Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu"

Transkript

1 index 1 Rejstřík Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu Pružnost a pevnost. U každého termínu je uvedeno označení kapitoly a čísla obrazovek, na nichž lze pojem nalézt. Jsou dostupné kliknutím na červené označení nebo i přímým otevřením souboru v adresáři \texty. Najdete-li např. p02[02], p03[04] p03[06], pak se pojem nacházi v souboru \texty\p02.pdf na straně 2 a v souboru \texty\p03.pdf na stranách 4 až 6 A analýza deformačně-napěťová, p01[04] p01[02], B bezpečnost, p11[30], p15[09], p17[03], p17[04] obecná, p17[12] prostá, p17[07], p17[12] bod bifurkace, p15[04] inflexní, p10[26] nebezpečný, p10[22], p11[05], p11[30], p12[11], p13[08], p17[01] rozdvojení rovnováhy, p15[04], p15[09], p15[10] C creep, p02[09] Č čára ohybová, p13[10] p13[12], p13[22], p15[03] číslo Poissonovo, p09[02], p11[09] OBSAH další

2 index 2 D deformace, s01[02], p05[01], p05[02], p06[01], p11[09], p12[10], p13[14], p13[24] malá, p13[12] nevratná, p02[05] plastická, p02[05], p08[01] pružná, p02[05], p07[02], p09[02] pružně plastická, p09[03], p09[04] smyková, p12[03] trojosá, p11[03], p13[03] trvalá, p02[05], p08[01] v bodě, p05[04], p05[05] vratná, p02[05] délka kritická, p02[09] deska rotačně symetrická, p03[06], p03[07] dilatace teplotní, p11[32] dráha zatěžovací, p17[05] dvojice silová, p13[16] E ekvivalence pohybová, s01[04] statická, s01[07] energie napjatosti, p07[15] p07[17], p11[06], p11[07], p12[08], p12[09], p13[09], p13[18], p13[23], p18[02] měrná, p11[06], p12[08] F funkcionál, p18[01] H houževnatost lomová, p02[08] hustota energie napjatosti, p11[06] hyperbola Eulerova, p15[10] Ch charakteristiky deformační, p05[02], p13[10] geometrické, p10[06] materiálové, p01[07], p17[04], p17[06], p17[09] průřezové, p13[18] I interakce, s01[15]

3 index 3 invariant tenzoru napětí, p16[02] K koncentrace napětí, p11[18], p11[19], p12[15], p13[15], p19[01] přetvoření, p11[18], p12[15], p19[01] konstanta Lamého, p07[05] konstrukce příhradová, s01[01], s01[24] kontrakce, p09[04] konvence znaménková, p04[03], p10[17], p11[14] koroze, p02[08] kořen vrubu, p13[15] krut, p10[04], p10[15], p12[01], p12[04], p12[11], p12[14] kružnice Mohrova, p10[12], p11[13] křivka Mansonova Coffinova, p02[09] obrysová, p10[02], p13[16] Wöhlerova, p02[09] L lom, p19[01] creepový, p02[09] korozí pod napětím, p02[08] křehký, p02[07], p09[06], p11[19], p11[20], p15[09], p15[11] nestabilní, p02[08] tvárný, p02[07], p09[04], p09[05] únavový, p02[09] M materiál hookovský, p07[02], p11[03], p12[04], p13[03] houževnatý, p09[05], p11[20], p15[09], p15[11] izotropní, p07[03], p07[04], p11[03], p17[04] křehký, p09[06], p11[19], p15[09], p15[11] lineárně pružný, p07[01], p07[02] pružně plastický, p08[01], p08[02] matice elastických modulů, p07[04]

