PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU"

Transkript

1 Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/ PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY V KOMERČNÍM SEKTORU Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, Frýdek Místek telefon , telefax , sekretariatˇpetrotahal.cz Informace o aktuální nabídce získáte na

2 OČEKÁVÁNÍ 1. Co očekáváte od dnešního semináře? 2. Co očekáváte od jednotlivých témat (viz rozvrh hodin)? 3. Které téma semináře Vás zajímá? 4. Které téma semináře může být pro Vás užitečné? DEFINOVÁNÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKY Potkali jste se již se hrou při řízení firmy? Při výběrových řízeních? Při řešení projektů? Na seminářích? Kdy kde s jakou zpětnou vazbou na tuto techniku vzpomínáte? Strana 2

3 PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Úvaha o prožitku prožitek je Prožitkové, zážitkové nebo zkušenostní učení? Prožitková terapie Kurt Hahn ( ) Learning by doing Aktivity, které vedou k prožitku, rozvíjí člověka a jsou opěrnými body v rozhodování při krizových situacích. Komplexní učení je učení hlavou a všemi ostatními smysly člověka. Mít možnost být při tom, slyšet, vidět, dotýkat se, vnímat. Zážitkové vzdělávání u nás Komenský turistika skauti tramping prázdninová škola Lipnice Česká cesta Prožitkové vzdělávání je spontánní učení se na základě vlastního prožitku, emoce a osobní zkušenosti při jednání. Je přirozeným způsobem učení, rozvoje komunikace a sociálních kompetencí. Strana 3

4 KLÍČOVÉ PRVKY A ZNAKY PROŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové prvky Cíle kurzu Náplň kurzu Atmosféra a prostředí kurzu Účastnická skupina kurzu Znaky prožitkového učení spontánnost objevnost komunikativnost prostor pro aktivitu a tvořivost konkrétnost celostnost Strana 4

5 MANAŽERSKÁ HRA Definujte, co je manažerská hra: SAMI si zkoušíte různé role, odlišné reakce a interakce s okolím, různé typy chování SAMI přicházíte na principy fungování Manažerská hra a prožitkové vzdělávání je postaveno na závěru, tj.??? Základní atributy manažerské hry: 1. má předem stanovený.. 2. hra má vyvolat u hráčů.. 3. hra se odehrává.. 4. při hře je třeba dodržovat.. 5. vítězství / porážka při hře nemá vliv na.. 6. hra je připravena pro.. 7. po proběhlé aktivitě následuje.. VZDĚLÁVÁNÍ zážitkem (teambuilding) TEAMSPIRIT (tmelení) 20 : : : 20 FUN (teaming) Strana 5

6 PROČ PRÁVĚ HRY? Jaké jsou nejčastější reakce na teambuilding, na modelové situace, outdoor či jiné typy her? V životě hrajeme hru stále ( nejsem technický typ, zrovna mně bolí hlava ). Hra patří k základním projevům lidského chování. Teorií her se zabývá Eric Berne: Proč si lidé hrají. Zkusme si test transakční analýzy EGOGRAM v členění na rodič, dospělý, dítě Strana 6

7 KOLBŮV CYKLUS UČENÍ aktivita Plán změn sdílení rozbor Důraz je kladen i na umění sestavit aktivity do tematických celků, zarámovat je (uvést pomocí smyšlených příběhů a situací) a poskytnout účastníkům možnost kvalitního rozboru se zobecněním maximalizovat tak jejich osobní i sociální rozvoj. 1. Aktivita 2. Sdílení 3. Rozbor, review 4. Plán změn Strana 7

8 ZÓNOVÁ TEORIE UČENÍ Komfortní zóna bezpečí Zóna učení Zóna paniky Přirozené učení probíhá na principu rozšiřování zóny komfortu, účastníci mohou při hře vykročit za hranici komfortu do nového, riskantního a neznámého teritoria, mají příležitost k osobnímu růstu (protože jde o hru, nemohou nic ztratit, buď šanci využijí nebo ne). Strana 8

9 OČEKÁVÁNÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ HER V MANAŽERSKÉ PRAXI Jaká mají manažeři od hry očekávání? Manažer je totiž odborník na POŽADAVKY. Co chci vyřešit? Proč to potřebuji vyřešit? Kdy (kde) lze manažerské hry nejlépe využít? Školitelé, lektoři, instruktoři, koučové, vzdělavatelé jsou odborníci na MOŽNOSTI. Jak vám mohu pomoci? V jakém časovém intervalu? Kolik peněz hodláte do zážitkového vzdělávání investovat? Strana 9

