Príloha 2.1 Technická správa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príloha 2.1 Technická správa"

Transkript

1 Technická správa

2 Textová časť Dôvod stavby V bode B železničnej trate A-B sa navrhuje vybudovať železničnú stanicu s ohľadom na potrebu realizácie dopravnej a prepravnej obslužnosti predmetného územia. Stred železničnej stanice sa bude nachádzať v žkm 1, dvojkoľajnej železničnej trate. V časti 2 zadania Železničné staviteľstvo 1 je vyriešená konštrukcia koľajiska ľavého zhlavia železničnej stanice. Koľaje v železničnej stanici (obr ) V železničnej stanici je 5 koľají. Hlavné koľaje (č. 1 a 2) sú prechádzané maximálnou rýchlosťou V 1 = 100 km/h, resp. V 2 = 100 km/h. Parametre ostatných dopravných koľají (č. 3, 4, 5) vyhovujú maximálnej rýchlosti: V 3 = 50 km/h, V 4 = 60 km/h, V 5 = 40 km/h. Vzdialenosť osí koľají č. 1 a 2 je d S = 5,000 m. Úprava prechodu vzdialenosti osí koľají v šírej trati (d T = 4,100 m) na vzdialenosť osí koľají v železničnej stanici je navrhnutá dvomi protismernými oblúkmi s veľkými polomermi bez prevýšenia a bez prechodníc s medziľahlou priamou koľajou v koľaji č. 2 (prílohy č. 2.4 a 2.5) od žkm 1, do žkm 1, Vzdialenosť osí koľají č. 1 a 3 je d 13 = 10,000 m, č. 3 a 5 je d 35 = 5,000 m, č. 2 a 4 je d 24 = 10,000 m. Medzi koľajami č. 1 a 3 a medzi koľajami č. 2 a 4 sa predpokladá vybudovanie nástupíšť s mimoúrovňovým prístupom. Obr Dispozičná schéma novostavby koľajiska zhlavia železničnej stanice Časť 2: Návrh zhlavia železničnej stanice 1

3 Konštrukcia koľajového zhlavia (príloha č. 2.4) V zhlaví železničnej stanice sa nachádza 7 výhybiek so železničným zvrškom tvaru 49 E1 na betónových podvaloch (tab ). Tab Zoznam výhybiek v konštrukcii zhlavia železničnej stanice Na výhybky smerovo nadväzujú kružnicové oblúky bez prevýšenia a bez prechodníc (tab ). Tab Zoznam smerových oblúkov v konštrukcii zhlavia železničnej stanice Železničný zvršok a spodok (príloha č. 2.6) Všetky výhybky a konštrukcie koľaje majú konštrukciu železničného zvršku tvaru 49 E1 na betónových podvaloch. Koľajové lôžko z hrubého drveného kameniva fr. 32/63 mm má hrúbku pod ložnou plochou podvalu h k = 0,35 m (koľaje č. 1 a 2), resp. 0,30 m (koľaje č. 3, 4 a 5). Svahy koľajového lôžka sú vyspádované v sklone 1 : 1,25. Konštrukcia podvalového podložia v železničnej stanici je predbežne navrhnutá ako typ č. 3 s vrstvou drveného štrku fr. 0/32 mm hrúbky h p = 0,30 m (koľaje č. 1 a 2), resp. 0,25 m (koľaje č. 3, 4 a 5) a s geotextíliou s hmotnosťou 400 g/m 2. Zemná pláň je urovnaná do priečneho sklonu 5 % a zhutnená. Zemná pláň je vyspádovaná do pozdĺžnych trativodov. 2 Časť 2: Návrh zhlavia železničnej stanice

