ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument)"

Transkript

1 Krjská knihovn Frntišk Brtoše obdržel dne poštou žádost o informce podle zákon č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informcím. KKFB žádosti vyhověl informce odesll poštou n dresu ždtele. Dotz: Žádost o souhls s poskytnutím následujících sttistik z rok 9 :. Roční výkz o knihovně (Kult MK). Sttistiky z krjské, které zprcovl Ing. Aleš Brožek Odpověď: d. Viz přílohy: Roční výkz o knihovně z rok 9 Roční výkz o knihovně z rok Roční výkz o knihovně z rok Roční výkz o knihovně z rok d. Viz příloh Tbulk ukztelů 9 KKFB (prcovní dokument)

2 Výměnné fondy z ř. 4 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 5 Nezpočítává se do přírůstků ř. Nezpočítává se do úbytků ř. Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 3/9 ze dne.. Název zprvodjské jednotky Orgnizční složk státu dle zák. č. / Sb.* Orgnizční složk krje dle zák. č. 5/ Sb.* Krjská knihovn Frntišk Brtoše Orgnizční složk obce dle zák. č. 5/ Sb.* IČO 944 Evid. č. 53/ Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. / Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 5/ Sb.* Adres Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. 5/ Sb.* tř. Tomáše Bti 4, Zlín Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Krj Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do 5.. Telefon www stránky ZJ Emil Zřizovtel/zkldtel (vyplní se slovně) Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 3) nučná litertur Počet exemplářů titulů docházejících periodik Úbytky 4 krásná litertur rukopisy mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Zlínský Velikost obsluhovné populce 9 I. KNIHOVNÍ FOND Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 Přírůstky 3 Převod knihovního fondu z při orgnizční změně Převod knihovního fondu do při orgnizční změně II. UŽIVATELÉ Návštěvníci celkem (ř.4+ř.) 3 5 návštěvníci kulturních kcí 93 návštěvníci vzdělávcích kcí nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) výpůjčky periodik rukopisy mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tistěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) Prolongce (z ř. 3) IV. DALŠÍ ÚDAJE půjčené jiným Vyplňují všechny Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Jiná (uvést jmenovitě) Kontrolní součet (ř.33) Kult (MK) Zlínský krj Kontrolní součet (ř.9) Roční výkz o knihovně Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 9. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn poskytnout všechny poždovné údje. Děkujeme z spolupráci. 4 Registrovní uživtelé ve sledovném období registrovní uživtelé do 5 let Návštěvníci (fyzické návštěvy) návštěvníci využívjící internet v knihovně z rok Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) 93 Kontrolní součet (ř.) 9 5 Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K 3..http://web.mvcr.cz/dres/ 3 3 Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* * ve znění pozdějších předpisů III. VÝPŮJČKY Výpůjčky celkem (součet ř. 3 35) počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet svzků půjčené od 4 jiných počet svzků

