Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert"

Transkript

1 Nabídka systému ASPI platná od Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky), monografie právnické osoby, bibliografii, časopisy Soudce, Správní právo, Aplikace práva, Časopis pro právní vědu a praxi, Revue pro právo a technologie, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, The Lawyer Quarterly, Bulletin advokacie. Komentář k: Zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), Občanský zákoník (40/1964 Sb.), Obchodní zákoník (513/1991 Sb.), Zákonu o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.), Zákonu o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.), Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů (91/2010 Sb.). Meritum Ekologické Daně 2014 Cena ročního předplatného bez DPH 0 Kč * * Platí pro jednouživatelské roční předplatné autorského obsahu v ceně vyšší než Kč (po všech slevách) nebo pro všechna profesní řešení. Cena ročního předplatného služby systému ASPI základ je Kč. Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Profesní řešení - Firma I. / II. / III. /IV./ Expert Profesní řešení - Samospráva I. / II Kč/ Kč / Kč / Kč / Kč Kč/ Kč / Kč / Kč / Kč Kč/ Kč / Kč / Kč / Kč Kč/ Kč Nabídka titulů autorského obsahu a aplikací systému ASPI Status Kód titulu Název Usnesení vlády ČR BH00011 Aplikace BH00050 BH00021 ASPI NAVIGÁTOR BH00258 BH00292 NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou a platformou ASPI -Stavební řízení Právní informační servis ČTK (jen pro licence se vzdáleným přístupem k datovým ASPI serverům) BH00297 BH00298 Periodika - odborné časopisy (28 časopisů) BH00038 BH00035 BH00041 BH00347 BH00039 BH00034 BH00256 BH00031 BH00033 BH00257 BH00030 BH00248 BH00037 BH00028 BH00043 BH00042 BH00032 BH00036 BH00040 Usnesení vlády ČR (od roku 1991) Průvodce rekodifikací soukromého práva ČR (AK PRK Partners) Kalkulačky ČR NAVIGÁTOR základ - Veřejné zakázky NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou - Veřejné zakázky NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou a platformou ASPI- Veřejné zakázky NAVIGÁTOR základ -Stavební řízení NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou -Stavební řízení Právní monitoring ČTK Informace o klíčových transakcích a firmách Bezpečnost a hygiena práce Daně a právo v praxi Daňový expert Finanční, daňový a účetní bulletin Judikatura Evropského soudního dvora Jurisprudence (recenzovaný časopis) Obchodní právo (recenzovaný časopis) - vydavatel JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D. Otázky a odpovědi v praxi Práce a mzda Právník (recenzovaný časopis) - vydavatel Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva Rekodifikace a praxe Řízení školy, Školní poradenství v praxi Soudní judikatura Státní zastupitelství (recenzovaný časopis) Trestní právo (recenzovaný časopis) Účetnictví neziskového sektoru (UNES) Účetnictví v praxi Účetnictví, daně a právo v zemědělství 1 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

2 Periodika - odborné časopisy (28 časopisů) - pokračování Komentáře k zákonům (66 komentovaných předpisů a vyhlášek) BH00348 BH00346 BH00291 BH00260 BH00272 BH00252 BH00259 BH00254 BH00253 BH00242 BH00244 BH00241 BH00243 BH00245 BH00247 BH00246 BH00251 BH00250 BH00249 BH00081 BH00080 BH00079 BH00082 BH00057 BH00056 BH00077 BH00054 BH00076 BH00074 BH00053 BH00073 BH00052 BH00071 BH00070 BH00068 BH00067 BH00066 BH00065 BH00063 BH00062 BH00061 BH00051 BH00055 Aplikace práva Bulletin advokacie Časopis pro právní vědu a praxi The Lawyer Quarterly, Bulletin advokacie Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Revue pro právo a technologie Soudce Správní právo Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.) Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) s příslušnými vyhláškami Vyhláška 16/1991 Sb. a 114/1991Sb. ke kolektivnímu vyjednávání Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb) Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.) Zákon o finanční správě ČR (456/2011 Sb.) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) Správní řád (500/2004 Sb.) - poznámkové vydání Občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb. Mezinárodní právo soukromé (MPS) 91/2012 Sb Občanské soudní řízení - soudcovský komentář (99/1963 Sb.) nakladatelství HBT Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 90/2012 Sb. Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) Zákona o dani silniční (16/1993 Sb.) Zákon o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.) Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) Zákon o rybářství (zákon č.99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech (455 a 570/1991Sb.) Daňový řád (280/2009 Sb.) Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) Lesní zákon (289/1995 Sb.) Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) Stavební zákon (183/2006 Sb.) Školský zákon (561/2004 Sb.) Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) Zákon o azylu (325/1999 Sb.) Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.) Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.) Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.) Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.) Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.) Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.) Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) Zákon o zbraních (119/2002 Sb.) Zákoník práce (262/2006 Sb.) Mediální zákony Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) Tiskový zákon (46/2000 Sb.) Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) Zákon o regulaci reklamy a změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. (40/1995 Sb.) Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) 2 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

