WebWorks WebCreator CMS - changelog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WebWorks WebCreator CMS - changelog"

Transkript

1 Jan VOLEJNÍK, DiS. www: tel: ICQ: Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta... 2 Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze Verze

2 Verze 1.0 beta Tato verze je považována za první dokončenou a provozuschopnou verzi, která je určená ke komerčnímu použití. Její první ostré nasazení bylo realizováno v prosinci

3 Verze Datum vydání: únor 2006 Změny: Více instalací v jedné databázi Byla doplněna podpora více instalací systému WebWorks WebCreator CMS v jedné databázi. Toho bylo docílenou použitím dodatečného (volitelného) jednotného prefixu všech tabulek databáze. Tato možnost může snížit Vaše náklady na webhosting v případě, že jste omezeni počtem databází a další jsou zpoplatněny. Pokud však máte k dispozici dostatečný počet databází, důrazně doporučujeme vyhnout se tomuto způsobu míchání více instalací v jedné databázi. Úprava přilinkování CSS pro MSIE 7 beta Byl změněn způsob generování části šablony stránky s připojením CSS souborů. Nový způsob umožňuje správnou interpretaci CSS vývojovou verzí prohlížeče Microsoft Internet Explorer 7 (beta 2), která obsahuje chybu, díky níž není možné dosavadním způsobem správně přilinkovat CSS definice a ty poté korektně interpretovat. I když má být tento prohlížeč uvolněn nejdříve za půl roku (bude obsažem v novém operačním systému Microsoft Windows Vista) a testovaná verze není rozhodně finální, snažíme se již nyní nahlédnout do budoucna a předpřipravit Vaši prezentaci na bezproblémové zobrazení i v tomto prohlížeči. Změny v sekci Nastavení webu Rozdělení sekce Nastavení webu na 2 části. První obsahuje globální nastavení webu (URL webové prezentace, výběr způsobu generování menu a submenu a ovládání podpory mod_rewrite). Druhá část je poté určená pro správu jazykových mutací. Pro každou povolenou jazykovou mutaci je zde nyní možné editovat textový popisek (např. česky, či english ) a META informace (tagy) Title, Description a Keywords. Oproti původní verzi je tedy v tomto směru výrazně vylepšena podpora SEO, neboť je nyní možné zadat tyto údaje pro každou jazykovou mutaci - 3 -

4 zvlášť. Dále je možné jednotlivé mutace v prezentační části (webu) skrýt. To znamená, že systém na takto skrytou mutaci nebude generovat odkazy. Tato vlastnost najde využití v případě, že např. obsah nové jazykové mutace teprve vytváříte a nechcete, aby jej viděli návštěvníci. Změna způsobu editace vlastností stránky. Při editaci vlastností stránky se nyní nejprve vybere, jakého typu má položka být (stránka s obsahem nebo externí odkaz), a dle výběru se zobrazí příslušný formulář. Nový způsob editace je pro uživatele přehlednější, nemusí zbytečně vyplňovat údaje, které později nebudou použity

5 Možnost zakázání zobrazení části obsahu Ve správě obsahu stránky přibyla možnost každé položce obsahu (relaci na záznam vybraného modulu) určit, zda se má či nemá zobrazovat v prezentační části (webu). Tato funkce je velmi užitečná v případě, že budete vytvářet položku obsahu delší dobu a nechcete, aby ji návštěvníci webu viděli rozpracovanou. Doporučený postup je tedy nastavit ihned při vytváření položky obsahu NEZOBRAZOVAT tuto položku na stránce a až po dokončení tvorby celého obsahu položky ji aktivovat

6 Vylepšení podpory jazykových mutací Výrazně byla vylepšena podpora jazykových mutací. Kromě již zmíněné správy jazykových mutací byly upraveny i příslušné validační procesy (kontroly zadaných údajů) tak, aby umožňovaly použití i netypických znakových sad (např. azbuka). Podpora azbuky byla doplněna do vlastní prezentační části webu a několika modulů (News, Sitemap a FormMaker). Změny v GUI V hlavním menu bylo zablokováno zobrazení odkazů na sekce, které nejsou nainstalovány. V detailu LOG záznamu o přihlášení je zablokováno zobrazení hesla pro chráněný účet admin

