ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument)"

Transkript

1 Krjská knihovn Frntišk Brtoše obdržel dne poštou žádost o informce podle zákon č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informcím. KKFB žádosti vyhověl informce odesll poštou n dresu ždtele. Dotz: Žádost o souhls s poskytnutím následujících sttistik z rok 9 :. Roční výkz o knihovně (Kult MK). Sttistiky z krjské, které zprcovl Ing. Aleš Brožek Odpověď: d. Viz přílohy: Roční výkz o knihovně z rok 9 Roční výkz o knihovně z rok Roční výkz o knihovně z rok Roční výkz o knihovně z rok d. Viz příloh Tbulk ukztelů 9 KKFB (prcovní dokument)

2 Výměnné fondy z ř. 4 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 5 Nezpočítává se do přírůstků ř. Nezpočítává se do úbytků ř. Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 3/9 ze dne.. Název zprvodjské jednotky Orgnizční složk státu dle zák. č. / Sb.* Orgnizční složk krje dle zák. č. 5/ Sb.* Krjská knihovn Frntišk Brtoše Orgnizční složk obce dle zák. č. 5/ Sb.* IČO 944 Evid. č. 53/ Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. / Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 5/ Sb.* Adres Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. 5/ Sb.* tř. Tomáše Bti 4, Zlín Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Krj Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do 5.. Telefon www stránky ZJ Emil Zřizovtel/zkldtel (vyplní se slovně) Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 3) nučná litertur Počet exemplářů titulů docházejících periodik Úbytky 4 krásná litertur rukopisy mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Zlínský Velikost obsluhovné populce 9 I. KNIHOVNÍ FOND Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 Přírůstky 3 Převod knihovního fondu z při orgnizční změně Převod knihovního fondu do při orgnizční změně II. UŽIVATELÉ Návštěvníci celkem (ř.4+ř.) 3 5 návštěvníci kulturních kcí 93 návštěvníci vzdělávcích kcí nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) výpůjčky periodik rukopisy mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tistěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) Prolongce (z ř. 3) IV. DALŠÍ ÚDAJE půjčené jiným Vyplňují všechny Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Jiná (uvést jmenovitě) Kontrolní součet (ř.33) Kult (MK) Zlínský krj Kontrolní součet (ř.9) Roční výkz o knihovně Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 9. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn poskytnout všechny poždovné údje. Děkujeme z spolupráci. 4 Registrovní uživtelé ve sledovném období registrovní uživtelé do 5 let Návštěvníci (fyzické návštěvy) návštěvníci využívjící internet v knihovně z rok Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) 93 Kontrolní součet (ř.) 9 5 Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* * ve znění pozdějších předpisů III. VÝPŮJČKY Výpůjčky celkem (součet ř. 3 35) počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet svzků půjčené od 4 jiných počet svzků

