OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY"

Transkript

1 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008

2 OBSAH OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ... 4 Pohlaví respondentů... 4 Věkové složení respondentů... 5 Socioekonomické postavení respondentů... 6 Otázka č.1: Jak často využíváte jednotlivé dopravní prostředky v Ostrově (v období od jara do podzimu)?... 7 Otázka č. 2: Jaké dopravní prostředky nejčastěji využíváte k níže uvedeným účelům (v období od jara do podzimu)? Otázka č. 3: Který z následujících druhů dopravy vnímáte v Ostrově jako nejvíce problémový? OTÁZKY K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Otázka č. 4: Jak byste ohodnotil(a) současnou situaci pro cyklisty v Ostrově Otázka č. 5: Jakou míru důležitosti přikládáte následujícím návrhům na zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Ostrově?16 Otázka č. 6: Kde podle Vašeho názoru v Ostrově, popřípadě v okolí města, chybí cyklistická stezka nejvíce? Otázka č. 7: Jsou v Ostrově či v jejím okolí nějaká místa (překážky), s nimiž máte při jízdě na kole problémy? Otázka č. 8: Jsou v místě Vašeho pracoviště/školy vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Otázka č. 9: Jsou v místě Vašeho bydliště vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Otázka č. 10: Jaká je nejčastější trasa (odkud-kam) Vaší cesty na kole ve volném čase? Otázka č. 11: Který směr považujete za nejpotřebnější pro zbudování cyklostezky ve směru z Ostrova do okolí? Otázka č. 12: Jak často využíváte cyklobusy, tj.speciální víkendové linky do Krušných hor? Otázka č. 13: Jak byste ohodnotil(a) provoz cyklobusů? PŘÍLOHY /25

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Ostrov, Generel cyklistické dopravy Část: Anketní průzkum názorů obyvatel na řešení cyklistické dopravy Číslo zakázky: Objednatel: Město Ostrov (Město Ostrov odbor rozvoje a územního plánování) sídlo: Klínovecká Ostrov IČO: Zhotovitel: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec tel./fax: web: Zpracovatelé: Ing. Vladislav Rozsypal Bc. Lenka Průšová Alena Srkalová Datum: srpen /25

4 2. ÚVOD Anketní průzkum názorů občanů na řešení dopravy v Ostrově je součástí průzkumové části Generelu cyklistické dopravy, kterou si nechalo město Ostrov zpracovat. Cílem anketního šetření bylo: získat náměty pro návrh generelu cyklistické dopravy v Ostrově, tj. získat podklady pro návrh cyklistických tras; reflexe názorů občanů-cyklistů na cyklistickou dopravu a jejich požadavky a náměty na zlepšení. Průzkum proběhl metodou vyplňování dotazníků respondenty v srpnu 2008 (dotazník viz přílohu 1). Dotazníky byly distribuovány: uveřejněno v Ostrovském měsíčníku (náklad 7500), rozdáno zaměstnancům Městského úřadu a dětem na dětském táboře (Manětín), na webových stránkách města Ostrov. Na sběrných místech bylo odevzdáno celkem 161 vyplněných dotazníků. Přehled počtu vyplněných anketních dotazníků podle sběrných míst je v následující tabulce: Místo počet dotazníků 5 3% Městský úřad - veřejnost 30 19% Informační centrum Dům kultury 41 25% Cykloprodejna Čechman 11 7% Městský úřad (zaměstnanci MÚ) 17 11% Ostrovské děti dětský tábor Manětín 57 35% Celkem % Tabulka A Přehledná tabulka umístění sběrných schránek s příslušným počtem vyplněných dotazníků. V souladu s cílem ankety (potažmo i generelu) jsme při analýze některých odpovědí vyloučili ze souboru respondentů respondenty necyklisty. Zkoumaná skupina odpovědí je vždy zdůrazněna u příslušné otázky. Anketa byla dobrovolná respondenti nemuseli odpovídat na všechny otázky, proto se u jednotlivých otázek liší počet těch, kteří na danou otázku odpověděli. Absolutní i relativní četnosti u jednotlivých otázek jsou vypočítány pouze z relevantních odpovědí, nerelevantní (chybějící a nejednoznačné) odpovědi nebyly do výpočtů zahrnuty. Data byla vyhodnocena softwarem MS Excel s nadstavbou Analýza dat. Otevřené otázky (volné odpovědi) byly vyhodnoceny manuálně. V případě zájmu jsou doslovné odpovědi k vyžádání u zhotovitele ankety. 3/25

