Výroční zpráva ředitelky školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ředitelky školy"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok V Litovli 21. září 2014

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, spolupráce s RS Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně celoživotního vzdělávání Autoevaluace školy Údaje o hospodaření školy základní Údaje o předkládání a zapojení do projektů Závěry výroční zprávy Provedené kontroly

3 1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Jungmannova 655, Litovel IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon Webová adresa Právní forma příspěvková organizace Název zřizovatele Město Litovel, Náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel , IČ: Resortní identifikátor Vedení školy Ředitelka školy:, Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Jindrová, Vedoucí vychovatelka ŠD: Alena Albrechtová, ID datové schránky ihtghcc Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655, okres Olomouc má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Je to plně organizovaná městská škola s dlouholetou tradicí. Obhájila již podruhé titul Ekoškola. Zřizovatelem školy je Město Litovel. Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní družina a školní výdejna. Výuka je realizovaná v kmenových i odborných učebnách, žáci využívají odbornou učebnu IT, fyziky a chemie, přírodopisu, učebny pro výuky jazyků a učebny s interaktivní tabulí. Ve škole je ve třídách využíváno 12 tříd s interaktivními dataprojektory. Školu ve školním roce 2013/2014 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí, celkem 369 žáků. Z Litovle a místní části Chořelic dochází do školy 201 žáků, ostatní žáci nejvíce dojíždějí z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a Nasobůrek. Při přestupu žáků z vesnických škol úzce spolupracujeme s vedením školy v Července, v Nasobůrkách, v Cholině a v Haňovicích. Zastoupení žáků z okolních obcí v počtu 168 je zhruba 46%. Pokračuje nárůst počtu žáků ve škole. Naplněnost se blíží kapacitě školy a všechny místnosti jsou plně využity, předpokládáme v dalším roce problémy s rozvrhem v tělocvičně díky počtu tříd a počtu hodin tělocviku (rok žáků). Ve školním roce 2013/2014 se na škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Učíme se vzájemné komunikaci.doma i ve světě. Vzdělávací program školy byl zaměřen na výuku jazyků a informačních a komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 7. ročníku jsme nabízeli volitelně jazyk německý a ruský. Na škole jsou podporovány enviromentální a protidrogové aktivity žáků, které jsou součástí školního preventivního programu, zpracovaného metodikem prevence sociálně patologických jevů, a plánu EVVO. V rámci doplňkové činnosti školy jsou nabízeny žákům kroužky. 2

4 Vedení školy úzce spolupracuje s výborem Rodičovského sdružení při ZŠ, se školskou radou. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení školy. S vedením školy spolupracuje Ekotým = žákovská rada. Zastoupeny jsou třídy od 2. do 9. ročníku. Na základě výsledků dotazníků a názorů členů Ekotýmu byly přerozdělovány prostředky získané sběrem papíru, železa, elektro spotřebičů. Současně se Ekotým podílel na přípravě studie úpravy dvora školy a budoucí ekologické zahrady. Členové Ekotýmu se scházejí pravidelně a přinášejí podněty a připomínky k chodu školy, svoje názory a postřehy přenášejí do svých tříd. Škola komunikuje s rodiči kromě jiného také prostřednictvím webového portálu, kde nabízí kromě informací pro rodiče, žáky i pracovníky školy jako službu rodičům elektronickou žákovskou knížku, dále elektronickou omluvenku, možnost odhlášení a přihlášení obědů, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích úkolů s informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 30 pedagogických pracovníků a 5 THP pracovníků, na mateřské dovolené je 1 učitelka. Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve školní družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi tři vychovatelky. Dva pedagogové, tři vychovatelky a tři asistentky pedagoga pracovaly na částečný úvazek. Ve škole pracuje koordinátor ICT, výchovný poradce, koordinátor pro tvorbu ŠVP, koordinátor EVVO a metodik prevence sociálně patologických jevů. Výchovná poradkyně a koordinátor EVVO, metodik prevence a ICT koordinátor absolvovali specializační studium. Pan učitel Dědek dokončuje magisterské studium M-F. Seznam pracovníků školy: Zařazení Předměty Úvazky Hrachovcová Eva ředitelka školy, ICT koordinátor M, IT, Z 1 zástupkyně ŘŠ, výchovný Jindrová Milena poradce M, Z 1 Bazalová Petra učitelka 2. st. Aj 1 Bendová Kamila učitelka 1. st. 1 Davidová Lenka učitelka 1. st. 1.st. 1 Dědek Tomáš učitel 2.st. M, F 1 Dudíková Jana učitelka 1. st 1 Filipová Lenka učitelka 2.st. Př, Ch 1 Holadová Martina učitelka 2. st. D, Čj, Pj 1 Hradilová Vladimíra učitelka 1. st. 1 Kallerová Věra Asistentka ,63 Kutá Lenka MD AJ, M 0 Mikolajczyková Božena učitelka 1. st. 0,91 Př, OV, Myška David učitel 1.st. Nj 1 3

