Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční výkaz o výzkumu a vývoji"

Transkript

1 Roční výkz o výzkumu vývoji z rok 20 VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 1/ ze dne IKF 32 (pro vládní sektor sektor vyššího odborného vysokého školství) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zprvodjská jednotk povinn poskytnout všechny poždovné údje. Ochrn důvěrnosti údjů je zručen zákonem. Děkujeme z spolupráci. Vyplněný výkz lskvě doručte do ČSÚ - odbor sttistického zprcování Prh, N pdesátém 81, Prh 10 Formuláře výkzů, elektronický sběr dt, registry, číselníky ktuální sttistické informce n: IČO Krj prcoviště Počet prcovišť výzkumu vývoje celkem Pořdové číslo prcoviště výzkumu vývoje Kód odvětvové klsifikce výzkumné vývojové činnosti C Z 0 Název sídlo (dres) zprvodjské jednotky: Název sídlo (dres) prcoviště výzkumu vývoje: Výkz vyplnil: Jméno příjmení Podpis Telefon Fx Dtum E-mil Vyplňuje-li výkz z zprvodjskou jednotku jiný subjekt (účetní firm p.), uvede zde svoje kontktní spojení. Vyplnění záhlví výkzu: IČO - identifikční číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zlev nuly Krj - kód krje sídl prcoviště - číselník CZ-NUTS (viz vysvětlivky) Počet prcovišť - počet prcovišť výzkumu vývoje zprvodjské jednotky (PPC) Pořdové číslo prcoviště - uvede se pořdové číslo prcoviště výzkumu vývoje v rámci zprvodjské jednotky, z které je výkz předkládán (PCP) Kód odvětvové klsifikce výzkumné vývojové činnosti - číselný kód odvětví, ve kterém dné prcoviště provádí výzkum vývoj (viz vysvětlivky) Společné vysvětlivky: Hodnotové ukztele se uvádějí zokrouhleně n celé tisíce Kč kromě údjů ve sl. 3 4 oddílů , kde se uvádějí n 1 des. místo. Pokud poždovné údje nelze zjistit v potřebném členění z evidence, uvede se kvlifikovný odhd. K o m e n t á ř: zprvodjská jednotk uvede vysvětlení logických nesrovnlostí nebo mimořádného vývoje ve vykzovných dtech, které vyplývjí z orgnizčních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostčuje, pokrčujte n smosttném listě)

2 125 Struktur změstnnců výzkumu vývoje podle změstnání 125 Evidenční počet změstnnců k ve fyzických osobách VTR 5- (b) str. 2/12 Počet změstnnců přepočtený n celý úvzek ve VV (FTE n 1 des. místo) [1] celkem z toho ženy celkem z toho ženy Změstnnci výzkumu vývoje výzkumníci techničtí ekvivlentní změstnnci dlší pomocní změstnnci [1] Příkldy n FTE: ) 4 výzkumníci se n plný úvzek věnovli výzkumu vývoji celý rok: 4 x 1,0 = 4,0 pro řádek sloupec 3 b) 5 lbortorních prcovnic provádělo příprvu mteriálů záznmy měření pro výzkum vývoj pod dohledem výzkumníků podle prcovních smluv 20 % prcovní doby celý rok: 5 x 0,2 = 1,0 pro řádek sloupce 3 4 c) 2 dělníci obsluhovli stroje pro výzkum vývoj 30 % prcovní doby v délce 3 měsíců: 2 x 0,3 x 0,25 = 0,15, po zokrouhlení 0,2 FTE pro řádek 4 sloupec Osoby podle dohod o provedení práce o prcovní činnosti podle změstnání Osoby celkem výzkumníci technické ekvivlentní osoby dlší pomocné osoby 336 Počet osob prcujících n dohody ve výzkumu vývoji ve sledovném roce ve fyzických osobách Počet odprcovných hodin ve výzkumu vývoji osobmi prcujícími n dohody celkem z toho ženy celkem z toho ženy Struktur změstnnců výzkumu vývoje podle kvlifikce Změstnnci výzkumu vývoje (z ř. odd.125) [1] se vzděláním 126 výzkumníci s vysokoškolským titulem profesor [2] výzkumníci s vysokoškolským titulem docent doktorským z toho nově kvlifikovní Ph.D. vysokoškolským - se studiem doktorským vysokoškolským vyšším odborným úplným středním, středním odborným osttním Evidenční počet změstnnců k ve fyzických osobách Počet změstnnců přepočtený n celý úvzek ve VV (FTE n 1 des. místo) [3] celkem z toho ženy celkem z toho ženy [1] ř. = ř [2] Řádek oddílu 125 se rozepíše beze zbytku do řádků,,,, 09, 11, oddílu 126. [3] Příkldy n FTE: ) 4 výzkumníci s doktorským vzděláním se plným úvzkem věnovli výzkumu vývoji celý rok: 4 x 1,0 = 4,0 pro řádek sloupec 3 b) 5 lbortorních prcovnic s mturitou provádělo příprvu mteriálů záznmy měření pro výzkum vývoj pod dohledem výzkumníků podle prcovních smluv 20 % prcovní doby celý rok: 5 x 0,2 = 1,0 pro řádek 12 sloupce 3 4

3 337 Osoby podle dohod o provedení práce o prcovní činnosti podle kvlifikce Počet osob prcujících n dohody ve výzkumu vývoji ve sledovném roce ve fyzických osobách VTR 5- (b) str. 3/12 Počet odprcovných hodin ve výzkumu vývoji osobmi prcujícími n dohody 337 celkem z toho ženy celkem z toho ženy Osoby celkem (z ř. odd. 336) [1] výzkumníci s vysokoškolským titulem profesor [2] výzkumníci s vysokoškolským titulem docent doktorským se vzděláním z toho nově kvlifikovní Ph.D. vysokoškolským - se studiem doktorským vysokoškolským vyšším odborným úplným středním, středním odborným osttním [1] ř. = ř [2] Řádek oddílu 336 se rozepíše beze zbytku do řádků,,,, 09, 11, oddílu Struktur vnitřních výdjů (nákldů) n výzkum vývoj (v tis. Kč) 127 Z sledovný rok z toho z veřejných zdrojů ČR 1 2 Vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj [1] Neinvestiční výdje (nákldy) n výzkum vývoj celkový objem mezd změstnnců včetně OON odměny z práce podle dohod o prcích konných mimo prcovní poměr osttní neinvestiční výdje (nákldy) Pořízení dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku n výzkum vývoj pozemky, budovy, hly stvby osttní dlouhodobý nehmotný hmotný mjetek (npř. stroje, přístroje zřízení včetně jejich progrmového vybvení) [1] ř. = ř.+ X X X X X

