Volumetric weight PU: 250 kg/m T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volumetric weight PU: 250 kg/m T"

Transkript

1 Úhlový nosník ra-wik-ph upporting bracket ra-wik -PH Popis Description Úhlový nosník ra-wik-ph se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny s jednou zapěněnou oc. deskou pro pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění kotveného prvky a jednu desku z fenolové pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální rozložení tlaku na povrch. Dodávka může obsahovat na přání tři kusy hmoždinek. Rozměry Podstava 80 x 11 mm ypy : mm Kompozitní deska: 104 x 65 x 6 mm Užitná plocha: 84 x 45 mm loušťka hliníkové desky: 6 mm zdálenost otvorů: 100 x 94 mm Objemová hmotnost PU: 3 50 kg/m upporting brackets ra-wik -PH are made of black-coloured, rot-resistant and CCfree, PU-rigid foam plastic (polyurethane) with a foamed-in steel plate for the nonpositive screw attachment with the anchorage. urthermore, aluminium plate for the screwed attachment of the fixation object and a compact plate (HPL) to ensure an optimum distribution of pressure on the surface. he scope of supply includes three screw-plugs (on request). Dimensions Base surface: 80 x 11 mm ypes : mm Compact plate: 104 x 65 x 6 mm Useful surface area: 84 x 45 mm hickness aluminium plate: 6 mm Hole distance: 100 x 94 mm 3 olumetric weight PU: 50 kg/m echanické připevnění Šrouby: ischer UR 8 x 100 Průměr otvoru: 8 mm in. hloubka otvoru: 86 mm in. usazení šroubu: 70 mm Upínací nářadí: orx 30 echanical Attachment crews: ischer UR 8 x 100 Bore hole diameter: 8 mm Drilling depth (min.): 86 mm Anchorage depth (min.): 70 mm Recording tool: orx Pro úhlový nosník ra-wik-ph v současnosti ne-existuje žádná licence udělená ěmeckým institutem stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti, je jeho použití zapovězeno. yužití ra-wik-ph úhlový nosník se hodí zejména pro kotvení středně těžkých prvků ve fasádách s využitím zateplovacího systému bez vzniku tepelného mostu. Úhlový nosník ra-wik-ph má omezenou U odolnost. Obecně platí že, jej zpravidla během výstavby není potřeba krýt proti slunečnímu záření. Je-li však již zabudovaný, měl by být chráněn před povětrnostními vlivy a U zářením. ontáž bez tepelných mostů je možná např. pro: Applications upporting brackets ra-wik -PH are especially suitable for heat bridge-free alien fixations in thermal insulation composite systems. upporting brackets ra-wik -PH have a limited U-resistance and, in general, do not require any protective cover during the building period. hey should be protected from the weather and U rays during installation. Heat bridge-free alien fixations are possible, e.g. by: ábradlí mezi dveřmi a ostěním okna (rancouzské balkony) Handrails between door and window reveals (rench balconies) Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

2 9.00 upporting bracket ra-wik -PH ontáž zábradli na rozích budovy ixation of handrails on building corners lastnosti Chování při hoření dle DI 410: B atížení je přenášeno skrze jádro z PU pěny, stejně jako zapěněné výztuže. ezi zapěněnou spodní ocelovou deskou a zapěněnou vrchní hliníkovou deskou nevznikají žádná kovové spojení. Characteristics ire behaviour according to DI 410: B tabilities are ensured based on the PU hard foam and the foamed-in reinforcements. here are no metallic connections between the foamed lower steel plate and foamed upper aluminium plate. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

3 Úhlový nosník ra-wik-ph upporting bracket ra-wik -PH Charakteristické mezní zatížení myková síla na ohyb Characteristic collapse load ransverse force with bending abulka 9.1 able R R R R mm k km k km Prvek je mechanicky připevněn bez lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed without bonded joint and fabric embedding Prvek je mechanicky připevněn vč. lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed with bonded joint and fabric embedding max. 80 Kontrola použití úhlových nosníků ra-wik-ph R R R Příčné namáhání na montovaný prvek (charakteristická hodnota) Ohybové namáhání na montovaný prvek (charakteristická hodnota) ezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.1 ezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.1 Globální souč. bezpečnosti viz strana Proof concerning the use of the supporting bracket ra-wik -PH R R R 1. 0 ransverse force on fixation element Bending force on fixation element Collapse load of transverse force on fixation element (characteristic value) according to table 9.1 Collapse load of the bending moment on fixation element according to table 9.1 Global safety coefficient see page Užitné zatížení na mechanické upevnění (charakteristická hodnota na šroub) ervice loads on mechanical fixation (characteristic values per screw) ahová síla na šroub myková síla na šroub Šikmá tahová síla na šroub,,, v k v km v mm = ( ) = + ensile force on screw ransverse force on screw = Oblique tensile force on screw,,, in k in km in mm Kontrola použití mechanického připevnění viz strana Proof concerning the use of the mechanical fixation see page Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

