Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 1"

Transkript

1 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 1

2 Informace o kurzu Cíl, osnova a hodnocení kurzu. Učební texty. Obsah Převody Druhy převodů. Mechanické převody. Užití převodů podle vzájemné polohy hřídelí. Převody ozubenými koly Základní druhy soukolí. Názvosloví.

3 Informace o kurzu Just stare at the machine. There is nothing wrong with that. Just live with it for a while. Watch it the way you watch a line when fishing and before long, as sure as you live, you ll get nibble, a little fact asking in a timid, humble way if you re interested in it. ROBERT PIRSING

4 Přednášející a cvičící Přednášející skupina A Prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Ústav konstruování A-4.NP, kancelář 417 Tel.: Konzultační hodiny: ÚT 10:00-11:00 Přednášející skupina B Ing. Martin Vrbka, Ph.D. Ústav konstruování A-4.NP, kancelář 407 Tel.: Konzultační hodiny: PO 14:00-15:00 Přednášející skupina C Ing. Michal Vaverka, Ph.D. Ústav konstruování A-4.NP, kancelář 408 Tel.: Konzultační hodiny: PO 1:00-13:00 Cvičící: Ing. rantišek Pražák, Ph.D. Dr. Ing. Jiří Venclík Ing. Stanislav Jansa, CSc. Ing. Václav Liška, CSc. Ing. Jan Medlík Ing. Milan Klapka Tomáš Biječek Martin Kantor Martin Ševčík skupiny: B1, B14, B16 skupiny: C5, C6, C7 skupiny: A1, A5, B11, B13 skupiny: C1, C, C3 skupiny: A6, B15 skupiny: C4 skupiny: A skupiny: A, A4 skupiny: A3, A5, C8 Přednáška 1 - Informace o kurzu

5 Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit studenty s postupy užívanými při konstruování strojů, tj. při procesu transformace představ a myšlenek do podoby reálných technických objektů. Kurz navazuje na Konstruování strojů strojní součásti a je zaměřen na analytické výpočty částí strojů určených pro přenos kroutícího momentu z hnacího na hnaný stroj. Probírá se zejména výpočet mechanických převodů (ozubenými koly, třecích, řemenových, lanových a řetězových). Prerekvizity Základy konstruování I (1zk) Základy konstruování II (zk) Konstruování a CAD (4kc) Kinematika (4ki) Pružnost a pevnost I (4pp) Konstruování strojů strojní součásti (5ks) Korekvizity Konstruování strojů mechanismy (6km) Týdenní rozsah kurzu a způsob jeho ukončení h přednášek, h cvičení, zápočet, zkouška (5 kreditů) Přednáška 1 - Informace o kurzu

6 Učební text Přednáška 1 - Informace o kurzu

7 Učební a referenční texty v českém jazyce Učební texty 1. Boháček,. a kol.: Části a mechanismy strojů III - Převody. Brno, VUT Brno Moravec, V.: Konstrukce strojů a zařízení II - Čelní ozubená kola. Ostrava, Montanex a.s Referenční texty 1. Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky. Úvaly, ALBRA 003. Texty přednášek a cvičení (formát pdf) na Internetu nebo jméno: student, heslo: vyuka0607 Přednáška 1 - Informace o kurzu

8 Webové stránky Přednáška 1 - Informace o kurzu

9 Hodnocení kurzu Podmínky udělení zápočtu 1. Aktivní účast na cvičeních. Tolerují se maximálně omluvené absence bez náhrady.. Kvalitní vypracování semestrální práce. 3. Zvládnutí probírané látky. Podmínky pro získání zkoušky 1. Zkoušku tvoří test s úlohami s výběrem odpovědi sestavený z učiva probíraného na přednáškách a cvičeních. Test probíhá u počítače prostřednictvím webového rozhranní (zkouškový systém UK).. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení ze cvičení (40 %) a zkoušky (60 %). Přednáška 1 - Informace o kurzu

10 Osnova kurzu 1. Převody Převody ozubenými koly. Základy teorie čelního ozubení 3. Výroba ozubených kol Převodové mechanismy s ozubenými koly 4. Základní typy poruch ozubených kol Mazání ozubených převodů Čelní soukolí s přímými zuby 5. Čelní soukolí se šikmými zuby 6. Pevnostní výpočet čelních ozubených kol 7. Kuželová soukolí 8. Šneková soukolí 9. Řetězové převody 10. Převody plochými řemeny 11. Převody klínovými řemeny Synchronní pohony 1. Lanové převody Ohebné hřídele 13. Třecí převody a variátory Elektrické motory Přednáška 1 - Informace o kurzu

11 Převody The entire world of machinery is inspired by the play of organs of reproduction. The designer animates artificial objects by simulating the movements of animals engaged in propagating the species. Our machines are Romeos of steel and Juliet of cast iron. JOHN COHEN

12 Převody Převody (drive mechanism) jsou zařízení sloužící k vytvoření kinematické a silové vazby mezi hnacím a hnaným prvkem a k zajištění plynulého toku výkonu při předepsané změně rychlosti, smyslu popř. i druhu pohybu. Hnací a hnaný prvek jsou vzájemně propojeny přímo nebo nepřímo prostřednictvím dalšího prvku. Toto propojení může být mechanické, elektrické, hydraulické nebo pneumatické. Přednáška 1 - Převody

13 Momentové charakteristiky vybraných hnacích prvků Přednáška 1 - Převody

14 Druhy převodů pneumatické šrouby hydraulické konstantní rychlost řetězové řemenové a lanové třecí třením ozubenými koly spojky převody mechanické stavítkové pákové a kloubové elektrické kontaktní proměnná rychlost vačky diferenciály krokové neokrouhlými ozubenými koly variátory Přednáška 1 - Převody

15 Mechanické převody Mechanické převody s konstantní rychlostí slouží k přenosu otáčivého pohybu a mechanické energie, popř. k přeměně otáčivého pohybu na pohyb posuvný. Mechanické převody pro přenos otáčivého pohybu obvykle sestávají z hnacího a hnaného kola, která se buď bezprostředně dotýkají nebo jsou spojena prostřednictvím převodového členu. převody ozubenými koly ozubenými koly řetězové řemenové krokové brzdy, spojky řetězové převody řemenové převody variátory neovládané spojky brzdy a ovládané spojky variátory krokové mechanismy neovládané spojky Přednáška 1 - Převody

16 Užití převodů podle vzájemné polohy hřídelí vzájemná poloha os hřídelí souosé rovnoběžné různoběžné mimoběžné ovládané i neovládané spojky brzdy kuželová soukolí kuželová třecí soukolí kloubové spojky šneková soukolí flexibilní hřídele třecí soukolí vzdálenost os velká malá řemenové převody řetězové převody lanové převody kloubové spojky čtyřčleny čelní soukolí čelní třecí soukolí kloubové spojky Přednáška 1 - Převody

