Výsledky PPOV ZK / Dotace MAS-PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky PPOV ZK / Dotace MAS-PM"

Transkript

1 Vážení příznivci venkova, Přinášíme vám další informaci ze světa rozvoje venkova a dotací - tentokrát časový plán aktuálních výzev pro oblast rozvoje venkova, dále výsledky Podprogramu na podporu obnovy venkova (PPOV) Zlínského kraje a souhrnné výsledky úspěšných dotací pro obce, neziskové organizace a mikroregiony na území MAS Partnerství Moštěnka uzavřené v první polovině roku V případě, že budete mít zájem o spolupráci, rádi vám poradíme a pomůžeme s přípravou a zpracováním projektu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v závěru infolistu. S pozdravem Tomáš Šulák, předseda správní rady SMARV, o.p.s., jednatel MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Aktuální výzvy Program rozvoje venkova (PRV) - Čtvrté kolo příjmu žádostí od 10. do 30. června 2008 na RO SZIF: Otevřená opatření: PRV I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům PRV I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost PRV I.3.4. Využívání poradenských služeb PRV III.1.3. Podpora cestovního ruchu Plán dalších výzev / opatření PRV Projekty v říjnu 2007 OK a ZK (Střední Morava) Předpokládaná další výzva podáno podpořeno Říjen 2008 PRV III Obnova a rozvoj vesnic Říjen 2008 PRV III Občanské vybavení a služby Říjen 2008 PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Říjen 2008 PRV III.3.1. Vzdělávání a informace 62 v ČR 12 OK a ZK Říjen 2008 PRV I.1.2. Investice do lesů - Říjen 2008 Regionální operační program Střední Morava (ROP) Oblasti podpory ROP StM Výzva uzavřeno Počet podaných projektů Plán další výzvy ROP 1.3. Bezmotorová doprava 2. do Prosinec 2008 ROP Rozvoj venkova - fyzická revitalizace území 2. do Prosinec 2008 ROP Rozvoj venkova - sociální infrastruktura 3. do Začátek 2009 ROP 3.2. Veřejná infrastruktura a služby 3. do Začátek 2009 ROP Podnikatelská infrastruktura a služby 3. do Začátek 2009 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VpK) Globální granty Olomoucký kraj GG OK - OP VpK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji GG OK - OP VpK 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v OK GG OK - OP VpK 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji Ukončení: do 14. července 2008 do hod. Více na Globální granty Zlínský kraj GG ZK OP VpK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji GG ZK OP VpK 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji GG ZK OP VpK 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji Datum ukončení příjmu žádostí: nejpozději do , hod. Více informací na Více informací na / Dotační možnosti evropské fondy, národní zdroje 1