4 128b Zdroje finncování podle sektorů výzkumu vývoje (v tis. Kč) 128 VTR 5- (b) str. 4/12 Z sledovný rok 1 Vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj (z ř., sl.1 odd.127) [1] podniktelský sektor (firmy, finnční instituce, změstnvtelé, veřejně prospěšné instituce) vládní sektor - veřejné zdroje ČR (státní rozpočet, rozpočty krjů) finncující sektor vyšší odborné vysoké školství - vlstní příjmy soukromé neziskové instituce sloužící domácnostem zdroje ze zhrničí soukromé zdroje veřejné zdroje (Evropská komise, NATO j.) [1] ř. = ř Vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj (v tis. Kč) 129 Z sledovný rok z toho neinvestiční výdje (nákldy) 1 2 Vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj [1] [2] zákldní výzkum plikovný výzkum vývoj [1] Součty hodnot ř. ++ (kontrolní součet) ve sl.1, 2 se musí rovnt údjům ve sl.1 ř., odd. 127 [2] Příkldy: Zákldní výzkum: studium polymerů polymerních systémů (npř. zákldním mteriálem je určen polyethylen pro zákldní výzkum v kombinci s vybrnými kovy slitinmi - zjištění vlstností), studium enzymových rekcí, studie úlohy rodiny v minulosti v součsnosti. Aplikovný výzkum: příprv polymeru n zákldě zákldního výzkumu s předpokládnou novou fyzikální nebo mechnickou vlstností v lbortoři - npř. oblových ntikorozních mteriálů, studie ekonomických ukztelů s cílem připrvit určitý progrm n podporu npř. ochrny životního prostředí. Vývoj: konstrukce stvby speciálních strojů zřízení, přenesení procesů z lbortoře do výroby npř. polymeru, vývoj zkoušení progrmu finnční pomoci. 115 Vědní oblsti výzkumných vývojových prcí 115 Kód [1] 1 Přírodní vědy Technické vědy Lékřské vědy Zemědělské vědy Sociální vědy Humnitní vědy 1 [1] Z výše uvedených vědních oblstí vyberte pouze tu, v níž převážně zbezpečujete výzkumné vývojové práce. Řádek vyznčte kódem 1.

5 290 Socioekonomické směry výzkumných vývojových prcí (v tis. Kč) 290 Vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj (z ř. odd.127) [1] průzkum využití zdrojů Země Z sledovný rok VTR 5- (b) str. 5/12 z toho z veřejných zdrojů ČR 1 2 infrstruktur územní plánování doprvní systémy telekomunikční systémy osttní (obecná infrstruktur výzkum, městské venkovské plánování) ochrn životního prostředí prevence znečištění zjišťování likvidce znečištění 09 ochrn zlepšování lidského zdrví produkce, distribuce rcionální využívání energie zemědělská produkce technologie průmyslová produkce technologie sociální struktury vzthy výzkum využití vesmíru všeobecný výzkum n vysokých školách celkem z toho specifický výzkum neorientovný výzkum osttní civilní výzkum obrn [1] ř. = ř ž ž Vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj ve vybrných oblstech (v tis. Kč) 427 Z sledovný rok [1] z toho z veřejných zdrojů ČR [1] 1 2 Informční komunikční technologie z toho softwre Biotechnologie Nové mteriály Nnotechnologie nnomteriály [1] součet ř. +++ sl. 1 sl. 2 může být nižší než ř. sl. 1 sl. 2 odd. 127

6 428 Výzkumníci podle věku 428 VTR 5- (b) str. 6/12 Evidenční počet změstnných výzkumníků k ve fyzických osobách celkem z toho ženy 1 2 do 24 let včetně Výzkumníci [1] více [1] Součty hodnot ve sl. 1, 2 se musí rovnt údjům n ř., sl. 1, 2 odd Výzkumníci podle státního občnství 429 Kód země podle Klsifikce zemí CZ - GEONOM Evidenční počet změstnných výzkumníků k ve fyzických osobách celkem z toho ženy Česká republik CZ Výzkumníci [1] x [1] Součty hodnot ve sl. 2, 3 se musí rovnt údjům n ř., sl. 1, 2 odd. 125

