Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha"

Transkript

1 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer

2 Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s očekáváním, odrážejí zpožděný vliv ekonomického zpomalení a historicky nízké tržní úrokové sazby Česka spořitelna vytvořila vysoký provozní zisk ve výši téměř 13 mld. Kč, který byl ale v meziročním srovnání nižší o,4 mld. Kč (tj. o 3 %), zvláště z důvodu poklesu čistého zisku z obchodních operací o,9 mld. Kč z jeho mimořádně vysoké úrovně dosažené v prvním pololetí 29 Klíčové výnosy (tj. čistý úrokový výnos spolu s čistými příjmy z poplatků a provizí) zůstaly v porovnání s 1. pololetím 29 na stabilní úrovni Provozní náklady se meziročně snížily o 5 % zásluhou pokračujícího důsledného řízení nákladů, které se odráží v poklesu všech nákladových položek Čistý zisk dosáhl 5,9 mld. Kč a vykázal 7% meziroční snížení, které bylo způsobeno nižším provozním ziskem a vyšší tvorbou opravných položek k úvěrům Vývoj úvěrového portfolia odráží současnou ekonomickou situaci; úvěry poskytnuté klientům finanční skupiny České spořitelny meziročně lehce poklesly o 1 % Z důvodu nižšího objemu úvěrů poskytnutých korporátním klientům (meziročně -5 %), retailové úvěry se naopak zvýšily o 2 %, zásluhou úvěrů pro malé podniky, veřejný sektor a spotřebitelských úvěrů Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkovém portfoliu úvěrů činí 6,2 %; rizikové náklady skupiny ČS se stabilizovaly na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí 21, tj. na 23 bazických bodech Ratingová hodnocení České spořitelny hlavními ratingovými agenturami (Moody s, Fitch Ratings a Standard&Poor s) potvrzena na současné úrovni (dlouhodobý rating dosahuje hodnot A1 a A) 2

3 Hlavní obchodní fakta 1. pololetí 21 Spokojenost klientů se v porovnání s předchozím měřením nezměnila a opět přesahuje úroveň před počátkem krize Důvěru klientů potvrzuje i pokračující růst bankovních vkladů; celkový objem závazků ke klientům se meziročně zvýšil o 7 % (od počátku roku o 9 %) Česká spořitelna uskutečnila další krok ke zvýšení využití evropských finančních nástrojů pro české podniky uzavřením dvou důležitých dohod s Evropskou investiční bankou (EIB) Půjčka Global Loan v celkové částce 2 mil. EUR je určena pro dlouhodobé financování malých a středních podniků a veřejného sektoru Risk Sharing Energy Efficiency Global Loan v hodnotě 1 mil. EUR s využitím pro financování projektů v oblasti výroby obnovitelné energie EIB sdílí rizika s ČS Zásluhou Evropské investiční banky může Česka spořitelna svým klientům nabídnout dlouhodobé úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou S celkovým objemem dosud financovaných projektů ve výši 7 mil. EUR je Česká spořitelna jedním z největších partnerů Evropské investiční banky v regionu střední a východní Evropy Česká spořitelna převzala pobočky HSBC Premier poté, co banka HSBC veřejně oznámila, že ukončuje své aktivity drobného bankovnictví v České republice Česká spořitelna nabídla klientům HSBC hladký převod do ČS a stávající zaměstnance poboček HSBC Premier oslovila s nabídkou zaměstnání Česká spořitelna vytvořila svou vlastní značku ČS Premier, pod níž bude nabízet od posledního čtvrtletí 21 služby pro segment klientů s vyššími příjmy 3

4 Finanční výsledky Poměr nákladů k výnosům se dále zlepšil Provozní zisk meziročně poklesl o 3 % na 13, mld. Kč vlivem opožděného efektu dopadu zpomalení ekonomiky v roce 29 a klesajících tržních úrokových sazeb Provozní výnosy se snížily o 4%, pokles provozních nákladů činil 5 % Návratnost kapitálu dosáhla 18,1 % i přes vysokou úroveň vlastního kapitálu Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 42,2 % Poměr úvěrů k vkladům poklesl na úroveň 65,7 % (na konci roku 29 činil 72,5 %) Výsledek pokračujícího silného růstu klientských vkladů 3 25% 2 15% 1 5% Návratnost kapitálu 22, 22,9% 21, 19,9% 18,1% Poměr nákladů k výnosům 52,8% 52,8% 47,3% 42,5% 42,2% ,3% Poměr úvěrů k vkladům 7,9% 67,3% 6,3% 65,7% /26 6/27 6/28 6/29 6/21 4

