Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha"

Transkript

1 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer

2 Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s očekáváním, odrážejí zpožděný vliv ekonomického zpomalení a historicky nízké tržní úrokové sazby Česka spořitelna vytvořila vysoký provozní zisk ve výši téměř 13 mld. Kč, který byl ale v meziročním srovnání nižší o,4 mld. Kč (tj. o 3 %), zvláště z důvodu poklesu čistého zisku z obchodních operací o,9 mld. Kč z jeho mimořádně vysoké úrovně dosažené v prvním pololetí 29 Klíčové výnosy (tj. čistý úrokový výnos spolu s čistými příjmy z poplatků a provizí) zůstaly v porovnání s 1. pololetím 29 na stabilní úrovni Provozní náklady se meziročně snížily o 5 % zásluhou pokračujícího důsledného řízení nákladů, které se odráží v poklesu všech nákladových položek Čistý zisk dosáhl 5,9 mld. Kč a vykázal 7% meziroční snížení, které bylo způsobeno nižším provozním ziskem a vyšší tvorbou opravných položek k úvěrům Vývoj úvěrového portfolia odráží současnou ekonomickou situaci; úvěry poskytnuté klientům finanční skupiny České spořitelny meziročně lehce poklesly o 1 % Z důvodu nižšího objemu úvěrů poskytnutých korporátním klientům (meziročně -5 %), retailové úvěry se naopak zvýšily o 2 %, zásluhou úvěrů pro malé podniky, veřejný sektor a spotřebitelských úvěrů Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkovém portfoliu úvěrů činí 6,2 %; rizikové náklady skupiny ČS se stabilizovaly na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí 21, tj. na 23 bazických bodech Ratingová hodnocení České spořitelny hlavními ratingovými agenturami (Moody s, Fitch Ratings a Standard&Poor s) potvrzena na současné úrovni (dlouhodobý rating dosahuje hodnot A1 a A) 2

3 Hlavní obchodní fakta 1. pololetí 21 Spokojenost klientů se v porovnání s předchozím měřením nezměnila a opět přesahuje úroveň před počátkem krize Důvěru klientů potvrzuje i pokračující růst bankovních vkladů; celkový objem závazků ke klientům se meziročně zvýšil o 7 % (od počátku roku o 9 %) Česká spořitelna uskutečnila další krok ke zvýšení využití evropských finančních nástrojů pro české podniky uzavřením dvou důležitých dohod s Evropskou investiční bankou (EIB) Půjčka Global Loan v celkové částce 2 mil. EUR je určena pro dlouhodobé financování malých a středních podniků a veřejného sektoru Risk Sharing Energy Efficiency Global Loan v hodnotě 1 mil. EUR s využitím pro financování projektů v oblasti výroby obnovitelné energie EIB sdílí rizika s ČS Zásluhou Evropské investiční banky může Česka spořitelna svým klientům nabídnout dlouhodobé úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou S celkovým objemem dosud financovaných projektů ve výši 7 mil. EUR je Česká spořitelna jedním z největších partnerů Evropské investiční banky v regionu střední a východní Evropy Česká spořitelna převzala pobočky HSBC Premier poté, co banka HSBC veřejně oznámila, že ukončuje své aktivity drobného bankovnictví v České republice Česká spořitelna nabídla klientům HSBC hladký převod do ČS a stávající zaměstnance poboček HSBC Premier oslovila s nabídkou zaměstnání Česká spořitelna vytvořila svou vlastní značku ČS Premier, pod níž bude nabízet od posledního čtvrtletí 21 služby pro segment klientů s vyššími příjmy 3

4 Finanční výsledky Poměr nákladů k výnosům se dále zlepšil Provozní zisk meziročně poklesl o 3 % na 13, mld. Kč vlivem opožděného efektu dopadu zpomalení ekonomiky v roce 29 a klesajících tržních úrokových sazeb Provozní výnosy se snížily o 4%, pokles provozních nákladů činil 5 % Návratnost kapitálu dosáhla 18,1 % i přes vysokou úroveň vlastního kapitálu Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 42,2 % Poměr úvěrů k vkladům poklesl na úroveň 65,7 % (na konci roku 29 činil 72,5 %) Výsledek pokračujícího silného růstu klientských vkladů 3 25% 2 15% 1 5% Návratnost kapitálu 22, 22,9% 21, 19,9% 18,1% Poměr nákladů k výnosům 52,8% 52,8% 47,3% 42,5% 42,2% ,3% Poměr úvěrů k vkladům 7,9% 67,3% 6,3% 65,7% /26 6/27 6/28 6/29 6/21 4