2 Výsledky Podprogramů Podpora obnovy venkova ZK 2008 a Vodohospodářská infrastruktura ZK 2008 Podpora venkovských obcí ze Zínského kraje V rámci podprogramu na Podporu obnovy venkova (PPOV) Zlínského kraje získalo v letošním roce dotaci na místní projekty a přípravu územních plánů 10 obcí z Holešovska a 9 obcí z Podhostýnska. Tři obce z Holešovska a 4 obce z Podhostýnska získaly dotaci z podprogramu Vodohospodářská infrastruktura. V PPOV se rozdělovalo celkem 50,750 mil. Kč a podporu získalo v DT 1-3 celkem 92 projektů a v DT 4 54 projektů za 6 milionů Kč. V programu VHI získalo podporu 48 projektů. PPOV ZK 2008 Obce Holešovsko DT 1-3 Obec dotace Výpomoc Projekt Bořenovice Výměna autobusových zastávek a opravy chodníků Rymice Oprava místní komunikace v obci Rymice - Za školou Žalkovice Výměna oken a venkovních dveří na budově ZŠ a MŠ Horní Lapač Autobusová čekárna a oprava přilehlého chodníku Němčice Oprava chodníků Kostelec u Holešova Sadové úpravy u domu seniorů v Kostelci u Holešova Pravčice Škola dětem-výměna oken v budově školy Prusinovice Drobné stavební úpravy a oprava hasičské zbrojnice Martinice Oprava chodníků DT-4 Rymice Územní plán Martinice Územní plán Kostelec u Holešova Územní plán Obce Podhostýnska DT 1-3 Jankovice Stavební úpravy budovy obecního úřadu - II. Etapa Rusava Oprava místní komunikace -"Za potokem" a "Za evangelickým kostelem" Brusné Obnova zpevněných ploch v háji u Rybníčků Komárno Oprava veřejného osvětlení Slavkov p.hostýnem Výstavba SO 03 Chodníky Podhradní Lhota Rekonstrukce stravovny důchodců Vítonice Rekonstrukce kulturního zařízení DT-4 Chvalčov Územní plán - etapa Mrlínek Územní plán - etapa Podprogram Vodohospodářská infrastruktura ZK 2008 Holešovsko Žalkovice Projektová dokumentace "Žalkovice - kanalizace a ČOV" Kurovice Vodovod Kurovice (projektová dokumentace k ÚR) Zahnašovice Projektová dokumentace - kanalizace Zahnašovice Podhostýnsko Jankovice Jankovice - zásobování pitnou vodou Chomýž Vodovod Chomýž - připojení vodního zdroje HV 5 Rajnochovice Projektová dokumentace - kanalizace a ČOV Loukov Loukov - kanalizace a ČOV Zdroj: KÚZK (zápisy RZK, ZZK) Dotace pro subjekty z regionu MAS Partnerství Moštěnka Obce z MAS-PM získaly dotace přes 74 milionů korun Obce a subjekty z MAS Partnerství Moštěnka získaly v období od zpracování strategických dokumentů (aktualizace Integrované strategie rozvoje území My a svět a Záměru pro Leader ČR 2007 Zelená pro naše vesnice ) dotaci za projekty přes 74 milionů korun. Do této částky jsou zahrnuty dotace z programů určených speciálně pro venkov a částky z krajských zdrojů. Nejsou v nich zahrnuty projekty z dotačních titulů dalších ministerstev (např. MŠMT, MF apod.) ani dobíhající projekty financované ze SF EU pro období Výše získané dotace sice není vždy určujícím ukazatelem, protože jen projekty na výstavbu kanalizací a ČOV ve dvou obcích jsou ve výši 55 milionů korun. I tak jsou další získané dotace za 19 milionů korun úspěchem. Jsou mezi ně zahrnuty i drobné příspěvky pro ukázku pestrosti venkovských aktivit. Více v souhrnné tabulce. 2

