Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: of this service will be free to you. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about from your handset with your domestic waste. Where they are available, Alternations reserved 07/2007 PART 4 Cesk OBSAH 1.0 PEDMLUVA 1.1 Bezpecnostní pokyny 1.2 Skladování 1. 3 Nastavení zaízení 1.4 Vlastnosti a píslusenství 2.0 VÁS PIJÍMAC 2.1 Celní panel 2.2 Zadní panel 2. 3 Dálkové ovládání 3.0 PIPOJENÍ 3.1 Pipojení k satelitní parabole 3.2 Pipojení k pozemní antén 3.3 Pipojení k TV a VCR 3. 4 Pipojení k Digitálnímu zesilovaci zvuku 3.5 Pipojení k pocítaci seriovým kabelem pro stahování software PRVNÍ SPUSTNÍ 5.0 HLAVNÍ MENU 5.1 Správce kanál 5.2 Nastavení satelitního píjmu 5.3 Nastavení pozemního píjmu 5.4 Instalace 5.5 Casovac 5.6 Hry 6. 0 OSTATNÍ OVLÁDÁNÍ 6.1 Programový Prvodce (EPG) 6.2 Zapping a informacní okna 6.3 Seznam kanál a rezim zobrazení A.1 ESENÍ PROBLÉM A.2 PARAMETRY Cesk PART 4 Cesk 1.0 PEDMLUVA 1.1 Bezpecnostní pokyny Uzemnní, Polarizace Pokud zaízení pouzíváte s daným AC adaptérem je vybaven stídacem polarizace napájecího proudu (zásuvka s jedním sirsím kolíkem). To umozuje pipojit napájení pouze jedním zpsobem. Pokud nemzete zásuvku pipojit, otocte ji a zkuste to znovu. na ni nestavjte tzké vci nebo nohy stol a zidlí. tím poskození pí petízení v napájecí síti. Vypojte ho také z pijímace n Petízení Nikdy nepetzujte stnové zásuvky a vedení pipojím velkého mnozství spotebic n Vniknutí pedmt a kapalin Nikdy nedávejte pedmty jakéhokoliv druhu do zaízení skrz otvory. Mohou se dotýkat nebezpecných cástí pod naptím nebo zkratovat cásti, coz by mohlo být pícinou pozáru nebo elektrického výboje. Nikdy neumisujte zaízení v blízkosti kapalin n Vytápní Nikdy neumisujte zaízení u zdroj tepla a hudebních zesilovac n Opravy Vsechny nechte kvalifikovaným pracovníkm. Sejmutím krytu se vystavujete nebezpecí úrazu vysokým naptím n Poskození vyzadující servis Pokud zpozorujete njaký pípad uvedený dole, hled odpojte napájení a odneste zaízení do servisu 1. Vylitá kapalina na zaízení nebo spadlý pedmt do zaízení Zaízení bylo vystaveno vod Zaízení nepracuje správn. Kazdá nevhodná manipulace ho mze poskodit Zaízení spadlo nebo bylo jinak poskozeno Výmna cástí Penechejte autorizovaným servism, které je vymní za originální cásti se stejnými vlastnostmi. Neautorizované zásahy mohou zpsobit pozár, elektrický úraz nebo jiné Kontrola Kontroly správné práce zaízení penecháte odbornému servisu n Zaízení nevystavujte kapající a stíkající vod a pedmty vodu obsahující, jako vázy, na nj nestavjte n Hlavní napájení a dalsí pipojovací kabely pipojujte jen pokuj je zaízení vypnuté n POZOR: NEPOUZÍVEJTE TENTO STB V BLÍZKOSTI VODY NEBO HO DO VODY NEPONOUJTE. NEUZÍVEJTE BLÍZKO KVTINOVÉ VÁZY, UMÝVADEL, VÝLEVEK V KUCHYNI, PRACEK, PLAVECKÝCH BAZÉN ATD. Ctte vsechny rady Ped pouzitím produktu pectte vsechny pokyny k zacházení. Pro informace o píslusenství jako lithium ionové baterie ctte návod k tomuto produktu n Uschovejte uzivatelskou pírucku Uschovejte vsechny pírucky o bezpecnosti a ovládání n Dbejte varování Pozorn ctte