5 Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika se ve 2. čtvrtletí 29 dostala z recese a v každém z následujících třech čtvrtletích rostla o,5 % proti předchozímu čtvrtletí, růst ve 2. čtvrtletí 21 byl dokonce vyšší (odhad +,9 % mezičtvrtletně) Meziroční růst byl v 1. pololetí 21 ovlivněn čistými vývozy a zásobami, fyzické doplňování skladů začalo v 1. čtvrtletí 21 Oživení díky průmyslu na nabídkové straně a zásluhou vývozu / zásob na straně poptávkové Nezaměstnanost se na konci června 21 snížila na 8,5 %, což byl rychlejší pokles než bylo očekáváno jak Ministerstvem financí, Českou národní bankou, tak i Českou spořitelnou Pracovní trh profitoval ze silného cyklického oživení a naší otevřenosti vůči světu Hodnota koruny vůči euru byla v 1. pololetí 21 volatilní z důvodu averze k riziku díky situaci v Řecku/Španělsku, Maďarsku a podobným záležitostem, ale celkově posílila směrem k fundamentálně odůvodněné úrovni 25, CZK/EUR Koruna posílala z úrovně kolem 26,2 na konci roku 29 na hodnotu kolem 25,3 na začátku července. Během léta zůstane volatilní z důvodu dluhových problémů, nervozity na trhu a nižší aktivity Základní úroková sazba ČNB je na svém historickém minimu,75 %, tuto úroveň lze očekávat nejméně do konce třetího čtvrtletí 21 Situace na bankovním trhu Zátěžové testy České národní banky potvrdily, že český bankovní sektor zůstává odolný vůči šokům vzešlým z potenciálně nepříznivého makroekonomického vývoje v období Bankovní úvěry se v květnu 21 meziročně zvýšily pouze o 1 %, bankovní vklady o +,3 % Čistý zisk celého bankovního sektoru v 1. čtvrtletí 21 meziročně vzrostl o 16 % 5

6 Ukazatel spokojenosti klientů (CSI) Stabilní na úrovni překračující hodnotu před finanční krizí České spořitelně se podařilo udržet spokojenost svých klientů na stabilní úrovni, a to i přes všechny aktivity ostatních účastníků na trhu Česká spořitelna se zaměřila na zlepšení proaktivního přístupu, efektivity a spolehlivosti procesů, stejně jako na zavedení nových systémů, zejména v oblasti drobného bankovnictví a řízení lidských zdrojů Plnění potřeb klientů, zlepšování produktů a kvality služeb patří mezi hlavní priority banky Všichni vedoucí pracovníci banky mají nastaveny individuální výkonnostní ukazatele zaměřené na vztah ke klientům, včetně jejich spokojenosti a loajality 76,1 Ukazatel spokojenosti klientů 73,8 75,4 76,5 76,3 5/28 11/28 5/29 11/29 5/21 Ukazatel spokojenosti klientů (Customer satisfaction index - CSI) měří pravidelně dvakrát ročně celkovou spokojenost klientů se službami příslušné banky Údaje jsou získávány nezávislou externí agenturou prostřednictvím telefonického dotazování vybraných 2 6 klientů České spořitelny 6

7 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 7

8 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát Provozní náklady se meziročně snížily o 5 % v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos , Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2% Čisté příjmy z poplatků a provizí ,6% Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,6% Všeobecné provozní náklady ,6% Ostatní provozní výsledky ,4% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) ,5% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) na Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) 114 na Zisk/(ztráta) před zdaněním ,6% Daň z příjmu ,6% Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly , Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti ,8% náležející nekontrolním podílům na Provozní výnosy ,7% Provozní náklady ,6% Provozní zisk , 8