7 430 Struktur vnitřních výdjů (nákldů) dle odvětvové klsifikce výzkumné vývojové činnosti (v tis.kč) 430 hlvní činnost ve výzkumu vývoji Kód odvětvové klsifikce výzkumné vývojové činnosti Z sledovný rok VTR 5- (b) str. 7/12 z toho neinvestiční výdje (nákldy) Vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj [1] [2] vedlejší činnost ve výzkumu vývoji 09 osttní činnosti ve výzkumu vývoji 10 x x [1] Součty hodnot ve sl. 2,3 se musí rovnt údjům n ř., sl. 1, odd. 127 [2] Příkld: Zprvodjská jednotk má celkové vnitřní výdje n VV = 100 tis. Kč Výsledky výzkumu vývoje této jednotky jsou využívány při těchto výrobách: hlvní činnost (výrob nábytku) 60 tis. Kč (do ř.) vedlejší činnost (výrob hrček, sportovních potřeb) 35 tis. Kč (do ř.) osttní činnosti 5 tis. Kč (do ř.10) Metodické vysvětlivky (proti minulému roku obshují změny - vyznčeny kurzívou) Oddíly ž 129, 290, 336, 337, 427, 428, vyplňují zprvodjské jednotky (lokální jednotky n místní úrovni), které provádějí výzkum vývoj (dále jen VV). Nezáleží přitom n tom, zd VV je či není převžující činností zprvodjské jednotky. Zprvodjská jednotk, jejíž převžující činnost není výzkum vývoj (dle OKEČ odvětví 73) vyplňuje tyto oddíly pouze z svá výzkumná vývojová prcoviště, jež byl zřízen k tomu, by vykonávl činnost výzkum - vývoj (npř. výzkum, vývojové činnosti jko je vývojová projekce, vývojová technologie, vývojová konstrukce včetně činností vykonávných ve vývojových či prototypových dílnách, trvlých poloprovozech ověřovcích pokusných provozech pod.). N vyšších odborných vysokých školách, kde výzkum výuk jsou úzce propojeny většin změstnnců s kdemickým titulem (vysokoškolským, přípdně doktorským vzděláním) je činná v obou oblstech, je při bsenci přesných informcí k měření podílu VV obecně možno použít odhdu proporcí prcovního čsu věnovného této činnosti změstnnci. Údje musí být rovněž vztženy pouze k výzkumné vývojové činnosti vyšších odborných vysokých škol (ne k činnosti celé školy). Výzkum vývoj je systemtická tvůrčí práce konná z účelem získání nových znlostí nebo jejich využití. Dále se rozlišuje ) výzkum, kterým je systemtická tvůrčí práce rozšiřující poznání včetně poznání člověk, kultury nebo společnosti, metodmi umožňující potvrzení, doplnění či vyvrácení získných pozntků, prováděná jko 1. zákldní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získt znlosti o zákldech či podsttě pozorovných jevů, vysvětlení jejich příčin možných dopdů při využití získných pozntků, nebo 2. plikovný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových pozntků změřených n budoucí využití v prxi, b) vývoj, kterým je systemtické tvůrčí využití pozntků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených mteriálů, výrobků nebo zřízení nebo k zvedení nových či zlepšených technologií, systémů služeb včetně pořízení ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zřízení. Pro účely zjišťování VV podle upltňovné mezinárodní metodiky (Frsctský mnuál) je potřebné vyloučit některé činnosti, které mohou být s VV těsně svázány prostřednictvím toků informcí, prcovními postupy účstí prcovníků n těchto postupech dle orgnizčního řádu. Jde především o tyto činnosti: ) vzdělávání výcvik Ptří sem veškeré vzdělávání odborný výcvik změstnnců n vysokých školách univerzitách. b) dlší příbuzné vědecké technologické činnosti Mezi tkovéto činnosti ptří shromžďování, kódování, zznmenávání, třídění, rozšiřování, překládání, nlyzování, zhodnocování relizovné vědeckými technickými změstnnci, knihovnickými službmi, ptentovými službmi, vědeckými technickými informčními pordenskými službmi, vědeckými konferencemi pod. Tyto uvedené činnosti by měly být vyňty z VV kromě těch, které jsou nedílnou součástí nějkého konkrétního projektu VV. c) dlší průmyslové činnosti Ptří sem všechny vědecké, technické, komerční finnční činnosti odlišné od VV, které jsou všk nezbytné pro úspěšný vývoj mrketing dného výrobku, výzkum trhu pod. Jestliže primární cíl je provádět dlší technická zlepšení výrobků nebo technologického procesu, potom se práce pohybuje uvnitř definice VV. N druhé strně, jestliže výrobek, proces nebo přístup je podsttně širší primárním cílem je rozvoj trhu, předvýrobní plánování nebo bezproblémově fungující výrob, pk se již nejedná o výzkum vývoj. Zákldním kritériem pro rozlišování VV od obdobných činností je ptrná přítomnost prvku novinky (inovce) ve výzkumu vývoji.