4 9.004 Úhlový nosník ra-wik-ph upporting bracket ra-wik -PH 1 Charakteristické mezní zatížení ahová síla s ohybem Characteristic collapse load ensile force with bending 1 max. 80 abulka 9. able 9. R R R R mm k km k km Prvek mechanicky připevněn bez lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed without bonded joint and fabric embedding Prvek mechanicky připevněn vč. lepení a armovací tkaniny Element mechanically fixed with bonded joint and fabric embedding Kontrola použití úhlových nosníků ra-wik-ph Proof concerning the use of the supporting bracket ra-wik -PH R R 1. 0 R R apětí v tahu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) Ohybové namáhání na montovaný prvek (charakteristická hodnota) ezní zatížení v tahu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9. ezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9. Globální souč. bezpečnosti viz strana R R ensile force on fixation element Bending force on fixation element Collapse load of tensile force on fixation element (characteristic value) according to table 9. Collapse load of the bending moment on fixation element according to table 9. Global safety coefficient see page Užitné zatížení na mechanické upevnění (charakteristická hodnota na šroub) ervice loads on mechanical fixation (characteristic values per screw) ahová síla na šroub, v k v km = ensile force on screw, in k in km Kontrola použití mechanického připevnění viz strana Proof concerning the use of the mechanical fixation see page Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

5 upporting bracket ra-wik -PH Charakteristické mezní zatížení myková a tahová síla R viz tabulka 9. na straně viz tabulka 9.1 na straně R Characteristic collapse load ransverse force and tensile force R ee table 9. on page ee table 9.1 on page R = cos α α = sin α Kontrola použití úhlových nosníků ra-wik-ph cos α R Proof concerning the use of the supporting bracket ra-wik -PH 1. 0 sin α R 1. 0 cos α R sin α R 1. R R Šikmé síly na montovaný prvek (charakteristická hodnota) ezní zatížení v tahu na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9. ezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.1 Globální souč. bezpečnosti viz strana R R Oblique force on fixation element Collapse load of tensile force on fixation element (characteristic value) according to table 9. Collapse load of transverse force on fixation element (characteristic value) according to table 9.1 Global safety coefficient see page Užitné zatížení na mechanické upevnění (charakteristická hodnota na šroub) ervice loads on mechanical fixation (characteristic values per screw) ahová síla na šroub myková síla na šroub Šikmá tahová síla na šroub,,,, v k v mm = ( ) = = + ensile force on screw ransverse force on screw Oblique tensile force on screw,,,, in k in mm Kontrola použití mechanického připevnění viz strana Proof concerning the use of the mechanical fixation see page Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

6 9.006 upporting bracket ra-wik -PH Přípustné a doporučené hodnoty 1) zatížení rámových hmoždinek ischer UR 8 x 100 Permitted and recommended utility 1) values of bearing resistances ischer UR 8 x 100 Podklad pro kotvení R,ul R,empf Anchorage R,ul R,empf k k k k Beton C1/15 resp. B Concrete C1/15 resp. B Plná pálená cihla z1 ) olid brick z1 ) ápenopísková plná cihla K1 ) olid 1 sand-lime brick K1 ) ) Dutinová pálená cihla Hlz ) Perforated brick Hlz and-lime perforated ápenopísková děr. cihla KL brick KL Lightweight concrete 4) Plynosilikát Hbl ) hollow block Hbl Lightweight concrete solid Plynobeton PP brick Přípustné hodnoty užitného zatížení pro hmoždinky ischer UR 8 x 100 platí pro tah, smyk a šikmý tah pod libovolným úhlem v souladu s všeobecným souhlasem ulassung Ustanovení tohoto schválení (ulassung) jsou přednostní. he permitted utility values of the bearing resistances for ischer UR 8 x 100 apply to tensile load, transverse load and oblique tensile load under all angles pursuant to the general technical approval he provisions of this approval are applicable. Kontrola použití mechanického připevnění R,ul 1. resp. 0 Proof concerning the use of the mechanical fixation R,empf 1. 0 R,empf R,ul Šikmé tahové zatížení na hmoždinku (charakteristická hodnota) Doporučené šikmé tahové zatížení na hmoždinku Přípustné šikmé tahové zatížení na hmoždinku R,empf R,ul Oblique tensil e load on dowel Recommended oblique tensil e load on dowel Permitted oblique tensil e load on dowel 1) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz ulassung , část ) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.6 k. 3) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je přípustné zatížení zásadně určeno zkouškou na stavbě. 4) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své délce (viz ulassung , část 6). 1) or limitations of permanent tensile forces see approval , section ) he permitted load may be increased to 0.6 k with unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime bricks (no gripping recess). 3) Bulk density 1.0 kg/dm³; with other compressive strength classes the load allowance must generally be determined using building tests. 4) he spreading section of the dowel must be anchored in the fixed link of the stone (see approval , appendix 6). Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