vsechna varování n ite se radami Postupujte podle instrukcí n Cistní Ped cistním zaízení vzdy vypojte za sít. mkkou látkou lehce navlhcenou setrným cisticím prostedkem.bez rozpoustdel a aerosilí n Píslusenství Pro vasi bezpecnost pouzívejte pouze píslusenství STRONG n Voda a vlhkost Nikdy neumisujte zaízení v blízkosti vody (vana, kuchyský dez, bazén, na dés apod.) n Umístní Abyste pedesli zranní osob a poskození zaízení, neumisujte ho na nestabilní místa, trojnozky, policky, vozíky apod. Pouze na stabilní a pevná místa. ite se montázními instrukcemi a doporuceními n Napájení Zaízení pipojte v síti s parametry vyznacenými na stítku. Pokud si nejste jistí parametry sít u vás doma, kontaktujte dodavatele n Prostudujte instrukce pro pouzití zaízení s napájením bateriemi n USCHOVEJTE TYTO INFORMACE 2 PART 4 Cesk 1.2 Skladování Vás pijímac a jeho píslusenství jsou ulozené a dodávané v balení chránícím ped elektrickým výbojem a vlhkostí. Pi rozbalení se ujistte, ze jsou obsazeny vsechny cásti a zabalujte bez pítomnosti dtí. Pi transportu pijímace z jednoho místa na jiné nebo jestlize ho vracíte v zárucní lht se ujistte, ze byl pijímac skladován v originálním obalu s veskerým píslusenstvím.

3 Pi nedodrzení správného balení mzete ztratit záruku na opravy. 1.3 Nastavení zaízení Doporucujeme, abyste se o instalaci vaseho zaízení poradili s profesionálem. Jinak, prosím následujte následující instrukce: n Prostudujte uzivatelskou pírucku vasí televize a antény n Ujistte se, ze SCART kabel a venkovní soucásti antény paraboly jsou v dobrém stavu a ze SCART konektory jsou dobe stínné Tento manual poskytuje úplné informace o instalaci a pouzívání zaízení. Nkteré pokyny jsou oznaceny jako: Pozor Tip MENU Pesunout Oznacuje varovnou informaci. Oznacuje njaké uzitecné nebo nápomocné informace. Oznacuje tlacítko na dálkovém ovládání nebo na pijímaci. (tucn) Oznacuje polozku menu na obrazovce (OSD).(kurzíva) Cesk 3 PART 4 Cesk 1.4 Vlastnosti a píslusenství Vlastnosti: n Pro vsechny Free To Air digitální TV a Radio programy pes pozemní nebo satelitní vysílání n Nastavení s podporou pomoci s první instalací n Zoom funkce pro výbr regionu n Digitální zvuk pes koaxiální kabel (S/PDIF) n Display zobrazující císlo kanálu nebo cas n Oddlený spínac napájení n Podpora první instalace n Pam na max kanál n 4 Oblíbené seznamy pro TV- a Radio programy n Rychlá a snadná instalace a uzivatelské menu n Výborná kvalita zvuku a obrazu n Rodicovský zámek pro menu a vybrané kanály n Teletext pes OSD a VBI n Podpora DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 a GOTO X n Aktualizace Software pes druzici (OTA) n Elektronický Programový Prvodce (EPG) pro informace az po 7 dní n Pln vícejazycné DVB titulky a zvukové stopy n Vícejazycné menu na obrazovce (OSD) n Úpravy názv TV a Radio program a názv druzic n Ukazatel kvality a síly signálu pro digitální transpondery n Automatické a rucní hledání kanál n Zapnutí na posledním nebo nastaveném kanálu n 8 Timer pro nahrávání a/nebo sleep-timer se 3 rezimy (denn, týdn, jednou) n 3 hry (Boxman, Tetris, Snake) n Uzivatelské dálkové ovládání