Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu?"

Transkript

1 Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Záleží na tom, zda hledáte parkování v Brně a navíc v centru. Parkovací situace zde není ideální a je to možná právě jeden z důvodů, proč Brňané dávají před nákupy v centru přednost okrajovým obchodním zónám, kde lze bezproblémově zaparkovat. Pro parkování v centru města máme ale i spoustu jiných dobrých důvodů. Současný stav brněnského centra, plného zaparkovaných aut, však neprospívá vzhledu ulic ani nepřispívá k rozvoji veřejného života právě ve středu města. Nejvíce aut se na zdejších ulicích tísní během pracovního dne a zdá se, že situace je téměř bezvýchodná. Tolerovanou praxí se tak stávají auta parkovaná i velmi bizarními způsoby. foto: Petr Kačer Město Brno Brno City 38

2 Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 Diskuse se zúčastnili: PhDr., primátor města Brna Ing., 1. náměstek primátora města Brna RNDr. Mojmír Vlašín, člen Zastupitelstva města Brna Plk. JUDr., ředitel Městského ředitelství Brno, Policie ČR Mgr., mluvčí MP Brno, vydavatelka časopisu o architektuře a urbanismu ERA21 Nové čtyři stovky parkovacích míst nabízí od června parkovací dům na rohu Kounicovy ulice a Moravského náměstí, dobrou zprávou pro řidiče může být i plánovaných více než 400 nových parkovacích stání v podzemí před Janáčkovým divadlem. V blízké budoucnosti by v centru města mělo vzniknout několik dalších povrchových i podpovrchových moderních parkovišť. Jejich výstavbu připravuje společnost Brno Parking s majetkovou účastí města. Pamatuje město Brno i na jiné alternativy? Kromě zřizování nových parkovacích míst, zejména v podzemních či patrových garážích, je důležitá i motivace řidičů cestovat po městě jiným způsobem. Současná brněnská městská hromadná doprava však, zdá se, alternativou jízdě osobními auty není. Nelze se na ni spolehnout a mnoho potenciálních cestujících odradí i vysoké ceny jízdného. Také budování rozlehlých parkovacích ploch na okrajích města v blízkosti stanic městské hromadné dopravy, které se již po léta praktikuje v mnoha významných městech Evropy, by mohlo být jednou ze součástí připravované strategie parkovního systému v městě Brně. Obrátili jsme se na představitele města, aby nás seznámili s plánovaným systémem parkování v Brně a poskytli informace o aktuální situaci. Do naší diskuse jsme zahrnuli i zastánce ekologických hledisek a nemohli jsme vynechat ani názory a zkušenosti zástupců Policie ČR i městské policie. Témata diskuse: Kolik Brno potřebuje parkovacích míst Jak řešit současnou situaci Ano i ne pro parkovací domy Kde vzniknou nová parkoviště Parkovací dům na Moravském náměstí Mají se auta přizpůsobit městu, nebo město autům? Jak (ne)parkovat v centru Udává se, že Brno potřebuje 6000 parkovacích míst. Odpovídá tento odhad skutečnosti? Ne. Znamená to pouze, že bude ukončen nekonečný tranzit automobilů, které marně hledají v centru parkovací místo. Znamená to, že parkování bude vytlačeno na okraj historického centra a uvnitř hradeb bude určeno zejména rezidentům. Znamená to, že nabídka parkování bude zřetelně artikulovat skutečnost, že individuální vjezd do samého jádra města není samozřejmý a bude regulován a případně zpoplatněn. Znamená to, že na provizorní parkoviště se vrátí zeleň, nová dlažba a městský mobiliář. Šest tisíc parkovacích míst chybí jen v samotném centru města. Pokud bychom uvažovali o celoměstských disproporcích mezi počty vozidel a množstvím parkovacích kapacit, mohli bychom dojít až řádově k desetinásobku. Parkovací místa již dávno nechybí jen v centru a na sídlištích. Zde je nicméně problém nejviditelnější. Nedostatek parkovacích míst se projevuje v centru města i na sídlištích, což s sebou nese velké problémy. Skutečně chybí zhruba 6000 parkovacích míst, a to pouze v centru. Na sídlištích se jedná o číslo mnohem vyšší. Zde žije na poměrně malé plošné výměře velké množství obyvatel. Jestliže před 16 lety nebylo auto v rodině samozřejmostí, dnes je již běžné, že většina rodin má auta již dvě, ať se již jedná o vozidla v majetku fyzických osob, či jde o vozidla firemní. Tento obrovský nárůst počtu vozidel se projevuje zejména na větších sídlištích (Vinohrady, Bystrc), kde se neustále řeší problémy s nesprávným parkováním, kdy se v mnoha případech jedná o bránění průjezdu vozidlům IZS. 39

