VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI"

Transkript

1 VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

2 OBSAH. CÍLE VÝZKUMU. DESIGN VÝZKUMU. HLAVNÍ ZÁVĚRY. PROBLÉMY MĚSTA BRNA. CYKLISTIKA VE MĚSTĚ BRNĚ. Nejčastější způsob dopravy v Brně. Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně. Bariéry užívání kola v Brně. Účel užívání kola v Brně. Počet kol v brněnských domácnostech. Využívání brněnských cyklostezek a spokojenost s nimi nost s nimi. Potenciál rozšíření zájmu o cyklodopravu v Brně vu v Brně Brně U EŇ FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

3 . CÍLE VÝZKUMU CÍLE VÝZKUMU Cílem výzkumu je popis a analýza postojů a chování brněnské veřejnosti vůči přírodě a dopravě vbrně aokolí s akcentem na tři problémové oblasti: cyklistika ve městě Brně, stav městské zeleně. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

4 . DESIGN VÝZKUMU METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci města Brna starší let. Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Velikost výběrového souboru: N = respondentů (+ let) Cílová skupina: lidé starší let trvale žijící v Brně Způsob výběru vzorku: kvótní výběr podle městské části, věku, pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání. Termín sběru dat: květen Nástroj sběru dat - dotazník Délka vyplnění: průměrně minut. Metodika sběru dat Face to face rozhovor vyškolených tazatelů s respondenty. Rozhovory realizovala tazatelská síť agentury FOCUS. Kontrola sběru dat Sběr dat je kontrolován v souladu s pravidly kodexu Esomar. Kontrola je prováděna v těchto oblastech: správnost výběru požadované osoby podle kvóty, úplnost a správnost vyplnění dotazníku, korespondenční kontrola % dotázaného souboru. Interval spolehlivosti: max. ±, % na % hladině významnosti pro četnost jevu %. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

5 . HLAVNÍ ZÁVĚRY Největší problém, se kterým se podle respondentů město Brno potýká, je znečištění Brněnské přehrady, těsně následované velkým množstvím aut v centru a dopravními zácpami v centru. Nejpreferovanějším způsobem dopravy po městě Brně je jednoznačně městská hromadná doprava, kterou jako nejčastější způsob dopravy volí % dotázaných. Výrazně méně je populární doprava autem (%), pěšky po městě chodí méně než % obyvatel Brna. Kolo jako nejčastější způsob dopravy volí jen % dotázaných. Nejvýraznější bariérou pro využívání kola je jeho absence v domácnosti (%), zdravotní důvody (%) a věk (%). Ti, kteří využívají alespoň občas kolo k jízdě po městě, jej využívají především k turistice (%), sportu (%), méně než třetina pak jako dopravní prostředek (%). Třetina brněnských domácností nevlastní ani jedno kolo (%), pětina uvádí kolo v domácnosti (%), kola v domácnosti má % respondentů a a více kol v domácnosti uvádí čtvrtina dotázaných (%). Brněnské cyklostezky využívá % dotázaných, výrazně však převažují ti, kteří tyto komunikace neužívají (%). Informaci o existenci cyklostezek nezaregistrovala % respondentů. Pokud jde o délku cyklostezek v Brně, pak převažuje mírná nespokojenost. Podobná situace je i v otázce polohy / trasování cyklostezek. Bezpečnost brněnských cyklostezek je naopak hodnocena spíše pozitivně Zpředložených motivačních faktorů pro častější užívání kola jsou Brňany jako nejdůležitější vnímány následující: větší respektování cyklistů na silnici (%); lepší propojenost cyklostezek (%); větší rozsah cyklostezek ve městě aokolí (%); zlepšení ovzduší ve městě (%); lepší trasování cyklostezek (%); snížení obav z odcizení kola (%) Názor na podporu rozvoje cyklostezek je mezi brněnskou veřejností poměrně jednoznačný - město Brno by mělo podporovat rozvoj cyklostezek (%), cyklostezky by měly být oddělené od automobilové dopravy (%). FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

