Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 91 Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití okna Vysvtlení Pouzití okna Vysvtlení (1) Klepnutím na zelené znaky pejdete na odpovídající stránku. (2) Kurzor bude umístn na zacátku této stránky. Zacátek stránky Vytistní této pírucky Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Vytistní této pírucky Vytistní této pírucky Klepnutím na tlacítko zobrazíte v levé cásti pírucky online okno Tisk. Poznámka Klepnutím na tlacítko mzete okno Tisk zavít nebo zobrazit. Klepnutím na tlacítko a poté na polozku Nastavení mozností (Option Settings) zobrazíte dialogové okno Nastavení mozností (Option Settings). V tomto okn mzete nastavit parametry tisku. Tisknout název dokumentu a císlo stránky (Print document title and page number) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude v záhlaví (v horní cásti dokumentu) vytistn název pírucky a císlo stránky. Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print background color and images) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude se tisknout barva pozadí a obrázky. se zobrazí dialogové okno, zvolte tiskárnu, kterou chcete pro tisk pouzít. Po výbru tiskárny klepnte na polozku Vlastnosti... (Properties...) a urcete nastavení tisku. K dispozici jsou následující ctyi metody tisku: Aktuální dokument Vybrané dokumenty Pírucka Vsechny dokumenty Vytistní této pírucky Aktuální dokument Vytiskne se práv zobrazené téma V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte polozku Aktuální dokument (Current Document) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí název aktuáln zobrazeného tématu. Poznámka Výbrem moznosti Tisknout propojené dokumenty (Print linked documents) mzete také vytisknout dokumenty, které jsou propojeny s aktuálním dokumentem. Propojené dokumenty budou rovnz pidány do seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed). Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 2. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 3. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Vytisknou se dokumenty, zobrazené v seznamu. Vybrané dokumenty Mzete vybrat a vytisknout témata, které chcete mít na papíe. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Vybrané dokumenty (Selected Documents) Názvy vsech témat se zobrazí v seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed). 2. Vyberte témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Pokud zaskrtnete polícko Automaticky vybrat dokumenty v nizsích úrovních (Automatically select documents in lower hierarchies), zaskrtnou se soucasn polícka vsech podízených témat. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Pírucka Mzete vybrat a vytisknout témata ulozená v pírucce. Podrobnosti o pírucce najdete v tématu " Ukládání oblíbených témat do pírucky. " Vytistní této pírucky V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Pírucka (My Manual) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí témata, která jste ulozili do pírucky. 2. Vyberte témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Vsechny dokumenty Mzete vytisknout vsechna témata pírucky online. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Vsechny dokumenty (All Documents) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí názvy vsech témat a polícka budou automaticky zaskrtnuta. Poznámka Pokud zrusíte zaskrtnutí polícka u nkterého názvu, píslusné téma se nevytiskne. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv.

