Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu?"

Transkript

1 Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Záleží na tom, zda hledáte parkování v Brně a navíc v centru. Parkovací situace zde není ideální a je to možná právě jeden z důvodů, proč Brňané dávají před nákupy v centru přednost okrajovým obchodním zónám, kde lze bezproblémově zaparkovat. Pro parkování v centru města máme ale i spoustu jiných dobrých důvodů. Současný stav brněnského centra, plného zaparkovaných aut, však neprospívá vzhledu ulic ani nepřispívá k rozvoji veřejného života právě ve středu města. Nejvíce aut se na zdejších ulicích tísní během pracovního dne a zdá se, že situace je téměř bezvýchodná. Tolerovanou praxí se tak stávají auta parkovaná i velmi bizarními způsoby. foto: Petr Kačer Město Brno Brno City 38

2 Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 Diskuse se zúčastnili: PhDr., primátor města Brna Ing., 1. náměstek primátora města Brna RNDr. Mojmír Vlašín, člen Zastupitelstva města Brna Plk. JUDr., ředitel Městského ředitelství Brno, Policie ČR Mgr., mluvčí MP Brno, vydavatelka časopisu o architektuře a urbanismu ERA21 Nové čtyři stovky parkovacích míst nabízí od června parkovací dům na rohu Kounicovy ulice a Moravského náměstí, dobrou zprávou pro řidiče může být i plánovaných více než 400 nových parkovacích stání v podzemí před Janáčkovým divadlem. V blízké budoucnosti by v centru města mělo vzniknout několik dalších povrchových i podpovrchových moderních parkovišť. Jejich výstavbu připravuje společnost Brno Parking s majetkovou účastí města. Pamatuje město Brno i na jiné alternativy? Kromě zřizování nových parkovacích míst, zejména v podzemních či patrových garážích, je důležitá i motivace řidičů cestovat po městě jiným způsobem. Současná brněnská městská hromadná doprava však, zdá se, alternativou jízdě osobními auty není. Nelze se na ni spolehnout a mnoho potenciálních cestujících odradí i vysoké ceny jízdného. Také budování rozlehlých parkovacích ploch na okrajích města v blízkosti stanic městské hromadné dopravy, které se již po léta praktikuje v mnoha významných městech Evropy, by mohlo být jednou ze součástí připravované strategie parkovního systému v městě Brně. Obrátili jsme se na představitele města, aby nás seznámili s plánovaným systémem parkování v Brně a poskytli informace o aktuální situaci. Do naší diskuse jsme zahrnuli i zastánce ekologických hledisek a nemohli jsme vynechat ani názory a zkušenosti zástupců Policie ČR i městské policie. Témata diskuse: Kolik Brno potřebuje parkovacích míst Jak řešit současnou situaci Ano i ne pro parkovací domy Kde vzniknou nová parkoviště Parkovací dům na Moravském náměstí Mají se auta přizpůsobit městu, nebo město autům? Jak (ne)parkovat v centru Udává se, že Brno potřebuje 6000 parkovacích míst. Odpovídá tento odhad skutečnosti? Ne. Znamená to pouze, že bude ukončen nekonečný tranzit automobilů, které marně hledají v centru parkovací místo. Znamená to, že parkování bude vytlačeno na okraj historického centra a uvnitř hradeb bude určeno zejména rezidentům. Znamená to, že nabídka parkování bude zřetelně artikulovat skutečnost, že individuální vjezd do samého jádra města není samozřejmý a bude regulován a případně zpoplatněn. Znamená to, že na provizorní parkoviště se vrátí zeleň, nová dlažba a městský mobiliář. Šest tisíc parkovacích míst chybí jen v samotném centru města. Pokud bychom uvažovali o celoměstských disproporcích mezi počty vozidel a množstvím parkovacích kapacit, mohli bychom dojít až řádově k desetinásobku. Parkovací místa již dávno nechybí jen v centru a na sídlištích. Zde je nicméně problém nejviditelnější. Nedostatek parkovacích míst se projevuje v centru města i na sídlištích, což s sebou nese velké problémy. Skutečně chybí zhruba 6000 parkovacích míst, a to pouze v centru. Na sídlištích se jedná o číslo mnohem vyšší. Zde žije na poměrně malé plošné výměře velké množství obyvatel. Jestliže před 16 lety nebylo auto v rodině samozřejmostí, dnes je již běžné, že většina rodin má auta již dvě, ať se již jedná o vozidla v majetku fyzických osob, či jde o vozidla firemní. Tento obrovský nárůst počtu vozidel se projevuje zejména na větších sídlištích (Vinohrady, Bystrc), kde se neustále řeší problémy s nesprávným parkováním, kdy se v mnoha případech jedná o bránění průjezdu vozidlům IZS. 39