5 Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika se ve 2. čtvrtletí 29 dostala z recese a v každém z následujících třech čtvrtletích rostla o,5 % proti předchozímu čtvrtletí, růst ve 2. čtvrtletí 21 byl dokonce vyšší (odhad +,9 % mezičtvrtletně) Meziroční růst byl v 1. pololetí 21 ovlivněn čistými vývozy a zásobami, fyzické doplňování skladů začalo v 1. čtvrtletí 21 Oživení díky průmyslu na nabídkové straně a zásluhou vývozu / zásob na straně poptávkové Nezaměstnanost se na konci června 21 snížila na 8,5 %, což byl rychlejší pokles než bylo očekáváno jak Ministerstvem financí, Českou národní bankou, tak i Českou spořitelnou Pracovní trh profitoval ze silného cyklického oživení a naší otevřenosti vůči světu Hodnota koruny vůči euru byla v 1. pololetí 21 volatilní z důvodu averze k riziku díky situaci v Řecku/Španělsku, Maďarsku a podobným záležitostem, ale celkově posílila směrem k fundamentálně odůvodněné úrovni 25, CZK/EUR Koruna posílala z úrovně kolem 26,2 na konci roku 29 na hodnotu kolem 25,3 na začátku července. Během léta zůstane volatilní z důvodu dluhových problémů, nervozity na trhu a nižší aktivity Základní úroková sazba ČNB je na svém historickém minimu,75 %, tuto úroveň lze očekávat nejméně do konce třetího čtvrtletí 21 Situace na bankovním trhu Zátěžové testy České národní banky potvrdily, že český bankovní sektor zůstává odolný vůči šokům vzešlým z potenciálně nepříznivého makroekonomického vývoje v období Bankovní úvěry se v květnu 21 meziročně zvýšily pouze o 1 %, bankovní vklady o +,3 % Čistý zisk celého bankovního sektoru v 1. čtvrtletí 21 meziročně vzrostl o 16 % 5

6 Ukazatel spokojenosti klientů (CSI) Stabilní na úrovni překračující hodnotu před finanční krizí České spořitelně se podařilo udržet spokojenost svých klientů na stabilní úrovni, a to i přes všechny aktivity ostatních účastníků na trhu Česká spořitelna se zaměřila na zlepšení proaktivního přístupu, efektivity a spolehlivosti procesů, stejně jako na zavedení nových systémů, zejména v oblasti drobného bankovnictví a řízení lidských zdrojů Plnění potřeb klientů, zlepšování produktů a kvality služeb patří mezi hlavní priority banky Všichni vedoucí pracovníci banky mají nastaveny individuální výkonnostní ukazatele zaměřené na vztah ke klientům, včetně jejich spokojenosti a loajality 76,1 Ukazatel spokojenosti klientů 73,8 75,4 76,5 76,3 5/28 11/28 5/29 11/29 5/21 Ukazatel spokojenosti klientů (Customer satisfaction index - CSI) měří pravidelně dvakrát ročně celkovou spokojenost klientů se službami příslušné banky Údaje jsou získávány nezávislou externí agenturou prostřednictvím telefonického dotazování vybraných 2 6 klientů České spořitelny 6

7 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 7

8 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát Provozní náklady se meziročně snížily o 5 % v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos , Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2% Čisté příjmy z poplatků a provizí ,6% Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,6% Všeobecné provozní náklady ,6% Ostatní provozní výsledky ,4% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) ,5% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) na Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) 114 na Zisk/(ztráta) před zdaněním ,6% Daň z příjmu ,6% Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly , Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti ,8% náležející nekontrolním podílům na Provozní výnosy ,7% Provozní náklady ,6% Provozní zisk , 8

9 Finanční výkazy rozvaha (aktiva) Celková aktiva vzrostla od počátku roku o 8 % v mil. Kč Změna Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,5% Pohledávky za bankami ,2% Pohledávky za klienty ,2% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,4% Aktiva určená k obchodování ,2% Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) ,7% Finanční aktiva na prodej (AFS) , Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) ,2% Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí ,4% Nehmotný majetek ,3% Hmotný majetek ,3% Daňové pohledávky ,6% Ostatní aktiva ,2% Aktiva celkem ,4% 9

