PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU"

Transkript

1 Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/ PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, Frýdek Místek telefon , telefax , sekretariatˇpetrotahal.cz Informace o aktuální nabídce získáte na

2 OČEKÁVÁNÍ 1. Co očekáváte od dnešního semináře? 2. Co očekáváte od jednotlivých témat (viz rozvrh hodin)? 3. Které téma semináře Vás zajímá? 4. Které téma semináře může být pro Vás užitečné? DEFINOVÁNÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKY Potkali jste se již se hrou při řízení firmy? Při výběrových řízeních? Při řešení projektů? Na seminářích? Kdy kde s jakou zpětnou vazbou na tuto techniku vzpomínáte? Strana 2

3 PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Úvaha o prožitku prožitek je Prožitkové, zážitkové nebo zkušenostní učení? Prožitková terapie Kurt Hahn ( ) Learning by doing Aktivity, které vedou k prožitku, rozvíjí člověka a jsou opěrnými body v rozhodování při krizových situacích. Komplexní učení je učení hlavou a všemi ostatními smysly člověka. Mít možnost být při tom, slyšet, vidět, dotýkat se, vnímat. Zážitkové vzdělávání u nás Komenský turistika skauti tramping prázdninová škola Lipnice Česká cesta Prožitkové vzdělávání je spontánní učení se na základě vlastního prožitku, emoce a osobní zkušenosti při jednání. Je přirozeným způsobem učení, rozvoje komunikace a sociálních kompetencí. Strana 3

4 KLÍČOVÉ PRVKY A ZNAKY PROŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové prvky Cíle kurzu Náplň kurzu Atmosféra a prostředí kurzu Účastnická skupina kurzu Znaky prožitkového učení spontánnost objevnost komunikativnost prostor pro aktivitu a tvořivost konkrétnost celostnost Strana 4

5 MANAŽERSKÁ HRA Definujte, co je manažerská hra: SAMI si zkoušíte různé role, odlišné reakce a interakce s okolím, různé typy chování SAMI přicházíte na principy fungování Manažerská hra a prožitkové vzdělávání je postaveno na závěru, tj.??? Základní atributy manažerské hry: 1. má předem stanovený.. 2. hra má vyvolat u hráčů.. 3. hra se odehrává.. 4. při hře je třeba dodržovat.. 5. vítězství / porážka při hře nemá vliv na.. 6. hra je připravena pro.. 7. po proběhlé aktivitě následuje.. VZDĚLÁVÁNÍ zážitkem (teambuilding) TEAMSPIRIT (tmelení) 20 : : : 20 FUN (teaming) Strana 5

6 PROČ PRÁVĚ HRY? Jaké jsou nejčastější reakce na teambuilding, na modelové situace, outdoor či jiné typy her? V životě hrajeme hru stále ( nejsem technický typ, zrovna mně bolí hlava ). Hra patří k základním projevům lidského chování. Teorií her se zabývá Eric Berne: Proč si lidé hrají. Zkusme si test transakční analýzy EGOGRAM v členění na rodič, dospělý, dítě Strana 6

7 KOLBŮV CYKLUS UČENÍ aktivita Plán změn sdílení rozbor Důraz je kladen i na umění sestavit aktivity do tematických celků, zarámovat je (uvést pomocí smyšlených příběhů a situací) a poskytnout účastníkům možnost kvalitního rozboru se zobecněním maximalizovat tak jejich osobní i sociální rozvoj. 1. Aktivita 2. Sdílení 3. Rozbor, review 4. Plán změn Strana 7

8 ZÓNOVÁ TEORIE UČENÍ Komfortní zóna bezpečí Zóna učení Zóna paniky Přirozené učení probíhá na principu rozšiřování zóny komfortu, účastníci mohou při hře vykročit za hranici komfortu do nového, riskantního a neznámého teritoria, mají příležitost k osobnímu růstu (protože jde o hru, nemohou nic ztratit, buď šanci využijí nebo ne). Strana 8

9 OČEKÁVÁNÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ HER V MANAŽERSKÉ PRAXI Jaká mají manažeři od hry očekávání? Manažer je totiž odborník na POŽADAVKY. Co chci vyřešit? Proč to potřebuji vyřešit? Kdy (kde) lze manažerské hry nejlépe využít? Školitelé, lektoři, instruktoři, koučové, vzdělavatelé jsou odborníci na MOŽNOSTI. Jak vám mohu pomoci? V jakém časovém intervalu? Kolik peněz hodláte do zážitkového vzdělávání investovat? Strana 9

10 PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zásada posloupnosti a gradace Zásada pestrosti a rozmanitosti Zásada pohody, vyváženosti a přiměřenosti Zásada kontrastu Zásada pozitivní bilance Zásada participace Zásada praktické asociace Strana 10

