Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v pátek 14. srpna připomenuli výročí odražení hlavního útoku Švédů na obležené Brno v roce Vzpomínková akce začala v prostorách brněnského hradu Špilberk před bustou plukovníka de Souches, poté starosta s představiteli kraje a dalších institucí položili květiny k hrobu P. Martina Středy v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Beethovenově ulici a také k náhrobku velitele obránců města v kostele sv. Jakuba na Rašínově ulici v Brně. Před 364 lety odrazili obránci Brna pod vedením plukovníka Jeana Louise Raduita de Souches rozhodující útok dvacetinásobné švédské přesily a přiměli tak Švédy ukončit obléhání města. Hrdinný postoj brněnských obránců, duchovně posilovaných rektorem jezuitské koleje Martinem Středou, proslavil město a jeho obyvatele po celé tehdejší Evropě. Zásluhy Brňanů následně ocenil i císař Ferdinand III. řadou privilegií včetně daňových úlev a povýšení městského znaku. Železniční přejezd Šámalova je opraven Hvězdy v Dělňáku Ing. Aleš Vytopil, místostarosta úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu města Brna. Vedení radnice opakovaně iniciovalo jednání s těmito úřady ve věci opravy přejezdu z důvodu havarijního stavu a ohrožení života a zdraví obyvatel. Jednání nebyla jednoduchá, avšak kladný výsledek se dostavil. Přejezd je součástí železniční vlečky, jejíž vlastnictví je předmětem soudního sporu mezi dvěma soukromými subjekty. Vlastní vlečka je drážní stavbou. Kompetentním úřadem ve věci povolování úprav na vlečce je drážní úřad. Z hlediska dopravního je příslušným silničním úřadem v tomto VONDRKABARET č. 2 - Jiří Vondrák, orchestr Divadla šansonu + hosté: Stepařské studio No Feet a Nostalgia quartet Rendez vous Marcely Vondrové č. 3 - Rozhlasové talk show známé moderátorky Českého rozhlasu ŽIVĚ Hosté: spisovatelka Simona Monyová, skupina Evelýna a textař MUDr. Ivan Huvar Divadlo šansonu, Jamborova 65, Brno, tel.: , Z dalších akcí v Dělnickém domě: První taneční podvečer s orchestrem MR Swing Dámský krejčí divadelní představení, venkovní scéna (v případě špatného počasí v sále) Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky Dělnický dům, Jamborova 65, Brno tel.: , , Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 9/2009 AKTUÁLNĚ Co se událo v Židenicích během prázdnin Radnice o prázdninách nezahálela, a s těmi nejzajímavějšími aktivitami bych rád Vás seznámil. Jistě jste si mnozí povšimli, že byla zvýšena bezpečnost silničního provozu vybudováním nové světelné křižovatky, při ulici Šámalova a Zábrdovická. Tímto se podařilo vyřešit dlouholetý problém s frekventovanou křižovatkou. Během prázdnin rada městské části schválila spolupráci s Divadlem Šansonu v Dělnickém domě a podpořila tak nekomerční kulturní akce v naší městské části. Rada městské části navíc schválila uspořádáni společenského večera a vyhlášení Osobností Městské části Brno-Židenice, které se bude konat v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. V tomto období bylo vykonáno taktéž mnoho práce na rekonstrukcích školských zařízení, například na Základní škole Krásného probíhá komplexní rekonstrukce tělocvičny. Za horkých dnů se setkalo s velkým úspěchem provozování koupaliště v Juliánově, které navštívilo velké množství občanů nejen z naší městské části. Z čeho máme, ale opravdu velikou radost, je mnohonásobné zvýšení návštěvnosti tohoto koupaliště našimi seniory, kteří ve večerních hodinách využívali volný vstup. V tomto letním čase se taktéž podařilo připravit další rekonstrukce dvou dětských hřišť a jednoho parku. Tyto rekonstrukce budou zahájeny v nejbližší době. Marek Svitavský, místostarosta Výstava Bohumil Hrabal Brněnské návraty - prodloužena Výstava o spisovateli Bohumilu Hrabalovi, která je od března ke zhlédnutí v Památníku písemnictví na Moravě, pobočce Muzea Brněnska, byla pro velký zájem prodloužena až do 27. září Návštěvníci, kteří již výstavu navštívili, i ti, kteří se na ni teprve chystají, jistě ocení katalog Bohumil Hrabal. Brněnské návraty, jež doplňuje stejnojmennou výstavu o nejslavnějším židenickém rodákovi. Útlá knížka připomíná brněnské kořeny Bohumila Hrabala, jeho vztah k rodnému Brnu v osobním i tvůrčím životě. Pozornost je věnována spisovatelově brněnské rodině, místům, kde v dětství vyrůstal, a literárnímu ztvárnění dětských zážitků. Svět Hrabalova dětství ožívá na fotografiích, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé. Brožura obsahuje také kalendárium zaměřené na brněnské momenty spisovatelova života a seznam vystavených exponátů. Publikaci si zájemci mohou zakoupit přímo v Památníku písemnictví na Moravě, se sídlem v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě, během otvírací doby, nebo v KNIHKUPECTVÍ RYŠAVÝ ŠIMON, nám. Svobody 8, Brno. Výstava se koná pod záštitou starosty městské části Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny. Andrea Vítová 2. ročník běhu v Židenicích - Poslední Moravan Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 pořádá v součinnosti s MČ Brno -Židenice, Českým klubem olympioniků, VSK Univerzita Brno a TJ Sokol Juliánov běžecké závody pro širokou veřejnost. Nad akcí převzali záštitu starosta Ing. Roman Vašina a Český klub olympioniků. 2. ročník se uskuteční v Juliánově na Bílé hoře. Závodu se mohou zúčastnit ženy i muži všech věkových kategorií od přípravek (roč. nar. 1999/2000) až po dospělé. Zvláštní pozornost zaslouží i speciální integrovaná kategorie pro mentálně postižené sportovce. Společně s dalšími partnery, které uvádíme na webových stránkách: a budou zajištěny věcné ceny pro první tři závodníky každé kategorie. Prezentace v 9.00 hod. v budově TJ Sokol Juliánov. Občerstvení a lékařská služba zajištěna. Za pořadatele zve a na Vaší účast se těší Mgr. Roman Skočovský, Ph.D. MZŠ Kamenačky Mgr. Petr Kotyza, VSK Universita Brno Gratulujeme ke 100. narozeninám Gratulujeme ke 101. narozeninám V sobotu 25.července 2009 oslavil pan Viktor Man své životní jubileum 100 let. Na rodinné oslavě v restauraci u Malchrů mu osobně popřáli starosta Ing. Roman Vašina a místostarosta Marek Svitavský. K blahopřání se připojuje cele vedení radnice. Dne 1.srpna 2009 oslavila obyvatelka Domova pro seniory paní Marie Machátová, krásných 101 let. Osobně jí blahopřál místostarosta Ing. Aleš Vytopil. K tomuto blahopřání se připojuje i Domov pro seniory Nopova a celé vedení radnice K blahopřáním se připojuje Redakční rada Židenického zpravodaje. strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 ZMČ 18/2009 konané schválilo: rozpočtové opatření č. 8. Toto opatření upřesňuje daň z příjmů, doplňuje příjmy z fin. vypořádání 2008 od města, navyšuje financování rozpočtu o poslední část zůstatku roku 2008 a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok vyjadřilo souhlas s celoročním hospodařením MČ Brno-Židenice za rok 2008, a to bez výhrad. doporučilo Zastupitelstvu města Brna doplnit přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku o místa: park Juliánovské náměstí, park Bubeníčkova Koperníkova, park Karáskovo náměstí, park Gajdošova Hrozňatova Podpísečná, park Nopova Bořivojova, park Rokycanova Filipínského, ul. Vojanova, park