Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 91 Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití okna Vysvtlení Pouzití okna Vysvtlení (1) Klepnutím na zelené znaky pejdete na odpovídající stránku. (2) Kurzor bude umístn na zacátku této stránky. Zacátek stránky Vytistní této pírucky Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Vytistní této pírucky Vytistní této pírucky Klepnutím na tlacítko zobrazíte v levé cásti pírucky online okno Tisk. Poznámka Klepnutím na tlacítko mzete okno Tisk zavít nebo zobrazit. Klepnutím na tlacítko a poté na polozku Nastavení mozností (Option Settings) zobrazíte dialogové okno Nastavení mozností (Option Settings). V tomto okn mzete nastavit parametry tisku. Tisknout název dokumentu a císlo stránky (Print document title and page number) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude v záhlaví (v horní cásti dokumentu) vytistn název pírucky a císlo stránky. Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print background color and images) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude se tisknout barva pozadí a obrázky. se zobrazí dialogové okno, zvolte tiskárnu, kterou chcete pro tisk pouzít. Po výbru tiskárny klepnte na polozku Vlastnosti... (Properties...) a urcete nastavení tisku. K dispozici jsou následující ctyi metody tisku: Aktuální dokument Vybrané dokumenty Pírucka Vsechny dokumenty Vytistní této pírucky Aktuální dokument Vytiskne se práv zobrazené téma V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte polozku Aktuální dokument (Current Document) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí název aktuáln zobrazeného tématu. Poznámka Výbrem moznosti Tisknout propojené dokumenty (Print linked documents) mzete také vytisknout dokumenty, které jsou propojeny s aktuálním dokumentem. Propojené dokumenty budou rovnz pidány do seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed). Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 2. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 3. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Vytisknou se dokumenty, zobrazené v seznamu. Vybrané dokumenty Mzete vybrat a vytisknout témata, které chcete mít na papíe. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Vybrané dokumenty (Selected Documents) Názvy vsech témat se zobrazí v seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed). 2. Vyberte témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Pokud zaskrtnete polícko Automaticky vybrat dokumenty v nizsích úrovních (Automatically select documents in lower hierarchies), zaskrtnou se soucasn polícka vsech podízených témat. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Pírucka Mzete vybrat a vytisknout témata ulozená v pírucce. Podrobnosti o pírucce najdete v tématu " Ukládání oblíbených témat do pírucky. " Vytistní této pírucky V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Pírucka (My Manual) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí témata, která jste ulozili do pírucky. 2. Vyberte témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Vsechny dokumenty Mzete vytisknout vsechna témata pírucky online. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Vsechny dokumenty (All Documents) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí názvy vsech témat a polícka budou automaticky zaskrtnuta. Poznámka Pokud zrusíte zaskrtnutí polícka u nkterého názvu, píslusné téma se nevytiskne. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv.

