Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná"

Transkript

1 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné precvičovanie Zahrajme sa abeceda vyskúšajme sa doplňovačka tredová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami stredovo súmerné precvičovanie Záver 3 Čím sa vyznačujú ú súmerné tieto obrázky? Zistite, či je ľudská tvár súmerná Zistili sme veci okolo nás môžu byť súmerné motýľ,... sú veci, ktoré nie sú súmerné ľudská tvár,... vieme preložiť priamku, ktorá znázorňuje čiaru, podľa ktorej sú predmety súmerné

2 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Osová súmernosť zrkadlenie to, čo je na jednej strane, musí byť aj na strane druhej vodná hladina vodná hladina zrkadlo zrkadlo, vodná hladina os o o Určenie osovej Osová súmernosť je určená priamkou osou o Osová súmernosť je zobrazenie, ktoré bodu priradí bod tak, že o a,o =,o Zobrazujeme bod v osovej o Zapisujeme: O(o): -> Čítame: bod je obrazom bodu v osovej podľa osi o alebo v osovej podľa osi o sa bod zobrazí do bodu o Úloha Je daná os o a B. Zobraz úsečku B v osovej podľa osi o. Čo platí o veľkosti B? Zapíšeme: O(o): B -> B B B = B Veľkosť originálu o a jeho obrazu sú rovnaké Zistenie Osová súmernosť je zhodné zobrazenie, pretože zachováva dĺžky úsečiek B = B 10 B

3 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Úloha Narysuj úsečku CD a priamku p, C p. Zobraz úsečku CD v osovej podľa priamky p. Čo vieš povedať o obraze bodu C? Bod C a C splývajú prečo? Takéto body sa nazývajú C C D D samodružné body zobrazenia p 13 Zistenie Bod, ktorý sa zobrazí sám do seba nazývame samodružný bod zobrazenia Zapisujeme: O(o): -> ( je samodružný) Vlastnosti samodružných bodov osovej : ležia na osi je ich nekonečne veľa tvoria os 14 Úloha Je daná priamka o a ľubovoľný BC. Priamka o a BC nemajú spoločný žiaden bod. C Zobraz BC v osovej podľa priamky o. C B o B 15 Zistenie k chceme zobraziť celý útvar, musíme po jednom zobrazovať jeho vrcholy. Nezabudni! Hneď ako vrchol (bod) prenesieš, označ ho príslušným písmenom. Inak sa ti môže stať, že v spleti čiar sa pomýliš Úlohy 1) Zobraz obdĺžnik BCD podľa jeho uhlopriečky C. 2) Zobraz kružnicu k(;4cm) podľa jej sečnice 3) Zobraz CT podľa výšky v a 4) Narysuj ľubovoľný päťuholník MTIK. Zobraz ho podľa a) osi MK b) osi XY, X - stred KM, Y - stred IT c) osi o, ktorá s päťuholníkom nemá spoločný žiaden bod Pri všetkých úlohách označ samodružné body. Nezabudni na zápis Zápis: O(C): BCD -> B CD Body a C sú samodružné, pretože ležia na osi a 4b 4c

4 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Zápis: O(XY): k(,4cm) -> k (,4cm) Zápis: O(v a ): CT -> C T Zápis: O(MK): MTIK -> M T I K Body X a Y sú samodružné, pretože ležia na osi k Y k Body a P sú samodružné, pretože ležia na osi Body M a K sú samodružné, pretože ležia na osi X Zápis: O(XY): MTIK -> M T I K Body X a Y sú samodružné, pretože ležia na osi Zápis: O(o): MTIK -> M T I K amodružné body tento útvar nemá, pretože os s päťuholníkom nemá spoločný bod Osovo súmerné Čo je zaujímavé na týchto obrázkoch?