10 Finanční výkazy rozvaha (pasiva) Klientské vklady se od počátku roku zvýšily o 9 % v mil. Kč Změna Závazky k bankám ,6% Závazky ke klientům , Emitované dluhopisy ,1% Pasiva určená k obchodování ,3% Ostatní rezervy ,7% Daňové závazky ,8% Ostatní pasiva ,2% Podřízený dluh ,9% Celkový kapitál ,9% náležející nekontrolním podílům ,3% náležející akcionářům mateřské společnosti ,1% Pasiva celkem ,4% 1

11 Analýza výkonnosti Provozní zisk dosáhl téměř 13 mld. Kč Provozní zisk se meziročně snížil o,4 mld. Kč Ovlivněno poklesem čistého zisku z obchodních operací (o,9 mld. Kč) a čistého úrokového výnosu, které byly oba v roce 29 velmi vysoké; provozní náklady se snížily o 5 % Čistý zisk z obchodních operací meziročně poklesl o 39 %, zpět na běžnou úroveň 1,4 mld. Kč Zásluhou výnosů z obchodování s cennými papíry (snížení o 61 % na,4 mld. Kč) z důvodu nižšího výsledku ve 2. čtvrtletí jako reakce na částečně rostoucí averzi k rizikovým aktivům a zvláště vzhledem k vysoké srovnávací bázi loňského roku Výnosy z operací s cizími měnami poklesly o 12 % na 1, mld. Kč opět z důvodu mimořádných výsledků roku 29 Výsledky z finančních aktiv se dále zlepšily v návaznosti na oživení na finančních trzích Vyšší výnosy z prodeje cenných papírů z portfolia finančních aktiv na prodej (AFS) v držení Penzijního fondu ČS v mld. Kč Vývoj provozního zisku (v mil. Kč) % 8% % % -3% provozní zisk meziroční růst Struktura provozních výnosů za 5 let,1,8 4,6,2,7 4,8 1,4 11,6,2 1,2 5,4,, 2,2 1,4 5,5 6, 14,4 15,5 15, výnosy z pojišťovací činnosti čistý zisk z obchodování čisté příjmy z poplatků a provizí čistý úrokový výnos

12 Analýza výkonnosti Čistý úrokový výnos odráží nízké úrokové sazby Čistý úrokový výnos meziročně poklesl o 3 % z důvodu nižší úvěrové aktivity a prostředí nízkých úrokových sazeb, stále ale představuje 67 % z celkových výnosů V porovnání s 1. čtvrtletím 21 vzrostl čistý úrokový výnos ve 2. čtvrtletí 21 o 2 % Průměrný 3M PRIBOR se meziročně snížil o 112 bazických bodů Čistý úrokový výnos z klientských obchodů zůstal ve srovnání s 1. pololetím 29 na stejné úrovni Objem úvěrů poskytnutých klientům se meziročně snížil o,6 %; objem závazků ke klientům se zvýšil o 7 % Čistý úrokový výnos z operací s bankami meziročně poklesl o 8 % v návaznosti na nízké tržní úrokové sazby Průměrná dvoutýdenní REPO sazba se snížila o 86 bazických bodů Čistý úrokový výnos z operací s cennými papíry se meziročně snížil o 17 % Z důvodu nižších průměrných objemů cenných papírů Nižší čistý úrokový výnos z operací s cennými papíry a z operací s bankami způsobil pokles čisté úrokové marže (na úročená aktiva) na 3,87 % % 4% 3% 2% 1% Vývoj čistého úrokového výnosu (v mil. Kč) % % % % -3% čistý úrokový výnos 3,58% 3,61% Čistá úroková marže 3,95% meziroční růst 4,2 3,87% % 2 15% 1 5% -5% 12