10 PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Zásada posloupnosti a gradace Zásada pestrosti a rozmanitosti Zásada pohody, vyváženosti a přiměřenosti Zásada kontrastu Zásada pozitivní bilance Zásada participace Zásada praktické asociace Strana 10

11 DRAMATURGIE ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNA JE JEDINÁ JISTOTA 1. Cíl kurzu?? Co tréninkem sleduji? 2. Hlavní téma kurzu?? Jaké téma kurzu naplní požadovaný cíl? 3. Scénář kurzu?? Jaký typ a prostředí odpovídá tématu? 4. Tvorba a výběr her?? Jaká je cílová skupina účastníků??? Jaký typ aktivit by se měl objevit? 5. Logistika aktivit?? Jaké instruktory a lektory bude potřeba a kolik??? Dramaturgická vlna a časování her? 6. Dramaturgie na kurzu realita změn na probíhajícím kurzu, flexibilita v dané situaci Strana 11

12 ČASOVÁNÍ TIMING ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Podle sledovaného cíle je důležité střídání: sociální, fyzické, kreativní a psychologické aktivity. Každá oblast má svůj vrchol i propad s intenzitou prožitku. Vždy je potřeba doplnit reflexi. úvod seznamovací aktivita prezentace dohoda o pravidlech, představení programu očekávání povzbuzovací aktivita herní zážitková část BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 v blocích se střídají různé aktivity reflexe analytická část, diskuse, rozbor návaznost na teorii vyhodnocení, případné závazky závěr, povzbuzovací či stmelovací aktivita Strana 12

13 SKUPINOVÁ DYNAMIKA Vývojová fáze skupiny PŘÍCHOD První kontakt, orientace Znaky skupinové dynamiky Cíle zásahů Ujasnit očekávání Odbourání obav Vzájemné poznání Pozitivní zkušenosti Sociální podpora a podpora formou her KVAŠENÍ Boj o moc a kontrolu situace Určit rámec kurzu Pravidla kontaktu Vyjasnit pozice Připustit soutěžení VYJASNĚNÍ Důvěrnost a intimita Rozvoj skupiny Přenos odpovědnosti Podpora vlastní myšlenky JEDNÁNÍ Diferenciace Umožnit nové emoční zážitky Vědomé zacházení s +/- stránkami lidí Nové kontakty s jinými skupinami ROZCHOD Rozdělení a rozpuštění Pozitivní vzpomínky Přenos zkušeností jinam Připustit bolest Strana 13

14 ÚKOLY A ROLE REALIZAČNÍHO TÝMU Jak by měly vypadat realizační týmy: Stanovení zodpovědností, garancí pro jednotlivé oblasti: Specializace na TYP programu Specializace na VZTAHY ve skupině logistika materiál zajištění bezpečnosti komunikace s účastníky, administrativa komunikace s místem realizace kurzu videodokumentace a propagace někdy i další oblasti: finance, granty, terapeut na kurzu Instruktor Vysvětlí aktivitu, připravuje ji, zajišťuje bezpečí Facilitátor Vyvolá aktivitu a diskusi, vede účastníky k cíli, je to moderátor akce, umožňuje sdílet pocity Konzultant Odborník na svém místě, dává přesah hry do praxe Strana 14

15 CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ Z pohledu přístupu účastníka k zážitkovému vzdělávání je možné členění: (Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých) Jsem tu z donucení Ukaž, co umíš Je mi to jedno Já ti to osladím Chci potvrzení Zajímá mne téma Zajímá mne lektor Jsem mistr světa Bojím se Strana 15

16 RISK MANAGEMENT BEZPEČNOST PŘI HRÁCH Hry se dotknou účastníků v několika rovinách = emoční, fyzické i sociální. Hráči se dostávají za hranici své komfortní zóny a může to na ně mít různé dopady. Sledovat účastníky Neobvyklé chování účastníka, které se u něj předtím neprojevilo Extrémní fyzické vyčerpání Vyjadřování nezvyklých emocí (pláč, smích, parodie, jízlivost ) Nezvyklá zamlklost u jinak aktivních jedinců Hlasité, hysterické, agresivní jednání Negativní skupinové jednání (vylučování členů z kolektivu buď všichni nebo nikdo ) Co s tím, co pak??? Ochrana prostředí, přírody, okolí Pozor na chráněná území Ochrana soukromého vlastnictví Dobré sousedské vztahy Neničit společný majetek Fyzická bezpečnost Prozkoumejte prostředí, kde se bude hra konat Lékárničky s sebou Informace pro případ ztráty v terénu Psychická bezpečnost Rovnováha mezi hrou a relaxací Dostatečná vyváženost programu Používat zdravý selský rozum Dodržovat přestávky (spánek, strava, orientace v čase ) Pozor na multikulturní vlivy Dodržujte princip dobrovolnosti Mějte emoce pod kontrolou Psychicky náročné hry nezařazujte těsně za sebou (emočně náročná témata = smrt, tanec, bubnování a rytmus, noční aktivity, některé aktivity v rolích zejm. muž/žena, meditace, otevřená zpětná vazba ) Strana 16

