Výroční zpráva ředitelky školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ředitelky školy"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok V Litovli 21. září 2014

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, spolupráce s RS Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně celoživotního vzdělávání Autoevaluace školy Údaje o hospodaření školy základní Údaje o předkládání a zapojení do projektů Závěry výroční zprávy Provedené kontroly

3 1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Jungmannova 655, Litovel IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon Webová adresa Právní forma příspěvková organizace Název zřizovatele Město Litovel, Náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel , IČ: Resortní identifikátor Vedení školy Ředitelka školy:, Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Jindrová, Vedoucí vychovatelka ŠD: Alena Albrechtová, ID datové schránky ihtghcc Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655, okres Olomouc má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Je to plně organizovaná městská škola s dlouholetou tradicí. Obhájila již podruhé titul Ekoškola. Zřizovatelem školy je Město Litovel. Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní družina a školní výdejna. Výuka je realizovaná v kmenových i odborných učebnách, žáci využívají odbornou učebnu IT, fyziky a chemie, přírodopisu, učebny pro výuky jazyků a učebny s interaktivní tabulí. Ve škole je ve třídách využíváno 12 tříd s interaktivními dataprojektory. Školu ve školním roce 2013/2014 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí, celkem 369 žáků. Z Litovle a místní části Chořelic dochází do školy 201 žáků, ostatní žáci nejvíce dojíždějí z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a Nasobůrek. Při přestupu žáků z vesnických škol úzce spolupracujeme s vedením školy v Července, v Nasobůrkách, v Cholině a v Haňovicích. Zastoupení žáků z okolních obcí v počtu 168 je zhruba 46%. Pokračuje nárůst počtu žáků ve škole. Naplněnost se blíží kapacitě školy a všechny místnosti jsou plně využity, předpokládáme v dalším roce problémy s rozvrhem v tělocvičně díky počtu tříd a počtu hodin tělocviku (rok žáků). Ve školním roce 2013/2014 se na škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Učíme se vzájemné komunikaci.doma i ve světě. Vzdělávací program školy byl zaměřen na výuku jazyků a informačních a komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 7. ročníku jsme nabízeli volitelně jazyk německý a ruský. Na škole jsou podporovány enviromentální a protidrogové aktivity žáků, které jsou součástí školního preventivního programu, zpracovaného metodikem prevence sociálně patologických jevů, a plánu EVVO. V rámci doplňkové činnosti školy jsou nabízeny žákům kroužky. 2

4 Vedení školy úzce spolupracuje s výborem Rodičovského sdružení při ZŠ, se školskou radou. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení školy. S vedením školy spolupracuje Ekotým = žákovská rada. Zastoupeny jsou třídy od 2. do 9. ročníku. Na základě výsledků dotazníků a názorů členů Ekotýmu byly přerozdělovány prostředky získané sběrem papíru, železa, elektro spotřebičů. Současně se Ekotým podílel na přípravě studie úpravy dvora školy a budoucí ekologické zahrady. Členové Ekotýmu se scházejí pravidelně a přinášejí podněty a připomínky k chodu školy, svoje názory a postřehy přenášejí do svých tříd. Škola komunikuje s rodiči kromě jiného také prostřednictvím webového portálu, kde nabízí kromě informací pro rodiče, žáky i pracovníky školy jako službu rodičům elektronickou žákovskou knížku, dále elektronickou omluvenku, možnost odhlášení a přihlášení obědů, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích úkolů s informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 30 pedagogických pracovníků a 5 THP pracovníků, na mateřské dovolené je 1 učitelka. Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve školní družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi tři vychovatelky. Dva pedagogové, tři vychovatelky a tři asistentky pedagoga pracovaly na částečný úvazek. Ve škole pracuje koordinátor ICT, výchovný poradce, koordinátor pro tvorbu ŠVP, koordinátor EVVO a metodik prevence sociálně patologických jevů. Výchovná poradkyně a koordinátor EVVO, metodik prevence a ICT koordinátor absolvovali specializační studium. Pan učitel Dědek dokončuje magisterské studium M-F. Seznam pracovníků školy: Zařazení Předměty Úvazky Hrachovcová Eva ředitelka školy, ICT koordinátor M, IT, Z 1 zástupkyně ŘŠ, výchovný Jindrová Milena poradce M, Z 1 Bazalová Petra učitelka 2. st. Aj 1 Bendová Kamila učitelka 1. st. 1 Davidová Lenka učitelka 1. st. 1.st. 1 Dědek Tomáš učitel 2.st. M, F 1 Dudíková Jana učitelka 1. st 1 Filipová Lenka učitelka 2.st. Př, Ch 1 Holadová Martina učitelka 2. st. D, Čj, Pj 1 Hradilová Vladimíra učitelka 1. st. 1 Kallerová Věra Asistentka ,63 Kutá Lenka MD AJ, M 0 Mikolajczyková Božena učitelka 1. st. 0,91 Př, OV, Myška David učitel 1.st. Nj 1 3

