ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y"

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC ,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ,66Kč Daň z příjmu právnických osob ,07Kč Daň z příjmů právn. osob obec ,00Kč Daň z přidané hodnoty ,00Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa 109,00Kč Poplatky ze psů ,00Kč Odvod loterií výherní automat ,11Kč Výherní hrací automat ,34Kč Správní poplatky ,00 Kč Daň z nemovitostí ,20Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace volby..... Neinvestiční přijaté dotace ze SR... Dotace ze stát. rozp. VPP.... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy)... Převody účtů (příjem do FKSP, spořící účet)... Investiční transfery ze státního rozpočtu (hřiště)... Celkem ,52 Kč, tj. celkem 126,19 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků... Celkem ,- Kč, tj.81,70 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč ,00Kč ,00 Kč LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ,00Kč Příjmy z pronájmu pozemků honitba ,00Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,842 % rozpočtu PITNÁ VODA Příjmy za pronájem vodovodu Celkem 6.050,- Kč, tj. 100,83 % ropočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizace)... Celkem 6.050,- Kč, tj. 121 % rozpočtu 6.050,00Kč 6.050,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 0,- Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč... Celkem ,- Kč, tj. 125 % rozpočtu 0,00 Kč 1.250,00 Kč 1

2 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků (tombola ples, zabijačka) ,00 Kč Příjmy z prod. zboží vstupenky divadlo Praha ,00Kč Celkem ,- Kč, tj. 100,12 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjmy z pronájmu hřiště Celkem 6.475,- Kč, tj. 92,5 % rozpočtu 6.475,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( Telecom, kulturní místnost, reklamní tabule, Slavnet ) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 47,44 % rozpočtu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno).... Příjmy z prodeje pozemků.. Celkem ,- Kč, tj. 97,65 % rozpočtu ,00Kč ,00Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... Celkem ,- Kč, tj. 99,74 % rozpočtu ,00 Kč VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad) ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 118,53 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy)... Příjmy z prodeje nepotřebného majetku.. Přijaté nekapitál. příjmy (ČNB peněž..plnění nahrazující úrok).. Celkem ,09,- Kč, tj.60,86 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků... Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)... Celkem ,86 Kč, tj.71,58 % rozpočtu ,30 Kč 1.772,00 Kč 129,79 Kč 8.206,86 Kč ,00Kč PŘÍJMY CELKEM ,47 Kč, tj. 118,28 % rozpočtu V Ý D A J E LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu.(aversol, hraniční značení)... Služby peněžních ústavů ( pojištění lesa)... Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese).... Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.) ,00 Kč 2.430,00 Kč ,16Kč ,70Kč 2

3 Platby daní daň z příjmu za obec.... Celkem ,86 Kč, tj. 81,97 % rozpočtu ,00 Kč SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,) ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza, sekačky) ,40 Kč Nákup ostatních služeb ,50 Kč Opravy a udržování (opr. traktoru, oprava cest v obci) ,00Kč Pozemky ,00 Kč ( cesty materiál Kč, práce Kč, opravy Alpine Kč celkem Kč) Celkem ,90 Kč, tj. 99,67 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DHIM (2zrcadla) ,00 Kč Nákup materiálu ,56 Kč Pohonné hmoty malotraktor Vari 4.740,30 Kč Nákup služeb ( pojištění, SPZ Vari, mostek, opr.chodníků, svážnice) ,00 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Nákup dlouhodobého nehm. majetku (projekt cyklostezka) ,00 Kč Budovy, haly stavby chodníky Podlání II ,00 Kč (mostek u Bělejíků materiál 301, pořez kulatiny , práce , celkem Kč) Celkem ,86 Kč, tj. 99,16 % rozpočtu PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem ,- Kč, tj. 100,35 % rozpočtu ,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Splátky úvěru - úroky ,00 Kč Nákup ostatních služeb ,63 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Nákup kolků ,00 Kč Budovy, haly, stavby ( kanalizace) ,00 Kč Nákup dlouhodobého hm. majetku( Věcné břemeno) ,00 Kč Celkem ,63Kč, tj. 28,59 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Nákup materiálu (pískoviště) 3.458,98 Kč Nákup ostatních služeb(pískoviště) ,00 Kč Příspěvky MŠ ,00 Kč Celkem ,98 Kč, tj. 99,84 % rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvest. transfery cizím přísp. org. (ZŠ Horní Lideč)... Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 1.000,00 Kč 3

4 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje... Knihy, tisk... DHIM (čtečka). Nákup materiálu..... Opravy a udržování. Cestovné.. Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.)... Celkem ,00 Kč, tj. 98,96 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (tenis)... Celkem 3.000,- Kč, tj.50 % rozpočtu ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiční transfery( 2tis. Charita, 50 tis Fara VK) Celkem ,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč 3.678,00 Kč 3.004,00 Kč 800,00 Kč 74,00 Kč 2.939,00 Kč 3.000,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 85 % rozpočtu ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, Schola, včelaři,čk kácení máje 3tis, Ženy ples 2tis) ,00 Kč Celkem Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Nákup zboží za účelem prodeje( divadlo Praha) ,00 Kč Nákup materiálu (tombola, ples) 8.216,00 Kč Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (divadlo Zlín, Praha zájezd důchodci ) ,00 Kč Pohoštění(zájezd důchodci, ples, koncert, zabijačka, dušičky) ,00 Kč Věcné dary ,00 Kč Dary obyvatelstvu ( narozené děti, jubilanti, pastelkovné, 3tis čarodějnice) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj.99,76 % rozpočtu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Neinvestiční dotace sdružením (TJ Družstevník 90, žák. turnaj 3tis) ,00 Kč Nákup ostatních služeb ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 99,36 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní osobní výdaje. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery ( dětský den) Dary obyvatelstvu (bruslení Broumov). Celkem ,- Kč, tj 98,43 % rozpočtu ,00 Kč 2.195,00 Kč 7.000,00 Kč 1.750,00Kč 4

