Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily z 921,9 mil. EUR na 1 036,5 mil. EUR (+12,4 %) Provozní výnosy vzrostly z 3 193,9 mil. EUR na 3 511,1 mil. EUR (+9,9 %) Všeobecné administrativní náklady se zvýšily z 1 990,0 mil. EUR na 2 112,3 mil. EUR (+6,1 %) Provozní zisk se zlepšil z 1 203,9 mil. EUR na 1 398,8 mil. EUR (+16,2 %) Zisk před zdaněním vzrostl z 864,4 mil. EUR na 1 038,2 mil. EUR (+20,1 %) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 508,8 mil. EUR na 649,3 mil. EUR (+27,6 %) Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,8 % v roce 2005 na 60,2 % za první tři čtvrtletí 2006 Návratnost kapitálu činila v prvních třech čtvrtletích 2006 (po navýšení kapitálu) 13,0 % oproti 19,0 % v roce 2005 Celková bilanční suma se zvýšila ze 152,7 mld. EUR ke konci roku 2005 na 162,6 mld. EUR (+6,5 %). Zisk na akcii vzrostl z 2,12 EUR na nynějších 2,18 EUR Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) činil k 30. září ,0 % (oproti 6,8 % ke konci roku 2005), ukazatel solventnosti činil 14,3 % po 11,0 % na konci roku 2005 (zákonem požadováno 8,0 %) * Všechny srovnávané hodnoty se vztahují k třetímu čtvrtletí 2005, pokud není uvedeno jinak. Shrnutí vývoje za tři čtvrtletí 2006 Výsledek za tři čtvrtletí potvrzuje naši sílu v oblasti retailových obchodů, objasnil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Nadále silná poptávka po úvěrech a stabilní, vysoká míra růstu čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí dokazují výnosový potenciál tkvící v našich dnes už více než 15 milionech klientů. Hlavně ve třetím čtvrtletí jsme získali podporu od místních centrálních bank, které provedly řadu opatření v oblasti úrokových sazeb, dodal Treichl. I když bývá třetí čtvrtletí pro banky většinou slabší, dosáhla Erste Bank letos dosud nejvyššího operativního provozního výsledku v historii (473,0 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech ve 3. čtvrtletí byl v důsledku jednorázových efektů s hodnotou 200,6 mil. EUR lehce pod úrovní výsledků předchozích čtvrtletí tohoto roku. 1 Od 9. srpna 2005 (datum uzavření transakce) je v účetní závěrce zahrnuta také Erste Bank Srbsko. Od 1. ledna 2005 je povinná aplikace nových Mezinárodních účetních standardů IAS 32 (finanční nástroje: údaje a zobrazení) a IAS 39 (finanční nástroje: vyjádření a ocenění) vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy IASB, což ovlivnilo především zobrazení obchodu s cennými papíry, ohodnocení úvěrů a vykazování hybridního kapitálu. Veškeré uvedené hodnoty za minulý rok a uvedené změny v procentech se vztahují k těmto upraveným údajům. Detailní informace k přechodu na IAS 32 a IAS 39 byly oznámeny v tiskových zprávách 3. května 2005 a 6. prosince 2006, které jsou zveřejněny na internetové stránce Erste Bank ( Seite 1 von 18

2 Provozní výsledek se za prvních devět měsíců zvýšil o 16,2 % na 1 398,8 mil. EUR. Provozní výnosy se zvýšily o 9,9 % na 3 511,1 mil. EUR, provozní náklady se zvýšily o 6,1 % na 2 112,3 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,8 % za rok 2005 na 60,2 % za první tři čtvrtletí Úspěšné navýšení kapitálu ve výši 2,9 mld. EUR v prvním čtvrtletí vedlo podle očekávání k poklesu návratnosti kapitálu z 19,0 % za rok 2005 na nynějších 13,0 %. Celková bilanční suma skupiny Erste Bank se za prvních devět měsíců roku 2006 zvýšila o 6,5 % na 162,6 mld. EUR. Výhled Dne 12. října 2006 došlo k dokončení koupě 61,9% podílu v největší rumunské bance Banca Comercială Română (BCR). Nová dceřiná společnost bude zahrnuta až do konsolidované účetní závěrky Erste Bank za celý rok Pro rok 2006 se u BCR kvůli restrukturalizačním nákladům nepředpokládá žádný významný příspěvek k zisku Erste Bank. Při příležitosti Dne kapitálového trhu, který se konal dne 9. října 2006, potvrdila Erste Bank své cíle na rok 2006 a následující roky. Pro roky 2005 až 2009 se předpokládá roční průměrné zvýšení čistého zisku po menšinových podílech o minimálně 20 %. Cílová hodnota poměru nákladů k výnosům by v roce 2009 neměla překročit 55 %. V důsledku navýšení kapitálu na začátku roku 2006 silně vzrostl vlastní kapitál (o téměř 70 %), což v tomto roce povede k poklesu návratnosti kapitálu, jež ale v následujících letech opět poroste, až by měla v roce 2009 dosáhnout výše %. Pro rok 2006 se rovněž očekává nárůst čistého zisku po menšinových podílech o minimálně 20 %. Po zahrnutí BCR byla cílová hodnota nárůstu čistého zisku po menšinových podílech na rok 2007 navýšena z minimálně 20 % na minimálně 25 %. Seite 2 von 18