4 index 4 metoda analytická, p18[01] experimentální, p19[02] konečných prvků, p18[01] variační, p18[02] mez kluzu, p09[02], p09[05], p17[04] dolní, p09[01] horní, p09[01] ve smyku, p12[12], p17[08], p17[11] křehké pevnosti, p11[19] v tahu, p09[06] v tlaku, p09[06] pevnosti, p09[03] pevnosti materiálu, p02[09] pevnosti při tečení, p02[09] únavy materiálu, p02[09] MKP, p11[31], p18[01] modelování výpočtové, p01[05], p01[07] modul průřezu v krutu, p12[07] v ohybu, p13[08] pružnosti v tahu, p07[03], p09[02] ve smyku, p07[04] Youngův, p07[03] moment kroutící, p10[15], p12[01] kvadratický, p10[07] p10[10] deviační, p10[07], p10[08] hlavní, p10[11] hlavní centrální, p10[10], p15[07] osový, p10[07], p10[08] polární, p10[07], p10[08], p12[06] lineární, p10[06] ohybový, p10[15], p13[01], p13[16], p15[02] statický, p10[06] montážní vůle, p13[26] N namáhání, p06[03] jednoduché, p10[16], p14[03] kombinované, p10[16], p11[24], p14[03], p17[04]

5 index 5 krutem, p06[03], p10[15] ohybem, p06[03], p10[15], p13[19], p17[04] prosté, p10[30], p11[29] smykem, p06[03], p10[15] tahem, p06[03], p10[15], p11[09], p11[16], p11[33], p17[04] tlakem, p10[15] ideální, p15[02] napětí, p11[03], p12[04], p12[07], p12[11], p13[03], p13[04], p13[07] hlavní, p11[11], p16[01] p16[03] lomové kritické, p02[08] nominální, p11[19], p12[15], p13[15], p19[02] normálové, p04[02], p11[11], p12[04], p13[03], p13[16], p16[02] obecné, p03[03], p10[13], p11[10], p11[13], p16[02] redukované, p17[07], p17[11] smykové, p04[02], p04[04], p11[11], p11[14], p11[16], p12[04], p12[06], p13[03], p13[16], p13[17], p17[06] smluvní, p13[18] napjatost, p04[01], p06[01], p11[09], p11[10], p11[13], p16[01], p16[06] dvojosá, p16[08] homogenní, p04[04], p11[10], p13[15] hydrostatická, p16[07] jednoosá, p11[03], p11[06], p13[09], p13[11], p15[09], p16[10], p17[03], p17[04], p17[06] p17[08], p17[10] homogenní, p11[25] nehomogenní, p13[03] obecná, p16[06], p17[02], p17[06] prutová, p10[05], p16[09], p17[01], p17[04], p17[07], p17[08], p17[11] reziduální, p08[02] rovinná, p16[08] obecná, p16[08] rovnoměrná, p16[08]

6 index 6 smyková, p12[05], p12[09], p16[10], p17[01], p17[04], p17[07], p17[08], p17[11] tahová, p16[10] tělesa, p04[04] p04[06] tlaková, p16[10] trojosá, p09[04], p11[20], p16[07], p17[05] obecná, p11[18], p16[07], p19[01] polorovnoměrná, p16[07] rovnoměrná, p16[07] v bodě, p04[04] vlastní, p06[02] zbytková, p06[02], p08[02] natočení, p13[24] nelinearita, p07[02] nosník, p13[16] O odlehčování, p17[02] ohyb, p10[04], p10[15], p15[01] obecný, p13[01], p13[06] prostý, p13[11] základní, p13[01], p13[09] p13[11], p13[19] osa centrální, p10[06], p10[10] hlavní, p10[11] centrální, p10[10], p10[12], p11[21] neutrální, p13[07], p13[10], p13[17], p13[19], p15[07] osazení, p19[03] P parametr deformační, s01[22], p10[30] vazbový, p10[28] plocha plasticity, p17[05] počet variační, p18[01] poddajnost, p10[29] podmínky deformační, p03[05], p10[29], p10[33] p10[35], p11[32], p11[37], p11[38] homogenní, p10[34], p11[32] nehomogenní, p10[34], p11[32] podmíněné, p10[34] vazbové, p10[31] hladkosti, p13[22] lineárně