3 Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 2. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 3. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata. Dlezité K vytistní vsech témat je poteba velké mnozství papíru. Ped zahájením tisku vnujte pozornost údaji o poctu stránek v dialogovém okn Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). V dialogovém okn Náhled tisku (Print Preview) mzete pizpsobit tisk síce papíru nebo nastavit úrove zvtsení. Pokud vsak tisk s nov nastaveným zvtsením pesahuje plochu papíru, píslusná cást dokumentu nebude na papír vytistna. Zacátek stránky Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Cílovou stránku mzete vyhledat zadáním klícového slova. Budou prohledány vsechny nainstalované pírucky online (uzivatelské pírucky). 1. Klepnte na tlacítko Na levé stran pírucky online se zobrazí okno Vyhledat. Poznámka Okno Vyhledat mzete zavít nebo zobrazit klepnutím na tlacítko. 2. Zadejte klícové slovo V poli Klícové slovo (Keyword) zadejte etzec, který chcete vyhledat. Pokud chcete zadat více klícových slov, vlozte mezi jednotlivá slova mezeru. Poznámka Je mozné zadat az 10 klícových slov nebo az 255 znak. Velká a malá písmena se nerozlisují. Program mze také vyhledat klícová slova, která obsahují mezery. 3. Klepnte na tlacítko Spustit hledání (Start Searching) Spustí se hledání a názvy témat obsahující klícové slovo se zobrazí v seznamu výsledk hledání. Po spustní hledání zadáním více klícových slov se výsledky hledání zobrazí následujícím zpsobem. [Dokumenty obsahující pesnou shodu] ([Documents Containing Perfect Match]) Témata obsahující vsechny hledané etzce znak (vcetn mezer) pesn podle zadání (pesná shoda) Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu [Dokumenty obsahující vsechna klícová slova] ([Documents Containi ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a v dalsích zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a v dalsích zemích. Adobe, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo v jiných zemích. Exif Print Tento pístroj podporuje technologii Exif Print. Exif Print je standard, který zlepsuje komunikaci mezi digitálními fotoaparáty a tiskárnami. Pokud pipojíte k tiskárn digitální fotoaparát kompatibilní se standardem Exif Print, budou k optimalizaci obrázku pouzita data zaznamenaná pi poízení snímku a výsledkem budou vysoce kvalitní výtisky. Zacátek stránky Obsah MA-5147-V1.00 Pokyny k pouzívání (ovladac tiskárny) Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní pírucky Rzné metody tisku Zmna nastavení pístroje z pocítace Tisk s vyuzitím snadného nastavení Nastavení velikosti a orientace stránky Nastavení poctu kopií a poadí tisku Tisk pizpsobený velikosti stránky Tisk v mítku Tisk rozvrzené stránky Zmna nastavení mozností tisku Ulození zmnného profilu tisoty nastavené v aplikaci, není nutné je vybírat na kart Vzhled stránky (Page Setup). Pokud tato nastavení nemzete urcit v aplikaci, postupujte pi výbru velikosti a orientace stránky takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Vyberte pozadovanou velikost tiskového papíru Vyberte velikost papíru v seznamu Velikost stránky (Page Size) na kart Vzhled stránky (Page Setup). 3. Vyberte nastavení Orientace (Orientation) V cásti Orientace (Orientation) vyberte moznost Na výsku (Portrait) nebo Na síku (Landscape). Zaskrtnte polícko Otocit o 180 stup (Rotate 180 degrees), pokud chcete pvodní dokument vytisknout otocený o 180 stup. 4. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Dokument se vytiskne s vybranou velikostí a orientací stránky. Zacátek stránky Nastavení poctu kopií a poadí tisku Pírucka online > Rzné metody tisku > Nastavení poctu kopií a poadí tisku Nastavení poctu kopií a poadí tisku Výchozí nastavení Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) Kompletovat (Collate) Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) + Kompletovat (Collate) Chcete-li zadat pocet kopií a poadí tisku, postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Zadejte pocet kopií, které se mají vytisknout Na kart Vzhled stránky (Page Setup) v polozce Pocet kopií (Copies) zadejte pocet kopií k vytistní. 3. Zadejte poadí tisku Pokud chcete zacít tisknout od poslední stránky, zaskrtnte polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page).

