Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?"

Transkript

1 Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno Abstrakt Společnost pro projektové řízení již několik let zaměřuje svoji pozornost na studenty. V minulém roce společnost založila Sekci pro spolupráci se Skupinou mladých projektových manažerů, která sdružuje i studenty vysokých škol. Cílem této spolupráce se Skupinou mladých projektových manažerů je zpřístupnění certifikace a popularizace projektového managementu. Získání mezinárodně platného certifikátu spolu s vysokoškolským vzděláním umožňuje studentům lépe se uplatnit v praxi, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Významným mezníkem pro Univerzitu Tomáše Bati je skutečnost, že umožnila svým 23 studentům přípravu a certifikaci stupně D na konci minulého roku. Všem byl udělen mezinárodní certifikát Certifikovaný projektový praktikant IPMA. Klíčová slova Projekt, projektové řízení, certifikační proces, Společnost pro projektové řízení (SPŘ), IPMA, student, vzdělávání Abstract Association for Project Management transacts certification project managers of all branches in The Czech republic, Association is of member IPMA. Its attention survey also to students already some years, the attention culminates of inception Section for cooperation with Young Project Manager Group in past year. Students are giving significant bonus to certified fees, whose objectiv is access certification level D. Obtaining internationally valid certificate together with university education so enables student better with apply in practice, namely not only in The Czech republic, but and abroad. Important goal for University of Tomas Bata is fact, that it enables their 23

2 students preparations plus certifications level D at the end past of the year. Everyone were award international certificate Certified Project Manager Associate IPMA level D. Key words Project, project management, certification process, Association for Project Management (SPR), IPMA, student, education Úvod Projekty jsou v posledních letech skloňovány snad ve všech pádech, zejména ve spojení s čerpáním fondů Evropská unie. Přestože jsou tyto fondy čerpány přes projekty, tak celá řady z nich není řízena projektově (projektové řízení). Legislativní prostředí České republiky nechápe projektového manažera jako specifickou profesi a předpokládá, že tuto profesi může vykonávat každý manažer, vedoucí pracovník. Tuto profesi spolu s projektovým řízením v naší republice nejdéle prosazují firmy se zahraniční účastí, které požadují odborníky se znalostmi z projektového řízení. Projektové řízení ve světě se řídí dle dvou nejznámějších a nejrozšířenějších standardů vytvářené americkým Project Management Institute (PMI) a evropským International Project Manager Association (IPMA). 1 Standardy dle IPMA a PMI jsou hybnou složkou projektového řízení ve světě. Formulují znalosti, metody projektového řízení a dovednosti projektových manažerů. Stanovená úroveň znalostí, zvládnutí metod projektového řízení a získané dovednosti jsou základem pro vzdělávání manažerů pro oblast projektového řízení. 2 1 Společnosti pro projektové řízení a certifikace Společnost pro projektové řízení o.s. (SPŘ) byla založena v roce 1990 (www.ipma.cz) a zároveň se stala i členem IPMA (www.ipma.ch). Společnost svojí činností chce: a) trvale přispívat k zapojení a využívání projektového řízení, jako účinného nástroje a výkonného přístupu k řízení změn v obecné kultuře řízení českých podniků; b) budovat profesionální přístup k podněcování, vedení a řízení projektů; 1 IPMA byla založena v roce 1967, PMI v roce Metody projektového řízení jsou děleny do dvou hlavních skupin Soft Skills a Hard Skills.

3 c) umožnit odborníkům vzájemné kontakty pro výměnu zkušeností v oblasti projektového řízení. Hlavní činností, kterou SPŘ zabezpečuje, je certifikace projektových manažerů. Tuto činnost vykonává již 6 let a umožňuje manažerům v České republice certifikaci stupňů D (certifikovaný projektový praktikant), C (certifikovaný projektový manažer) a B (certifikovaný projektový senior manažer) dle evropského standardu IPMA. Certifikační proces je validován Certifikačním orgánem IPMA. K řízení certifikace SPŘ vytvořila nezávislý Certifikační orgán SPŘ (CO). Certifikační orgán je řízen Certifikační radou, přičemž členové Certifikační rady jsou jmenováni výborem SPŘ. Certifikační rada řídí Odvolací komisi, Vědeckou komisi, manažera jakosti, skupinu zkoušejících a vedoucího CO. Odvolací komise má za cíl nestraně posuzovat odvolání neúspěšných kandidátů a zkoušejících na výsledky jednotlivých fází certifikačního procesu. Vědecká komise zpracovává a posuzuje obsah písemného přezkoušení a způsoby jeho hodnocení. Posuzuje sumu znalostí a praktických dovedností, kterou musí v rámci certifikačního procesu prokázat kandidáti jednotlivých stupňů. Manažer jakosti dohlíží na kvalitu certifikačního procesu po stránce kvality dokumentace, obsahu certifikačního procesu dle jednotlivých normativů. Manažer jakosti je také stálým členem Odvolací komise. Skupina zkoušejících je v současné době tvořena zkušenými certifikovanými projektovými senior manažery (dle IPMA stupeň B). V čele této skupiny stojí tzv. first managers. First managers jsou hlavními garanty certifikačního procesu. Vedoucí CO je výkonnou složkou CO. Je přímo odpovědný za řízení certifikačního procesu a předkládá Certifikační radě ke schválení jednotlivé dokumenty. 2 Společnost pro projektové řízení a mladí projektoví manažeři Velkým přínosem pro SPŘ jsou založené sekce. Jednou z nich je Sekce pro spolupráci s mladými projektovými manažery (Young Projekt Managers Group YPMG). Sekce sdružuje mladé lidi a studenty vysokých škol. Hlavní náplní sekce je propojování SPŘ a mladých lidí, kteří se zajímají o projektové řízení.

