Mějte, prosím, na paměti, že k doložení totožnosti a doložení adresy nelze použít stejný dokument. Je nutné doložit dva odlišné dokumenty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mějte, prosím, na paměti, že k doložení totožnosti a doložení adresy nelze použít stejný dokument. Je nutné doložit dva odlišné dokumenty."

Transkript

1 SAXO BANK ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU SOUKROMÍ KLIENTI POKYNY K VYPLNĚNÍ Před vyplněním žádosti se ujistěte, že jste si přečetli všechny informace o vašem obchodním účtu u Saxo Bank, včetně Všeobecných obchodních podmínek (General Business Terms), Prohlášení o odhalení rizik (Risk Disclosure Statement), Obchodních podmínek pro obchodování s cennými papíry (Business Terms for Securities Trading), Obchodních podmínek služby Custody (Business Terms for Custody Management), Obchodních podmínek pro mezinárodní převody fondů (Business Terms for International Transfer of Funds) a také Politiky konfliktů zájmů (Conflict of Interest Policy) a Politiky osvědčeného plnění (Best Execution Policy) (najdete je na internetové stránce Saxo Bank). Saxo Bank musí ze zákona zajistit následující dokumentaci, aby splnila podmínky předpisů proti praní špinavých peněz. Saxo Bank si také vyhrazuje právo vyžádat si kdykoli v průběhu schvalovacího procesu další dokumenty. Aktuální informace o požadavcích platných pro Vaši zemi získáte na telefonním čísle , nebo navštivte naše webové stránky a nahlédněte do často kladených otázek ohledně účtu (FAQ). DOKUMENTACE Mějte, prosím, na paměti, že k doložení totožnosti a doložení adresy nelze použít stejný dokument. Je nutné doložit dva odlišné dokumenty. DOKLAD TOTOŽNOSTI Akceptované dokumenty: Platný cestovní pas (požadována je stránka uvádějící identifikační data a stránka s podpisem) Platný řidičský průkaz Platný občanský průkaz Průkazy totožnosti musí být aktuální a platné, vydané státní institucí a musí obsahovat: Celé jméno Jedinečné osobní identifikační číslo (rodné číslo) Datum a místo narození Kvalitní fotografii identifikující osobu Podpis DOLOŽENÍ ADRESY TRVALÉHO POBYTU Tento dokument musí být platný a musí obsahovat současnou adresu trvalého pobytu majitele a musí být vystaven státní institucí. Akceptované dokumenty: Platný občanský průkaz Platný zdravotní průkaz vydaný státním orgánem Daňové přiznání (vystavené v průběhu posledních 6 měsíců) Vyplněný formulář, prosím, odevzdejte spolu s výše uvedenými dokumenty přímo Saxo Bank, a to následujícími způsoby: Formulář spolu s dokumentací naskenujte o odešlete na následující ovou adresu Formulář spolu s dokumentací můžete také zaslat poštou na následující adresu: Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK 2900 Hellerup Denmark K rukám Onboarding & KYC Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vyplnění tohoto formuláře nebo požadovaných dokumentů, kontaktujte nás na telefonním čísle nebo navštivte stránku Account FAQs na našem webu / 9

2 Vyplňte, prosím, veškeré informace, pokud možno co nejpřesněji hůlkovým písmem, a použijte černé nebo modré pero. ČÁST 1: OBECNÉ INFORMACE O KLIENTOVI Introducing Broker (pokud je relevantní): Celé jméno (tak jak je uvedeno v pasu/občanském průkazu): Datum narození: / / DD/MM/RR Státní příslušnost: Místo a země narození: Saxo Bank si musí od klienta vyžádat následující informace, aby splnila podmínky zákona Spojených Států o zahraničních bankovních účtech pro účely daní FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Pokud máte zájem o další informace, navštivte Jste občan Spojených Států Amerických? Ano Ne Jste rezidentem Spojených Států Amerických pro daňové účely? Ano Ne Pokud jste na některou ze dvou výše uvedených otázek odpověděli ANO, je nutné uvést Vaše daňové identifikační číslo v USA: Současná adresa trvalého pobytu: PSČ: Stát/Okres: Země: Poštovní adresa (pokud se liší): PSČ: Stát/Okres: Země: Telefonní číslo včetně předčíslí, příklad: +44 (020) Primární telefonní číslo: Sekundární telefonní číslo (nepovinné): držitele účtu: / 9