3 Dotace pro obce a subjekty v regionu MAS Partnerství Moštěnka : Žadatel Dotace Celkem Projekt PRV / EAFRD III. Osa Obec Radkovy S vůní lipového květu - obnova návsi a částí obce Ob. Radkova Lhota Zlepšení dopravní a technické infrastruktury, vzhledu Obec Pacetluky Výstavba kanalizace a ČOV Obec Žeranovice Kanalizace a ČOV Jezdecký klub RL Agroturistické centrum volného času Radkova Lhota Mezisoučet LEADER ČR 2007 (prostřednictvím MAS Partnerství Moštěnka) SHR Pavel Zakopal Nákup komunální techniky SHR Martin Ležák Zemědělec pomáhá vesnicím Obec Bezuchov Úprava svahů v obci a okolí Přátelé zeleného údolí Obec Lechotice Zastavme se u zastávky obnova mobiliáře Obec Dřevohostice Domy pro veverky a sýčky výsadba zeleně v ulici SDH Líšná Chceme být lepší rozvíjíme své zájmy Obec Pacetluky Komu se nelení, tomu se zelení Mezisoučet POV MMR ČR 2008 Obec Přestavlky Přestavlky - spolu s dětmi DSO MR Moštěnka Kudy kam Moštěnkou Obec Podolí Podolí - hřiště v údolí Obec Radkovy Hřiště - pro radost z pohybu i chvíle oddechu Obec Bochoř Oprava kulturního a sportovního zařízení - sokolovna Obec Dřevohostice Učíme se a hrajeme si pod stromy Obec Želatovice Ať se mládí vydovádí - rekonstrukce hasič. zbrojnice Obec Prusinovice Komunikace pro pěší DSO MR Holešovsko Výměna zkušeností ve středu Moravy Mezisoučet POV OK 2008 Stará Ves Stavební úpravy objektu spojené se zřízením pošty Dřevohostice Oprava chodníků a pořízení obecního mobiliáře Turovice Výstavba parkoviště s víceúčelovým využitím Beňov Opravy a obměny chodníků a místních komunikací Lipová Rekonstrukce a výstavba chodníků a zastávky v obci Radkovy Oprava střechy na budově Obecního úřadu Bochoř Oprava budovy Obecního úřadu v Bochoři DSO MR Moštěnka Moštěnka společně dosáhneme víc Mezisoučet PPOV ZK 2008 Bořenovice Výměna autobusových zastávek a opravy chodníků Rymice Oprava místní komunikace v obci Rymice - Za školou Žalkovice Výměna oken a venkovních dveří na budově ZŠ, MŠ Horní Lapač Autobusová čekárna a oprava přilehlého chodníku Němčice Oprava chodníků Kostelec u Holešova Sadové úpravy u domu seniorů v Kostelci u Holešova Pravčice Škola dětem-výměna oken v budově školy Prusinovice Drobné stavební úpravy a oprava hasičské zbrojnice Martinice Oprava chodníků Rymice Územní plán Martinice Územní plán Kostelec u Holešova Územní plán Mezisoučet Podprogram Vodohospodářská infrastruktura ZK 2008 Žalkovice Projektová dokumentace pro ÚŘ - kanalizace a ČOV Kurovice Vodovod Kurovice (projektová dokumentace k ÚR) Zahnašovice Projektová dokumentace - kanalizace Zahnašovice Mezisoučet Fondu pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v OK 2008 Obec Křtomil Prodloužení stoky A likvidace odpadních vod Obec Říkovice ČOV Říkovice Mezisoučet

4 Program podpory kultury a památkové péče OK 2008 DT-1: Obnova kulturních památek v OK 2008 ŘKF Horní Moštěnice Farní kostel Panny Marie, Horní Moštěnice oprava fasády kostela ŘKF Stará Ves Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Vsi u Přerova restaurování vitráží DT-2: Obnova staveb drobné architektury místního významu v OK 2008 Obec Lipová restaur. kříže v Lipové, parc.č. 18 Obec Radkovy restaur. kříže v Radkovech, parc.č. 272 Obec Říkovice restaur. kříže v Říkovicích, parc.č. 244 DT-3: Podpora kulturních aktivit v OK 2008 Obec Dřevohostice XV. Setkání dechových hudeb Dřevohostice Vlast. Spol. Žerotín Oslavy 290. výročí narození skladatele J. Schreiera - Dřevohostice Mezisoučet Program podpory sportu OK 2008 I. Podpora celoroční sportovní činnosti FC Želatovice Football club Beňov Horolezecký klub Bezuchov Sokol Dřevohostice Sokol Domaželice Mezisoučet Fond mládeže a sportu Zlínského kraje 2008 Obec Prusinovice XI. Olympiáda malotřídních škol okresu Kroměříž Stř. volného času Všetuly, Holešov Akce k Mezinárodnímu dni rodiny "Rodinka aneb jeden den si hrajeme Běžecký klub Hol ročník závodu "Rohálovská desítka" Dívčí fotbalový klub Holešov Turnaj dívek středních škol a turnaj děvčat základních škol v kopané okresu Kroměříž Jezdecký klub Paráda Skržice, o.s Parkurové jezdecké závody "O cenu a pohár obce Pravčice" SFK ELKO Hol., o.s Mezinárodní žákovský fotbalový turnaj Sokol Kostelec uh Župní přebor ve stolním tenise Mezisoučet Fond kultury Zlínského kraje 2008 na obnovu místních památek ŘKF Ludslavice Kostel sv. Václava, Ludslavice Obec Žeranovice Socha sv. Vendelína, Žeranovice Obec Rymice Kříž z roku 1856 (ul. Přerovská), Rymice Město Holešov Hospodářská budova zámku Holešov, Holešov ŘKF Holešov Boční oltář Povýšení sv. Kříže v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Holešov Mezisoučet Fond kultury Zlínského kraje 2008 Kostelec u Holešova Hanácké právo SVČ Všetuly Přišlo jaro do vsi, Děti dětem O.s. Divadlo, Hol Uvedení hry "Na správné adrese" "OLAM - Společnost Týden židovské kultury Judaica", Holešov Castellum Holešov Den otevřených dveří Měst. Kult. stř dnů města Holešova Mezisoučet Další dotace: SVČ Všetuly činnost Krajského parlamentu dětí a mládeže ZK SVČ Všetuly ročník kampaně Na kole jen s přilbou Horní Lapač Oslavy obce Mezisoučet Celkem dotace Zdroj: KÚOK, KÚZK podklad pro kapitolu 4.2. SPL MAS-PM 4