3 I. VÝVOJ VÝSLEDKU V DETAILU v mil. EUR změna v % Čistý úrokový výnos 2 261, ,5 9,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -331,2-329,1 0,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 036,5 921,9 12,4 Čistý zisk z obchodních operací 187,8 171,6 9,4 Všeobecné administrativní náklady , ,0 6,1 Pojišťovací obchody 25,3 36,9-31,4 Ostatní provozní výsledek -29,4-10,4 <-100,0 Zisk před zdaněním 1 038,2 864,4 20,1 Čistý zisk po menšinových podílech 649,3 508,8 27,6 Čistý úrokový výnos Čistý úrokový výnos ve třetím čtvrtletí 2006 se oproti předchozímu období podařilo výrazně zlepšit na 779,7 mil. EUR (ve srovnání s 757,8 mil. EUR v pololetí 2006 resp. s 694,0 mil. EUR ve 3. čtvrtletí 2005). Celkově došlo v prvních devíti měsících roku 2006 oproti stejnému období předchozího roku k navýšení o 9,6 % z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR. V průběhu sledovaného období způsobily rostoucí úrokové sazby v retailových obchodech růst v celé skupině. K tomuto dobrému výsledku přispěly především dceřiné společnosti ve střední a východní Evropě svým silných nárůstem objemu úvěrových obchodů o 16,9 % oproti konci roku Ale také spořitelny v Rakousku zaznamenaly ve 3. čtvrtletí výrazné zlepšení. Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se během tří čtvrtletí 2006 ve srovnání s rokem 2005 s hodnotou 2,10 % téměř nezměnila, a to jak v Rakousku (1,6 %), tak ve střední a východní Evropě (v průměru 3,5 %).. Čisté příjmy z poplatků a provizí v mil. EUR Změna v % Úvěrové obchody 146,0 143,4 1,8 Platební styk 384,6 354,3 8,6 Obchody s cennými papíry 335,1 273,8 22,4 Obchody investičních fondů 159,3 112,1 42,1 Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 39,0 37,8 3,2 Brokerské poplatky 136,8 123,9 10,4 Pojišťovací obchody 49,7 52,9-6,0 Zprostředkování stavebního spoření 21,8 23,5-7,2 Obchodování s cizími měnami 28,1 28,6-1,7 Ostatní 71,2 45,4 56,8 Celkem 1 036,5 921,9 12,4 Seite 3 von 18

4 Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly oproti stejnému období předchozího roku o 12,4 % z 921,9 mil. EUR na 1 036,5 mil. EUR. Významným nositelem tohoto vývoje byl ve sledovaném období obchod s cennými papíry, jehož výnosy vzrostly o 22,4 % na 335,1 mil. EUR. Také výnosy v oblasti platebního styku zaznamenaly s 8,6 % výrazný nárůst na 384,6 mil. EUR. Celkem byl nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí v Rakousku mírně vyšší než ve střední a východní Evropě. Čistý zisk z obchodních operací Čistý zisk z obchodních operací činil ve 3. čtvrtletí 51,6 mil. EUR, což bylo o trochu více než v 1. pololetí (45,0 mil. EUR), ale dle očekávání se nepodařilo udržet extrémně dobrý výsledek z prvního čtvrtletí ve výši 91,2 mil. EUR. Celkově za prvních devět měsíců stoupl čistý zisk z obchodních operací o 9,4 % na 187,8 mil. EUR (z 171,6 mil. EUR ve stejném období předchozího roku). Zatímco obchody s cennými papíry zaznamenaly v posledních měsících pokles kvůli negativnímu tržnímu prostředí, zaznamenaly obchody s cizími měnami výrazný nárůst. Výnosy z pojišťovací činnosti Ve stejném období předchozího roku bylo u výnosů z pojišťovací činnosti díky mimořádně vysokým výnosům z ocenění resp. prodeji cenných papírů dosaženo nadprůměrného výsledku. Tento vývoj nebylo dle očekávání možné v tomto roce zopakovat, mimo jiné rovněž díky zvýšení úrokových sazeb v první polovině roku 2006 a s tím spojeným poklesem kurzů cenných papírů. Celkem byl u výnosů z pojišťovací činnosti zaznamenán pokles o 31,4 % z 36,9 mil. EUR na 25,3 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady v mil. EUR změna v % Personální náklady 1 239, ,7 7,4 Ostatní administrativní náklady 624,4 584,9 6,8 Mezisoučet 1 864, ,6 7,2 Odpisy 248,2 250,4-0,9 Celkem 2 112, ,0 6,1 Všeobecné administrativní náklady vzrostly v prvních devíti měsících o 6,1 % z 1 990,0 mil. EUR na 2 112,3 mil. EUR. Důvodem nadprůměrného nárůstu ve střední a východní Evropě (12,0 %) bylo kromě vývoje devizových kurzů také zahrnutí společnosti Erste Bank Srbsko s tím spojenými restrukturalizačními náklady. Bez zahrnutí obou těchto efektů by míra růstu všeobecných administrativních nákladů ve střední a východní Evropě činila 6,6 %. Seite 4 von 18

5 Všeobecné administrativní náklady Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR Změna v % Personální náklady 877,9 835,0 5,1 Ostatní administrativní náklady 313,0 309,3 1,2 Mezisoučet 1 190, ,3 4,1 Odpisy 117,1 127,3-8,0 Celkem 1 308, ,6 2,9 Všeobecné administrativní náklady střední a východní Evropa v mil. EUR Změna v % Personální náklady 361,8 319,7 13,2 Ostatní administrativní náklady 311,4 275,6 12,9 Mezisoučet 673,2 595,3 13,1 Odpisy 131,1 123,1 6,5 Celkem 804,3 718,4 12,0 U personálních nákladů došlo k nárůstu o 7,4 % z 1 154,7 mil. EUR na 1 239,7 mil. EUR. Také v této položce byl zaznamenán silnější nárůst ve střední a východní Evropě, ve kterém se odrazilo mimo jiné i nezbytné přizpůsobení platů úrovni trhu a rozšíření pobočkových sítí v Maďarsku a v Chorvatsku. Tuto položku také výrazně ovlivnilo zahrnutí společnosti Erste Bank Srbsko, kde bylo v prvním pololetí 2006 vynaloženo téměř 5,0 mil. EUR restrukturalizačních nákladů na snížení počtu zaměstnanců. Bez efektů vyplývajících ze zahrnutí Erste Bank Srbsko činí celkový nárůst personálních nákladů 6,4 %, z toho ve střední Evropě 9,6 %. Počet zaměstnanců se v prvních třech čtvrtletích roku 2006 lehce zvýšil. Tento mírný nárůst o 1,3 % na zaměstnanců je dán v první řadě rozšířením pobočkových sítí v Maďarsku a v Chorvatsku. V důsledku legislativních změn v Maďarsku byla navíc 100 zaměstnanců změněna smlouva o dílo na smlouvu zaměstnaneckou. Seite 5 von 18