4 Výpočtová časť Výpočet parametrov výhybky č. 7 Výhybka č. 7 v základnom tvare 1:7,5-190-I - je transformovaná na oblúkovú obojstrannú výhybku tak, aby v jednej vetve (smerujúcej do koľaje č. 3) vyhovovala pre jazdu vlakov rýchlosťou 50 km/h a v druhej vetve (smerujúcej do koľaje č. 5) pre jazdu vlakov rýchlosťou 40 km/h. Vytyčovacie prvky jednoduchej výhybky 1:7,5-190-I: t v7 = 12,611 m (vzdialenosť ZV 7 od BO 7 ), t v7 = 16,009 m (vzdialenosť BO 7 od KVH 7, resp. od KVO 7 ), v7 = 8,4385 g (uhol vo výhybke č. 7). V v72 = 50 km/h, traťová rýchlosť vo vetve výhybky, ktorá smeruje do koľaje č. 5, r minv72 r v72 v72 v71 r v71 minimálny polomer oblúka bez prevýšenia a bez prechodnice v koľajovom vetvení pre rýchlosť V = 50 km/h r minv72 = 0,118.V 2 v72 = 0, = 295 m, navrhovaný polomer oblúka vetvy výhybky smerujúcej do koľaje č. 3 r v72 = 500 m, vrcholový uhol dotyčnicového polygónu pre oblúk vetvy výhybky smerujúcej do koľaje č. 3 tg( v72 /2) = t v7 /r v72 v72 = 2.arctg(t v7 /r v72 ) = 2.arctg(12,611/500,000) = 3,2107 g vrcholový uhol dotyčnicového polygónu pre oblúk vetvy výhybky smerujúcej do koľaje č. 5 v71 = v7 - v72 = 8,4385 3,2107 = 5,2278 g vypočítaný polomer oblúka vetvy výhybky smerujúcej do koľaje č. 5 r v71 = t v7 / tg( v71 /2) = 12,611/tg(5,2278/2) = 306,970 m r minv71 minimálny polomer oblúka bez prevýšenia a bez prechodnice v koľajovom vetvení pre rýchlosť V = 40 km/h r minv71 = 0,118.V 2 v71 = 0, = 189 m, r v71 > r minv71 parametre navrhovaná transformovanej výhybky 1:7, I vyhovujú zapojeniu do konštrukcie zhlavia železničnej stanice s ohľadom na požadovanú maximálnu rýchlosť. Časť 2: Návrh zhlavia železničnej stanice 3

5 Výpočet vytyčovacích parametrov smerových oblúkov Oblúk č. 3.1 V 31 = 50 km/h, traťová rýchlosť v koľaji, v ktorej sa oblúk nachádza koľaj č. 3, r min31 minimálny polomer oblúka bez prevýšenia a bez prechodnice v koľajovom vetvení r min31 = 0,118.V 2 31 = 0, = 295 m, r 31 polomer oblúka č. 3.1 navrhnutý v riešení koľajiska r 31 = m, 31 vrcholový uhol dotyčnicového polygónu pre oblúk č = v5 - v72 = 7,0447 3,2107 = 3,8340 g, t 31 dĺžka dotyčnice oblúka č. 3.1 t 31 = r 31.tg( 31 /2) = 1000.tg(3,8340/2) = 30,121 m, z 31 odsadenie vrcholového bodu od stredu oblúka č. 3.1 z 31 = r 31 /cos( 31 /2) - r 31 = 1000/cos(3,8340/2) = 0,454 m, d O31 dĺžka oblúka č. 3.1 d O31 = r 31.arc 31 = 1000.(.3,8340/200 g ) = 60,224 m. Oblúk č. 4.1 V 41 = 60 km/h, traťová rýchlosť v koľaji, v ktorej sa oblúk nachádza koľaj č. 4, r min41 minimálny polomer oblúka bez prevýšenia a bez prechodnice v koľajovom vetvení r min41 = 0,118.V 2 41 = 0, = 425 m, r 41 polomer oblúka č. 4.1 navrhnutý v riešení koľajiska r 41 = m, 41 vrcholový uhol dotyčnicového polygónu pre oblúk č = v6 = 5,2929 g, t 41 dĺžka dotyčnice oblúka č. 4.1 t 41 = r 41.tg( 41 /2) = 1000.tg(5,2929/2) = 41,595 m, z 41 odsadenie vrcholového bodu od stredu oblúka č. 4.1 z 41 = r 41 /cos( 41 /2) r 41 = 1000/cos(5,2929/2) = 0,865 m, d O41 dĺžka oblúka č. 4.1 d O41 = r 41.arc 41 = 1000.(.5,2929/200 g ) = 83,141 m. 4 Časť 2: Návrh zhlavia železničnej stanice

