PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU"

Transkript

1 Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/ PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, Frýdek Místek telefon , telefax , sekretariatˇpetrotahal.cz Informace o aktuální nabídce získáte na

2 OČEKÁVÁNÍ 1. Co očekáváte od dnešního semináře? 2. Co očekáváte od jednotlivých témat (viz rozvrh hodin)? 3. Které téma semináře Vás zajímá? 4. Které téma semináře může být pro Vás užitečné? DEFINOVÁNÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKY Potkali jste se již se hrou při řízení firmy? Při výběrových řízeních? Při řešení projektů? Na seminářích? Kdy kde s jakou zpětnou vazbou na tuto techniku vzpomínáte? Strana 2

3 PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Úvaha o prožitku prožitek je Prožitkové, zážitkové nebo zkušenostní učení? Prožitková terapie Kurt Hahn ( ) Learning by doing Aktivity, které vedou k prožitku, rozvíjí člověka a jsou opěrnými body v rozhodování při krizových situacích. Komplexní učení je učení hlavou a všemi ostatními smysly člověka. Mít možnost být při tom, slyšet, vidět, dotýkat se, vnímat. Zážitkové vzdělávání u nás Komenský turistika skauti tramping prázdninová škola Lipnice Česká cesta Prožitkové vzdělávání je spontánní učení se na základě vlastního prožitku, emoce a osobní zkušenosti při jednání. Je přirozeným způsobem učení, rozvoje komunikace a sociálních kompetencí. Strana 3

4 KLÍČOVÉ PRVKY A ZNAKY PROŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové prvky Cíle kurzu Náplň kurzu Atmosféra a prostředí kurzu Účastnická skupina kurzu Znaky prožitkového učení spontánnost objevnost komunikativnost prostor pro aktivitu a tvořivost konkrétnost celostnost Strana 4

5 MANAŽERSKÁ HRA Definujte, co je manažerská hra: SAMI si zkoušíte různé role, odlišné reakce a interakce s okolím, různé typy chování SAMI přicházíte na principy fungování Manažerská hra a prožitkové vzdělávání je postaveno na závěru, tj.??? Základní atributy manažerské hry: 1. má předem stanovený.. 2. hra má vyvolat u hráčů.. 3. hra se odehrává.. 4. při hře je třeba dodržovat.. 5. vítězství / porážka při hře nemá vliv na.. 6. hra je připravena pro.. 7. po proběhlé aktivitě následuje.. VZDĚLÁVÁNÍ zážitkem (teambuilding) TEAMSPIRIT (tmelení) 20 : : : 20 FUN (teaming) Strana 5

6 PROČ PRÁVĚ HRY? Jaké jsou nejčastější reakce na teambuilding, na modelové situace, outdoor či jiné typy her? V životě hrajeme hru stále ( nejsem technický typ, zrovna mně bolí hlava ). Hra patří k základním projevům lidského chování. Teorií her se zabývá Eric Berne: Proč si lidé hrají. Zkusme si test transakční analýzy EGOGRAM v členění na rodič, dospělý, dítě Strana 6

7 KOLBŮV CYKLUS UČENÍ aktivita Plán změn sdílení rozbor Důraz je kladen i na umění sestavit aktivity do tematických celků, zarámovat je (uvést pomocí smyšlených příběhů a situací) a poskytnout účastníkům možnost kvalitního rozboru se zobecněním maximalizovat tak jejich osobní i sociální rozvoj. 1. Aktivita 2. Sdílení 3. Rozbor, review 4. Plán změn Strana 7

8 ZÓNOVÁ TEORIE UČENÍ Komfortní zóna bezpečí Zóna učení Zóna paniky Přirozené učení probíhá na principu rozšiřování zóny komfortu, účastníci mohou při hře vykročit za hranici komfortu do nového, riskantního a neznámého teritoria, mají příležitost k osobnímu růstu (protože jde o hru, nemohou nic ztratit, buď šanci využijí nebo ne). Strana 8

9 OČEKÁVÁNÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ HER V MANAŽERSKÉ PRAXI Jaká mají manažeři od hry očekávání? Manažer je totiž odborník na POŽADAVKY. Co chci vyřešit? Proč to potřebuji vyřešit? Kdy (kde) lze manažerské hry nejlépe využít? Školitelé, lektoři, instruktoři, koučové, vzdělavatelé jsou odborníci na MOŽNOSTI. Jak vám mohu pomoci? V jakém časovém intervalu? Kolik peněz hodláte do zážitkového vzdělávání investovat? Strana 9