8 125 VTR 5- (b) str. 8/12 Uvádějí se jen změstnnci, kteří se podílejí přímo n VV jsou v prcovním poměru ke zprvodjské jednotce. Zhrnují se i ti, kteří obstrávjí přímé služby jko npř. mnžeři VV, dministrtivní úředníci, sekretářky pod. Nopk ti, kteří provádějí nepřímé služby jko npř. změstnnci v závodní jídelně nebo kntýně, bezpečnostní službě, jsou pro tento účel vyloučeni. Fyzické osoby (sloupce 1 2) se uvedou v celých číslech. FTE (full-time equivlent) ve sloupcích 3 4: uvedou se počty změstnnců přepočtené n změstnnce s plným prcovním úvzkem ve výzkumu vývoji v číslech zokrouhlených n 1 desetinné místo. ř.: Celkový počet změstnnců VV uvedený v řádku se rozepíše do řádků ž (ř. = ř. + + ). ř.: Změstnnci zbývjící se koncepcí nebo tvorbou nových znlostí, výrobků, procesů, metod systémů, nebo tkové projekty řídí. Jde převážně o změstnnce zřzené do hlvní třídy 2 podskupiny 1237 Klsifikce změstnání (KZAM.R). ř.: Změstnnci, jejichž hlvní úkoly vyždují technické znlosti zkušenosti v jedné nebo více oblstech inženýrství, přírodních vědách nebo sociálních humnitních vědách. Zúčstňují se VV uskutečňováním vědeckých technických úkolů, plikováním konceptů provozních metod obvykle z dohledu výzkumných změstnnců. Ekvivlentní změstnnci provádějí příslušné VV činnosti pod dohledem výzkumných změstnnců v sociálních humnitních vědách. Jejich úkoly jsou: - vyhledávání v litertuře v rchivech knihovnách, - příprv počítčových progrmů, - provádění pokusů, zkoušek nlýz, - záznm měření, provádění propočtů, tbulek grfů, - příprv mteriálů zřízení k pokusům, zkouškám nlýzám, - provádění sttistických šetření nket. Jde o změstnnce zřzené do tříd KZAM.R. ř.: Změstnnci, kteří obstrávjí přímé služby pro VV nebo se podílejí n VV činnostech jsou přímo zčleněni do tkových prcí. Jsou to mnžeři, dministrtivní prcovníci, sekretářky, řemeslníci j. Jde převážně o změstnnce zřzené do skupiny 343 hlvních tříd 4, 6, 8, přípdně 2 KZAM.R. Osoby změstnné n dohody o prcovní činnosti n dohody o provedení práce se vykzují v oddíle ř.: Celkový počet osob VV uvedený v řádku ve sloupcích 1 ž 4 se beze zbytku rozepíše do řádků ž (ř. = ř. + + ). Fyzické osoby (sloupce 1 2): uvede se celkový počet osob prcujících ve VV pro zprvodjskou jednotku n dohody o prcích konných mimo prcovní poměr. V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod, uvede se tto osob pouze jednou. Počet odprcovných hodin ve VV osobmi prcujícími n dohody o prcích konných mimo prcovní poměr. V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod, uvedou se odprcovné hodiny z všechny dohody. V přípdě, že není k dispozici přesná evidence, lze tyto počty kvlifikovně odhdnout. ř.: Osoby, které se zbývjí koncepcí nebo tvorbou nových znlostí, výrobků, procesů, metod systémů, nebo tkové projekty řídí. Jde převážně o osoby zřzené do hlvní třídy 2 podskupiny 1237 Klsifikce změstnání (KZAM.R). ř.: Osoby, jejichž hlvní úkoly vyždují technické znlosti zkušenosti v jedné nebo více oblstech inženýrství, přírodních vědách nebo sociálních humnitních vědách. Zúčstňují se VV uskutečňováním vědeckých technických úkolů, plikováním konceptů provozních metod obvykle z dohledu výzkumníků. Ekvivlentní osoby provádějí příslušné VV činnosti pod dohledem výzkumníků v sociálních humnitních vědách. Jejich úkoly jsou: - vyhledávání v litertuře v rchivech knihovnách, - příprv počítčových progrmů, - provádění pokusů, zkoušek nlýz, - záznm měření, provádění propočtů, tbulek grfů, - příprv mteriálů zřízení k pokusům, zkouškám nlýzám, - provádění sttistických šetření nket. Jde o osoby zřzené do tříd KZAM.R. ř.: Osoby, které obstrávjí přímé služby pro VV nebo se podílejí n VV činnostech jsou přímo zčleněni do tkových prcí. Jsou to mnžeři, dministrtivní prcovníci, sekretářky, řemeslníci j. Jde převážně o osoby zřzené do skupiny 343 hlvních tříd 4, 6, 8, přípdně 2 KZAM.R. 126 Uvádějí se jen změstnnci, kteří se podílejí přímo n VV jsou v prcovním poměru ke zprvodjské jednotce. Zhrnují se i ti, kteří obstrávjí přímé služby jko npř. mnžeři VV, dministrtivní úředníci, sekretářky pod. Nopk ti, kteří provádějí nepřímé služby jko npř. změstnnci v závodní jídelně nebo kntýně, bezpečnostní službě, jsou pro tento účel vyloučeni. Řádek oddílu 125 se rozepíše beze zbytku do řádků,,,, 09, 11, oddílu 126. ř.: Údje jsou ve všech sloupcích shodné s ř. oddílu 125. Celkový počet změstnnců VV uvedený v řádku ve sloupcích 1 ž 4 se beze zbytku rozepíše podle dosženého vzdělání (kvlifikce) do řádků: (ř. = ř. ž ). Fyzické osoby (sloupce 1 2) se uvedou v celých číslech. Ve sloupcích 3 4 se uvedou počty změstnnců přepočtené n změstnnce s plným prcovním úvzkem ve výzkumu vývoji v číslech zokrouhlených n 1 desetinné místo - tzv. FTE (full-time equivlent). ř.: Vědečtí změstnnci s vysokoškolským titulem profesor. ř.: Vědečtí změstnnci s titulem docent. ř.: Počet změstnnců se stupněm V podle KKOV (Klsifikce kmenových oborů vzdělávání) - dosžení vysokoškolského doktorského vzdělání bsolvováním studi v doktorském studijním progrmu, postgrduálním studiu nebo vědeckou výchovou, to bez počtu profesorů (ř.) docentů (ř.). ř.: Změstnnci se stupni R T podle KKOV, kteří studují v doktorských studijních progrmech n vysokých školách s cílem získt kdemický titul doktor (Ph.D.). ř.: Stupeň R T podle KKOV. ř.10: Stupeň N podle KKOV - vyšší odborné vzdělání dosžené bsolvováním vzdělávcích progrmů vyšších odborných škol, konzervtoří tnečních konzervtoří ukončených bsolutoriem; pomturitní studium specilizční inovční. ř.12: Stupně H, J, K, L M podle KKOV - ukončení střední školy mturitní zkouškou nebo získání výučního listu, pomturitní studium kvlifikční.