6 Oblúk č. 5.1 V 51 = 40 km/h, traťová rýchlosť v koľaji, v ktorej sa oblúk nachádza koľaj č. 5, r min51 minimálny polomer oblúka bez prevýšenia a bez prechodnice v koľajovom vetvení r min51 = 0,118.V 2 51 = 0, = 189 m, r 51 polomer oblúka č. 5.1 navrhnutý v riešení koľajiska r 51 = 380 m, 51 vrcholový uhol dotyčnicového polygónu pre oblúk č = v5 + v71 = 7, ,2278 = 12,2725 g, t 51 dĺžka dotyčnice oblúka č. 5.1 t 51 = r 51.tg( 51 /2) = 380.tg(12,2725/2) = 36,741 m, z 51 odsadenie vrcholového bodu od stredu oblúka č. 5.1 z 51 = r 51 /cos( 51 /2) r 51 = 380/cos(12,2725/2) = 1,772 m, d O51 dĺžka oblúka č. 5.1 d O51 = r 51.arc 51 = 380.(.12,2725/200 g ) = 73,255 m. Zoznam príloh Príloha č. 2.1 Technická správa Príloha č. 2.2 Vytyčovací výkres koľajiska zhlavia železničnej stanice, M 1:500 Príloha č. 2.3 Výpočet súradníc podrobných bodov pre vytýčenie polohy koľajiska zhlavia železničnej stanice Príloha č. 2.4 Vytyčovací výkres úpravy prechodu vzdialenosti osí hlavných koľají v šírej trati a v železničnej stanici, M 1:250 Príloha č. 2.5 Výpočet parametrov úpravy prechodu vzdialenosti osí hlavných koľají v šírej trati a v železničnej stanici Príloha č. 2.6 Charakteristický priečny rez koľajiskom zhlavia železničnej stanice v žkm 1, , M 1:50 Časť 2: Návrh zhlavia železničnej stanice 5

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Prievidza sa nachádza hneď vedľa autobusovej stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by

Více

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilina 2011

Více

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA cvičení z předmětu 12MKDP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

Výpočet. vytyčovacích prvkov a staničenia zloženého oblúka s krajnými prechodnicami a s medziľahlou prechodnicou

Výpočet. vytyčovacích prvkov a staničenia zloženého oblúka s krajnými prechodnicami a s medziľahlou prechodnicou Výpoče vyyčovacích prvkov a saničenia zoženého obúka s krajnýi prechodnicai a s edziľahou prechodnicou Príoha. Výpoče vyyčovacích prvkov a saničenia zoženého obúka Vsupné údaje pooer obúka č. : r = 00

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63 POROTHERM Parametre únosnosti stropu sú uvedené v tabuľkách pre konkrétne kombinácie stropu podľa osovej vzdialenosti nosníkov a podľa hrúbky betónovej dosky (hrúbka betónu nad stropnými vložkami). V tabuľkách

Více

Kvalitatívne požiadavky na podložie a konštrukčné vrstvy navrhovanej vozovky

Kvalitatívne požiadavky na podložie a konštrukčné vrstvy navrhovanej vozovky Kvalitatívne požiadavky na podložie a konštrukčné vrstvy navrhovanej vozovky Podložie TP 3/2009, STN 73 6133, TKP 2 Požiadavky na podložie Požiadavky na vlastnosti zemín na stavbu zemného telesa - v hornej

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ Vrstevnice = čára spojující body terénu se nadmořskou výškou stejnou Interval vrstevnic (ekvidistance) = výškový rozdíl mezi vrstevnicemi Spádnice = čára udávající průběh spádu

Více

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

Polohopis, výškopis a projektová dokumentácia lesnej protipožiarnej cesty č.6 v lokalite Dolný Lieskov, miestna časť Tŕstie

Polohopis, výškopis a projektová dokumentácia lesnej protipožiarnej cesty č.6 v lokalite Dolný Lieskov, miestna časť Tŕstie 130003-01 Polohopis, výškopis a projektová dokumentácia lesnej protipožiarnej cesty č.6 strana 1 Polohopis, výškopis a projektová dokumentácia lesnej protipožiarnej cesty č.6 v lokalite Dolný Lieskov,