4 Pokud tak uciníte, nebudete muset po ukoncení tisku adit stránky do správného poadí. 4. Pokud tisknete více kopií pomocí moznosti Pocet kopií (Copies), nastavte zpsob kompletování výtisk Pokud zadáváte více kopií soucasn, zaskrtnte polícko Kompletovat (Collate). Nastavení poctu kopií a poadí tisku Pokud chcete tisknout vsechny stránky se stejným císlem stránky pohromad, zruste zaskrtnutí tohoto polícka Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Vytiskne se zadaný pocet kopií v zadaném poadí. Dlezité Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvoen, obsahuje stejnou funkci, upednostujte nastavení ovladace tiskárny. Pokud vsak nejsou výsledky tisku uspokojivé, pouzijte nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud pocet kopií a poadí tisku urcíte v aplikaci i v ovladaci tiskárny, mze být výsledný pocet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo mze být zakázáno urcené poadí tisku. Je-li v poli Rozvrzení stránky (Page Layout) vybrána moznost Plakát (Poster), je polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno sed a není dostupné. Poznámka Nastavením mozností Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) a Kompletovat (Collate) mzete tisknout tak, ze jednotlivá seskupení stránek budou kompletována od poslední stránky. Tato nastavení lze pouzít v kombinaci s nastaveními Normální velikost (Normal-size), Pizpsobit velikosti stránky (Fit-to-Page), V mítku (Scaled) a Rozvrzení stránky (Page Layout). Zacátek stránky Tisk pizpsobený velikosti stránky Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk pizpsobený velikosti stránky Tisk pizpsobený velikosti stránky Chcete-li vytisknout dokument zvtsený nebo zmensený tak, aby se pizpsobil velikosti stránky, postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk pizpsobený velikosti stránky Ze seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Pizpsobit velikosti stránky (Fit-to-Page). 3. Vyberte velikost papíru pro data Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v pouzívané aplikaci. 4. Vyberte pozadovanou velikost papíru pro tisk V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Je-li velikost papíru v tiskárn mensí nez hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude zmensen. Je-li velikost papíru v tiskárn vtsí nez velikost stránky, obraz stránky bude zvtsen. Tisk pizpsobený velikosti stránky Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran okna ovladace tiskárny Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku bude dokument zvtsen nebo zmensen na velikost stránky. Zacátek stránky Tisk v mítku Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk v mítku Tisk v mítku Chcete-li vytisknout dokument se zvtsením nebo zmensením stránek, postupujte následovn: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk v mítku V seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost V mítku (Scaled). 3. Vyberte velikost papíru pro data Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v pouzívané aplikaci. 4. Nastavte mítko pomocí nkteré z následujících metod: Výbrem hodnoty v poli Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) V seznamu Velikost papíru v tiskárn vyberte jinou hodnotu, nez je hodnota pole Velikost stránky. Je-li velikost papíru v tiskárn mensí nez hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude zmensen. Je-li velikost papíru v tiskárn vtsí nez velikost stránky, obraz stránky Tisk v mítku bude zvtsen Zadáním mítka Zadejte hodnotu pímo do pole Mítko (Scaling). Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran okna ovladace tiskárny. 5. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku se dokument vytiskne v zadaném mítku. Dlezité Pokud aplikace, ve které jste vytvoili pvodní dokument, obsahuje funkci tisku v mítku, nakonfigurujte nastavení v aplikaci. Toto nastavení není poteba konfigurovat také v ovladaci tiskárny. Poznámka Tisk v mítku Volbou moznosti V mítku (Scaled) zmníte tisknutelnou oblast dokumentu. Zacátek stránky Tisk rozvrzené stránky Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk rozvrzené stránky Tisk rozvrzené stránky Funkce tisku rozvrzené stránky umozuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru. Pi tisku rozvrzené stránky postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk rozvrzené stránky Ze seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Rozvrzení stránky (Page Layout). pozadovanou velikost papíru V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Nyní je dokonceno nastavení rozvrzení dokumentu zleva doprava. 4. Nastavte pocet stránek, které mají být vytistny na jeden list, a poadí tisku V pípad poteby klepnte na tlacítko Zadat... (Specify.