17 Porovnání vybraných mechanických převodů Přednáška 1 - Převody

18 Převody ozubenými koly Cycle and epicycle, orb in orb JOHN MILTON

19 Převody ozubenými koly Převody ozubenými koly (gear train) slouží k přenosu otáčivého pohybu a mechanické energie z jednoho hřídele na druhý při zachování konstantního poměru mezi jejich úhlovými rychlostmi. Nejjednodušší formou tohoto převodu je dvojice společně zabírajících ozubených kol (soukolí) sestávající z hnacího a hnaného kola. Výhodou převodů ozubenými koly je vysoká účinnost a dobrá spolehlivost a životnost. Jejich nevýhodou je složitější a dražší výroba. Přednáška 1 - Převody ozubenými koly

20 Základní druhy soukolí Čelní s přímými zuby (Spur gears) Čelní se šikmými zuby (Helical gears) Kuželová (Bevel gears) Šneková (Worm gears) Přednáška 1 - Převody ozubenými koly

21 Porovnání převodů ozubenými koly Přednáška 1 - Převody

22 Porovnání převodů ozubenými koly Přednáška 1 - Převody

23 Názvosloví šíř k ao zu b en í hlava zubu hlavová kružnice výška hlavy zubu výška paty zubu rozteč tloušťka zubu rozte kružnčná ice boční plocha zubu (hlava) boční plocha zubu (pata) šířka zu bn m ez er y í hlavová vůle patní přechod zubu patní kružnice Přednáška 1 - Převody ozubenými koly

24 Názvosloví Modul (Module) V zemích používajících metrickou soustavu měrných jednotek (např. v Evropě) byl pro geometrický výpočet ozubených kol zaveden a normalizován základní parametr zvaný modul m. Jeho velikost se obvykle stanoví na základě pevnostního výpočtu ozubení. Průměrová rozteč (Diametral pitch) V zemích používajících nemetrické (PS) měrné soustavy (např. v USA nebo UK) se při výpočtu geometrických rozměrů ozubených kol vychází z průměrové rozteče P. Ta je definována jako počet zubů ozubeného kola N připadajících na jeden palec roztečného průměru d. π d z p p d z π z m P N d p P π Aby byla dodržena podmínka celého počtu zubů musí být obvod roztečné kružnice o průměru d roven součinu rozteče p a počtu zubů z. Systém ozubení založený na použití nemetrické měrné soustavy (standardizován AGMA) není kompatibilní se systémem vycházejícím z metrické soustavy (normalizován ISO). Přednáška 1 - Převody ozubenými koly

25 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška

26 šnek vstupní hřídel kolo Základy teorie kolo čelního ozubení výstupní hřídel lodní šroub Theory is the distilled essence of practice. WILLIAM RANKINE

27 Obsah Základy teorie čelního ozubení Úvod do problematiky. Základní zákon ozubení. Evolventa a její konstrukce. Dvojice evolventních profilů. Úhel záběru. Záběr dvojice evolventních profilů. Součinitel záběru profilu. Interference boků zubů. Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

28 Základy teorie čelního ozubení Teorie čelního ozubení představuje soubor poznatků o geometrii, kinematice a záběrových vlastnostech čelních soukolí s přímými zuby. U jiných druhů soukolí se využívá zprostředkovaně, prostřednictvím náhradních (porovnávacích) kol. Ve strojírenství se téměř výhradně používá ozubení u kterého mají boky zubů tvar evolventy. Evolventa dobře splňuje požadavky na konstantní převodový poměr, necitlivost vůči výrobním úchylkám, relativně jednoduchou výrobu a nízké ztráty třením. max. Hertzův tlak 1,7 GPa délka kontaktní oblasti 0,7 mm délka kontaktní oblasti 76 mm Neevolventní profil šířka kontaktní oblasti 0,7 mm šířka kontaktní oblasti 4,9 mm max. Hertzův tlak 1,9 GPa Evolventní profil Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

29 Základní zákon ozubení Pro plynulý záběr dvou boků zubů je nezbytné, aby bylo dosaženo stálého převodového čísla, tj. konstantního poměru úhlových rychlostí spolu zabírajících kol. To je možné jen tehdy, jestliže společná normála obou boků zubů prochází nehybným bodem P, který se nazývá valivý. n C O P r ω Valivý bod P dělí spojnici středů otáčení O 1 O na úsečky odpovídající poloměrům roztečných kružnic r 1 a r. Převrácený poměr roztečných poloměrů určuje převodové číslo u. v v 1n n ω r 1 u r ω r 1 ω r ω 1 1 r 1 ω 1 O 1 Společná normála je záběrovou přímkou, tj. geometrickým místem dotyků obou profilů. Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

30 Evolventa Základní zákon ozubení splňují dvojice boků zubů majících tvar evolventy. Evolventu vytvoří bod G napjatého vlákna odvinovaného z válce. Poloměr zakřivení evolventy se plynule mění z nuly v bodě C na maximální hodnotu v bodě D, přičemž vlákno je současně normálou evolventy i tečnou válce. D G 1 C O evolventa Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

31 Konstrukce evolventy základní kružnice evolventa 1. Obvod základní kružnice se rozdělí na řadu stejně dlouhých úseků, čímž vzniknou body A 0, A 1, A,.... V bodech A 1, A, A 3, se zkonstruují tečny A 1 B 1, A B, A 3 B 3, k základní kružnici. 3. Na přímku A 1 B 1 se nanese vzdálenost A 0 A 1, na přímku A B dvojnásobek vzdálenosti A 0 A 1, atd., čímž vzniknou jednotlivé body evolventy. Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

32 Dvojice evolventních profilů Bod dotyku G se v průběhu záběru pohybuje podél záběrové přímky AB, která nemění svoji polohu. Záběrová přímka je současně společnou normálou v bodech dotyku dvou evolventních profilů i společnou tečnou k základním kružnicím obou ozubených kol. základní kružnice roztečná kružnice pastorek ω 1 O 1 D A roztečná kružnice B G E C P ω základní kružnice kolo O Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

33 Úhel záběru Úhel záběru α je ostrý úhel, který svírá záběrová přímka s přímkou vedenou valivým bodem P kolmo na spojnici středů otáčení O 1 O. Úhel záběru společně s modulem určuje geometrii základního profilu. Je konstantní a jeho velikost 0 stanovuje norma. Poloměr základní kružnice r b r cosα p b α P záběrová přímka α ozubený hřeben p r b1 Základní rozteč kolo p b p cosα O 1 Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

34 Záběr dvojice evolventních profilů pastorek ω 1 O 1 patní kružnice d f1 základní kružnice d b1 roztečná kružnice d hlavová kružnice d a1 záběrová přímka A P B ω hlavová kružnice d a roztečná kružnice d základní kružnice d b patní kružnice d f O kolo Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

35 Součinitel záběru profilu Pro plynulý záběr soukolí je nezbytné, aby nejpozději při výstupu jednoho páru spolu zabírajících zubů ze záběru druhý pár zubů do záběru vstoupil. Splnění této podmínky vyjadřuje součinitel záběru profilu ε α, který je definován jako poměr oblouku záběru MN ku rozteči p. Hodnota součinitele záběru profilu udává průměrný počet párů zubů v záběru. M A P směr pohybu g α B dráha záběru N záběrová přímka α roztečná kružnice MN ε α p g p záběr jednoho páru zubů ε α 1 záběr dvou párů zubů ε α minimální hodnota ε α 1, 1 až 1, běžná hodnota ε α 1 až α b Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