3 Zvýšení počtu parkovacích míst může způsobit, že do centra bude zajíždět mnohem více aut než dosud. Unese městská infrastruktura tento nápor? Tak to je otázka, kterou si pokládám i já. Ve chvíli, kdy máme třetinu plánovaných parkovacích míst v centru a již nyní je během dne situace zejména na Kolišti dopravně špičková, připadají mi sliby, že k zácpám při zvýšeném vjezdu do města nebude docházet díky informačnímu systému, mírně řečeno idealistické. Spíše je třeba se zeptat, jestli je opravdu nutné mít tolik parkovacích míst v centru a nemělo by se přistupovat k tomuto problému zcela opačně. Dánská Kodaň, kterou dávám velmi ráda za příklad osvíceného řešení parkování ve městě, má 1,3 miliónu obyvatel a ve svém centru 3000 parkovacích míst. Jenže to je otázka změny přístupu vedení města k dopravní situaci a automobilové individuální dopravě vůbec. Brno se momentálně nachází v situaci města ovládaného auty a plány města nasvědčují tomu, že na tom nehodlá nic měnit. foto: Ladislav Nekuda Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 Chceme-li, aby se naše město počítalo mezi města s dobrou dopravní dostupností, nemůžeme zavírat oči před problémy s parkováním. Chceme-li, aby se naše město počítalo mezi města s dobrým přijetím v příjemných ulicích a náměstích, nemůžeme zavírat oči před veřejnými plochami zastavěnými automobily, před ustupující zelení a rozšiřováním dlážděných či betonových ploch. Jsem přesvědčen, že současný stav je na hranici únosnosti vůči ambicím města v oblasti bydlení, turistiky i obchodu. Záměr budování parkovacích objektů chápu jako projekt, který by měl nastolit rozumnou rovnováhu mezi možnostmi a požadavky. Z tohoto pohledu posuzuji nárůst parkovacích příležitostí jako možný, ne však jako prostý součet stávajícího a projektovaného stavu. Jednotlivé etapy budování musí odpovídat možnostem městské infrastruktury. Nemyslím si, že dojde k zásadnímu rozporu mezi kapacitou parkování a možnostmi komunikační sítě. Plánovaná místa jsou navíc již dnes prověřena procesem územního plánování. Městské komunikace jsou dnes zatěžovány i průjezdem těch, kteří většinou neúspěšně hledají volné místo. I v tomto může dojít ke zlepšení, pokud systém parkovacích objektů bude doplněn informačním systémem. Jaké jsou vytipované lokality na stavbu nových parkovacích domů a parkovišť? Je vymezena více než desítka lokalit, a to v rámcové dohodě města s investorem. Zvažuje se, že výstavba bude zahájena u Janáčkova divadla, prověřuje se lokalita vedle hotelu International. Věřím, že výstavba prvního parkovacího domu s podílem města bude zahájena v příštím roce, a uvítal bych, kdyby to bylo právě u Janáčkova divadla. Pro přípravu a realizaci výstavby parkovacích garáží zřizuje město Brno akciovou společnost Brno Parking. Konkrétní pořadí i termíny vyplynou z připravované smlouvy o projektu parkovacího systému. Do roku 2010 se předpokládá výstavba parkovacích garáží o celkové kapacitě přibližně 3000 míst. Jedním z aktuálních tipů pro jejich umístění je prostor pod současnou fontánou před Janáčkovým divadlem. Dalšími možnými tipy jsou prostor pod současným parkem na Moravském náměstí, prostor za Moravskou galerií přiléhající k objektu Nové radnice v Panenské ulici, prostor mezi ulicí Veselou a Besední pod budoucím Janáčkovým kulturním centrem a další. Jaké jsou největší problémy v Brně, ať již s parkovacími místy, chováním parkujících řidičů a podobně? 40 Ponecháme-li stranou oblast tzv. dynamické dopravy (tedy přestupky typu jízdy na červenou, překračování maximální povolené rychlosti apod.), pak v oblasti statické dopravy, tedy parkování, v posledních letech registrujeme dva znepokojující trendy. Jednak meziročně stoupá počet přestupků (jsou řidiči, kteří špatně zaparkují čtyřicetkrát i více) a zároveň skutečně stoupá agresivita části řidičů. Je zjevné, že represe založená na pokutách se již částečně míjí účinkem. Sám jsem zvědav, jak se v této oblasti projeví novela pravidel provozu na pozemních komunikacích. Nejde jen o již mnohokrát probíraný bodový systém, ale například i novinku odpovědnost provozovatele za vozidlo. Nicméně legislativní proces doposud není u konce, takže je otázkou, co z původního návrhu nakonec přejde do praxe.