11 DRAMATURGIE ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNA JE JEDINÁ JISTOTA 1. Cíl kurzu?? Co tréninkem sleduji? 2. Hlavní téma kurzu?? Jaké téma kurzu naplní požadovaný cíl? 3. Scénář kurzu?? Jaký typ a prostředí odpovídá tématu? 4. Tvorba a výběr her?? Jaká je cílová skupina účastníků??? Jaký typ aktivit by se měl objevit? 5. Logistika aktivit?? Jaké instruktory a lektory bude potřeba a kolik??? Dramaturgická vlna a časování her? 6. Dramaturgie na kurzu realita změn na probíhajícím kurzu, flexibilita v dané situaci Strana 11

12 ČASOVÁNÍ TIMING ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Podle sledovaného cíle je důležité střídání: sociální, fyzické, kreativní a psychologické aktivity. Každá oblast má svůj vrchol i propad s intenzitou prožitku. Vždy je potřeba doplnit reflexi. úvod seznamovací aktivita prezentace dohoda o pravidlech, představení programu očekávání povzbuzovací aktivita herní zážitková část BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 v blocích se střídají různé aktivity reflexe analytická část, diskuse, rozbor návaznost na teorii vyhodnocení, případné závazky závěr, povzbuzovací či stmelovací aktivita Strana 12

13 SKUPINOVÁ DYNAMIKA Vývojová fáze skupiny PŘÍCHOD První kontakt, orientace Znaky skupinové dynamiky Cíle zásahů Ujasnit očekávání Odbourání obav Vzájemné poznání Pozitivní zkušenosti Sociální podpora a podpora formou her KVAŠENÍ Boj o moc a kontrolu situace Určit rámec kurzu Pravidla kontaktu Vyjasnit pozice Připustit soutěžení VYJASNĚNÍ Důvěrnost a intimita Rozvoj skupiny Přenos odpovědnosti Podpora vlastní myšlenky JEDNÁNÍ Diferenciace Umožnit nové emoční zážitky Vědomé zacházení s +/- stránkami lidí Nové kontakty s jinými skupinami ROZCHOD Rozdělení a rozpuštění Pozitivní vzpomínky Přenos zkušeností jinam Připustit bolest Strana 13

14 ÚKOLY A ROLE REALIZAČNÍHO TÝMU Jak by měly vypadat realizační týmy: Stanovení zodpovědností, garancí pro jednotlivé oblasti: Specializace na TYP programu Specializace na VZTAHY ve skupině logistika materiál zajištění bezpečnosti komunikace s účastníky, administrativa komunikace s místem realizace kurzu videodokumentace a propagace někdy i další oblasti: finance, granty, terapeut na kurzu Instruktor Vysvětlí aktivitu, připravuje ji, zajišťuje bezpečí Facilitátor Vyvolá aktivitu a diskusi, vede účastníky k cíli, je to moderátor akce, umožňuje sdílet pocity Konzultant Odborník na svém místě, dává přesah hry do praxe Strana 14

15 CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ Z pohledu přístupu účastníka k zážitkovému vzdělávání je možné členění: (Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých) Jsem tu z donucení Ukaž, co umíš Je mi to jedno Já ti to osladím Chci potvrzení Zajímá mne téma Zajímá mne lektor Jsem mistr světa Bojím se Strana 15

16 RISK MANAGEMENT BEZPEČNOST PŘI HRÁCH Hry se dotknou účastníků v několika rovinách = emoční, fyzické i sociální. Hráči se dostávají za hranici své komfortní zóny a může to na ně mít různé dopady. Sledovat účastníky Neobvyklé chování účastníka, které se u něj předtím neprojevilo Extrémní fyzické vyčerpání Vyjadřování nezvyklých emocí (pláč, smích, parodie, jízlivost ) Nezvyklá zamlklost u jinak aktivních jedinců Hlasité, hysterické, agresivní jednání Negativní skupinové jednání (vylučování členů z kolektivu buď všichni nebo nikdo ) Co s tím, co pak??? Ochrana prostředí, přírody, okolí Pozor na chráněná území Ochrana soukromého vlastnictví Dobré sousedské vztahy Neničit společný majetek Fyzická bezpečnost Prozkoumejte prostředí, kde se bude hra konat Lékárničky s sebou Informace pro případ ztráty v terénu Psychická bezpečnost Rovnováha mezi hrou a relaxací Dostatečná vyváženost programu Používat zdravý selský rozum Dodržovat přestávky (spánek, strava, orientace v čase ) Pozor na multikulturní vlivy Dodržujte princip dobrovolnosti Mějte emoce pod kontrolou Psychicky náročné hry nezařazujte těsně za sebou (emočně náročná témata = smrt, tanec, bubnování a rytmus, noční aktivity, některé aktivity v rolích zejm. muž/žena, meditace, otevřená zpětná vazba ) Strana 16

