OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY"

Transkript

1 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ... 4 Pohlaví respondentů... 4 Věkové složení respondentů... 5 Socioekonomické postavení respondentů... 6 Otázka č.1: Jak často využíváte jednotlivé dopravní prostředky v Ostrově (v období od jara do podzimu)?... 7 Otázka č. 2: Jaké dopravní prostředky nejčastěji využíváte k níže uvedeným účelům (v období od jara do podzimu)? Otázka č. 3: Který z následujících druhů dopravy vnímáte v Ostrově jako nejvíce problémový? OTÁZKY K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Otázka č. 4: Jak byste ohodnotil(a) současnou situaci pro cyklisty v Ostrově Otázka č. 5: Jakou míru důležitosti přikládáte následujícím návrhům na zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Ostrově?16 Otázka č. 6: Kde podle Vašeho názoru v Ostrově, popřípadě v okolí města, chybí cyklistická stezka nejvíce? Otázka č. 7: Jsou v Ostrově či v jejím okolí nějaká místa (překážky), s nimiž máte při jízdě na kole problémy? Otázka č. 8: Jsou v místě Vašeho pracoviště/školy vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Otázka č. 9: Jsou v místě Vašeho bydliště vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Otázka č. 10: Jaká je nejčastější trasa (odkud-kam) Vaší cesty na kole ve volném čase? Otázka č. 11: Který směr považujete za nejpotřebnější pro zbudování cyklostezky ve směru z Ostrova do okolí? Otázka č. 12: Jak často využíváte cyklobusy, tj.speciální víkendové linky do Krušných hor? Otázka č. 13: Jak byste ohodnotil(a) provoz cyklobusů? PŘÍLOHY /25

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Ostrov, Generel cyklistické dopravy Část: Anketní průzkum názorů obyvatel na řešení cyklistické dopravy Číslo zakázky: Objednatel: Město Ostrov (Město Ostrov odbor rozvoje a územního plánování) sídlo: Klínovecká Ostrov IČO: Zhotovitel: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec tel./fax: web: Zpracovatelé: Ing. Vladislav Rozsypal Bc. Lenka Průšová Alena Srkalová Datum: srpen /25

4 2. ÚVOD Anketní průzkum názorů občanů na řešení dopravy v Ostrově je součástí průzkumové části Generelu cyklistické dopravy, kterou si nechalo město Ostrov zpracovat. Cílem anketního šetření bylo: získat náměty pro návrh generelu cyklistické dopravy v Ostrově, tj. získat podklady pro návrh cyklistických tras; reflexe názorů občanů-cyklistů na cyklistickou dopravu a jejich požadavky a náměty na zlepšení. Průzkum proběhl metodou vyplňování dotazníků respondenty v srpnu 2008 (dotazník viz přílohu 1). Dotazníky byly distribuovány: uveřejněno v Ostrovském měsíčníku (náklad 7500), rozdáno zaměstnancům Městského úřadu a dětem na dětském táboře (Manětín), na webových stránkách města Ostrov. Na sběrných místech bylo odevzdáno celkem 161 vyplněných dotazníků. Přehled počtu vyplněných anketních dotazníků podle sběrných míst je v následující tabulce: Místo počet dotazníků 5 3% Městský úřad - veřejnost 30 19% Informační centrum Dům kultury 41 25% Cykloprodejna Čechman 11 7% Městský úřad (zaměstnanci MÚ) 17 11% Ostrovské děti dětský tábor Manětín 57 35% Celkem % Tabulka A Přehledná tabulka umístění sběrných schránek s příslušným počtem vyplněných dotazníků. V souladu s cílem ankety (potažmo i generelu) jsme při analýze některých odpovědí vyloučili ze souboru respondentů respondenty necyklisty. Zkoumaná skupina odpovědí je vždy zdůrazněna u příslušné otázky. Anketa byla dobrovolná respondenti nemuseli odpovídat na všechny otázky, proto se u jednotlivých otázek liší počet těch, kteří na danou otázku odpověděli. Absolutní i relativní četnosti u jednotlivých otázek jsou vypočítány pouze z relevantních odpovědí, nerelevantní (chybějící a nejednoznačné) odpovědi nebyly do výpočtů zahrnuty. Data byla vyhodnocena softwarem MS Excel s nadstavbou Analýza dat. Otevřené otázky (volné odpovědi) byly vyhodnoceny manuálně. V případě zájmu jsou doslovné odpovědi k vyžádání u zhotovitele ankety. 3/25

