OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY"

Transkript

1 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ... 4 Pohlaví respondentů... 4 Věkové složení respondentů... 5 Socioekonomické postavení respondentů... 6 Otázka č.1: Jak často využíváte jednotlivé dopravní prostředky v Ostrově (v období od jara do podzimu)?... 7 Otázka č. 2: Jaké dopravní prostředky nejčastěji využíváte k níže uvedeným účelům (v období od jara do podzimu)? Otázka č. 3: Který z následujících druhů dopravy vnímáte v Ostrově jako nejvíce problémový? OTÁZKY K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Otázka č. 4: Jak byste ohodnotil(a) současnou situaci pro cyklisty v Ostrově Otázka č. 5: Jakou míru důležitosti přikládáte následujícím návrhům na zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Ostrově?16 Otázka č. 6: Kde podle Vašeho názoru v Ostrově, popřípadě v okolí města, chybí cyklistická stezka nejvíce? Otázka č. 7: Jsou v Ostrově či v jejím okolí nějaká místa (překážky), s nimiž máte při jízdě na kole problémy? Otázka č. 8: Jsou v místě Vašeho pracoviště/školy vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Otázka č. 9: Jsou v místě Vašeho bydliště vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Otázka č. 10: Jaká je nejčastější trasa (odkud-kam) Vaší cesty na kole ve volném čase? Otázka č. 11: Který směr považujete za nejpotřebnější pro zbudování cyklostezky ve směru z Ostrova do okolí? Otázka č. 12: Jak často využíváte cyklobusy, tj.speciální víkendové linky do Krušných hor? Otázka č. 13: Jak byste ohodnotil(a) provoz cyklobusů? PŘÍLOHY /25

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Ostrov, Generel cyklistické dopravy Část: Anketní průzkum názorů obyvatel na řešení cyklistické dopravy Číslo zakázky: Objednatel: Město Ostrov (Město Ostrov odbor rozvoje a územního plánování) sídlo: Klínovecká Ostrov IČO: Zhotovitel: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec tel./fax: web: Zpracovatelé: Ing. Vladislav Rozsypal Bc. Lenka Průšová Alena Srkalová Datum: srpen /25

4 2. ÚVOD Anketní průzkum názorů občanů na řešení dopravy v Ostrově je součástí průzkumové části Generelu cyklistické dopravy, kterou si nechalo město Ostrov zpracovat. Cílem anketního šetření bylo: získat náměty pro návrh generelu cyklistické dopravy v Ostrově, tj. získat podklady pro návrh cyklistických tras; reflexe názorů občanů-cyklistů na cyklistickou dopravu a jejich požadavky a náměty na zlepšení. Průzkum proběhl metodou vyplňování dotazníků respondenty v srpnu 2008 (dotazník viz přílohu 1). Dotazníky byly distribuovány: uveřejněno v Ostrovském měsíčníku (náklad 7500), rozdáno zaměstnancům Městského úřadu a dětem na dětském táboře (Manětín), na webových stránkách města Ostrov. Na sběrných místech bylo odevzdáno celkem 161 vyplněných dotazníků. Přehled počtu vyplněných anketních dotazníků podle sběrných míst je v následující tabulce: Místo počet dotazníků 5 3% Městský úřad - veřejnost 30 19% Informační centrum Dům kultury 41 25% Cykloprodejna Čechman 11 7% Městský úřad (zaměstnanci MÚ) 17 11% Ostrovské děti dětský tábor Manětín 57 35% Celkem % Tabulka A Přehledná tabulka umístění sběrných schránek s příslušným počtem vyplněných dotazníků. V souladu s cílem ankety (potažmo i generelu) jsme při analýze některých odpovědí vyloučili ze souboru respondentů respondenty necyklisty. Zkoumaná skupina odpovědí je vždy zdůrazněna u příslušné otázky. Anketa byla dobrovolná respondenti nemuseli odpovídat na všechny otázky, proto se u jednotlivých otázek liší počet těch, kteří na danou otázku odpověděli. Absolutní i relativní četnosti u jednotlivých otázek jsou vypočítány pouze z relevantních odpovědí, nerelevantní (chybějící a nejednoznačné) odpovědi nebyly do výpočtů zahrnuty. Data byla vyhodnocena softwarem MS Excel s nadstavbou Analýza dat. Otevřené otázky (volné odpovědi) byly vyhodnoceny manuálně. V případě zájmu jsou doslovné odpovědi k vyžádání u zhotovitele ankety. 3/25