36 Odvození součinitele záběru profilu r b1 O 1 α O AO R O + A O R AR ( AP PR) r r + + a b sin α PR r r r + + a b PR r sin α ( AP r sin α) Q A r 1 P r a1 AP r a r b r sin α B O + B OQ QB 1 1 r a r α r b R BO 1 Q ( QP PB) r r + + a1 b1 sin α QP r QP 1 ( r α ) r + r + sin PB a1 b1 1 r sin α 1 PB r a1 r b1 r sin α 1 O Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

37 Odvození součinitele záběru profilu r b1 O 1 α Dráha záběru g AB AP + PB α g r r + r r + α a1 b1 a b 1 ( r r ) sin α O g α r a1 r b1 + r a r b a sin α Q A r 1 r a1 a r 1 + r r a P r B r b R ε α Součinitel záběru profilu ε p cosα g p α α b gα p cosα ( r r + r r ) 1 a1 b1 a b a tg α p α O Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

38 Interference boků zubů Interferencí se označuje kolize částí boků zubů spolu zabírajících kol. Nejjednodušší případ interference nastává, když záběr hlavy zubu v patě zubu protikola nastane mimo funkční část evolventy. K tomu dochází i při výrobě ozubených kol, kdy zaoblení hlavy zubu nástroje podřezává patu zubu kola. Podříznutí zubů kola se projevuje nepříznivě zeslabením paty zubů při namáhání na ohyb. podřezání kolo pastorek interference oblast mimo funkční část evolventy základní kružnice roztečná kružnice základní kružnice Minimální počet zubů při kterém nedojde k podřezání sin α z min Pro úhel záběru α 0 je minimální počet zubů z min 17. Přednáška - Základy teorie čelního ozubení

39 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 3

40 Obsah Výroba ozubených kol Systém ozubení. Materiály ozubených kol. Technologie používané pro výrobu ozubených kol. Tepelné a chemicko tepelné zpracování. Dokončovací operace. Lícování ozubených kol. Převodové mechanismy s ozubenými koly Ozubené soukolí. Sériové řazení soukolí. Sériově-paralelní řazení soukolí. Planetové převodové mechanismy.

41 Výroba ozubených kol It is much easier to design than to perform. SAMUEL JOHNSON

42 Systém ozubení Systém ozubení je definován úhlem záběru α 0 a soustavou proporcí (součinitelů) popisujících základní profil základního ozubeného hřebene. U tohoto hřebene evolventní profily boků zubů přecházejí v přímky a počet zubů neovlivňuje tvar boků. Všechny délkové rozměry hřebenového nástroje jsou odvozeny ze základního ozubeného hřebene násobením modulem m. Základní profil ISO 53:1974 Hřebenový nástroj součinitel výšky hlavy zubu h 1 a součinitel radiální vůle c 0,5 součinitel výšky paty zubu h 1,5 f součinitel poloměru zaoblení r 0,38 f π s m; h h m; h h m; c c m; r r m a a f f f f Komerčně jsou běžně dostupné hřebenové nástroje s moduly 1; 1,5; 1,5; ;,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 1; 16; 0; 5; 3; 40; 50 mm. Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

43 Velikost zubů versus modul, resp. diametral pitch Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

44 Materiály ozubených kol šedá (např. 4 45) a tvárná (např ) litina pro menší neproměnná namáhání a malé obvodové rychlosti zuby mají malou pevnost v ohybu a špatně snášejí rázy dobrá odolnost proti vzniku pittingu a proti zadírání nízkáhlučnost litinová kola se běžně kombinují s ocelovými pastorky oceli nejčastěji užívaný materiál pro méně namáhaná kola se používají oceli třídy 11 kola z oceli třídy 11 se párují s pastorky z ocelí třídy 1 nebo 13 pro vyšší kroutící momenty se používají zušlechtěné oceli (1 060, 15 40) a oceli pro povrchové kalení (11 600, 1 050) kola namáhaná otěrem se vyrábějí z cementační oceli (1 00) kola jejichž zuby nelze brousit se vyrábějí z nitridační oceli (14 340) Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

45 Materiály ozubených kol plastické hmoty (např. nylon nebo polyformaldehyd) vhodné spíše pro kinematické převody nízká únosnost v ohybu i dotyku špatná tepelná vodivost nízká hmotnost, dobrá odolnost vůči korozi a chemickým vlivům necitlivost na nepřesnosti výroby kolo z plastu se často kombinuje s kolem ocelovým či litinovým mosazi a bronzy pro ozubená kola kinematických převodů v jemné mechanice vykazují větší deformace zubů a tím i lepší rozložení zatížení často se kombinuje ocelový pastorek s bronzovým kolem slinuté kovy pro kinematicképřevody průměr kol je omezen na přibližně 80 mm Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

46 rézování dělícím způsobem Při dělícím způsobu se profily zubových mezer ozubeného kola vytvářejí tvarovou frézou postupně jedna zubová mezera za druhou. Protože pro každou velikost ozubení je zapotřebí speciálního nástroje, jsou výrobní náklady vysoké. Technologie se používá zejména u kusové dílenské výroby pro kola s malou přesností výroby. Kotoučová fréza rézka s dělícím přístrojem Čepová fréza h h α r α r Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

47 Odvalovací frézování Nástrojem je odvalovací fréza, která má tvar evolventního šneku a jejíž profil v normálové rovině je tvořen základním hřebenem. Ozubení se vyrábí na odvalovacích frézkách, kdy fréza s obráběným kolem představuje záběr šroubového soukolí. Tato technologie je vhodná pro výrobu čelních a šnekových ozubených kol. Odvalovací frézka Odvalovací fréza odvalovací fréza obrobek otočný upínací stůl frézovací suport Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

48 Odvalovací obrážení Odvalovací pohyb mezi nástrojem a obrobkem je založen na principu záběru základního hřebene s ozubeným kolem (hřebenový nůž), resp. na vzájemném odvalování dvou ozubených kol (kotoučový nůž). Obrážení je vhodné pro výrobu čelních ozubených kol s přímými, šikmými a šípovými zuby s vnějším i vnitřním ozubením. Obrážení kotoučovým nožem Obrážení Kotoučový hřebenovým nůž nožem kotoučový nůž obrobek otočný upínací stůl hřebenový nůž Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

49 Výroba ozubených kol vstřikováním Při vstřikování se práškový termoplast ve vytápěné tlakové komoře vstřikovacího lisu spojí a odtud se ve stavu polotekutém vstříkne tlakem pístu úzkým kanálkem do vychlazené formy. Vstřikování se používá k výrobě malých ozubených kol s nízkou přesností. Jeho výhodou je nízká cena. Vstřikovací lis Ozubené Kotoučový kolo uvnitř nůžformy obrobek otočný upínací stůl Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