17 ČLENĚNÍ HER ZÁŽITKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Kategorizace her je možná z různých pohledů: 1. podle prostředí, kde se hra koná 2. podle počtu účastníků 3. podle délky trvání hry 4. v rámci jednoho projektu podle času 5. podle cíle hry Strana 17

18 PŘÍKLADY HER V ÚVODU A ZÁVĚRU KURZU Zahajovací společně přes kopec přihořívá, přihořívá, hoří komunikační čtverec Seznamovací 160 znaků Tiskový mluvčí Asociace Pantomima Pro nastartování, povzbuzení tyčka v rovnováze domino jazykolamy přísloví ve firmě Důvěrovky padám do kolečka sedám na kolena Pro komunikaci ACTIVITY modelové hry kufr ztracená delegace Pro fixaci poznatků a ukončení (zavíráky) dopis pro kolegu mind mapping Parretovo pravidlo Strana 18

19 PŘÍKLADY HER NA PODPORU TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE Neboj se, povedu tě Týmový provaz Umělecké foto Stavba věže Abeceda z těl Expedice Společný koncert nové skupiny Štafety Volejbal s nafukovacím míčkem (fotbal s tenisákem...) Strategické hry Manažerské hry po internetu Outdoorové hry Řídíme manažersky Strana 19

20 PŘÍKLADY HER NA PODPORU OSOBNÍHO ROZVOJE A SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ Tančírna Česká čítanka Dědictví aneb jak zdědit co nejvíc ACTIVITY KUFR Česká čítanka Počítám s tvojí pomocí Pohotová sebeprezentace Dovednostní CV Moudrost vládce Volební program Strana 20

21 PŘÍKLADY HER NA PODPORU KREATIVITY Hry k uvolnění, odbourání stresu, přístup do pravé hemisféry řízená imaginace malování obrazů, společná kresba starý moudrý muž meditace, hudba Hry pro strukturování a popis problému, generování příčin, souvislostí, cílů 5W and 1H (who, what, where, when, why, how) Analýza silových polí Mind mapping Hry pro hledání maxima řešení a vyloučení nevhodných řešení Brainstorming Brainwriting Nedělejte nic Nahoru a dolů Silná tisícová armáda Házení blátem Nová formulace Náhodné slovo Puzzle Sociodrama Kontrolní otázky Šest myslících klobouků Strana 21

22 ŠEST MYSLÍCÍCH KLOBOUKŮ Nasadit si klobouk znamená přejít na vyhraněný typ myšlení. (Edward de Bono) Barva klobouku Co klobouk prezentuje BÍLÝ FAKTA Objektivně sdělujete pouze fakta, čísla, informace ČERVENÝ EMOCE Popisujete své emoce, intuici, pocity, tušení ŽLUTÝ OPTIMISMUS Pozitivní, logický, konstruktivní přístup, hledáte přínosy, užitek a prospěch ČERNÝ KOMPLIKACE Negativismus, nebezpečí, proč něco nepůjde sdělujete je konstruktivní formou kritického myšlení, ukazujete na omezení a pádné argumenty ZELENÝ KREATIVITA Podněcujete nové myšlenky, varianty řešení, máte návrhy, nápady, překračujete hranice dostačujícího a známého MODRÝ DIRIGENT VŠECH Řídící funkce, určí cíl jednání, organizaci kdo si kdy nasadí klobouk, klade správné otázky a vymezuje problém, řídí diskusi, má odstup a nadhled, shrnuje myšlenky, dělá z nich závěry Strana 22

23 ŘÍZENÁ IMAGINACE, VIZUALIZACE Chcete-li přitáhnout něco do svého života, představte si, že to v něm již existuje. Tato technika vás nutí vyjádřit svůj problém jinak než logickým myšlením. Teorie mozku předpokládá, že vaše levá hemisféra se zabývá logickým sekvenčním, numerickým myšlením. Zatímco pravá hemisféra se zabývá uměleckým myšlením, založeným na představě. Úkol: 1/ Definujte si svůj vlastní aktuální problém 2/ Vytvořte obraz světa, kde je váš problém vyřešen nebo kde váš problém opravdu NEEXISTUJE. Zkuste jej namalovat, vyjádřit kresbou nebo jinak umělecky ztvárnit.. Přitom se soustřeďte na dostatečně důsledné vyjádření Vaší představy vyřešeného problému. Zpětná vazba Je to jeden z nejefektivnějších způsobů, který se týká rozšiřování myšlení. Diskutujte s kolegou v týmu názor na možnosti řešení problému. Strana 23