3 ČÁST 2: KLASIFIKACE KLIENTŮ: Saxo Bank musí v souladu s direktivou MiFID své klienty klasifikovat a zařadit do tří kategorií: retail, profesionálové a způsobilé protistrany. Každý klient je zpočátku klasifikován jako retailový klient, aby mu byla poskytnuta nejvyšší úroveň regulační ochrany. Pokud však máte pocit, že tato úvodní klasifikace neodpovídá vaší stávající úrovni znalostí a zkušeností ohledně určitých (nebo celé řady) investičních produktů, můžete si na obrazovce Profil klienta naší obchodní platformy zvolit jinou klasifikaci, nebo kontaktujte vašeho Account Managera. ČÁST 3: VOLBA MĚNY ÚČTU Volba měny účtu: ČÁST 4: POVOLÁNÍ Současné povolání i jiná povolání vykonávaná v průběhu posledního roku (zaškrtněte všechny relevantní možnosti): Soukromá společnost, výkonný management / představenstvo Veřejný / státní sektor, výkonný management / představenstvo 1 Politická / veřejná funkce 2 OSVČ Soukromá firma, jiné Veřejný / státní sektor, jiné Nezaměstnaný V důchodu Student 1 Veřejný / státní sektor, výkonný management / představenstvo zahrnuje: členy administrativy, managementu nebo dozorčích rad státních podniků. 2 Politická / veřejná funkce zahrnuje: hlavy státu, předsedy vlády, ministry a náměstky ministrů, členy parlamentu, členy nejvyššího nebo ústavního soudu nebo jiných účetních dvorů nebo bankovní rady centrální banky, velvyslance, generální konzuly, diplomaty a vysoce postavené důstojníky ozbrojených sil. Jméno současného zaměstnavatele * : Pozice / funkce * : * Irelevantní, pokud jste student, nezaměstnaný nebo v důchodu / 9

4 ČÁST 5: PROFIL A ROZSAH KLIENTSKÉHO VZTAHU (VŠECHNA POLE JSOU POVINNÁ) Saxo Bank má zákonnou povinnost zajistit si informace k vytvoření profilu klienta a očekávaného rámce vztahu týkajícího se účtu - princip Poznej svého klienta (Know-Your-Client), který nám umožní monitorovat vzájemný vztah. Saxo Bank nebude poskytovat tyto informace třetím stranám, ani nebude tyto informace u třetích stran ověřovat. Můžeme vás však požádat, abyste nám poskytli základní dokumenty. ROČNÍ PŘÍJEM Mzda po zdanění (EUR) > Případně jiné vedlejší zdroje příjmů. Dividendy / úroky z akcií / dluhopisů atd. Dividendy / úroky z vlastní společnosti Licenční poplatky Ostatní Celková částka sekundárních zdrojů příjmů po zdanění (EUR) > CELKOVÉ BOHATSTVÍ Primární zdroje celkového bohatství Úspory z mezd / penze Zisk z prodeje vlastní společnosti Dědictví Licenční poplatky Obchodní zisk Jiné obchodované produkty Investiční aktiva (EUR) Hodnota hotovosti a cenných papírů < > Kolik peněz plánujete investovat v Saxo Bank? < > / 9

