Metodický list pro páté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I pátý blok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro páté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I pátý blok"

Transkript

1 Cíl tématického celku: pochopit formování křivky nabídky výrobních faktorů, rovnováhy a nerovnováhy na trhu výrobních faktorů, trhu práce, problematika kapitálového trhu, všeobecná rovnováha rovnováha ve výrobě Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: nabídka výrobních faktorů 2. dílčí téma: rovnováha a nerovnováha na trhu výrobních faktorů 3. dílčí téma: trh práce 4. dílčí téma: kapitálový trh 5. dílčí téma: všeobecná rovnováha podstata a rovnováha ve výrobě. Ad 1. dílčí téma: nabídka výrobních faktorů Nabídka VF Co určuje nabídku VF: - reprodukční náklady (RC): vlastníci nebudou VF nabízet, pokud odměna nepokryje reprodukční náklady (náklady na obnovu VF) - náklady obětované příležitosti (OPC): vlastníci nebudou VF nabízet daným způsobem, pokud jinými způsoby mohou vydělat více Grafické vyjádření faktoru RC a OPC v Clarkově grafu. Individuální nabídková křivka udává ochotu jednotlivých vlastníků výrobního faktoru nechat výrobní faktor, jenž vlastní, zaměstnat (použít) určitým způsobem. Počátek individuální nabídkové křivky majitele výrobního faktoru je minimálně na úrovni, kdy je cena výrobního faktoru rovna reprodukčním nákladům (RC) na první jednotku tohoto výrobního faktoru. Určitým způsobem však bude výrobní faktor nabízen pouze tehdy, pokud výnos z daného způsobu použití bude vyšší než náklady obětované příležitosti. Z hlediska ceny tedy ve většině případů bude počátek individuální nabídkové křivky majitele výrobního faktoru ležet na úrovni nejvyšších (nejlepších) nákladů obětované příležitosti (OPC). Tržní nabídkovou křivku po výrobních faktorech dostaneme jako součet jednotlivých individuálních nabídkových křivek při dané ceně výrobního faktoru sčítáme individuální nabízená množství. Nabídka výrobního faktoru (ochota vlastníků jednotek výrobního faktoru nechat použít tuto jednotku určitým způsobem) závisí na jejich nákladech obětované příležitosti. Čím vyšší je cena, tím méně existuje jiných příležitostí, jak si danou cenu (odměnu) vydělat jinde, a proto se nabízené množství jednotek výrobního faktoru v dané oblasti bude zvyšovat. Křivka nabídky výrobního faktoru je proto rostoucí. Pohyb po křivce nabídky VF: mění se cena VF Posun křivky nabídky VF: mění se jiný faktor než cena VF. Grafické znázorněné těchto posunů. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 1

2 Blíže: viz kapitola 8.3 učebnice 1. K tomuto tématu si prostudujte: kapitolu 8.3 učebnice 2. Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: 1. reprodukční náklady jako faktor ovlivňující nabídku VF 2. náklady obětované příležitosti jako faktor ovlivňující nabídku VF 3. zahrnutí RC a OPC do Clarkova grafu 4. odvození křivky nabídky výrobních faktorů 5. pohyb po křivce nabídky výrobních faktorů a posun křivky nabídky výrobních faktorů 3. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních (klíčových) pojmů: 1. reprodukční náklady na trhu VF, náklady obětované příležitosti a trh VF, 2. křivka nabídky VF 4. Po prostudování uvedené povinné literatury byste měli: Dobře porozumět výše uvedeným hlavním problémům Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy Být schopni odpovědět na tyto otázky: 1. co formuje křivku nabídky VF 2. nakreslit v Clarkově grafu vliv reprodukčních nákladů a nákladů obětované příležitosti 3. odvodit individuální a tržní křivku nabídky VF 4. rozlišovat mezi pohybem po křivky VF a posunem této křivky 5. Pokud jste čemukoliv z výše uvedené literatury a zadání (problému, pojmu, otázce) neporozuměli, pokuste se zde písemně zformulovat to, co se Vám zdá nejasné pro konzultaci s vyučujícím: STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 2

