VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: IZO organizace: Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: Strana 1 (celkem 36)

2 Ředitelka SVČ: Mgr. Eva Píšová, Bc. Telefon: Statutární zástupce: Mgr. Eva Píšová, Bc. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Zápis: místo poskytování školských služeb - Za Sokolovnou 885, Sadská, Výmaz: místa poskytování školských služeb - Bezručova 723, Městec Králové, Na Valech 45, Poděbrady, Budiměřice 28, Nymburk, Středisko volného času Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady je školské zařízení, které zřizuje Středočeský kraj jako příspěvkovou organizaci. Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady je střediskem volného času, které uskutečňuje zájmové vzdělávání podle zákonných norem, zřizovací listiny, pokynů zřizovatele a vnitřních směrnic. Cílem DDM Symfonie Poděbrady je poskytovat zájmové vzdělávání všem účastníkům bez diskriminace na profesionální úrovni. Prioritou střediska volného času není tedy jen poskytovat prostor pro trávení volného času pro účastníky zájmového vzdělávání, ale různými způsoby pedagogického působení formovat jejich osobnosti tak, aby uměli volný čas smysluplně využívat a v jeho rámci se vzdělávat. Tím se velmi výrazně zapojuje do prevence rizikového chování dětí a mládeže. Celý vzdělávací proces DDM je zakotven ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Nabídka aktivit je celoroční a vždy vypisována pro ten který příslušný školní rok, včetně dnů pracovního volna a prázdnin. Při nabídce činností se DDM Symfonie Poděbrady snaží respektovat tradice, společenskou poptávku a nové trendy v zájmovém vzdělávání. Účastníky zájmového vzdělávání poskytovaného DDM Symfonie Poděbrady jsou děti, žáci a studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. DDM Symfonie poskytuje zájmové vzdělávání nejen v Poděbradech v budově Symfonie, ale také na 7 jiných místech regionu - Nymburk, Vrbová Lhota, Kostelní Lhota, Semice, Dymokury, Sadská a Žehuň. DDM Symfonie Poděbrady spolupracuje se zřizovatelem Středočeským krajem, městem Poděbrady, s rodiči nezletilých účastníků zájmového vzdělávání a dalšími neziskovými (Sdružení přátel domu dětí,o.s., DofE, Centrum pro všechny, o.s., Junák, AŠSK, Sokol Poděbrady, TOM Poděbrady a další) i ziskovými organizacemi a fyzickými osobami. DDM Symfonie Poděbrady je členem Sdružení pracovníků DDM České republiky. Ve školním roce 2013/2014 DDM Symfonie Poděbrady splnil plánované aktivity - poskytl zájmové vzdělávání ve všech formách dle časové struktury účastníkům zájmového vzdělávání. Organizační struktura školy a personální obsazení Chod DDM Symfonie Poděbrady zajišťuje tým zaměstnanců, jejichž pracovní poměr je založen pracovní smlouvou pedagogové volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost a zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je založen dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti pedagogové volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Tým je složen z pedagogů volného času a technickohospodářských pracovníků. Organizační struktura DDM Symfonie je plochá, prostupná. Z jednotlivých pozic Strana 2 (celkem 36)