5 ČÁST 6: POPIS RIZIK (POVINNÉ) Saxo Bank musí plnit podmínky EU předpisů, např. podmínky direktivy MiFID, a proto vám předkládá níže uvedené Prohlášení o rizicích komplexních produktů. INFORMACE O PARAMETRECH URČITÝCH KOMPLEXNÍCH PRODUKTŮ A RIZICÍCH S NIMI SPOJENÝCH Níže naleznete všeobecný popis parametrů určitých komplexních produktů a jejich trhů a rizik, jež jsou s těmito produkty spojeny. Další informace jsou k dispozici také na posledních stranách dokumentu Všeobecné obchodní podmínky ( General Business Terms ) a na v záložce O nás / Právní dokumentace. Obchodování finančních produktů s sebou vždy přináší rizika. Proto byste měli vždy obchodovat jen s takovými produkty, jimž rozumíte a jejichž rizika znáte. Obchodování s cizími měnami (FOREX) Při obchodování s cizími měnami investor spekuluje o budoucím vývoji kurzu jedné měny vůči druhé, přičemž jednu kupuje a jednu prodává. Např.: investor prodá britské libry (GBP) za americký dolar (USD), pokud očekává, že se kurz dolaru vůči libře zvýší. Cizí měny se obchodují jako produkt s finanční pákou, což znamená, že můžete investovat více finančních prostředků, než máte k dispozici na účtu tak, že si půjčíte u Saxo Bank. Cizí měny mohou být obchodovány ve formě FX Spot, FX Forward nebo FX Opce. FX Spot znamená nákup jedné měny za určitý objem prostředků v jiné měně při okamžitém zisku. Transakce v rámci FX Forward a FX Opce jsou realizovány ke sjednanému termínu v budoucnosti za předem stanovený kurz. Při obchodování ve formátu FX Forward se zavazujete provést transakci v ceně sjednané v okamžiku realizace. Prodávající FX Opce má právo po uplynutí určité lhůty realizovat transakci v podkladovém měnovém páru FX Spot, pokud je kurz v tu chvíli výhodnější než cena na trhu. Na druhou stranu má strana prodávající opci povinnost vstoupit do transakce s kupujícím (Saxo Bank) v den realizace, pokud si to kupující vyžádá. Nakoupená opce tedy představuje omezené riziko ve formě prémie, jež je splatná při uzavření smlouvy, zatímco opce, jež byly prodány, zahrnují neomezený risk, totiž změnu kurzu podkladového měnového páru FX Spot. Trh cizích měn je největší finanční trh na světě a obchoduje se na něm každý pracovní den 24 hodin denně. Ve srovnání s jinými finančními produkty se mimo jiné vyznačuje nízkými maržemi. Abyste dosáhli vysokého zisku, je potřeba obchodovat velké objemy měn, např. obchodováním s finanční pákou tak, jak je popsáno výše. Při obchodování cizích měn čistý zisk bez nákladů (např. na provize a spread) jedné strany je vždy realizován tak, že je kompenzován ztrátou druhé strany. Při obchodování cizích měn je čistý zisk bez nákladů jedné strany (např. na provize a spread) vždy realizován tak, že je kompenzován ztrátou druhé strany. To ovšem neznamená, že váš zisk nebo ztráta je kompenzována ztrátou nebo ziskem na straně Saxo Bank, jelikož Saxo Bank se snaží eliminovat rizika s dalšími protistranami. Jelikož obchod s cizími měnami probíhá jako obchodování na úvěr, které vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malý negativní nebo pozitivní posun na trhu může mít významný vliv na vaše investice. Obchodování s cizími měnami tedy s sebou přináší relativně vysoký stupeň rizika, ale také celkem vysoký stupeň ziskovosti, ačkoli váš vklad je poměrně malý. Pokud vaše celková expozice při maržovém obchodování přesáhne váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. CFD CFD Contract for Difference (Rozdílový kontrakt) je spekulace ve změnách hodnot. Tento produkt vám umožňuje spekulovat o budoucích poklesech nebo růstech hodnot určitých aktiv, například akcií. Pokud jsou vaše spekulace správné, váš zisk bude rozdíl v hodnotách (mínus náklady), ale pokud je vaše spekulace nesprávná, musíte zaplatit rozdíl v hodnotách (plus náklady). Jelikož se CFD váže na podkladové aktivum, jeho hodnota závisí na tomto aktivu. Obchodování s kontrakty pro rozdíl probíhá vždy jako s finanční pákou (viz výše odstavec o obchodování s cizími měnami). Kontrakty pro rozdíl jsou obvykle obchodovány se Saxo Bank jako s protistranou, ale některé jsou obchodovány na regulovaném trhu. Cena se ale vždy mění v závislosti na podkladovém aktivu, která se ve většině případů obchodují na regulovaném trhu. Cena a likvidita kontraktů pro rozdíl jednotlivých podílů odráží cenu a likviditu podílu na trhu, na kterém je tento podíl přijat k obchodování, zatímco například indexy jsou neburzovní produkty, jejichž cena je stanovena bankou Saxo na základě ceny a likvidity podkladových podílů, trhu s futures, odhadu dividend, vlivu úrokových sazeb atd / 9