3 Ad 2. dílčí téma: rovnováha a nerovnováha na trhu VF Rovnováha a nerovnováha na trhu VF Trh výrobních faktorů představuje trh, na kterém jsou jednotlivé výrobní faktory nabízeny a poptávány. Obecně můžeme rozlišit dílčí trhy výrobních faktorů trh práce, trh kapitálových statků, a trh půdy. Zpravidla potřebujeme ale dílčí speciální členění, např. proto, že jednotlivé profese se od sebe liší. Horník nemůže třeba substituovat programátora. Stejně tak se liší kapitálové statky, i ony jsou specifické např. jeřáb nenahradí soustruh. Rozdíly existují i na trhu půdy půda v Boubínském pralese nenahradí půdu na Václavském náměstí v Praze apod. Trh dále potřebujeme specifikovat místně a časově. Rovnováha na trhu výrobních faktorů nastává v bodě, kde se křivka nabídky výrobních faktorů protíná s křivkou poptávky po výrobních faktorech. V daném bodě je nabízeno rovnovážné množství za rovnovážnou cenu. Jakákoliv jiná cena znamená nerovnováhu. Grafické znázornění rovnováhy a nerovnováhy. Popis, co se při nerovnováze děje. Blíže: viz kapitola 8.4 učebnice. 1. K tomuto tématu si prostudujte: 1. kapitolu 8.4 učebnice 2. Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: 1. kdy nastává rovnováha, respektive nerovnováha na trhu VF 2. příčiny vzniku nerovnováhy na trhu VF 3. Dobře si osvojte vymezení a charakteristiku těchto základních (klíčových) pojmů: 1. rovnováha a nerovnováha na trhu VF 4. Po prostudování uvedené povinné literatury byste měli: Dobře porozumět výše uvedeným hlavním problémům Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy Být schopni odpovědět na tyto otázky: 1. kdy nastává rovnováha a nerovnováha na trhu VF 2. jak je řešena nerovnováha na trhu VF 5. Pokud jste čemukoliv z výše uvedené literatury a zadání (problému, pojmu, otázce) neporozuměli, pokuste se zde písemně zformulovat to, co se Vám zdá nejasné pro konzultaci s vyučujícím: STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 3

4 ad 3. dílčí téma: trh práce Trh práce Nabídka práce = zaměstnanci Poptávka po práci = zaměstnavatelé (firmy) Obvykle se pracuje s tržními křivkami (např. tržní křivka nabídky a poptávky lékařů). Trh je opět definován místně a časově. Tržní křivka nabídky práce S L zobrazuje všechny lidi, kteří chtějí při dané mzdě pracovat, tedy uchazeče o práci, respektive zaměstnance. Tržní křivka poptávky po práci D L zobrazuje poptávku všech zaměstnavatelů po zaměstnancích, tj. kolik chtějí všichni zaměstnavatelé při dané mzdě zaměstnat osob. Vysvětlení zpětně zahnutého tvaru křivky S L. Při vysokých mzdách lidé omezují nabídku práce (nepracují tolik hodin, pracuje pouze někdo z domácnosti ) mzda je dostatečně vysoká, aby zajistila jejich potřeby. Lidé substituují práci volným časem. Posuny tržní křivky poptávky po práci: - severovýchodně, např. proto, že vzrostla poptávka po statcích, které daní zaměstnanci produkují nebo proto, že vzrostla produktivita práce zaměstnanců. Lze tak zaměstnat více osob za vyšší mzdu. - jihozápadně, např. proto, že zaměstnavatelům vzrostly ostatní náklady, které jsou spojeny se zaměstnáváním pracovníků. Posuny tržní křivky nabídky práce: - jihovýchodně, např. proto, že vzrostl počet lidí, kteří získali vzdělání, jež je nutné k výkonu dané profese. - severozápadně, např. proto, že vzrostly sociální dávky, a snížilo se tedy množství osob ochotných pracovat. Regulace na trhu práce STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 4