7 Verze Datum vydání: březen 2006 Změny: Nastavení menu Byla doplněna možnost většího ovlivnění způsobu zobrazování submenu. Pro každé submenu (submenu 1 a submenu 2) je nyní možné zadat i podmínku ovlivňující způsob zobrazování. Touto podmínkou je nastavení úrovně, od které se má submenu zobrazovat. Pokud bude tedy např. stránka v 2. úrovni zanoření, u submenu 1 bude nastaveno 2 a submenu 2 hodnota 4, zobrazí se pouze submenu 1. První úrovní je považována úvodní stránka dané jazykové mutace (např. tedy se seo URL cs či en ). Všechny ostatní stránky mají tedy úroveň zanoření 2 a vyšší. Výhodou tohoto rozšíření je především snadné zabránění duplicitního zobrazování stejných odkazů v menu i submenu, ke kterému mohlo za určitých podmínek docházet

8 Globální textové bloky Novinkou je možnost správy až 5-ti globálních (obecných) textových bloků (oblastí). Do layoutu webu (šablony) lze integrovat až 5 oblastí, jejichž obsah si můžete řidit pomocí vestavěného WYSIWYG editoru tedy obdobně jako textový obsah stránky. Výhodou je to, že tyto oblasti se budou zobrazovat na každé stránce dané jazykové mutace. Díky tomuto si tedy můžete sami snadno vložit na Váš web reklamní banner či jiný prvek (text, tabulku apod.), který si přejete zobrazit na každé stránce. Konkrétní použití a rozměry textového bloku závisí samozřejmě na šabloně Vaší webové prezentace. Spravovat obecné textové bloky je možné přes sekci Obsah webu. Lokální textové bloky Na obdobném principu funguje i správa až 5-ti lokálnách textových bloků (oblastí). Na rozdíl od globálních oblastí jsou však tyto oblasti individuální pro každou stránku. Ve správě obsahu stránky ( Obsah webu -> Editovat obsah stránky ) lze editovat obsah až 5ti těchto oblastí. Opět platí, že jejich konkrétní použití je dáno šablonou Vaší webové prezentace. Globální a lokální textové oblasti se nikterak navzájem nevylučují. Pokud bude zadána např. globální oblast č.1 a lokální oblast č.1, zobrazí se na příslušné webové stránce obsah obou

9 Systém zálohování databáze Byl doplněn velice důležitý mechanismus zálohování systému. Již se tedy nemusíte spoléhat pouze na automatické zálohování ze strany poskytovatele webhostingu, ale můžete průběžně provádět vlastní zálohování. Aplikace Vás na možnost provedení zálohy upozorní při každém přihlášení. Pokud tedy budete mít v úmyslu provádět rozsáhlejší úpravy, je doporučeno nejdříve systém zazálohovat, aby jste se v případě problémů mohli posléze vrátit k původnímu stavu. Přehled dostupných záloh je možný v sekci Nastavení webu, na stránce Zálohování systému. Přístup k němu mají tedy pouze uživatelé s oprávněním Administrátor

10 Vlastní zálohování však může provést jakýkoliv uživatel kliknutím na příslušný odkaz v horní části stránky aplikace. Spuštění procesu zálohování je podmíněno zadáním loginu a hesla. To je možné nalézt v sekci Moje nastavení. Skript pro provedení zálohy je možné spustit i externě, například pomocí Cronu či jiného plánovače úloh. Je však nutné zadat adresi skriptu včetně autorizačních údajů. Tedy ve formátu Upozornění: Tento mechanismus je vhodný používat jako nouzové řešení v případě ztráty dat na serveru, není však doporučeno jej používat pro automatické zálohování webu pro archivaci. Pro tyto účely je mnohem vhodnější používat propracovanější zálohovací mechanismy integrované např. v aplikaci phpmyadmin. Paměť uživatelského nastavení stránky Byla doplněna i paměť, do které se ukládají pro každou stránku (sekci) systému WebWorks WebCreator CMS hodnoty proměných $_GET[ lang ], $_GET[ sort ], $_GET[ direction ] a $_GET[ pg ]. V praxi to tedy znamená, že pokud si na některé stránce seřadíte záznamy dle vybraného atributu, případně přejdete na další stránku výpisu, následně tento výpis opustíte a později se k němu opět vrátíte, bude výpis opět seřazen způsobem, kterým byl v okamžiku opuštění této stránky a vy se budete nacházet na naposledy navštívené stránce tohoto výpisu. Při práci v sekci Obsah webu by Vás systém měl po dokončení například editace vlastností či obsahu stránku vrátit opět na výpis struktury té jazykové mutace, kterou jste spravovali naposledy. Tato paměť je uchovávána pro každého uživatele zvlášť, po dobu jeho přihlášení do aplikace. Upozornění: Tato funkce byla doplněna později. U aktualizací na verzi provedených před tímto doplněním není tedy tato funkce implementována. Na požádání je však možné ji doplnit

