Výroční zpráva ředitelky školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ředitelky školy"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok V Litovli 21. září 2014

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, spolupráce s RS Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně celoživotního vzdělávání Autoevaluace školy Údaje o hospodaření školy základní Údaje o předkládání a zapojení do projektů Závěry výroční zprávy Provedené kontroly

3 1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Jungmannova 655, Litovel IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon Webová adresa Právní forma příspěvková organizace Název zřizovatele Město Litovel, Náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel , IČ: Resortní identifikátor Vedení školy Ředitelka školy:, Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Jindrová, Vedoucí vychovatelka ŠD: Alena Albrechtová, ID datové schránky ihtghcc Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655, okres Olomouc má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Je to plně organizovaná městská škola s dlouholetou tradicí. Obhájila již podruhé titul Ekoškola. Zřizovatelem školy je Město Litovel. Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní družina a školní výdejna. Výuka je realizovaná v kmenových i odborných učebnách, žáci využívají odbornou učebnu IT, fyziky a chemie, přírodopisu, učebny pro výuky jazyků a učebny s interaktivní tabulí. Ve škole je ve třídách využíváno 12 tříd s interaktivními dataprojektory. Školu ve školním roce 2013/2014 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí, celkem 369 žáků. Z Litovle a místní části Chořelic dochází do školy 201 žáků, ostatní žáci nejvíce dojíždějí z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a Nasobůrek. Při přestupu žáků z vesnických škol úzce spolupracujeme s vedením školy v Července, v Nasobůrkách, v Cholině a v Haňovicích. Zastoupení žáků z okolních obcí v počtu 168 je zhruba 46%. Pokračuje nárůst počtu žáků ve škole. Naplněnost se blíží kapacitě školy a všechny místnosti jsou plně využity, předpokládáme v dalším roce problémy s rozvrhem v tělocvičně díky počtu tříd a počtu hodin tělocviku (rok žáků). Ve školním roce 2013/2014 se na škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Učíme se vzájemné komunikaci.doma i ve světě. Vzdělávací program školy byl zaměřen na výuku jazyků a informačních a komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 7. ročníku jsme nabízeli volitelně jazyk německý a ruský. Na škole jsou podporovány enviromentální a protidrogové aktivity žáků, které jsou součástí školního preventivního programu, zpracovaného metodikem prevence sociálně patologických jevů, a plánu EVVO. V rámci doplňkové činnosti školy jsou nabízeny žákům kroužky. 2

4 Vedení školy úzce spolupracuje s výborem Rodičovského sdružení při ZŠ, se školskou radou. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení školy. S vedením školy spolupracuje Ekotým = žákovská rada. Zastoupeny jsou třídy od 2. do 9. ročníku. Na základě výsledků dotazníků a názorů členů Ekotýmu byly přerozdělovány prostředky získané sběrem papíru, železa, elektro spotřebičů. Současně se Ekotým podílel na přípravě studie úpravy dvora školy a budoucí ekologické zahrady. Členové Ekotýmu se scházejí pravidelně a přinášejí podněty a připomínky k chodu školy, svoje názory a postřehy přenášejí do svých tříd. Škola komunikuje s rodiči kromě jiného také prostřednictvím webového portálu, kde nabízí kromě informací pro rodiče, žáky i pracovníky školy jako službu rodičům elektronickou žákovskou knížku, dále elektronickou omluvenku, možnost odhlášení a přihlášení obědů, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích úkolů s informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 30 pedagogických pracovníků a 5 THP pracovníků, na mateřské dovolené je 1 učitelka. Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve školní družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi tři vychovatelky. Dva pedagogové, tři vychovatelky a tři asistentky pedagoga pracovaly na částečný úvazek. Ve škole pracuje koordinátor ICT, výchovný poradce, koordinátor pro tvorbu ŠVP, koordinátor EVVO a metodik prevence sociálně patologických jevů. Výchovná poradkyně a koordinátor EVVO, metodik prevence a ICT koordinátor absolvovali specializační studium. Pan učitel Dědek dokončuje magisterské studium M-F. Seznam pracovníků školy: Zařazení Předměty Úvazky Hrachovcová Eva ředitelka školy, ICT koordinátor M, IT, Z 1 zástupkyně ŘŠ, výchovný Jindrová Milena poradce M, Z 1 Bazalová Petra učitelka 2. st. Aj 1 Bendová Kamila učitelka 1. st. 1 Davidová Lenka učitelka 1. st. 1.st. 1 Dědek Tomáš učitel 2.st. M, F 1 Dudíková Jana učitelka 1. st 1 Filipová Lenka učitelka 2.st. Př, Ch 1 Holadová Martina učitelka 2. st. D, Čj, Pj 1 Hradilová Vladimíra učitelka 1. st. 1 Kallerová Věra Asistentka ,63 Kutá Lenka MD AJ, M 0 Mikolajczyková Božena učitelka 1. st. 0,91 Př, OV, Myška David učitel 1.st. Nj 1 3