5 OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín )... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ LÉČEBNÉ ÚSTAVY Neinvestiční transfery ( Naděje). Celkem 3.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie... Ostatní služby... Opravy a udržování Celkem ,35 Kč, tj. 100,671 % rozpočtu VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba)... Celkem ,- Kč, tj. 99,28 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy).. Celkem 2,893,- Kč, tj. 41,33 % rozpočtu 5.000,00 Kč 3.000,00 Kč ,35 Kč ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.893,00 Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Nákup ostatních služeb (geometrické plány) ,00 Kč Ostatní neinv. dotace (SMS) ,00 Kč Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV) ,00 Kč Platby daní daň z nemovitostí. 823,00 Kč Pozemky ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 38,44 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb... Celkem ,- Kč, tj. 97,28 % rozpočtu ,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,32 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP ,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění ,00 Kč Ochranné pomůcky VPP ,00 Kč DHIM (čerpadlo do jezírka) ,00 Kč Nákup materiálu ( prácevpp, park) ,65 Kč Služby školení ,00 Kč Nákup ostatních služeb (úklid skládky,projekt bourání Stolářovo,park) ,00 Kč Pohoštění (VPP). 255,00 Kč Věcné dary (ukončení VPP) ,00 Kč 5

6 Náhrada mezd v době nemoci (VPP). (park Stolářka materiál ,13 Kč, práce Kč,výsadba Kč, elektrika Kč, celkem ,13 Kč) Celkem ,65 Kč, tj. 100,54 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 9.186,00Kč 2.000,00 Kč OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu obyvatelstva ,00 Kč Celkem vyčerpáno 0 POŽÁRNÍ OCHRANA Ostatní osobní výdaje dohoda ,00 Kč DHIM (hadice 3 ks) ,00 Kč Nákup materiálu (vodovod zbrojnice,hadice,osvětlení,nd stříkačka ,00 Kč Plyn zbrojnice ,00 Kč Elektrická energie ,52Kč Pohonné hmoty a maziva (Avia 3.600,stříkačky 3.031,Tranzit ) ,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp,dovoz Hostýn, servis střík.) 6.885,00 Kč Opravy a udržování (opr. stříkačky, kamen) ,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči, noční soutěž 3tis, Potečtour 3,5 tis) ,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem ,52 Kč, tj. 99,15 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení ,,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ,00 Kč Ostatní povinné pojistné (z refundací) ,00 Kč Pohoštění a dary(politické besedování, hody, ZO) ,00 Kč Věcné dary ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,81 % rozpočtu VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Nákup materiálu 2.086,00 Kč Pohoštění 2.412,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 75,36 % rozpočtu VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ostatní osobní výdaje. Nákup materiálu. Pohoštění Celkem ,- Kč, tj. 91,12 % rozpočtu ,00 Kč 6.824,00 Kč 1.056,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6

7 Platy zaměstnanců ,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody ,00 Kč Povinné poj na sociální zab ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp ,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy ) ,00 Kč DHIM (vysavač, trampolína ) ,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, el.michadlo,svěrák, kladivo, zářivky,lékárnička,reproduktory, odpadkový koš, křeslo pro starostu, mobil, věnec, mat. auto fabia 13349, mat. auto felicia 1773 Kč) ,27 Kč Studená voda ,00 Kč Plyn ,00Kč Elektrická energie ,13Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia) ,74Kč Služby pošt ,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ,63 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor,mtz,ns3,felicia,fabia, pojištění, popl.bance) ,20 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv) ,00 Kč Služby školení 500,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, AVG,přezutí F, certifikáty, ) ,84 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, dveře a podlaha MŠ, kopírka) ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Věcné dary (plesy sponzorské dary, MŠ děti, věcné dárky) ,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky) ,00 Kč Nákup kolků ,00 Kč Platby daní a poplatků ,00 Kč Budovy, haly, stavby Valčíkovo ,37 Kč Stroje, zařízení malotraktor Vari, vlečka ,00 Kč Celkem ,18 Kč, tj % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu ,00 Kč Převody Spořící účet ,00Kč Celkem ,- Kč OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Odvod DPH Celkem ,- Kč, tj. 99,40 % rozpočtu FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby Celkem 5.284,- Kč, tj. 88,07 % rozpočtu ,00 Kč 5.284,00 Kč VÝDAJE CELKEM ,93 Kč, tj. 97,72% rozpočtu Příjmy výdaje za rok 2014 = ,54 Kč 7

8 Tř. 8 Financování zůstatek na účtech k ,31 Kč splátka úvěru v roce ,00 Kč Rezervy obce PS na účtech k Příjmy Výdaje Splátka úvěru ,31 Kč ,47 Kč ,93 Kč ,00 Kč KS na účtech k ,85 Kč 8

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více