Strakatého, nástupní prostor veřejné dopravy v zastávkách Geislerova, Dělnický dům, Kuldova, terminál Stará Osada, parkoviště u obchodního centra TESCO supermarket Brno, Bělohorská 161, parkoviště u obchodního domu Kaufland - Bubeníčkova, parkoviště u obchodního domu Albert Stará Osada, okolí nádraží ČD Brno -Židenice při ulici Lazaretní v okruhu 200 m. doporučilo Zastupitelstvu města Brna doplnit přílohu obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání o okruh 100 m od obchodního domu Kaufland - Bubeníčkova 4405/1, a o okruh 100 m od obchodního domu Albert, Stará osada 3984/15 a okruh 100 m od obchodního domu TESCO supermarket Brno, Bělohorská 161. doporučilo Zastupitelstvu města Brna přijmout obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v navrhovaném znění. doporučilo Zastupitelstvu města Brna přijmout obecně závaznou vyhlášku k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v navrhovaném znění. doporučilo Zastupitelstvu města Brna přijmout obecně závaznou vyhlášku o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně s navrženou úpravou čl. 3, bod č. 1 Ohlašovací povinnosti podléhají výkopové práce, jejichž rozsah přesahuje délku 5 m podélných nebo plochu 10 m2. bere na vědomí Územní prověřovací studii Lokalita Údolíček - nesouhlasí s napojením lokality Údolíček z ulice Rokytovy - požaduje umístění tunelového portálu výlučně na vnější hraně ulice Rokytova návrh změn územního plánu města Brna ÚPmB 2007-I-24. soubor a změn přiřazených B54/04- I-dodatek, B17/05-II. souhlasilo s návrhem zadání změny Aktualizace Územního plánu města Brna a požadovat v textu zadání doplnění v níže uvedených bodech takto: ZPRÁVY bod 5. Požadavky na územní rozvoj obce bod Územní rezervy doplnit standardní funkcí regulace s možností zastavět nebo nezastavět. V případě rezerv zvážit možnost stavebních uzávěr. bod Požadujeme zařazení studie Bílá hora vycházející z Regulačního plánu Bílá hora, odsouhlaseného Zastupitelstvem města Brna v roce Územní studii Údolíček respektujte až po schválení konečné verze samosprávnými orgány MČ Brno-Židenice bod Požadavky na řešení dopravy Respektujte nadřazenou komunikační síť zejména R43 v souladu s platným Územním plánem města Brna. bod Automobilová doprava Vyhodnoťte základní komunikační systém s ohledem na zvýšení intenzity dopravy ve smyslu větší prostupnosti území. RMČ 63/2009 konaná schválila: vzala na vědomí odpověď stěžovatelce zástupkyni petičního výboru občanů bydlících na ulici Boettingrově. vzala na vědomí výzvy ke splnění povinnosti vyplývající z Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17 se stanovením dodatečné lhůty. vzala na vědomí dopis starosty Městské části Brno Bohunice ohledně spoluúčasti na realizaci památníku. - souhlasí s poskytnutím daru na realizaci památníku na základě dohody o spolupráci ve výši ,- Kč. - schvaluje návrh dohody o spolupráci. - pověřuje starostu podpisem této dohody. vzala na vědomí žádost občanského sdružení Divadlo šansonu. - souhlasí s návrhem dohody o spolupráci. - ukládá uvolněným zastupitelům předložit RMČ návrh podporovaných představení včetně výše finanční spoluúčasti a návrhu zdroje financování. rozpočtové opatření č. 10. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2009 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD o 457 tis. Kč, navyšuje neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Pečovatelské služby o 105 tis. Kč, navyšuje neinvestiční transfer z rozpočtu města celkem o 580 tis. Kč na vybavení MŠ a ZŠ, navyšuje, doplňuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok dodatečně převod částky ,- Kč z rezervního fondu MZŠ Kamenačky 4, na posílení investičního fondu školy dle ust. 30, odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti. - vzala na vědomí dodatečně čerpání investičního fondu v celkové výši ,- Kč. Investiční výdaje dle 31, odst. 2, písm. a) zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činí ,- Kč a neinvestiční výdaje dle 31, odst. 2, písm. d) téhož zákona činí ,- Kč. Židenický Zpravodaj 9/2009 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice vzala na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ve výši ,- Kč za účelem provedení stavebních úprav ve třídách určených pro alternativní výuku Montessori dle ust. 31, odst. 2, písm. a) zákona 250/2000 Sb. a čerpání investičního fondu ve výši ,- Kč za účelem provedení oprav - nové malby, opravy osvětlení v pěti kmenových třídách a v tělocvičně dle ust. 31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti. bere na vědomí čerpání investičního fondu Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova 2, ve výši ,- Kč dle ust. 31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. (opravy) a čerpání rezervního fondu ve výši ,- Kč dle ust. 30, odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle žádosti. vzala na vědomí žádost Mateřské školy FA- MILY, Brno, Mazourova 2, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem do vlastnictví příspěvkové organizace. Souhlasila s tím, aby Mateřská škola FAMILY, Brno, Mazourova 2 nabyla účelově určený finanční dar v hodnotě ,- Kč od rodičů dětí za účelem zakoupení relaxační matrace, a to do svého majetku podle ust. 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočet. pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. vzala na vědomí žádost Mateřské školy, Brno, Nopova 15, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí finančního daru účelově neurčeného. Souhlasila s tím, aby Mateřská škola, Brno, Nopova 15 nabyla účelově neurčený finanční dar od Sdružení rodičů při MŠ Nopova, od paní Nechvátalové, Šroupova 41, a od pana Čermáka, Viniční 221, v celkové hodnotě 7 500,- Kč a použila ho v souladu s příslušnými ustanoveními 30, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. vzala na vědomí výkaz akcí plánovaného programu Dělnického domu, který byl včetně výpočtu výše nájemného za měsíce duben červen 2009 předložen společností MON-EST BRNO, s.r.o. souhlasila se vstupem společnosti STAVO- PROGRES BRNO, spol. s r.o. na část pozemku p.č. 7482/1, ostatní plocha o celkové výměře m2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově v k.ú. Židenice za účelem výměny poškozeného vedení pitné vody do areálu této společnosti, a to za předpokladu, že předmětný pozemek bude po skončení prací souvisejících s výměnou vedení uveden do původního stavu. vzala na vědomí žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vyjádření k návrhu řešení protihlukových opatření u silnic I. tříd výměny oken u nemovitostí Strakatého č. or. 1, Meluzínova č. or. 2 a Meluzínova č. or. 1, 3, 5 v k.ú. Židenice. Souhlasila s předloženým návrhem řešení. Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 9/2009 ZPRÁVY Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Potřebuji si vyřídit > Bydlení > Bytový odbor >Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech , a účel půjčky obnova střechy lhůta splatnosti 5 let horní hranice půjčky 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku nebo obnova bytového jádra rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku (max. 2 nové byty v jednom domě) vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader ilustrační foto části svěřených obecních nájemních V domů, ale i v domech družstevních a nebo bytech v osobním vlastnictví jsou instalována bytová jádra provedena jako umakartová nebo dokonce ještě z kombinace sololit a laťovka. S ohledem na stáří domů cca let tato jádra dožívají fyzicky a především morálně svou konstrukcí již neodpovídají požadavkům dnešní doby. Přestavba jednoho jádra (vyzděného z tvárnic nebo postaveného ze sádrokartonu) je pak finančně poměrně náročná, přijde na cca 100 až 140 tis. Kč podle použitých materiálů. I přes to však nájemníci obecních bytů stále častěji žádají o souhlas s přestavbou jádra na vlastní náklady, neboť chtějí mít pěknou a účelně zařízenou koupelnu. MČ Brno Židenice je si vědoma toho, že tím dochází k určitému zhodnocení obecního majetku a proto na základě usnesení ze 47. zasedání Rady MČ dne zajistila zpracování tzv. vzorových variant přestavby bytových jader (celkem 9 variant řešení pro všechny typy bytů). Vzorová projektová dokumentace obsahuje: půdorys stávajícího stavu půdorys nového stavu technický popis technickou zprávu statika výkaz výměr stavební části položkový rozpočet stavební části Tuto vzorovou projektovou dokumentaci (PD) v hodnotě cca 10 tis. Kč, zpracovanou na profesionální úrovni v několika variantách řešení, nabízí MČ Brno-Židenice potencionálním zájemců o přestavbu jádra bezplatně. MČ Brno-Židenice se bude navíc podílet částkou 30 tis. Kč na přestavbě každého bytového jádra v obecním bytě, provedené podlé této PD. Tato nabídka MČ Brno Židenice nájemníkům obecních bytů je časově omezena a platí pro všechny žádosti podané do konce roku Vedení městské části hodlá v rámci svých možností pomoci i ostatním židenickým občanům, kteří bydlí v bytech družstevních či již převedených do vlastnictví a mají tzv. umakartové bytové jádro. Těmto ale může nabídnout pouze bezplatné poskytnutí zmíněné projektové dokumentace. Bližší podrobnosti se v případě potřeby dozvíte na tel. č , Ing. Čermák. Pozn.: článek bude zveřejněn v každém vydání ŽZ Novinky v Lize vozíčkářů Chceme vás informovat o tom, že naše organizace zkrátila a snad i zpřesnila svůj název. Ten nově zní Liga vozíčkářů. Dlouhou dobu se věnujeme poskytování služeb lidem se zdravotním postižením a pomoc při prosazování jejich práv je pouze jednou z mnoha činností, které se snažíme nabízet. Nechceme nadále budit dojem, že naším hlavním cílem je vyhrávat soudní pře našich členů nebo že jsme skupina lidí poutajících se na protest k branám ústavů sociální péče. Liga vozíčkářů - tak si nás pamatuje většina uživatelů našich služeb i našich partnerů, dokonce i naši zaměstnanci při běžné komunikaci používají tento nový název. Další novinkou je kampaň, se kterou nově vyrážíme do světa. Je určena zejména veřejnosti, jedná se o množství aktivit, které jsme vložili pod střechu názvu Přisedni si. Tento slogan je přátelskou výzvou všem zastavit se alespoň na chvíli a věnovat pozornost problematice života s postižením. A také mimořádným výkonům z nejrůznějších oblastí lidského činění, kterých lze dosáhnout se zdravotním postižením nebo dokonce postižení navzdory. V rámci kampaně Přisedni si otvíráme také veřejnou sbírku, jejíž výtěžek je věnován na podporu služeb zdravotně postiženým. Přízeň této sbírce můžete vyjádřit prostřednictvím dárcovské SMS, které nám byly umožněny po zkušební dobu tří měsíců, kdy musíme nasbírat alespoň 300 DMS. Rozhodně toho hodláme snad i s vaší pomocí dosáhnout. Stačí pouze na klávesnici vašeho mobilního telefonu vyťukat: DMS PRISEDNI a zaslat na telefonní číslo (cena je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč). Moc vám děkujeme, podrobnější informaci o kampani i sbírce najdete na konci srpna na webových stránkách Zdeněk Škaroupka, Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno, tel.: , mobil: strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 INFORMACE Židenický Zpravodaj 9/2009 Pomoc obětem trestných činů v Brně Každý, kdo se stal obětí trestného činu, se s touto skutečností vyrovnává jinak. Zážitek může vyústit v pocity lítosti, sebeobviňování či pocit opuštěnosti. Obvyklou psychickou reakcí na závažné trestné činy je i úzkost, strach či ztráta koncentrace, která se projevuje zhoršenou schopností vnímání a špatnou interpretací poskytovaných informací. V poradnách Bílého kruhu bezpečí zaznamenávají poradci velmi rozdílné reakce obětí na trestný čin, shodují se však v tom, že nejzávažnější traumata prožívají oběti po útoku pachatele na jejich tělesnou integritu (loupež, znásilnění, ublížení na zdraví, domácí násilí), pozůstalí po obětech vražd, oběti a pozůstalí po obětech dopravních nehod. Pomoc obětem a svědkům trestné činnosti poskytuje občanské sdružení Bílý kruh bezpečí formou bezplatných služeb v sedmi poradnách po celé České republice, kde pracují zejména právníci, psychologové, sociální pracovníci a lékaři. Bílý kruh bezpečí nabízí obětem trestných činů čas na rozhovor právní informace setkání s psychologem morální a emocionální podporu pomoc při odškodnění V poradnách jsou poskytovány služby, které přispívají ke vzpamatování se z následků trestného činu a k posílení jejich pozice při jednání s úřady. Poradci Bílého kruhu bezpečí pomáhají obětem zotavit se ze stresu vyvolaného trestným činem, poskytují jim informace o průběhu trestního řízení. Často obětem na místě zprostředkují kontakt na další odborníky nebo služby. Ve velmi závažných případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí oběti případně pozůstalé k soudu, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim další potřebné služby, včetně např. peněžité pomoci státu. Kontakt: Bílý kruh bezpečí, o. s. regionální pobočka v Brně Slovinská Brno - Královo Pole tel , Konzultační hodiny: - každé úterý 17:00-20:00hod. (bez objednání) - každý čtvrtek 17:00-20:00hod. (pro objednané) tel , webové stránky: Akreditované kurzy pro pečovatelky Pracovníkům v sociálních službách, nezaměstnaným i dalším zájemcům o rozšíření vzdělání jsou určeny kvalifikační pečovatelské kurzy s akreditací MPSV, které organizuje ŽVS Vesna, o.s., v Brně na Údolní ulici 10. Na této adrese také probíhá teoreticko -praktická výuka. Kurzy trvají tři měsíce, ukončeny jsou písemným testem a ústní závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR a částečně v zahraničí. Je možné si vybrat ze dvou odborných zaměření: Pečovatelka o handicapované a seniory (zahájení ) nebo Pečovatelka o děti od nejmenšího věku do 15 let (zahájení ). Přihlášky se přijímají na adrese ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel , Kouzla s pamětí (pro všechny generace) ŽVS Vesna, o.s., zve všechny zájemce o zlepšování paměti na přednášku s praktickými ukázkami, která se uskuteční v úterý 29. září 2009 v sále zahradní budovy Vesny na Údolní 10. Dozvíte se základní informace o paměti a jejím fungování, seznámíte se s některými metodami procesu zapamatovávání, můžete si vyzkoušet, jak lze paměť cvičit, trénovat... Akce je určená pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a byla zařazena do Brněnských Dnů pro zdraví. Zúčastnit se lze v časech, které si vyberete: dopoledne 9:00-10:00 nebo 