3 Zvýšení počtu parkovacích míst může způsobit, že do centra bude zajíždět mnohem více aut než dosud. Unese městská infrastruktura tento nápor? Tak to je otázka, kterou si pokládám i já. Ve chvíli, kdy máme třetinu plánovaných parkovacích míst v centru a již nyní je během dne situace zejména na Kolišti dopravně špičková, připadají mi sliby, že k zácpám při zvýšeném vjezdu do města nebude docházet díky informačnímu systému, mírně řečeno idealistické. Spíše je třeba se zeptat, jestli je opravdu nutné mít tolik parkovacích míst v centru a nemělo by se přistupovat k tomuto problému zcela opačně. Dánská Kodaň, kterou dávám velmi ráda za příklad osvíceného řešení parkování ve městě, má 1,3 miliónu obyvatel a ve svém centru 3000 parkovacích míst. Jenže to je otázka změny přístupu vedení města k dopravní situaci a automobilové individuální dopravě vůbec. Brno se momentálně nachází v situaci města ovládaného auty a plány města nasvědčují tomu, že na tom nehodlá nic měnit. foto: Ladislav Nekuda Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 Chceme-li, aby se naše město počítalo mezi města s dobrou dopravní dostupností, nemůžeme zavírat oči před problémy s parkováním. Chceme-li, aby se naše město počítalo mezi města s dobrým přijetím v příjemných ulicích a náměstích, nemůžeme zavírat oči před veřejnými plochami zastavěnými automobily, před ustupující zelení a rozšiřováním dlážděných či betonových ploch. Jsem přesvědčen, že současný stav je na hranici únosnosti vůči ambicím města v oblasti bydlení, turistiky i obchodu. Záměr budování parkovacích objektů chápu jako projekt, který by měl nastolit rozumnou rovnováhu mezi možnostmi a požadavky. Z tohoto pohledu posuzuji nárůst parkovacích příležitostí jako možný, ne však jako prostý součet stávajícího a projektovaného stavu. Jednotlivé etapy budování musí odpovídat možnostem městské infrastruktury. Nemyslím si, že dojde k zásadnímu rozporu mezi kapacitou parkování a možnostmi komunikační sítě. Plánovaná místa jsou navíc již dnes prověřena procesem územního plánování. Městské komunikace jsou dnes zatěžovány i průjezdem těch, kteří většinou neúspěšně hledají volné místo. I v tomto může dojít ke zlepšení, pokud systém parkovacích objektů bude doplněn informačním systémem. Jaké jsou vytipované lokality na stavbu nových parkovacích domů a parkovišť? Je vymezena více než desítka lokalit, a to v rámcové dohodě města s investorem. Zvažuje se, že výstavba bude zahájena u Janáčkova divadla, prověřuje se lokalita vedle hotelu International. Věřím, že výstavba prvního parkovacího domu s podílem města bude zahájena v příštím roce, a uvítal bych, kdyby to bylo právě u Janáčkova divadla. Pro přípravu a realizaci výstavby parkovacích garáží zřizuje město Brno akciovou společnost Brno Parking. Konkrétní pořadí i termíny vyplynou z připravované smlouvy o projektu parkovacího systému. Do roku 2010 se předpokládá výstavba parkovacích garáží o celkové kapacitě přibližně 3000 míst. Jedním z aktuálních tipů pro jejich umístění je prostor pod současnou fontánou před Janáčkovým divadlem. Dalšími možnými tipy jsou prostor pod současným parkem na Moravském náměstí, prostor za Moravskou galerií přiléhající k objektu Nové radnice v Panenské ulici, prostor mezi ulicí Veselou a Besední pod budoucím Janáčkovým kulturním centrem a další. Jaké jsou největší problémy v Brně, ať již s parkovacími místy, chováním parkujících řidičů a podobně? 40 Ponecháme-li stranou oblast tzv. dynamické dopravy (tedy přestupky typu jízdy na červenou, překračování maximální povolené rychlosti apod.), pak v oblasti statické dopravy, tedy parkování, v posledních letech registrujeme dva znepokojující trendy. Jednak meziročně stoupá počet přestupků (jsou řidiči, kteří špatně zaparkují čtyřicetkrát i více) a zároveň skutečně stoupá agresivita části řidičů. Je zjevné, že represe založená na pokutách se již částečně míjí účinkem. Sám jsem zvědav, jak se v této oblasti projeví novela pravidel provozu na pozemních komunikacích. Nejde jen o již mnohokrát probíraný bodový systém, ale například i novinku odpovědnost provozovatele za vozidlo. Nicméně legislativní proces doposud není u konce, takže je otázkou, co z původního návrhu nakonec přejde do praxe.