24 POPISY HER A JAK JE ČÍST Výtah z knihy: Neuman J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Název hry Může být přejatý zpravidla z angličtiny, kde mají hry největší rozšíření, často má stejná hra řadu názvů. Klíčová slova Určují bližší charakteristiku hry, které vlastnosti + schopnosti + dovednosti můžeme rozvíjet. Věk hráčů Věková omezení nejsou limitní a s úpravami jsou vhodná pro téměř kohokoli. Počet hráčů Dvojice, malé skupiny, velké skupiny. Doba trvání Slouží pro orientaci,, kolik času potřebujeme na akci, vhodná je 10 minutová rezerva. Příprava Bez přípravy průměrná příprava cca do 2 hodin, náročná příprava přes 2 hodiny času Někdy existují piktogramy s označením náročnosti hry (nízká, střední, vysoká) nebo ideálního prostředí (příroda, místnost, roční období) nebo přímo vypsané potřebné materiály ke hře. Strana 24

25 KREATIVĚ SE MEZE NEKLADOU Téma: Náš úspěšný tým, týmové hodnoty Namalujte 1 společný problém týmu Složte báseň na 1 společný problém týmu Napište krátkou humornou povídku, která řeší váš společný týmový problém Realizujte modelovou situaci sociodrama s hraním rolí, při němž společný týmový úkol vyřešíte Strana 25

26 ZÁVĚREČNÉ REVIEW 1. prezentace problému 2. otázky 3. imaginace, asociace 4. náměty ostatních 5. reflexe Základní předpoklady pro změnu = CHTÍT, ZNÁT, MOCI MOCI Jaké potíže pravděpodobně potkám? Jak je budu řešit? REALIZACE ZMĚNY CHTÍT Jsem rozhodnut udělat změnu? Chci využít nové dovednosti v praxi? ZNÁT, UMĚT Stačí mé znalosti a dovednosti k očekávané změně? Jak mohu nové dovednosti prakticky využít? Strana 26

27 MOŽNÉ METODY POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Slepé prsty Se zavřenýma očima na prstech jedné ruky ukážeme, jak jsme spokojeni s výsledkem společné práce. Až všichni zvednou ruku, pak otevřeme oči a podíváme se, jak společný výkon hodnotili ostatní. najdeme zlepšení Klíčová slova Každý účastník zformuluje na lístek 1 3 klíčová slova, která by nejlépe charakterizovala skupiny v průběhu hry, pak si je navzájem prezentujeme. najdeme zlepšení Vlastní role Každý účastník v týmu má pouze 1 roli, které libovolně rozdělíme: mám jen samá pozitivní hodnocení mám jen samá kritická hodnocení hodnotím konkrétní výkon některého z účastníků hovořím o výkonu celé skupiny jako celku navrhuji pouze možná zlepšení žolík = vyberu si jakou chci roli najdeme zlepšení Pantomima Společné zamyšlení týmu nad klíčovým momentem aktivity. Ve 2 minutové pantomimě přehrajte chování skupiny v průběhu úkolu. najdeme zlepšení Řízená diskuse Formulujeme zásadní otázky, mapující chování skupiny a jednotliví účastníci na ně reagují. najdeme zlepšení Strana 27

28 KONTROLNÍ OTÁZKY K ZÍSKÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Jak se vám v týmu pracovalo? Jak hodnotíte spolupráci v týmu? Co bylo pro vás přínosem? Co byste nyní udělali jinak? Co vás při realizaci překvapilo? Co považujete za nejcennější zkušenost, získanou v projektu? Jak jste spokojen se svým vlastním výsledkem? škála 1 10 Co se vám dařilo nejvíce, s čím jste spokojen? S čím jste měl největší potíže? Co by vám pomohlo dosáhnout lepšího výsledku? Co vám zabránilo dosáhnout lepšího výsledku? Jak byste příště svůj přístup změnili? Jakou jinou metodu k dosažení cíle byste příště zvolili? Co jste si nově uvědomili o sobě či o někom jiném ze skupiny? Jakou informaci či pocit jste si potvrdili? Johari okénko Co o mně VÍ ostatní Co o mně NEVÍ ostatní Co o sobě VÍM Co o sobě NEVÍM Strana 28