7 index 7 nezávislé, s01[08] závislé, s01[08] okrajové, p07[01], p13[21] plasticity, p17[04], p17[05] HMH, p17[09] p17[11] Trescova, p17[06] spojitosti, p13[22] statické, s01[08], s01[09] ekvivalence, s01[07], p13[04] použitelné, s01[08] rovnováhy, s01[08], p10[14], p10[31], p10[36] triviální, s01[08] určitosti, s01[23] vazbové, p10[28], p10[29], p10[33], p11[32], p12[14], p13[21] podpora, s01[17] pohyb, s01[01] pohyblivost, s01[22] Poissonovo číslo, p07[03] porušení, s01[02] posuv, p05[03], p10[13], p11[27] deformační, p05[01], p05[02], p05[06], p11[02] práce deformační, p07[09], p07[11], p07[13], p07[16], p11[06], p12[08], p13[09] princip Saint Venantův, p03[08], p04[06], p04[07], p14[02] prostor Haighův, p17[05] průhyb, p05[03], p13[10], p13[24], p15[07] průřez kritický, p02[07] nebezpečný, p10[16], p10[37], p11[30], p12[11] nesouvislý, p10[02] souvislý, p10[02] prut, p03[06], p03[07], p10[01], p10[19], p10[30], p17[04] ideální, p15[07], p15[09] lomený, p13[24], p14[01] neprizmatický, p10[37] otevřený, p10[32], p10[35] prizmatický, p11[01], p13[10] přímý, p10[36] uzavřený, p10[35], p10[36] vázaný, p11[31], p12[13], p13[25]

8 index 8 volný, p11[28], p12[11], p13[20], p15[08] zakřivený, p10[36], p11[24], p13[19], p13[24], p14[01] silně, p13[19] slabě, p13[19] pružnost lineární, p07[01], p07[08], p13[24] nelineární, p07[01] obecná, p03[08], p13[17] prostá, p03[08] prutů, p13[17] prvek, p03[01] elementární dvojnásobně, p03[01], p03[07], p03[08] jednonásobně, p03[01], p03[07], p03[08], p10[05] trojnásobně, p03[01], p03[07] konečný, p03[01], p10[05] předpoklady bezmomentovosti, p03[07] prutové, p03[07], p10[01], p10[02], p13[10] deformační, p10[04] geometrické, p10[02], p13[21] napjatostní, p10[05] vazbové, p10[03] zatěžovací, p10[03] přetvoření, p05[06], p11[27] délkové, p05[05], p09[02], p11[02], p11[08], p11[09], p12[02], p13[02], p13[03], p13[11] příčné, p11[09] úhlové, p05[05], p11[02], p12[03], p12[06], p13[02], p13[03] přístup diferenciální, p10[23], p10[36], p10[37], p13[21], p13[24] experimentální, p01[05] integrální, p10[20], p10[36], p10[37], p13[20], p13[23], p13[24] intuitivní, p01[05] výpočtový, p01[05] R rovina hlavní, p11[11], p16[01], p16[03] Mohrova, p11[12], p12[05]

9 index 9 neutrální, p13[10] oktaedrická, p16[04], p17[09] rovnice charakteristická, p16[02] ohybové čáry, p13[12] rovnováha statická, s01[08] rovnováha statická, p03[01], p10[14] rozbor kinematický, s01[22] statický, s01[08], s01[09], s01[23] Ř řešení Lagrangeovo, p15[04] S síla, s01[03], s01[04] doplňková, p13[24] hnací, trhliny, p02[07] kritická vzpěru, p02[06], p15[04] normálová, p10[15], p11[22], p11[23], p15[02] objemová, p11[22] osamělá, p06[01] posouvající, p10[15] prutová, p11[34] styková, p10[36] vnitřní, p03[01], p03[05], p10[13] skořepina bezmomentová, rotačně symetrická, p03[06], p03[07] momentová, válcová, p03[06], p03[07] smyk, p10[04], p10[15] součinitel koncentrace napětí, p11[19], p12[15], p13[15], p19[01] Poissonův, p07[03], p11[09] příčinkový, p07[11] příčné kontrakce, p07[03] teplotní roztažnosti, p11[29] součinitel bezpečnosti, p17[03], p17[07], p17[10] soustava prutová, s01[01], s01[24], p11[33], p11[37], p11[38] prutů, p11[33], p11[35], p11[37] staticky neurčitá, p11[35], p11[37], p11[38]