3 Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 2. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 3. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata. Dlezité K vytistní vsech témat je poteba velké mnozství papíru. Ped zahájením tisku vnujte pozornost údaji o poctu stránek v dialogovém okn Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). V dialogovém okn Náhled tisku (Print Preview) mzete pizpsobit tisk síce papíru nebo nastavit úrove zvtsení. Pokud vsak tisk s nov nastaveným zvtsením pesahuje plochu papíru, píslusná cást dokumentu nebude na papír vytistna. Zacátek stránky Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Cílovou stránku mzete vyhledat zadáním klícového slova. Budou prohledány vsechny nainstalované pírucky online (uzivatelské pírucky). 1. Klepnte na tlacítko Na levé stran pírucky online se zobrazí okno Vyhledat. Poznámka Okno Vyhledat mzete zavít nebo zobrazit klepnutím na tlacítko. 2. Zadejte klícové slovo V poli Klícové slovo (Keyword) zadejte etzec, který chcete vyhledat. Pokud chcete zadat více klícových slov, vlozte mezi jednotlivá slova mezeru. Poznámka Je mozné zadat az 10 klícových slov nebo az 255 znak. Velká a malá písmena se nerozlisují. Program mze také vyhledat klícová slova, která obsahují mezery. 3. Klepnte na tlacítko Spustit hledání (Start Searching) Spustí se hledání a názvy témat obsahující klícové slovo se zobrazí v seznamu výsledk hledání. Po spustní hledání zadáním více klícových slov se výsledky hledání zobrazí následujícím zpsobem. [Dokumenty obsahující pesnou shodu] ([Documents Containing Perfect Match]) Témata obsahující vsechny hledané etzce znak (vcetn mezer) pesn podle zadání (pesná shoda) Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu [Dokumenty obsahující vsechna klícová slova] ([Documents Containi ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a v dalsích zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a v dalsích zemích. Adobe, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo v jiných zemích. Exif Print Tento pístroj podporuje technologii Exif Print. Exif Print je standard, který zlepsuje komunikaci mezi digitálními fotoaparáty a tiskárnami. Pokud pipojíte k tiskárn digitální fotoaparát kompatibilní se standardem Exif Print, budou k optimalizaci obrázku pouzita data zaznamenaná pi poízení snímku a výsledkem budou vysoce kvalitní výtisky. Zacátek stránky Obsah MA-5147-V1.00 Pokyny k pouzívání (ovladac tiskárny) Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní pírucky Rzné metody tisku Zmna nastavení pístroje z pocítace Tisk s vyuzitím snadného nastavení Nastavení velikosti a orientace stránky Nastavení poctu kopií a poadí tisku Tisk pizpsobený velikosti stránky Tisk v mítku Tisk rozvrzené stránky Zmna nastavení mozností tisku Ulození zmnného profilu tisoty nastavené v aplikaci, není nutné je vybírat na kart Vzhled stránky (Page Setup). Pokud tato nastavení nemzete urcit v aplikaci, postupujte pi výbru velikosti a orientace stránky takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Vyberte pozadovanou velikost tiskového papíru Vyberte velikost papíru v seznamu Velikost stránky (Page Size) na kart Vzhled stránky (Page Setup). 3. Vyberte nastavení Orientace (Orientation) V cásti Orientace (Orientation) vyberte moznost Na výsku (Portrait) nebo Na síku (Landscape). Zaskrtnte polícko Otocit o 180 stup (Rotate 180 degrees), pokud chcete pvodní dokument vytisknout otocený o 180 stup. 4. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Dokument se vytiskne s vybranou velikostí a orientací stránky. Zacátek stránky Nastavení poctu kopií a poadí tisku Pírucka online > Rzné metody tisku > Nastavení poctu kopií a poadí tisku Nastavení poctu kopií a poadí tisku Výchozí nastavení Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) Kompletovat (Collate) Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) + Kompletovat (Collate) Chcete-li zadat pocet kopií a poadí tisku, postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Zadejte pocet kopií, které se mají vytisknout Na kart Vzhled stránky (Page Setup) v polozce Pocet kopií (Copies) zadejte pocet kopií k vytistní. 3. Zadejte poadí tisku Pokud chcete zacít tisknout od poslední stránky, zaskrtnte polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page).

