VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: IZO organizace: Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: Strana 1 (celkem 36)

2 Ředitelka SVČ: Mgr. Eva Píšová, Bc. Telefon: Statutární zástupce: Mgr. Eva Píšová, Bc. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Zápis: místo poskytování školských služeb - Za Sokolovnou 885, Sadská, Výmaz: místa poskytování školských služeb - Bezručova 723, Městec Králové, Na Valech 45, Poděbrady, Budiměřice 28, Nymburk, Středisko volného času Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady je školské zařízení, které zřizuje Středočeský kraj jako příspěvkovou organizaci. Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady je střediskem volného času, které uskutečňuje zájmové vzdělávání podle zákonných norem, zřizovací listiny, pokynů zřizovatele a vnitřních směrnic. Cílem DDM Symfonie Poděbrady je poskytovat zájmové vzdělávání všem účastníkům bez diskriminace na profesionální úrovni. Prioritou střediska volného času není tedy jen poskytovat prostor pro trávení volného času pro účastníky zájmového vzdělávání, ale různými způsoby pedagogického působení formovat jejich osobnosti tak, aby uměli volný čas smysluplně využívat a v jeho rámci se vzdělávat. Tím se velmi výrazně zapojuje do prevence rizikového chování dětí a mládeže. Celý vzdělávací proces DDM je zakotven ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Nabídka aktivit je celoroční a vždy vypisována pro ten který příslušný školní rok, včetně dnů pracovního volna a prázdnin. Při nabídce činností se DDM Symfonie Poděbrady snaží respektovat tradice, společenskou poptávku a nové trendy v zájmovém vzdělávání. Účastníky zájmového vzdělávání poskytovaného DDM Symfonie Poděbrady jsou děti, žáci a studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. DDM Symfonie poskytuje zájmové vzdělávání nejen v Poděbradech v budově Symfonie, ale také na 7 jiných místech regionu - Nymburk, Vrbová Lhota, Kostelní Lhota, Semice, Dymokury, Sadská a Žehuň. DDM Symfonie Poděbrady spolupracuje se zřizovatelem Středočeským krajem, městem Poděbrady, s rodiči nezletilých účastníků zájmového vzdělávání a dalšími neziskovými (Sdružení přátel domu dětí,o.s., DofE, Centrum pro všechny, o.s., Junák, AŠSK, Sokol Poděbrady, TOM Poděbrady a další) i ziskovými organizacemi a fyzickými osobami. DDM Symfonie Poděbrady je členem Sdružení pracovníků DDM České republiky. Ve školním roce 2013/2014 DDM Symfonie Poděbrady splnil plánované aktivity - poskytl zájmové vzdělávání ve všech formách dle časové struktury účastníkům zájmového vzdělávání. Organizační struktura školy a personální obsazení Chod DDM Symfonie Poděbrady zajišťuje tým zaměstnanců, jejichž pracovní poměr je založen pracovní smlouvou pedagogové volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost a zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je založen dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti pedagogové volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Tým je složen z pedagogů volného času a technickohospodářských pracovníků. Organizační struktura DDM Symfonie je plochá, prostupná. Z jednotlivých pozic Strana 2 (celkem 36)