5 Nevěřilová Marcela učitelka 2.st. Aj, Čj, Rj 1 Nováková Zdeňka učitelka 2.st. Čj, Vv 1 Poláchová Irena učitelka 2.st. Čj, Hv 0,36 Papajková Andrea asistent pedagoga 0,54 Pinkavová Magda učitelka 2.st. TV, BI 1 Purová Soňa učitelka 2.st., koordinátor ŠVP Čj, Rv, Aj 1 Sedlářová Lenka učitelka 2.st. M, F 1 Smrčková Ivona učitelka 1. st., koordinátor EVVO 1 Soukupová Iva asistentka pedagoga 0,77 Stratil Michal učitel 1.st., metodik prevence Tv, Z 1 Vaňáková Jaroslava učitelka 1. st. 1 Vaňková Vlasta učitelka 2.st. Nj, Čj 1 Závodná Kateřina učitelka 1.st 1 Albrechtová Alena vedoucí vychovatelka ŠD 1 Mullerová Vladimíra vychovatelka ŠD 0,25 Papajková Andrea vychovatelka ŠD 0,50 Kobzová Jolana vychovatelka ŠD 0,89 Milan Spurný školník 1 Mejzešová Helena kuchařka, uklizečka 0,3+0,75 Mertová Marcela uklizečka, skladnice 0,95+0,1 Dostálová Ludmila kuchařka, uklizečka 0,3+0,9 Šnoblová Jarmila účetní 0,75 Od září pracovaly v naší škole dvě asistentky pedagoga a to ve třídách 2. B a 3. A. Úvazek jedné z nich byl navýšen z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti o podporu dvou žáků vietnamského původu (děti se sociálním znevýhodněním), žáci ve třídách 3. A a 7. A. V druhém pololetí se vrátila po dlouhodobé rekonvalescenci žákyně po tonutí a byla jí poskytnuta jako podpora asistentka pedagoga od dubna do konce června. 3 Údaje o přijímacím řízení a zápisu do prvního ročníku Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 Ve školním roce 2013/14 si podalo přihlášky ke studiu na střední škole celkem 36 žáků devátých ročníků a 4 žáci 5. ročníku. Byli přijati ke vzdělávání v rámci prvního kola, jedna žákyně v druhém kole přijímacího řízení. Počet žáků 5. a 9. ročníku v přijímacím 40 Přijati na řízení osmileté gymnázium 4 Přijati na maturitní obor 25 Přijati do učebního oboru s výučním listem 11 4

6 . Přehled žáků podle středních škol: Střední škola Počet přijatých žáků Gymnázium Jana Opletala (4leté a 8leté) Gymnázium Čajkovského Olomouc 1 Obchodní akademie Olomouc 2 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc 1 Církevní gymnázium Olomouc 2 SŠ logistiky a chemie Olomouc 1 SPŠ a SOU Uničov 6 SPŠ Hranice 1 Střední zdravotnická škola a vyšší odb. škola Em. Pött. Olomouc 1 Střední lesnická škola Hranice 1 SOŠ a SOU Šumperk 1 SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 1 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 SŠ umělecko manažerská Brno 1 Střední škola zemědělská Olomouc 1 SŠ technická a zemědělská Mohelnice 2 Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK 2 SŠ gastronomie a služeb Přerov 1 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd 1 SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Štursova 3 5

7 SOŠ služeb Olomouc Pavlovičky 1 Zápis do 1. ročníku Jako již tradičně letošnímu zápisu předcházela akce pro mateřské školy - tentokrát jsme připravili Školu plnou sněhuláků. Děti z místních mateřských škol měly možnost formou soutěží seznámit se s prostorami školy a nahlédnout do vyučování na 1. stupni. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/15 proběhl 17. a 18. ledna 2014 opět s doprovodným programem. K zápisu se dostavilo 48 dětí. Zákonní zástupci 7 z nich požádali o odklad už při zápisu, od 4 dalších dětí tak učinili do , proto předpokládáme od celkem 37 nových prvňáčků. Předpokládaný počet dětí, které nastoupí do 1. ročníku, je 38 (díky opakování ročníku žákyně s vysokou absencí - nemocnost), budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku. 4 Údaje o výsledcích vzdělávání, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Základní škola je plně organizovaná. 1. stupeň navštěvovalo 195 žáků v 8 třídách a 2. stupeň 174 žáků v 8 třídách. Ve škole se tedy vzdělávalo celkem 369 žáků v 16 třídách. V září došlo k nárůstu žáků, oproti minulému roku o 33 žáků. Roční plán práce byl zaměřen na soubor činností z projektu Comenius Together in Europe. Propojili jsme zkušenosti se zapojením environmentální výchovy do vzdělávání a spolupráci s partnery z Evropy, během roku jsme vyjeli na partnerské setkání do Německa a hostili jsme partnery u nás v Litovli. Podpořili jsme vzdělávání pedagogů v komunikaci v cizím jazyce, a rozvíjeli schopnosti žáků komunikace s partnery v Evropě. Zaměřili jsme se rovněž na rozvoj čtenářských dovedností zapojením žáků do projektu Čtení pomáhá a metodu CLIL ve výuce. V chování žáků jsme se zaměřili na dodržování školního řádu během vyučování a přestávek s důrazem na slušné chování žáků navzájem. 6