5 Kontakty na projektové manažery venkova SMARV, o.p.s.: Projekt Mladí pro venkov skončil, manažeři pokračují dál Ve Středomoravské agentuře rozvoje venkova (SMARV, o.p.s.) v současné době působí tým bývalých pracovníků projektu Mladí pro venkov venkov pro mladé, který skončil k 31. květnu 2008 a který realizovalo Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava. SMARV se plně věnuje přípravě, zpracování a řízení konkrétních projektů pro obce, svazky obcí, místní akční skupiny, neziskové organizace i podnikatele na venkově, jejich propagaci a monitorování. Podpůrným prostředkem činnosti SMARV bude zajištění vzdělávání pro aktéry rozvoje venkova. Z bývalých osmi manažerů rozvoje venkova, kteří prošli projektem Mladí pro venkov venkov pro mladé nyní působí pět z nich přímo ve SMARV., kde se budou podílet na přípravě a zpracování projektových žádostí, studií proveditelnosti apod. Další manažeři budou pracovat jako zaměstnanci nebo poradci pro MAS Podhostýnska, MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), MAS Partnerství Moštěnka a Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Pracovníci SMARV: Jméno Tel.: Tomáš Šulák předseda Správní rady SMARV - jednatel MAS Partnerství Moštěnka - poradce SPL pro MAS Regionu Poodří, MAS Moravská cesta a MAS Podhostýnska Ivana Chytilová člen SR SMARV, - finanční manažer MAS Podhostýnska Julie Zendulková ředitelka SMARV - finanční manažer MAS Moravská cesta Marek Zábranský Luboš Zatloukal Lenka Baďurová Kancelář: Kostelec u Holešova 58, Webové stránky: Pracovníci SMARV se specializují společně na Leader a Program rozvoje venkova (PRV), ale jednotliví manažeři pak na Regionální operační program (ROP), OP Životní prostředí, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko a Česko-Slovensko apod. Spolupracovníci: Jméno Tel.: Ludmila Švitelová manažer MAS Podhostýnska Eva Kubíčková asistent MAS Podhostýnska Marie Mlčáková - manažer MAS Partnerství Moštěnka Další kontakty: Gabriela Olivová - finanční manažerka / asistentka TSu,

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Horní Moštěnice, 15. 1. 2008 Pro: Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Území MAS Partnerství Moštěnka se nachází na pomezí Olomouckého

Více

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování.

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování. Podpora NNO v Olomouckém kraji v souvislostech Prezentace pro jednání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO Olomouc, 7. března 2008, KÚOK (Jeremenkova 40a) Obsah 1) Představení CpKP 2) Významný projekt

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MAS Partnerství Moštěnka 2009

MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci SMARV, BpH, 23. 6. 2009 MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci v rámci projektu Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV Bystřice pod Hostýnem, 23. 6. 2009 Výsledky Leader

Více

Zelená pro naše vesnice

Zelená pro naše vesnice Záměr MAS Partnerství Moštěnka Místní akční skupina pro Leader ČR 2007 OBSAH: 1. Představení oblasti a analýza stavu na místní úrovni: 2-6 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik v mikroregionu 7-16 3.

