BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288"

Transkript

1 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit / Vzor platný od ) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in Tschechien" v rámci podpory Německého Spolkového ministerstva vnitra malým a středním podnikatelům v Česku 1. Antragsteller / Žadatel Vorname und Name / Jméno a příjmení Firmenname / jméno firmy Identifikationsnummer / IČ Straße und Nummer /ulice a číslo PLZ und Gemeinde / PSČ a obec Telefon 2. Persönliche Angaben / osobní údaje Antragsteller - Geburtsdatum / datum narození žadatele Antragsteller - Familienstand / rodinný stav žadatele Antragsteller Kinderanzahl und Alter / počet a věk dětí žadatele Antragsteller - Ausbildung / Vzdělání žadatele Lebensgefährte - Geburtsdatum / životní druh žadatele datum narození Lebensgefährte - Ausbildung / životní druh žadatele - vzdělání Lebensgefährte - Beruf / životní druh žadatele - povolání Masarykova 342/39, Opava , 1

2 3. Erfüllen der persönlichen Programmbedingungen / Plnění osobních podmínek programu Meine Muttersprache ( Sprache eines Elternteiles) ist Deutsch / Moje mateřština (rodná řeč jednoho z rodičů) je němčina Meine Wurzeln sind Deutsch / Mám německé kořeny Ich bin Förderer deutscher Minderheit / Jsem podporovatelem německé menšiny Meine Betreisbstätte befindet sich in einem ehemals deutsch besiedelten Gemeinde / Moje provozovna se nachází v kdysi německé obci 4. Angaben zur Firma / Úaje o firmě Gründungs- bzw. Übernahmejahr / Rok založení případně převzetí Unternehmenszweck / Předmět podnikání Ja / Ano Nein / Ne Rechtsform / Právní forma Anzahl der Mitarbieter / Počet zaměstnanců davon / z toho Verkauf / Prodej Produktion / Výroba Verwaltung / Správa Lehrlinge / učni geplante Anzahl der Mitarbeiter in 12 Monaten / Předpokládám, že za 12 měsíců budu mít tento počet zaměstnanců davon Familienangehörige / z toho příbuzní 5. Vorhaben / Záměr Ist Ihr Vorhaben eine Ersatzinvestion, Kapazitätsausweitung, Modernisierung, Sortiments- Änderung oder Verbesserung der Arbetsnedingungen? Je Váš záměr nahrazující investicí, rozšířením kapacity, modernizací, změnou sortimentu nebo zlepšením pracovních podmínek? Ist eine Baumassnahme notwendig? Wenn ja geben Sie Abschlussfrist, Umfang in der Geldsumme und Genehmigung an! Je nutná nějaká stavební činnost? Pokud ano udejte lhůtu dokončení, objem peněz a potřebná povolení! Welche Bürgschaften schlagen Sie vor? / Jaké záruky navrhujete? Masarykova 342/39, Opava , 2

3 6. Betriebsstätte / Místo podnikání BOHEMIA Troppau, o. p. s. Lage der Betriebsstätte / Poloha Zustand / Stav Grundstück / výměra pozemku Fläche der Werkstatt / výměra dílny Fläche des Ladens / výměra prodejny Fläche des Lagers / výměra skladu Vertragsdauer / doba trvání nájemní smlouvy Kündigungsfrist / výpovědní lhůta Betriebsausstattung / vybavení firmy Betriebsversicherung / firemní pojištění Einbruch - Diebstahl / vloupání - krádež Feuer / požár Haftpflicht / odpovědnost Gesellschaft / pojišťovna Versicherungssumme / pojistná 6. Finanzielle Verhältnisse / finanční poměry Bilanz / Rozvaha Datum / ke dni in Tsd CZK / v tis. Kč Anlagevermögen / Investiční majetek Eigenkapital / Vlastní kapitál Vorrat / zásoby Lieferantenverbindlichkeiten/ Forderungen an Kunden / pohledávky za Bankkredite / bankovní úvěry Kasse und Bankguthaben / pokladna a peníze v bance Sonstige Passiva / ostatní pasiva Sonstige Aktiva / jiná aktiva Summe / součet 0 Summe / součet 0 GuV / Výsledovka Position in Tsd CZK/v tisících CZK Umsatz laut Steuererklärung / Obrat, tržby podle Materialeinsatz, Wareneinkauf / Nákup materiálu a zboží Personalkosten einschliesslich der Versicherung / osobní náklady včetně pojištění AfA / odpisy Vorjahr / / předešlý rok Laufendes Jahr bis Monat / běžný rok do Sonstige Kosten / Ostatní náklady Gewinn / Zisk 0 Sonstiges Privatvermögen(geschätzt)/Jiný soukromý majetek( odhadněte) in CZK / v Kč Grundstücke und Gebäude / Eigentumswohnung / Pozemky a budovy, byt v Bankguthaben, Wertpapiere / Bankovní vklady, cenné papíry Masarykova 342/39, Opava , 3