8 Odborná výuka probíhala v odborných učebnách učebna pro výuku fyziky a chemie, přírodovědná učebna s koutkem živé přírody, počítačová učebna s 25 pracovními stanicemi pro žáky, 3 učebny s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 3 učebny cizích jazyků, školní kuchyňka, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna. Každá třída měla svoji kmenovou třídu. V každé třídě pracuje třídní učitel. Z prostředků projektu Inovujeme školu jsme dokončili vybavení všech učeben interaktivními dataprojektory. Přírodovědný koutek V učebně přírodopisu je instalována stálá výstavka živé přírody, želva zelenavá /živočich registr. CITES/, želva nádherná, pavouk Lasiodora Parahybana, krajta královská a osmáci. Živočichové jsou využíváni při výuce přírodopisu a přírodovědného semináře. Velká pozornost byla rovněž věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou pro ně vypracovány individuální plány, žáci s integrací mohou navštěvovat reedukační cvičení. Žáci s vadami řeči mohou chodit do nápravných logopedických cvičení. Na škole s nimi pravidelně pracovali na I. stupni dva speciální pedagogové a pedagog 1. stupně, na druhém stupni prováděly reedukační cvičení tři učitelky českého jazyka, s účinnou pomocí výchovné poradkyně. Od ledna se podařilo získat prostředky pro asistenta pedagoga pro 2 žáky z Vietnamu. Mohla tak pokračovat aktivní pomoc při jejich výuce českého jazyka a v jejich podpoře ve vzdělávání. Dále byli z rozvojového projektu podpořeni ve výuce českého jazyka dva žáci z Bulharska a jeden z Německa. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogů i ostatních pracovníků školy upravuje Školní řád, který byl vydán ředitelkou školy a schválen pedagogickou i školskou radou. Je součástí školní dokumentace a je k nahlédnutí v budově školy. Práce v odborných předmětech se řídí řády odborných učeben, ve školní družině je vyvěšen řád školní družiny. Školní družina Nedílnou součástí školy byla během školního roku školní družina, která poskytuje zájmové vzdělávání žáků ve volném čase. Je určena pro žáky 1. stupně a nabízí pravidelnou, příležitostnou, vzdělávací a rekreační činnost. Vychovatelky se snažily žákům vytvářet takové prostředí, ve kterém se cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Při každodenní práci měly na zřeteli cíle stanovené vzdělávacím programem (rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání, osvojování základních společenských hodnot). Ke splnění stanovených cílů vychovatelky využívaly klíčové kompetence stanovené ŠVP. Družinu navštěvovalo 110 žáků ve věku 6 až 11 let a pracovali ve čtyřech odděleních. První oddělení vedla paní vychovatelka Jolana Kobzová (30 dětí, úvazek 0,89), druhé vychovatelka Andrea Papjková (30 dětí, úvazek 0,5), třetí oddělení vedoucí vychovatelka Alena Albrechtová (30 dětí, úvazek 1,0) a čtvrté oddělení paní vychovatelka Vladimíra Müllerová (20 dětí s úvazkem 0,25). 7

9 Pro činnost, jak pravidelnou, tak i zájmovou využívá školní družina své prostory, využívá učebnu cizích jazyků pro 1. stupeň, tělocvičnu a keramickou dílnu. Provoz ŠD byl stanoven od 6.00 hodin do 8.00 hodin, odpoledne pak od hodin do hodin. Školní družina umožňuje žákům pestrý program. Každý týden chodili žáci z družiny plavat na krytý bazén na ZŠ Vítězná ulice, v jarních a podzimních měsících navštěvovali dopravní hřiště, využívali počítačovou pracovnu na DDM v Litovli, pravidelně hráli kuželky v kuželkárně na Staroměstském náměstí. S oblibou navštěvovali keramickou dílnu. Výrobky z ní jsme se prezentovali na školním jarmarku, plese RS nebo jsme je předali jako malou pozornost pro sponzory školy. Pravidelně družinu navštěvoval i pan ing. Sova, pracovník DDM Litovel, který s dětmi hovořil o přírodě. Malé keramické drobnosti byly vyrobeny pro děti MŠ na Července ke Dni dětí. Mezi úspěšné akce družiny patří zábavné odpoledne s diskotékou, jízda na koni u pana Pokorného na Šargouně, výlet do Svíčkárny v Olomouci Holice spojený s exkurzí a dílnami, maňáskové divadlo ze Šternberka přímo ve školní družině. Velký zájem byl o soutěž vyhlášenou časopisem ABC ve skládání a pouštění papírových vlaštovek. Nechyběl již tradiční vánoční celodenní výlet, tentokrát přímo do Prahy na kouzelnické představení Pavla Kožíška spojené s prohlídkou Vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Před Vánoci pak nesměla chybět návštěva Čerta a Mikuláše, Vánoční dílny pro širokou veřejnost ve spolupráci s RS a akce s velkým veřejným ohlasem Vypouštění balonků s přáním. V zimě žáci z družiny dokrmovali zvířata v lese. Během školního roku jsme pro žáky připravili družinový karneval, jarní dílny pro dospělé, besedu s myslivci, stavění házedel a 8