10 PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zásada posloupnosti a gradace Zásada pestrosti a rozmanitosti Zásada pohody, vyváženosti a přiměřenosti Zásada kontrastu Zásada pozitivní bilance Zásada participace Zásada praktické asociace Strana 10

11 DRAMATURGIE ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNA JE JEDINÁ JISTOTA 1. Cíl kurzu?? Co tréninkem sleduji? 2. Hlavní téma kurzu?? Jaké téma kurzu naplní požadovaný cíl? 3. Scénář kurzu?? Jaký typ a prostředí odpovídá tématu? 4. Tvorba a výběr her?? Jaká je cílová skupina účastníků??? Jaký typ aktivit by se měl objevit? 5. Logistika aktivit?? Jaké instruktory a lektory bude potřeba a kolik??? Dramaturgická vlna a časování her? 6. Dramaturgie na kurzu realita změn na probíhajícím kurzu, flexibilita v dané situaci Strana 11

12 ČASOVÁNÍ TIMING ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Podle sledovaného cíle je důležité střídání: sociální, fyzické, kreativní a psychologické aktivity. Každá oblast má svůj vrchol i propad s intenzitou prožitku. Vždy je potřeba doplnit reflexi. úvod seznamovací aktivita prezentace dohoda o pravidlech, představení programu očekávání povzbuzovací aktivita herní zážitková část BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 v blocích se střídají různé aktivity reflexe analytická část, diskuse, rozbor návaznost na teorii vyhodnocení, případné závazky závěr, povzbuzovací či stmelovací aktivita Strana 12

13 SKUPINOVÁ DYNAMIKA Vývojová fáze skupiny PŘÍCHOD První kontakt, orientace Znaky skupinové dynamiky Cíle zásahů Ujasnit očekávání Odbourání obav Vzájemné poznání Pozitivní zkušenosti Sociální podpora a podpora formou her KVAŠENÍ Boj o moc a kontrolu situace Určit rámec kurzu Pravidla kontaktu Vyjasnit pozice Připustit soutěžení VYJASNĚNÍ Důvěrnost a intimita Rozvoj skupiny Přenos odpovědnosti Podpora vlastní myšlenky JEDNÁNÍ Diferenciace Umožnit nové emoční zážitky Vědomé zacházení s +/- stránkami lidí Nové kontakty s jinými skupinami ROZCHOD Rozdělení a rozpuštění Pozitivní vzpomínky Přenos zkušeností jinam Připustit bolest Strana 13

14 ÚKOLY A ROLE REALIZAČNÍHO TÝMU Jak by měly vypadat realizační týmy: Stanovení zodpovědností, garancí pro jednotlivé oblasti: Specializace na TYP programu Specializace na VZTAHY ve skupině logistika materiál zajištění bezpečnosti komunikace s účastníky, administrativa komunikace s místem realizace kurzu videodokumentace a propagace někdy i další oblasti: finance, granty, terapeut na kurzu Instruktor Vysvětlí aktivitu, připravuje ji, zajišťuje bezpečí Facilitátor Vyvolá aktivitu a diskusi, vede účastníky k cíli, je to moderátor akce, umožňuje sdílet pocity Konzultant Odborník na svém místě, dává přesah hry do praxe Strana 14

15 CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ Z pohledu přístupu účastníka k zážitkovému vzdělávání je možné členění: (Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých) Jsem tu z donucení Ukaž, co umíš Je mi to jedno Já ti to osladím Chci potvrzení Zajímá mne téma Zajímá mne lektor Jsem mistr světa Bojím se Strana 15

16 RISK MANAGEMENT BEZPEČNOST PŘI HRÁCH Hry se dotknou účastníků v několika rovinách = emoční, fyzické i sociální. Hráči se dostávají za hranici své komfortní zóny a může to na ně mít různé dopady. Sledovat účastníky Neobvyklé chování účastníka, které se u něj předtím neprojevilo Extrémní fyzické vyčerpání Vyjadřování nezvyklých emocí (pláč, smích, parodie, jízlivost ) Nezvyklá zamlklost u jinak aktivních jedinců Hlasité, hysterické, agresivní jednání Negativní skupinové jednání (vylučování členů z kolektivu buď všichni nebo nikdo ) Co s tím, co pak??? Ochrana prostředí, přírody, okolí Pozor na chráněná území Ochrana soukromého vlastnictví Dobré sousedské vztahy Neničit společný majetek Fyzická bezpečnost Prozkoumejte prostředí, kde se bude hra konat Lékárničky s sebou Informace pro případ ztráty v terénu Psychická bezpečnost Rovnováha mezi hrou a relaxací Dostatečná vyváženost programu Používat zdravý selský rozum Dodržovat přestávky (spánek, strava, orientace v čase ) Pozor na multikulturní vlivy Dodržujte princip dobrovolnosti Mějte emoce pod kontrolou Psychicky náročné hry nezařazujte těsně za sebou (emočně náročná témata = smrt, tanec, bubnování a rytmus, noční aktivity, některé aktivity v rolích zejm. muž/žena, meditace, otevřená zpětná vazba ) Strana 16