5 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ Pohlaví respondentů Tabulka B - Pohlaví respondentů pohlaví cyklisté respondent Ano Ne neodpověděl celkem muži ženy Celkem Pohlaví respondentů - cyklistů ženy 50% muži 50% Pohlaví respondentů - celkem ženy 53% muži 47% Graf C Pohlaví respondentů Na anketu odpovědělo přibližně stejný počet můžu a žen. Zájem o cyklistickou dopravu je u mužů a žen téměř stejný. 4/25

6 Věkové složení respondentů Cyklisté do 19 let let let nad 60 let Celkem Ano Ne Respondent neodpověděl Celkem Tabulka D Věkové složení respondentů Graf E Věkové složení respondentů-celkem Graf F Věkové složení respondentů-cyklistů 5/25

7 Socioekonomické postavení respondentů Ano Cyklisté Ne Celkem respondentů Ekonom. aktivita respondentů - cyklistů Ekonom. aktivita respondentů - celkem zaměstnanci % 45% podnikatelé % 8% studující % 35% ekonomicky neaktivní % 12% Celkem % 100% Tabulka G Socioekonomické postavení respondentů Graf H Socioekonomické postavení respondentů celkem Graf I Socioekonomické postavení respondentů cyklistů 6/25

8 Obecné otázky Otázka č.1: Jak často využíváte jednotlivé dopravní prostředky v Ostrově (v období od jara do podzimu)? Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků celkem Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kolo osobní automobil autobusy MHD autobus ČSAD vlak vůbec občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více Graf č. 1 Četnost využívání jednotlivých dopravních prostředků Na otázku Jak často využíváte v Ostrově kolo odpovědělo 150 respondentů z běžné populace. Z nich 129 respondentů (80%) uvedlo, že kolo používá, 21 respondentů uvedlo, že na kole v Ostrově nejezdí vůbec. 11 respondentů na tuto otázku neodpovědělo (z důvodu nemožnosti identifikace jsou dále posuzováni jako by na kole nejezdili vůbec). 7/25

9 Četnost využívání kola: Četnost využívání kola celkem - cyklisti občas 20% 5x týdně a více 32% 1x týdně 17% 2x-4x týdně 31% Graf č. 2 Četnost využívání kola (cyklisti) Četnost využívání kola podle věku 100% 80% 60% 40% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 20% 0% do a více Graf č. 3 Četnost využívání kola podle věku (cyklisti) Četnost využívání kola podle pohlaví (cyklisti) 100% 80% 60% 40% 20% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 0% muži ženy Graf č. 4 - Četnost využívání kola podle pohlaví (běžná populace - cyklisti) 8/25

10 Četnost využívání kola podle ekonomické aktivty 100% 80% 60% 40% 20% občas 1x týdně 2x-4x týdně 5x týdně a více 0% zaměstnanci podnikatelé studující ekonomicky neaktivní Graf č. 5 - Četnost využívání kola podle ekonomické aktivity (běžná populace - cyklisti) 32% respondentů-cyklistů z běžné populace jezdí na kole denně, 31% 2x-4x týdně, 17% jednou za týden a 20% občas. Muži jezdí na kole denně častěji než ženy. 9/25

11 Otázka č. 2: Jaké dopravní prostředky nejčastěji využíváte k níže uvedeným účelům (v období od jara do podzimu)? Účelové využívání jednotlivých dopravních prostředků Využívání jednotlivých druhů dopravních prostředků podle účelu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% cesta do zaměstnání / do školy služební cesta cesta na nákup cesta na úřad, k lékaři cesta za sportem, za zábavou vlak autobus ČSAD autobus MHD osobní automobil motocykl kolo pouze pěšky Graf č. 6 Účelové využívání jednotlivých dopravních prostředků celkem Kolo poměrně nejvíce využívají respondenti k cestám za sportem či za zábavou. Pěšky chodí respondenti relativně nejvíce do zaměstnání/školy či na úřad, nebo k lékaři. Osobní automobil je nejčastějším dopravním prostředkem na služební cesty, na nákupy. Pouze 1% studentů využívá kolo k cestě do školy. 10/25