3 vyplývají konkrétní náplně práce jednotlivých zaměstnanců. Při organizaci je dbáno na zastupitelnost a dodržování kompetencí. Tým DDM Symfonie je složen z 8 pedagogů volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost, 6 z nich je plně kvalifikováno, 2 v současné době studují. Do týmu patří ekonomka účetní, správce a uklízečka. Ve školním roce 2013/2014 si 28 pedagogů volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost doplnilo potřebnou kvalifikaci studiem pedagogiky volného času v rozsahu 40-ti hodin. Bohužel někteří z nich skončili své působení v DDM s koncem školního roku z důvodu stěhování, změn v zaměstnání a odchodu na vysokou školu. Řídící a kontrolní činnost Řídící a kontrolní činnost vyplývá z mise a vize organizace. Dále je určena příslušnými právními předpisy a vyhláškami, vnitřním kontrolním systémem a směrnicemi, vnitřním řádem, organizačním řádem a školním vzdělávacím program. Ve školním roce 2013/0214 proběhla kontrolní a řídící činnost dle organizační struktury a struktury času dle daných předpisů. Proběhla také kontrola Středočeského kraje, ČSSZ, Zdravotních pojišťoven a Hygienické krajské stanice na všech letních dětských táborech a místech poskytování školských služeb. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Hlavní i doplňková činnost je potvrzena nejnověji dodatkem č. 13 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, schváleným usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 69-9/2013/ZK ze dne Doplňková činnost se realizuje v hostinské činnosti a velkoobchodě a maloobchodě. Hlavní účel (Dodatek č. 6) a předmět činnosti PO je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., kdy PO sdružuje Dům dětí a mládeže, jehož hlavní účel je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňková činnost (Dodatek č. 12) doplňuje služby pro účastníky zájmového vzdělávání, kterým je v budově Symfonie poskytováno drobné občerstvení. Materiálně technické podmínky DDM Symfonie Poděbrady sídlí v budově a na pozemcích jejichž vlastníkem je Středočeský kraj. Budova DDM Symfonie Poděbrady byla po částečné rekonstrukci a nové přístavbě kolaudována v roce Budova Symfonie je moderní účelově postavená budova vzdálená 10 minut chůze od centra města. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo z větších investičních akcí zateplení víceúčelového sálu a vybudování nové kanalizační přípojky. Byl zlepšen interiér skladů (nové police). DDM Symfonie Poděbrady je solidně vybaven pomůckami pro provádění své činnosti. DDM Symfonie Poděbrady poskytuje školské služby na další 7 místech okresu Nymburk. Ve školním roce 2013/2014 všechna místa poskytování školských služeb i budova DDM Symfonie Poděbrady prošla kontrolou hygieny - všechna místa, kde DDM Symfonie poskytuje vzdělávání, plně vyhovují po hygienické stránce. Strana 3 (celkem 36)

4 Doplňková činnost SVČ Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Hostinská činnost, velkoobchod a maloobchod 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost 100/týdně 0.1 Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňková činnost poskytuje drobné občerstvení účastníkům zájmového vzdělávání. Jedná se spíš o vhodné doplnění služeb účastníkům než o významný zdroj financí. Poznámka Pravidelnou zájmovou činnost pokládá DDM Symfonie Poděbrady za jednu ze svých priorit. Pravidelná zájmová činnost probíhala ve školním roce 2013/2014 ve 130 kroužcích. Celkem se do pravidelné činnosti zapojilo 1512 účastníků. Pravidelná činnost probíhala v budově DDM Symfonie, v Poděbradech a na 7 místech regionu. Pestrost nabídky kroužků je přizpůsobována společenské poptávce. Pružně reaguje na zájem veřejnosti a nabízí tradiční i trendové kroužky. Tradičně byl zájem především o sportovní a pohybové kroužky, dále o keramické kroužky. I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Aerobic 13 1 Aerobic 15 2 Anglický jazyk 6 1 Anglický jazyk 9 1 Anglický jazyk 8 1 Anglický jazyk II 8 1 Anglický jazyk II 4 1 Anglický jazyk III 12 1 Angličtina hrou 9 1 Angličtina pro děti MŠ 7 1 Angličtina pro všechny I - začátečníci 7 1 Angličtina pro všechny II - středně pokročilí 7 1 Angličtina pro všechny III - pokročilí 10 1 Atletická průprava 25 2 Break dance 10 1 Break dance - začátečníci 7 1 Brousek pro tvůj jazýček 21 1 Cvičení pro ženy 14 1 Cvičení s hudbou 7 1 Cyklistika 6 1 Divadelní kroužek 12 1 Strana 4 (celkem 36)