5 - minimální mzda. Pokud je vyšší než tržní vede to k přebytku na trhu práce, tedy k nezaměstnanosti. Grafické znázornění důsledků minimální mzdy. - Další regulace (např. přísný zákoník práce). Důsledky těchto regulací. Blíže: viz kapitola 8.5 učebnice. 1. K tomuto tématu si prostudujte: 1. kapitolu 8.5 učebnice 2. Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: 1. charakteristika trhu práce 2. tržní křivky nabídky a poptávky po práci 3. rovnováha na trhu práce 4. minimální mzda a její důsledky 5. další regulace na trhu práce a jejich důsledky 3. Dobře si osvojte vymezení a charakteristiku těchto základních (klíčových) pojmů: 1. Trh práce, křivka nabídky práce a poptávky po práci, 2. rovnováha na trhu práce. 3. Posuny křivky nabídky a poptávky práce. 4. Minimální mzda, další regulace na trhu práce a jejich důsledky. 4. Po prostudování uvedené povinné literatury byste měli: Dobře porozumět výše uvedeným hlavním problémům Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy Být schopni odpovědět na tyto otázky: Trh práce. Křivky poptávky a nabídky po práci, jejich specifika, posuny těchto křivek. Rovnováha na trhu práce. Minimální mzda a další regulace na trhu práce a důsledky těchto regulací. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 5

6 Ad 4. dílčí téma: kapitálový trh Podstata kapitálového trhu Kapitálový trh je trhem, na kterém se nabízejí a poptávají dočasně volné peněžní prostředky. Tyto dočasně volné peněžní prostředky jsou investovány, přičemž ten, kdo je investuje, se vzdává současné spotřeby (nemůže dočasně volné peněžní prostředky, které investoval, použít na svou současnou spotřebu). Očekává za to výnos v podobě úroku, což je rozdíl mezi nominální cenou současných peněz (tj. peněz, které investoval) a peněz, které obdrží díky své investici v budoucnu. Na kapitálovém trhu se tedy směňují současné peníze za peníze budoucí - dlužník si kupuje od věřitele současné peníze a platí je penězi budoucími. Cenou budoucích peněz je úrok - rozdíl mezi nominální hodnotou současných a budoucích peněz. Současně na kapitálovém trhu platí, že dlužník nabízí investiční příležitost - pro využití investičních prostředků, a věřitel poptává tuto investiční příležitost. Na kapitálovém trhu tak proti sobě stojí: - Nabídka a poptávka investičních prostředků: věřitel nabízí investiční prostředky a dlužník poptává investiční prostředky. - Poptávka a nabídka investičních příležitostí: věřitel poptává investiční příležitosti a dlužník nabízí investiční příležitosti. Blíže: viz kapitola 9.1 učebnice Volba mezi současnou a budoucí spotřebou Pokud investuji, abych spotřebovával v budoucnu, nemohu spotřebovávat nyní. Fisherův graf: - Znázorňuje optimální množství současné a budoucí spotřeby - Skládá se z křivky investičních příležitostí a z indiferenční křivky současné a budoucí spotřeby - Křivka investičních příležitostí zobrazuje výnos (budoucí), který může nějaký subjekt získat, pokud investuje nějakou část svého současného příjmu. Tato křivka má konkávní tvar, protože se uplatňuje zákon klesajících mezních výnosů dříve nebo později budou mít dodatečné investice daného subjektu nižší výnos než předcházející investice. - Indiferenční křivka současného a budoucího příjmu (spotřeby), je křivka, která v případě konkrétního spotřebitele znázorňuje jeho veškeré kombinace současného a budoucího příjmu, jež mu přináší stejný užitek. - Optimum leží v bodě, kde se obě křivky dotýkají. Body nad křivkou investičních příležitostí jsou pro daný subjekt nedosažitelné, body pod dotykem dotyčný nemaximalizuje svůj užitek, nevolí optimální kombinaci současné a budoucí spotřeby Grafické znázornění. Blíže: viz kapitola 9.2 učebnice STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 6