Více

Analýza výsledků PRV/EAFRD III. Osa v OK a ZK

Analýza výsledků PRV/EAFRD III. Osa v OK a ZK Analýza výsledků Programu rozvoje venkova (PRV/EAFRD) v první výzvě pro III. osu (2. kolo PRV) - Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) V první výzvě Programu rozvoje venkova bylo uspokojeno 111 žadatelů,

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Příklady animace samospráv a MAS

Příklady animace samospráv a MAS Příklady animace samospráv a MAS Prezentace pro Pardubice - projekt SMS, 11. 11. 2014 Prezentace: Příklady animace Obsah Příklady animace samospráv a MAS 1) Cílení 2) Řízení 3) Zapojování A) MAS Partnerství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výjimky: Rusava a Záříčí (SO), Zborovice (hlášenky).

Výjimky: Rusava a Záříčí (SO), Zborovice (hlášenky). OKRESNÍ PŘEBOR 1. kolo (12. 8., 16.30): Rusava Němčice, Střílky Prusinovice, Mrlínek - Morkovice B, Loukov Lutopecny, Kyselovice - Slavkov p. H., Žeranovice Roštění, Zborovice - Zářičí 2. kolo (19. 8.,

Více

Výroční zpráva 2014 MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s.

Výroční zpráva 2014 MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Výroční zpráva 2014 2 Výroční zpráva 2014 MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. 3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE...3 1.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST...3 1.3 ČINNOST SPOLEČNOSTI,

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007

MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007 MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007 Olomouc Hranice Přerov Kroměříž Zlín Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy Výroční zpráva MAS Partnerství Moštěnka,

Více

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva)

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva) 7.6.2010 Prezentace pro VS MAS Partnerství Moštěnka, KuH 8. 6. 2010 Program 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů 2. Informace o realizaci SPL (MM) 3. Informace o projektech spolupráce PRV IV.2.1.

Více

ZPRÁVY / Akce /MAS / SZIF/ POV ZK / ZK/ POV OK / OK / POV MMR /

ZPRÁVY / Akce /MAS / SZIF/ POV ZK / ZK/ POV OK / OK / POV MMR / ZPRÁVY / Akce /MAS / SZIF/ POV ZK / ZK/ POV OK / OK / POV MMR / Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 26 / www.smarv.cz Seminář Role venkovských

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic.

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic. SMARV Prezentace, Dřevohostice, 18. 11. 2009 Středomoravská agentura rozvoje venkova SMARV Partnerství SMARV LEADER Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Dotační poradenství

Více

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku 7.1.a) Vznik a vývoj místního partnerství rozšíření regionu a zapojování partnerů 2005: Počátky místního partnerství O zapojení do iniciativy a programu LEADER jednal Mikroregion Moštěnka v srpnu, září

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

Seznam schválených projektů v 9. výzvě MAS Podhostýnska

Seznam schválených projektů v 9. výzvě MAS Podhostýnska Seznam schválených projektů v 9. výzvě MAS Podhostýnska MAS Podhostýnska, o. s. přijala ve dnech od 25. do 30. dubna 2013 ve své 9. výzvě programu Leader 2007-2013 (v rámci 19. kola Programu rozvoje venkova)

Více

Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska

Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska Bystřice pod Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska MAS Podhostýnska, o. s., přijala ve dnech od 25. dubna do 2. května 2012 ve své 8. výzvě programu Leader 2007-2013 (v rámci 16. kola

Více

Výroční zpráva 2014 MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s.

Výroční zpráva 2014 MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1. 1 KONTAKTNÍ ÚDAJE...3 1.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST...3 1.3 ČINNOST SPOLEČNOSTI, POSKYTOVANÉ SLUŽBY...3 2. STRATEGIE MAS...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): Název: Monitorovací zpráva o činnosti MAS č. 4 (I. etapa leden-duben 2012) Číslo: MAS-PM_TSu-160D_MZ4 Datum: 23. 5. 2012 Zpráva za období: leden - duben 20121 Název MAS: MAS Partnerství Moštěnka, o. s.

