Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009"

Transkript

1 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Jihlava exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od do na reprezentativním vzorku 654 respondentů. Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 009 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný příjemce grantu, statutární město Jihlava, a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. Prezentační zpráva vypracována pro: Město Jihlava

2 CÍLE VÝZKUMU CÍLEM VÝZKUMU BYLA PŘEDEVŠÍM: identifikace spokojenosti občanů s životem ve městě, identifikace spokojenosti občanů s jednotlivými oblastmi života, identifikace zdrojů informovanosti občanů, preference investic do jednotlivých oblastí života, hodnocení úrovně sociálních služeb ve městě Jihlava, povědomí - znalost primátora města Jihlava a řada dalších dílčích indikátorů.

3 METODOLOGIE POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT A ZPŮSOB VÝBĚRU VZORKU RESPONDENTŮ Pro postihnutí dané problematiky bylo využito standardizovaného dotazníku (kvantitativní přístup) distribuovaného k respondentům prostřednictvím osobního kontaktu školenými tazateli. Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie, pohlaví a městské části přirozené celky. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 700 respondentů. Při analýze bylo statisticky pracováno se souborem 654 respondentů. Vzhledem kcelkovému počtu obyvatel Jihlava, kteří jsou starší 18.ti let (základní soubor), je početnost výběrového souboru dostatečně velká. Početnost vzorku respondentů a způsob jejich výběru zaručují reprezentativitu výsledku a vysokou míru jejich validity. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Celkem se na sběru dat (dotazování) podílelo 46 terénních pracovníků (tazatelů) studentů Gymnázia Jihlava a spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting. Všichni tazatelé prošli vstupním instruktážním školením, které bylo realizováno podle principů SIMAR. Nadstandardně vysoký počet odborně školených terénních pracovníků (tazatelů) zaručuje nejen minimalizaci výběrové chyby, ale přináší také potenciál možností následné spolupráce mezi společností AUGUR Consulting s.r.o. a Městem Jihlava při realizaci průzkumů obdobného typu nebo analýz s ad hoc tematickým zaměřením. Po ukončení dotazování měl respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny. Celkem slosovatelný kupón vyplnilo 510 respondentů, což je 78,0 % všech dotázaných. Do slosovatelného kupónu uváděl respondent své jméno a kontaktní spojení. Tato procedura byla zařazena do výzkumu nad rámec smlouvy o dílo a sledovala mimo jiné eliminaci chyby způsobenou lidským selháním.

4 SPOKOJENOST OBYVATEL S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ JIHLAVA Na otázku odpovědělo 99,5 % dotázaných. Jak jste spokojen(a) s městem Jihlava jako místem kde žijete a pracujete? Spíše nespokojen(a) 8,6% Velmi nespokojen(a) 1,% Velmi spokojen(a) 3,5% Spíše spokojen(a) 66,7% Velmi a spíše spokojen(a) 90, % Velmi a spíše nespokojen(a) 9,8 %

5 SPOKOJENOST OBYVATEL S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ JIHLAVA Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle vybraných sociálně-demografických znaků respondentů. Jak jste spokojen(a) s městem Jihlava jako místem kde žijete a pracujete? Velmi spokojen(a) V % Spíše spokojen(a) V % Spíše nespokojen(a) V % Velmi nespokojen(a) V % Celkem V % Pohlaví Muž Žena,0 4,9 67, 66, 9,8 7,5 1,0 1, let 16,3 7,7 9,9 1,1 Věk let let,6 5,7 65,5 65,8 10,7 6,6 1, 1,9 60 let a více 30,8 61,5 7,0 0,7 Bez vzdělání nebo základní vzdělání 18,9 69,5 11,6 0,0 Vzdělání Středoškolské bez maturity, vyučen(a) Středoškolské s maturitou 6,4 4,8 59,5 67,8 1, 7,0 1,9 0,4 Vysokoškolské 1,7 69,6 5, 3,5 Rodák města Ano Ne 3,6 3,4 67,1 66, 8,4 8,7 0,9 1,7 Délka života ve městě Jihlava Do 10 let 11 0 let 1 30 let let let Více než 51 let 18,0 19,4 6,4 18,7 4,8 31,0 67, 70,5 61,8 70,7 66,7 63,8 11,5 9,3 10,0 10,6 6,7 5, 3,3 0,8 1,8 0,0 1,8 0,0 Bydliště Jihlava Ostatní části 4,5 19,0 65,7 71,1 8,9 7,4 0,9,5