10 větších modelů s následnou soutěží ve spolupráci s předsedou LMK panem Vespalcem, veselé bubnování v tělocvičně školy pod vedením zkušených instruktorů manželů Kratochvílových, dětský den s plněním různých zajímavých disciplín, celodenní výlet do Aqua Centra ve Vyškově spojený s návštěvou Bonga v Brně, cyklovýlet pro žáky i rodiče, spaní v družině. Zúčastnili jsme se Hanáckých Benátek a Toulek Litovelským Pomoravím, kde jsme tradičně připravili kvalitní dílny pro děti a prodejní stánek s výrobky dětí. Téměř každou akci zaznamenávají vychovatelky s malým výkladem na internetových stránkách školy. Během posledních dvou prázdninových týdnů s žáky navštívili významná místa v okolí Litovle. Podle ohlasů (evaluačních dotazníků) byli rodiče s činností družiny spokojeni. Vychovatelky kladně hodnotí jak spolupráci s rodiči žáků, tak s Rodičovským sdružením při základní škole. Vychovatelky se průběžně vzdělávají, např. Keramika v Olomouci, Výtvarná dílna v Prostějově, účast na Celostátním setkání vychovatelů ve Vsetíně, Pohybové kompedium. Dvě vychovatelky dokončily studium pro vychovatele na UP Olomouc. Opravy a rekonstrukce 2013/14 Ve školním roce 2012/2013 byla dokončena první etapa rekonstrukce školního dvora červen srpen vydláždění dvora, umístění okrasných mříží a stromů. Odpočinková pódia byla nainstalována během podzimu Byla využívána k výuce, k vystoupením, k odpočinku žáků i rodičů v průběhu dne a stala se součástí celoměstské akce Litovelských Benátek. Dvůr byl během podzimu osázen žáky skalničkami a doplněn solitérními kameny od Vápenky Vitoul. Během prázdnin proběhly rekonstrukce parketových podlah ve dvou třídách a byla opravena podlaha v kabinetě výtvarné výchovy. Zároveň byl vyroben nábytek do třídy 1. stupně, kabinetu a učebny výtvarné výchovy a doplněn nábytek ve sborovně druhého stupně. Byly dokoupeny šatní skříňky na počet žáků ve škole. V srpnu proběhl nákup dvou počítačů pro potřeby pedagogického sboru do sborovny II. stupně. 9

11 Přehled klasifikace prospěchu a chování, absence žáků školní rok 2013/14 1. pololetí třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A r. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B třídní učitel SI ZK DL BK DJ HV VJ MD - Fl DT HM NM BP SL NZ PS - - počet žáků celkem počet dívek počet chlapců z toho prosp. s vyzn prospěli nehodnoceni neprospěli pochvaly NTU DTU DŘŠ stupeń stupeń celkem omluveno neomluveno chování absen-ce Pozn. kázeňská opatření - pouze za 2. čtvrtletí r. celkem 10

12 Přehled klasifikace prospěchu a chování, absence žáků školní rok 2013/14 2. pololetí třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A r. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B třídní učitel SI ZK DL BK DJ HV VJ MD - Fl DT HM NM BP SL NZ PS - - počet žáků celkem počet dívek počet chlapců z toho prosp. s vyzn prospěli nehodnoceni neprospěli pochvaly NTU DTU DŘŠ stupeń stupeń celkem omluveno neomluveno chování absen-ce r. celkem 11