4 Pokud tak uciníte, nebudete muset po ukoncení tisku adit stránky do správného poadí. 4. Pokud tisknete více kopií pomocí moznosti Pocet kopií (Copies), nastavte zpsob kompletování výtisk Pokud zadáváte více kopií soucasn, zaskrtnte polícko Kompletovat (Collate). Nastavení poctu kopií a poadí tisku Pokud chcete tisknout vsechny stránky se stejným císlem stránky pohromad, zruste zaskrtnutí tohoto polícka Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Vytiskne se zadaný pocet kopií v zadaném poadí. Dlezité Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvoen, obsahuje stejnou funkci, upednostujte nastavení ovladace tiskárny. Pokud vsak nejsou výsledky tisku uspokojivé, pouzijte nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud pocet kopií a poadí tisku urcíte v aplikaci i v ovladaci tiskárny, mze být výsledný pocet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo mze být zakázáno urcené poadí tisku. Je-li v poli Rozvrzení stránky (Page Layout) vybrána moznost Plakát (Poster), je polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno sed a není dostupné. Poznámka Nastavením mozností Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) a Kompletovat (Collate) mzete tisknout tak, ze jednotlivá seskupení stránek budou kompletována od poslední stránky. Tato nastavení lze pouzít v kombinaci s nastaveními Normální velikost (Normal-size), Pizpsobit velikosti stránky (Fit-to-Page), V mítku (Scaled) a Rozvrzení stránky (Page Layout). Zacátek stránky Tisk pizpsobený velikosti stránky Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk pizpsobený velikosti stránky Tisk pizpsobený velikosti stránky Chcete-li vytisknout dokument zvtsený nebo zmensený tak, aby se pizpsobil velikosti stránky, postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk pizpsobený velikosti stránky Ze seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Pizpsobit velikosti stránky (Fit-to-Page). 3. Vyberte velikost papíru pro data Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v pouzívané aplikaci. 4. Vyberte pozadovanou velikost papíru pro tisk V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Je-li velikost papíru v tiskárn mensí nez hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude zmensen. Je-li velikost papíru v tiskárn vtsí nez velikost stránky, obraz stránky bude zvtsen. Tisk pizpsobený velikosti stránky Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran okna ovladace tiskárny Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku bude dokument zvtsen nebo zmensen na velikost stránky. Zacátek stránky Tisk v mítku Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk v mítku Tisk v mítku Chcete-li vytisknout dokument se zvtsením nebo zmensením stránek, postupujte následovn: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk v mítku V seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost V mítku (Scaled). 3. Vyberte velikost papíru pro data Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v pouzívané aplikaci. 4. Nastavte mítko pomocí nkteré z následujících metod: Výbrem hodnoty v poli Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) V seznamu Velikost papíru v tiskárn vyberte jinou hodnotu, nez je hodnota pole Velikost stránky. Je-li velikost papíru v tiskárn mensí nez hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude zmensen. Je-li velikost papíru v tiskárn vtsí nez velikost stránky, obraz stránky Tisk v mítku bude zvtsen Zadáním mítka Zadejte hodnotu pímo do pole Mítko (Scaling). Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran okna ovladace tiskárny. 5. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku se dokument vytiskne v zadaném mítku. Dlezité Pokud aplikace, ve které jste vytvoili pvodní dokument, obsahuje funkci tisku v mítku, nakonfigurujte nastavení v aplikaci. Toto nastavení není poteba konfigurovat také v ovladaci tiskárny. Poznámka Tisk v mítku Volbou moznosti V mítku (Scaled) zmníte tisknutelnou oblast dokumentu. Zacátek stránky Tisk rozvrzené stránky Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk rozvrzené stránky Tisk rozvrzené stránky Funkce tisku rozvrzené stránky umozuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru. Pi tisku rozvrzené stránky postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk rozvrzené stránky Ze seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Rozvrzení stránky (Page Layout). pozadovanou velikost papíru V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Nyní je dokonceno nastavení rozvrzení dokumentu zleva doprava. 4. Nastavte pocet stránek, které mají být vytistny na jeden list, a poadí tisku V pípad poteby klepnte na tlacítko Zadat... (Specify.