17 ČLENĚNÍ HER ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Kategorizace her je možná z různých pohledů: 1. podle prostředí, kde se hra koná 2. podle počtu účastníků 3. podle délky trvání hry 4. v rámci jednoho projektu podle času 5. podle cíle hry Strana 17

18 PŘÍKLADY HER V ÚVODU A ZÁVĚRU KURZU Zahajovací společně přes kopec přihořívá, přihořívá, hoří komunikační čtverec Seznamovací 160 znaků Tiskový mluvčí Asociace Pantomima Pro nastartování, povzbuzení tyčka v rovnováze domino jazykolamy přísloví ve firmě Důvěrovky padám do kolečka sedám na kolena Pro komunikaci ACTIVITY modelové hry kufr ztracená delegace Pro fixaci poznatků a ukončení (zavíráky) dopis pro kolegu mind mapping Parretovo pravidlo Strana 18

19 PŘÍKLADY HER NA PODPORU TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE Neboj se, povedu tě Týmový provaz Umělecké foto Stavba věže Abeceda z těl Expedice Společný koncert nové skupiny Štafety Volejbal s nafukovacím míčkem (fotbal s tenisákem...) Strategické hry Manažerské hry po internetu Outdoorové hry Řídíme manažersky Strana 19

20 PŘÍKLADY HER NA PODPORU OSOBNÍHO ROZVOJE A SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ Tančírna Česká čítanka Dědictví aneb jak zdědit co nejvíc ACTIVITY KUFR Česká čítanka Počítám s tvojí pomocí Pohotová sebeprezentace Dovednostní CV Moudrost vládce Volební program Strana 20

21 PŘÍKLADY HER NA PODPORU KREATIVITY Hry k uvolnění, odbourání stresu, přístup do pravé hemisféry řízená imaginace malování obrazů, společná kresba starý moudrý muž meditace, hudba Hry pro strukturování a popis problému, generování příčin, souvislostí, cílů 5W and 1H (who, what, where, when, why, how) Analýza silových polí Mind mapping Hry pro hledání maxima řešení a vyloučení nevhodných řešení Brainstorming Brainwriting Nedělejte nic Nahoru a dolů Silná tisícová armáda Házení blátem Nová formulace Náhodné slovo Puzzle Sociodrama Kontrolní otázky Šest myslících klobouků Strana 21

22 ŠEST MYSLÍCÍCH KLOBOUKŮ Nasadit si klobouk znamená přejít na vyhraněný typ myšlení. (Edward de Bono) Barva klobouku Co klobouk prezentuje BÍLÝ FAKTA Objektivně sdělujete pouze fakta, čísla, informace ČERVENÝ EMOCE Popisujete své emoce, intuici, pocity, tušení ŽLUTÝ OPTIMISMUS Pozitivní, logický, konstruktivní přístup, hledáte přínosy, užitek a prospěch ČERNÝ KOMPLIKACE Negativismus, nebezpečí, proč něco nepůjde sdělujete je konstruktivní formou kritického myšlení, ukazujete na omezení a pádné argumenty ZELENÝ KREATIVITA Podněcujete nové myšlenky, varianty řešení, máte návrhy, nápady, překračujete hranice dostačujícího a známého MODRÝ DIRIGENT VŠECH Řídící funkce, určí cíl jednání, organizaci kdo si kdy nasadí klobouk, klade správné otázky a vymezuje problém, řídí diskusi, má odstup a nadhled, shrnuje myšlenky, dělá z nich závěry Strana 22

23 ŘÍZENÁ IMAGINACE, VIZUALIZACE Chcete-li přitáhnout něco do svého života, představte si, že to v něm již existuje. Tato technika vás nutí vyjádřit svůj problém jinak než logickým myšlením. Teorie mozku předpokládá, že vaše levá hemisféra se zabývá logickým sekvenčním, numerickým myšlením. Zatímco pravá hemisféra se zabývá uměleckým myšlením, založeným na představě. Úkol: 1/ Definujte si svůj vlastní aktuální problém 2/ Vytvořte obraz světa, kde je váš problém vyřešen nebo kde váš problém opravdu NEEXISTUJE. Zkuste jej namalovat, vyjádřit kresbou nebo jinak umělecky ztvárnit.. Přitom se soustřeďte na dostatečně důsledné vyjádření Vaší představy vyřešeného problému. Zpětná vazba Je to jeden z nejefektivnějších způsobů, který se týká rozšiřování myšlení. Diskutujte s kolegou v týmu názor na možnosti řešení problému. Strana 23