29 ZÁVAZEK, PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE Většinou jde o změnu v dovednostech, v chování nebo v přístupu účastníka k práci. Jaká je odpovědnost za realizaci změny? Jaká jsou pozitiva a negativa sestavení a realizace plánů osobního rozvoje v návaznosti na prožitkové vzdělávání? Možná podoba plánu osobního rozvoje (Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých) CÍL CESTA MĚŘENÍ TERMÍN PŘEDPO -KLADY Čeho chci dosáhnout Jak to budu dělat Jak poznám úspěch Kdy chci dojít do cíle Co je podmínkou úspěchu POZN. Na co nesmím zapomenout Naučit se esperanto Absolvovat kurz uspěl u zkoušky 30/6 příštího roku Investovat Kč a 100 hodin času V lednu a srpnu jsou konkurzy na místa překladatelů Strana 29

30 ETICKÉ ASPEKTY HER Hlavní podmínkou etického kodexu PŘED ZAPOČETÍM HRY je poznat skupinu, ve které zamýšlíme zážitkovou metodu využít. Byla jsem účastníkem akce, kde se moderátor, bodrý a velmi asertivní chlapík, rozhodl, že nám ukáže, kolik je v nás síly a co že to vlastně dělá s našimi skutečnými možnostmi naše podvědomí. Postavil nás proti sobě, představil se, krátce vysvětlil cíl společného setkání a začal s hravými aktivitami. Hned u první jsme si měli představit, že stojíme u vlastního hrobu, kde je skupina našich příbuzných a přátel, která nám vybírá motto na pomník a my jim máme něco zásadního sdělit. Ale ouha! Vedle mě stál kolega, který před necelým měsícem pochoval ženu a zůstal sám s dvěma dětmi. Zcela zákonitě zbledl a měl problém pokračovat. Nikdo by nevěřil, jak silná může být lidská touha se z takovéto trapné situace doslova vypařit.. (Evangelu Jaroslava Ester, Fridrich Oldřich: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů) Jak byste reagovali vy? Jaká byla moderátorova chyba? Je třeba používat takové aktivity, které budou ku prospěchu celému týmu i jednotlivcům. *** Je nutný individuální přístup v každé situaci. *** Vyvarujte se haló efektu, subjektivních měřítek i hledání ideálu. Nehodnoťte vrozené předpoklady, uvažujte o dovednostech a schopnostech získaných znalostmi a zkušeností. Další oblastí etického kodexu je VYHODNOCOVÁNÍ ZÁVĚRŮ z proběhlé aktivity, zejm. v pohledech na temperament a chování lidí. Extroverti x introverti Jsou lidé, kteří reagují okamžitě na podněty zvenčí (rychlé reakce, společenský, flexibilní, přátelský, pohotový, bezproblémová adaptace) a lidé s opačným profilem, kteří kladou velký důraz na vnitřní prožitky (zralá úvaha, plánování, vlastní závěry, ověřování, vytrvalost, dlouhé přemýšlení a rozhodování, poučení z chyb, pomalá adaptace). Strana 30

31 CHYBY CO SE MŮŽE POKAZIT? Rozeberte možné problémy podle níže uvedených oblastí příznaky problému příčiny, proč k problému došlo prevence řešení Problém č. 1 Jeden nebo více lidí se nebude chtít aktivity zúčastnit Příznaky Oči v sloup, nedostatek očního kontaktu, negativní řeč těla, negativní poznámky o aktivitě, přímé poznámky, že se nechtějí zúčastnit, účastníci otálejí se začátkem, návrhy na náhradní aktivitu (Proč třeba nezkusíme?) Příčiny Minulá aktivita nebyla příjemná, nepochopili účel nebo hodnotu činnosti, mají strach ze ztrapnění se, aktivita nezní zábavně ani užitečně. Prevence Mějte jasno o účelu a cíli aktivity, když ji vysvětlujete. I vy si musíte být jisti, že je aktivita potřebná a vhodná. Ujistěte se, že ji každý zvládne a neztrapní se, případně ji předveďte. Pokud to jde, nechejte méně ostýchavé lidi začít jako první. Pokud od někoho již předem očekáváte vzdor, zkuste s ním promluvit předem nebo aspoň o přestávce a získat jeho souhlas s účastí. Řešení Pokud to jde, nechejte ostýchavce mimo aktivitu, možná posléze bude vstřícnější k dalším hrám. Ujistěte skupinu, aby došlo k budování týmu, musí se aktivity zúčastnit každý, jinak zbytek skupiny nemá z aktivity prospěch. Zkuste se domluvit se skupinou, aby si problém s dotyčným, který se nechce aktivity zúčastnit, vyřešila sama skupina. Najděte způsob, aby se mohla osoba zúčastnit ne tak akčním způsobem např. pozorovatel, zapisovatel, časoměřič. Strana 31