17 ČLENĚNÍ HER ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Kategorizace her je možná z různých pohledů: 1. podle prostředí, kde se hra koná 2. podle počtu účastníků 3. podle délky trvání hry 4. v rámci jednoho projektu podle času 5. podle cíle hry Strana 17

18 PŘÍKLADY HER V ÚVODU A ZÁVĚRU KURZU Zahajovací společně přes kopec přihořívá, přihořívá, hoří komunikační čtverec Seznamovací 160 znaků Tiskový mluvčí Asociace Pantomima Pro nastartování, povzbuzení tyčka v rovnováze domino jazykolamy přísloví ve firmě Důvěrovky padám do kolečka sedám na kolena Pro komunikaci ACTIVITY modelové hry kufr ztracená delegace Pro fixaci poznatků a ukončení (zavíráky) dopis pro kolegu mind mapping Parretovo pravidlo Strana 18

19 PŘÍKLADY HER NA PODPORU TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE Neboj se, povedu tě Týmový provaz Umělecké foto Stavba věže Abeceda z těl Expedice Společný koncert nové skupiny Štafety Volejbal s nafukovacím míčkem (fotbal s tenisákem...) Strategické hry Manažerské hry po internetu Outdoorové hry Řídíme manažersky Strana 19

20 PŘÍKLADY HER NA PODPORU OSOBNÍHO ROZVOJE A SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ Tančírna Česká čítanka Dědictví aneb jak zdědit co nejvíc ACTIVITY KUFR Česká čítanka Počítám s tvojí pomocí Pohotová sebeprezentace Dovednostní CV Moudrost vládce Volební program Strana 20

21 PŘÍKLADY HER NA PODPORU KREATIVITY Hry k uvolnění, odbourání stresu, přístup do pravé hemisféry řízená imaginace malování obrazů, společná kresba starý moudrý muž meditace, hudba Hry pro strukturování a popis problému, generování příčin, souvislostí, cílů 5W and 1H (who, what, where, when, why, how) Analýza silových polí Mind mapping Hry pro hledání maxima řešení a vyloučení nevhodných řešení Brainstorming Brainwriting Nedělejte nic Nahoru a dolů Silná tisícová armáda Házení blátem Nová formulace Náhodné slovo Puzzle Sociodrama Kontrolní otázky Šest myslících klobouků Strana 21

22 ŠEST MYSLÍCÍCH KLOBOUKŮ Nasadit si klobouk znamená přejít na vyhraněný typ myšlení. (Edward de Bono) Barva klobouku Co klobouk prezentuje BÍLÝ FAKTA Objektivně sdělujete pouze fakta, čísla, informace ČERVENÝ EMOCE Popisujete své emoce, intuici, pocity, tušení ŽLUTÝ OPTIMISMUS Pozitivní, logický, konstruktivní přístup, hledáte přínosy, užitek a prospěch ČERNÝ KOMPLIKACE Negativismus, nebezpečí, proč něco nepůjde sdělujete je konstruktivní formou kritického myšlení, ukazujete na omezení a pádné argumenty ZELENÝ KREATIVITA Podněcujete nové myšlenky, varianty řešení, máte návrhy, nápady, překračujete hranice dostačujícího a známého MODRÝ DIRIGENT VŠECH Řídící funkce, určí cíl jednání, organizaci kdo si kdy nasadí klobouk, klade správné otázky a vymezuje problém, řídí diskusi, má odstup a nadhled, shrnuje myšlenky, dělá z nich závěry Strana 22

23 ŘÍZENÁ IMAGINACE, VIZUALIZACE Chcete-li přitáhnout něco do svého života, představte si, že to v něm již existuje. Tato technika vás nutí vyjádřit svůj problém jinak než logickým myšlením. Teorie mozku předpokládá, že vaše levá hemisféra se zabývá logickým sekvenčním, numerickým myšlením. Zatímco pravá hemisféra se zabývá uměleckým myšlením, založeným na představě. Úkol: 1/ Definujte si svůj vlastní aktuální problém 2/ Vytvořte obraz světa, kde je váš problém vyřešen nebo kde váš problém opravdu NEEXISTUJE. Zkuste jej namalovat, vyjádřit kresbou nebo jinak umělecky ztvárnit.. Přitom se soustřeďte na dostatečně důsledné vyjádření Vaší představy vyřešeného problému. Zpětná vazba Je to jeden z nejefektivnějších způsobů, který se týká rozšiřování myšlení. Diskutujte s kolegou v týmu názor na možnosti řešení problému. Strana 23

