Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek práce o 5 a počet jednotek kapitálu snižujeme o 15?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek práce o 5 a počet jednotek kapitálu snižujeme o 15?"

Transkript

1 Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek práce o 5 a počet jednotek kapitálu snižujeme o 15? 1 jednotka kapitálu ku 3 jednotkám práce 3 jednotky práce ku 5 jednotkám kapitálu 3 jednotky kapitálu ku 5 jednotkám práce 1 jednotka práce ku 3 jednotkám kapitálu V Clarkově grafu je zobrazena nabídka na trhu statků poptávka na trhu statků křivka mezních nákladů firmy křivka mezního výnosu poptávaného výrobního faktoru Engelova křivka (EC) vyjadřuje závislost mezi cenou a poptávaným množstvím vztah mezi daňovým výnosem a daňovou sazbou důchodem spotřebitele a jeho poptávaným množstvím vztah mezi inflací a nezaměstnaností Prestižní spotřeba je spočívá v uzavírání pojištění a v další obraně proti riziku spočívá v investování na kapitálovém trhu formou investování do pozice Kdy si ve výrobě polepší jen producent Y? (Producent X si nepohorší) Když se producent Y posune na svou vyšší izokvantu a producent X zůstane na své současné izokvantě Když se producent X posune na svou nižší izokvantu a zároveň se i producent Y posune na svou nižší izokvantu Když se producent X posune na svou vyšší izokvantu a producent Y zůstane na své současné izokvantě Když se producent X posune na svou vyšší izokvantu a producent Y se posune na svou nižší izokvantu Pro Josefa je statek Q 1 8x cennější než statek Q 2. Který statek bude Josef (alespoň ze začátku) kupovat více, jestliže statek Q 1 je 8x dražší než statek Q 2? bude lhostejný k tomu, zda kupovat statek Q 1 či Q 2 Q 2 Q 1 Předpokládejme, že MRTP cukrárny je 7 zákusků ku 1 dortu. Pokud bude jeden dort stát 9 krát více než jeden zákusek, cukrárna vydělá, pokud sníží produkci dortů a zvýší produkci zákusků vydělá, pokud sníží produkci zákusků a zvýší produkci dortů Na hranici užitkových možností (UPF) nelze bez dalších dodatečných informací jednoznačně určit jeden optimální bod lze bez dalších dodatečných informací jednoznačně určit jeden optimální bod Pokud na trhu prvního statku nastává přebytek a na trhu druhého statku nastává nedostatek, tak z hlediska grafů rovnováhy firmy dochází k následujícím jevům na trhu prvního statku klesá cena a výrobci prvního statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu druhého statku roste cena a výrobci druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku. na obou trzích klesá cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují záporného ekonomického zisku na trhu druhého statku klesá cena a výrobci druhého statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu prvního statku roste cena a výrobci prvního statku dosahují kladného ekonomického zisku. na obou trzích roste cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku 1

2 Pokud někdo poptává investiční příležitosti, tak zároveň poptává investiční prostředky nabízí investiční prostředky nabízí investiční příležitosti V nedokonalé konkurenci je křivka MR vodorovná rostoucí klesající svislá Monopol, který vzniká proto, že je ekonomicky výhodné, aby na trhu působila jediná firma, se nazývá monopl v důsledku inovace monopol na základě státní regulace monopolistická konkurence přirozený monopol Pokud je MRTP firmy produkující nářadí 3 kladiva za 1 kleště a cena kleští je 2krát vyšší než cena kladiva, firmě se vyplatí vyrábět kleště je jedno, zda bude vyrábět kladiva nebo kleště se vyplatí vyrábět kladiva Pokud jsou reprodukční náklady na výrobní faktor vyšší než mezní výnos poslední jednotky VF, potom některé jednotky VF nebudou daným způsobem použity (zaměstnány) všechny jednotky VF budou daným způsobem použity Jaká bude MRSC, zvyšujeme-li spotřebu statku Q 1 z 11 jednotek na 17 jednotek a snižujeme-li spotřebu statku Q 2 z 18 na 15? 1 jednotka statku Q 1 ku 1 jednotce statku Q 2 2 jednotky statku Q 2 ku 1 jednotce statku Q 1 2 jednotky statku Q 1 ku 1 jednotce statku Q 2 1/3 jednotky statku Q 1 ku 1 jednotce statku Q 2 Pokud na trhu prvního statku (znázorněném na vodorovné ose) nastává přebytek a na trhu druhého statku (znázorněném na svislé ose) nastává nedostatek, tak v grafu znázorňujícím nastolování všeobecné rovnováhy (v grafu kombinujícím krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě s křivkou PPF) se smluvní křivka CC posouvá dolů se smluvní křivka CC posuvá nahoru Pokud někdo poptává investiční prostředky, tak zároveň nabízí investiční prostředky nabízí investiční příležitosti poptává investiční příležitosti MRTS substituce je 4 jednotky kapitálového statku ku 1 jednotce práce. Pokud je jednotka kapitálového statku 2krát levnější než jednotka práce, firma vydělá, pokud substitutuje práci kapitálovým statkem vydělá, pokud substitituje kapitálový statek prací 2