6 Jelikož obchod s kontrakty CFD probíhá jako obchodování s finanční pákou, které vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malá negativní nebo pozitivní změna podkladového instrumentu na trhu může mít významný vliv na vaše investice. Obchodování s kontrakty CFD tedy s sebou přináší relativně vysoký stupeň rizika, ale také celkem vysoký stupeň ziskovosti, ačkoli váš vklad je poměrně malý. Pokud vaše celková expozice při maržovém obchodování přesáhne váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. Futures Obchodování s futures znamená spekulace s cenou určitého podkladového aktiva zda bude stoupat nebo klesat. Při obchodování s futures má jejich držitel povinnost buď koupit, nebo prodat podkladový podíl za stanovenou cenu ke stanovenému dni v budoucnosti. Příklady podkladových aktiv jsou suroviny, zemědělské produkty nebo finanční produkty. V závislosti na povaze futures existují dva způsoby vypořádání, buď cenovým rozdílem, nebo skutečným dodáním ve stanoveném termínu. Futures jsou vždy obchodovány na úvěr (viz "Obchodování s cizími měnami"). Futures jsou vždy obchodovány na regulovaném trhu, a to buď přímo na burze cenných papírů, nebo formou reportingu transakcí. Jelikož obchodování s futures probíhá jako obchodování s finanční pákou, které vám umožňuje získat lepší pozici, než jaké byste s vašimi finančními prostředky u Saxo Bank mohli dosáhnout, i relativně malý negativní nebo pozitivní posun na trhu může mít významný vliv na vaše investice. Obchodování s futures tedy s sebou přináší relativně vysoký stupeň rizika, ale také celkem vysoký stupeň ziskovosti, ačkoli váš vklad je poměrně malý. Pokud vaše celková expozice při maržovém obchodování přesáhne váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. Smluvní opce Opční obchodování je velmi spekulativní druh investic a není tedy kvůli vysokým rizikům vhodný pro všechny investory. Ten, kdo smluvní opce kupuje, i ten, kdo je prodává, by se měl seznámit s druhy opcí (tedy put nebo call opce, nakoupené nebo prodané), které chtějí obchodovat, a také s riziky, která jsou s nimi spojená. Smluvní opce u Saxo Bank jsou obchodovány tak, že Saxo Bank je protistranou. Smluvní opce vám dávají právo nebo vás zavazují koupit nebo prodat určité množství podkladového aktiva za pevně danou realizační cenu, přičemž opce je realizována buď před datem její expirace či přesně v den expirace. Smluvní opce, jež vám dává právo nebo ukládá povinnost prodat aktivum, je call opce, a smluvní opce, jež vám dává právo nebo ukládá povinnost aktivum koupit, je put opce. Smluvní in-the-money opce (opce v penězích) v době její expirace je vždy realizována (uplatněna). Obchodování smluvních opcí je spojeno s vysokým stupněm rizika. Smluvní opce, která vám dává právo koupit nebo prodat podkladové aktivum (nakoupená smluvní opce), může vypršet bez uplatnění a vy tím pádem přijdete o svůj počáteční vklad (tedy prémii a poplatky za transakci). Smluvní opce, která vám ukládá povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum (prodaná smluvní opce), může přinést výrazné (teoreticky neomezené) ztráty. Aby Saxo Bank měla jistotu, že budete moci uhradit vzniklé ztráty z prodaných smluvních opcí, vyžaduje marži. Případné ztráty mohou být nicméně vyšší než požadovaná marže. Pokud vaše celková expozice při maržovém obchodování přesáhne váš vklad, riskujete více než ztrátu vašeho vkladu. Pokud je podkladové aktivum maržový produkt (tedy derivát) a pokud je smluvní opce realizována kupujícím, potom kupující (pokud jde o call opci) nebo prodávající (v případě put opce) získá pozici v podkladovém, s marží obchodovaném produktu a s ní spojené závazky plynoucí z požadované marže. Než se rozhodnete obchodovat smluvní opce, pečlivě si přečtěte manuál o smluvních opcích na POVINNÉ Prohlašuji, že jsem si přečetl/a Prohlášení o rizicích komplexních produktů a porozuměl/a jsem mu / 9