3 odborní Pordenská konzultční činnost (pro knihovníky v rámci RF) Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j. Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld Počet studijních míst k 3.. Počet počítčů pro uživtele k 3.. npojených n internet Ploch pro uživtele v m Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.445) V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Webová stránk Elektronický ktlog n internetu Počet návštěv webové stránky (ve sled. období) Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo knihovnu VI. ZAMĚSTNANCI NEVYPLŇUJÍ ZKNP nákup pořízení licencí n elektronické zdroje ) Dně popltky (bez dně z příjmů) Počet změstnnců (přepočtený stv) 9 59, Dň z příjmů (účt. skupin 59) VŠ knihovnického směru 3 Odpisy dlouhodobého mjetku 3 VŠ knihovnického směru 3,5 Osttní provozní nákldy výše neuvedené 4 Výdje (nákldy) celkem SŚ knihovnického směru 4,5 5 (součet ř. + ř. 3 + ř. 4) SŠ osttní 5,5 výdje n hlvní činnost (z ř. 5) Počet změstnnců s přístupem n internet s emilovou dresou Kontrolní součet (ř. ) , Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Počet vlstních specilizovných dtbází 5 Počet licencovných elektronických informčních zdrojů Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Kontrolní součet (ř ) osttní Dokončení oddíl IV ANO NE VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží výnosy (příjmy) z hlvní činnosti Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Dry sponzorské příspěvky Osttní provozní výnosy výše neuvedené Příjmy (výnosy) celkem (ř. + ř. 3 + ř. 9 + ř. ) Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu krje Dotce grnty n investice z rozpočtu obce Dotce grnty n investice od osttních subjektů Dotce grnty n investice ze zhrničí z fondů EU Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ) Kontrolní součet (ř. ) VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb nájmy Osobní nákldy (součet ř. 4 ) mzdy (resp. plty) osttní osobní nákldy nákldy n zdrvotní sociální pojištění nehmotný mjetek Kontrolní součet (ř. 9) zákonné sociální nákldy Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) nákup předpltné periodik ) Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem hmotný mjetek v Kč v Kč Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. Ř., ř.9 dle skutečnosti i ř. vyplňují všechny i ZKNP. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delsí než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP) IX. SÍŤ KNIHOVEN k Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky b Počet celkem 9 Počet poboček z ř. 9 pojízdných Kontrolní součet (ř.9 93) Národní knihovn ČR Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí 3 9 x 4 93 x Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb. Knihovny celkem 4 4 K výkzu může zprvodjská jednotk připojit komentář s přípdnými doplňujícími údji. Odesláno dne:.. Rzítko: Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis: RNDr. Helen Šimová Telefon: Fx: emil:

4 Výměnné fondy z ř. 4 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do.. krásná litertur mikrogrfické dokumenty registrovní uživtelé do 5 let Návštěvníci celkem (ř.4+ř.) návštěvníci využívjící internet v knihovně návštěvníci kulturních kcí návštěvníci vzdělávcích kcí resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K 3.. V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem 5 Nezpočítává se do přírůstků ř. Nezpočítává se do úbytků ř Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní 54 Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) 39 Kontrolní součet (ř. ž ) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 3/ ze dne.. 9 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn Název zprvodjské jednotky Orgnizční složk státu dle zák. č. / Sb.* Orgnizční složk krje dle zák. č. 5/ Sb.* Krjská knihovn Frntišk Brtoše Orgnizční složk obce dle zák. č. 5/ Sb.* IČO 944 Evid. č. 53/ Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. / Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 5/ Sb.* Adres Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. 5/ Sb.* tř. Tomáše Bti 4, Zlín Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Telefon Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Krj www stránky ZJ Emil Zřizovtel/zkldtel (vyplní se slovně) Zlínský Zlínský krj Velikost obsluhovné populce I. KNIHOVNÍ FOND Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 ž 3) nučná litertur 3 4 rukopisy 5 krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Přírůstky 3 Úbytky 4 Převod knihovního fondu z při orgnizční změně Převod knihovního fondu do při orgnizční změně II. UŽIVATELÉ Roční výkz o knihovně z rok poskytnout všechny poždovné údje. Děkujeme z spolupráci. 9 Počet exemplářů titulů docházejících periodik Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 Kontrolní součet (ř. ž 9) Registrovní uživtelé ve sledovném období Návštěvníci (fyzické návštěvy) * ve znění pozdějších předpisů III. VÝPŮJČKY Výpůjčky celkem (součet ř. 3 ž 35) IV. DALŠÍ ÚDAJE Kult (MK) Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* Jiná (uvést jmenovitě) nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) výpůjčky periodik rukopisy krtogrfické dokumenty půjčené jiným půjčené od jiných Vyplňují všechny počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet svzků počet svzků krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) 33 5 nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) mikrogrfické dokumenty tistěné hudebniny zvukově obrzové obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) Prolongce (z ř. 3) Kontrolní součet (ř.3 ž 3)