6 SPOKOJENOST OBYVATEL SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH MĚST DLE TIMURu Graf je seřazen podle velmi a spíše spokojen(a). Indikátor A1 - obecná míra spokojenosti Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují 0,0% 10,0% 0,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% % Kopřivnice - rok 008,0% 70,3% 7,1% 0,6% Jihlava - rok 009 3,5% 66,7% 8,6% 1,% Prostějov - rok 008 9,5% 51,4% 14,6% 4,5% Praha Libuš - rok 008 4,7% 5,1% 19,1% 4,% Třebíč - rok 008 4,9% 51,8% 19,5% 3,8% Kladno - rok 008 0,7% 53,6% 19,7% 6,0% Bílina - rok ,9% 54,8% 7,1% 7,% Roudnice nad Labem - rok ,% 51,1% 30,7% 4,0% Velmi spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Spíše spokojen(a) Velmi nespokojen(a)

7 DŮVODY NESPOKOJENOSTI OBYVATEL S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ JIHLAVA Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že jsou s městem Jihlava jako místem kde žijí a pracují spíše nebo velmi nespokojeni ( 9,8 %). Jaký je důvod Vaší nespokojenosti? Nedostatek pracovních příležitostí Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 9,0 % respondentů. Vabsolutních číslech 8 V % 13,6 Kriminalita Mezilidské vztahy Nedostatek kulturního vyžití Ekologie, nepořádek ve městě Obyvatelé Rómské národnosti Nedostatek zeleně, zeleně ubývá Hluk, rušno Nedostatek míst k hraní pro děti, vyžití pro mladé Vedení města Ostatní Celkem ,5 6,8 6,8 6,8 6,8 5,1 5,1 5,1 5,1 30,3 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

8 PŘEDNOSTI MĚSTA Z POHLEDU RESPONDENTŮ Představte si, že máte představit město Jihlava spolu s místními částmi člověku, který zde nikdy nebyl. Jakými přednostmi města byste se pochlubil(a)? Architektura, historické památky, historická část Jihlavy ZOO Katakomby Historické centrum Náměstí Hradby CITY PARK Kostely (obecně) Pěkná příroda, blízký dosah přírody Vodní ráj Brána Matky Boží Pivovar Kostel Svatého Jakuba Většího Kina (kino Dukla, letní kino) Město nemá žádnou přednost Nevím Ostatní CELKEM Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 96,9 % respondentů. Vabsolutních číslech V % 0,8 14, 8,8 8,4 7,6 6, 6,0,7,5,1,1 1,3 1,1 1,1 0,6 0,9 13,6 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

9 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PROBLÉM MĚSTA Z POHLEDU OBČANŮ Zkuste se zamyslet a řekněte nám prosím, co považujete za nejzávažnější problém Jihlavy? Co je potřeba ve městě vyřešit v prvé řadě? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 9,8 % respondentů. Vabsolutních číslech V % Parkování Nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí Doprava, průjezdnost Jihlavou Prior na historickém náměstí Obyvatelé Rómské národnosti Sprejeři KRONOSPAN, jeho vliv na životní prostředí Stav chodníků, údržba chodníků Nedostatečný úklid města, nepořádek Městská hromadná doprava Znečištěné ovzduší CITY PARK Kriminalita Nedostatek koncertů, kulturních možností, malá rozmanitost kulturního dění Psí exkrementy Málo zeleně, kácení zdravých stromů Stav silnic, údržba silnic Město nemá žádný problém Nevím, nic mne nenapadá Ostatní Celkem ,9 9,1 8, 5,9 5,1 4,8 4,1 3,6 3,3,8,5,3,3 1,8 1,3 1, 1, 1,3 1,8 18,5 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