32 CHYBY CO SE MŮŽE POKAZIT? Problém č. 2 Neporozumění pravidlům Problém č. 3 Materiály se poškodí, nefungují nebo jich máte málo Problém č. 4 Některý z účastníků je příliš soutěživý typ Problém č. 5 Účastníci se nezapojují do diskuse při rozboru Problém č. 6 Při závěrečném review je někdo příliš akční Problém č. 7 Rozbor aktivity se vymkne z ruky a jde o vzájemné obviňování Problém č. 8 Účastníci nezískají, co jste chtěli, aby z aktivity získali. Strana 32

33 ZÁVĚR VYMYSLI SVOU VLASTNÍ HRU Literatura: Belz H., Siegrist M: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Zapletal M. a kolektiv: Zlatý fond her Brian Cole Miller: Teambuilding Franc D., Zounková D., Martin A.: Učení zážitkem a hrou Evangelu J.E., Fridrich O.: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů Clegg B., Birch P.: Teamwork, budování týmu a zvedání jeho výkonu Hanuš R. a Chytilová L.: Zážitkově pedagogické učení Kirchner J.: Psychologie prožitku a dobrodružství Mohauptová E.: Teambuilding Neuman J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě Plamínek J.: Vzdělávání dospělých Prokopenko J. a Kubr M.: Vzdělávání a rozvoj pracovníků Svatoš V. a Lebeda P.: Outdoor trénink: pro manažery a firemní týmy Strana 33

34 EGOGRAM (Struktura vaší osobnosti) EGOGRAM Grafické vyjádření vývoje osobnosti jako rodičovského, dětského nebo dospělého JÁ. Jednotlivé složky ovlivňují vaše jednání, dají se rozpoznat v sociálním kontaktu i podle jazykových znaků a způsobu komunikace. Každý v sobě nosí všechny složky, ale některá zpravidla převládá. Člověk se však může složkami osobnosti i cíleně maskovat. Egogram je grafické zobrazení JÁ - složek osobnosti. Tento test vám umožní poznat, které JÁ nejvíce ovlivňuje vaše jednání. Posuďte, jak dalece souhlasíte s následujícími tvrzeními. V případě, že budete spíš souhlasit, zapište do sloupce (+). V případě, že s tvrzením souhlasit nebudete, nepište nic, jde o mínus hodnocení (-). Znaménko (x) bude vysvětleno později. + / Škála I. nic 1. Umím dobře naslouchat. x 2. Mám sklon "udávat tón" skupině. x 3. Odporuji ostatním. 4. Často stojím na straně těch nejslabších. 5. Bez práce nejsou koláče. x 6. Když jsem pří výměně názorů zahnán do kouta, reaguji rozzlobeně. 7. Souhlasím s tvrzením,,důvěřuj, ale prověřuj". x 8. Ať děláš, co děláš, charakter člověka nezměníš. x 9. Ve složitých situacích přebírám vedení. 10. Snadno utěším ostatní. x 11. Častěji, než bych chtěl, hledám chybu u ostatních. 12. Většina lidí chce být vedena. 13. Každá práce je zmatená a mělo by se v ní lidem pomáhat. 14. Když mají ostatní problémy, jsem plný porozumění. x 15. Těžko měním své přesvědčení. x 16. Měly by se brát v úvahu rasové rozdíly, a tak zamezit smíšeným sňatkům. 17. Skutečná změna se uskuteční jen tehdy, když se jí ujme silná osobnost. x 18. Ve svém živote se spoléhám na tradice. x 19. Rozčilují mně lidé, kteří zpochybňují uznávané a osvědčené myšlenky. x 20. Menšinám se uděluje více pozornosti než si zaslouží. x 21. Souhlasím s tvrzením jednoho politika,,nemůžeme lézt všem do řití". 22. Souhlasím s myšlenkou, že by lidé měli být lidští a humánní. 23. Ostatní mně často žádají o radu. x 24. To, že jsme neustále sledováni je proto, že je málo lidí na práci a hodně lidí chce rozkazovat. x 25. Přísloví Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš - naprosto sedí Mnohým lidem není dosud jasné, že musí bojovat, aby mohli být v obchodním životě x 26. úspěšní. 27. Lidé se musí donutit k tomu, aby dělali věci, které jsou pro ně dobré. x 28. Myslím si, že by naše společnost byla zdravější, kdyby se přestoupení zákona trestalo tvrději. x 29. Zastávám názor, že žena patří do domácnosti. 30. Myslím, že důvěřuji lidem víc, než ostatní. 31. Jsou situace, kdy je třeba dítě potrestat pořádným výpraskem. Strana 34