7 upporting bracket ra-wik -PH P Doporučené užitné zatížení ahová síla na šroub v hliníkové desce ahová síla P na 6 šroub: ahová síla P na 8 šroub: ahová síla P na 10 šroub: ahová síla P na 1 šroub: 3.1 k 3.9 k 5.1 k 6.7 k Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce. Recommended service load tensile force on screwing within aluminum plate ensile force P per screw 6: 3.1 k ensile force P per screw 8: 3.9 k ensile force P per screw 10: 5.1 k ensile force P per screw 1: 6.7 k he given values are screw extraction forces of one single screw from the aluminum plate. Pro globální bezpečnostní faktor jsou doporučené následující dílčí koeficienty: We recommend the following parts safety factors for the global safety coefficient: oučinitel bezpečnosti působení E = 1.4 oučinitel bezpečnosti materiálu = 1.6 oučinitel bezpečnosti dlouhodobých účinků a teploty = 1.8 Doporučený globální bezpečnostní koeficient = = 4.0 E L Doporučené součinitele bezpečnosti je potřeba pečlivě kontrolovat a v případě potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na straně by měli být dodržovány. Doporučené hodnoty bezpečnostního součinitele platí pro následující předpoklady: Požadavky na mechanické připevnění hodnost přiloženého montážního materiálu musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad. případě nejasného podkladu je nutné provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z konkrétního podkladu. Další informace viz: L afety coefficient of impact E = 1.4 aterial safety coefficient = 1.6 afety coefficient long term effects and temperature = 1.8 Recommended global safety coefficient = = 4.0 E L he recommended safety coefficients must be carefully checked and adjusted if necessary. Please observe all notes given on page he safety coefficients recommended are applicable under the following conditions: Requirements for the mechanical fixing he suitability of the supplied fixing material must be checked for the existing base. If the base is unknown, tensile strength tests of the fixing materials are necessary before starting the assembly on the object. urther details under: L Požadavky na lepení Pro úhlový nosník ra-wik-ph je potřebné celoplošné přilepení. Pevnost přilepení izolačních desek, stejně jako úhlového nosníku ra-wik-ph k podkladu musí být nejméně 8.0 /cm (E 13499). ejméně 40% povrchu izolační desky musí být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem. Je důležité dbát na pečlivé přilepení izolačních desek v okolí úhlového nosníku ra-wik- PH. ahovou a tlakovou pevnost přilepení je potřeba ověřit zkouškami na místě stavby pro konkrétní podmínky. Requirements for adhesion 5) or the supporting bracket ra-wik -PH adhesion a full-surface bonding is a requirement. he strength resistance of the adhesion of the insulation boards and the supporting bracket ra-wik -PH with the base must at least amount to 8.0 /cm (E 13499). At least 40% of the surface of the insulation boards must be connected with the base through adhesive material. A careful adhesion of the insulation boards adjacent to the supporting bracket ra- Wik -PH should be ensured. he adhesive tensile strength and compressive strength must be calculated with experiments if necessary. 5) yto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy, pokud byly statické důkazy charakteristického mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny. 5) hese requirements must be adhered to only if the static evidence of the characteristic breaking load used bonding and tissue embedding as a basis. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