5 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ Pohlaví respondentů Tabulka B - Pohlaví respondentů pohlaví cyklisté respondent Ano Ne neodpověděl celkem muži ženy Celkem Pohlaví respondentů - cyklistů ženy 50% muži 50% Pohlaví respondentů - celkem ženy 53% muži 47% Graf C Pohlaví respondentů Na anketu odpovědělo přibližně stejný počet můžu a žen. Zájem o cyklistickou dopravu je u mužů a žen téměř stejný. 4/25

6 Věkové složení respondentů Cyklisté do 19 let let let nad 60 let Celkem Ano Ne Respondent neodpověděl Celkem Tabulka D Věkové složení respondentů Graf E Věkové složení respondentů-celkem Graf F Věkové složení respondentů-cyklistů 5/25

7 Socioekonomické postavení respondentů Ano Cyklisté Ne Celkem respondentů Ekonom. aktivita respondentů - cyklistů Ekonom. aktivita respondentů - celkem zaměstnanci % 45% podnikatelé % 8% studující % 35% ekonomicky neaktivní % 12% Celkem % 100% Tabulka G Socioekonomické postavení respondentů Graf H Socioekonomické postavení respondentů celkem Graf I Socioekonomické postavení respondentů cyklistů 6/25

8 Obecné otázky Otázka č.1: Jak často využíváte jednotlivé dopravní prostředky v Ostrově (v období od jara do podzimu)? Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků celkem Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kolo osobní automobil autobusy MHD autobus ČSAD vlak vůbec občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více Graf č. 1 Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků Na otázku Jak často využíváte v Ostrově kolo odpovědělo 150 respondentů z běžné populace. Z nich 129 respondentů (80%) uvedlo, že kolo používá, 21 respondentů uvedlo, že na kole v Ostrově nejezdí vůbec. 11 respondentů na tuto otázku neodpovědělo (z důvodu nemožnosti identifikace jsou dále posuzováni jako by na kole nejezdili vůbec). 7/25

9 Četnost využívání kola: Četnost využívání kola celkem - cyklisti občas 20% 5x týdně a více 32% 1x týdně 17% 2x-4x týdně 31% Graf č. 2 Četnost využívání kola (cyklisti) Četnost využívání kola podle věku 100% 80% 60% 40% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 20% 0% do a více Graf č. 3 Četnost využívání kola podle věku (cyklisti) Četnost využívání kola podle pohlaví (cyklisti) 100% 80% 60% 40% 20% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 0% muži ženy Graf č. 4 - Četnost využívání kola podle pohlaví (běžná populace - cyklisti) 8/25

10 Četnost využívání kola podle ekonomické aktivty 100% 80% 60% 40% 20% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 0% zaměstnanci podnikatelé studující ekonomicky neaktivní Graf č. 5 - Četnost využívání kola podle ekonomické aktivity (běžná populace - cyklisti) 32% respondentů-cyklistů z běžné populace jezdí na kole denně, 31% 2x-4x týdně, 17% jednou za týden a 20% občas. Muži jezdí na kole denně častěji než ženy. 9/25

11 Otázka č. 2: Jaké dopravní prostředky nejčastěji využíváte k níže uvedeným účelům (v období od jara do podzimu)? Účelové využívání jednotlivých dopravních prostředků Využívání jednotlivých druhů dopravních prostředků podle účelu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% cesta do zaměstnání / do školy služební cesta cesta na nákup cesta na úřad, k lékaři cesta za sportem, za zábavou vlak autobus ČSAD autobus MHD osobní automobil motocykl kolo pouze pěšky Graf č. 6 Účelové využívání jednotlivých dopravních prostředků celkem Kolo poměrně nejvíce využívají respondenti k cestám za sportem či za zábavou. Pěšky chodí respondenti relativně nejvíce do zaměstnání/školy či na úřad, nebo k lékaři. Osobní automobil je nejčastějším dopravním prostředkem na služební cesty, na nákupy. Pouze 1% studentů využívá kolo k cestě do školy. 10/25