5 ..), zadejte následující nastavení v dialogovém okn Tisk rozvrzené stránky (Page Layout Printing) a klepnte na tlacítko OK. Tisk rozvrzené stránky Stránky (Pages) Pokud chcete zvýsit pocet stránek, které se mají tisknout na jeden list papíru, vyberte ze seznamu pozadovaný pocet stránek. Poadí stránek (Page Order) Pokud chcete zmnit poadí uspoádání stránek, vyberte ikonu ze seznamu pozadovaného umístní stránek. Ohranicení stránky (Page Border) Chcete-li kolem kazdé stránky dokumentu vytisknout rámecek, zaskrtnte toto polícko. 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po zahájení tisku bude zadaný pocet stránek uspoádán na kazdém listu papíru v urceném poadí. Zacátek stránky Tisk plakátu Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk plakátu Tisk plakátu Funkce tisku plakátu umozuje zvtsit obrazová data, rozdlit je na nkolik stránek a vytisknout tyto stránky na samostatné listy papíru. Slepením takto vytistných stránek lze získat tiskovinu velkého formátu, nap. plakát. Pi tisku plakátu postupujte takto: Nastavení tisku plakátu 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk plakátu V seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Plakát (Poster). pozadovanou velikost papíru V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Nyní je dokonceno nastavení tisku plakátu o velikosti 2 x 2 stránky. Tisk plakátu Nastavte pocet rozdlení obrazu a stránky, které se budou tisknout V pípad poteby klepnte na tlacítko Zadat... (Specify...), poté v dialogovém okn Tisk plakátu (Poster Printing) zadejte následující nastavení a klepnte na tlacítko OK. Rozdlení obrazu (Image Divisions) V seznamu Rozdlení obrazu (Image Divisions) vyberte pocet cástí (svislé x vodorovné). Se zvýsením poctu rozdlení roste pocet list, na které se obraz tiskne, coz umozuje vytvoit vtsí plakát. Tisk "Odstihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins) Chcete-li vynechat slova,,odstihnout" a,,slepit", zruste zaskrtnutí tohoto polícka. Dlezité Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Tisk car,,odstihnout/slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins) Chcete-li vynechat dlicí cáry, zruste zaskrtnutí tohoto polícka. Stránky (Pages) Chcete-li znovu vytisknout jen urcité stránky, zadejte císlo stránky, kterou chcete vytisknout. Chcete-li tisknout více stránek, zadejte císla pozadovaných stránek. Císla stránek oddlujte cárkami nebo pomlckou. Poznámka Také mzete zadat rozsah stránek klepnutím na stránky v náhledu nastavení. 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku bude dokument rozdlen na nkolik stránek. Po vytistní vsech stránek plakátu vytvote plakát slepením stránek dohromady. Tisk pouze vybraných stránek Pokud bhem tisku zacne docházet nebo zcela dojde inkoust, mzete pomocí následujícího postupu vytisknout stránky, které jest potebujete: 1. Nastavte rozsah stránek V náhledu nastavení v levé cásti karty Vzhled stránky (Page Setup) postupn klepnte na stránky, které se nemají tisknout. Stránky, na které klepnete, jsou z náhledu odstranny a zobrazují se pouze stránky, které se mají tisknout. Tisk plakátu Poznámka Chcete-li odstranné stránky zobrazit, znovu na n klepnte. Klepnutím pravým tlacítkem na náhled nastavení vyberete moznost Vytisknout vsechny stránky (Print all pages) nebo Odstranit vsechny stránky (Delete all pages). 2. Dokoncete nastavení Po dokoncení výbru stránek klepnte na tlacítko OK. Po zahájení tisku budou vytistny pouze vybrané stránky. Dlezité Je-li vybrána moznost Plakát (Poster), je polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno sed a není dostupné. Protoze pi tisku plakátu se dokument zvtsí, mze se stát, ze výsledek tisku bude hrubý. Zacátek stránky Tisk razítka nebo pozadí Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí Tisk razítka nebo pozadí Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Funkce Razítko (Stamp) umozuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu pes data dokumentu nebo pod nimi. Mzete rovnz vytisknout datum, cas a uzivatelské jméno. Funkce Pozadí (Background) umozuje vytisknout svtlý obrázek pod daty dokumentu. Chcete-li vytisknout razítko nebo pozadí, postupujte takto: Tisk razítka Razítka,,DVRNÉ",,,DLEZITÉ" a dalsí razítka, která jsou v podnicích casto pouzívána, jsou jiz registrována. 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Vyberte razítko Tisk razítka nebo pozadí Zaskrtnte polícko Razítko (Stamp) a v seznamu vyberte pozadované razítko. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran karty Vzhled stránky (Page Setup) Nastavte podrobnosti razítka V pípad poteby provete následující nastavení a poté klepnte na tlacítko OK.