8 9.008 upporting bracket ra-wik -PH Požadavky na izolační desky a armovací tkaniny ze skelného vlákna 6) Pevnost v tahu zabudované armovací tkaniny (E 13499): > 40.0 /mm Pevnost v tahu na izolační desky kolmo na povrch desky (E 13499): > 10.0 /cm Pevnost v tlaku izolační desky při 10% stlačení C(10)60 (E 13163): > 6.0 /cm Requirement for insulation boards and fibreglass fabrics 6) ensil e strength of the installed fibreglass fabric (E 13499): > 40.0 /mm ensil e strength of the insulation boards vertical to the surface (E 13499): > 10.0 /cm Compressive stress of the insulation board at 10% compressive strain C(10)60 (E 13163): > 6.0 /cm ontáž Doporučuje se, aby ra-wik-ph úhlový nosník byl usazen s montáží do izolační desky. a spodní plochu úhlového nosníku ra- Wik-PH naneste stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně nalepen na podklad. potřeba pro ra-wik-ph úhlový nosník při tloušťce lepidla 5mm: 0.3 kg Assembly It is advisable to position the supporting brackets ra-wik -PH when the insulation plates are bonded. Apply adhesive mortar to the adhesive surface of the supporting bracket ra-wik - PH. Element must stuck together fully covered on the stable base. Requirement per supporting bracket ra- Wik -PH, by a layer thickness of 5 mm: 0.3 kg ra-wik-ph úhlový nosník umístěte do otvoru v izolační desce. yložení úhlového nosníku ra-wik- PH může být maximálně 80 mm. Press supporting bracket ra-wik -PH so that it is flush with the insulation plate. he projection of the supporting bracket ra-wik -PH should be a maximum of 80 mm. echanické připevnění provádějte až po vytvrzení stavebního lepidla. kontrolujte, zda dodané hmoždinky jsou pro správný podklad. Pokud nejsou, být na náklady kupujícího vyměněny. divo z dutinových cihel musí být vrtáno bez příklepu. Undertake mechanical fixing only after the hardening of the adhesive. he latter must be checked beforehand to determine whether or not it is suitable for the respective underground. Drill perforated brickwork without percussion. ybraný kus izolační desky zařízněte tak, aby vyplnil zbývající prostor po instalaci nosného prvku. aneste na něj stavební lepidlo a zatlačte jej do otvoru. Cut mating part for existing recess out of insulation plate material. Apply adhesive mortar and press flush with the insulation plate. 6) yto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy, pokud byly statické důkazy charakteristického mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny. 6) hese requirements must be adhered to only if the static evidence of the characteristic breaking load used bonding and tissue embedding as a basis. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

9 upporting bracket ra-wik -PH Dokončovací práce Úhlové nosníky ra-wik-ph mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití penetrace. ontovaný objekt připevněte na finálně provedenou omítku. Povrchový nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby jej montovaný objekt nepoškodil. Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku ra-wik-ph doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým vinutím (-šrouby). Šrouby do dřeva nebo samořezné šrouby nejsou povoleny. Retrospective work upporting brackets ra-wik -PH may be coated with usual coating materials for thermal insulation composite systems without primer. ounting objects are mounted onto the plaster coating. he coating must withstand compressive forces which are caused by the mounting object. uitable screw connections into the supporting bracket ra-wik -PH are screws with metric threads (-screws). Wooden screws and self-tapping screws are not suitable. Otvor musí být vyvrtán skrz kompozitní i hliníkovou desku. Hloubka otvoru musí být mm. Průměr otvoru mm mm mm mm Drill bore hole through the compact and aluminium plate. he drilling depth must be mm. Bore hole diameter mm mm mm mm ávit řízněte po průchodu skrz fenolovou a hliníkovou desku. Cut thread through the compact and aluminium plate. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