12 Způsob dopravy do zaměstnání/školy osobní automobil 19% Způsob dopravy do zaměstnání/školy autobus MHD 1% autobus ČSAD 7% vlak 1% pouze pěšky 53% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle pohlaví autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl motocykl 1% kolo 18% 30% 20% 10% 0% muži ženy kolo pouze pěšky Graf č. 7 Způsob dopravy do zaměstnání Graf č. 8 Způsob dopravy do zaměstnání podle pohlaví Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle věku Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle ekonomické aktivity 100% 80% 60% 40% 20% 0% do 19 let let let nad 60 let autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl kolo pouze pěšky 100% 80% 60% 40% 20% 0% zaměstnanci podnikatelé studující ekonomicky neaktivní autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl kolo pouze pěšky Graf č. 9 Způsob dopravy do zaměstnání/školy - podle věku Graf č. 10 Způsob dopravy do zaměstnání/školy - podle ekonomické aktivity Nejčastěji se respondenti z běžné populace dopravují do zaměstnání/školy pěšky (53%). Na kole jezdí do práce/školy 18% respondentů 11/25

13 Způsob dopravy na nákupu Způsob dopravy na nákup autobus MHD 1% autobus ČSAD 3% pouze pěšky 32% osobní automobil 43% kolo 21% Graf č. 11 Způsob dopravy na nákup Na kole jezdí pravidelně na nákupy 21% respondentů. Nejvíce respondentů jezdí na nákupy osobním automobilem (43%), 32% chodí většinou pěšky Způsob dopravy na úřad, k lékaři Způsob dopravy na úřad k lékaři autobus MHD 5% autobus ČSAD 3% vlak 3% osobní automobil 28% kolo 11% pouze pěšky 50% Graf č. 12 Způsob dopravy na úřad, k lékaři Na úřad či k lékaři respondenti chodí pěšky (50%), případně jezdí osobním vozem (28%). Kolo používá běžně při cestě na úřad či k lékaři 11% respondentů. 12/25

14 Způsob dopravy za sportem, za zábavou Způsob dopravy za sportem, za zábavou osobní automobil 12% autobus ČSAD 7% vlak 1% pouze pěšky 30% motocykl 1% kolo 49% Graf č. 13 Způsob dopravy za sportem, za zábavou Jízdní kolo je pro respondenty při cestách za sportem či zábavou nejčastěji používaným dopravním prostředkem (49% respondentů), pouze pěšky chodí 30% respondentů. 13/25

15 Otázka č. 3: Který z následujících druhů dopravy vnímáte v Ostrově jako nejvíce problémový? Nejproblémovější druh dopravy 3% 25% 54% 7% 11% pěší doprava cyklistická doprava MHD automobilová doprava parkování Graf č. 14 Nejproblémovější druh dopravy v Ostrově Jako nejproblémovější druh dopravy v Ostrově respondenti uvedli parkování (54% respondentů). Cyklistická doprava je také problémová (25% respondentů), nejmenší problém je pěší doprava (3% respondentů). 14/25

16 OTÁZKY K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Otázka č. 4: Jak byste ohodnotil(a) současnou situaci pro cyklisty v Ostrově Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově zcela nevyhovující 9% zcela vyhovující 6% nevyhovující 37% vyhovující 48% Graf č. 15 Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově, podle frekvence využívání kola 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5x týdně a více 2x-4x týdně 1x týdně občas vůbec zcela nevyhovující nevyhovující vyhovující zcela vyhovující Graf č. 16 Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově podle frekvence využívání kola 48% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je vyhovující. 37% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je nevyhovující. Pouze 6% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je zcela vyhovující. 15/25