6 Vývoj počtu zaměstnanců Změna v % Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,6 Zahraničí ,7 z toho Česká spořitelna ,3 z toho Slovenská sporiteľňa ,9 z toho Erste Bank Maďarsko ,5 z toho Erste Bank Chorvatsko ,5 z toho Erste Bank Srbsko ,4 z toho ostatní dceřiné společnosti ve střední a východní Evropě a zahraniční pobočky ,3 Celkem ,3 Ostatní administrativní náklady se zvýšily pouze nepatrně o 6,8 % z 584,9 mil. EUR na 624,4 mil. EUR. Nárůst byl zaznamenán výhradně v dceřiných společnostech střední a východní Evropy (+ 12,9 %), v ostatních částech skupiny došlo pouze k mírnému nárůstu o 1,2 %. Náklady na informační technologie, představující největší nákladovou položku, vzrostly pouze o 4,2 % na 144,3 mil. EUR. K nadprůměrnému nárůstu došlo především u kancelářských nákladů a u nákladů na projekty. Naopak poklesu bylo dosaženo u nákladů na poradenství. Odpisy hmotného majetku mírně poklesly (o 0,9 % na 248,2 mil. EUR), což bylo způsobeno především restriktivním postupem u investic v posledních letech. Provozní výsledek Celkové provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnosy z pojišťovací činnosti) se podařilo zvýšit celkem o 9,9 % ze 3 193,9 mil. EUR na 3 511,1 mil. EUR. Tento nárůst byl výrazně vyšší než všeobecné administrativní náklady, které se zvýšily o 6,1 % z 1 990,0 mil. EUR na 2 112,3 mil. EUR. Provozní výsledek jako saldo těchto dvou položek tak vzrostl o 16,2 % z 1 203,9 mil. EUR na 1 398,8 mil. EUR. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám zaznamenaly mírný nárůst o 0,6 % z 329,1 mil. EUR na 331,2 mil. EUR. Zvýšená potřeba dotací v rámci obchodních aktivit v Rakousku byla přitom kompenzována odpovídajícím rozpouštěním nepotřebných rezerv. Vyšší potřeba dotací ve střední a východní Evropě byla způsobena velkým nárůstem objemu úvěrů. Navíc byla v předchozím roce potřeba dotací v České spořitelně atypicky nízká v důsledku jednorázového rozpuštění paušální rezervy. U zahraničních obchodních aktivit byla potřeba dotací na základě vynikající kvality portfolia pouze nepatrná. 2 Hodnoty k Seite 6 von 18

7 Ostatní provozní výsledek Saldo ostatního provozního výsledku se zhoršilo z -10,4 mil. EUR na -29,4 mil. EUR. Důvodem jsou nižší výnosy z prodeje a ohodnocení cenných papírů, jež byly v uplynulém roce atypicky vysoké, a potřeba vytvoření rezervy u jednoho konkrétního obchodu s cennými papíry. II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ 2006 v mil. EUR 3. čtvrtl čtvrtl čtvrtl čtvrtl čtvrtl Čistý úrokový výnos 694,0 730,7 724,0 757,8 779,7 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -119,2-92,5-109,1-109,2-112,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 304,9 334,9 342,2 355,5 338,8 Čistý zisk z obchodních operací 66,4 70,1 91,2 45,0 51,6 Všeobecné administrativní náklady -666,9-686,9-693,9-711,0-707,4 Výnosy z pojišťovací činnosti 10,0-0,2 7,7 7,3 10,3 Ostatní provozní výsledek -1,0-5,7 18,3-19,2-28,5 Zisk před zdaněním 288,2 350,4 380,4 326,2 331,6 Zisk za účetní období 218,6 259,5 294,8 252,8 257,0 Čistý zisk po menšinových podílech 173,1 202,9 239,6 209,1 200,6 Jsme s výsledky třetího čtvrtletí velmi spokojeni, prohlásil Andreas Treichl vzhledem k nejvyššímu čtvrtletnímu operativnímu provoznímu zisku vy výši 473,0 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech byl s 200,6 mil. EUR pouze nepatrně nižší než ve druhém čtvrtletí (209,1 mil. EUR). Čistý úrokový výnos vzrostl o 2,9 % ze 757,8 mil. EUR ve druhém čtvrtletí na 779,7 mil. EUR ve třetím čtvrtletí. Čisté příjmy z poplatků a provizí se oproti tomu snížily o 4,7 % z 355,5 mil. EUR na 338,8 mil. EUR. Pokles se týkal především obchodních aktivit v Rakousku, zejména obchodu s cennými papíry, který hraje v Rakousku stále ještě podstatně větší roli než je tomu v současné době ve střední a východní Evropě. Čistý zisk z obchodních operací byl v důsledku vývoje tržního prostředí s 51,6 mil. EUR sice vyšší než slabé druhé čtvrtletí (45,0 mil. EUR), nedokázal ovšem dosáhnout na mimořádně silnou hodnotu prvního čtvrtletí (91,2 mil. EUR). Naopak výrazný nárůst zaznamenaly výnosy z pojišťovací činnosti (10,3 mil. EUR oproti 7,3 mil. EUR ve 2. čtvrtletí), především díky vývoji dceřiné společnosti v České republice. V Rakousku zůstala hodnota výnosů nezměněna. Všeobecné administrativní náklady byly se 707,4 mil. EUR o 0,5 % nižší než v předchozím čtvrtletí (711,0 mil. EUR). Personální náklady přitom mírně vzrostly ze 415,7 mil. EUR na 417,0 mil. EUR, ostatní administrativní náklady se oproti tomu snížily z 212,0 mil. EUR na 210,7 mil. EUR a odpisy hmotného majetku se rovněž snížily z 83,3 mil. EUR na 79,7 mil. EUR. Provozní zisk tak ve třetím čtvrtletí roku 2006 činil 473,0 mil. EUR (předchozí čtvrtletí 454,6 mil. EUR), což představuje nejvyšší hodnotu, jíž kdy bylo ve čtvrtletí dosaženo. Seite 7 von 18