6 Potenciál pro rozšíření cyklistické dopravy v Brně je poměrně významný, byť jde o odpovědi projektivní, jen v rovině hypotézy. Pokud by bylo v Brně více cyklostezek, které by navíc byli lépe trasované, využívalo by je více a častěji % Brňanů. Přesto by ale pravděpodobně nedošlo k výraznému přesunu cestujících z MHD a aut na tento ekologičtější způsob dopravy, neboť hlavním účelem využívání těchto cyklostezek by byla opět především rekreace Podle nadpoloviční většiny respondentů je centrum Brna lákavým místem k trávení volného času. Ti, kdo tento názor nesdílejí, nejčastěji poukazují na málo prostoru k relaxaci a málo zeleně. Břehy brněnských řek a potoků jsou příjemným místem pro relaxaci podle necelé poloviny občanů, o možnost koupání v nich by měly zájem dvě třetiny obyvatel. Takřka tři čtvrtiny dotázaných denně chodí pěšky svou městskou částí, necelá třetina centrem města. Zhruba stejné podíly respondentů uvádějí, že jejich motivaci k pohybu pěšky by zvýšilo méně hluku a dopravy, oprava chodníků a méně psích výkalů. Zeleň ve svém městě hodnotí obyvatelé Brna pozitivně výrazněji ve své městské části a v okolí bydliště než v centru. Ti, kdo spokojeni nejsou, si především myslí, že je zeleně málo a že je špatně udržovaná. Také vývoj stavu zeleně za poslední léta je hodnocen vcelku pozitivně. Pokud mají dotázaní uvést, jaké množství městské zeleně by bylo ideální, chtěli by, aby jí bylo více než nyní - to platí zejména o centru Brna. Jen % respondentů uvádějí, že je v několika posledních letech oslovila radnice jejich městské části s podnětem k účasti na úpravě veřejných prostor v okolí místa bydliště. Celkem se na zlepšování okolí bydliště během posledních let podílela desetina respondentů, ochota učinit tak v budoucnu není příliš vysoká. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

7 . PROBLÉMY MĚSTA BRNA Největší problém, se kterým se podle respondentů město Brno potýká, je znečištění Brněnské přehrady (za problematické je považuje % Brňanů), těsně následované velkým množstvím aut v centru (%)a dopravními zácpami v centru (%). S větším odstupem následují špatný stav ovzduší (%), špína v ulicích (%) a hluk z automobilové dopravy (%). Na opačném spektru problémovosti daných oblastí života se umístily položky komplikované cestování v rámci IDS (%) a špatná dopravní obslužnost MHD (%). Respondenti považují hromadnou dopravu v Brně i v jeho okolí za uspokojivou. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

8 Problémovost vybraných oblastí ve městě Brně Nakolik vnímáte či nevnímáte dané oblasti života v Brně jako problém? (q) v %, n = znečištění Brněnské přehrady příliš mnoho automobilů v centru dopravní zácpy v centru špatný stav ovzduší, smog špína v ulicích hluk z automobilové dopravy nedostatek kontejnerů na tříděný odpad nedostatek parků a zeleně ve městě nedokončený silniční obchvat města chybějící aquapark ve městě málo veřejně přístupných sportovišť rozhodnutí města o odsunutí hlavního nádraží nedostatečná síť cyklostezek chybí záchytná parkoviště na okraji města nedostatek dětských hřišť stav městské zeleně a městských lesů v okolí města komplikované cestování v rámci IDS špatná dopravní obslužnost MHD zahrádkářské kolonie rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