5 odborní Dokončení oddíl IV Pordenská konzultční činnost (pro knihovníky v rámci RF) 43 5 Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) 4 v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) 4 Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet v ks) Počet titulů vydných elektr. dokumentů vč. internetu Počet studijních míst k 3.. Počet počítčů pro uživtele k 3.. npojených n internet Ploch pro uživtele v m Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.4 ž 49) V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Webová stránk Elektronický ktlog n internetu Počet návštěv webové stránky (ve sled. období) Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo knihovnu Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Počet vlstních specilizovných dtbází Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů Kontrolní součet (ř. 53 ž 53) ANO NE Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Dry sponzorské příspěvky Osttní provozní výnosy výše neuvedené Příjmy (výnosy) celkem (ř. + ř. 3 + ř. 9 + ř. ) 5 Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu krje VI. ZAMĚSTNANCI NEVYPLŇUJÍ ZKNP Počet změstnnců (přepočtený stv) 9 5, VŠ knihovnického směru 3, VŠ knihovnického směru 3 SŚ knihovnického směru SŠ osttní 49 Počet licencovných elektronických informčních zdrojů Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu obce VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb nájmy Osobní nákldy (součet ř. 4 ž ) mzdy (resp. plty) osttní osobní nákldy nákldy n zdrvotní sociální pojištění zákonné sociální nákldy Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) nákup předpltné periodik ) Dně popltky (bez dně z příjmů) Odpisy dlouhodobého mjetku Osttní provozní nákldy výše neuvedené osttní 3 Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem Počet změstnnců s přístupem n internet s emilovou dresou 55 hmotný mjetek nehmotný mjetek 9 Kontrolní součet (ř. ž ) 39 33,34 Kontrolní součet (ř. ž 9) ,5,3 VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží výnosy (příjmy) z hlvní činnosti Dotce grnty n investice od osttních subjektů 4 Dotce grnty n investice ze zhrničí z fondů EU Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ž ) Kontrolní součet (ř. ž ) nákup pořízení licencí n elektronické zdroje ) Dň z příjmů (účt. skupin 59) Výdje (nákldy) celkem (součet ř. + ř. 3 + ř. ž 4) výdje n hlvní činnost (z ř. 5) v Kč v Kč Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. IX. SÍŤ KNIHOVEN k 3.. Ř., ř.9 dle skutečnosti i ř. vyplňují všechny i ZKNP. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delsí než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP). Počet celkem Počet poboček z ř. 9 pojízdných Kontrolní součet (ř.9 ž 93) Národní knihovn ČR Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí 3 Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky b x 4 93 x Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb Knihovny celkem 4 3 Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická K výkzu může zprvodjská jednotk připojit komentář s přípdnými doplňujícími údji. Odesláno dne:.. Rzítko: Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis: Telefon: RNDr. Helen Šimová / Fx: emil:

6 Výměnné fondy Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) Krjská knihovn Frntišk Brtoše, přípěvková orgnizce IČO Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do.. Zřizovtel (vyplní se slovně) Velikost obsluhovné populce Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) Kontrolní součet (ř. ž 9) Zlínský krj Bezbriérový přístup (oznčte X) Ano Ne o Počet exemplářů titulů docházejících periodik 4 Převod knihovního fondu do při orgnizční změně Kontrolní součet (ř. ž 9) Registrovní uživtelé ve sledovném období návštěvníci kulturních kcí 39 návštěvníci vzdělávcích kcí Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 5 Přírůstky zvukově obrzové obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) půjčené jiným Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 9/ ze dne.. Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn poskytnout všechny Název zprvodjské jednotky Adres tř. Tomáše Bti 4, Zlín Telefon Krj www stránky ZJ Emil I. KNIHOVNÍ FOND Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku Úbytky 4 3 rukopisy 5 mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové obrzové II. UŽIVATELÉ 944 nučná litertur krásná litertur Zlínský krj Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 ž 3) Evid. č. Převod knihovního fondu z při orgnizční změně 5 Roční výkz o knihovně poždovné údje. Děkujeme z spolupráci registrovní uživtelé do 5 let Návštěvníci celkem (ř.4+ř.9) Návštěvníci (fyzické návštěvy) návštěvníci půjčoven studoven návštěvníci využívjící internet v knihovně z rok / III. VÝPŮJČKY Orgnizční složk státu dle zák. č. 9/ Sb.* Orgnizční složk krje dle zák. č. 9/ Sb.* Orgnizční složk obce dle zák. č. / Sb.* Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. 9/ Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 9/ Sb.* Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. / Sb.* Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Výpůjčky celkem (součet ř. 3 ž 35) nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) 3 krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) výpůjčky periodik rukopisy mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tistěné hudebniny Prolongce (z ř. 3) Kontrolní součet (ř.3 ž 3) IV. DALŠÍ ÚDAJE Kult (MK) Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* Jiná (uvést jmenovitě) * ve znění pozdějších předpisů počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků počet kldně vyřízených poždvků počet svzků Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K 3.. V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. půjčené od jiných počet svzků Nezpočítává se do přírůstků ř.. Nezpočítává se do úbytků ř.. Vyplňují všechny