4 foto: Petr Kačer Odradí řidiče vyšší cena za parkování v centru města od parkování v této oblasti? Některé ano. Je však stále řada těch, kteří spoléhají na to, že jejich prohřešek policistům unikne. Nicméně jen strážníci MP Brno řeší v centru města měsíčně v souvislosti s parkováním na 3000 dopravních přestupků. A již dnes přitom řidičům hrozí poměrně vysoká vydání. Například ponechání automobilu na místě vyhrazeném pro zdravotně postiženého řidiče může být řešeno s využitím odtahu. Již první den tak může řidiče jeho bezohlednost vyjít na více než šest tisíc korun (poplatek za odtah z centra města je obvykle do 1300 Kč, každý další den pak vyjde na 80 Kč, za přestupek je možné uložit blokovou pokutu do výše 5000 Kč). Nicméně opět se dostáváme k faktu, že pro část solventních řidičů ani riziko takového nečekaného výdaje není potřebnou motivací ke změně jejich chování. Tím možná bude hrozba odejmutí řidičského průkazu. V návrhu je jeden trestný bod za špatné parkování. Někteří řidiči by se tak mohli stát chodci během měsíce. Rozhodující faktory při parkování v centru jsou docházková vzdálenost a cena za parkování. Zajímavé by bylo snížit cenu parkovného v parkovacích domech oproti ceně na parkovištích, protože je možné se domnívat, že kapacita parkovacích domů není vždy zcela využita právě z důvodu levnějšího parkovného na parkovištích a v centru města. Jaký je stav pěší zóny v Brně? Stav pěší zóny v Brně je velmi tristní. V situaci, kdy se musíte v pěší zóně vyhýbat zaparkovaným autům a dávat pozor, aby vás a hlavně vaše děti něco nepřejelo, nejde o pěší zónu. Do pěší zóny bylo uděleno příliš mnoho výjimek, není prováděna jejich pravidelná kontrola, dokonce nedávná reportáž v ČT Brno ukázala, že vjíždí i auta bez povolení a prochází jim to. Příkladem přístupu města k pěší zóně je i situace, kdy do pěší zóny může vjíždět velké množství aut 6000 udělených výjimek ale žádné kolo. Je to přesně opačný přístup, než mají města, která dbají o kvalitu svého veřejného života v centru. Ta naopak upřednostňují cyklistickou dopravu nejen vyznačením cyklistických stezek a tras, ale i zajištěním hlídaných odkladišť kol, dostatečným množstvím stojanů na kola, půjčovnami kol a kombinací MHD s cyklistickou dopravou. Ale vzhledem k tomu, že již nějakou dobu máme max. 30 km cyklistických tras a stezek v Brně (Vídeň 1000 km, Ostrava 127 km), není asi potřeba rozebírat dále Jsou řešením parkovací domy? Vyřeší další parkovací domy problémy s parkováním v Brně? S ohledem na fakt, že vozidel pohybujících se ve městě přibývá rychleji, než se daří budovat nové parkovací kapacity, nelze na tuto otázku odpovědět jinak než konstatováním, že to ukáže čas. Nicméně obecně platí, že pro celkové řešení je kapacita parkovacích domů jen jednou z výchozích přístup města k jiným způsobům dopravy než dopravě automobilové. podmínek. Stejně důležitou roli bude hrát i cenová politika provozovatelů, návaznost na MHD a pochopitelně i represívní tlak policistů a strážníků. Vhodnější variantou by zřejmě bylo vybudovat více parkovacích domů s menší kapacitou, včetně perfektního naváděcího systému na komunikacích k těmto domům. 41