5 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ Pohlaví respondentů Tabulka B - Pohlaví respondentů pohlaví cyklisté respondent Ano Ne neodpověděl celkem muži ženy Celkem Pohlaví respondentů - cyklistů ženy 50% muži 50% Pohlaví respondentů - celkem ženy 53% muži 47% Graf C Pohlaví respondentů Na anketu odpovědělo přibližně stejný počet můžu a žen. Zájem o cyklistickou dopravu je u mužů a žen téměř stejný. 4/25

6 Věkové složení respondentů Cyklisté do 19 let let let nad 60 let Celkem Ano Ne Respondent neodpověděl Celkem Tabulka D Věkové složení respondentů Graf E Věkové složení respondentů-celkem Graf F Věkové složení respondentů-cyklistů 5/25

7 Socioekonomické postavení respondentů Ano Cyklisté Ne Celkem respondentů Ekonom. aktivita respondentů - cyklistů Ekonom. aktivita respondentů - celkem zaměstnanci % 45% podnikatelé % 8% studující % 35% ekonomicky neaktivní % 12% Celkem % 100% Tabulka G Socioekonomické postavení respondentů Graf H Socioekonomické postavení respondentů celkem Graf I Socioekonomické postavení respondentů cyklistů 6/25

8 Obecné otázky Otázka č.1: Jak často využíváte jednotlivé dopravní prostředky v Ostrově (v období od jara do podzimu)? Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků celkem Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kolo osobní automobil autobusy MHD autobus ČSAD vlak vůbec občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více Graf č. 1 Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků Na otázku Jak často využíváte v Ostrově kolo odpovědělo 150 respondentů z běžné populace. Z nich 129 respondentů (80%) uvedlo, že kolo používá, 21 respondentů uvedlo, že na kole v Ostrově nejezdí vůbec. 11 respondentů na tuto otázku neodpovědělo (z důvodu nemožnosti identifikace jsou dále posuzováni jako by na kole nejezdili vůbec). 7/25

9 Četnost využívání kola: Četnost využívání kola celkem - cyklisti občas 20% 5x týdně a více 32% 1x týdně 17% 2x-4x týdně 31% Graf č. 2 Četnost využívání kola (cyklisti) Četnost využívání kola podle věku 100% 80% 60% 40% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 20% 0% do a více Graf č. 3 Četnost využívání kola podle věku (cyklisti) Četnost využívání kola podle pohlaví (cyklisti) 100% 80% 60% 40% 20% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 0% muži ženy Graf č. 4 - Četnost využívání kola podle pohlaví (běžná populace - cyklisti) 8/25

10 Četnost využívání kola podle ekonomické aktivty 100% 80% 60% 40% 20% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 0% zaměstnanci podnikatelé studující ekonomicky neaktivní Graf č. 5 - Četnost využívání kola podle ekonomické aktivity (běžná populace - cyklisti) 32% respondentů-cyklistů z běžné populace jezdí na kole denně, 31% 2x-4x týdně, 17% jednou za týden a 20% občas. Muži jezdí na kole denně častěji než ženy. 9/25