s barevnými funkcními tlacítky n Nízká spoteba n Funkce Mozaika: 4 nebo 9 TV kanál na obrazovce n Pipojení: SAT IN a SAT OUT pro satelit, ANT IN a LOOP OUT pro pozemní, LOOP IN a TO TV pro Modulátor, 1 Scart TV (RGB/CVBS), 1 Scart VCR (CVBS), S/PDIF, 3 RCA (Video, Audio Levá a Pravá), Seriový Port RS-232, spínac napájení. Píslusenství: n 1 x Uzivatelská pírucka n 1 x Dálkové ovládání n 1 x RF kabel n 2 x Baterie (AAA type) Poznámka: Baterie nesmjí být dobíjeny, demontovány, zkratovány nebo kombinovány s jinými typy baterií. 4 PART 4 Cesk 2. 0 VÁS PIJÍMAC 2.1 Celní panel Obr Tlacítko napájení On/Off 2. Tlacítko MENU Zobrazí hlavní menu nebo vrátí na pedchozí menu. 3. Tlacítko OK Vybere zvolenou polozku v menu nebo potvrdí zadanou hodnotu. Zobrazí aktuální Teletext na OSD. Q. FAV Zobrazí seznam oblíbených program. R. EPG Zobrazí EPG (Elektronický Programový Prvodce) pouze mimo menu. S. TV/R Pepíná mezi TV nebo RADIO rezimem. T. NUMERICKÁ TLACÍTKA (0-9) Výbr kanálu a zadávání císelných údaj. U. AV Pepíná mezi TV a AV rezimem. V. ZOOM Zvtsení na 200% nebo 300%. 7 Cesk PART 4 Cesk 3.0 PIPOJENÍ 3.1 Pipojení k satelitní parabole Obr. 3 Pipojení pevné satelitní paraboly k vasemu pijímaci Zvolte druzici, ze které chcete pijímat TV/Radio kanály. Pozádejte svého Strong prodejce, aby namíil vasi parabolu na pozadované druzice. Zapojte koaxiální kabel do vaseho LNB. Zapojte d Hotbird (13E), vyberte píslusné druzice ze seznamu (následující krok instalace je v odstavci 4.3). Pokud je vase parabola namíena na jinou druzici nebo máte nainstalováno více parabol vyberte Other (následující krok instalace je v odstavci 4.4). 4.3 Po výbru Astra1C, 1E (19E) nebo Hotbird (13E) se zobrazí menu WIZARD-ANTENNA ADJUSTMENT. Nastavte parabolu malými kroky tak, aby ukazatel síly a kvality signálu byl zelený nebo zlutý. Zkuste dosáhnout nejlepsí mozné síly a kvality. Pokud jste si jisti, ze jste nalezli nejlepsí signál, upevnte parabolu v této poloze a stisknte OK na dálkovém ovládání pro zahájení hledání kanál. Po dokoncení hledání se zobrazí první nalezený program. 4.4 Pokud vyberete Other, zobrazí se menu Channel set-up. Tlacítky pq vyberte druzici a stisknte OK pro zobrazení seznamu. Tlacítky pq vyberte pozadovanou druzici a stisknte OK. Tlacítky pq vyberte polozku Císlo paraboly a tlacítky pq ho vyberte. Stisknte OK pro nastavení parametr paraboly. V menu Nastavení paraboly nastavte rezim LNB, DiSEqC a Antény. Pro podrobnjsí informace pectte odstavec "5.2.2 Nastavení paraboly". Pokud pouzíváte pevnou parabolu stisknte CERVENÉ (Autoscan) tlacítko dálkového ovládání pro zahájení hledání. Pokud je vase parabola instalovaná na DiSEqC 1.2 nebo GOTO X polohovadle vyberte polozku Poloha paraboly a stisknte OK. Pokud pouzijete DiSEqC 1. 2 zobrazí se menu Positioner Set-up. Pro nastavení polohy paraboly ctte odstave Pokud pouzijete GOTO X zobrazí se menu GOTO X setup. 9 Cesk PART 4 Cesk Pro nastavení polohy paraboly ctte odstave Po nastavení polohy paraboly stisknte CERVENÉ (Autoscan) tlacítko dálkového ovládání pro zahájení hledání Po hledání druzice nastavte Digitální pozemní TV.