11 Verze Datum vydání: duben 2006 Změny: Ochrana proti (spam)botům Do systému byla integrována ochrana pro robotům, kteří automaticky vyplňují webové formuláře ve formě CAPTCHA. Princip CAPTCHA (completely automated public turing test to tell computers and humans apart) je jednoduchý. Systémem je náhodně vygenerován obrázek obsahující deformaný (většinou alfanumerický) kód, který je nutné správně opsat do příslušného formulářového prvku. Při odeslání je provedena kontrola zadaného kódu a pokud se neshoduje s kódem na obrázku, není formulář zpracován. Zatímco pro lidi není opsání kódu ve většine případů problémem, pro roboty je to téměř nemožné. Asi jedinou nevýhodou je nepřístupnost CAPTCHA pro uživatele se zrakovým postižením. Z tohoto důvodu doporučujeme používa CAPTCHA jen v opravdu nutných případech. Například tedy až poté, co se na Váš webový formulář zaměří roboti, nikoliv tedy preventivně. Pro tento účel neintegrujeme CAPTCHA do formulářů automaticky, ale vždy je to otázkou volby správně systému. Konkrétně byla CAPTCHA doplněna do modulu FormMaker a Guestbook. V obou případech je tedy pouze volitelná a v případě FormMakeru je zachován i alternativní způsob ochrany proti spamu v podobě náhodně zobrazovaných textových otázek. Flexibilní layout Velice užitečným rozšířením je doplnění volby layoutu (rozložení) jednotlivých položek obsahu stránky. U každé položky obsahu je nyní možné vybrat několik možností. Standardní je režim full, při kterém se obsah položky roztáhne na celou šířku prostoru. V tomto režimu byl obsah rozbrazován doposud vždy. Kromě tohoto režimu je nyní možné použít i další (tzv. plovoucí) režimy. K dispozici jsou boxy o šířce 50%, 33% a 25% celkového prostoru. U každé velikosti jsou navíc 2 varianty jedna s obtékáním zleva (přisazená k pravé straně) a druhá s obtékáním zprava (přisazená doleva). Udané rozměry (50%, 33% a 25%) nejsou přesné, ve skutečnosti jsou o trochu menší aby vzniklo místo pro odsazení vlastních bloků od sebe. U každé položky je navíc možné po jejím zobrazení obtékání zrušit. V takovém případě nebudou další bloky tento obtékat, ale zobrazí se až pod ním

12 K efektivnímu využítí této nové možnosti je vhodné mít alespoň základní znalosti CSS v oblasti box modelu, floatingu a pozicování prvků obecně. Poté je možné snadno docílit například vícesloupcového layoutu či umístění některých prvků po straně vlastního obsahu. Accesskey u položek menu U každé položky stránky je nyní možné zadat tzv. accesskey klávesovou zkratku. V praxi je vhodné zadat klávesové zkratky stránkám 1. úrovně (položkám hlavního menu). Při volbě klávesových zkratek je nutné se vyhnout systémovým zkratkám a zkratkám používaných aplikací standardně (např. H pro homepage, M pro skok na menu, S pro skok na submenu a B pro skok na odkazy v patičce). Vhodné je používat např. číslice. Seznam zkratek by se poté měl objevit v Prohlášení o přístupnosti webové prezentace. Nová verze WYSIWYG XHTML editoru XStandard Integrovaný WYSIWYG XHTML editor Standard Lite byl aktualizován na právě vydanou verzi 1.7. Podrobný popis změn je možné nalézt na stránkách výrobce (http://xstandard.com). Z hlediska uživatele je asi nejviditelnější změnou možnost oddokovat si editor do nového okna. Toto oddokování je stavové, tudíž není zapotřebí aktualizace stránky. Nevýhodou je pouze to, že pokud si takto editor otevřete v novém okně, nebude možné použít jeho lokalizaci do češtiny. S editorem budete tedy muset pracovat v anglickém jazyce. Pro oddokování editoru slouží ikona (standardně) umístěná v horní nabídkové liště zcela vlevo