8 Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na nynějších 59,9 % a poprvé tak klesl pod hodnotu 60 %. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám činily se 112,9 mil. EUR o 3,4 % více než v předchozím čtvrtletí. K výraznému zhoršení z -19,2 mil. EUR na -28,5 mil. EUR došlo u salda v ostatním provozním výsledku, což bylo spojeno s přeceňováním cenných papírů. III. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR změna v % Pohledávky za bankami ,6 Pohledávky za klienty ,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2 Cenné papíry a ostatní finanční investice ,4 Ostatní aktiva ,8 Aktiva celkem ,5 V prvních třech čtvrtletích roku 2006 vzrostla celková bilanční suma skupiny Erste Bank o 6,5 % na 162,6 mld. EUR. Nadprůměrný nárůst pohledávek za klienty (+ 8,5 % na 87,2 mld. EUR) byl způsoben především výrazným nárůstem objemu úvěrů ve střední a východní Evropě, kde objem pohledávek vzrostl o 16,9 % na 22,2 mld. EUR. Rizikově vážená aktiva podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG) zaznamenala v prvních devíti měsících roku 2006 nárůst o 8,6 % na 81,5 mld. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek zůstala s 2,8 mld. EUR prakticky nezměněna. Celkový objem cenných papírů a ostatních finančních investic se oproti konci roku 2005 zvýšil o 5,4 % ze 47,7 mld. EUR na 50,3 mld. EUR. Nárůst byl přitom zaznamenán zejména u cenných papírů a ostatních aktiv určených k obchodování a u dlouhodobých investic do dluhopisů. K 30. září 2006 zahrnovala položka cenné papíry v reálné hodnotě a na prodej (kromě kapitálových investic z pojištění) 4,5 mld. EUR v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (portfolio "fair value") a 14,2 mld. EUR v portfoliu cenných papírů na prodej (portfolio "available for sale"). Seite 8 von 18

9 v mil. EUR změna v % Závazky k bankám ,7 Závazky ke klientům ,8 Emitované dluhopisy a podřízený kapitál ,7 Ostatní pasiva ,0 Kapitál ,2 Vlastní kapitál ,9 Menšinové podíly ,8 Pasiva celkem ,5 Také závazky ke klientům se zvýšily nadprůměrně o 10,8 % ze 72,8 mld. EUR na 80,7 mld. EUR. Nárůst u spořících vkladů (+7,2 % na 41,6 mld. EUR) byl přitom dán především změnou ve vykazování určitých vkladových produktů, které byly doposud vykazovány v položce ostatní závazky ke klientům. Objem závazků ke klientům se podařilo výrazně rozšířit jak v Rakousku, tak i ve střední a východní Evropě. Zvlášť silný nárůst byl přitom zaznamenán právě u dceřiných společností ve střední a východní Evropě (+14,3 % na 30,3 mld. EUR). Vlastní emise (součet emitovaných dluhopisů a podřízeného kapitálu) se snížily o 6,7 % z 25,6 mld. EUR na 23,9 mld. EUR, přičemž přitom výrazně vzrostl podřízený kapitál (o 22,6 % na 5,3 mld. EUR). Zde se projevila mimo jiné emise hybridního kapitálu (započitatelného do základního kapitálu) ve výši 400 mil. EUR, která proběhla v září Pokles objemu ostatních emitovaných dluhopisů o 12,6 % na 18,6 mld. EUR je způsoben především amortizací krátkodobých depozitních a komerčních dluhopisů (Certificates of Deposits und Commercial Papers) v akciové společnosti Erste Bank. Především na základě navýšení kapitálu v akciové společnosti Erste Bank v lednu 2006 se zvýšil vykazovaný kapitál o 46,2 % na 9,4 mld. EUR. Z toho vyplývá zvýšení vlastního podílu na kapitálu o 73,9 % na 7,2 mld. EUR, menšinové podíly se naopak snížily o 2,8 % na 2,3 mld. EUR. Jak u vlastního kapitálu (zde ale více než vykompenzováno navýšením kapitálu), tak u menšinových podílů se zvýšení úrokových sazeb negativně projevilo na ocenění portfolia cenných papírů na prodej (available for sale). Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank činil k zhruba 12,1 mld. EUR (ke konci roku 2005: 8,6 mld. EUR). Ukazatel krytí vyplývající ze zákonného minimálního požadavku k tomuto dni (6,9 mld. EUR) činil 174 % (k : 135 %). Základní kapitál (Tier 1) podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k téměř 8,2 mld. EUR (ke konci roku 2005: 5,1 mld. EUR), ukazatel kapitálové přiměřenosti 10,0 % (k : 6,8 %). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k ,3 % a je tak výrazně vyšší než zákonem požadovaných 8 %. Tyto hodnoty přiměřeně poklesnou po zahrnutí společnosti BCR do uzávěrky za celkový rok 2006 (uzavření transakce proběhlo 12. října 2006). Seite 9 von 18