24 POPISY HER A JAK JE ČÍST Výtah z knihy: Neuman J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Název hry Může být přejatý zpravidla z angličtiny, kde mají hry největší rozšíření, často má stejná hra řadu názvů. Klíčová slova Určují bližší charakteristiku hry, které vlastnosti + schopnosti + dovednosti můžeme rozvíjet. Věk hráčů Věková omezení nejsou limitní a s úpravami jsou vhodná pro téměř kohokoli. Počet hráčů Dvojice, malé skupiny, velké skupiny. Doba trvání Slouží pro orientaci,, kolik času potřebujeme na akci, vhodná je 10 minutová rezerva. Příprava Bez přípravy průměrná příprava cca do 2 hodin, náročná příprava přes 2 hodiny času Někdy existují piktogramy s označením náročnosti hry (nízká, střední, vysoká) nebo ideálního prostředí (příroda, místnost, roční období) nebo přímo vypsané potřebné materiály ke hře. Strana 24

25 KREATIVĚ SE MEZE NEKLADOU Téma: Náš úspěšný tým, týmové hodnoty Namalujte 1 společný problém týmu Složte báseň na 1 společný problém týmu Napište krátkou humornou povídku, která řeší váš společný týmový problém Realizujte modelovou situaci sociodrama s hraním rolí, při němž společný týmový úkol vyřešíte Strana 25

26 ZÁVĚREČNÉ REVIEW 1. prezentace problému 2. otázky 3. imaginace, asociace 4. náměty ostatních 5. reflexe Základní předpoklady pro změnu = CHTÍT, ZNÁT, MOCI MOCI Jaké potíže pravděpodobně potkám? Jak je budu řešit? REALIZACE ZMĚNY CHTÍT Jsem rozhodnut udělat změnu? Chci využít nové dovednosti v praxi? ZNÁT, UMĚT Stačí mé znalosti a dovednosti k očekávané změně? Jak mohu nové dovednosti prakticky využít? Strana 26

27 MOŽNÉ METODY POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Slepé prsty Se zavřenýma očima na prstech jedné ruky ukážeme, jak jsme spokojeni s výsledkem společné práce. Až všichni zvednou ruku, pak otevřeme oči a podíváme se, jak společný výkon hodnotili ostatní. najdeme zlepšení Klíčová slova Každý účastník zformuluje na lístek 1 3 klíčová slova, která by nejlépe charakterizovala skupiny v průběhu hry, pak si je navzájem prezentujeme. najdeme zlepšení Vlastní role Každý účastník v týmu má pouze 1 roli, které libovolně rozdělíme: mám jen samá pozitivní hodnocení mám jen samá kritická hodnocení hodnotím konkrétní výkon některého z účastníků hovořím o výkonu celé skupiny jako celku navrhuji pouze možná zlepšení žolík = vyberu si jakou chci roli najdeme zlepšení Pantomima Společné zamyšlení týmu nad klíčovým momentem aktivity. Ve 2 minutové pantomimě přehrajte chování skupiny v průběhu úkolu. najdeme zlepšení Řízená diskuse Formulujeme zásadní otázky, mapující chování skupiny a jednotliví účastníci na ně reagují. najdeme zlepšení Strana 27

28 KONTROLNÍ OTÁZKY K ZÍSKÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Jak se vám v týmu pracovalo? Jak hodnotíte spolupráci v týmu? Co bylo pro vás přínosem? Co byste nyní udělali jinak? Co vás při realizaci překvapilo? Co považujete za nejcennější zkušenost, získanou v projektu? Jak jste spokojen se svým vlastním výsledkem? škála 1 10 Co se vám dařilo nejvíce, s čím jste spokojen? S čím jste měl největší potíže? Co by vám pomohlo dosáhnout lepšího výsledku? Co vám zabránilo dosáhnout lepšího výsledku? Jak byste příště svůj přístup změnili? Jakou jinou metodu k dosažení cíle byste příště zvolili? Co jste si nově uvědomili o sobě či o někom jiném ze skupiny? Jakou informaci či pocit jste si potvrdili? Johari okénko Co o mně VÍ ostatní Co o mně NEVÍ ostatní Co o sobě VÍM Co o sobě NEVÍM Strana 28