13 - 13 -

14 Verze Datum vydání: květen 2006 Změny: Nahrazení textu Do sekce Nastavení webu (přístupné pouze uživatelům s nejvyšším stupněm oprávnění) byla integrována velice důležitá funkce pro automatické nahrazování textu. Tato funkce umožňuje ve všech záznamech vybraných atributů dané tabulky vyhledat zadaný výraz a nahradit jej jiným. Vyhledávaný výraz i výraz, kterým se má tento nahradit je navíc možné ošetřit několika funkcemi. To proto, že do některých atributů se uživately zadané hodnoty ukládají (z bezpečnostích důvodů) ošetřené právě těmito funkcemi, které potlačí jejich případnou interpretaci (např. zdrojového kódu či skriptu). Proces nahrazení textu má několik kroků a před vlastním nahrazením nejdříve zobrazí výsledek dotazu, takže administrátor může snadno ověřit, zda jeho požadavek není příliš obecný a nebudou nahrazeny i nepatřičné záznamy

15 Tato funkce nalezne své uplatnění například v případě nutnosti změny odkazů. Pokud v rámci struktury webu například přejmenujete složku s obrázky, kterou jste doposud používali, nemusíte ručně upravovat odkazy ve všech textech, ale použít právě funkci Nahrazení textu. Během chvilky tak snadno upravíte bez problémů stovky odkazů

16 Verze Datum vydání: červen 2006 Změny: Podpora kešování SQL dotazů Od verze disponuje aplikace WebWorks WebCreator CMS podporou kešování SQL dotazů. Díky tomuto mechanismu aplikace tolik nezatěžuje databázový server opakujícími se SQL dotazy a šetří tak jeho prostředky. Ve výsledku to tedy znamená i rychlejší vykreslení webové stránky (i když pouze v řádu milisekund). Tato podpora byla doplněna do jádra aplikace i dosavadních modulů a lze ji aktivovat individuálně pro jednotlivé moduly. Pro každý modul lze také individuálně nastavit výchozí dobu, po kterou se bude výsledek SQL dotazu ukládát do cache paměti. Standardně jsou to 3 vteřiny. Veškeré uvedené nastavování smí provádět pouze autor aplikace, nikoliv její uživatel! TemplateID Do vlastností stránky byl doplněn atribut TemplateID, do kterého lze zadat jakoukoliv hodnotu tvořenou písmeny anglické abecedy, číslicemi mezerou a podtržítky. Smyslem tohoto atributu je např. zvýraznění některých stránek. U stránek, které chcete mít tedy například v menu nějak zvýrazněné nebo jinak pozicované, nastavíte po dohodě s kodérem šablony nějaký identifikátor např. special a při generování stránky bude toto zohledněno. Jak bylo uvedeno, identifikátory musíte samozřejmě volit pouze po dohodě s kodérem šablony. Šablonovaní systém s nimi musí totiž počítat, což zahrnuje úpravu logiky patřičné šablony. Volbou vlastních identifikátorů tedy žádného efektu nedocílíte, tato hodnota se nikde zobrazovat nebude, slouží výhradně pro účely odlišení některých položek při zpracovávání dat šablonovacím systémem