13 Ve škole je nabízen dostatek volitelných a nepovinných předmětů, z nabídky 14 kroužků byly otevřeny: sborový zpěv, miniházená, hrátky s angličtinou, kung-fu, keramika, turistický, deskové hry, dramatický, doučování čj pro děti 7. tříd a šikovná vařečka. Kroužek KUNG-FU probíhal dvakrát týdně. Hlavní náplní tohoto kroužku je seznámení s tradičním stylem čínského bojového umění Shaolin Bei Kung-fu. V úvodu se žáci zabývali rozvojem základních pohybových dovedností (síla, rychlost, ohebnost) a akrobacie. Souběžně se žáci začínají učit postoje, chůzi v postojích, techniky kopů, úderů a pákové techniky. V druhém pololetí byla do programu zařazena jednoduchá sestava pohybů. V příštím školním roce navážeme na tyto dovednosti. Stejně jako roky předešlé i letos se na naší škole otevřel kroužek angličtiny pro 1. stupeň Hrátky s angličtinou, do kterého děti 3. až 5. tříd docházely pravidelně každé pondělí. Naším cílem bylo naučit se mnoho nového, procvičit se a hlavně se pobavit. Žáci měli k dispozici interaktivní tabuli, na které díky výukovým programům procvičovali nejen gramatiku ale i nová slovíčka. Čas jsme si zpříjemňovali taktéž tancem, zpěvem, krátkými videi, filmy a společenskými hrami. V letošním školním roce 2013/2014 se opět otevřel kroužek Doučování českého jazyka (tentokrát již pro děti 7. tříd). Tuto možnost využili zejména ti, kterým dělá jejich mateřský jazyk problémy, a chtějí na nich zapracovat. Hodiny byly plně v režii žáků, kdy si sami navrhli téma, které bylo dle jejich uvážení nutné procvičit. Taktéž byla samozřejmostí příprava na ústní zkoušení či testy. Dramatický kroužek Rolnička. Činnost dramatického kroužku spočívala hlavně v hravé formě poznávat krásu mluveného slova. Dramaťáčci recitovali, hráli krátké scénky, tančili a zpívali. Vystupovali v předvečer Mikuláše na náměstí pro veřejnost, organizovali vánoční besídku pro rodiče, přátele školy a žáky školní družiny. Maminkám a ženám poděkovali za péči na besídce ke Dni matek. Děti se hravou formou naučily vystupovat na veřejnosti a pěkně se vyjadřovat. Do kroužku Miniházené se v letošním roce přihlásilo 10 dětí, které se s házenou chtěly seznámit nebo se přihlásily po několikáté. V kroužku se žáci nejen seznámili se základy házené a jejími pravidly, ale rozvíjeli zde i svoji obratnost, rychlost a soustředění. Učili se komunikovat s dalšími žáky při různých pohybových či míčových hrách a znát další pravidla těchto her. I v tomto školním roce měli žáci možnost zdokonalovat své kuchařské schopnosti v zájmovém kroužku Šikovná vařečka. Žáci tříd se seznamovali se základními postupy přípravy pokrmů od jednoduchých salátů a chlebíčků až po upečení a nazdobení dortu. Turistický kroužek má na naší škole dlouholetou tradici, navázal v činnosti na oddíl Kompas. Vždy jednou týdně se v něm setkávají kluci i holky, kteří se nechtějí 12

14 nudit, ale touží zažít zábavu a dobrodružství. Seznamují se s přírodou, poznávají nové věci i kamarády, hrají zajímavé hry. V tomto roce navštěvovalo kroužek 18 dětí. Proběhl druhý ročník akce Vítání jara, desetikilometrová trasa vedla Lesánkovou stezkou, na které bylo připraveno plno her a soutěží. Při této akci se podařilo uklidit velký kus lesa. Další akce proběhla spojením kroužku a Ekotýmu se společným programem,,na Hvězdě - přírodní památka ležící na soutoku ramen řeky Moravy. Na programu byl úklid břehu a části toku řeky Moravy, seznámení s tradicí otvírání studánek. V druhém pololetí se otevřel kroužek Deskových her, který navštěvovalo 17 dětí. Děti se zde učí pracovat v kolektivu, zapojovat se do společnosti a dodržovat pravidla. Navíc upevňují kamarádské vztahy. Hry pomáhají dětem poznávat svět kolem nás a pomáhají snadnějšímu zvládnutí čtení, rozvoji logického myšlení, psaní, učí je správnému vyjadřování a popisování dějů. Děti si do schůzek zařazují i své hry, které doma hrají s rodiči, např. Carcassone, Osadníci, Dostihy a sázky apod. Tradičně byl otevřen kroužek pro všechny žáky, kteří si rádi zazpívají Sbor Úsvit. Konal se každé pondělí. Jeho cílem bylo především pobavit se, zazpívat si, uvolnit se od denních starostí, rozšířit si vnímání hudby o další žánry. Členové sboru procvičovali hlasivky, intonaci, rytmiku a vše, co je ke sborovému zpěvu potřeba. Děti si zazpívaly písně hned několika žánrů v různých aranžích, přes lidové písničky, latinské písně až k moderní hudbě. Vše, co se naučily, předaly posluchačům při několika vystoupeních. Ke Dni otevřených dveří a Rozsvěcení vánočního stromu připravili koledy a písně vánoční. Zazpívali si také v kostele sv. Filipa a Jakuba a tradičně se rozloučili s devátými ročníky při stužkování. Připravili si také kratičký program pro naše přátele s projektu Comenius. Žákům byl nabízen jeden nepovinný předmět Náboženství. Náboženství je vyučováno ve spolupráci s farností Litovel a ZŠ Vítězná 1250 v Litovli. Učitele náboženství zajišťuje farnost Litovel církve římsko-katolické, výuka probíhá v prostorách ZŠ Litovel, Vítězná 1250 a v ZŠ Litovel, Jungmannova 655. Někteří žáci z naší školy na výuku docházejí. 13