10 SPOKOJENOST OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ Pro přehlednost byly z uvedených oblastí života vybrány pouze oblasti, se kterými byly respondenti nejvíce spokojeni Jak jste spokojen(a) s jednotlivými oblastmi života ve městě Jihlava? Nespokojen(a) Střed Spokojen(a) Neví (v%) Celkem Spokojenost s dostupnostíobchodů spotravinami. 1,,3 75,6 0,9 Spokojenost s dostupnostírestaurací, kaváren, cukráren apod. 1,1 8,0 68,8,1 Spokojenost sdostupnostíostatních obchodů. 1,3 3,8 65,0 0,9 Spokojenost s dostupnostía se službami městskéknihovny. 1,0 6,1 63,1 9,8 Spokojenost s městskými kiny. 1,7 33, 56,5 8,6 Spokojenost s dostupnostízákladních škol. 1,6 39,1 50,0 9,3 Spokojenost s kvalitou životního prostředívokolíměsta Jihlava. 6,0 43,4 49,5 1,1 Spokojenost s dostupnostízdravotních služeb. 1,1 48,7 49,3 0,9 Spokojenost s dostupností veřejné dopravy. 4,7 46,7 46,1,5 Spokojenost s četností, pravidelnostíodvozu komunálního odpadu. 4, 49,9 44, 1,7 Spokojenost s dostupnostíkulturních zařízeníve městě Jihlava. 5, 49,5 43,6 1,7 Spokojenost s možnostmi provozovat svézáliby a koníčky. 3,1 50,9 43,1,9 Spokojenost s množstvím kulturních zařízeníve městě Jihlava. 6,9 51,7 39,7 1,7 Spokojenost se službami Městského informačního centra. 1,9 35, 38,6 4,3 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

11 NESPOKOJENOST OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ Pro přehlednost byly z uvedených oblastí života vybrány pouze oblasti, se kterými byly respondenti nejvíce nespokojeni. Jak jste spokojen(a) s jednotlivými oblastmi života ve městě Jihlava? Nespokojen(a) Střed Spokojen(a) Neví (v%) Celkem Spokojenost sdostatkem parkovacích míst ve městě. 38,1 46,3 11,1 4,5 Spokojenost se stavem chodníků. 1,4 64,3 13,8 0,5 Spokojenost s řešením dopravy ve městě (průjezdnost města apod.). 18,8 58,0 1,0, Spokojenost súdržbou a úklidem ulic. 17,5 59,4,7 0,4 Spokojenost se stavem komunikací. 17,4 6,8 18,7 1,1 Spokojenost s možnostmi zaměstnáníve městě Jihlava (nabídka pracovních míst). 16,4 58,5 16,9 8, Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodovánínapř. na veřejném projednáníapod. 14,5 49,9 13,0,6 Spokojenost súdržbou a úklidem veřejných ploch (např. parků apod.). 14,0 60,6 3,4,0 Spokojenost s kvalitou životního prostředíve městě Jihlava (ovzdušíapod.). 1,8 58,6 7,7 0,9 Spokojenost s infrastrukturou pro cyklisty. 11,6 48,8,3 17,3 Spokojenost s dostupnostíveřejně volně přístupných sportovišť, hřišť a plácků. 11,5 56,0 7,4 5,1 Spokojenost s dostupnostímateřských škol. 10,3 48, 1,9 19,6 Spokojenost s dostatkem -množstvím veřejných ploch určených k oddechu. 10,0 63,8 5, 1,0 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

