WebWorks WebCreator CMS - changelog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WebWorks WebCreator CMS - changelog"

Transkript

1 Jan VOLEJNÍK, DiS. www: tel: ICQ: Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta... 2 Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze

2 Verze 1.0 beta Tato verze je považována za první dokončenou a provozuschopnou verzi, která je určená ke komerčnímu použití. Její první ostré nasazení bylo realizováno v prosinci

3 Verze Datum vydání: únor 2006 Změny: Více instalací v jedné databázi Byla doplněna podpora více instalací systému WebWorks WebCreator CMS v jedné databázi. Toho bylo docílenou použitím dodatečného (volitelného) jednotného prefixu všech tabulek databáze. Tato možnost může snížit Vaše náklady na webhosting v případě, že jste omezeni počtem databází a další jsou zpoplatněny. Pokud však máte k dispozici dostatečný počet databází, důrazně doporučujeme vyhnout se tomuto způsobu míchání více instalací v jedné databázi. Úprava přilinkování CSS pro MSIE 7 beta Byl změněn způsob generování části šablony stránky s připojením CSS souborů. Nový způsob umožňuje správnou interpretaci CSS vývojovou verzí prohlížeče Microsoft Internet Explorer 7 (beta 2), která obsahuje chybu, díky níž není možné dosavadním způsobem správně přilinkovat CSS definice a ty poté korektně interpretovat. I když má být tento prohlížeč uvolněn nejdříve za půl roku (bude obsažem v novém operačním systému Microsoft Windows Vista) a testovaná verze není rozhodně finální, snažíme se již nyní nahlédnout do budoucna a předpřipravit Vaši prezentaci na bezproblémové zobrazení i v tomto prohlížeči. Změny v sekci Nastavení webu Rozdělení sekce Nastavení webu na 2 části. První obsahuje globální nastavení webu (URL webové prezentace, výběr způsobu generování menu a submenu a ovládání podpory mod_rewrite). Druhá část je poté určená pro správu jazykových mutací. Pro každou povolenou jazykovou mutaci je zde nyní možné editovat textový popisek (např. česky, či english ) a META informace (tagy) Title, Description a Keywords. Oproti původní verzi je tedy v tomto směru výrazně vylepšena podpora SEO, neboť je nyní možné zadat tyto údaje pro každou jazykovou mutaci - 3 -

4 zvlášť. Dále je možné jednotlivé mutace v prezentační části (webu) skrýt. To znamená, že systém na takto skrytou mutaci nebude generovat odkazy. Tato vlastnost najde využití v případě, že např. obsah nové jazykové mutace teprve vytváříte a nechcete, aby jej viděli návštěvníci. Změna způsobu editace vlastností stránky. Při editaci vlastností stránky se nyní nejprve vybere, jakého typu má položka být (stránka s obsahem nebo externí odkaz), a dle výběru se zobrazí příslušný formulář. Nový způsob editace je pro uživatele přehlednější, nemusí zbytečně vyplňovat údaje, které později nebudou použity

5 Možnost zakázání zobrazení části obsahu Ve správě obsahu stránky přibyla možnost každé položce obsahu (relaci na záznam vybraného modulu) určit, zda se má či nemá zobrazovat v prezentační části (webu). Tato funkce je velmi užitečná v případě, že budete vytvářet položku obsahu delší dobu a nechcete, aby ji návštěvníci webu viděli rozpracovanou. Doporučený postup je tedy nastavit ihned při vytváření položky obsahu NEZOBRAZOVAT tuto položku na stránce a až po dokončení tvorby celého obsahu položky ji aktivovat

6 Vylepšení podpory jazykových mutací Výrazně byla vylepšena podpora jazykových mutací. Kromě již zmíněné správy jazykových mutací byly upraveny i příslušné validační procesy (kontroly zadaných údajů) tak, aby umožňovaly použití i netypických znakových sad (např. azbuka). Podpora azbuky byla doplněna do vlastní prezentační části webu a několika modulů (News, Sitemap a FormMaker). Změny v GUI V hlavním menu bylo zablokováno zobrazení odkazů na sekce, které nejsou nainstalovány. V detailu LOG záznamu o přihlášení je zablokováno zobrazení hesla pro chráněný účet admin