10 index 10 neurčitá vně, p11[38] neurčitá vnitřně, p11[39] určitá, p11[35], p11[37] určitá vně, p11[37] určitá vnitřně, p11[37] spolehlivost, p17[03] stabilita vzpěrná, p15[01] statická neurčitost, p10[30] určitost, p10[30] statika, p01[04], p05[01] stav lineárně pružný, p07[16] mezní, p02[01], p04[07], p05[03], p06[03], p11[05], p11[09], p17[01], p17[03] deformace, p02[01], p02[04], p11[30] deformační stability, p02[06] křehké pevnosti, p17[03] porušení, p01[07], p02[01], p02[07], p02[09], p09[04] pružnosti, p02[05], p06[02], p08[02], p11[30], p15[11], p17[01], p17[03] p17[05] vzpěrné stability, p02[06], p15[01], p15[09], p15[11] montážní, p06[02] nezatížený, p06[02] provozní, p06[02] pružně plastický, p08[02] pružný, p07[10] přechodový, p02[01], p06[02], p06[03] uložení normální, s01[21] výjimkový, s01[21], s01[22] výchozí, p06[02] výrobní, p06[02] zatěžovací, p06[02] stěna rotačně symetrická, p03[06], p03[07] střednice, p10[02], p10[05], p10[16], p10[22], p10[36], p14[01] stupeň statické neurčitosti, s01[23], p10[31], p11[31] volnosti, s01[22]

11 index 11 stupeň volnosti, s01[20] styčník, s01[01], s01[03], s01[24], s01[26], p11[33] styčníková metoda obecná, s01[03], s01[26], p11[37] postupná, s01[03], s01[26], p11[37] superpozice deformace, p07[08] napjatosti, p07[08] systém kartézský, p04[02] systém souřadnicový centrální, p13[05] globální, p10[19], p10[21] hlavní, p10[11], p11[11], p16[01] centrální, p13[09] hlavní centrální, p10[09], p10[11], p13[05] kartézský, p10[03] lokální, p10[15], p10[17] Š šroubovitost, p11[21] štíhlost prutu, p15[09] T tah, p10[04], p10[15], p11[01], p11[16], p11[21] tečení, p02[09] těleso izotropní, p07[16] lineárně pružné, p07[10] p07[13], p07[17] modelové, p03[05], p03[06] prutové, p11[38] tlustostěnné, p03[06], p03[07] tenzor deformace, p05[05] napětí, p04[02], p04[04], p11[03], p11[11], p12[05], p16[01] přetvoření, p05[05], p11[03], p12[03], p13[03], p18[03] těžiště, s01[13], p10[06], p10[11], p10[13], p10[15], p11[04], p11[05] tlak, p10[15], p11[01] transformace natočením, p10[10] posunutím, p10[10]

12 index 12 trhlina, p02[07], p05[01] křehká, p09[06], p11[19] tuhost, p10[29] Ú účinky silové vazbové, p10[30] výsledné vnitřní, p10[13] p10[15] úhel natočení, p05[03], p07[15], p07[17], p12[10], p12[12] zkroucení, p12[10] poměrný, p12[03], p12[06] úhel natočení, p13[10] úloha lineární, p07[01] nelineární pružnosti, p07[01] pružnosti, p10[13] uložení, s01[20] staticky neurčité, s01[23], p10[31], p10[33] přeurčené, s01[23] určité, s01[23], p10[30], p10[32] vně neurčité, p10[35] vně určité, s01[02], s01[25] vnitřně neurčité, p10[35], p10[36] výjimkové, s01[21] únava materiálu, p02[09] úroveň rozlišovací, p01[07] uvolnění, s01[15], p10[36] částečné, p10[31], p10[33], p11[32], p11[37], p11[39] tělesa, s01[16] úplné, p10[33], p11[31] V vazba, s01[15], p10[28], p11[33] lanem, s01[17] lineárně pružná, p10[29] obecná, s01[17] podmíněně funkční, s01[17], s01[18] posuvná, s01[18] rotační, s01[18] tuhá, p10[28] vetknutím, s01[19] věta Bettiho, p07[09] p07[11] Castiglianova, p07[13], p07[17], p11[36], p13[18], p13[23], p13[24]

