Volumetric weight PU: 250 kg/m T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volumetric weight PU: 250 kg/m T"

Transkript

1 Úhlový nosník ra-wik-ph upporting bracket ra-wik -PH Popis Description Úhlový nosník ra-wik-ph se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny s jednou zapěněnou oc. deskou pro pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění kotveného prvky a jednu desku z fenolové pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální rozložení tlaku na povrch. Dodávka může obsahovat na přání tři kusy hmoždinek. Rozměry Podstava 80 x 11 mm ypy : mm Kompozitní deska: 104 x 65 x 6 mm Užitná plocha: 84 x 45 mm loušťka hliníkové desky: 6 mm zdálenost otvorů: 100 x 94 mm Objemová hmotnost PU: 3 50 kg/m upporting brackets ra-wik -PH are made of black-coloured, rot-resistant and CCfree, PU-rigid foam plastic (polyurethane) with a foamed-in steel plate for the nonpositive screw attachment with the anchorage. urthermore, aluminium plate for the screwed attachment of the fixation object and a compact plate (HPL) to ensure an optimum distribution of pressure on the surface. he scope of supply includes three screw-plugs (on request). Dimensions Base surface: 80 x 11 mm ypes : mm Compact plate: 104 x 65 x 6 mm Useful surface area: 84 x 45 mm hickness aluminium plate: 6 mm Hole distance: 100 x 94 mm 3 olumetric weight PU: 50 kg/m echanické připevnění Šrouby: ischer UR 8 x 100 Průměr otvoru: 8 mm in. hloubka otvoru: 86 mm in. usazení šroubu: 70 mm Upínací nářadí: orx 30 echanical Attachment crews: ischer UR 8 x 100 Bore hole diameter: 8 mm Drilling depth (min.): 86 mm Anchorage depth (min.): 70 mm Recording tool: orx Pro úhlový nosník ra-wik-ph v současnosti ne-existuje žádná licence udělená ěmeckým institutem stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti, je jeho použití zapovězeno. yužití ra-wik-ph úhlový nosník se hodí zejména pro kotvení středně těžkých prvků ve fasádách s využitím zateplovacího systému bez vzniku tepelného mostu. Úhlový nosník ra-wik-ph má omezenou U odolnost. Obecně platí že, jej zpravidla během výstavby není potřeba krýt proti slunečnímu záření. Je-li však již zabudovaný, měl by být chráněn před povětrnostními vlivy a U zářením. ontáž bez tepelných mostů je možná např. pro: Applications upporting brackets ra-wik -PH are especially suitable for heat bridge-free alien fixations in thermal insulation composite systems. upporting brackets ra-wik -PH have a limited U-resistance and, in general, do not require any protective cover during the building period. hey should be protected from the weather and U rays during installation. Heat bridge-free alien fixations are possible, e.g. by: ábradlí mezi dveřmi a ostěním okna (rancouzské balkony) Handrails between door and window reveals (rench balconies) Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

2 9.00 upporting bracket ra-wik -PH ontáž zábradli na rozích budovy ixation of handrails on building corners lastnosti Chování při hoření dle DI 410: B atížení je přenášeno skrze jádro z PU pěny, stejně jako zapěněné výztuže. ezi zapěněnou spodní ocelovou deskou a zapěněnou vrchní hliníkovou deskou nevznikají žádná kovové spojení. Characteristics ire behaviour according to DI 410: B tabilities are ensured based on the PU hard foam and the foamed-in reinforcements. here are no metallic connections between the foamed lower steel plate and foamed upper aluminium plate. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