5 ..), zadejte následující nastavení v dialogovém okn Tisk rozvrzené stránky (Page Layout Printing) a klepnte na tlacítko OK. Tisk rozvrzené stránky Stránky (Pages) Pokud chcete zvýsit pocet stránek, které se mají tisknout na jeden list papíru, vyberte ze seznamu pozadovaný pocet stránek. Poadí stránek (Page Order) Pokud chcete zmnit poadí uspoádání stránek, vyberte ikonu ze seznamu pozadovaného umístní stránek. Ohranicení stránky (Page Border) Chcete-li kolem kazdé stránky dokumentu vytisknout rámecek, zaskrtnte toto polícko. 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po zahájení tisku bude zadaný pocet stránek uspoádán na kazdém listu papíru v urceném poadí. Zacátek stránky Tisk plakátu Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk plakátu Tisk plakátu Funkce tisku plakátu umozuje zvtsit obrazová data, rozdlit je na nkolik stránek a vytisknout tyto stránky na samostatné listy papíru. Slepením takto vytistných stránek lze získat tiskovinu velkého formátu, nap. plakát. Pi tisku plakátu postupujte takto: Nastavení tisku plakátu 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk plakátu V seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Plakát (Poster). pozadovanou velikost papíru V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Nyní je dokonceno nastavení tisku plakátu o velikosti 2 x 2 stránky. Tisk plakátu Nastavte pocet rozdlení obrazu a stránky, které se budou tisknout V pípad poteby klepnte na tlacítko Zadat... (Specify...), poté v dialogovém okn Tisk plakátu (Poster Printing) zadejte následující nastavení a klepnte na tlacítko OK. Rozdlení obrazu (Image Divisions) V seznamu Rozdlení obrazu (Image Divisions) vyberte pocet cástí (svislé x vodorovné). Se zvýsením poctu rozdlení roste pocet list, na které se obraz tiskne, coz umozuje vytvoit vtsí plakát. Tisk "Odstihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins) Chcete-li vynechat slova,,odstihnout" a,,slepit", zruste zaskrtnutí tohoto polícka. Dlezité Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Tisk car,,odstihnout/slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins) Chcete-li vynechat dlicí cáry, zruste zaskrtnutí tohoto polícka. Stránky (Pages) Chcete-li znovu vytisknout jen urcité stránky, zadejte císlo stránky, kterou chcete vytisknout. Chcete-li tisknout více stránek, zadejte císla pozadovaných stránek. Císla stránek oddlujte cárkami nebo pomlckou. Poznámka Také mzete zadat rozsah stránek klepnutím na stránky v náhledu nastavení. 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku bude dokument rozdlen na nkolik stránek. Po vytistní vsech stránek plakátu vytvote plakát slepením stránek dohromady. Tisk pouze vybraných stránek Pokud bhem tisku zacne docházet nebo zcela dojde inkoust, mzete pomocí následujícího postupu vytisknout stránky, které jest potebujete: 1. Nastavte rozsah stránek V náhledu nastavení v levé cásti karty Vzhled stránky (Page Setup) postupn klepnte na stránky, které se nemají tisknout. Stránky, na které klepnete, jsou z náhledu odstranny a zobrazují se pouze stránky, které se mají tisknout. Tisk plakátu Poznámka Chcete-li odstranné stránky zobrazit, znovu na n klepnte. Klepnutím pravým tlacítkem na náhled nastavení vyberete moznost Vytisknout vsechny stránky (Print all pages) nebo Odstranit vsechny stránky (Delete all pages). 2. Dokoncete nastavení Po dokoncení výbru stránek klepnte na tlacítko OK. Po zahájení tisku budou vytistny pouze vybrané stránky. Dlezité Je-li vybrána moznost Plakát (Poster), je polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno sed a není dostupné. Protoze pi tisku plakátu se dokument zvtsí, mze se stát, ze výsledek tisku bude hrubý. Zacátek stránky Tisk razítka nebo pozadí Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí Tisk razítka nebo pozadí Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Funkce Razítko (Stamp) umozuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu pes data dokumentu nebo pod nimi. Mzete rovnz vytisknout datum, cas a uzivatelské jméno. Funkce Pozadí (Background) umozuje vytisknout svtlý obrázek pod daty dokumentu. Chcete-li vytisknout razítko nebo pozadí, postupujte takto: Tisk razítka Razítka,,DVRNÉ",,,DLEZITÉ" a dalsí razítka, která jsou v podnicích casto pouzívána, jsou jiz registrována. 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Vyberte razítko Tisk razítka nebo pozadí Zaskrtnte polícko Razítko (Stamp) a v seznamu vyberte pozadované razítko. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran karty Vzhled stránky (Page Setup) Nastavte podrobnosti razítka V pípad poteby provete následující nastavení a poté klepnte na tlacítko OK.