5 Nevěřilová Marcela učitelka 2.st. Aj, Čj, Rj 1 Nováková Zdeňka učitelka 2.st. Čj, Vv 1 Poláchová Irena učitelka 2.st. Čj, Hv 0,36 Papajková Andrea asistent pedagoga 0,54 Pinkavová Magda učitelka 2.st. TV, BI 1 Purová Soňa učitelka 2.st., koordinátor ŠVP Čj, Rv, Aj 1 Sedlářová Lenka učitelka 2.st. M, F 1 Smrčková Ivona učitelka 1. st., koordinátor EVVO 1 Soukupová Iva asistentka pedagoga 0,77 Stratil Michal učitel 1.st., metodik prevence Tv, Z 1 Vaňáková Jaroslava učitelka 1. st. 1 Vaňková Vlasta učitelka 2.st. Nj, Čj 1 Závodná Kateřina učitelka 1.st 1 Albrechtová Alena vedoucí vychovatelka ŠD 1 Mullerová Vladimíra vychovatelka ŠD 0,25 Papajková Andrea vychovatelka ŠD 0,50 Kobzová Jolana vychovatelka ŠD 0,89 Milan Spurný školník 1 Mejzešová Helena kuchařka, uklizečka 0,3+0,75 Mertová Marcela uklizečka, skladnice 0,95+0,1 Dostálová Ludmila kuchařka, uklizečka 0,3+0,9 Šnoblová Jarmila účetní 0,75 Od září pracovaly v naší škole dvě asistentky pedagoga a to ve třídách 2. B a 3. A. Úvazek jedné z nich byl navýšen z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti o podporu dvou žáků vietnamského původu (děti se sociálním znevýhodněním), žáci ve třídách 3. A a 7. A. V druhém pololetí se vrátila po dlouhodobé rekonvalescenci žákyně po tonutí a byla jí poskytnuta jako podpora asistentka pedagoga od dubna do konce června. 3 Údaje o přijímacím řízení a zápisu do prvního ročníku Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 Ve školním roce 2013/14 si podalo přihlášky ke studiu na střední škole celkem 36 žáků devátých ročníků a 4 žáci 5. ročníku. Byli přijati ke vzdělávání v rámci prvního kola, jedna žákyně v druhém kole přijímacího řízení. Počet žáků 5. a 9. ročníku v přijímacím 40 Přijati na řízení osmileté gymnázium 4 Přijati na maturitní obor 25 Přijati do učebního oboru s výučním listem 11 4

6 . Přehled žáků podle středních škol: Střední škola Počet přijatých žáků Gymnázium Jana Opletala (4leté a 8leté) Gymnázium Čajkovského Olomouc 1 Obchodní akademie Olomouc 2 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc 1 Církevní gymnázium Olomouc 2 SŠ logistiky a chemie Olomouc 1 SPŠ a SOU Uničov 6 SPŠ Hranice 1 Střední zdravotnická škola a vyšší odb. škola Em. Pött. Olomouc 1 Střední lesnická škola Hranice 1 SOŠ a SOU Šumperk 1 SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 1 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 SŠ umělecko manažerská Brno 1 Střední škola zemědělská Olomouc 1 SŠ technická a zemědělská Mohelnice 2 Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK 2 SŠ gastronomie a služeb Přerov 1 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd 1 SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Štursova 3 5

7 SOŠ služeb Olomouc Pavlovičky 1 Zápis do 1. ročníku Jako již tradičně letošnímu zápisu předcházela akce pro mateřské školy - tentokrát jsme připravili Školu plnou sněhuláků. Děti z místních mateřských škol měly možnost formou soutěží seznámit se s prostorami školy a nahlédnout do vyučování na 1. stupni. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/15 proběhl 17. a 18. ledna 2014 opět s doprovodným programem. K zápisu se dostavilo 48 dětí. Zákonní zástupci 7 z nich požádali o odklad už při zápisu, od 4 dalších dětí tak učinili do , proto předpokládáme od celkem 37 nových prvňáčků. Předpokládaný počet dětí, které nastoupí do 1. ročníku, je 38 (díky opakování ročníku žákyně s vysokou absencí - nemocnost), budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku. 4 Údaje o výsledcích vzdělávání, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Základní škola je plně organizovaná. 1. stupeň navštěvovalo 195 žáků v 8 třídách a 2. stupeň 174 žáků v 8 třídách. Ve škole se tedy vzdělávalo celkem 369 žáků v 16 třídách. V září došlo k nárůstu žáků, oproti minulému roku o 33 žáků. Roční plán práce byl zaměřen na soubor činností z projektu Comenius Together in Europe. Propojili jsme zkušenosti se zapojením environmentální výchovy do vzdělávání a spolupráci s partnery z Evropy, během roku jsme vyjeli na partnerské setkání do Německa a hostili jsme partnery u nás v Litovli. Podpořili jsme vzdělávání pedagogů v komunikaci v cizím jazyce, a rozvíjeli schopnosti žáků komunikace s partnery v Evropě. Zaměřili jsme se rovněž na rozvoj čtenářských dovedností zapojením žáků do projektu Čtení pomáhá a metodu CLIL ve výuce. V chování žáků jsme se zaměřili na dodržování školního řádu během vyučování a přestávek s důrazem na slušné chování žáků navzájem. 6