4 foto: Petr Kačer Odradí řidiče vyšší cena za parkování v centru města od parkování v této oblasti? Některé ano. Je však stále řada těch, kteří spoléhají na to, že jejich prohřešek policistům unikne. Nicméně jen strážníci MP Brno řeší v centru města měsíčně v souvislosti s parkováním na 3000 dopravních přestupků. A již dnes přitom řidičům hrozí poměrně vysoká vydání. Například ponechání automobilu na místě vyhrazeném pro zdravotně postiženého řidiče může být řešeno s využitím odtahu. Již první den tak může řidiče jeho bezohlednost vyjít na více než šest tisíc korun (poplatek za odtah z centra města je obvykle do 1300 Kč, každý další den pak vyjde na 80 Kč, za přestupek je možné uložit blokovou pokutu do výše 5000 Kč). Nicméně opět se dostáváme k faktu, že pro část solventních řidičů ani riziko takového nečekaného výdaje není potřebnou motivací ke změně jejich chování. Tím možná bude hrozba odejmutí řidičského průkazu. V návrhu je jeden trestný bod za špatné parkování. Někteří řidiči by se tak mohli stát chodci během měsíce. Rozhodující faktory při parkování v centru jsou docházková vzdálenost a cena za parkování. Zajímavé by bylo snížit cenu parkovného v parkovacích domech oproti ceně na parkovištích, protože je možné se domnívat, že kapacita parkovacích domů není vždy zcela využita právě z důvodu levnějšího parkovného na parkovištích a v centru města. Jaký je stav pěší zóny v Brně? Stav pěší zóny v Brně je velmi tristní. V situaci, kdy se musíte v pěší zóně vyhýbat zaparkovaným autům a dávat pozor, aby vás a hlavně vaše děti něco nepřejelo, nejde o pěší zónu. Do pěší zóny bylo uděleno příliš mnoho výjimek, není prováděna jejich pravidelná kontrola, dokonce nedávná reportáž v ČT Brno ukázala, že vjíždí i auta bez povolení a prochází jim to. Příkladem přístupu města k pěší zóně je i situace, kdy do pěší zóny může vjíždět velké množství aut 6000 udělených výjimek ale žádné kolo. Je to přesně opačný přístup, než mají města, která dbají o kvalitu svého veřejného života v centru. Ta naopak upřednostňují cyklistickou dopravu nejen vyznačením cyklistických stezek a tras, ale i zajištěním hlídaných odkladišť kol, dostatečným množstvím stojanů na kola, půjčovnami kol a kombinací MHD s cyklistickou dopravou. Ale vzhledem k tomu, že již nějakou dobu máme max. 30 km cyklistických tras a stezek v Brně (Vídeň 1000 km, Ostrava 127 km), není asi potřeba rozebírat dále Jsou řešením parkovací domy? Vyřeší další parkovací domy problémy s parkováním v Brně? S ohledem na fakt, že vozidel pohybujících se ve městě přibývá rychleji, než se daří budovat nové parkovací kapacity, nelze na tuto otázku odpovědět jinak než konstatováním, že to ukáže čas. Nicméně obecně platí, že pro celkové řešení je kapacita parkovacích domů jen jednou z výchozích přístup města k jiným způsobům dopravy než dopravě automobilové. podmínek. Stejně důležitou roli bude hrát i cenová politika provozovatelů, návaznost na MHD a pochopitelně i represívní tlak policistů a strážníků. Vhodnější variantou by zřejmě bylo vybudovat více parkovacích domů s menší kapacitou, včetně perfektního naváděcího systému na komunikacích k těmto domům. 41