3 odborní Pordenská konzultční činnost (pro knihovníky v rámci RF) Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j. Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld Počet studijních míst k 3.. Počet počítčů pro uživtele k 3.. npojených n internet Ploch pro uživtele v m Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.445) V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Webová stránk Elektronický ktlog n internetu Počet návštěv webové stránky (ve sled. období) Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo knihovnu VI. ZAMĚSTNANCI NEVYPLŇUJÍ ZKNP nákup pořízení licencí n elektronické zdroje ) Dně popltky (bez dně z příjmů) Počet změstnnců (přepočtený stv) 9 59, Dň z příjmů (účt. skupin 59) VŠ knihovnického směru 3 Odpisy dlouhodobého mjetku 3 VŠ knihovnického směru 3,5 Osttní provozní nákldy výše neuvedené 4 Výdje (nákldy) celkem SŚ knihovnického směru 4,5 5 (součet ř. + ř. 3 + ř. 4) SŠ osttní 5,5 výdje n hlvní činnost (z ř. 5) Počet změstnnců s přístupem n internet s emilovou dresou Kontrolní součet (ř. ) , Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Počet vlstních specilizovných dtbází 5 Počet licencovných elektronických informčních zdrojů Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Kontrolní součet (ř ) osttní Dokončení oddíl IV ANO NE VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží výnosy (příjmy) z hlvní činnosti Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Dry sponzorské příspěvky Osttní provozní výnosy výše neuvedené Příjmy (výnosy) celkem (ř. + ř. 3 + ř. 9 + ř. ) Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu krje Dotce grnty n investice z rozpočtu obce Dotce grnty n investice od osttních subjektů Dotce grnty n investice ze zhrničí z fondů EU Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ) Kontrolní součet (ř. ) VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb nájmy Osobní nákldy (součet ř. 4 ) mzdy (resp. plty) osttní osobní nákldy nákldy n zdrvotní sociální pojištění nehmotný mjetek Kontrolní součet (ř. 9) zákonné sociální nákldy Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) nákup předpltné periodik ) Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem hmotný mjetek v Kč v Kč Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. Ř., ř.9 dle skutečnosti i ř. vyplňují všechny i ZKNP. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delsí než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP) IX. SÍŤ KNIHOVEN k Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky b Počet celkem 9 Počet poboček z ř. 9 pojízdných Kontrolní součet (ř.9 93) Národní knihovn ČR Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí 3 9 x 4 93 x Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb. Knihovny celkem 4 4 K výkzu může zprvodjská jednotk připojit komentář s přípdnými doplňujícími údji. Odesláno dne:.. Rzítko: Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis: RNDr. Helen Šimová Telefon: Fx: emil:

4 Výměnné fondy z ř. 4 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do.. krásná litertur mikrogrfické dokumenty registrovní uživtelé do 5 let Návštěvníci celkem (ř.4+ř.) návštěvníci využívjící internet v knihovně návštěvníci kulturních kcí návštěvníci vzdělávcích kcí resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 5 Nezpočítává se do přírůstků ř. Nezpočítává se do úbytků ř Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní 54 Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) 39 Kontrolní součet (ř. ž ) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 3/ ze dne.. 9 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn Název zprvodjské jednotky Orgnizční složk státu dle zák. č. / Sb.* Orgnizční složk krje dle zák. č. 5/ Sb.* Krjská knihovn Frntišk Brtoše Orgnizční složk obce dle zák. č. 5/ Sb.* IČO 944 Evid. č. 53/ Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. / Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 5/ Sb.* Adres Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. 5/ Sb.* tř. Tomáše Bti 4, Zlín Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Telefon Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Krj www stránky ZJ Emil Zřizovtel/zkldtel (vyplní se slovně) Zlínský Zlínský krj Velikost obsluhovné populce I. KNIHOVNÍ FOND Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 ž 3) nučná litertur 3 4 rukopisy 5 krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Přírůstky 3 Úbytky 4 Převod knihovního fondu z při orgnizční změně Převod knihovního fondu do při orgnizční změně II. UŽIVATELÉ Roční výkz o knihovně z rok poskytnout všechny poždovné údje. Děkujeme z spolupráci. 9 Počet exemplářů titulů docházejících periodik Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 Kontrolní součet (ř. ž 9) Registrovní uživtelé ve sledovném období Návštěvníci (fyzické návštěvy) * ve znění pozdějších předpisů III. VÝPŮJČKY Výpůjčky celkem (součet ř. 3 ž 35) IV. DALŠÍ ÚDAJE Kult (MK) Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* Jiná (uvést jmenovitě) nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) výpůjčky periodik rukopisy krtogrfické dokumenty půjčené jiným půjčené od jiných Vyplňují všechny počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet svzků počet svzků krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) 33 5 nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) mikrogrfické dokumenty tistěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) Prolongce (z ř. 3) Kontrolní součet (ř.3 ž 3)

