Překonej s Erasmem své hranice!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překonej s Erasmem své hranice!"

Transkript

1 Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily programu Erasmus již více než 2 miliony studentů. Překonej s Erasmem své hranice!

2 Belgie Itálie 4,3 Portugalsko 4,4 Rakousko 5,8 Finsko 6,0 Velká Británie 3,9 TOP 10 destinací českých studentů v roce 2008/2009 (v %) 8,6 3,7 Nizozemí 26,0 Německo 9,3 Španělsko 12,8 Francie Cílovou skupinou programu Erasmus jsou studenti vysokých a vyšších odborných škol, ovšem žádost o grant podává vždy instituce jako celek, nikoliv jednotlivci. Víte, že... Erasmus v Evropě funguje už od roku 1987 a v České republice od roku 1998? Dosud jej využilo více jak studentů vysokých a vyšších odborných škol! Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské unie, 3 členské země EHP (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a kandidátské země. Zaměřen na mezinárodní spolupráci vysokoškolských institucí a také na spolupráci vysokoškolských institucí se zahraničními podniky. Do programu jsou zapojeny české veřejné a státní vysoké školy a dále se zapojují soukromé vysoké školy a vyšší odborné školy podmínkou zapojení je vlastnictví listiny Erasmus University Charter (EUC), kterou přiděluje Evropská komise.

3 3,7 Nizozemí Belgie 3,9 26,0 Německo Itálie 4,3 Kam pro informace? Portugalsko 4,4 Obecné: TOP 10 destinací českých studentů Rakousko Národní 5,8 agentura pro evropské vzdělávací v roce 2008/2009 programy: (v %) 12,8 Francie Evropská komise: Finsko 6,0 Konkrétní: Velká Británie 8,6 9,3 Španělsko Zahraniční oddělení Vaší domácí školy, které Vám poskytne informace o konrétních možnostech programu Erasmus, které škola nabízí (např. zda pořádá studijní pobyty i pracovní stáže) Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské unie, 3 členské země EHP (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a kandidátské země. Zaměřen na mezinárodní spolupráci vysokoškolských institucí a také na spolupráci vysokoškolských institucí se zahraničními podniky. Do programu jsou zapojeny české veřejné a státní vysoké školy a dále se zapojují soukromé vysoké školy a vyšší odborné školy podmínkou zapojení je vlastnictví listiny Erasmus University Charter (EUC), kterou přiděluje Evropská komise.

4 Kterou aktivitu programu vybrat? Podmínky Chcete studovat na zahraniční škole? Pak je tu pro Vás STUDIJNÍ POBYT: studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců. Chcete pracovat v zahraničním podniku? Pak je tu pro Vás PRACOVNÍ STÁŽ: práce na plný úvazek v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo jiné oprávněné organizaci v délce 3-12 měsíců. Chcete se naučit jazyk hostitelské země? Pak je tu INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ méně používaných jazyků zemí EU (kromě aj, fj, nj, šj) v délce 2-6 týdnů pro Erasmus studenty před započetím jejich studijního pobytu nebo pracovní stáže. S Erasmem vždy jen získáváte! Ať jsou to vědomosti, jazykové znalosti, pracovní zkušenosti, nezávislost anebo schopnost adaptace či překonávat bariéry... Navíc Erasmus není jen "prázdným půlrokem/rokem - započítává se do studia! Student, který se chce zúčastnit studijního pobytu/ pracovní stáže Erasmus: může být občanem jakéhokoliv státu; musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského programu na vysoké škole vlastnící Erasmus University Charter (EUC), nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole vlastnící EUC; v případě studijního pobytu musí být minimálně ve druhém ročníku studia, u pracovních stáží v jakémkoliv ročníku studia; může studovat prezenční, distanční i kombinovanou formu studia; po dobu pobytu musí být zapsán ke studiu na domácí vysílající škole (nesmí studium přerušit ani ukončit).