29 ZÁVAZEK, PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE Většinou jde o změnu v dovednostech, v chování nebo v přístupu účastníka k práci. Jaká je odpovědnost za realizaci změny? Jaká jsou pozitiva a negativa sestavení a realizace plánů osobního rozvoje v návaznosti na prožitkové vzdělávání? Možná podoba plánu osobního rozvoje (Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých) CÍL CESTA MĚŘENÍ TERMÍN PŘEDPO -KLADY Čeho chci dosáhnout Jak to budu dělat Jak poznám úspěch Kdy chci dojít do cíle Co je podmínkou úspěchu POZN. Na co nesmím zapomenout Naučit se esperanto Absolvovat kurz uspěl u zkoušky 30/6 příštího roku Investovat Kč a 100 hodin času V lednu a srpnu jsou konkurzy na místa překladatelů Strana 29

30 ETICKÉ ASPEKTY HER Hlavní podmínkou etického kodexu PŘED ZAPOČETÍM HRY je poznat skupinu, ve které zamýšlíme zážitkovou metodu využít. Byla jsem účastníkem akce, kde se moderátor, bodrý a velmi asertivní chlapík, rozhodl, že nám ukáže, kolik je v nás síly a co že to vlastně dělá s našimi skutečnými možnostmi naše podvědomí. Postavil nás proti sobě, představil se, krátce vysvětlil cíl společného setkání a začal s hravými aktivitami. Hned u první jsme si měli představit, že stojíme u vlastního hrobu, kde je skupina našich příbuzných a přátel, která nám vybírá motto na pomník a my jim máme něco zásadního sdělit. Ale ouha! Vedle mě stál kolega, který před necelým měsícem pochoval ženu a zůstal sám s dvěma dětmi. Zcela zákonitě zbledl a měl problém pokračovat. Nikdo by nevěřil, jak silná může být lidská touha se z takovéto trapné situace doslova vypařit.. (Evangelu Jaroslava Ester, Fridrich Oldřich: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů) Jak byste reagovali vy? Jaká byla moderátorova chyba? Je třeba používat takové aktivity, které budou ku prospěchu celému týmu i jednotlivcům. *** Je nutný individuální přístup v každé situaci. *** Vyvarujte se haló efektu, subjektivních měřítek i hledání ideálu. Nehodnoťte vrozené předpoklady, uvažujte o dovednostech a schopnostech získaných znalostmi a zkušeností. Další oblastí etického kodexu je VYHODNOCOVÁNÍ ZÁVĚRŮ z proběhlé aktivity, zejm. v pohledech na temperament a chování lidí. Extroverti x introverti Jsou lidé, kteří reagují okamžitě na podněty zvenčí (rychlé reakce, společenský, flexibilní, přátelský, pohotový, bezproblémová adaptace) a lidé s opačným profilem, kteří kladou velký důraz na vnitřní prožitky (zralá úvaha, plánování, vlastní závěry, ověřování, vytrvalost, dlouhé přemýšlení a rozhodování, poučení z chyb, pomalá adaptace). Strana 30

31 CHYBY CO SE MŮŽE POKAZIT? Rozeberte možné problémy podle níže uvedených oblastí příznaky problému příčiny, proč k problému došlo prevence řešení Problém č. 1 Jeden nebo více lidí se nebude chtít aktivity zúčastnit Příznaky Oči v sloup, nedostatek očního kontaktu, negativní řeč těla, negativní poznámky o aktivitě, přímé poznámky, že se nechtějí zúčastnit, účastníci otálejí se začátkem, návrhy na náhradní aktivitu (Proč třeba nezkusíme?) Příčiny Minulá aktivita nebyla příjemná, nepochopili účel nebo hodnotu činnosti, mají strach ze ztrapnění se, aktivita nezní zábavně ani užitečně. Prevence Mějte jasno o účelu a cíli aktivity, když ji vysvětlujete. I vy si musíte být jisti, že je aktivita potřebná a vhodná. Ujistěte se, že ji každý zvládne a neztrapní se, případně ji předveďte. Pokud to jde, nechejte méně ostýchavé lidi začít jako první. Pokud od někoho již předem očekáváte vzdor, zkuste s ním promluvit předem nebo aspoň o přestávce a získat jeho souhlas s účastí. Řešení Pokud to jde, nechejte ostýchavce mimo aktivitu, možná posléze bude vstřícnější k dalším hrám. Ujistěte skupinu, aby došlo k budování týmu, musí se aktivity zúčastnit každý, jinak zbytek skupiny nemá z aktivity prospěch. Zkuste se domluvit se skupinou, aby si problém s dotyčným, který se nechce aktivity zúčastnit, vyřešila sama skupina. Najděte způsob, aby se mohla osoba zúčastnit ne tak akčním způsobem např. pozorovatel, zapisovatel, časoměřič. Strana 31