5 Divadelní kroužek 8 1 DofE Dovedné ruce 10 1 English makes me happy - Angličtina mě baví Florbal 15 1 Florbal 24 1 Francouzština hrou 5 1 Hrajeme si s počítačem 4 1 Hudební hrátky 5 1 Informatika pro dospělé 6 1 Jóga 13 1 Jóga pro děti I 13 1 Jóga pro děti II 14 1 Keramické hrátky Keramické hrátky Keramické hrátky Keramika Keramika 10 2 Keramika 6 1 Keramika 6 1 Keramika 8 1 Keramika 10 1 Keramika Keramika od 15 let 11 1 Konverzace v anglickém jazyce 10 1 Konverzace v anglickém jazyce Kopaná pro děvčata 9 1 Kouzlení s kytarou 5 1 Kroužek adrenalinových sportů - pokročilí 9 2 Kroužek adrenalinových sportů - začátečníci 12 2 Kytara - mírně pokročilí 7 1 Kytara - pokročilí 8 1 Kytara - začátečníci 8 1 Kytara - začátečníci 6 1 Maxík 7 1 Myslivecký kroužek 11 1 Ochránci přírody 10 1 Orientální tance II 17 1 Pečení 7 1 Pečení Plastikové modelářství 12 1 Plavání - pokročilí 12 1 Plavání - začátečníci 14 1 Strana 5 (celkem 36)

6 Počítače A Pohyb 8 2 Počítače pro děti 8 1 Počítače pro děti Počítače pro děti Počítače pro děti Pohybové hrátky 16 1 Pohybové hry 23 1 Povídálek 8 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - ČJ 13 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - ČJ 14 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - Ma 10 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - Ma 11 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - Ma 7 1 Přírodovědný kroužek 6 1 Ruční práce 6 1 Ruční práce 5 1 Rybáři 18 1 Rybáři 13 1 Rybáři 11 1 Rybáři 8 1 Rybáři Rybářský kroužek 17 1 S animací je legrace 8 1 Sborový zpěv 23 1 Sportovní hry 14 1 Sportovní hry 18 1 Sportovní hry 16 1 Sportovní hry S-TEAM Stolní tenis 13 1 Stolní tenis 9 1 Stolní tenis 12 1 Street dance 17 2 Street dance - taneční skupina EL'DANCE 8 1 Street dance - začátečníci 34 1 Střelecký kroužek 12 2 Symfoňáček - pokročilí 5 1 Šachy - pokročilí 17 1 Šachy - začátečníci a mírně pokročilí 8 1 Šikula 13 1 Španělština pro dospělé - začátečníci 6 1 Taneční kroužek 17 1 Strana 6 (celkem 36)

7 Taneční průprava 19 1 Taneční průprava 19 1 Taneční průprava 3x jinak 10 1 Taneční průprava 3x jinak 8 1 Turistický kroužek 15 1 Tvoření s Danou 11 1 Tvořím, tvoříš, tvoříme Učíme se správně mluvit 19 1 Učíme se správně mluvit 11 1 Vaření a pečení 9 1 Vaření a pečení 14 1 Vaření a pečení - začátečníci 10 1 Volejbal 13 1 Volejbal 8 1 Výtvarka hravě 8 1 Výtvarka trochu jinak 11 1 Výtvarná výchova 9 1 Výtvarný kroužek 10 1 Zdravotní cvičení pro seniory - ženy 36 1 Zdravotní cvičení pro seniory - ženy 58 1 Zdravotní cvičení pro seniory - ženy 27 2 Zdravotní cvičení pro ženy a muže 18 1 Zdravotní cvičení pro ženy a muže 16 1 Zobcová flétna (z toho 53 Celkem pedagogů škol) Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Úspěch zájmových útvarů a jejich členů jsou v DDM Symfonie Poděbrady oceňovány a prezentovány. Ocenění a prezentace probíhá různými formami, od poděkování na lekci zájmového útvaru až po prezentaci na např. Vystoupení ZÚ DDM a v tisku. Ve školním roce 2013/2014 byl především úspěšný kroužek šachů. Na Mistrovství ČR základních škol tým ve složení Lukáš Němeček, Pavel Němeček, Martin Novotný, Jirka Duba, Jakub Valtr, skončil v konkurenci 30-ti družstev výborném 4. místě. Na Mistrovství ČR mládeže v Rapid šachu v Klatovech se Martin Novotný v kategorii H10 umístil na 19. místě. Úspěchy zájmových útvarů i jednotlivců jsou evidovány v matrice. Aerobic Čelákovická Duběnka Tereza Šifferová 1. místo Dancefonie Kristýna Novotná 3. místo Dancefonie Lucie Makovská 3. místo Dancefonie Karolína Kejdová 3. místo Dancefonie Veronika Kavánová 3. místo Dancefonie Karolína Kadlecová 3. místo Strana 7 (celkem 36)