4 Vyberte vás stát, napájení antény a císlování kanál. Stisknte UP/DOWN pro výbr polozky, stisknte RIGHT/LEFT pro zmnu hodnoty. Stisknte LEFT/RIGHT pro výbr Channel No pro pizpsobení smru a polohy antény (pokud je to nezbytné) pro získání nejlepsí síly a kvality signálu. Zeptejte se prodejce, jaké jsou ve vasem míst dostupné vysílané pozemní kanály. Po nastavení kanálu se pijímac zapne na prvním kanálu s seznamu. 5.0 HLAVNÍ MENU Vsechna dlezitá nastavení a vlastnosti vaseho pijímace mzete mnit z Hlavního menu. Hlavní menu se skládá z pti podmenu jako jsou: "Správce kanál", "Satelitní nastavení", "Pozemní nastavení", "Casovac", "Instalace" a "Hry". Mimo menu zobrazíte HLAVNÍ MENU tlacítkem MENU. 5.1 Správce kanál Pi zobrazení HLAVNÍHO MENU, stisknte UP/DOWN pro pesun ukazatele na polozku Správce kanál a stisknte OK pro vstup do Menu správce kanál. Správce kanál obsahuje ti podmenu: "Tídní kanál", "Pidat do oblíbených" a "Upravit kanály" Tídní kanál Zde mzete tídit kanály podle vlastností nebo je pesouvat na zvolenou pozici. Poznámka: Kanály jsou tídny pouze ve vybraném seznamu. Tídní v jednom seznamu nemá vliv na jiné seznamy. Tzn. Tídní v seznamu "Vsechny kanály" nezmní vlastnosti seznamu jednotlivých druzic a naopak. Tídní (Cervené tlacítko) Stisknte CERVENÉ tlacítko pro výbr druhu tídní. "Abecedn A-Z" kanály budou tídny abecedn. "Frequency Low-High" kanály budou tídny podle frekvence od nejnizsí frekvence po nejvyssí. "First FTA" Free-To-Air kanály budou ped kódovanými kanály. "First scrambled" Kódované kanály budou ped Free-To-Air. Pokud chcete ulozit provedené zmny stisknte Zluté (Ulozit) nebo Modré (Ulozit a ukoncit) tlacítko. Pokud nechce ulozit stisknte EXIT. Objeví se zpráva "Chcete ulozit data?". Stisknte Exit bez ulození dat nebo OK pro ulození tídní. 10 PART 4 Cesk Pesunout (Zelené tlacítko) Stisknte Zelené (Pesun) tlacítko pro rucní tídní kanál. Tlacítky tupq vyberte kanál, který chcete pesunout. Mzete také zadat jeho císlo numerickými tlacítky. Stisknte OK pro potvrzení výbru. Nyní mzete vybrat novou pozici tlacítky tupq nebo ji zadat numerickými tlacítky. Stisknte OK pro potvrzení nové pozice kanálu. Opakujte tyto kroky pro vsechny kanály, které chcete pesunout. Pokud chcete ulozit provedené zmny stisknte Zluté (Ulozit) nebo Modré (Ulozit a ukoncit) tlacítko Pidat do oblíbených Vstupte do tohoto menu pro vytvoení seznamu oblíbených kanál. Tlacítky pq vyberte kanál Tlacítky tu vyberte oblíbenou skupinu, do které ho chcete pidat. Stisknte OK pro oznacení/odznacení kanálu pro oblíbenou skupinu. Pro pejmenování Oblíbené skupiny stisknte CERVENÉ tlacítko, vyberte skupinu, kterou chcete pejmenovat a stisknte OK. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pro vymazání aktuálního názvu stisknte Backspace (pq) a stisknte OK. Pro vlození nového pouzijte tupq a tlacítko OK. obrazovce se zobrazí klávesnice. vlození nového pouzijte tupq a tlacítko OK. kanálu bude zmnn ve vsech seznamech. kanál je oznacen symbolem. je zamknutý ve vsech seznamech. odznacení ho stisknte znovu. zrusení mazání stisknte Exit. Objeví se zpráva "Chcete ulozit data?". Set-up" s konfigurací parabol. pesute ukazatel na tuto polozku. Stisknte OK a zobrazí se seznam dostupných druzic. Zvolte druzici a stisknte OK. paraboly: pesute ukazatel na tuto polozku. OK pro vstup do menu Nastavení paraboly. a stisknte OK pro nastavení polohovadla. a stisknte OK pro nastavení funkce GOTO X. Transponder: Pesute výbr na tuto polozku a stisknte OK. nastavení vsech kanál pro urcitý transponder: Satellite: název satelitu, na kterém má být hledán Frequency: numerickými tlacítky zadejte frekvenci transponderu Polarisation control: Tlacítky tu vyberte polarizaci transponderu Symbol rate: Numerickými tlacítky rychlost 12 PART 4 Cesk Network search: Tlacítky tu vyberte ON nebo OFF Search for: Tlacítky tu vyberte typ instalovaného kanálu Stisknte CERVENÉ (Hledat) tlacítko pro hledání Nastavení polohovadla Pokud je v menu Dish setup nastaven rezim "DiSEqC 1.2" pak nastavte polohu paraboly pro kazdou druzici, kterou chcete instalovat. V menu Channel setup vyberte Dish position a stisknte OK. Zobrazí se menu Positioner setup. Satellite: Zobrazí nastavený název polohy druzice Transponder: Tlacítky tu vyberte výchozí transponder, pijímaného ve vasí oblasti, mítko síly a kvality signálu Movement speed: Tlacítky tu vyberte mezi Slow a Fast. Pomalá rychlost umozuje najít pímo polohu paraboly. Rychlou rychlost pouzijte pro mén pesné urcení polohy paraboly. Move: Tlacítky tu pesute parabolu na Východ/Západ Centre position: Pokud stisknte OK kdyz je výbr na této polozce, pak bude parabola petocena do stední polohy, která je jizním smrem. Limits: Tlacítky tu nastavíte limit pro polohu paraboly. Set limit: Tlacítky tu vyberte východní a západní limit pro pohyb paraboly. Doporucené nastavení polohy n Vyberte výchozí transponder pro porovnání síly a kvality signálu.