3 vyplývají konkrétní náplně práce jednotlivých zaměstnanců. Při organizaci je dbáno na zastupitelnost a dodržování kompetencí. Tým DDM Symfonie je složen z 8 pedagogů volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost, 6 z nich je plně kvalifikováno, 2 v současné době studují. Do týmu patří ekonomka účetní, správce a uklízečka. Ve školním roce 2013/2014 si 28 pedagogů volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost doplnilo potřebnou kvalifikaci studiem pedagogiky volného času v rozsahu 40-ti hodin. Bohužel někteří z nich skončili své působení v DDM s koncem školního roku z důvodu stěhování, změn v zaměstnání a odchodu na vysokou školu. Řídící a kontrolní činnost Řídící a kontrolní činnost vyplývá z mise a vize organizace. Dále je určena příslušnými právními předpisy a vyhláškami, vnitřním kontrolním systémem a směrnicemi, vnitřním řádem, organizačním řádem a školním vzdělávacím program. Ve školním roce 2013/0214 proběhla kontrolní a řídící činnost dle organizační struktury a struktury času dle daných předpisů. Proběhla také kontrola Středočeského kraje, ČSSZ, Zdravotních pojišťoven a Hygienické krajské stanice na všech letních dětských táborech a místech poskytování školských služeb. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Hlavní i doplňková činnost je potvrzena nejnověji dodatkem č. 13 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, schváleným usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 69-9/2013/ZK ze dne Doplňková činnost se realizuje v hostinské činnosti a velkoobchodě a maloobchodě. Hlavní účel (Dodatek č. 6) a předmět činnosti PO je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., kdy PO sdružuje Dům dětí a mládeže, jehož hlavní účel je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňková činnost (Dodatek č. 12) doplňuje služby pro účastníky zájmového vzdělávání, kterým je v budově Symfonie poskytováno drobné občerstvení. Materiálně technické podmínky DDM Symfonie Poděbrady sídlí v budově a na pozemcích jejichž vlastníkem je Středočeský kraj. Budova DDM Symfonie Poděbrady byla po částečné rekonstrukci a nové přístavbě kolaudována v roce Budova Symfonie je moderní účelově postavená budova vzdálená 10 minut chůze od centra města. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo z větších investičních akcí zateplení víceúčelového sálu a vybudování nové kanalizační přípojky. Byl zlepšen interiér skladů (nové police). DDM Symfonie Poděbrady je solidně vybaven pomůckami pro provádění své činnosti. DDM Symfonie Poděbrady poskytuje školské služby na další 7 místech okresu Nymburk. Ve školním roce 2013/2014 všechna místa poskytování školských služeb i budova DDM Symfonie Poděbrady prošla kontrolou hygieny - všechna místa, kde DDM Symfonie poskytuje vzdělávání, plně vyhovují po hygienické stránce. Strana 3 (celkem 36)

4 Doplňková činnost SVČ Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Hostinská činnost, velkoobchod a maloobchod 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost 100/týdně 0.1 Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňková činnost poskytuje drobné občerstvení účastníkům zájmového vzdělávání. Jedná se spíš o vhodné doplnění služeb účastníkům než o významný zdroj financí. Poznámka Pravidelnou zájmovou činnost pokládá DDM Symfonie Poděbrady za jednu ze svých priorit. Pravidelná zájmová činnost probíhala ve školním roce 2013/2014 ve 130 kroužcích. Celkem se do pravidelné činnosti zapojilo 1512 účastníků. Pravidelná činnost probíhala v budově DDM Symfonie, v Poděbradech a na 7 místech regionu. Pestrost nabídky kroužků je přizpůsobována společenské poptávce. Pružně reaguje na zájem veřejnosti a nabízí tradiční i trendové kroužky. Tradičně byl zájem především o sportovní a pohybové kroužky, dále o keramické kroužky. I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Aerobic 13 1 Aerobic 15 2 Anglický jazyk 6 1 Anglický jazyk 9 1 Anglický jazyk 8 1 Anglický jazyk II 8 1 Anglický jazyk II 4 1 Anglický jazyk III 12 1 Angličtina hrou 9 1 Angličtina pro děti MŠ 7 1 Angličtina pro všechny I - začátečníci 7 1 Angličtina pro všechny II - středně pokročilí 7 1 Angličtina pro všechny III - pokročilí 10 1 Atletická průprava 25 2 Break dance 10 1 Break dance - začátečníci 7 1 Brousek pro tvůj jazýček 21 1 Cvičení pro ženy 14 1 Cvičení s hudbou 7 1 Cyklistika 6 1 Divadelní kroužek 12 1 Strana 4 (celkem 36)

5 Divadelní kroužek 8 1 DofE Dovedné ruce 10 1 English makes me happy - Angličtina mě baví Florbal 15 1 Florbal 24 1 Francouzština hrou 5 1 Hrajeme si s počítačem 4 1 Hudební hrátky 5 1 Informatika pro dospělé 6 1 Jóga 13 1 Jóga pro děti I 13 1 Jóga pro děti II 14 1 Keramické hrátky Keramické hrátky Keramické hrátky Keramika Keramika 10 2 Keramika 6 1 Keramika 6 1 Keramika 8 1 Keramika 10 1 Keramika Keramika od 15 let 11 1 Konverzace v anglickém jazyce 10 1 Konverzace v anglickém jazyce Kopaná pro děvčata 9 1 Kouzlení s kytarou 5 1 Kroužek adrenalinových sportů - pokročilí 9 2 Kroužek adrenalinových sportů - začátečníci 12 2 Kytara - mírně pokročilí 7 1 Kytara - pokročilí 8 1 Kytara - začátečníci 8 1 Kytara - začátečníci 6 1 Maxík 7 1 Myslivecký kroužek 11 1 Ochránci přírody 10 1 Orientální tance II 17 1 Pečení 7 1 Pečení Plastikové modelářství 12 1 Plavání - pokročilí 12 1 Plavání - začátečníci 14 1 Strana 5 (celkem 36)