17 Otázka č. 5: Jakou míru důležitosti přikládáte následujícím návrhům na zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Ostrově? Míra důležitosti návrhů na zlepšení cyklistické dopravy 100% 90% 80% 70% nedůležité méně důležité 60% 50% 40% spíše důležité velice důležité 30% 20% 10% 0% zřizovat nové cyklistické stezky ve městě zřizovat nové cyklistické stezky do okolí města zlepšit orientační značení cyklistických tras zvyšovat kvalitu povrchu vozovek zvyšovat počet stojanů a úschovenpro kola zvyšovat bezpečnost cyklistů pomocí stavebních úprav Graf č. 17 Míra důležitosti návrhů na zlepšení cyklistické dopravy Nejvíce respondentů považuje za velice důležité na zlepšení podmínek cyklistické dopravy zvyšovat bezpečnost cyklistů pomocí stavebních úprav (63%) a zřizovat cyklistické stezky do okolí města (63%). Vybudování lepšího orientačního značení a zřizování stojanů pro kola respondenti nevidí jako prioritu. 16/25

18 Otázka č. 6: Kde podle Vašeho názoru v Ostrově, popřípadě v okolí města, chybí cyklistická stezka nejvíce? K této otázce se vyjádřilo celkem 121 respondentů. Přímo v Ostrově respondenti požadují trasy ve směrech: centrum města poliklinika centrum města nádraží, nákupní střediska, zahrádkářská kolonie návaznost na cyklostezky propojení silnic Hlavní a Krušnohorská sídliště staré město Pro spojení do okolí města bylo nejvíce námětů na trasy vedoucí směrem na: Karlovy Vary (58x) Jáchymov (41x) Velichov, Kyselka (26x) Velký Rybník (15x) Hroznětín (9x) Respondenti pociťují absenci cyklotras jak v samotném Ostrově, kde nejvíce chybí spojení s centrem města, tak do okolí (zde je nejčastější požadavek na trasu ve směru Karlovy Vary a Jáchymov). 17/25

19 Otázka č. 7: Jsou v Ostrově či v jejím okolí nějaká místa (překážky), s nimiž máte při jízdě na kole problémy? Na tuto otázku odpovědělo 110 lidí. Za nejvýznamnější překážky respondenti považují: různé zábrany a překážky. při jízdě po cyklostezce projíždění soukromým pozemkem (statek, Ostrov - Hroznětín) nevyhovující stav komunikací. Jsou kritizovány díry ve vozovce, vysoké obrubníky a nevyhovující kanály. bezohlednost řidičů, bezpečnost cyklistické dopravy, pohyb turistů. Největší překážkou pro cyklistiku je podle respondentů hustý automobilový provoz a špatný technický stav komunikací. Nemalým problémem jsou také jednosměrné ulice ve městě. Často jmenovaným problémem je překonávání komunikací s vysokou intenzitou dopravy. 18/25

20 Otázka č. 8: Jsou v místě Vašeho pracoviště/školy vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol zaměstnanců/studentů? Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) zcela dostatečné 16% nedostatečné 40% dostatečné 21% spíše nedostatečné 23% Graf č. 18 Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (respondenti používající kolo pro cesty do zaměstnání/školy) nedostatečné 29% zcela dostatečné 24% spíše nedostatečné 14% dostatečné 33% Graf č. 19 Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) Podmínky pro odstavování kol na pracovišti/ve škole jsou podle 40% respondentů cyklistů nedostatečné a podle 23% spíše nedostatečné. Respondenti využívající kolo pro cesty do zaměstnání/školy posuzují podmínky téměř shodně za dostatečné (33%) a nedostatečné (29%). 19/25

21 Otázka č. 9: Jsou v místě Vašeho bydliště vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště (cyklisté) zcela dostatečné 12% nedostatečné 50% dostatečné 16% spíše nedostatečné 22% Graf č. 20 Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště (cyklisté) Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště jsou mezi respondenty-cyklisty vnímány jako spíše nedostatečné (více než 60%). Za zcela dostatečné je považuje pouze 16% dotázaných uživatelů kol. 20/25