5 n Pokud neznáte aktuální polohu paraboly pak vyberte polozku Centre position a stisknte OK. Parabola se pesune na jih. Znalost vasí zempisné délky je nezbytná pro naleznutí polohy vybrané druzice. Napíklad: vase zempisná délka je 5 východn a chcete nastavit parabolu na Astra 1C, 1E (19 východn). Takze, ze stedové polohy potebujete pesunout parabolu na východ tlacítkem t. Pokud vase zempisná délka je 25 východn a chcete nastavit parabolu na Astra 1C, 1E (19 východn), potebujete pesunout parabolu ze stedové polohy na západ tlacítkem u. n Pro nastavení hrubé polohy paraboly nastavte Movement speed na Fast. Vyberte Move a krátkým stiskem t nebo u pesute parabolu do pozadované pozice. Zkontrolujte sílu a kvalitu signálu. Pokud ukazatel stoupá nastavte Movement speed na Slow a upravte polohu paraboly abyste dostali nejlepsí hodnotu. n Pokud si jste jistí nastavením stisknte ZLUTÉ (Ulozit) nebo MODRÉ (Ulozit a odejít) tlacítko. Poloha paraboly pro vybrané satelity bude ulozena Nastavení paraboly V tomto menu mzete nastavit parametry vasí paraboly/parabol. Dish number: Tlacítky tu vyberte parabolu. Toto císlo pouzijte v menu Channel setup pro vytvoení vazby mezi druzicí a nastavením paraboly. LNB type: Tlacítky tu vyberte typ LNB. Pokud nastavíte typ "Customised" musíte nastavit vsechny hodnoty místních frekvencí v menu LO frequencies LO frequencies: toto menu vyberte pouze pokud LNB typ je "Customised". Stisknte OK a numerickými tlacítky nastavte hodnoty. 13 Cesk PART 4 Cesk Tlacítky tu vyberte hodnotu. control:tlacítky tu vyberte hodnotu. input: vyberte císlo pipojeného LNB. CERVENÉ pro upravení druzice. Stisknte GREEN pro pidání nové druzice. stisknte OK. Zobrazí se klávesnice. vlození nového názvu pouzijte tupq a OK. Tlacítky tupq vlozte východní nebo západní polohu druzice. Tabulka transponder: Stisknte OK pro úpravu menu tabulky transponder. V tomto menu CERVENÝM tlacítkem upravíte parametry vybraného transponderu, ZELENÝM tlacítkem pidáte nový transponder nebo ZLUTÝM vymazete vybraný transponder. Pro ulození zmn stisknte ZLUTÉ (Ulozit) nebo MODRÉ (Ulozit a zavít) tlacítko GOTO X nastavení V tomto menu mzete nastavit geografickou polohu, pokud pouzíváte polohovadlo s podporou GOTO X. Tlacítky pq se pohybujte v menu. Numerickými tlacítky vkládejte hodnoty. Tlacítky tu vyberte volby. Pro ulození zmn stisknte ZLUTÉ (Ulozit) nebo MODRÉ (Ulozit a zavít) tlacítko. 