35 32. Největší pohroma, která se může někomu přihodit je to, že ztratí trpělivost. x 33. Přísná potrestání jsou od toho, aby odradila od přestoupení zákona. 34. Když někdo potřebuje pomoc, poskytnu mu ji. x 35. Všichni rodiče a vychovatelé jsou dnes příliš shovívaví. 36. S velkým potěšením podporuji někoho v jeho rozvoji. x 37. Sdělovací prostředky (rádio, televize) by měly být lépe kontrolovány. x 38. Nemohu pochopit, jak někdo může spáchat sebevraždu. Jedním z důvodů, proč je reklama tak úspěšná, je fakt, že lidé mají rádi, když jim někdo řekne, co mají kupovat. 39. x 40. I když už to vyšlo z módy, mělo by se ve škole opět začít trestat. 41. Vlastenectví bude vždy důležitější než tzv. "světoobčanství". x 42. Lidé by se měli více identifikovat s pojmy morálka, právo, bezpráví. x 43. Trest smrti nebude nikdy zrušen. 44. Když vidím, že má někdo problémy se svou práci, rád se jí ujmu. x 45. Potřebujeme filmovou cenzuru. x 46. Myslím si, že by se v rodině měly udržovat určité profesní tradice. x 47. Silná řídící osobnost se nepotřebuje radit s ostatními. 48. Většinou dobře vycházím s lidmi. x 49. Myslím, že by děti měly respektovat své rodiče. 50. Mám soucit s lidmi v nouzi. 51. Ve srovnání s ostatními dělám víc přesčas. 52. Často se přikláním k názoru většiny. 53. Mám sklony věci příliš nepřehánět. 54. Nevděk světem vládne. 55. Než abych ztrácel čas vysvětlováním, raději si udělám všechno sám. x 56. Často jsem byl překvapený, jak jsou lidé špatní. x 57. Novináři by měli mít méně svobody při vyjadřování svých názorů. 58. Hodně lidí dělá chybu, když odmítá odpovědnost. 59. Když toho od lidí příliš neosekáváš, nejsi zklamán. 60. Když se na mně někdo zlobí, pokouším se ho obměkčit. Škála II. 61. Zdá se mi, že jsem lepší pozorovatel než mnoho jiných. 62. Když ostatní ztrácejí naději, zachovávám si chladnou hlavu. 63. Moji rodiče a vychovatelé měli vždy radost, když jsem se o něco pokusil sám. 64. Než začnu jednat, sbírám informace a plánuji. 65. Zřídkakdy se začervenám. 66. Nemám problémy vzít si slovo na veřejných akcích. 67. Skoro nikdy nepláču. 68. Jsem více ochotný brát na sebe riziko, než většina ostatních. 69. Nevadí mi být sám. 70. Moji rodiče a vychovatelé kladli větší důraz na potřebu porozumění než jiní. 71. Když jsou ostatní rozčílení, zachovávám si bdělou nestrannost. 72. Více než ostatní dávám přednost bezproblémovému jednání a přijímání kompromisu. 73. Daří se mi udržet pocity pod kontrolou. 74. Když plánuji akci, beru v úvahu i lidi, kteří se jí budou účastnit. 75. I když jsem o něčem pevně přesvědčen, dokážu pozitivně reagovat na protiargumenty. Strana 35