3 Optimum na hranici dosažitelného užitku (Y PF) nastává tam kde se přímka jež spojuje vodorovnou i svislou osu, které znázorňují současnou hodnotu budoucího příjmu prvního a druhého spotřebitele, přičemž s oběmi těmito osami svírá úhel 45 stupňů dotýká svislé osy kde se přímka jež spojuje vodorovnou i svislou osu, které znázorňují současnou hodnotu budoucího příjmu prvního a druhého spotřebitele, přičemž s oběmi těmito osami svírá úhel 45 stupňů dotýká křivky Y PF kde se přímka jež spojuje vodorovnou i svislou osu, které znázorňují současnou hodnotu budoucího příjmu prvního a druhého spotřebitele, přičemž s oběmi těmito osami svírá úhel 45 stupňů dotýká vodorovné osy kde se přímka jež spojuje vodorovnou i svislou osu, které znázorňují současnou hodnotu budoucího příjmu prvního a druhého spotřebitele, přičemž s oběmi těmito osami svírá úhel 45 stupňů protíná křivku Y PF O kolik se při zvyšování produkce jednoho statku o jednotku (nebo určitý počet jednotek) snižuje produkce druhého (zbývajícího) statku, udává mezní míra technické substituce (MRTS) mezní míra substituce ve spotřebě (MRSC) mezní míra transformace produktu (MRTP) V nedokonalé konkurenci je křivka d (křivka poptávky po produkci dané firmy) rostoucí svislá vodorovná klesající V nedokonalé konkurenci je státem zakázáno měnit dodavatele existují nulové náklady na změnu dodavatele neexistují nulové náklady na změnu dodavatele Pokud osoba A má méně peněz než osoba B, nicméně (mezní) výnos z jejích investičních příležitostí je vyšší než mezní výnos z investičních příležitostí osoby B vyplatí se, pokud osoba A půjčuje peníze osobě B a to tak dlouho, dokud se (mezní) výnosy z investičních příležitostí obou osob nevyrovnají vyplatí se, pokud osoba B půjčuje peníze osobě A a to tak dlouho, dokud se (mezní) výnosy z investičních příležitostí obou osob nevyrovnají nevyplatí se žádná půjčka mezi osobami A a B Reálný tvar tržní poptávkové křivky je obvykle neustále strmý neustále plochý nejprve strmý, potom plochý, potom strmý nejprve plochý, potom strmý, potom plochý Jaká bude MRTP, zvyšujeme-li produkci statku Q 2 z 30 jednotek na 39 jednotek a snižujeme-li produkci statku Q 1 z 17 na 14? 3 jednotky statku Q 1 ku 1 jednotce statku Q 2 1/3 jednotky statku Q 2 ku 1 jednotce statku Q 1 3 jednotky statku Q 2 ku 1 jednotce statku Q 1 3 jednotky statku Q 2 ku 3 jednotkám statku Q 1 Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek kapitálu o 3 a počet jednotek práce snižujeme o 12? 3 jednotky kapitálu ku 4 jednotkám práce 1 jednotka kapitálu ku 4 jednotkám práce 1 jednotka práce ku 4 jednotkám kapitálu 3 jednotky práce ku 4 jednotkám kapitálu 3

4 Pokud firma v nedokonalé konkurenci v bodě rovnováhy dosahuje kladného ekonomického zisku (EP), tak v tomto bodě je hodnota AR větší než hodnota AC je hodnota AR rovna hodnotě AC je hodnota AR menší než hodnota AC Pro Josefa je statek Q 1 8x cennější než statek Q 2. Který statek bude Josef (alespoň ze začátku) kupovat více, jestliže statek Q 2 je 8x levnější než statek Q 1? bude lhostejný k tomu, zda kupovat statek Q 1 či Q 2 Q 1 Q 2 Pokud na trhu prvního statku nastává přebytek a na trhu druhého statku nastává nedostatek, tak z hlediska grafů tržní rovnováhy dochází k následujícím jevům jak křivka nabídky prvního statku tak křivka nabídky druhého statku se posouvají jihovýchodně jak křivka nabídky prvního statku tak křivka nabídky druhého statku se posuvají severozápadně křivka nabídky na trhu prvního statku se posouvá jihovýchodně a křivka nabídky na trhu druhého statku se posuvá severozápadně křivka nabídky na trhu prvního statku se posouvá severozápadně a křivka nabídky na trhu druhého statku se posuvá jihovýchodně K Paretovské efektivnosti ve spotřebě dochází, pokud se v grafu rovnováhy ve spotřebě (krabicovém diagramu rovnováhy ve spotřebě): IC prvního spotřebitele protíná s IC druhého spotřebitele IC prvního spotřebitele dotýká s IC druhého spotřebitele izokvanta prvního statku dotýká s izokvantou druhého statku izokvanta prvního statku protíná s izokvantou druhého statku Pokud jednotlivé firmy působící v odvětví mají relativně úzkou křivku dlouhodobých průměrných nákladů (LRAC), tak má toto odvětví charakter dokonalé konkurence nebo monopolistické konkurence oligopolu monopolu Rovnost i efektivnost mohou současně neustále klesat pokud přerozdělujeme od bohatých k chudým pokud neprovádíme žádné přerozdělování pokud přerozdělujeme od chudých k bohatým Ten, kdo poptává jednotky nějakého výrobního faktoru, tak činí, pokud příjem z mezního produktu výrobního faktoru (MRPVF) je nižší než mezní nákladůy spojené se zaměstnáním tohoto výrobního faktoru příjem z mezního produktu výrobního faktoru (MRPVF) je vyšší nebo roven mezním nákladům spojených se zaměstnáním tohoto výrobního faktoru K Mládkovu paradoxu dochází tehdy, pokud všechny subjekty mohou rozvíjet své investiční schopnosti je zakázáno poziční investování některé subjekty investují do pozice a brání ostatním, aby danou pozici získali Na kapitálovém trhu se střetává křivka AVC a MC nabídka a poptávka investičních příležitostí křivka AC a AFC nabídka práce a poptávka po práci křivka AC a MC 4