8 Odborná výuka probíhala v odborných učebnách učebna pro výuku fyziky a chemie, přírodovědná učebna s koutkem živé přírody, počítačová učebna s 25 pracovními stanicemi pro žáky, 3 učebny s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 3 učebny cizích jazyků, školní kuchyňka, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna. Každá třída měla svoji kmenovou třídu. V každé třídě pracuje třídní učitel. Z prostředků projektu Inovujeme školu jsme dokončili vybavení všech učeben interaktivními dataprojektory. Přírodovědný koutek V učebně přírodopisu je instalována stálá výstavka živé přírody, želva zelenavá /živočich registr. CITES/, želva nádherná, pavouk Lasiodora Parahybana, krajta královská a osmáci. Živočichové jsou využíváni při výuce přírodopisu a přírodovědného semináře. Velká pozornost byla rovněž věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou pro ně vypracovány individuální plány, žáci s integrací mohou navštěvovat reedukační cvičení. Žáci s vadami řeči mohou chodit do nápravných logopedických cvičení. Na škole s nimi pravidelně pracovali na I. stupni dva speciální pedagogové a pedagog 1. stupně, na druhém stupni prováděly reedukační cvičení tři učitelky českého jazyka, s účinnou pomocí výchovné poradkyně. Od ledna se podařilo získat prostředky pro asistenta pedagoga pro 2 žáky z Vietnamu. Mohla tak pokračovat aktivní pomoc při jejich výuce českého jazyka a v jejich podpoře ve vzdělávání. Dále byli z rozvojového projektu podpořeni ve výuce českého jazyka dva žáci z Bulharska a jeden z Německa. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogů i ostatních pracovníků školy upravuje Školní řád, který byl vydán ředitelkou školy a schválen pedagogickou i školskou radou. Je součástí školní dokumentace a je k nahlédnutí v budově školy. Práce v odborných předmětech se řídí řády odborných učeben, ve školní družině je vyvěšen řád školní družiny. Školní družina Nedílnou součástí školy byla během školního roku školní družina, která poskytuje zájmové vzdělávání žáků ve volném čase. Je určena pro žáky 1. stupně a nabízí pravidelnou, příležitostnou, vzdělávací a rekreační činnost. Vychovatelky se snažily žákům vytvářet takové prostředí, ve kterém se cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Při každodenní práci měly na zřeteli cíle stanovené vzdělávacím programem (rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání, osvojování základních společenských hodnot). Ke splnění stanovených cílů vychovatelky využívaly klíčové kompetence stanovené ŠVP. Družinu navštěvovalo 110 žáků ve věku 6 až 11 let a pracovali ve čtyřech odděleních. První oddělení vedla paní vychovatelka Jolana Kobzová (30 dětí, úvazek 0,89), druhé vychovatelka Andrea Papjková (30 dětí, úvazek 0,5), třetí oddělení vedoucí vychovatelka Alena Albrechtová (30 dětí, úvazek 1,0) a čtvrté oddělení paní vychovatelka Vladimíra Müllerová (20 dětí s úvazkem 0,25). 7

9 Pro činnost, jak pravidelnou, tak i zájmovou využívá školní družina své prostory, využívá učebnu cizích jazyků pro 1. stupeň, tělocvičnu a keramickou dílnu. Provoz ŠD byl stanoven od 6.00 hodin do 8.00 hodin, odpoledne pak od hodin do hodin. Školní družina umožňuje žákům pestrý program. Každý týden chodili žáci z družiny plavat na krytý bazén na ZŠ Vítězná ulice, v jarních a podzimních měsících navštěvovali dopravní hřiště, využívali počítačovou pracovnu na DDM v Litovli, pravidelně hráli kuželky v kuželkárně na Staroměstském náměstí. S oblibou navštěvovali keramickou dílnu. Výrobky z ní jsme se prezentovali na školním jarmarku, plese RS nebo jsme je předali jako malou pozornost pro sponzory školy. Pravidelně družinu navštěvoval i pan ing. Sova, pracovník DDM Litovel, který s dětmi hovořil o přírodě. Malé keramické drobnosti byly vyrobeny pro děti MŠ na Července ke Dni dětí. Mezi úspěšné akce družiny patří zábavné odpoledne s diskotékou, jízda na koni u pana Pokorného na Šargouně, výlet do Svíčkárny v Olomouci Holice spojený s exkurzí a dílnami, maňáskové divadlo ze Šternberka přímo ve školní družině. Velký zájem byl o soutěž vyhlášenou časopisem ABC ve skládání a pouštění papírových vlaštovek. Nechyběl již tradiční vánoční celodenní výlet, tentokrát přímo do Prahy na kouzelnické představení Pavla Kožíška spojené s prohlídkou Vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Před Vánoci pak nesměla chybět návštěva Čerta a Mikuláše, Vánoční dílny pro širokou veřejnost ve spolupráci s RS a akce s velkým veřejným ohlasem Vypouštění balonků s přáním. V zimě žáci z družiny dokrmovali zvířata v lese. Během školního roku jsme pro žáky připravili družinový karneval, jarní dílny pro dospělé, besedu s myslivci, stavění házedel a 8