50 Tepelné a chemicko-tepelné zpracování Povrchové kalení - Zjišťuje tvrdý, otěru vzdorný povrch zubů při zachování relativně měkčího a houževnatého jádra. Povrchovému kalení předchází zušlechťování. Tvrdost povrchové oblasti zubů je HRC 45 až 55. Cementování - Používá se u velmi namáhaných kol. Umožňuje dosažení značné tvrdosti povrchové vrstvy HRC 60 až 63. Tloušťka cementované vrstvy δ se obvykle volí v závislosti na modulu: δ (0, 0,5) m δ 0,5 m pro m pro m > 4 mm 4 mm Nevýhodou cementování jsou deformace ozubení, které vedou k nutnosti zařadit dokončovací operace. Nitridování - Umožňuje dosáhnout minimálně stejné tvrdosti boků zubů jako cementování, tj. HRC 60 až 65. Vzhledem k malé tloušťce povrchové vrstvy je však její únosnost v dotyku nižší. Nitridování nevyvolává deformace a proto zpravidla nevyžaduje dokončovací operace. Nitridovaná kola jsou vhodná pro přenos středních a větších zatížení spíše klidného charakteru, a hlavně v případech, kdy se požaduje malé opotřebení boků zubů. Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

51 Dokončovací operace Ševingování je dokončovací operace pro měkké ozubení. Je založeno na principu záběru dvou šikmozubých kol s mimoběžnými osami, přičemž materiál je odebírán pomocí radiálních řezných drážek na nástroji a skluzem mezi nástrojem a obrobkem. Ševingování zlepšuje přesnost o 1 stupeň dle ISO. r Diskontinuální odvalovací broušení α α r l obrobek nástroj Broušení se používá jako dokončovací operace pro kalená ozubená kola. Zuby čelních kol se brousí buď profilovým (dělícím) nebo odvalovacím broušením. Odvalovací broušení se používá v sériové a hromadné výrobě. Dosahovaná přesnost dle ISO je 4 až 7 třída přesnosti. Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

52 Lícování ozubených kol Stupeň přesnosti ozubení je dán souhrnem kinematické přesnosti, plynulosti chodu a dotykem zubů. ČSN - ISO, resp. DIN třídí ozubená kola do 1 stupňů přesnosti. Lícování dále tvoříboční vůle a úchylka vzdálenosti os. výrobní náklady Výrobní náklady versus stupeň přesnosti 10 jednotková cena jednotková cena stupeň přesnosti AGMA hranice broušení hranice ševingování hranice frézování stupeň přesnosti ISO broušení ševingování frézování náklady jsou úměrné přesnosti Stupně přesnosti dle ISO nejvyšší dosažitelná přesnost - 3 vysoká přesnost 4-5 střední vyšší přesnost 6-7 střední přesnost 8-9 nízká přesnost velmi nízká přesnost 1 Příklady použití letecké převody 4-5 průmyslové převody 6-7 automobilové převodovky 8-9 převody elektrických motorů 8-9 pomaluběžné převody Přednáška 3 - Výroba ozubených kol

53 Převodové mechanismy s ozubenými koly Look long on an engine, it is sweet to the eyes. MACKNIGHT BLACK

54 Ozubené soukolí Ozubené soukolí je nejjednodušší formou převodového mechanismu a základní stavební jednotkou pro složitější mechanismy. Sestává z dvojice ozubených kol - menší se označuje jako pastorek, větší jako kolo. Změnu otáčivého pohybu realizovanou soukolím charakterizuje převodové číslo u. Jediným ozubeným soukolím lze dosáhnout převodového čísla maximálně 10. Soukolí s vnějším záběrem pastorek kolo Soukolí s vnitřním záběrem ω r 1 r r ω 1 pastorek kolo r 1 ω 1 ω (+) ( ) u 1 ω ω 1 r r 1 z z 1 u 1 < 1 př. do rychla u 1 > 1 př. do pomala ω ω 1 u 1 r r 1 z z 1 Přednáška 3 - Převodové mechanismy

55 Sériové řazení soukolí Při sériovém řazení soukolí je celkové převodové číslo u dáno poměrem počtu zubů prvního a posledního kola. Vložená kola nemají vliv na velikost převodového čísla, ale pouze na smysl otáčení. Je-li počet vložených kol lichý, otáčí se hnací i hnaný hřídel v témže smyslu; je-li sudý, otáčejí se v opačném smyslu. Obvykle se nepoužívá více než jedno vložené kolo. z 1 z z 3 z 4 z 5 u u u u u z z u 1 z z z z 3 z z 4 z z 5 1 vložené kolo Přednáška 3 - Převodové mechanismy

56 Sériově-paralelní řazení soukolí V případě sériově-paralelního řazení soukolí nese alespoň jeden hřídel dvě nebo více ozubená kola. V závislosti na velikosti převodového čísla u se používá převod dvoustupňový (6 u 40), třístupňový (40 u 00) nebo vícestupňový. Podle vzájemné polohy vstupního a výstupního hřídele může být převod uspořádán paralelně nebo koaxiálně. z 1 z z 5 z 6 koaxiální uspořádání z 3 z 4 z 7 z 8 u u u u u u z z z z z z z z paralelní uspořádání Přednáška 3 - Převodové mechanismy

57 Planetové převodové mechanismy Planetové mechanismy se skládají z centrálního kola, korunového kola s vnitřním ozubením a satelitů otočně uložených na unašeči. Satelity konají dva současné pohyby - otáčejí se na čepech unašeče a současně s ním i okolo centrální osy převodu. Výhodou planetových převodů je přenos velkých výkonů a realizace vysokých převodových čísel při relativně malých rozměrech a nízké hmotnosti převodového ústrojí. 1 centrální kolo unašeč A satelit korunové kolo 3 4 B Bod A v v v v 1 41 v 1 Bod B v 0 r ω + r ω r ω r ω r z ω ω ω r + r z + z 1 1 rr z z 1 1 ω ω 1 r r + r z z + v v rω ( ) ( z ) ω ω + ω ω + ω r r r r r 3 ω 1 z z 3 ω Přednáška 3 - Převodové mechanismy

58 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 4

59 Obsah Základní typy poruch ozubených kol Rozdělení poruch. Závislost mezi zatížením, rychlostí a typem poruchy. Opotřebení boků zubů. Únavové poškození boků zubů. Zadírání. Lom zubů. Mazání ozubených převodů Základní způsoby mazání. Výběr oleje pro průmyslové převodovky. Čelní soukolí s přímými zuby Rozměry a geometrie ozubení. Silové poměry. Výpočet napětí v ohybu.

60 Základní typy poruch ozubených kol No man s knowledge here can go beyond his experience. JOHN LOCKE

61 Rozdělení poruch opotřebení (wear) zadírání (scuffing) poškození povrchů zubů trvalá deformace jamková koroze (pitting) poruchy ozubených kol odlupování (spalling) lom v důsledku přetížení poškození lomem zubů únavový lom Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

62 Závislost mezi zatížením, rychlostí a typem poruchy zatížení únava v ohybu kontaktní únava opotřebení zadírání obvodová rychlost Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

63 Mírné opotřebení Jedná se o pomalý proces při kterém v důsledku vzájemného styku boků zubů dochází k zahlazení povrchových nerovností. Nastává, je-li vrstva maziva příliš tenká. Zpočátku má pozitivní důsledky. Zastavit ho lze zvýšením viskozity maziva nebo snížením jeho teploty. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

64 Abrazivní opotřebení Abrazivní opotřebení je způsobeno částicemi přítomnými v mazacím systému (např. částice opotřebení nebo prachové částice). Předcházet mu lze pečlivým vyčištěním převodové skříně, užitím filtrace, pravidelnou výměnou maziva, popř. užitím maziva s vyšší viskozitou. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