5 Kterou aktivitu programu vybrat? Podmínky Chcete studovat na zahraniční škole? Pak je tu pro Vás STUDIJNÍ POBYT: studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců. Chcete pracovat v zahraničním podniku? Pak je tu pro Vás PRACOVNÍ STÁŽ: práce na plný úvazek v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo jiné oprávněné organizaci v délce 3-12 měsíců. Chcete se naučit jazyk hostitelské země? Pak je tu INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ méně používaných jazyků zemí EU (kromě aj, fj, nj, šj) v délce 2-6 týdnů pro Erasmus studenty před započetím jejich studijního pobytu nebo pracovní stáže. Co je to Erasmus University Charter? EUC je dokument, kterým Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus. Pokud Vaše škola EUC nevlastní, můžete jeho uzavření iniciovat tím, že se obrátíte na zodpovědnou osobu Vaší školy (zahraniční oddělení aj.). Student, který se chce zúčastnit studijního pobytu/ pracovní stáže Erasmus: může být občanem jakéhokoliv státu; musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského programu na vysoké škole vlastnící Erasmus University Charter (EUC), nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole vlastnící EUC; v případě studijního pobytu musí být minimálně ve druhém ročníku studia, u pracovních stáží v jakémkoliv ročníku studia; může studovat prezenční, distanční i kombinovanou formu studia; po dobu pobytu musí být zapsán ke studiu na domácí vysílající škole (nesmí studium přerušit ani ukončit).

6 Studijní pobyt možnost prezenčního studia na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců. Jak postupovat: 1 Zahraniční instituce i domácí VŠ/VOŠ spolu podepsaly bilaterální dohodu. Uzavření bilaterální dohody se zahraniční institucí může iniciovat i student! Nabídku volných míst na studijní pobyty zveřejňuje domácí VŠ/VOŠ na stránkách zahraničního oddělení, popř. ji vyvěšuje na nástěnkách příslušných kateder. 2 Následuje výběrové řízení na domácí VŠ/VOŠ, jehož požadavky a termíny konání vyhlašují jednotlivé VŠ/VOŠ a koná se zpravidla v zimě/na jaře. 3 Úspěšní studenti musí před výjezdem do zahraničí vyplnit Studijní smlouvu (Learning Agreement), která stanovuje studijní plán na zahraniční škole včetně počtu kreditů a je odsouhlasena jak vysílající, tak přijímající institucí a studentem. aktuální výši stipendií naleznete na 4 Po přijetí ke studiu na zahraniční instituci student podepíše Finanční dohodu, na základě které mu domácí VŠ/VOŠ vyplatí stipendium. Přílohou dohody je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a povinnosti studentů programu Erasmus. 5 Během pobytu student musí respektovat studijní řád zahraniční školy a řádně plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy (délka pobytu, návštěva kurzů uvedených ve studijní smlouvě aj.) a všechny změny ve Studijní smlouvě hlásit své domácí VŠ/VOŠ: změny musí být odsouhlaseny třemi stranami - vysílající, přijímající institucí a studentem. 6 Po příjezdu je student povinen předložit domácí VŠ/VOŠ Výpis výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records) a Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Study Period). 7 Nakonec student vyplní svou závěrečnou zprávu do databáze:

7 Studijní pobyt možnost prezenčního studia na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců. Jak postupovat: 1 Zahraniční instituce i domácí VŠ/VOŠ spolu podepsaly bilaterální dohodu. Uzavření bilaterální dohody se zahraniční institucí může iniciovat i student! Nabídku volných míst na studijní pobyty zveřejňuje domácí VŠ/VOŠ na stránkách zahraničního oddělení, popř. ji vyvěšuje na nástěnkách příslušných kateder. 2 Následuje výběrové řízení na domácí VŠ/VOŠ, jehož požadavky a termíny konání vyhlašují jednotlivé VŠ/VOŠ a koná se zpravidla v zimě/na jaře. 3 Úspěšní studenti musí před výjezdem do zahraničí vyplnit Studijní smlouvu (Learning Agreement), která stanovuje studijní plán na zahraniční škole včetně počtu kreditů a je odsouhlasena jak vysílající, tak přijímající institucí a studentem. Závěrečné zprávy ze studijního pobytu zveřejněné v databázi jsou výborným zdrojem informací pro potenciální zájemce o studium v zahraničí! 4 Po přijetí ke studiu na zahraniční instituci student podepíše Finanční dohodu, na základě které mu domácí VŠ/ VOŠ vyplatí stipendium. Přílohou dohody je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a povinnosti studentů programu Erasmus. 5 Během pobytu student musí respektovat studijní řád zahraniční školy a řádně plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy (délka pobytu, návštěva kurzů uvedených ve studijní smlouvě aj.) a všechny změny ve Studijní smlouvě hlásit své domácí VŠ/VOŠ: změny musí být odsouhlaseny třemi stranami - vysílající, přijímající institucí a studentem. 6 Po příjezdu je student povinen předložit domácí VŠ/VOŠ Výpis výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records) a Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Study Period). 7 Nakonec student vyplní svou závěrečnou zprávu do databáze:

8 Pracovní stáž možnost získání praxe v oboru prací na plný pracovní úvazek v zahraniční organizaci v délce 3-12 měsíců Jak postupovat: 1 Pracovní stáž musí být předem domluvena mezi domácí vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem. Není nutné uzavírat smlouvu. 2 Student před výjezdem sestaví Pracovní plán stáže (Training Agreement), který je závazný pro studenta, vysílající školu a zahraniční podnik/organizaci. 3 Po schválení pracovního plánu student podepíše Finanční dohodu, na základě které mu domácí VŠ/VOŠ vyplatí stipendium. Přílohou dohody je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a povinnosti studentů programu Erasmus. Víte, že... Studium nebo pracovní stáž v zahraničí jsou plně uznatelné v rámci studijního programu na domácí VŠ/VOŠ na základě získaných ECTS kreditů? 4 Student stráví v zahraničí celou délku pracovního pobytu odsouhlasenou hostitelskou organizací a bude dodržovat její pravidla a předpisy. Všechny změny v Pracovním plánu stáže musí být co nejdříve odsouhlaseny přijímající i vysílající institucí. 5 Po příjezdu je student povinen předložit domácí VŠ/VOŠ Certifikát o absolvování stáže potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení. 6 Nakonec student vyplní svou závěrečnou zprávu do databáze:

9 Pracovní stáž možnost získání praxe v oboru prací na plný pracovní úvazek v zahraniční organizaci v délce 3-12 měsíců Jak postupovat: 1 Pracovní stáž musí být předem domluvena mezi domácí vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem. Není nutné uzavírat smlouvu. 2 Student před výjezdem sestaví Pracovní plán stáže (Training Agreement), který je závazný pro studenta, vysílající školu a zahraniční podnik/organizaci. 3 Po schválení pracovního plánu student podepíše Finanční dohodu, na základě které mu domácí VŠ/VOŠ vyplatí stipendium. Přílohou dohody je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a povinnosti studentů programu Erasmus. Závěrečné zprávy z pracovní stáže zveřejněné v databázi jsou výborným zdrojem informací pro potenciální zájemce o stáž v zahraničí aktuální výši stipendií naleznete na 4 Student stráví v zahraničí celou délku pracovního pobytu odsouhlasenou hostitelskou organizací a bude dodržovat její pravidla a předpisy. Všechny změny v Pracovním plánu stáže musí být co nejdříve odsouhlaseny přijímající i vysílající institucí. 5 Po příjezdu je student povinen předložit domácí VŠ/VOŠ Certifikát o absolvování stáže potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení. 6 Nakonec student vyplní svou závěrečnou zprávu do databáze:

10 Pracovní stáž možnost získání praxe v oboru prací na plný pracovní úvazek v zahraniční organizaci v délce 3-12 měsíců Jak postupovat: 1 Pracovní stáž musí být předem domluvena mezi domácí vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem. Není nutné uzavírat smlouvu. 2 Student před výjezdem sestaví Pracovní plán stáže (Training Agreement), který je závazný pro studenta, vysílající školu a zahraniční podnik/organizaci. 3 Po schválení pracovního plánu student podepíše Finanční dohodu, na základě které mu domácí VŠ/VOŠ vyplatí stipendium. Přílohou dohody je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a povinnosti studentů programu Erasmus. Nezapomeňte, že pracovní stáž nelze vykonávat v institucích EU, organizacích spravujících evropské programy ( index_en.htm) a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) 4 Student stráví v zahraničí celou délku pracovního pobytu odsouhlasenou hostitelskou organizací a bude dodržovat její pravidla a předpisy. Všechny změny v Pracovním plánu stáže musí být co nejdříve odsouhlaseny přijímající i vysílající institucí. 5 Po příjezdu je student povinen předložit domácí VŠ/VOŠ Certifikát o absolvování stáže potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení. 6 Nakonec student vyplní svou závěrečnou zprávu do databáze:

11 Intenzivní jazykový kurz Erasmus Intensive Language Course EILC - možnost naučit se méně používaný jazyk země zapojené do programu LLP (kromě angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny) Podmínky: Zúčastnit se mohou pouze studenti, kteří v příslušném akademickém roce vyjíždějí na studijní pobyt nebo pracovní stáž Erasmus. Kurzy se konají v dané zemi před začátkem semestru (červen až září, leden až únor) a trvají 2-6 týdnů. Student neplatí žádné poplatky za výuku. Hradí si náklady na dopravu, ubytování a stravu, ale může získat stipendium od své domácí VŠ/VOŠ. Kurz EILC není jen výuka jazyka! Kurz EILC je skvělou cestou, jak začít studijní pobyt nebo pracovní stáž Erasmus, protože kromě základů jazyka studentům zprostředkovává informace o kultuře hostitelské země formou přednášek, setkávání s osobnostmi, promítání filmů, výletů aj. Jak postupovat: 1 Prostřednictvím stránek Evropské komise, na kterých jsou odkazy na stránky všech národních agentur, si vyberte kurz EILC. Vyplňte přihlášku na kurz (lze stáhnout ze stránek Evropské komise) a pošlete ji em koordinátorovi programu Erasmus domácí VŠ/VOŠ nejpozději na přelomu května a června pro letní kurzy a na přelomu října a listopadu pro zimní kurzy. 2 Koordinátor přihlášku potvrdí a pošle příslušné instituci, která kurz zajišťuje, nebo ji zašle národní agentuře. Způsob přihlašování na kurzy EILC nemusí být jednotný, proto je důležité sledovat stránky Evropské komise nebo národních agentur. 3 Pořadatel kurzu EILC je povinen oznámit studentovi přijetí/nepřijetí anebo status náhradníka nejpozději měsíc po termínu podávání přihlášek.

12 Intenzivní jazykový kurz Erasmus Intensive Language Course EILC - možnost naučit se méně používaný jazyk země zapojené do programu LLP (kromě angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny) Podmínky: Zúčastnit se mohou pouze studenti, kteří v příslušném akademickém roce vyjíždějí na studijní pobyt nebo pracovní stáž Erasmus. Kurzy se konají v dané zemi před začátkem semestru (červen až září, leden až únor) a trvají 2-6 týdnů. Student neplatí žádné poplatky za výuku. Hradí si náklady na dopravu, ubytování a stravu, ale může získat stipendium od své domácí VŠ/VOŠ. Regionální jazyky: Od akademického roku 2010/2011 se záběr zemí poskytujících kurzy EILC nově rozšířil o regionální jazyky Španělska, které nabízí jazykové kurzy katalánštiny, baskičtiny a galicijštiny. Jak postupovat: 1 Prostřednictvím stránek Evropské komise, na kterých jsou odkazy na stránky všech národních agentur, si vyberte kurz EILC. Vyplňte přihlášku na kurz (lze stáhnout ze stránek Evropské komise) a pošlete ji em koordinátorovi programu Erasmus domácí VŠ/VOŠ nejpozději na přelomu května a června pro letní kurzy a na přelomu října a listopadu pro zimní kurzy. 2 Koordinátor přihlášku potvrdí a pošle příslušné instituci, která kurz zajišťuje, nebo ji zašle národní agentuře. Způsob přihlašování na kurzy EILC nemusí být jednotný, proto je důležité sledovat stránky Evropské komise nebo národních agentur. 3 Pořadatel kurzu EILC je povinen oznámit studentovi přijetí/nepřijetí anebo status náhradníka nejpozději měsíc po termínu podávání přihlášek.