5 Základné osovo súmerné Základné osovo súmerné Základné osovo súmerné Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Základné osovo súmerné Základné osovo súmerné Osovo súmerné, ktoré sa zobrazia samé do seba (dve zhodné polovice) vieme ich preložiť na polovicu tak, že obe časti sú úplne rovnaké vieme u nich nájsť ich os rovnostranný rovnostranný rovnostranný obdĺžnik (štvorec) 28 Koľko je všetkých riešení? 29 Čo vieme povedať o štvorci? 30 5

6 Základné osovo súmerné Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Základné osovo súmerné Základné geometrické v osovej bod rovnostranný obdĺžnik (štvorec) pravidelný päť-(n)-uholník 31 rovnostranný obdĺžnik (štvorec) pravidelný n-uholník urči a zapamätaj si, koľko osí súmerností majú tieto ktoré ďalšie osovo súmerné poznáš? 32 štvorec 33 Je tento obrázok súmerný? je súmerný, ale nie podľa osi neviem nájsť os Určenie stredovej tredová súmernosť je určená bodom stredom tredová súmernosť je zobrazenie, ktoré bodu priradí bod tak, že Zobrazujeme bod v stredovej je súmerný podľa stredu a =

7 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Zapisujeme: (): -> Čítame: Bod je obrazom bodu v stredovej podľa stredu alebo v stredovej podľa stredu sa bod zobrazí do bodu 37 Úloha Je daný bod a B. Zobraz úsečku B v stredovej podľa stredu. Čo platí o úsečkách B a B? Zapíšeme: (): B -> B B Veľkosť originálu a jeho obrazu sú rovnaké B = B B Obraz úsečky je rovnobežný s jej vzorom B B 38 Zistenie tredová súmernosť je zhodné zobrazenie, pretože zachováva dĺžky úsečiek B = B tredová súmernosť zachováva aj rovnobežnosť B B 39 Úloha Narysuj úsečku CD. Zobraz túto úsečku v stredovej podľa bodu C. Čo vieš povedať o obraze bodu C? Bod C a C splývajú prečo? ko sa nazýva tento bod? D C = C C D Zistenie Bod, ktorý sa zobrazí sám do seba nazývame samodružný bod zobrazenia Zapisujeme: (): -> ( je samodružný) tredová súmernosť má jeden samodružný bod stred Úloha Je daný bod a ľubovoľný BC. Bod leží mimo a Zobraz BC v stredovej podľa bodu C. B B C 42 7

8 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Zistenie k chceme zobraziť celý útvar, musíme po jednom zobrazovať jeho vrcholy. Nezabudni! Hneď ako vrchol (bod) prenesieš, označ ho príslušným písmenom. Inak sa ti môže stať, že v spleti čiar sa pomýliš Úlohy 1) Zobraz obdĺžnik BCD podľa stredu jeho uhlopriečok 2) Zobraz kružnicu k(;4cm) podľa ľubovoľného bodu bodu na kružnici 3) Zobraz YR podľa jeho ťažiska. 4) Narysuj ľubovoľný päťuholník MTIK. Zobraz ho podľa a) bodu mimo päťuholníka b) bodu T c) priesečníka priamok K a MI Pri všetkých úlohách označ samodružné body. Nezabudni na zápis Zápis: (): BCD -> CDB a 4b 4c Zápis: (X): k(,r) -> k (,r) Zápis: (T): YR -> YR Zápis: (C): MTIK -> M T I K

9 Základné stredovo súmerné Základné stredovo súmerné Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Základné stredovo súmerné Zápis: (T): MTIK -> M TI K Zápis: (P): MTIK -> M T I K tredovo súmerné, ktoré sa zobrazia samé do seba vieme u nich nájsť ich stred z osovo súmerných základných útvarov vyber tie, ktoré sú aj stredovo súmerné vzor obraz obraz obraz obraz štvorec (obdĺžnik) D X C vzor obraz vzor 52 vzor vzor 53 X B 54 9