15 Žákům byl umožněn i výběr volitelných předmětů z této nabídky.: Konverzace v anglickém jazyce Přírodovědný seminář Fyzikálně chemický seminář Německý jazyk, Ruský jazyk -volitelně Výtvarné činnosti Výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně zahrnuje tři oblasti působení. Volbu následného studia realizovanou především v závěrečných ročnících na druhém stupni, dále evidenci a organizaci péče o žáky s poruchami učení a v neposlední řadě řešení výchovných problémů dle aktuální situace. Péče o žáky s poruchami učení a chování V září byla provedena aktualizace přehledu šetřených žáků, s tímto přehledem byli seznámeni vyučující. Po byla zajištěna reedukační a logopedická péče pro žáky s IVP a u dalších šetřených žáků dle kapacitních možností. Vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro všechny integrované žáky proběhlo v září a u nově šetřených žáků v návaznosti na dodání zpráv ve spolupráci třídních učitelů, dalších vyučujících, speciálního pedagoga a výchovného poradce. Rodiče byli průběžně informováni o potřebě dalšího přešetření prostřednictvím VP a třídních učitelů. Na pedagogických radách byli vyučující průběžně seznamováni se zprávami nově šetřených žáků. Po 1. i 2. pololetí byly zpracovány průběžné zprávy plnění IVP, příp. provedena korekce IVP dle potřeby. Volba povolání a přijímací řízení na SŠ V souvislosti s volbou povolání byly realizovány exkurze do vybraných škol (SPŠ strojnická, SPŠ a SOU Uničov, SOŠ Litovel) a besedy se zástupci středních škol. Pro žáky i rodiče byla zorganizována burza středních škol z regionu. Žáci devátých ročníků se zúčastnili přehlídky středních škol Scholaris v Olomouci a programu k volbě povolání v poradenském středisku na Úřadu práce. Žáci i jejich zákonní zástupci využili možnosti individuálních pohovorů k volbě povolání i poradenskou činnost při odvolacím řízení. Škola zajistila žákům tisk přihlášek na střední školy. Všichni žáci byli přijati ke studiu na středních školách (většina v prvním kole, jedna žákyně v druhém kole). Řešení výchovných problémů Výchovné problémy jsou řešeny dle potřeby ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a případně dle potřeby s metodikem prevence, o jednáních jsou pořizovány záznamy. 14

16 Lyžařský kurz, plavecký kurz a pobyt v ekologickém středisku Sluňákov Pro žáky 7. ročníků proběhl v měsíci únoru lyžařský kurz v Čenkovicích. Podmínky pro lyžování byly dostatečné, většina žáků zvládla základní lyžařské dovednosti na lyžích a snowboardu a zúčastnili se závodu ve sjezdu. Pro běh na lyžích nebyly vhodné podmínky. Všichni žáci prvního stupně absolvovali během roku plavecký kurz žáci 2. a 3. ročníku povinný, ostatní rozšiřující. Vzhledem ke klesající fyzické kondici žáků a ohrožení žáků v Litovli Moravou chceme v této tradici pokračovat. Žáci čtvrtého ročníku na celý týden opustili školní lavice a strávili týden na pobytovém programu pod názvem Zelený ostrov ve středisku ekologické výchovy ve Sluňákově. Od 16. do 20. června se pod vedením zkušených lektorek a svých pedagogů věnovali jednotlivým etapám postupného návratu života na ostrov, na kterém vybuchla sopka. V závěru pobytu pak hledali odpověď na otázku, jaká bude budoucnost ostrova. Během nabitého týdne si vyzkoušeli činnosti, se kterými se mnozí setkali úplně poprvé, např. rozdělat oheň, připravit podle receptu těsto, postavit stan, pádlovat na člunu nebo zdolat celodenní pěší túru. Ve spolupráci s ekologickým centrem budeme pokračovat jak na poli pobytů a workshopů pro žáky tak ve spolupráci v projektu Ekoškola. Hodnocení EVVO za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 jsme cíle a klíčové kompetence EVVO plnili dle stanoveného plánu EVVO. Byly realizovány v rámci tematických plánů jednotlivých předmětů, formou exkurzí, výletů, soutěží, výukových projektů, tematických dnů a projektů pro celou školu. Veřejné projekty Čtvrtým rokem jsou žáci ve třídách vedeni ke třídění odpadu. Pod patronátem firmy SITA probíhá celoroční sběr papíru, byl vyhlášen podzimní a jarní sběrový týden, sbíral se tenkostěnný hliník a víčka od PET lahví. V rámci projektu Recyklohraní jsme odevzdali vysloužilé malé i velké elektrospotřebiče, vybité baterie a zapojili jsme se do IV. ročníku kampaně Věnuj mobil. Pokračovali jsme v mezinárodním programu Ekoškola a od září 2013 nově v projektu Together in Europe. Školní projekty a tematické dny s environmentální tematikou Podzimní atmosféru si v rámci tematického dne pod názvem JABLÍČKOVÝ DEN navodili žáci 1. stupně. Téma bylo zakomponováno do všech vyučovacích předmětů. Žáci získali informace o různých druzích jablek, možnostech jejich zpracování a významu na naše zdraví. Jablíčka se měřila, vážila, zpívalo se o nich a 15