3 Úhlový nosník ra-wik-ph upporting bracket ra-wik -PH Charakteristické mezní zatížení myková síla na ohyb Characteristic collapse load ransverse force with bending abulka 9.1 able R R R R mm k km k km Prvek je mechanicky připevněn bez lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed without bonded joint and fabric embedding Prvek je mechanicky připevněn vč. lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed with bonded joint and fabric embedding max. 80 Kontrola použití úhlových nosníků ra-wik-ph R R R Příčné namáhání na montovaný prvek (charakteristická hodnota) Ohybové namáhání na montovaný prvek (charakteristická hodnota) ezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.1 ezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.1 Globální souč. bezpečnosti viz strana Proof concerning the use of the supporting bracket ra-wik -PH R R R 1. 0 ransverse force on fixation element Bending force on fixation element Collapse load of transverse force on fixation element (characteristic value) according to table 9.1 Collapse load of the bending moment on fixation element according to table 9.1 Global safety coefficient see page Užitné zatížení na mechanické upevnění (charakteristická hodnota na šroub) ervice loads on mechanical fixation (characteristic values per screw) ahová síla na šroub myková síla na šroub Šikmá tahová síla na šroub,,, v k v km v mm = ( ) = + ensile force on screw ransverse force on screw = Oblique tensile force on screw,,, in k in km in mm Kontrola použití mechanického připevnění viz strana Proof concerning the use of the mechanical fixation see page Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

4 9.004 Úhlový nosník ra-wik-ph upporting bracket ra-wik -PH 1 Charakteristické mezní zatížení ahová síla s ohybem Characteristic collapse load ensile force with bending 1 max. 80 abulka 9. able 9. R R R R mm k km k km Prvek mechanicky připevněn bez lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed without bonded joint and fabric embedding Prvek mechanicky připevněn vč. lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed with bonded joint and fabric embedding Kontrola použití úhlových nosníků ra-wik-ph Proof concerning the use of the supporting bracket ra-wik -PH R R 1. 0 R R apětí v tahu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) Ohybové namáhání na montovaný prvek (charakteristická hodnota) ezní zatížení v tahu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9. ezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9. Globální souč. bezpečnosti viz strana R R ensile force on fixation element Bending force on fixation element Collapse load of tensile force on fixation element (characteristic value) according to table 9. Collapse load of the bending moment on fixation element according to table 9. Global safety coefficient see page Užitné zatížení na mechanické upevnění (charakteristická hodnota na šroub) ervice loads on mechanical fixation (characteristic values per screw) ahová síla na šroub, v k v km = ensile force on screw, in k in km Kontrola použití mechanického připevnění viz strana Proof concerning the use of the mechanical fixation see page Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

5 upporting bracket ra-wik -PH Charakteristické mezní zatížení myková a tahová síla R viz tabulka 9. na straně viz tabulka 9.1 na straně R Characteristic collapse load ransverse force and tensile force R ee table 9. on page ee table 9.1 on page R = cos α α = sin α Kontrola použití úhlových nosníků ra-wik-ph cos α R Proof concerning the use of the supporting bracket ra-wik -PH 1. 0 sin α R 1. 0 cos α R sin α R 1. R R Šikmé síly na montovaný prvek (charakteristická hodnota) ezní zatížení v tahu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9. ezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.1 Globální souč. bezpečnosti viz strana R R Oblique force on fixation element Collapse load of tensile force on fixation element (characteristic value) according to table 9. Collapse load of transverse force on fixation element (characteristic value) according to table 9.1 Global safety coefficient see page Užitné zatížení na mechanické upevnění (charakteristická hodnota na šroub) ervice loads on mechanical fixation (characteristic values per screw) ahová síla na šroub myková síla na šroub Šikmá tahová síla na šroub,,,, v k v mm = ( ) = = + ensile force on screw ransverse force on screw Oblique tensile force on screw,,,, in k in mm Kontrola použití mechanického připevnění viz strana Proof concerning the use of the mechanical fixation see page Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