5 odborní Dokončení oddíl IV Pordenská konzultční činnost (pro knihovníky v rámci RF) 43 5 Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) 4 v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) 4 Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet v ks) Počet titulů vydných elektr. dokumentů vč. internetu Počet studijních míst k 3.. Počet počítčů pro uživtele k 3.. npojených n internet Ploch pro uživtele v m Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.4 ž 49) V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Webová stránk Elektronický ktlog n internetu Počet návštěv webové stránky (ve sled. období) Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo knihovnu Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Počet vlstních specilizovných dtbází Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů Kontrolní součet (ř. 53 ž 53) ANO NE Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Dry sponzorské příspěvky Osttní provozní výnosy výše neuvedené Příjmy (výnosy) celkem (ř. + ř. 3 + ř. 9 + ř. ) 5 Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu krje VI. ZAMĚSTNANCI NEVYPLŇUJÍ ZKNP Počet změstnnců (přepočtený stv) 9 5, VŠ knihovnického směru 3, VŠ knihovnického směru 3 SŚ knihovnického směru SŠ osttní 49 Počet licencovných elektronických informčních zdrojů Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu obce VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb nájmy Osobní nákldy (součet ř. 4 ž ) mzdy (resp. plty) osttní osobní nákldy nákldy n zdrvotní sociální pojištění zákonné sociální nákldy Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) nákup předpltné periodik ) Dně popltky (bez dně z příjmů) Odpisy dlouhodobého mjetku Osttní provozní nákldy výše neuvedené osttní 3 Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem Počet změstnnců s přístupem n internet s emilovou dresou 55 hmotný mjetek nehmotný mjetek 9 Kontrolní součet (ř. ž ) 39 33,34 Kontrolní součet (ř. ž 9) ,5,3 VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží výnosy (příjmy) z hlvní činnosti Dotce grnty n investice od osttních subjektů 4 Dotce grnty n investice ze zhrničí z fondů EU Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ž ) Kontrolní součet (ř. ž ) nákup pořízení licencí n elektronické zdroje ) Dň z příjmů (účt. skupin 59) Výdje (nákldy) celkem (součet ř. + ř. 3 + ř. ž 4) výdje n hlvní činnost (z ř. 5) v Kč v Kč Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. IX. SÍŤ KNIHOVEN k 3.. Ř., ř.9 dle skutečnosti i ř. vyplňují všechny i ZKNP. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delsí než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP). Počet celkem Počet poboček z ř. 9 pojízdných Kontrolní součet (ř.9 ž 93) Národní knihovn ČR Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí 3 Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky b x 4 93 x Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb Knihovny celkem 4 3 Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická K výkzu může zprvodjská jednotk připojit komentář s přípdnými doplňujícími údji. Odesláno dne:.. Rzítko: Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis: Telefon: RNDr. Helen Šimová / Fx: emil:

6 Výměnné fondy Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) Krjská knihovn Frntišk Brtoše, přípěvková orgnizce IČO Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do.. Zřizovtel (vyplní se slovně) Velikost obsluhovné populce Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) Kontrolní součet (ř. ž 9) Zlínský krj Bezbriérový přístup (oznčte X) Ano Ne o Počet exemplářů titulů docházejících periodik 4 Převod knihovního fondu do při orgnizční změně Kontrolní součet (ř. ž 9) Registrovní uživtelé ve sledovném období návštěvníci kulturních kcí 39 návštěvníci vzdělávcích kcí Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 5 Přírůstky zvukově obrzové obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) půjčené jiným Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 9/ ze dne.. Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn poskytnout všechny Název zprvodjské jednotky Adres tř. Tomáše Bti 4, Zlín Telefon Krj www stránky ZJ Emil I. KNIHOVNÍ FOND Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku Úbytky 4 3 rukopisy 5 mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové obrzové II. UŽIVATELÉ 944 nučná litertur krásná litertur Zlínský krj Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 ž 3) Evid. č. Převod knihovního fondu z při orgnizční změně 5 Roční výkz o knihovně poždovné údje. Děkujeme z spolupráci registrovní uživtelé do 5 let Návštěvníci celkem (ř.4+ř.9) Návštěvníci (fyzické návštěvy) návštěvníci půjčoven studoven návštěvníci využívjící internet v knihovně z rok / III. VÝPŮJČKY Orgnizční složk státu dle zák. č. 9/ Sb.* Orgnizční složk krje dle zák. č. 9/ Sb.* Orgnizční složk obce dle zák. č. / Sb.* Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. 9/ Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 9/ Sb.* Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. / Sb.* Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Výpůjčky celkem (součet ř. 3 ž 35) nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) 3 krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) výpůjčky periodik rukopisy mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tistěné hudebniny Prolongce (z ř. 3) Kontrolní součet (ř.3 ž 3) IV. DALŠÍ ÚDAJE Kult (MK) Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* Jiná (uvést jmenovitě) * ve znění pozdějších předpisů počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet svzků Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. půjčené od jiných počet svzků Nezpočítává se do přírůstků ř.. Nezpočítává se do úbytků ř.. Vyplňují všechny