13 Další informace Kde se dozvíte více? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP): Databáze závěrečných zpráv studentů: Zahraniční oddělení jednotlivých VŠ/VOŠ Evropská komise: Stránka ERASMUS & SPOL. (pro studenty): Stipendia: Výše stipendií na studijní pobyty a pracovní stáže do jednotlivých zemí naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v sekci Pro studenty. Chcete se zapojit a pomoci přijíždějícím zahraničním Erasmus studentům s orientací v ČR? Právě pro to tu jsou mezinárodní studentské kluby a tzv. Buddy Systemy založené na principu partnerství a pomoci českého studenta (buddyho) a přijíždějícího zahraničního studenta. Zjistěte si, zda je Vaše škola/fakulta zapojena do Buddy Systemu nebo studentského klubu, případně takovou aktivitu iniciujte! Opakovaný výjezd: Student se může během studia zúčastnit jednoho studijního pobytu v délce 3-12 měsíců a jedné pracovní stáže v délce 3-12 měsíců. Tato pravidla se vztahují i na předcházející studijní pobyty a pracovní stáže pod názvy Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku Handicapovaní studenti: Studenti s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady, se samozřejmě mohou studijního nebo pracovního pobytu Erasmus také zúčastnit. Mají možnost požádat Národní agenturu o speciální stipendium pro handicapované studenty, které je určeno na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí.

14 Další informace Kde se dozvíte více? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP): Databáze závěrečných zpráv studentů: Zahraniční oddělení jednotlivých VŠ/VOŠ Evropská komise: Stránka ERASMUS & SPOL. (pro studenty): Stipendia: Výše stipendií na studijní pobyty a pracovní stáže do jednotlivých zemí naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v sekci Pro studenty. Opakovaný výjezd: Student se může během studia zúčastnit jednoho studijního pobytu v délce 3-12 měsíců a jedné pracovní stáže v délce 3-12 měsíců. Tato pravidla se vztahují i na předcházející studijní pobyty a pracovní stáže pod názvy Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku Handicapovaní studenti: Studenti s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady, se samozřejmě mohou studijního nebo pracovního pobytu Erasmus také zúčastnit. Mají možnost požádat Národní agenturu o speciální stipendium pro handicapované studenty, které je určeno na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí.

15 Erasmus je něco, co vás ovlivní, změní váš život a posune o kus dál. Dostanete více, než byste kdy očekávali. Jsem moc vděčná za to, že jsem tuhle příležitost dostala. Protože jak zní můj oblíbený citát: Život se nepočítá na počet výdechů a nádechů, ale na chvíle, které berou dech! A těchto chvil jsem za rok na Erasmu zažila nesčetně. Martina Marenčoková, Technical University, Dánsko Byla to především možnost poznat výborné profesory, jiný způsob výuky, přístup ke studiu, ale také navázat mnoho nových kamarádství se studenty z celého světa. Možnost konzultace s dalšími studujícími výtvarníky, animátory, setkání s odlišnými způsoby výuky a tvorby, byla zkušenost, kterou bych nikdy jen v domácím prostředí nezískala. Zuzana Bahulová, Academy of Fine Arts in Katowice, Polsko ERASMUS (Existenčně Radikální Asociace S Myslí Univerzitního Studenta) Chcete zjistit, kdo doopravdy jste? Chcete poznat, jak se dá žít na jiných místech naší Země? Chcete vědět, zdali se o sebe dokážete sami postarat? Chtěli byste něco ve svém životě změnit, zažít, naučit se, poznat? Odjeďte na Erasmus jako my! Radek Timoftej, Süleyman Demirel University, Turecko Píšete rádi? Podělte se o zážitky nový jazyk nové město noví přátelé z pobytu Erasmus a zašlete svůj příspěvek do soutěže Erasmus Student Label, kterou každoročně pořádá Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Více informací o termínech a podmínkách soutěže naleznete na nové vědomosti nová země nové zkušenosti noví spolubydlící nový pohled nové příležitosti nová škola