7 Verze Datum vydání: březen 2006 Změny: Nastavení menu Byla doplněna možnost většího ovlivnění způsobu zobrazování submenu. Pro každé submenu (submenu 1 a submenu 2) je nyní možné zadat i podmínku ovlivňující způsob zobrazování. Touto podmínkou je nastavení úrovně, od které se má submenu zobrazovat. Pokud bude tedy např. stránka v 2. úrovni zanoření, u submenu 1 bude nastaveno 2 a submenu 2 hodnota 4, zobrazí se pouze submenu 1. První úrovní je považována úvodní stránka dané jazykové mutace (např. tedy se seo URL cs či en ). Všechny ostatní stránky mají tedy úroveň zanoření 2 a vyšší. Výhodou tohoto rozšíření je především snadné zabránění duplicitního zobrazování stejných odkazů v menu i submenu, ke kterému mohlo za určitých podmínek docházet

8 Globální textové bloky Novinkou je možnost správy až 5-ti globálních (obecných) textových bloků (oblastí). Do layoutu webu (šablony) lze integrovat až 5 oblastí, jejichž obsah si můžete řidit pomocí vestavěného WYSIWYG editoru tedy obdobně jako textový obsah stránky. Výhodou je to, že tyto oblasti se budou zobrazovat na každé stránce dané jazykové mutace. Díky tomuto si tedy můžete sami snadno vložit na Váš web reklamní banner či jiný prvek (text, tabulku apod.), který si přejete zobrazit na každé stránce. Konkrétní použití a rozměry textového bloku závisí samozřejmě na šabloně Vaší webové prezentace. Spravovat obecné textové bloky je možné přes sekci Obsah webu. Lokální textové bloky Na obdobném principu funguje i správa až 5-ti lokálnách textových bloků (oblastí). Na rozdíl od globálních oblastí jsou však tyto oblasti individuální pro každou stránku. Ve správě obsahu stránky ( Obsah webu -> Editovat obsah stránky ) lze editovat obsah až 5ti těchto oblastí. Opět platí, že jejich konkrétní použití je dáno šablonou Vaší webové prezentace. Globální a lokální textové oblasti se nikterak navzájem nevylučují. Pokud bude zadána např. globální oblast č.1 a lokální oblast č.1, zobrazí se na příslušné webové stránce obsah obou

9 Systém zálohování databáze Byl doplněn velice důležitý mechanismus zálohování systému. Již se tedy nemusíte spoléhat pouze na automatické zálohování ze strany poskytovatele webhostingu, ale můžete průběžně provádět vlastní zálohování. Aplikace Vás na možnost provedení zálohy upozorní při každém přihlášení. Pokud tedy budete mít v úmyslu provádět rozsáhlejší úpravy, je doporučeno nejdříve systém zazálohovat, aby jste se v případě problémů mohli posléze vrátit k původnímu stavu. Přehled dostupných záloh je možný v sekci Nastavení webu, na stránce Zálohování systému. Přístup k němu mají tedy pouze uživatelé s oprávněním Administrátor

10 Vlastní zálohování však může provést jakýkoliv uživatel kliknutím na příslušný odkaz v horní části stránky aplikace. Spuštění procesu zálohování je podmíněno zadáním loginu a hesla. To je možné nalézt v sekci Moje nastavení. Skript pro provedení zálohy je možné spustit i externě, například pomocí Cronu či jiného plánovače úloh. Je však nutné zadat adresi skriptu včetně autorizačních údajů. Tedy ve formátu Upozornění: Tento mechanismus je vhodný používat jako nouzové řešení v případě ztráty dat na serveru, není však doporučeno jej používat pro automatické zálohování webu pro archivaci. Pro tyto účely je mnohem vhodnější používat propracovanější zálohovací mechanismy integrované např. v aplikaci phpmyadmin. Paměť uživatelského nastavení stránky Byla doplněna i paměť, do které se ukládají pro každou stránku (sekci) systému WebWorks WebCreator CMS hodnoty proměných $_GET[ lang ], $_GET[ sort ], $_GET[ direction ] a $_GET[ pg ]. V praxi to tedy znamená, že pokud si na některé stránce seřadíte záznamy dle vybraného atributu, případně přejdete na další stránku výpisu, následně tento výpis opustíte a později se k němu opět vrátíte, bude výpis opět seřazen způsobem, kterým byl v okamžiku opuštění této stránky a vy se budete nacházet na naposledy navštívené stránce tohoto výpisu. Při práci v sekci Obsah webu by Vás systém měl po dokončení například editace vlastností či obsahu stránku vrátit opět na výpis struktury té jazykové mutace, kterou jste spravovali naposledy. Tato paměť je uchovávána pro každého uživatele zvlášť, po dobu jeho přihlášení do aplikace. Upozornění: Tato funkce byla doplněna později. U aktualizací na verzi provedených před tímto doplněním není tedy tato funkce implementována. Na požádání je však možné ji doplnit