6 9.006 upporting bracket ra-wik -PH Přípustné a doporučené hodnoty 1) zatížení rámových hmoždinek ischer UR 8 x 100 Permitted and recommended utility 1) values of bearing resistances ischer UR 8 x 100 Podklad pro kotvení R,ul R,empf Anchorage R,ul R,empf k k k k Beton C1/15 resp. B Concrete C1/15 resp. B Plná pálená cihla z1 ) olid brick z1 ) ápenopísková plná cihla K1 ) olid 1 sand-lime brick K1 ) ) Dutinová pálená cihla Hlz ) Perforated brick Hlz and-lime perforated ápenopísková děr. cihla KL brick KL Lightweight concrete 4) Plynosilikát Hbl ) hollow block Hbl Lightweight concrete solid Plynobeton PP brick Přípustné hodnoty užitného zatížení pro hmoždinky ischer UR 8 x 100 platí pro tah, smyk a šikmý tah pod libovolným úhlem v souladu s všeobecným souhlasem ulassung Ustanovení tohoto schválení (ulassung) jsou přednostní. he permitted utility values of the bearing resistances for ischer UR 8 x 100 apply to tensile load, transverse load and oblique tensile load under all angles pursuant to the general technical approval he provisions of this approval are applicable. Kontrola použití mechanického připevnění R,ul 1. resp. 0 Proof concerning the use of the mechanical fixation R,empf 1. 0 R,empf R,ul Šikmé tahové zatížení na hmoždinku (charakteristická hodnota) Doporučené šikmé tahové zatížení na hmoždinku Přípustné šikmé tahové zatížení na hmoždinku R,empf R,ul Oblique tensil e load on dowel Recommended oblique tensil e load on dowel Permitted oblique tensil e load on dowel 1) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz ulassung , část ) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.6 k. 3) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je přípustné zatížení zásadně určeno zkouškou na stavbě. 4) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své délce (viz ulassung , část 6). 1) or limitations of permanent tensile forces see approval , section ) he permitted load may be increased to 0.6 k with unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime bricks (no gripping recess). 3) Bulk density 1.0 kg/dm³; with other compressive strength classes the load allowance must generally be determined using building tests. 4) he spreading section of the dowel must be anchored in the fixed link of the stone (see approval , appendix 6). Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

7 upporting bracket ra-wik -PH P Doporučené užitné zatížení ahová síla na šroub v hliníkové desce ahová síla P na 6 šroub: ahová síla P na 8 šroub: ahová síla P na 10 šroub: ahová síla P na 1 šroub: 3.1 k 3.9 k 5.1 k 6.7 k Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce. Recommended service load tensile force on screwing within aluminum plate ensile force P per screw 6: 3.1 k ensile force P per screw 8: 3.9 k ensile force P per screw 10: 5.1 k ensile force P per screw 1: 6.7 k he given values are screw extraction forces of one single screw from the aluminum plate. Pro globální bezpečnostní faktor jsou doporučené následující dílčí koeficienty: We recommend the following parts safety factors for the global safety coefficient: oučinitel bezpečnosti působení E = 1.4 oučinitel bezpečnosti materiálu = 1.6 oučinitel bezpečnosti dlouhodobých účinků a teploty = 1.8 Doporučený globální bezpečnostní koeficient = = 4.0 E L Doporučené součinitele bezpečnosti je potřeba pečlivě kontrolovat a v případě potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na straně by měli být dodržovány. Doporučené hodnoty bezpečnostního součinitele platí pro následující předpoklady: Požadavky na mechanické připevnění hodnost přiloženého montážního materiálu musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad. případě nejasného podkladu je nutné provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z konkrétního podkladu. Další informace viz: L afety coefficient of impact E = 1.4 aterial safety coefficient = 1.6 afety coefficient long term effects and temperature = 1.8 Recommended global safety coefficient = = 4.0 E L he recommended safety coefficients must be carefully checked and adjusted if necessary. Please observe all notes given on page he safety coefficients recommended are applicable under the following conditions: Requirements for the mechanical fixing he suitability of the supplied fixing material must be checked for the existing base. If the base is unknown, tensile strength tests of the fixing materials are necessary before starting the assembly on the object. urther details under: L Požadavky na lepení Pro úhlový nosník ra-wik-ph je potřebné celoplošné přilepení. Pevnost přilepení izolačních desek, stejně jako úhlového nosníku ra-wik-ph k podkladu musí být nejméně 8.0 /cm (E 13499). ejméně 40% povrchu izolační desky musí být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem. Je důležité dbát na pečlivé přilepení izolačních desek v okolí úhlového nosníku ra-wik- PH. ahovou a tlakovou pevnost přilepení je potřeba ověřit zkouškami na místě stavby pro konkrétní podmínky. Requirements for adhesion 5) or the supporting bracket ra-wik -PH adhesion a full-surface bonding is a requirement. he strength resistance of the adhesion of the insulation boards and the supporting bracket ra-wik -PH with the base must at least amount to 8.0 /cm (E 13499). At least 40% of the surface of the insulation boards must be connected with the base through adhesive material. A careful adhesion of the insulation boards adjacent to the supporting bracket ra- Wik -PH should be ensured. he adhesive tensile strength and compressive strength must be calculated with experiments if necessary. 5) yto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy, pokud byly statické důkazy charakteristického mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny. 5) hese requirements must be adhered to only if the static evidence of the characteristic breaking load used bonding and tissue embedding as a basis. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