17 Verze Datum vydání: září 2006 Změny: Implementace Newsletter systému do jádra CMS aplikace Největší novinkou ve verzi je nativní podpora Newsletter systému. Newsletter systém byl přímo integrován do aplikace WebWorks WebCreator a stal se jeho nedílnou součástí. Newsletter systém umožňuje pohodlenou tvorbu a zasílání hromadné korespondence registrovaným uživatelům. Jednotlivé uživatele je možné přidávat do systému z CMS aplikace. Tyto uživatele lze poté libovolně třidit (seskupovat) do různých distribučních skupin například podle jejich preferovaného jazyka či předmětu zájmu. Samozřejmostí je i uživatelsky nenáročná správa (vytváření a úpravy) hromadných ových zpráv. Ty lze zasílat v různých kódováních, ve formátu prostého textu nebo v HTML formátu. V takovém případě je pro vytvoření zprávy použit WYSIWYG XHTML editor a východzí šablona vytvořená speciálně na míru pro klienta. Systém podporuje i výběr z více šablon. Jejich vytvoření je však nutné si doobjednat. V každé zprávě je možné používat i proměnné (URL webu, registrovaného uživatele a další). Kromě toho každá zpráva obsahuje i odkaz na zrušení odběru newsletteru a případné zobrazení obsahu zprávy v případě, že se uživateli nezobrazí korektně. Ve správě newsletteru nechybí samozřejmě ani systém archivace s možností kdykoliv se podívat na historii odeslaných ových zpráv. Užitnou hodnotu tohoto systému lze zvýšit zakoupením modulu Newsletter, který umožňuje registraci nových uživatelů přímo z webových stránek (bez asistence administrátora webu). Bez tohoto modulu je tedy možné uživatele ( ové adresy) přidávat pouze přes administrační prostředí programu

18 Časové omezení zobrazování jednotlivých záznamů Další podstatnou změnou je doplnění možnosti zobrazování jednotlivých záznamů (bloků) na stránce pouze v určitou dobu. Snadno tak můžete nastavit, že se určitý text zobrazí například až v určitý den, hodinu a minutu či naopak že se v určitou dobu přestane automaticky zobrazovat. Pokud jsou splněny nastavené podmínky pro nezobrazování položky na stránce, je tato položka zneviditelněna, na stránce se nezobrazí, ale v systému (CMS aplikaci) samozřejmě tento záznam zůstává neodstraňuje se. Toto nastavení se realizuje u každého záznamu položky stránky. V případě, že nechcete toto časování zobrazování využít, je samozřejmě k dispozici i dosavadní nastavení zobrazovat či nezobrazovat položku. Rozšíření systému hlavního menu V případě složitějších struktur některých webů se může uplatnit i další rozšíření schopností aplikace WebWorks WebCreator CMS. Jedná se o doplněná druhého hlavního menu. Můžete tedy snadno rozdělit web na několik málo hlavních částí a přitom pro každou část poté generovat další hlavní menu. Klasickým příkladem je prezentace obce Zdechovice (http://www.zdechovice.cz), kde bylo právě toto použito. Web je rozdělen na 3 části pro občany, pro návštěvníky a pro všechny. Zobrazení menu pro toto rozdělení je realizováno pomocí hlavního

19 menu, pro které je nastaveno, aby se generovalo pouze do první úrovně. Každá tato část ale poté potřebuje samozřejmě mít i vlastní hlavní menu. Toho je docílo právě použitím druhého hlavního menu, které zde v podstatě supluje klasické hlavní menu. Konkrétně je zde tedy nastaveno, aby se toto menu generovalo od třetí úrovně do hloubky pouze jedné úrovně. Systém mazání cache paměti prostřednictvím Cronu Již předchozí verze aplikace WebWorks WebCreator CMS používaly pro zvýšení výkonu, resp. snížení zátěže SQL serveru kešování SQL dotazů. Kešované SQL dotazy se ukládají v podobě textových souborů na určité místo na serveru, kde samozřejmě zabírají čím dál tím více místa. Je tedy nutné čas od času tuto cache paměť promazat. Aplikace WebWorks WebCreator CMS má implementovaný mechanismus, který tuto úložiště promaže při každém přihlášení do CMS systému. V praxi se toto však ukázalo jako nepostačující, neboť někteří uživatelé se do systému nepřihlásili řadu týdnů i měsíců. Proto byl doplněn další způsob mazaní těchto dočasných souborů. Princip spočívá v použití Cronu tedy předem naplánovaného (časového) spouštění skriptů. CMS aplikace nyní obsahuje speciální skript cron.php, který kdykoliv při svém spuštění promaže cache paměť. Doporučeno je nastavit plánované spouštění tohot skriptu jednou denně, nejlépe v nočních hodinách. GZIP komprese Od verze používá prezentační část aplikace WebWorks WebCreator CMS tzv. GZIP kompresi. Jedná se v podstatě o bufferování a kompresi výstupu dat, která jsou odesílána prohlížeči k zobrazení. Díky kompresi je objem přenesených dat menší, což se pozitivně projeví na době nutné k zobrazení stránky. Tuto funkci lze na přání zákazníka vypnout