10 Základné stredovo súmerné Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ E X Základné stredovo súmerné Základné geometrické v stredovej štvorec (obdĺžnik) šesťuholník F X B C D štvorec (obdĺžnik) šesťuholník kde sa nachádza stred týchto útvarov? ktoré ďalšie stredovo súmerné poznáš? Je (ľubovoľný,, rovnostranný) stredovo súmerný? Prečo? bod štvorec V nasledujúcej úlohe roztrieďte písmená: -len osovo súmerné -len stredovo súmerné -osovo aj stredovo súmerné -nesúmerné 58 beceda J R L U X V G O E P N T C Y B I H W M F D K Z osovo súmerné stredovo súmerné nesúmerné 59 osou kolmicou na úsečku Osová súmernosť je určená... ľubovoľnou priamkou 60 10

11 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Pri zobrazovaní bodu v osovej používam stredovo a osovo súmerný nie je súmerný ani stredovo ani osovo štvorec, obdĺžnik,, iba pravítko s ryskou uhlomer a pravítko s ryskou Šesťuholník je útvar... rovnostranný,, tredovo súmerné sú... pravítko s ryskou a kružidlo 61 stredovo súmerný osovo súmerný 62,, pravidelný šesťuholník 63,,, päťuholník Osovo súmerné sú... obdĺžnik, pravidelný šesťuholník obdĺžnik, päťuholník CD C D k O(o): CD -> C D, potom platí: CD C D a CD = C D CD = C D bod H sa nezobrazuje bod H je samodružný bod je to osová súmernosť k (H): FGH -> F G H, tak platí: bod H je samodružný bod a je to stredová súmernosť

12 Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ Zobrazím štvorec KRUH v osovej podľa jeho uhlopriečky KU. právny zápis tejto je: O(o): KRUH ->K R U H O(KU): KRUH ->K R U H (KU): KRUH ->KR UH 67 Osová súmernosť - zhrnutie Zápis: O(o): -> O(o): CD -> C D zhodné zobrazenie B = B samodružné body ležia na osi, je ich nekonečne veľa, ich obraz je zhodný s pôvodným bodom ak chcem zobraziť ľubovoľný rovinný útvar, musím zobraziť každý vrchol útvaru osovo súmerný útvar je ten, ktorému viem nájsť os tak, že sa zobrazí sám do seba 68 tredová súmernosť - zhrnutie Zápis: (): -> (): CD -> C D zhodné zobrazenie B = B ; B B samodružný bod je len jeden a to stred ak chcem zobraziť ľubovoľný rovinný útvar, musím zobraziť každý vrchol útvaru stredovo súmerný útvar je ten, ktorému viem nájsť stred tak, že sa zobrazí sám do seba 69 Všade okolo seba nájdeš veľa predmetov, ktoré sú súmerné. kús určiť os alebo stred. Veľa zdaru

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno.

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno. Kružnica alebo kruh Aký je rozdiel medzi kružnicou a kruhom si vysvetlíme na kolese auta. Celé koleso je z tohto pohľadu kruh. Pneumatika je obvod celého kolesa obvod kruhu a obvod kruhu nazývame inak

Více

1. ZÁKLADNÉ VZORCE, POUČKY A VLASTNOSTI ÚTVAROV MATEMATIKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

1. ZÁKLADNÉ VZORCE, POUČKY A VLASTNOSTI ÚTVAROV MATEMATIKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 1. ZÁKLADNÉ VZORCE, POUČKY A VLASTNOSTI ÚTVAROV MATEMATIKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ROZDELENIE ČÍSEL : Reálne ( 4; -2,85; log7; 8 ) Racionálne Iracionálne (2; -6,2; 5,33; 7/8) (3;-log5; 15 ) Celé Necelé (zlomky,

Více

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 01. Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. 57x12=684 684+11=695 Skúška: 695:12=57 95 11 01. 6 9 5 02. V sude je 1,5 hektolitra dažďovej