10 9.010 upporting bracket ra-wik -PH Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému nosníku ra-wik- PH. Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku ra-wik- PH musí být alespoň 6 mm tak, že šroub musí procházet celou tloušťkou zapěněné hliníkové desky. Pro stanovení celkové hloubky přišroubování k úhlovému nosníku ra-wik- PH je nutné znát tloušťku omítky vč. krycího nátěru. ezbytná délka šroubu je stanovena součtem šroubovací hloubky, tloušťky fasády a tloušťky montovaného objektu. ontované zábradlí mezi ostěním nesmí být předepnuto. crew fixation object in the supporting bracket ra-wik -PH. crewed depth in supporting bracket ra- Wik -PH must be at least 6 mm to ensure that the screw attachment extends over the complete thickness of the foamed-in aluminium plate. o determine the entire screwing depth it is necessary to know the exact thickness of the coating on the supporting bracket ra-wik -PH. he required length of the screw results from the screwing depth, the thickness of the coating and the thickness of the mounting object. itting of rails between the reveals must take place without constraint. případě malé použitelné plochy je možné použít nastavovací desku. With the usable areas being too small it is possible to use an adapter plate. ontážní předpětí na 6 šrouby: 5.7 k na 8 šrouby: 7.1 k na 10 šrouby: 9.3 k na 1 šrouby: 1.3 k = 0.7 x ahová síla pro vytažení šroubu Assembly preload force per screw 6: per screw 8: per screw 10: per screw 1: 5.7 k 7.1 k 9.3 k 1.3 k = 0.7 x crew withdrawal-breaking load Utahovací moment A na 6 šrouby: na 8 šrouby: na 10 šrouby: na 1 šrouby: = 0.17 x A x Průměr otvoru tanovení utahovacího momentu pro šrouby dle specifikace dodavatele šroubů. 5.8 m 9.7 m 15.9 m 5. m ightening torque per screw 6: per screw 8: per screw 10: per screw 1: = 0.17 x A A x crew diameter 5.8 m 9.7 m 15.9 m 5. m or the tightening torques of the screws the manufacturer specifications should be taken into consideration. Dosteba GmbH, D-7770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a K, Jan artínek, : , E: D

Mechanické připevnění

Mechanické připevnění hutter catch element K1-PH 9.011 61 6 5 6 5 0 1 0 0 80 1 5 5 94 1 5 5 6 6 80 45 1 0 5 1 5 Pro úhlový nosník K1-PH v současnosti ne-ex-istuje žádná licence udělená ěmeckým institutem stavební techniky.

Více

10.001. Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RF. Využití. Applications

10.001. Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RF. Využití. Applications Úhlový nosník RA-WIK -ALU-R upporting bracket RA-WIK -ALU-R 0.00 62 5 62 5 2 5 00 280 20 6 2 5 00 2 5 6 60 80 45 97 2 25 Pro úhlový nosník RA-WIK-ALU-R v současnosti neexistuje žádná licence udělená ěmeckým

Více

Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z. se hodí zejména pro montáž do tepelně izolačních systémů bez vzniku tepelného mostu.

Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z. se hodí zejména pro montáž do tepelně izolačních systémů bez vzniku tepelného mostu. Univerzální montážní deska UP -ALU- Universal fixation plate UP -ALU- 6.001 Popis escription 75 Univerzální montážní desky UP-ALU- se skládají z černě obarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové tuhé

Více

Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI

Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI Univerzální montážní deska UP -ALU-TRI Universal fixation plate UP -ALU-TRI 7.07 Popis escription 0 5 Univerzální montážní deska UP-ALU-TRI se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové

Více

kruhové destičky z velmi kvalitního plastu. Na vnitřní straně má destička strukturovaný a na vnější straně perforovaný povrch.

kruhové destičky z velmi kvalitního plastu. Na vnitřní straně má destička strukturovaný a na vnější straně perforovaný povrch. Montážní podložka DoRondo -PE Fixation annular blank DoRondo -PE 1.001 10 90 70 Popis Description Montážní podložky DoRondo-PE jsou kruhové destičky z velmi kvalitního plastu. Na vnitřní straně má destička

Více

Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ

Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ Univerzální montážní desa UP -ALU-T Universal fixation plate UP -ALU-T 7.00 5 5 30 5 5 0 0 00 75 36 Pro montážní desu UP -ALUT v současnosti ne-existuje žádná licence udělená ěmecým institutem stavební

Více

Průměr: 70 / 125 mm Funkční průměr: 50 / 105 mm Tloušťka pro přišroubování: 22 mm Tloušťka: 70 mm

Průměr: 70 / 125 mm Funkční průměr: 50 / 105 mm Tloušťka pro přišroubování: 22 mm Tloušťka: 70 mm Montážní váleček ZyRillo -PE 2.001 70 74 (70) 50 Popis Montážní válečky ZyRillo-PE jsou duté válce z vysoce kvalitního plastu s vertikálně zvrásněným povrchem. Válečky jsou dodávány ve dvou různých průměrech.

Více

Přístřešky Kotvení montovaných prvků do zdiva. pomoc í hmoždinek nebo chemických. Touto aplikací dochází ke vzniku tepelného mostu.