9 Finanční výkazy rozvaha (aktiva) Celková aktiva vzrostla od počátku roku o 8 % v mil. Kč Změna Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,5% Pohledávky za bankami ,2% Pohledávky za klienty ,2% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,4% Aktiva určená k obchodování ,2% Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) ,7% Finanční aktiva na prodej (AFS) , Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) ,2% Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí ,4% Nehmotný majetek ,3% Hmotný majetek ,3% Daňové pohledávky ,6% Ostatní aktiva ,2% Aktiva celkem ,4% 9

10 Finanční výkazy rozvaha (pasiva) Klientské vklady se od počátku roku zvýšily o 9 % v mil. Kč Změna Závazky k bankám ,6% Závazky ke klientům , Emitované dluhopisy ,1% Pasiva určená k obchodování ,3% Ostatní rezervy ,7% Daňové závazky ,8% Ostatní pasiva ,2% Podřízený dluh ,9% Celkový kapitál ,9% náležející nekontrolním podílům ,3% náležející akcionářům mateřské společnosti ,1% Pasiva celkem ,4% 1

11 Analýza výkonnosti Provozní zisk dosáhl téměř 13 mld. Kč Provozní zisk se meziročně snížil o,4 mld. Kč Ovlivněno poklesem čistého zisku z obchodních operací (o,9 mld. Kč) a čistého úrokového výnosu, které byly oba v roce 29 velmi vysoké; provozní náklady se snížily o 5 % Čistý zisk z obchodních operací meziročně poklesl o 39 %, zpět na běžnou úroveň 1,4 mld. Kč Zásluhou výnosů z obchodování s cennými papíry (snížení o 61 % na,4 mld. Kč) z důvodu nižšího výsledku ve 2. čtvrtletí jako reakce na částečně rostoucí averzi k rizikovým aktivům a zvláště vzhledem k vysoké srovnávací bázi loňského roku Výnosy z operací s cizími měnami poklesly o 12 % na 1, mld. Kč opět z důvodu mimořádných výsledků roku 29 Výsledky z finančních aktiv se dále zlepšily v návaznosti na oživení na finančních trzích Vyšší výnosy z prodeje cenných papírů z portfolia finančních aktiv na prodej (AFS) v držení Penzijního fondu ČS v mld. Kč Vývoj provozního zisku (v mil. Kč) % 8% % % -3% provozní zisk meziroční růst Struktura provozních výnosů za 5 let,1,8 4,6,2,7 4,8 1,4 11,6,2 1,2 5,4,, 2,2 1,4 5,5 6, 14,4 15,5 15, výnosy z pojišťovací činnosti čistý zisk z obchodování čisté příjmy z poplatků a provizí čistý úrokový výnos

12 Analýza výkonnosti Čistý úrokový výnos odráží nízké úrokové sazby Čistý úrokový výnos meziročně poklesl o 3 % z důvodu nižší úvěrové aktivity a prostředí nízkých úrokových sazeb, stále ale představuje 67 % z celkových výnosů V porovnání s 1. čtvrtletím 21 vzrostl čistý úrokový výnos ve 2. čtvrtletí 21 o 2 % Průměrný 3M PRIBOR se meziročně snížil o 112 bazických bodů Čistý úrokový výnos z klientských obchodů zůstal ve srovnání s 1. pololetím 29 na stejné úrovni Objem úvěrů poskytnutých klientům se meziročně snížil o,6 %; objem závazků ke klientům se zvýšil o 7 % Čistý úrokový výnos z operací s bankami meziročně poklesl o 8 % v návaznosti na nízké tržní úrokové sazby Průměrná dvoutýdenní REPO sazba se snížila o 86 bazických bodů Čistý úrokový výnos z operací s cennými papíry se meziročně snížil o 17 % Z důvodu nižších průměrných objemů cenných papírů Nižší čistý úrokový výnos z operací s cennými papíry a z operací s bankami způsobil pokles čisté úrokové marže (na úročená aktiva) na 3,87 % % 4% 3% 2% 1% Vývoj čistého úrokového výnosu (v mil. Kč) % % % % -3% čistý úrokový výnos 3,58% 3,61% Čistá úroková marže 3,95% meziroční růst 4,2 3,87% % 2 15% 1 5% -5% 12