Více

SAMOHYBNÝ STROJ NA ZEMNÉ PRÁCE SZP - 750

SAMOHYBNÝ STROJ NA ZEMNÉ PRÁCE SZP - 750 SAMOHYBNÝ STROJ NA ZEMNÉ PRÁCE SZP - 750 POPIS STROJA prác : Samohybný stroj na zemné práce SZP-750 je určený na vykonávanie nasledovných očistenie, rozšírenie a prehĺbenie priekop; vytváranie nových priekop

Více

Mezipřímé (nejen) v kolejových spojeních a rozvětveních

Mezipřímé (nejen) v kolejových spojeních a rozvětveních Mezipřímé (nejen) v kolejových spojeních a rozvětveních 1. Přechodová kolejnice Délka: - v hlavní koleji dl. 12,5 m - v ostatních kolejích 10,0 m - ve staničním zhlaví nejméně 4,0 m Vzdálenost přechodového

Více

VÝKAZ VÝMER. aktualizovaný. Práce a dodávky HSV. Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy

VÝKAZ VÝMER. aktualizovaný. Práce a dodávky HSV. Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy VÝKAZ VÝMER aktualizovaný JKSO: 2112 Dátum: 14. 3. 2011 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 2725 JKSO: KS: Objednávateľ: Obec Mojš Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 12 1. strana 1. Motorovým vozidlom sa rozumie a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom, b) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla,

Více

Klinová gumová podložka pod pätu koľajnice

Klinová gumová podložka pod pätu koľajnice žel. zvršok Klinová gumová podložka pod pätu koľajnice PDM S49 K 1. Úvodné ustanovenia Týmto povoľovacím listom je daný súhlas na dodávku a zabudovanie Klinových gumových podložiek pod pätu koľajnice ",

Více

IČO NÁZOV ORGANIZÁCIE:... Dop 6-01 železničná doprava. pre TEVRŽ. staršie ako 15 rokov

IČO NÁZOV ORGANIZÁCIE:... Dop 6-01 železničná doprava. pre TEVRŽ. staršie ako 15 rokov IČO NÁZOV ORGANIZÁCIE:... Dop 6-01 železničná doprava 67. RUŠNE, MOTOROVÉ VOZNE I. r. Počet Výkonnosť spolu z toho (v tis. kw) Uveďte len dopravné prostriedky, ktoré vlastníte a majú pridelenú VKM (vlastník

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Platné legislatívne predpisy upravujúce vytyčovanie hraníc pozemkov Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a

Více

Slovní zásoba: Ž e l e z n i c e / Slovná zásoba: Ž e l e z n i c a

Slovní zásoba: Ž e l e z n i c e / Slovná zásoba: Ž e l e z n i c a Slovní zásoba: Ž e l e z n i c e / Slovná zásoba: Ž e l e z n i c a tématické řazení Vozový park vlaková jednotka s naklápěcími skříněmi typ typová řada elektrický, nebo motorový vůz vlaková jednotka vložený

Více

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY cvičení z předmětu 12PKD úvodní informace Projektování kolejové dopravy (12PKD) cvičení Ing. Vojtěch Novotný

Více

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 10 bar Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD. KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD. 107 0 TRAŤOVÉ STROJE 1. Úvod, konštrukcia koľaje, pevné trakčné zariadenia, požiadavky na TS, rozdelenie TS. 2. Stroje pre montáž

Více

Všeobecné požiadavky na výrobu DPS

Všeobecné požiadavky na výrobu DPS Číslo: 2093VSM Verzia: 160801 Systém / produkt: Výroba systémov MIREL Názov: Všeobecné požiadavky na výrobu DPS Ďalšie zdrojové a pripojené súbory: 1 Súbor Opis Listy / Pripojenie 2 3 Zoznam verzií dokumentu:

Více

SO 01: ŠPORTOVÉ IHRISKO

SO 01: ŠPORTOVÉ IHRISKO SO 01: ŠPORTOVÉ IHRISKO (Technická správa) Obsah: 1. Návrh kompozičného a architektonického riešenia 2. Kapacity záujmového územia 3. Požiadavky na prevádzku a údržbu 4. Napojenie na iné stavebné objekty

Více

Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry, 5. etapa inžinierske konštrukcie

Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry, 5. etapa inžinierske konštrukcie Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry, 5. etapa inžinierske konštrukcie Ing. Karol Dobosz, Ing. Vladimír Piták, Ing. Peter Vyšlan, REMING CONSULT a.s.