24 POPISY HER A JAK JE ČÍST Výtah z knihy: Neuman J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Název hry Může být přejatý zpravidla z angličtiny, kde mají hry největší rozšíření, často má stejná hra řadu názvů. Klíčová slova Určují bližší charakteristiku hry, které vlastnosti + schopnosti + dovednosti můžeme rozvíjet. Věk hráčů Věková omezení nejsou limitní a s úpravami jsou vhodná pro téměř kohokoli. Počet hráčů Dvojice, malé skupiny, velké skupiny. Doba trvání Slouží pro orientaci,, kolik času potřebujeme na akci, vhodná je 10 minutová rezerva. Příprava Bez přípravy průměrná příprava cca do 2 hodin, náročná příprava přes 2 hodiny času Někdy existují piktogramy s označením náročnosti hry (nízká, střední, vysoká) nebo ideálního prostředí (příroda, místnost, roční období) nebo přímo vypsané potřebné materiály ke hře. Strana 24

25 KREATIVĚ SE MEZE NEKLADOU Téma: Náš úspěšný tým, týmové hodnoty Namalujte 1 společný problém týmu Složte báseň na 1 společný problém týmu Napište krátkou humornou povídku, která řeší váš společný týmový problém Realizujte modelovou situaci sociodrama s hraním rolí, při němž společný týmový úkol vyřešíte Strana 25

26 ZÁVĚREČNÉ REVIEW 1. prezentace problému 2. otázky 3. imaginace, asociace 4. náměty ostatních 5. reflexe Základní předpoklady pro změnu = CHTÍT, ZNÁT, MOCI MOCI Jaké potíže pravděpodobně potkám? Jak je budu řešit? REALIZACE ZMĚNY CHTÍT Jsem rozhodnut udělat změnu? Chci využít nové dovednosti v praxi? ZNÁT, UMĚT Stačí mé znalosti a dovednosti k očekávané změně? Jak mohu nové dovednosti prakticky využít? Strana 26

27 MOŽNÉ METODY POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Slepé prsty Se zavřenýma očima na prstech jedné ruky ukážeme, jak jsme spokojeni s výsledkem společné práce. Až všichni zvednou ruku, pak otevřeme oči a podíváme se, jak společný výkon hodnotili ostatní. najdeme zlepšení Klíčová slova Každý účastník zformuluje na lístek 1 3 klíčová slova, která by nejlépe charakterizovala skupiny v průběhu hry, pak si je navzájem prezentujeme. najdeme zlepšení Vlastní role Každý účastník v týmu má pouze 1 roli, které libovolně rozdělíme: mám jen samá pozitivní hodnocení mám jen samá kritická hodnocení hodnotím konkrétní výkon některého z účastníků hovořím o výkonu celé skupiny jako celku navrhuji pouze možná zlepšení žolík = vyberu si jakou chci roli najdeme zlepšení Pantomima Společné zamyšlení týmu nad klíčovým momentem aktivity. Ve 2 minutové pantomimě přehrajte chování skupiny v průběhu úkolu. najdeme zlepšení Řízená diskuse Formulujeme zásadní otázky, mapující chování skupiny a jednotliví účastníci na ně reagují. najdeme zlepšení Strana 27

28 KONTROLNÍ OTÁZKY K ZÍSKÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Jak se vám v týmu pracovalo? Jak hodnotíte spolupráci v týmu? Co bylo pro vás přínosem? Co byste nyní udělali jinak? Co vás při realizaci překvapilo? Co považujete za nejcennější zkušenost, získanou v projektu? Jak jste spokojen se svým vlastním výsledkem? škála 1 10 Co se vám dařilo nejvíce, s čím jste spokojen? S čím jste měl největší potíže? Co by vám pomohlo dosáhnout lepšího výsledku? Co vám zabránilo dosáhnout lepšího výsledku? Jak byste příště svůj přístup změnili? Jakou jinou metodu k dosažení cíle byste příště zvolili? Co jste si nově uvědomili o sobě či o někom jiném ze skupiny? Jakou informaci či pocit jste si potvrdili? Johari okénko Co o mně VÍ ostatní Co o mně NEVÍ ostatní Co o sobě VÍM Co o sobě NEVÍM Strana 28

29 ZÁVAZEK, PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE Většinou jde o změnu v dovednostech, v chování nebo v přístupu účastníka k práci. Jaká je odpovědnost za realizaci změny? Jaká jsou pozitiva a negativa sestavení a realizace plánů osobního rozvoje v návaznosti na prožitkové vzdělávání? Možná podoba plánu osobního rozvoje (Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých) CÍL CESTA MĚŘENÍ TERMÍN PŘEDPO -KLADY Čeho chci dosáhnout Jak to budu dělat Jak poznám úspěch Kdy chci dojít do cíle Co je podmínkou úspěchu POZN. Na co nesmím zapomenout Naučit se esperanto Absolvovat kurz uspěl u zkoušky 30/6 příštího roku Investovat Kč a 100 hodin času V lednu a srpnu jsou konkurzy na místa překladatelů Strana 29