3 Komentáře k zákonům (65 komentovaných předpisů a vyhlášek) - pokračování Občanský soudní řád a související předpisy EU (WK) Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) nakladatelství Wolters Kluwer BH00059 Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských ("Brusel II bis") (2201/2003/ES) Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ("Brusel I") (44/2001/ES) Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES) Komentář k účetním předpisům BH00069 Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) Vyhláška k provedení zák. o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) Oznámení České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) Zákon o sdružování občanů (právo shromažďovací, petiční) BH00072 Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.), Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.) Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Zákonu o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) Zákonu o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.) Komentované vzory smluv a podání Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů (91/2010 Sb.) BH00239 BH00238 BH00240 BH00107 BH00109 BH00110 BH00111 BH00112 BH00117 BH00119 BH00120 BH00121 BH00123 BH00124 BH00125 BH00126 BH00127 BH00128 BH00129 Specializované vzory smluv (Advokátní kancelář PRK Partners) BH00305 BH00306 BH00307 BH00308 BH00309 Vybraná judikatura Občanské právo - rekodifikační vzory Obchodní právo - rekodifikační vzory Rodinné právo - rekodifikační vzory Autorské právo Daňové právo Evropský soud pro lidská práva Exekuce Insolvenční právo Občanské právo procesní Pojišťovnictví Pracovní právo Přestupkové řízení Směnečné právo Správní právo Stavební řízení Trestní právo Ústavní soud Veřejné dražby Živnostenské právo Akciová společnost Nájmy, nemovité věci Postoupení, ukončení závazků Prodej podílu ve společnosti Společnost s ručením omezeným BH00345 Judr. F.Kučera: Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení BH00149 Daňové právo Vybraná judikatura ve věcech Daně dědické, Daně darovací a Daně z převodu nemovitostí Vybraná judikatura ve věcech Daně z přidané hodnoty Vybraná judikatura ve věcech daní z příjmů Vybraná judikatura ve věcech Daňového řízení 3 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

4 Vybraná judikatura (pokračování) BH00142 BH00146 Obchodní právo Vybraná judikatura ve věcech akcií a jejich převodů Vybraná judikatura : přeměny obchodních společností : převod podniku a jeho části. Vybraná judikatura ve věcech družstev Vybraná judikatura ve věcech nekalé soutěže Vybraná judikatura ve věcech obchodních společností Vybraná judikatura ve věcech obchodních závazkových vztahů Vybraná judikatura ve věcech ochrany hospodářské soutěže Evropský soud pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr : svazek I a II ( ) Správní právo Vybraná judikatura ve věcech práva na informace Vybraná judikatura : soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany Vybraná judikatura : zákon o zaměstnanosti Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací Vybraná judikatura ve věcech správního trestání BH00143 Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní) Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení Vybraná judikatura z oblasti stavebního práva Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí Vybraná judikatura z oblasti školství Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví I Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí BH00151 Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání Trestní právo BH00144 Vybraná judikatura : trestné činy hospodářské Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku : krádež, podvod, zpronevěra Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I : loupež Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II. Vybraná judikatura : trestné činy proti životu a zdraví / nutná obrana Vybraná judikatura k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech Občanské právo hmotné BH00152 Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k NOZ) Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k NOZ) Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k NOZ) Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců Vybraná judikatura ve věcech majetkových vztahů mezi manžely Vybraná judikatura ve věcech nájmu bytu Vybraná judikatura ve věcech ochrany osobnosti Vybraná judikatura ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Vybraná judikatura ve věcech zajištění závazků Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : svazek II Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : zásada autonomie vůle Vybraná judikatura z oblasti věcných práv Vybraná judikatura ve věcech podílového spoluvlastnictví Vybraná judikatura ve věcech dědických Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů Vybraná judikatura z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k NOZ) Vybraná judikatura ve věcech obch. rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek Vybraná judikatura Věci v právním smyslu (s přihlédnutím k rekodifikaci) Vybraná judikatura ve věcech náhrady škody 4 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