5 Pokud začne inovaci využívat stále více spotřebitelů, tak se přebytek těch spotřebitelů, kteří začali používat inovaci jako první zvyšuje snižuje nemění MRTS firmy vyrábějící koberce je 1 stroj za 7 dělníků. O kolik musíme zvýšit počet dělníků, snižujeme-li počet strojů o 2 tak, aby celkový výstup zůstal zachován? Jaká bude MRTP, zvyšujeme-li produkci statku Q 2 z 30 jednotek na 39 jednotek a snižujeme-li produkci statku Q 1 z 17 na 14? 3 jednotky statku Q 1 ku 1 jednotce statku Q 2 1/3 jednotky statku Q 2 ku 1 jednotce statku Q 1 3 jednotky statku Q 2 ku 1 jednotce statku Q 1 3 jednotky statku Q 2 ku 3 jednotkám statku Q 1 Kdy si ve spotřebě polepší jen spotřebitel A? (Spotřebitel B si přitom nepohorší). Když se spotřebitel A posune na svou vyšší IC a spotřebitel B zůstane na své současné IC Když se spotřebitel B posune na svou vyšší IC a spotřebitel A zůstane na své současné IC Když se spotřebitel A posune na svou nižší IC a zároveň se i spotřebitel B posune na svou nižší IC Když se spotřebitel B posune na svou vyšší IC a spotřebitel A se posune na svou nižší IC K Mládkovu paradoxu dochází tehdy, pokud je zakázáno poziční investování některé subjekty investují do pozice a brání ostatním, aby danou pozici získali všechny subjekty mohou rozvíjet své investiční schopnosti Pokud někdo poptává investiční příležitosti, tak zároveň poptává investiční prostředky nabízí investiční prostředky nabízí investiční příležitosti Pokud jsou náklady obětované příležitosti (OPC) výrobních faktorů (VF) vyšší než mezní výnos poslední jednotky daného VF, potom některé jednotky VF nebudou daným způsobem použity (zaměstnány) všechny jednotky VF budou daným způsobem použity Přebytek spotřebitele, respektive přebytek výrobce realizuje ve větší míře ta strana, jejíž křivka (v případě spotřebitele poptávková křivka, v případě výrobce nabídková křivka) má v bodě tržní rovnováhy nižší sklon (je plošší než křivka druhé strany). v bodě tržní rovnováhy vyšší sklon (je strmější než křivka druhé strany). Přímá mikroekonomická role státu spočívá v podpoře vývoje tržního mechanismu a odstraňování jeho nedokonalostí či nevyvinutosti v nahrazení role tržního mechanismu funkcí státu (alokací, redistribucí, regulací). 5

6 Křivky AC a MC v situaci přirozeného monopolu jsou nejprve rostoucí a potom klesající neustále klesající neustále rostoucí nejprve klesající a potom rostoucí Pokud na trhu prvního statku nastává přebytek a na trhu druhého statku nastává nedostatek, tak z hlediska grafů rovnováhy firmy dochází k následujícím jevům na obou trzích roste cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku na trhu druhého statku klesá cena a výrobci druhého statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu prvního statku roste cena a výrobci prvního statku dosahují kladného ekonomického zisku. na trhu prvního statku klesá cena a výrobci prvního statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu druhého statku roste cena a výrobci druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku. na obou trzích klesá cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují záporného ekonomického zisku Ilonina MRSC je 1 ochucená minerální voda ku 3 neochuceným minerálním vodám. Jestliže bude neochucená minerální voda 3x levnější než ochucená, bude Ilona více kupovat ochucenou minerální vodu více kupovat neochucenou minerální vodu indiferentní k tomu, zda si koupí ochucenou nebo neochucenou minerální vodu Plná (úplná) cenová diskriminace spočívá v tom, že každý spotřebitel platí cenu, jež je rovna průměrným nákladům nutným k produkci spotřebitelem koupených jednotek mezním nákladům, které jsou nutné na výrobu statku meznímu užitku, který spotřebitel pokládá dané jednotce statku průměrnému příjmu ze všech spotřebitelem koupených jednotek Smluvní křivka (CC) se nachází v grafu zobrazujícím teorém pavučiny ve Fisherově grafu v Clarkově grafu v krabicovém diagramu rovnováhy ve spotřebě Pokud začne inovaci využívat stále více spotřebitelů, tak se přebytek těch spotřebitelů, kteří začali používat inovaci jako první snižuje nemění zvyšuje Pokud na trhu prvního statku (znázorněném na vodorovné ose) nastává přebytek a na trhu druhého statku (znázorněném na svislé ose) nastává nedostatek, tak v grafu znázorňujícím nastolování všeobecné rovnováhy (v grafu kombinujícím krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě s křivkou PPF) se smluvní křivka CC posouvá dolů se smluvní křivka CC posuvá nahoru V nedokonalé konkurenci existují nulové náklady na změnu dodavatele neexistují nulové náklady na změnu dodavatele je státem zakázáno měnit dodavatele 6