10 IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 3 Segment Rakousko Velmi potěšující vývoj v segmentu Rakousko v prvních třech čtvrtletích roku 2006 plynule navazuje na dobrý výsledek z předchozího roku. Čistý zisk po menšinových podílech se oproti třetímu čtvrtletí roku 2005 podařilo zvýšit o 57,6 mil. EUR (+32,5 %) ze 177,3 mil. EUR na 234,8 mil. EUR. Tento výsledek se opírá o stále velmi úspěšný vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (+70,5 mil. EUR, resp. +11,9 %) a pokles tvorby rezerv a opravných položek (15,3 mil. EUR, resp. -5,7). Zatímco provozní výnosy oproti minulému roku vzrostly o celkem 7,7 %, byl nárůst všeobecných administrativních nákladů s 1,2 % (+14,6 mil. EUR) stejně jako v posledních letech velmi mírný. Provozní zisk se proto ve třetím čtvrtletí 2006 podařilo zvýšit o 49,6 mil. EUR, resp. o 7,7 % na 690,8 mil. EUR, přičemž se toto zlepšení odráží ve všech dílčích segmentech. Tento vývoj se rovněž pozitivně promítl do poměru nákladů k výnosům (3. čtvrtletí 2006: 64,3 %, 3. čtvrtletí 2005: 65,7 %). Pokles v oblasti pojišťovací činnosti z 30,9 mil. EUR na 15,7 mil. EUR je způsoben mimořádně vysokým oceněním a vysokými výnosy z prodeje v rámci investičního portfolia pojišťovací činnosti v minulém roce. Díky výraznému nárůstu úrokových sazeb a s tím spojenému negativnímu vlivu na ocenění portfolia cenných papírů nebylo v prvních devíti měsících tohoto roku možné tento vývoj udržet. Lepší výsledky z prodeje finančních investic (dluhopisy a majetkové účasti) vedly ke zvýšení ostatního provozního výsledku z 9,7 mil. EUR na 34,4 mil. EUR. Návratnost kapitálu vzrostla z 12,1 % na 15,3 % a překročila tak cílovou hodnotu pro tento rok ve výši 15 %. Spořitelny Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 1,6 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2005 na nynějších 8,3 mil. EUR. Pokles tvorby rezerv a opravných položek o 8,1 % byl v podstatě způsoben výjimečnou událostí v jedné spořitelně v minulém roce. Čisté příjmy z poplatků a provizí (především v oblasti obchodu s cennými papíry, ale také v platebním styku) se oproti minulému roku podařilo výrazně zvýšit o 9,4 % (+23,8 mil. EUR) na 275,8 mil. EUR. Spolu s mírným nárůstem všeobecných administrativních nákladů (+2,0 mil. EUR, resp. 0,3 %) se provozní zisk zlepšil oproti sledovanému období předchozího roku o 9,1 % z 262,5 mil. EUR na 286,5 mil. EUR. V ostatním provozním výsledku se odráží především výsledky z prodeje cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování. Poměr nákladů k výnosům klesl ze 70,3 % na 68,5 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 3,5 %. Retail a nemovitosti Retailové obchody se vyvíjely i nadále velmi úspěšně. Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo zlepšit o 5,4 mil. EUR (+ 8,1 %) z 67,4 mil. EUR na 72,9 mil. EUR. Důvodem tohoto úspěchu je i přes obvykle slabší třetí čtvrtletí stále především vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (+14,3 mil. EUR, resp. 6,1 %) díky provizím z obratu akciových emisí v pobočkách a celkově dobrému vývoji obchodu s cennými papíry, zejména v první polovině roku Čistý úrokový výnos se oproti předchozímu roku podařilo mírně zvýšit (z 383,9 mil. EUR ve 3. čtvrtletí 2005 na 386,2 mil. EUR), a to rozšířením objemu úvěrů (zvláště v oblasti bytové výstavby), i když na straně vkladů konkurence silně tlačila na marže. Pokles v oblasti pojišťovací činnosti z 30,9 mil. EUR na 15,7 mil. EUR (-49,1 %) je dán vysokým oceněním a vysokými výnosy z prodeje v rámci investičního portfolia v předchozím roce, což v letošním 3 Výsledky jednotlivých dceřiných společností ve střední a východní Evropě vykázané v místních tiskových zprávách těchto společností nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. U všech dceřiných společností ve střední a východní Evropě jsou totiž v segmentech zaúčtovány dílčí náklady na refinancování. Seite 10 von 18

11 roce nebylo možné zopakovat v důsledku vývoje úroků na trhu. Pokles ostatního provozního výsledku je výsledkem změny přiřazení majetkových účastí zahrnutých do tohoto segmentu. Všeobecné administrativní náklady se i přes trvalé rozšiřování obchodní činnosti dceřiných společností (např. ve správě aktiv) na rozšířeném domácím trhu skupiny Erste Bank podařilo udržet na úrovni předchozího roku. Provozní výsledek se v tomto dílčím segmentu zlepšil ze 183,4 mil. EUR na 185,9 mil. EUR (+1,3 %), přičemž loňský velmi pozitivní vývoj v oblasti pojišťovací činnosti tento výsledek poněkud zkresluje. Poměr nákladů k výnosům se oproti minulému roku zlepšil ze 72,1 % na 71,8 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 10,3 %. Velcí korporátní klienti Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal v tomto segmentu oproti sledovanému období předchozího roku nárůst o 63,2 % z 22,7 mil. EUR na 58,7 mil. EUR. Důvodem bylo v první řadě zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí (+15,1 mil. EUR, resp. 28,1 % z 53,6 mil. EUR na 68,7 mil. EUR) a ostatního provozního výsledku (+19,4 mil. EUR z 2,6 mil. EUR na 22,1 mil. EUR). Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí je způsoben velmi silným výsledkem leasingové dceřiné společnosti Immorent, ale také výnosy z transakcí na kapitálovém trhu a výnosy z projektového obchodu. Výrazný nárůst ostatního provozního výsledku je dán výsledky z prodeje v rámci majetkových finančních investic a jednorázovým výnosem z prodeje majetkové účasti private equity přiřazené tomuto segmentu v prvním čtvrtletí Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 11,5 % z 64,2 mil. EUR na nynějších 71,7 mil. EUR, což bylo způsobeno výlučně vyššími náklady v oblasti leasingu nemovitostí v důsledku rozšiřování obchodní činnosti na rozšířeném domácím trhu skupiny Erste Bank. Nepatrný nárůst tvorby rezerv a opravných položek o 2,6 % na 45,2 mil. EUR souvisí mimo jiné s potřebou jejich tvorby vyplývající z jednoho konkrétního případu obchodu s cennými papíry a následným financováním úvěru. Poměr nákladů k výnosům činil 40,5 %, návratnost vlastního kapitálu výrazně stoupla z 9,6 % na 14,1 %. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenal čistý zisk po menšinových podílech nárůst o 31,4 % ze 72,3 mil. EUR na 95,0 mil. EUR. Pokles čistého úrokového výnosu způsobený všeobecným vývojem tržních úrokových sazeb a mělkou úrokovou křivkou se podařilo vykompenzovat mimořádně dobrými výsledky na peněžním trhu. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 34 % z 50,9 mil. EUR na nynějších 68,1 mil. EUR, převážně díky obchodu s cennými papíry (především v oblasti strukturovaných produktů) a díky výnosům z transakcí na kapitálovém trhu. Náklady způsobené výrazně vyšším objemem transakcí vedly ve srovnání s ostatními dílčími segmenty v Rakousku oproti prvním třem čtvrtletím předchozího roku k nadprůměrnému nárůstu všeobecných administrativních nákladů o 8,2 %. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil ze 41,4 % na 40,2 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) z 34,6 % na 55,2 %, což bylo kromě výrazného zlepšení výsledku způsobeno také nižším přiřazením vlastního kapitálu (na základě poklesu rizikově vážených aktiv). Segment Střední a východní Evropa: Česká republika Čistý zisk po menšinových podílech České spořitelny se podařilo oproti minulému roku zvýšit o 31,5 mil. EUR, resp. 15,1 % z 208,9 mil. EUR na 240,4 mil. EUR. Ještě pozitivněji se vyvíjela situace v operativní oblasti, kde provozní výsledek vzrostl o téměř 29 %. To bylo způsobeno následujícím vývojem: Navzdory skutečnosti, že tržní prostředí České republiky je i nadále pod úrovní referenční úrokové sazby eurozóny (i když Česká národní banka postupně zvyšovala úrokovou sazbu) se rozšířením úvěrových Seite 11 von 18