6 Počítače A Pohyb 8 2 Počítače pro děti 8 1 Počítače pro děti Počítače pro děti Počítače pro děti Pohybové hrátky 16 1 Pohybové hry 23 1 Povídálek 8 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - ČJ 13 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - ČJ 14 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - Ma 10 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - Ma 11 1 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - Ma 7 1 Přírodovědný kroužek 6 1 Ruční práce 6 1 Ruční práce 5 1 Rybáři 18 1 Rybáři 13 1 Rybáři 11 1 Rybáři 8 1 Rybáři Rybářský kroužek 17 1 S animací je legrace 8 1 Sborový zpěv 23 1 Sportovní hry 14 1 Sportovní hry 18 1 Sportovní hry 16 1 Sportovní hry S-TEAM Stolní tenis 13 1 Stolní tenis 9 1 Stolní tenis 12 1 Street dance 17 2 Street dance - taneční skupina EL'DANCE 8 1 Street dance - začátečníci 34 1 Střelecký kroužek 12 2 Symfoňáček - pokročilí 5 1 Šachy - pokročilí 17 1 Šachy - začátečníci a mírně pokročilí 8 1 Šikula 13 1 Španělština pro dospělé - začátečníci 6 1 Taneční kroužek 17 1 Strana 6 (celkem 36)

7 Taneční průprava 19 1 Taneční průprava 19 1 Taneční průprava 3x jinak 10 1 Taneční průprava 3x jinak 8 1 Turistický kroužek 15 1 Tvoření s Danou 11 1 Tvořím, tvoříš, tvoříme Učíme se správně mluvit 19 1 Učíme se správně mluvit 11 1 Vaření a pečení 9 1 Vaření a pečení 14 1 Vaření a pečení - začátečníci 10 1 Volejbal 13 1 Volejbal 8 1 Výtvarka hravě 8 1 Výtvarka trochu jinak 11 1 Výtvarná výchova 9 1 Výtvarný kroužek 10 1 Zdravotní cvičení pro seniory - ženy 36 1 Zdravotní cvičení pro seniory - ženy 58 1 Zdravotní cvičení pro seniory - ženy 27 2 Zdravotní cvičení pro ženy a muže 18 1 Zdravotní cvičení pro ženy a muže 16 1 Zobcová flétna (z toho 53 Celkem pedagogů škol) Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Úspěch zájmových útvarů a jejich členů jsou v DDM Symfonie Poděbrady oceňovány a prezentovány. Ocenění a prezentace probíhá různými formami, od poděkování na lekci zájmového útvaru až po prezentaci na např. Vystoupení ZÚ DDM a v tisku. Ve školním roce 2013/2014 byl především úspěšný kroužek šachů. Na Mistrovství ČR základních škol tým ve složení Lukáš Němeček, Pavel Němeček, Martin Novotný, Jirka Duba, Jakub Valtr, skončil v konkurenci 30-ti družstev výborném 4. místě. Na Mistrovství ČR mládeže v Rapid šachu v Klatovech se Martin Novotný v kategorii H10 umístil na 19. místě. Úspěchy zájmových útvarů i jednotlivců jsou evidovány v matrice. Aerobic Čelákovická Duběnka Tereza Šifferová 1. místo Dancefonie Kristýna Novotná 3. místo Dancefonie Lucie Makovská 3. místo Dancefonie Karolína Kejdová 3. místo Dancefonie Veronika Kavánová 3. místo Dancefonie Karolína Kadlecová 3. místo Strana 7 (celkem 36)