6 Razítko umístit pes text (Place stamp over text) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout razítko pes text dokumentu. Poznámka V cástech, kde se razítko a data dokumentu pekrývají, se vytiskne pednostn razítko, protoze razítko se tiskne pes data dokumentu. V pípad, ze polícko Razítko umístit pes text (Place stamp over text) nezaskrtnete, vytiskne se razítko za data dokumentu a v závislosti na pouzité aplikaci se mze stát, ze v pekrývajících se cástech bude cást razítka skrytá. Razítko jen na první stránce (Stamp first page only) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce. Tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Chcete-li zmnit text razítka, bitovou mapu nebo umístní, klepnte sem (viz cást Ulození nastavení razítka). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou data vytistna s urceným razítkem. Tisk pozadí 1. Vyberte pozadí, jehoz nastavení chcete zmnit Na ukázku jsou pipraveny dva soubory bitových map. 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Vyberte pozadí Zaskrtnte polícko Pozadí (Background) a vyberte v seznamu pozadované pozadí. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran karty Vzhled stránky (Page Setup). 4. Nastavte podrobnosti pozadí V pípad poteby provete následující nastavení a poté klepnte na tlacítko OK. Pozadí jen na první stránce (Background first page only) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce. Tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Chcete-li pouzít jiný soubor bitové mapy nebo zmnit rozvrzení ci hustotu pozadí, klepnte sem (viz cást Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí ). 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou data vytistna se zadaným pozadím. Píbuzná témata Ulození nastavení razítka Tisk razítka nebo pozadí Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Zacátek stránky Ulození nastavení razítka Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí > Ulození nastavení razítka Ulození nastavení razítka Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Mzete vytvoit a ulozit nové razítko. Mzete rovnz zmnit a zaregistrovat nkterá nastavení existujících razítek. Nepotebná razítka lze kdykoli odstranit. Pi registraci nového razítka postupujte takto: Registrace nového razítka 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). Ulození nastavení razítka Konfigurujte razítko a zárove sledujte jeho náhled Karta Razítko (Stamp) V nastavení Typ razítka (Stamp Type) vyberte moznost Text, Bitová mapa (Bitmap) nebo Datum/ cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name). Pi registraci moznosti Text musí být znaky jiz zadány v poli Text razítka (Stamp Text). Podle poteby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost (Size) a Obrys (Outline). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). Pokud jste vybrali moznost Bitová mapa (Bitmap), klepnte na tlacítko Vybrat soubor... (Select File...) a vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete pouzít. Podle poteby upravte nastavení Velikost (Size) a Prhledná bílá oblast (Transparent white area). Pokud jste vybrali moznost Datum/cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name), zobrazí se v cásti Text razítka (Stamp Text) datum a cas vytvoení a jméno uzivatele vytistného objektu. V pípad poteby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost (Size) a Obrys (Outline). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). Dlezité Je-li vybrána moznost Datum/cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name), bude pole Text razítka (Stamp Text) zobrazeno sed. Karta Umístní (Placement) Vyberte polohu razítka v seznamu Poloha (Position). V seznamu Poloha (Position) mzete také vybrat moznost Uzivatelská (Custom) a zadat souadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position). Razítko lze pemístit také petazením v okn náhledu. Chcete-li zmnit úhel pozice razítka, pímo zadejte hodnotu do pole Orientace (Orientation). 5. Ulozte razítko Klepnte na kartu Ulozit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 6. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp).