8 9.008 upporting bracket ra-wik -PH Požadavky na izolační desky a armovací tkaniny ze skelného vlákna 6) Pevnost v tahu zabudované armovací tkaniny (E 13499): > 40.0 /mm Pevnost v tahu na izolační desky kolmo na povrch desky (E 13499): > 10.0 /cm Pevnost v tlaku izolační desky při 10% stlačení C(10)60 (E 13163): > 6.0 /cm Requirement for insulation boards and fibreglass fabrics 6) ensil e strength of the installed fibreglass fabric (E 13499): > 40.0 /mm ensil e strength of the insulation boards vertical to the surface (E 13499): > 10.0 /cm Compressive stress of the insulation board at 10% compressive strain C(10)60 (E 13163): > 6.0 /cm ontáž Doporučuje se, aby ra-wik-ph úhlový nosník byl usazen s montáží do izolační desky. a spodní plochu úhlového nosníku ra- Wik-PH naneste stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně nalepen na podklad. potřeba pro ra-wik-ph úhlový nosník při tloušťce lepidla 5mm: 0.3 kg Assembly It is advisable to position the supporting brackets ra-wik -PH when the insulation plates are bonded. Apply adhesive mortar to the adhesive surface of the supporting bracket ra-wik - PH. Element must stuck together fully covered on the stable base. Requirement per supporting bracket ra- Wik -PH, by a layer thickness of 5 mm: 0.3 kg ra-wik-ph úhlový nosník umístěte do otvoru v izolační desce. yložení úhlového nosníku ra-wik- PH může být maximálně 80 mm. Press supporting bracket ra-wik -PH so that it is flush with the insulation plate. he projection of the supporting bracket ra-wik -PH should be a maximum of 80 mm. echanické připevnění provádějte až po vytvrzení stavebního lepidla. kontrolujte, zda dodané hmoždinky jsou pro správný podklad. Pokud nejsou, být na náklady kupujícího vyměněny. divo z dutinových cihel musí být vrtáno bez příklepu. Undertake mechanical fixing only after the hardening of the adhesive. he latter must be checked beforehand to determine whether or not it is suitable for the respective underground. Drill perforated brickwork without percussion. ybraný kus izolační desky zařízněte tak, aby vyplnil zbývající prostor po instalaci nosného prvku. aneste na něj stavební lepidlo a zatlačte jej do otvoru. Cut mating part for existing recess out of insulation plate material. Apply adhesive mortar and press flush with the insulation plate. 6) yto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy, pokud byly statické důkazy charakteristického mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny. 6) hese requirements must be adhered to only if the static evidence of the characteristic breaking load used bonding and tissue embedding as a basis. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