Více

MATEMATICKA OLYMPIADA

MATEMATICKA OLYMPIADA SK MTEMTIK OLYMPI 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z8 1. Martin má na papieri napísané päťciferné číslo s piatimi rôznymi ciframi a nasledujúcimi vlastnosťami: škrtnutím druhej

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Test z matematiky na prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného štúdia

Test z matematiky na prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného štúdia Test z matematiky na prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2014/2015 Skupina A Kód žiaka: dátum: 12. máj 2014 1. Barborka si kupuje v obchode pečivo za centov, dva jogurty

Více

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3 Limita funkcie y 2 2 1 1 2 1 y 2 2 1 lim 3 1 1 Čo rozumieme pod blížiť sa? Porovnanie funkcií y 2 2 1 1 y 2 1 2 2 1 lim 3 1 1 1-1+ Limita funkcie lim f b a Ak ku každému číslu, eistuje také okolie bodu

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Súbor úloh z matematiky

Súbor úloh z matematiky Súbor úloh z matematiky 01. Vyber číslo, ktoré má na mieste stoviek nulu. Zapíš ho do rámčeka. 4 278 3 560 9 078 1 409 02. Ktoré číslo má byť na číselnej osi na obrázku pod machuľou? 558 566 574 03. Doplň

Více

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia Opatrenie:. Premena tradičnej škol na modernú Gmnázium Jozefa Gregora Tajovského Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia V tomto tete sa budeme zaoberat najskôr grafickým znázornením riešenia sústav

Více

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ SHODNÁ ZOBRAZENÍ

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ SHODNÁ ZOBRAZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MTEMTIK DRUHÝ Mgr. Tomáš MŇÁK 21. června 2012 Název zpracovaného celku: SHODNÁ ZORZENÍ V ROVINĚ Teoretická část GEOMETRICKÁ ZORZENÍ V ROVINĚ Zobrazení Z v rovině je předpis,

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou.

Želáme Vám veľa úspechov a naďalej veľkú zábavu s matematikou. INŠTRUKCIE: Samostatný hárok pre riešenie úloh (hárok pre odpovede) Nezabudnite vyplniť všetky údaje (meno a priezvisko, škola, e-mail atď.). Testy Na vyriešenie otázok máte 4 minút. Správna je vždy len

Více

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu 7.1 Návrhové zobrazenie dotazu Ovládanie návrhového zobrazenia, ktoré je jedným z možností zobrazenia dotazu, je nevyhnutné pri tvorbe zložitejších dotazov, pretože v ňom môžeme definovať akýkoľvek dotaz

Více

ZOBRAZOVANIE NA VÝKRESOCH - ZÁKLADY PREMIETANIA

ZOBRAZOVANIE NA VÝKRESOCH - ZÁKLADY PREMIETANIA ZOBRAZOVANIE NA VÝKRESOCH - ZÁKLADY PREMIETANIA Pri kolmom premietaní môžeme zvoliť šesť smerov premietania, ale ich priemety nemajú rovnakú dôležitosť: A. hlavné priemety v smere: N - pohľad z predu (nárys),

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

TEÓRIA FARIEB, FAREBNÉ MODELY

TEÓRIA FARIEB, FAREBNÉ MODELY Predmet Spracovanie obrazu a textu 1 TEÓRIA FARIEB, FAREBNÉ MODELY Farebná hĺbka - každý obrázok sa skladá z určitého počtu obrazových bodov. Každý obrázok musí mať toľko bodov, aby pri požadovanej veľkosti

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST Počet bodov Podpis 1 Podpis 2 I. ČASŤ TEST 1. Jedna strana trojuholníka meria 4cm a druhá 7cm. Ktoré z uvedených čísel môže byť obvodom tohto trojuholníka?