5.3 Nastavení pozemního píjmu Menu obsahuje následující podmenu: "Channel set-up" and "Terrestrial settings" Channel set-up V menu Nastavení kanál mají 3 tlacítka tuto funkci: Rucní hledání (CERVENÉ), Automatické hledání (ZELENÉ) a Pidat (ZLUTÉ). Rucní hledání Vyberte jednu nebo nkolik frekvencí tlacítkem OK a hledání bude probíhat na tchto frekvencích. Automatické hledání Stisknte ZELENÉ tlacítko pro hledání na vsech frekvencích v seznamu. 14 PART 4 Cesk Pidat Umozuje hledat kanály na frekvenci, která není v seznamu. Numerickými tlacítky zadejte frekvenci v khz, vyberte Bandwidth tlacítky tu a vyberte typ kanálu Search for (Vsechny, Kódované nebo FTA) tlacítky tu. Stisknte CERVENÉ tlacítko pro hledání vsech kanál na zadané frekvenci. Pokud si pejete instalovat pouze jeden kanál pouzijte PID (zelené) tlacítko. Zadejte PID a kanál bude nainstalován. Po úplném hledání pijímac ulozí automaticky informace sluzeb Nastavení pozemního píjmu Tlacítky tupq vyberte vás stát, anténu a císlování kanál. Anténa: vyberte ON pokud pouzíváte aktivní anténu napájenou pes koaxiální kabel +5V max 50 ma. Císlování kanál: vyberte "Operator defined" pokud vás poskytovatel pouzívá císlování kanál. 5.4 Instalace Menu obsahuje následující podmenu: "System set up" a "Parental lock" Systémová nastavení V tomto menu mzete mnit Výbr jazyka, TV/VCR nastavení, OSD nastavení, Nastavení casu. Také Uvítací kanál, aktualizaci software, získat informace o verzi instalovaného software v pijímaci a Tovární nastavení. Výbr jazyka Výbr jazyka menu, zvuku a titulk. Tlacítky tupq vyberte polozku. OK potvrte výbr. TV/VCR nastavení Pro nastavení TV standard (PAL, SECAM, NTSC nebo Auto), Vzhledu (Letter Box nebo Pan&Scan), TV formátu (4:3 nebo 16:9), Scart mode (RGB nebo CVBS). Tlacítky tupq vyberte polozku. OK potvrte výbr. OSD nastavení Nastavení zobrazení okna (jak dlouho bude informace zobrazena na obrazovce), prhlednost menu a CAM zprávy (On nebo OFF). Tlacítky tupq vyberte polozku. OK potvrte výbr. Nastavení casu Pokud poskytovatel pouzívá GMT, mzete nastavit cas pouzívající GMT nebo ho nastavit sami. Pokud pouzívání GMT je ON, pak aktuální cas bude automaticky nastaven a mzete nastavit casové pásmo. Pokud vás poskytovatel seídí aktuální cas pak vás pijímac bude automaticky mnit letní a zimní cas. Pokud nastavíte pouzívání GMT na OFF, zobrazí se Nastavení data a Nastavení casu. Pro nastavení casu rucn pesute kursor na polozku a pouzijte numerická tlacítka na dálkovém ovladaci. Uvítací kanál Tlacítky pq a OK vyberte "Last watched" pro zobrazení posledního sledovaného kanálu nebo "Fixed channel" a vyberte kanál, který chcete aby se zobrazil pi zapnutí pijímace.