65 Záběhový (počáteční) pitting Záběhový pitting vzniká na počátku provozu v důsledku místního překročení mezního kontaktního tlaku. Po vzniku malých jamek se zvětší styková plocha, další růst jamek se zastaví a povrch boků zubů se uhladí. Předcházet mu lze kontrolou boků zubů a zabráněním přetížení. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

66 Progresivní (destruktivní) pitting Progresivní piting nastává v případě vyšších zatížení a pokračuje až do zničení celé plochy boků zubů. Je charakterizován jamkami větších rozměrů nacházejícími se obvykle v oblasti paty zubu. Zastavit ho lze snížením zatížení pod hodnotu odpovídající meznímu kontaktnímu tlaku. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

67 Odlupování povrchové vrstvy (spalling) Spalling je typický pro ozubená kola s tvrzenou povrchovou vrstvou (povrchově kalená, cementovaná, nitridovaná). Projevuje se odlupováním větších plochých částí kovu, přičemž hloubka vylomené části nemusí vždy odpovídat hloubce tvrzené vrstvy. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

68 Zadírání (scuffing) Zadírání je způsobené protržením mazacího filmu, vznikem mikrosvarů mezi vrcholky nerovností boků zubů a jejich následným porušením. Předcházet mu lze zvýšením kvality povrchu boků zubů, užitím maziv s vysokou viskozitou a přísadami proti zadírání, snížením teploty maziva. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

69 Ridging Ridging se projevuje jako série vrcholů a údolí objevujících se napříč bokem zubu ve směru kluzné rychlosti. Nastává při velkém zatížení a nízkých rychlostech a je způsoben plastickou deformací boků zubů. Zabránit mu lze snížením kontaktního tlaku a zvýšením tvrdosti materiálu. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

70 Lom zubů v důsledku přetížení Lom zubu v důsledku přetížení je způsoben zvýšením zatížení nad mez pevnosti v tahu materiálu ozubeného kola. Příčinou může být např. zadření ložiska nebo porucha motoru. Protože lom je důsledkem nepředvídatelných okolností, je obtížné mu zabránit. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

71 Únavový lom v patě zubu Únavový lom v patě zubu má příčinu v stále opakovaném přetížení nad mez únavové, popř. časované pevnosti materiálu ozubeného kola. Lom je iniciován zpravidla koncentrací napětí v patě zubu. Zabránit mu lze zlepšením kvality povrchu a jeho zpevněním např. kuličkováním. Přednáška 4 - Základní typy poruch ozubených kol

72 Mazání ozubených převodů the elucidation of the mechanism of elastohydrodynamic lubrication may be regarded as the major event in the development of lubrication science since Reynolds own paper. REDERICK THOMAS BARWEL

73 Základní způsoby mazání Mazání plastickými mazivy se používá u pomaloběžných otevřených i uzavřených soukolí. Nevhodné pro vysoká zatížení a nepřetržitý provoz. Odvod tepla plastickým mazivem není tak dobrý jako u olejů. Mazání olejovou lázní se používá u uzavřených soukolí pracujících při vyšších obvodových rychlostech. Ozubená kola jsou mazána minerálním nebo syntetickým aditivovaným olejem, který vyplňuje spodní část převodové skříně. Hloubka ponoření kola je až 4 moduly. Viskozita oleje se volí v závislosti na obvodové rychlosti v: v 10 m/s η k mm /s ISO VG v > 10 m/s η k mm /s ISO VG Oběhové mazání se používá u rychloběžných uzavřených soukolí přenášejících velké výkony. Může být realizováno jako mazání kapáním, rozprašováním nebo mazání olejovou mlhou. Mazací systém obvykle sestává z čerpadla, filtru a chladiče. Přednáška 4 - Mazání ozubených převodů

74 Výběr oleje pro průmyslové převodovky Přednáška 4 - Mazání ozubených převodů

75 Režimy mazání průměrná aritmetická úchylka profilu, μm oblast I přechodová oblast oblast II přechodová oblast oblast III Oblast I tenký EHD film dochází ke styku povrchů Oblast II tenký EHD film dochází k částečnému styku povrchů Oblast III tlustý EHD film nedochází ke styku povrchů minimální tloušťka EHD filmu, μm Přednáška 4 - Mazání ozubených převodů

76 Čelní soukolí s přímými zuby Žádné téma není tak staré, aby o něm nemohlo být řečeno něco nového.. M. DOSTOJEVSKIJ

77 Výhody Jednoduchá výroba. Nízká cena. Necitlivost na nepřesnosti. Výhody a nevýhody Nevýhody Značná hlučnost. Vhodné pro obvodové rychlosti do 0 m/s. Přednáška 4 - Čelní soukolí s přímými zuby

78 da r f Rozměry a geometrie ozubení α p e p b s h a h f h d α d f d b výška hlavy zubu h m a průměr patní kružnice d d f h f výška paty zubu hlavová vůle výška zubu průměr roztečné kružnice průměr hlavové kružnice h m + c 1,5m f a c 0,5 m a h h + h,5m a f d z m d d + a h a průměr základní kružnice rozteč tloušťka zubu šířka zubní mezery roztečná vzdálenost os d cosα Přednáška 4 - Čelní soukolí s přímými zuby d b p m π s e a p p z 1 m π m π + z m

79 Silové poměry R t R T 1 t záběrová ω 1 přímka ω n valivý bod r kolo R r R r pastorek r n t α záběrová přímka T R R t kroutící moment P T ω 1 P πn radiální síla r t tgα obvodová síla T r 1 t 1 T d 1 1 normálová síla na zub + n t r Přednáška 4 - Čelní soukolí s přímými zuby

80 Výpočet napětí v ohybu (Lewisova rovnice) r n b t h s r f A h x s σ M W o o 6 h t bs σ t p b ( 3) bx ( 3) xp t s x h s s x 4h Lewisůvsoučinitel tvaru y 3 x p Y π y b t t σ s 1 6h b s 1 4h σ t b py t σ bπmy t bmy Přednáška 4 - Čelní soukolí s přímými zuby

81 Hodnoty Lewisova součinitele tvaru Hodnoty Lewisova součinitele tvaru Y pro různé počty zubů kola pro případ standardního evolventního tvaru zubů s úhlem záběru 0º Number of Teetch Lewis form actor Number of Teeth Lewis form factor Přednáška 4 - Čelní soukolí s přímými zuby

82 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 5

83 Čelní soukolí se šikmými zuby Moderation is best, and to avoid all extremes. PLUTARCHOS

84 Čelní soukolí se šikmými zuby Porovnání záběrů boků zubů. Šikmé versus přímé zuby. Základní názvosloví. Geometrie bočních ploch zubu. Geometrie hřebenu se šikmými zuby. Rozměry a geometrie ozubení. Virtuální (porovnávací) kolo. Interference boků zubů. Záběrové poměry. Silové poměry. Axiální síla. Hlučnost a vibrace ozubených kol. Obsah Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

85 Porovnání záběru boků zubů Přímé zuby Stupňovité zuby Šikmé zuby ω ω ω dotyková plocha dotyková plocha dotyková plocha délka dotyku délka dotyku délka dotyku úhel natočení úhel natočení úhel natočení Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