4 Sekce pořádá akce zaměřené vzdělávání mladých v projektovém řízení a ve spolupráci se zkušenými projektovými manažery ze SPŘ připravuje své členy na certifikaci stupně D. Spolupráce SPŘ s YPMG se neustále prohlubuje. Na základě iniciativy YPMG pomohou mladí projektový manažeři při zavádění nového certifikačního procesu dle ICB 3.0 a ICRG version 3.0 v oblasti testování obsahu písemného přezkoušení kandidátů na stupeň D. 3 Společnost pro projektové řízení a tvorba příležitostí Iniciativní přístup YPMG byl pro SPŘ podnětem pro větší zpřístupnění certifikace mladým. Základ byl vytvořen zhruba 50 % bonusem na cenu certifikace stupně D. Mladí z YPMG se tak pravidelně přihlašují k certifikaci stupně D. Díky jejich zájmu, odpovědnému přístupu a iniciativě dosahují při certifikaci nadprůměrných výsledků. Jelikož se tento přístup při nabídce bonusu SPŘ osvědčil, tak přišla i s bonusy pro všechny studenty vysokých škol a nově i středních škol. Zhruba 40 % bonus je velmi zajímavý. Na bonus tak začínají reagovat i studenti mimo YPMG. Z brněnských vysokých škol lze zmínit certifikaci studentů z Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně, či příprava prvních studentů Univerzity obrany na certifikaci. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce mezi SPŘ a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která v loňském roce vyvrcholila přípravou studentů na certifikaci stupně D a certifikací. 100 % úspěšnost studentů při certifikaci hovoří za vše. Díky tomu můžeme dnes říci, že certifikace studentů již není nahodilou akcí, věcí jedinců. Naopak, desítky studentů se již začínají zajímat o certifikaci a my jim k tomu chceme vytvořit co nejpříznivější podmínky. Bonusy jsou tak jednou z příležitostí pro studenty jak získat mezinárodně platný certifikát stupně D dle IPMA. V těchto měsících je dokončován nový Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.0 (National Standard Competence Of Project Management version 3.0). Dokument vychází z IPMA Competence Baseline vision 3.0 a ze standardu dle PMI. Obsahově se snaží vyvážit poměr mezi metodami Soft Skills a Hard Skills v prostředí České republiky. Zájemci o projektové řízení a certifikaci zde získají přehled o požadavcích dle jednotlivých kompetencí na teoretické znalosti a praktické dovednosti kladené na projektové manažery jednotlivých stupňů (IPMA D A). Zároveň s tímto

5 zde najdou i literaturu, kde mohou jednotlivé znalosti čerpat a získat řadu dovedností při používání jednotlivých metod projektového řízení. Poprvé se v takovém to dokumentu objevuje i přehled jednotlivých metod, které by měl projektový manažer zvládnout a dokázal je i v praxi použít. Velkým přínosem je také první výkladový slovník pojmů z oblasti projektového řízení v České republice, který vychází z výkladového slovníku PMI a zahrnuje i standardizované pojmy již používané v České republice. SPŘ dokument Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.0 nechápe jako interní dokument, který je určen pouze pro žadatele o certifikaci, ale jako dokument, který: a) má pomoci při sjednocení významu pojmů z oblasti projektového řízení v České republice; b) ukáže projektovým manažerům, co mají znát a jaké metody ovládat; c) napomůže vysokým a středním školám při tvorbě učebních programů z oblasti projektového řízení, aby svým studentům mohli vytvořit další příležitost ve vzdělání (v přípravě na získání mezinárodního certifikátu); 3 d) studentům pomůže se zorientovat v profesi projektového manažera, získat potřebné znalosti, certifikát a po ukončení školy i zajímavé a odpovídající zaměstnání. Předpokládáme, že Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.0 bude k dispozici široké veřejnosti v České republice. Závěr Je certifikace studentů dle standardu IPMA příležitost nebo fikce? Rozhodně příležitost. Příležitost získat specifické znalosti a dovednosti projektového manažera stvrzený mezinárodním certifikátem IPMA. Příležitost prokázat se, že student po ukončení studia má požadované znalosti a dovednosti při ucházení se o zaměstnání u firmy, která pracuje na projektech. Je to také příležitost pro vysoké a střední školy, a to vytvořením nabídky studentům zajímavého vzdělání, uplatnitelného po ukončení studia. Vytvářením takových to příležitostí jistě vzroste i zájem o studium na takových to školách, jejichž studenti najdou větší uplatnění po studiu než doposud. 3 SPŘ již dnes aktivně spolupracuje v oblasti tvorby studijních programů z oblasti projektového řízení se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ SPORTOVNÍCH MANAŽERŮ NA CESA VUT BRNO NEW APPROACHES TO THE EDUCATION OF SPORTS MANAGERS IN CESA VUT BRNO

NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ SPORTOVNÍCH MANAŽERŮ NA CESA VUT BRNO NEW APPROACHES TO THE EDUCATION OF SPORTS MANAGERS IN CESA VUT BRNO 32 NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ SPORTOVNÍCH MANAŽERŮ NA CESA VUT BRNO NEW APPROACHES TO THE EDUCATION OF SPORTS MANAGERS IN CESA VUT BRNO Marie Blahutková Centrum sportovních aktivit, Vysoké učení technické,

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SOCIAL BUSINESS SUBJECT AT TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC AS AN OPPORTUNITY

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více