8 Dancefonie Silvie Chrudimská 3. místo Dancefonie Sára Černá 3. místo Dancefonie Tereza Beránková 3. místo Dancefonie Lucie Gütterová 3. místo Dancefonie Linda Petrželková 3. místo Čelákovická Duběnka Anežka Šnáblová 1. místo Čelákovická Duběnka Sára Černá 1. místo Čelákovická Duběnka Patricia Sztancsik 1. místo Čelákovická Duběnka Miroslava Pinkasová 1. místo Čelákovická Duběnka Linda Petrželková 1. místo Čelákovická Duběnka Kristýna Novotná 1. místo Čelákovická Duběnka Lucie Makovská 1. místo Čelákovická Duběnka Karolína Kejdová 1. místo Čelákovická Duběnka Veronika Kavánová 1. místo Čelákovická Duběnka Karolína Kadlecová 1. místo Čelákovická Duběnka Silvie Chrudimská 1. místo Čelákovická Duběnka Tereza Beránková 1. místo Čelákovická Duběnka Veronika Veselá 1. místo Dancefonie Patricia Sztancsik 3. místo Dancefonie Veronika Veselá 3. místo Dancefonie Miroslava Pinkasová 3. místo Čelákovická Duběnka Lucie Gütterová 1. místo Keramika S animací je legrace "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj Kateřina Vavrouchová Poděbrady o.p.s. Vojtěch Plaček účast Poděbrady o.p.s. Petr Vencl účast Poděbrady o.p.s. Veronika Plačková účast Poděbrady o.p.s. Josef Černý účast Poděbrady o.p.s. Zuzana Laluchová účast Poděbrady o.p.s. Petr Prášek účast Poděbrady o.p.s. Patrik Suttner účast Strana 8 (celkem 36)

9 Street dance - taneční skupina EL'DANCE Dancefonie Karolína Macků 2. místo Dancefonie Tereza Žánová 2. místo Dancefonie Eliška Stejskalová 2. místo Dancefonie Sára Marušáková 2. místo Dancefonie Kamila Holánková 2. místo Dancefonie Nikola Gráfová 2. místo Čelákovická Duběnka Tereza Žánová 5. místo Čelákovická Duběnka Eliška Stejskalová 5. místo Čelákovická Duběnka Renata Rašková 5. místo Čelákovická Duběnka Sára Marušáková 5. místo Čelákovická Duběnka Karolína Macků 5. místo Čelákovická Duběnka Kamila Holánková 5. místo Čelákovická Duběnka Nikola Gráfová 5. místo Dancefonie Renata Rašková 2. místo Střelecký kroužek Srdce Symfonie Lukáš Fadrhonc 15. místo Srdce Symfonie Vít Bodanský 31. místo MČR Plzeň Michal Navrátil 4. místo Srdce Symfonie Zuzana Hliněná 26. místo Srdce Symfonie Martin Rys 10. Místo Srdce Symfonie Hana Hněvsová 28. místo Srdce Symfonie Michal Navrátil 16. místo Šikula Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Michaela Kavánová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Adéla Kavánová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Veronika Kavánová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Adéla Knitlová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Markéta Kubínová účast Sport je radost (Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR) - Kraj Vysočina Natálie Knotnerová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Johana Pokorná účast Strana 9 (celkem 36)

10 Tvoření s Danou Výtvarka hravě Tvořím, tvoříš, tvoříme "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj Veronika Kavánová Markéta Kubínová Sport je radost (Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR) - Kraj Vysočina Adéla Kavánová účast Sport je radost (Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR) - Kraj Vysočina Ondřej Chramosta účast Poděbrady o.p.s. Hana Kulhavá účast Poděbrady o.p.s. Anna Šibravová účast Poděbrady o.p.s. Patricie Nádvorníková účast Poděbrady o.p.s. Adéla Kurková účast Poděbrady o.p.s. Veronika Kovářová účast Poděbrady o.p.s. Zuzana Kurková účast Poděbrady o.p.s. Anežka Paroulková účast Poděbrady o.p.s. Marie Němcová účast Poděbrady o.p.s. Adéla Marková účast "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj Tereza Černá Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Kristýna Schreyerová účast Poděbrady o.p.s. Aneta Kačírková účast Poděbrady o.p.s. Monika Limbergová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Veronika Špeldová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Alena Karbanová účast Strana 10 (celkem 36)