12 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O DĚNÍ VE MĚSTĚ Jakým způsobem se k Vám dostávají zprávy o dění ve městě Jihlava? Pravidelně Často Občas Vůbec Celkem Z Novin z jihlavské radnice 41,6 1,3 5, 11,9 Z Jihlavských listů 39,7 7,3,8 10, Zprostředkovaně (od členů rodiny, příbuzných, od sousedů, známých, spolupracovníků apod.) 1,5 30,0 43,0 5,5 Z regionálních rádií (Jihlava apod.) 16,0 5,3 3, 6,5 Z regionálních novin v tištěné podobě 15,6 17,8 34,5 3,1 Z regionálního vysílání televize (např. Události v regionech) 10,7 0,7 43,9 4,7 Z celostátního tisku 8, 1,7 45,1 34,0 Z internetu (webové stránky města: 6, 10,9 30,7 5, Z plakátovacích ploch 5,6 0,7 38,8 34,9 Z regionálních novin v elektronické podobě 4,7 13, 1,4 60,7 Z Kabelové televize Jihlava 3,4 8,5 13,9 74, Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

13 ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O DĚNÍ VE MĚSTĚ Jakým dalším způsobem byste se rád(a) dovídal(a) o dění ve městě? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 33,3 % respondentů. Vabsolutních číslech V % Současné informačnízdroje jsou dostačující Pouliční rozhlas, městský rozhlas Elektronická pošta ( ) Veřejné schůze, besedy, veřejná vyjádření úředníků Informační letáky, informační brožury Kulturní přehled, kulturní bulletiny Zkvalitnění internetových stránek Celostátní televize SMS Více plakátovacích ploch, plakátovací plocha na náměstí Ostatní Nevím, nic mne nenapadá Celkem ,0 7,4 5,1 5,1 4,6 1,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6,5 1,8 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

14 PREFERENCE INVESTIC DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ŽIVOTA Z POHLEDU OBČANŮ Vedeníměsta a zastupitelé jsou nuceni vzhledem k omezenému rozpočtu zvažovat konkrétníinvestice do jednotlivých oblastí života a také stanovovat priority. Představte si, že byste měl(a) Vy osobně, možnost ovlivnit městský rozpočet. Na uvedených stupnicích označte, Velká investice Střed Žádná investice Nevím Celkem jak moc byste investoval(a) do jednotlivých oblastí? Vybudování nových parkovacích míst ve městě. 57,7 1,9 18,, Opravy a úklid komunikací silnic (chodníků) 54,7 3,5 11,3 1,5 Kvalita životního prostředí (ovzduší, zeleň apod.) 53,6 9,3 14,7,4 Prevence kriminality bezpečí občanů potírání kriminality 51,1 31,4 15,,3 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu 45,6 31,4 0,,8 Budování nových dětských hřišť a sportovišť 43,6 33,4 19,1 3,9 Úklid a čistota města (veřejné plochy) 41,4 40,4 16,9 1,3 Dostupnost sociálních služeb pro zdravotně postižené obyvatele 38,7 34,4 14,0 1,9 Mateřskéškoly (novéškolky, zvýšeníkapacity) 37,4 33,5 15, 13,9 MHD (dostupnost, posílení spojů apod.). 3,9 30,8 33,0 3,3 Kulturní zařízení a vyžití pro občany 3,0 31,6 33,8,6 Třídění a odvoz odpadů 3,0 39, 6,3,5 Nová sportovní zařízení pro občany 9,3 9,4 35,8 5,5 Infrastruktura pro cyklisty 8,7 30,1 34,1 7,1 Dostupnost zdravotních služeb 8,6 3,8 35,3 3,3 Dostupnost sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel 7,4 35,4 7,4 9,8 Základní školy (dostupnost),8 31,5 34,7 11,0 Snížení hluku ve městě 4,0 33,7 39,4,9 Informovanost občanů informační média (www, kabelová televize apod.) 15,6 4,7 5,4 7,3 Dostupnost obchodů 11,6 1,8 63, 3,4 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