13 Analýza výkonnosti Dynamický růst čistých příjmů z poplatků a provizí Čisté příjmy z poplatků z úvěrových obchodů a s nimi souvisejících produktů meziročně vykázaly nejrychlejší růst, a to o 17 % Jejich podíl v celkových čistých příjmech z poplatků činí téměř 28 % Podporovány prodejem pojištění úvěrů v období ekonomické nestability Čisté příjmy z poplatků z platebních transakcí a za vedení účtů meziročně vzrostly o 3 % Jejich příspěvek k celkovým čistým příjmům z poplatků se snížil z 59 % v prvním pololetí 29 na současných 56 % Čisté příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry meziročně stouply o 5 % Ovlivněno oživením na finančních trzích a vyšší poptávkou klientů po investičních produktech v mld. Kč 4 2 Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (v mil. Kč) % 6% 3% 3% 9% čisté příjmy z poplatků a provizí meziroční růst Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let,6,6,5,4,5,4,5,6,6,6 3,3 3,3 3,1 2,7 2,8,9,9 1,1 1,4 1, ostatní z obchodování s cennými papíry z platebních transakcí z úvěrů 15% 12% 9% 6% 3% -3% 13

14 Analýza výkonnosti Pokračující snižování provozních nákladů Pokles provozních nákladů zásluhou snižování ve všech nákladových položkách Vývoj provozních nákladů (v mil. Kč) Mezičtvrtletní porovnání vykazuje 4% pokles provozních nákladů (2. čtvrtletí 21 oproti 1. čtvrtletí 21) Personální náklady meziročně poklesly o 5 % Ovlivněno nižším počtem zaměstnanců v meziročním porovnání a pouze omezeným zvýšením základních platů % % % -5% provozní náklady meziroční růst 15% 1 5% -5% Ostatní administrativní náklady se meziročně snížily o 5 % Hlavní pokles ve výdajích na IT a kancelářské vybavení a služby Odpisy majetku meziročně poklesly o 2 % Díky nižším odpisům nehmotných aktiv v mld. Kč Struktura provozních nákladů za 5 let 1,7 3,1 1,7 3,5 1,4 1,3 1,3 4,3 4,2 4, 3,6 3,9 4,2 4,3 4, odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady 14

15 Analýza výkonnosti Celkové prostředky klientů ve správě FS ČS Objem klientských aktiv se meziročně zvýšil o 8 % (od počátku roku o 9 %) Bankovní vklady meziročně vykázaly 7% růst (+11 % od počátku roku) díky vkladům podniků a veřejného sektoru Vklady na viděnou meziročně vzrostly o 13 % a jejich podíl na celkových vkladech se v meziročním porovnání zvýšil ze 71 % na 75 % Aktiva v domácích podílových fondech spravovaných Investiční společností ČS se meziročně zvýšila o 17 % (od počátku roku o 8 %) zásluhou oživení na finančních trzích a rostoucích prodejů Celková aktiva v podílových fondech (včetně Reico a zahraničních fondů) se meziročně zvýšila o 12 % na 68,5 mld. Kč jako důsledek zvýšení čistých prodejů a nárůstu tržních cen aktiv Aktiva klientů v Penzijním fondu ČS meziročně vzrostla o 9 % (od počátku roku o 4 %) Obhospodařovaná aktiva klientů (bez podílových fondů) se zvýšila o 15 % (o 4 % od počátku roku) mld. Kč Celkové klientské prostředky 732,1 74,8 + 8 % meziročně 734,2 798, 28 3/6/9 29 3/6/1 SS ČS PF ČS ČS AM IS ČS fondy IFRS, mld. Kč 28 3/6/9 29 3/6/1 Meziroční změna ČS - bankovní vklady 525, 543,8 521,9 58,1 6,7% ČS - správa aktiv 35,6 32,2 35,7 37,2 15,4% ISČS - podílové fondy 51,4 45,3 51,7 53,1 17,2% Penzijní fond ČS 29,7 31, 32,5 33,7 8,8% Stavební spořitelna ČS 9,4 88,5 92,4 93,9 6,1% Celkem 732,1 74,8 734,2 798, 7,7% ČS Poznámka: změna metodiky podílových fondů, zahrnuje aktiva distribuovaná v ČR 15