13 Analýza výkonnosti Dynamický růst čistých příjmů z poplatků a provizí Čisté příjmy z poplatků z úvěrových obchodů a s nimi souvisejících produktů meziročně vykázaly nejrychlejší růst, a to o 17 % Jejich podíl v celkových čistých příjmech z poplatků činí téměř 28 % Podporovány prodejem pojištění úvěrů v období ekonomické nestability Čisté příjmy z poplatků z platebních transakcí a za vedení účtů meziročně vzrostly o 3 % Jejich příspěvek k celkovým čistým příjmům z poplatků se snížil z 59 % v prvním pololetí 29 na současných 56 % Čisté příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry meziročně stouply o 5 % Ovlivněno oživením na finančních trzích a vyšší poptávkou klientů po investičních produktech v mld. Kč 4 2 Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (v mil. Kč) % 6% 3% 3% 9% čisté příjmy z poplatků a provizí meziroční růst Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let,6,6,5,4,5,4,5,6,6,6 3,3 3,3 3,1 2,7 2,8,9,9 1,1 1,4 1, ostatní z obchodování s cennými papíry z platebních transakcí z úvěrů 15% 12% 9% 6% 3% -3% 13

14 Analýza výkonnosti Pokračující snižování provozních nákladů Pokles provozních nákladů zásluhou snižování ve všech nákladových položkách Vývoj provozních nákladů (v mil. Kč) Mezičtvrtletní porovnání vykazuje 4% pokles provozních nákladů (2. čtvrtletí 21 oproti 1. čtvrtletí 21) Personální náklady meziročně poklesly o 5 % Ovlivněno nižším počtem zaměstnanců v meziročním porovnání a pouze omezeným zvýšením základních platů % % % -5% provozní náklady meziroční růst 15% 1 5% -5% Ostatní administrativní náklady se meziročně snížily o 5 % Hlavní pokles ve výdajích na IT a kancelářské vybavení a služby Odpisy majetku meziročně poklesly o 2 % Díky nižším odpisům nehmotných aktiv v mld. Kč Struktura provozních nákladů za 5 let 1,7 3,1 1,7 3,5 1,4 1,3 1,3 4,3 4,2 4, 3,6 3,9 4,2 4,3 4, odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady 14

15 Analýza výkonnosti Celkové prostředky klientů ve správě FS ČS Objem klientských aktiv se meziročně zvýšil o 8 % (od počátku roku o 9 %) Bankovní vklady meziročně vykázaly 7% růst (+11 % od počátku roku) díky vkladům podniků a veřejného sektoru Vklady na viděnou meziročně vzrostly o 13 % a jejich podíl na celkových vkladech se v meziročním porovnání zvýšil ze 71 % na 75 % Aktiva v domácích podílových fondech spravovaných Investiční společností ČS se meziročně zvýšila o 17 % (od počátku roku o 8 %) zásluhou oživení na finančních trzích a rostoucích prodejů Celková aktiva v podílových fondech (včetně Reico a zahraničních fondů) se meziročně zvýšila o 12 % na 68,5 mld. Kč jako důsledek zvýšení čistých prodejů a nárůstu tržních cen aktiv Aktiva klientů v Penzijním fondu ČS meziročně vzrostla o 9 % (od počátku roku o 4 %) Obhospodařovaná aktiva klientů (bez podílových fondů) se zvýšila o 15 % (o 4 % od počátku roku) mld. Kč Celkové klientské prostředky 732,1 74,8 + 8 % meziročně 734,2 798, 28 3/6/9 29 3/6/1 SS ČS PF ČS ČS AM IS ČS fondy IFRS, mld. Kč 28 3/6/9 29 3/6/1 Meziroční změna ČS - bankovní vklady 525, 543,8 521,9 58,1 6,7% ČS - správa aktiv 35,6 32,2 35,7 37,2 15,4% ISČS - podílové fondy 51,4 45,3 51,7 53,1 17,2% Penzijní fond ČS 29,7 31, 32,5 33,7 8,8% Stavební spořitelna ČS 9,4 88,5 92,4 93,9 6,1% Celkem 732,1 74,8 734,2 798, 7,7% ČS Poznámka: změna metodiky podílových fondů, zahrnuje aktiva distribuovaná v ČR 15

16 Analýza výkonnosti Kapitálová přiměřenost (ČNB) Finanční skupina České spořitelny má dostatek vlastního kapitálu pro budoucí růst Kapitálová přiměřenost skupiny České spořitelny (Tier I + Tier II) se meziročně zvýšila o 13 bazických bodů díky vyššímu kapitálu Tier I Kapitál Tier I meziročně vzrostl o 16 % zásluhou nerozděleného zisku z roku 29 Celkový kapitál (Tier I + Tier II) se v porovnání s 1. pololetím loňského roku zvýšil o 12 % Celkové kapitálové požadavky zůstaly meziročně stabilní (+1 %) Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku vzrostl o,5 mld. Kč, požadavek k tržnímu riziku se snížil o,3 mld. Kč Rizikově vážená aktiva se v meziročním porovnání zvýšila o 5,8 mld. Kč (tj. o 1,5 %) Kapitálová přiměřenost podle ČNB (Basel 2) Mateřská banka, mil. Kč 3/6/29 31/12/29 3/6/21 Tier I Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 1,5% 1,5% 12,2% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 12,2% 12,3% 13,4% ČS Finanční skupina, mil. Kč 3/6/29 31/12/29 3/6/21 Tier I Tier I+II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 1,7% 1,6% 12,3% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 12,2% 12,2% 13,5% 16