Více

Inžinierske siete. Cestné stavby

Inžinierske siete. Cestné stavby Inžinierske siete - majú veľký význam pre národné hospodárstvo - slúžia hlavne ako tranzit materiálov a výrobkov - k inžinierskym sieťam patria:1. cestné stavby 2. železničné stavby 3. mosty 4. podzemné

Více

Obaľovačka kameniva Višňové

Obaľovačka kameniva Višňové Obaľovačka kameniva Višňové Názov aktivity/akcie: Obaľovačka kameniva Višňové Dátum konania: 12.4. 2016 Počet zúčastnených žiakov: 26 Miesto konania: Zodpovedný učiteľ: Cieľ: Višňové Ing. Katarína Ilčíková,

Více

Všeobecné pokyny VŠEOBECNÉ POKYNY

Všeobecné pokyny VŠEOBECNÉ POKYNY 2 Piktogramy VŠEOBECNÉ POKYNY Poučenie, ako používať cestovný poriadok Na vyhľadanie určitého vlakového spojenia sa použije najprv mapa alebo zoznam staníc. Čísla uvedené na mape, alebo v zozname staníc

Více

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Ing. arch. PASTIRAN Ján, Považská 8, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Správa k návrhu Obstarávateľ : Obec Matejovce nad Hornádom Spracovateľ : Ing. arch. Pastiran Ján 1 Marec 2009 OBSAH

Více

Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko. Výkopové práce

Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko. Výkopové práce Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko Výkopové práce 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 3 Výkopové práce...3 3.1 Výkop pre uloženie kábla...3 3.2 Ochranné pásma...3 4 Výkopy pre uloženie vedení...4 4.1

Více

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Stavebná fakulta Katedra stavebných konštrukcií a mostov DIPLOMOVÁ PRÁCA TECHNICKÁ SPRÁVA 2005 Tatiana MEĽOVÁ ÚVOD Úlohou diplomovej práce je návrh železničného mosta ponad

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda 1 Obsah Tady bude obsah 2 1. Úvod 1.1 Zásady pro vypracování Železniční stanice Studenec leží na trati

Více

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková Zadání: Vypracujte projekt pro výstavbu komunikace S 9,5/60 v prostoru Louky v katastrálním území Nové Městečko Přílohy: 1) Technická zpráva 2)

Více

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA Vážení cestujúci, z dôvodu predĺženia výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Ladce Púchov (), Púchov - Považská Bystrica () a Považská

Více

BETÓNOVÁ DLAŽBA katalóg

BETÓNOVÁ DLAŽBA katalóg BETÓNOVÁ DLAŽBA katalóg Farebné odtiene zámkovej dlažby ZÁKLADNÉ FAREBNÉ ODTIENE červená piesková žltá zelená hnedá grafitová COLOR MIX Možnosť objednať si farebnú kombináciu dlažby. žltá - hnedá grafitová

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 31 1. strana 1. Vodičom sa rozumie a) osoba, ktorá vedie vozidlo, b) osoba, ktorá vedie najmä motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na

Více

Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc.

Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc. Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc. Michal Dorčík Aktuálne problémy deľba prepravnej práce nedostupnosť terminálov a

Více

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2015/2016 úvodní informace Železniční tratě a stanice (12ZTS) cvičení Ing.

Více

BETÓNOVÁ DLAŽBA katalóg

BETÓNOVÁ DLAŽBA katalóg BETÓNOVÁ DLAŽBA katalóg Farebné odtiene zámkovej dlažby ZÁKLADNÉ FAREBNÉ ODTIENE červená piesková hnedá grafitová COLOR MIX Možnosť objednať si farebnú kombináciu dlažby. piesková - hnedá grafitová - sivá

Více

Základné údaje o lokalite

Základné údaje o lokalite BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REKONSTRUKCE SEVERNÍHO ZHLAVÍ ŽST. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REKONSTRUKCE SEVERNÍHO ZHLAVÍ ŽST. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3 Limita funkcie y 2 2 1 1 2 1 y 2 2 1 lim 3 1 1 Čo rozumieme pod blížiť sa? Porovnanie funkcií y 2 2 1 1 y 2 1 2 2 1 lim 3 1 1 1-1+ Limita funkcie lim f b a Ak ku každému číslu, eistuje také okolie bodu