22 Otázka č. 10: Jaká je nejčastější trasa (odkud-kam) Vaší cesty na kole ve volném čase? Na otázku se sešlo celkem 132 odpovědí. Převážná část odpovědí uváděla cesty mimo Ostrov, z toho nejčastěji ve směrech: Po městě Ostrově (36x) Hroznětín (31x) Krušné Hory (Boží Dar, Klínovec), Jáchymov (26x) Velký Rybník (21x) Květnová (16x) Karlovy Vary (13x) Mořičov, Vojkovice (12x) Ve volném čase cyklisté vyrážejí mimo město, a to nejčastěji ve směru k Hroznětín, Velký Rybník, případně do Krušných hor. Pro kratší cesty, nákupy, cesty za sportem, případně k návštěvám jezdí po Ostrově. 21/25

23 Otázka č. 11: Který směr považujete za nejpotřebnější pro zbudování cyklostezky ve směru z Ostrova do okolí? Nejpotřebnější směr vybudování cyklostezky z Ostrova (cyklisté) Karlovy Vary 37% Velký Rybník 28% Krušné hory (Boží Dar) 14% Kyselka (Ohře) 21% Graf č. 21 Směr pro vybudování stezky z Ostrova (cyklisté) Za nejpotřebnější směry vybudování cyklostezek z Ostrova považují cyklisté směr Karlovy Vary a Velký Rybník. Dále pak ve směru na Kyselku a do Krušných hor. 22/25

24 Otázka č. 12: Jak často využíváte cyklobusy, tj.speciální víkendové linky do Krušných hor? Často (každý týden) 2% Využití cyklobusů Občas (alespoň 1x za měsíc) 4% O této službě nevím 20% Výjimečně 22% Vůbec 52% Graf č. 22 Využití cyklobusů 52% respondentů nevyužívá cyklobusy vůbec, pouze 2% respondentů využívají cyklobus pravidelně každý týden. 23/25

25 Otázka č. 13: Jak byste ohodnotil(a) provoz cyklobusů? Provoz cyklobusů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Provozování cyklobusů pouze o víkendech Časové rozložení spojů Trasa cyklobusu Nevyhovuje mi Spíše mi nevyhovuje Spíše mi vyhovuje Zcela mi vyhovuje Graf č. 23 Posouzení provozu cyklobusů 50% respondentů spíše vyhovuje celkový provoz cyklobusů, naopak spíše nevyhovuje 12% respondentů. 24/25

26 Další připomínky a podněty k cyklistické dopravě Na druhé straně dotazníku byl respondentům vyhrazen prostor pro případné další připomínky a náměty k cyklistické dopravě. Doslovný přepis odpovědí je k dispozici u zpracovatele generelu. Připomínky a náměty vzneslo celkem 5 respondentů. Respondenti měli připomínky ke stávajícím cyklostezkám, návrhy na jejich vylepšení, popřípadě doplnění jiných cyklostezek. 4. PŘÍLOHY 1. Ukázka vyplněného dotazníku (exekutivní verze) 25/25

27 , UKÁZKA VYPLNĚNÉHO ANKETNÍHO LÍSTKU Příloha 1

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 Příloha č. 17 Výsledky socio-dopravního průzkumu Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYHODNOCENÍ DOMÁCNOSTÍ 5 2.1 KOLIK OSOB ŽIJE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI?... 5 2.2

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI DESIGN OF THE ROUTES FOR CYCLISTS IN MLADÁ BOLESLAV Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o. ABSTRACT Company EDIP s.r.o. proposed in the years 2005 and

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Obsah 1. Udržitelný a sociálně zodpovědný přístup k dopravě. 2. Jakou dopravu využívají

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě. Martin Kvizda Václav Rederer

Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě. Martin Kvizda Václav Rederer Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě Martin Kvizda Václav Rederer 1 Struktura prezentace 1. Úvod 2. SSNIP test a možnosti aplikace 3. Spotřebitelský průzkum

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce s dárci krve Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Cíl DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Zmonitorovat spokojenost a informovanost dárců krve vzhledem k zavedené regulaci dárcovství.