5 Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim V kombinaci s přísnějším postihem řidičů nesprávně parkujících vozidel by se problém s parkováním výrazně snížil. Jsou parkovací domy dostatečně zabezpečeny proti krádežím aut a jak je zde zajištěna bezpečnost osob? Obecně platí, že parkovací domy, vesměs postavené v posledních letech, jsou již standardně vybaveny řadou bezpečnostních systémů (včetně kamer). Často v nich působí i strážní bezpečnostních agentur. Kriminalita je zatím v parkovacích domech menší než na ulicích, ale vzhledem k výraznému nepoměru mezi počtem parkujících vozidel v parkovacích domech a na ulicích není možné objektivní srovnání. Zabezpečení k omezení páchání trestné činnosti na problematice motorových vozidel v parkovacích domech se v současné době jeví jako dostatečné. Pokud se týká bezpečnosti osob, zřejmě máte na mysli možnost opuštění objektu v případě požáru a podobně, toto je spíše otázka pro HZS, ale je třeba si uvědomit, že při vydávání stavebního povolení se zcela určitě řeší problematika evakuace prostor a tato musí odpovídat stanoveným normám a zákonným ustanovením. Kdy a kde by měl vzniknout informační parkovací systém? Co očekáváte od jeho zavedení? Informační systém by měl propojit všechny významné parkovací kapacity v Brně a měl by vzniknout ihned poté, až bude postaven první parkovací dům s účastí města. Informační parkovací systém musí jednoznačně vzniknout společně s prvním parkovacím objektem městského systému. Jedním z jeho přínosů je včasné poskytování informací o lokalitách parkování a aktuální situaci v obsazenosti jednotlivých objektů. Informační systém je nutno od úvodních projektů důsledně koordinovat s dalšími součástmi dopravně-informačního systému tak, jak na to upozorňuje technicko-ekonomické zadání dalšího rozvoje systémů řízení dopravy ve městě Brně, které již schválilo Zastupitelstvo města Brna. Podle ekologických aktivistů je výstavba parkovacích domů nekoncepční, vjezd do středu města by zakázali úplně. Doporučují budování rozlehlých parkovacích ploch na okrajích města v blízkosti stanic MHD, které se léta praktikují v mnoha významných městech Evropy. Může se podobná koncepce realizovat i v Brně? Je to zase otázka zvoleného systému asi nelze zakázat vjezd do centra města úplně, ale spíše zvýhodňovat parkování, které je městskému centru vzdáleno. Záchytná parkoviště u významných výpadovek ano zadarmo či minimální cenu za parkování, samozřejmě se zajištěnou dopravou MHD do centra. Čím blíže do centra, tím musí být parkování dražší. Např. v Londýně je také vjezd do centra možný, ale za tak neuvěřitelně vysoké poplatky, že raději každý jede metrem. A funguje to. Pohybuji se asi v jiné Evropě než ti, kteří možná touží na náměstí Svobody pást kozy. Neznám město velikosti Brna, kde by dobře fungoval popisovaný systém záchytných parkovišť (může to být moje neinformovanost, připouštím), ale jsem schopen vyjmenovat mnoho těch, která vybudovala obří individuální parkoviště přímo v centru. Parkovací příležitosti kolem historického jádra musí být zcela jistě doplněny kvalitním systémem veřejné dopravy. Myslím, že centrum je v tomto ohledu obslouženo dobře. Garáž u centra přece neznamená pobídku jeď autem, ale je sdělením, že parkování v těchto místech není zadarmo a naopak umožňuje odstranit dopravu z některých segmentů historického jádra v okolí dobudovaných parkovacích kapacit. Je šancí pro oživení města. Snáším tyto argumenty s vědomím, že některým kritikům principiálně nejde o vyřešení situace, ale o restrikci individuálního provozu jako takového. Hromadnou dopravu preferujeme a z rozpočtu města nás to stojí miliardu za rok. Je otázka, jestli by tato miliarda neměla více podpořit veřejnou hromadnou dopravu v centrální části města, ale to je součástí jiné, neméně komplikované diskuse související s potřebami suburbánních lokalit kolem Brna. Parkovací domy a podzemní parkoviště jsou v podstatě krok správným směrem. Je to ale jen jedna část, která jaksi sama o sobě postrádá smysl. Asi jako když postavíte krb, ale nepostavíte k němu komín. Viděl jsem v Trondheimu (Norsko) řešení, kde vjezd do středu města je sice povolen, ale progresívně zpoplatněn. Zaparkujete-li na odstavném parkovišti mimo město, máte v ceně parkovného celodenní jízdenku na MHD. V Brně se podobná koncepce může, ba musí realizovat. Zatím radní neprojevili ani náznak takového záměru. Když jsem na to upozornil interpelací, odpověděli vyhýbavě. Mojmír Vlašín Domnívám se, že podobná koncepce by zůstala pouze teoretickou úvahou. Za koncepční naopak považuji nalezení přiměřené rovnováhy v nabídce jednotlivých složek dopravy. A nesmíme zapomenout na obyvatele či návštěvníka města. Právě tato skupina si zaslouží, abychom se do takto rozsáhlého projektu odhodlali. Parkovací plochy na okrajích našeho města mohou, s ohledem na jeho velikost, plnit spíše regionální funkci. Neznamená to však, že se projekt parkovacího systému některým vhodným plochám vyhne. Jako samozřejmé považuji