17 vyprávělo. Proběhla také třídní výstavka jablek a ochutnávka jablkových pokrmů. Nakonec došlo i na pečení štrůdlu a výtvarné ztvárnění tématu. Žáci a rodiče se zapojili do rodinné fotografické soutěže Podzim v Pomoraví, která byla zaměřena na podzimní krásy této oblasti. Žáci druhých ročníků využili pracovních listů, které připravili učitelé a studenti Gymnázia Jana Opletala v Litovli v rámci programu podpory EVVO v Olomouckém kraji. S pomocí plánku vyrazili do terénu a naučili se prostřednictvím informačních cedulí poznávat zvířata a rostliny, které se nachází v blízkosti naší školy. Rekonstrukci školního dvora slavnostně zakončila výsadba stromů. Akce proběhla za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje, vedení města, žáků školy a dalších hostů. Žáci z 1. stupně se zapojili do mezinárodního projektu Voda spojuje. Na základě zpracování závěrečné zprávy jsme získali certifikát o zapojení do projektu. Tento projekt byl dlouhodobý a svým obsahem se 3 měsíce prolínal do několika vyučovacích předmětů. Žáci se seznámili s tím, že nedostatek pitné vody patří mezi nejzávažnější globální problémy, vyrobili nástěnnou mapu hlavního toku řeky Moravy, seznámili se s provozem čističky odpadních vod, pomocí internetu a encyklopedií hledali odpovědi na otázky týkající se vodního tématu a zveřejnili závěry ankety mezi občany města o tom, jak využívají a zacházejí s vodou. Pracovníci CHKO Litovelské Pomoraví nám zprostředkovali terénní exkurzi spojenou s lovením a zkoumáním vodních živočichů, kteří nám poskytli informace o životě a kvalitě vody v našem městě. Tradiční projektový den věnovaný Dni Země se letos zaměřil na zjištění ekologického stavu školy v oblastech odpadů, energie, vody a prostředí. Žáci 2. stupně zkoumali školu zevnitř i zvenčí, zjišťovali, jak škola funguje a co je možné do budoucna zlepšit. Výsledkem bylo zpřehlednění silných a slabých stránek školy v uvedených oblastech. Členové Ekotýmu se pak na schůzce podrobně s výsledky seznámili a závěry analýzy budou využity k sestavení plánu činností Ekoškoly pro příští školní rok. Žáci školy se podíleli na plnění ekologických aktivit a úkolů, vyplývajících z účasti v mezinárodním projektu Together in Europe. Na základě vycházky do lužního lesa žáci představili prezentaci o zajímavých místech a životě v CHKO Litovelské Pomoraví, formou scrapbooků se děti z 1. stupně seznámily a výtvarně ztvárnily osm chráněných živočichů této oblasti. Výukové programy, exkurze, ekologické pobyty žáci 7. ročníků se zapojili do úklidu povodí řeky Moravy směrem na Nové Zámky, v rámci akce Ukliďme si svět. Nasbírali 25 pytlů odpadků 16

18 žáci 6. ročníků se zúčastnili výchovně vzdělávacího ekologického programu Kořeny života. Akce proběhla v Mladečských jeskyních a okolí. Žáci získali představu o životě v pravěkých dobách, ale i umělecký, smyslový a emoční zážitek žáci 4. ročníků využili týdenního programového pobytu v SEV Sluňákov žáci 2. ročníků vyrazili do lesa na Nových Zámcích na akci Den s Lesy ČR. Zhlédli kácení stromů, stahování kmenů pomocí koně, ukázky výcviku loveckých psů a dravých ptáků. Pod vedením lesních pedagogů si zahráli hry zaměřené na získání a osvojení znalostí o lese a vyzkoušeli si sázení stromků dvouhodinový výukový program pro žáky a pedagogy z partnerských zahraničních škol v SEV Sluňákov žáci 1. stupně využili výukového programu ZOO Olomouc. Měli možnost vidět komentované krmení, pohladit si živá zvířata, prohlédnout si část areálu, od průvodců se dovědět mnoho zajímavostí a své nabyté vědomosti zúročit v plnění úkolů v pracovních sešitech členové Ekotýmu připravili pro prvňáčky vlastní výukový program o třídění odpadu ve škole terénní exkurze do Litovelského Pomoraví s pracovníky CHKO Litovelské Pomoraví spolupráce s přírodovědným oddělením DDM v Litovli (besedy s dětmi ve ŠD, výukový program, úklid povodí řeky Moravy) Mezinárodní program Ekoškola Cílem práce v projektu Ekoškola v letošním školním roce bylo po loňském obhájení získáného titulu zaměřit se na zvyšování kompetencí a dovedností členů Ekotýmu, sebevzdělávání koordinátora Ekoškoly, zapojit do zpracování analýzy co největší část žáků školy a pokračovat v činnostech, které díky programu ve škole úspěšně fungují. Zástupci Ekotýmu reprezentovali naši školu na 2. ročníku Žákovské ekologické konference na ZŠ Trávník v Přerově. Jejich příspěvek se týkal úspor energie v domácnosti a oba žáci dokázali své názory obhájit i v diskuzi s pozvanými odborníky. Další členové Ekotýmu se zúčastnili Semináře dobré praxe v Šumperku, který byl zaměřen na tvoření plánu činností a monitorování. Vydařenou akcí byl výukový program pro žáky prvních ročníků o třídění odpadu, který si žáci sami připravili a zorganizovali. Členové Ekotýmu se podíleli na organizaci sběrových týdnů a na přípravě a propagaci prodeje školních ekotašek. Prostor k prezentaci enviromentálních aktivit dostali také při návštěvě partnerských škol ze zahraničí v červnu Koordinátorka programu Ekoškola se zúčastnila třídenního setkání 17