7 MRTS substituce je 4 jednotky kapitálového statku ku 1 jednotce práce. Pokud je jednotka práce 6krát dražší než jednotka kapitálu, firma vydělá, pokud substitituje kapitálový statek prací vydělá, pokud substitutuje práci kapitálovým statkem Mládkův paradox vyjadřuje situaci kdy se se subjektům, které mají spoustu investičních prostředků snižuje výnos z jejich investičních příležitostí a zároveň subjektům, které mají málo investičních prostředků zvyšuje výnos z jejich investičních příležitostí kdy se jak subjektům, které mají hodně investičních prostředků, tak subjektům, které mají málo investičních prostředků, snižuje výnos z jejich investičních příležitostí kdy se se subjektům, které mají spoustu investičních prostředků zvyšuje výnos z jejich investičních příležitostí a zároveň subjektům, které mají málo investičních prostředků snižuje výnos z jejich investičních příležitostí kdy se jak subjektům, které mají hodně investičních prostředků, tak subjektům, které mají málo investičních prostředků, zvyšuje výnos z jejich investičních příležitostí Pokud jsou reprodukční náklady na výrobní faktor vyšší než mezní výnos poslední jednotky VF, potom jednotky poptávaného VF dostanou cenu rovnající se (alespoň) jejich reprodukčním nákladům jednotky poptávaného VF dostanou odměnu rovnou meznímu výnosu poslední jednotky VF, která je k dispozici Monopol na základě inovace je prospěšný protože monopol je obecně nejefektivnější tržní struktura protože díky inovacím produkujeme více statků, respektive statky produkujeme s nižšími náklady Pokud je MRTP firmy produkující nářadí 3 kladiva za 1 kleště a cena kladiva je 3krát nižší než cena kleští, firmě je jedno, zda bude vyrábět kladiva nebo kleště se vyplatí vyrábět kladiva se vyplatí vyrábět kleště MRSC pana Fialy je 1 kniha ku 5 časopisům. O kolik musí pan Fiala zvýšit spotřebu časopisů, snižuje-li spotřebu knih o 2? Uveďte výsledek odpovídající tomu, aby celkový užitek pana Fialy zůstal zachován Indiferenční křivka současného a budoucího příjmu ve Fisherově grafu znázorňuje veškeré kombinace současného a budoucího příjmu konkrétního spotřebitele, které mu přináší stejný užitek zobrazuje všechny kombinace dvou výrobních faktorů, které vedou k produkci stejného množství statků zobrazuje rozpočtové omezení spotřebitele zobrazuje budoucí výnos, který může někdo získat, pokud investuje nějakou část svého současného příjmu Hranice produkčních možností (PPF) můžeme sestrojit z krabicového diagramu rovnováhy ve výrobě, tak že v grafu PPF na vodorovnou osu naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachází na vrchní vodorovné ose (tj. maximální možné množství prvního výrobního faktoru) a na svislou osu v grafu PPF naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachází na pravé svislé ose (tj. maximální množství druhého výrobního faktoru) a tyto body v grafu PPF spojíme hodnoty, které představují jednotlivé izokvanty prvního a druhého statku v bodech svého dotyku naneseme v grafu PPF na vodorovnou a svislou osou, vytvoříme jednotlivé body a tyto body spojíme v grafu PPF na vodorovnou osu naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachází na spodní vodorovné ose (tj. maximální možné množství prvního výrobního faktoru) a na svislou osu v grafu PPF naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachá zí na levé svislé ose (tj. maximální množství druhého výrobního faktoru) a tyto body v grafu PPF spojíme 7

8 Ilonina MRSC je 1 ochucená minerální voda ku 3 neochuceným minerálním vodám. Jestliže bude ochucená minerální voda 2x dražší než neochucená, bude Ilona více kupovat ochucenou minerální vodu indiferentní k tomu, zda si koupí ochucenou nebo neochucenou minerální vodu více kupovat neochucenou minerální vodu Přebytek spotřebitele, respektive přebytek výrobce realizuje ve větší míře ta strana, jejíž křivka (v případě spotřebitele poptávková křivka, v případě výrobce nabídková křivka) má v bodě tržní rovnováhy nižší sklon (je plošší než křivka druhé strany). v bodě tržní rovnováhy vyšší sklon (je strmější než křivka druhé strany). K Paretovské efektivnosti ve spotřebě dochází, pokud se v grafu rovnováhy ve spotřebě (krabicovém diagramu rovnováhy ve spotřebě): IC prvního spotřebitele dotýká s IC druhého spotřebitele izokvanta prvního statku dotýká s izokvantou druhého statku IC prvního spotřebitele protíná s IC druhého spotřebitele izokvanta prvního statku protíná s izokvantou druhého statku Monopol, který vzniká proto, že je ekonomicky výhodné, aby na trhu působila jediná firma, se nazývá monopl v důsledku inovace přirozený monopol monopol na základě státní regulace monopolistická konkurence Ekonomická renta je rovna skutečné odměně vlatníka výrobních faktorů rozdíl mezi skutečnou odměnou vlastníka dané jednotky výrobního faktoru a transferovým výdělkem rovna transferovému výdělku Indiferenční křivka současného a budoucího příjmu ve Fisherově grafu zobrazuje rozpočtové omezení spotřebitele zobrazuje budoucí výnos, který může někdo získat, pokud investuje nějakou část svého současného příjmu znázorňuje veškeré kombinace současného a budoucího příjmu konkrétního spotřebitele, které mu přináší stejný užitek zobrazuje všechny kombinace dvou výrobních faktorů, které vedou k produkci stejného množství statků Pokud na trhu prvního statku nastává přebytek a na trhu druhého statku nastává nedostatek, tak z hlediska grafů rovnováhy firmy dochází k následujícím jevům na trhu prvního statku klesá cena a výrobci prvního statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu druhého statku roste cena a výrobci druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku. na trhu druhého statku klesá cena a výrobci druhého statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu prvního statku roste cena a výrobci prvního statku dosahují kladného ekonomického zisku. na obou trzích klesá cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují záporného ekonomického zisku na obou trzích roste cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku Pokud je MRTP firmy produkující nářadí 3 kladiva za 1 kleště a cena kleští je 2krát vyšší než cena kladiva, firmě se vyplatí vyrábět kleště je jedno, zda bude vyrábět kladiva nebo kleště se vyplatí vyrábět kladiva 8