11 Verze Datum vydání: duben 2006 Změny: Ochrana proti (spam)botům Do systému byla integrována ochrana pro robotům, kteří automaticky vyplňují webové formuláře ve formě CAPTCHA. Princip CAPTCHA (completely automated public turing test to tell computers and humans apart) je jednoduchý. Systémem je náhodně vygenerován obrázek obsahující deformaný (většinou alfanumerický) kód, který je nutné správně opsat do příslušného formulářového prvku. Při odeslání je provedena kontrola zadaného kódu a pokud se neshoduje s kódem na obrázku, není formulář zpracován. Zatímco pro lidi není opsání kódu ve většine případů problémem, pro roboty je to téměř nemožné. Asi jedinou nevýhodou je nepřístupnost CAPTCHA pro uživatele se zrakovým postižením. Z tohoto důvodu doporučujeme používa CAPTCHA jen v opravdu nutných případech. Například tedy až poté, co se na Váš webový formulář zaměří roboti, nikoliv tedy preventivně. Pro tento účel neintegrujeme CAPTCHA do formulářů automaticky, ale vždy je to otázkou volby správně systému. Konkrétně byla CAPTCHA doplněna do modulu FormMaker a Guestbook. V obou případech je tedy pouze volitelná a v případě FormMakeru je zachován i alternativní způsob ochrany proti spamu v podobě náhodně zobrazovaných textových otázek. Flexibilní layout Velice užitečným rozšířením je doplnění volby layoutu (rozložení) jednotlivých položek obsahu stránky. U každé položky obsahu je nyní možné vybrat několik možností. Standardní je režim full, při kterém se obsah položky roztáhne na celou šířku prostoru. V tomto režimu byl obsah rozbrazován doposud vždy. Kromě tohoto režimu je nyní možné použít i další (tzv. plovoucí) režimy. K dispozici jsou boxy o šířce 50%, 33% a 25% celkového prostoru. U každé velikosti jsou navíc 2 varianty jedna s obtékáním zleva (přisazená k pravé straně) a druhá s obtékáním zprava (přisazená doleva). Udané rozměry (50%, 33% a 25%) nejsou přesné, ve skutečnosti jsou o trochu menší aby vzniklo místo pro odsazení vlastních bloků od sebe. U každé položky je navíc možné po jejím zobrazení obtékání zrušit. V takovém případě nebudou další bloky tento obtékat, ale zobrazí se až pod ním

12 K efektivnímu využítí této nové možnosti je vhodné mít alespoň základní znalosti CSS v oblasti box modelu, floatingu a pozicování prvků obecně. Poté je možné snadno docílit například vícesloupcového layoutu či umístění některých prvků po straně vlastního obsahu. Accesskey u položek menu U každé položky stránky je nyní možné zadat tzv. accesskey klávesovou zkratku. V praxi je vhodné zadat klávesové zkratky stránkám 1. úrovně (položkám hlavního menu). Při volbě klávesových zkratek je nutné se vyhnout systémovým zkratkám a zkratkám používaných aplikací standardně (např. H pro homepage, M pro skok na menu, S pro skok na submenu a B pro skok na odkazy v patičce). Vhodné je používat např. číslice. Seznam zkratek by se poté měl objevit v Prohlášení o přístupnosti webové prezentace. Nová verze WYSIWYG XHTML editoru XStandard Integrovaný WYSIWYG XHTML editor Standard Lite byl aktualizován na právě vydanou verzi 1.7. Podrobný popis změn je možné nalézt na stránkách výrobce (http://xstandard.com). Z hlediska uživatele je asi nejviditelnější změnou možnost oddokovat si editor do nového okna. Toto oddokování je stavové, tudíž není zapotřebí aktualizace stránky. Nevýhodou je pouze to, že pokud si takto editor otevřete v novém okně, nebude možné použít jeho lokalizaci do češtiny. S editorem budete tedy muset pracovat v anglickém jazyce. Pro oddokování editoru slouží ikona (standardně) umístěná v horní nabídkové liště zcela vlevo