11 Otázka č. 2: Jaké dopravní prostředky nejčastěji využíváte k níže uvedeným účelům (v období od jara do podzimu)? Účelové využívání jednotlivých dopravních prostředků Využívání jednotlivých druhů dopravních prostředků podle účelu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% cesta do zaměstnání / do školy služební cesta cesta na nákup cesta na úřad, k lékaři cesta za sportem, za zábavou vlak autobus ČSAD autobus MHD osobní automobil motocykl kolo pouze pěšky Graf č. 6 Účelové využívání jednotlivých dopravních prostředků celkem Kolo poměrně nejvíce využívají respondenti k cestám za sportem či za zábavou. Pěšky chodí respondenti relativně nejvíce do zaměstnání/školy či na úřad, nebo k lékaři. Osobní automobil je nejčastějším dopravním prostředkem na služební cesty, na nákupy. Pouze 1% studentů využívá kolo k cestě do školy. 10/25

12 Způsob dopravy do zaměstnání/školy osobní automobil 19% Způsob dopravy do zaměstnání/školy autobus MHD 1% autobus ČSAD 7% vlak 1% pouze pěšky 53% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle pohlaví autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl motocykl 1% kolo 18% 30% 20% 10% 0% muži ženy kolo pouze pěšky Graf č. 7 Způsob dopravy do zaměstnání Graf č. 8 Způsob dopravy do zaměstnání podle pohlaví Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle věku Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle ekonomické aktivity 100% 80% 60% 40% 20% 0% do 19 let let let nad 60 let autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl kolo pouze pěšky 100% 80% 60% 40% 20% 0% zaměstnanci podnikatelé studující ekonomicky neaktivní autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl kolo pouze pěšky Graf č. 9 Způsob dopravy do zaměstnání/školy - podle věku Graf č. 10 Způsob dopravy do zaměstnání/školy - podle ekonomické aktivity Nejčastěji se respondenti z běžné populace dopravují do zaměstnání/školy pěšky (53%). Na kole jezdí do práce/školy 18% respondentů 11/25

13 Způsob dopravy na nákupu Způsob dopravy na nákup autobus MHD 1% autobus ČSAD 3% pouze pěšky 32% osobní automobil 43% kolo 21% Graf č. 11 Způsob dopravy na nákup Na kole jezdí pravidelně na nákupy 21% respondentů. Nejvíce respondentů jezdí na nákupy osobním automobilem (43%), 32% chodí většinou pěšky Způsob dopravy na úřad, k lékaři Způsob dopravy na úřad k lékaři autobus MHD 5% autobus ČSAD 3% vlak 3% osobní automobil 28% kolo 11% pouze pěšky 50% Graf č. 12 Způsob dopravy na úřad, k lékaři Na úřad či k lékaři respondenti chodí pěšky (50%), případně jezdí osobním vozem (28%). Kolo používá běžně při cestě na úřad či k lékaři 11% respondentů. 12/25

14 Způsob dopravy za sportem, za zábavou Způsob dopravy za sportem, za zábavou osobní automobil 12% autobus ČSAD 7% vlak 1% pouze pěšky 30% motocykl 1% kolo 49% Graf č. 13 Způsob dopravy za sportem, za zábavou Jízdní kolo je pro respondenty při cestách za sportem či zábavou nejčastěji používaným dopravním prostředkem (49% respondentů), pouze pěšky chodí 30% respondentů. 13/25

15 Otázka č. 3: Který z následujících druhů dopravy vnímáte v Ostrově jako nejvíce problémový? Nejproblémovější druh dopravy 3% 25% 54% 7% 11% pěší doprava cyklistická doprava MHD automobilová doprava parkování Graf č. 14 Nejproblémovější druh dopravy v Ostrově Jako nejproblémovější druh dopravy v Ostrově respondenti uvedli parkování (54% respondentů). Cyklistická doprava je také problémová (25% respondentů), nejmenší problém je pěší doprava (3% respondentů). 14/25

16 OTÁZKY K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Otázka č. 4: Jak byste ohodnotil(a) současnou situaci pro cyklisty v Ostrově Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově zcela nevyhovující 9% zcela vyhovující 6% nevyhovující 37% vyhovující 48% Graf č. 15 Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově, podle frekvence využívání kola 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5x týdně a více 2x-4x týdně 1x týdně občas vůbec zcela nevyhovující nevyhovující vyhovující zcela vyhovující Graf č. 16 Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově podle frekvence využívání kola 48% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je vyhovující. 37% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je nevyhovující. Pouze 6% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je zcela vyhovující. 15/25