Více

Základní geometrické tvary

Základní geometrické tvary Základní geometrické tvary č. 37 Matematika 1. Narýsuj bod A. 2. Narýsuj přímku b. 3. Narýsuj přímku, která je dána body AB. AB 4. Narýsuj polopřímku CD. CD 5. Narýsuj úsečku AB. 6. Doplň. Rýsujeme v rovině.

Více

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov Naformátuj to pre samoukov PREDHOVOR Publikácia je praktickou príručkou pre každého, kto hľadá jednoduché a ucelené vysvetlenie MS Word z oblasti formátovania dokumentu. Príručka obsahuje jednoduché a

Více

Vytvorenie bootovacieho CD

Vytvorenie bootovacieho CD Vytvorenie bootovacieho CD Obnova Image pomocou bootovacieho CD Image for Linux Je to program, ktorý je kompatibilný s C-Image zálohovaním zakomponovaným v C-Monitor klientovi. Vznikajúce využitie má pri

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Rovnice přímky vypsané příklady. Parametrické vyjádření přímky

Rovnice přímky vypsané příklady. Parametrické vyjádření přímky Rovnice přímky vypsané příklady Zdroj: Vše kromě příkladu 3.4: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/diplomky/jan_koncel/rovina.php?kapitola=parametrickevyjadre ni Příklady 3.5 a 3.7-1 a 3: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/diplomky/jan_koncel/rovina.php?kapitola=obecnarovnice

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB = BA pozitivně definitní

Více

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013 Pokus (Lapitková et al., 2010, s. 30) Úloha: Zisti a porovnaj správanie vzduchu a vody v injekčných striekačkách, ak v nich zväčšíme priestor. Pomôcky: 2 injekčné striekačky s objemom 200 ml, hadička na

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Funkce 1) Zakreslete body K, L a M do souřadného systému Oxy, jsou-li dány jejich souřadnice: K[-3;0]; L[0;-2]; M[4;3].

Funkce 1) Zakreslete body K, L a M do souřadného systému Oxy, jsou-li dány jejich souřadnice: K[-3;0]; L[0;-2]; M[4;3]. Téma 4: (převody jednotek, funkce, konstrukční úlohy, osová a středová souměrnost) Převody jednotek 1) Kolik gramů je pět třetin z 2,1 kilogramu? a) 1 260 g b) 3 500 g c) 17 000 g d) 700 g 2) Přednáška

Více

ZÁKLADNÍ PLANIMETRICKÉ POJMY

ZÁKLADNÍ PLANIMETRICKÉ POJMY ZÁKLADNÍ PLANIMETRICKÉ POJMY Základní geometrické pojmy jsou bod, přímka a rovina. Geometrie je chápána jako část matematiky, která se zabývá studiem geometrických útvarů v rovině. Body určujeme jako průsečíky

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Premeňte a doplňte správne jednotky : a) 18 dm = m d) 5 m = 50... 195 l = m e) m 15 dm =...l c) 5,6 hl = dm f) 756 l = 7,56.... Vypočítajte : 1 1 1 a) + 1 0,

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

Teória grafov. Stromy a kostry 1. časť

Teória grafov. Stromy a kostry 1. časť Teória grafov Stromy a kostry 1. časť Definícia: Graf G=(V, E) nazývame strom, ak neobsahuje kružnicu ako podgraf Definícia Strom T=(V, E T ) nazývame koreňový strom ak máme v ňom pevne vybraný vybraný

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV Táto časť sa venuje metódam štatistického výskumu súboru, pri ktorých sa zaoberáme jednotlivými štatistickými znakmi samostatne, bez toho, žeby sme

Více

7. Relácia ekvivalencie a rozklad množiny

7. Relácia ekvivalencie a rozklad množiny 7 Relácia ekvivalencie a rozklad množiny V tejto časti sa budeme venovať špeciálnemu typu binárnych relácií na množine - reláciám ekvivalencie a ich súvisu s rozkladom množiny Relácia ekvivalencie na množine

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

Ako postupovať pri vyplňovaní formulára.