10 větších modelů s následnou soutěží ve spolupráci s předsedou LMK panem Vespalcem, veselé bubnování v tělocvičně školy pod vedením zkušených instruktorů manželů Kratochvílových, dětský den s plněním různých zajímavých disciplín, celodenní výlet do Aqua Centra ve Vyškově spojený s návštěvou Bonga v Brně, cyklovýlet pro žáky i rodiče, spaní v družině. Zúčastnili jsme se Hanáckých Benátek a Toulek Litovelským Pomoravím, kde jsme tradičně připravili kvalitní dílny pro děti a prodejní stánek s výrobky dětí. Téměř každou akci zaznamenávají vychovatelky s malým výkladem na internetových stránkách školy. Během posledních dvou prázdninových týdnů s žáky navštívili významná místa v okolí Litovle. Podle ohlasů (evaluačních dotazníků) byli rodiče s činností družiny spokojeni. Vychovatelky kladně hodnotí jak spolupráci s rodiči žáků, tak s Rodičovským sdružením při základní škole. Vychovatelky se průběžně vzdělávají, např. Keramika v Olomouci, Výtvarná dílna v Prostějově, účast na Celostátním setkání vychovatelů ve Vsetíně, Pohybové kompedium. Dvě vychovatelky dokončily studium pro vychovatele na UP Olomouc. Opravy a rekonstrukce 2013/14 Ve školním roce 2012/2013 byla dokončena první etapa rekonstrukce školního dvora červen srpen vydláždění dvora, umístění okrasných mříží a stromů. Odpočinková pódia byla nainstalována během podzimu Byla využívána k výuce, k vystoupením, k odpočinku žáků i rodičů v průběhu dne a stala se součástí celoměstské akce Litovelských Benátek. Dvůr byl během podzimu osázen žáky skalničkami a doplněn solitérními kameny od Vápenky Vitoul. Během prázdnin proběhly rekonstrukce parketových podlah ve dvou třídách a byla opravena podlaha v kabinetě výtvarné výchovy. Zároveň byl vyroben nábytek do třídy 1. stupně, kabinetu a učebny výtvarné výchovy a doplněn nábytek ve sborovně druhého stupně. Byly dokoupeny šatní skříňky na počet žáků ve škole. V srpnu proběhl nákup dvou počítačů pro potřeby pedagogického sboru do sborovny II. stupně. 9

11 Přehled klasifikace prospěchu a chování, absence žáků školní rok 2013/14 1. pololetí třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A r. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B třídní učitel SI ZK DL BK DJ HV VJ MD - Fl DT HM NM BP SL NZ PS - - počet žáků celkem počet dívek počet chlapců z toho prosp. s vyzn prospěli nehodnoceni neprospěli pochvaly NTU DTU DŘŠ stupeń stupeń celkem omluveno neomluveno chování absen-ce Pozn. kázeňská opatření - pouze za 2. čtvrtletí r. celkem 10

12 Přehled klasifikace prospěchu a chování, absence žáků školní rok 2013/14 2. pololetí třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A r. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B třídní učitel SI ZK DL BK DJ HV VJ MD - Fl DT HM NM BP SL NZ PS - - počet žáků celkem počet dívek počet chlapců z toho prosp. s vyzn prospěli nehodnoceni neprospěli pochvaly NTU DTU DŘŠ stupeń stupeń celkem omluveno neomluveno chování absen-ce r. celkem 11

