WebWorks WebCreator CMS - changelog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WebWorks WebCreator CMS - changelog"

Transkript

1 Jan VOLEJNÍK, DiS. www: tel: ICQ: Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta... 2 Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze

2 Verze 1.0 beta Tato verze je považována za první dokončenou a provozuschopnou verzi, která je určená ke komerčnímu použití. Její první ostré nasazení bylo realizováno v prosinci

3 Verze Datum vydání: únor 2006 Změny: Více instalací v jedné databázi Byla doplněna podpora více instalací systému WebWorks WebCreator CMS v jedné databázi. Toho bylo docílenou použitím dodatečného (volitelného) jednotného prefixu všech tabulek databáze. Tato možnost může snížit Vaše náklady na webhosting v případě, že jste omezeni počtem databází a další jsou zpoplatněny. Pokud však máte k dispozici dostatečný počet databází, důrazně doporučujeme vyhnout se tomuto způsobu míchání více instalací v jedné databázi. Úprava přilinkování CSS pro MSIE 7 beta Byl změněn způsob generování části šablony stránky s připojením CSS souborů. Nový způsob umožňuje správnou interpretaci CSS vývojovou verzí prohlížeče Microsoft Internet Explorer 7 (beta 2), která obsahuje chybu, díky níž není možné dosavadním způsobem správně přilinkovat CSS definice a ty poté korektně interpretovat. I když má být tento prohlížeč uvolněn nejdříve za půl roku (bude obsažem v novém operačním systému Microsoft Windows Vista) a testovaná verze není rozhodně finální, snažíme se již nyní nahlédnout do budoucna a předpřipravit Vaši prezentaci na bezproblémové zobrazení i v tomto prohlížeči. Změny v sekci Nastavení webu Rozdělení sekce Nastavení webu na 2 části. První obsahuje globální nastavení webu (URL webové prezentace, výběr způsobu generování menu a submenu a ovládání podpory mod_rewrite). Druhá část je poté určená pro správu jazykových mutací. Pro každou povolenou jazykovou mutaci je zde nyní možné editovat textový popisek (např. česky, či english ) a META informace (tagy) Title, Description a Keywords. Oproti původní verzi je tedy v tomto směru výrazně vylepšena podpora SEO, neboť je nyní možné zadat tyto údaje pro každou jazykovou mutaci - 3 -

4 zvlášť. Dále je možné jednotlivé mutace v prezentační části (webu) skrýt. To znamená, že systém na takto skrytou mutaci nebude generovat odkazy. Tato vlastnost najde využití v případě, že např. obsah nové jazykové mutace teprve vytváříte a nechcete, aby jej viděli návštěvníci. Změna způsobu editace vlastností stránky. Při editaci vlastností stránky se nyní nejprve vybere, jakého typu má položka být (stránka s obsahem nebo externí odkaz), a dle výběru se zobrazí příslušný formulář. Nový způsob editace je pro uživatele přehlednější, nemusí zbytečně vyplňovat údaje, které později nebudou použity

5 Možnost zakázání zobrazení části obsahu Ve správě obsahu stránky přibyla možnost každé položce obsahu (relaci na záznam vybraného modulu) určit, zda se má či nemá zobrazovat v prezentační části (webu). Tato funkce je velmi užitečná v případě, že budete vytvářet položku obsahu delší dobu a nechcete, aby ji návštěvníci webu viděli rozpracovanou. Doporučený postup je tedy nastavit ihned při vytváření položky obsahu NEZOBRAZOVAT tuto položku na stránce a až po dokončení tvorby celého obsahu položky ji aktivovat

6 Vylepšení podpory jazykových mutací Výrazně byla vylepšena podpora jazykových mutací. Kromě již zmíněné správy jazykových mutací byly upraveny i příslušné validační procesy (kontroly zadaných údajů) tak, aby umožňovaly použití i netypických znakových sad (např. azbuka). Podpora azbuky byla doplněna do vlastní prezentační části webu a několika modulů (News, Sitemap a FormMaker). Změny v GUI V hlavním menu bylo zablokováno zobrazení odkazů na sekce, které nejsou nainstalovány. V detailu LOG záznamu o přihlášení je zablokováno zobrazení hesla pro chráněný účet admin