13 index 13 Schwedlerova, p10[23] p10[26], p10[36] Steinerova, p10[10] vrub, p11[18], p11[20], p12[15], p13[15], p19[01] vůle montážní, p11[32] VVÚ, p06[03], p10[13], p10[25], p10[36] vzorec Žuravského, p13[17] vzpěr, p03[08] vztahy geometrické, p11[02], p12[02], p13[02] konstitutivní, p12[04] vztahy konstitutivní, p09[01], p12[08] Z zákon Hookův, p07[02], p07[05], p11[03] obecný, p07[03], p07[04] zobecněný, p07[05] zápich, p19[03] zatěžování, p17[02] prosté, p17[12] zatížení, p06[01], p06[02] deformační, p06[01] předchozí liniové, s01[03], p06[01], p13[16] monotonně rostoucí, p17[04] objemové, s01[03], p06[01] plošné, s01[03], p06[01] příčné, p13[16] silové, p06[01] spojité, p10[36] tahové, p11[24] teplotní, p06[01] vnější, p13[24] vnitřní, p10[14] zkos, p05[05], p07[03] zkouška tahová, p09[01], p09[06] tlaková, p09[05], p09[06] zlom, p14[01], p14[02] OBSAH

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3. obsah 1 Obsah Zde je uveden přehled jednotlivých kapitol a podkapitol interaktivního učebního textu Pružnost a pevnost. Na tomto CD jsou kapitoly uloženy v samostatných souborech, jejichž název je v rámečku

Více

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze o vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Pružnost a pevnost I

Pružnost a pevnost I Stránka 1 teoretické otázk 2007 Ing. Tomáš PROFANT, Ph.D. verze 1.1 OBSAH: 1. Tenzor napětí 2. Věta o sdruženosti smkových napětí 3. Saint Venantův princip 4. Tenzor deformace (přetvoření) 5. Geometrická

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti 1. Podmínka max τ a MOS v Mohrově rovině a) Plasticity ϭ K = ϭ 1 + ϭ 3 b) Křehké pevnosti (ϭ 1 κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt Ϭ red = max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) MOS : max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt a) Plasticita

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak. 00001 Definujte mechanické napětí a uved te jednotky. 00002 Definujte normálové napětí a uved te jednotky. 00003 Definujte tečné (tangenciální, smykové) napětí a uved te jednotky. 00004 Definujte absolutní

Více

12. Prostý krut Definice

12. Prostý krut Definice p12 1 12. Prostý krut 12.1. Definice Prostý krut je označení pro namáhání přímého prizmatického prutu, jestliže jsou splněny prutové předpoklady, příčné průřezy se nedeformují, pouze se vzájemně natáčejí

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Nauka o materiálu Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze kluzu R e, odpovídající

Více

Nelineární problémy a MKP

Nelineární problémy a MKP Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Kontrolní otázky pro průběžné studium a pro přípravu ke zkoušce ze statiky. Základní pojmy

Kontrolní otázky pro průběžné studium a pro přípravu ke zkoušce ze statiky. Základní pojmy Kontrolní otázky pro průběžné studium a pro přípravu ke zkoušce ze statiky Základní pojmy Pojem hmota, základní formy existence (atributy) hmoty Čím se liší pojmy hmota a hmotnost Axiomy statiky Mechanický

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM) OBOR 3901T APLIKOVANÁ MECHANIKA. Teorie pružnosti

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM) OBOR 3901T APLIKOVANÁ MECHANIKA. Teorie pružnosti OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM) OBOR 3901T003-00 APLIKOVANÁ MECHANIKA Teorie pružnosti 1. Geometrie polohových změn a deformace tělesa. Tenzor přetvoření Green-Lagrangeův, Cauchyho.

Více

Pružnost a plasticita CD03

Pružnost a plasticita CD03 Pružnost a plasticita CD03 Luděk Brdečko VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky tel: 541147368 email: brdecko.l @ fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/stm/brdecko.l/html/distcz.htm Obsah

Více

7. Základní formulace lineární PP

7. Základní formulace lineární PP p07 1 7. Základní formulace lineární PP Podle tvaru závislosti mezi vnějšími silami a deformačně napěťovými parametry tělesa dělíme pružnost a pevnost na lineární a nelineární. Lineární pružnost vyšetřuje

Více

16. Matematický popis napjatosti

16. Matematický popis napjatosti p16 1 16. Matematický popis napjatosti Napjatost v bodě tělesa jsme definovali jako množinu obecných napětí ve všech řezech, které lze daným bodem tělesa vést. Pro jednoznačný matematický popis napjatosti