16 Analýza výkonnosti Kapitálová přiměřenost (ČNB) Finanční skupina České spořitelny má dostatek vlastního kapitálu pro budoucí růst Kapitálová přiměřenost skupiny České spořitelny (Tier I + Tier II) se meziročně zvýšila o 13 bazických bodů díky vyššímu kapitálu Tier I Kapitál Tier I meziročně vzrostl o 16 % zásluhou nerozděleného zisku z roku 29 Celkový kapitál (Tier I + Tier II) se v porovnání s 1. pololetím loňského roku zvýšil o 12 % Celkové kapitálové požadavky zůstaly meziročně stabilní (+1 %) Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku vzrostl o,5 mld. Kč, požadavek k tržnímu riziku se snížil o,3 mld. Kč Rizikově vážená aktiva se v meziročním porovnání zvýšila o 5,8 mld. Kč (tj. o 1,5 %) Kapitálová přiměřenost podle ČNB (Basel 2) Mateřská banka, mil. Kč 3/6/29 31/12/29 3/6/21 Tier I Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 1,5% 1,5% 12,2% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 12,2% 12,3% 13,4% ČS Finanční skupina, mil. Kč 3/6/29 31/12/29 3/6/21 Tier I Tier I+II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 1,7% 1,6% 12,3% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 12,2% 12,2% 13,5% 16

17 Analýza výkonnosti Rizikové náklady pod kontrolou Vývoj úvěrového portfolia odráží opožděný efekt dopadu zpomalení ekonomiky, ke kterému došlo v minulém roce, a to jak na straně růstu úvěrů, tak i kvality aktiv Kvalita úvěrového portfolia se vyvíjí v souladu s očekáváním a odpovídá celkovému hospodářskému vývoji Řízení úvěrového rizika je dobře připraveno řídit rizika a příležitosti Rizikové náklady se po období růstu ustálily Krytí rizikových úvěrů zůstává na stabilní úrovni Připraveno podporovat růst, jakmile dojde k oživení trhu 17

18 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio FS ČS Úvěrové portfolio skupiny České spořitelny prakticky stabilní Celkové úvěrové portfolio skupiny České spořitelny meziročně lehce pokleslo o 1,1 % (tj. o 5,3 mld. Kč) Růst spotřebitelských úvěrů, úvěrů veřejnému sektoru, úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům a úvěrů ze stavebního spoření nemohl plně vyrovnat pokles v segmentu velkých podniků Stavební spořitelna 9,4% Konsolidované úvěry klientům k 3. červnu 21 Leasing 1,9% Ostatní 1,7% Banka 87, Podíl dceřiných společností na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny je dlouhodobě stabilní na úrovni 13, % Limitované příležitosti v oblasti leasingu a factoringu jsou vyváženy úvěry poskytnutými stavební spořitelnou v mil. Kč, IFRS Meziroční změna I. Pouze ČS ,6% II.1. Stavební spořitelna ČS ,2% II.2. Leasing (sal, sau) ,6% II.3. Factoring ČS ,9% II.4. Brokerjet ČS ,9% II.5. Ostatní dceřiné společnosti , III. Konsolidační položky ,7% Celkové úvěry klientům (konsolidováno) ,1% 18

19 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Retailové úvěry lehce vzrostly, korporátní poklesly Úvěry retailovým klientům se meziročně zvýšily o 2 %, zvláště díky Spotřebitelským úvěrům (růst o 2 %); úvěrům poskytnutých malým podnikům (+7 %) a úvěrům z kreditních karet (+27 %) Korporátní úvěry zaznamenaly v meziročním porovnání pokles o 5 %, a to zvláště kvůli velkým podnikům Úvěry velkým podnikům skupiny (GCIB) se snížily o 22 % Úvěry velkým podnikům (ČS) poklesly o 8 % Úvěry malým a středním podnikům vzrostly o 3 % Veřejný sektor růst o 13 % v mld. Kč 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Vývoj úvěrového portfolia 246,6 259,6 258, 1 22, , 165, 162,3 16, ,2 119, 27% 4 14% 1 2% 2-1% červen 21 retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů Klientské úvěry banky dle segmentů k 3. červnu 21 Celkové hypotéky vč. korporátních 42,1% Ostatní,7% Velké podniky 12,8% Mikro podniky vč. podnikatelů 19,2% -2 Spotřeb. úvěry vč. kredit. karet 2,1% Veřejný sektor 5,1% 19