86 Šikmé versus přímé zuby Výhody čelního soukolí se šikmými zuby Pozvolný a plynulý vstup a výstup zubových dvojic do i ze záběru. Klidnější a tišší chod a to i při vyšších rychlostech. Větší počet párů zubů v záběru, na které se rozloží zatížení (vyšší hodnota součinitele záběru). Ozubení tak může přenášet větší výkony. Rovnoměrnější zatížení zubů. Menší vnitřní dynamické síly. Podřezání zubů nastává při menším počtu zubů. Šikmé ozubení je možné vyrábět nástroji pro čelní ozubená kola s přímými zuby, vychýlí-li se břit nástroje vzhledem k ose obráběného kola o úhel sklonu zubu. Nevýhody čelního soukolí se šikmými zuby U čelních ozubených kol se šikmými zuby vznikají axiální síly, které namáhají ložiska a hřídele. Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

87 Základní názvosloví normálná rozteč čelní rozteč základní rozteč výška zubu výška hlavy zubu průměr hlavové kružnice průměr roztečné kružnice tloušťka zubu průměr základní kružnice výška paty zubu Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

88 Geometrie bočních ploch zubu Hlavní část boční plochy zubu tvoří evolventní šroubová plocha. Průsečnice této plochy s roztečným válcem tvoří boční křivku zubu. Boční křivka zubu je šroubovice s úhlem stoupání γ a počtem chodů rovným počtu zubů kola. Úhel sklonu zubu β je doplňkem k úhlu stoupání γ. tg β d π s normálný řez čelní řez γ γ β osový řez stoupání šroubovice s Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

89 Geometrie hřebenu se šikmými zuby normálný řez normálný řez úhel stoupání γ α n čelní rozteč p t úhel sklonu zubu β p n β n Normálná p n a čelní p t rozteč t β p x t p > p cosβ, p p n t t n Normálný m n a čelní m t modul p t m > m cosβ, m m n t t n n čelní řez α t Úhel záběru v normálném α n a v čelním α t řezu tgα cosβ tgα, α > α n t t n Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

90 Rozměry a geometrie ozubení p t p bt čelní modul úhel záběru v čelním řezu m t tgα t mn cos β tgαn cosβ α t průměr roztečné kružnice d m t z d b d f d d a průměr hlavové kružnice d d + a h a α t průměr patní kružnice d d f h f β průměr základní kružnice d d cos α b t g β normálná rozteč p n m n π b základní rozteč v čel. řezu p bt p t cosα t čelní rozteč roztečná vzdálenost os p t a m t π z + z 1 cosβ m Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby n

91 Virtuální (porovnávací) kolo Virtuální kolo je pomyslné kolo s přímými zuby, jehož evolventní profil zubu je téměř stejný jako profil šikmého zubu v normálném řezu, tj. v řezu normalizovaných rozměrů. Náhradní počet zubů A r B cos β r π π rv cos β p p cosβ rv z v n t β B α n A n n r r v p n p bn hřeben v normálové rovině h a z cos zv 3 β p n p t Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

92 Interference boků zubů Podobně jako v případě čelního ozubení s přímými zuby mohou boky zubů u soukolí se šikmými zuby interferovat. O tom, zda dojde při výrobě k podřezání zubů rozhoduje náhradní počet zubů. Minimální počet zubů (skutečného kola) při kterém nedojde k podřezání z min z vmin z vmin sin α cos 3 cos β z min sin α n n 3 β Minimální počet zubů závisí nejen na úhlu záběru α n, ale také na úhlu sklonu zubu β. Pro α n 0º je minimální počet zubů Závislost minimálního počtu zubů na úhlu sklonu zubu Úhel sklonu zubu β Min. počet zubů z min z min 17 cos 3 β Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

93 Záběrové poměry Doba záběru u kol se šikmými zuby je delší než u kol se zuby přímými. Záběr se prodlouží o dráhu záběru po šířce šikmých zubů, které odpovídá součinitel záběru kroku ε β. Celkový součinitel záběru ε γ je dán součtem součinitele záběru profilu ε α a součinitelem záběru kroku ε β. β ε ε + ε γ α β g β ε α p t 1 cosα t ( r r + r r ) a1 b1 a b a tg α p t t b ε β g p β t b tgβ p t b sinβ m π n Celkový součinitel záběru vyjadřuje počet párů zubů které jsou současně v záběru: 1 < ε γ < v záběru se střídají jeden a dva páry zubů ε γ trvale v záběru dva páry zubů < ε γ < 3 střídavě dva a tři páry zubů ε γ 3 trvale v záběru tři páry zubů Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

94 Silové poměry Síly působící v ozubení t obvodová síla r radiální síla a axiální síla α n α t β n r a Síly působící na hnané a hnací kolo mají stejnou velikost, ale opačný směr. t zub z Smysl obvodové síly a tím i síly radiální a axiální je takový, že působí vždy do zubu. y x Smysl axiální síly závisí na smyslu šroubovice a na smyslu působení kroutícího momentu. Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

95 Silové poměry β Kroutící moment a1 t1 ta1 b T P ω 1 P πn Obvodová síla α t r1 t d 1 tr r1 r n1 ta1 tr1 t1 d a T r 1 t 1 T d Radiální síla r ta tgα Axiální síla 1 n 1 t tgαn cos β t tgα t αn ta n t ta r β a b a tg β t Normálová síla n ta cosα n t cosα cosβ n Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

96 Axiální síla Nevýhodou ozubených kol se šikmými zuby je existence axiální síly, jejíž velikost je přímo úměrná tg β. Aby nebyla axiální síla příliš veliká, úhly β se volí z rozmezí 8 až 0º. Axiální sílu lze vyloučit použitím kol s dvojnásobně šikmými nebo šípovými zuby. Stanovení smyslu axiální síly Dvojnásobně šikmé zuby smysl kroutícího momentu pravá smysl šroubovice levá kladný záporný Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

97 Hluk a vibrace ozubených soukolí Hlučnost soukolí je způsobena jak samotným principem záběru boků zubů, tak nepřesností ozubení a úchylkami vznikajícími v důsledku deformací a nepřesností ostatních částí převodovky. Hlučnost versus rychlost a výrobní přesnost Hlučnost versus sklon zubů Přednáška 5 - Čelní soukolí se šikmými zuby

98 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6

99 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM

100

101 Kontrolní výpočet na únavu v ohybu Při výpočtu únosnosti zubů na ohyb je kritériem namáhání místní ohybové (výpočtové) napětí v nebezpečném průřezu paty zubu σ, ze kterého nejčasněji vychází lom zubu. Nebezpečný průřez paty zubu je určen body dotyku přechodových křivek zubu a jejich tečen, svírajících s osou zubu úhel 30. Kontrolní výpočet se provádí pro obě spoluzabírající ozubená kola. Únosnost v ohybu se prokazuje porovnáním Nebezpečný průřez paty zubu výpočtové S a nejmenší S min hodnoty součinitele bezpečnosti S S min výpočtového σ a přípustného σ P napětí v ohybu σ σ P ČSN Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