12 Způsob dopravy do zaměstnání/školy osobní automobil 19% Způsob dopravy do zaměstnání/školy autobus MHD 1% autobus ČSAD 7% vlak 1% pouze pěšky 53% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle pohlaví autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl motocykl 1% kolo 18% 30% 20% 10% 0% muži ženy kolo pouze pěšky Graf č. 7 Způsob dopravy do zaměstnání Graf č. 8 Způsob dopravy do zaměstnání podle pohlaví Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle věku Způsob dopravy do zaměstnání/školy podle ekonomické aktivity 100% 80% 60% 40% 20% 0% do 19 let let let nad 60 let autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl kolo pouze pěšky 100% 80% 60% 40% 20% 0% zaměstnanci podnikatelé studující ekonomicky neaktivní autobus MHD v lak autobus Č SA D osobní automobil motocy kl kolo pouze pěšky Graf č. 9 Způsob dopravy do zaměstnání/školy - podle věku Graf č. 10 Způsob dopravy do zaměstnání/školy - podle ekonomické aktivity Nejčastěji se respondenti z běžné populace dopravují do zaměstnání/školy pěšky (53%). Na kole jezdí do práce/školy 18% respondentů 11/25

13 Způsob dopravy na nákupu Způsob dopravy na nákup autobus MHD 1% autobus ČSAD 3% pouze pěšky 32% osobní automobil 43% kolo 21% Graf č. 11 Způsob dopravy na nákup Na kole jezdí pravidelně na nákupy 21% respondentů. Nejvíce respondentů jezdí na nákupy osobním automobilem (43%), 32% chodí většinou pěšky Způsob dopravy na úřad, k lékaři Způsob dopravy na úřad k lékaři autobus MHD 5% autobus ČSAD 3% vlak 3% osobní automobil 28% kolo 11% pouze pěšky 50% Graf č. 12 Způsob dopravy na úřad, k lékaři Na úřad či k lékaři respondenti chodí pěšky (50%), případně jezdí osobním vozem (28%). Kolo používá běžně při cestě na úřad či k lékaři 11% respondentů. 12/25

14 Způsob dopravy za sportem, za zábavou Způsob dopravy za sportem, za zábavou osobní automobil 12% autobus ČSAD 7% vlak 1% pouze pěšky 30% motocykl 1% kolo 49% Graf č. 13 Způsob dopravy za sportem, za zábavou Jízdní kolo je pro respondenty při cestách za sportem či zábavou nejčastěji používaným dopravním prostředkem (49% respondentů), pouze pěšky chodí 30% respondentů. 13/25

15 Otázka č. 3: Který z následujících druhů dopravy vnímáte v Ostrově jako nejvíce problémový? Nejproblémovější druh dopravy 3% 25% 54% 7% 11% pěší doprava cyklistická doprava MHD automobilová doprava parkování Graf č. 14 Nejproblémovější druh dopravy v Ostrově Jako nejproblémovější druh dopravy v Ostrově respondenti uvedli parkování (54% respondentů). Cyklistická doprava je také problémová (25% respondentů), nejmenší problém je pěší doprava (3% respondentů). 14/25

16 OTÁZKY K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ Otázka č. 4: Jak byste ohodnotil(a) současnou situaci pro cyklisty v Ostrově Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově zcela nevyhovující 9% zcela vyhovující 6% nevyhovující 37% vyhovující 48% Graf č. 15 Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově, podle frekvence využívání kola 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5x týdně a více 2x-4x týdně 1x týdně občas vůbec zcela nevyhovující nevyhovující vyhovující zcela vyhovující Graf č. 16 Hodnocení cyklistické dopravy v Ostrově podle frekvence využívání kola 48% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je vyhovující. 37% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je nevyhovující. Pouze 6% odpovědí od respondentů z běžné populace uvádí, že cyklistická doprava v Ostrově je zcela vyhovující. 15/25

17 Otázka č. 5: Jakou míru důležitosti přikládáte následujícím návrhům na zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Ostrově? Míra důležitosti návrhů na zlepšení cyklistické dopravy 100% 90% 80% 70% nedůležité méně důležité 60% 50% 40% spíše důležité velice důležité 30% 20% 10% 0% zřizovat nové cyklistické stezky ve městě zřizovat nové cyklistické stezky do okolí města zlepšit orientační značení cyklistických tras zvyšovat kvalitu povrchu vozovek zvyšovat počet stojanů a úschovenpro kola zvyšovat bezpečnost cyklistů pomocí stavebních úprav Graf č. 17 Míra důležitosti návrhů na zlepšení cyklistické dopravy Nejvíce respondentů považuje za velice důležité na zlepšení podmínek cyklistické dopravy zvyšovat bezpečnost cyklistů pomocí stavebních úprav (63%) a zřizovat cyklistické stezky do okolí města (63%). Vybudování lepšího orientačního značení a zřizování stojanů pro kola respondenti nevidí jako prioritu. 16/25