13 - 13 -

14 Verze Datum vydání: květen 2006 Změny: Nahrazení textu Do sekce Nastavení webu (přístupné pouze uživatelům s nejvyšším stupněm oprávnění) byla integrována velice důležitá funkce pro automatické nahrazování textu. Tato funkce umožňuje ve všech záznamech vybraných atributů dané tabulky vyhledat zadaný výraz a nahradit jej jiným. Vyhledávaný výraz i výraz, kterým se má tento nahradit je navíc možné ošetřit několika funkcemi. To proto, že do některých atributů se uživately zadané hodnoty ukládají (z bezpečnostích důvodů) ošetřené právě těmito funkcemi, které potlačí jejich případnou interpretaci (např. zdrojového kódu či skriptu). Proces nahrazení textu má několik kroků a před vlastním nahrazením nejdříve zobrazí výsledek dotazu, takže administrátor může snadno ověřit, zda jeho požadavek není příliš obecný a nebudou nahrazeny i nepatřičné záznamy

15 Tato funkce nalezne své uplatnění například v případě nutnosti změny odkazů. Pokud v rámci struktury webu například přejmenujete složku s obrázky, kterou jste doposud používali, nemusíte ručně upravovat odkazy ve všech textech, ale použít právě funkci Nahrazení textu. Během chvilky tak snadno upravíte bez problémů stovky odkazů

16 Verze Datum vydání: červen 2006 Změny: Podpora kešování SQL dotazů Od verze disponuje aplikace WebWorks WebCreator CMS podporou kešování SQL dotazů. Díky tomuto mechanismu aplikace tolik nezatěžuje databázový server opakujícími se SQL dotazy a šetří tak jeho prostředky. Ve výsledku to tedy znamená i rychlejší vykreslení webové stránky (i když pouze v řádu milisekund). Tato podpora byla doplněna do jádra aplikace i dosavadních modulů a lze ji aktivovat individuálně pro jednotlivé moduly. Pro každý modul lze také individuálně nastavit výchozí dobu, po kterou se bude výsledek SQL dotazu ukládát do cache paměti. Standardně jsou to 3 vteřiny. Veškeré uvedené nastavování smí provádět pouze autor aplikace, nikoliv její uživatel! TemplateID Do vlastností stránky byl doplněn atribut TemplateID, do kterého lze zadat jakoukoliv hodnotu tvořenou písmeny anglické abecedy, číslicemi mezerou a podtržítky. Smyslem tohoto atributu je např. zvýraznění některých stránek. U stránek, které chcete mít tedy například v menu nějak zvýrazněné nebo jinak pozicované, nastavíte po dohodě s kodérem šablony nějaký identifikátor např. special a při generování stránky bude toto zohledněno. Jak bylo uvedeno, identifikátory musíte samozřejmě volit pouze po dohodě s kodérem šablony. Šablonovaní systém s nimi musí totiž počítat, což zahrnuje úpravu logiky patřičné šablony. Volbou vlastních identifikátorů tedy žádného efektu nedocílíte, tato hodnota se nikde zobrazovat nebude, slouží výhradně pro účely odlišení některých položek při zpracovávání dat šablonovacím systémem