Přístřešky Kotvení montovaných prvků do zdiva. pomoc í hmoždinek nebo chemických. Touto aplikací dochází ke vzniku tepelného mostu. Montážní blok Quadroline -PU Fixation ashlar Quadroline -PU 4.001 Popis Montážní blok Quadroline-PU je vyroben z proti hnilobě odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny. Rozměry Velikost: 198 x 198

Více

Objemová hmotnost: 140 kg/m

Objemová hmotnost: 140 kg/m Montážní válec VARIZ Fixation cylinder VARIZ 5.001 Popis Description L 90 Montážní válečky VARIZ jsou do formy vypěněné válečky z EPS s vysokou objemovou hmotností. Kontinuální 20 mm rastr umožňuje přesný

Více

Rozměry Průměr: 90 / 125 mm Funkční průměr: 50 / 85 mm Tloušťka D: mm Objemová hmotnost: 300 kg/m 3

Rozměry Průměr: 90 / 125 mm Funkční průměr: 50 / 85 mm Tloušťka D: mm Objemová hmotnost: 300 kg/m 3 Montagezylinder Rondoline -PU 3.001 Popis escription 90 Rondoline-PU montážní válec je vyroben z černě obarvené, proti hnilobě odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny. Je nabízen ve dvou různých

Více

Držák elektrozařízení Eldoline - PA garantuje připevnění bez vzniku tepelného mostu např. pro tyto prvky: Elektrický vypínač.

Držák elektrozařízení Eldoline - PA garantuje připevnění bez vzniku tepelného mostu např. pro tyto prvky: Elektrický vypínač. Držák elektrozařízení Eldoline-PA Electric recessed socket Eldoline -PA 12.001 1 0 5 Popis Držák elektrozařízení Eldoline-PA je vyroben s požárně odolného polyamidu. Povrch je perforován. Rozměry Vnitřní

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. č CS. o lože í či zavěše é stropy., viz. dopl ěk, o zvláště Přílohy B 1 - B 3

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. č CS. o lože í či zavěše é stropy., viz. dopl ěk, o zvláště Přílohy B 1 - B 3 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 0017 CS 1. Jedi eč ý ide tifikač í kód typu výro ku: šrou do eto u fis her FBS, FBS A4 a FBS C 2. )a ýšle é/za ýšle á použití: Výrobek Kovové kotvy do betonu (pro vysoké zátěže

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Technická dokumentace CZ Montážní prvky 2012

Technická dokumentace CZ Montážní prvky 2012 Technická dokumentace CZ Montážní prvky 2012 Stavební prvky jsou Elemente sind naše síla unsere Stärke Obsah I DoRondo Montážní podložka z PP Montážní podložka z EPS 1 ZyRillo Montážní váleček z EPS Montážní

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

OCHRANNÉ ROHY CORNER PROTECTION ANGLE

OCHRANNÉ ROHY CORNER PROTECTION ANGLE OCHRANNÉ ROHY CORNER PROTECTION ANGLE Samolepicí ochranné rohy a kouty jsou určeny k ochraně vnějších a vnitřních rohů stěn. Self-adhesive protective corners are intended to protect internal and external

Více

Technická dokumentace EU Technical Documentation EU Montážní prvky Fixation elements

Technická dokumentace EU Technical Documentation EU Montážní prvky Fixation elements Technická dokumentace EU Technical Documentation EU ontážní prvky ixation elements 2014 tavební prvky jsou Elements are naše síla our strength Obsah Contents I DoRondo ontážní podložka z PP ontážní podložka

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

FEATURES APPLICATIONS. Technical data sheet POLY-GP - CHEMICKá KOTVA POLY-GP

FEATURES APPLICATIONS. Technical data sheet POLY-GP - CHEMICKá KOTVA POLY-GP Je polyesterová prysky#ice bez obsahu styrenu, speciáln# navržená pro lehké až st#edn# náro#né kotvení v dutých a plných materiálech. Snadno se používá a vyzna#uje se rychlým vytvrzováním. Dobrých výsledk#

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Řešení upevnění pro nástavbové díly. Nosné prvky k montáži lehkých až těžkých předmětů před i po aplikaci ETICS. EJOT Kvalita spojuje

Řešení upevnění pro nástavbové díly. Nosné prvky k montáži lehkých až těžkých předmětů před i po aplikaci ETICS. EJOT Kvalita spojuje Řešení upevnění pro nástavbové díly Nosné prvky k montáži lehkých až těžkých předmětů před i po aplikaci ETICS Kvalita spojuje Váš silný partner Zkušenosti a inovace Náročné úlohy, jako je upevnění na

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Tabulka zatížení CF 100 pro centrický tlak Load table CF 100 for distributed load

Tabulka zatížení CF 100 pro centrický tlak Load table CF 100 for distributed load Tabulka zatížení CF pro centrický tlak Load table CF for distributed load Zatížení na mezi pevnosti fc ( =5,0 %) = 0,92 N/mm² (průměrné napětí při 5% stlačení) přípustné napětí příp. = 0,38 N/mm² charakteristické

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction.