15 HODNOCENÍ ÚROVNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ JIHLAVA Na otázku odpovědělo 99,7 % dotázaných. Jak hodnotíte současnou úroveň sociálních služeb (služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež apod.) ve městě Jihlava? Velmi špatně 3,5% Nevím, nedokáži posoudit 3,6% Velmi dobře 9,7% Spíše špatně 14,4% Spíše dobře 48,8% Velmi a spíše dobře 58,5 % Velmi a spíše špatně 17,9 %

16 HODNOCENÍ ÚROVNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ JIHLAVA Na otázku odpovědělo 95,3 % dotázaných. Postrádáte nějakou sociální službu ve městě Jihlava? Nevím, nedokáži na tuto otázku odpovědět 45,7% Ano, ve městě postrádám sociální službu 8,% Ne, sociální služby, které nabízí město Jihlava jsou dostatečné 46,1%

17 IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KTERÉ RESPONDENTI VE MĚSTĚ JIHLAVA POSTRÁDAJÍ Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že ve městě Jihlava postrádají některou ze sociálních služeb ( 8, %). Jakou sociální službu ve městě Jihlava postrádáte? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 6,9 % respondentů. Vabsolutních číslech V % Domov důchodců, domov pro seniory (příp. zvýšení stávající kapacity) Více možností, aktivit pro důchodce Klub pro seniory, klub důchodců MHD slevy pro důchodce, zdarma doprava pro důchodce Chráněné dílny Služby pro zdravotně postižené Penzion pro seniory Dům s pečovatelskou službou (příp. zvýšení kapacity) Ostatní Celkem , 13,3 6,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 35,8 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

18 VNÍMÁNÍ POCITU OHROŽENÍ A BEZPEČÍ OBYVATELI MĚSTA JIHLAVA Na otázku odpovědělo 99,7 % dotázaných. Domníváte se, že je město Jihlava bezpečné z hlediska silničního provozu? Spíše nebezpečné 17,8% Rozhodně nebezpečné 3,7% Nevím, nedokáži posoudit 3,6% Rozhodně bezpečné 10,9% Spíše bezpečné 64,0% Rozhodně a spíše bezpečné 74,9 % Rozhodně a spíše nebezpečné 1,5 %

19 VNÍMÁNÍ POCITU OHROŽENÍ A BEZPEČÍ OBYVATEL MĚSTA JIHLAVA Na otázku odpovědělo 99, % dotázaných. Chvíli se prosím zamyslete a řekněte: "Cítíte se bezpečně v okolí svého bydliště?" Spíše ne 16,5% Rozhodně ne 5,1% Nevím, nedokáži posoudit 1,% Rozhodně ano 0,% Spíše ano 57,0% Rozhodně a spíše ano 77, % Rozhodně a spíše ne 1,6 %

20 IDENTIFIKACE ZPŮSOBU TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU OBYVATEL MĚSTA JIHLAVA Na otázku odpovědělo 99,4 % dotázaných. Domníváte se, že jsou možnosti pro volnočasové aktivity zaměřené na sport ve městě Jihlava dostatečné? Spíše nedostatečné 10,9% Rozhodně nedostatečné 4,6% Nevím, nedokáži posoudit 9,% Rozhodně dostatečné 18,% Spíše dostatečné 57,1% Rozhodně a spíše dostatečné 75,3 % Rozhodně a spíše nedostatečné 15,5 %

21 IDENTIFIKACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, ZAMĚŘENÝCH NA SPORT, KTERÉ Z POHLEDU RESPONDENTŮ VE MĚSTĚ JIHLAVA SCHÁZÍ NEBO JSOU NEDOSTATEČNÉ Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že jsou možnosti pro volnočasové aktivity zaměřené na sport ve městě Jihlava spíše nebo rozhodně nedostatečné ( 15,5 %). Jaké volnočasové aktivity zaměřené na sport Vám ve městě Jihlava schází nebo jsou nedostatečné? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 13,9 % respondentů. Vabsolutních číslech V % Cyklostezky (obecně), cyklistický okruh, kvalitní cyklostezky Veřejné hřiště Tělocvičny Plácky pro míčové hry Stezka pro in-line bruslení, dráha in-line Nedostatek různých středisek, větší rozmanitost Ostatní Celkem ,7 14, 7,7 7,7 3,3 3,3 45,1 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

