů v rámci Pipe Support Maintenance Survey project.

25 * Dále pracovníci naší společnosti prováděli technický dozor nad dokumentací všech tlakových nádob stabilních, které byly vyráběny v Královopolské strojírně Brno. Jednalo se o dozor nad dodržováním příslušných předpisů a norem (včetně výpočtových) ve smyslu kontraktů. Byla vydávána osvědčení o schválení konstrukce každé tlakové nádoby, která byla nedílnou součástí jejich pasportů. Tlakové nádoby byly různého provedení i určení (např. tlakové nádoby pro JE, kolony, výměníky, míchadla, uskladňovací nádrže, filtry, barely na chlor i speciální nádoby). Celkový počet přesahuje tisíc kusů tlakových nádob, které byly dodávány jako součásti investičních celků i jako kusové výrobky. Jako příklad uvádíme Slovnaft Bratislava, CHZ Litvínov, Duslo Šaľa, JE Dukovany, JE Temelín, JE Jaslovské Bohunice, parní reformingy v Rusku, rafinerie v Iráku, Sýrii a další.

26 F. Referenční listina zákazníků Česká republika ABB Lummus Global s.r.o. ABT s.r.o. Kladno AKVAEL s.r.o. ALPROCON s.r.o. ALSTOM Power, s.r.o. BCS Engineering, a.s. Česká rafinérská, a.s. ČEZ, a.s. - JE Dukovany ČEZ, a.s. - JE Temelín DIAMO, státní podnik DOTEC ENERGO INTERNATIONAL s.r.o. EASTMAN SOKOLOV, a.s. EXMONT Energo a.s. Ferox, a.s. HAIFA, s.r.o. Chemoprojekt, a.s. CHEMWELD, s.r.o. Chepos Engineering, spol. s r.o. I&C Energo a.s. INVEST projekt NNC, s.r.o. KOCH-GLITSCH s.r.o. Královopolská RIA, akciová společnost Královopolská strojírna Brno, a.s. LAVIMONT DESIGN, spol. s r.o. LAVIMONT, spol. s r.o. LIBERECKÉ KOTLÁRNY Hölter, s.r.o. LURGI PRAHA, s.r.o. MICo, spol. s r.o. MND STAVOTRANS a.s. NTS, s.r.o. Panbex Holding, s.r.o. PROKOP ENGINEERING Brno, spol. s r.o. PTS Engineering s.r.o. Sigma Energo s.r.o. ŠKODA PRAHA a.s. ÚAM Brno s.r.o. ÚJV Řež, a.s. Vetropack Moravia Glass, a.s. VUCHZ, a.s VUJE Česká republika s.r.o. VUT FAST Brno YTONG CZ s.r.o. Mělník YTONG, a.s. Hrušovany ZVU Engineering a.s. Slovenská republika APOLLOPROJEKT, s.r.o. ENSECO a.s. IBOK, a.s. JE Mochovce JE Jaslovské Bohunice MONZAR spol. s r.o. NAFTA STROJ, a.s. SK RIA a.s. SLOVNAFT, a.s. SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. TECHNOS, a.s. Velká Británie BNFL - Sellafield NNC Nizozemí APEX Group Kanada Bruce Power

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie Profil společnosti O společnosti Výčet referencí KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. navazuje na tradici firmy založené již v roce 1889 a je jednou z předních firem na českém trhu. Činnost společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Novinky v. Dlubal Software. Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058. Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech.

Novinky v. Dlubal Software. Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058. Nové přídavné moduly. v hlavních programech. v přídavných modulech. Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Novinky v hlavních programech 4 Novinky v přídavných modulech 5 3 Novinky v Březen 015 Od verze 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software s.r.o. Anglická

Více

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy.

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy. Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Hlavní programy 3 Přídavné moduly 3 Novinky RFEM 5 & RSTAB 8 Version: 5.05.009 / 8.05.009 (C) www.gbi-statik.de Dlubal Software s.r.o. Statické a dynamické

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika PROFIL SPOLEČNOSTI Profil společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost, navazuje na tradici firmy, založené již v roce 1889 na výrobu vagónů, parních kotlů, vzduchových kompresorů a uskladňovacích

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.2. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.2 Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.2. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.2 oproti jeho předešlé verzi 5.1. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm Systémy úpravy vod Výrobková řada KASPER KOVO systémy úpravy vod zahrnuje aparáty pro různé použití, které jsou využívány převážně v energetice a průmyslové výrobě. Zahrnuje technologickou cestu úpravy

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008 STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Září 2008 Copyright 2008, Univerzita Pardubice, STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Projekt : Student Car, FDJP Univerzita Pardubice - VŠB Ostrava Datum : Září 2008 Vypracoval

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Základní identifikační údaje Křiţíkova 68a, 612 00 Brno Česká republika Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. 5. 1992 IČ: 46347267 DIČ: CZ46347267 Telefon: +420 532 045

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92 ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 273 433 (ID. (21) ŘV 8345-88.M (22) Přihlášeno 16 12 88 (13) (51) B1 Int. Cl. 5 G 21 С 17/06 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN)

PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN) PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN) Ing. Martin Novák, CSc. SCIA CZ, s.r.o, Thákurova 3, 160 00 Praha www.scia.cz 1 ÚVOD Kompatibilita systému ESA PT s programy z oblasti CAD je jednou z dlouhodobých

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod

Více

RFEM 5 RFEM 5. Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků. Statika, která Vás bude bavit... EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY

RFEM 5 RFEM 5. Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků. Statika, která Vás bude bavit... EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RFEM 5 RFEM 5 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků Ocel, beton, sklo, dřevo www.ag-i.si Technologické konstrukce www.josef-gartner.de 3D konečné

Více

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 1/12 Hello colleagues, IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 2/12 Hello colleagues, Uprostřed listopadu jsem dokončili další verzi IDEA Connection s řadu zajímavých

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann. Witzenmann Opava Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.cz SKUPINA S 23 podniky v 18 zemích je

Více

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1

SCIA ESA PT. Novinky programu. verze 5.1. Úvod. Novinky SCIA.ESA PT 5.1 Novinky programu SCIA ESA PT verze 5.1. Úvod Tento dokument popisuje zásadní změny programu SCIA.ESA PT 5.1 oproti jeho předešlé verzi 5.0. Nejsou zde uvedeny všechny změny a nezabývá se seznamem odstraněných

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.

Více

MKP v Inženýrských výpočtech

MKP v Inženýrských výpočtech Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ÚMTMB MKP v Inženýrských výpočtech Semestrální projekt (PMM II č. 25) Řešitel: Franta Vomáčka 2011/2012 1. Zadání Analyzujte a případně modifikujte

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy

Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné nám. 9 V Praze dne 12. 12. 2013 čj.: SÚJB/OPJZ/27534/2013 Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I., sekce I až VI a Zvláštní případy Dopisem čj. NTD/ASI/1617/13

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

SIMULACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ (MKP, FEM)

SIMULACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ (MKP, FEM) SIMULACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ (MKP, FEM) D POČÍTAČOVÁ SIMULACE KONFEKČNÍ DÍLNY VIRTUÁLNÍ REALITA - WITNESS VR COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING CIM výroba integrovaná pomocí

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1 ) о») (51) Int Cl.' G 21 С 19/04. (75) Autor vynálezu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1 ) о») (51) Int Cl.' G 21 С 19/04. (75) Autor vynálezu ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 30 08 82 (21) PV 6295-82 226 382 о») (Bl) (51) Int Cl.' G 21 С 19/04

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM)

Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Jiří Ota Škoda Auto TF/1 Technické výpočty a aerodynamika 3.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více