13 Ve škole je nabízen dostatek volitelných a nepovinných předmětů, z nabídky 14 kroužků byly otevřeny: sborový zpěv, miniházená, hrátky s angličtinou, kung-fu, keramika, turistický, deskové hry, dramatický, doučování čj pro děti 7. tříd a šikovná vařečka. Kroužek KUNG-FU probíhal dvakrát týdně. Hlavní náplní tohoto kroužku je seznámení s tradičním stylem čínského bojového umění Shaolin Bei Kung-fu. V úvodu se žáci zabývali rozvojem základních pohybových dovedností (síla, rychlost, ohebnost) a akrobacie. Souběžně se žáci začínají učit postoje, chůzi v postojích, techniky kopů, úderů a pákové techniky. V druhém pololetí byla do programu zařazena jednoduchá sestava pohybů. V příštím školním roce navážeme na tyto dovednosti. Stejně jako roky předešlé i letos se na naší škole otevřel kroužek angličtiny pro 1. stupeň Hrátky s angličtinou, do kterého děti 3. až 5. tříd docházely pravidelně každé pondělí. Naším cílem bylo naučit se mnoho nového, procvičit se a hlavně se pobavit. Žáci měli k dispozici interaktivní tabuli, na které díky výukovým programům procvičovali nejen gramatiku ale i nová slovíčka. Čas jsme si zpříjemňovali taktéž tancem, zpěvem, krátkými videi, filmy a společenskými hrami. V letošním školním roce 2013/2014 se opět otevřel kroužek Doučování českého jazyka (tentokrát již pro děti 7. tříd). Tuto možnost využili zejména ti, kterým dělá jejich mateřský jazyk problémy, a chtějí na nich zapracovat. Hodiny byly plně v režii žáků, kdy si sami navrhli téma, které bylo dle jejich uvážení nutné procvičit. Taktéž byla samozřejmostí příprava na ústní zkoušení či testy. Dramatický kroužek Rolnička. Činnost dramatického kroužku spočívala hlavně v hravé formě poznávat krásu mluveného slova. Dramaťáčci recitovali, hráli krátké scénky, tančili a zpívali. Vystupovali v předvečer Mikuláše na náměstí pro veřejnost, organizovali vánoční besídku pro rodiče, přátele školy a žáky školní družiny. Maminkám a ženám poděkovali za péči na besídce ke Dni matek. Děti se hravou formou naučily vystupovat na veřejnosti a pěkně se vyjadřovat. Do kroužku Miniházené se v letošním roce přihlásilo 10 dětí, které se s házenou chtěly seznámit nebo se přihlásily po několikáté. V kroužku se žáci nejen seznámili se základy házené a jejími pravidly, ale rozvíjeli zde i svoji obratnost, rychlost a soustředění. Učili se komunikovat s dalšími žáky při různých pohybových či míčových hrách a znát další pravidla těchto her. I v tomto školním roce měli žáci možnost zdokonalovat své kuchařské schopnosti v zájmovém kroužku Šikovná vařečka. Žáci tříd se seznamovali se základními postupy přípravy pokrmů od jednoduchých salátů a chlebíčků až po upečení a nazdobení dortu. Turistický kroužek má na naší škole dlouholetou tradici, navázal v činnosti na oddíl Kompas. Vždy jednou týdně se v něm setkávají kluci i holky, kteří se nechtějí 12

14 nudit, ale touží zažít zábavu a dobrodružství. Seznamují se s přírodou, poznávají nové věci i kamarády, hrají zajímavé hry. V tomto roce navštěvovalo kroužek 18 dětí. Proběhl druhý ročník akce Vítání jara, desetikilometrová trasa vedla Lesánkovou stezkou, na které bylo připraveno plno her a soutěží. Při této akci se podařilo uklidit velký kus lesa. Další akce proběhla spojením kroužku a Ekotýmu se společným programem,,na Hvězdě - přírodní památka ležící na soutoku ramen řeky Moravy. Na programu byl úklid břehu a části toku řeky Moravy, seznámení s tradicí otvírání studánek. V druhém pololetí se otevřel kroužek Deskových her, který navštěvovalo 17 dětí. Děti se zde učí pracovat v kolektivu, zapojovat se do společnosti a dodržovat pravidla. Navíc upevňují kamarádské vztahy. Hry pomáhají dětem poznávat svět kolem nás a pomáhají snadnějšímu zvládnutí čtení, rozvoji logického myšlení, psaní, učí je správnému vyjadřování a popisování dějů. Děti si do schůzek zařazují i své hry, které doma hrají s rodiči, např. Carcassone, Osadníci, Dostihy a sázky apod. Tradičně byl otevřen kroužek pro všechny žáky, kteří si rádi zazpívají Sbor Úsvit. Konal se každé pondělí. Jeho cílem bylo především pobavit se, zazpívat si, uvolnit se od denních starostí, rozšířit si vnímání hudby o další žánry. Členové sboru procvičovali hlasivky, intonaci, rytmiku a vše, co je ke sborovému zpěvu potřeba. Děti si zazpívaly písně hned několika žánrů v různých aranžích, přes lidové písničky, latinské písně až k moderní hudbě. Vše, co se naučily, předaly posluchačům při několika vystoupeních. Ke Dni otevřených dveří a Rozsvěcení vánočního stromu připravili koledy a písně vánoční. Zazpívali si také v kostele sv. Filipa a Jakuba a tradičně se rozloučili s devátými ročníky při stužkování. Připravili si také kratičký program pro naše přátele s projektu Comenius. Žákům byl nabízen jeden nepovinný předmět Náboženství. Náboženství je vyučováno ve spolupráci s farností Litovel a ZŠ Vítězná 1250 v Litovli. Učitele náboženství zajišťuje farnost Litovel církve římsko-katolické, výuka probíhá v prostorách ZŠ Litovel, Vítězná 1250 a v ZŠ Litovel, Jungmannova 655. Někteří žáci z naší školy na výuku docházejí. 13