30 ETICKÉ ASPEKTY HER Hlavní podmínkou etického kodexu PŘED ZAPOČETÍM HRY je poznat skupinu, ve které zamýšlíme zážitkovou metodu využít. Byla jsem účastníkem akce, kde se moderátor, bodrý a velmi asertivní chlapík, rozhodl, že nám ukáže, kolik je v nás síly a co že to vlastně dělá s našimi skutečnými možnostmi naše podvědomí. Postavil nás proti sobě, představil se, krátce vysvětlil cíl společného setkání a začal s hravými aktivitami. Hned u první jsme si měli představit, že stojíme u vlastního hrobu, kde je skupina našich příbuzných a přátel, která nám vybírá motto na pomník a my jim máme něco zásadního sdělit. Ale ouha! Vedle mě stál kolega, který před necelým měsícem pochoval ženu a zůstal sám s dvěma dětmi. Zcela zákonitě zbledl a měl problém pokračovat. Nikdo by nevěřil, jak silná může být lidská touha se z takovéto trapné situace doslova vypařit.. (Evangelu Jaroslava Ester, Fridrich Oldřich: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů) Jak byste reagovali vy? Jaká byla moderátorova chyba? Je třeba používat takové aktivity, které budou ku prospěchu celému týmu i jednotlivcům. *** Je nutný individuální přístup v každé situaci. *** Vyvarujte se haló efektu, subjektivních měřítek i hledání ideálu. Nehodnoťte vrozené předpoklady, uvažujte o dovednostech a schopnostech získaných znalostmi a zkušeností. Další oblastí etického kodexu je VYHODNOCOVÁNÍ ZÁVĚRŮ z proběhlé aktivity, zejm. v pohledech na temperament a chování lidí. Extroverti x introverti Jsou lidé, kteří reagují okamžitě na podněty zvenčí (rychlé reakce, společenský, flexibilní, přátelský, pohotový, bezproblémová adaptace) a lidé s opačným profilem, kteří kladou velký důraz na vnitřní prožitky (zralá úvaha, plánování, vlastní závěry, ověřování, vytrvalost, dlouhé přemýšlení a rozhodování, poučení z chyb, pomalá adaptace). Strana 30

31 CHYBY CO SE MŮŽE POKAZIT? Rozeberte možné problémy podle níže uvedených oblastí příznaky problému příčiny, proč k problému došlo prevence řešení Problém č. 1 Jeden nebo více lidí se nebude chtít aktivity zúčastnit Příznaky Oči v sloup, nedostatek očního kontaktu, negativní řeč těla, negativní poznámky o aktivitě, přímé poznámky, že se nechtějí zúčastnit, účastníci otálejí se začátkem, návrhy na náhradní aktivitu (Proč třeba nezkusíme?) Příčiny Minulá aktivita nebyla příjemná, nepochopili účel nebo hodnotu činnosti, mají strach ze ztrapnění se, aktivita nezní zábavně ani užitečně. Prevence Mějte jasno o účelu a cíli aktivity, když ji vysvětlujete. I vy si musíte být jisti, že je aktivita potřebná a vhodná. Ujistěte se, že ji každý zvládne a neztrapní se, případně ji předveďte. Pokud to jde, nechejte méně ostýchavé lidi začít jako první. Pokud od někoho již předem očekáváte vzdor, zkuste s ním promluvit předem nebo aspoň o přestávce a získat jeho souhlas s účastí. Řešení Pokud to jde, nechejte ostýchavce mimo aktivitu, možná posléze bude vstřícnější k dalším hrám. Ujistěte skupinu, aby došlo k budování týmu, musí se aktivity zúčastnit každý, jinak zbytek skupiny nemá z aktivity prospěch. Zkuste se domluvit se skupinou, aby si problém s dotyčným, který se nechce aktivity zúčastnit, vyřešila sama skupina. Najděte způsob, aby se mohla osoba zúčastnit ne tak akčním způsobem např. pozorovatel, zapisovatel, časoměřič. Strana 31

32 CHYBY CO SE MŮŽE POKAZIT? Problém č. 2 Neporozumění pravidlům Problém č. 3 Materiály se poškodí, nefungují nebo jich máte málo Problém č. 4 Některý z účastníků je příliš soutěživý typ Problém č. 5 Účastníci se nezapojují do diskuse při rozboru Problém č. 6 Při závěrečném review je někdo příliš akční Problém č. 7 Rozbor aktivity se vymkne z ruky a jde o vzájemné obviňování Problém č. 8 Účastníci nezískají, co jste chtěli, aby z aktivity získali. Strana 32