5 Nevěřilová Marcela učitelka 2.st. Aj, Čj, Rj 1 Nováková Zdeňka učitelka 2.st. Čj, Vv 1 Poláchová Irena učitelka 2.st. Čj, Hv 0,36 Papajková Andrea asistent pedagoga 0,54 Pinkavová Magda učitelka 2.st. TV, BI 1 Purová Soňa učitelka 2.st., koordinátor ŠVP Čj, Rv, Aj 1 Sedlářová Lenka učitelka 2.st. M, F 1 Smrčková Ivona učitelka 1. st., koordinátor EVVO 1 Soukupová Iva asistentka pedagoga 0,77 Stratil Michal učitel 1.st., metodik prevence Tv, Z 1 Vaňáková Jaroslava učitelka 1. st. 1 Vaňková Vlasta učitelka 2.st. Nj, Čj 1 Závodná Kateřina učitelka 1.st 1 Albrechtová Alena vedoucí vychovatelka ŠD 1 Mullerová Vladimíra vychovatelka ŠD 0,25 Papajková Andrea vychovatelka ŠD 0,50 Kobzová Jolana vychovatelka ŠD 0,89 Milan Spurný školník 1 Mejzešová Helena kuchařka, uklizečka 0,3+0,75 Mertová Marcela uklizečka, skladnice 0,95+0,1 Dostálová Ludmila kuchařka, uklizečka 0,3+0,9 Šnoblová Jarmila účetní 0,75 Od září pracovaly v naší škole dvě asistentky pedagoga a to ve třídách 2. B a 3. A. Úvazek jedné z nich byl navýšen z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti o podporu dvou žáků vietnamského původu (děti se sociálním znevýhodněním), žáci ve třídách 3. A a 7. A. V druhém pololetí se vrátila po dlouhodobé rekonvalescenci žákyně po tonutí a byla jí poskytnuta jako podpora asistentka pedagoga od dubna do konce června. 3 Údaje o přijímacím řízení a zápisu do prvního ročníku Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 Ve školním roce 2013/14 si podalo přihlášky ke studiu na střední škole celkem 36 žáků devátých ročníků a 4 žáci 5. ročníku. Byli přijati ke vzdělávání v rámci prvního kola, jedna žákyně v druhém kole přijímacího řízení. Počet žáků 5. a 9. ročníku v přijímacím 40 Přijati na řízení osmileté gymnázium 4 Přijati na maturitní obor 25 Přijati do učebního oboru s výučním listem 11 4

6 . Přehled žáků podle středních škol: Střední škola Počet přijatých žáků Gymnázium Jana Opletala (4leté a 8leté) Gymnázium Čajkovského Olomouc 1 Obchodní akademie Olomouc 2 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc 1 Církevní gymnázium Olomouc 2 SŠ logistiky a chemie Olomouc 1 SPŠ a SOU Uničov 6 SPŠ Hranice 1 Střední zdravotnická škola a vyšší odb. škola Em. Pött. Olomouc 1 Střední lesnická škola Hranice 1 SOŠ a SOU Šumperk 1 SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 1 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 SŠ umělecko manažerská Brno 1 Střední škola zemědělská Olomouc 1 SŠ technická a zemědělská Mohelnice 2 Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK 2 SŠ gastronomie a služeb Přerov 1 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd 1 SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Štursova 3 5

7 SOŠ služeb Olomouc Pavlovičky 1 Zápis do 1. ročníku Jako již tradičně letošnímu zápisu předcházela akce pro mateřské školy - tentokrát jsme připravili Školu plnou sněhuláků. Děti z místních mateřských škol měly možnost formou soutěží seznámit se s prostorami školy a nahlédnout do vyučování na 1. stupni. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/15 proběhl 17. a 18. ledna 2014 opět s doprovodným programem. K zápisu se dostavilo 48 dětí. Zákonní zástupci 7 z nich požádali o odklad už při zápisu, od 4 dalších dětí tak učinili do , proto předpokládáme od celkem 37 nových prvňáčků. Předpokládaný počet dětí, které nastoupí do 1. ročníku, je 38 (díky opakování ročníku žákyně s vysokou absencí - nemocnost), budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku. 4 Údaje o výsledcích vzdělávání, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Základní škola je plně organizovaná. 1. stupeň navštěvovalo 195 žáků v 8 třídách a 2. stupeň 174 žáků v 8 třídách. Ve škole se tedy vzdělávalo celkem 369 žáků v 16 třídách. V září došlo k nárůstu žáků, oproti minulému roku o 33 žáků. Roční plán práce byl zaměřen na soubor činností z projektu Comenius Together in Europe. Propojili jsme zkušenosti se zapojením environmentální výchovy do vzdělávání a spolupráci s partnery z Evropy, během roku jsme vyjeli na partnerské setkání do Německa a hostili jsme partnery u nás v Litovli. Podpořili jsme vzdělávání pedagogů v komunikaci v cizím jazyce, a rozvíjeli schopnosti žáků komunikace s partnery v Evropě. Zaměřili jsme se rovněž na rozvoj čtenářských dovedností zapojením žáků do projektu Čtení pomáhá a metodu CLIL ve výuce. V chování žáků jsme se zaměřili na dodržování školního řádu během vyučování a přestávek s důrazem na slušné chování žáků navzájem. 6