17 Otázka č. 5: Jakou míru důležitosti přikládáte následujícím návrhům na zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Ostrově? Míra důležitosti návrhů na zlepšení cyklistické dopravy 100% 90% 80% 70% nedůležité méně důležité 60% 50% 40% spíše důležité velice důležité 30% 20% 10% 0% zřizovat nové cyklistické stezky ve městě zřizovat nové cyklistické stezky do okolí města zlepšit orientační značení cyklistických tras zvyšovat kvalitu povrchu vozovek zvyšovat počet stojanů a úschovenpro kola zvyšovat bezpečnost cyklistů pomocí stavebních úprav Graf č. 17 Míra důležitosti návrhů na zlepšení cyklistické dopravy Nejvíce respondentů považuje za velice důležité na zlepšení podmínek cyklistické dopravy zvyšovat bezpečnost cyklistů pomocí stavebních úprav (63%) a zřizovat cyklistické stezky do okolí města (63%). Vybudování lepšího orientačního značení a zřizování stojanů pro kola respondenti nevidí jako prioritu. 16/25

18 Otázka č. 6: Kde podle Vašeho názoru v Ostrově, popřípadě v okolí města, chybí cyklistická stezka nejvíce? K této otázce se vyjádřilo celkem 121 respondentů. Přímo v Ostrově respondenti požadují trasy ve směrech: centrum města poliklinika centrum města nádraží, nákupní střediska, zahrádkářská kolonie návaznost na cyklostezky propojení silnic Hlavní a Krušnohorská sídliště staré město Pro spojení do okolí města bylo nejvíce námětů na trasy vedoucí směrem na: Karlovy Vary (58x) Jáchymov (41x) Velichov, Kyselka (26x) Velký Rybník (15x) Hroznětín (9x) Respondenti pociťují absenci cyklotras jak v samotném Ostrově, kde nejvíce chybí spojení s centrem města, tak do okolí (zde je nejčastější požadavek na trasu ve směru Karlovy Vary a Jáchymov). 17/25

19 Otázka č. 7: Jsou v Ostrově či v jejím okolí nějaká místa (překážky), s nimiž máte při jízdě na kole problémy? Na tuto otázku odpovědělo 110 lidí. Za nejvýznamnější překážky respondenti považují: různé zábrany a překážky. při jízdě po cyklostezce projíždění soukromým pozemkem (statek, Ostrov - Hroznětín) nevyhovující stav komunikací. Jsou kritizovány díry ve vozovce, vysoké obrubníky a nevyhovující kanály. bezohlednost řidičů, bezpečnost cyklistické dopravy, pohyb turistů. Největší překážkou pro cyklistiku je podle respondentů hustý automobilový provoz a špatný technický stav komunikací. Nemalým problémem jsou také jednosměrné ulice ve městě. Často jmenovaným problémem je překonávání komunikací s vysokou intenzitou dopravy. 18/25

20 Otázka č. 8: Jsou v místě Vašeho pracoviště/školy vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol zaměstnanců/studentů? Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) zcela dostatečné 16% nedostatečné 40% dostatečné 21% spíše nedostatečné 23% Graf č. 18 Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (respondenti používající kolo pro cesty do zaměstnání/školy) nedostatečné 29% zcela dostatečné 24% spíše nedostatečné 14% dostatečné 33% Graf č. 19 Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) Podmínky pro odstavování kol na pracovišti/ve škole jsou podle 40% respondentů cyklistů nedostatečné a podle 23% spíše nedostatečné. Respondenti využívající kolo pro cesty do zaměstnání/školy posuzují podmínky téměř shodně za dostatečné (33%) a nedostatečné (29%). 19/25