7 odborní Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ploch pro uživtele v m Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.4 ž 49) V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Webová stránk Elektronický ktlog n internetu Počet licencovných elektronických informčních zdrojů Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Počet vlstních specilizovných dtbází Kontrolní součet (ř. 53 ž 53) VI. ZAMĚSTNANCI Dokončení oddíl IV Pordenská konzultční činnost (pro knihovníky v rámci RF) Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j. Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet v ks) Počet titulů vydných elektronických dokumentů včetně internetu Počet studijních míst k 3.. Počet počítčů pro uživtele k 3.. npojených n internet Počet návštěv webové stránky z sledovné období Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo knihovnu ANO NE VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Dotce grnty n investice od osttních subjektů Dotce grnty n investice ze zhrničí z fondů EU Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ž ) Kontrolní součet (ř. ž ) Osobní nákldy (součet ř. 4 ž ) Počet změstnnců (přepočtený stv) 9 5, Dň z příjmů (účt. skupin 59) VŠ knihovnického směru 5, Odpisy dlouhodobého mjetku 3 VŠ knihovnického směru 3,5 Osttní provozní nákldy výše neuvedené 4 SŚ knihovnického směru 4,5 Výdje (nákldy) celkem (součet ř. + ř. 3 + ř. ž 4) 5 SŠ osttní 5,55 výdje n hlvní činnost (z ř. 5) osttní 4, Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem Počet dobrovolných prcovníků hmotný mjetek hodin odprcovných dobrovolnými prcovníky nehmotný mjetek 9 Kontrolní součet (ř. ž ) 39, Kontrolní součet (ř. ž 9) v Kč Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Dry sponzorské příspěvky 9 3 Osttní provozní výnosy výše neuvedené 39 Příjmy (výnosy) celkem 3 (ř. + ř. 3 + ř. 9 + ř. ) 5 Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu krje 3 9 Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží výnosy (příjmy) z hlvní činnosti Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce Dotce grnty n investice z rozpočtu obce VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb nájmy mzdy (resp. plty) osttní osobní nákldy nákldy n zdrvotní sociální pojištění zákonné sociální nákldy Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) nákup předpltné periodik nákup pořízení licencí n elektronické zdroje Dně popltky (bez dně z příjmů) v Kč Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se nesumrizuje. 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. ZKNP vyplňují pouze řádek pouze mjíli uzvřenou řádnou prcovní smlouvu. IX. SÍŤ KNIHOVEN k 3.. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delsí než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP). Počet celkem Počet poboček z ř. 9 pojízdných Kontrolní součet (ř.9 ž 93) Národní knihovn ČR Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky b x 4 93 x Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb. Knihovny celkem 4 4 Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická zjišťování. Přípdné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícícmi údji je vítáno. Odesláno dne: 3.. Rzítko: Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis: RNDr. Helen Šimová Telefon: emil:

8 Výměnné fondy Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do Kult (MK) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 3/ ze dne.. Roční výkz o knihovně z rok Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn poskytnout všechny Název zprvodjské jednotky poždovné údje. Děkujeme z spolupráci. Orgnizční složk státu dle zák. č. 9/ Sb.* Krjská knihovn Frntišk Brtoše, příspěvková orgnizce Orgnizční složk krje dle zák. č. 9/ Sb.* Orgnizční složk obce dle zák. č. / Sb.* IČO 944 Evid. č. 53/ Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. 9/ Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 9/ Sb.* Adres Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. / Sb.* tř. Tomáše Bti 4, Zlín Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Telefon 5434 Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Krj Zlínský krj Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* www stránky ZJ Jiná (uvést jmenovitě) Emil * ve znění pozdějších předpisů Zřizovtel (vyplní se slovně) Zlínský krj III. VÝPŮJČKY Velikost obsluhovné populce 5 9 Bezbriérový přístup (oznčte X) Ano Ne o I. KNIHOVNÍ FOND Výpůjčky celkem (součet ř. 3 ž 35) 3 4 nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku 44 Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 ž 3) nučná litertur 3 5 krásná litertur rukopisy 5 mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové 343 obrzové Počet exemplářů titulů docházejících periodik Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 5 Přírůstky 3 Úbytky 4 44 Převod knihovního fondu z při orgnizční změně 5 Převod knihovního fondu do při orgnizční změně 9 Kontrolní součet (ř. ž 9) 39 9 II. UŽIVATELÉ krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) 33 nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) 35 4 výpůjčky periodik rukopisy 3 mikrogrfické dokumenty 3 krtogrfické dokumenty 39 3 tistěné hudebniny zvukově obrzové 3 obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) Prolongce (z ř. 3) 3 49 Kontrolní součet (ř.3 ž 3) IV. DALŠÍ ÚDAJE počet poždvků 4 9 počet kldně vyřízených poždvků 4 9 počet poždvků 43 Registrovní uživtelé ve sledovném období 3 93 počet kldně vyřízených 44 3 poždvků registrovní uživtelé do 5 let 44 počet poždvků 45 Návštěvníci celkem (ř.4+ř.9) 3 Návštěvníci (fyzické návštěvy) návštěvníci půjčoven studoven 5 4 návštěvníci využívjící internet v knihovně 4 návštěvníci kulturních kcí 3 95 návštěvníci vzdělávcích kcí 54 Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) Kontrolní součet (ř. ž 9) půjčené jiným počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků 4 počet kldně vyřízených poždvků počet svzků 4 9 Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. 5 Nezpočítává se do přírůstků ř.. Nezpočítává se do úbytků ř.. půjčené od jiných Vyplňují všechny 4 počet svzků 4