6 Razítko umístit pes text (Place stamp over text) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout razítko pes text dokumentu. Poznámka V cástech, kde se razítko a data dokumentu pekrývají, se vytiskne pednostn razítko, protoze razítko se tiskne pes data dokumentu. V pípad, ze polícko Razítko umístit pes text (Place stamp over text) nezaskrtnete, vytiskne se razítko za data dokumentu a v závislosti na pouzité aplikaci se mze stát, ze v pekrývajících se cástech bude cást razítka skrytá. Razítko jen na první stránce (Stamp first page only) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce. Tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Chcete-li zmnit text razítka, bitovou mapu nebo umístní, klepnte sem (viz cást Ulození nastavení razítka). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou data vytistna s urceným razítkem. Tisk pozadí 1. Vyberte pozadí, jehoz nastavení chcete zmnit Na ukázku jsou pipraveny dva soubory bitových map. 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Vyberte pozadí Zaskrtnte polícko Pozadí (Background) a vyberte v seznamu pozadované pozadí. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran karty Vzhled stránky (Page Setup). 4. Nastavte podrobnosti pozadí V pípad poteby provete následující nastavení a poté klepnte na tlacítko OK. Pozadí jen na první stránce (Background first page only) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce. Tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Chcete-li pouzít jiný soubor bitové mapy nebo zmnit rozvrzení ci hustotu pozadí, klepnte sem (viz cást Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí ). 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou data vytistna se zadaným pozadím. Píbuzná témata Ulození nastavení razítka Tisk razítka nebo pozadí Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Zacátek stránky Ulození nastavení razítka Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí > Ulození nastavení razítka Ulození nastavení razítka Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Mzete vytvoit a ulozit nové razítko. Mzete rovnz zmnit a zaregistrovat nkterá nastavení existujících razítek. Nepotebná razítka lze kdykoli odstranit. Pi registraci nového razítka postupujte takto: Registrace nového razítka 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). Ulození nastavení razítka Konfigurujte razítko a zárove sledujte jeho náhled Karta Razítko (Stamp) V nastavení Typ razítka (Stamp Type) vyberte moznost Text, Bitová mapa (Bitmap) nebo Datum/ cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name). Pi registraci moznosti Text musí být znaky jiz zadány v poli Text razítka (Stamp Text). Podle poteby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost (Size) a Obrys (Outline). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). Pokud jste vybrali moznost Bitová mapa (Bitmap), klepnte na tlacítko Vybrat soubor... (Select File...) a vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete pouzít. Podle poteby upravte nastavení Velikost (Size) a Prhledná bílá oblast (Transparent white area). Pokud jste vybrali moznost Datum/cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name), zobrazí se v cásti Text razítka (Stamp Text) datum a cas vytvoení a jméno uzivatele vytistného objektu. V pípad poteby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost (Size) a Obrys (Outline). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). Dlezité Je-li vybrána moznost Datum/cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name), bude pole Text razítka (Stamp Text) zobrazeno sed. Karta Umístní (Placement) Vyberte polohu razítka v seznamu Poloha (Position). V seznamu Poloha (Position) mzete také vybrat moznost Uzivatelská (Custom) a zadat souadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position). Razítko lze pemístit také petazením v okn náhledu. Chcete-li zmnit úhel pozice razítka, pímo zadejte hodnotu do pole Orientace (Orientation). 5. Ulozte razítko Klepnte na kartu Ulozit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 6. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp).