102 Místní ohybové napětí σ Výpočet místního ohybového napětí v nebezpečném průřezu paty zubu σ vychází z představy ohybového namáhání pevně vetknutého nosníku osamělou silou. Rovnice je však dodatečně upravena řadou empiricky stanovených součinitelů, které zahrnují vlivy výroby, montáže, geometrie, zatížení a materiálu. σ σ σ 0 0 t b m K K A K n v Y K α v S K Y 1, β β K Y ε α σ 0 ohybové napětí při ideálním zatížení zubů K A součinitel vnějších dynamických sil K v součinitel vnitřních dynamických sil K β součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce K α součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů t b m n obvodová síla pracovní šířka ozubení normálný modul Y S součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí Y β Y ε součinitel sklonu zubu součinitel vlivu záběru profilu Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

103 Součinitel vnějších dynamických sil K A Součinitel vnějších dynamických sil K A vyjadřuje vliv sil, které vznikají mimo převod ozubenými koly. Jejich příčinou jsou nejčastěji náhlé změny kroutícího momentu ze strany hnacího nebo hnaného stroje. Velikost těchto sil závisí na rychlosti změny kroutícího momentu, na hmotnosti a momentech setrvačnosti ozubených kol, apod. Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

104 Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce K β Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce K β K Hβ vyjadřuje skutečnost, že měrné zatížení není po celé aktivní ploše zubů rozloženo rovnoměrně. To je způsobeno především průhybem hřídelů, deformací kol, ložisek a skříně, nepřesností výroby, apod. ČSN tvrdost boků zubů 350 HV tvrdost boků zubů > 350 HV Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

105 Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce K β K ( K ) f β w p + 1 β DIN f w t t b K A w t liniové zatížení zubů f w součinitel liniového zatížení f p součinitel matriálu kol šířka ozubení mm stupeň přesnosti Materiál ozubených kol ocel tvárná litina šedá litina Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

106 Součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí Y S Součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí Y S vyjadřuje zvýšení místního ohybového napětí v patě zubu vlivem tvaru zubu a tvaru jeho patního přechodu. V literatuře se často definuje jako součin součinitele tvaru zubu Y a a součinitele koncentrace napětí při záběru špičkou zubu Y Sa. Y S závisí na náhradním počtu zubů z v a na velikosti jednotkového posunutí základního profilu x. 13,17 x Y 3, ,91 + 0,0916x S z z v v ISO 6336 ČSN Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

107 Součinitel sklonu zubu Y β Součinitel sklonu zubu Y β vyjadřuje rozdíl v namáhání paty zubu mezi reálným soukolím se šikmými zuby a náhradním soukolím s virtuálním počtem přímých zubů, pro které se provádí výpočet. Y β závisí na úhlu sklonu zubu β a na součiniteli záběru kroku ε β. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí 0,75 až 1. Y β 1 εβ β 10 o Je-li β > 30 dosazuje se β 30. Je-li ε β > 1 dosazuje se ε β 1. ČSN Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

108 Součinitel vlivu záběru profilu Y ε Pomocí součinitele vlivu záběru profilu Y ε se přepočítává působiště normálové síly z bodů na hlavě zubů do vnějšího bodu osamělého záběru virtuálního soukolí. Y ε závisí na součiniteli záběru profilu ε α, popř. na základním úhlu sklonu zubu β b. Y 0, + ε 1 Y ε ε α 0,8 ε α ČSN pro ε α <1 pro ε α >1 Y ε DIN 3990, ISO ,75 ε 0,5 + cos βb α sin β b sin β cosα n Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

109 Přípustné napětí v ohybu σ P,součinitel bezpečnosti S Přípustné napětí v ohybu v nebezpečném průřezu patního přechodu zubu σ P vychází z Wöhlerovy křivky referenčního vzorku ozubeného kola, která určuje základní mez únavy. V případě, kdy referenční vzorky mají jiné vlastnosti, než soukolí, které navrhujeme, je tato mez korigována součiniteli Y. Součinitel bezpečnosti S je definován jako podíl korigovaného mezního napětí v ohybu ku místnímu ohybovému napětí v nebezpečném průřezu paty zubu. σ S P σ σ Y E E Y Y NT NT Y S R min Y σ R Y Y R X δ Y Y 1 X X Y Y δ δ σ E Y NT Y R Y X Y δ mez únavy zubů v ohybu referenčního kola součinitel životnosti součinitel drsnosti v oblasti patního přechodu zubu součinitel velikosti součinitel vrubové citlivosti S min nejmenší hodnota součinitele bezpečnosti S min 1,4 1,7 (pravděpodobnosti poškození 50%) S min 1, 1,4 (pravděpodobnost poškození 1%) Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

110 Mez únavy zubů v ohybu referenčního kola σ E Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

111 Součinitel životnosti Y NT DIN 3990, ISO konstrukční oceli normalizačně žíhané nebo tepelně nezpracované. šedé litiny 3. tvárné litiny 4. uhlíkové oceli zušlechtěné, tvářené nebo lité 5. slitinové oceli tvářené nebo lité 6. povrchově kalené oceli 7. slitinové oceli cementované 8. oceli pro zušlechtění nitridované 9. nitridační oceli nitridované Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

112 Kontrolní výpočet na únavu v dotyku Při výpočtu únosnosti zubů na dotyk je kritériem namáhání napětí v dotyku (Hertzův tlak) ve valivém bodě σ H. První příznaky únavového poškození na bocích zubů se totiž objevují v oblasti roztečných kružnic, odkud se šíří především do patní části zubů. Kontrolní výpočet se provádí pro obě spoluzabírající ozubená kola. Únosnost v dotyku se prokazuje porovnáním Dotyk boků zubů výpočtové S H a nejmenší S Hmin hodnoty součinitele bezpečnosti S H S Hmin výpočtového σ H a přípustného σ HP napětí v dotyku σ H σ HP Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

113 Napětí v dotyku σ H Výpočet napětí v dotyku (Hertzova tlaku) ve valivém bodě σ H vychází z Hertzovy rovnice upravené řadou empiricky stanovených součinitelů, které zahrnují vlivy výroby, montáže, geometrie, zatížení a materiálu. σ σ H H0 σ Z H0 H K K Z E A K Z ε v K Hα Hv K u + 1 t d b u 1 1, Hβ K Hα σ H0 Hertzův tlak při ideálním zatížení zubů K A součinitel vnějších dynamických sil K v součinitel vnitřních dynamických sil K Hβ součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce K Hα součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů Z H součinitel tvaru zubů Z E součinitel materiálů Z ε t b d 1 u součinitel součtové délky dotyk. křivek boků zubů obvodová síla pracovní šířka ozubení průměr roztečné kružnice pastorku převodové číslo Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

114 Součinitel tvaru zubů Z H Součinitel tvaru zubů Z H vyjadřuje tvar spoluzabírajících boků zubů ve valivém bodě, což zahrnuje také vliv poloměrů křivostí a dále přepočet z obvodové síly na roztečném válci na normálnou sílu tečnou k válci základnímu. ČSN Z H 1 cosα t cos β tg α t b tg α tg αn cos β sin sin β cosα t b n α t úhel záběru v čelním řezu α n úhel záběru v normálném řezu β úhel sklonu zubu β t základní úhel sklonu zubu β Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