6 motivační složku k využívání veřejné hromadné dopravy. Jaká další řešení byste navrhovali? Kromě již uvedených záchytných parkovišť může být alternativou i kvalitnější a cenově zvýhodněná městská hromadná doprava, podpora cyklistické přepravy atd. Doporučuji jednoznačně rozumnou kombinaci všech vyjmenovaných alternativ. Vše uvedené může pomoci. Především kombinace kvalitní parkovací kapacity s návazností na MHD (včetně zvýhodněného jízdného) může přinést potřebný efekt. Nicméně není vyloučeno, že po vzoru některých evropských metropolí dojde v budoucnu i na razantnější regulační opatření, včetně zpoplatnění vjezdů do vybraných oblastí. Do budoucna bude zřejmě nutné vyřešit záchytná parkoviště (systém P + R), zvýhodnění MHD, další vjezdy do centra města zpoplatnit. Při vší úctě k propagátorům cyklistické přepravy se nedomnívám, že by se tímto věc vyřešila. K řešení neuspokojivé situace v oblasti parkování v centru Brna by bylo velmi vhodné dobudovat již navržený zádržný systém (vyjíždějící kůly) s kamerovým dohledem. Toto by bylo účinné řešení jak v oblasti dopravy, tak i v boji proti kriminalitě. Jaké jsou alternativy? Kromě toho, co jsem již uvedl výše, je třeba parkování na ulicích uvnitř města zpoplatnit ve výši tisícikorun denně, parkování v parkovacích domech a podzemních parkovištích uvnitř města zpoplatnit v řádu stokorun denně, parkování na záchytných parkovištích v řádu desetikorun denně (plus výhody zdarma MHD, půjčení kola, koloběžky), pěší zóny fyzicky znepřístupnit (elektronická závora, vysouvací patníky), budovat cyklistické stezky (desítky kilometrů ročně), zatraktivnit MHD (přednostní zóny, majitelé předplatních jízdenek mohou mít volný vstup např. na Špilberk). Mojmír Vlašín Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 být zelenou oázou k rekreaci a odpočinku. Pro zachování parku hovoří i vzácné dřeviny, na něž upozorňuje ekologické sdružení Veronica. Jaké je vaše stanovisko? Pokud vím, tak v současné době se přestalo o parkovacím domě na tomto místě uvažovat. Vznikne-li parkovací dům pod bývalou fontánou před Janáčkovým divadlem, ve spojení s již existujícím parkovacím domem na Moravském náměstí, připadá mi tato oblast, co se týče parkovacích ploch, dostatečně zabezpečena. Jsem přesvědčen, že v tomto případě se jedná o zásadní omyl a nedorozumění. Využití této lokality jsem společně se svými kolegy v Radě města Brna jednoznačně odmítnul již na úrovni záměru změny územního plánu, a pokud vím, není již toto místo dále sledováno. Podle mých informací se o této lokalitě již neuvažuje, garáže budou zřejmě pod fontánou u Janáčkova divadla. Na vlastní oči jsem v Paříži viděl krásné vzrostlé parky přímo nad garážemi. Za každý strom je dobře, jsou-li vysazeny raději hned dva nové, ale právě to přece nové garáže umožní vrátit do ulic tu a tam místo parkovišť stromy. Je to věc zdravého rozumu a myslím, že stále více z nás ctí principy ochrany životního prostředí, že všichni rozumní lidé vědí, že je to nejcennější, co máme a co musíme v pořádku předat našim dětem. Kácet krásný, zdravý strom je vždycky vážná věc, ale je čas kácet a je čas znovu vysadit. A dobře fungující město přece mimo jiné umožní, aby se za jeho hranicemi nemusela zabírat další orná půda a lesy na novou výstavbu. V tomto smyslu se rovněž počítám za ochránce přírody, jakkoli nesdílím řadu názorů těch, kteří si z toho dělají živnost. Jestliže jsem na předešlou otázku odpověděl, že podzemní parkoviště mohou být součástí řešení, měl jsem na mysli rozumná parkoviště na rozumných místech. To není parkoviště na Rooseveltově. Přesto, že teoreticky na povrchu bude opět zeleň, zničí se kontinuita parku, která trvá vlastně od zrušení městských hradeb. Stromy, které se vykácí, není možno jednoduše zahradnicky nahradit. Naprosto se změní vodní režim a je skutečně otázkou, zda tam budou ještě růst nějaké stromy. Mimo to se zničí unikátní historická památka (fragment brány ze středověkého opevnění). Otázka je, zda se mají auta přizpůsobit městu, nebo město autům. Já ji mám odpovězenou snadno auta se musí přizpůsobit, ale ti, kteří si vypěstovali až narkomanskou závislost na svém voze, s tím mají problém. Ti právě sedí ve vedení města. Mojmír Vlašín Před Janáčkovým divadlem vznikne nové parkoviště s 80 parkovacími místy. Parkovat zde bude možné přibližně rok, než se postaví další parkovací dům. Jsou tyto prostory vhodné k parkování? Ano, jako nouzové a prozatímní řešení. Autoři projektu Janáčkova divadla zcela určitě počítali spíše se společensko-kulturním využitím navazujícího prostoru. Současný stavebně-technický stav však již nenabízí foto: Petr Kačer Na místě nynějšího parku mezi Rooseveltovou a Běhounskou ulicí v centru Brna mají vzniknout podzemní parkovací plochy. Podle ochránců přírody hrozí, že tato lokalita stavebními úpravami zcela ztratí svou funkci 43