7 Nabídka a poptávka investičních prostředků Cenou je zde úrok (úroková míra, i). Nabídka = úspory (S). Pokud investuji, nemohu nyní spotřebovávat. Za odloženou spotřebu očekávám odměnu ta má podobu úroku. Čím více spoříme, tím důležitějších současných potřeb se vzdáváme, a tudíž žádáme větší úrok. Křivka úspor je rostoucí čím vyšší úrok, tím více jsou lidé ochotni spořit. Poptávka = investice (I) Poptáváme investiční prostředky, protože nám přináší nějaký výnos. Čím vyšší úrok, tím nižší pravděpodobnost, že investiční prostředky přinesou takový výnos. Křivka investic je klesající čím vyšší úrok, tím méně investičních prostředků subjekty poptávají. Jednotlivé křivky úspor a investic: - individuální křivka úspor: tato křivka říká, kolik nějaký subjekt bude spořit (nabízet investiční prostředky) při dané úrokové míře. - individuální křivka investic: tato křivka říká, kolik nějaký subjekt bude investovat (poptávat investiční prostředky) při dané úrokové míře. - tržní křivka úspor: vznikne jako součet individuálních křivek úspor: pro danou úrokovou míru sčítáme množství úspor (nabízených investičních prostředků) jednotlivých osob. - tržní křivka investic: vznikne jako součet individuálních křivek investic: pro danou úrokovou míru sčítáme množství investic (poptávaných investičních prostředků) jednotlivých osob. Grafické znázornění (tržních) křivek úspor a investic. Rovnováha a nerovnováha na trhu úspor a investic. Grafické znázornění včetně toho, co se děje, pokud je nerovnováha. Na trhu úspor a investic jsou jednotlivé subjekty v pozici příjemce ceny trh je natolik rozsáhlý, že jednotlivý subjekt nemůže cenu ovlivnit. Proč je na jednotlivých trzích S a I odlišná úroková míra: - rizikovost jednotlivých trhů: rizikovější trhy (např. trhy v politicky a ekonomicky nestabilních oblastech) mají vyšší úrokovou míru. - další náklady, jež jsou spojeny se vstupem na daný trh - časový faktor: investiční prostředky jsou poptávány a nabízeny na různou dobu. Pokud jsou půjčeny na delší dobu, tak ten, kdo půjčuje, požaduje vyšší úrokovou míru, než by požadoval při kratší době půjčky delší dobu nemůže půjčené prostředky použít ke spotřebě. Pokud se mění i, pohybujeme se po křivce S a I. Mění-li se něco jiného, posouvá se křivka S nebo I. Která křivka se posouvá, záleží na druhu změny. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 7

8 Posun křivky S: - jihovýchodně, např. z důvodu toho, že daný trh nabízí větší úrokovou míru než zahraniční, takže na tento trh přicházejí zahraniční subjekty, které by zde rády půjčovaly peníze. - severozápadně, např. proto, že se zvýšil deficit veřejných rozpočtů. Ten je třeba nějak pokrýt, pokud jsou na krytí deficitu použity soukromé úspory (úspory domácností a firem), posouvá se křivka úspor uvedeným směrem. Posun křivky I: - severovýchodně, např. díky technologickému pokroku. Technologický pokrok zvyšuje výnosy firem, takže si mohou libovolnou částku půjčovat za vyšší úrokovou míru, což vede k danému posunu křivky investic. - jihozápadně, např. z důvodu politické nestability. Ta snižuje ochotu subjektů půjčovat si, takže křivka investic se posouvá uvedeným směrem. Blíže: viz kapitola 9.3 učebnice 1. K tomuto tématu si prostudujte: 1. kapitolu 9 učebnice 2. Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: 1. podstata kapitálového trhu 2. Fisherův graf 3. úspory, tržní křivka úspor 4. investice, tržní křivka investic 5. posuny křivek úspor a investic 6. rovnováha a nerovnováha na trhu úspor a investic 3. Dobře si osvojte vymezení a charakteristiku těchto základních (klíčových) pojmů: 1. kapitálový trh; investiční prostředky; investiční příležitosti; 2. úrok a úroková míra; 3. současná a budoucí spotřeba; Fisherův graf; křivka investičních příležitostí; indiferenční křivka současné a budoucí spotřeby (příjmu); optimum spotřebitele z hlediska současné a budoucí spotřeby; 4. úspory; investice; křivky úspor a investic; rovnováha na trhu úspor a investic; přebytek a nedostatek na trhu úspor nebo investic; pohyb po křivce úspor a investic; posun křivky úspor nebo investic 4. Po prostudování uvedené povinné literatury byste měli: Dobře porozumět výše uvedeným hlavním problémům Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy Být schopni odpovědět na tyto otázky: STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 8