Více

13. Prostý ohyb Definice

13. Prostý ohyb Definice p13 1 13. Prostý ohyb 13.1. Definice Prostý ohyb je označení pro namáhání přímého prizmatického prutu, jestliže jsou splněny prutové předpoklady, příčné průřezy se vzájemně natáčejí kolem osy ležící v

Více

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška 1. Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 (aktualizována v roce 2010) Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební

Více

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1 Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření Metody charakterizace nanomateriálů 1 Základní rozdělení vlastností ZMV Přednáška č. 1 Nejobvyklejší dělení vlastností materiálů v technické

Více

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti Cvičení 1 Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti Napjatost v bodě tělesa Napjatost (napěťový stav) v bodě tělesa je množinou obecných napětí ve všech řezech, které lze

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14 Pružnost a pevnost zimní semestr 2013/14 Organizace předmětu Přednášející: Prof. Milan Jirásek, B322 Konzultace: pondělí 10:00-10:45 nebo dle dohody E-mail: Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz Webové stránky předmětu:

Více

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE Obrázek 1: Volba souřadnicového systému Pole posunutí, deformace, napětí v materiálovém bodě {u} = { u v w } T (1) Obecně 9 složek pole napětí lze uspořádat do matice [3x3] -

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA

PRUŽNOST A PLASTICITA PRUŽNOST A PLASTICITA Ing. Petr Konečný LPH 407/3 tel. 59 732 1384 petr.konecny@vsb.cz http://fast10.vsb.cz/konecny Povinná literatura http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-plasticita Doporučená literatura

Více

Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění )

Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění ) 1 Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění ) 1. Rozšířený Hookeův zákon pro jednoosou napjatost Základním materiálovým vztahem lineární teorie pružnosti

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky Nauka o materiálu Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky Způsoby stanovení napjatosti a deformace Využívají se tři přístupy: 1. Analytický - jen jednoduché geometrie těles - vždy za jistých zjednodušujících

Více

Téma 12, modely podloží

Téma 12, modely podloží Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení

Více

Určete plochu, statické momenty a souřadnice těžiště. Plocha je určena přímkami z=0, y= aaparabolou z= y2

Určete plochu, statické momenty a souřadnice těžiště. Plocha je určena přímkami z=0, y= aaparabolou z= y2 Určete plochu, statické momenty a souřadnice těžiště. Plocha je určena přímkami z=0, y= aaparabolou z= y2 a. a=100mm. Příklad 102 Určete kvadratické momenty průřezu tvaru rovnoramenného trojúhelníkakosám

Více

Téma 2 Napětí a přetvoření

Téma 2 Napětí a přetvoření Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Téma 2 Napětí a přetvoření Deformace a posun v tělese Fzikální vztah mezi napětími a deformacemi, Hookeův zákon, fzikální konstant a pracovní diagram

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr Motivace štíhlé pruty namáhané tlakem mohou vybočit ze svého původně přímého tvaru a může dojít ke ztrátě stability a zhroucení konstrukce dříve, než je dosaženo

Více

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návo do cvičení) Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) Autor: Jaroslav Rojíček Verze:

Více

4. Napjatost v bodě tělesa

4. Napjatost v bodě tělesa p04 1 4. Napjatost v bodě tělesa Předpokládejme, že bod C je nebezpečným bodem tělesa a pro zabránění vzniku mezních stavů je m.j. třeba zaručit, že napětí v tomto bodě nepřesáhne definované mezní hodnoty.

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE PRUŽNOST A PEVNOST Přednáška č. 5 Prof. Ing. Vladislav Laš. CSc. MECHANIKA PODDAJNÝCH TĚLES Úkolem PP z inženýrského hlediska je navrhnout součásti nebo konstrukce, které

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c Skořepinové konstrukce skořepina střední plocha a b tloušťka stěny h a, b, c c Různorodé technické aplikace skořepinových konstrukcí Mezní stavy skořepinových konstrukcí Ztráta stability zhroucení konstrukce

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA

PRUŽNOST A PLASTICITA PRUŽNOST A PLASTICITA Ing. Vladimíra Michalcová LPH 407/1 tel. 59 732 1348 vladimira.michalcova@vsb.cz http://fast10.vsb.cz/michalcova Povinná literatura http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-plasticita Doporučená