7 odborní Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ploch pro uživtele v m Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.4 ž 49) V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Webová stránk Elektronický ktlog n internetu Počet licencovných elektronických informčních zdrojů Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Počet vlstních specilizovných dtbází Kontrolní součet (ř. 53 ž 53) VI. ZAMĚSTNANCI Dokončení oddíl IV Pordenská konzultční činnost (pro knihovníky v rámci RF) Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j. Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet v ks) Počet titulů vydných elektronických dokumentů včetně internetu Počet studijních míst k 3.. Počet počítčů pro uživtele k 3.. npojených n internet Počet návštěv webové stránky z sledovné období Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo knihovnu ANO NE VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY Dotce grnty n investice od osttních subjektů Dotce grnty n investice ze zhrničí z fondů EU Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ž ) Kontrolní součet (ř. ž ) Osobní nákldy (součet ř. 4 ž ) Počet změstnnců (přepočtený stv) 9 5, Dň z příjmů (účt. skupin 59) VŠ knihovnického směru 5, Odpisy dlouhodobého mjetku 3 VŠ knihovnického směru 3,5 Osttní provozní nákldy výše neuvedené 4 SŚ knihovnického směru 4,5 Výdje (nákldy) celkem (součet ř. + ř. 3 + ř. ž 4) 5 SŠ osttní 5,55 výdje n hlvní činnost (z ř. 5) osttní 4, Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem Počet dobrovolných prcovníků hmotný mjetek hodin odprcovných dobrovolnými prcovníky nehmotný mjetek 9 Kontrolní součet (ř. ž ) 39, Kontrolní součet (ř. ž 9) v Kč Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Dry sponzorské příspěvky 9 3 Osttní provozní výnosy výše neuvedené 39 Příjmy (výnosy) celkem 3 (ř. + ř. 3 + ř. 9 + ř. ) 5 Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Dotce grnty n investice z rozpočtu krje 3 9 Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží výnosy (příjmy) z hlvní činnosti Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce Dotce grnty n investice z rozpočtu obce VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb nájmy mzdy (resp. plty) osttní osobní nákldy nákldy n zdrvotní sociální pojištění zákonné sociální nákldy Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) nákup předpltné periodik nákup pořízení licencí n elektronické zdroje Dně popltky (bez dně z příjmů) v Kč Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se nesumrizuje. 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. ZKNP vyplňují pouze řádek pouze mjíli uzvřenou řádnou prcovní smlouvu. IX. SÍŤ KNIHOVEN k 3.. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delsí než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP). Počet celkem Počet poboček z ř. 9 pojízdných Kontrolní součet (ř.9 ž 93) Národní knihovn ČR Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky b x 4 93 x Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb. Knihovny celkem 4 4 Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická zjišťování. Přípdné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícícmi údji je vítáno. Odesláno dne: 3.. Rzítko: Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis: RNDr. Helen Šimová Telefon: emil:

8 Výměnné fondy Mezinárodní meziknihovní výpůjční služb poždvky do jiných poždvky Meziknihovní výpůjční služb v rámci státu zslné poždvky jiným obdržené poždvky Právní form zprvodjské jednotky (zkroužkuje se odpovídjící právní form) Ministerstvo kultury, POB 9 PRAHA Vyplněný výkz lskvě doručte do Kult (MK) Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČV 3/ ze dne.. Roční výkz o knihovně z rok Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem č. 9/995 Sb. o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údje se zjišťují pro potřebu Ministerstv kultury, které odpovídá z jejich ochrnu. Zprvodjská jednotk je povinn poskytnout všechny Název zprvodjské jednotky poždovné údje. Děkujeme z spolupráci. Orgnizční složk státu dle zák. č. 9/ Sb.* Krjská knihovn Frntišk Brtoše, příspěvková orgnizce Orgnizční složk krje dle zák. č. 9/ Sb.* Orgnizční složk obce dle zák. č. / Sb.* IČO 944 Evid. č. 53/ Státní příspěvková orgnizce dle zák. č. 9/ Sb.* Příspěvková orgnizce krje dle zák. č. 9/ Sb.* Adres Příspěvková orgnizce obce dle zák. č. / Sb.* tř. Tomáše Bti 4, Zlín Státní podnik dle zák. č. /99 Sb.* Občnské sdružení dle zák. č. 3/99 Sb.* Telefon 5434 Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 4/995 Sb.* Krj Zlínský krj Ndce nebo ndční fond dle zák.č./99 Sb.* www stránky ZJ Jiná (uvést jmenovitě) Emil * ve znění pozdějších předpisů Zřizovtel (vyplní se slovně) Zlínský krj III. VÝPŮJČKY Velikost obsluhovné populce 5 9 Bezbriérový přístup (oznčte X) Ano Ne o I. KNIHOVNÍ FOND Výpůjčky celkem (součet ř. 3 ž 35) 3 4 nučná litertur dospělým uživtelům (knihy) Stv knihovního fondu celkem k 3.. min. roku 44 Knihovní jednotky celkem k 3.. sledovného roku (součet ř. 3 ž 3) nučná litertur 3 5 krásná litertur rukopisy 5 mikrogrfické dokumenty krtogrfické dokumenty tištěné hudebniny zvukově obrzové 343 obrzové Počet exemplářů titulů docházejících periodik Počet knihovních jednotek ve volném výběru 5 5 Přírůstky 3 Úbytky 4 44 Převod knihovního fondu z při orgnizční změně 5 Převod knihovního fondu do při orgnizční změně 9 Kontrolní součet (ř. ž 9) 39 9 II. UŽIVATELÉ krásná litertur dospělým uživtelům (knihy) 33 nučná litertur dětem (knihy) krásná litertur dětem (knihy) 35 4 výpůjčky periodik rukopisy 3 mikrogrfické dokumenty 3 krtogrfické dokumenty 39 3 tistěné hudebniny zvukově obrzové 3 obrzové Prezenční výpůjčky evidovné (z ř. 3) Prolongce (z ř. 3) 3 49 Kontrolní součet (ř.3 ž 3) IV. DALŠÍ ÚDAJE počet poždvků 4 9 počet kldně vyřízených poždvků 4 9 počet poždvků 43 Registrovní uživtelé ve sledovném období 3 93 počet kldně vyřízených 44 3 poždvků registrovní uživtelé do 5 let 44 počet poždvků 45 Návštěvníci celkem (ř.4+ř.9) 3 Návštěvníci (fyzické návštěvy) návštěvníci půjčoven studoven 5 4 návštěvníci využívjící internet v knihovně 4 návštěvníci kulturních kcí 3 95 návštěvníci vzdělávcích kcí 54 Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy z ř ) Kontrolní součet (ř. ž 9) půjčené jiným počet kldně vyřízených poždvků počet poždvků 4 počet kldně vyřízených poždvků počet svzků 4 9 Obsluhovná populce=počet obyvtel okruhu působnosti,tj. počet obyvtel smosttné obecní resp. městské části, pro jejiž obyvtele je vykzující knihovn zřízen. K 3.. V knihovních jednotkách 3 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. 4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách z sledovné období celkem. 5 Nezpočítává se do přírůstků ř.. Nezpočítává se do úbytků ř.. půjčené od jiných Vyplňují všechny 4 počet svzků 4