7 Verze Datum vydání: březen 2006 Změny: Nastavení menu Byla doplněna možnost většího ovlivnění způsobu zobrazování submenu. Pro každé submenu (submenu 1 a submenu 2) je nyní možné zadat i podmínku ovlivňující způsob zobrazování. Touto podmínkou je nastavení úrovně, od které se má submenu zobrazovat. Pokud bude tedy např. stránka v 2. úrovni zanoření, u submenu 1 bude nastaveno 2 a submenu 2 hodnota 4, zobrazí se pouze submenu 1. První úrovní je považována úvodní stránka dané jazykové mutace (např. tedy se seo URL cs či en ). Všechny ostatní stránky mají tedy úroveň zanoření 2 a vyšší. Výhodou tohoto rozšíření je především snadné zabránění duplicitního zobrazování stejných odkazů v menu i submenu, ke kterému mohlo za určitých podmínek docházet

8 Globální textové bloky Novinkou je možnost správy až 5-ti globálních (obecných) textových bloků (oblastí). Do layoutu webu (šablony) lze integrovat až 5 oblastí, jejichž obsah si můžete řidit pomocí vestavěného WYSIWYG editoru tedy obdobně jako textový obsah stránky. Výhodou je to, že tyto oblasti se budou zobrazovat na každé stránce dané jazykové mutace. Díky tomuto si tedy můžete sami snadno vložit na Váš web reklamní banner či jiný prvek (text, tabulku apod.), který si přejete zobrazit na každé stránce. Konkrétní použití a rozměry textového bloku závisí samozřejmě na šabloně Vaší webové prezentace. Spravovat obecné textové bloky je možné přes sekci Obsah webu. Lokální textové bloky Na obdobném principu funguje i správa až 5-ti lokálnách textových bloků (oblastí). Na rozdíl od globálních oblastí jsou však tyto oblasti individuální pro každou stránku. Ve správě obsahu stránky ( Obsah webu -> Editovat obsah stránky ) lze editovat obsah až 5ti těchto oblastí. Opět platí, že jejich konkrétní použití je dáno šablonou Vaší webové prezentace. Globální a lokální textové oblasti se nikterak navzájem nevylučují. Pokud bude zadána např. globální oblast č.1 a lokální oblast č.1, zobrazí se na příslušné webové stránce obsah obou

9 Systém zálohování databáze Byl doplněn velice důležitý mechanismus zálohování systému. Již se tedy nemusíte spoléhat pouze na automatické zálohování ze strany poskytovatele webhostingu, ale můžete průběžně provádět vlastní zálohování. Aplikace Vás na možnost provedení zálohy upozorní při každém přihlášení. Pokud tedy budete mít v úmyslu provádět rozsáhlejší úpravy, je doporučeno nejdříve systém zazálohovat, aby jste se v případě problémů mohli posléze vrátit k původnímu stavu. Přehled dostupných záloh je možný v sekci Nastavení webu, na stránce Zálohování systému. Přístup k němu mají tedy pouze uživatelé s oprávněním Administrátor

10 Vlastní zálohování však může provést jakýkoliv uživatel kliknutím na příslušný odkaz v horní části stránky aplikace. Spuštění procesu zálohování je podmíněno zadáním loginu a hesla. To je možné nalézt v sekci Moje nastavení. Skript pro provedení zálohy je možné spustit i externě, například pomocí Cronu či jiného plánovače úloh. Je však nutné zadat adresi skriptu včetně autorizačních údajů. Tedy ve formátu Upozornění: Tento mechanismus je vhodný používat jako nouzové řešení v případě ztráty dat na serveru, není však doporučeno jej používat pro automatické zálohování webu pro archivaci. Pro tyto účely je mnohem vhodnější používat propracovanější zálohovací mechanismy integrované např. v aplikaci phpmyadmin. Paměť uživatelského nastavení stránky Byla doplněna i paměť, do které se ukládají pro každou stránku (sekci) systému WebWorks WebCreator CMS hodnoty proměných $_GET[ lang ], $_GET[ sort ], $_GET[ direction ] a $_GET[ pg ]. V praxi to tedy znamená, že pokud si na některé stránce seřadíte záznamy dle vybraného atributu, případně přejdete na další stránku výpisu, následně tento výpis opustíte a později se k němu opět vrátíte, bude výpis opět seřazen způsobem, kterým byl v okamžiku opuštění této stránky a vy se budete nacházet na naposledy navštívené stránce tohoto výpisu. Při práci v sekci Obsah webu by Vás systém měl po dokončení například editace vlastností či obsahu stránku vrátit opět na výpis struktury té jazykové mutace, kterou jste spravovali naposledy. Tato paměť je uchovávána pro každého uživatele zvlášť, po dobu jeho přihlášení do aplikace. Upozornění: Tato funkce byla doplněna později. U aktualizací na verzi provedených před tímto doplněním není tedy tato funkce implementována. Na požádání je však možné ji doplnit