33 ZÁVĚR VYMYSLI SVOU VLASTNÍ HRU Literatura: Belz H., Siegrist M: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Zapletal M. a kolektiv: Zlatý fond her Brian Cole Miller: Teambuilding Franc D., Zounková D., Martin A.: Učení zážitkem a hrou Evangelu J.E., Fridrich O.: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů Clegg B., Birch P.: Teamwork, budování týmu a zvedání jeho výkonu Hanuš R. a Chytilová L.: Zážitkově pedagogické učení Kirchner J.: Psychologie prožitku a dobrodružství Mohauptová E.: Teambuilding Neuman J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Plamínek J.: Vzdělávání dospělých Prokopenko J. a Kubr M.: Vzdělávání a rozvoj pracovníků Svatoš V. a Lebeda P.: Outdoor trénink: pro manažery a firemní týmy Strana 33

34 EGOGRAM (Struktura vaší osobnosti) EGOGRAM Grafické vyjádření vývoje osobnosti jako rodičovského, dětského nebo dospělého JÁ. Jednotlivé složky ovlivňují vaše jednání, dají se rozpoznat v sociálním kontaktu i podle jazykových znaků a způsobu komunikace. Každý v sobě nosí všechny složky, ale některá zpravidla převládá. Člověk se však může složkami osobnosti i cíleně maskovat. Egogram je grafické zobrazení JÁ - složek osobnosti. Tento test vám umožní poznat, které JÁ nejvíce ovlivňuje vaše jednání. Posuďte, jak dalece souhlasíte s následujícími tvrzeními. V případě, že budete spíš souhlasit, zapište do sloupce (+). V případě, že s tvrzením souhlasit nebudete, nepište nic, jde o mínus hodnocení (-). Znaménko (x) bude vysvětleno později. + / Škála I. nic 1. Umím dobře naslouchat. x 2. Mám sklon "udávat tón" skupině. x 3. Odporuji ostatním. 4. Často stojím na straně těch nejslabších. 5. Bez práce nejsou koláče. x 6. Když jsem pří výměně názorů zahnán do kouta, reaguji rozzlobeně. 7. Souhlasím s tvrzením,,důvěřuj, ale prověřuj". x 8. Ať děláš, co děláš, charakter člověka nezměníš. x 9. Ve složitých situacích přebírám vedení. 10. Snadno utěším ostatní. x 11. Častěji, než bych chtěl, hledám chybu u ostatních. 12. Většina lidí chce být vedena. 13. Každá práce je zmatená a mělo by se v ní lidem pomáhat. 14. Když mají ostatní problémy, jsem plný porozumění. x 15. Těžko měním své přesvědčení. x 16. Měly by se brát v úvahu rasové rozdíly, a tak zamezit smíšeným sňatkům. 17. Skutečná změna se uskuteční jen tehdy, když se jí ujme silná osobnost. x 18. Ve svém živote se spoléhám na tradice. x 19. Rozčilují mně lidé, kteří zpochybňují uznávané a osvědčené myšlenky. x 20. Menšinám se uděluje více pozornosti než si zaslouží. x 21. Souhlasím s tvrzením jednoho politika,,nemůžeme lézt všem do řití". 22. Souhlasím s myšlenkou, že by lidé měli být lidští a humánní. 23. Ostatní mně často žádají o radu. x 24. To, že jsme neustále sledováni je proto, že je málo lidí na práci a hodně lidí chce rozkazovat. x 25. Přísloví Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš - naprosto sedí Mnohým lidem není dosud jasné, že musí bojovat, aby mohli být v obchodním životě x 26. úspěšní. 27. Lidé se musí donutit k tomu, aby dělali věci, které jsou pro ně dobré. x 28. Myslím si, že by naše společnost byla zdravější, kdyby se přestoupení zákona trestalo tvrději. x 29. Zastávám názor, že žena patří do domácnosti. 30. Myslím, že důvěřuji lidem víc, než ostatní. 31. Jsou situace, kdy je třeba dítě potrestat pořádným výpraskem. Strana 34