8 Odborná výuka probíhala v odborných učebnách učebna pro výuku fyziky a chemie, přírodovědná učebna s koutkem živé přírody, počítačová učebna s 25 pracovními stanicemi pro žáky, 3 učebny s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 3 učebny cizích jazyků, školní kuchyňka, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna. Každá třída měla svoji kmenovou třídu. V každé třídě pracuje třídní učitel. Z prostředků projektu Inovujeme školu jsme dokončili vybavení všech učeben interaktivními dataprojektory. Přírodovědný koutek V učebně přírodopisu je instalována stálá výstavka živé přírody, želva zelenavá /živočich registr. CITES/, želva nádherná, pavouk Lasiodora Parahybana, krajta královská a osmáci. Živočichové jsou využíváni při výuce přírodopisu a přírodovědného semináře. Velká pozornost byla rovněž věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou pro ně vypracovány individuální plány, žáci s integrací mohou navštěvovat reedukační cvičení. Žáci s vadami řeči mohou chodit do nápravných logopedických cvičení. Na škole s nimi pravidelně pracovali na I. stupni dva speciální pedagogové a pedagog 1. stupně, na druhém stupni prováděly reedukační cvičení tři učitelky českého jazyka, s účinnou pomocí výchovné poradkyně. Od ledna se podařilo získat prostředky pro asistenta pedagoga pro 2 žáky z Vietnamu. Mohla tak pokračovat aktivní pomoc při jejich výuce českého jazyka a v jejich podpoře ve vzdělávání. Dále byli z rozvojového projektu podpořeni ve výuce českého jazyka dva žáci z Bulharska a jeden z Německa. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogů i ostatních pracovníků školy upravuje Školní řád, který byl vydán ředitelkou školy a schválen pedagogickou i školskou radou. Je součástí školní dokumentace a je k nahlédnutí v budově školy. Práce v odborných předmětech se řídí řády odborných učeben, ve školní družině je vyvěšen řád školní družiny. Školní družina Nedílnou součástí školy byla během školního roku školní družina, která poskytuje zájmové vzdělávání žáků ve volném čase. Je určena pro žáky 1. stupně a nabízí pravidelnou, příležitostnou, vzdělávací a rekreační činnost. Vychovatelky se snažily žákům vytvářet takové prostředí, ve kterém se cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Při každodenní práci měly na zřeteli cíle stanovené vzdělávacím programem (rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání, osvojování základních společenských hodnot). Ke splnění stanovených cílů vychovatelky využívaly klíčové kompetence stanovené ŠVP. Družinu navštěvovalo 110 žáků ve věku 6 až 11 let a pracovali ve čtyřech odděleních. První oddělení vedla paní vychovatelka Jolana Kobzová (30 dětí, úvazek 0,89), druhé vychovatelka Andrea Papjková (30 dětí, úvazek 0,5), třetí oddělení vedoucí vychovatelka Alena Albrechtová (30 dětí, úvazek 1,0) a čtvrté oddělení paní vychovatelka Vladimíra Müllerová (20 dětí s úvazkem 0,25). 7

9 Pro činnost, jak pravidelnou, tak i zájmovou využívá školní družina své prostory, využívá učebnu cizích jazyků pro 1. stupeň, tělocvičnu a keramickou dílnu. Provoz ŠD byl stanoven od 6.00 hodin do 8.00 hodin, odpoledne pak od hodin do hodin. Školní družina umožňuje žákům pestrý program. Každý týden chodili žáci z družiny plavat na krytý bazén na ZŠ Vítězná ulice, v jarních a podzimních měsících navštěvovali dopravní hřiště, využívali počítačovou pracovnu na DDM v Litovli, pravidelně hráli kuželky v kuželkárně na Staroměstském náměstí. S oblibou navštěvovali keramickou dílnu. Výrobky z ní jsme se prezentovali na školním jarmarku, plese RS nebo jsme je předali jako malou pozornost pro sponzory školy. Pravidelně družinu navštěvoval i pan ing. Sova, pracovník DDM Litovel, který s dětmi hovořil o přírodě. Malé keramické drobnosti byly vyrobeny pro děti MŠ na Července ke Dni dětí. Mezi úspěšné akce družiny patří zábavné odpoledne s diskotékou, jízda na koni u pana Pokorného na Šargouně, výlet do Svíčkárny v Olomouci Holice spojený s exkurzí a dílnami, maňáskové divadlo ze Šternberka přímo ve školní družině. Velký zájem byl o soutěž vyhlášenou časopisem ABC ve skládání a pouštění papírových vlaštovek. Nechyběl již tradiční vánoční celodenní výlet, tentokrát přímo do Prahy na kouzelnické představení Pavla Kožíška spojené s prohlídkou Vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Před Vánoci pak nesměla chybět návštěva Čerta a Mikuláše, Vánoční dílny pro širokou veřejnost ve spolupráci s RS a akce s velkým veřejným ohlasem Vypouštění balonků s přáním. V zimě žáci z družiny dokrmovali zvířata v lese. Během školního roku jsme pro žáky připravili družinový karneval, jarní dílny pro dospělé, besedu s myslivci, stavění házedel a 8