9 VTR 5- (b) str. 9/12 ř.14: Počet změstnnců VV z řádku, kteří nejsou zřzeni v řádcích ž,,, (jsou zřzeni do stupňů A, B, C, D, E podle KKOV). Osoby změstnné n dohody o prcovní činnosti n dohody o provedení práce se vykzují v oddíle Řádek oddílu 336 se rozepíše beze zbytku do řádků,,,, 09, 11, oddílu 337. ř.: Údje ř. jsou ve všech sloupcích shodné s ř. oddílu 336. Celkový počet osob prcujících n dohody o provedení práce n dohody o prcovní činnosti v oblsti výzkumu vývoje uvedený v řádku ve sloupcích 1 ž 4 se beze zbytku rozepíše podle dosženého vzdělání (kvlifikce) do řádků: (ř. = ř. ž ). Fyzické osoby (sloupce 1 2): uvede se celkový počet osob prcujících ve VV pro zprvodjskou jednotku n dohody o prcích konných mimo prcovní poměr. V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod, uvede se tto osob pouze jednou. Počet odprcovných hodin ve výzkumu vývoji osobmi prcujícími n dohody o prcích konných mimo prcovní poměr. V přípdě, že s jednou osobou bylo v průběhu sledovného období uzvřeno více dohod, uvedou se odprcovné hodiny z všechny dohody. ř.: Osoby prcující n dohody s vysokoškolským titulem profesor. ř.: Osoby prcující n dohody s titulem docent. ř.: Osoby se stupněm V podle KKOV (Klsifikce kmenových oborů vzdělávání) - dosžení vysokoškolského doktorského vzdělání bsolvováním studi v doktorském studijním progrmu, postgrduálním studiu nebo vědeckou výchovou, to bez počtu profesorů (ř.) docentů (ř.). ř.: Osoby se stupněm R T podle KKOV, kteří studují v doktorských studijních progrmech n vysokých školách s cílem získt kdemický titul doktor (Ph.D.). ř.: Stupeň R T podle KKOV. ř.10: Stupeň N podle KKOV - vyšší odborné vzdělání dosžené bsolvováním vzdělávcích progrmů vyšších odborných škol, konzervtoří tnečních konzervtoří ukončených bsolutoriem; pomturitní studium specilizční inovční. ř.12: Stupně H, J, K, L M podle KKOV - ukončení střední školy mturitní zkouškou nebo získání výučního listu, pomturitní studium kvlifikční. ř.14: Osoby VV z řádku, kteří nejsou zřzeni v řádcích ž,,, (jsou zřzeni do stupňů A, B, C, D, E podle KKOV). 127 ř.: Všechny vnitřní výdje (nákldy) n výzkum vývoj prováděný zprvodjskou jednotkou, to z jkýchkoliv zdrojů. Ve sloupci 1 jejich celková výše ve sledovném roce ve sloupci 2 t část (ze sl.1), která byl hrzen z veřejných zdrojů. Z výdjů (nákldů) vynkládných mimo zprvodjskou jednotku sem ptří pouze ty, které slouží pro podporu vnitřního výzkumu vývoje (npř. koupě vybvení pro VV). Zhrnovány jsou tedy vnitřní výdje jk neinvestiční, tk i investiční (ř. = ř. + ). ř.: Neinvestiční výdje (nákldy) n zbezpečení VV (viz příslušná účtová osnov orgnizce), to ve sloupci 1 jejich celková výše ve sloupci 2 jejich část (ze sl.1), která byl hrzen z veřejných zdrojů (ř. = ř. + + ). ř.: Mzdové nákldy změstnnců VV v evidenčním počtu, jejichž výše odpovídá podílům prcovních dob věnovných výzkumným vývojovým činnostem, včetně pojistného n zdrvotní sociální pojištění plceného změstnvtelem z změstnnce. ř.: Částky nákldů podle dohod o prcovní činnosti o provedení práce. ř.: Neinvestiční nákldy n VV: mteriál, zásoby vybvení n podporu VV vykonávného vykzující jednotkou, dále výdje z služby (njmuté nebo koupené) pro VV, resp. dministrtivní jiné režijní nákldy, mzdové nákldy osob nezhrnutých v údjích o personálním obszení VV (npř. změstnnci bezpečnostní služby, údržby pod). Přitom pltí, že veškeré odpisy budov, strojního (technického) zřízení vybvení jsou ze sttistického sledování vnitřních výdjů n VV vyloučeny. ř.: Hodnot pořízení dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku n VV, to ve sloupci 1 celková hodnot pořízení ve sledovném roce ve sloupci 2 t část (ze sl.1), která byl hrzen z veřejných zdrojů (ř. = ř. + ř.). Pojem dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku je vymezen zákonem č. 586/12 Sb., o dních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů optřeními MF k účtové osnově. ř.: Výdje n pozemky získné pro potřeby VV (npř. pokusné pozemky, umístění pro lbortoře, resp. poloprovozní zřízení) budovy postvené nebo koupené, dále výdje n technické zhodnocení budov pod. ř.: Výdje n technické jiné vybvení nezbytné pro vykonávání VV (stroje, přístroje, zřízení včetně jejich progrmového vybvení, doprvní prostředky, pěstitelské celky trvlých porostů pod.). 128b ř.: Údj je shodný s ř. sl.1 oddílu 127. Celkové vnitřní výdje (nákldy) n VV se beze zbytku rozepíší mezi fondy jednotlivých sektorů, které je finncují, do řádků ž, ř. = ř.09 + ř.10. ř.: Všechny firmy, orgnizce, veřejně prospěšné instituce jiné instituce, jejichž hlvní činností je tržní výrob zboží nebo služeb (jiných než vyšší vzdělání) pro prodej veřejnosti z ekonomicky význmnou cenu. Ptří sem tké neziskové instituce, sloužící těmto orgnizcím, pokud jsou převážně finncovány z jejich prostředků. ř.: Veřejné zdroje n VV jsou rozdělovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtových kpitol, dále z rozpočtů krjů. Ř. sl.2 oddílu 127 = ř. oddílu 128. ř.: Vlstní prostředky věnovné n VV. Tyto prostředky jsou tvořeny finnčními příjmy, kciemi, prodejem služeb mimo výzkum vývoj (popltky jednotlivých studentů, předpltné čsopisů, prodej sér, zemědělské produkce pod.). ř.: Sdružení, svzy, politické strny, ndce pod. uvedou celkové výdje (nákldy) n VV. Jsou to instituce, které nejsou primárně zloženy s cílem produkce zisku. ř.: Zdroje n VV ze zhrničí. ř.09: Zdroje n VV ze zhrničního podniktelského sektoru, zhrničních finnčních institucí zhrničních soukromých neziskových institucí. ř.10: Zdroje n VV ze zhrničních státních institucí nebo veřejných zhrničních orgnizcí včetně mezinárodních institucí. Jestliže jsou vnitřní výdje n VV hrzeny kombinovně jednk fondy vykonávjící jednotky (vlstními fondy) jednk fondy dlších jednotek ve stejném sektoru, uvede se součet těchto výdjů v jednom řádku, jehož sektor odpovídá sektoru, v němž je zřzen vykzující jednotk. Ve stejném řádku se uvedou i vnitřní výdje n VV v přípdě, že jsou hrzeny výhrdně vlstními fondy.