18 Otázka č. 6: Kde podle Vašeho názoru v Ostrově, popřípadě v okolí města, chybí cyklistická stezka nejvíce? K této otázce se vyjádřilo celkem 121 respondentů. Přímo v Ostrově respondenti požadují trasy ve směrech: centrum města poliklinika centrum města nádraží, nákupní střediska, zahrádkářská kolonie návaznost na cyklostezky propojení silnic Hlavní a Krušnohorská sídliště staré město Pro spojení do okolí města bylo nejvíce námětů na trasy vedoucí směrem na: Karlovy Vary (58x) Jáchymov (41x) Velichov, Kyselka (26x) Velký Rybník (15x) Hroznětín (9x) Respondenti pociťují absenci cyklotras jak v samotném Ostrově, kde nejvíce chybí spojení s centrem města, tak do okolí (zde je nejčastější požadavek na trasu ve směru Karlovy Vary a Jáchymov). 17/25

19 Otázka č. 7: Jsou v Ostrově či v jejím okolí nějaká místa (překážky), s nimiž máte při jízdě na kole problémy? Na tuto otázku odpovědělo 110 lidí. Za nejvýznamnější překážky respondenti považují: různé zábrany a překážky. při jízdě po cyklostezce projíždění soukromým pozemkem (statek, Ostrov - Hroznětín) nevyhovující stav komunikací. Jsou kritizovány díry ve vozovce, vysoké obrubníky a nevyhovující kanály. bezohlednost řidičů, bezpečnost cyklistické dopravy, pohyb turistů. Největší překážkou pro cyklistiku je podle respondentů hustý automobilový provoz a špatný technický stav komunikací. Nemalým problémem jsou také jednosměrné ulice ve městě. Často jmenovaným problémem je překonávání komunikací s vysokou intenzitou dopravy. 18/25

20 Otázka č. 8: Jsou v místě Vašeho pracoviště/školy vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol zaměstnanců/studentů? Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) zcela dostatečné 16% nedostatečné 40% dostatečné 21% spíše nedostatečné 23% Graf č. 18 Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (respondenti používající kolo pro cesty do zaměstnání/školy) nedostatečné 29% zcela dostatečné 24% spíše nedostatečné 14% dostatečné 33% Graf č. 19 Podmínky pro odstavování kol v místě pracoviště/školy (uživatelé kola) Podmínky pro odstavování kol na pracovišti/ve škole jsou podle 40% respondentů cyklistů nedostatečné a podle 23% spíše nedostatečné. Respondenti využívající kolo pro cesty do zaměstnání/školy posuzují podmínky téměř shodně za dostatečné (33%) a nedostatečné (29%). 19/25

21 Otázka č. 9: Jsou v místě Vašeho bydliště vytvořeny dostatečné podmínky pro odstavování kol? Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště (cyklisté) zcela dostatečné 12% nedostatečné 50% dostatečné 16% spíše nedostatečné 22% Graf č. 20 Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště (cyklisté) Podmínky pro odstavování kol v místě bydliště jsou mezi respondenty-cyklisty vnímány jako spíše nedostatečné (více než 60%). Za zcela dostatečné je považuje pouze 16% dotázaných uživatelů kol. 20/25

22 Otázka č. 10: Jaká je nejčastější trasa (odkud-kam) Vaší cesty na kole ve volném čase? Na otázku se sešlo celkem 132 odpovědí. Převážná část odpovědí uváděla cesty mimo Ostrov, z toho nejčastěji ve směrech: Po městě Ostrově (36x) Hroznětín (31x) Krušné Hory (Boží Dar, Klínovec), Jáchymov (26x) Velký Rybník (21x) Květnová (16x) Karlovy Vary (13x) Mořičov, Vojkovice (12x) Ve volném čase cyklisté vyrážejí mimo město, a to nejčastěji ve směru k Hroznětín, Velký Rybník, případně do Krušných hor. Pro kratší cesty, nákupy, cesty za sportem, případně k návštěvám jezdí po Ostrově. 21/25