9 . CYKLISTIKA VE MĚSTĚ BRNĚ Nejpreferovanějším způsobem dopravy po městě Brně je jednoznačně městská hromadná doprava, kterou jako nejčastější způsob dopravy volí % dotázaných. Výrazně méně je populární doprava autem (%), pěšky po městě chodí méně než % obyvatel Brna. Kolo jako nejčastější způsob dopravy volí jen % dotázaných. MHD využívají častěji ženy, lidé v nejmladších a nejstarších věkových kategoriích, lidé se socioekonomickým statusem B, C a E a lidé žijící na předměstích a panelových sídlištích. Autem po městě Brně cestují spíše muži, osoby ve středním věku ( - let), SŠ bez mat. a lidé s VŠ vzděláním, osoby se socioekonomickým statusem D, obyvatelé vilových čtvrtí. Kolo využívají k cestování po městě zejména muži, lidé s nejvyšším statusem A a nižším středním statusem D, obyvatelé předměstí a okrajových částí města, Pořadí využití jednotlivých forem dopravy s pomocí vozidel stvrzuje i četnost využití jednotlivých forem - nejčetnější je MHD, následuje automobil, s výrazným odstupem poté kolo. Nejvýraznější bariérou pro využívání kola je jeho absence v domácnosti (%), zdravotní důvody (%) a věk (%). Sečteme-li ale dílčí varianty, které různými způsoby popisují problematiku bezpečnosti cyklistů ve městě (bezpečnost, hustota dopravy, mám strach - součtem %), vidíme velký vliv i tohoto aspektu. Ti, kteří využívají alespoň občas kolo k jízdě po městě, jej využívají především k turistice (%), sportu (%), méně než třetina pak jako dopravní prostředek (%). Jako dopravní prostředek jej používají zejména muži, starší cyklisté ve věku nad let a obyvatelé předměstí, resp. okrajových částí Brna. K turistice jej využívají častěji ženy, lidé ve věku - let a - let, lidé se ZŠ vzděláním, osoby s nejnižším socioekonomickým statusem E, obyvatelé centra města a panelových sídlišť. Třetina brněnských domácností nevlastní ani jedno kolo (%), pětina uvádí kolo v domácnosti (%), kola v domácnosti má % respondentů a a více kol v domácnosti uvádí čtvrtina dotázaných (%). FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

10 Cyklistika ve městě Brně Brněnské cyklostezky využívá % dotázaných, výrazně však převažují ti, kteří tyto komunikace neužívají (%). Informaci o existenci cyklostezek nezaregistrovala % respondentů. Pokud jde o délku cyklostezek v Brně, pak převažuje mírná nespokojenost a to jak v rámci celé populace (nespokojeno %, spokojeno %), tak zejména mezi osobami z domácností, které vlastní alespoň kolo (nespokojeno %, spokojeno %). Podobná situace je i v otázce polohy / trasování cyklostezek - spokojeno je %, nespokojeno % Brňanů, u populace, která má v domácnosti alespoň kolo je podíl % spokojených, % nespokojených. Bezpečnost brněnských cyklostezek je naopak hodnocena spíše pozitivně (% spokojeno, % nespokojeno), u populace vlastnící alespoň kolo v domácnosti je pak hodnocení ještě pozitivnější (% spokojeno, % nespokojeno). Zpředložených motivačních faktorů jsou Brňany jako nejdůležitější vnímány následující: větší respektování cyklistů na silnici (%) lepší propojenost cyklostezek (%) větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí (%) zlepšení ovzduší ve městě (%) lepší trasování cyklostezek (%) snížení obav z odcizení kola (%) Uváděné faktory jsou obecně více motivující pro osoby s nejvyšším socioekonomickým statusem A, mladší obyvatele mezi a lety a obyvatele předměstských a okrajových částí Brna. Názor na podporu rozvoje cyklostezek je mezi brněnskou veřejností poměrně jednoznačný - město Brno by mělo podporovat rozvoj cyklostezek (%), cyklostezky by měly být oddělené od automobilové dopravy (%). Názor na podporu cyklostezek na úkor automobilové dopravy je méně jednoznačný - podporují jej necelé dvě třetiny dotázaných (%). FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