20 Verze Datum vydání: prosinec 2006 Změny: Implementace podpory fulltextového vyhledávání Téměř žádná rozsáhlejší webová prezentace se v dnešní době neobejde bez funkce vyhledávání uživatelem zadaných termínů a frází v obsahu webu. Aplikaci WebWorks WebCreator CMS doposud chyběl vlastní systém prohlédání obsahu. To se změnilo s uvedením verze Právě systém fulltextového vyhledávání v obsahu webu je její nejvýznamnější novinkou. Fulltextové vyhledávání umožňuje prohledávat obsah pouze vybraných modulů. Konkrétně se jedná o moduly: 1. Text 2. News (Aktuality) 3. Photogallery (Fotogalerie) 4. Guestbook (Kniha návštěv) Kromě vlastního textového obsahu těchto modulů je možné prohledávat i titulky stránek, jejich popisy (META tag description) a globální textové bloky stránek. V případě zájmu ze strany klienta je možné fulltextové vyhledávání rozšířit na další prvky webu další moduly. Do budoucna se počítá s rozšířením minimálně na modul Catalog (Katalog produktů). Fulltextové vyhledávání implicitně využívá BOOLEAN MODE pro MySQL dotazy. Toto lze na požádání vypnout. Pokud není v tomto režimu žádný výsledek nalezen, je obsah prohledáván dotazem založeným na klauzuli LIKE %searched term%. Při použití BOOLEAN MODE je možné při sestavování výrazu, který se má hledat, použít speciální operátory, kterými se upřesní dotaz. Těmito operátory jsou například +, - a uvozovky. Bližší informace k použití operátorů je uvedeno v Nápovědě pro vyhledávání

21 Rozšíření newsletter systému o podporu SMTP Newsletter systém, který je v aplikaci WebWorks WebCreator CMS obsažen od verze byl rozšířen o podporu SMTP protokolu. Díky tomuto vylepšení není newsletter systém závislý na knihovní fukci mail() v PHP a tudíž ani na případných omezeních a nastavení serveru. Toto rozšíření umožňuje odesílat hromadné ové zprávy pomocí připojení k externímu SMTP serveru. Například tedy k SMTP serveru Vašeho poskytovatele připojení k Internetu či libovolného jiného. Podporována je autentifikace uživatele (povinné zadaní uživatelského jména a hesla pro přípojení k serveru odchozí pošty)

22 Verze Datum vydání: duben 2007 Změny: Implementace podpory exportu do RSS, Atom a dalších formátů Pokud se na Vašich webových stránkách objevuje často větší množství aktualit, jistě Vaši návštěvníci ocení XML exporty do oblíbených formátů RSS a Atom. Mohou tak snadno pomocí svých RSS čteček zjišťovat novinky na Vašich stránkách, aniž by je museli pravidelně navštěvovat. Aplikace WebWorks WebCreator CMS obsahuje od verze podporu pro generování výstupů (např. aktualit) do formátů RSS 0.91, RSS 1.0, RSS 2.0, Atom 0.3, Atom, MBOX a OPML. Nastavení konkrétních RSS exportů však není možné (z důvodu své náročnosti) provádět přímo z prostředí CMS. Nastavení XML exportů smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Generátor výstupů podporuje i kešování. Data se tak negerují při každém dotazu. Pomocí funkce pravidelného spouštění skriptů (Cronu) je spouštěn obslužný skript, který pro jednotlivé exporty nejdřívě ověří aktuálnost (zda došlo k nějakým změnám) a teprve na základě výsledku této kontroly provede příslušné obnovení exportovaných dat. Tato funkce tedy vyžaduje podporu Cronu na serveru. Tento skript je spouštěn i při vytvoření či editaci jednotlivých položek příslušných modulů. Implementace podpory RSS agregátoru Opakem RSS exportu je RSS agregátor. Toto rozšíření umožňuje nakonfigurovat i více zdrojů zjiných webových stránek (RSS exportů) a ty poté zobrazovat na Vašich webových stránkách. Snadno tak doplníte Vaše webové stránky o aktuality ze spřátelených webů aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do obsahu webu ručně přidávat nějaké položky. Agregátor používá proces kešování dat. Výrazně tedy ušetří dotazy na vzdálený server (zdroj). Zdroje, z kterých se mají data stahovat, je nutné nakonfigurovat ručně. Toto smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Skrze uživatelské rozhraní aplikace WebWorks WebCreator CMS není možné konfiguraci jakkoliv měnit