9 odborní Dokončení oddíl IV VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY v Kč Pordenská konzultční činnost pro knihovníky v rámci RF Tržby z vlstní výkony (výrobky, služby) z zboží 94 4 Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky v rámci RF) 44 3 Kulturní kce pro veřejnost (besedy, výstvy, j.) 45 5 výnosy (příjmy) z hlvní činnosti 553 Vzdělávcí kce pro veřejnost (semináře, kurzy, j.) 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz ze stát. rozpočtu 3 9 v oblsti ICT (inform. komunikčních technologií) 4 Počet titulů vydných neperiodických publikcí dle zák. č. 3/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu krje Nákld (počet výtisků v ks) 49 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz z rozpočtu obce 5 3 Počet titulů vydného periodického tisku dle zák. č. 4/ Sb., ve znění pozdějších předpisů Nákld (počet výtisků v ks) 4 Počet titulů vydných udiovizuálních děl dle zák. č. 3/9993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Nákld (počet v ks) 43 4 Příspěvky, dotce grnty n provoz od ostt. subjektů Příspěvky, dotce grnty n provoz ze zhrničí z fondů EU Počet titulů vydných elektronických dokumentů včetně internetu 44 Dry sponzorské příspěvky 9 Počet studijních míst k Osttní provozní výnosy výše neuvedené 5 5 Počet počítčů pro uživtele k Příjmy (výnosy) celkem npojených n internet (ř. + ř. 3 ž + ř. 9 + ř. ) Ploch pro uživtele v m 4 5 Dotce grnty n investice ze státního rozpočtu Počet hodin pro veřejnost týdně Kontrolní součet (ř.4 ž 4) Dotce grnty n investice z rozpočtu krje 3 V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY Dotce grnty n investice z rozpočtu obce 4 Dotce grnty n investice od osttních subjektů 5 ANO NE Dotce grnty n investice ze zhrničí Webová stránk 5 z fondů EU Elektronický ktlog n internetu 5 Dotce grnty n investice celkem (součet ř. ž ) Počet návštěv webové stránky z sledovné období Kontrolní součet (ř. ž ) Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru 54 5 VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Počet vstupů do elektronického ktlogu z prostoru mimo v Kč 55 knihovnu 95 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru Spotřeb mteriálu, energie, zboží služeb 9 9 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu nájmy 4 Počet vlstních specilizovných dtbází 5 Osobní nákldy (součet ř. 4 ž ) Počet licencovných elektronických informčních zdrojů 59 Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru Počet vstupů do elektronických informčních zdrojů dtbází celkem z prostoru mimo knihovnu mzdy (resp. plty) 4 3 osttní osobní nákldy 5 44 nákldy n zdrvotní sociální pojištění zákonné sociální nákldy 5 Počet zobrzených (stžených) digitálních dokumentů 5 Nákldy n pořízení knihovního fondu celkem (z ř. včetně periodik pořízení licencí n elektronické zdroje) Online informční služby (počet zodpovězených dotzů) Kontrolní součet (ř. 53 ž 53) nákup předpltné periodik VI. ZAMĚSTNANCI nákup pořízení licencí n elektronické zdroje 5 Dně popltky (bez dně z příjmů) 5 Počet změstnnců (přepočtený stv) 9,5 Dň z příjmů (účt. skupin 59) VŠ knihovnického směru, Odpisy dlouhodobého mjetku VŠ osttní 3 3,5 Osttní provozní nákldy výše neuvedené Výdje (nákldy) celkem SŚ knihovnického směru 4, (součet ř. + ř. 3 + ř. ž 4) SŠ osttní 5,33 výdje n hlvní činnost (z ř. 5) 9 4 osttní 4,4 Investiční výdje (n hmotný nehmotný mjetek) celkem 33 Počet Kontrolní součet (ř. ž ) 39, Kontrolní součet (ř. ž 9) dobrovolných prcovníků hmotný mjetek 33 hodin odprcovných dobrovolnými prcovníky nehmotný mjetek 9 Vyplňují všechny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, osttní s více útvry pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvru. Nesčítjí provozní doby jednotlivých útvrů. Údj se nesumrizuje. 9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu změstnnců přepočtený n plně změstnné. ZKNP vyplňují pouze řádek pouze mjíli uzvřenou řádnou prcovní smlouvu. IX. SÍŤ KNIHOVEN k 3.. Ř., ř. 9 dle skutečnosti i ř. vyplňují všechny i ZKNP. Vstupní cen vyšší než 4 Kč provoznětechnické funkce delší než jeden rok ( ZDP) Vstupní cen vyšší než Kč dob použitelnosti delší než jeden rok ( 3 ZDP). Národní knihovn ČR Morvská zemská knihovn v Brně Krjské Zákldní pověřené výkonem regionálních funkcí 3 Osttní zákldní s profesionálními prcovníky Zákldní s neprofesionálními prcovníky Osttní evidovné dle knihovního zákon č. 5/ Sb. b Počet celkem 9 Počet poboček 9 x 4 4 z ř. 9 pojízdných 93 x Kontrolní součet (ř.9 ž 93) Zákldní pověřené krjskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávjí sttistická zjišťování. Přípdné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údji je vítáno. Odesláno dne: Rzítko: Výkz vyplnil jméno (hůlkovým písmem) podpis:..3 RNDr. Helen Šimová Jméno (hůlkovým písmem) podpis vedoucího Telefon: zprvodjské jednotky: PhDr. Zdeňk Friedlová emil: Knihovny celkem