17 Verze Datum vydání: září 2006 Změny: Implementace Newsletter systému do jádra CMS aplikace Největší novinkou ve verzi je nativní podpora Newsletter systému. Newsletter systém byl přímo integrován do aplikace WebWorks WebCreator a stal se jeho nedílnou součástí. Newsletter systém umožňuje pohodlenou tvorbu a zasílání hromadné korespondence registrovaným uživatelům. Jednotlivé uživatele je možné přidávat do systému z CMS aplikace. Tyto uživatele lze poté libovolně třidit (seskupovat) do různých distribučních skupin například podle jejich preferovaného jazyka či předmětu zájmu. Samozřejmostí je i uživatelsky nenáročná správa (vytváření a úpravy) hromadných ových zpráv. Ty lze zasílat v různých kódováních, ve formátu prostého textu nebo v HTML formátu. V takovém případě je pro vytvoření zprávy použit WYSIWYG XHTML editor a východzí šablona vytvořená speciálně na míru pro klienta. Systém podporuje i výběr z více šablon. Jejich vytvoření je však nutné si doobjednat. V každé zprávě je možné používat i proměnné (URL webu, registrovaného uživatele a další). Kromě toho každá zpráva obsahuje i odkaz na zrušení odběru newsletteru a případné zobrazení obsahu zprávy v případě, že se uživateli nezobrazí korektně. Ve správě newsletteru nechybí samozřejmě ani systém archivace s možností kdykoliv se podívat na historii odeslaných ových zpráv. Užitnou hodnotu tohoto systému lze zvýšit zakoupením modulu Newsletter, který umožňuje registraci nových uživatelů přímo z webových stránek (bez asistence administrátora webu). Bez tohoto modulu je tedy možné uživatele ( ové adresy) přidávat pouze přes administrační prostředí programu

18 Časové omezení zobrazování jednotlivých záznamů Další podstatnou změnou je doplnění možnosti zobrazování jednotlivých záznamů (bloků) na stránce pouze v určitou dobu. Snadno tak můžete nastavit, že se určitý text zobrazí například až v určitý den, hodinu a minutu či naopak že se v určitou dobu přestane automaticky zobrazovat. Pokud jsou splněny nastavené podmínky pro nezobrazování položky na stránce, je tato položka zneviditelněna, na stránce se nezobrazí, ale v systému (CMS aplikaci) samozřejmě tento záznam zůstává neodstraňuje se. Toto nastavení se realizuje u každého záznamu položky stránky. V případě, že nechcete toto časování zobrazování využít, je samozřejmě k dispozici i dosavadní nastavení zobrazovat či nezobrazovat položku. Rozšíření systému hlavního menu V případě složitějších struktur některých webů se může uplatnit i další rozšíření schopností aplikace WebWorks WebCreator CMS. Jedná se o doplněná druhého hlavního menu. Můžete tedy snadno rozdělit web na několik málo hlavních částí a přitom pro každou část poté generovat další hlavní menu. Klasickým příkladem je prezentace obce Zdechovice (http://www.zdechovice.cz), kde bylo právě toto použito. Web je rozdělen na 3 části pro občany, pro návštěvníky a pro všechny. Zobrazení menu pro toto rozdělení je realizováno pomocí hlavního

19 menu, pro které je nastaveno, aby se generovalo pouze do první úrovně. Každá tato část ale poté potřebuje samozřejmě mít i vlastní hlavní menu. Toho je docílo právě použitím druhého hlavního menu, které zde v podstatě supluje klasické hlavní menu. Konkrétně je zde tedy nastaveno, aby se toto menu generovalo od třetí úrovně do hloubky pouze jedné úrovně. Systém mazání cache paměti prostřednictvím Cronu Již předchozí verze aplikace WebWorks WebCreator CMS používaly pro zvýšení výkonu, resp. snížení zátěže SQL serveru kešování SQL dotazů. Kešované SQL dotazy se ukládají v podobě textových souborů na určité místo na serveru, kde samozřejmě zabírají čím dál tím více místa. Je tedy nutné čas od času tuto cache paměť promazat. Aplikace WebWorks WebCreator CMS má implementovaný mechanismus, který tuto úložiště promaže při každém přihlášení do CMS systému. V praxi se toto však ukázalo jako nepostačující, neboť někteří uživatelé se do systému nepřihlásili řadu týdnů i měsíců. Proto byl doplněn další způsob mazaní těchto dočasných souborů. Princip spočívá v použití Cronu tedy předem naplánovaného (časového) spouštění skriptů. CMS aplikace nyní obsahuje speciální skript cron.php, který kdykoliv při svém spuštění promaže cache paměť. Doporučeno je nastavit plánované spouštění tohot skriptu jednou denně, nejlépe v nočních hodinách. GZIP komprese Od verze používá prezentační část aplikace WebWorks WebCreator CMS tzv. GZIP kompresi. Jedná se v podstatě o bufferování a kompresi výstupu dat, která jsou odesílána prohlížeči k zobrazení. Díky kompresi je objem přenesených dat menší, což se pozitivně projeví na době nutné k zobrazení stránky. Tuto funkci lze na přání zákazníka vypnout