10 větších modelů s následnou soutěží ve spolupráci s předsedou LMK panem Vespalcem, veselé bubnování v tělocvičně školy pod vedením zkušených instruktorů manželů Kratochvílových, dětský den s plněním různých zajímavých disciplín, celodenní výlet do Aqua Centra ve Vyškově spojený s návštěvou Bonga v Brně, cyklovýlet pro žáky i rodiče, spaní v družině. Zúčastnili jsme se Hanáckých Benátek a Toulek Litovelským Pomoravím, kde jsme tradičně připravili kvalitní dílny pro děti a prodejní stánek s výrobky dětí. Téměř každou akci zaznamenávají vychovatelky s malým výkladem na internetových stránkách školy. Během posledních dvou prázdninových týdnů s žáky navštívili významná místa v okolí Litovle. Podle ohlasů (evaluačních dotazníků) byli rodiče s činností družiny spokojeni. Vychovatelky kladně hodnotí jak spolupráci s rodiči žáků, tak s Rodičovským sdružením při základní škole. Vychovatelky se průběžně vzdělávají, např. Keramika v Olomouci, Výtvarná dílna v Prostějově, účast na Celostátním setkání vychovatelů ve Vsetíně, Pohybové kompedium. Dvě vychovatelky dokončily studium pro vychovatele na UP Olomouc. Opravy a rekonstrukce 2013/14 Ve školním roce 2012/2013 byla dokončena první etapa rekonstrukce školního dvora červen srpen vydláždění dvora, umístění okrasných mříží a stromů. Odpočinková pódia byla nainstalována během podzimu Byla využívána k výuce, k vystoupením, k odpočinku žáků i rodičů v průběhu dne a stala se součástí celoměstské akce Litovelských Benátek. Dvůr byl během podzimu osázen žáky skalničkami a doplněn solitérními kameny od Vápenky Vitoul. Během prázdnin proběhly rekonstrukce parketových podlah ve dvou třídách a byla opravena podlaha v kabinetě výtvarné výchovy. Zároveň byl vyroben nábytek do třídy 1. stupně, kabinetu a učebny výtvarné výchovy a doplněn nábytek ve sborovně druhého stupně. Byly dokoupeny šatní skříňky na počet žáků ve škole. V srpnu proběhl nákup dvou počítačů pro potřeby pedagogického sboru do sborovny II. stupně. 9

11 Přehled klasifikace prospěchu a chování, absence žáků školní rok 2013/14 1. pololetí třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A r. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B třídní učitel SI ZK DL BK DJ HV VJ MD - Fl DT HM NM BP SL NZ PS - - počet žáků celkem počet dívek počet chlapců z toho prosp. s vyzn prospěli nehodnoceni neprospěli pochvaly NTU DTU DŘŠ stupeń stupeń celkem omluveno neomluveno chování absen-ce Pozn. kázeňská opatření - pouze za 2. čtvrtletí r. celkem 10

12 Přehled klasifikace prospěchu a chování, absence žáků školní rok 2013/14 2. pololetí třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A r. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B třídní učitel SI ZK DL BK DJ HV VJ MD - Fl DT HM NM BP SL NZ PS - - počet žáků celkem počet dívek počet chlapců z toho prosp. s vyzn prospěli nehodnoceni neprospěli pochvaly NTU DTU DŘŠ stupeń stupeń celkem omluveno neomluveno chování absen-ce r. celkem 11