36 I když se ostatní někdy snaží potlačit mezilidské konflikty a přistupují na kompromisy, 76. snažím se vždy najít příčinu konfliktu. 77. Ve stresových situacích zůstávám klidný. 78. Před rozhodnutím zvažuji rizika. 79. Na rozdíl od ostatních vyhledávám takové názory a myšlenky, které jsou odlišné od mých. 80. Moji spolupracovníci o mně říkají, že jsem rozhodný a otevřený. 81. Často jsem musel lidi dokopat k tomu, aby udělali důležitou práci. 82. Mezilidské konflikty vyřizuji osobním rozhovorem. Jsem přesvědčen o tom, že pod dobrým vedením jsou pracovníci ochotni předvést to 83. nejlepší. 84. Uznávám, že to, co si ostatní myslí a co cítí, je důležité. Už jako dítě jsem byl rodiči nabádán k tomu, abych vyjádřil své názory bez strachu z trestu nebo z toho, že se zesměšním Zajímají mně výsledky vědy a výzkumu. Mám větší schopnost myslet samostatně a nezávisle než se přizpůsobovat názorům jiných lidí Věřím, že lidé jsou schopni sami sebe vést a kontrolovat a zároveň se tím rozvíjet. 89. Většina chyb vzniká spíš z nedorozumění než z nedbalosti. 90. Na svět se dívám pozitivně a bez napětí. 91. Jsem aktivním členem tří a více spolků a organizací. 92. Čestnost a otevřenost se vyplácí. 93. Přemýšlím racionálně a logicky. 94. Navenek zůstávám klidný, i když to ve mně vře. 95. Častěji než ostatní navštěvuji kurzy, semináře a přednášky. 96. Říká se o mně, že jsem férový a objektivní. 97. Většinou dostanu, co chci. 98. Umím věci vysvětlit jasně a srozumitelně. 99. Můj úspěch spočívá v tom, že umím skrývat své pocity V diskusi patří mé argumenty k nejlepším Jsem přesvědčen, že lidé jsou v podstatě dobří Je pro mně důležité být co nejlepší Denně čtu jedny až dvoje noviny Mám dost jasnou představu, kde bych chtěl být za 10 let v pracovním i osobním životě. Škála III. x Často se lituji. Věřím, že 90 % životně důležitých rozhodnutí, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem přesvědčen. Je li výše postavená osoba odpovědná za obtížné rozhodnuti, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem přesvědčen x 108. Rád jezdím autem hodně rychle. x 109. Často sním za bílého dne. x 110. Nakupuji vše spontánně. x 111. Je pro mně obtížné podstoupit odtučňovací kůru a přestat kouřit Rád něco udělám, ale jsem rád, když přitom má vedení někdo jiný. x 113. Často užívám výrazy " báječný", liknavý", zmatený, ohromný Ve vypjatých situacích se držím zpátky. Strana 36

37 115. Skromnost je ta největší ctnost. x 116. Rád vyprávím vtipy. x 117. Jsem stále plný nových myšlenek Nemám problém jednat podle příkazu Moji rodiče a vychovatelé byli dobří a přátelští lidé. x 120. Jsem často impulsivní Než abych s někým donekonečna diskutoval, raději s ním souhlasím Snažím se, aby mně ostatní uznávali Často se přistihnu, že se směji nebo mluvím příliš nahlas Často si říkám: "Tady se nevyplatí - angažovat se." 125. Když mně někdo vnitřně zraní, většinou mu o tom neřeknu. x 126. Nechápu, proč někteří lidé berou život tak vážně Často své myšlenky vůbec nevyslovím, protože se mi nezdají být důležité. Moji rodiče respektovali, když jsem otevřeně vyjadřoval pocity strachu, radostí, smutku a zlosti. Dokonce mě v tom podporovali. x Zdá se mi, že neprosadím svá přání tak často, jak bych chtěl Přijímám místa s menší zodpovědností Moji rodiče se snažili ukázat mi svět spíš z horších stránek. x 132. Mám více zájmů a zálib než ostatní lidé, které znám Často táhnu slabší. V pátek večer sedíte se známými u láhve vína. Nečekaně někdo z nich navrhne jet na pár dní na výlet do Paříže. Pojedete? x 134. x 135. Přijímám spíš fantastická než logická rozhodnutí. x 136. Jsou momenty, kdy pláču v přítomnosti jiných lidí, aniž bych se styděl. x 137. Někde jsem se naučil zaujmout přátelský postoj k sexu, svému tělu a intimitě Jistým osobám se člověk musí podřídit. x 139. Někdy si přeji mít výjimečné přátele a zvláštní zábavu V nezvyklých situacích se cítím nepohodlně. x 141. Často se ocitám v problémových situacích a ptám se sám sebe, jak jsem se tam dostal V mnoha situacích se cítím bezmocný. x 143. Když něco říkám, je možné, že vstupuji na kluzkou půdu. Vyhodnocení testu - egogram: 1/ rodičovské JÁ = Nyní sečtěte všechna znaménka + a to nejdříve ve škále I (otázky 1 60). Udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte + u otázek označených x. Dostanete tak hodnotu vašeho kritického rodičovského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem + v první škále a počtem + u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota ochranitelského rodičovského JÁ. 2/ dospělé JÁ = poskytuje škála II (otázky ), opět sečtěte znaménka + 3/ dětské JÁ = ve škále III (otázky ) udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte + u otázek označených x. Dostanete tak hodnotu vašeho přirozeného dětského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem + ve třetí škále a počtem + u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota dětského přizpůsobivého JÁ. Strana 37

Rozvoj kreaitivity při řešení problémů

Rozvoj kreaitivity při řešení problémů MATERIÁL PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Rozvoj kreaitivity při řešení problémů 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Podpora družin vedením oddílu

Podpora družin vedením oddílu Podpora družin vedením oddílu Tato oblast je třetím a posledním pilířem, na němž stojí družinový systém.pár slov o struktuře oddílu nám pomůže najít možnosti, jak družiny podporovat. Struktura oddílu Strukturou

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více