Více

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): Název: Monitorovací zpráva o činnosti MAS č. 5 (II. etapa květen-srpen 2012) Číslo: MAS-PM_TSu-160E_MZ5 Datum: 16. 9. 2012 Zpráva za období: květen - srpen 2012 Název MAS: MAS Partnerství Moštěnka, o.

Více

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Partnerství Moštěnka, o.s. má v současné době zřízeny tyto orgány: - Statutární zástupce předseda MAS - Jednatel MAS -

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Rozvoj (P1) Zlepšení spolupráce veřejných, podnikatelských a neziskových subjektů v regionu a managementu rozvoje

Rozvoj (P1) Zlepšení spolupráce veřejných, podnikatelských a neziskových subjektů v regionu a managementu rozvoje 4. Analýza území MAS 4.1. Hodnocení území Úvod Region, na kterém působí místní akční skupina MAS Partnerství Moštěnka, lze charakterizovat jako pestré území malých i větších vesnic, které ovlivňuje na

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Integrovaná strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Strategie komunitně

Více

MAS podpořila nová sportoviště. Projekty spolupráce zlepší zázemí pro akce spolků, vznikne infocentrum

MAS podpořila nová sportoviště. Projekty spolupráce zlepší zázemí pro akce spolků, vznikne infocentrum Číslo 3 / Jaro 2010 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS podpořila nová sportoviště. Projekty spolupráce zlepší zázemí pro akce spolků,

Více

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD Základní popis participace V roce 2012 se MAS-PM začala připravovat na nové plánovací období Evropské unie 2014-2020. V letech 2013 2014 práce

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 19 /

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 19 / ZPRÁVY / Aktuální výzvy / PÚR / SZIF/ Problematika DPH / OPŽP / Akce Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 19 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek NE UZM Viktor Vinklárek 736166429 5 Loukov NE UZM Miroslav

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity:

PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity: PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity: CÍL 1: Podporovat spolkový život a zajistit rozvoj volnočasových aktivit a atraktivit

Více

- kanalizaci a napojení na ČOV - trasa regionálního biokoridoru RK plochy bydlení

- kanalizaci a napojení na ČOV - trasa regionálního biokoridoru RK plochy bydlení 16. ORP Přerov - Problematika k řešení v územních plánech Č. obec problematika 1. Beňov - protipovodňová ochrana - trasa regionálního biokoridoru 2. Bezuchov - splašková kanalizace a napojení na ČOV 3.

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

2. výzva MAS Podhostýnska

2. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy / PRV / POV / ROP / Monitoring. Kalendář akcí:

Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy / PRV / POV / ROP / Monitoring. Kalendář akcí: Zprávy / Leader / Aktuální výzvy / PRV / POV / ROP / Monitoring Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 18 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova, přinášíme

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 6. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ondřej Vodhánil, kontakt: Ondřej Vodhánil,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. STATUT. obecně prospěšné společnosti. STATUT MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Pomáháme rozvíjet venkov

MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. STATUT. obecně prospěšné společnosti. STATUT MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Pomáháme rozvíjet venkov MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. STATUT obecně prospěšné společnosti 1 Statut obecně prospěšné společnosti I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) MAS Partnerství Moštěnka o.p.s. se řídí zakladatelskou smlouvou obecně

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 12 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Martin Kaďůrek 608 120 732 4. Němčice NE ÚZM Tomáš Darebníček 602 371 299 5.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje

Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje Analýza infrastruktury venkova a přehled projektových záměrů obcí, svazků obcí a místních akčních skupin 2010-2012 Středomoravská agentura rozvoje

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

STATUT. Místní akční skupina. Organizační složka MAS Partnerství Moštěnka o.p.s.

STATUT. Místní akční skupina. Organizační složka MAS Partnerství Moštěnka o.p.s. , organizační složka MAS Partnerství Moštěnka o.p.s. Organizační složka MAS Partnerství Moštěnka o.p.s. STATUT Kostelec u Holešova 21.5.2015 1 , organizační složka MAS Partnerství Moštěnka o.p.s. - statut

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

1. výzva MAS Moravská cesta

1. výzva MAS Moravská cesta Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Hanáci se rozkévale - včel ovidite schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více