23 Otázka č. 11: Který směr považujete za nejpotřebnější pro zbudování cyklostezky ve směru z Ostrova do okolí? Nejpotřebnější směr vybudování cyklostezky z Ostrova (cyklisté) Karlovy Vary 37% Velký Rybník 28% Krušné hory (Boží Dar) 14% Kyselka (Ohře) 21% Graf č. 21 Směr pro vybudování stezky z Ostrova (cyklisté) Za nejpotřebnější směry vybudování cyklostezek z Ostrova považují cyklisté směr Karlovy Vary a Velký Rybník. Dále pak ve směru na Kyselku a do Krušných hor. 22/25

24 Otázka č. 12: Jak často využíváte cyklobusy, tj.speciální víkendové linky do Krušných hor? Často (každý týden) 2% Využití cyklobusů Občas (alespoň 1x za měsíc) 4% O této službě nevím 20% Výjimečně 22% Vůbec 52% Graf č. 22 Využití cyklobusů 52% respondentů nevyužívá cyklobusy vůbec, pouze 2% respondentů využívají cyklobus pravidelně každý týden. 23/25

25 Otázka č. 13: Jak byste ohodnotil(a) provoz cyklobusů? Provoz cyklobusů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Provozování cyklobusů pouze o víkendech Časové rozložení spojů Trasa cyklobusu Nevyhovuje mi Spíše mi nevyhovuje Spíše mi vyhovuje Zcela mi vyhovuje Graf č. 23 Posouzení provozu cyklobusů 50% respondentů spíše vyhovuje celkový provoz cyklobusů, naopak spíše nevyhovuje 12% respondentů. 24/25

26 Další připomínky a podněty k cyklistické dopravě Na druhé straně dotazníku byl respondentům vyhrazen prostor pro případné další připomínky a náměty k cyklistické dopravě. Doslovný přepis odpovědí je k dispozici u zpracovatele generelu. Připomínky a náměty vzneslo celkem 5 respondentů. Respondenti měli připomínky ke stávajícím cyklostezkám, návrhy na jejich vylepšení, popřípadě doplnění jiných cyklostezek. 4. PŘÍLOHY 1. Ukázka vyplněného dotazníku (exekutivní verze) 25/25

27 , UKÁZKA VYPLNĚNÉHO ANKETNÍHO LÍSTKU Příloha 1

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna Plán udržitelné městské mobility Dohoda o prioritách - analytická část Průzkum dopravního chování UDIMO spol. s r. o. Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. 06/2018 2 Plán udržitelné městské mobility Analýza současného

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku Místku

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku Místku Plán udržitelné městské mobility města Frýdku Místku Průzkum dopravního chování UDIMO spol. s r. o. Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. 02/2019 Průzkum dopravního chování Obsah 1. Průzkum dopravního chování

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI DESIGN OF THE ROUTES FOR CYCLISTS IN MLADÁ BOLESLAV Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o. ABSTRACT Company EDIP s.r.o. proposed in the years 2005 and

Více

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 Příloha č. 17 Výsledky socio-dopravního průzkumu Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYHODNOCENÍ DOMÁCNOSTÍ 5 2.1 KOLIK OSOB ŽIJE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI?... 5 2.2

Více

CYKLOBAROMETR MĚST

CYKLOBAROMETR MĚST CYKLOBAROMETR MĚST 2019 www.cyklobarometr.cz CO JE TO CYKLOBAROMETR? Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? A jak si města vedla oproti minulému roku?

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

PŘÍLOHA 3: VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

PŘÍLOHA 3: VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘÍLOHA 3: VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cílová skupina: cyklisté realizující svůj pohyb na kole na území Olomouckého kraje Velikost vzorku: 2030 respondentů Termín výzkumu: 05. srpna 15. září 2016

Více

5. Ve které části Blatce bydlíte

5. Ve které části Blatce bydlíte Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje obce Blatec pro období 2015 2025. Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, ať

Více

cyklo BAROMETR měst 2016

cyklo BAROMETR měst 2016 cyklo BAROMETR měst 2016 www.cyklobarometr.cz Co je to cyklobarometr? Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? To zjišťuje anketa Cyklobarometr měst

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016 Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření 216 V roce 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017 Dotazníkové šetření ke kvalitě poskytované ambulantní a terénní služby sociální rehabilitace

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Veřejné projednání analytické části, 25.06.2019 Co je to PUMM PUMM Plán udržitelné městské mobility Je strategický dokument města

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

CYKLOBAROMETR MĚST

CYKLOBAROMETR MĚST CYKLOBAROMETR MĚST 2017 www.cyklobarometr.cz CO JE TO CYKLOBAROMETR? Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? A jak si města vedla oproti minulému roku?