16 Erasmus je něco, co vás ovlivní, změní váš život a posune o kus dál. Dostanete více, než byste kdy očekávali. Jsem moc vděčná za to, že jsem tuhle příležitost dostala. Protože jak zní můj oblíbený citát: Život se nepočítá na počet výdechů a nádechů, ale na chvíle, které berou dech! A těchto chvil jsem za rok na Erasmu zažila nesčetně. Martina Marenčoková, Technical University, Dánsko Byla to především možnost poznat výborné profesory, jiný způsob výuky, přístup ke studiu, ale také navázat mnoho nových kamarádství se studenty z celého světa. Možnost konzultace s dalšími studujícími výtvarníky, animátory, setkání s odlišnými způsoby výuky a tvorby, byla zkušenost, kterou bych nikdy jen v domácím prostředí nezískala. Zuzana Bahulová, Academy of Fine Arts in Katowice, Polsko ERASMUS (Existenčně Radikální Asociace S Myslí Univerzitního Tým programu Erasmus Vám přeje Studenta) hodně uspěchů Chcete a zjistit, štastnou kdo doopravdy cestu studiem, jste? zeměmi Chcete i životem poznat, jak... se dá žít na jiných místech naší Země? Chcete vědět, zdali se o sebe dokážete sami postarat? Chtěli byste něco ve svém životě změnit, zažít, naučit se, poznat? Odjeďte na Erasmus jako my! Radek Timoftej, Süleyman Demirel University, Turecko nový jazyk nové město nové vědomosti noví přátelé nová země nové zkušenosti noví spolubydlící nový pohled nové příležitosti nová škola

17 Kontakty: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Dům zahraničních služeb (DZS) Program Erasmus Na Poříčí 1035/4, Praha 1 Tel.: Fax: Publikováno s finanční podporou Evropské komise.

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3 Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Příklady z praxe Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Práce ve skupinách 5 skupin po 3 účastnících celkem 25 otázek otázky na: studentské mobility, zaměstnanecké mobility STUDENTSKÉ MOBILITY 1) Věková

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou:

Více

NEBOJTE SE ADMINISTRATIVY PROJEKTU CEEPUS

NEBOJTE SE ADMINISTRATIVY PROJEKTU CEEPUS NEBOJTE SE ADMINISTRATIVY PROJEKTU CEEPUS KOMU JE PROGRAM URČEN? STUDENT (zpravidla řádného denního studia) nebo UČITEL (zejména zaměstnanec VŠ na plný úvazek) *****************************************************************

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA 2017-2018 Březen 2017 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Linda FILÁČKOVÁ Mgr. Pavlína KOPECKÁ Dánsko, Estonsko, Finsko, Island,

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Studium v zahraničí ERASMUS+ 2016/2017 Informační schůzka Iva Žilíková Vedoucí zahraničního oddělení

Studium v zahraničí ERASMUS+ 2016/2017 Informační schůzka Iva Žilíková Vedoucí zahraničního oddělení Studium v zahraničí ERASMUS+ 2016/2017 Informační schůzka 24.2.2016 Iva Žilíková Vedoucí zahraničního oddělení Program Studium v zahraničí mimo program Erasmus Program Erasmus podmínky výjezdu, financování

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+

MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+ MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+ 1. STUDIJNÍ POBYT 1.1 Podmínky pro vysílané studenty Student OU musí být: a) zapsán do akreditovaného bakalářského, dlouhého magisterského,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

UNIVERZITA OBRANY. Ev. č. 150/1/15/ V Brně dne 6. prosince 2013 Výtisk jediný. Počet listů: 14. SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č.

UNIVERZITA OBRANY. Ev. č. 150/1/15/ V Brně dne 6. prosince 2013 Výtisk jediný. Počet listů: 14. SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/15/2013-2994 V Brně dne 6. prosince 2013 Výtisk jediný. Počet listů: 14 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

Program Erasmus v roce 2011/2012 v čísech

Program Erasmus v roce 2011/2012 v čísech EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 8. července 2013 Program Erasmus v roce 2011/2012 v čísech Evropská komise dnes zveřejnila nové údaje 1 o počtu studentů, učitelů a ostatních zaměstnanců vysokých škol, kteří

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více