9 Pokud má odvětví oligopolní charakter, může vstup další firmy do tohoto odvětví způsobit, že křivka poptávky po produktech některé firmy (jež je totožná s křivkou průměrného příjmu AR) se posune pod křivku průměrných nákladů (AC), takže daná firma dosahuje záporného ekonomického zisku (EP) se křivka tržní poptávky posune severozápadně, protože vstup dalších výrobců zvyšuje nabídku statků se křivka tržní poptávky posune severovýchodně, protože vstup dalších výrobců zvyšuje nabídku statků Spravedlivá hra je obecně situace kdy pravděpodobnost výhry i prohry je 50 %, liší se ale vyhraná a prohraná částka kdy je stejná jak vyhraná i prohraná částka, a pravděpodobnost výhry i prohry je 50 % dy je stejná jak vyhraná i prohraná částka, liší se ale pravděpodobnost výhry a pravděpodobnost prohry Hranice příjmových možností (Y PF) má konkávní tvar protože se dříve nebo později začne uplatňovat zákon klesajícího mezního užitku protože se dříve nebo později začne uplatňovat zákon klesajících mezníh výnosů protože dříve nebo později dojdou statky, které mají oba spotřebitelé k dispozici MRTS substituce je 4 jednotky práce ku 1 jednotce kapitálového statku. Pokud je jednotka práce 6krát levnější než jednotka kapitálu, firma vydělá, pokud substitituje kapitálový statek prací vydělá, pokud substitutuje práci kapitálovým statkem Předpokládejme, že MRTP firmy vyrábějící domácí spotřebiče je 4 mikrovlnné trouby ku 1 lednici. Pokud bude jedna lednice 3 krát dražší než jedna mikrovlnná trouba, firma: vydělá, pokud sníží produkci mikrovlnných trub a zvýší produkci lednic vydělá, pokud sníží produkci lednic a zvýší produkci mikrovlnných trub Moderní (tzv. Gočevův) pohled na vztah rovnosti a efektivnosti říká: pokud pokud usilujeme o zvýšení rovnosti neustále dochází k poklesu efektivnosti pokud pokud usilujeme o zvýšení rovnosti neustále dochází k růstu efektivnosti do určité míře lze při zvyšování rovnosti zvýšovat i efektivnost Na kapitálovém trhu vystupuje subjekt v pozici věřitele, pokud alespoň pro část jeho vlastních investičních příležitostí za linií rozpočtu platí, že mezní výnos z těchto investičních příležitostí je nižší než úroková míra alespoň pro část jeho vlastních investičních příležitostí před linií rozpočtu platí, že mezní výnos z těchto investičních příležitostí je vyšší než úroková míra Optimum ve Fisherově grafu leží tam, kde křivka investičních příležitostí protíná svislou osu budoucího příjmu křivka investičních příležitostí protíná vodorovnou osu současného příjmu se indiferenční křivka současné a budoucí spotřeby dotýká křivky investičních příležitostí Ilonina MRSC je 1 ochucená minerální voda ku 3 neochuceným minerálním vodám. Jestliže bude ochucená minerální voda 3x dražší než neochucená, bude Ilona více kupovat ochucenou minerální vodu více kupovat neochucenou minerální vodu indiferentní k tomu, zda si koupí ochucenou nebo neochucenou minerální vodu 9

10 Reálný tvar tržní poptávkové křivky je obvykle neustále strmý nejprve plochý, potom strmý, potom plochý neustále plochý nejprve strmý, potom plochý, potom strmý Oligopol můžeme definovat jako tržní odvětví ve kterém působí málo firem z důvodu vysokých vstupních nákladů do tohoto odvětví ve kterém působí právě jedna firma pro které je charakteristické, že náklady na vstup do odvětví jsou relativně nízké které má neustále klesající křivky průměrných nákladů i mezních nákladů Pokud na trhu prvního statku nastává nedostatek a na trhu druhého statku nastává přebytek, tak z hlediska grafů rovnováhy firmy dochází k následujícím jevům na trhu prvního statku klesá cena a výrobci prvního statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu druhého statku roste cena a výrobci druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku. na obou trzích roste cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují kladného ekonomického zisku na trhu druhého statku klesá cena a výrobci druhého statku tudíž dosahují záporného ekonomického zisku. Naopak na trhu prvního statku roste cena a výrobci prvního statku dosahují kladného ekonomického zisku. na obou trzích klesá cena a výrobci prvního i druhého statku dosahují záporného ekonomického zisku Kdy si ve spotřebě polepší jen spotřebitel B? (Spotřebitel A si nepohorší) Když se spotřebitel B posune na svou vyšší IC a spotřebitel A se posune na svou nižší IC Když se spotřebitel A posune na svou nižší IC a zároveň se i spotřebitel B posune na svou nižší IC Když spotřebitel A zůstane na své současné IC a spotřebitel B se posune na svou vyšší IC Když se spotřebitel A posune na svou vyšší IC a spotřebitel B zůstane na své současné IC MRTS firmy vyrábějící jeřáby je 6 dělníků za 1 stroj. O kolik musíme zvýšit počet strojů, snižujeme-li počet dělníků o 6 tak, aby celkový výstup zůstal zachován? Cenová diskriminace spočívá v tom, že všichni spotřebitelé platí stejnou cenu, cena je ale vyšší než mezní náklady všichni spotřebitelé platí stejnou cenu, cena je ale vyšší než průměrné náklady prodávající stanoví různým spotřebitelům různou cenu Reprodukční náklady na výrobní faktor (VF) vyjadřují minimální cenu, za kterou je daná jednotka VF ochotna nechat se zaměstnat (použít) o kolik se firmě (poptávajícímu VF) zvýší náklady, zvýší-li množství nějakého výrobního faktoru o jednotku nebo určitý počet jednotek. mezní výnos prostřední jednotky daného VF meznímu výnos liché jednotky daného VF Paretovské zlepšení věřitele na kapitálovém trhu spočívá v tom, že alespoň část peněz si půjčuje od dlužníka za nižšší úrok než by byl mezní výnos z vlastních investičních příležitostí věřitele že alespoň část peněz půjčuje dlužníkovi za vyšší úrok než by byl mezní výnos z vlastních investičních příležitostí věřitele 10