12 obchodů podařilo zvýšit čistý úrokový výnos v prvních třech čtvrtletích 2006 o 21,3 % ze 434,8 mil. EUR na nynějších 527,4 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí se díky velmi potěšujícímu vývoji v oblasti pojišťovacích obchodů, stavebního spoření a obchodu s cennými papíry zvýšily o 9,1 % z 217,2 mil. EUR na 237,0 mil. EUR. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů ze 408,1 mil. EUR na 443,8 mil. EUR (+ 8,7 % - očištěno o měnové efekty však pouze + 3,0 %) je způsobeno vyššími odpisy a vyšším časovým rozlišením nákladů. Ostatní provozní výsledek klesl z 26,3 mil. EUR na -5,4 mil. EUR, což bylo způsobeno především nízkými výnosy z ocenění a prodeje cenných papírů na prodej. Díky velmi potěšujícímu vývoji výnosů se provozní zisk zvýšil o 29,1 % z 285,7 mil. EUR na 368,8 mil. EUR, přičemž je nutno zohlednit pozitivní vývoj devizového kurzu CZK/EUR (+5,3 %). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 58,8 % na 54,6 % a návratnost kapitálu (ROE) činila 39,5 %. Slovensko Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľne vzrostl oproti srovnatelnému období roku 2005 o 15,7 % z 62,8 mil. EUR na 72,7 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos se díky nad očekávání silnému růstu obchodů s klienty, vyšším výnosům z ocenění majetkových podílů ohodnocených ekvivalenční metodou (at equity) a nižším refinančním nákladům přiřazeným tomuto segmentu podařilo více než vykompenzovat absenci vysoce zúročených státních obligací. Hodnota čistého zisku z poplatků a provizí, která oproti předchozímu roku mírně klesla (z 62,0 mil. EUR v roce 2005 na 61,2 mil. EUR), je částečně zkreslená v důsledku časového rozlišení jednorázových provizí zavedeného poprvé koncem roku 2005 (v souladu s IAS 39). Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 14,7 mil. EUR ze 122,7 mil. EUR na celkem 137,5 mil. EUR. To je způsobeno především vyššími personálními náklady v souvislosti se změnou časového rozlišení nákladů, jež v prvních devíti měsících předchozího roku nebyly uskutečněny. Výrazný nárůst zaznamenal oproti původnímu očekávání a navzdory výrazně vyšší efektivní daňové sazbě jak provozní zisk (+17,3 %), tak i čistý zisk po menšinových podílech (+15, 7 %). Vyšší přiřazení vlastního kapitálu skupiny v důsledku silného nárůstu objemu úvěrů však vede k poklesu návratnosti vlastního kapitálu ze 48,4 % na nynějších 41,4 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 58,2 % na 57,1 %. Maďarsko Provozní zisk společnosti Erste Bank Maďarsko se zvýšil o 19,4 %, resp. 17,3 mil. EUR z 89,4 mil. EUR na 106,7 mil. EUR, přičemž je nutno přihlédnout k negativnímu vývoji měnového kurzu (HUF/EUR -7,3 %). Čistý úrokový výnos vzrostl oproti předchozímu roku o 17,8 mil. EUR, resp. 11,8 % ze 150,1 mil. EUR na 167,9 mil. EUR a to především díky silnému rozšíření objemu úvěrů. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek z -14,1 mil. EUR na -25,2 mil. EUR je ovlivněn především absencí efektů prvotní konsolidace, které značně snížily výsledek této položky za rok 2005, jakož i rozšířením objemu úvěrů. Čistý příjem z poplatků a provizí zaznamenal v průběhu čtvrtletí výrazný nárůst, způsobený již zmíněnými mimořádnými efekty v prvním čtvrtletí tohoto roku. Za celý rok 2006 se ve srovnání s minulým rokem i nadále počítá s nárůstem výrazně přesahujícím hodnotu 15 %. Značný nárůst všeobecných administrativních nákladů je v první řadě způsoben vyššími personálními náklady spojenými s rozšířením pobočkové sítě o 33 poboček (ze 146 na 179). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 2,3 % (očištěno o měnové efekty o 9,8 %) z 50,7 mil. EUR na 51,8 mil. EUR, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59,9 % na 57,0 %. Chorvatsko Provozní zisk společnosti Erste Bank Chorvatsko zaznamenal s 51,9 mil. EUR oproti předchozímu roku mírný nárůst (+1,4 %). Srovnání čistého úrokového výnosu s minulým rokem (-2,2 mil. EUR, resp. Seite 12 von 18