23 Implementace funkce pro generování XML pro Google Sitemap Pokud je Vaše webová prezentace nová nebo je často aktualizována, je důležité, aby byla co nejdříve kompletně zaindexována fulltextovými vyhledávači. Nejrozšířenější z nich Google.com podporuje pro tento účel služnu Google Sitemap. Princip je takový, že je vytvořen specifický XML soubor obsahující seznam stránek v rámci webu, který pokud na webu robot (clawler) objeví, automaticky jej zpracuje a stránky zaindexuje. V opačném případě se musíte spoléhat na to, že si robot stránky zaindexuje postupně sám. Tento XML soubor musí mít samozřejmě přesně stanovený formát i umístění (v kořeni webu). WebWorks WebCreator CMS od verze obsahuje mechanismy pro automatické generování tohoto souboru. Soubor poté obsahuje nejen fyzické stránky Vaší webové prezentace, ale i stránky virtuální tedy např. detaily novinek, produktů, fotek, výpisy kategorií, archivy atd. Skript by měl být spouštěn pravidelně (cca jednou denně) pomocí Cronu. Je možné jej však spustit i ručně. Při každém spuštění je vygenerován nový XML soubor s aktuální strukturou webu. Implementace podpory generování XML pro služby Seznam Zboží (Jyxo) a Centrum Zboží V poslední době jsou mezi uživateli Internetu velmi oblíbené různé specializované vyhledávače a katalogy zboží. Obzvláště, pokud vědí, jaké zboží (výrobek) přesně hledají. Tyto služby umožňují zbrazit odkazy na konkrétní (hledaný) produkt na propojených partnerských webech. Zobrazují se zde i ceny, obrázky, případně krátký popis. Uživatel si tak může lehce porovnat ceny a dostupné informace i na webech, kde by daný produkt třeba vůbec nehledal. Propojení s těmito službami je relativně snadné. Většinou se stačí zaregistrovat a zadat URL (adresu) speciálního XML souboru, který obsahuje export dat z Vašeho katalogu (či eshopu) ve specifickém formátu. U nás jsou rozšířené hlavně 2 formáty. Export do obou těchto formátů podporuje aplikace WebWorks WebCreator CMS od verze Formát Jyxo využívá naprostá většina těchto služeb (serverů) v čele s asi nejznámější službou Seznam Zboží (http://zbozi.seznam.cz). Druhým podporovaným (avšak zdaleka již ne tak rozšířeným) formátem je XML pro službu Centrum Zboží. V případě potřeby lze však vytvořit i jiné obdobné formáty pro specializované služby. Generování výsledných XML souborů je realizováno prostřednictvím skriptu, který by měl být spouštěn v pravidelných intervalech (Cronem). Běžně stačí jednou denně. Skript je možné spustit i ručně. Data jsou načítána z modulu Catalog. Nastavení exportů musí provést vždy oprávněná technická podpora. Není možné je nastavovat přímo z prostředí CMS aplikace