Více

OBSAH: 7. ZDROJE A CÍLE CYKLISTICKÉ DOPRAVY... 10 8. NÁVRH CYKLISTICKÝCH TRAS... 11

OBSAH: 7. ZDROJE A CÍLE CYKLISTICKÉ DOPRAVY... 10 8. NÁVRH CYKLISTICKÝCH TRAS... 11 OBSAH: 1. DENTFKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. POUŽTÉ PODKLADY... 4 4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 4 5. NÁZVOSLOVÍ... 5 6. VÝVOJ A STAV CYKLSTCKÉ DOPRAVY V OSTROVĚ... 7 6.1 POPS SOUČASNÉHO STAVU...7 6.2 CYKLSTCKÁ

Více

Souhrnné údaje o anketním průzkumu

Souhrnné údaje o anketním průzkumu Uspořádání anketního průzkumu vzešlo z podnětu na Veřejném fóru občanů města, které se uskutečnilo v prosinci roku 2007. Na základě průběhu tohoto jednání byla sestavena i skladba otázek, které tvořily

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PROJEKT PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 DATUM BŘEZEN 2008 ZPRACOVATEL ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO OBSAH PREZENTACE zadání (představy objednatele) zpracovatelský

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění Integrovaný plán mobility Ostrava Průzkum veřejného mínění DOPRAVA V OSTRAVĚ JAKÉ JSOU VAŠE VIZE A PŘEDSTAVY? Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH MAD TŘEBÍČ

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH MAD TŘEBÍČ PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH MAD TŘEBÍČ Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult, spol. s r. o., Zderazská 1625/65 153 00 Praha 16 - Radotín Ing.

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

JÍZDNÍ KOLO A DOPRAVNÍ TERMINÁLY

JÍZDNÍ KOLO A DOPRAVNÍ TERMINÁLY City-HUB / Národní seminář k evropskému výzkumnému projektu 19. 11. 2014, Výstaviště Praha - Holešovice JÍZDNÍ KOLO A DOPRAVNÍ TERMINÁLY Ing. Květoslav Syrový konzultant pro legislativu a infrastrukturu

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Bariéry pro cyklodopravu v Brně: Vybrané překážky

Bariéry pro cyklodopravu v Brně: Vybrané překážky Bariéry pro cyklodopravu v Brně: Vybrané překážky BRNO NA KOLE, o.s. Váš spolehlivý průvodce Brnem na kole a pěšky www.brnonakole.cz březen 2010 1.Obsah 1Úvod...3 1.1Cíle...3 1.2Východiska...3 2Vybrané

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC Údaje o škole: název: Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec adresa: Ke Smíchovu 16, Praha Slivenec, 154 00 právní forma organizace: právní subjekt

Více

Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility

Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility Podklady k prezentaci 22.srpna 2013 část 2: návrhy opatření pro plán mobility Seznam opatření Opatření Carpooling & vyhrazená místa pro carpoolery Vznik funkce koordinátora mobility Vznik pracovní skupiny

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Výzkum cyklistické dopravy v Praze

Výzkum cyklistické dopravy v Praze Výzkum cyklistické dopravy v Praze Prezentace pro TSK RNDr. Pavel Rusý 30. září 2010 GfK. Growth from Knowledge O čem budeme mluvit 1 Metodika výzkumu 2 Srovnání vybraných parametrů s rokem 2002 3 Vlastní

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Prostředí a kvalita života

Prostředí a kvalita života Prostředí a kvalita života Rádi bychom získali více informací o tom, jak vnímáte nebo co si myslíte o okolí Vašeho bydliště. Zodpovězte prosím následující otázky týkající se Vás a okolí Vašeho bydliště.

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí Kulturní sál Horizont Mírová 3465/6, Ústí nad Labem pondělí 12. listopadu od 17 hodin Program: stanovení

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více