7 Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 žádné pohnutky pro tuto funkci. Rehabilitace tohoto prostoru může přijít např. s projektem městských garáží. Do té doby by mohlo být přijatelné využívání části této plochy pro parkování návštěvníků divadla a v určitém režimu i v denních hodinách. Záměr je v současné době posuzován odbornými pracovišti Magistrátu města Brna. Považuji celou tuto záležitost za dosti nebezpečný precedens ve vztahu k veřejným prostorům ve městě. Je nutno se ptát, proč došla situace se zdevastováním dříve velmi krásné a především hojně využívané veřejné plochy tak daleko, že vedení města usoudilo, že je vhodná pro parkování. Samozřejmě ze současného pohledu, kdy na tomto místě má za rok být zahájena stavba parkovacího podzemního domu, je opravdu nejlevnější udělat na něm parkoviště. Když jsem se ptala po příčinách devastace tohoto prostoru, bylo mi odpovězeno, že právě z důvodů plánované výstavby. Ale chátrání prostoru před Janáčkovým divadlem je dlouhodobá záležitost a tomuto zdůvodnění moc nevěřím. A také je nutno se ptát, co se stane v případě, že výstavba z nějakého důvodu zejména finančního zahájena nebude. Otázky pro Bude tam parkoviště dále, protože Brňané pomalu zapomenou na to, jak krásné místo to dříve bývalo? Proč se ještě nestaví CD palác naproti hotelu Grand, kde má vzniknout další parkovací dům? Projekt CD paláce je projektem soukromého subjektu. Každopádně je tento projekt velice složitým organismem a pro jeho zahájení je třeba zdárně ukončit několik stavebních řízení. Pro projekt městských garáží může být zajímavé, že se připravují ekonomické i provozní aspekty zapojení této garážové kapacity právě do tohoto projektu. Parkovací dům na Moravském náměstí nasadil vysoké ceny za parkování, není pak výhodnější parkovat v ulicích, ačkoliv záměrem parkovacích domů bylo vytlačit auta z ulic? Výhodnější pro majitele aut je to zcela jistě, ale pokusím se ještě jednou vyjádřit svůj postoj. Střed města je něčím více než pouze ing. Renátu Odstrčilovou, ředitelku pro ekonomiku a obchod společnosti IMOS development, a.s., investora nového parkovacího domu Rozmarýn na Moravském náměstí Jak je parkovací dům využíván? Zatím je denní průměr 300 parkujících aut - bohužel jsme zahájili provoz v době letních prázdnin. Proč jste za parkování nastavili poměrně vysoké ceny? Ceny se jeví jako vysoké, protože jsou srovnávány s cenami za parkování na ulicích (na zpevněných vyhrazených plochách), za které, bohužel, lidé nejsou naučeni platit. Každý zaplatí 10 Kč za první půlhodinu a odjede s klidným svědomím po čtyřech hodinách parkování, aniž by doplatil. Z parkovacího domu takto neodjede. Příklad: Za 4 hodiny stání během pondělí až pátku mezi 7.00 až h zaplatíte na venkovním stání 110 Kč, v Rozmarýnu 75 Kč. Domnívám se, že další komentář není zapotřebí. Nabízíte cenové výhody pro zájemce o pravidelné parkování? Ano, výhody jsou. Nabízíme roční, půlroční, měsíční nebo jen noční stání. Ceny se pohybují již od 90 Kč za den bez DPH, noční stání činí 33 Kč za noc včetně DPH, vše závisí na dlouhodobosti pronájmu a počtu rezervovaných míst. Jaké jsou vaše první zkušenosti? Letní provoz nám nedovoluje provést objektivní vyhodnocení, víme však, že noční a víkendový provoz je minimální, na parkování ve špičce se projevují například i úřední dny, kdy je obsazenost nejsilnější. Během srpna jsme reagovali na odezvy řidičů, které se týkaly otázky prostorových parametrů, a to tak, že došlo okamžitě k drobným stavebním úpravám, které ještě více zpříjemnily komfort parkování. Připravujete nějaké změny provozní, cenové či jiné? Provozní či cenové změny zatím plánované nejsou, mimo těch cenových změn, které budou reagovat na roční období např. levnější prázdninový či vánoční provoz. Od 12. září budeme rozdávat lidem, kteří parkují v centru města na jiných parkovištích kupónky, jejichž držitelé budou moci bezplatně tři hodiny parkovat v Rozmarýnu. bydlištěm některých z nás a sídlem obchodů a firem. Je to místo shromažďování Brňanů, je to korzo a měla by to být naše pýcha, srdce města. Nechceme se tu proplétat mezi zaparkovanými auty a jejich majitelům sdělujeme: chcete jezdit do samého centra půlmiliónové aglomerace? To není samozřejmé, to něco bude stát. Buď si ve své nemovitosti vybudujete parkování, anebo budete za peníze parkovat tam, kde to ostatní neobtěžuje. Soukromou investici do parkovacího domu na Moravském náměstí bych bez váhání podpořil zákazem parkování v nejbližším okolí. Parkovat je přece kde, tak proč by tam na ulici neměla být třeba stezka pro cyklisty nebo stromy? Jistě by toto řešení vyvolalo problémy, ale diskutujme o nich, řešme je. Parkovací dům na Moravském náměstí je realizován jako privátní projekt, včetně tvorby cen. Každopádně by měl být doplněn o určitou regeneraci navazujících ploch. Pokud v této lokalitě je k dispozici výrazně vyšší nabídka možnosti parkování, neměli bychom váhat s úpravou chodníků či dalších ploch, které jsou dnes blokovány parkujícími auty. Městský projekt garážových objektů musí zahrnovat i rehabilitaci navazujících veřejných prostranství. Otázku ceny, která bude uplatněna v městském projektu, bude nutno posuzovat současně jako motivační, tak i jako regulační prvek. Cena parkovného jak v městských garážích, tak na povrchu bude i nadále určována rozhodnutími orgánů samosprávy. Parkování v parkovacích objektech se prostě musí vyplatit. Pochopení projektu bude souviset i s úrovní vztahu ke kvalitě veřejných prostranství. Masívní parkování v ulicích by nemuselo v budoucnu souviset s kulturou našeho života. Zlepšila se situace s parkováním v Brně otevřením parkovacího domu na Moravském náměstí? Zlepšení se nijak neprojevilo, možná i proto, že je v provozu pouze krátkou dobu. K vyhodnocení míry dopadu zatím není dostatek údajů, dům je v provozu jen několik týdnů. Nicméně i při maximálním naplnění jeho kapacity se situace nijak zásadně nezmění. Poblíž centra by však měla vzniknout další obdobná zařízení. Petra Knotková

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Evropská konference projektu CIVITAS 2MOVE2 Parkování ve městech

Evropská konference projektu CIVITAS 2MOVE2 Parkování ve městech Evropská konference projektu CIVITAS 2MOVE2 Parkování ve městech 14.4.2016, Brno ( Areál dopravní výchovy a vzdělávání ) Ing. Miroslav Drábek, Odbor dopravy, Magistrát města Brna Úvod Důvody nutnosti řešení

Více

dopravní inženýrství

dopravní inženýrství dopravní inženýrství www.edip.cz liberec mariánské lázně plzeň 1/36 SOKOLOV NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 2/36 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ širší centrum města okolí náměstí Budovatelů okolí Starého náměstí sídliště Vítězná