8 Dancefonie Silvie Chrudimská 3. místo Dancefonie Sára Černá 3. místo Dancefonie Tereza Beránková 3. místo Dancefonie Lucie Gütterová 3. místo Dancefonie Linda Petrželková 3. místo Čelákovická Duběnka Anežka Šnáblová 1. místo Čelákovická Duběnka Sára Černá 1. místo Čelákovická Duběnka Patricia Sztancsik 1. místo Čelákovická Duběnka Miroslava Pinkasová 1. místo Čelákovická Duběnka Linda Petrželková 1. místo Čelákovická Duběnka Kristýna Novotná 1. místo Čelákovická Duběnka Lucie Makovská 1. místo Čelákovická Duběnka Karolína Kejdová 1. místo Čelákovická Duběnka Veronika Kavánová 1. místo Čelákovická Duběnka Karolína Kadlecová 1. místo Čelákovická Duběnka Silvie Chrudimská 1. místo Čelákovická Duběnka Tereza Beránková 1. místo Čelákovická Duběnka Veronika Veselá 1. místo Dancefonie Patricia Sztancsik 3. místo Dancefonie Veronika Veselá 3. místo Dancefonie Miroslava Pinkasová 3. místo Čelákovická Duběnka Lucie Gütterová 1. místo Keramika S animací je legrace "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj Kateřina Vavrouchová Poděbrady o.p.s. Vojtěch Plaček účast Poděbrady o.p.s. Petr Vencl účast Poděbrady o.p.s. Veronika Plačková účast Poděbrady o.p.s. Josef Černý účast Poděbrady o.p.s. Zuzana Laluchová účast Poděbrady o.p.s. Petr Prášek účast Poděbrady o.p.s. Patrik Suttner účast Strana 8 (celkem 36)

9 Street dance - taneční skupina EL'DANCE Dancefonie Karolína Macků 2. místo Dancefonie Tereza Žánová 2. místo Dancefonie Eliška Stejskalová 2. místo Dancefonie Sára Marušáková 2. místo Dancefonie Kamila Holánková 2. místo Dancefonie Nikola Gráfová 2. místo Čelákovická Duběnka Tereza Žánová 5. místo Čelákovická Duběnka Eliška Stejskalová 5. místo Čelákovická Duběnka Renata Rašková 5. místo Čelákovická Duběnka Sára Marušáková 5. místo Čelákovická Duběnka Karolína Macků 5. místo Čelákovická Duběnka Kamila Holánková 5. místo Čelákovická Duběnka Nikola Gráfová 5. místo Dancefonie Renata Rašková 2. místo Střelecký kroužek Srdce Symfonie Lukáš Fadrhonc 15. místo Srdce Symfonie Vít Bodanský 31. místo MČR Plzeň Michal Navrátil 4. místo Srdce Symfonie Zuzana Hliněná 26. místo Srdce Symfonie Martin Rys 10. Místo Srdce Symfonie Hana Hněvsová 28. místo Srdce Symfonie Michal Navrátil 16. místo Šikula Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Michaela Kavánová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Adéla Kavánová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Veronika Kavánová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Adéla Knitlová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Markéta Kubínová účast Sport je radost (Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR) - Kraj Vysočina Natálie Knotnerová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Johana Pokorná účast Strana 9 (celkem 36)

10 Tvoření s Danou Výtvarka hravě Tvořím, tvoříš, tvoříme "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj Veronika Kavánová Markéta Kubínová Sport je radost (Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR) - Kraj Vysočina Adéla Kavánová účast Sport je radost (Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR) - Kraj Vysočina Ondřej Chramosta účast Poděbrady o.p.s. Hana Kulhavá účast Poděbrady o.p.s. Anna Šibravová účast Poděbrady o.p.s. Patricie Nádvorníková účast Poděbrady o.p.s. Adéla Kurková účast Poděbrady o.p.s. Veronika Kovářová účast Poděbrady o.p.s. Zuzana Kurková účast Poděbrady o.p.s. Anežka Paroulková účast Poděbrady o.p.s. Marie Němcová účast Poděbrady o.p.s. Adéla Marková účast "Soutěž - novoročenky 2015" - KÚ Středočeský kraj Tereza Černá Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Kristýna Schreyerová účast Poděbrady o.p.s. Aneta Kačírková účast Poděbrady o.p.s. Monika Limbergová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Veronika Špeldová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Alena Karbanová účast Strana 10 (celkem 36)