22 IDENTIFIKACE ZPŮSOBU TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU OBYVATEL MĚSTA JIHLAVA Na otázku odpovědělo 98,9 % dotázaných. Domníváte se, že jsou možnosti pro volnočasové aktivity zaměřené na kulturu a zábavu ve městě Jihlava dostatečné? Spíše nedostatečné 10,4% Rozhodně nedostatečné 3,% Nevím, nedokáži posoudit 6,0% Rozhodně dostatečné 0,9% Spíše dostatečné 59,5% Rozhodně a spíše dostatečné 80,4 % Rozhodně a spíše nedostatečné 13,6 %

23 IDENTIFIKACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, ZAMĚŘENÝCH NA KUTURU A ZÁBAVU, KTERÉ Z POHLEDU RESPONDENTŮ VE MĚSTĚ JIHLAVA SCHÁZÍ NEBO JSOU NEDOSTATEČNÉ Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že jsou možnosti pro volnočasové aktivity zaměřené na kulturu a zábavu ve městě Jihlava spíše nebo rozhodně nedostatečné ( 13,6 %). Jaké volnočasové aktivity zaměřené na kulturu a zábavu Vám ve městě Jihlava schází nebo jsou nedostatečné? Nedostatek koncertů (obecně) Zábava pro seniory (dechovky apod.) Divadlo (obecně) Všechny druhy kulturních akcí, malá nabídka kulturních programů, malá rozmanitost Hudební klub Taneční zábavy, plesy Nedostatek sálů pro společenské akce, nedostatečné prostory pro pořádání akcí Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 11, % respondentů. Vabsolutních číslech V % 17,8 9,6 9,6 8, 8, 6,8 5,5 Klubová činnost Nedostatek koncertů klasické (vážné) hudby Nedostatek nekomerčních akcí Více hostujících kapel, zpěváků Nedostatečná kvalita kultury Ostatní Celkem ,1,7,7,7,7 19,4 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

24 VNÍMÁNÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBYVATELI MĚSTA JIHLAVA Třídíte některé z následujících složek odpadů, které v domácnosti vyprodukujete? 0,0% 10,0% 0,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% % PET láhve a jiné plastové obaly 75,0% 13,5% 5,7% 5,8% Sklo 67,4% 16,0% 8,8% 7,8% Papír, nápojové kartony a jiné obaly podobného druhu 67,4% 16,8% 7,8% 8,0% Objemný odpad (nábytek, koberce) 47,8% 16,% 18,4% 17,6% Elektroodpad (zářivky, počítače) 40,9% 0,% 1,8% 17,1% Nebezpečný odpad (barvy, léky) 38,9%,0% 0,7% 18,4% Bioodpad (tráva, listí, ovoce) 4,5% 1,9% 17,4% 45,% Pravidelně Často Občas Vůbec

25 HODNOCENÍ PÉČE O ZELEŇ A VEŘEJNÉ PLOCHYVE MĚSTĚ JIHLAVA ZA POSLEDNÍ ROKY Na otázku odpovědělo 98,0 % dotázaných. Domníváte se, že se péče o zeleň a veřejné plochy ve městě Jihlava za poslední roky zlepšuje nebo máte opačný názor? Spíše se nezlepšuje,% Určitě se nezlepšuje 3,9% Nevím, nedokáži posoudit 10,4% Určitě se zlepšuje 18,7% Spíše se zlepšuje 44,8% Určitě a spíše se zlepšuje 63,5 % Určitě a spíše se nezlepšuje 6,1 %