Více

1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY LIBEREC - JABLONEC NAD NISOU DATUM: 18.4.2017, 17:00 MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE ZAPSAL: ING. KAREL KRÁLÍČEK ÚVOD: Ing. Jan Kašík, NDCON - Krátké

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU ne ne nevím D ID ADRESY: ID DOMÁCNOSTI: ID OSOBY: D DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU Nyní bychom Vám rádi položili několik otázek, které se týkají Vašeho využívání městské hromadné dopravy v Litoměřicích,

Více

CYKLOBAROMETR MĚST

CYKLOBAROMETR MĚST CYKLOBAROMETR MĚST 2018 www.cyklobarometr.cz CO JE TO CYKLOBAROMETR? Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? A jak si města vedla oproti minulému roku?

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Jak nám změní život Klánovická spojka?

Jak nám změní život Klánovická spojka? Jak nám změní život Klánovická spojka? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 12/2018-01/2019 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Něco o vás... 3 3. Víte, že se má stavět Klánovická spojka?... 5 4. Co dnes víte o Klánovické spojce?...

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA:

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA: LEPŠÍ ZPŮSOB CESTOVANÍ ZA ŠKOLOU A PRACÍ Studenti: Stanislav Skyba,

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě. Martin Kvizda Václav Rederer

Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě. Martin Kvizda Václav Rederer Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě Martin Kvizda Václav Rederer 1 Struktura prezentace 1. Úvod 2. SSNIP test a možnosti aplikace 3. Spotřebitelský průzkum

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Obsah 1. Udržitelný a sociálně zodpovědný přístup k dopravě. 2. Jakou dopravu využívají

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 V rámci průzkumu spokojenosti našich klientů CSOP Praha 15 bylo celkově na začátku září 2015 distribuováno 100 dotazníků v DPS, v terénu 40 dotazníků. Z

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Zelená univerzita. Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě. PhDr. Matúš Šucha, PhD. Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová

Zelená univerzita. Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě. PhDr. Matúš Šucha, PhD. Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová OBSAH 1. Úvod udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě 2. O projektu realizace 3. Pilotní fáze 4. Respondenti

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ BRNĚ BRNO

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ BRNĚ BRNO GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ BRNĚ PREZENTACE Č.7 OBJEDNATEL: MAGISTRÁT T MĚSTA BRNA, DOMINIKÁNSK NSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO ZPRACOVATEL: ADOLF JEBAVÝ, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO, ADOS, FRANTIŠKÁNSK

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. Mgr. Jan Píša. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem,

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. Mgr. Jan Píša. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR Hodnocení socio-ekonomických dopadů vysokorychlostní železnice Praha Drážďany v Sasku a Ústeckém kraji - Průběžné výsledky - Mgr. Vladan

Více

DOTAZNÍK V. v rámci projektu LIFE10 ENV/CZ RESTEP

DOTAZNÍK V. v rámci projektu LIFE10 ENV/CZ RESTEP Cílem projektu ReStEP bylo vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

Souhrnné údaje o anketním průzkumu

Souhrnné údaje o anketním průzkumu Uspořádání anketního průzkumu vzešlo z podnětu na Veřejném fóru občanů města, které se uskutečnilo v prosinci roku 2007. Na základě průběhu tohoto jednání byla sestavena i skladba otázek, které tvořily

Více

Současnost a budoucnost Budějovické: vyhodnocení ankety mezi návštěvníky DBK. Objednatel: Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Současnost a budoucnost Budějovické: vyhodnocení ankety mezi návštěvníky DBK. Objednatel: Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4 SOUČASNOST A BUDOUCNOST BUDĚJOVICKÉ VYHODNOCENÍ ANKETY MEZI NÁVŠTĚVNÍKY DBK Identifikační údaje Název dokumentace: Současnost a budoucnost Budějovické: vyhodnocení ankety mezi návštěvníky DBK Objednatel:

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE Obec Vinaře DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE a VINICE Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority

Více

Generel dopravy města Zlína. Zlín říjen 2016

Generel dopravy města Zlína. Zlín říjen 2016 Generel dopravy města Zlína Zlín říjen 2016 Generel dopravy Ucelený koncepční materiál (analýza, model, návrh) Pěší, cyklistická, veřejná hromadná doprava Individuální automobilová doprava (dynamická,

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České Budějovice. Tisková konference 10. února 2016

Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České Budějovice. Tisková konference 10. února 2016 Sociologický průzkum mobility obyvatel aglomerace České Budějovice Tisková konference 10. února 2016 Proč výzkum? Jak to probíhalo? Je Vám aspoň 15 let? Obrovský vzorek: 7.227 lidí, tj. 5 % obyvatel ČB

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Květen 2017 CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Co nám přinesl projekt QUEST?

Co nám přinesl projekt QUEST? Co nám přinesl projekt QUEST? Opava Pardubice, 17. září Opava historie a současnost Opava cca 60-ti tisícové město v Moravskoslezském kraji na řece Opavě První zmínky o městě pocházejí z r. 1224, postupně

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH MAD TŘEBÍČ

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH MAD TŘEBÍČ PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CESTUJÍCÍCH NA LINKÁCH MAD TŘEBÍČ Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult, spol. s r. o., Zderazská 1625/65 153 00 Praha 16 - Radotín Ing.

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

OBSAH: 7. ZDROJE A CÍLE CYKLISTICKÉ DOPRAVY... 10 8. NÁVRH CYKLISTICKÝCH TRAS... 11

OBSAH: 7. ZDROJE A CÍLE CYKLISTICKÉ DOPRAVY... 10 8. NÁVRH CYKLISTICKÝCH TRAS... 11 OBSAH: 1. DENTFKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. POUŽTÉ PODKLADY... 4 4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 4 5. NÁZVOSLOVÍ... 5 6. VÝVOJ A STAV CYKLSTCKÉ DOPRAVY V OSTROVĚ... 7 6.1 POPS SOUČASNÉHO STAVU...7 6.2 CYKLSTCKÁ

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Průzkum RESOLVE č. 2. Respondenti podle PSČ

Průzkum RESOLVE č. 2. Respondenti podle PSČ 741 7471 7475 7476 7477 74721 74741 74757 74761 7477 74773 74781 74795 7941 74755 78 74762 7431 73 74731 74751 74722 79391 74723 74727 74728 Průzkum RESOLVE č. 2 STRUKTURA RESPONDENTŮ Rozložení dle věku

Více

Generel dopravy města Zlína. Klepněte pro vložení

Generel dopravy města Zlína. Klepněte pro vložení Generel dopravy města Zlína Klepněte pro vložení květen textu 2017 Generel dopravy Jaký byl stav v oblasti koncepčních materiálů před GD? Ucelený koncepční materiál (analýza, model, návrh) Pěší, cyklistická,

Více

VZOR PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU S PŘÍBĚHEM

VZOR PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU S PŘÍBĚHEM VZOR PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI S DOPRAVOU S PŘÍBĚHEM Paní Jana Pilná před chvílí dokončila kontrolu Cestovního deníku. Byl sice večer a už se cítila unavená, na zítřek se ale domluvila s tazatelkou

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Dotazníkové šetření mezi občany

Dotazníkové šetření mezi občany Dotazníkové šetření mezi občany Dotazníky byly určeny všem věkovým skupinám občanů. Otázky byly směřovány na zjištění základního profilu respondenta a dále rozděleny do hlavních oblastí veřejného života,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY STATISTIKA Průzkum skladby cestujících v městské hromadné dopravě a jejich preferencích při volbě dopravního prostředku

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci.

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. 2. Možnost vyplnění dalších připomínek k problémům území

Více

Dělba přepravní práce. Magistrát města Brna. 25. srpen Fakta na dosah

Dělba přepravní práce. Magistrát města Brna. 25. srpen Fakta na dosah Magistrát města Brna 25. srpen 2010 Fakta na dosah 1 Obsah Metodika...4 Struktura souboru...7 Dotazovaní obyvatelé Brna podle městských částí...8 Hlavní zjištění...9 Podrobná analýza...10 1. Pravidelná

Více

CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ

CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ VÝZKUM DOPRAVNÍCH STRATEGIÍ MĚST V ČR JIŘÍ GALATÍK, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., www.cdv.cz, E-MAIL: jiri.galatik@cdv.cz ANOTACE PŘÍSPĚVKU:

Více