Více

Analýza napjatosti PLASTICITA

Analýza napjatosti PLASTICITA Analýza napjatosti PLASTICITA TENZOR NAPĚTÍ Teplota v daném bodě je skalár, je to tenzor nultého řádu, který nezávisí na změně souřadného systému Síla je vektor, je to tenzor prvního řádu, v trojrozměrném

Více

2. Mezní stavy. MS porušení

2. Mezní stavy. MS porušení p02 1 2. Mezní stavy V kapitole 6. Zatížení tělesa jsou mezi různými zatěžovacími stavy zavedeny stavy přechodové a mezní jako stavy, v nichž je částečně nebo úplně a dočasně nebo trvale znemožněna funkce

Více

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou

Více

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

1. Úvod do pružnosti a pevnosti 1. Úvod do pružnosti a pevnosti Mechanika je nejstarší vědní obor a její nedílnou součástí je nauka o pružnosti a pevnosti. Pružností nazýváme schopnost pevných těles získat po odstranění vnějších účinků

Více

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017 Martin NESLÁDEK Faculty of mechanical engineering, CTU in Prague 14. listopadu 2017 1 / 22 Poznámky k úlohám řešeným MKP Na přesnost simulace pomocí MKP a prostorové rozlišení výsledků má vliv především:

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření Základní pojmy, výchozí předpoklady Vztahy mezi vnitřními silami a napětími v průřezu

Více

Pružnost a plasticita II CD03

Pružnost a plasticita II CD03 Pružnost a plasticita II CD3 uděk Brdečko VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechanik tel: 5447368 email: brdecko.l @ fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/stm/brdecko.l/html/distcz.htm Obsah

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Základy matematické teorie pružnosti Tenzor napětí a tenzor deformace Statické (Cauchyho) rovnice. Geometrické rovnice

Základy matematické teorie pružnosti Tenzor napětí a tenzor deformace Statické (Cauchyho) rovnice. Geometrické rovnice Přednáška 1 Základy matematické teorie pružnosti Tenzor napětí a tenzor deformace Statické (Cauchyho) rovnice Rozšířený Hookův zákon Geometrické rovnice Ondřej Jiroušek Ústav mechaniky a materiálů Fakulta

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku 1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram

Více

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady Teorie plasticity VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady 1. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD NA TAH ŘEŠENÍ DLE DOVOLENÝCH NAMÁHÁNÍ

Více

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření Základní pojmy, výchozí předpoklady Vztahy mezi vnitřními silami a napětími v průřezu

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Osnova přednášky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností

Více

1.1 Shrnutí základních poznatků

1.1 Shrnutí základních poznatků 1.1 Shrnutí základních poznatků Pojmem nádoba obvykle označujeme součásti strojů a zařízení, které jsou svým tvarem a charakterem namáhání shodné s dutými tělesy zatíženými vnitřním, popř. i vnějším tlakem.sohledemnatopovažujemezanádobyrůznápotrubíakotlovátělesa,alenapř.i

Více

DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES ŘEKU ODRU STRESS AND STRAIN ANALYSIS OF RAILWAY BRIDGE OVER THE ODRA RIVER

DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES ŘEKU ODRU STRESS AND STRAIN ANALYSIS OF RAILWAY BRIDGE OVER THE ODRA RIVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

SZZ pro NS Inženýrská mechanika a biomechanika

SZZ pro NS Inženýrská mechanika a biomechanika SZZ pro NS Inženýrská mechanika a biomechanika Tematický okruh: řešení deformace a napjatosti v mechanice těles 1. Řešení problémů modelováním a) Podstata modelování, modelový objekt, matematická teorie

Více

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Přednáška 03 Diferenciální rovnice ohybu prutu Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Schwedlerovy věty Rovnováha na segmentech prutu Clebschova metoda integrace Příklady Copyright (c) 011 Vít Šmilauer

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření Základní pojmy, výchozí předpoklady Vztahy mezi vnitřními silami a napětími v průřezu

Více

Pružnost a plasticita II DD6

Pružnost a plasticita II DD6 Pružnost a plasticita II DD6 Lud ě k Brdečko VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky tel: 541147368 email: brdecko.l @ fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/stm/brdecko.l/html/distcz.htm

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) PŘEDNÁŠKY Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) Volné dotvarování Vázané dotvarování Dotvarování a geometrická nelinearita Volné dotvarování Vývoj deformací není omezován staticky