6 15 Cesk PART 4 Cesk Aktualizace Software Vyberte tuto polozku pro aktualizování pijímace poslední verzí software. Aktualizace je provádna ze satelit Astra 1C, 1E, 1F v 19E a Hotbird 1, 2, 3, 4 v 13E. n Pokud je vase anténa na Astra 1C, 1E, 1F v 19E zadejte následující parametry: Frequency: 12603; Polarity: H (Horizontal); Symbol rate: n Pokud je vase anténa na Hotbird 1, 2, 3, 4 v 13E zadejte následující parametry: Frequency: 12476; Polarity: H (Horizontal); Symbol rate: Stisknte CERVENÉ (Start) tlacítko. Pijímac bude ovovat dostupnost software a aktualizuje software pokud nalezne novou verzi. Zobrazí se zpráva. Po aktualizaci se pijímac automaticky zapne na poslední sledovaný kanál. Poznámka: Poznámka: Varování: bhem aktualizace a stahování software musí být vypnutý obrazový výstup pijímace. Dokoncení stahování se zobrazí na indikátoru na celním panelu. Dostupnost software je rzná podle poskytovatele a nkdy není mozná ve vsech oblastech. Kontaktujte svého prodejce pro více informací. Nevypínejte pijímac a neodpojujte z pijímace antény bhem aktualizace. Informace Zobrazí informace o verzi software instalovaného v pijímaci. Tovární nastavení Tímto budou vymazána vsechna uzivatelská nastavení a instalované kanály. Pijímac se zapne v instalacním prvodci Rodicovský zámek V tomto menu mzete nastavit zámek (aktivní nebo neaktivní) a zmnit PIN kód. Základní PIN kód je Casovac Mzete nastavit timer pro vykonávání urcitých cinností pijímace vcetn funkcí probouzení/spánku pijímace. Císlo timeru: Pouzijte tlacítka tu pro výbr timeru. Stav timeru: Stisknte tu pro zapnutí/vypnutí aktuálního timeru. Pokud stav nastavíte na Zapnuto, mzete vybrat z tchto polozek. Action: Zapnutí pijímace v zadaném datu a case. Cycle: Pijímac se zapne v zadaném datu a case, zobrazí kanál a zase se vypne v urcitém zadaném datu a case (Hodnota nastavená jako konecný cas). Date: Mzete nastavit datum spustní události nebo dny v týdnu pro timer. Stisknte OK pro zobrazení kalendáe nebo seznamu dní v týdnu. Time: Numerickými tlacítky vlozte cas spustní. Duration: Numerickými tlacítky vlozte délku zobrazení kanálu pokud je rezim nastaven na interval. 16 PART 4 Cesk Channel: Stisknte OK pro zobrazení aktuálního seznamu kanál a vyberte kanál, který mám být pi události zobrazen. Tlacítko TV/R pozijte pro pepínání mezi TV a Radio kanály. 5.6 Hry Pijímac obsahuje ti hry: Tetris, Box a Snake Tetris tu: pq: p/ok: Box tupq: Pesunutí kostky vlevo a vpravo. Uvolnní kostky. Otácení kostky. Pohyb boxmana a tlacení krabic. 6.0 OSTATNÍ OVLÁDÁNÍ 6.1 Programový Prvodce (EPG) EPG zobrazuje programový rozvrh pro aktuální program. Dostupnost EPG není pro vsechny kanály. Mimo menu stisknte tlacítko EPG a menu se zobrazí. Obrazovka je rozdlena na 3 cásti: nalevo seznam kanál, napravo rozvrh programu, a dole krátké informace o programu s casem zacátku a konce. V seznamu kanál tlacítky pq vyberte kanál. Tlacítky pq pepnete mezi seznamem kanál a rozvrhem. V rozvrhu programu: Tlacítky pq vyberte program. CERVENÝM/ZELENÝM tlacítkem vyberte pedchozí/dalsí den. Tlacítky pq pepnte mezi seznamem kanálu a rozvrhem. ZLUTÝM tlacítkem zobrazíte podrobnjsí informace o programu. MODRÝM tlacítkem piadíte timer pro vybraný program. V podrobnostech o programu: Tlacítky pq rolujete informacemi v okn. Tlacítkem Exit se vrátíte do seznamu program. 17 Cesk Snake tupq: Zmna smru pohybu hada. PART 4 Cesk 6.2 Zapping a informacní okna Zapping se automaticky zobrazí pi kazdém pepnutí kanálu pi normálním rezimu sledování. rezimu Extended bude zobrazena krátká informace o aktuálním programu (pokud je k dispozici). V rezimu Signal budou zobrazeny technické informace jako parametry transponderu, audio a video PID aktuálního kanálu, síla a kvalita signálu. 