11 Výtvarný kroužek Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Erika Fenclová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Zuzana Rosendorfová účast Poděbrady o.p.s. Vojtěch Hrabal účast Poděbrady o.p.s. Natálie Crkalová účast Poděbrady o.p.s. Tomáš Zelinger účast Poděbrady o.p.s. Terezie Zelingerová účast Poděbrady o.p.s. Nina Podskalská účast Poděbrady o.p.s. Šárka Třešňáková účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Karolína Želivská účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Natálie Crkalová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Jiří Fico účast Šachy - začátečníci a mírně pokročilí, Šachy - pokročilí Mistrovství ČR mládeže v Rapid šachu v Klatovech v kateg. H10 Martin Novotný 19. místo Mukařov - šachový turnaj Kronewettr Bořivoj 2. místo Hlinsko - Hlinecký dvojpěšec (turnaj dvojic - dospělý a dítě) Karel Doležal a Kája Doležal 14. místo 1. kolo Pražské šachové ligy mládeže pořádané Gymnáziem PORG v Praze 2 účastníci účast Slaný - šachový turnaj v H12 Novotný Martin 1. místo Slaný - šachový turnaj v H12 Němeček Lukáš 3. místo Slaný - šachový turnaj v H12 Novotná Tereza 3. místo Slaný - šachový turnaj v H12 Němečková Kamila 3. místo Mistrovství Čech do 10 let Hrdoňov 3 účastníci účast Neratovické krajské kolo přeboru škol - kategorie Základních škol do 5. tříd a kategorie Gymnázií 9 účastníků účast Mladá Boleslav a základní kolo žákovských družstev 11 účastníků účast Mladá Boleslav a základní kolo žákovských družstev 6 účastníků účast Strana 11 (celkem 36)

12 4.kolo Pražské šachové ligy mládeže konané v PORGu 2 účastníci účast Chvaletickou šachovou olympiádu 9 účastníků účast Velká cena Jičína Bořek Kronowetter 3. místo Velká cena Jičína Tereza Novotná 3. místo Velká cena Jičína Magda Kronowetterová 3. místo Velká cena Jičína kat Kamila Němečková 2. místo Mistrovství ČR žáků Lukáš Němeček účast Regionální turnaj v Úvalech Bořek Kronowetter 2. místo Regionální turnaj v Úvalech Aleš Kronowetter 3. místo Regionální turnaj v Úvalech Tereza Novotná 4. místo Regionální turnaj v Úvalech Jan Šafránek 2. místo Pražské šachové ligy mládeže konané v PORGu v kat. H10 Lukáš Němeček 3. místo Pražské šachové ligy mládeže konané v PORGu v kat. H12 Martin Novotný 3. místo Mistrovství ČR základních škol - soutěž týmů Lukáš Němeček, Pavel Němeček, Martin Novotný, Jirka Duba, Jakub Valtr 4. místo Krajský přebor Středočeského kraje - kategorie H10 Lukáš Němeček 1. místo Krajský přebor Středočeského kraje - v kat. H12 Novotný Martin postup na Mistrovství ČR Krajský přebor Středočeského postup na kraje - v kat. D14 Novotná Tereza Mistrovství ČR Kolín - O velikonočního beránka 11 účastníků 2., 3., 5., místo Říčanský Krajský přebor družstev mladších žáků do 12 let 5 účastníků účast Regionální turnaj v Českém Brodě Lukáš Němeček 1. místo Regionální turnaj v Českém Brodě Pavel Němeček 4. místo Regionální turnaj v Českém Brodě Turnaj starších Bořek Kronowetter 1. místo Regionální turnaj v Českém Brodě 6 účastníků účast Kralupech nad Vltavou - Krajský přebor družstev žáků (r a mladších 4 účastníků 2. místo Benešovský šachový turnaj Martin Novotný 2. místo Benešovský šachový turnaj Tereza Novotná 3. místo Benešovský šachový turnaj 3 účastníků účast Šachové Zaječice - Seč - Mistrovství ČR šestičlenných družstev 6 účastníků účast Strana 12 (celkem 36)