Více

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Pavol Meško, PhD. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. Ing. Peter Šulko, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. Ing. Lumír Pečený

Více

INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy

INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy Jednou z kľúčových úloh pri riešení hydrologických a hydromelioračných problémov je určenie infiltračnej (vsakovacej) schopnosti pôdy. Táto vlastnosť je jedným z rozhodujúcich

Více

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN Váţení cestujúci, VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN z dôvodu výlukovej činnosti správcu ţelezničnej dopravnej cesty (ŢSR) na trati prichádza v dňochod11. mája 19. júna 2015k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK.

Více

a.s. MALÁ MECHANIZÁCIA Hydraulický zdvihák HZ 12/8 Zariadenie na prepravu a výmenu koľajníc ZPK-56 Nákladné nádražie Martin 8 Slovakia

a.s. MALÁ MECHANIZÁCIA Hydraulický zdvihák HZ 12/8 Zariadenie na prepravu a výmenu koľajníc ZPK-56 Nákladné nádražie Martin 8 Slovakia MALÁ MECHANIZÁCIA Hydraulický zdvihák HZ 12/8 Hydraulický zdvihák HZ 12/8 je určený predovšetkým na zdvíhanie a smerovú úpravu koľajového roštu pri drobných opravách železničných tratí. Bočnými pätkami

Více

NAVRHOVANÁ ZMENA A DOPLNOK. ÚPN obce GELACHOV

NAVRHOVANÁ ZMENA A DOPLNOK. ÚPN obce GELACHOV NAVRHOVANÁ ZMENA A DOPLNOK ÚPN obce GELACHOV stavba : časť : Cyklistický chodník POPRAD STARÝ SMOKOVEC II. etapa GERLACHOV TATRANSKÁ POLIANKA obstarávateľ : Mesto POPRAD, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,

Více

MS-LINE POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE LÍNIE OLEJAR

MS-LINE POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE LÍNIE OLEJAR MS-LINE POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE LÍNIE MS-LINE Individuálne povrchové hmatové vodiace línie /vodiace pásy/ Popis produktu Individuálne povrchové hmatové vodiace línie /hmatové vodiace pásy/ v tvare pozdĺžnych

Více

P o v o ľ o v a c í l i s t PL 08/05 E

P o v o ľ o v a c í l i s t PL 08/05 E 1. Úvodné ustanovenia Osvetľovacie sklopné stožiare typovej rady DT/pV sa používajú ako podpery svietidiel pre osvetľovanie vonkajších priestorov, ako sú miestne komunikácie, miestne priestory s vylúčením

Více

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

1. LABORATÓRNE CVIČENIE MENO: ROČNÍK A TRIEDA: 1. LABORATÓRNE CVIČENIE ROVNOMERNÝ POHYB - ZÁVISLOSŤ POLOHY OD ČASU Cieľ: Naučiť sa pracovať so senzorom polohy a ako sú rôzne druhy pohybu prezentované na grafe závislosti polohy

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Obsah. Prístroje pre železnice Stožiarové rozvodnice H 1 Betónová bloková transformovňa BBT 1 a BBT 3 H 3

Obsah. Prístroje pre železnice Stožiarové rozvodnice H 1 Betónová bloková transformovňa BBT 1 a BBT 3 H 3 Obsah Prístroje pre železnice Stožiarové rozvodnice H 1 Betónová bloková transformovňa BBT 1 a BBT 3 H 3 Poznámky Stožiarové rozvodnice Všeobecne Stožiarové železničné rozvodnice plastové SŽRP slúžia k

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

Súbor úloh z matematiky

Súbor úloh z matematiky Súbor úloh z matematiky 01. Vyber číslo, ktoré má na mieste stoviek nulu. Zapíš ho do rámčeka. 4 278 3 560 9 078 1 409 02. Ktoré číslo má byť na číselnej osi na obrázku pod machuľou? 558 566 574 03. Doplň

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Microsoft Project CVIČENIE 6 1

Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Príprava na realizáciu samostatného projektu Študenti sa rozdelia do 4-členných skupín (a menej členov). Jedna skupina = jedno zadanie = jedna téma. V zápočtovom týždni (alebo

Více

JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164.

JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164. JUNIOR 630 ilustračný obrázok 112 700 62 000 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 kwh/m 2 720 m 38 dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia malá možnosť osadenia objektu na menšie stavebné parcely

Více

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Ing. Ján Šimun, Konferencia Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,

Více

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 01. Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. 57x12=684 684+11=695 Skúška: 695:12=57 95 11 01. 6 9 5 02. V sude je 1,5 hektolitra dažďovej

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou.

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou. INŠTRUKCIE: Samostatný hárok pre riešenie úloh (hárok pre odpovede) Nezabudnite vyplniť všetky údaje (meno a priezvisko, škola, e-mail atď.). Testy Na vyriešenie otázok máte 4 minút. Správna je vždy len

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Prostorová poloha koleje

Prostorová poloha koleje Prostorová poloha koleje Zajištění. Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

PROTOKOL O SKÚŠKE FIRES-MP NUNS

PROTOKOL O SKÚŠKE FIRES-MP NUNS PROTOKOL O SKÚŠKE FIRES-MP-016-07-NUNS Cementotrieskové dosky CETRIS hr. 8 mm - akustické Cementotrieskové dosky CETRIS hr. 10 mm - akustické Toto je elektronická verzia protokolu o skúške, ktorá bola

Více

ČB Y X Z1 Z2 Popis šachta

ČB Y X Z1 Z2 Popis šachta Modul PROFIL Rev 2013-12-18 Modul Profil umožňuje vytvoriť pozdĺžny profil terénu. Kresbu profilu je možné tlačiť alebo exportovať tak, ako každú inú kresbu vytvorenú programom Geoplot. Profil je vytváraný

Více

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 9-1 7 základných nástrojov MK Kontrolná tabuľka (kontrolný list) Histogram Diagram príčin

Více

REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00

REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : júl 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 VA - 7 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Teória grafov. Stromy a kostry 1. časť

Teória grafov. Stromy a kostry 1. časť Teória grafov Stromy a kostry 1. časť Definícia: Graf G=(V, E) nazývame strom, ak neobsahuje kružnicu ako podgraf Definícia Strom T=(V, E T ) nazývame koreňový strom ak máme v ňom pevne vybraný vybraný

Více

Ekonomické ukazovatele na rok 2012/2013 (cvičné ceny PSRŽT v )

Ekonomické ukazovatele na rok 2012/2013 (cvičné ceny PSRŽT v ) Ekonomické ukazovatele na rok 2012/2013 (cvičné ceny PSRŽT v ) časť b: PREVÁDZKOVÉ SÚBORY Názov položky Merná jednotka Jednotková cena 1. Zabezpečovacie zariadenie km 179 260 2. Oznamovacie zariadenie

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov.

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Nitra, november 2007 2 OBSAH : 1. Oblasť použitia... 2 2. Popis... 2 3. Postup montáže...

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

ŽSR, ELEKTRIFIKÁCIA A OPTIMALIZÁCIA TRATE LEOPOLDOV NITRA - ŠURANY

ŽSR, ELEKTRIFIKÁCIA A OPTIMALIZÁCIA TRATE LEOPOLDOV NITRA - ŠURANY ŽSR, ELEKTRIFIKÁCIA A OPTIMALIZÁCIA TRATE LEOPOLDOV NITRA - ŠURANY ZÁVEREČNÉ STANOVISKO (Číslo 2608/2015-3.4/ml) vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

Více

EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu)

EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu) Strana 1 z 6 EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu) Prenos výsledkov z našich laboratórií k Vám lekárom je v dnešnej dobe zabezpečený nielen

Více

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13 OBSAH L J Kompendium informací o LCS...12 1.1 Úvod... 1.2 Součásti LCS... 12 1.3 Lesní cesty... 1.4 Dělení lesních cest... 13 1.4.1 Dělení podle probíhající části dopravního procesu...13 1.4.2 Dělení dle

Více

F. Sanácia vlhkého muriva

F. Sanácia vlhkého muriva F. Sanácia vlhkého muriva F.2. Sanácia vlhkosti podpivničeného muriva 34 F.1.1. Zvislé murivo Pred sanáciou muriva sa prevedie osekanie starej omietky a všetkých nesúdržných častí. Na takto pripravený