17 Analýza výkonnosti Rizikové náklady pod kontrolou Vývoj úvěrového portfolia odráží opožděný efekt dopadu zpomalení ekonomiky, ke kterému došlo v minulém roce, a to jak na straně růstu úvěrů, tak i kvality aktiv Kvalita úvěrového portfolia se vyvíjí v souladu s očekáváním a odpovídá celkovému hospodářskému vývoji Řízení úvěrového rizika je dobře připraveno řídit rizika a příležitosti Rizikové náklady se po období růstu ustálily Krytí rizikových úvěrů zůstává na stabilní úrovni Připraveno podporovat růst, jakmile dojde k oživení trhu 17

18 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio FS ČS Úvěrové portfolio skupiny České spořitelny prakticky stabilní Celkové úvěrové portfolio skupiny České spořitelny meziročně lehce pokleslo o 1,1 % (tj. o 5,3 mld. Kč) Růst spotřebitelských úvěrů, úvěrů veřejnému sektoru, úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům a úvěrů ze stavebního spoření nemohl plně vyrovnat pokles v segmentu velkých podniků Stavební spořitelna 9,4% Konsolidované úvěry klientům k 3. červnu 21 Leasing 1,9% Ostatní 1,7% Banka 87, Podíl dceřiných společností na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny je dlouhodobě stabilní na úrovni 13, % Limitované příležitosti v oblasti leasingu a factoringu jsou vyváženy úvěry poskytnutými stavební spořitelnou v mil. Kč, IFRS Meziroční změna I. Pouze ČS ,6% II.1. Stavební spořitelna ČS ,2% II.2. Leasing (sal, sau) ,6% II.3. Factoring ČS ,9% II.4. Brokerjet ČS ,9% II.5. Ostatní dceřiné společnosti , III. Konsolidační položky ,7% Celkové úvěry klientům (konsolidováno) ,1% 18

19 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Retailové úvěry lehce vzrostly, korporátní poklesly Úvěry retailovým klientům se meziročně zvýšily o 2 %, zvláště díky Spotřebitelským úvěrům (růst o 2 %); úvěrům poskytnutých malým podnikům (+7 %) a úvěrům z kreditních karet (+27 %) Korporátní úvěry zaznamenaly v meziročním porovnání pokles o 5 %, a to zvláště kvůli velkým podnikům Úvěry velkým podnikům skupiny (GCIB) se snížily o 22 % Úvěry velkým podnikům (ČS) poklesly o 8 % Úvěry malým a středním podnikům vzrostly o 3 % Veřejný sektor růst o 13 % v mld. Kč 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Vývoj úvěrového portfolia 246,6 259,6 258, 1 22, , 165, 162,3 16, ,2 119, 27% 4 14% 1 2% 2-1% červen 21 retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů Klientské úvěry banky dle segmentů k 3. červnu 21 Celkové hypotéky vč. korporátních 42,1% Ostatní,7% Velké podniky 12,8% Mikro podniky vč. podnikatelů 19,2% -2 Spotřeb. úvěry vč. kredit. karet 2,1% Veřejný sektor 5,1% 19