11 Verze Datum vydání: duben 2006 Změny: Ochrana proti (spam)botům Do systému byla integrována ochrana pro robotům, kteří automaticky vyplňují webové formuláře ve formě CAPTCHA. Princip CAPTCHA (completely automated public turing test to tell computers and humans apart) je jednoduchý. Systémem je náhodně vygenerován obrázek obsahující deformaný (většinou alfanumerický) kód, který je nutné správně opsat do příslušného formulářového prvku. Při odeslání je provedena kontrola zadaného kódu a pokud se neshoduje s kódem na obrázku, není formulář zpracován. Zatímco pro lidi není opsání kódu ve většine případů problémem, pro roboty je to téměř nemožné. Asi jedinou nevýhodou je nepřístupnost CAPTCHA pro uživatele se zrakovým postižením. Z tohoto důvodu doporučujeme používa CAPTCHA jen v opravdu nutných případech. Například tedy až poté, co se na Váš webový formulář zaměří roboti, nikoliv tedy preventivně. Pro tento účel neintegrujeme CAPTCHA do formulářů automaticky, ale vždy je to otázkou volby správně systému. Konkrétně byla CAPTCHA doplněna do modulu FormMaker a Guestbook. V obou případech je tedy pouze volitelná a v případě FormMakeru je zachován i alternativní způsob ochrany proti spamu v podobě náhodně zobrazovaných textových otázek. Flexibilní layout Velice užitečným rozšířením je doplnění volby layoutu (rozložení) jednotlivých položek obsahu stránky. U každé položky obsahu je nyní možné vybrat několik možností. Standardní je režim full, při kterém se obsah položky roztáhne na celou šířku prostoru. V tomto režimu byl obsah rozbrazován doposud vždy. Kromě tohoto režimu je nyní možné použít i další (tzv. plovoucí) režimy. K dispozici jsou boxy o šířce 50%, 33% a 25% celkového prostoru. U každé velikosti jsou navíc 2 varianty jedna s obtékáním zleva (přisazená k pravé straně) a druhá s obtékáním zprava (přisazená doleva). Udané rozměry (50%, 33% a 25%) nejsou přesné, ve skutečnosti jsou o trochu menší aby vzniklo místo pro odsazení vlastních bloků od sebe. U každé položky je navíc možné po jejím zobrazení obtékání zrušit. V takovém případě nebudou další bloky tento obtékat, ale zobrazí se až pod ním

12 K efektivnímu využítí této nové možnosti je vhodné mít alespoň základní znalosti CSS v oblasti box modelu, floatingu a pozicování prvků obecně. Poté je možné snadno docílit například vícesloupcového layoutu či umístění některých prvků po straně vlastního obsahu. Accesskey u položek menu U každé položky stránky je nyní možné zadat tzv. accesskey klávesovou zkratku. V praxi je vhodné zadat klávesové zkratky stránkám 1. úrovně (položkám hlavního menu). Při volbě klávesových zkratek je nutné se vyhnout systémovým zkratkám a zkratkám používaných aplikací standardně (např. H pro homepage, M pro skok na menu, S pro skok na submenu a B pro skok na odkazy v patičce). Vhodné je používat např. číslice. Seznam zkratek by se poté měl objevit v Prohlášení o přístupnosti webové prezentace. Nová verze WYSIWYG XHTML editoru XStandard Integrovaný WYSIWYG XHTML editor Standard Lite byl aktualizován na právě vydanou verzi 1.7. Podrobný popis změn je možné nalézt na stránkách výrobce (http://xstandard.com). Z hlediska uživatele je asi nejviditelnější změnou možnost oddokovat si editor do nového okna. Toto oddokování je stavové, tudíž není zapotřebí aktualizace stránky. Nevýhodou je pouze to, že pokud si takto editor otevřete v novém okně, nebude možné použít jeho lokalizaci do češtiny. S editorem budete tedy muset pracovat v anglickém jazyce. Pro oddokování editoru slouží ikona (standardně) umístěná v horní nabídkové liště zcela vlevo