10:15-11:15, odpoledne 15:00-16:00 nebo 16:15-17:15 hodin. Vstupné je dobrovolné. Bližší informace: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel G G G G G G G Centrum pro rodinu a sociální péči Cvičení v těhotenství Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1 otevírá pro maminky od 12. týdne těhotenství kurzy cvičení pro druhé pololetí roku Kurzy probíhají v menších skupinkách maminek vedených fyzioterapeutkou nebo porodní asistentkou v příjemných prostorách uprostřed centra Brna. Cvičení zahrnuje relaxační a protahovací cviky, cvičení na balančních míčích a cviky posilující zádové a prsní svalstvo. Maminkám napomáhá k udržení a zlepšení fyzické kondice, vyladění psychické rovnováhy a ulehčení porodu. Termín zahájení kurzu je úterý 15. září 2009 od hod. ní masáže, porodní tanec, sestavování předporodního Přihlášky: recepce CRSP, Josefská 1, Brno, plánu. Přihlášky: recepce CRSP, tel.: , tel.: , Cvičení s alternativní přípravou na porod Cvičení po porodu a pro maminky s malými dětmi Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, otevírá ve středu pro maminky ve III. trimest- Josefská 1 cvičení pro ženy po porodu, nejdříve po zahajuje Centrum pro rodinu a sociální péči, ru těhotenství šestitýdenní kurz cvičení s altenativní uplynutí šestinedělí. Cvičení probíhá pod vedením přípravou k porodu. Lekce jsou složeny z tematické zkušené fyzioterapeutky a je určené pro maminky, přednášky s prostorem pro dotazy účastnic a hodiny které by si rády vzaly děťátko s sebou. Po cvičení mají cvičení se zařazením cviků vhodných pro toto období. maminky možnost využít přebalovaní koutek, kde Přípravu vede erudovaná porodní asistentka. Tematické přednášky: porodní polohy správné dýchání, stravu. Termín konání je vždy v pondělí mohou děťátko přebalit, nakojit, případně mu ohřát Alexandrova technika, aromaterapie u porodu, reflex- Přihlášky na recepci CRSP tel.: Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 9/2009 Boettingrovské jablko sváru Ing. arch. Pavel Sáňka člen rady Městské části Brno Židenice a předseda Komise pro územní rozvoj a dopravu Nástavby obecních bytových domů na ulici Boettingrově jsou v současnosti často diskutovaným tématem. Primárním cílem ovšem nejsou nástavby, ale statické zajištění a oprava těchto objektů, nástavby vyplývají z podnikatelského záměru, který vznikl v důsledku nedostatku příslušných finančních prostředků městské části. Zjednodušeně řečeno jestliže chtěla radnice domy opravit, bylo nutno hledat někoho (jedno koho), kdo to zaplatí. Aby se však tomu někomu Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno (úplně jedno komu) jeho záměr vyplatil, vznikla nutnost vybudování nových bytových jednotek kde jinde, než v nástavbách. Ano, jak správně řekl jeden ze zastupitelů je to byznys. Ale byznys nejen pro podnikatele (po němž nemůžeme chtít, aby pracoval bez zisku), ale hlavně pro obec a její občany a nájemníky. Tedy pro Vás. Technické a legislativní problémy pak musí řešit nový investor v rámci územního a stavebního řízení. Vybraný investor však nesplnil dostatečně všechny podmínky s ním uzavřené dohody a v současnosti běží lhůta, během níž by měl zjednat nápravu. Zveřejnění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, které požadovala petice občanů, by mohlo ohrozit následné jednání s investorem, který by se mohl odvolávat na maření podnikatelského záměru, neboť žádost o územní rozhodnutí stáhl a její podklady tudíž již nebyly aktuální. V případě realizace nástaveb stále zůstává ve hře možnost zakoupit si svůj byt do soukromého vlastnictví za podmínek, které byly městem avizovány a jsou více než přijatelné. Mohou pak založit společenství vlastníků a vzít otěže osudu svých domů do vlastních rukou. Zlodějské řemeslo nezná dovolenou Jsou místa a chvíle, které mají zloději obzvláště v oblibě. Ve sváteční pondělí pozdě večer byla přepadena sedmasedmdesátiletá žena na Svatoplukově ulici. Útočník ji strhl na zem a sebral jí kabelku se čtyřmi sty korunami i s doklady a dalšími osobními věcmi. Jelikož si stará paní málem zlomila nohu, skončila na traumatologii. Policie nakonec našla prázdnou kabelku, ale zloděje prozatím nevypátrala. Ze šesti policejních kamer, instalovaných v Židenicích, jsou nyní dvě nefunkční a z nich je dlouhodobě mimo provoz právě ta, která snímá Svatoplukovu ulici. Firma Maxprogres, která má pečovat o kamerový systém, by měla bezodkladně reagovat na urgence z druhé poloviny července a kamery zprovoznit. Dalším oblíbeným místem vandalů je židenické nádraží. V rohu čekárny stojí nápojový automat, který pravidelně přitahuje jejich pozornost. Od podzimu minulého roku do dneška byl automat vykraden sedmkrát, informuje mne počátkem července pracovník firmy Autic, která vlastní nápojové automaty na všech brněnských nádražích. I když si zloději z automatu odhadem přivlastnili jen asi 5000 Kč, napáchali škody mnohem větší. Jen sedminásobná oprava automatu stála včetně náhradních dílů kolem Kč. A to už se nezmiňuji o poškozených oknech nádražní čekárny. Dnes je automat chráněn vestavěnou bezpečnostní klecí, dodává ještě pan Vala a podotýká, že mimo Brno byly automaty firmy Autic vykradeny také v Kuřimi anebo Hrušovanech nad Jevišovkou a rovněž tato zařízení bude nutno lépe zabezpečit. Pro firmu Autic skončil případ celkem nadějně. Po dlouhodobém pátrání policie zloděje identifikovala, takže dva muže stíhá vazebně a jednoho z podezřelých vyšetřuje na svobodě. Trojice pachate1ů má zřejmě na svědomí více než padesát vloupání do nápojových automatů po celém Brně. Mladíci ve věku 24, 26 a 27 let poškozovali a vykrádali automaty ve školách, v nemocnicích, sportovních institucích a ve vestibulech různých firem. K radosti policie pachatelé nebyli ani příliš pozorní, ani zruční. Při páčení automatů se zranili a na místě zanechali krvavé skvrny. Analýza jejich DNA je spolehlivým vodítkem pro prokázání spojitosti mezi jejich osobou a místem činu. Kromě toho se mladíci ocitli v záběru jedné z firemních kamer na Marešově ulici a na snímcích jsou dobře rozeznatelní. Užitečnost kamer, instalovaných na frekventovaných místech, je nesporná. Vzrůstá i vzhledem k tomu, že na svém zasedání 29. června 2009 židenické zastupitelstvo schválilo vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Máli být její dodržování sledováno, bylo by zapotřebí nejen zprovoznit existující kamery, ale také rozšířit počet snímaných míst. Instalace kamer sice není levná záležitost, ale dlouhodobě se určitě vyplatí. Jde hlavně o to, aby byly lépe hlídány prostory před supermarkety, parková zákoutí s lavičkami a zastávky veřejné dopravy či nádraží. Při větším počtu kamer by se zvýšil dohled policie nad těmito místy a tím by vzrostla šance na zachovávání jejich čistoty a bezpečnosti občanů. Mgr. Dana Ferenčáková, zastupitelka CSSD CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 10/2009 je ve 23:59 hod. Reakce na článek z čísla 5/09 Mgr. Ferenčákové Dobrý den, přečetl jsem si v Židenickém zpravodaji číslo 5 článek paní Mgr. Ferenčákové o změně dodavatele obědů pro seniory. Paní Mgr. Ferenčáková se ve svém článku mimo jiné zmiňuje i o tom, že pro stávajícího dodavatele obědů je toto