20 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Spotřebitelské úvěry meziročně nejrychleji rostoucím produktem Hypotéky fyzickým osobám meziročně beze změny (růst o,1 mld. Kč) Vývoj hypotečních úvěrů FO Hypotéky poskytnuté v 1. pololetí 21: průměrná doba splatnosti úvěru se dále snížila na 22,8 let (23,1 let v roce 29), průměrná výše poskytnutého úvěru na stabilní hodnotě 1,6 mil. Kč Celé portfolio: průměrná doba splatnosti úvěru je 21,2 roku, zbytková doba splatnosti 17, let a průměrná hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti činí 62,9 % v mld. Kč ,1 41% 111,6 39% 116,1 117,8 116,5 4% 1% Vývoj spotřebitelských úvěrů červen 21 hypoteční úvěry FO meziroční růst Spotřebitelské úvěry se meziročně zvýšily o 2 %, tj. o 1,9 mld. Kč Zásluhou hotovostních úvěrů a kontokorentů v mld. Kč ,7 16% 58,8 23% 73, 24% 79,2 79,2 9% 2% červen % 3 25% 2 15% 1 5% Poznámka: spotřebitelské úvěry zahrnují americké hypotéky, ale nikoli úvěry z kreditních karet spotřebitelské úvěry meziroční růst 2

21 Analýza výkonnosti Rizikové náklady stabilizovány Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových hrubých klientských úvěrech se dále zvýšil na úroveň 6,2 % Ovlivněno zvláště velkými korporátními klienty, kteří byli zasaženi pokračující omezenou ekonomickou aktivitou Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami na úrovni 66 % Klientské portfolio úvěrů FS ČS: podíl rizikových úvěrů (NPL); krytí úvěrů opravnými položkami 7, 6,2% 1 6, 5,4% 4,8% 5, 4,4% 3,6% 8 4, 3, 7 2, 63% 66% 68% 66% 6 1,, 4 6/29 9/29 12/29 3/21 6/21 Rizikové náklady skupiny ČS dosáhly anualizované hodnoty 23 bazických bodů Stabilizace na stejné úrovni z 1. čtvrtletí 21 bazické body FS ČS - rizikové úvěry (NPL) FS ČS - celkové opravné položky/rizikové úvěry (NPL) Rizikové náklady klientských úvěrů (anualizované) /29 9/29 12/29 3/21 6/21 pouze ČS FS ČS 21

22 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 22

23 Makroekonomický vývoj Česko propadlo ve stejný čas a stejně hluboko jako EMU, v letošním roce ale poroste rychleji Základní scénář: česká ekonomika v letošním roce poroste o 1,8 % poté, co v 29 poklesla o -4, % Loňský rok byl ovlivněn zejména snížením zásob (stejně jako jinde) a poklesem fixních investic Bez zásob by byl pokles HDP méně dramatický (kolem -2,5 %) Spotřeba domácností v roce 29 poklesla o,2 %, ale v mezičtvrtletním srovnání Q11/Q49 se odrazila na +,7 %, což bylo dříve a výrazněji než se očekávalo Ačkoli se nezaměstnanost snižuje, tento silný růst není udržitelný (více se jedná o dopad přechodného zpomalení míry úspor), za celý rok 21 spotřeba domácností poklesne o,1 % (nižší spotřebitelské úvěry, slabý trh práce) Fixní investice se v roce 29 snížily o 9,2 % díky omezené dostupnosti úvěrů, vysokým volným kapacitám a zpomalení ve stavebnictví; v 1. pololetí 21 poklesly ze stejných důvodů o cca 5,7 % v tis. Kč % 6% 4% 2% 7, 314,2 Klíčové ekonomické ukazatele 342,8 353,6 348,2 352,7 6,1% 2,3% -4, 1,8% e HDP per capita růst reálného HDP Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 8,1% 6,6% 6,6% 7,3% 2,5% 2,8% 8,4% 5,4% 6,4% 1,1% 8,1% 4, 9,1% 2,1% 1,3% e nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% 23

24 Makroekonomický vývoj Zotavování průmyslu zásluhou rostoucího světového obchodu, fiskální konsolidace v EMU nemá dramatický dopad Průmysl silně profituje z nárůstu německého exportu, fiskální konsolidace zatěžuje růst v EMU, ale mnohem méně v ČR 1. Přímá angažovanost ČR v zemích PIGS je malá (zhruba 7,2 % celkového českého vývozu) 2. ČR není tak závislá na finální spotřebě v EMU jako spíše na vývozu z Německa, Francie atd. Česko je svázáno se světovou ekonomikou více (prostřednictvím německého vývozu) než je na první pohled patrno 3. Silný růst německého průmyslu a vývozu (hnáno Čínou a momentálně slabým EUR) ztlumí bolest z (německé) plánované fiskální konsolidace 4. Průmysl tvoří velkou část české ekonomiky, a je tak hlavním tahounem celkového růstu VI.99 Průmyslová produkce ČR, meziročně v %, 6M průměr Německý vývoz do zemí mimo EU27, meziročně v %, 6M průměr VI. VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI Průmyslová výroba ve 2. pololetí 21 zpomalí, ale neočekává se dvojitý pokles (další recese) Index nákupních manažerů vykazuje snížení, ale měl by se pohybovat nad 5, vývoj ve 2. pololetí 21 tudíž zpomalí Nepředpokládá se žádné zlepšení situace na pracovním trhu VI.94 VI.95 Německé vývozy mimo EU27, meziročně %, 6M průměr Vážený USD, meziročně %, 6M průměr, (+ znamená meziroční posílení dolaru) VI.96 VI.97 VI.98 VI.99 VI. VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI

25 Makroekonomický vývoj Jádrová inflace nízká, index spotřebitelských cen směřuje zpět k cíli díky daním Inflace stále tlumena (nízká jádrová inflace), ale očekává se její růst na průměrnou hodnotu 1,3 % s dosažením cíle 2,4 % v posledním čtvrtletí 21 H1 21: inflaci zvyšovaly pouze ceny pohonných hmot a lednové zvýšení daní, ve 2. pololetí 21 se přidají i ceny potravin; nicméně jádrová inflace zůstává nízká 211: dopad zvýšených daní (zásluhou fiskální konsolidace), růst jádrové inflace z důvodu oživení spotřeby Úrokové sazby jsou díky snížení v květnu 21 na svém dně průměrný 3M PRIBOR v roce 21 dosáhne 1,3 % Dvoutýdenní repo sazba byla v květnu překvapivě snížena o 25 bazických bodů na hodnotu,75 %, tato úroveň se očekává nejméně do konce 3. čtvrtletí 21 Sazby zůstanou na nižší úrovni po delší dobu než bylo původně předpokládáno z důvodu plánu fiskální konsolidace. Lokální konsolidace umaže z růstu cca 1,2 procentního bodu (za stejných ostatních podmínek), což je něco, co chce ČNB vyrovnat. Konec roku 211 na hodnotě 1,5 % Vývoj koruny Koruna v roce 21 posílí na průměrnou hodnotu 25,4 CZK/EUR (platební bilance příznivá, konvergence a sentiment se zlepšují) ale proces je/bude přerušován příležitostnými epizodami zvýšené averze k riziku. Na konci roku 21 by měla dosáhnout hodnoty 24,7 CZK/EUR 211: další zvýraznění rozdílu v rychlosti růstu mezi EMU a ČR díky tvrdší konsolidaci jihu Evropy a větším strukturálním problémům. Můžeme očekávat pokračující posílení (24,5 CZK/EUR) % 8% 6% 5% 3% 2% I.8 III.8 28,3 V.8 Vývoj úrokových sazeb, inflace a měnového kurzu 2,5% 2,3% Příspěvky k růstu inflace (p. b.) VII.8 IX.8 27,8 2,8% 3,1% XI.8 I.9 25, Ceny pohonných hmot (PH) Korigovaná inflace bez PH a potravin Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Nepřímé daně v neregulovaných cenách Regulované ceny Meziroční růst spotřebitelských cen (v %) III.9 6,4% 4, V.9 VII.9 26,4 IX.9 2,2% 1,1% 25, e CZK/EUR (průměr) krátkodobá úroková sazba (3M, průměr) CPI (průměr) XI.9 I.1 III V.1 1 1,3% 5 1,3% 25

26 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 26

27 Vývoj bankovního trhu Zdravý bankovní sektor Není nutná žádná státní podpora, ani se o ní v současnosti neuvažuje Silná likvidní a kapitálová pozice Poměr úvěrů k vkladům v bankovním sektoru na bezpečných 77 % v květnu 21; celková kapitálová přiměřenost na úrovni 14,3 % v březnu 21 Bankovní sektor je nezávislý na zahraničních zdrojích, jeho čistá vnější pozice je pozitivní, činí 6% HDP Nízké celkové zadlužení ekonomiky Navzdory rychlému růstu objemu úvěrů v minulých 5 letech představují celkové úvěry pouze 53 % HDP Zanedbatelná výše úvěrů poskytnutých v cizích měnách Cizoměnové úvěry tvoří 13 % celkových úvěrů a z 95 % jsou kryty cizoměnovými vklady (květen 21) Nižší tempo růstu bankovních aktiv Taženo zejména retailovými úvěry Pokles korporátních úvěrů (v březnu 21 se meziročně snížily o -7 %) V roce 21 se očekává mírné zrychlení v korporátním sektoru (oživení průmyslu) Mezibankovní a dluhopisové trhy se postupně stabilizují Zdroj: ČNB, vlastní odhady v mld. Kč v mld. Kč Bankovní trh - vývoj celkových aktiv 97% % % % % e celková aktiva podíl celkových aktiv k HDP (%) Bankovní trh - vývoj úvěrů a vkladů % % % 8% % % % e celkové úvěry celkové vklady meziroční růst celkových úvěrů meziroční růst celkových vkladů 1% % 2 15% 1 5% 27