20 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Spotřebitelské úvěry meziročně nejrychleji rostoucím produktem Hypotéky fyzickým osobám meziročně beze změny (růst o,1 mld. Kč) Vývoj hypotečních úvěrů FO Hypotéky poskytnuté v 1. pololetí 21: průměrná doba splatnosti úvěru se dále snížila na 22,8 let (23,1 let v roce 29), průměrná výše poskytnutého úvěru na stabilní hodnotě 1,6 mil. Kč Celé portfolio: průměrná doba splatnosti úvěru je 21,2 roku, zbytková doba splatnosti 17, let a průměrná hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti činí 62,9 % v mld. Kč ,1 41% 111,6 39% 116,1 117,8 116,5 4% 1% Vývoj spotřebitelských úvěrů červen 21 hypoteční úvěry FO meziroční růst Spotřebitelské úvěry se meziročně zvýšily o 2 %, tj. o 1,9 mld. Kč Zásluhou hotovostních úvěrů a kontokorentů v mld. Kč ,7 16% 58,8 23% 73, 24% 79,2 79,2 9% 2% červen % 3 25% 2 15% 1 5% Poznámka: spotřebitelské úvěry zahrnují americké hypotéky, ale nikoli úvěry z kreditních karet spotřebitelské úvěry meziroční růst 2

21 Analýza výkonnosti Rizikové náklady stabilizovány Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových hrubých klientských úvěrech se dále zvýšil na úroveň 6,2 % Ovlivněno zvláště velkými korporátními klienty, kteří byli zasaženi pokračující omezenou ekonomickou aktivitou Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami na úrovni 66 % Klientské portfolio úvěrů FS ČS: podíl rizikových úvěrů (NPL); krytí úvěrů opravnými položkami 7, 6,2% 1 6, 5,4% 4,8% 5, 4,4% 3,6% 8 4, 3, 7 2, 63% 66% 68% 66% 6 1,, 4 6/29 9/29 12/29 3/21 6/21 Rizikové náklady skupiny ČS dosáhly anualizované hodnoty 23 bazických bodů Stabilizace na stejné úrovni z 1. čtvrtletí 21 bazické body FS ČS - rizikové úvěry (NPL) FS ČS - celkové opravné položky/rizikové úvěry (NPL) Rizikové náklady klientských úvěrů (anualizované) /29 9/29 12/29 3/21 6/21 pouze ČS FS ČS 21

22 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 22

23 Makroekonomický vývoj Česko propadlo ve stejný čas a stejně hluboko jako EMU, v letošním roce ale poroste rychleji Základní scénář: česká ekonomika v letošním roce poroste o 1,8 % poté, co v 29 poklesla o -4, % Loňský rok byl ovlivněn zejména snížením zásob (stejně jako jinde) a poklesem fixních investic Bez zásob by byl pokles HDP méně dramatický (kolem -2,5 %) Spotřeba domácností v roce 29 poklesla o,2 %, ale v mezičtvrtletním srovnání Q11/Q49 se odrazila na +,7 %, což bylo dříve a výrazněji než se očekávalo Ačkoli se nezaměstnanost snižuje, tento silný růst není udržitelný (více se jedná o dopad přechodného zpomalení míry úspor), za celý rok 21 spotřeba domácností poklesne o,1 % (nižší spotřebitelské úvěry, slabý trh práce) Fixní investice se v roce 29 snížily o 9,2 % díky omezené dostupnosti úvěrů, vysokým volným kapacitám a zpomalení ve stavebnictví; v 1. pololetí 21 poklesly ze stejných důvodů o cca 5,7 % v tis. Kč % 6% 4% 2% 7, 314,2 Klíčové ekonomické ukazatele 342,8 353,6 348,2 352,7 6,1% 2,3% -4, 1,8% e HDP per capita růst reálného HDP Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 8,1% 6,6% 6,6% 7,3% 2,5% 2,8% 8,4% 5,4% 6,4% 1,1% 8,1% 4, 9,1% 2,1% 1,3% e nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% 23