115 Součinitel materiálů Z E Součinitel materiálů Z E vyjadřuje mechanické vlastnosti materiálů spoluzabírajících ozubených kol na základě modulů pružnosti E 1, E a Poissonových konstant ν 1, ν (index 1 označuje pastorek, index spoluzabírající kolo). Z E 1 1 ν 1 ν 1 π + E E 1 pro E 1 E E a ν 1 ν 0,3 Z E 0,175 E Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

116 Součinitel součtové délky dotykových křivek Z ε Součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů Z ε vyjadřuje vliv trvání záběru zubů. Jeho hodnota závisí na součiniteli záběru profilu ε α a součiniteli záběru kroku ε β. ISO ε ε α Z ( 1 ε ) + ε β 3 ε β α ČSN Je-li ε β 1 dosazuje se ε β 1. Pro přímé zuby (ε β 0) platí Z ε 4 α ε 3 Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

117 Přípustné napětí v dotyku σ HP, součinitel bezpečnosti S H Přípustné napětí v dotyku (přípustný Hertzův tlak) ve valivém bodě σ HP vychází z Wöhlerovy křivky referenčního vzorku ozubeného kola, která určuje základní mez únavy. V případě, kdy referenční vzorky mají jiné vlastnosti, než soukolí, které navrhujeme, je tato mez korigována součiniteli Z. Součinitel bezpečnosti S je definován jako podíl korigovaného mezního napětí v dotyku ku napětí v dotyku ve valivém bodě. σ S HP H σ σ Hlim Hlim Z Z Z NT NT Z S L Hmin Z σ H Z L v L 1 Z Z R R Z Z V V σ Hlim mez únavy zubů v dotyku referenčního kola Z NT součinitel životnosti Z L součinitel maziva Z R součinitel drsnosti boků zubů Z v součinitel obvodové rychlosti S Hmin nejmenší hodnota součinitele bezpečnosti S Hmin 1,1 1, Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

118 Mez únavy zubů v dotyku referenčního kola σ Hlim Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

119 Součinitel životnosti Z NT DIN 3990, ISO konstrukční oceli normalizačně žíhané nebo tepelně nezpracované. šedé litiny 3. tvárné litiny 4. uhlíkové oceli zušlechtěné, tvářené nebo lité 5. slitinové oceli tvářené nebo lité 6. povrchově kalené oceli 7. slitinové oceli cementované 8. oceli pro zušlechtění nitridované 9. nitridační oceli nitridované Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

120 Součinitel drsnosti boků zubů Z R Součinitel drsnosti boků zubů Z R závisí na nerovnostech boků zubů a na hodnotách σ Hlim. Pro výšku nerovností profilu z deseti bodů Rz 3 (odpovídá střední aritmetické úchylce profilu Ra 0,8) máz R hodnotu 1. Pro broušená kola Z R 1,08 1,15, pro obrážená a ševingovaná kola Z R 0,9 0,93 a pro frézovaná kola Z R 0,8 0,9. DIN 3990 Přednáška 6 - Pevnostní výpočet čelních ozubených kol

121 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 7

122 Kuželová soukolí The universe is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper. EDEN PHILLPOTS

123 Obsah Kuželová soukolí Rozdělení kuželových kol podle zakřivení zubů. Základní názvosloví. Rovinné kolo. Výroba ozubení. Virtuální (porovnávací) kolo a podřezání zubů. Rozměry a geometrie kuželového kola s přímými zuby. Silové poměry. Pevnostní výpočet ozubení. Diferenciální mechanismus. Přednáška 7 - Kuželová soukolí

124 Rozdělení kuželových kol podle zakřivení zubů Kola s přímými zuby Kola se spirálními zuby šnek kolo spiroidní ozubený věnec hypoidní spirální přímé zuby přímé zuby Coniflex kruhové zuby Zerol spirální zuby hypoidní zuby Gleason Přednáška 7 - Kuželová soukolí

125 Základní názvosloví U kuželového soukolí se rozměry počítají na největším průměru kužele. Kromě toho se však rozlišují veličiny vázané na: - vnitřní průměr kola (i), -vnější průměr kola (e), -střední průměr kola (m), - obvod (t), - normálnou rovinu (n). úhel roztečného kužele vnějšíkuželová vzdálenost, L e b šířka ozubení δ hlavová vůle δ 1 Převodové číslo ω z d 1 u ω z d sin δ u sin δ Le L tg δ 1 e sin δ sin δ d d u průměr roztečné kružnice, d délka povrchové přímky vnějšího doplňkového kužele, r v Přednáška 7 - Kuželová soukolí

126 Rovinné kolo Obdobou základního ozubeného hřebene u válcových kol je u kuželových kol rovinné kolo. Jde o reálné kolo, jehož úhel roztečného kužele δ 90º. U tohoto kola evolventní profily boků zubů přecházejí v přímky a vnější čelní plocha připomíná po rozvinutí základní profil základního ozubeného hřebene. Základní profil rozteč modul m e úhel záběru α součinitel výšky hlavy zubu * součinitel radiální vůle c součinitel poloměru zaoblení * h a * r f střední roztečný průměr úhel sklonu β m h ae h a m ; c e e c m ; r e fe r f m e α α t 0º; 17,5º; 15º; 14,5º průměr nástroje β m 0 50º rovinné kolo Přednáška 7 - Kuželová soukolí

127 Výroba ozubení Zuby kuželových kol se obrábějí obrážením, frézováním a protahováním. Boky zubů vznikají buď metodou kopírovací nebo odvalovací. Odvalovací způsob je přesnější a provádí se buď dělícím způsobem nebo plynulým odvalem. Obrážení dvěma noži Rovinné (výrobní) kuželové kolo b d e d i vyráběné kolo d e1 Odvalovací frézování Oerlikon-Spiromatic δ δ 1 h ae h fe α t rovinné kolo πm e r fe výrobní rovinné kolo Přednáška 7 - Kuželová soukolí

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY BEVELGEAR Kompetence a výkon Propojení přesnosti s výkonem Sotva kdo jiný zná komplexní konstrukci tak dobře, jako společnost MS-Graessner, protože tato specializovaná

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Okruhy otázek k závěrečné bakalářské zkoušce B2303 Strojírenská technologie, obor Řízení výroby

Okruhy otázek k závěrečné bakalářské zkoušce B2303 Strojírenská technologie, obor Řízení výroby Okruhy otázek k závěrečné bakalářské zkoušce B2303 Strojírenská technologie, obor Řízení výroby EKONOMIKA A ŘÍZENÍ VÝROBY 1. Základní pojmy - mikroekonomie a makroekonomie, koloběh statků a peněz v ekonomice,

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

MITCALC for Pro/ENGINEER

MITCALC for Pro/ENGINEER MITCALC for Pro/ENGINEER MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů pro každodenní praxi. Spolehlivě, přesně a hlavně rychle vás provede návrhem součásti, řešením technického problému

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Co nás pohání. www.graessner.at

Co nás pohání. www.graessner.at Graessner GmbH THE GEAR COMPANY Co nás pohání. www.graessner.at Důvěru si musíme denně znovu získávat. Činíme to již přes 20 roků. U Graessner zasahuje jedno do druhého. Usilujeme o nejmodernější techniku

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více