Více

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém Projekčné podklady Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém aurostep VSL S 250 T, aurostep VSL S 250 F Základná charakteristika: Systém aurostep sa dodáva v prevedení drainback systém. Jedná sa o beztlakové

Více

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 Kč. 21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 577 Kč

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 Kč. 21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 577 Kč 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 677 Kč položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 858 Kč položka

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Premeňte a doplňte správne jednotky : a) 18 dm = m d) 5 m = 50... 195 l = m e) m 15 dm =...l c) 5,6 hl = dm f) 756 l = 7,56.... Vypočítajte : 1 1 1 a) + 1 0,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

Teória vozidiel. Vypruženie vozidiel, kmitavý pohyb vozidiel

Teória vozidiel. Vypruženie vozidiel, kmitavý pohyb vozidiel Teória vozidiel Vypruženie vozidiel, kmitavý pohyb vozidiel Použitie vypruženia Cestné, koľajové, pásové vozidlá Tlmenie nárazov, vibrácií Zabezpečuje maximálne možné pohodlie jazdy U niektorých strojoch

Více

Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície

Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície uzatvorené medzi SIRS Development, a.s. so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina IČO: 36 751 804 DIČ: IČ DPH: zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Více

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6 Strana 1 z 6 OBSAH 1. Charakteristika územia výstavby 1.1 Zhodnotenie staveniska 1.2 Údaje o prieskumoch 1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 1.4 Príprava územia pre výstavbu 2. Celkové urbanistické,

Více

DAEMWOOL - Konštrukčný príklad. Súčiastka Strop v podkroví Konštrukcia z drevených rámov, nezávesná, suchá

DAEMWOOL - Konštrukčný príklad. Súčiastka Strop v podkroví Konštrukcia z drevených rámov, nezávesná, suchá Súčiastka Strop v podkroví Konštrukcia z drevených rámov, nezávesná, suchá Drevotrieska Stropný rám smrekový Úsporné debnenie smrekové Návod na zabudovanie Strop v podkroví (izolácia medzi nosnou konštrukciou)

Více

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method)

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) na riešenie úloh celočíselného lineárneho programovania Úloha plánovania výroby s nedeliteľnosťami Podnikateľ vyrába a predáva zemiakové lupienky a hranolčeky

Více

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 7 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016 Popis: Tento dokument je určený

Více

Nerezové. sprchové žľaby. benefity žľabov:

Nerezové. sprchové žľaby. benefity žľabov: Nerezové sprchové žľaby benefity žľabov: Kvalitné dielenské spracovanie nerez hrúbky 1,5 a 2 mm Nerezový bezúdržbový sifón s možnosťou čistenia, s dvojitou zápachovou uzávierkou, s prietokom 60 l/min a

Více

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke  Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje Vybavenie strelnice Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke www.worldarchery.org. Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje Prečo sa robí kontrola strelnice? Musíme zabezpečiť aby všetky

Více

Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : Dodávateľ: Dátum:

Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : Dodávateľ: Dátum: Odberateľ: Mesto Ilava Spracoval: Ing. Jozef Ďurech Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : 8211972 Dodávateľ: Dátum: 21.06.2015 Stavba :Lávka ponad Podhradský potok pri PF 53, Ilava - Rekonštrukcia Objekt

Více

Myš v bludisku. Stopár. Robotická súťaž Voľná jazda. Sumo zápas. Informácie prebraté z

Myš v bludisku. Stopár. Robotická súťaž  Voľná jazda. Sumo zápas. Informácie prebraté z Istrobot 2008 Myš v bludisku Stopár Robotická súťaž www.robotika.sk Voľná jazda Sumo zápas Stopár Sledovanie čiernej čiary v čo najkratšom čase Podproblémy: Ako obísť tehlu Ako prejsť cez tmavý tunel Ako

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Betonové pražce a pevná jízdní dráha

Betonové pražce a pevná jízdní dráha Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 06.

Více

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2 ZÁVESOVÁ TECHNIKA MONTÁŽNE NOSNÍKY Montážne nosníky sa používajú na montáž potrubných a vzduchotechnických rozvodov a elektromontážnych trás Nosníky sú vyrobené z galvanicky pozinkovanej ocele a sú určené

Více