13 Ve škole je nabízen dostatek volitelných a nepovinných předmětů, z nabídky 14 kroužků byly otevřeny: sborový zpěv, miniházená, hrátky s angličtinou, kung-fu, keramika, turistický, deskové hry, dramatický, doučování čj pro děti 7. tříd a šikovná vařečka. Kroužek KUNG-FU probíhal dvakrát týdně. Hlavní náplní tohoto kroužku je seznámení s tradičním stylem čínského bojového umění Shaolin Bei Kung-fu. V úvodu se žáci zabývali rozvojem základních pohybových dovedností (síla, rychlost, ohebnost) a akrobacie. Souběžně se žáci začínají učit postoje, chůzi v postojích, techniky kopů, úderů a pákové techniky. V druhém pololetí byla do programu zařazena jednoduchá sestava pohybů. V příštím školním roce navážeme na tyto dovednosti. Stejně jako roky předešlé i letos se na naší škole otevřel kroužek angličtiny pro 1. stupeň Hrátky s angličtinou, do kterého děti 3. až 5. tříd docházely pravidelně každé pondělí. Naším cílem bylo naučit se mnoho nového, procvičit se a hlavně se pobavit. Žáci měli k dispozici interaktivní tabuli, na které díky výukovým programům procvičovali nejen gramatiku ale i nová slovíčka. Čas jsme si zpříjemňovali taktéž tancem, zpěvem, krátkými videi, filmy a společenskými hrami. V letošním školním roce 2013/2014 se opět otevřel kroužek Doučování českého jazyka (tentokrát již pro děti 7. tříd). Tuto možnost využili zejména ti, kterým dělá jejich mateřský jazyk problémy, a chtějí na nich zapracovat. Hodiny byly plně v režii žáků, kdy si sami navrhli téma, které bylo dle jejich uvážení nutné procvičit. Taktéž byla samozřejmostí příprava na ústní zkoušení či testy. Dramatický kroužek Rolnička. Činnost dramatického kroužku spočívala hlavně v hravé formě poznávat krásu mluveného slova. Dramaťáčci recitovali, hráli krátké scénky, tančili a zpívali. Vystupovali v předvečer Mikuláše na náměstí pro veřejnost, organizovali vánoční besídku pro rodiče, přátele školy a žáky školní družiny. Maminkám a ženám poděkovali za péči na besídce ke Dni matek. Děti se hravou formou naučily vystupovat na veřejnosti a pěkně se vyjadřovat. Do kroužku Miniházené se v letošním roce přihlásilo 10 dětí, které se s házenou chtěly seznámit nebo se přihlásily po několikáté. V kroužku se žáci nejen seznámili se základy házené a jejími pravidly, ale rozvíjeli zde i svoji obratnost, rychlost a soustředění. Učili se komunikovat s dalšími žáky při různých pohybových či míčových hrách a znát další pravidla těchto her. I v tomto školním roce měli žáci možnost zdokonalovat své kuchařské schopnosti v zájmovém kroužku Šikovná vařečka. Žáci tříd se seznamovali se základními postupy přípravy pokrmů od jednoduchých salátů a chlebíčků až po upečení a nazdobení dortu. Turistický kroužek má na naší škole dlouholetou tradici, navázal v činnosti na oddíl Kompas. Vždy jednou týdně se v něm setkávají kluci i holky, kteří se nechtějí 12

14 nudit, ale touží zažít zábavu a dobrodružství. Seznamují se s přírodou, poznávají nové věci i kamarády, hrají zajímavé hry. V tomto roce navštěvovalo kroužek 18 dětí. Proběhl druhý ročník akce Vítání jara, desetikilometrová trasa vedla Lesánkovou stezkou, na které bylo připraveno plno her a soutěží. Při této akci se podařilo uklidit velký kus lesa. Další akce proběhla spojením kroužku a Ekotýmu se společným programem,,na Hvězdě - přírodní památka ležící na soutoku ramen řeky Moravy. Na programu byl úklid břehu a části toku řeky Moravy, seznámení s tradicí otvírání studánek. V druhém pololetí se otevřel kroužek Deskových her, který navštěvovalo 17 dětí. Děti se zde učí pracovat v kolektivu, zapojovat se do společnosti a dodržovat pravidla. Navíc upevňují kamarádské vztahy. Hry pomáhají dětem poznávat svět kolem nás a pomáhají snadnějšímu zvládnutí čtení, rozvoji logického myšlení, psaní, učí je správnému vyjadřování a popisování dějů. Děti si do schůzek zařazují i své hry, které doma hrají s rodiči, např. Carcassone, Osadníci, Dostihy a sázky apod. Tradičně byl otevřen kroužek pro všechny žáky, kteří si rádi zazpívají Sbor Úsvit. Konal se každé pondělí. Jeho cílem bylo především pobavit se, zazpívat si, uvolnit se od denních starostí, rozšířit si vnímání hudby o další žánry. Členové sboru procvičovali hlasivky, intonaci, rytmiku a vše, co je ke sborovému zpěvu potřeba. Děti si zazpívaly písně hned několika žánrů v různých aranžích, přes lidové písničky, latinské písně až k moderní hudbě. Vše, co se naučily, předaly posluchačům při několika vystoupeních. Ke Dni otevřených dveří a Rozsvěcení vánočního stromu připravili koledy a písně vánoční. Zazpívali si také v kostele sv. Filipa a Jakuba a tradičně se rozloučili s devátými ročníky při stužkování. Připravili si také kratičký program pro naše přátele s projektu Comenius. Žákům byl nabízen jeden nepovinný předmět Náboženství. Náboženství je vyučováno ve spolupráci s farností Litovel a ZŠ Vítězná 1250 v Litovli. Učitele náboženství zajišťuje farnost Litovel církve římsko-katolické, výuka probíhá v prostorách ZŠ Litovel, Vítězná 1250 a v ZŠ Litovel, Jungmannova 655. Někteří žáci z naší školy na výuku docházejí. 13