13 -2,8 %) je zkreslené v důsledku reklasifikace ocenění z derivátních položek do čistého zisku z obchodních operací. Kromě toho vede současný přísný zákonný režim tlumící refinancování v cizích měnách k výraznému zatížení čistého úrokového výnosu. Povinná minimální rezerva pro vklady v cizí měně byla za posledních 12 měsíců zvýšena z průměrně 30 % na 55 %, což se negativně odrazilo především na úrokové marži. Tento negativní trend se i přes uspokojivý růst nepodařilo vyrovnat. Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily o 29,6 % z 16,1 mil. EUR na 20,9 mil. EUR, především v oblasti platebního styku a u obchodů s cennými papíry. Nárůst čistého zisku z obchodních operací byl dán především výše zmíněnou reklasifikací výsledků ocenění derivátních položek. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 8,5 mil. EUR, resp. 16,2 % z 52,6 mil. EUR na nynějších 61,1 mil. EUR, především na základě rozšíření pobočkové sítě a s tím spojeným výrazným nárůstem počtu zaměstnanců, přičemž ve třetím čtvrtletí roku 2006 zaznamenaly všeobecné administrativní náklady poprvé v tomto roce pokles. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu klesl z 15,9 % na 12,7 %, poměr nákladů k výnosům se zhoršil z 50,7 % na 54,1 %. Srbsko Od srpna 2005 je do konsolidované účetní závěrky zahrnuta také Erste Bank Srbsko. Již v září 2005 byl zahájen rozsáhlý transformační program, jehož cílem je optimalizace provozních procesů a zlepšení pozice na srbském bankovním trhu. Vykázaný výsledek (-16,6 mil. EUR) odráží restrukturalizační opatření a náklady na expanzi v Srbsku, jakož i efekty vyplývající z přísných růstových omezení vydaných srbskou národní bankou v oblasti úvěrů v cizí měně. Za celý rok 2006 se v důsledku výrazně se zhoršujících regulatorních rámcových podmínek v bankovním sektoru a dalších nákladů na restrukturalizaci počítá s negativním výsledkem ve výši 15 až 18 mil. EUR. Na rok 2008 se i nadále plánuje návratnost kapitálu (ROE) ve výši 20 %. Segment Mezinárodní obchod Velmi dobrý vývoj v tomto segmentu pokračoval i v prvním třech čtvrtletích roku Čistý zisk po menšinových podílech se zlepšil o 14,2 mil. EUR, resp. 19,3 % ze 73,5 mil. EUR na nynějších 87,7 mil. EUR. Pokles čistého úrokového výnosu je způsoben v první řadě aktuálním snížením úvěrových marží v syndikovaném obchodu. Zlepšení v oblasti tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám je dáno rozpouštěním rezerv a opravných položek na základě zlepšení rizika v mezinárodním portfoliu. Spolu se zlepšením ostatního provozního výsledku, především díky částečnému zpětnému zaúčtování původně zcela odepsaných pohledávek, zvýšením výnosů z ocenění portfolia cenných papírů a důsledným řízením nákladů poklesl poměr nákladů k výnosům z 19,8 % na 18,8 % a návratnost kapitálu vzrostla z 20,3 % na 21,0 %. Segment Podnikové centrum Segment Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a jednorázové efekty, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především konsolidací výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny zejména ostatními administrativními náklady na skupinové projekty započaté v roce 2004 a náklady na strategické aktivity skupiny. Efekty časového rozlišení v oblasti všeobecných administrativních nákladů a čistých příjmů z poplatků a provizí, které zatěžují předložený výsledek, budou do konce roku vyrovnány. Zlepšení čistého úrokového výnosu je téměř výlučně výsledkem Seite 13 von 18

14 výnosů z uložení kapitálu navýšeného koncem ledna 2006 za účelem akvizice společnosti Banca Comercială Română, přiřazených tomuto segmentu. Zhoršení ostatního provozního výsledku ve třetím čtvrtletí 2006 je způsobeno potřebou vytvoření rezervy u jednoho konkrétního obchodu s cennými papíry. V. VÝVOJ MĚNOVÝCH KURZŮ Kurz k Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) změna v % změna v % CZK/EUR 28,33 29,00 2,3% 28,45 30,05 5,3% SKK/EUR 37,39 37,88 1,3% 37,66 38,69 2,6% HUF/EUR 273,00 252,87-8,0% 265,40 247,30-7,3% HRK/EUR 7,39 7,37-0,2% 7,32 7,43 1,5% CSD/EUR 82,40 85,12 3,2% 85,79 82,27-4,3% Pozitivní změna = zhodnocení měny, negativní změna = znehodnocení měny Případné dotazy směřujte na: Erste Bank, Investor Relations Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: ++43 (0) Ext Gabriele Werzer, Tel. +43 (0) Ext , Thomas Sommerauer, Tel. +43 (0) Ext , Josef Kerekes, Tel. +43 (0) Ext , Tento text najdete v německém znění také na naší homepage: v Investor Relations News. Seite 14 von 18

15 Příloha I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (IFRS) v mil. EUR změna v % Čistý úrokový výnos 2 261, ,5 9,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -331,2-329,1 0,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 036,5 921,9 12,4 Čistý zisk z obchodních operací 187,8 171,6 9,4 Všeobecné administrativní náklady , ,0 6,1 Výnosy z pojišťovací činnosti 25,3 36,9-31,4 Ostatní provozní výsledek -29,4-10,4 < Zisk před zdaněním 1 038,2 864,4 20,1 Daně z příjmů -233,6-209,1 11,7 Zisk za účetní období 804,6 655,3 22,8 Menšinové podíly -155,3-146,5 6,0 Čistý zisk po menšinových podílech 649,3 508,8 27,6 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS v mil. EUR změna v % AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 2 355, ,0-13,7 Pohledávky za bankami , ,0 8,6 Pohledávky za klienty , ,0 8,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , ,0 0,2 Cenné papíry k obchodování 6 006, ,0 10,7 Cenné papíry v reálné hodnotě a cenné papíry na prodej , ,0 0,5 Finanční investice , ,0 8,1 Nehmotný majetek 1 919, ,0 0,4 Hmotný majetek 1 649, ,0-2,3 Ostatní aktiva 3 669, ,0-12,5 Aktiva celkem , ,0 6,5 PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám , ,0 0,7 Závazky ke klientům , ,0 10,8 Emitované dluhopisy , ,0-12,6 Rezervy 9 069, ,0 5,0 Ostatní pasiva 5 395, ,0 2,2 Podřízený kapitál 5 261, ,0 22,6 Celkový kapitál 9 446, ,0 46,2 Vlastní kapitál 7 179, ,0 73,9 Menšinové podíly 2 267, ,0-2,8 Pasiva a vlastní kapitál celkem , ,0 6,5 Seite 15 von 18