35 32. Největší pohroma, která se může někomu přihodit je to, že ztratí trpělivost. x 33. Přísná potrestání jsou od toho, aby odradila od přestoupení zákona. 34. Když někdo potřebuje pomoc, poskytnu mu ji. x 35. Všichni rodiče a vychovatelé jsou dnes příliš shovívaví. 36. S velkým potěšením podporuji někoho v jeho rozvoji. x 37. Sdělovací prostředky (rádio, televize) by měly být lépe kontrolovány. x 38. Nemohu pochopit, jak někdo může spáchat sebevraždu. Jedním z důvodů, proč je reklama tak úspěšná, je fakt, že lidé mají rádi, když jim někdo řekne, co mají kupovat. 39. x 40. I když už to vyšlo z módy, mělo by se ve škole opět začít trestat. 41. Vlastenectví bude vždy důležitější než tzv. "světoobčanství". x 42. Lidé by se měli více identifikovat s pojmy morálka, právo, bezpráví. x 43. Trest smrti nebude nikdy zrušen. 44. Když vidím, že má někdo problémy se svou práci, rád se jí ujmu. x 45. Potřebujeme filmovou cenzuru. x 46. Myslím si, že by se v rodině měly udržovat určité profesní tradice. x 47. Silná řídící osobnost se nepotřebuje radit s ostatními. 48. Většinou dobře vycházím s lidmi. x 49. Myslím, že by děti měly respektovat své rodiče. 50. Mám soucit s lidmi v nouzi. 51. Ve srovnání s ostatními dělám víc přesčas. 52. Často se přikláním k názoru většiny. 53. Mám sklony věci příliš nepřehánět. 54. Nevděk světem vládne. 55. Než abych ztrácel čas vysvětlováním, raději si udělám všechno sám. x 56. Často jsem byl překvapený, jak jsou lidé špatní. x 57. Novináři by měli mít méně svobody při vyjadřování svých názorů. 58. Hodně lidí dělá chybu, když odmítá odpovědnost. 59. Když toho od lidí příliš neosekáváš, nejsi zklamán. 60. Když se na mně někdo zlobí, pokouším se ho obměkčit. Škála II. 61. Zdá se mi, že jsem lepší pozorovatel než mnoho jiných. 62. Když ostatní ztrácejí naději, zachovávám si chladnou hlavu. 63. Moji rodiče a vychovatelé měli vždy radost, když jsem se o něco pokusil sám. 64. Než začnu jednat, sbírám informace a plánuji. 65. Zřídkakdy se začervenám. 66. Nemám problémy vzít si slovo na veřejných akcích. 67. Skoro nikdy nepláču. 68. Jsem více ochotný brát na sebe riziko, než většina ostatních. 69. Nevadí mi být sám. 70. Moji rodiče a vychovatelé kladli větší důraz na potřebu porozumění než jiní. 71. Když jsou ostatní rozčílení, zachovávám si bdělou nestrannost. 72. Více než ostatní dávám přednost bezproblémovému jednání a přijímání kompromisu. 73. Daří se mi udržet pocity pod kontrolou. 74. Když plánuji akci, beru v úvahu i lidi, kteří se jí budou účastnit. 75. I když jsem o něčem pevně přesvědčen, dokážu pozitivně reagovat na protiargumenty. Strana 35

36 I když se ostatní někdy snaží potlačit mezilidské konflikty a přistupují na kompromisy, 76. snažím se vždy najít příčinu konfliktu. 77. Ve stresových situacích zůstávám klidný. 78. Před rozhodnutím zvažuji rizika. 79. Na rozdíl od ostatních vyhledávám takové názory a myšlenky, které jsou odlišné od mých. 80. Moji spolupracovníci o mně říkají, že jsem rozhodný a otevřený. 81. Často jsem musel lidi dokopat k tomu, aby udělali důležitou práci. 82. Mezilidské konflikty vyřizuji osobním rozhovorem. Jsem přesvědčen o tom, že pod dobrým vedením jsou pracovníci ochotni předvést to 83. nejlepší. 84. Uznávám, že to, co si ostatní myslí a co cítí, je důležité. Už jako dítě jsem byl rodiči nabádán k tomu, abych vyjádřil své názory bez strachu z trestu nebo z toho, že se zesměšním Zajímají mně výsledky vědy a výzkumu. Mám větší schopnost myslet samostatně a nezávisle než se přizpůsobovat názorům jiných lidí Věřím, že lidé jsou schopni sami sebe vést a kontrolovat a zároveň se tím rozvíjet. 89. Většina chyb vzniká spíš z nedorozumění než z nedbalosti. 90. Na svět se dívám pozitivně a bez napětí. 91. Jsem aktivním členem tří a více spolků a organizací. 92. Čestnost a otevřenost se vyplácí. 93. Přemýšlím racionálně a logicky. 94. Navenek zůstávám klidný, i když to ve mně vře. 95. Častěji než ostatní navštěvuji kurzy, semináře a přednášky. 96. Říká se o mně, že jsem férový a objektivní. 97. Většinou dostanu, co chci. 98. Umím věci vysvětlit jasně a srozumitelně. 99. Můj úspěch spočívá v tom, že umím skrývat své pocity V diskusi patří mé argumenty k nejlepším Jsem přesvědčen, že lidé jsou v podstatě dobří Je pro mně důležité být co nejlepší Denně čtu jedny až dvoje noviny Mám dost jasnou představu, kde bych chtěl být za 10 let v pracovním i osobním životě. Škála III. x Často se lituji. Věřím, že 90 % životně důležitých rozhodnutí, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem přesvědčen. Je li výše postavená osoba odpovědná za obtížné rozhodnuti, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem přesvědčen x 108. Rád jezdím autem hodně rychle. x 109. Často sním za bílého dne. x 110. Nakupuji vše spontánně. x 111. Je pro mně obtížné podstoupit odtučňovací kůru a přestat kouřit Rád něco udělám, ale jsem rád, když přitom má vedení někdo jiný. x 113. Často užívám výrazy " báječný", liknavý", zmatený, ohromný Ve vypjatých situacích se držím zpátky. Strana 36