rozhodnutí likvidní. Jestliže se jedná o stejného dodavatele, který zajišťoval obědy pro seniory v roce 2005 a 2006, potom si pro otřesnou kvalitu dovážených jídel nic jiného nezaslouží. V té době byla moje matka postižena záchvatem mozkové mrtvice a muselo o ní být pečováno téměř 24 hodin denně. Střídali jsem se u ní všichni, nejvíce však o ni pečoval otec, který se dodnes těší pevnému zdraví. Matka v druhé půli roku 2006 zemřela. Protože otec neumí vařit, rozhodli jsem se odebírat obědy pro seniory a to pro oba rodiče. Do té doby jsem netušil, jaké se dají seniorům podávat šlichty. Omáčky v závěru odmítal pozřít i pes. Otec nakonec začal chodit pro obědy do budovy polikliniky, kde si mohl za přibližně stejnou cenu vybrat z pěti jídel v nesrovnatelně vyšší kvalitě. Ti staří lidé, kteří jsou nepohybliví, však nemají jinou možnost než být na této stravě závislí. Jestliže byly dodávky vypovězeny firmě, která v té době vařila i mým rodičům, pak si mohou senioři výměnou dodavatele jen a jen polepšit. S pozdravem Pavel Pokorný EkoCentrum Brno - Září 2009 Ponávka 2, Brno, tel: , cz, Ekorozhledna - základní orientace a praktické tipy pro udržitelný životní styl přednáška Jak na biopotraviny snadno a levně dílna Jáhly, špalda, pohanka Začátky přednášek a dílen v 17 hodin. Výstava Davida Švejnohy Afrika nevšedníma očima prodejní výstava fotografií v 17 hodin posezení s autorem u afrického čaje Podrobnosti a další pozvánky na Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od 2. do 11. října (denně 10 až 18 hodin) v Brně Bystrci, v zahradním centru Čtyřlístek (vedle OBI, zastávka Kamenolom tram. č. 1, 3 a 11) Srdečně zve Jaroslav Honc Bystrcký vandr DS RADOST zve všechny příznivce pěší turistiky na Bystrcký vandr (36. kolo), který se bude konat v sobotu Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc, cíl v sobotu do 18 hod. tamtéž. Tentokrát jsme pro vás připravili trasu dlouhou 7 km, která povede krásnou krajinou Bystrce a je vhodná zejména pro rodiče s dětmi. Start začne ve 12 hodin a skončí v 15 hodin. Další informace: Miroslav Kafoněk, tel Srdečně zve DS RADOST strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Útulna Bedřicha a Viktorie Dalším objektem ležícím ve stráni nad Židenicemi a Juliánovem na Viniční ulici a úzce spjatým s osobou brněnského podnikatele Friedricha Wanniecka byla tzv. Útulna Bedřicha a Viktorie. Když byl v roce 1882 založen podpůrný spolek s českým názvem Ústřední nemocenská a invalidní pokladna železářských, kovoliteckých a jejich pomocných dělníků v Brně, tak Wannieck každoročně přispíval HISTORIE na jeho činnost z osobních a firemních peněz. Spolek sdružoval české a německé dělníky. Díky Wannieckově finanční pomoci mohl zřídit dělnickou kolonii s názvem Friedrichsruhe. Koncem 19. století se Wannieck vzdal řízení firmy, která pak fúzovala s První brněnskou. V roce 1903 se s rodinou odstěhoval do Mnichova a později pobýval v jihotyrolském Meranu. Své bývalé dělníky nepřestal podporovat ani po odchodu z města a pravidelně zasílal peníze výrazně dotující činnost spolku. Ještě v Wannieckově úmrtním roce dorazilo roku 1919 do Československa 1000 korun pro židenickou dělnickou kolonii. K pětadvacetiletému výročí existence spolku se členové usnesli postavit jubilejní dům nazvaný po manželech Wannieckových. Výsledkem se stal roku 1914 dobře vybavený dům s pěkným exteriérem, který podle oslavného dobového komentáře: Pyšně hledí na skromné dvorce a domky sousední obce Juliánova. Jsme přesvědčeni, že pozorovatele překvapí nejen krásná poloha a lahodné zevnější provedení Poprvé do školy - poprvé do knihovny I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem Poprvé do školy - poprvé do knihovny. Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit se slavnostním vstupem do knihovny. Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co pro ně připravila v letošním roce? V období od 1. září do 11. října 2009 mohou prvňáčci využít možnosti zaregistrovat se do knihovny zdarma. Soutěž Ferda Mravenec práce všeho druhu připomene 110. výročí narození slavného spisovatele a ilustrátora dětských knih Ondřeje Sekory. Je určena čtenářům KJM ve věku od 6 do 10 let a trvá od 1. září do 16. října Soutěžní listy jsou k dispozici na všech provozech KJM. Pohádkové rejdění s maňásky a loutkami čeká na děti v pondělí 5. a ve středu 7. října 2009 od 9 do 11. hod. na pobočce KJM, Stará osada 15. Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny se bude konat na pobočce KJM v Židenicích, Stará osada 15 ve čtvrtek 8. října 2009 od 13 do 18 hodin. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška, primátora statutárního města Brna Romana Onderky a za podpory městských částí, ve kterých se koná slavnostní pasování. TLAPKA občanské sdružení, Krejčího 40a, Brno Klubovna: Souběžná 19, Brno Juliánov Ve školním roce 2009/2010 otevíráme tyto kroužky: 1. Dopolední hlídání dětí - Šikovné tlapičky Vhodné pro děti od 2 let. Budeme si hrát, malovat, cvičit, chodit na procházky V pondělí a ve čtvrtek od 7,30 12,00 hod. 2. Výcvik psa Kroužek je určen pro děti, které mají doma psa a chtějí se věnovat jeho výchově a výcviku. Čtvrtek od 14,30 15,30 hod. 3. Cvičení pro ženy Spinál Pondělí od 19,00 20,00 hod. 4. Cvičení a hrátky s pejskem Určené pro rodiče s dětmi, pro rodiče a děti s canisfobií. Celým programem nás bude provázet pejsek. Středa 15,30 16,15 hod. 5. Canisterapie aneb hrajeme si s pejskem Výukový program s aktivním kontaktem se psem je určen pro děti z mateřských škol a žáky základních škol třídy Úterý, středa a pátek od 9,30 11,00 hod. Přihlásit se můžete: v klubovně Souběžná 19, Brno Juliánov, pondělí až pátek od 9,00 do 12,00 hod., telefonicky na tel.čísle , Informace a dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle www oz-tlapka.cz Židenický Zpravodaj 9/2009 této budovy, nýbrž že si i její vnitřní zařízení získá jeho neobmezenou pochvalu. Současná podoba domu již zdaleka není hodna velebení, neboť se na ní notně podepsal zub času a tento objekt byl dávno zastíněn jinými stavbami ve svém okolí. Stále však podává svědectví o podobě levného dělnického bydlení téměř před několika desetiletími. Pavel Cibulka Sportování s pohádkou aneb Zdravá rodina IV. Že v současném světě spousta lidí sportuje, je věc běžná. Ale ony se i v pohádkách najdou postavy sportovně založené : taková ježibaba létající na koštěti, princezna jezdící na koloběžce, Smolíček cestující na jelenovi, mnohohlavý létající drak, pěšky překonávající vzdálenost Červená Karkulka Chcete-li s nimi poměřit své síly, přijďte na sportovněpohádkové odpoledne plné zábavy, her a soutěžení, které se koná v parku hradu Špilberk. Start je od do hodin u vchodu do parku z ulice Husovy (naproti parkovišti hotelu International). Akci připravily Vesněnka, o.p.s. (školička pro nejmenší děti), ŽVS Vesna, o.s., a další organizace pracující s dětmi. Uskuteční se v rámci Brněnských Dnů pro zdraví, za podpory statutárního města Brna. Bližší informace o IV. ročníku Zdravé rodiny: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel.č , Září 2009 seznamovací odpoledne s tenisem zdarma pro všechny děti MŠ a ZŠ a jejich rodiče při Základních školách Hroznová, Mutěnícká. Tenisová škola Tallent působící v Brně připravuje pro děti na září 2009 ukázkové odpoledne, na kterém se mohou seznámit se začátky tenisu. Kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem základy tenisu, správné držení rakety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou dětem v jejich dovednostech pomáhat a tyto sami rozvíjet. V rámci doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy. Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Máte doma syna či dceru, které by tenis mohl zajímat? Zajímá Vás tenis? Přijďte se pobavit a zároveň získat spoustu užitečných zkušeností?. Informace získáte na nebo se nás obraťte přímo na tel: , Výuce tenisu se věnujeme od roku Přijďte, těšíme se na Vás. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 9/2009 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU ZÁŘÍ Společenský večer s Mirkem Topolánkem 18 První taneční podvečer s orchestrem MR Swing 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 19 VONDRKABARET č. 2 Jiří Vondrák, orchestr Divadla šansonu + hosté: Stepařské studio No Feet a Nostalgia quartet 19 Dámský krejčí divadelní představení, venkovní scéna (v případě špatného počasí v sále) Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 19 Rendez vous Marcely Vandrové č. 3 - Rozhlasové talk show známé moderátorky Českého rozhlasu ŽIVĚ Hosté: spisovatelka Simona Monyová, skupina Evelýna a textař MUDr. Ivan Huvar 16 Královopolka odpolene pro milovníky dechovky 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Divadlo Na Dlani vstupuje do nové sezóny Již čtvrtou sezonu otevírá soubor Divadla Na Dlani, který působí péčí MČ Brno Židenice na scéně Dělnického domu. V září a říjnu uvede reprízy úspěšné komedie Dámský krejčí bychom rádi sehráli toto představení na zahradě Dělnického domu. Plánované reprízy na konci loňské sezony se pro nepřízeň počasí nemohly uskutečnit a museli být přesunuty do sálu. Doufejme, že alespoň tentokrát nám představení na venkovní scéně Dělnického domu vyjde. V sezoně připravujeme uvedení satirické komedie Gordický uzel od brněnského autora Františka Zacharníka. Hudbu složil dlouholetý člen divadla Semafor Ferdinand Havlík. Premiéru předpokládáme uvést v sále Dělnického domu v Židenicích. Děkujeme všem příznivcům i návštěvníkům našich představení za přízeň, kterou nám dosud věnovali a věříme, že nám zůstanou nakloněni i v sezoně nastávající. Členové souboru Divadla Na Dlani Církev československá husitská v Brně Židenicích srdečně zve na ZÁŘIJOVÝ KONCERT Program: varhanní skladby z období renesance a baroka, křesťanské songy a černošské spirituály. Účinkují: Jaroslav Nepilý - varhany Radka Pavlisová zpěv Neděle v 18 hod. Chrám Spasitele, Karáskovo nám.10 Brno-Židenice Křepelka Vladimír Obrazy z roku 1962 až 2008 Výstava bude od do ve skleníku pana Langra, Bělohorská 102. Vernisáž výstavy bude v úterý 22. září v 17 hodin. Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Židenice, Stará osada 15 Vás srdečně zve na Íránský piknik povídání a fotografie z cesty po Íránu Přátelští a přeochotní Peršané, truchliví Šiíté, vyprahlé pouště a rozkvetlé zahrady, zdánlivý dopravní chaos a neodbytní taxikáři, ukrutně kyselé saláty, mrkvová marmeláda a koktejly, tyrkysové mešity, líbání posvátných hrobek a teokratický režim - to vše je současný Írán, o kterém budeme mluvit. Na setkání se těší Martin a Lucie Anderovi ve čtvrtek 1. října 2009 v 18:30 hodin knihovna na Staré osadě Program klubu seniorů na II. pololetí Zatmění slunce v poušti Gobi pan Drückmüller Z historie Židenic (zajímavosti) kronikář pan Spurný Z Lisabonu na konec Evropy pan Vavroš Moravskoslezské pomezí Procházkovi Lodí po Nilu do Karnaku pan Vavroš Irsko pan Kolejka Maroko pan Kolejka Prohlídka Zábrdovického kostela s odborným výkladem * páter Hanák Portugalsko Procházkovi Prohlídka synagogy na Skořepce 13 s odborným výkladem ** kustod Znovu ve Švýcarsku Procházkovi Sicílie pan Kolejka Vánoce, zvyky, koledy žáci našich škol Setkání se starostou *sraz v hod. před kostelem **tramvají č. 8,13 zastávka před hlavním nádražím, začátek v hod. Pokud není stanoveno jinak, koná se vždy v úterý od hod. v Dělnickém domě v Juliánově v přízemí vpravo. Změna programu vyhrazena Připravil Bc. Ladislav Koukal Divadlo šansonu uvádí, pod záštitou MČ Brno-Židenice, divadelní představení pro děti POHÁDKY Z DOBRÁČKOVA 3. října 2009 v 15 hod. v Divadle šansonu, Jamborova 65, Brno-Židenice Divadlo šansonu pořádá konkurz na zpívající herce a herečky pro role pohádkových postav (princ, princezna, čert, hastrman,...) Požadavky: herecký talent, zpěv, věk let Konkurz se koná 7. září v 16 hod. v Divadle šansonu, Jamborova 65, Brno-Židenice. Písemné přihlášky posílejte na adresu: Divadlo šansonu, Dělnický dům, Jamborova 65, Brno strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Židenický Zpravodaj 9/2009 Malby nátěry Onderka tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE, tel.: , mobil: Kancelář České pojišťovny a.s., jednatelství Luboš Musil, Brno Táborská 102 (roh Dulánek 2). Úřední hodiny: po a stř 15-18h, pá 10-13h. Možnost volného zaparkování. Tel.: , Prodám/pronajmu garáž na ul.markéty Kuncové, tel.: Koupím paroží, hodiny, bodáky, svícny, mlýnky, plyn. zbraně, benzín. pily, sekačky, vrtačky, hořáky na butan, obrazy, starožitnosti a jiné věci z domácnosti. BAZAR, Táborská 244, tel.: Hledám pozemek m2, s komerční budovou pro autoopravnu. Tel.: Hledám RD se zahradou, m2 v této lokalitě. Tel.: Pronájem garáže ul. M. Kudeříkové, jištěno 2 vraty na dál. ovládání. Cena vč. služeb. tel.: KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, tel.: Vyměním OB 2+1, 40 m2, ul. Krokova, I. kat., plast. okna, zvýš. přízemí - za OB 3+1, 4+1, kdekoliv. Tel.: Vyměním OV 2+1, přízemí, cihla, po částečné rekonstrukci na ul. Škroupove za větší cihlový byt v Židenicích. Balkon do zahrady.více při osobním jednání. Tel.: Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader MČ Brno-Židenice nabízí projektovou dokumentaci, firma Servisní služby Svoboda realizaci! Rekonstrukci bytového jádra provádíme již několik let. Máme mnoho spokojených zákazníků po celém Brně (Bystrc, Lesná, Černá Pole, Slatina, atd.). Práce provádíme kompletně - od demontáže, rozvody vody a odpadů, úpravy plynu, elektro, zednické práce, obklady, dlažby, zařizovací předměty, až po veškeré revize a předávací protokoly. Záruka na provedené práce je 36 měsíců! Obklady, dlažbu a zařizovací předměty možno vybrat přímo ve studiu! Naše firma má sídlo v Židenicích, proto pro občany Židenic poskytujeme slevy až 10 %! Těšíme se na spolupráci! Informace: Servisní služby Svoboda, spol. s r.o., Držitel certifikátu ISO 9001 Konečného 20, Brno-Židenice. Tel.: p. Svoboda, Čištění okapů, drobné opravy krytiny a klempířských prvků. Acero, s.r.o. tel.: Prosím nabídněte-pro vyřešení rodin. situace hledám ke koupi byt v Židenicích a okolí.vše potřebné vyřídím.tel.: Prodám zachovalý rodinný dům se zahrádkou v Juliánově na dobré adrese. Tel.: Čištění koberců a sedaček. Tel.: Pronajmu od října dlouhodobě garáž u židovského hřbitova. TeL.: Přivydělejte si až 5000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte od 7 do 19 hodin. unikátní metoda výuky pøirozenou a hravou formou metodika akreditovaná MŠMT malé skupinky 4-8 dìtí kvalifikovaní uèitelé nìkolik let návazné výuky vynikající výukové materiály první krok do úspìšné budoucnosti Hledáme distributory reklamního tisku. -Pro důchodce, studenty, maminky na mateřské- Přivýdělek - Volejte číslo Možnost předvolební inzerce v Židenickém zpravodaji Z rozhodnutí redakční rady ze dne vyplývá, že všechny politické strany mohou využít vydání ŽZ č.10 (říjen)/2009 ke své předvolební prezentaci. Uzávěrka ŽZ 10/ Byla stanovena jednotná velikost plošného inzerátu: Rozměr: ¼ formátu A4, tj. 9 x 13 cm2 (š x v) Cena: 30,- Kč/cm2 Zve veřejnost všech věkových kategorií na lekce POWER JOGA Židenice - ZŠ Kamenačky Pondělí 19 hod. od Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 9/2009 INZERCE INFORMACE VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz 134 zákona è. 361/2000 Sb.) Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù? Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu! Co musím mít s sebou? platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas) jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm øidièský prùkaz, kterému konèí platnost Kolik mì to bude stát? povinná výmìna øidièského prùkazu je osvobozena od správního poplatku Další informace získáte na internetových stránkách Kde si mohu vymìnit svùj ØP? na pøíslušném pracovišti obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností (podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu) Kdy mnì bude vydán nový ØP? nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti (popø. do 5 pracovních dnù po úhradì správního poplatku 500 Kè) V rámci ÚMČ Brno-Židenice se ŘP nevyměňují, pouze na MMB, Kounicova 67, Brno. strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 ŠKOLSTVÍ ROZLOUČENÍ S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI Dne 22.června 2009 proběhlo ve školní jídelně ZŠ Gajdošova rozloučení našich žáků devátých tříd. Žáci se rozloučili při slavnostním obědě se svými třídními učiteli, spolužáky, personálem kuchyně a vedením školy. Slavnostní tabuli pomohly připravit dívky z devátých tříd pod vedením paní vedoucí Simony Janouškové. Ovoce a minivětrníčky na slavnostní stůl poskytl kmenový dodavatel školní jídelny jako sponzorský dar. Podávala se zeleninová polévka, vepřové kotlety s hranolkami a oblohou. Dvoubarevný ovocný nápoj korunoval celou tabuli. Paní ředitelka Mgr. Markéta Olbertová, paní zástupkyně Mgr. Danuše Čerstvá a vedoucí kuchyně Simona Janoušková se krátkým proslovem rozloučily s budoucími středoškolokáky. Ještě jednou jim touto cestou přejeme šťastný start v další životní etapě. ZŠ Gajdošova Přírodovědná stanice Kamenáčky, pracoviště Domu dětí a mládeže Junior, bude otevírat ve školním roce 2009/2010 tyto zájmové kroužky: chovatelé třída, 560,-Kč 1.pololetí /640,-Kč 2.pololetí středa 14,30-16,00 hodin Děti se dozví informace o řadě druhů zvířat, která jsou oblíbená v zájmových chovech-hlodavcích, plazech, obojživelnících i bezobratlých. Získají znalosti o jejich nárocích při chovu v zajetí a praktické dovednosti spojené s péčí o chovaná zvířata. Program je doplněn tematickými hrami a oborovou tvůrčí činností. teraristé - od 11ti do 16ti let, 600,-/600,- čtvrtek 16,30-18 hodin Pro děti a mládež s vyhraněným zájmem o terarijní zvířata - plazy,obojživelníky, bezobratlé. Na odborné úrovni se seznámí s nároky jednotlivých druhů, zásadami jejich úspěšného chovu a získají nezbytné znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění správné péče. Kroužek odborného charakteru. Teoretická i praktická činnost s cílem vychovat odborníka. zoologové třída, 640,-/640,- pondělí 16,00-17,30 hodin Obecný kroužek pro starší děti, zaměřený na poznávání jednotlivých druhů zvířat včetně jejich životních prostředí, etologie a ekologie, doplněný hrami a exkurzemi přírodovědci třída, 640,-/640,- pondělí 14,45-16,15 hodin Kroužek plný her a soutěží s přírodovědnou tematikou, doplněný řadou výletů a výprav. pro děti, které rády soutěží, hrají si a dozvídají se zajímavosti o přírodě. malí přírodovědci - předškoláci-2.třída, 420,-/ 480,- středa 13,30-14,30 hodin Zájmový kroužek pro nejmladší děti, poznávání přírody hravou formou, tvorba z přírodních materiálů, hry a soutěže. Nevadí, že děti neumějí číst a psát. Na stanici se děti setkají s více než padesáti druhy chovaných zvířat. Pro děti ze všech kroužků je během celého školního roku připravena řada výletů a výprav, tvůrčích dílen, zajímavé exkurze a zájezdy. V létě probíhají příměstské tábory s přírodovědně-turistickým zaměřením. Zápis do kroužků včetně plateb zápisného bude probíhat září 2009 od 8 do 18 hodin v kanceláři Přírodovědné stanice v Židenicích, ul.kamenáčky 4a. Dítě můžete po telefonické domluvě zapsat do kroužku i dříve-od (tel , ). Při zápisu v řádném termínu bude novým členům umožněno zapsat se na 1 měsíc na zkoušku s alikvotní výší zápisného. Bližší informace rádi poskytneme telefonicky nebo můžete najít na a Činnost kroužků začne od 1.října a trvá do 31. května. Židenický Zpravodaj 9/2009 Žákovská knihovna pro 1. a 2. stupeň MZŠ Kamenačky Děti z 1. i 2. stupně naší školy mají možnost vypůjčovat si knížky přímo v budově, nemusí tedy dojíždět do okolních, vzdálenějších knihoven. Žákovská knihovna byla otevřena v právě skončeném školním roce a bude i nadále provozovat svoji činnost ve školním roce nastávajícím. Knihy jsou rozděleny zvlášť pro 1. a 2. stupeň, jsou tedy přizpůsobeny věku a požadavkům čtenářů. Vybírat je možno podle literárních žánrů např. knihy dobrodružné, sci-fi, historické, pohádky, o přírodě, dívčí románky, naučná literatura, encyklopedie, beletrie a další. Největší zájem projevily děti zejména o současné dobrodružné a napínavé i fantazijní příběhy, dále o pohádky, z velké části o klasické, dále o naučnou literaturu, historickou, ale i o dětské encyklopedie. Díky obětavosti vychovatelek ze školní družiny, které zařadily pravidelné návštěvy školní knihovny do svého programu, měly děti možnost si knihy prohlédnout, vybrat a půjčit domů. Jim patří velké poděkování za pochopení a podporování nutnosti četby našich malých žáčků již od útlého věku, kdy se dá pravidelné čtenářství podporovat, a tím vypěstovat velmi užitečný návyk v dnešní přetechnizované době plné počítačů a jiných technických vymožeností. Paní vychovatelky děti s citem správně motivovaly k četbě knih a po vypůjčení se naskytl krásný a uspokojující pohled na nadšené malé žáčky, jak si v knihách listují, povídají si o nich, domlouvají si již budoucí výměny knih a nadšeně líčí své zážitky i s p. vychovatelkami, které je velmi rády přijímaly a podporovaly. Také starší žáci si rádi vybírali a vyměňovali svoje zkušenosti se školním fondem knihovny, který se budeme snažit pravidelně doplňovat a obnovovat současnými poutavými, ale i poučnými tituly knih. I v hodinách literatury se snažíme o využití zajímavých titulů ze školní knihovny, jež vhodně doplňují výuku, ale také obohacují znalosti dětí z této oblasti vzdělání. Děti v knihách rády listují, prohlížejí si je, také si po domluvě s učitelkou českého jazyka půjčí vybranou