5 Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim V kombinaci s přísnějším postihem řidičů nesprávně parkujících vozidel by se problém s parkováním výrazně snížil. Jsou parkovací domy dostatečně zabezpečeny proti krádežím aut a jak je zde zajištěna bezpečnost osob? Obecně platí, že parkovací domy, vesměs postavené v posledních letech, jsou již standardně vybaveny řadou bezpečnostních systémů (včetně kamer). Často v nich působí i strážní bezpečnostních agentur. Kriminalita je zatím v parkovacích domech menší než na ulicích, ale vzhledem k výraznému nepoměru mezi počtem parkujících vozidel v parkovacích domech a na ulicích není možné objektivní srovnání. Zabezpečení k omezení páchání trestné činnosti na problematice motorových vozidel v parkovacích domech se v současné době jeví jako dostatečné. Pokud se týká bezpečnosti osob, zřejmě máte na mysli možnost opuštění objektu v případě požáru a podobně, toto je spíše otázka pro HZS, ale je třeba si uvědomit, že při vydávání stavebního povolení se zcela určitě řeší problematika evakuace prostor a tato musí odpovídat stanoveným normám a zákonným ustanovením. Kdy a kde by měl vzniknout informační parkovací systém? Co očekáváte od jeho zavedení? Informační systém by měl propojit všechny významné parkovací kapacity v Brně a měl by vzniknout ihned poté, až bude postaven první parkovací dům s účastí města. Informační parkovací systém musí jednoznačně vzniknout společně s prvním parkovacím objektem městského systému. Jedním z jeho přínosů je včasné poskytování informací o lokalitách parkování a aktuální situaci v obsazenosti jednotlivých objektů. Informační systém je nutno od úvodních projektů důsledně koordinovat s dalšími součástmi dopravně-informačního systému tak, jak na to upozorňuje technicko-ekonomické zadání dalšího rozvoje systémů řízení dopravy ve městě Brně, které již schválilo Zastupitelstvo města Brna. Podle ekologických aktivistů je výstavba parkovacích domů nekoncepční, vjezd do středu města by zakázali úplně. Doporučují budování rozlehlých parkovacích ploch na okrajích města v blízkosti stanic MHD, které se léta praktikují v mnoha významných městech Evropy. Může se podobná koncepce realizovat i v Brně? Je to zase otázka zvoleného systému asi nelze zakázat vjezd do centra města úplně, ale spíše zvýhodňovat parkování, které je městskému centru vzdáleno. Záchytná parkoviště u významných výpadovek ano zadarmo či minimální cenu za parkování, samozřejmě se zajištěnou dopravou MHD do centra. Čím blíže do centra, tím musí být parkování dražší. Např. v Londýně je také vjezd do centra možný, ale za tak neuvěřitelně vysoké poplatky, že raději každý jede metrem. A funguje to. Pohybuji se asi v jiné Evropě než ti, kteří možná touží na náměstí Svobody pást kozy. Neznám město velikosti Brna, kde by dobře fungoval popisovaný systém záchytných parkovišť (může to být moje neinformovanost, připouštím), ale jsem schopen vyjmenovat mnoho těch, která vybudovala obří individuální parkoviště přímo v centru. Parkovací příležitosti kolem historického jádra musí být zcela jistě doplněny kvalitním systémem veřejné dopravy. Myslím, že centrum je v tomto ohledu obslouženo dobře. Garáž u centra přece neznamená pobídku jeď autem, ale je sdělením, že parkování v těchto místech není zadarmo a naopak umožňuje odstranit dopravu z některých segmentů historického jádra v okolí dobudovaných parkovacích kapacit. Je šancí pro oživení města. Snáším tyto argumenty s vědomím, že některým kritikům principiálně nejde o vyřešení situace, ale o restrikci individuálního provozu jako takového. Hromadnou dopravu preferujeme a z rozpočtu města nás to stojí miliardu za rok. Je otázka, jestli by tato miliarda neměla více podpořit veřejnou hromadnou dopravu v centrální části města, ale to je součástí jiné, neméně komplikované diskuse související s potřebami suburbánních lokalit kolem Brna. Parkovací domy a podzemní parkoviště jsou v podstatě krok správným směrem. Je to ale jen jedna část, která jaksi sama o sobě postrádá smysl. Asi jako když postavíte krb, ale nepostavíte k němu komín. Viděl jsem v Trondheimu (Norsko) řešení, kde vjezd do středu města je sice povolen, ale progresívně zpoplatněn. Zaparkujete-li na odstavném parkovišti mimo město, máte v ceně parkovného celodenní jízdenku na MHD. V Brně se podobná koncepce může, ba musí realizovat. Zatím radní neprojevili ani náznak takového záměru. Když jsem na to upozornil interpelací, odpověděli vyhýbavě. Mojmír Vlašín Domnívám se, že podobná koncepce by zůstala pouze teoretickou úvahou. Za koncepční naopak považuji nalezení přiměřené rovnováhy v nabídce jednotlivých složek dopravy. A nesmíme zapomenout na obyvatele či návštěvníka města. Právě tato skupina si zaslouží, abychom se do takto rozsáhlého projektu odhodlali. Parkovací plochy na okrajích našeho města mohou, s ohledem na jeho velikost, plnit spíše regionální funkci. Neznamená to však, že se projekt parkovacího systému některým vhodným plochám vyhne. Jako samozřejmé považuji