9 Kapitálový trh. Fisherův graf a problematika úroku. Optimální kombinace současné a budoucí spotřeby. Křivky úspor a investic, rovnováha a nerovnováha na trhu úspor a investic. 5. Pokud jste čemukoliv z výše uvedené literatury a zadání (problému, pojmu, otázce) neporozuměli, pokuste se zde písemně zformulovat to, co se Vám zdá nejasné pro konzultaci s vyučujícím: STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 9

10 Ad 5. dílčí téma: všeobecná rovnováha podstata a rovnováha ve výrobě Podstata všeobecné rovnováhy Model všeobecné rovnováhy zkoumá rovnováhu na všech trzích. Model řeší problematiku rovnováhy pomocí dvou statků, dvou vstupů (výrobních faktorů), dvou firem (výrobců) a dvou spotřebitelů (proto model 2*2*2*2). Jedná se o maximalizační model, který zároveň odpovídá na otázky: - Je možné v ekonomice vyprodukovat takové množství statků, aby nešlo zvýšit produkci jednoho statku jinak než za cenu snížení produkce druhého statku? Jinak řečeno: lze alokovat (rozdělit) výrobní faktory tak, že jejich přerozdělením nezvýšíme produkci žádného statku jinak než snížením produkce jiného statku? - Lze vyprodukované statky rozdělit mezi spotřebitele tak, aby jakékoliv jiné přerozdělení vždy snižovalo užitek některého ze spotřebitelů? Jinými slovy: lze najít takové rozdělení vyprodukovaných statků, kdy nelze zvýšit užitek jednoho ze spotřebitelů jinak než za cenu snížení užitku jiného spotřebitele? Kladná odpověď. Model všeobecné rovnováhy je model dokonalé konkurence. Blíže: viz kapitola 10.1 učebnice Rovnováha ve výrobě Krabicový diagram: kolik máme jednotek každého VF (dva odlišné VF) a jak jsou tyto jednotky použity k produkci statků. Grafické znázornění. Do krabicového diagramu lze nakreslit izokvanty, které znázorňují velikost produkce jednoho i druhého statku. Čím dále je izokvanta od počátku souřadnic, tím více daného statku produkujeme. Izokvanty statku, který má počátek vlevo dole mají standardní tvar. Izokvanty statku, který má počátek vpravo nahoře, jsou otočené vzhůru nohama. Rovnováha ve výrobě nastává tam, kde se dotýká izokvanta jednoho statku s izokvantou druhého statku. V bodech dotyku jsou výrobní faktory alokovány (rozděleny na produkci prvního a druhého statku) optimálně nelze zvýšit produkci jednoho statku jinak než za cenu snížení produkce druhého statku. Proč nejsou body průniku izokvant prvního a druhého statku rovnovážné: lze zvýšit produkci jednoho statku, aniž by se snížila produkce druhého statku. Grafické znázornění. Smluvní křivka (CC): spojíme všechny body dotyku izokvant prvního statku s izokvantami druhého statku. V bodech dotyku izovaknt jsou mezní míry technické substituce (MRTS) pro první i druhý statek shodné. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 10