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan 1. Úvod Technická zpráva k návrhu (7.3.2012) Návrh systému rozšířeného placeného stání v centrální oblasti Říčan je předkládán na základě požadavku

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

Trendy v parkování, zahraniční příklady

Trendy v parkování, zahraniční příklady Trendy v parkování, zahraniční příklady Seminář Praha 24.11.2015 Zbyněk Sperat Obsah 1. Parkování a ČSN 2. Studie parkování Karlovy Vary 3. Příklady z Curychu 4. Principy moderního přístupu k parkování

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje soutěž ARCHITEKT OBCI PŘIHLÁŠKA Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje Přihlašovatel Město Hulín Statutární zástupce Mgr. Roman Hoza Adresa nám.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Lotyšsku se jezdí vpravo. Předjíždění a míjení Předpisy jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Většina lotyšských komunikací

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu?

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Výchozí situace Zlín = město automobilů Dlouhodobý trend zhoršující se dopravní situace ve městě Růst obtěžujících vlivů automobilové dopravy

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAVRŽENÝCH ÚPRAV DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V CENTRU MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAVRŽENÝCH ÚPRAV DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V CENTRU MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAVRŽENÝCH ÚPRAV DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V CENTRU MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ REVIZE SOUČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ZMĚNY ORGANIZACE DOPRAVY ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ REVIZE SOUČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Více

Základní pojmy Odstavování Parkování krátkodobé dlouhodobé Stání

Základní pojmy Odstavování Parkování krátkodobé dlouhodobé Stání DOPRAVA V KLIDU Úvodem Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. velké plošné nároky na dopravu v klidu. Kombinace velkého

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand)

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) 1. Současný stav využití území Jedná se o lokalitu, která je součástí brněnské okružní třídy (ringu) obklopující historické jádro města Brna.

Více

Zápis ze 8. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína

Zápis ze 8. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Zápis ze 8. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Dne: 22.9.2016 od 18:00 Místo: restaurace McLimon Účast: JUDr. Třetina, p., p. Palkovič, Ing. Holub Program: 1. Zahájení 2. Informace starosty

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012 Petice - nezavádění parkovací zóny ve vnitrobloku Rumjancevova Předkládá: Lukáš Martin, náměstek

Více

Komise pro dopravu, cyklodopravu s cestovní ruch

Komise pro dopravu, cyklodopravu s cestovní ruch Město Valašské Klobouky Komise pro dopravu, cyklodopravu s cestovní ruch Schůze č. 5 19. duben 2016 Členové: Josef Bělaška přítomen (předseda) Daniel Psota omluven Jaroslav Ocelík přítomen Josef Polách

Více

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Cyklistická infrastruktura Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Úvod Mění se životní podmínky, posunují se potřeby a požadavky Jízdní kolo se stále více stává součástí každodenního

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat. Jaroslav Vymazal

Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat. Jaroslav Vymazal Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat Jaroslav Vymazal Je zřejmé, že sdílený prostor je především koncepční filozofií. Město je třeba plánovat v rámci participačních

Více

Průvodní zpráva. No space ztracená místa uvnitř Brna. architektonicko urbanistická studie. diplomní projekt

Průvodní zpráva. No space ztracená místa uvnitř Brna. architektonicko urbanistická studie. diplomní projekt Průvodní zpráva No space ztracená místa uvnitř Brna architektonicko urbanistická studie diplomní projekt Anotace Diplomní práce se zaměřuje na uvedení do problematiky proluk v soudobém městě. V úvodu práce

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Řešení parkování ve městech

Řešení parkování ve městech NEWTON Business Development, a.s. Řešení parkování ve městech Bratislava, 8. 3. 2011 Situace měst Obvyklé problémy, se kterými se města v problematice parkování setkávají: Přetíženost dopravy v centru

Více

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Ing. Petr Macejka Plánování v dopravě Konference Ostrava 16. 4. 2009 Téma: Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

Možnosti řešení problematiky dopravy v klidu 1 DIVADLO KOTELNA Rozbor současného stavu a návrhy možných variant řešení 1) Současný stav Budova se nachází ve staré zástavbě ze 70. let minulého století,

Více

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Obsah Úvod Kde je problém? Má problém řešení? Navigace k parkovišti Navigace na parkovišti Efektivita a financování P+R

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 21.9.2015 spis.zn.:mero/10657/od/15

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007,

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, o vymezení oblastí města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Rakovníka

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. PARKOVÁNÍ ZA POPLATEK DLE ZÓNY ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY SOUKROMÉ PLACENÉ PARKOVIŠTĚ PŘEDPLATNÉ AUTOBUSOVÉ

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

ÚVODEM 90% je dočasně nebo trvale odstaveno.