11 Cyklistika ve městě Brně Potenciál pro rozšíření cyklistické dopravy v Brně je poměrně významný, byť jde o odpovědi projektivní, jen v rovině hypotézy. Pokud by bylo v Brně více cyklostezek, které by navíc byli lépe trasované, využívalo by je více a častěji % Brňanů. Přesto by ale pravděpodobně nedošlo k výraznému přesunu cestujících z MHD a aut na tento ekologičtější způsob dopravy, neboť hlavním účelem využívání těchto cyklostezek by byla opět především rekreace (% z těch, kteří by cyklostezky využívali více). Kcestámdopráce či do školy by je využívala více než polovina z těchto respondentů (%). Ještě méně výrazný by byl efekt v případě využívání kol k nákupům (%) či návštěvám úřadů, lékařů atp.(%) - tyto účely deklaruje necelá třetina z osob, které by zvýšily frekvenci cestování na kole. Necelá třetina této podskupiny Brňanů by s sebou při tomto častějším užívání brala i své děti (%). Potenciál většího využívání cyklostezek v případě jejich rozšiřování je nejvyšší u nejmladších respondentů a se stoupajícím věkem klesá. Naopak zájem vzrůstá, vcelku dle očekávání, v závislosti na počtu kol v domácnosti. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

12 . Nejčastější způsob dopravy po Brně Jakým způsobem nejčastěji cestujete po městě Brně (q) MHD autem pěšky na kole jinak N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna v %

13 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Nejčastější způsob dopravy po Brně dle sociodemografických charakteristik celá populace muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se pěšky FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna ano ne na kole celá populace

14 Nejčastější způsob dopravy po Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se celá populace MHD autem FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna ano ne celá populace

15 . Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně Jak často k cestování po městě Brně používáte následující dopravní prostředky? (q) min.-x týdně x týdně max.x měsíčně méně než x měsíčně vůbec auto MHD vlak jízdní kolo detail denně neto téměř denně -x týdně x týdně x za dní x za měsíc méně často vůbec auto MHD v % vlak N = jízdní kolo FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

16 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se MHD celá populace FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna min.-x týdně x týdně max.x měsíčně méně než x měsíčně vůbec autem celá populace

17 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se vlak celá populace min.-x týdně FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna x týdně max.x měsíčně méně než x měsíčně vůbec jízdní kolo celá populace

18 . Bariéry užívání kola v Brně Z jakého důvodu nejezdíte v Brně na kole? (q) nemám kolo nejsou k tomu podmínky zdravotní důvody do práce daleko, vzdálenost věk pomalé hustota dopravy malé děti nejezdí na kole používá MHD nebaví ho to neschopnost policie bezpečnost jen na výlety, mám strach, obavy jezdí na bruslích, moc nesportuji klidnější aktivity, nemá čas není zdravé, málo cyklostezek rozbité kolo, neumí jezdit stav silnic, auto je pohodlnější, jezdí autem jezdí v přírodě, mimo město, fyzicky namáhavé mnoho chodců, nevhodné, nehodí se krádež kola, v % smog neví N = ; nejezdí po Brně na kole FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

19 . Účel užívání kola v Brně K jakému účelu v Brně používáte jízdní kolo? (q) turistika sport dopravní prostředek volný čas neuvedeno v % N = ; jezdí v Brně alespoň občas na kole FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

20 Účel užívání kola v Brně dle sociodemografických charakteristik celá populace celá populace pohlaví muž žena věk - let - let - let - let - let vzdělání a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš socioekonomický status A B C dopravní prostředek turistika C D typ bydlení E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště vztah k Brnu předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

21 . Počet kol v brněnských domácnostech Kolik kol (včetně dětských) máte ve své domácnosti? (q) žádné kolo v domácnosti; kolo; a více kol; kola; v % N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