11 Výtvarný kroužek Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Erika Fenclová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Zuzana Rosendorfová účast Poděbrady o.p.s. Vojtěch Hrabal účast Poděbrady o.p.s. Natálie Crkalová účast Poděbrady o.p.s. Tomáš Zelinger účast Poděbrady o.p.s. Terezie Zelingerová účast Poděbrady o.p.s. Nina Podskalská účast Poděbrady o.p.s. Šárka Třešňáková účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Karolína Želivská účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Natálie Crkalová účast Ať žijí duchové, strašidla a bubáci - CSZS Poděbrady o.p.s. Jiří Fico účast Šachy - začátečníci a mírně pokročilí, Šachy - pokročilí Mistrovství ČR mládeže v Rapid šachu v Klatovech v kateg. H10 Martin Novotný 19. místo Mukařov - šachový turnaj Kronewettr Bořivoj 2. místo Hlinsko - Hlinecký dvojpěšec (turnaj dvojic - dospělý a dítě) Karel Doležal a Kája Doležal 14. místo 1. kolo Pražské šachové ligy mládeže pořádané Gymnáziem PORG v Praze 2 účastníci účast Slaný - šachový turnaj v H12 Novotný Martin 1. místo Slaný - šachový turnaj v H12 Němeček Lukáš 3. místo Slaný - šachový turnaj v H12 Novotná Tereza 3. místo Slaný - šachový turnaj v H12 Němečková Kamila 3. místo Mistrovství Čech do 10 let Hrdoňov 3 účastníci účast Neratovické krajské kolo přeboru škol - kategorie Základních škol do 5. tříd a kategorie Gymnázií 9 účastníků účast Mladá Boleslav a základní kolo žákovských družstev 11 účastníků účast Mladá Boleslav a základní kolo žákovských družstev 6 účastníků účast Strana 11 (celkem 36)

12 4.kolo Pražské šachové ligy mládeže konané v PORGu 2 účastníci účast Chvaletickou šachovou olympiádu 9 účastníků účast Velká cena Jičína Bořek Kronowetter 3. místo Velká cena Jičína Tereza Novotná 3. místo Velká cena Jičína Magda Kronowetterová 3. místo Velká cena Jičína kat Kamila Němečková 2. místo Mistrovství ČR žáků Lukáš Němeček účast Regionální turnaj v Úvalech Bořek Kronowetter 2. místo Regionální turnaj v Úvalech Aleš Kronowetter 3. místo Regionální turnaj v Úvalech Tereza Novotná 4. místo Regionální turnaj v Úvalech Jan Šafránek 2. místo Pražské šachové ligy mládeže konané v PORGu v kat. H10 Lukáš Němeček 3. místo Pražské šachové ligy mládeže konané v PORGu v kat. H12 Martin Novotný 3. místo Mistrovství ČR základních škol - soutěž týmů Lukáš Němeček, Pavel Němeček, Martin Novotný, Jirka Duba, Jakub Valtr 4. místo Krajský přebor Středočeského kraje - kategorie H10 Lukáš Němeček 1. místo Krajský přebor Středočeského kraje - v kat. H12 Novotný Martin postup na Mistrovství ČR Krajský přebor Středočeského postup na kraje - v kat. D14 Novotná Tereza Mistrovství ČR Kolín - O velikonočního beránka 11 účastníků 2., 3., 5., místo Říčanský Krajský přebor družstev mladších žáků do 12 let 5 účastníků účast Regionální turnaj v Českém Brodě Lukáš Němeček 1. místo Regionální turnaj v Českém Brodě Pavel Němeček 4. místo Regionální turnaj v Českém Brodě Turnaj starších Bořek Kronowetter 1. místo Regionální turnaj v Českém Brodě 6 účastníků účast Kralupech nad Vltavou - Krajský přebor družstev žáků (r a mladších 4 účastníků 2. místo Benešovský šachový turnaj Martin Novotný 2. místo Benešovský šachový turnaj Tereza Novotná 3. místo Benešovský šachový turnaj 3 účastníků účast Šachové Zaječice - Seč - Mistrovství ČR šestičlenných družstev 6 účastníků účast Strana 12 (celkem 36)