15 Žákům byl umožněn i výběr volitelných předmětů z této nabídky.: Konverzace v anglickém jazyce Přírodovědný seminář Fyzikálně chemický seminář Německý jazyk, Ruský jazyk -volitelně Výtvarné činnosti Výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně zahrnuje tři oblasti působení. Volbu následného studia realizovanou především v závěrečných ročnících na druhém stupni, dále evidenci a organizaci péče o žáky s poruchami učení a v neposlední řadě řešení výchovných problémů dle aktuální situace. Péče o žáky s poruchami učení a chování V září byla provedena aktualizace přehledu šetřených žáků, s tímto přehledem byli seznámeni vyučující. Po byla zajištěna reedukační a logopedická péče pro žáky s IVP a u dalších šetřených žáků dle kapacitních možností. Vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro všechny integrované žáky proběhlo v září a u nově šetřených žáků v návaznosti na dodání zpráv ve spolupráci třídních učitelů, dalších vyučujících, speciálního pedagoga a výchovného poradce. Rodiče byli průběžně informováni o potřebě dalšího přešetření prostřednictvím VP a třídních učitelů. Na pedagogických radách byli vyučující průběžně seznamováni se zprávami nově šetřených žáků. Po 1. i 2. pololetí byly zpracovány průběžné zprávy plnění IVP, příp. provedena korekce IVP dle potřeby. Volba povolání a přijímací řízení na SŠ V souvislosti s volbou povolání byly realizovány exkurze do vybraných škol (SPŠ strojnická, SPŠ a SOU Uničov, SOŠ Litovel) a besedy se zástupci středních škol. Pro žáky i rodiče byla zorganizována burza středních škol z regionu. Žáci devátých ročníků se zúčastnili přehlídky středních škol Scholaris v Olomouci a programu k volbě povolání v poradenském středisku na Úřadu práce. Žáci i jejich zákonní zástupci využili možnosti individuálních pohovorů k volbě povolání i poradenskou činnost při odvolacím řízení. Škola zajistila žákům tisk přihlášek na střední školy. Všichni žáci byli přijati ke studiu na středních školách (většina v prvním kole, jedna žákyně v druhém kole). Řešení výchovných problémů Výchovné problémy jsou řešeny dle potřeby ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a případně dle potřeby s metodikem prevence, o jednáních jsou pořizovány záznamy. 14

16 Lyžařský kurz, plavecký kurz a pobyt v ekologickém středisku Sluňákov Pro žáky 7. ročníků proběhl v měsíci únoru lyžařský kurz v Čenkovicích. Podmínky pro lyžování byly dostatečné, většina žáků zvládla základní lyžařské dovednosti na lyžích a snowboardu a zúčastnili se závodu ve sjezdu. Pro běh na lyžích nebyly vhodné podmínky. Všichni žáci prvního stupně absolvovali během roku plavecký kurz žáci 2. a 3. ročníku povinný, ostatní rozšiřující. Vzhledem ke klesající fyzické kondici žáků a ohrožení žáků v Litovli Moravou chceme v této tradici pokračovat. Žáci čtvrtého ročníku na celý týden opustili školní lavice a strávili týden na pobytovém programu pod názvem Zelený ostrov ve středisku ekologické výchovy ve Sluňákově. Od 16. do 20. června se pod vedením zkušených lektorek a svých pedagogů věnovali jednotlivým etapám postupného návratu života na ostrov, na kterém vybuchla sopka. V závěru pobytu pak hledali odpověď na otázku, jaká bude budoucnost ostrova. Během nabitého týdne si vyzkoušeli činnosti, se kterými se mnozí setkali úplně poprvé, např. rozdělat oheň, připravit podle receptu těsto, postavit stan, pádlovat na člunu nebo zdolat celodenní pěší túru. Ve spolupráci s ekologickým centrem budeme pokračovat jak na poli pobytů a workshopů pro žáky tak ve spolupráci v projektu Ekoškola. Hodnocení EVVO za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 jsme cíle a klíčové kompetence EVVO plnili dle stanoveného plánu EVVO. Byly realizovány v rámci tematických plánů jednotlivých předmětů, formou exkurzí, výletů, soutěží, výukových projektů, tematických dnů a projektů pro celou školu. Veřejné projekty Čtvrtým rokem jsou žáci ve třídách vedeni ke třídění odpadu. Pod patronátem firmy SITA probíhá celoroční sběr papíru, byl vyhlášen podzimní a jarní sběrový týden, sbíral se tenkostěnný hliník a víčka od PET lahví. V rámci projektu Recyklohraní jsme odevzdali vysloužilé malé i velké elektrospotřebiče, vybité baterie a zapojili jsme se do IV. ročníku kampaně Věnuj mobil. Pokračovali jsme v mezinárodním programu Ekoškola a od září 2013 nově v projektu Together in Europe. Školní projekty a tematické dny s environmentální tematikou Podzimní atmosféru si v rámci tematického dne pod názvem JABLÍČKOVÝ DEN navodili žáci 1. stupně. Téma bylo zakomponováno do všech vyučovacích předmětů. Žáci získali informace o různých druzích jablek, možnostech jejich zpracování a významu na naše zdraví. Jablíčka se měřila, vážila, zpívalo se o nich a 15