knihu na základě motivace a inspirace učivem tj. tématem, titulem knihy nebo jménem spisovatele. Právě to je největší odměna pro učitele, že zaujal, a přispěl tak ke čtenářským zvyklostem a návykům dětí, které mladého člověka obohatí o krásno, požitek z četby i o poučení a získání nových poznatků. Mgr. Ivana Gajdošová, učitelka ČJ a knihovnice Box na Kamenačkách Další atraktivní návštěvu naší školy přislíbil první profiboxer v České republice pan Milan Konečný. Ještě na jaře letošního roku porazil ve svých 50 letech svého výrazně mladšího vyzyvatele. O své zážitky profesionálního sportovce se chce podělit s našimi žáky dne v tělocvičně naší školy. Tato akce navazuje na úspěšné návštěvy například Lucie Šafářové a Tomáše Berdycha v oblasti sportu a tělesné výchovy nebo návštěvy manželů Jeglíkových, ředitele brněnské ZOO pana Hovorky a jejich projektu Kura Kura v Indonésii v oblasti environmentální výchovy žáků. Pokud to náročný program dovolí můžeme očekávat i návštěvu jeho syna Lukáše, který je v současnosti nejúspěšnějším boxerem u nás. Program vyplní ukázky technik i skutečného zápasu, čas se najde i na rozmanité otázky laické veřejnosti. Zajímavé odpovědi můžeme očekávat i od paní Lenky Konečné, která oběma mužům po dobu jejich kariéry vytvářela perfektní zázemí a v současnosti působí na naší škole. Bližší informace na webových stránkách školy: Roman Skočovský, ředitel MZŠ Kamenačky Přírodovědná stanice Kamenáčky, Odloučené pracoviště JUNIOR-DDM, Kamenáčky 4a, Brno Židenice , tel , pořádá pro rodiče s dětmi dvoudenní zájezd ZOO PLZEŇ Program: navštívíme 2 nej zoologické zahrady v ČR - ZOO Praha - ZOO a Botanická zahrada Plzeň a Akva-Tera Plzeň termín: sobota 10. října 2009 (Praha, Akva-Tera Plzeň) a neděle 11. října 2009 (Plzeň) Dotovaná cena: dospělí 540,-Kč děti a studenti 440,-Kč cena zahrnuje: vstupné do dvou ZOO, Akva-Tera a ubytování! Doprava je zdarma! (dotována z projektu Magistrátu Města Brna) bližší informace na přihlášce, ke stažení na a rezervace a přihlášky na Přírodovědné stanici do 18. září 2009! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 10

12 Židenický Zpravodaj 9/2009 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Finále 8. ročníku celostátní soutěže Co víš o československých legiích? Dne 11.června se uskutečnilo v brněnské Vojenské nemocnici finále již 8.ročníku celostátní soutěže Co víš o československých legiích?. Po malém pietním aktu a prezentaci u pomníku padlých v Brně-Židenicích proběhla vlastní soutěž v Kapitulní síni bývalého premonstrátského kláštera. Na začátku bylo pogratulováno bratru plk. Ing. Janu Adamovi k jeho 85.narozeninám a rovněž bylo předáno Čestné uznání panu prof. Vojtěchu Žampachovi za jeho celoživotní dílo, nedávno oslavil své 80.narozeniny. Oba jmenování zasedali ve zkušební komisi, kterou ještě doplnila dr. Ludmila Sýkorová a ředitel sekce vojenské historie společnosti Renata Ing. Dan Urbánek. A vynikající výkon této komise byl skutečně zapotřebí vzhledem k výkonům, které soutěžící předvedli. Ty byly neméně vynikající, již podruhé soutěžily dvě kategorie, kategorie Základních škol a Středních škol a čtyři nejúspěšnější z obou kategorií potom absolvovali velké finále, které nejlépe zvládl Filip Dembický ze ZŠ v Orlové, následován Josefem Šípem a Richardem Novobilským z Gymnázia v Příboře. Literární cenu získal soutěžící nižší kategorie Jan Mareš z Gymnázia v Ústí nad Orlicí. Soutěž uspořádalo OS Odkaz legionářů za podpory vedení Vojenské nemocnice v čele s panem ředitelem plk. Stanislavem Vodákem, pomoci členů brněnské ČsOL a ČSBS a již zmíněné společnosti Renata. M.A.Fryščok, Šimon Ryšavý OS Odkaz legionářů Přijď do skautu! Možná právě vybíráte kroužek pro vaše děti. Nejspíš chcete, aby je bavil a dával smysl. Hodilo by se, kdyby si tam našli dobré kamarády. Co takhle skaut? Co je to skaut? Skaut je parta a příležitost. Skaut je zábava, která dává smysl. Skaut je víc než táboření v lese. Přiveďte své děti a přijďte se přesvědčit na vlastní kůži! Zveme Vás na první schůzku 9.9. v 17:00 na ul. Slatinská, v centru mládeže pod Bílou Horou, v Brně-Židenicích. Jsme skautský oddíl, který sídlí pod Bílou Horou v Brně-Židenicích. Již 19 let pořádáme akce pro děti, mezi které patří schůzky každý týden, vícedenní výpravy, výlety, letní tábory, ale také návštěvy kin, divadel, horolezecké stěny Ve skautu se sice vaše dítě nenaučí angličtinu, hrát na flétnu, ani hrát výborně třeba fotbal. Spíše se zlepší v komunikaci s druhými, společném řešení problémových situací, spolupráci, vytrvalosti, vztahu k přírodě, zažije velké množství dobrodružství, naučí se postarat samo o sebe a získá nové kamarády. Na všechny holky a kluky (5-10let) se těšíme! Tera-Tereza Hamplová, vedoucí oddílu Hudební škola YAMAHA pro maminky s dětmi i dospělé HŠ YAMAHA oslavila v minulém školním roce desáté výročí působení v Brně. Nabídka vzdělávání, kterou dlouhodobě využívají také rodiny s dětmi z Židenic, obsahuje výjimečnou a oblíbenou třístupňovou hudební přípravku pro nemluvňata, batolata a předškoláky již od čtyř měsíců věku do šesti let. Pro děti, mládež i dospělé jsou určeny atraktivní programy Keyboard, Kytara, Zobcové flétny, Elektrická kytara, Pop zpěv s hudebními podklady na CD.Výuka probíhá také v době školní družiny. Srdečně Vás zveme 9. září do ZŠ Horníkova v Líšni na ukázky předškolních programů: Hrátky s robátky (od čtyř do 17 měsíců) v 9 hod., První krůčky k hudbě (od 18 měs. do čtyř let) v 10 hod., Rytmické krůčky (od čtyř do šesti let) v 16 hod. Zápis do hudebních oborů pro děti i dospělé (Keyboard - Kytara - Zobcové flétny - Pop zpěv Elektrická kytara) 9. září od 17 hod. Elektronická přihláška i na webu. Informace: , Poděkování pro MŠ Pastelky Prosím touto cestou, zda bych mohla poděkovat MŠ Pastelky, Jamborova 11, za vzornou péči o naše malá zlatíčka. Je to vzorová školka. Mají mnoho aktivit. Rodiče nemusí řešit odpolední kroužky. Krásný přístup k dětem. Moc a moc děkuji. Emílie Žáková-Juthnerová Poděkování vedoucím skautského oddílu Chtěla bych poděkovat vedoucím dívčího skautského oddílu 30.dbo-Bílé kytky. V průběhu letního skautského tábora, který se konal u Tasova, celý tábor zaplavila voda z přívalových dešťů.vedoucí Tereza Hamplová, Marie a Jana Oujezdská, a další nám za náročných podmínek v noci dopravily děti domů. Děkuji za perfektní organizaci, díky níž dojely děti v pořádku, bez ztrát na zdraví a téměř i na majetku. Přeji hezké prázdniny. Kateřina Klimková,DiS. Před povodní Po povodni Poznámka redakce: Ve středu večer 15. července přívalové deště prudce zvedly hladinu malého potůčku Polonia u Tasova. Tábor skautek z 30. dívčího brněnského oddílu Bílé kytky z Židenic se během krátké doby změnil v hluboké koryto rozvodněné řeky. Díky včasné evakuaci a duchapřítomnosti vedoucích vše dobře dopadlo a nikdo nebyl ohrožen. Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne 26. 6. 1996 O vytvoření a použití účelových prostředků

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín a) 1. Základní údaje o žadateli (soukromá osoba) Žadatel

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Návrh: Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více