7 Ulození nastavení razítka Zmna a registrace nkterých nastavení razítek Vyberte razítko, jehoz nastavení chcete zmnit V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp) zaskrtnte polícko Razítko (Stamp/Background) a poté v seznamu Razítko (Stamp) vyberte název razítka, které chcete zmnit. 2. Klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). 3. Konfigurujte razítko a zárove sledujte jeho náhled 4. Ulozte razítko Na kart Ulozit nastavení (Save settings) klepnte na tlacítko Ulozit s pepsáním (Save overwrite). Pokud chcete ulozit razítko s jiným názvem, napiste nový název do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 5. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp). Odstranní nepotebného razítka 1. V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...). Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). 2. Vyberte razítko, které chcete odstranit Na kart Ulozit nastavení (Save settings) v seznamu Razítka (Stamps) vyberte název razítka, které chcete odstranit. Poté klepnte na tlacítko Odstranit (Delete). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 3. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Zacátek stránky Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí > Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Mzete zvolit soubor bitové mapy a ulozit jej jako nové pozadí. Mzete rovnz zmnit a zaregistrovat nkterá nastavení existujících pozadí. Nepotebná pozadí lze kdykoli odstranit. Pi registraci obrazových dat, která mají být pouzita jako pozadí, postupujte takto: Registrace obrazových dat pro pouzití jako pozadí 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Vyberte soubor s obrázkem, který chcete zaregistrovat jako pozadí Klepnte na tlacítko Vybrat soubor... (Select File... ). Vyberte cílová data obrázku (soubor bitové mapy) a klepnte na tlacítko Otevít (Open). 5. S pomocí okna náhledu urcete následující nastavení Metoda rozvrzení (Layout Method) Vyberte zpsob umístní obrazových dat pozadí. Vyberete-li moznost Uzivatelská (Custom), mzete zadat souadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position). Polohu pozadí lze také zmnit pímo petazením obrázku v okn náhledu. Intenzita (Intensity) Pomocí posuvníku Intenzita (Intensity) nastavte intenzitu obrazových dat pozadí. Posunutím jezdce doleva obraz zesvtlíte. Posunutím jezdce doprava obraz ztmavíte. Pro tisk pozadí s pvodní intenzitou bitové mapy posute jezdce do polohy zcela vpravo. 6. Ulozte pozadí Klepnte na kartu Ulozit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 7. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název. Zmna a ulození nkterých nastavení pozadí 1. Vyberte pozadí, jehoz nastavení chcete zmnit V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) zaskrtnte polícko Pozadí (Background) a v seznamu Pozadí (Background) vyberte název pozadí, které chcete zmnit. 2. Klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background... ) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). 3. Za sledování náhledu upravte nastavení na kart Pozadí (Background) 4. Ulozte pozadí Na kart Ulozit nastavení (Save settings) klepnte na tlacítko Ulozit s pepsáním (Save overwrite). Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Pokud chcete ulozit pozadí s jiným názvem, napiste nový název do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název. Odstranní nepotebného pozadí 1. V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). 2. Vyberte pozadí, které chcete odstranit Vyberte název pozadí, které chcete odstranit, ze seznamu Pozadí (Backgrounds) na kart Ulozit nastavení (Save settings) a klepnte na tlacítko Odstranit (Delete).

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX210P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3549-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

MG2400 series. Příručka online. Tisk Kopírování. čeština (Czech)

MG2400 series. Příručka online. Tisk Kopírování. čeština (Czech) MG2400 series Příručka online Tisk Kopírování čeština (Czech) Obsah Tisk............................................................ 4 Tisk z počítače...........................................................

Více

MG5500 series. Příručka online. Tisk Kopírování. čeština (Czech)

MG5500 series. Příručka online. Tisk Kopírování. čeština (Czech) MG5500 series Příručka online Tisk Kopírování čeština (Czech) Obsah Tisk............................................................ 5 Tisk z počítače...........................................................

Více

MX720 series. Příručka online. Tisk Kopírování. čeština (Czech)

MX720 series. Příručka online. Tisk Kopírování. čeština (Czech) MX720 series Příručka online Tisk Kopírování čeština (Czech) Tisk Tisk z počítače Tisk z aplikačního softwaru, který používáte (ovladač tiskárny) Tisk pomocí ovládacího panelu zařízení Tisk fotografických

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382385

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382385 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 200. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP1900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380428

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP1900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380428 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP282 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354925

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP282 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354925 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABEL V.8

Vaše uživatelský manuál DYMO LABEL V.8 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABEL V.8. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABEL V.8 v uživatelské

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LASERBASE MF5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276447

Vaše uživatelský manuál CANON LASERBASE MF5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276447 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON LASERBASE MF5600. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 700F

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 700F Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 700F. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan 9000F Příručka online Stránka 1 z 349 stránek Jak používat tuto příručku MC-4678-V1.00 Vytištění této příručky Získání nejnovější verze programu ScanGear (ovladač skeneru) Používání funkcí

Více

Vaše uživatelský manuál CANON IXUS 70

Vaše uživatelský manuál CANON IXUS 70 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT G10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1083333

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT G10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1083333 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT G10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 190F

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 190F Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 190F. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3840

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3840 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-NB12

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-NB12 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP499

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP499 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP490 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381093

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP490 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381093 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru CanoScan 5600F Příručka online Sayfa 1 / 308 sayfa MC-2528-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Pořízení nejnovější verze ovladače skeneru Používání funkcí skeneru Skenování fotografií

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 162. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan LiDE 700F Příručka online Page 1 of 316 pages MC-3724-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Pořízení nejnovější verze ovladače skeneru Používání funkcí skeneru Skenování

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP CM8000 COLOR MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP CM8000 COLOR MFP v

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více