15 Žákům byl umožněn i výběr volitelných předmětů z této nabídky.: Konverzace v anglickém jazyce Přírodovědný seminář Fyzikálně chemický seminář Německý jazyk, Ruský jazyk -volitelně Výtvarné činnosti Výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně zahrnuje tři oblasti působení. Volbu následného studia realizovanou především v závěrečných ročnících na druhém stupni, dále evidenci a organizaci péče o žáky s poruchami učení a v neposlední řadě řešení výchovných problémů dle aktuální situace. Péče o žáky s poruchami učení a chování V září byla provedena aktualizace přehledu šetřených žáků, s tímto přehledem byli seznámeni vyučující. Po byla zajištěna reedukační a logopedická péče pro žáky s IVP a u dalších šetřených žáků dle kapacitních možností. Vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro všechny integrované žáky proběhlo v září a u nově šetřených žáků v návaznosti na dodání zpráv ve spolupráci třídních učitelů, dalších vyučujících, speciálního pedagoga a výchovného poradce. Rodiče byli průběžně informováni o potřebě dalšího přešetření prostřednictvím VP a třídních učitelů. Na pedagogických radách byli vyučující průběžně seznamováni se zprávami nově šetřených žáků. Po 1. i 2. pololetí byly zpracovány průběžné zprávy plnění IVP, příp. provedena korekce IVP dle potřeby. Volba povolání a přijímací řízení na SŠ V souvislosti s volbou povolání byly realizovány exkurze do vybraných škol (SPŠ strojnická, SPŠ a SOU Uničov, SOŠ Litovel) a besedy se zástupci středních škol. Pro žáky i rodiče byla zorganizována burza středních škol z regionu. Žáci devátých ročníků se zúčastnili přehlídky středních škol Scholaris v Olomouci a programu k volbě povolání v poradenském středisku na Úřadu práce. Žáci i jejich zákonní zástupci využili možnosti individuálních pohovorů k volbě povolání i poradenskou činnost při odvolacím řízení. Škola zajistila žákům tisk přihlášek na střední školy. Všichni žáci byli přijati ke studiu na středních školách (většina v prvním kole, jedna žákyně v druhém kole). Řešení výchovných problémů Výchovné problémy jsou řešeny dle potřeby ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a případně dle potřeby s metodikem prevence, o jednáních jsou pořizovány záznamy. 14

16 Lyžařský kurz, plavecký kurz a pobyt v ekologickém středisku Sluňákov Pro žáky 7. ročníků proběhl v měsíci únoru lyžařský kurz v Čenkovicích. Podmínky pro lyžování byly dostatečné, většina žáků zvládla základní lyžařské dovednosti na lyžích a snowboardu a zúčastnili se závodu ve sjezdu. Pro běh na lyžích nebyly vhodné podmínky. Všichni žáci prvního stupně absolvovali během roku plavecký kurz žáci 2. a 3. ročníku povinný, ostatní rozšiřující. Vzhledem ke klesající fyzické kondici žáků a ohrožení žáků v Litovli Moravou chceme v této tradici pokračovat. Žáci čtvrtého ročníku na celý týden opustili školní lavice a strávili týden na pobytovém programu pod názvem Zelený ostrov ve středisku ekologické výchovy ve Sluňákově. Od 16. do 20. června se pod vedením zkušených lektorek a svých pedagogů věnovali jednotlivým etapám postupného návratu života na ostrov, na kterém vybuchla sopka. V závěru pobytu pak hledali odpověď na otázku, jaká bude budoucnost ostrova. Během nabitého týdne si vyzkoušeli činnosti, se kterými se mnozí setkali úplně poprvé, např. rozdělat oheň, připravit podle receptu těsto, postavit stan, pádlovat na člunu nebo zdolat celodenní pěší túru. Ve spolupráci s ekologickým centrem budeme pokračovat jak na poli pobytů a workshopů pro žáky tak ve spolupráci v projektu Ekoškola. Hodnocení EVVO za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 jsme cíle a klíčové kompetence EVVO plnili dle stanoveného plánu EVVO. Byly realizovány v rámci tematických plánů jednotlivých předmětů, formou exkurzí, výletů, soutěží, výukových projektů, tematických dnů a projektů pro celou školu. Veřejné projekty Čtvrtým rokem jsou žáci ve třídách vedeni ke třídění odpadu. Pod patronátem firmy SITA probíhá celoroční sběr papíru, byl vyhlášen podzimní a jarní sběrový týden, sbíral se tenkostěnný hliník a víčka od PET lahví. V rámci projektu Recyklohraní jsme odevzdali vysloužilé malé i velké elektrospotřebiče, vybité baterie a zapojili jsme se do IV. ročníku kampaně Věnuj mobil. Pokračovali jsme v mezinárodním programu Ekoškola a od září 2013 nově v projektu Together in Europe. Školní projekty a tematické dny s environmentální tematikou Podzimní atmosféru si v rámci tematického dne pod názvem JABLÍČKOVÝ DEN navodili žáci 1. stupně. Téma bylo zakomponováno do všech vyučovacích předmětů. Žáci získali informace o různých druzích jablek, možnostech jejich zpracování a významu na naše zdraví. Jablíčka se měřila, vážila, zpívalo se o nich a 15