26 IDENTIFIKACE ZNAKU MĚSTA JIHLAVA Můžete říci, pod kterým číslem je uveden znak města Jihlavy? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 98,8 % respondentů. Vabsolutních číslech V % 1 0 0,0 0 0,0 3 0, , , 6 0,3 Nevím Není mezi nimi uveden Celkem , 0,0 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

27 IDENTIFIKACE OSOBY PRIMÁTORA MĚSTA JIHLAVA Respondentům byla předložena k nahlédnutí karta č.. Na otázku odpovědělo 99,1 % dotázaných. Je mezi těmito jmény také jméno současného primátora města Jihlava? Ne,9% Nevím, nedokáži posoudit 11,3% Ano 85,8%

28 POVĚDOMÍ - ZNALOST OSOBY PRIMÁTORA MĚSTA JIHLAVA Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že je mezi uvedenými jmény také jméno současného primátora města Jihlava ( 85,8 %). Můžete říci, pod kterým číslem je jméno primátora uvedeno? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 84,9 % respondentů. Vabsolutních číslech V % 1. Vít Prchal. Ing. Jaroslav Vymazal 3. RNDr. Petr Pospíchal 4. PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 5. Mgr. Radek Vovsík 6. Antonín Holub Celkem ,4 88,1,9 0,5 7,7 0,4 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

29 Respondentům byla předložena k nahlédnutí karta č. 3. Na otázku odpovědělo 99,1 % dotázaných. IDENTIFIKACE OSOBY PRIMÁTORA MĚSTA JIHLAVA Je mezi těmito fotografiemi také fotografie současného primátora? Ne,8% Nevím, nedokáži posoudit 15,1% Ano 8,1%

30 IDENTIFIKACE OSOBY PRIMÁTORA MĚSTA JIHLAVA Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že je mezi uvedenými fotografiemi také fotografie současného primátora města Jihlava ( 8,1 %). Můžete říci, pod kterým číslem je uvedena fotografie současného primátora města Jihlava? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 81, % respondentů. Vabsolutních číslech V % 1 6 1,1 9 1, , ,9 5 15, , Celkem 531 Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o.

31 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Marián Svoboda ředitel AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno tel.: fax:

Vypište prosím:... Vypište prosím:...

Vypište prosím:... Vypište prosím:... Sociologický průzkum Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě rok 2009. 1 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 13. 9. do 20. 9.

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Objednatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Poskytovatel: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno V Brně dne 24. 10. 2016 OBSAH

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 201 Obsah 1. Úvod a metodika... 2. Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK, USKUTEČNILA PRO MĚSTO OPAVA V LISTOPADU A PROSINCI 2012, REPREZENTATIVNÍ SOCIOLOGICKÉ

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, Ostrava STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Ing. Radek

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti

I. CÍLE PRŮZKUMU. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti Závěrečná zpráva sociologického průzkumu Bezpečnostní situace města Broumov I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu sociologického průzkumu realizovaného

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: Josef Novák http://www.timur.cz 2008

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny MČ Praha 7 Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Sledování pocitu í obyvatel města Broumov Rok 2006 Zpráva vypracována pro: Město Broumov Zprávu vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR CONSULTING I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jihlava Červen 2011 Obsah

Více

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkový průzkum probíhal v rámci projektu Místní agendou 21 a strategickým

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Husovo

Více

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jilemnice Duben 2011

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Absolventská práce Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Vypracovala: Ivana Nestrojilová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Hanzl Cíl práce Jak je pracovní

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Dotazník průzkumu spokojenosti občanů. A) Sociální oblast

Dotazník průzkumu spokojenosti občanů. A) Sociální oblast Dotazník průzkumu spokojenosti občanů Průzkum spokojenosti občanů se životem v Novém Bydžově a spokojenosti občanů s úrovní poskytovaných služeb městským úřadem je realizován v rámci projektu MÚ Nový Bydžov

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Chrudim Červen 2011 TIMUR 2011.

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více