20 Verze Datum vydání: prosinec 2006 Změny: Implementace podpory fulltextového vyhledávání Téměř žádná rozsáhlejší webová prezentace se v dnešní době neobejde bez funkce vyhledávání uživatelem zadaných termínů a frází v obsahu webu. Aplikaci WebWorks WebCreator CMS doposud chyběl vlastní systém prohlédání obsahu. To se změnilo s uvedením verze Právě systém fulltextového vyhledávání v obsahu webu je její nejvýznamnější novinkou. Fulltextové vyhledávání umožňuje prohledávat obsah pouze vybraných modulů. Konkrétně se jedná o moduly: 1. Text 2. News (Aktuality) 3. Photogallery (Fotogalerie) 4. Guestbook (Kniha návštěv) Kromě vlastního textového obsahu těchto modulů je možné prohledávat i titulky stránek, jejich popisy (META tag description) a globální textové bloky stránek. V případě zájmu ze strany klienta je možné fulltextové vyhledávání rozšířit na další prvky webu další moduly. Do budoucna se počítá s rozšířením minimálně na modul Catalog (Katalog produktů). Fulltextové vyhledávání implicitně využívá BOOLEAN MODE pro MySQL dotazy. Toto lze na požádání vypnout. Pokud není v tomto režimu žádný výsledek nalezen, je obsah prohledáván dotazem založeným na klauzuli LIKE %searched term%. Při použití BOOLEAN MODE je možné při sestavování výrazu, který se má hledat, použít speciální operátory, kterými se upřesní dotaz. Těmito operátory jsou například +, - a uvozovky. Bližší informace k použití operátorů je uvedeno v Nápovědě pro vyhledávání

21 Rozšíření newsletter systému o podporu SMTP Newsletter systém, který je v aplikaci WebWorks WebCreator CMS obsažen od verze byl rozšířen o podporu SMTP protokolu. Díky tomuto vylepšení není newsletter systém závislý na knihovní fukci mail() v PHP a tudíž ani na případných omezeních a nastavení serveru. Toto rozšíření umožňuje odesílat hromadné ové zprávy pomocí připojení k externímu SMTP serveru. Například tedy k SMTP serveru Vašeho poskytovatele připojení k Internetu či libovolného jiného. Podporována je autentifikace uživatele (povinné zadaní uživatelského jména a hesla pro přípojení k serveru odchozí pošty)

22 Verze Datum vydání: duben 2007 Změny: Implementace podpory exportu do RSS, Atom a dalších formátů Pokud se na Vašich webových stránkách objevuje často větší množství aktualit, jistě Vaši návštěvníci ocení XML exporty do oblíbených formátů RSS a Atom. Mohou tak snadno pomocí svých RSS čteček zjišťovat novinky na Vašich stránkách, aniž by je museli pravidelně navštěvovat. Aplikace WebWorks WebCreator CMS obsahuje od verze podporu pro generování výstupů (např. aktualit) do formátů RSS 0.91, RSS 1.0, RSS 2.0, Atom 0.3, Atom, MBOX a OPML. Nastavení konkrétních RSS exportů však není možné (z důvodu své náročnosti) provádět přímo z prostředí CMS. Nastavení XML exportů smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Generátor výstupů podporuje i kešování. Data se tak negerují při každém dotazu. Pomocí funkce pravidelného spouštění skriptů (Cronu) je spouštěn obslužný skript, který pro jednotlivé exporty nejdřívě ověří aktuálnost (zda došlo k nějakým změnám) a teprve na základě výsledku této kontroly provede příslušné obnovení exportovaných dat. Tato funkce tedy vyžaduje podporu Cronu na serveru. Tento skript je spouštěn i při vytvoření či editaci jednotlivých položek příslušných modulů. Implementace podpory RSS agregátoru Opakem RSS exportu je RSS agregátor. Toto rozšíření umožňuje nakonfigurovat i více zdrojů zjiných webových stránek (RSS exportů) a ty poté zobrazovat na Vašich webových stránkách. Snadno tak doplníte Vaše webové stránky o aktuality ze spřátelených webů aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do obsahu webu ručně přidávat nějaké položky. Agregátor používá proces kešování dat. Výrazně tedy ušetří dotazy na vzdálený server (zdroj). Zdroje, z kterých se mají data stahovat, je nutné nakonfigurovat ručně. Toto smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Skrze uživatelské rozhraní aplikace WebWorks WebCreator CMS není možné konfiguraci jakkoliv měnit