10 VTR 5- (b) str. 10/ Celkové vnitřní výdje (nákldy) z ř., sl.1 oddílu 127 vykonvtele výzkumu vývoje (vykzující jednotky) se specifikují v řádcích ž do oblstí chrkterizovných v úvodu těchto vysvětlivek. Součet údjů v řádcích + + ve sl. 1 = ř., sl. 1, oddílu 127. Součet údjů v řádcích + + ve sl. 2 = ř., sl. 1, oddílu V jednom z řádků tohoto oddílu se vyznčí kódem "1" pouze jediná vědní oblst, to t, ve které respondent převážně zbezpečuje výzkumné vývojové práce. ř.: Mtemtické počítčové vědy (pouze softwre), fyzikální, chemické biologické vědy, nuk o zemi příbuzné vědy životního prostředí. ř.: Stvební inženýrství, elektroinženýrství, elektronik (pouze hrdwre) osttní inženýrské vědy technologie (chemické, kosmonutické, strojní, potrvinářské, metlurgické, oděvní pod.). ř.: Zákldní medicín, klinická medicín, zdrvotní vědy dlší příbuzné disciplíny. ř.: Zemědělství, lesnictví, rybářství příbuzné vědy, veterinární lékřství. ř.: Psychologie, ekonomie, vzdělávání výcvik osttní sociální vědy (ntropologie, etnogrfie, demogrfie, zeměpis, řízení, právo, lingvistik, politické vědy, sociologie pod.). ř.: Historie, jzyky litertur, filozofie, umění, historie umění, náboženství pod. 290 Vnitřní výdje (nákldy) je třeb rozepst podle socioekonomických směrů výzkumných vývojových prcí do řádků ž 20. V řádku 19 je třeb uvést pouze minimální hodnotu. Toto třídění odpovídá ktegoriím NABS (Nomenkltur pro nlýzu srovnání vědeckých progrmů rozpočtů) s možností převodu do ktegorie OECD. Řádek tohoto oddílu obshuje v obou sloupcích stejné údje jko řádek v oddíle 127. Výzkumné vývojové práce zde jsou rozčleněny podle primárních cílů. Tm, kde jsou problémy s identifikováním primárního cíle finncovného výzkumu vývoje nebo tm, kde jsou rozdíly mezi "cílem" "obshem" progrmu nebo projektu, mohou být použity tyto 2 principy: ) Přímé odvození: Projekt, který existuje pouze pro technické potřeby dlšího progrmu, je přímo odvozen z hlvního progrmu měl by být tříděn s ním. b) Nepřímé odvození: Když výsledky výzkumu vývoje převzté z jednoho cíle byly přeprcovány n plikci jiného cíle, je to nepřímé odvození mělo by být uznáno z cíl, ke kterému je následující výzkum vývoj orientován. ř.: ř. = ř ž ž 20. ř.: Geologický průzkum minerálů, ropy zemního plynu, výzkum využití mořského dn, zemské kůry pláště, hydrologie, VV moří, oceánů tmosféry, VV v meteorologii (kromě prováděné stelitem). ř.: Tto skupin je rozdělen do tří podktegorií (ř. = ř. + + ). ř.: VV změřený n lepší bezpečnější doprvní systémy (kromě součástí městského plánování). ř.: VV ve všech telekomunikčních službách (kromě stelitů), dále VV v plánování orgnizci sítí. ř.: VV celkového plánování v městských venkovských oblstech, lepšího bydlení zlepšení společného prostředí (npř. umístění nemocnic, zvuková izolce, dodávky pitné vody pod.). ř.: Tto skupin je rozdělen do dvou podktegorií (ř. = ř. + 09). Zhrnuje obecný výzkum životního prostředí, ochrnu tmosféry klimtu, ochrnu okolního ovzduší, odpdní látky, ochrnu vodního prostředí, půdy spodních vod, redukci hluku vibrcí, ochrnu přírodních druhů nlezišť, ochrnu proti přírodním rizikům, proti rdioktivnímu záření pod. ř.: VV změřený n prevenci znečištění v těch činnostech, které ho mohou způsobit. ř.09: VV příčin, šíření ošetření znečištění jeho vlivu n člověk prostředí. ř.10: Progrmy VV změřené n ochrnu zlepšení lidského zdrví, tj. v oblsti výživy, záření používného pro lékřské účely, biochemické inženýrství, lékřské informce, frmkologie, epidemiologie pod. ř.11: Všechny činnosti VV v oblstech dodávky, výroby, uchování rozvodu všech druhů energie, kromě VV pohonu vozidel rket. ř.12: Veškerý VV prvotně změřený n tyto činnosti: zemědělství, lesnictví rybolov, dále npř. příslušné práce n chemikáliích mechnizci. ř.13: Progrmy VV, jejichž prvotním cílem je podpor vývoje odvětví. Ptří sem zejmén progrmy VV pro výrobní průmysl, le tké pro stvebnictví, velkoobchod, mloobchod, bnkovnictví, pojišťovnictví osttní komerční služby, průmysl obecně. ř.14: VV se vzthem k sociálním kulturním problémům, npř. sociální zbezpečení, sociální služby, kulturu (npř. muze), rekreci odpočinek, bezpečnost, prcovní vzthy, národní ekonomiku pod. ř.15: Veškerý civilní VV v oblsti vesmíru (zhrnuje stelitní techniku). ř.16: Veškerý VV finncovný Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy. ř.17: Část výzkumu n vysokých školách, která je bezprostředně spojen se vzděláváním n níž se podílejí studenti (prováděcí právní předpis). ř.18: Všechny částky nebo dotce, které jsou určeny k obecnému rozvoji znlostí ve VV. ř.19: Civilní výzkum, který nelze blíže specifikovt. ř.20: VV progrmy, které mjí především obrnné důvody, bez ohledu n jejich eventuelní civilní využití. Ptří sem jderný vesmírný VV prováděný pro obrnné účely. Nezhrnuje civilní VV finncovný Ministerstvem obrny, npř. v oblsti meteorologie nebo telekomunikcí. 427 ř. ž : Údje v oddíle 427 vyplňují zprvodjské jednotky, pokud ve vybrných oblstech prováděly výzkum vývoj, součet řádků +++ sl.1 sl.2 může být nižší než řádek sl.1 sl.2 oddílu 127 (podle činnosti zprvodjské jednotky). ř.: Výzkum vývoj související s informčními komunikčními technologiemi (ICT) je definován nejvhodněji oborem výrobku podle Stndrdní klsifikce produkce: SKP 30 Kncelářské stroje počítče; průmyslové služby práce SKP 31.3 Izolovné kbely vodiče, průmyslové práce SKP 32.1 Elektronky jiné elektronické součástky, jejich díly; průmyslové práce SKP 32.2 Rozhlsové televizní vysílče; přístroje pro telefonii telegrfii, jejich díly; průmyslové služby práce SKP 32.3 Rozhlsové televizní přijímče, přístroje n záznm reprodukci zvuku nebo obrzu podobná zřízení, jejich díly; průmyslové služby práce