17 vyprávělo. Proběhla také třídní výstavka jablek a ochutnávka jablkových pokrmů. Nakonec došlo i na pečení štrůdlu a výtvarné ztvárnění tématu. Žáci a rodiče se zapojili do rodinné fotografické soutěže Podzim v Pomoraví, která byla zaměřena na podzimní krásy této oblasti. Žáci druhých ročníků využili pracovních listů, které připravili učitelé a studenti Gymnázia Jana Opletala v Litovli v rámci programu podpory EVVO v Olomouckém kraji. S pomocí plánku vyrazili do terénu a naučili se prostřednictvím informačních cedulí poznávat zvířata a rostliny, které se nachází v blízkosti naší školy. Rekonstrukci školního dvora slavnostně zakončila výsadba stromů. Akce proběhla za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje, vedení města, žáků školy a dalších hostů. Žáci z 1. stupně se zapojili do mezinárodního projektu Voda spojuje. Na základě zpracování závěrečné zprávy jsme získali certifikát o zapojení do projektu. Tento projekt byl dlouhodobý a svým obsahem se 3 měsíce prolínal do několika vyučovacích předmětů. Žáci se seznámili s tím, že nedostatek pitné vody patří mezi nejzávažnější globální problémy, vyrobili nástěnnou mapu hlavního toku řeky Moravy, seznámili se s provozem čističky odpadních vod, pomocí internetu a encyklopedií hledali odpovědi na otázky týkající se vodního tématu a zveřejnili závěry ankety mezi občany města o tom, jak využívají a zacházejí s vodou. Pracovníci CHKO Litovelské Pomoraví nám zprostředkovali terénní exkurzi spojenou s lovením a zkoumáním vodních živočichů, kteří nám poskytli informace o životě a kvalitě vody v našem městě. Tradiční projektový den věnovaný Dni Země se letos zaměřil na zjištění ekologického stavu školy v oblastech odpadů, energie, vody a prostředí. Žáci 2. stupně zkoumali školu zevnitř i zvenčí, zjišťovali, jak škola funguje a co je možné do budoucna zlepšit. Výsledkem bylo zpřehlednění silných a slabých stránek školy v uvedených oblastech. Členové Ekotýmu se pak na schůzce podrobně s výsledky seznámili a závěry analýzy budou využity k sestavení plánu činností Ekoškoly pro příští školní rok. Žáci školy se podíleli na plnění ekologických aktivit a úkolů, vyplývajících z účasti v mezinárodním projektu Together in Europe. Na základě vycházky do lužního lesa žáci představili prezentaci o zajímavých místech a životě v CHKO Litovelské Pomoraví, formou scrapbooků se děti z 1. stupně seznámily a výtvarně ztvárnily osm chráněných živočichů této oblasti. Výukové programy, exkurze, ekologické pobyty žáci 7. ročníků se zapojili do úklidu povodí řeky Moravy směrem na Nové Zámky, v rámci akce Ukliďme si svět. Nasbírali 25 pytlů odpadků 16

18 žáci 6. ročníků se zúčastnili výchovně vzdělávacího ekologického programu Kořeny života. Akce proběhla v Mladečských jeskyních a okolí. Žáci získali představu o životě v pravěkých dobách, ale i umělecký, smyslový a emoční zážitek žáci 4. ročníků využili týdenního programového pobytu v SEV Sluňákov žáci 2. ročníků vyrazili do lesa na Nových Zámcích na akci Den s Lesy ČR. Zhlédli kácení stromů, stahování kmenů pomocí koně, ukázky výcviku loveckých psů a dravých ptáků. Pod vedením lesních pedagogů si zahráli hry zaměřené na získání a osvojení znalostí o lese a vyzkoušeli si sázení stromků dvouhodinový výukový program pro žáky a pedagogy z partnerských zahraničních škol v SEV Sluňákov žáci 1. stupně využili výukového programu ZOO Olomouc. Měli možnost vidět komentované krmení, pohladit si živá zvířata, prohlédnout si část areálu, od průvodců se dovědět mnoho zajímavostí a své nabyté vědomosti zúročit v plnění úkolů v pracovních sešitech členové Ekotýmu připravili pro prvňáčky vlastní výukový program o třídění odpadu ve škole terénní exkurze do Litovelského Pomoraví s pracovníky CHKO Litovelské Pomoraví spolupráce s přírodovědným oddělením DDM v Litovli (besedy s dětmi ve ŠD, výukový program, úklid povodí řeky Moravy) Mezinárodní program Ekoškola Cílem práce v projektu Ekoškola v letošním školním roce bylo po loňském obhájení získáného titulu zaměřit se na zvyšování kompetencí a dovedností členů Ekotýmu, sebevzdělávání koordinátora Ekoškoly, zapojit do zpracování analýzy co největší část žáků školy a pokračovat v činnostech, které díky programu ve škole úspěšně fungují. Zástupci Ekotýmu reprezentovali naši školu na 2. ročníku Žákovské ekologické konference na ZŠ Trávník v Přerově. Jejich příspěvek se týkal úspor energie v domácnosti a oba žáci dokázali své názory obhájit i v diskuzi s pozvanými odborníky. Další členové Ekotýmu se zúčastnili Semináře dobré praxe v Šumperku, který byl zaměřen na tvoření plánu činností a monitorování. Vydařenou akcí byl výukový program pro žáky prvních ročníků o třídění odpadu, který si žáci sami připravili a zorganizovali. Členové Ekotýmu se podíleli na organizaci sběrových týdnů a na přípravě a propagaci prodeje školních ekotašek. Prostor k prezentaci enviromentálních aktivit dostali také při návštěvě partnerských škol ze zahraničí v červnu Koordinátorka programu Ekoškola se zúčastnila třídenního setkání 17