32 CHYBY CO SE MŮŽE POKAZIT? Problém č. 2 Neporozumění pravidlům Problém č. 3 Materiály se poškodí, nefungují nebo jich máte málo Problém č. 4 Některý z účastníků je příliš soutěživý typ Problém č. 5 Účastníci se nezapojují do diskuse při rozboru Problém č. 6 Při závěrečném review je někdo příliš akční Problém č. 7 Rozbor aktivity se vymkne z ruky a jde o vzájemné obviňování Problém č. 8 Účastníci nezískají, co jste chtěli, aby z aktivity získali. Strana 32

33 ZÁVĚR VYMYSLI SVOU VLASTNÍ HRU Literatura: Belz H., Siegrist M: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Zapletal M. a kolektiv: Zlatý fond her Brian Cole Miller: Teambuilding Franc D., Zounková D., Martin A.: Učení zážitkem a hrou Evangelu J.E., Fridrich O.: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů Clegg B., Birch P.: Teamwork, budování týmu a zvedání jeho výkonu Hanuš R. a Chytilová L.: Zážitkově pedagogické učení Kirchner J.: Psychologie prožitku a dobrodružství Mohauptová E.: Teambuilding Neuman J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Plamínek J.: Vzdělávání dospělých Prokopenko J. a Kubr M.: Vzdělávání a rozvoj pracovníků Svatoš V. a Lebeda P.: Outdoor trénink: pro manažery a firemní týmy Strana 33

34 EGOGRAM (Struktura vaší osobnosti) EGOGRAM Grafické vyjádření vývoje osobnosti jako rodičovského, dětského nebo dospělého JÁ. Jednotlivé složky ovlivňují vaše jednání, dají se rozpoznat v sociálním kontaktu i podle jazykových znaků a způsobu komunikace. Každý v sobě nosí všechny složky, ale některá zpravidla převládá. Člověk se však může složkami osobnosti i cíleně maskovat. Egogram je grafické zobrazení JÁ - složek osobnosti. Tento test vám umožní poznat, které JÁ nejvíce ovlivňuje vaše jednání. Posuďte, jak dalece souhlasíte s následujícími tvrzeními. V případě, že budete spíš souhlasit, zapište do sloupce (+). V případě, že s tvrzením souhlasit nebudete, nepište nic, jde o mínus hodnocení (-). Znaménko (x) bude vysvětleno později. + / Škála I. nic 1. Umím dobře naslouchat. x 2. Mám sklon "udávat tón" skupině. x 3. Odporuji ostatním. 4. Často stojím na straně těch nejslabších. 5. Bez práce nejsou koláče. x 6. Když jsem pří výměně názorů zahnán do kouta, reaguji rozzlobeně. 7. Souhlasím s tvrzením,,důvěřuj, ale prověřuj". x 8. Ať děláš, co děláš, charakter člověka nezměníš. x 9. Ve složitých situacích přebírám vedení. 10. Snadno utěším ostatní. x 11. Častěji, než bych chtěl, hledám chybu u ostatních. 12. Většina lidí chce být vedena. 13. Každá práce je zmatená a mělo by se v ní lidem pomáhat. 14. Když mají ostatní problémy, jsem plný porozumění. x 15. Těžko měním své přesvědčení. x 16. Měly by se brát v úvahu rasové rozdíly, a tak zamezit smíšeným sňatkům. 17. Skutečná změna se uskuteční jen tehdy, když se jí ujme silná osobnost. x 18. Ve svém živote se spoléhám na tradice. x 19. Rozčilují mně lidé, kteří zpochybňují uznávané a osvědčené myšlenky. x 20. Menšinám se uděluje více pozornosti než si zaslouží. x 21. Souhlasím s tvrzením jednoho politika,,nemůžeme lézt všem do řití". 22. Souhlasím s myšlenkou, že by lidé měli být lidští a humánní. 23. Ostatní mně často žádají o radu. x 24. To, že jsme neustále sledováni je proto, že je málo lidí na práci a hodně lidí chce rozkazovat. x 25. Přísloví Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš - naprosto sedí Mnohým lidem není dosud jasné, že musí bojovat, aby mohli být v obchodním životě x 26. úspěšní. 27. Lidé se musí donutit k tomu, aby dělali věci, které jsou pro ně dobré. x 28. Myslím si, že by naše společnost byla zdravější, kdyby se přestoupení zákona trestalo tvrději. x 29. Zastávám názor, že žena patří do domácnosti. 30. Myslím, že důvěřuji lidem víc, než ostatní. 31. Jsou situace, kdy je třeba dítě potrestat pořádným výpraskem. Strana 34