37 115. Skromnost je ta největší ctnost. x 116. Rád vyprávím vtipy. x 117. Jsem stále plný nových myšlenek Nemám problém jednat podle příkazu Moji rodiče a vychovatelé byli dobří a přátelští lidé. x 120. Jsem často impulsivní Než abych s někým donekonečna diskutoval, raději s ním souhlasím Snažím se, aby mně ostatní uznávali Často se přistihnu, že se směji nebo mluvím příliš nahlas Často si říkám: "Tady se nevyplatí - angažovat se." 125. Když mně někdo vnitřně zraní, většinou mu o tom neřeknu. x 126. Nechápu, proč někteří lidé berou život tak vážně Často své myšlenky vůbec nevyslovím, protože se mi nezdají být důležité. Moji rodiče respektovali, když jsem otevřeně vyjadřoval pocity strachu, radostí, smutku a zlosti. Dokonce mě v tom podporovali. x Zdá se mi, že neprosadím svá přání tak často, jak bych chtěl Přijímám místa s menší zodpovědností Moji rodiče se snažili ukázat mi svět spíš z horších stránek. x 132. Mám více zájmů a zálib než ostatní lidé, které znám Často táhnu slabší. V pátek večer sedíte se známými u láhve vína. Nečekaně někdo z nich navrhne jet na pár dní na výlet do Paříže. Pojedete? x 134. x 135. Přijímám spíš fantastická než logická rozhodnutí. x 136. Jsou momenty, kdy pláču v přítomnosti jiných lidí, aniž bych se styděl. x 137. Někde jsem se naučil zaujmout přátelský postoj k sexu, svému tělu a intimitě Jistým osobám se člověk musí podřídit. x 139. Někdy si přeji mít výjimečné přátele a zvláštní zábavu V nezvyklých situacích se cítím nepohodlně. x 141. Často se ocitám v problémových situacích a ptám se sám sebe, jak jsem se tam dostal V mnoha situacích se cítím bezmocný. x 143. Když něco říkám, je možné, že vstupuji na kluzkou půdu. Vyhodnocení testu - egogram: 1/ rodičovské JÁ = Nyní sečtěte všechna znaménka + a to nejdříve ve škále I (otázky 1 60). Udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte + u otázek označených x. Dostanete tak hodnotu vašeho kritického rodičovského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem + v první škále a počtem + u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota ochranitelského rodičovského JÁ. 2/ dospělé JÁ = poskytuje škála II (otázky ), opět sečtěte znaménka + 3/ dětské JÁ = ve škále III (otázky ) udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte + u otázek označených x. Dostanete tak hodnotu vašeho přirozeného dětského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem + ve třetí škále a počtem + u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota dětského přizpůsobivého JÁ. Strana 37

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita TEST CTIŽÁDOSTI Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Nabízené programy a aktivity:

Nabízené programy a aktivity: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín IČ: 75089157, www.fokusnj.cz Tel : 556 710 088, fokusnj@fokusnj.cz Vy vybíráte, my realizujeme aneb programy

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Supervize jako podpůrný prostředek při zavádění systémových změn zoblasti PP rizikového chování na škole

Supervize jako podpůrný prostředek při zavádění systémových změn zoblasti PP rizikového chování na škole Supervize jako podpůrný prostředek při zavádění systémových změn zoblasti PP rizikového chování na škole Mgr. Markéta Polanecká, Mgr. Dana Šedivá za laskavého přispění a souhlasu účastníků projektu Kdo

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Dotazník způsobů komunikace I

Dotazník způsobů komunikace I Dotazník způsobů komunikace I Tento anonymizovaný dotazník slouží k výzkumným účelům týkajícím se vzdělávání dospělých. Anonymita respondentů je zajištěna kódovým označením a ve výsledné diplomové práci

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Identifikace rozvojových potřeb Máme k dispozici dva základní vstupy pro identifikaci mezery, rozvojových potřeb a možností. Tím prvním je hodnocení pracovního

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Kreativita v praxi manažera

Kreativita v praxi manažera Kreativita v praxi manažera Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz www.plevovapetra.wbs.cz Obsah semináře: - Kreativita - Kreativní myšlení - Kreativní myšlení v manažerské praxi - Bariéry - Návyky

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Název dílčího projektu / projektového dne Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Dobalová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika Ing. Josef Koch / informační technologie

Více

Karavana CESTA OBCHODNÍKA

Karavana CESTA OBCHODNÍKA Karavana CESTA OBCHODNÍKA Karavana Procvičte si obchodnické dovednosti na dobrodružné cestě po stopách Marca Pola. Karavana je funkční program, který vysvětluje a trénuje obchodnické umění účastníků v

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více