23 Implementace funkce pro generování XML pro Google Sitemap Pokud je Vaše webová prezentace nová nebo je často aktualizována, je důležité, aby byla co nejdříve kompletně zaindexována fulltextovými vyhledávači. Nejrozšířenější z nich Google.com podporuje pro tento účel služnu Google Sitemap. Princip je takový, že je vytvořen specifický XML soubor obsahující seznam stránek v rámci webu, který pokud na webu robot (clawler) objeví, automaticky jej zpracuje a stránky zaindexuje. V opačném případě se musíte spoléhat na to, že si robot stránky zaindexuje postupně sám. Tento XML soubor musí mít samozřejmě přesně stanovený formát i umístění (v kořeni webu). WebWorks WebCreator CMS od verze obsahuje mechanismy pro automatické generování tohoto souboru. Soubor poté obsahuje nejen fyzické stránky Vaší webové prezentace, ale i stránky virtuální tedy např. detaily novinek, produktů, fotek, výpisy kategorií, archivy atd. Skript by měl být spouštěn pravidelně (cca jednou denně) pomocí Cronu. Je možné jej však spustit i ručně. Při každém spuštění je vygenerován nový XML soubor s aktuální strukturou webu. Implementace podpory generování XML pro služby Seznam Zboží (Jyxo) a Centrum Zboží V poslední době jsou mezi uživateli Internetu velmi oblíbené různé specializované vyhledávače a katalogy zboží. Obzvláště, pokud vědí, jaké zboží (výrobek) přesně hledají. Tyto služby umožňují zbrazit odkazy na konkrétní (hledaný) produkt na propojených partnerských webech. Zobrazují se zde i ceny, obrázky, případně krátký popis. Uživatel si tak může lehce porovnat ceny a dostupné informace i na webech, kde by daný produkt třeba vůbec nehledal. Propojení s těmito službami je relativně snadné. Většinou se stačí zaregistrovat a zadat URL (adresu) speciálního XML souboru, který obsahuje export dat z Vašeho katalogu (či eshopu) ve specifickém formátu. U nás jsou rozšířené hlavně 2 formáty. Export do obou těchto formátů podporuje aplikace WebWorks WebCreator CMS od verze Formát Jyxo využívá naprostá většina těchto služeb (serverů) v čele s asi nejznámější službou Seznam Zboží (http://zbozi.seznam.cz). Druhým podporovaným (avšak zdaleka již ne tak rozšířeným) formátem je XML pro službu Centrum Zboží. V případě potřeby lze však vytvořit i jiné obdobné formáty pro specializované služby. Generování výsledných XML souborů je realizováno prostřednictvím skriptu, který by měl být spouštěn v pravidelných intervalech (Cronem). Běžně stačí jednou denně. Skript je možné spustit i ručně. Data jsou načítána z modulu Catalog. Nastavení exportů musí provést vždy oprávněná technická podpora. Není možné je nastavovat přímo z prostředí CMS aplikace