9 odborní Dokončení oddíl IV VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY v Kč Pordenská konzultční činnost pro knihovníky v rámci RF Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží 94 4 Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) 44 3 Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j.) 45 5 výnosy (příjmy) z hlvní činnosti 553 Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu 3 9 v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) 4 Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Nákld (počet výtisků v ks) 49 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce 5 3 Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) 4 Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Nákld (počet v ks) 43 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Počet titulů vydných elektronických dokumentů včetně internetu 44 Dry sponzorské příspěvky 9 Počet studijních míst k Osttní provozní výnosy výše neuvedené 5 5 Počet počítčů pro uživtele k Příjmy (výnosy) celkem npojených n internet (ř. + ř. 3 ž + ř. 9 + ř. ) Ploch pro uživtele v m 4 5 Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.4 ž 4) Dotce grnty n investice z rozpočtu krje 3 V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Dotce grnty n investice z rozpočtu obce 4 Dotce grnty n investice od osttních subjektů 5 ANO NE Dotce grnty n investice ze zhrničí Webová stránk 5 z fondů EU Elektronický ktlog n internetu 5 Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ž ) Počet návštěv webové stránky z sledovné období Kontrolní součet (ř. ž ) Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru 54 5 VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo v Kč 55 knihovnu 95 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb 9 9 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu nájmy 4 Počet vlstních specilizovných dtbází 5 Osobní nákldy (součet ř. 4 ž ) Počet licencovných elektronických informčních zdrojů 59 Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu mzdy (resp. plty) 4 3 osttní osobní nákldy 5 44 nákldy n zdrvotní sociální pojištění zákonné sociální nákldy 5 Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů 5 Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Kontrolní součet (ř. 53 ž 53) nákup předpltné periodik VI. ZAMĚSTNANCI nákup pořízení licencí n elektronické zdroje 5 Dně popltky (bez dně z příjmů) 5 Počet změstnnců (přepočtený stv) 9,5 Dň z příjmů (účt. skupin 59) VŠ knihovnického směru, Odpisy dlouhodobého mjetku VŠ osttní 3 3,5 Osttní provozní nákldy výše neuvedené Výdje (nákldy) celkem SŚ knihovnického směru 4, (součet ř. + ř. 3 + ř. ž 4) SŠ osttní 5,33 výdje n hlvní činnost (z ř. 5) 9 4 osttní 4,4 Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem 33 Počet Kontrolní součet (ř. ž ) 39, Kontrolní součet (ř. ž 9) dobrovolných prcovníků hmotný mjetek 33 hodin odprcovných dobrovolnými prcovníky nehmotný mjetek 9 Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se nesumrizuje. 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. ZKNP vyplňují pouze řádek pouze mjíli uzvřenou řádnou prcovní smlouvu. IX. SÍŤ KNIHOVEN k 3.. Ř., ř. 9 dle skutečnosti i ř. vyplňují všechny i ZKNP. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delší než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP). Národní knihovn ČR Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí 3 Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb. b Počet celkem 9 Počet poboček 9 x 4 4 z ř. 9 pojízdných 93 x Kontrolní součet (ř.9 ž 93) Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická zjišťování. Přípdné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údji je vítáno. Odesláno dne: Rzítko: Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis:..3 RNDr. Helen Šimová Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího Telefon: zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová emil: Knihovny celkem

10 Tbulk ukztelů 9 Krjská knihovn Frntišk Brtoše, příspěvková orgnizce, Zlín r. 9 r. r. r. Stv knihovního fondu k Přírůstky celkem (bez výměnných souborů) knihy brož sváz. čsopisy mpy osttní dokumenty hudebniny grmo, CD, kzety 9 93 grfické dokumenty videokzety, DVD normy ptenty CD ROM 3 4 Vým. soubory počet sv Počet titulů povinného výtisku knih Počet titulů periodik zhrničních 3 povinného výtisku Zprcování jmenné (bez retrokonverze) Zprcování věcné Čtenáři Návštěvy Virtuální návštěvy web. stránky Výpůjčky (bez MVS) MVS jiným MVS Informční dotzy ústní Počet vydných publikcí 3 5 Počet studijních míst Počet počítčů pro veřejnost n Internet Počet hodin pro veřejnost týdně Neinv. výdje (v tis. Kč) nákup knih. fondu (včetně dtbází) Mzdy prcovníků včetně OON (v tis. Kč) Průměrná mzd (v Kč) Invest. prostředky v tis. Kč Odpisy v tis. Kč Vlstní příjmy (v tis. Kč) 9 95 pronájmy (vedlejší činnost) z hlvní činnosti Přepočt. stv prcovníků 5, 5, 5,3 5,9 OON (v tis. Kč) Přísp. od státu (v tis. Kč) neinvestiční! 9 9 Přísp. od krje (v tis. Kč) neinvestiční! Přísp. od měst (v tis. Kč) neinvestiční!