24 Makroekonomický vývoj Zotavování průmyslu zásluhou rostoucího světového obchodu, fiskální konsolidace v EMU nemá dramatický dopad Průmysl silně profituje z nárůstu německého exportu, fiskální konsolidace zatěžuje růst v EMU, ale mnohem méně v ČR 1. Přímá angažovanost ČR v zemích PIGS je malá (zhruba 7,2 % celkového českého vývozu) 2. ČR není tak závislá na finální spotřebě v EMU jako spíše na vývozu z Německa, Francie atd. Česko je svázáno se světovou ekonomikou více (prostřednictvím německého vývozu) než je na první pohled patrno 3. Silný růst německého průmyslu a vývozu (hnáno Čínou a momentálně slabým EUR) ztlumí bolest z (německé) plánované fiskální konsolidace 4. Průmysl tvoří velkou část české ekonomiky, a je tak hlavním tahounem celkového růstu VI.99 Průmyslová produkce ČR, meziročně v %, 6M průměr Německý vývoz do zemí mimo EU27, meziročně v %, 6M průměr VI. VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI Průmyslová výroba ve 2. pololetí 21 zpomalí, ale neočekává se dvojitý pokles (další recese) Index nákupních manažerů vykazuje snížení, ale měl by se pohybovat nad 5, vývoj ve 2. pololetí 21 tudíž zpomalí Nepředpokládá se žádné zlepšení situace na pracovním trhu VI.94 VI.95 Německé vývozy mimo EU27, meziročně %, 6M průměr Vážený USD, meziročně %, 6M průměr, (+ znamená meziroční posílení dolaru) VI.96 VI.97 VI.98 VI.99 VI. VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI

25 Makroekonomický vývoj Jádrová inflace nízká, index spotřebitelských cen směřuje zpět k cíli díky daním Inflace stále tlumena (nízká jádrová inflace), ale očekává se její růst na průměrnou hodnotu 1,3 % s dosažením cíle 2,4 % v posledním čtvrtletí 21 H1 21: inflaci zvyšovaly pouze ceny pohonných hmot a lednové zvýšení daní, ve 2. pololetí 21 se přidají i ceny potravin; nicméně jádrová inflace zůstává nízká 211: dopad zvýšených daní (zásluhou fiskální konsolidace), růst jádrové inflace z důvodu oživení spotřeby Úrokové sazby jsou díky snížení v květnu 21 na svém dně průměrný 3M PRIBOR v roce 21 dosáhne 1,3 % Dvoutýdenní repo sazba byla v květnu překvapivě snížena o 25 bazických bodů na hodnotu,75 %, tato úroveň se očekává nejméně do konce 3. čtvrtletí 21 Sazby zůstanou na nižší úrovni po delší dobu než bylo původně předpokládáno z důvodu plánu fiskální konsolidace. Lokální konsolidace umaže z růstu cca 1,2 procentního bodu (za stejných ostatních podmínek), což je něco, co chce ČNB vyrovnat. Konec roku 211 na hodnotě 1,5 % Vývoj koruny Koruna v roce 21 posílí na průměrnou hodnotu 25,4 CZK/EUR (platební bilance příznivá, konvergence a sentiment se zlepšují) ale proces je/bude přerušován příležitostnými epizodami zvýšené averze k riziku. Na konci roku 21 by měla dosáhnout hodnoty 24,7 CZK/EUR 211: další zvýraznění rozdílu v rychlosti růstu mezi EMU a ČR díky tvrdší konsolidaci jihu Evropy a větším strukturálním problémům. Můžeme očekávat pokračující posílení (24,5 CZK/EUR) % 8% 6% 5% 3% 2% I.8 III.8 28,3 V.8 Vývoj úrokových sazeb, inflace a měnového kurzu 2,5% 2,3% Příspěvky k růstu inflace (p. b.) VII.8 IX.8 27,8 2,8% 3,1% XI.8 I.9 25, Ceny pohonných hmot (PH) Korigovaná inflace bez PH a potravin Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Nepřímé daně v neregulovaných cenách Regulované ceny Meziroční růst spotřebitelských cen (v %) III.9 6,4% 4, V.9 VII.9 26,4 IX.9 2,2% 1,1% 25, e CZK/EUR (průměr) krátkodobá úroková sazba (3M, průměr) CPI (průměr) XI.9 I.1 III V.1 1 1,3% 5 1,3% 25