22 Počet kol v brněnských domácnostech průměr dle sociodemograf.char. celek, celek, muž, A, žena, B, - let - let,, C C D,,, - let, E, - let, centrum města, - let avícelet ZŠ SŠ bez maturity,,, počet kol v domácnosti předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím,,, počet kol v domácnosti, SŠ s maturitou, žije zde od narození, VŠ, přistěhoval/a se, FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

23 . Využívání brněnských cyklostezek a spokojenost s nimi Využíváte brněnské cyklostezky při jízdě na kole? (q) ano; neuvedeno; nevím o cyklostezkách; ne; v % N = Jak jste spokojen/a s bezpečností cyklostezek? (q) Jak jste spokojen/a s délkou cyklostezek? (q) velmi spokojen % spíše spokojen ani spokojen/ani nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen % % % neuvedeno v %; N = Nmajií kolo = Jak jste spokojen/a s polohou / trasováním cyklostezek? (q) velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen/ani nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno % % % % celek velmi spokojen spíše spokojen alespoň kolo v domácnosti ani spokojen/ani nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno % % % % FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

24 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Spokojenost s cyklostezkami v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se spokojen/a - celek sdélkou sbezpečností velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen/a ni nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spokojen/a - celek

25 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Spokojenost s cyklostezkami v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se spokojen/a - celek sdélkou FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen/a ni nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno

26 . Motivace pro častější používání kola celek Co by Vás motivovalo k častějšímu používání kola než dosud? (q) rozhodně motivovala spíše motivovala spíše nemotivovala rozhodně nemotivovala nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravukol v mhd větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklitů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna v %

27 Motivace pro častější používání kola alespoň jedno kolo v domácnosti Co by Vás motivovalo k častějšímu používání kola než dosud? (q) rozhodně motivovala spíše motivovala spíše nemotivovala rozhodně nemotivovala nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravukol v mhd větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklitů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna v %

28 Motivace pro častější používání kola využívá cyklostezky Co by Vás motivovalo k častějšímu používání kola než dosud? (q) rozhodně motivovala spíše motivovala spíše nemotivovala rozhodně nemotivovala nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravukol v mhd větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklitů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

29 Motivace pro častější používání kola dle pohlaví průměry muži ženy celek zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

30 Motivace pro častější používání kola dle věku průměry - let - let - let - let - let zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole a více let možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

31 Motivace pro častější používání kola dle vzdělání průměry zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole VŠ možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

32 Motivace pro častější používání kola dle statusu průměry A B C C D E zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

33 Motivace pro častější používání kola dle typu bydlení průměry centrum města předměstí/okraj ová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

34 Motivace pro častější používání kola dle vztahu k Brnu průměry narodil/a se v Brně přistěhoval/a se zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

35 Motivace pro častější používání kola dle využívání cyklostezek průměry využívá nevyužívá celkem zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

36 Motivace pro častější používání kola dle počtu kol v domácnosti průměry zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě žádné kolo kolo kola snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole a více kol možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

37 . Názor na rozvoj cyklostezek v Brně Mělo by podle vás město Brno podporovat rozvoj cyklostezek? (q) ANO % Podpořil/a byste názor, že rozvoj cyklostezek by měl být podporován i na úkor automobilové dopravy? (q) spíše ano; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano; spíše ne; rozhodně ne; ANO % rozhodně ne; neuvedeno; v %; N = rozhodně ano; neuvedeno; v %; N = Měly by být cyklostezky zcela oddělené od automobilové dopravy? (q) ANO % spíše ano; spíše ne; rozhodně ano; neuvedeno; rozhodně ne; FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

38 Názor na rozvoj cyklostezek v Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl podpora cyklostezek městem souhlasí - celek, rozhodně ano spíše ano FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spíše ne rozhodně ne neuvedeno cyklostezky na úkor aut.dopravy

39 Názor na rozvoj cyklostezek v Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl cyklostezky oddělené od aut.dop. souhlasí - celek rozhodně ano spíše ano FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spíše ne rozhodně ne neuvedeno