7 Ulození nastavení razítka Zmna a registrace nkterých nastavení razítek Vyberte razítko, jehoz nastavení chcete zmnit V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp) zaskrtnte polícko Razítko (Stamp/Background) a poté v seznamu Razítko (Stamp) vyberte název razítka, které chcete zmnit. 2. Klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). 3. Konfigurujte razítko a zárove sledujte jeho náhled 4. Ulozte razítko Na kart Ulozit nastavení (Save settings) klepnte na tlacítko Ulozit s pepsáním (Save overwrite). Pokud chcete ulozit razítko s jiným názvem, napiste nový název do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 5. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp). Odstranní nepotebného razítka 1. V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...). Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). 2. Vyberte razítko, které chcete odstranit Na kart Ulozit nastavení (Save settings) v seznamu Razítka (Stamps) vyberte název razítka, které chcete odstranit. Poté klepnte na tlacítko Odstranit (Delete). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 3. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Zacátek stránky Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí > Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Mzete zvolit soubor bitové mapy a ulozit jej jako nové pozadí. Mzete rovnz zmnit a zaregistrovat nkterá nastavení existujících pozadí. Nepotebná pozadí lze kdykoli odstranit. Pi registraci obrazových dat, která mají být pouzita jako pozadí, postupujte takto: Registrace obrazových dat pro pouzití jako pozadí 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Vyberte soubor s obrázkem, který chcete zaregistrovat jako pozadí Klepnte na tlacítko Vybrat soubor... (Select File... ). Vyberte cílová data obrázku (soubor bitové mapy) a klepnte na tlacítko Otevít (Open). 5. S pomocí okna náhledu urcete následující nastavení Metoda rozvrzení (Layout Method) Vyberte zpsob umístní obrazových dat pozadí. Vyberete-li moznost Uzivatelská (Custom), mzete zadat souadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position). Polohu pozadí lze také zmnit pímo petazením obrázku v okn náhledu. Intenzita (Intensity) Pomocí posuvníku Intenzita (Intensity) nastavte intenzitu obrazových dat pozadí. Posunutím jezdce doleva obraz zesvtlíte. Posunutím jezdce doprava obraz ztmavíte. Pro tisk pozadí s pvodní intenzitou bitové mapy posute jezdce do polohy zcela vpravo. 6. Ulozte pozadí Klepnte na kartu Ulozit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 7. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název. Zmna a ulození nkterých nastavení pozadí 1. Vyberte pozadí, jehoz nastavení chcete zmnit V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) zaskrtnte polícko Pozadí (Background) a v seznamu Pozadí (Background) vyberte název pozadí, které chcete zmnit. 2. Klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background... ) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). 3. Za sledování náhledu upravte nastavení na kart Pozadí (Background) 4. Ulozte pozadí Na kart Ulozit nastavení (Save settings) klepnte na tlacítko Ulozit s pepsáním (Save overwrite). Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Pokud chcete ulozit pozadí s jiným názvem, napiste nový název do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název. Odstranní nepotebného pozadí 1. V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). 2. Vyberte pozadí, které chcete odstranit Vyberte název pozadí, které chcete odstranit, ze seznamu Pozadí (Backgrounds) na kart Ulozit nastavení (Save settings) a klepnte na tlacítko Odstranit (Delete).

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan 9000F Příručka online Stránka 1 z 349 stránek Jak používat tuto příručku MC-4678-V1.00 Vytištění této příručky Získání nejnovější verze programu ScanGear (ovladač skeneru) Používání funkcí

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan LiDE 700F Příručka online Page 1 of 316 pages MC-3724-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Pořízení nejnovější verze ovladače skeneru Používání funkcí skeneru Skenování

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C9600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633798

Vaše uživatelský manuál OKI C9600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI C9600. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI C9600 v uživatelské příručce

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Picture Style Editor Verze 1.12 Návod k použití

Picture Style Editor Verze 1.12 Návod k použití ČESKY Software pro vytváření souborů stylu Picture Style Picture Style Editor Verze 1.12 Návod k použití tohoto návodu k použití Zkratka PSE zastupuje název Picture Style Editor. Okna použitá v příkladech

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více