13 Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi Lukáš Němeček 2. místo Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi Martin Novotný 4. místo Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi Pavel Němeček 5. místo Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi - kat. D16 Tereza Novotná účast Příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2013/2014 celkem 122 akcích příležitostné zájmové činnosti navštívilo 4006 účastníků. Vedle tradičních Výtvarných dílen (46 kurzů účastníků) a kurzů Rozšíření základů práce na PC a Grafického designu (94 účastníků), byl otevřen jako souběžný kurz k Veřejnému lezení na vnitřní stěně, Kurz stolního tenisu pro veřejnost. Těchto kurzů se během loňského roku zúčastnilo 284 účastníků. Na vzniklou situaci s přestavbou a předčasným uzavřením základní školy V. Havla Poděbrady reagoval DDM nabídkou jednodenních příměstských táborů, těch se zúčastnilo 114 žáků. Ve školním roce 2013/2014 byly s velkým úspěchem také uspořádány tradiční akce - Den Země, Den dětí, Čarodějnice, Čertovské rojení, Velikonoční výstava. Na jejich uspořádání se také již tradičně podílel kroužek S-Team, kroužek, který připravuje mladé spolupracovníky DDM. II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem VD - Encaustic pro začátečníky a pokročilé VD - Aranžování květin - téma podzim VD - Fusing Drakiáda u Elektro Oáza Tradiční rodinná sobota Kurz IN-LINE VD - Drátování pro začátečníky i pokročilé VD - Hrátky s polymery - fimo, cernit Světýlková cesta VD - Encaustic pro začátečníky a pokročilé VD - Křížem krážem kresbou VD - Kurz grafický design VD - Základy digitální fotografie VD - Fusing Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis 6 Strana 13 (celkem 36)

14 VD - Drátování pro začátečníky i pokročilé VD - Patchwork pro začátečníky a pokročilé VD - Pečení a zdobení perníků pro děti VD - Hrátky s pedikem VD - Vinuté perle nad kahanem s kartuší VD - Fusing VD - Tiffany Kurz - Rozšíření základů práce na PC VD - Korálky a šperky Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně VD - Křížem krážem malbou VD - Kumihimo VD - Encaustic pro začátečníky a pokročilé Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně VD - Patchwork pro začátečníky a pokročilé Lezení na vnitřní stěně VD - Patchwork pro začátečníky a pokročilé VD - Vánoční koule artyčokovou technikou VD - Pečení a zdobení perníků pro děti VD - Japonská kytička kanzashi Lezení na vnitřní stěně VD - Aranžování květin - téma vánoce Lezení na vnitřní stěně Vernisáž výstavy ŠACHY Lezení na vnitřní stěně Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Diskotéka na zkoušku Malá cena Symfonie - soutěže s autíčky na ovládání Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Kurz tance a společenské výchovy Vernisáž prací účastníků VD - Grafický design Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Šachový turnaj Lezení na vnitřní stěně Lezení na vnitřní stěně 2 Strana 14 (celkem 36)

15 Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Kurz logopedické nápravy Diskotéka s S-TEAMEM Lezení na vnitřní stěně Soustředění střeleckého kroužku VD - Encaustic I. Začátečníci Soustředění střeleckého kroužku VD - Fusing VD - Voskové kraslice Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Soustředění střeleckého kroužku Střelecké závody - Cena DDM Symfonie VD - Encaustic II. Pokročilí Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Vystoupení kroužků Lezení na vnitřní stěně VD - Velikonoční drátování Sportovní kurz - stolní tenis VV Jak pejsek s kočičkouj pořádali výtvarnou soutěž Dancefonie Sportovní kurz - stolní tenis VD - Encaustic II. Pokročilí Velikonoční výstava Velikonoční dílna Sportovní kurz - stolní tenis VD - Velikonoční drátování VD - Aranžování květin Den Země - malování na asfalt pro MŠ a veřejnost Čarodějnický slet VD - Hrátky s polymery VD - Tiffany VD - Vinuté perle nad kahanem VD - Fusing VD - Korálky a šperky VD - Tiffany Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis 8 Strana 15 (celkem 36)