13 - 13 -

14 Verze Datum vydání: květen 2006 Změny: Nahrazení textu Do sekce Nastavení webu (přístupné pouze uživatelům s nejvyšším stupněm oprávnění) byla integrována velice důležitá funkce pro automatické nahrazování textu. Tato funkce umožňuje ve všech záznamech vybraných atributů dané tabulky vyhledat zadaný výraz a nahradit jej jiným. Vyhledávaný výraz i výraz, kterým se má tento nahradit je navíc možné ošetřit několika funkcemi. To proto, že do některých atributů se uživately zadané hodnoty ukládají (z bezpečnostích důvodů) ošetřené právě těmito funkcemi, které potlačí jejich případnou interpretaci (např. zdrojového kódu či skriptu). Proces nahrazení textu má několik kroků a před vlastním nahrazením nejdříve zobrazí výsledek dotazu, takže administrátor může snadno ověřit, zda jeho požadavek není příliš obecný a nebudou nahrazeny i nepatřičné záznamy

15 Tato funkce nalezne své uplatnění například v případě nutnosti změny odkazů. Pokud v rámci struktury webu například přejmenujete složku s obrázky, kterou jste doposud používali, nemusíte ručně upravovat odkazy ve všech textech, ale použít právě funkci Nahrazení textu. Během chvilky tak snadno upravíte bez problémů stovky odkazů

16 Verze Datum vydání: červen 2006 Změny: Podpora kešování SQL dotazů Od verze disponuje aplikace WebWorks WebCreator CMS podporou kešování SQL dotazů. Díky tomuto mechanismu aplikace tolik nezatěžuje databázový server opakujícími se SQL dotazy a šetří tak jeho prostředky. Ve výsledku to tedy znamená i rychlejší vykreslení webové stránky (i když pouze v řádu milisekund). Tato podpora byla doplněna do jádra aplikace i dosavadních modulů a lze ji aktivovat individuálně pro jednotlivé moduly. Pro každý modul lze také individuálně nastavit výchozí dobu, po kterou se bude výsledek SQL dotazu ukládát do cache paměti. Standardně jsou to 3 vteřiny. Veškeré uvedené nastavování smí provádět pouze autor aplikace, nikoliv její uživatel! TemplateID Do vlastností stránky byl doplněn atribut TemplateID, do kterého lze zadat jakoukoliv hodnotu tvořenou písmeny anglické abecedy, číslicemi mezerou a podtržítky. Smyslem tohoto atributu je např. zvýraznění některých stránek. U stránek, které chcete mít tedy například v menu nějak zvýrazněné nebo jinak pozicované, nastavíte po dohodě s kodérem šablony nějaký identifikátor např. special a při generování stránky bude toto zohledněno. Jak bylo uvedeno, identifikátory musíte samozřejmě volit pouze po dohodě s kodérem šablony. Šablonovaní systém s nimi musí totiž počítat, což zahrnuje úpravu logiky patřičné šablony. Volbou vlastních identifikátorů tedy žádného efektu nedocílíte, tato hodnota se nikde zobrazovat nebude, slouží výhradně pro účely odlišení některých položek při zpracovávání dat šablonovacím systémem

17 Verze Datum vydání: září 2006 Změny: Implementace Newsletter systému do jádra CMS aplikace Největší novinkou ve verzi je nativní podpora Newsletter systému. Newsletter systém byl přímo integrován do aplikace WebWorks WebCreator a stal se jeho nedílnou součástí. Newsletter systém umožňuje pohodlenou tvorbu a zasílání hromadné korespondence registrovaným uživatelům. Jednotlivé uživatele je možné přidávat do systému z CMS aplikace. Tyto uživatele lze poté libovolně třidit (seskupovat) do různých distribučních skupin například podle jejich preferovaného jazyka či předmětu zájmu. Samozřejmostí je i uživatelsky nenáročná správa (vytváření a úpravy) hromadných ových zpráv. Ty lze zasílat v různých kódováních, ve formátu prostého textu nebo v HTML formátu. V takovém případě je pro vytvoření zprávy použit WYSIWYG XHTML editor a východzí šablona vytvořená speciálně na míru pro klienta. Systém podporuje i výběr z více šablon. Jejich vytvoření je však nutné si doobjednat. V každé zprávě je možné používat i proměnné (URL webu, registrovaného uživatele a další). Kromě toho každá zpráva obsahuje i odkaz na zrušení odběru newsletteru a případné zobrazení obsahu zprávy v případě, že se uživateli nezobrazí korektně. Ve správě newsletteru nechybí samozřejmě ani systém archivace s možností kdykoliv se podívat na historii odeslaných ových zpráv. Užitnou hodnotu tohoto systému lze zvýšit zakoupením modulu Newsletter, který umožňuje registraci nových uživatelů přímo z webových stránek (bez asistence administrátora webu). Bez tohoto modulu je tedy možné uživatele ( ové adresy) přidávat pouze přes administrační prostředí programu