Ako postupovať pri vyplňovaní formulára. Ako postupovať pri vyplňovaní formulára. Formulár je dostupný v dvoch verziách a to pre kancelárske balíky Microsoft Office a Open Office. Spôsob vypĺňania formulára sa príliš neodlišuje od bežného písania

Více

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63 POROTHERM Parametre únosnosti stropu sú uvedené v tabuľkách pre konkrétne kombinácie stropu podľa osovej vzdialenosti nosníkov a podľa hrúbky betónovej dosky (hrúbka betónu nad stropnými vložkami). V tabuľkách

Více

ANOTACE VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ IV/ 2 SADA č. 2, PL č. 36

ANOTACE VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ IV/ 2 SADA č. 2, PL č. 36 ANOTACE VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ IV/ 2 SADA č. 2, PL č. 36 Název školy Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.21110

Více

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine Nevypisujte! Úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu Body Nevypisujte! Interný kód Prijímacia skúška z matematiky do I. ročníka osemročného gymnázia dňa 14.

Více

P L A N I M E T R I E

P L A N I M E T R I E M T E M T I K P L N I M E T R I E rovinná geometrie Základní planimetrické pojmy od - značí se velkými tiskacími písmeny, např.,,. P, Q. Přímka - značí se malými písmeny, např. a, b, p, q nebo pomocí bodů

Více

GEOMETRIE. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

GEOMETRIE. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti GEOMETRIE pracovní sešit pro 6. ročník Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci projektu

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody

Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody Vo svojej Elektronickej pobočke odteraz vidíte nielen svoj stav účtu od roku 2009, ale máte aj možnosť preddavky 1 na poistné alebo dlh zaplatiť

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ 7. 5. 0 Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Je každé zobrazení v rovině takové, že pro libovolné body roviny

Více

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

1. LABORATÓRNE CVIČENIE MENO: ROČNÍK A TRIEDA: 1. LABORATÓRNE CVIČENIE ROVNOMERNÝ POHYB - ZÁVISLOSŤ POLOHY OD ČASU Cieľ: Naučiť sa pracovať so senzorom polohy a ako sú rôzne druhy pohybu prezentované na grafe závislosti polohy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová Financované Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU: 1/12 PLANIMETRIE Základní pojmy: Shodnost, podobnost trojúhelníků Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení shodná zobrazení Středový a obvodový úhel Obsahy a obvody rovinných obrazců 1.

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia: Obsah: Rozdelenie škôl Zariadenia dodané v rámci projektu Typy zapojenia zariadení Služby poskytovane na ASA Školská sieť EDU Rozdelenie škôl Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: 1. 2. školy ktoré

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Shodné zobrazení v rovině

Shodné zobrazení v rovině Gymnázium Cheb Shodné zobrazení v rovině seminární práce Cheb, 2007 Lojza Tran Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma: Shodné zobrazení v rovině vypracoval zcela sám za použití pramenů

Více

TEÓRIA. Matematické dôkazy - Opíšte základné druhy dôkazov - priamy, nepriamy, sporom a dokumentujte ich príkladmi.

TEÓRIA. Matematické dôkazy - Opíšte základné druhy dôkazov - priamy, nepriamy, sporom a dokumentujte ich príkladmi. TEÓRIA Množiny a operácie s nimi - Vysvetlite pojmy: množina, prvky množiny, podmnožina, prienik, zjednotenie, rozdiel a doplnok množín, Vennove diagramy, disjunktné množiny, konečná a nekonečná množina,

Více

Vytvorenie účtovnej knihy

Vytvorenie účtovnej knihy Cvičenie 3: MS Office Excel 2007 Účtovná kniha 1 Vytvorenie účtovnej knihy Následne si precvičíte: ako nastaviť formát zobrazovania údajov, ako vykonať výpočty zo zadaných údajov a ako vytvoriť graf. 1.