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction. Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard OVE-K603 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PE PVC

Více

Upevnění izolačních materiálů

Upevnění izolačních materiálů 61 Hmoždinka izolační zatloukací TSD ØD Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD galvanicky pozink. ocelový hřeb se speciální plastovou hlavou beton, přírodní kámen, plné cihly, omezeně pro děrované cihly,

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Šrouby do betonu BTS, BTS M

Šrouby do betonu BTS, BTS M BTS M Evropský technický certifikát varianta 1 pro trhlinový beton Třída požární odolnosti R 120 1 od ø8 Šrouby do betonu BTS, BTS M Výhody BTS: BTS šroub do betonu varianta 1 pro širokou škálu těžkých

Více

Platform h a n d b o o k

Platform h a n d b o o k handbook Stolový systém Úvod Stolový systém je otevřená, flexibilní varianta pracoviště. Jedná se o několik pracovních míst v jedné sestavě, v závislosti na počtu jeho uživatelů. Je vhodný pro různé typy

Více

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements Náhrady kyčelního kloubu hip replacements MEDIN, a.s. IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS 23 Náhrady kyčelního kloubu Medin sférická Medin Spherical 25 27 Medin sférická cementovaná Medin

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

CASIA zásuvková lišta pro kuchyně na zeď / do rohu (923.0XX)

CASIA zásuvková lišta pro kuchyně na zeď / do rohu (923.0XX) Přehled Overview Vue d ensemble Visión general Privire de ansamblu Overzicht 1 Přehled Overview Vue d ensemble Visión general Privire de ansamblu Overzicht Ozn. Popis Množství Description Quantity A Kryt

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor. Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC PVC insulation 3 Výplňový

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ JEDNODÍLNÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/180 C TYP C05.1 PN 63 DN 6-100 Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature /

Více

Čepy a závěsy Informační stránka

Čepy a závěsy Informační stránka 512IP 03/12 Informační stránka k montáži izolačních dílc Společnost Pyrotek dodává řadu čepů a závěsů, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů k různým povrchům. Tato

Více

KBN1. KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění

KBN1. KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění KBN1 DN 8 - DN 300 DN 8 - DN 300 KBN1- nerezová vlnovcová hadice, paralelní vlnění jednostěnná, střední tloušťka stěny, střední vlnění KBN1 - stainless steel hose, parallel corrugations Single-wall, medium

Více

Posuvné systémy Sliding system TRIESTE SF40, TRIESTE SF50 TRIESTE SF56 GRADO AJ51 TERNO, TERNO DIVA TARVISIO MILANO

Posuvné systémy Sliding system TRIESTE SF40, TRIESTE SF50 TRIESTE SF56 GRADO AJ51 TERNO, TERNO DIVA TARVISIO MILANO Posuvné systémy Sliding system TRIESTE SF40, TRIESTE SF50 TRIESTE SF56 GRADO AJ51 TERNO, TERNO DIVA TARVISIO MILANO TS-01SET Sada dílů posuvného systému s nárazníkem a aretací Completed accessory kit

Více

Horizont h a n d b o o k

Horizont h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Stolový systém je určen pro vybavování pracovišť administrativy. Základní stolová jednotka, která tvoří hlavní prvek tohoto systému je základním stavebním kamenem pro vytváření

Více

TERNO TERNO DIVA TERNO MULTI TERNO SOLO VETRO. Posuvné systémy Sliding systems

TERNO TERNO DIVA TERNO MULTI TERNO SOLO VETRO. Posuvné systémy Sliding systems TERNO TERNO DIVA TERNO MULTI TERNO SOLO VETRO Posuvné systémy Sliding systems 6 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ

Více

TERNO TERNO DIVA TERNO MULTI. Posuvné systémy Sliding systems

TERNO TERNO DIVA TERNO MULTI. Posuvné systémy Sliding systems TERNO TERNO DIVA TERNO MULTI Posuvné systémy Sliding systems 6 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ TERNO

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití.