18 Časové omezení zobrazování jednotlivých záznamů Další podstatnou změnou je doplnění možnosti zobrazování jednotlivých záznamů (bloků) na stránce pouze v určitou dobu. Snadno tak můžete nastavit, že se určitý text zobrazí například až v určitý den, hodinu a minutu či naopak že se v určitou dobu přestane automaticky zobrazovat. Pokud jsou splněny nastavené podmínky pro nezobrazování položky na stránce, je tato položka zneviditelněna, na stránce se nezobrazí, ale v systému (CMS aplikaci) samozřejmě tento záznam zůstává neodstraňuje se. Toto nastavení se realizuje u každého záznamu položky stránky. V případě, že nechcete toto časování zobrazování využít, je samozřejmě k dispozici i dosavadní nastavení zobrazovat či nezobrazovat položku. Rozšíření systému hlavního menu V případě složitějších struktur některých webů se může uplatnit i další rozšíření schopností aplikace WebWorks WebCreator CMS. Jedná se o doplněná druhého hlavního menu. Můžete tedy snadno rozdělit web na několik málo hlavních částí a přitom pro každou část poté generovat další hlavní menu. Klasickým příkladem je prezentace obce Zdechovice (http://www.zdechovice.cz), kde bylo právě toto použito. Web je rozdělen na 3 části pro občany, pro návštěvníky a pro všechny. Zobrazení menu pro toto rozdělení je realizováno pomocí hlavního

19 menu, pro které je nastaveno, aby se generovalo pouze do první úrovně. Každá tato část ale poté potřebuje samozřejmě mít i vlastní hlavní menu. Toho je docílo právě použitím druhého hlavního menu, které zde v podstatě supluje klasické hlavní menu. Konkrétně je zde tedy nastaveno, aby se toto menu generovalo od třetí úrovně do hloubky pouze jedné úrovně. Systém mazání cache paměti prostřednictvím Cronu Již předchozí verze aplikace WebWorks WebCreator CMS používaly pro zvýšení výkonu, resp. snížení zátěže SQL serveru kešování SQL dotazů. Kešované SQL dotazy se ukládají v podobě textových souborů na určité místo na serveru, kde samozřejmě zabírají čím dál tím více místa. Je tedy nutné čas od času tuto cache paměť promazat. Aplikace WebWorks WebCreator CMS má implementovaný mechanismus, který tuto úložiště promaže při každém přihlášení do CMS systému. V praxi se toto však ukázalo jako nepostačující, neboť někteří uživatelé se do systému nepřihlásili řadu týdnů i měsíců. Proto byl doplněn další způsob mazaní těchto dočasných souborů. Princip spočívá v použití Cronu tedy předem naplánovaného (časového) spouštění skriptů. CMS aplikace nyní obsahuje speciální skript cron.php, který kdykoliv při svém spuštění promaže cache paměť. Doporučeno je nastavit plánované spouštění tohot skriptu jednou denně, nejlépe v nočních hodinách. GZIP komprese Od verze používá prezentační část aplikace WebWorks WebCreator CMS tzv. GZIP kompresi. Jedná se v podstatě o bufferování a kompresi výstupu dat, která jsou odesílána prohlížeči k zobrazení. Díky kompresi je objem přenesených dat menší, což se pozitivně projeví na době nutné k zobrazení stránky. Tuto funkci lze na přání zákazníka vypnout