16 Lezení na vnitřní stěně VD - Linecké pečení pro radost VD - Marcamé/drhání VD - Modrotisk VD - Linecké pečení pro radost Lezení na vnitřní stěně VD - Malba na hedvábí VD - Linecké pečení pro radost VD - Fusing Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Den dětí na Ostrově Lezení na vnitřní stěně Divadelní přehlídka kroužků dramatické výchovy Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Jednodenní příměstský tábor - Lezu, lezeš Jednodenní příměstský tábor - Rafty na Jizeře Jednodenní příměstský tábor - Bowling, hry, tvoření Jednodenní příměstský tábor - Den v lese Jednodenní příměstský tábor - Den plný překvapení VD - Tiffany 11 Celkem Pobytové akce Pobytové akce ve školním roce 2013/2014 proběhly 2 - taneční soustředění a expedice v rámci programu DofE. III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Taneční soustředění Street Dance Expedice DofE - Střední Posázaví 7 21 Celkem Prázdninová činnost Prázdninová činnost DDM Symfonie probíhala ve školním roce 2013/2014 během podzimních, velikonočních a letních prázdnin. O podzimních a velikonočních prázdninách proběhly 4 jednodenní příměstské tábory. Během letních prázdnin se konaly 4 pobytové tábory a 10 příměstských táborů. Nabídka táborů se zveřejňuje dle přání rodičů již v prosinci. Největší zájem byl tradičně o příměstské tábory se zaměřením na zvířátka. Celkem se prázdninové činnosti zúčastnilo 570 účastníků v 18 příměstských i pobytových táborech. Strana 16 (celkem 36)

17 IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet pracovníků PT Den plný zábavy PT Jednodenní výlet Tongo Hradec Králové PT Zábavný den pro děti PT Jednodenní výlet Tongo Hradec Králové LDT Hrátky v říši Faraónů LDT Zlatá rybka LDT Vendelín ve Lhotce LDT Vltava PT Vlakem sem, vlakem tam PT Superhrdinové a hrdinové dnešní doby PT Animáček PT Máme rádi zvířata PT Tajemný svět loutek PT Hrajeme si každý den PT Staré pověsti české PT Zpátky ke kořenům PT Kresba a malba v plenéru PT Léto v pohybu Celkem Další činnosti zájmového vzdělávání Prostory DDM jsou tradičně poskytovány ostatním organizacím k pořádání voleb, výstav, soutěží a schůzí. V roce 2013 jsme oslavili 10 let od otevření naší nové budovy. K tomuto výročí byla připravena retrospektivní výstava fotografií a kronik a proběhl Den otevřených dveří s šálkem čaje a lineckým cukrovím pro všechny zájemce. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 Volby do Evropského parlamentu 1 Počet účastníkůdětí, žáků, studentů Den otevřených dveří Setkání členů SPCCH Výstava - Panoptikum voskových figurin Odbornostní setkání mistrů tance 1 28 Celkem 642 Strana 17 (celkem 36)

18 Osvětová a informační činnost Osvětová a informační činnost zahrnuje převážně výukové programy, besedy a přednášky. Jako informační plocha jsou využívány vstupní dveře DDM, kde se veřejnost může seznámit s akcemi DDM Symfonie i akcemi neziskových organizací, sportovních klubů a škol. VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Vernisáž prací Grafický design VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Povolání - ZŠ V. Havla 2. A VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Keramická dílna MŠ Křečkov VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Keramická dílna MŠ Žižkov VP - Keramická dílna MŠ Studetská 48 Celkem Organizace soutěží a přehlídek Ve školním roce 2013/2014 DDM Symfonie Poděbrady zorganizoval ve spolupráci se základními a středními školami okresu Nymburk a AŠSK celkem 42 sportovních a vědomostních soutěží, kterých se zúčastnilo 5108 soutěžících. VII. Práce s talenty (k ) Datum Název akce Počet účastníků Corny -Středoškolský atletický pohár Pohár Josefa Masopusta okres Přespolní běh kat. III. a kat. VI. a V Florbal základních škol Středočeského kraje Stolní tenis kat. VI Stolní tenis kat. V Volejbal kat. kat. VI. - ch Florbal Cup ch kat. III Florbal kat. III. - ch Stolní tenis ZŠ 2. stupeń Florbal Cup kat. IV. - d Florbal SŠ Volejbal kategorie kat. VI - d Basketbal 3x Matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník Šplh 26 Strana 18 (celkem 36)

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více