21 Otázka č. 9: Jsou v místě Vašeho bydliště vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště (cyklisté) zcela dostatečné 12% nedostatečné 50% dostatečné 16% spíše nedostatečné 22% Graf č. 20 Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště (cyklisté) Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště jsou mezi respondenty-cyklisty vnímány jako spíše nedostatečné (více než 60%). Za zcela dostatečné je považuje pouze 16% dotázaných uživatelů kol. 20/25

22 Otázka č. 10: Jaká je nejčastější trasa (odkud-kam) Vaší cesty na kole ve volném čase? Na otázku se sešlo celkem 132 odpovědí. Převážná část odpovědí uváděla cesty mimo Ostrov, z toho nejčastěji ve směrech: Po městě Ostrově (36x) Hroznětín (31x) Krušné Hory (Boží Dar, Klínovec), Jáchymov (26x) Velký Rybník (21x) Květnová (16x) Karlovy Vary (13x) Mořičov, Vojkovice (12x) Ve volném čase cyklisté vyrážejí mimo město, a to nejčastěji ve směru k Hroznětín, Velký Rybník, případně do Krušných hor. Pro kratší cesty, nákupy, cesty za sportem, případně k návštěvám jezdí po Ostrově. 21/25

23 Otázka č. 11: Který směr považujete za nejpotřebnější pro zbudování cyklostezky ve směru z Ostrova do okolí? Nejpotřebnější směr vybudování cyklostezky z Ostrova (cyklisté) Karlovy Vary 37% Velký Rybník 28% Krušné hory (Boží Dar) 14% Kyselka (Ohře) 21% Graf č. 21 Směr pro vybudování stezky z Ostrova (cyklisté) Za nejpotřebnější směry vybudování cyklostezek z Ostrova považují cyklisté směr Karlovy Vary a Velký Rybník. Dále pak ve směru na Kyselku a do Krušných hor. 22/25

24 Otázka č. 12: Jak často využíváte cyklobusy, tj.speciální víkendové linky do Krušných hor? Často (každý týden) 2% Využití cyklobusů Občas (alespoň 1x za měsíc) 4% O této službě nevím 20% Výjimečně 22% Vůbec 52% Graf č. 22 Využití cyklobusů 52% respondentů nevyužívá cyklobusy vůbec, pouze 2% respondentů využívají cyklobus pravidelně každý týden. 23/25

25 Otázka č. 13: Jak byste ohodnotil(a) provoz cyklobusů? Provoz cyklobusů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Provozování cyklobusů pouze o víkendech Časové rozložení spojů Trasa cyklobusu Nevyhovuje mi Spíše mi nevyhovuje Spíše mi vyhovuje Zcela mi vyhovuje Graf č. 23 Posouzení provozu cyklobusů 50% respondentů spíše vyhovuje celkový provoz cyklobusů, naopak spíše nevyhovuje 12% respondentů. 24/25

26 Další připomínky a podněty k cyklistické dopravě Na druhé straně dotazníku byl respondentům vyhrazen prostor pro případné další připomínky a náměty k cyklistické dopravě. Doslovný přepis odpovědí je k dispozici u zpracovatele generelu. Připomínky a náměty vzneslo celkem 5 respondentů. Respondenti měli připomínky ke stávajícím cyklostezkám, návrhy na jejich vylepšení, popřípadě doplnění jiných cyklostezek. 4. PŘÍLOHY 1. Ukázka vyplněného dotazníku (exekutivní verze) 25/25

27 , UKÁZKA VYPLNĚNÉHO ANKETNÍHO LÍSTKU Příloha 1

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Městská část Praha 21

Městská část Praha 21 Městská část Praha 21 Projekt Bezpečné cesty do školy hlídání dětí na přechodech a nebezpečných místech Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21 Újezd nad Lesy dne 3. dubna 2013 Bezpečné cesty do školy Současná

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Závěrečná ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY 1 Vymezení a specifikace řešeného problému Problém řešený v tomto dokumentu vyplývá z řady negativních reakcí zákazníků,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více