9 upporting bracket ra-wik -PH Dokončovací práce Úhlové nosníky ra-wik-ph mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití penetrace. ontovaný objekt připevněte na finálně provedenou omítku. Povrchový nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby jej montovaný objekt nepoškodil. Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku ra-wik-ph doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým vinutím (-šrouby). Šrouby do dřeva nebo samořezné šrouby nejsou povoleny. Retrospective work upporting brackets ra-wik -PH may be coated with usual coating materials for thermal insulation composite systems without primer. ounting objects are mounted onto the plaster coating. he coating must withstand compressive forces which are caused by the mounting object. uitable screw connections into the supporting bracket ra-wik -PH are screws with metric threads (-screws). Wooden screws and self-tapping screws are not suitable. Otvor musí být vyvrtán skrz kompozitní i hliníkovou desku. Hloubka otvoru musí být mm. Průměr otvoru mm mm mm mm Drill bore hole through the compact and aluminium plate. he drilling depth must be mm. Bore hole diameter mm mm mm mm ávit řízněte po průchodu skrz fenolovou a hliníkovou desku. Cut thread through the compact and aluminium plate. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

10 9.010 upporting bracket ra-wik -PH Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému nosníku ra-wik- PH. Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku ra-wik- PH musí být alespoň 6 mm tak, že šroub musí procházet celou tloušťkou zapěněné hliníkové desky. Pro stanovení celkové hloubky přišroubování k úhlovému nosníku ra-wik- PH je nutné znát tloušťku omítky vč. krycího nátěru. ezbytná délka šroubu je stanovena součtem šroubovací hloubky, tloušťky fasády a tloušťky montovaného objektu. ontované zábradlí mezi ostěním nesmí být předepnuto. crew fixation object in the supporting bracket ra-wik -PH. crewed depth in supporting bracket ra- Wik -PH must be at least 6 mm to ensure that the screw attachment extends over the complete thickness of the foamed-in aluminium plate. o determine the entire screwing depth it is necessary to know the exact thickness of the coating on the supporting bracket ra-wik -PH. he required length of the screw results from the screwing depth, the thickness of the coating and the thickness of the mounting object. itting of rails between the reveals must take place without constraint. případě malé použitelné plochy je možné použít nastavovací desku. With the usable areas being too small it is possible to use an adapter plate. ontážní předpětí na 6 šrouby: 5.7 k na 8 šrouby: 7.1 k na 10 šrouby: 9.3 k na 1 šrouby: 1.3 k = 0.7 x ahová síla pro vytažení šroubu Assembly preload force per screw 6: per screw 8: per screw 10: per screw 1: 5.7 k 7.1 k 9.3 k 1.3 k = 0.7 x crew withdrawal-breaking load Utahovací moment A na 6 šrouby: na 8 šrouby: na 10 šrouby: na 1 šrouby: = 0.17 x A x Průměr otvoru tanovení utahovacího momentu pro šrouby dle specifikace dodavatele šroubů. 5.8 m 9.7 m 15.9 m 5. m ightening torque per screw 6: per screw 8: per screw 10: per screw 1: = 0.17 x A A x crew diameter 5.8 m 9.7 m 15.9 m 5. m or the tightening torques of the screws the manufacturer specifications should be taken into consideration. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

VELKOOBCHOD VYSOČINA s.r.o.

VELKOOBCHOD VYSOČINA s.r.o. Věř í me,ženámidodávanýsor t i mentvászauj meast anet esenaši mipr avi del nýmizákazní ky. Wehopet heassor t mentsuppl i edbyusi sat t r act i veandyouwi l lbear egul arcust omerofour s. JÍMACÍ TYČ S VRUTEM

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku The new method for assessing the radon risk of building sites Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Matej NEZNAL*, Martin NEZNAL*, Milan MATOLÍN, Ivan BARNET, Jitka MIKSOVA * RADON v.o.s.,

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10-AXEKVCEz Medium Voltage Cables with XLPE Insulation Standard PN 05/96 (dop.6 a dop.7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukce Design Hliníkové jádro Aluminium

Více

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 <

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 < Použití K 16 J a K 32 J jsou 2-modulové třípólové vypínače jmenovitého proudu 16A a 32A se spínacím úhlem 90. Spínače mohou být upevněny na DIN lištu, nebo pomocí šroubů M4 na základovou desku. Rovněž

Více

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy) POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena,

Více