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Otisk podcího rzítk finnčního úřdu ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 1 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 2 7 7 1 8 7 0 1 Ochodní firm

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1. 12. 2014 v Kč

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stvoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2015.s. ( v celých tisících Kč

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k 1.12.2004 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T Minimální závzný výèet informcí podle vyhlášky è. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 30.6.04 (v celých tisících Kè) IÈ 7865444 Obchodní firm nebo jiný název úèetní jednotky POWER EXCHANGE CENTRAL

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6736567 "Čtyři dny"sdružení,

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Ekonomické ukazatele činnosti Městské knihovny Kutná Hora rok 2005 (výběr

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 778440 MAS

Více

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Ekonomické ukazatele činnosti Městské knihovny Kutná Hora rok 2005 (výběr

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k.2.200 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 00/4 ze dne 8. 9.23 IKF 324 z rok 24 (pro vládní sektor, vysokoškolský sektor fkultní nemocnice) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji z rok 20 VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 1/ ze dne 16. 6.20 IKF 32 (pro vládní sektor sektor vyššího odborného vysokého školství) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.-. čtvrtletí 2011

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.-. čtvrtletí 2011 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schváleno ČSÚ pro MŠMT ČV 145/11 ze dne 27. 10. 2010 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2011 Organizace doručí výkaz do 15. kalendářního dne po

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S. ROZVAHA ke dni... 31. 1. 003 jednotky: 1000 Kč Rok Měsí IČ 003 1 000197 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Jihočeské ppírny,.s..s. Sídlo

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M E

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo Zprováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějšíh předpisů IČ 47 45 29 86 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) ZZN Semily,.s. ke dni 31.12.2013 ( v elýh tisííh Kč

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015

MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015 MĚSTYS - NÁVRH ROZPOČTU 2015 PŘÍJMY VÝDAJE popis nerozp.příjmy pol. 4116 + 4121 - (V ROZPOČTU JSOU ZAHRNUTY VÝDAJE KRYTÉ PŘEDPOKLÁDANÝMI DOTACEMI, KTERÉ BUDOU DO ROZPOČTU ZAHRNUTY VE CHVÍLI JEJICH PÍSEMNÉHO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g)

A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g) IČO Příloh ÚNP 4-0 (g) A0 Počet změstnnců, odprcovné plcené hodiny A0 Průměrný evidenční počet změstnnců ve fyzických osobách 0 změstnnci s krtší prcovní dobou Průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený

Více

Čtvrtletní výkaz pojišťoven

Čtvrtletní výkaz pojišťoven Čtvrtletní výkz pojišťoven Poj 3- Registrováno ČSÚ ČV 5/ ze dne 2. 7.20 IKF 270 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji VTR 5- () Registrováno ČSÚ ČV 00/4 ze dne 8. 9.3 IKF 34 z rok 4 (pro podniktelský soukromý neziskový sektor) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 4. Podle

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Příloh k účetní závěre z rok 2013 Dňový popltník ASISIMPORT, spol. s r.o. IČO 272 03 093 DIČ CZ27203093 Sídlo Jnovská 393, 109 00 Prh 10 Dtum vznik u 03.01.2005 Právní form společnost s ručením omezeným

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/2002 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 131/11 ze dne 27.10.2010 rámci Programu statistických zjišťování na rok 2011. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy):

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy): Přehled ukazatelů BIX Překlad definic a vysvětlení způsobu výpočtu ukazatelů 1 POČET PRACOVNÍCH MÍST PRO UŽIVATELE CO? Zde jsou zahrnuty: Studijní a pracovní místa pro uživatele na konci vykazovaného období

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 00/00 S CENTRAL EUROPE,..s. 3.3.0 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 2. verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

text - požadavek komentář vaše vyjádření

text - požadavek komentář vaše vyjádření Poznámky a upozornění změny v řádcích oproti původnímu formuláři na LISTU č. jsou změny označeny červenou barvou textu a řádky u kterých uplatňujeme požadavky jsou okomentovány šedivá pole záhlaví - je

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Výkaz o úplných nákladech práce

Výkaz o úplných nákladech práce Výkz o úplných nákldech práce z 2007 ÚNP 4-(b) Registrováno ČSÚ ČV 28/07 ze dne 3. 7.20 IKF 4207 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n 2007. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 27. zsedání konné dne 23. červn 2016 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více