11 MRTS 1 = MRTS 2 Proč to platí: grafické vysvětlení, vysvětlení na příkladu. Praktický význam: odlišnou než aktuální kombinací VF (tj. odlišnou kombinací VF než jak jsou aktuálně rozděleny VF k produkci prvního i druhého statku) lze obvykle zvýšit produkci obou statků. Odvození PPF z bodů dotyku izokvant. Grafické znázornění. Mezní míra transformace produktu (MRTP): jsme na PPF a zvyšujeme produkci jednoho statku. MRTP udává, o kolik se sníží produkce druhého (zbývajícího) statku, pokud produkci prvního statku zvýšíme o jednotku nebo určitý počet jednotek. MRTP matematicky (v čitateli uvádíme změnu statku, jehož množství zvětšujeme, a ve jmenovateli změnu statku, jehož množství snižujeme): MRTP = Q 2/ Q 1 Producent bude indiferentní, jakou kombinaci statků bude produkovat, pokud se mezní míra transformace produktu bude rovnat cenovému poměru daných statků. MRTP = Q 2/ Q 1 = P Q 1 /P Q 2 Zdůvodnění proč. Pokud oba statky produkuje více firem (v modelu dvě firmy), tak podmínka, aby celkové množství vyprodukovaných statků bylo maximální: MRTP 1 = MRTP 2, kde: MRTP 1 = mezní míra transformace u statků produkovaných první firmou, MRTP 2 = mezní míra transformace u statků produkovaných druhou firmou. Zdůvodnění proč. Grafické znázornění. Co se bude dít, pokud se MRTP jednotlivých firem nerovnají. Pokud více firem používá jeden vstup k produkci stejného výstupu. Podmínka maximalizace produkce výstupu: MQ 1 = MQ 2 kde MQ 1 = mezní výstup první firmy, MQ 2 = mezní výstup druhé firmy. Zdůvodnění proč. Grafické znázornění. Co se bude dít, pokud se MQ jednotlivých firem nerovnají. Blíže: viz kapitola 10.1 učebnice 1. K tomuto tématu si prostudujte: 1. kapitoly 10.1 a 10.2 učebnice 2. Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: 1. charakteristika modelu všeobecné rovnováhy, proč lze vyjádřit v podobě modelu 2*2*2*2 2. rovnováha ve výrobě krabicový diagram, izokvanty v krabicovém diagramu, rovnováha ve výrobě v krabicovém diagramu STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 11

12 3. odvození hranice produkčních možností 4. rovnováha, pokud statek vyrábí více producentů 5. rovnováha za situace 1 vstup, 2 firmy, 1 výstup 3. Dobře si osvojte vymezení a charakteristiku těchto základních (klíčových) pojmů: 1. Model všeobecné rovnováhy, model 2*2*2*2. 2. Rovnováha ve výrobě, krabicový diagram, izokvanta prvního a druhého statku, kdy rovnováha ve výrobě nastává. Podmínka rovnováhy (MRTS 1 = MRTS 2 ). 3. Odvození hranice produkčních možností z krabicového diagramu, mezní míra transformace produktu. 4. Kdy nelze celospolečensky zvýšit produkci (MRTP 1 = MRTP 2 ). 5. Rovnost za situace jeden vstup, jeden výstup, dvě firmy. 4. Po prostudování uvedené povinné literatury byste měli: Dobře porozumět výše uvedeným hlavním problémům Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy Být schopni odpovědět na tyto otázky: Vyjádření efektivnosti ve výrobě s využitím tzv. krabicového digramu. Izokvanty a jejich podstata. Odvození a podstata hranice produkčních možností. Mezní míra technické substituce (MRTS) a mezní míra transformace produktu (MRTP). Vztah MRTS, respektive MRTP a poměru cen výrobních faktorů, respektive statků. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 12

13 Jméno studenta: (titul, jméno, příjmení) Studijní obor: Číslo studijní skupiny: Vypracoval dne: STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 13

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS,

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS, PhDr. Praha, VŠFS, 13.12.2010 Podstata všeobecné rovnováhy Všeobecná rovnováha = rovnováha na všech trzích (trh statků a výrobních faktorů) Nelze zvýšit užitek nějakého spotřebitele, aniž bychom snížili

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2 Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma cvičení Příklady teorie všeobecné rovnováhy Model 2*2*2*2 Q 1 Q 2 Výrobce 1 Q 1 Spotřebitel

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek práce o 5 a počet jednotek kapitálu snižujeme o 15?

Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek práce o 5 a počet jednotek kapitálu snižujeme o 15? Jaká bude MRTS zvyšujeme-li počet jednotek práce o 5 a počet jednotek kapitálu snižujeme o 15? 1 jednotka kapitálu ku 3 jednotkám práce 3 jednotky práce ku 5 jednotkám kapitálu 3 jednotky kapitálu ku 5

Více

Křivka investičních příležitostí (CIO)

Křivka investičních příležitostí (CIO) Kapitálový trh Křivka investičních příležitostí (CIO) Říká, jaké má jednotlivec objektivní možnosti jaké kombinace současného (PE) a budoucího příjmu (FE) může dosáhnout Pokud se vzdá nějaké částky současného

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Cíl tématického celku: užitek, produktivní aspekty spotřeby, kapitálový trh, riziko, nejistota a pojištění

Cíl tématického celku: užitek, produktivní aspekty spotřeby, kapitálový trh, riziko, nejistota a pojištění Cíl tématického celku: užitek, produktivní aspekty spotřeby, kapitálový trh, riziko, nejistota a pojištění Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: neoklasické pojetí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_A, Mikroekonomie A Název tematického celku: Mikroekonomie A první blok

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_A, Mikroekonomie A Název tematického celku: Mikroekonomie A první blok Cíl tématického celku: pochopit základy mikroekonomie a problematiku chování spotřebitele včetně odvození individuální poptávkové křivky Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat:

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I první blok

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I první blok Cíl tématického celku: pochopit základy mikroekonomie a problematiku chování spotřebitele včetně odvození individuální poptávkové křivky Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat:

Více

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 2 Teorie chování spotřebitele Obsah. 1. Měření užitku 2. Indiferenční křivka 3. Indiferenční mapa 4.

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

2.6 Odvození hranice užitkových možností (UPF) z modelu všeobecné rovnováhy.

2.6 Odvození hranice užitkových možností (UPF) z modelu všeobecné rovnováhy. 1. Všeobecná ekonomická rovnováha, model 2x2x2x2 a jeho význam. 1.1 Model všeobecné ekonomické rovnováhy jako maximalizační a zároveň paretovsky efektivní model. 1.2 Základní prvky modelu 2x2x2x2 (graf

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

1. Podstata VF 2. Poptávka po VF 3. Nabídka VF 4. Rovnováha a nerovnováha na trhu VF 5. Trh práce

1. Podstata VF 2. Poptávka po VF 3. Nabídka VF 4. Rovnováha a nerovnováha na trhu VF 5. Trh práce Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 5 cvičení Teorie výrobních faktorů a kapitálový trh 1. Podstata VF Obsah A. 2. Poptávka po VF 3. Nabídka VF

Více

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Pojem čistý přebytek (ČP) To co získáme po odečtení našich nákladů. V nákladech jsou i OPC. Formy ČP: - trh VF: ekonomická renta

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté. Představitelé

Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté. Představitelé Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté Představitelé Základní charakteristika Subjektivita, subjektivnost rozhodování, náklady obětované příležitosti Problém alokace

Více

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě Cíl tématického celku: Výuka bude zaměřena na přehled historického vývoje bankovnictví v Evropě, s důrazem na české země od doby středověku až druhé poloviny 20. století. Jejím cílem je seznámit studenty

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Lenka Šťastná Mikroekonomie I: bakalářský kurz ZS 2010/2011

Lenka Šťastná Mikroekonomie I: bakalářský kurz ZS 2010/2011 Mikroekonomie I: bakalářský kurz ZS 2010/2011 PhDr. Lenka Šťastná Praha, VŠFS, 4.10.2010 Organizace kurzu Vyučující PhDr. Lenka Šťastná Institut ekonomických studíı FSV UK, http://ies.fsv.cuni.cz Kontakt:

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Investiční příležitosti Investiční příležitost = jakákoliv příležitost přinášející výnos Projevem investičních schopností Primární Sekundární

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí Cíl tématického celku: Hlavním cílem tohoto tématického okruhu je objasnit způsoby výkonu místní správy ve Švédsku a v Nizo, tj. ve dvou významných členských státech Evropské unie. Dále pak seznámit studenty

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5.