17 vyprávělo. Proběhla také třídní výstavka jablek a ochutnávka jablkových pokrmů. Nakonec došlo i na pečení štrůdlu a výtvarné ztvárnění tématu. Žáci a rodiče se zapojili do rodinné fotografické soutěže Podzim v Pomoraví, která byla zaměřena na podzimní krásy této oblasti. Žáci druhých ročníků využili pracovních listů, které připravili učitelé a studenti Gymnázia Jana Opletala v Litovli v rámci programu podpory EVVO v Olomouckém kraji. S pomocí plánku vyrazili do terénu a naučili se prostřednictvím informačních cedulí poznávat zvířata a rostliny, které se nachází v blízkosti naší školy. Rekonstrukci školního dvora slavnostně zakončila výsadba stromů. Akce proběhla za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje, vedení města, žáků školy a dalších hostů. Žáci z 1. stupně se zapojili do mezinárodního projektu Voda spojuje. Na základě zpracování závěrečné zprávy jsme získali certifikát o zapojení do projektu. Tento projekt byl dlouhodobý a svým obsahem se 3 měsíce prolínal do několika vyučovacích předmětů. Žáci se seznámili s tím, že nedostatek pitné vody patří mezi nejzávažnější globální problémy, vyrobili nástěnnou mapu hlavního toku řeky Moravy, seznámili se s provozem čističky odpadních vod, pomocí internetu a encyklopedií hledali odpovědi na otázky týkající se vodního tématu a zveřejnili závěry ankety mezi občany města o tom, jak využívají a zacházejí s vodou. Pracovníci CHKO Litovelské Pomoraví nám zprostředkovali terénní exkurzi spojenou s lovením a zkoumáním vodních živočichů, kteří nám poskytli informace o životě a kvalitě vody v našem městě. Tradiční projektový den věnovaný Dni Země se letos zaměřil na zjištění ekologického stavu školy v oblastech odpadů, energie, vody a prostředí. Žáci 2. stupně zkoumali školu zevnitř i zvenčí, zjišťovali, jak škola funguje a co je možné do budoucna zlepšit. Výsledkem bylo zpřehlednění silných a slabých stránek školy v uvedených oblastech. Členové Ekotýmu se pak na schůzce podrobně s výsledky seznámili a závěry analýzy budou využity k sestavení plánu činností Ekoškoly pro příští školní rok. Žáci školy se podíleli na plnění ekologických aktivit a úkolů, vyplývajících z účasti v mezinárodním projektu Together in Europe. Na základě vycházky do lužního lesa žáci představili prezentaci o zajímavých místech a životě v CHKO Litovelské Pomoraví, formou scrapbooků se děti z 1. stupně seznámily a výtvarně ztvárnily osm chráněných živočichů této oblasti. Výukové programy, exkurze, ekologické pobyty žáci 7. ročníků se zapojili do úklidu povodí řeky Moravy směrem na Nové Zámky, v rámci akce Ukliďme si svět. Nasbírali 25 pytlů odpadků 16

18 žáci 6. ročníků se zúčastnili výchovně vzdělávacího ekologického programu Kořeny života. Akce proběhla v Mladečských jeskyních a okolí. Žáci získali představu o životě v pravěkých dobách, ale i umělecký, smyslový a emoční zážitek žáci 4. ročníků využili týdenního programového pobytu v SEV Sluňákov žáci 2. ročníků vyrazili do lesa na Nových Zámcích na akci Den s Lesy ČR. Zhlédli kácení stromů, stahování kmenů pomocí koně, ukázky výcviku loveckých psů a dravých ptáků. Pod vedením lesních pedagogů si zahráli hry zaměřené na získání a osvojení znalostí o lese a vyzkoušeli si sázení stromků dvouhodinový výukový program pro žáky a pedagogy z partnerských zahraničních škol v SEV Sluňákov žáci 1. stupně využili výukového programu ZOO Olomouc. Měli možnost vidět komentované krmení, pohladit si živá zvířata, prohlédnout si část areálu, od průvodců se dovědět mnoho zajímavostí a své nabyté vědomosti zúročit v plnění úkolů v pracovních sešitech členové Ekotýmu připravili pro prvňáčky vlastní výukový program o třídění odpadu ve škole terénní exkurze do Litovelského Pomoraví s pracovníky CHKO Litovelské Pomoraví spolupráce s přírodovědným oddělením DDM v Litovli (besedy s dětmi ve ŠD, výukový program, úklid povodí řeky Moravy) Mezinárodní program Ekoškola Cílem práce v projektu Ekoškola v letošním školním roce bylo po loňském obhájení získáného titulu zaměřit se na zvyšování kompetencí a dovedností členů Ekotýmu, sebevzdělávání koordinátora Ekoškoly, zapojit do zpracování analýzy co největší část žáků školy a pokračovat v činnostech, které díky programu ve škole úspěšně fungují. Zástupci Ekotýmu reprezentovali naši školu na 2. ročníku Žákovské ekologické konference na ZŠ Trávník v Přerově. Jejich příspěvek se týkal úspor energie v domácnosti a oba žáci dokázali své názory obhájit i v diskuzi s pozvanými odborníky. Další členové Ekotýmu se zúčastnili Semináře dobré praxe v Šumperku, který byl zaměřen na tvoření plánu činností a monitorování. Vydařenou akcí byl výukový program pro žáky prvních ročníků o třídění odpadu, který si žáci sami připravili a zorganizovali. Členové Ekotýmu se podíleli na organizaci sběrových týdnů a na přípravě a propagaci prodeje školních ekotašek. Prostor k prezentaci enviromentálních aktivit dostali také při návštěvě partnerských škol ze zahraničí v červnu Koordinátorka programu Ekoškola se zúčastnila třídenního setkání 17