Více

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke  Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje Vybavenie strelnice Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke www.worldarchery.org. Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje Prečo sa robí kontrola strelnice? Musíme zabezpečiť aby všetky

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Základy algoritmizácie a programovania

Základy algoritmizácie a programovania Základy algoritmizácie a programovania Pojem algoritmu Algoritmus základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky.

Více

D.Viewer2 Používateľská príručka

D.Viewer2 Používateľská príručka D.Viewer2 Používateľská príručka Obsah 1. Úvod... 3 2. Inštalácia... 4 Inštalačné predpoklady... 4 3. Práca s aplikáciou... 8 3.1. Práca s podpísanou zložkou... 9 3.2. Menu aplikácie... 11 2 1. Úvod D.Viewer2

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

MATEMATICKA OLYMPIADA

MATEMATICKA OLYMPIADA SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z9 1. Pán Vlk čakal na zastávke pred školou na autobus. Z okna počul slová učiteľa: Aký povrch môže mať pravidelný

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky.

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky. Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky a hry I. triedy Vypracovali: Mgr. Erika Podoláková Oľga Kádárová Grafomotorika Slovenský jazyk

Více

15. Príkazy vetvenia

15. Príkazy vetvenia Príkaz vetvenia je zložený riadiaci príkaz. Používame ho vtedy, keď potrebujeme, aby sa určitý príkaz alebo príkazy vykonal/vykonali iba vtedy, keď je splnená nejaká podmienka. V programe sa vykoná iba

Více

Operačná analýza 2-12

Operačná analýza 2-12 Operačná analýza 2-12 Teória zásob Úvod Zásoby - skladovaný substrát- predmety, ktoré sú v procese výroby uschované na neskoršiu spotrebu. História 1888 - hľadanie optimálnej výšky peňažných zásob v peňažnom

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuk prostřednictvím ICT Číslo a název šablon klíčové aktivit III/2 Inovace a zkvalitnění výuk prostřednictvím

Více

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava MAIS Verejný portál - kalendárny rozvrh Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS APZ Bratislava Rozvrhy nájdete pod URL: https://89.173.153.100/maisportal/ Na úvodnej obrazovke kliknite

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Súradnice bodov na priamke a v rovine

Súradnice bodov na priamke a v rovine Analytická geometria lineárnych útvarov Za zakladateľa analytickej geometrie je považovaný René Descartes, ktorý publikoval základné metódy analytickej geometrie v roku 637. Analytická geometria skúma

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou Pri tvorbe edukačných materiálov, nielen digitálnej povahy je mnohokrát potrebné dodatočne upraviť vybraný obrazový materiál. Najjednoduchším spôsobom je pouţiť program Microsoft Office Picture Manager.

Více

Test z matematiky. Príprava na T5-2017

Test z matematiky. Príprava na T5-2017 Test z matematiky E-testovanie T5-2017 Príprava na T5-2017 01. Pokladníčka Eva vybrala z trezoru bankovky a mince. Koľko eur vybrala z trezoru? Z trezoru vybrala eur. 02. Pán Hladký si zakódoval trezor.

Více

ČB Y X Z1 Z2 Popis šachta

ČB Y X Z1 Z2 Popis šachta Modul PROFIL Rev 2013-12-18 Modul Profil umožňuje vytvoriť pozdĺžny profil terénu. Kresbu profilu je možné tlačiť alebo exportovať tak, ako každú inú kresbu vytvorenú programom Geoplot. Profil je vytváraný

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015 UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Technické kreslenie cvičenie I. ročník Normalizácia v technickom kreslení

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

PLANIMETRIE úvodní pojmy

PLANIMETRIE úvodní pojmy PLANIMETRIE úvodní pojmy Je část geometrie zabývající se studiem geometrických útvarů v rovině. Základními stavebními kameny v rovině budou bod a přímka. 1) Přímka a její části Dvěma různými body lze vést

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více