6 motivační složku k využívání veřejné hromadné dopravy. Jaká další řešení byste navrhovali? Kromě již uvedených záchytných parkovišť může být alternativou i kvalitnější a cenově zvýhodněná městská hromadná doprava, podpora cyklistické přepravy atd. Doporučuji jednoznačně rozumnou kombinaci všech vyjmenovaných alternativ. Vše uvedené může pomoci. Především kombinace kvalitní parkovací kapacity s návazností na MHD (včetně zvýhodněného jízdného) může přinést potřebný efekt. Nicméně není vyloučeno, že po vzoru některých evropských metropolí dojde v budoucnu i na razantnější regulační opatření, včetně zpoplatnění vjezdů do vybraných oblastí. Do budoucna bude zřejmě nutné vyřešit záchytná parkoviště (systém P + R), zvýhodnění MHD, další vjezdy do centra města zpoplatnit. Při vší úctě k propagátorům cyklistické přepravy se nedomnívám, že by se tímto věc vyřešila. K řešení neuspokojivé situace v oblasti parkování v centru Brna by bylo velmi vhodné dobudovat již navržený zádržný systém (vyjíždějící kůly) s kamerovým dohledem. Toto by bylo účinné řešení jak v oblasti dopravy, tak i v boji proti kriminalitě. Jaké jsou alternativy? Kromě toho, co jsem již uvedl výše, je třeba parkování na ulicích uvnitř města zpoplatnit ve výši tisícikorun denně, parkování v parkovacích domech a podzemních parkovištích uvnitř města zpoplatnit v řádu stokorun denně, parkování na záchytných parkovištích v řádu desetikorun denně (plus výhody zdarma MHD, půjčení kola, koloběžky), pěší zóny fyzicky znepřístupnit (elektronická závora, vysouvací patníky), budovat cyklistické stezky (desítky kilometrů ročně), zatraktivnit MHD (přednostní zóny, majitelé předplatních jízdenek mohou mít volný vstup např. na Špilberk). Mojmír Vlašín Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 být zelenou oázou k rekreaci a odpočinku. Pro zachování parku hovoří i vzácné dřeviny, na něž upozorňuje ekologické sdružení Veronica. Jaké je vaše stanovisko? Pokud vím, tak v současné době se přestalo o parkovacím domě na tomto místě uvažovat. Vznikne-li parkovací dům pod bývalou fontánou před Janáčkovým divadlem, ve spojení s již existujícím parkovacím domem na Moravském náměstí, připadá mi tato oblast, co se týče parkovacích ploch, dostatečně zabezpečena. Jsem přesvědčen, že v tomto případě se jedná o zásadní omyl a nedorozumění. Využití této lokality jsem společně se svými kolegy v Radě města Brna jednoznačně odmítnul již na úrovni záměru změny územního plánu, a pokud vím, není již toto místo dále sledováno. Podle mých informací se o této lokalitě již neuvažuje, garáže budou zřejmě pod fontánou u Janáčkova divadla. Na vlastní oči jsem v Paříži viděl krásné vzrostlé parky přímo nad garážemi. Za každý strom je dobře, jsou-li vysazeny raději hned dva nové, ale právě to přece nové garáže umožní vrátit do ulic tu a tam místo parkovišť stromy. Je to věc zdravého rozumu a myslím, že stále více z nás ctí principy ochrany životního prostředí, že všichni rozumní lidé vědí, že je to nejcennější, co máme a co musíme v pořádku předat našim dětem. Kácet krásný, zdravý strom je vždycky vážná věc, ale je čas kácet a je čas znovu vysadit. A dobře fungující město přece mimo jiné umožní, aby se za jeho hranicemi nemusela zabírat další orná půda a lesy na novou výstavbu. V tomto smyslu se rovněž počítám za ochránce přírody, jakkoli nesdílím řadu názorů těch, kteří si z toho dělají živnost. Jestliže jsem na předešlou otázku odpověděl, že podzemní parkoviště mohou být součástí řešení, měl jsem na mysli rozumná parkoviště na rozumných místech. To není parkoviště na Rooseveltově. Přesto, že teoreticky na povrchu bude opět zeleň, zničí se kontinuita parku, která trvá vlastně od zrušení městských hradeb. Stromy, které se vykácí, není možno jednoduše zahradnicky nahradit. Naprosto se změní vodní režim a je skutečně otázkou, zda tam budou ještě růst nějaké stromy. Mimo to se zničí unikátní historická památka (fragment brány ze středověkého opevnění). Otázka je, zda se mají auta přizpůsobit městu, nebo město autům. Já ji mám odpovězenou snadno auta se musí přizpůsobit, ale ti, kteří si vypěstovali až narkomanskou závislost na svém voze, s tím mají problém. Ti právě sedí ve vedení města. Mojmír Vlašín Před Janáčkovým divadlem vznikne nové parkoviště s 80 parkovacími místy. Parkovat zde bude možné přibližně rok, než se postaví další parkovací dům. Jsou tyto prostory vhodné k parkování? Ano, jako nouzové a prozatímní řešení. Autoři projektu Janáčkova divadla zcela určitě počítali spíše se společensko-kulturním využitím navazujícího prostoru. Současný stavebně-technický stav však již nenabízí foto: Petr Kačer Na místě nynějšího parku mezi Rooseveltovou a Běhounskou ulicí v centru Brna mají vzniknout podzemní parkovací plochy. Podle ochránců přírody hrozí, že tato lokalita stavebními úpravami zcela ztratí svou funkci 43