11 Pokud jednotlivé firmy působící v odvětví mají relativně úzkou křivku dlouhodobých průměrných nákladů (LRAC), tak má toto odvětví charakter oligopolu dokonalé konkurence nebo monopolistické konkurence monopolu Křivka investičních příležitostí ve Fisherově grafu zobrazuje poptávku po investičních příležitostech nabídku investičních prostředků veškeré kombinace současného a budoucího příjmu konkrétního spotřebitele, které mu přináší stejný užitek budoucí výnos, který může někdo získat, pokud investuje nějakou část svého současného příjmu Princip přenesené ceny spočívá v tom, že dlužník splácí půjčku, kterou použil na investice, do schopností, až ze svého budoucího příjmu, který získá díky investicím do svých schopností, přičemž půjčku splácí obvykle pouze tehdy, pokud jeho příjem přesáhne určitou hranici dlužník převede svůj závazek splatit dluh na jinou osobu věřitel převede svoji pohledávku vůči dlužníkovi na jinou osobu Pokud jsou reprodukční náklady na výrobní faktor vyšší než mezní výnos poslední jednotky VF, potom jednotky poptávaného VF dostanou cenu rovnající se (alespoň) jejich reprodukčním nákladům jednotky poptávaného VF dostanou odměnu rovnou meznímu výnosu poslední jednotky VF, která je k dispozici Reálný tvar tržní poptávkové křivky je obvykle nejprve plochý, potom strmý, potom plochý neustále strmý nejprve strmý, potom plochý, potom strmý neustále plochý MRTP pana Sýkory, jenž vyrábí nábytek, je 1 stůl za 3 židle. O kolik kusů židlí musí pan Sýkora snížit produkci, zvyšuje-li produkci stolů o 20 kusů. Uveďte výsledek odpovídající tomu, aby pan Sýkora byl neustále na své hranici produkčních možností. 20/3 40 1/3 60 Okolik jednotek se musí zvýšit spotřeba určitého statku, pokud se spotřeba jiného statku snižuje o jednotku nebo určitý počet jednotek, aby spotřebitelský užitek zůstal zachován, udává mezní míra technické substituce (MRTS) mezní míra substituce ve spotřebě (MRSC) mezní míra transformace produktu (MRTP) MRSC paní Novotné je 1 lak na vlasy ku 2 tužidlům. Jestliže bude lak stát polovinu ceny tužidla, bude paní Novotná více kupovat tužidlo indiferentní k tomu, zda koupí lak či tužidlo více kupovat lak Pokud na trhu prvního statku (znázorněném na vodorovné ose) nastává nedostatek a na trhu druhého statku (znázorněném na svislé ose) nastává přebytek, tak se v grafu znázorňujícím nastolování všeobecné rovnováhy (v grafu kombinujícím krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě s křivkou PPF) krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě posouvá na svislé ose nahoru a na vodorovné ose doleva. Bod ve kterém se krabicový diagram dotýká křivky PPF se posouvá doleva nahoru. krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě posouvá na svislé ose dolů a na vodorovné ose doprava. Bod ve kterém se krabicový diagram dotýká křivky PPF se posouvá doprava dolů. 11

12 Pro monopol v důsledku inovace je charakteristické je trvalý, kdy inovátor má neustále monopol tento monopol se nikdy nevyskytuje je zpravidla dočasný, protože i další firmy přijdou s toutéž nebo jinou (lepší) inovací MRTS substituce je 4 jednotky práce ku 1 jednotce kapitálového statku. Pokud je jednotka kapitálu 4krát dražší než jednotka práce, firma vydělá, pokud substitutuje práci kapitálovým statkem vydělá, pokud substitituje kapitálový statek prací Monopol, který vzniká proto, že je ekonomicky výhodné, aby na trhu působila jediná firma, se nazývá monopol na základě státní regulace monopl v důsledku inovace monopolistická konkurence přirozený monopol Na kapitálovém trhu věřitel poptává investiční prostředky ani nenabízí ani nepoptává investiční prostředky nabízí investiční prostředky Kdy si ve výrobě polepší jen producent Y? (Producent X si nepohorší) Když se producent Y posune na svou vyšší izokvantu a producent X zůstane na své současné izokvantě Když se producent X posune na svou vyšší izokvantu a producent Y se posune na svou nižší izokvantu Když se producent X posune na svou vyšší izokvantu a producent Y zůstane na své současné izokvantě Když se producent X posune na svou nižší izokvantu a zároveň se i producent Y posune na svou nižší izokvantu Mládkův paradox vyjadřuje situaci kdy se jak subjektům, které mají hodně investičních prostředků, tak subjektům, které mají málo investičních prostředků, snižuje výnos z jejich investičních příležitostí kdy se se subjektům, které mají spoustu investičních prostředků zvyšuje výnos z jejich investičních příležitostí a zároveň subjektům, které mají málo investičních prostředků snižuje výnos z jejich investičních příležitostí kdy se se subjektům, které mají spoustu investičních prostředků snižuje výnos z jejich investičních příležitostí a zároveň subjektům, které mají málo investičních prostředků zvyšuje výnos z jejich investičních příležitostí kdy se jak subjektům, které mají hodně investičních prostředků, tak subjektům, které mají málo investičních prostředků, zvyšuje výnos z jejich investičních příležitostí MRTS substituce je 4 jednotky kapitálového statku ku 1 jednotce práce. Pokud je jednotka práce 6krát dražší než jednotka kapitálu, firma vydělá, pokud substitutuje práci kapitálovým statkem vydělá, pokud substitituje kapitálový statek prací Pro Josefa je statek Q 1 8x cennější než statek Q 2. Který statek bude Josef (alespoň ze začátku) kupovat více, jestliže statek Q 1 je 9x dražší než statek Q 2? Q 1 bude lhostejný k tomu, zda kupovat statek Q 1 či Q 2 Q 2 12