ÚVODEM 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS MUSÍ UMOŽNIT DOBROU ORIENTACI A ČITELNOST URČENÍ KOMUNIKACE

DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS MUSÍ UMOŽNIT DOBROU ORIENTACI A ČITELNOST URČENÍ KOMUNIKACE D O P R A V A DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA meziměstská a mezinárodní dopravní spojení,... UVNITŘ MĚST (městský dopravní systém) v zastavěném i nezastavěném území obcí Pěší trasy a zóny MHD - pozemní (bus,

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

I. Vymezení pojmů. Preambule

I. Vymezení pojmů. Preambule PROVOZNÍ ŘÁD pro poskytování odstavné plochy bez jakýchkoli dalších služeb v areálu společnosti Barrandov Studio a.s. (dále jen "Nehlídané parkoviště") Obsah Preambule I. Vymezení pojmů II. Obecná ustanovení

Více

EXKURZE CMB DO NĚMECKA

EXKURZE CMB DO NĚMECKA EXKURZE CMB DO NĚMECKA Drážďany jako partner v projektu Central MeetBike Evropský kontext Drážďany jsou hlavním městem Svobodného státu Sasko s více než 500 000 obyvateli. 800 let staré město leží v údolí

Více

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Zápis z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016 na MÚ v Žatci Přítomni: členové: tajemník komise: hosté: ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Kopřivová Špička, Dobruský, Solar

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

SPOLEČNOST CITY PARKING GROUP S.R.O. MODERNIZACE A INOVACE ZA ROK 2015

SPOLEČNOST CITY PARKING GROUP S.R.O. MODERNIZACE A INOVACE ZA ROK 2015 SPOLEČNOST CITY PARKING GROUP S.R.O. MODERNIZACE A INOVACE ZA ROK 2015 3. Konference České parkovací asociace z.s.p.o. Hotel Luna, Kouty 21. dubna 2016 PROGRAM Představení společnosti City Parking Group

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa 1. Rozsah řidičského oprávnění Hlavní změny oproti stávající právní

Více

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ 1 24 INTERNET CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ VĚCÍ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ Věci nemají svůj internet, ale mohou se k němu připojit a sdělit vám informace o svém aktuálním stavu. Například pouliční

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Návrh parkovacích a odstavných stání

Návrh parkovacích a odstavných stání Návrh parkovacích a odstavných stání zadání části A celkový počet stání 1. cvičení zadání části A názvosloví výpočet č počtu stání návrh stání k odevzdání Zadání části A V zadané lokalitě stanovte celkový

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení 1 Návrh vyhlášky č.3/2003 o odtahování vozidel, odstraňování autovraků a stání vozidel na území obce Dymokury. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu

Více

Co potřebuje cyklista ve městě. Vážený pane řediteli. Bike Brno, Juraj Flamik

Co potřebuje cyklista ve městě. Vážený pane řediteli. Bike Brno, Juraj Flamik Vážený pane řediteli Bike Brno, 5.11.2009 Juraj Flamik 2. Budu tam mít kde zaparkovat kolo? 3. Bude tam moje kolo v bezpečí? 1. Jak se dostanu bezpečně na místo kam potřebuji? 4. Mohl bych si kolo odstavit

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění Integrovaný plán mobility Ostrava Průzkum veřejného mínění DOPRAVA V OSTRAVĚ JAKÉ JSOU VAŠE VIZE A PŘEDSTAVY? Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Eva Michálková oddělení ochrany ovzduší odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy Obsah: Definice NEZ NEZ v právních předpisech ČR Spolupráce

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Ing. Jiří Skála

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Ing. Jiří Skála Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Ing. Jiří Skála Obsah Několik čísel ze statistik DN Současný pohled obcí na VO Pracovní skupina Osvětlení, bezpečnost, kriminalita Vliv kvality VO

Více

Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče

Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče Zásady zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče I. Obecná ustanovení 1.1. Žádost o zřízení věcného břemenem majetku města bude posuzována s ohledem na zábor, znehodnocení a

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Vyhláška o závazných částech Regulačního plánu

Vyhláška o závazných částech Regulačního plánu Vyhláška o závazných částech Regulačního plánu Příko-Bratislavská-Koliště-Milady Horákové S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 16/2001 o závazných částech Regulačního plánu bloku Příkop-Bratislavská-Koliště-Milady

Více

Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva

Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva Nízkoemisní zóna v Klimkovicích důvodová zpráva Rada města Klimkovic na svém zasedání dne 16. 2. 2012 schválila text nařízení o nízkoemisní zóně na území

Více

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové PhDr. Karel Vít, Ph.D. Ing. Miloslav Kulich WWW.HRADECKRALOVE.ORG Vize města Hradec Králové SMART City - oblast Dopravy,,Město s vyváženým funkčním dopravním

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 04.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení záměru předložení žádosti Územní studie veřejné infrastruktury v Písku

Více

Když řeknete parkování, jistě myslíte Versia

Když řeknete parkování, jistě myslíte Versia www.versiaholding.com 0 when you say parking, you sure mean versia Když řeknete parkování, jistě myslíte Versia Všechna evropská města zažila nebo zažívají značný nárůst počtu automobilů, což vede k prudkému

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Bude bezpečnostní audit zachraňovat životy dříve nebo později?

Bude bezpečnostní audit zachraňovat životy dříve nebo později? Bude bezpečnostní audit zachraňovat životy dříve nebo později? Aktuální trendy v problematice bezpečných dopravních staveb a řešení cyklistické dopravy ve městech Bude bezpečnostní audit zachraňovat životy

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více