13 Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi Lukáš Němeček 2. místo Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi Martin Novotný 4. místo Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi Pavel Němeček 5. místo Finále krajského přeboru jednotlivců v šachu v Mladé Boleslavi - kat. D16 Tereza Novotná účast Příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2013/2014 celkem 122 akcích příležitostné zájmové činnosti navštívilo 4006 účastníků. Vedle tradičních Výtvarných dílen (46 kurzů účastníků) a kurzů Rozšíření základů práce na PC a Grafického designu (94 účastníků), byl otevřen jako souběžný kurz k Veřejnému lezení na vnitřní stěně, Kurz stolního tenisu pro veřejnost. Těchto kurzů se během loňského roku zúčastnilo 284 účastníků. Na vzniklou situaci s přestavbou a předčasným uzavřením základní školy V. Havla Poděbrady reagoval DDM nabídkou jednodenních příměstských táborů, těch se zúčastnilo 114 žáků. Ve školním roce 2013/2014 byly s velkým úspěchem také uspořádány tradiční akce - Den Země, Den dětí, Čarodějnice, Čertovské rojení, Velikonoční výstava. Na jejich uspořádání se také již tradičně podílel kroužek S-Team, kroužek, který připravuje mladé spolupracovníky DDM. II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem VD - Encaustic pro začátečníky a pokročilé VD - Aranžování květin - téma podzim VD - Fusing Drakiáda u Elektro Oáza Tradiční rodinná sobota Kurz IN-LINE VD - Drátování pro začátečníky i pokročilé VD - Hrátky s polymery - fimo, cernit Světýlková cesta VD - Encaustic pro začátečníky a pokročilé VD - Křížem krážem kresbou VD - Kurz grafický design VD - Základy digitální fotografie VD - Fusing Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis 6 Strana 13 (celkem 36)

14 VD - Drátování pro začátečníky i pokročilé VD - Patchwork pro začátečníky a pokročilé VD - Pečení a zdobení perníků pro děti VD - Hrátky s pedikem VD - Vinuté perle nad kahanem s kartuší VD - Fusing VD - Tiffany Kurz - Rozšíření základů práce na PC VD - Korálky a šperky Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně VD - Křížem krážem malbou VD - Kumihimo VD - Encaustic pro začátečníky a pokročilé Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně VD - Patchwork pro začátečníky a pokročilé Lezení na vnitřní stěně VD - Patchwork pro začátečníky a pokročilé VD - Vánoční koule artyčokovou technikou VD - Pečení a zdobení perníků pro děti VD - Japonská kytička kanzashi Lezení na vnitřní stěně VD - Aranžování květin - téma vánoce Lezení na vnitřní stěně Vernisáž výstavy ŠACHY Lezení na vnitřní stěně Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Diskotéka na zkoušku Malá cena Symfonie - soutěže s autíčky na ovládání Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Kurz tance a společenské výchovy Vernisáž prací účastníků VD - Grafický design Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Šachový turnaj Lezení na vnitřní stěně Lezení na vnitřní stěně 2 Strana 14 (celkem 36)

15 Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Kurz logopedické nápravy Diskotéka s S-TEAMEM Lezení na vnitřní stěně Soustředění střeleckého kroužku VD - Encaustic I. Začátečníci Soustředění střeleckého kroužku VD - Fusing VD - Voskové kraslice Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Soustředění střeleckého kroužku Střelecké závody - Cena DDM Symfonie VD - Encaustic II. Pokročilí Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Vystoupení kroužků Lezení na vnitřní stěně VD - Velikonoční drátování Sportovní kurz - stolní tenis VV Jak pejsek s kočičkouj pořádali výtvarnou soutěž Dancefonie Sportovní kurz - stolní tenis VD - Encaustic II. Pokročilí Velikonoční výstava Velikonoční dílna Sportovní kurz - stolní tenis VD - Velikonoční drátování VD - Aranžování květin Den Země - malování na asfalt pro MŠ a veřejnost Čarodějnický slet VD - Hrátky s polymery VD - Tiffany VD - Vinuté perle nad kahanem VD - Fusing VD - Korálky a šperky VD - Tiffany Sportovní kurz - stolní tenis Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis 8 Strana 15 (celkem 36)