5 Vybraná judikatura (pokračování) BH00145 BH00147 BH00150 BH00141 BH00153 BH00148 BH00154 Monografie nakladatelství Wolters Kluwer (bez aktualizace - jednorázové platby) BH00349 BH00350 BH00273 BH00274 BH00295 BH00299 BH00300 BH00296 BH00341 BH00342 BH00340 BH00343 BH00344 Občanské právo procesní Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření Vybraná judikatura : žaloba, její náležitosti a vady Vybraná judikatura : poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení Vybraná judikatura ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem Vybraná judikatura ve věcech dokazování Vybraná judikatura ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Vybraná judikatura ve věcech nákladů řízení Vybraná judikatura ve věcech rozhodčího řízení Vybraná judikatura ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání Vybraná judikatura ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Vybraná judikatura ve věcech vyúčtování služeb advokátem Vybraná judikatura ve věcech soudních poplatků Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení Pracovní právo Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : náhrada škody Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : vznik, změny a skončení pracovního poměru Ústavní soud Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví Vybraná judikatura ve věcech Směnečného práva Monografie nakladatelství Grada (uvedená cena je roční předplatné aktualizace, tituly nelze tisknout a kopírovat) Monografie k rekodifikaci BH00261 Monografie k daňovým předpisům Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích Bankovní obchody Rozvody, rozchody, zánik partnerství Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci Svěřenecké fondy Osvobození od DPH - vybrané oblasti Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva Elektronické zadávání veřejných zakázek Lichva: trestný čin a společenský jev Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daní Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu NOZ - Dědické právo, NOZ - Náhrada škody, NOZ - Principy a základní pojmy NOZ - Rodinné právo, NOZ - Smluvní právo, NOZ - Vlastnictví a věcná práva Nová společnost s ručením omezeným, Nový občanský zákoník úplně pro všechny Zákon o obchodních korporacích s komentářem Odložená daň z příjmů, INTRASTAT a DPH v příkladech, Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo Daňové zákony 2011, 2012, 2013, 2014, Daně z příjmů 2012, 2013, 2014 BH00310 DPH 2012, 2013, zákon s přehledy, DPH 2012, 2013, 2014 Daňová evidence podnikatelů 2012, 2013, 2014, DPH a účtování Monografie - pracovní právo Jak skončit pracovní poměr, Zákoník práce 2011,2012,2013,2014 s výkladem BH00275 Pracovní právo pro neprávníky, Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony Zákoník práce 2012, 2013, 2014 v praxi - komplexní průvodce Monografie - stavební právo, reality BH00270 Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt, Rádce nájemníka bytu Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů Stavební zákon s komentářem pro praxi 5 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

6 Monografie nakladatelství Auditorium (bez aktualizace - jednorázové platby) BH00287 Judikatura a právní argumentace BH00286 Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století BH00285 Metody a zásady interpretace práva BH00301 Ochran základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.st. v českém a evropském kontextu BH00304 Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření BH00303 Sportovní právo BH00302 Sociální stát v Československu - Právně-institucionální vývoj v letech 1918 až 1992 BH00288 právo, jazyk a příběh BH00289 Elektronické cenné papíry Transparentnost korporátních struktur společností BH00290 Bankovní regulace a dohled Meritum -právní příručky BH00087 BH00088 BH00089 BH00090 BH00091 BH00093 Meritum -právní příručky BH00094 BH00095 BH00096 BH00097 BH00098 BH00099 BH00100 BH00101 Majetkové daně Daně Daň darovací / Daň dědická / Daň z nabytí nemovitostí 2014 Daně Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň silniční / Daň z nemovitostí , Daň z nemovitých věcí 2014 Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů , 2014 Daňový řád (správa daní) , 2013, 2014 Spotřební daně Doprava Personalistika a mzdy: Personalistika / Mzdy / Mzdy od A do Z 2014 Nevýdělečné organizace Obce Občanské právo Občanské právo 2007, 2012 / Byty a právo 2007 / Katastr nemovitostí Statusové věci občanů 2009 Obchodní právo Obchodní právo 2010 / Obchodní rejstřík 2007 / Rozhodčí řízení 2007 / Mezinárodní obchod Clo 2008 / Podnikání 2007 / Vymáhání pohledávek 2006, 2011 Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace Sdružení bez právní subjektivity Správní řád 2006 Účetnictví podnikatelů Účetní souvztažnosti , Účetní závěrka 2007, 2008, Účetnictví podnikatelů BH00106 Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona 2012 Samospráva - Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR BH00013 Samospráva - Právní předpisy obcí ČR BH00179 BH00167 BH00168 BH00166 BH00170 BH00173 BH00171 BH00174 BH00172 BH00178 BH00169 BH00176 BH00175 BH00177 Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina kraj Zlínský kraj 6 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