19 koordinátorů programu v Ochozu u Brna, absolvovala celoroční seminář ENVIGLOBE a jako lektor a mentor bude v příštích dvou letech spolupracovat se sdružením Tereza v Praze na propagaci tohoto programu. Hodnocení ŠVP školní rok 2013/2014 Úpravy na základě změn RVP Dodatek platný od ) V učebním plánu 2. stupně se snížil počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařadily vyučovací předměty německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 5) Změněný učební plán k nahlédnutí v dodatku. 6) Na základě změn RVP ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacím oboru Cizí jazyk a Další cizí jazyk byly upraveny učební osnovy anglického jazyka a vymezena charakteristika vyučovacích předmětů německý jazyk a ruský jazyk s jejich učebními osnovami. 7) Na základě dalších změn RVP a potřeb učitelů byly upraveny učební osnovy těchto vyučovacích předmětů: Matematika (4., 5. ročník), Prvouka (1., 2., 3. ročník), Přírodověda (4., 5. ročník), Vlastivěda (4., 5. ročník), Občanská výchova (6., 7., 8., 9. ročník), Výchova ke zdraví (6., 7. ročník), Dějepis (6., 7., 8., 9. ročník) Příloha č. 5 nově vypracovaný předmět Pracovní činnosti Pěstitelské práce, chovatelství pro 8. roč. Projekty a jiné významnější aktivity uspořádané během školního roku 2013// Hravá věda Děti se mohly přesvědčit o tom, že zajímavé pokusy lze provést bez složitých aparatur a přístrojů, jen s využitím běžných věcí z domácnosti. Viděli jsme, jak lze za pomocí PET lahví a krupičky vytvořit přesýpací hodiny, z krabičky od másla vysavač či tornádo. Náš host Mgr. Radek Chajda absolvoval odborné studium fyziky 18

20 se zaměřením na optiku a také studium učitelství, obor matematika fyzika. Pro děti píše populárně-naučné knihy Škola Zdravé Pětky Žáci z několika tříd naší školy prožili dvě vyučovací hodiny s lektorkou Zdravé Pětky, která děti formou her a soutěží seznamovala s potravinovou pyramidou, zásadami správného stravování, pitným režimem, zásadami hygieny. Děti ve třídách byly rozděleny do skupin a pro svůj tým sbíraly žetony pětky. Pod vedením lektorky stavěly potravinovou pyramidu, ochutnávaly některé druhy ovoce, zeleniny a nápojů. Hádaly, co jim právě doputovalo do žaludku. Poslední úkol byl pro děti tvořivý. Z kousků ovoce a zeleniny sestavovaly obrázky. Na závěr dvouhodinovky proběhlo hodnocení a odměnou bylo vysvědčení Zdravé Pětky a samolepky Autorské čtení Pracovnice knihovny pozvaly žáky na autorské čtení s mladým spisovatelem, ilustrátorem a rybářem Janem Opatřilem v Městské knihovně v Litovli. Autor knih přečetl ukázky z prvního a druhého dílu Dobrodružství kapříka Metlíka 1, 2 a vyprávěl dětem o vzniku knihy 2014 Divadelní představení Sugar a Černá komedie v Moravském divadle Žáci 2. stupně navštívili během školního roku 2 divadelní představení v Moravském divadle v Olomouci. Nižší ročníky zhlédly představení SUGAR a žáci 8. a 9. ročníků komedii s příznačným názvem ČERNÁ KOMEDIE. Obě tato představení zaujala žáky i učitele svou spontánností a inteligentním humorem. Projekt Velká Morava ( žáci 7.A., žáci 7.B) Na naší škole se stalo již tradicí, že se žáci 7. ročníků účastní na podzim projektu Velká Morava, který je součástí našeho ŠVP a obohacuje výuku nejen dějepisu, ale i výtvarné výchovy. Nejinak tomu bylo i letos. Nejdříve jsme navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde jsme byli seznámeni se životem starých Slovanů a měli jsme možnost prohlédnout si základy slovanského kostela spolu se zbytky hřbitova. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a na závěr si vyplnili malý test, který měl prozkoušet jejich nově nabyté vědomosti. Další zastávkou byl archeoskanzen v Modré u Velehradu, kde jsme se dozvěděli, jak vypadal život Slovanů ve skutečnosti. Slovanské hradiště jsme si mohli celé projít a navíc si pohladit živá zvířata (kozy, osla atd.). Ohlasy žáků na projekt jsou většinou velice pozitivní, protože spojení výuky s přímým prožitkem obohatí víc než pouhé sezení v lavici. Projekt Život v pravěké tlupě V týdnu od se si žáci našich šestých ročníků připravili v hodinách dějepisu projekt pod názvem Život v pravěké tlupě. Žáci ve třídě si vytvořili 19

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více