7 ČÁST 7: PODPIS A SOUHLAS Svým podpisem prohlašuji, že: jsem četl/a Obecné obchodní podmínky (včetně Prohlášení o odkrytí rizik), Obchodní podmínky obchodu s cennými papíry, Obchodní podmínky služby Custody, Obchodní podmínky mezinárodního převodu financí, Podmínky používání, Soupis provizí, poplatků a marží, porozuměl/a jsem jim a souhlasím s nimi; jsem porozuměl/a Obecným obchodním podmínkám (včetně Prohlášení o odkrytí rizik), Obchodním podmínkám obchodu s cennými papíry, Obchodním podmínkám služby Custody, Obchodním podmínkám mezinárodního převodu financí, Podmínkám používání, Soupisu provizí, poplatků a marží, Dokumentu o střetu zájmů a Pravidlům pro provádění klientských pokynů a veškerým dalším smluvním podmínkám (ve znění nejnovějších předpisů), jež se vztahují na veškeré mé obchodní vztahy se Saxo Bank a souhlasím s nimi; že jsem obdržel/a a přečetl/a informační materiály týkající se relevantních produktů a porozuměl/a jim; že jsem obdržel/a, pokud jsem o ně požádal/a, další podrobné ústní informace o produktech a inherentních možnostech a rizicích; a že jsem dostal/a uspokojivé odpovědi na všechny mé dotazy týkající se smluvních podmínek a dalších záležitostí vztahujících se k relevantním produktům. Dále souhlasím s tím, že mé osobní údaje, jež jsem poskytl/a Saxo Bank: mohou být sdíleny s osobou introducing brokera za účelem dokončení due diligence a schválení mé žádosti, pokud jsem takovou osobu určil/a. mohou být sdíleny s třetí stranou pracující jménem Saxo Bank Group za účelem provádění analýzy klienta pro potřeby prodeje a marketing Saxo Bank Group. mohou být použity k ověření mé totožnosti u třetí strany - poskytovatele autentizačních služeb. Za tímto účelem třetí strana - poskytovatel autentizačních služeb může porovnat mnou dodané údaje s jakýmikoli údaji v jakékoli databázi (veřejné nebo jiné), ke které má přístup. Může také v budoucnosti použít mé údaje při pomoci jiným společnostem v ověřování údajů. V tomto případě bude uchován záznam o hledání. Dále potvrzuji, že: informace, jež jsem poskytl/a a vložil/a do tohoto formuláře, jsou pravdivé a že beru na vědomí, že jsem povinen/povinna Saxo Bank neprodleně informovat, nastane-li jakákoli změna; jsem určil/a výši investice s ohledem na mou celkovou finanční situaci a že ji za daných okolností považuji za přiměřenou; beru na vědomí, že Saxo Bank může poskytovat poradenství v tomto smyslu pouze za předpokladu, že jsem v této Žádosti o otevření účtu či na žádost Saxo Bank v jiném formuláři poskytl/a Saxo Bank pravdivé a dostatečné informace / 9

8 Podpisem tohoto formuláře souhlasím s níže uvedeným: Moje osobní údaje, čili moje jméno, rodné číslo, adresa atp. i informace o mě jako o klientovi, čili údaje o mém účtu, zápisech, investicích atd., jež jsem poskytl/a při registraci klienta u Saxo Bank nebo později, nebo jež se staly vlastnictvím Saxo Bank jiným způsobem, mohou být sdíleny v rámci Skupiny Saxo Bank*. Některé společnosti v rámci Skupiny Saxo Bank se nachází v zemích, ve kterých zákony o ochraně informací nemusí zaručovat stejnou ochranu jako zákony Dánského království. Informace mohou být sděleny pro účely splnění zákonných požadavků (také v souladu s dánským zákonem proti praní špinavých peněz), vymezení rizik, poskytování investičního poradenství, investičních služeb a dalších služeb, které Saxo Bank Group* nabízí, marketingu a správy klientského vztahu se mnou. Společnosti patřící do Saxo Bank Group* mi mohou zasílat propagační materiály týkající se investic a s nimi souvisejících služeb, včetně nových produktů a služeb, jež Saxo Bank Group* poskytuje, a informační bulletiny, informace o novinkách na trhu a investičních příležitostech em, textovými zprávami, běžnou poštou či mě o výše zmíněném informovat telefonicky. * Saxo Bank Group v současné době zahrnuje níže uvedené společnosti. Aktuální seznam je k nalezení na našich webových stránkách: / 9