20 Verze Datum vydání: prosinec 2006 Změny: Implementace podpory fulltextového vyhledávání Téměř žádná rozsáhlejší webová prezentace se v dnešní době neobejde bez funkce vyhledávání uživatelem zadaných termínů a frází v obsahu webu. Aplikaci WebWorks WebCreator CMS doposud chyběl vlastní systém prohlédání obsahu. To se změnilo s uvedením verze Právě systém fulltextového vyhledávání v obsahu webu je její nejvýznamnější novinkou. Fulltextové vyhledávání umožňuje prohledávat obsah pouze vybraných modulů. Konkrétně se jedná o moduly: 1. Text 2. News (Aktuality) 3. Photogallery (Fotogalerie) 4. Guestbook (Kniha návštěv) Kromě vlastního textového obsahu těchto modulů je možné prohledávat i titulky stránek, jejich popisy (META tag description) a globální textové bloky stránek. V případě zájmu ze strany klienta je možné fulltextové vyhledávání rozšířit na další prvky webu další moduly. Do budoucna se počítá s rozšířením minimálně na modul Catalog (Katalog produktů). Fulltextové vyhledávání implicitně využívá BOOLEAN MODE pro MySQL dotazy. Toto lze na požádání vypnout. Pokud není v tomto režimu žádný výsledek nalezen, je obsah prohledáván dotazem založeným na klauzuli LIKE %searched term%. Při použití BOOLEAN MODE je možné při sestavování výrazu, který se má hledat, použít speciální operátory, kterými se upřesní dotaz. Těmito operátory jsou například +, - a uvozovky. Bližší informace k použití operátorů je uvedeno v Nápovědě pro vyhledávání

21 Rozšíření newsletter systému o podporu SMTP Newsletter systém, který je v aplikaci WebWorks WebCreator CMS obsažen od verze byl rozšířen o podporu SMTP protokolu. Díky tomuto vylepšení není newsletter systém závislý na knihovní fukci mail() v PHP a tudíž ani na případných omezeních a nastavení serveru. Toto rozšíření umožňuje odesílat hromadné ové zprávy pomocí připojení k externímu SMTP serveru. Například tedy k SMTP serveru Vašeho poskytovatele připojení k Internetu či libovolného jiného. Podporována je autentifikace uživatele (povinné zadaní uživatelského jména a hesla pro přípojení k serveru odchozí pošty)

22 Verze Datum vydání: duben 2007 Změny: Implementace podpory exportu do RSS, Atom a dalších formátů Pokud se na Vašich webových stránkách objevuje často větší množství aktualit, jistě Vaši návštěvníci ocení XML exporty do oblíbených formátů RSS a Atom. Mohou tak snadno pomocí svých RSS čteček zjišťovat novinky na Vašich stránkách, aniž by je museli pravidelně navštěvovat. Aplikace WebWorks WebCreator CMS obsahuje od verze podporu pro generování výstupů (např. aktualit) do formátů RSS 0.91, RSS 1.0, RSS 2.0, Atom 0.3, Atom, MBOX a OPML. Nastavení konkrétních RSS exportů však není možné (z důvodu své náročnosti) provádět přímo z prostředí CMS. Nastavení XML exportů smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Generátor výstupů podporuje i kešování. Data se tak negerují při každém dotazu. Pomocí funkce pravidelného spouštění skriptů (Cronu) je spouštěn obslužný skript, který pro jednotlivé exporty nejdřívě ověří aktuálnost (zda došlo k nějakým změnám) a teprve na základě výsledku této kontroly provede příslušné obnovení exportovaných dat. Tato funkce tedy vyžaduje podporu Cronu na serveru. Tento skript je spouštěn i při vytvoření či editaci jednotlivých položek příslušných modulů. Implementace podpory RSS agregátoru Opakem RSS exportu je RSS agregátor. Toto rozšíření umožňuje nakonfigurovat i více zdrojů zjiných webových stránek (RSS exportů) a ty poté zobrazovat na Vašich webových stránkách. Snadno tak doplníte Vaše webové stránky o aktuality ze spřátelených webů aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do obsahu webu ručně přidávat nějaké položky. Agregátor používá proces kešování dat. Výrazně tedy ušetří dotazy na vzdálený server (zdroj). Zdroje, z kterých se mají data stahovat, je nutné nakonfigurovat ručně. Toto smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Skrze uživatelské rozhraní aplikace WebWorks WebCreator CMS není možné konfiguraci jakkoliv měnit