24 Pomocí této nově implementované funkce tedy můžete snadno (a ve většině případů zcela zdarma) nabízet své zboží i mimo Váš vlastní web. Pokud je řídící skript spouštěn Cronem, nemusíte se navíc o starat, CMS aplikace tyto exporty sama pravidelně aktualizuje přesně dle Vašich požadavků. Rozšíření schopností modulu Photogallery Doplněním podpůrných funkcí do jádra aplikace byly rozšířeny schopnosti modulu Photogallery. Změněn byl způsob zobrazování fotografií. Nezobrazují se vždy přímo soubory na FTP, ale obrázky se generují pomocí speciálního skriptu. Díky tomu je nyní možné volitelně doplnit zobrazované fotografie o logo či vodoznak. V obou případech je možné v konfiguraci aplikace nastavit umístění loga či vodoznaku (vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed). Hlavní výhodou je zvýšená podpora ochrany autorských práv pro jednotlivé fotografie. Doplnění o vodoznak nebo alespoň logo totiž znesnadňuje jejich další použití. Zároveň však na FTP zůstávají originály v nezměněné podobě (bez loga či vodoznaku). Kdykoliv lze zároveň doplňování loga či vodoznaku deaktivovat a tato změna se projeví okamžitě u všech fotografií. Je nutné pouze na FTP smazat pomocné soubory (již vygenerované obrázky s vodoznakem či logem). Na datovém FTP byl zároveň změněn systém ukládání souborů (obrázků) fotogalerie. Ty jsou nyní ukládány do samostatných složek s názvem příslušné kategorie. Toto členění je vhodné při větším množství obrázků obsah FTP se poté rychleji načítá. Každý obrázek může mít uloženo až 5 variant originál, střední velikost, zmenšení, kopie originálu s vodoznakem či logem a kopie střední velikosti obrázku s vodoznakem či logem. Nastavení zobrazování fotografií smí provádět pouze oprávněná technická podpora aplikace. Skrze uživatelské rozhraní aplikace WebWorks WebCreator CMS není možné konfiguraci jakkoliv měnit. Uživatel může pouze libovolně měnit obrázky použité pro logo či vodoznak a to tak, že změní dosavadní obrázky na FTP. Tato rozšíření vyžaduje i případnou aktualizaci stávajícího modulu Photogallery na novou verzi včetně všech příslušných šablon. Do budoucna je plánována implementace obdobných funkcní i pro modul Catalog (Katalog produktů). Možnost výběru stránek pro vyhledávání

25 Do verze byla přidána možnost ovlivnění oblastí fulltextového vyhledávání. Ve vlastnostech každé stránky je možné nastavit, zda se má daná stránka prohledávat či nikoliv. Tato vlastnost je užitečná v případě, že chcete nějakou stránku ukrýt a nechcete, aby ji návštěvník odhalil pomocí vyhledání textu, který obsahuje. V souvislosti s tím přibyl do přehledu struktury webu i příslušný sloupec. Implementace ošetření chyby 404 Stránka nebyla nalezena Poměrně důležité a doposud opomíjené ošetření chyby 404 bylo implementováno do aplikace WebWorks WebCreator CMS ve verzi Chyba 404 Stránka nebyla nalezena se zobrazí v případě, že uživatel přejde na odkaz či zadá adresu stránky, která v rámci Vaší webové prezentace neexistuje. Typickými příklady jsou například odstranění stránky, její přejmenování, přesunutí ve struktuře na jiné místo nebo i pouhé přepsání se v zadávané adrese. Doposud se uživateli v takovém případě zobrazila pouze standardní hláška generovaná serverem nebo prohlížečem. Ošetření této chyby spočívá v detekci pokusu o zobrazení neexistující stránky a násleném přesměrování na mapu webu příslušné jazykové mutace. Jazyková mutace je určena buď na základě toho, jakou jazykovou mutaci si uživatel prohlížel naposledy nebo v případě, že na webu dosud nebyl, je určena výchozí jazyková mutace. Po přesměrování na mapu webu se navíc zobrazí i informace o tom, že požadovaná adresa není platná. Pokud se na stránce s mapou webu vyskytují i nějaké další položky obsahu, nejsou zobrazeny. Pro funkčnost tohoto ošetření je bezpodmínečně nutná podpora mod_rewrite a.htaccess souboru

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více