13 Předpokládejme, že MRTP firmy vyrábějící elektroniku je 5 tiskáren ku 1 notebooku. Pokud bude jeden notebook stát 4 krát více než jedna tiskárna, firma vydělá, pokud sníží produkci notebooků a zvýší produkci tiskáren vydělá, pokud sníží produkci tiskáren a zvýší produkci notebooků V nedokonalé konkurenci jsou všichni dodavatelé i odběratelé vždy dokonale informováni nejsou dodavatelé i odběratelé vždy dokonale informováni nejsou dostupné žádné informace Engelova křivka (EC) vyjadřuje závislost mezi důchodem spotřebitele a jeho potávaným množstvím vztah mezi inflací a nezaměstnaností cenou a poptávaným množstvím vztah mezi daňovým výnosem a daňovou sazbou Pokud na trhu prvního statku (znázorněném na vodorovné ose) nastává přebytek a na trhu druhého statku (znázorněném na svislé ose) nastává nedostatek, tak se v grafu znázorňujícím nastolování všeobecné rovnováhy (v grafu kombinujícím krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě s křivkou PPF) krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě posouvá na svislé ose nahoru a na vodorovné ose doleva. Bod ve kterém se krabicový diagram dotýká křivky PPF se posouvá doleva nahoru. krabicový diagram rovnováhy ve spotřebě posouvá na svislé ose dolů a na vodorovné ose doprava. Bod ve kterém se krabicový diagram dotýká křivky PPF se posouvá doprava dolů. Obvyklý pohled na vztah rovnosti a efektivnosti říká pokud pokud usilujeme o zvýšení rovnosti neustále dochází k poklesu efektivnosti pokud pokud usilujeme o zvýšení rovnosti neustále dochází k růstu efektivnosti pokud usilujeme o zvýšení rovnosti snižujeme efektivnost Transferový výdělek udává odměnu z daného zaměstnání (použití) výrobního faktoru jakou odměnu obdrží vlastník dané jednotky výrobního faktoru, pokud by tuto jednotku použil (zaměstnal) nejlepším alternativním způsobem (příležitostí) MRTP paní Krupičkové, která vyrábí šperky, je 1 náhrdelník za 6 náramků. O kolik musí paní Krupičková snížit produkci náramků, zvyšujeli produkci náhrdelníků o 5? Uveďte výsledek odpovídající tomu, aby paní Krupičková zůstala na své hranici produkčních možností Na kapitálovém trhu věřitel poptává investiční prostředky nabízí investiční prostředky ani nenabízí ani nepoptává investiční prostředky V nedokonalé konkurenci nikdy neexistují bariéry vstupu do odvětví existují bariéry vstupu do odvětví 13

14 Obvyklý pohled na vztah rovnosti a efektivnosti říká pokud usilujeme o zvýšení rovnosti snižujeme efektivnost pokud pokud usilujeme o zvýšení rovnosti neustále dochází k růstu efektivnosti pokud pokud usilujeme o zvýšení rovnosti neustále dochází k poklesu efektivnosti V Clarkově grafu je zobrazena poptávka na trhu statků nabídka na trhu statků nabídka práce a poptávka po práci celková zásoba poptávaného výrobního faktoru Pokud na trhu prvního statku výrobci dosahují kladného ekonomického zisku a na trhu druhého statku dosahují výrobci záporného ekonomického zisku, tak při nastolování všeobecné rovnováhy výrobci z prvního odvětví odcházejí a vstupují do druhého odvětví. Proto v druhém odvětví roste cena a v prvním odvětví klesá cena. Tento proces trvá tak dlouho, dokud ekonomický zisk v obou odvětvích nebude roven 0. nedochází k žádné změně výrobci z druhého odvětví odcházejí a vstupují do prvního odvětví. Proto v prvním odvětví roste cena a v druhém odvětví klesá cena. Tento proces trvá tak dlouho, dokud ekonomický zisk v obou odvětvích nebude roven 0. V krátkodobé rovnováze firmy v nedokonalé konkurenci nastává rovnováha tam, kde se protínají křivky AR a AC MR a MC MR a AC AR a MC Pro Adélu je statek Q 1 5krát cennější než statek Q 2. Který statek bude Adéla (alespoň ze začátku) kupovat více, jestliže statek Q 2 je 2krát levnější než statek Q 1? Q 2 bude lhostejná k tomu, zda kupovat statek Q 1 či Q 2 Q 1 Engelova křivka (EC) vyjadřuje závislost mezi důchodem spotřebitele a jeho potávaným množstvím vztah mezi inflací a nezaměstnaností cenou a poptávaným množstvím vztah mezi daňovým výnosem a daňovou sazbou O kolik se při zvyšování produkce jednoho statku o jednotku (nebo určitý počet jednotek) snižuje produkce druhého (zbývajícího) statku, udává mezní míra technické substituce (MRTS) mezní míra substituce ve spotřebě (MRSC) mezní míra transformace produktu (MRTP) K Mládkovu paradoxu dochází tehdy, pokud všechny subjekty mohou rozvíjet své investiční schopnosti je zakázáno poziční investování některé subjekty investují do pozice a brání ostatním, aby danou pozici získali MRTS substituce je 4 jednotky kapitálového statku ku 1 jednotce práce. Pokud je jednotka kapitálového statku 6krát levnější než jednotka práce, firma vydělá, pokud substitutuje práci kapitálovým statkem vydělá, pokud substitituje kapitálový statek prací 14