10 Tbulk ukztelů 9 Krjská knihovn Frntišk Brtoše, příspěvková orgnizce, Zlín r. 9 r. r. r. Stv knihovního fondu k Přírůstky celkem (bez výměnných souborů) knihy brož sváz. čsopisy mpy osttní dokumenty hudebniny grmo, CD, kzety 9 93 grfické dokumenty videokzety, DVD normy ptenty CD ROM 3 4 Vým. soubory počet sv Počet titulů povinného výtisku knih Počet titulů periodik zhrničních 3 povinného výtisku Zprcování jmenné (bez retrokonverze) Zprcování věcné Čtenáři Návštěvy Virtuální návštěvy web. stránky Výpůjčky (bez MVS) MVS jiným MVS Informční dotzy ústní Počet vydných publikcí 3 5 Počet studijních míst Počet počítčů pro veřejnost n Internet Počet hodin pro veřejnost týdně Neinv. výdje (v tis. Kč) nákup knih. fondu (včetně dtbází) Mzdy prcovníků včetně OON (v tis. Kč) Průměrná mzd (v Kč) Invest. prostředky v tis. Kč Odpisy v tis. Kč Vlstní příjmy (v tis. Kč) 9 95 pronájmy (vedlejší činnost) z hlvní činnosti Přepočt. stv prcovníků 5, 5, 5,3 5,9 OON (v tis. Kč) Přísp. od státu (v tis. Kč) neinvestiční! 9 9 Přísp. od krje (v tis. Kč) neinvestiční! Přísp. od měst (v tis. Kč) neinvestiční!

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele

Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Hospodaření Městské knihovny Kutná Hora vybrané ekonomické ukazatele Rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Ekonomické ukazatele činnosti Městské knihovny Kutná Hora rok 2005 (výběr

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/2002 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Přílohy: Tato směrnice zrušuje Směrnici č. 10 ze dne 1.1.2007 a nabývá účinnosti dne 1.1.2008. 10. Náhrd škody - dohod o odpovědnosti, písemné potvrzení Tto směrnice obshuje vzory písemného potvrzení, dohody o odpovědnosti z ztrátu svěřených předmětů dohody o odpovědnosti dle příslušných ustnovení

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy):

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy): Přehled ukazatelů BIX Překlad definic a vysvětlení způsobu výpočtu ukazatelů 1 POČET PRACOVNÍCH MÍST PRO UŽIVATELE CO? Zde jsou zahrnuty: Studijní a pracovní místa pro uživatele na konci vykazovaného období

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE ORGANIZACE V LETECH 2006 2015 1. Charakteristika organizace Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více