11 VTR 5- (b) str. 11/12 SKP 33.2 Měřicí, kontrolní, zkušební, nvigční jiné přístroje zřízení, jejich díly; průmyslové služby práce SKP 33.3 Zřízení pro řízení průmyslových procesů, jejich díly, oprvy údržb SKP 64.2 Telekomunikční služby SKP 72 Služby v oblsti výpočetní techniky. ř.: Vývoj softwru, jestliže předstvuje vědecko-technologický pokrok. Příkldy VV: nové poučky lgoritmy počítčové vědy, nové nebo význmně změněné operční systémy, progrmovcí jzyky, plikční progrmy, vývoj internetové technologie pod. ř.: Definice OECD biotechnologie: používání vědy technologie n živé orgnismy jejich části, výrobky modely pro přeměnu živých i neživých mteriálů z účelem vytváření znlostí, zboží služeb. Několik příkldů (nevyčerpávjících): genomové inženýrství, VV DNA, genetické inženýrství, VV bílkovin, lipidů, hormonů, vkcín, biotechnologické procesy (npř. fermentce). ř.: Nové mteriály k použití mohou být nové pro trh nebo pro podnik. ř.: Nnotechnologie: existuje mnoho definic n mezinárodní úrovni, jsou to technologie zbývjící se nejmenšími částmi hmoty, s kterými je možné mnipulovt. Příkldy: nnoelektronik při vývoji trnzistorů, diod pod. pro minimlizci velikosti počítčů, optoelektronik - optoelektronické vlstnosti polovodičů, receptorové povrchy biosenzorů pro biologické systémy, nové mikroskopické techniky. Nnotechnologie mohou být interdisciplinární obory, mohou slučovt fyziku, informtiku, elektroniku, biologii, biotechnologie, chemii pod. 428 Celkový počet výzkumníků uvedený v řádku ve sloupcích 1 2 odd. 125 se beze zbytku rozepíše do jednotlivých věkových skupin v řádcích ž. Fyzické osoby (sloupce 1 2) se uvedou v celých číslech. Jsou to změstnnci zbývjící se koncepcí nebo tvorbou nových znlostí, výrobků, procesů, metod systémů, nebo tkové projekty řídí. Jde převážně o změstnnce zřzené do hlvní třídy 2 podskupiny 1237 Klsifikce změstnání (KZAM.R). 429 Celkový počet výzkumníků uvedený v řádku ve sloupcích 1 2 oddílu 125 se rozepíše do jednotlivých řádků podle občnství. Součet ř. ž 11, sl. 2 = údji ř., sl. 1 oddílu 125. Součet ř. ž 11, sl. 3 = údji v ř., sl. 2 oddílu 125. Fyzické osoby (sloupce 2 3) se uvedou v celých číslech. Jsou to změstnnci zbývjící se koncepcí nebo tvorbou nových znlostí, výrobků, procesů, metod systémů, nebo tkové projekty řídí. Jde převážně o změstnnce zřzené do hlvní třídy 2 podskupiny 1237 Klsifikce změstnání (KZAM.R). Název země se uvede mximálně n 24 znků. sl. 1 ř. ž 11: Klsifikce zemí (CZ - GEONOM) je k dispozici n internetových stránkách (v levém sloupci Klsifikce). 430 ř.: Celkové vnitřní výdje (nákldy) výzkumu vývoje (vykzující jednotky) z ř. ve sl. 1 odd. 127 se rozepíší do řádků ž 10 podle kódů odvětvové klsifikce pro zřzení výzkumné vývojové činnosti uvedené ve vysvětlivkách. Součet ř. ž 10 ve sl. 2 = údji n ř., sl. 1 odd Součet ř. ž 10 ve sl. 3 = údji n ř., sl. 1 odd V řádcích budou tedy uvedeny jednotlivé činnosti ve výzkumu vývoji, které zprvodjská jednotk vykonává s tím, že ve sl.1 budou uvedeny kódy těchto činností (podle připojené klsifikce) ve sl.2 3 budou u jednotlivých činností uvedeny vnitřní výdje n VV, to celkem (ve sl.2) z toho neinvestiční výdje [nákldy] (ve sl.3). Číselník krjů CZ0 Hl. m. Prh CZ2 Královéhrdecký krj CZ0 Středočeský krj CZ3 Prdubický krj CZ1 Jihočeský krj CZ1 Vysočin CZ2 Plzeňský krj CZ2 Jihomorvský krj CZ1 Krlovrský krj CZ1 Olomoucký krj CZ2 Ústecký krj CZ2 Zlínský krj CZ1 Liberecký krj CZ0 Morvskoslezský krj