19 koordinátorů programu v Ochozu u Brna, absolvovala celoroční seminář ENVIGLOBE a jako lektor a mentor bude v příštích dvou letech spolupracovat se sdružením Tereza v Praze na propagaci tohoto programu. Hodnocení ŠVP školní rok 2013/2014 Úpravy na základě změn RVP Dodatek platný od ) V učebním plánu 2. stupně se snížil počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařadily vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 5) Změněný učební plán k nahlédnutí v dodatku. 6) Na základě změn RVP ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacím oboru Cizí jazyk a Další cizí jazyk byly upraveny učební osnovy anglického jazyka a vymezena charakteristika vyučovacích předmětů německý jazyk a ruský jazyk s jejich učebními osnovami. 7) Na základě dalších změn RVP a potřeb učitelů byly upraveny učební osnovy těchto vyučovacích předmětů: Matematika (4., 5. ročník), Prvouka (1., 2., 3. ročník), Přírodověda (4., 5. ročník), Vlastivěda (4., 5. ročník), Občanská výchova (6., 7., 8., 9. ročník), Výchova ke zdraví (6., 7. ročník), Dějepis (6., 7., 8., 9. ročník) Příloha č. 5 nově vypracovaný předmět Pracovní činnosti Pěstitelské práce, chovatelství pro 8. roč. Projekty a jiné významnější aktivity uspořádané během školního roku 2013// Hravá věda Děti se mohly přesvědčit o tom, že zajímavé pokusy lze provést bez složitých aparatur a přístrojů, jen s využitím běžných věcí z domácnosti. Viděli jsme, jak lze za pomocí PET lahví a krupičky vytvořit přesýpací hodiny, z krabičky od másla vysavač či tornádo. Náš host Mgr. Radek Chajda absolvoval odborné studium fyziky 18

20 se zaměřením na optiku a také studium učitelství, obor matematika fyzika. Pro děti píše populárně-naučné knihy Škola Zdravé Pětky Žáci z několika tříd naší školy prožili dvě vyučovací hodiny s lektorkou Zdravé Pětky, která děti formou her a soutěží seznamovala s potravinovou pyramidou, zásadami správného stravování, pitným režimem, zásadami hygieny. Děti ve třídách byly rozděleny do skupin a pro svůj tým sbíraly žetony pětky. Pod vedením lektorky stavěly potravinovou pyramidu, ochutnávaly některé druhy ovoce, zeleniny a nápojů. Hádaly, co jim právě doputovalo do žaludku. Poslední úkol byl pro děti tvořivý. Z kousků ovoce a zeleniny sestavovaly obrázky. Na závěr dvouhodinovky proběhlo hodnocení a odměnou bylo vysvědčení Zdravé Pětky a samolepky Autorské čtení Pracovnice knihovny pozvaly žáky na autorské čtení s mladým spisovatelem, ilustrátorem a rybářem Janem Opatřilem v Městské knihovně v Litovli. Autor knih přečetl ukázky z prvního a druhého dílu Dobrodružství kapříka Metlíka 1, 2 a vyprávěl dětem o vzniku knihy 2014 Divadelní představení Sugar a Černá komedie v Moravském divadle Žáci 2. stupně navštívili během školního roku 2 divadelní představení v Moravském divadle v Olomouci. Nižší ročníky zhlédly představení SUGAR a žáci 8. a 9. ročníků komedii s příznačným názvem ČERNÁ KOMEDIE. Obě tato představení zaujala žáky i učitele svou spontánností a inteligentním humorem. Projekt Velká Morava ( žáci 7.A., žáci 7.B) Na naší škole se stalo již tradicí, že se žáci 7. ročníků účastní na podzim projektu Velká Morava, který je součástí našeho ŠVP a obohacuje výuku nejen dějepisu, ale i výtvarné výchovy. Nejinak tomu bylo i letos. Nejdříve jsme navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde jsme byli seznámeni se životem starých Slovanů a měli jsme možnost prohlédnout si základy slovanského kostela spolu se zbytky hřbitova. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a na závěr si vyplnili malý test, který měl prozkoušet jejich nově nabyté vědomosti. Další zastávkou byl archeoskanzen v Modré u Velehradu, kde jsme se dozvěděli, jak vypadal život Slovanů ve skutečnosti. Slovanské hradiště jsme si mohli celé projít a navíc si pohladit živá zvířata (kozy, osla atd.). Ohlasy žáků na projekt jsou většinou velice pozitivní, protože spojení výuky s přímým prožitkem obohatí víc než pouhé sezení v lavici. Projekt Život v pravěké tlupě V týdnu od se si žáci našich šestých ročníků připravili v hodinách dějepisu projekt pod názvem Život v pravěké tlupě. Žáci ve třídě si vytvořili 19

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více