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití. Evropský technický certifikát pro beton a zdivo MFR 10 a 14 F 90 Multifunkční rámová hmoždinka MFR Vhodná pro všeobecné použití Nově Multifunkční rámová hmoždinka MFR Přednosti a vlastnosti výrobku Rozsáhlá

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Charakteristika / Features Řada produktů MS Nářadí je profesionální ruční nýtovací nářadí určené pro instalici trhacích, maticových a šroubových nýtů, vyvinuté s ohledem

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400

Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400 Systém skládací - harmonikový Slide & fold system BARI SLF400 SLF400 Harmonikově skládací systém SLF 400 Slide and fold glass panel system SLF 400 SLF400-B10-ROLLER vozík SLF400-B10-ROLLER Roller HN Závěs

Více

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame 4 PALERMO Dveřní rám Glass door frame Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PALERMO Dveřní rám ke skleněným

Více

NOPOVIC NHXH FE180 E90

NOPOVIC NHXH FE180 E90 Kabely se sníženým požárním nebezpečím(lfhc kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy E90 NOPOVIC NHXH FE180 E90 Low fire-hazard cables (LFHC cables) with system integrity in case

Více

HMOŽDINKY KOTEVNÍ TECHNIKA

HMOŽDINKY KOTEVNÍ TECHNIKA SPOJOVACÍ MATERIÁLY A KOTEVNÍ TECHNIKA FASTENERS AND ANCHORING EQUIPMENT HMOŽDINKY KOTEVNÍ TECHNIKA široké spektrum použití snadná aplikace rychlá instalace vysoká kvalita pevné uchycení široká rozměrová

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

CHECO 3/4/09 12:10 Página 1 TECHNICKÉ PODKLADY STONEPANEL. Přírodní kámen

CHECO 3/4/09 12:10 Página 1 TECHNICKÉ PODKLADY STONEPANEL. Přírodní kámen CHECO 3/4/09 12:10 Página 1 TECHNICKÉ PODKLADY STONEPANEL Přírodní kámen CHECO 3/4/09 12:10 Página 2 CHECO 3/4/09 12:10 Página 3 1. OBSAH.. POPIS................................ 5.. POUŽITÍ, VÝHODY...............................

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Kotvení lešení. Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka... Lešenářské oko FI G... Vrut s okem GS... Oko se závitem RI... Kotvení lešení 9

Kotvení lešení. Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka... Lešenářské oko FI G... Vrut s okem GS... Oko se závitem RI... Kotvení lešení 9 Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka... Lešenářské oko FI G... Vrut s okem GS... Oko se závitem RI... 30 311 313 315 308 Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka Standardní kotvení lešení Fasádnická lešení Fasádnická

Více

MDM 1 FOX 02081. Položka Název dílu Materiál, rozměr Volně / ks Balíček/ ks

MDM 1 FOX 02081. Položka Název dílu Materiál, rozměr Volně / ks Balíček/ ks MDM 1 FOX 02081 GB - USA Parts list Part Part name Material, dimensions Loose In bag # building instructions 01 - drawing documetation 01-1 fuselage fiberglass 01-1-23 elevator servo tray plywood 4 mm

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS MONOLITNÍ FRÉZY PR rev. 07/2009 3 11 12 47 48 49 50 63 64 75 77 84 1 2 ABECEDNÍ SEZNAM MONOLITNÍCH FRÉZ ALPHABETICAL LIST OF Fréza / End mill Fréza / End mill Fréza / End mill B2R L HERU 73 B2R L KERU

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 Boční

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

BERGAMO TD800. Podlahový samozavírač BERGAMO TD800 Floor spring BERGAMO TD800. BERGAMO Podlahové samozavírač I Floor spring

BERGAMO TD800. Podlahový samozavírač BERGAMO TD800 Floor spring BERGAMO TD800. BERGAMO Podlahové samozavírač I Floor spring BERGAMO TD800 Podlahový samozavírač BERGAMO TD800 Floor spring BERGAMO TD800 Nastavitelné ventily Adjustable valves 108 307 64 40 54 54 319 61 129 25 Samozavírač - bez aretace / Floor spring - without

Více

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws f NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 211 F Skluzné kompresní šrouby Dynamic Hip and Condylar Screws

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více