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1 Základní pojmy, principy a zákony Obsah. 1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů

Více

Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý

Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý Analýza všeobecné(celkové) rovnováhy Model ekonomiky odrážející vzájemnou propojenost jednotlivých

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

Teorie spotřebitelské volby

Teorie spotřebitelské volby Teorie spotřebitelské volby Motivace MP #1: Lidé volí mezi alternativami. pokud koupí víc jednoho statku, zbude jim méně na nákup jiného statku pokud víc pracují, vydělají vyšší důchod a mohou víc spotřebovávat,

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Teorie spotřebitelské volby

Teorie spotřebitelské volby Teorie spotřebitelské volby Motivace MP #1: Lidé volí mezi alternativami. pokud koupí víc jednoho statku, zbude jim méně na nákup jiného statku pokud víc pracují, vydělají vyšší důchod a mohou víc spotřebovávat,

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Obsah. Trh kapitálu. Trh kapitálu Trh práce Dělba práce. Investice dělíme I = IR+ IN. a)obnovovací (restituční) investice IR. b)čisté investice IN

Obsah. Trh kapitálu. Trh kapitálu Trh práce Dělba práce. Investice dělíme I = IR+ IN. a)obnovovací (restituční) investice IR. b)čisté investice IN Obsah Trh kapitálu Trh práce Dělba práce Trh kapitálu Investice dělíme I = IR+ IN Kapitál je představován kapitálovými statky Je zároveň vstupem a výstupem výrobního procesu a)obnovovací (restituční) investice

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Povaha a podstata firmy Co je to firma? zisk Produkční funkce Definice produkční funkce Celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt Vztah mezního

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce.

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. 5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. Teorie spotřebitele x teorie firmy 5.1.1 Teorie spotřebitele Ekonomie zkoumá preference mezi statky. Nezkoumá je ale přímo, nýbrž

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nabídka, poptávka Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej 12. Všeobecná rovnováha Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a její změna Literatura Soukupová

Více

Trh práce a politika zaměstnanosti Ing. Zuzana Hrdličková Konzultační hodiny: Po 14:30 15:30 Kancelář 602 (6. patro)

Trh práce a politika zaměstnanosti Ing. Zuzana Hrdličková   Konzultační hodiny: Po 14:30 15:30 Kancelář 602 (6. patro) Trh práce a politika zaměstnanosti Zuzana Hrdličková Trh práce a politika zaměstnanosti Ing. Zuzana Hrdličková Email: z.hrdlickova@mail.muni.cz Konzultační hodiny: Po 14:30 15:30 Kancelář 602 (6. patro)

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE KAPITÁLOVÝ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

9b. Agregátní poptávka I: slide 0

9b. Agregátní poptávka I: slide 0 9b. Agregátní poptávka I: (odvození ISLM modelu) slide 0 Obsahem přednášky je Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference likvidity

Více

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie Obsah Předmluva autora... VII Oddíl A Metoda a předmět ekonomie 1. Jaká věda je ekonomie?... 3 1.1 Pozitivní věda... 3 1.2 Vize a model v ekonomii... 5 1.3 Ekonomie věda o lidském jednání... 7 1.4 Racionalita

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik.

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 4 Teorie rozdělování a její kontexty Náměty závěrečných prací www.median-os.cz/aktuality Náměty magisterských

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová TRH Mgr. Hana Grzegorzová Vývoj trhu Pokud šlo o první formy, bylo možné vyměňovat výrobek za výrobek (tzv. barter). Postupně složitější dělbou práce se toto stává velmi obtížným a dochází ke vzniku peněz.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace..

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie. Užitekje. 2 teorie 1.Kardinalistická teorie-užitek.

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie. Užitekje. 2 teorie 1.Kardinalistická teorie-užitek. Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Trh výrobních faktorů

Trh výrobních faktorů Trh výrobních faktorů Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Trh primárních výrobních faktorů Základní pojmy: Celkový fyzický produkt (Total Physical Product,TPP); Mezní fyzický produkt (MPP); Příjem z mezního

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více