23 Implementace funkce pro generování XML pro Google Sitemap Pokud je Vaše webová prezentace nová nebo je často aktualizována, je důležité, aby byla co nejdříve kompletně zaindexována fulltextovými vyhledávači. Nejrozšířenější z nich Google.com podporuje pro tento účel služnu Google Sitemap. Princip je takový, že je vytvořen specifický XML soubor obsahující seznam stránek v rámci webu, který pokud na webu robot (clawler) objeví, automaticky jej zpracuje a stránky zaindexuje. V opačném případě se musíte spoléhat na to, že si robot stránky zaindexuje postupně sám. Tento XML soubor musí mít samozřejmě přesně stanovený formát i umístění (v kořeni webu). WebWorks WebCreator CMS od verze obsahuje mechanismy pro automatické generování tohoto souboru. Soubor poté obsahuje nejen fyzické stránky Vaší webové prezentace, ale i stránky virtuální tedy např. detaily novinek, produktů, fotek, výpisy kategorií, archivy atd. Skript by měl být spouštěn pravidelně (cca jednou denně) pomocí Cronu. Je možné jej však spustit i ručně. Při každém spuštění je vygenerován nový XML soubor s aktuální strukturou webu. Implementace podpory generování XML pro služby Seznam Zboží (Jyxo) a Centrum Zboží V poslední době jsou mezi uživateli Internetu velmi oblíbené různé specializované vyhledávače a katalogy zboží. Obzvláště, pokud vědí, jaké zboží (výrobek) přesně hledají. Tyto služby umožňují zbrazit odkazy na konkrétní (hledaný) produkt na propojených partnerských webech. Zobrazují se zde i ceny, obrázky, případně krátký popis. Uživatel si tak může lehce porovnat ceny a dostupné informace i na webech, kde by daný produkt třeba vůbec nehledal. Propojení s těmito službami je relativně snadné. Většinou se stačí zaregistrovat a zadat URL (adresu) speciálního XML souboru, který obsahuje export dat z Vašeho katalogu (či eshopu) ve specifickém formátu. U nás jsou rozšířené hlavně 2 formáty. Export do obou těchto formátů podporuje aplikace WebWorks WebCreator CMS od verze Formát Jyxo využívá naprostá většina těchto služeb (serverů) v čele s asi nejznámější službou Seznam Zboží (http://zbozi.seznam.cz). Druhým podporovaným (avšak zdaleka již ne tak rozšířeným) formátem je XML pro službu Centrum Zboží. V případě potřeby lze však vytvořit i jiné obdobné formáty pro specializované služby. Generování výsledných XML souborů je realizováno prostřednictvím skriptu, který by měl být spouštěn v pravidelných intervalech (Cronem). Běžně stačí jednou denně. Skript je možné spustit i ručně. Data jsou načítána z modulu Catalog. Nastavení exportů musí provést vždy oprávněná technická podpora. Není možné je nastavovat přímo z prostředí CMS aplikace

24 Pomocí této nově implementované funkce tedy můžete snadno (a ve většině případů zcela zdarma) nabízet své zboží i mimo Váš vlastní web. Pokud je řídící skript spouštěn Cronem, nemusíte se navíc o starat, CMS aplikace tyto exporty sama pravidelně aktualizuje přesně dle Vašich požadavků. Rozšíření schopností modulu Photogallery Doplněním podpůrných funkcí do jádra aplikace byly rozšířeny schopnosti modulu Photogallery. Změněn byl způsob zobrazování fotografií. Nezobrazují se vždy přímo soubory na FTP, ale obrázky se generují pomocí speciálního skriptu. Díky tomu je nyní možné volitelně doplnit zobrazované fotografie o logo či vodoznak. V obou případech je možné v konfiguraci aplikace nastavit umístění loga či vodoznaku (vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed). Hlavní výhodou je zvýšená podpora ochrany autorských práv pro jednotlivé fotografie. Doplnění o vodoznak nebo alespoň logo totiž znesnadňuje jejich další použití. Zároveň však na FTP zůstávají originály v nezměněné podobě (bez loga či vodoznaku). Kdykoliv lze zároveň doplňování loga či vodoznaku deaktivovat a tato změna se projeví okamžitě u všech fotografií. Je nutné pouze na FTP smazat pomocné soubory (již vygenerované obrázky s vodoznakem či logem). Na datovém FTP byl zároveň změněn systém ukládání souborů (obrázků) fotogalerie. Ty jsou nyní ukládány do samostatných složek s názvem příslušné kategorie. Toto členění je vhodné při větším množství obrázků obsah FTP se poté rychleji načítá. Každý obrázek může mít uloženo až 5 variant originál, střední velikost, zmenšení, kopie originálu s vodoznakem či logem a kopie střední velikosti obrázku s vodoznakem či logem. Nastavení zobrazování fotografií smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Skrze uživatelské rozhraní aplikace WebWorks WebCreator CMS není možné konfiguraci jakkoliv měnit. Uživatel může pouze libovolně měnit obrázky použité pro logo či vodoznak a to tak, že změní dosavadní obrázky na FTP. Tato rozšíření vyžaduje i případnou aktualizaci stávajícího modulu Photogallery na novou verzi včetně všech příslušných šablon. Do budoucna je plánována implementace obdobných funkcní i pro modul Catalog (Katalog produktů). Možnost výběru stránek pro vyhledávání