16 Lezení na vnitřní stěně VD - Linecké pečení pro radost VD - Marcamé/drhání VD - Modrotisk VD - Linecké pečení pro radost Lezení na vnitřní stěně VD - Malba na hedvábí VD - Linecké pečení pro radost VD - Fusing Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Den dětí na Ostrově Lezení na vnitřní stěně Divadelní přehlídka kroužků dramatické výchovy Lezení na vnitřní stěně Sportovní kurz - stolní tenis Jednodenní příměstský tábor - Lezu, lezeš Jednodenní příměstský tábor - Rafty na Jizeře Jednodenní příměstský tábor - Bowling, hry, tvoření Jednodenní příměstský tábor - Den v lese Jednodenní příměstský tábor - Den plný překvapení VD - Tiffany 11 Celkem Pobytové akce Pobytové akce ve školním roce 2013/2014 proběhly 2 - taneční soustředění a expedice v rámci programu DofE. III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Taneční soustředění Street Dance Expedice DofE - Střední Posázaví 7 21 Celkem Prázdninová činnost Prázdninová činnost DDM Symfonie probíhala ve školním roce 2013/2014 během podzimních, velikonočních a letních prázdnin. O podzimních a velikonočních prázdninách proběhly 4 jednodenní příměstské tábory. Během letních prázdnin se konaly 4 pobytové tábory a 10 příměstských táborů. Nabídka táborů se zveřejňuje dle přání rodičů již v prosinci. Největší zájem byl tradičně o příměstské tábory se zaměřením na zvířátka. Celkem se prázdninové činnosti zúčastnilo 570 účastníků v 18 příměstských i pobytových táborech. Strana 16 (celkem 36)

17 IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet pracovníků PT Den plný zábavy PT Jednodenní výlet Tongo Hradec Králové PT Zábavný den pro děti PT Jednodenní výlet Tongo Hradec Králové LDT Hrátky v říši Faraónů LDT Zlatá rybka LDT Vendelín ve Lhotce LDT Vltava PT Vlakem sem, vlakem tam PT Superhrdinové a hrdinové dnešní doby PT Animáček PT Máme rádi zvířata PT Tajemný svět loutek PT Hrajeme si každý den PT Staré pověsti české PT Zpátky ke kořenům PT Kresba a malba v plenéru PT Léto v pohybu Celkem Další činnosti zájmového vzdělávání Prostory DDM jsou tradičně poskytovány ostatním organizacím k pořádání voleb, výstav, soutěží a schůzí. V roce 2013 jsme oslavili 10 let od otevření naší nové budovy. K tomuto výročí byla připravena retrospektivní výstava fotografií a kronik a proběhl Den otevřených dveří s šálkem čaje a lineckým cukrovím pro všechny zájemce. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 Volby do Evropského parlamentu 1 Počet účastníkůdětí, žáků, studentů Den otevřených dveří Setkání členů SPCCH Výstava - Panoptikum voskových figurin Odbornostní setkání mistrů tance 1 28 Celkem 642 Strana 17 (celkem 36)

18 Osvětová a informační činnost Osvětová a informační činnost zahrnuje převážně výukové programy, besedy a přednášky. Jako informační plocha jsou využívány vstupní dveře DDM, kde se veřejnost může seznámit s akcemi DDM Symfonie i akcemi neziskových organizací, sportovních klubů a škol. VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Vernisáž prací Grafický design VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Povolání - ZŠ V. Havla 2. A VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Keramická dílna MŠ Křečkov VP - Keramická dílna MŠ K. Čapka VP - Keramická dílna MŠ Žižkov VP - Keramická dílna MŠ Studetská 48 Celkem Organizace soutěží a přehlídek Ve školním roce 2013/2014 DDM Symfonie Poděbrady zorganizoval ve spolupráci se základními a středními školami okresu Nymburk a AŠSK celkem 42 sportovních a vědomostních soutěží, kterých se zúčastnilo 5108 soutěžících. VII. Práce s talenty (k ) Datum Název akce Počet účastníků Corny -Středoškolský atletický pohár Pohár Josefa Masopusta okres Přespolní běh kat. III. a kat. VI. a V Florbal základních škol Středočeského kraje Stolní tenis kat. VI Stolní tenis kat. V Volejbal kat. kat. VI. - ch Florbal Cup ch kat. III Florbal kat. III. - ch Stolní tenis ZŠ 2. stupeń Florbal Cup kat. IV. - d Florbal SŠ Volejbal kategorie kat. VI - d Basketbal 3x Matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník Šplh 26 Strana 18 (celkem 36)

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. Chotěšice 75. 289 01 Dymokury VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. Chotěšice 75. 289 01 Dymokury VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012 Praktická škola Chotěšice, o.p.s. Chotěšice 75 289 01 Dymokury Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Praktická škola jednoletá 78-62-C/001 Učební dokument schválen Ministersvem školství mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více