28 Tržní podíly ČS si udržuje prvenství na trhu (k ) Přehled aktuálních tržních podílů * První pozice: dle počtu klientů (5,3 mil.) dle celkových úvěrů klientům (podíl 22 %) 27 % retailové úvěry, 2 % korporátní úvěry v hypotékách FO (podíl 23 %) ve spotřebitelských úvěrech (podíl 43 %) dle celkových vkladů (podíl 24 %) 29 % retailové vklady, 12 % korporátní vklady v platebních kartách (podíl 38 %) 39 % v kreditních kartách dle celkových aktiv (podíl 22 %) Druhá pozice: na trhu podílových fondů (podíl 28 %) Složení trhu stabilní Koncentrovaný bankovní trh Celkem 39 bank, z toho 32 vlastněných zahraničními subjekty 3 dominantní hráči, včetně ČS * Údaje k 31. březnu 21; data k 3. červnu 21 nejsou zatím k dispozici Zdroje: statistika ČNB, AKAT, Asociace bankovních karet 35% 3 25% 2 15% 1 5% 35% 3 25% 2 15% 1 5% Vývoj podílů na trhu - aktiva 3/9 6/9 9/9 12/9 3/1 Celková aktiva Retailové úvěry Celkové hypotéky Vývoj podílů na trhu - pasiva 3/9 6/9 9/9 12/9 3/1 Primární vklady Retailové vklady Korporátní vklady 28

29 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 29

30 Hlavní ukazatele v mld. Kč Počet zaměstnanců a počet poboček počet zaměstnanců počet poboček Vývoj úvěrů a vkladů 5 75,8 645,9 647,5 591, ,5 27% 461,4 469,2 463, ,4 329,1 2 16% 1 12% 7% 1 1 9% 2% -1% úvěry vklady meziroční růst úvěrů meziroční růst vkladů v tisících Vývoj počtu debetních a kreditních karet* 2 648, , 2 75, , ,6 39% 31% 622,2 553,3 447,1 476,5 459,2-11% pol debetní karty kreditní karty kreditní karty meziroční růst *Vývoj kreditních karet ovlivněn pokračujícím vyřazováním neaktivních karet; objem transakcí se meziročně zvýšil o 23 % 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 987,2 21,5 Vývoj Internetového bankovnictví (Servis 24 + Business 24) 1 83, 3, ,8 39, , ,8 41,6 45, počet transakcí (v mil.) počet klientů (v tis.)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28.

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28. Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vnějšími

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Česká republika Neuditované konsolidované dle IFRS Praha 6. 11. 2008 Tržní podíly Skupiny ČSOB Udržujeme vedoucí pozice na českém finančním trhu Úvěry celkem

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. pololetí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 10.8.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. pololetí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 10.8.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. pololetí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 10.8.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Hlavní události Finanční výsledky Obchodní výsledky Příloha Finanční výsledky Výsledky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006 Můj svět. Moje banka. Hlavní události Červencové oznámení o koupi dodatečného podílu ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna až do

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia Ostatní

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 16.5.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 16.5.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 16.5.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia 2 Výsledky

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 8. srpna 2001 Shrnutí nejvýznamnějších událostí k 30. červnu 2001 Dokončili jsme proces reklasifikace

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupiny ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. listopad Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Komerční banka. Zpráva o hospodaření Komerční banky k 30. červnu 2005

Komerční banka. Zpráva o hospodaření Komerční banky k 30. červnu 2005 Komerční banka Zpráva o hospodaření Komerční banky k 30. červnu 2005 Hlavní události Řádná valná hromada Dne 28. dubna 2005 se konala řádná Valná hromada Komerční banky, na které akcionáři schválili zprávu

Více