40 . Potenciál rozšíření zájmu o cyklodopravu v Brně Kdyby bylo v Brně více cyklostezek a byly lépe trasované, jezdil/a byste více a častěji na kole? (q) spíše ano; nejsem si jist; spíše ne; K jakým účelům byste v takovém případě chtěl/a kolo používat? (q) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne škola/práce NE % rekreační ježdění neví ANO % cesty na nákupy rozhodně ano; neuvedeno; rozhodně ne; v %; N = lékař/úřady/návštěvy Jezdily by s Vámi na kole i Vaše děti? (q) spíše ne; nejsem si jist; v %; N = ; deklarují zájem používat kolo v případě rozšíření cyklostezek NE % rozhodně ne; ANO % spíše ano; nemám děti; rozhodně ano; v %; N = ; deklarují zájem neuvedeno; používat kolo v případě rozšíření cyklostezek FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

41 Potenciál rozšíření zájmu o cyklodopravu dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl souhlasí - celek rozhodně ano spíše ano nejsem si jist FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spíše ne rozhodně ne neuvedeno v %; N =

42 Účel potenciálního využívání kola v Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách do školy / do práce FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna k rekreačnímu ježdění muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl v %; N = ; deklarují zájem používat kolo v případě rozšíření cyklostezek

ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Červen ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Financováno z prostředků EU programu Transition Facility. ZO ČSOP

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Postoje k prodloužení tramvajové linky

Postoje k prodloužení tramvajové linky Postoje k prodloužení tramvajové linky Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru 0 0 40 0 80 100 Jak: metodologie výzkumu Osobní dotazování tazateli Muž Žena 0 0 1 00 rozhovorů - let 0 Kvótní výběr na vymezeném

Více

Postoje k prodloužení tramvajové linky

Postoje k prodloužení tramvajové linky Postoje k prodloužení tramvajové linky Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru 0 0 40 60 80 100 Jak: metodologie výzkumu Osobní dotazování tazateli Muž Žena 0 0 1 00 rozhovorů 18-9 let 0 Kvótní výběr na vymezeném

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Postoje k prodloužení tramvajové linky

Postoje k prodloužení tramvajové linky Postoje k prodloužení tramvajové linky Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru 0 20 40 60 80 100 Jak: metodologie výzkumu Osobní dotazování tazateli Muž Žena 50,07 49,93 1 500 rozhovorů 18-29 let 19,74 Kvótní

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 Závěrečná zpráva z výzkumu MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 HRADEC KRÁLOVÉ srpen 2015 1 OBSAH 1. CÍLE VÝZKUMU 3 2. METODA VÝZKUMU 4 3. ZPRACOVÁNÍ

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Názory brněnské veřejnosti na přestavbu a modernizaci ŽUB včetně otázky polohy hlavního nádraží

Názory brněnské veřejnosti na přestavbu a modernizaci ŽUB včetně otázky polohy hlavního nádraží Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu Názory brněnské veřejnosti na přestavbu a modernizaci ŽUB včetně otázky polohy hlavního nádraží únor 20 Názory brněnské veřejnosti na přestavbu a modernizaci

Více

Desatero problémů / příležitostí Kopřivnice 2017 sociologický průzkum mezi obyvateli Kopřivnice. strana 1

Desatero problémů / příležitostí Kopřivnice 2017 sociologický průzkum mezi obyvateli Kopřivnice. strana 1 Desatero problémů / příležitostí Kopřivnice 2017 sociologický průzkum mezi obyvateli Kopřivnice strana 1 OBSAH A METODICKÝ ÚVOD B ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRŮZKUMU C ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY D VÝSLEDKY PO SOCIODEMO

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V ĆR

UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V ĆR UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V ĆR závěrečná zpráva z marketingového výzkumu trhu FOCUS, Marketing & Social Research říjen Uživatelé sociálních sítí 1 DESIGN VÝZKUMU Agentura FOCUS, Marketing & Social Research