35 32. Největší pohroma, která se může někomu přihodit je to, že ztratí trpělivost. x 33. Přísná potrestání jsou od toho, aby odradila od přestoupení zákona. 34. Když někdo potřebuje pomoc, poskytnu mu ji. x 35. Všichni rodiče a vychovatelé jsou dnes příliš shovívaví. 36. S velkým potěšením podporuji někoho v jeho rozvoji. x 37. Sdělovací prostředky (rádio, televize) by měly být lépe kontrolovány. x 38. Nemohu pochopit, jak někdo může spáchat sebevraždu. Jedním z důvodů, proč je reklama tak úspěšná, je fakt, že lidé mají rádi, když jim někdo řekne, co mají kupovat. 39. x 40. I když už to vyšlo z módy, mělo by se ve škole opět začít trestat. 41. Vlastenectví bude vždy důležitější než tzv. "světoobčanství". x 42. Lidé by se měli více identifikovat s pojmy morálka, právo, bezpráví. x 43. Trest smrti nebude nikdy zrušen. 44. Když vidím, že má někdo problémy se svou práci, rád se jí ujmu. x 45. Potřebujeme filmovou cenzuru. x 46. Myslím si, že by se v rodině měly udržovat určité profesní tradice. x 47. Silná řídící osobnost se nepotřebuje radit s ostatními. 48. Většinou dobře vycházím s lidmi. x 49. Myslím, že by děti měly respektovat své rodiče. 50. Mám soucit s lidmi v nouzi. 51. Ve srovnání s ostatními dělám víc přesčas. 52. Často se přikláním k názoru většiny. 53. Mám sklony věci příliš nepřehánět. 54. Nevděk světem vládne. 55. Než abych ztrácel čas vysvětlováním, raději si udělám všechno sám. x 56. Často jsem byl překvapený, jak jsou lidé špatní. x 57. Novináři by měli mít méně svobody při vyjadřování svých názorů. 58. Hodně lidí dělá chybu, když odmítá odpovědnost. 59. Když toho od lidí příliš neosekáváš, nejsi zklamán. 60. Když se na mně někdo zlobí, pokouším se ho obměkčit. Škála II. 61. Zdá se mi, že jsem lepší pozorovatel než mnoho jiných. 62. Když ostatní ztrácejí naději, zachovávám si chladnou hlavu. 63. Moji rodiče a vychovatelé měli vždy radost, když jsem se o něco pokusil sám. 64. Než začnu jednat, sbírám informace a plánuji. 65. Zřídkakdy se začervenám. 66. Nemám problémy vzít si slovo na veřejných akcích. 67. Skoro nikdy nepláču. 68. Jsem více ochotný brát na sebe riziko, než většina ostatních. 69. Nevadí mi být sám. 70. Moji rodiče a vychovatelé kladli větší důraz na potřebu porozumění než jiní. 71. Když jsou ostatní rozčílení, zachovávám si bdělou nestrannost. 72. Více než ostatní dávám přednost bezproblémovému jednání a přijímání kompromisu. 73. Daří se mi udržet pocity pod kontrolou. 74. Když plánuji akci, beru v úvahu i lidi, kteří se jí budou účastnit. 75. I když jsem o něčem pevně přesvědčen, dokážu pozitivně reagovat na protiargumenty. Strana 35