7 Brno Business časopis nejen o Brně a okolí podzim 2005 žádné pohnutky pro tuto funkci. Rehabilitace tohoto prostoru může přijít např. s projektem městských garáží. Do té doby by mohlo být přijatelné využívání části této plochy pro parkování návštěvníků divadla a v určitém režimu i v denních hodinách. Záměr je v současné době posuzován odbornými pracovišti Magistrátu města Brna. Považuji celou tuto záležitost za dosti nebezpečný precedens ve vztahu k veřejným prostorům ve městě. Je nutno se ptát, proč došla situace se zdevastováním dříve velmi krásné a především hojně využívané veřejné plochy tak daleko, že vedení města usoudilo, že je vhodná pro parkování. Samozřejmě ze současného pohledu, kdy na tomto místě má za rok být zahájena stavba parkovacího podzemního domu, je opravdu nejlevnější udělat na něm parkoviště. Když jsem se ptala po příčinách devastace tohoto prostoru, bylo mi odpovězeno, že právě z důvodů plánované výstavby. Ale chátrání prostoru před Janáčkovým divadlem je dlouhodobá záležitost a tomuto zdůvodnění moc nevěřím. A také je nutno se ptát, co se stane v případě, že výstavba z nějakého důvodu zejména finančního zahájena nebude. Otázky pro Bude tam parkoviště dále, protože Brňané pomalu zapomenou na to, jak krásné místo to dříve bývalo? Proč se ještě nestaví CD palác naproti hotelu Grand, kde má vzniknout další parkovací dům? Projekt CD paláce je projektem soukromého subjektu. Každopádně je tento projekt velice složitým organismem a pro jeho zahájení je třeba zdárně ukončit několik stavebních řízení. Pro projekt městských garáží může být zajímavé, že se připravují ekonomické i provozní aspekty zapojení této garážové kapacity právě do tohoto projektu. Parkovací dům na Moravském náměstí nasadil vysoké ceny za parkování, není pak výhodnější parkovat v ulicích, ačkoliv záměrem parkovacích domů bylo vytlačit auta z ulic? Výhodnější pro majitele aut je to zcela jistě, ale pokusím se ještě jednou vyjádřit svůj postoj. Střed města je něčím více než pouze ing. Renátu Odstrčilovou, ředitelku pro ekonomiku a obchod společnosti IMOS development, a.s., investora nového parkovacího domu Rozmarýn na Moravském náměstí Jak je parkovací dům využíván? Zatím je denní průměr 300 parkujících aut - bohužel jsme zahájili provoz v době letních prázdnin. Proč jste za parkování nastavili poměrně vysoké ceny? Ceny se jeví jako vysoké, protože jsou srovnávány s cenami za parkování na ulicích (na zpevněných vyhrazených plochách), za které, bohužel, lidé nejsou naučeni platit. Každý zaplatí 10 Kč za první půlhodinu a odjede s klidným svědomím po čtyřech hodinách parkování, aniž by doplatil. Z parkovacího domu takto neodjede. Příklad: Za 4 hodiny stání během pondělí až pátku mezi 7.00 až h zaplatíte na venkovním stání 110 Kč, v Rozmarýnu 75 Kč. Domnívám se, že další komentář není zapotřebí. Nabízíte cenové výhody pro zájemce o pravidelné parkování? Ano, výhody jsou. Nabízíme roční, půlroční, měsíční nebo jen noční stání. Ceny se pohybují již od 90 Kč