4 Verbindlichkeiten-Schulden/Závazky-dluhy Kreditgeber, Bank / Věřitel, banka Ursprünglicher Betrag / Počáteční výše Zinssatz / úroková sazba Jahrestilgung / roční splátka Restschuld / zůstatek dluhu Wurden Sie bereitts aus den BMI-Mitteln gefördert / Obdrželi jste už podporu od Spolkového Nein / Ne Ja Jahr / rok Betrag / výše Restschuld / zbývá Erhalten Sie für das Vorhaben andere Zuschüsse oder Fördermittel im Rahmen eines Wirtschaftsförderungs-programms oder haben Sie solche beantragt?/obdržel jste pro tento záměr Nein Ja Welche? 7. Markt und Absatz/Trh a odbyt Absatzgebiet / odbytiště Export in welche Länder und 8. Geplante Veränderungen durch das Vorhaben/Změny předpokládané záměrem Ziele, die mit dem Vorhaben Beschreibung: Wirtschaftliche Erwartungen Vorjahr / předešlý rok Geplante Änderung in %/ plánovaná změna v % Materialeinsatz, Wareneinkauf / Nákup materiálu a zboží Personalkosten einschliesslich AfA / odpisy Sonstige Kosten / Ostatní náklady Gewinn / Zisk (Ort, Kreis, Region / místo, okres, oblast) Privatkunden / soukromé osoby Abnehmerkreis in %/ okruh Gewerbliche Abnehmer / podniky odběratelů v % Öffentliche Auftraggeber / veřejné zakázky Grosshandel / velkoobchod Wettbewerbslage / konkurenční (Anzhal der Konkurrenzbetriebe, Konkurrenzdruck / počet Auftragsbestand / stav zakázek Ergebnis nach Durchführung des Vorhabens / výsledek po uskutečnění záměru Umsatz / tržby Masarykova 342/39, Opava , 4

5 9. Beantragte Sachmittel/Požadované předměty Für die nachstehend angeführte Sachmittel wird im Rahmen des Vorhabens eine Förderung Nr/ Č. Bezeichnung / označení Wert in CZK ohne Insgesamt / Celkem Ich bestätige, daß mir die geltenden Bedingungen für die Förderung bekannt sind,welche ich hiermit anerkenne, und daß die Angaben in diesem Antrag vollständig und richtig sind. / Potvrzuji, že jsou mi známy platné podmínky pro poskytnutí podpory, že je uznávám, a že údaje v této žádfosti jsou úplné a správné. Ort / Místo Datum Unterschrift / podpis 0 Wir empfehlen, beizufügen/ doporujeme přiložit: 1. letzte Steuererklärung mit Anlagen / poslední daňové přiznání s přílohami 2. den letzten verfügbaren Abschluss der Firma / poslední firemní závěrku, jakou máte 3. Mietverträge / nájemní smlouvy 4. Evidenz der Sachmittel / přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Masarykova 342/39, Opava , 5

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Opatření I.1.2 Investice do lesů Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika 1. Popis podopatření

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více