6.3 Seznam kanál a rezim zobrazení Pro zobrazení seznamu kanál stisknte OK v rezimu sledování. Tlacítky tupq vyberte kanál a stisknte OK pro jeho zobrazení. Tlacítkem LIST zmníte seznam mezi "vsechny kanály" jedné druzice nebo pouze pozemní kanály. pravé stran se zobrazí abeceda. OK pro potvrzení. OK pro potvrzení Výbr oblíbeného seznamu Pi sledování stisknte tlacítko FAV a tlacítky pq vyberte oblíbenou skupinu. Stisknte OK pro potvrzení Výbr jazyka zvuku Pi sledování stisknte tlacítko AUDIO na dálkovém ovládání. Tlacítky pq vyberte jazyk zvuku. Tlacítky tu vyberte kanál mezi Levý, Pravý a Stereo. Stisknte OK pro potvrzení TELETEXT Pi sledování stisknte tlacítko TEXT. Pokud je teletext dostupný v jiném jazyce zobrazí se jejich seznam Titulky Pi sledování stisknte tlacítko SUB. Zobrazí se seznam dostupných jazyk. Tlacítky tu vyberte jazyk a OK potvrte. Pro nezobrazení titulk vyberte OFF ze seznamu jazyk. 18 PART 4 Cesk A.1 ESENÍ PROBLÉM Ped návstvou servisu prosím pekontrolujte tabulku s mozným esením problém. Nkteré jednoduché kontroly nebo malé úpravy mzete odstranit správným zacházením. Spousta bzných problém je zpsobena kabelovým spojením, proto odpojte a pipojte znovu vsechny kabely. Pokud zádný z uvedených postup nevede k náprav, kontaktujte prodejce.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Píznaky LED display na celním panelu nesvítí Zádný obraz nebo zvuk Zádný obraz Problém Není zapojena napájecí sra esení Zkontrolujte pipojení napájecí sry do stnové zásuvky Pipojte Audio/ Video výstup pijímace do TV správn. Stisknte tlacítko MUTE. Zapnte TV Zkontrolujte kabel antény, pepojte kabely, nebo lépe pipevnte kabely k pijímaci. Nastavte správné hodnoty pro ladní v menu instalace. Zkontrolujte sílu signálu s analyzátorem a nastavte parabolu správn Zkontrolujte baterie jestli jsou vlozeny správn. Vymte vybité baterie Spatné pipojení Audio/ Video výstupu pijímace do TV. Vypnutý zvuk. Vypnutá TV Pijímac nepijímá zádný signál. Nesprávné hodnoty pro ladní. Spatné nastavení paraboly Dálkové ovládání nefunguje Do dálkového ovládání nejsou vlozeny baterie nebo jsou vybité A. 2 PARAMETRY Terrestrial Demodulator Modulation: Constellation: Transmission mode: Guard Interval: Code Rate: COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM 2K, 8K 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Satellite Demodulator Modulation: QPSK Input Symbol Rate: 2 ~ 45 Ms/s SCPC & MCPC signals from C & KU band satellites Video Decoder Profile level: Input Rate: Video Resolution: Aspect Ratio: MPEG-2 Max. 100 Mbits/s 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) 4:3, 16:9 19 Cesk PART 4 Cesk Audio Decoder ISO/IEC LAYER I & II Sampling rate: Audio modes: DVB-T Tuner Front-End: Input Frequency Range: RF Input Level: Antenna supply: DVB-S Tuner Front-End: Input Frequency Range: RF Input Level: LNB Power: DiSEqC Versions: System and Memory: CPU: Flash Memory: SDRAM: 32, 44.1, 48 khz Stereo, Mono DVB-T 174 MHz to 862 MHz (VHF/UHF) -78 ~ -20 dbmv 5 V DC, Max. 50 ma, Overload protected DVB-S 950 ~ 2150 MHz -25 ~ -65 dbm 13.5/18 V DC (± 5 %), Max. 400 ma, Overload protected 1.0, 1.1 & 1.2 and GOTO X 200MHz 2 MBytes 16 MBytes Connectors DVB-T ANT IN DVB-T LOOP OUT SAT IN; SAT OUT RF Modulator LOOP IN RF Modulator OUT (TO TV) 2 SCARTS TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS) 3 RCA (Video, Audio L & R) S/PDIF: coaxial output Data Interface serial port: RS-232, 9-Pin D-Sub Male type Separate power switch General Data Input Voltage Range: Power consumption: Píkon ve stavu Stand-by: Operating Temperature: Storage Temperature: Operating Humidity Range: Size (W x D x H) in mm: Weight: ~ 240 V AC 50/60 Hz max 25 W max 7 W +0 ~ 40 C -30 ~ 80 C 10% ~ 85%, RH, Non-condensing 280 x 235 x 60 mm 1.7 kg.

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více