Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, Trmice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice"

Transkript

1 ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: Ústí nad Labem Fax: Internet: VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 41/24, 4 Trmice Zhotovitel: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby Na Okraji 11, 96 Ústí nad Labem PhDr. Stanislav Kunc, CSc PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Výzkumný úkol: Provedení měření reflektorů pozičních světel SL, stanovení rozložení světelného toku vzhledem k rozptylu světla

2 1. Teoretický rozbor úkolu Výrobcem byl zadán úkol provést měření reflektorů pozičních světel vyrobených dle výkresu Ftv /1. Toto měření bylo provedeno za účelem stanovení světelných parametrů. Pomocí přípravku byla provedena měření v definované vzdálenosti v různých úhlech vzhledem k ose reflektoru, proveden přepočet světelného toku z důvodu stanovení jeho rozložení vzhledem k rozptylu. 2. Metodika měření Měření bylo provedeno pomocí luxmetru UNITEST 934 8, jehož sonda byla umístěna na pohyblivé části přípravku. Tato část umožňuje pohyb sondy po kružnici o poloměru 1m se středem v ose světelného zdroje. Je tak možné zjišťovat hodnoty v různých úhlech vzhledem k ose reflektoru ve vodorovné rovině. Měření byla provedena v intervalu 2 v rozmezí - 5, pro větší úhly není měření potřeba provádět z důvodu zastínění světelného zdroje okrajem reflektoru, případně rámečku světla. K měření byly dodány 3 ks reflektorů, světelný zdroj 24V/5W. Označení reflektorů: A1, A2, A3 reflektor sonda Obr.1 Schematické uspořádání měření Obr.2 Vlastní reflektor

3 3. Výsledky měření V tabulce 1 jsou uvedené hodnoty pro jednotlivé reflektory s ohledem na od osy reflektoru a levou či pravou stranu. Následují průměrné hodnoty nejprve pro levé a pravé strany odděleně i dohromady. Tyto hodnoty jsou dále graficky zpracovány na obr A1-P A2-P A3-P A1-L A2-L A3-L průměrné hodnoty pravá strana A-P průměrné hodnoty levá strana A-L průměrné hodnoty pravá i levá strana A Tab.1 Naměřené hodnoty Pravá strana A1-P A2-P A3-P Obr.3 Hodnoty pravá strana

4 Levá strana A1-L A2-L A3-L Obr.4 Hodnoty levá strana Pravá strana - průměrné hodnoty A-P Obr.5 Hodnoty pravá strana průměr

5 Levá strana - průměrné hodnoty A-L Obr.6 Hodnoty levá strana průměr průměrné hodnoty L+P A Obr.7 Hodnoty průměr

6 4. Rozložení světelného toku Vycházíme z předpokladu, že reflektorová odrazná plocha je rotačního charakteru. Rozložení vzhledem k úhlu od osy reflektoru bude v prostoru stejné jako rozložení ve vodorovné rovině. Světlo dopadající na kulovou plochu o poloměru 1m je vyjádřeno světelným tokem jako součin střední hodnoty a plochy kulového pásu v odpovídajících mezích úhlů od osy reflektoru. Plocha kulového pásu S = 2.π.r 2.(cos α 1 cos α 2 ) (1) r poloměr kulové plochy α 1, α 2 vymezující úhly Světelný tok Φ = S.E s (2) S plocha příslušného kulového pásu střední hodnota E s Střední hodnota pro každý kulový pás odpovídá naměřené hodnotě pro jednotlivé úhly α v rozmezí - 5, úhly vymezující pás jsou α 1, α 2. α E - A α 1 α 2 rad α 1 rad α 2 cos α 1 cos α 2 r (m) s (m2) tok procenta 123 1, , ,96 1,1776, ,17453,5236,99985, ,765 9,3633 2, ,5236,87266,99863, ,153 18,1542 5, ,87266,122173,99619, , ,9686 7, ,122173,1578,99255, ,352 27,7246 8, ,1578,191986,98769, ,388 27,9595 8, ,191986,226893,98163, ,456 27,327 8, ,226893,261799,97437, ,536 25,9536 7, ,261799,29676,96593,9563 1,645 23,2232 6, ,29676,331613,9563, , ,4843 5, ,331613,366519,94552, ,751 15,3269 4, ,366519,41426,93358,925 1, ,2413 3, ,41426,436332,925,9631 1,892 1,1245 3, , ,436332,471239,9631,8911 1,9614 8,9571 2, , ,471239,56145,8911, ,1296 8,1511 2, ,56145,54152,87462, ,1966 7, , , ,54152,575959,85717, , , , , ,575959,61865,83867, , , , , ,61865,645772,81915, , , , , ,645772,68678,79864, ,1352 6,5261 1, , ,68678,715585,77715, ,1497 6, , , ,715585,75492,75471, , ,5548 1, , ,75492,785398,73135,7711 1, ,6174 1, , ,785398,8235,7711,682 1, , , , ,8235,855211,682,6566 1, ,794 2, ,855211,89118,6566, ,168 6,7215 2,18 Tab.2 Procentuální rozložení světelného toku reflektory A

7 6. Závěry Z uvedených hodnot a rozložení světelného toku lze předpokládat následující skutečnosti: Pro reflektor který nerozptyluje světlo se předpokládá, že 1% světelného toku vyzařuje do prostoru odpovídajícímu válci o průměru stejném jako je průměr reflektoru. Ve vzdálenosti 1 m od zdroje světla průmět reflektoru odpovídá úhlu 5 od osy reflektoru. Světlo, které dopadá mimo uvedený průmět můžeme považovat za rozptýlené. Reflektory A -1, , ,4317 Celkem% 8,58292 Tab.3 Procentuální rozložení světelného toku v průmětu reflektoru V tabulce 3 je vidět, že více než 9% světelného toku je rozptýleno mimo oblast průmětu reflektoru v definované vzdálenosti. V Ústí nad Labem dne PhDr. Stanislav Kunc, CSc. PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS 1.HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 1.1. NASTAVENÍ TISKÁRNY - příkazem lze nastavit příslušnou tiskárnu a způsob tisku pro tisk v programu vyjma karty GRAF okna ENERGIE, ze které

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS Ing. Jan Johan, Ing. Vratislav Gábrt - ELCERAM a.s., Okružní 1144, Hradec Králové jan.johan@email.cz, vyzkum@elceram.cz

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9 Plán přidělení kmitočtových pásem Praha 2004 Český telekomunikační úřad Praha 21. října 2004 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 21047/04-605 Český

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více

Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy

Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy STANOVENI" OPRAVY VÝSLEDKU GAMA KAROTÁŽE NA PORUŠENÍ RADIOAKTIVNÍ ROVNOVÁHY MEZI RA A RN Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy Úvod Gama karotáž lze využít jako nepřímou metodu ke stanovení

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více