19 koordinátorů programu v Ochozu u Brna, absolvovala celoroční seminář ENVIGLOBE a jako lektor a mentor bude v příštích dvou letech spolupracovat se sdružením Tereza v Praze na propagaci tohoto programu. Hodnocení ŠVP školní rok 2013/2014 Úpravy na základě změn RVP Dodatek platný od ) V učebním plánu 2. stupně se snížil počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařadily vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 5) Změněný učební plán k nahlédnutí v dodatku. 6) Na základě změn RVP ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacím oboru Cizí jazyk a Další cizí jazyk byly upraveny učební osnovy anglického jazyka a vymezena charakteristika vyučovacích předmětů německý jazyk a ruský jazyk s jejich učebními osnovami. 7) Na základě dalších změn RVP a potřeb učitelů byly upraveny učební osnovy těchto vyučovacích předmětů: Matematika (4., 5. ročník), Prvouka (1., 2., 3. ročník), Přírodověda (4., 5. ročník), Vlastivěda (4., 5. ročník), Občanská výchova (6., 7., 8., 9. ročník), Výchova ke zdraví (6., 7. ročník), Dějepis (6., 7., 8., 9. ročník) Příloha č. 5 nově vypracovaný předmět Pracovní činnosti Pěstitelské práce, chovatelství pro 8. roč. Projekty a jiné významnější aktivity uspořádané během školního roku 2013// Hravá věda Děti se mohly přesvědčit o tom, že zajímavé pokusy lze provést bez složitých aparatur a přístrojů, jen s využitím běžných věcí z domácnosti. Viděli jsme, jak lze za pomocí PET lahví a krupičky vytvořit přesýpací hodiny, z krabičky od másla vysavač či tornádo. Náš host Mgr. Radek Chajda absolvoval odborné studium fyziky 18

20 se zaměřením na optiku a také studium učitelství, obor matematika fyzika. Pro děti píše populárně-naučné knihy Škola Zdravé Pětky Žáci z několika tříd naší školy prožili dvě vyučovací hodiny s lektorkou Zdravé Pětky, která děti formou her a soutěží seznamovala s potravinovou pyramidou, zásadami správného stravování, pitným režimem, zásadami hygieny. Děti ve třídách byly rozděleny do skupin a pro svůj tým sbíraly žetony pětky. Pod vedením lektorky stavěly potravinovou pyramidu, ochutnávaly některé druhy ovoce, zeleniny a nápojů. Hádaly, co jim právě doputovalo do žaludku. Poslední úkol byl pro děti tvořivý. Z kousků ovoce a zeleniny sestavovaly obrázky. Na závěr dvouhodinovky proběhlo hodnocení a odměnou bylo vysvědčení Zdravé Pětky a samolepky Autorské čtení Pracovnice knihovny pozvaly žáky na autorské čtení s mladým spisovatelem, ilustrátorem a rybářem Janem Opatřilem v Městské knihovně v Litovli. Autor knih přečetl ukázky z prvního a druhého dílu Dobrodružství kapříka Metlíka 1, 2 a vyprávěl dětem o vzniku knihy 2014 Divadelní představení Sugar a Černá komedie v Moravském divadle Žáci 2. stupně navštívili během školního roku 2 divadelní představení v Moravském divadle v Olomouci. Nižší ročníky zhlédly představení SUGAR a žáci 8. a 9. ročníků komedii s příznačným názvem ČERNÁ KOMEDIE. Obě tato představení zaujala žáky i učitele svou spontánností a inteligentním humorem. Projekt Velká Morava ( žáci 7.A., žáci 7.B) Na naší škole se stalo již tradicí, že se žáci 7. ročníků účastní na podzim projektu Velká Morava, který je součástí našeho ŠVP a obohacuje výuku nejen dějepisu, ale i výtvarné výchovy. Nejinak tomu bylo i letos. Nejdříve jsme navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde jsme byli seznámeni se životem starých Slovanů a měli jsme možnost prohlédnout si základy slovanského kostela spolu se zbytky hřbitova. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a na závěr si vyplnili malý test, který měl prozkoušet jejich nově nabyté vědomosti. Další zastávkou byl archeoskanzen v Modré u Velehradu, kde jsme se dozvěděli, jak vypadal život Slovanů ve skutečnosti. Slovanské hradiště jsme si mohli celé projít a navíc si pohladit živá zvířata (kozy, osla atd.). Ohlasy žáků na projekt jsou většinou velice pozitivní, protože spojení výuky s přímým prožitkem obohatí víc než pouhé sezení v lavici. Projekt Život v pravěké tlupě V týdnu od se si žáci našich šestých ročníků připravili v hodinách dějepisu projekt pod názvem Život v pravěké tlupě. Žáci ve třídě si vytvořili 19

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více