15 Hranice užitkových možností (UPF) můžeme sestrojit z krabicového diagramu rovnováhy ve spotřebě, tak že v grafu UPF na vodorovnou osu naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachází na horní vodorovné ose (tj. maximální možné množství prvního statku) a na svislou osu v grafu UPF naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachází na pravé svislé ose (tj. maximální množství druhého statku) a tyto body v grafu UPF spojíme v grafu UPF na vodorovnou osu naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachází na spodní vodorovné ose (tj. maximální možné množství prvního statku) a na svislou osu v grafu UPF naneseme hodnotu, která se v krabicovém diagramu nachází na levé svislé ose (tj. maximální množství druhého statku) a tyto body v grafu UPF spojíme hodnoty, které představují jednotlivé indiferenční křivky prvního a druhého spotřebitele v bodech svého dotyku naneseme v grafu UPF na vodorovnou a svislou osou, vytvoříme jednotlivé body a tyto body spojíme Reálný tvar tržní nabídkové křivky je neustále plochý neustále strmý nejprve plochý, dříve nebo později strmý nejprve strmý, dříve nebo později plochý Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek kapitálu o 1 a počet jednotek práce snižujeme o 12? 1 jednotka kapitálu ku 12 jednotkám práce 1 jednotka kapitálu ku 11 jednotkám práce 1 jednotka práce ku 12 jednotkám kapitálu 1 jednotka práce ku 11 jednotkám kapitálu V odvětví, které má charakter oligopolu vzniká čistý přebytek protože stát podporuje výrobce působící v tomto odvětví protože vstup do tohoto odvětví je omezen protože vstup do tohoto odvětví je volný 15

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS,

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS, PhDr. Praha, VŠFS, 13.12.2010 Podstata všeobecné rovnováhy Všeobecná rovnováha = rovnováha na všech trzích (trh statků a výrobních faktorů) Nelze zvýšit užitek nějakého spotřebitele, aniž bychom snížili

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2 Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma cvičení Příklady teorie všeobecné rovnováhy Model 2*2*2*2 Q 1 Q 2 Výrobce 1 Q 1 Spotřebitel

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

2.6 Odvození hranice užitkových možností (UPF) z modelu všeobecné rovnováhy.

2.6 Odvození hranice užitkových možností (UPF) z modelu všeobecné rovnováhy. 1. Všeobecná ekonomická rovnováha, model 2x2x2x2 a jeho význam. 1.1 Model všeobecné ekonomické rovnováhy jako maximalizační a zároveň paretovsky efektivní model. 1.2 Základní prvky modelu 2x2x2x2 (graf

Více

Metodický list pro páté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I pátý blok

Metodický list pro páté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I pátý blok Cíl tématického celku: pochopit formování křivky nabídky výrobních faktorů, rovnováhy a nerovnováhy na trhu výrobních faktorů, trhu práce, problematika kapitálového trhu, všeobecná rovnováha rovnováha

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté. Představitelé

Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté. Představitelé Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté Představitelé Základní charakteristika Subjektivita, subjektivnost rozhodování, náklady obětované příležitosti Problém alokace

Více

Křivka investičních příležitostí (CIO)

Křivka investičních příležitostí (CIO) Kapitálový trh Křivka investičních příležitostí (CIO) Říká, jaké má jednotlivec objektivní možnosti jaké kombinace současného (PE) a budoucího příjmu (FE) může dosáhnout Pokud se vzdá nějaké částky současného

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik.

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 4 Teorie rozdělování a její kontexty Náměty závěrečných prací www.median-os.cz/aktuality Náměty magisterských

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5.

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1 Základní pojmy, principy a zákony Obsah. 1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 2 Teorie chování spotřebitele Obsah. 1. Měření užitku 2. Indiferenční křivka 3. Indiferenční mapa 4.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Investiční příležitosti Investiční příležitost = jakákoliv příležitost přinášející výnos Projevem investičních schopností Primární Sekundární

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

Vymezení nákladů různá pojetí

Vymezení nákladů různá pojetí Obsah vymezení nákladů náklady v krátkém období vztah mezních, průměrných a celkových nákladů náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR vztah mezi produkční funkcí a funkcemi nákladů příjmy

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKY MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE www.ekofun.cz Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízké substituty produkt je však diferencovaný Velký počet firem způsobuje,

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý

Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý Analýza všeobecné(celkové) rovnováhy Model ekonomiky odrážející vzájemnou propojenost jednotlivých

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 7 Monopol 1. Druhy monopolů Obsah A. 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP)

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP) 6. Teorie výroby Firma vystupuje na trhu finální produkce v pozici nabízejícího a současně na trhu výrobních faktorů v pozici poptávajícího. Firma používá různé vstupy (výrobní faktory), které ve výrobě

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Otázky ke zkoušce z předmětu N_MIE_A

Otázky ke zkoušce z předmětu N_MIE_A Otázky ke zkoušce z předmětu N_MIE_A 1. Teorie všeobecné rovnováhy. Model všeobecné rovnováhy rovnováha firmy, rovnováha v odvětví, rovnováha na trhu, rovnováha ve spotřebě, rovnováha ve výrobě, výrobně-spotřební

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie Obsah Předmluva autora... VII Oddíl A Metoda a předmět ekonomie 1. Jaká věda je ekonomie?... 3 1.1 Pozitivní věda... 3 1.2 Vize a model v ekonomii... 5 1.3 Ekonomie věda o lidském jednání... 7 1.4 Racionalita

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej 12. Všeobecná rovnováha Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a její změna Literatura Soukupová

Více

1. Podstata VF 2. Poptávka po VF 3. Nabídka VF 4. Rovnováha a nerovnováha na trhu VF 5. Trh práce

1. Podstata VF 2. Poptávka po VF 3. Nabídka VF 4. Rovnováha a nerovnováha na trhu VF 5. Trh práce Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 5 cvičení Teorie výrobních faktorů a kapitálový trh 1. Podstata VF Obsah A. 2. Poptávka po VF 3. Nabídka VF

Více

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Pojem čistý přebytek (ČP) To co získáme po odečtení našich nákladů. V nákladech jsou i OPC. Formy ČP: - trh VF: ekonomická renta

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Povaha a podstata firmy Co je to firma? zisk Produkční funkce Definice produkční funkce Celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt Vztah mezního

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady. Příjmy

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více