36 I když se ostatní někdy snaží potlačit mezilidské konflikty a přistupují na kompromisy, 76. snažím se vždy najít příčinu konfliktu. 77. Ve stresových situacích zůstávám klidný. 78. Před rozhodnutím zvažuji rizika. 79. Na rozdíl od ostatních vyhledávám takové názory a myšlenky, které jsou odlišné od mých. 80. Moji spolupracovníci o mně říkají, že jsem rozhodný a otevřený. 81. Často jsem musel lidi dokopat k tomu, aby udělali důležitou práci. 82. Mezilidské konflikty vyřizuji osobním rozhovorem. Jsem přesvědčen o tom, že pod dobrým vedením jsou pracovníci ochotni předvést to 83. nejlepší. 84. Uznávám, že to, co si ostatní myslí a co cítí, je důležité. Už jako dítě jsem byl rodiči nabádán k tomu, abych vyjádřil své názory bez strachu z trestu nebo z toho, že se zesměšním Zajímají mně výsledky vědy a výzkumu. Mám větší schopnost myslet samostatně a nezávisle než se přizpůsobovat názorům jiných lidí Věřím, že lidé jsou schopni sami sebe vést a kontrolovat a zároveň se tím rozvíjet. 89. Většina chyb vzniká spíš z nedorozumění než z nedbalosti. 90. Na svět se dívám pozitivně a bez napětí. 91. Jsem aktivním členem tří a více spolků a organizací. 92. Čestnost a otevřenost se vyplácí. 93. Přemýšlím racionálně a logicky. 94. Navenek zůstávám klidný, i když to ve mně vře. 95. Častěji než ostatní navštěvuji kurzy, semináře a přednášky. 96. Říká se o mně, že jsem férový a objektivní. 97. Většinou dostanu, co chci. 98. Umím věci vysvětlit jasně a srozumitelně. 99. Můj úspěch spočívá v tom, že umím skrývat své pocity V diskusi patří mé argumenty k nejlepším Jsem přesvědčen, že lidé jsou v podstatě dobří Je pro mně důležité být co nejlepší Denně čtu jedny až dvoje noviny Mám dost jasnou představu, kde bych chtěl být za 10 let v pracovním i osobním životě. Škála III. x Často se lituji. Věřím, že 90 % životně důležitých rozhodnutí, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem přesvědčen. Je li výše postavená osoba odpovědná za obtížné rozhodnuti, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem přesvědčen x 108. Rád jezdím autem hodně rychle. x 109. Často sním za bílého dne. x 110. Nakupuji vše spontánně. x 111. Je pro mně obtížné podstoupit odtučňovací kůru a přestat kouřit Rád něco udělám, ale jsem rád, když přitom má vedení někdo jiný. x 113. Často užívám výrazy " báječný", liknavý", zmatený, ohromný Ve vypjatých situacích se držím zpátky. Strana 36

37 115. Skromnost je ta největší ctnost. x 116. Rád vyprávím vtipy. x 117. Jsem stále plný nových myšlenek Nemám problém jednat podle příkazu Moji rodiče a vychovatelé byli dobří a přátelští lidé. x 120. Jsem často impulsivní Než abych s někým donekonečna diskutoval, raději s ním souhlasím Snažím se, aby mně ostatní uznávali Často se přistihnu, že se směji nebo mluvím příliš nahlas Často si říkám: "Tady se nevyplatí - angažovat se." 125. Když mně někdo vnitřně zraní, většinou mu o tom neřeknu. x 126. Nechápu, proč někteří lidé berou život tak vážně Často své myšlenky vůbec nevyslovím, protože se mi nezdají být důležité. Moji rodiče respektovali, když jsem otevřeně vyjadřoval pocity strachu, radostí, smutku a zlosti. Dokonce mě v tom podporovali. x Zdá se mi, že neprosadím svá přání tak často, jak bych chtěl Přijímám místa s menší zodpovědností Moji rodiče se snažili ukázat mi svět spíš z horších stránek. x 132. Mám více zájmů a zálib než ostatní lidé, které znám Často táhnu slabší. V pátek večer sedíte se známými u láhve vína. Nečekaně někdo z nich navrhne jet na pár dní na výlet do Paříže. Pojedete? x 134. x 135. Přijímám spíš fantastická než logická rozhodnutí. x 136. Jsou momenty, kdy pláču v přítomnosti jiných lidí, aniž bych se styděl. x 137. Někde jsem se naučil zaujmout přátelský postoj k sexu, svému tělu a intimitě Jistým osobám se člověk musí podřídit. x 139. Někdy si přeji mít výjimečné přátele a zvláštní zábavu V nezvyklých situacích se cítím nepohodlně. x 141. Často se ocitám v problémových situacích a ptám se sám sebe, jak jsem se tam dostal V mnoha situacích se cítím bezmocný. x 143. Když něco říkám, je možné, že vstupuji na kluzkou půdu. Vyhodnocení testu - egogram: 1/ rodičovské JÁ = Nyní sečtěte všechna znaménka + a to nejdříve ve škále I (otázky 1 60). Udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte + u otázek označených x. Dostanete tak hodnotu vašeho kritického rodičovského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem + v první škále a počtem + u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota ochranitelského rodičovského JÁ. 2/ dospělé JÁ = poskytuje škála II (otázky ), opět sečtěte znaménka + 3/ dětské JÁ = ve škále III (otázky ) udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte + u otázek označených x. Dostanete tak hodnotu vašeho přirozeného dětského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem + ve třetí škále a počtem + u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota dětského přizpůsobivého JÁ. Strana 37

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Výrazná osobnost Definice říká: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink Cílové skupiny Senioři Sbory pedagogů Malé a střední podniky Pedagogické sbory Motto: Spojte příjemné s užitečným Lázeňský vzdělávací pobyt Koncepce Jednoduchý

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více