16 III. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY (PŘEHLED) SKUPINA ERSTE BANK Přehled Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů. RAKOUSKO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA MEZINÁRODNÍ OBCHOD PODNIKOVÉ CENTRUM skupina ERSTE BANK CELKEM v mil. EUR Čistý úrokový výnos 1 157, ,0 941,2 806,3 108,8 114,5 54,1-13, , ,5 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -252,1-267,4-79,2-52,0 0,2-9,7 0,0 0,0-331,2-329,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 661,5 591,0 379,8 341,3 25,1 22,7-30,0-33, ,5 921,9 Čistý zisk z obchodních operací 98,8 91,4 88,9 79,7 0,0 0,0 0,1 0,5 187,8 171,6 Všeobecné administrativní náklady , ,1-804,3-718,4-25,2-27,2-40,1-16, , ,0 Výnosy z pojišťovací činnosti 15,7 30,9 9,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 36,9 Ostatní provozní výsledek 34,4 9,7-23,7 6,5 9,9 2,1-49,9-28,7-29,4-10,4 Zisk před zdaněním 473,0 383,5 512,2 469,4 118,9 102,4-65,9-90, ,2 864,4 Daně z příjmů -102,3-95,1-122,0-108,4-31,2-29,0 21,8 23,4-233,6-209,1 Menšinové podíly -135,9-111,1-21,6-19,2 0,0 0,0 2,1-16,2-155,3-146,5 Čistý zisk po menšinových podílech 234,8 177,3 368,7 341,8 87,7 73,5-41,9-83,8 649,3 508,8 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,9 347,8 352, , ,5 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 2 045, , , ,4 556,0 483, ,3 26, , ,5 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 64,3% 65,7% 56,7% 58,3% 18,8% 19,8% n.a. n.a. 60,2% 62,3% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 15,3% 12,1% 31,8% 38,2% 21,0% 20,3% n.a. n.a. 13,0% 18,5% Náklady na refinancování -42,2-48,1-43,5-47,7 0,0 0,0-13,4-15,1-99,0-110,9 16/18

17 Rakousko SPOŘITELNY RETAIL A NEMOVITOSTI VELCÍ KORPORÁTNÍ KLIENTI OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH A INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ v mil. EUR Čistý úrokový výnos 616,5 618,3 386,2 383,9 105,4 105,4 49,4 48,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -133,3-145,0-73,6-79,8-45,2-42,6 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 275,8 252,0 248,9 234,6 68,7 53,6 68,1 50,9 Čistý zisk z obchodních operací 16,7 12,6 7,8 7,4 2,6 1,0 71,7 70,4 Všeobecné administrativní náklady -622,4-620,3-472,7-473,2-71,6-64,2-76,1-70,3 Výnosy z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 15,7 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 6,7 3,4-2,8 5,4 22,1 2,6 8,4-1,8 Zisk před zdaněním 159,9 120,9 109,5 109,1 82,0 55,8 121,7 97,7 Daně z příjmů -34,3-31,4-23,5-25,1-17,8-13,2-26,7-25,4 Menšinové podíly -117,3-87,9-13,0-16,5-5,5-6,7 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 8,3 1,6 72,9 67,4 58,7 35,9 95,0 72,3 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,4 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 313,1 262,0 947,9 915,7 554,5 497,9 229,4 278,8 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 68,5% 70,3% 71,8% 72,1% 40,5% 40,1% 40,2% 41,4% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 3,5% 0,8% 10,3% 9,8% 14,1% 9,6% 55,2% 34,6% Náklady na refinancování -10,0-11,1-21,2-24,3-10,8-11,6-0,2-1,1 17/18

18 Střední a východní Evropa ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO MAĎARSKO CHORVATSKO SRBSKO v mil. EUR Čistý úrokový výnos 527,4 434,8 164,5 139,8 167,9 150,1 78,5 80,7 2,9 0,9 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -32,5-19,9-9,6-9,0-25,2-14,1-10,3-8,3-1,6-0,7 Čisté příjmy z poplatků a provizí 237,0 217,2 61,1 62,0 58,1 45,3 20,9 16,1 2,7 0,6 Čistý zisk z obchodních operací 38,6 35,8 15,2 9,0 22,1 27,5 13,6 6,9-0,6 0 Všeobecné administrativní náklady -443,8-408,1-137,5-122,7-141,3-133,6-61,1-52,6-20,5-1,4 Výnosy z pojišťovací činnosti 9,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -5,4 26,3-3,2-5,8-14,5-11,4-0,6-2,5-0,1-0,1 Zisk před zdaněním 330,9 292,1 90,6 73,3 67,0 63,8 41,0 40,4-17,3-0,2 Daně z příjmů -81,6-76,9-17,7-10,6-15,0-13,0-8,2-7,9 0,6 0,0 Menšinové podíly -8,9-6,4-0,1 0,2-0,2-0,1-12,5-12,9 0,1 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 240,4 208,9 72,7 62,8 51,8 50,7 20,3 19,6-16,6-0,2 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,7 154,9 111,9 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 811,5 670,6 234,1 173,2 273,8 177,6 213,3 164,5 11,2 8,5 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 54,6% 58,8% 57,1% 58,2% 57,0% 59,9% 54,1% 50,7% n.a. n.a. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 39,5% 41,5% 41,4% 48,4% 25,2% 38,0% 12,7% 15,9% n.a. n.a. Náklady na refinancování -13,0-16,8-10,2-12,2-14,1-15,1-3,3-3,3-2,8-0,3 18/18

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 8. srpna 2001 Shrnutí nejvýznamnějších událostí k 30. červnu 2001 Dokončili jsme proces reklasifikace

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více