24 Pomocí této nově implementované funkce tedy můžete snadno (a ve většině případů zcela zdarma) nabízet své zboží i mimo Váš vlastní web. Pokud je řídící skript spouštěn Cronem, nemusíte se navíc o starat, CMS aplikace tyto exporty sama pravidelně aktualizuje přesně dle Vašich požadavků. Rozšíření schopností modulu Photogallery Doplněním podpůrných funkcí do jádra aplikace byly rozšířeny schopnosti modulu Photogallery. Změněn byl způsob zobrazování fotografií. Nezobrazují se vždy přímo soubory na FTP, ale obrázky se generují pomocí speciálního skriptu. Díky tomu je nyní možné volitelně doplnit zobrazované fotografie o logo či vodoznak. V obou případech je možné v konfiguraci aplikace nastavit umístění loga či vodoznaku (vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed). Hlavní výhodou je zvýšená podpora ochrany autorských práv pro jednotlivé fotografie. Doplnění o vodoznak nebo alespoň logo totiž znesnadňuje jejich další použití. Zároveň však na FTP zůstávají originály v nezměněné podobě (bez loga či vodoznaku). Kdykoliv lze zároveň doplňování loga či vodoznaku deaktivovat a tato změna se projeví okamžitě u všech fotografií. Je nutné pouze na FTP smazat pomocné soubory (již vygenerované obrázky s vodoznakem či logem). Na datovém FTP byl zároveň změněn systém ukládání souborů (obrázků) fotogalerie. Ty jsou nyní ukládány do samostatných složek s názvem příslušné kategorie. Toto členění je vhodné při větším množství obrázků obsah FTP se poté rychleji načítá. Každý obrázek může mít uloženo až 5 variant originál, střední velikost, zmenšení, kopie originálu s vodoznakem či logem a kopie střední velikosti obrázku s vodoznakem či logem. Nastavení zobrazování fotografií smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Skrze uživatelské rozhraní aplikace WebWorks WebCreator CMS není možné konfiguraci jakkoliv měnit. Uživatel může pouze libovolně měnit obrázky použité pro logo či vodoznak a to tak, že změní dosavadní obrázky na FTP. Tato rozšíření vyžaduje i případnou aktualizaci stávajícího modulu Photogallery na novou verzi včetně všech příslušných šablon. Do budoucna je plánována implementace obdobných funkcní i pro modul Catalog (Katalog produktů). Možnost výběru stránek pro vyhledávání

25 Do verze byla přidána možnost ovlivnění oblastí fulltextového vyhledávání. Ve vlastnostech každé stránky je možné nastavit, zda se má daná stránka prohledávat či nikoliv. Tato vlastnost je užitečná v případě, že chcete nějakou stránku ukrýt a nechcete, aby ji návštěvník odhalil pomocí vyhledání textu, který obsahuje. V souvislosti s tím přibyl do přehledu struktury webu i příslušný sloupec. Implementace ošetření chyby 404 Stránka nebyla nalezena Poměrně důležité a doposud opomíjené ošetření chyby 404 bylo implementováno do aplikace WebWorks WebCreator CMS ve verzi Chyba 404 Stránka nebyla nalezena se zobrazí v případě, že uživatel přejde na odkaz či zadá adresu stránky, která v rámci Vaší webové prezentace neexistuje. Typickými příklady jsou například odstranění stránky, její přejmenování, přesunutí ve struktuře na jiné místo nebo i pouhé přepsání se v zadávané adrese. Doposud se uživateli v takovém případě zobrazila pouze standardní hláška generovaná serverem nebo prohlížečem. Ošetření této chyby spočívá v detekci pokusu o zobrazení neexistující stránky a násleném přesměrování na mapu webu příslušné jazykové mutace. Jazyková mutace je určena buď na základě toho, jakou jazykovou mutaci si uživatel prohlížel naposledy nebo v případě, že na webu dosud nebyl, je určena výchozí jazyková mutace. Po přesměrování na mapu webu se navíc zobrazí i informace o tom, že požadovaná adresa není platná. Pokud se na stránce s mapou webu vyskytují i nějaké další položky obsahu, nejsou zobrazeny. Pro funkčnost tohoto ošetření je bezpodmínečně nutná podpora mod_rewrite a.htaccess souboru

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Obsah 1 Úvod...2 2 Základní vlastnosti systému...3 2.1 České prostředí...3 2.2 Neomezené množství článků a uživatelů...3 2.3 Cílenost zobrazení

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 29 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Překlady... 8 3.1.1. Editace překladu... 9 3.2. Uživatelé... 10 3.2.1.

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Export zboží pro vyhledávače

Export zboží pro vyhledávače Export zboží pro vyhledávače Live demo http://demo.nostresscommerce.cz/index.php/export/adminhtml_export/ login: admin; heslo: admin123 Popisek Modul umožňuje export produktů do XML souboru vhodném pro

Více

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Přihlášení do rozhraní...1 1.1 Registrace nového uživatele...1 1.2 Přihlášení uživatele...2 2 Práce s rozhraním...2 2.1 Volba Úvod...3 2.2 Volba Nastavení...3

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více