25 Do verze byla přidána možnost ovlivnění oblastí fulltextového vyhledávání. Ve vlastnostech každé stránky je možné nastavit, zda se má daná stránka prohledávat či nikoliv. Tato vlastnost je užitečná v případě, že chcete nějakou stránku ukrýt a nechcete, aby ji návštěvník odhalil pomocí vyhledání textu, který obsahuje. V souvislosti s tím přibyl do přehledu struktury webu i příslušný sloupec. Implementace ošetření chyby 404 Stránka nebyla nalezena Poměrně důležité a doposud opomíjené ošetření chyby 404 bylo implementováno do aplikace WebWorks WebCreator CMS ve verzi Chyba 404 Stránka nebyla nalezena se zobrazí v případě, že uživatel přejde na odkaz či zadá adresu stránky, která v rámci Vaší webové prezentace neexistuje. Typickými příklady jsou například odstranění stránky, její přejmenování, přesunutí ve struktuře na jiné místo nebo i pouhé přepsání se v zadávané adrese. Doposud se uživateli v takovém případě zobrazila pouze standardní hláška generovaná serverem nebo prohlížečem. Ošetření této chyby spočívá v detekci pokusu o zobrazení neexistující stránky a násleném přesměrování na mapu webu příslušné jazykové mutace. Jazyková mutace je určena buď na základě toho, jakou jazykovou mutaci si uživatel prohlížel naposledy nebo v případě, že na webu dosud nebyl, je určena výchozí jazyková mutace. Po přesměrování na mapu webu se navíc zobrazí i informace o tom, že požadovaná adresa není platná. Pokud se na stránce s mapou webu vyskytují i nějaké další položky obsahu, nejsou zobrazeny. Pro funkčnost tohoto ošetření je bezpodmínečně nutná podpora mod_rewrite a.htaccess souboru

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Modul msender message Sender. Nápověda

Modul msender message Sender. Nápověda Modul msender message Sender Nápověda msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a E-mailové obchodní komunikace. Modul je plně integrován

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Manuál k redakčnímu systému

Manuál k redakčnímu systému Manuál k redakčnímu systému 1. OBSAH 2. Úvod... 3 3. Příspěvky... 5 4. Média... 8 5. Stránky... 10 6. Menu... 12 7. Profil... 13 2 2. ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU Přihlášení do redakčního systému WordPress

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele SEO v CeSYSu CeSYS manuál pro uživatele Úvod K tomu, abyste byli schopni používat SEO nástroje ve Vašem CeSYSu nemusíte být profesionální webdesignéři, nicméně základní představa o některých HTML prvcích

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

7 Aktivace oznamování nových výzev

7 Aktivace oznamování nových výzev 7 Aktivace oznamování nových výzev Pokud si tuto službu aktivujete, bude získávat prostřednictvím e-mailu oznámení o veškerých nově zveřejněných výzvách v oblasti vašeho zájmu, a to na základě klasifikace

Více

Doplňky slovníku SPOT

Doplňky slovníku SPOT Doplňky slovníku SPOT SPOTým Finální specifikace požadavků Tým: SPOTým Bc. Pavel Máčka Bc. Jan Bešta Bc. Jan Plas Bc. Vojtěch Žihla Autor: Pavel Máčka Datum: 22.dubna 1. Úvod Cílem tohoto dokumentu je

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více