7 Přeložená legislativa ČR BH00208 BH00203 BH00198 BH00196 BH00195 BH00193 BH00192 BH00190 BH00189 BH00200 BH00207 BH00206 BH00205 BH00204 BH00202 BH00201 BH00197 BH00194 BH00191 BH00199 Slovenské tituly ASPI Německý jazyk Anglický jazyk BH00004 Předpisy SR Predpisy SR BH00022 Kalkulačky Kalkulačky SR Komentáře ke slovenským předpisům BH00334 BH00222 BH00230 BH00227 BH00226 BH00228 BH00231 BH00229 BH00225 BH00224 BH00217 BH00223 BH00219 BH00220 BH00338 BH00339 BH00335 BH00221 BH00333 BH00330 BH00218 BH00332 BH00331 BH00337 BH00336 Daňový řád (Abgabenordnung) Obchodní zákoník (Handelsgesetzbuch) Zákon o dani z přidané hodnoty (Gesetz über die Mehrwertsteuer) Zákon o daních z příjmů (Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz) Zákon o kolektivním investování (Gesetz über kollektive Kapitalanlagen) Zákon o přeměnách obchodních Zákon o ochraně společností hospodářské a družstev soutěže (Gesetz(Wettbewerbsschutzgesetz) über die Umwandlung von Handelsgesellschaften und Genossenschaften) Zákon o veřejných zakázkách (Gesetz über öffentliche Aufträge) Zákon směnečný a šekový (Wechsel- und Scheckgesetz) Zákoník práce (Arbeitsgesetzbuch) Insolvenční zákon (Insolvency Act) Občanský soudní řád (Civil Procedure Code) Občanský zákoník (Civil Code) Obchodní zákoník (Commercial Code) Trestní řád (Code of Criminal Procedure) Trestní zákoník (Penal Code) Zákon o daních z příjmů (Act on Income Taxes) Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Act on the Protection of Competition) Zákon o veřejných zakázkách (Act on public procurement) Zakoník práce (Labour Code) Komentár k Autorskému zákonu Komentár k Daňovému poriadku a k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave úz. fin. orgánov Komentár k Exekučnému poriadku Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku Komentár k Občianskemu zákonníku Komentár k Obchodnému zákonníku Komentár k Správnemu poriadku Komentár k Stavebnému zákonu Komentár k Trestnému poriadku Komentár k Trestnému zákonu Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov a k Zákonu o notároch a notárskej činnosti Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty Komentár k zákonu o dani z príjmov Komentár k Zákonu o inšpekcii práce a zmene zákona o nelegálnej práci Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácií Komentár k Zákonu o mediácii Komentár k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Komentár k zákonu o obecnom zriadení Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti a Zákonu o používaní regis. pokladnice Komentár k zákonu o rodine Komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme Komentár ku Katastrálnemu zákonu 7 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

8 Ceník systému ASPI platný od Zřizovací poplatek služby právního informačního systému ASPI (jednouživatelský přístup) Kč Obnovovací poplatek (po zablokování služby) Kč Všechny uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21%. Uvedené ceny jsou pro jednoleté předplatné a jeden přístup ke službě ASPI (pokud není uvedeno jinak). Rádi Vás budeme informovat o cenách pro více uživatelů a množstevních slevách. Obraťte se prosím na obchodního zástupce Wolters Kluwer. Profesní řešení můžete doplnit o další tituly z nabídky. Tituly a aplikace obsažené v profesních řešeních nelze zaměňovat nebo přiobjednávat. Informace o profesních řešení a kontaktech naleznete na Aktualizací právního informačního systému ASPI se rozumí doplnění změn, dodatků a úprav Systému ASPI a to především po novelizaci příslušných předpisů nebo nových vydání předplacených titulů, pokud jsou předmětem aktualizace. Průběžnou aktualizací lze také doplňovat nebo upravovat funkce platformy ASPI. Datové ASPIservery jsou aktualizovány denně. Internetová aktualizace probíhá 2-3krát týdně. Aktualizace prostřednictvím datových DVD probíhá měsíčně. 8 Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Záhlaví Vzor citace: Kozák, J.; Budín, P.; Dadam, A.; Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013,

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více