za den bez DPH, noční stání činí 33 Kč za noc včetně DPH, vše závisí na dlouhodobosti pronájmu a počtu rezervovaných míst. Jaké jsou vaše první zkušenosti? Letní provoz nám nedovoluje provést objektivní vyhodnocení, víme však, že noční a víkendový provoz je minimální, na parkování ve špičce se projevují například i úřední dny, kdy je obsazenost nejsilnější. Během srpna jsme reagovali na odezvy řidičů, které se týkaly otázky prostorových parametrů, a to tak, že došlo okamžitě k drobným stavebním úpravám, které ještě více zpříjemnily komfort parkování. Připravujete nějaké změny provozní, cenové či jiné? Provozní či cenové změny zatím plánované nejsou, mimo těch cenových změn, které budou reagovat na roční období např. levnější prázdninový či vánoční provoz. Od 12. září budeme rozdávat lidem, kteří parkují v centru města na jiných parkovištích kupónky, jejichž držitelé budou moci bezplatně tři hodiny parkovat v Rozmarýnu. bydlištěm některých z nás a sídlem obchodů a firem. Je to místo shromažďování Brňanů, je to korzo a měla by to být naše pýcha, srdce města. Nechceme se tu proplétat mezi zaparkovanými auty a jejich majitelům sdělujeme: chcete jezdit do samého centra půlmiliónové aglomerace? To není samozřejmé, to něco bude stát. Buď si ve své nemovitosti vybudujete parkování, anebo budete za peníze parkovat tam, kde to ostatní neobtěžuje. Soukromou investici do parkovacího domu na Moravském náměstí bych bez váhání podpořil zákazem parkování v nejbližším okolí. Parkovat je přece kde, tak proč by tam na ulici neměla být třeba stezka pro cyklisty nebo stromy? Jistě by toto řešení vyvolalo problémy, ale diskutujme o nich, řešme je. Parkovací dům na Moravském náměstí je realizován jako privátní projekt, včetně tvorby cen. Každopádně by měl být doplněn o určitou regeneraci navazujících ploch. Pokud v této lokalitě je k dispozici výrazně vyšší nabídka možnosti parkování, neměli bychom váhat s úpravou chodníků či dalších ploch, které jsou dnes blokovány parkujícími auty. Městský projekt garážových objektů musí zahrnovat i rehabilitaci navazujících veřejných prostranství. Otázku ceny, která bude uplatněna v městském projektu, bude nutno posuzovat současně jako motivační, tak i jako regulační prvek. Cena parkovného jak v městských garážích, tak na povrchu bude i nadále určována rozhodnutími orgánů samosprávy. Parkování v parkovacích objektech se prostě musí vyplatit. Pochopení projektu bude souviset i s úrovní vztahu ke kvalitě veřejných prostranství. Masívní parkování v ulicích by nemuselo v budoucnu souviset s kulturou našeho života. Zlepšila se situace s parkováním v Brně otevřením parkovacího domu na Moravském náměstí? Zlepšení se nijak neprojevilo, možná i proto, že je v provozu pouze krátkou dobu. K vyhodnocení míry dopadu zatím není dostatek údajů, dům je v provozu jen několik týdnů. Nicméně i při maximálním naplnění jeho kapacity se situace nijak zásadně nezmění. Poblíž centra by však měla vzniknout další obdobná zařízení. Petra Knotková