9 SAXO BANK A/S HEADQUARTERS SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD. SAXO BANK A/S CYPRUS PHILIP HEYMANS ALLÉ BANK STREET - LEVEL 26 AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR DK HELLERUP CANARY WHARF, LONDON E14 5DA CY LIMASSOL DENMARK UNITED KINGDOM CYPRUS SAXO BANK A/S ITALIA SBFS LTD. SAXO CAPITAL MARKETS SA (PTY) LTD. CORSO VENEZIA BANK STREET - LEVEL 26 THE PLACE, 1 SANDTON DRIVE MILANO CANARY WHARF, LONDON E14 5DA SANDTON, 2146, JOHANNESBURG ITALY UNITED KINGDOM SOUTH AFRICA SAXO BANK FX SEC. JAPAN K.K. SAXO BANK A/S NEDERLAND SAXO BANK A/S WARSAW (REP OFFICE) KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F WTC AMSTERDAM, B-TOWER 15TH FLOOR UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK AZABUDAI, MINATO-KU STRAWINSKYLAAN WARSAW TOKYO, JAPAN 1077 XW AMSTERDAM POLAND SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD. SAXO CAPITAL MARKETS UNITS , 12TH FLOOR 3 CHURCH STREET (AUSTRALIA) PTY. LTD. AGRICULTURAL BANK OF CHINA LEVEL 30, LEVEL 25, 2 PARK STREET TOWER NO. 50 CONNAUGHT ROAD SAMSUNG HUB SYDNEY, NSW 2000 CENTRAL HONG KONG SE SINGAPORE AUSTRALIA SAXO PRIVATBANK A/S SAXO BANK A/S GREECE (REP. OFFICE) SAXO BANK A/S AUSTRALIA (REP. OFFICE) PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE LEVEL 56, MLC CENTRE, MARTIN PLACE DK-2900 HELLERUP ATHENS SYDNEY, NSW 2000 DENMARK GREECE AUSTRALIA SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA SAXO BANK (SCHWEIZ) AG SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A/Ş. PASEO DE LA CASTELLANA 42, 2 PLANTA RIETSTRASSE 41 DEREBOYU CADDESI MEYDAN SOKAK NO: MADRID POSTFACH 509 BEYBI GIZ PLAZA, KAT:30 BÖLÜM SPAIN CH-8702 ZOLLIKON, SWITZERLAND MASLAK-ISTANBUL, TURKEY SAXO BANK A/S PRAGUE SAXO A/S MOSCOW (REP. OFFICE) SAXO BANK MARKETS AGENTE DE VALORES S.A. BETLÉMSKÝ PALÁC USACHEVA 2, STR. 1 ZONAMÉRICA RUTA 8, KM 17500, OFICINA 109 HUSOVA 5, PRAHA 1, MOSCOW MONTEVIDEO CZECH REPUBLIC RUSSIA URUGUAY SAXO BANK (DUBAI) LIMITED SAXO BANQUE BELGIQUE SAXO CAPITAL MARKETS PANAMA SA CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR AVENUE LOUISE 480 TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29. TORRE C, SUITE 2908 DIFC, P.O. BOX: LOUIZALAAN WTC - PUNTA PACIFICA. DUBAI, UAE 1050 BRUXELLES, BELGIUM CIUDAD DE PANAMA, PANAMA SAXO IT INDIA SAXO MITTAL INVESTMENT SAXO BANK A/S BRAZIL 20TH FLOOR, TOWER 10C (FAR EAST ASIA) PTE. LTD. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA º ANDAR, CYBER CITY, DLF PHASE II 8 MARINA BOULEVARD #50-02, MARINA BAY UNIDADE 1601, SAO PAULO GURGAON , HARYANA, INDIA FINANCIAL CENTRE TOWER 1, SINGAPORE BRAZIL INITTO A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 DK-2900 HELLERUP DENMARK SAXO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 20TH FLOOR, TOWER 10C CYBER CITY, DLF PHASE II GURGAON , HARYANA, INDIA SAXO BANQUE FRANCE SAXO CAPITAL MARKETS CY LIMITED 10, RUE DE LA PAIX AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR PARIS CY LIMASSOL FRANCE CYPRUS Upozorňujeme, že s veškerými předloženými informacemi bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi v souladu s dánským Zákonem o finančních službách. Datum: Podpis: ODBORNÍK NA OBCHODOVÁNÍ A INVESTICE SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Denmark l Telephone Telefax l Reuters Dealing Code: SAXO l Web: / 9

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více