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 201 Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřuje téměř třetina českých občanů (2 %). Z časového srovnání plyne,

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU ne ne nevím D ID ADRESY: ID DOMÁCNOSTI: ID OSOBY: D DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU Nyní bychom Vám rádi položili několik otázek, které se týkají Vašeho využívání městské hromadné dopravy v Litoměřicích,

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

z toho Obydlené byty celkem

z toho Obydlené byty celkem Bytový fond a výstavba bytů v městských částech Brna Důležitým faktorem životní úrovně je úroveň bydlení, dotýká se kvality života všech obyvatel a její zvyšování je jedním z prostředků stabilizace lidských

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Spokojenost s kvalitou života v Čelákovicích

Spokojenost s kvalitou života v Čelákovicích Spokojenost s kvalitou života v Čelákovicích Shrnutí dotazníkového šetření 01/2018 Vojtěch Černý Agora CE, o.p.s. Základní body prezentace Základní informace o šetření Kdo se šetření zúčastnil Jak vidí

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Volná příloha závěrečné zprávy Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR, téma VaV/740/3/03 Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování...

Volná příloha závěrečné zprávy Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR, téma VaV/740/3/03 Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování... Volná příloha závěrečné zprávy Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR, téma VaV/740/3/03 Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování... (viz více na adrese http://amper.ped.muni.cz/noc) Světlo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ...

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

ps Kvóty: 1/[19] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[19] Jilská 1, Praha 1 Tel.: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného

Více

Velikonoce Zpracováno exkluzivně pro:

Velikonoce Zpracováno exkluzivně pro: Velikonoce 11. 4. 2017 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno exkluzivně

Více

VZOR PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU S PŘÍBĚHEM

VZOR PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU S PŘÍBĚHEM VZOR PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU S PŘÍBĚHEM Paní Jana Pilná před chvílí dokončila kontrolu Cestovního deníku. Byl sice večer a už se cítila unavená, na zítřek se ale domluvila s tazatelkou

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR4c TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 40 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o informace a hodnocení změn českého piva za uplynulé

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Prostředí a kvalita života

Prostředí a kvalita života Prostředí a kvalita života Rádi bychom získali více informací o tom, jak vnímáte nebo co si myslíte o okolí Vašeho bydliště. Zodpovězte prosím následující otázky týkající se Vás a okolí Vašeho bydliště.

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

Desatero problémů / příležitostí Kopřivnice 2018 sociologický průzkum mezi obyvateli Kopřivnice. strana 1

Desatero problémů / příležitostí Kopřivnice 2018 sociologický průzkum mezi obyvateli Kopřivnice. strana 1 Desatero problémů / příležitostí Kopřivnice 2018 sociologický průzkum mezi obyvateli Kopřivnice strana 1 OBSAH A METODICKÝ ÚVOD B ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRŮZKUMU C ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY D VÝSLEDKY PO SOCIODEMO

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

nosnice v klecových chovech červenec 2018 zpracováno pro

nosnice v klecových chovech červenec 2018 zpracováno pro nosnice v klecových chovech červenec 2018 zpracováno pro 2 metodika výzkumu Velikost vzorku 809 respondentů ve věku 18 a více let Termín dotazování 23. července 29. července 2018 Metoda sběru dat dotazník

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Program rozvoje města Beroun na období

Program rozvoje města Beroun na období Výsledky dotazníkového šetření obyvatel 2017 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. V průběhu června a července 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018 Tisková zpráva Hodnocení kvality vzdělávání září 01 Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav ev19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +4 86 84 19 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České Budějovice. Tisková konference 10. února 2016

Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České Budějovice. Tisková konference 10. února 2016 Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České Budějovice Tisková konference 10. února 2016 Proč výzkum? Jak to probíhalo? Je Vám aspoň 15 let? Obrovský vzorek: 7.227 lidí, tj. 5 % obyvatel ČB

Více

Rozdělení Československa

Rozdělení Československa Rozdělení Československa 26. 5. 2017 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více