12 VTR 5- (b) str. 12/12 Pokyn pro vyplnění záhlví výkzu: kždé prcoviště uvede číselný kód odvětví, v kterém provádí převážně výzkum vývoj. Prcoviště, která nemohou určit jediné odvětví výzkumu vývoje nebo provádějí výzkum vývoj pro více odvětví, uvedou kód Výzkum vývoj. Pro vyplnění oddílu 430 pltí pokyny u něj uvedené. Kód odvětvové klsifikce pro zřzení výzkumné vývojové činnosti: Kód VV Název odvětví Zemědělství, lesnictví rybolov 10 Těžb nerostných surovin Zprcovtelský průmysl: Výrob potrvinářských výrobků nápojů Výrob tbákových výrobků Výrob textilií textilních výrobků Výrob oděvů, zprcování brvení kožešin Činění úprv usní, výrob bršnářských sedlářských výrobků obuvi Zprcování dřev, výrob dřevřských, korkových, proutěných slměných výrobků kromě nábytku Výrob vlákniny, ppíru výrobků z ppíru Vydvtelství, tisk rozmnožování nhrných nosičů Výrob koksu jderných pliv (bez ) Rfinérské zprcování ropy Výrob chemických látek, příprvků chemických vláken bez výroby léčiv (bez ) Výrob léčiv, chemických látek, rostlinných příprvků dlších prostředků pro zdrvotnické účely Výrob pryžových plstových výrobků Výrob osttních nekovových minerálních výrobků Výrob želez, oceli jejich jiné hutní zprcování jejich odlévání Výrob hutní zprcování neželezných kovů jejich odlévání, slévárenství Výrob kovových konstrukcí kovodělných výrobků (kromě strojů zřízení) Výrob oprvy strojů zřízení jinde neuvedených (bez , ž ) Výrob oprvy motorů turbín kromě motorů pro letdl, utomobily motocykly Výrob oprvy zemědělských lesnických strojů Výrob oprvy obráběcích tvářecích strojů Výrob oprvy osttních účelových strojů Výrob oprvy zbrní munice Výrob kncelářských strojů počítčů Výrob elektromotorů, generátorů trnsformátorů Výrob elektrických rozvodných, řídicích spíncích zřízení Výrob izolovných vodičů kbelů Výrob kumulátorů, primárních článků bterií Výrob svítidel elektrických zdrojů světl Výrob elektrických zřízení jinde neuvedených Výrob elektronek jiných elektronických součástek Výrob rozhlsových televizních vysílčů přístrojů pro drátovou telefonii telegrfii Výrob rozhlsových televizních přijímčů, přístrojů n záznm reprodukci zvuku nebo obrzu Výrob zdrvotnických přístrojů zřízení, chirurgických ortopedických pomůcek Výrob měřicích, kontrolních, zkušebních, nvigčních jiných přístrojů zřízení kromě Výrob zřízení pro řízení průmyslových procesů Výrob optických fotogrfických přístrojů zřízení Výrob čsoměrných přístrojů Výrob motorových vozidel (kromě motocyklů), výrob přívěsů návěsů Stvb oprvy lodí člunů Výrob oprvy železničních trmvjových lokomotiv vozového prku Výrob oprvy letdel kosmických lodí Výrob motocyklů, jízdních kol invlidních vozíků Výrob oprvy jiných doprvních prostředků zřízení Výrob nábytku Výrob klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, her hrček Výrob bižuterie, krtáčnických výrobků, zpíndel, deštníků, slunečníků, dětských kočárků pod Recyklce druhotných surovin 4001 Výrob rozvod elektřiny, plynu vody Stvebnictví Služby: 5002 Obchod; oprvy motorových vozidel výrobků pro osobní potřebu pro domácnost (bez ) Velkoobchod s počítči, počítčovým periferním zřízením softwrem Velkoobchod s osttními elektronickými součástkmi zřízením Ubytování strvování 6004 Doprv, skldování spoje bez telekomunikcí (bez ) Telekomunikce 65 Finnční zprostředkování včetně pojišťovnictví penzijního finncování Činnosti v oblsti nemovitostí Pronájem strojů přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu domácnost (bez ) Pronájem kncelářských strojů zřízení včetně počítčů Činnosti v oblsti výpočetní techniky (bez ) Publikování, dodávky pordenství v oblsti softwru Výzkum vývoj Právní účetní činnosti, reklmní činnosti osttní podniktelské činnosti (bez ) Architektonické inženýrské činnosti, technické zkoušky nlýzy Veřejná správ obrn; povinné sociální zbezpečení Vzdělávání Zdrvotní sociální péče; veterinární činnosti 9000 Osttní veřejné, sociální osobní služby, npř. rekreční, kulturní sportovní činnosti

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji VTR 5- (b) Registrováno ČSÚ ČV 00/4 ze dne 8. 9.23 IKF 324 z rok 24 (pro vládní sektor, vysokoškolský sektor fkultní nemocnice) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

Roční výkaz o výzkumu a vývoji Roční výkz o výzkumu vývoji VTR 5- () Registrováno ČSÚ ČV 00/4 ze dne 8. 9.3 IKF 34 z rok 4 (pro podniktelský soukromý neziskový sektor) Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 4. Podle

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument)

ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument) Krjská knihovn Frntišk Brtoše obdržel dne. 4. 3 poštou žádost o informce podle zákon č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informcím. KKFB žádosti vyhověl informce odesll poštou n dresu ždtele. Dotz: Žádost

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g)

A101 Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny 08A101 A102. Příloha ÚNP 4-01 (g) IČO Příloh ÚNP 4-0 (g) A0 Počet změstnnců, odprcovné plcené hodiny A0 Průměrný evidenční počet změstnnců ve fyzických osobách 0 změstnnci s krtší prcovní dobou Průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený

Více

Výkaz o úplných nákladech práce

Výkaz o úplných nákladech práce Výkz o úplných nákldech práce z 2007 ÚNP 4-(b) Registrováno ČSÚ ČV 28/07 ze dne 3. 7.20 IKF 4207 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n 2007. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Čtvrtletní výkaz pojišťoven

Čtvrtletní výkaz pojišťoven Čtvrtletní výkz pojišťoven Poj 3- Registrováno ČSÚ ČV 5/ ze dne 2. 7.20 IKF 270 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS

DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS Vymezení výzkumu a vývoje Základní vymezení VaV vychází z 2 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje (č. 130/2002 Sb.), kde se VaV obecně rozumí systematická tvůrčí práce

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv za rok 2006 EP 5-01 Registrováno ČSÚ ČV 119/06 ze dne 30. 6.2005 IKF 460006 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2006. Podle

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci.

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci. Otázk: Mrketingový informční systém Předmět: Ekonomie Přidl(): Jeniicek Z nglického slov mrket neboli trh koncovky -ing, která v ngličtině vyjdřuje děj, pohyb, kci. Je to systém vytvořený z účelem shromžďování,

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Otisk podcího rzítk finnčního úřdu ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 1 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 2 7 7 1 8 7 0 1 Ochodní firm

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1. 12. 2014 v Kč

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stvoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2015.s. ( v celých tisících Kč

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 R. Matějka, V. Doležalová Tisková konference, ČSÚ Praha, 7. září 2015 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Postavení průmyslu v ekonomice

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne: oboru 1) Název oboru 1) Omezeno na (kódy CZ-NACE) 2) 1 1 Zemědělství myslivost, lesnictví, rybolov a lov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 8 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník Střední odborná škol Střední odborné učiliště Jindřichův Hrdec Školní vzdělávcí progrm 36 67 H/01 Zedník Zkrácené studium - 1 - OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 10 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více