26 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 26

27 Vývoj bankovního trhu Zdravý bankovní sektor Není nutná žádná státní podpora, ani se o ní v současnosti neuvažuje Silná likvidní a kapitálová pozice Poměr úvěrů k vkladům v bankovním sektoru na bezpečných 77 % v květnu 21; celková kapitálová přiměřenost na úrovni 14,3 % v březnu 21 Bankovní sektor je nezávislý na zahraničních zdrojích, jeho čistá vnější pozice je pozitivní, činí 6% HDP Nízké celkové zadlužení ekonomiky Navzdory rychlému růstu objemu úvěrů v minulých 5 letech představují celkové úvěry pouze 53 % HDP Zanedbatelná výše úvěrů poskytnutých v cizích měnách Cizoměnové úvěry tvoří 13 % celkových úvěrů a z 95 % jsou kryty cizoměnovými vklady (květen 21) Nižší tempo růstu bankovních aktiv Taženo zejména retailovými úvěry Pokles korporátních úvěrů (v březnu 21 se meziročně snížily o -7 %) V roce 21 se očekává mírné zrychlení v korporátním sektoru (oživení průmyslu) Mezibankovní a dluhopisové trhy se postupně stabilizují Zdroj: ČNB, vlastní odhady v mld. Kč v mld. Kč Bankovní trh - vývoj celkových aktiv 97% % % % % e celková aktiva podíl celkových aktiv k HDP (%) Bankovní trh - vývoj úvěrů a vkladů % % % 8% % % % e celkové úvěry celkové vklady meziroční růst celkových úvěrů meziroční růst celkových vkladů 1% % 2 15% 1 5% 27

28 Tržní podíly ČS si udržuje prvenství na trhu (k ) Přehled aktuálních tržních podílů * První pozice: dle počtu klientů (5,3 mil.) dle celkových úvěrů klientům (podíl 22 %) 27 % retailové úvěry, 2 % korporátní úvěry v hypotékách FO (podíl 23 %) ve spotřebitelských úvěrech (podíl 43 %) dle celkových vkladů (podíl 24 %) 29 % retailové vklady, 12 % korporátní vklady v platebních kartách (podíl 38 %) 39 % v kreditních kartách dle celkových aktiv (podíl 22 %) Druhá pozice: na trhu podílových fondů (podíl 28 %) Složení trhu stabilní Koncentrovaný bankovní trh Celkem 39 bank, z toho 32 vlastněných zahraničními subjekty 3 dominantní hráči, včetně ČS * Údaje k 31. březnu 21; data k 3. červnu 21 nejsou zatím k dispozici Zdroje: statistika ČNB, AKAT, Asociace bankovních karet 35% 3 25% 2 15% 1 5% 35% 3 25% 2 15% 1 5% Vývoj podílů na trhu - aktiva 3/9 6/9 9/9 12/9 3/1 Celková aktiva Retailové úvěry Celkové hypotéky Vývoj podílů na trhu - pasiva 3/9 6/9 9/9 12/9 3/1 Primární vklady Retailové vklady Korporátní vklady 28

29 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 29

30 Hlavní ukazatele v mld. Kč Počet zaměstnanců a počet poboček počet zaměstnanců počet poboček Vývoj úvěrů a vkladů 5 75,8 645,9 647,5 591, ,5 27% 461,4 469,2 463, ,4 329,1 2 16% 1 12% 7% 1 1 9% 2% -1% úvěry vklady meziroční růst úvěrů meziroční růst vkladů v tisících Vývoj počtu debetních a kreditních karet* 2 648, , 2 75, , ,6 39% 31% 622,2 553,3 447,1 476,5 459,2-11% pol debetní karty kreditní karty kreditní karty meziroční růst *Vývoj kreditních karet ovlivněn pokračujícím vyřazováním neaktivních karet; objem transakcí se meziročně zvýšil o 23 % 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 987,2 21,5 Vývoj Internetového bankovnictví (Servis 24 + Business 24) 1 83, 3, ,8 39, , ,8 41,6 45, počet transakcí (v mil.) počet klientů (v tis.)

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupiny ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. listopad Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Za první pololetí roku 2009 vykázala skupina KB čistý zisk ve výši 5 806 milionů Kč. Banka o lidech, Obsah 2 Hlavní události prvního pololetí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. listopadu Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6.

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. srpen Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více