Více

PRUŽNOST A PEVNOST 2: TEORETICKÝ ZÁKLAD

PRUŽNOST A PEVNOST 2: TEORETICKÝ ZÁKLAD VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PRUŽNOST A PEVNOST 2: TEORETICKÝ ZÁKLAD Richard Klučka, Karel Frydrýšek Ostrava 2013 TENTO STUDIJNÍ MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY

Více

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Přednáška 0 Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Diferenciální rovnice ohybu prutu Schwedlerovy věty Rovnováha na segmentech prutu Clebschova metoda integrace Vliv teploty na průhyb a křivost prutu Příklady

Více

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů PŘEDNÁŠKY Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová Katedra betonových konstrukcí a mostů Text učební pomůcky lze nalézt na internetové stránce http://beton.fsv.cvut.cz

Více

P řed m lu va 11. P o u žitá sym b o lik a 13. I. Z á k la d y s ta v e b n í m e c h a n ik y - s ta tik y

P řed m lu va 11. P o u žitá sym b o lik a 13. I. Z á k la d y s ta v e b n í m e c h a n ik y - s ta tik y 5 Obsah P řed m lu va 11 P o u žitá sym b o lik a 13 I. Z á k la d y s ta v e b n í m e c h a n ik y - s ta tik y 15 1. Úvodní č á s t 17 I. I. Vědní obor mechanika..... 17 1.2. Stavební mechanika a je

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ STUDIJNÍ PODPORY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ -GEOTECHNIKA A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Více

7 Lineární elasticita

7 Lineární elasticita 7 Lineární elasticita Elasticita je schopnost materiálu pružně se deformovat. Deformace ideálně elastických látek je okamžitá (časově nezávislá) a dokonale vratná. Působí-li na infinitezimální objemový

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Obsah přednášky Lineární a nelineární úlohy Typy nelinearit (geometrická, materiálová, kontakt,..) Příklady nelineárních problémů Teorie kontaktu,

Více

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE ÚVO O MOELOVÁNÍ V MECHNICE MECHNIK KOMPOZITNÍCH MTERIÁLŮ 2 Přednáška č. 7 Robert Zemčík 1 Zebry normální Zebry zdeformované 2 Zebry normální Zebry zdeformované 3 Zebry normální 4 Zebry zdeformované protažené?

Více

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu. Ohyb přímých prutů nosníků Ohyb nastává, jestliže v řeu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řeu Ohybový moment určíme jako součet momentů od všech

Více

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Stavební statika Přednáška 2 pro kombinované studium Jiří Brožovský Kancelář: LP C 303/1 Telefon: 597 321 321 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz

Více

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace Rovinný problém Řešíme plošné konstrukce zatížené a uložené v jejich střednicové rovině. Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost rovinná deformace 17 Rovinná deformace 1 Obsahuje složky deformace

Více

DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES ŘEKU MORAVU

DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES ŘEKU MORAVU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Přetváření a porušování materiálů

Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů 1. Viskoelasticita 2. Plasticita 3. Lomová mechanika 4. Mechanika poškození Přetváření a porušování materiálů 2. Plasticita 2.1 Konstitutivní

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Nejpoužívanější podmínky plasticity

Nejpoužívanější podmínky plasticity Nejpoužívanější podmínky plasticity Materiály bez vnitřního tření (např. kovy): Trescova Misesova Materiály s vnitřním třením (beton, horniny, zeminy): Mohrova-Coulombova, Rankinova Druckerova-Pragerova

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

Kontraktantní/dilatantní

Kontraktantní/dilatantní Kontraktantní/dilatantní plasticita - úhel dilatance směr přírůstku plastické deformace Na základě experimentálního měření dospěl St. Venant k závěru, že směry hlavních napětí jsou totožné se směry přírůstku

Více

FAKULTA STAVEBNÍ. Telefon: WWW:

FAKULTA STAVEBNÍ. Telefon: WWW: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ ZÁKLADY METODY KONEČNÝCH PRVKŮ Jiří Brožovský Kancelář: LP H 406/3 Telefon: 597 321 321 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz WWW: http://fast10.vsb.cz/brozovsky/

Více

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012 Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či

Více