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Parkování na Praze 3

Parkování na Praze 3 Parkování na Praze 3 V centrální části Prahy 3 se nacházejí parkovací zóny. Modré zóny jsou vyhrazené výhradně pro rezidenty, majitele nemovitostí a abonenty, kteří mají parkovací kartu. Je možné zde zastavit

Více

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Praha, 10.3.2012 Ing. Jan Majer Navýšení parkovacích stání v Bellušově ulici Účel návrhu Účel předloženého návrhu je vedený snahou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Když řeknete parkování, jistě myslíte Versia

Když řeknete parkování, jistě myslíte Versia www.versiaholding.com 0 when you say parking, you sure mean versia Když řeknete parkování, jistě myslíte Versia Všechna evropská města zažila nebo zažívají značný nárůst počtu automobilů, což vede k prudkému

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme,

Více

TÉMA č.2 STATICKÁ DOPRAVA

TÉMA č.2 STATICKÁ DOPRAVA TÉMA č.2 STATICKÁ DOPRAVA Příspěvek za Ostravu ÚVOD Ostrava se svými problémy v oblasti statické dopravy se nijak nevymyká praxi v ostatních českých městech. Ostravu trápí přetlak poptávky po parkování

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Obsah Úvod Kde je problém? Má problém řešení? Navigace k parkovišti Navigace na parkovišti Efektivita a financování P+R

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Vybrané reference AS Parking s.r.o.:

Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Česká Třebová Nádraží, parkovací systém dopravního terminálu Českých drah Parkovací systém pro cestující v podzemí přednádražního prostoru terminálu ČD s technologií

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

PARKOVÁNÍ v Praze. 3. Dopravní značení v Praze 1 týkající se např. vykládání zavazadel z automobilu

PARKOVÁNÍ v Praze. 3. Dopravní značení v Praze 1 týkající se např. vykládání zavazadel z automobilu PARKOVÁNÍ v Praze Dobrý den, v tomto dokumentu naleznete: 1. Popisy námi doporučených parkovišť 2. Tabulku s: doporučenými parkovišti na základě Vámi zvoleného bytu popis cesty z parkoviště do Vašeho bytu

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY K VYDÁVÁNÍ SOUHLASU VLASTNÍKA POZEMNÍ KOMUNIKACE K VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO MÍSTA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY Účinnost od: Účinnost do: Určeno: 3.9.2012

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Zápis z Fóra Zdravého města Opava Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00 Místo konání: Obecní dům Sál purkmistrů Přítomno: 67 občanů Program: - uvítání primátorem města Z. Jiráskem a

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

BIKESHARING a CARSHARING jako součást veřejné dopravy

BIKESHARING a CARSHARING jako součást veřejné dopravy BIKESHARING a CARSHARING jako součást veřejné dopravy Ing. Radka ŽÁKOVÁ Plzeň 16. března 2015 Bikesharing, tedy sdílená kola bikesharing (či bike sharing, bike-sharing nebo public bikes) česky též automatizované

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

BRNO MĚSTEM NA KOLE 2010-2012 NOVÁ AMBICE PRO MĚSTO BUDOUCNOSTI VÝSTUPY ZE ZPRACOVANÉHO GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

BRNO MĚSTEM NA KOLE 2010-2012 NOVÁ AMBICE PRO MĚSTO BUDOUCNOSTI VÝSTUPY ZE ZPRACOVANÉHO GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VÝSTUPY ZE ZPRACOVANÉHO GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA MĚSTEM NA KOLE Existuje tisíc dobrých důvodů proč chtít být městem otevřeným cyklodopravě. Ty nejdůležitější z nich jsou však tyto:

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP)

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY Z 29.9.2014 DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) Abychom reagovali na zavádějící dezinformace pánů Hudečka a Hniličky, předkládáme jednoznačné důkazy o výkladu

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

www.ctoffice.eu CTP.eu

www.ctoffice.eu CTP.eu CTBox je jedinečným řešením pro malé a střední podniky. Zvolte velikost, která nejlépe vyhovuje Vašemu podnikání: od 480 do 8.000m2. CTBox je variabilní a lze jej přizpůsobit pro různé účely výrobu, logistiku

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ 12Y2UD Udržitelná doprava Semestrální práce Vídeň Martin Havelka LS 2013/2014 Obsah 1 Úvod... 2 2 Proč Vídeň... 2 3 Porovnání měst Praha a Vídeň...

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled http://www.ropid.cz/article.php?doit=print&aid=0&sid=89&lang=cs Page of Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled platí od..0 Obsah Ceny předplatních jízdenek pro cestování po Praze - nepřenosné

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

ZJIŠTĚNÍ NOČNÍ OBSAZENOSTI A RESPEKTOVANOSTI ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V MČ PRAHA 7-2009

ZJIŠTĚNÍ NOČNÍ OBSAZENOSTI A RESPEKTOVANOSTI ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V MČ PRAHA 7-2009 ZJIŠTĚNÍ NOČNÍ OBSAZENOSTI A RESPEKTOVANOSTI ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V MČ PRAHA 7-2009 Strana číslo 1 1 ÚVOD Na počátku roku 2008 byla spuštěná placeného stání (ZPS) na celém území Městské části Praha 7.

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více