Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 91 Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití okna Vysvtlení Pouzití okna Vysvtlení (1) Klepnutím na zelené znaky pejdete na odpovídající stránku. (2) Kurzor bude umístn na zacátku této stránky. Zacátek stránky Vytistní této pírucky Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Vytistní této pírucky Vytistní této pírucky Klepnutím na tlacítko zobrazíte v levé cásti pírucky online okno Tisk. Poznámka Klepnutím na tlacítko mzete okno Tisk zavít nebo zobrazit. Klepnutím na tlacítko a poté na polozku Nastavení mozností (Option Settings) zobrazíte dialogové okno Nastavení mozností (Option Settings). V tomto okn mzete nastavit parametry tisku. Tisknout název dokumentu a císlo stránky (Print document title and page number) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude v záhlaví (v horní cásti dokumentu) vytistn název pírucky a císlo stránky. Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print background color and images) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude se tisknout barva pozadí a obrázky. se zobrazí dialogové okno, zvolte tiskárnu, kterou chcete pro tisk pouzít. Po výbru tiskárny klepnte na polozku Vlastnosti... (Properties...) a urcete nastavení tisku. K dispozici jsou následující ctyi metody tisku: Aktuální dokument Vybrané dokumenty Pírucka Vsechny dokumenty Vytistní této pírucky Aktuální dokument Vytiskne se práv zobrazené téma V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte polozku Aktuální dokument (Current Document) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí název aktuáln zobrazeného tématu. Poznámka Výbrem moznosti Tisknout propojené dokumenty (Print linked documents) mzete také vytisknout dokumenty, které jsou propojeny s aktuálním dokumentem. Propojené dokumenty budou rovnz pidány do seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed). Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 2. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 3. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Vytisknou se dokumenty, zobrazené v seznamu. Vybrané dokumenty Mzete vybrat a vytisknout témata, které chcete mít na papíe. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Vybrané dokumenty (Selected Documents) Názvy vsech témat se zobrazí v seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed). 2. Vyberte témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Pokud zaskrtnete polícko Automaticky vybrat dokumenty v nizsích úrovních (Automatically select documents in lower hierarchies), zaskrtnou se soucasn polícka vsech podízených témat. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Pírucka Mzete vybrat a vytisknout témata ulozená v pírucce. Podrobnosti o pírucce najdete v tématu " Ukládání oblíbených témat do pírucky. " Vytistní této pírucky V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Pírucka (My Manual) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí témata, která jste ulozili do pírucky. 2. Vyberte témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Vsechny dokumenty Mzete vytisknout vsechna témata pírucky online. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Vsechny dokumenty (All Documents) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí názvy vsech témat a polícka budou automaticky zaskrtnuta. Poznámka Pokud zrusíte zaskrtnutí polícka u nkterého názvu, píslusné téma se nevytiskne. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech názv. Klepnutím na tlacítko Vymazat vse (Clear All) zrusíte zaskrtnutí polícek u vsech názv.

3 Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 2. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing) Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 3. Spuste tisk Zkontrolujte pocet stránek k vytistní a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Budou vytistna vsechna témata. Dlezité K vytistní vsech témat je poteba velké mnozství papíru. Ped zahájením tisku vnujte pozornost údaji o poctu stránek v dialogovém okn Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). V dialogovém okn Náhled tisku (Print Preview) mzete pizpsobit tisk síce papíru nebo nastavit úrove zvtsení. Pokud vsak tisk s nov nastaveným zvtsením pesahuje plochu papíru, píslusná cást dokumentu nebude na papír vytistna. Zacátek stránky Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Cílovou stránku mzete vyhledat zadáním klícového slova. Budou prohledány vsechny nainstalované pírucky online (uzivatelské pírucky). 1. Klepnte na tlacítko Na levé stran pírucky online se zobrazí okno Vyhledat. Poznámka Okno Vyhledat mzete zavít nebo zobrazit klepnutím na tlacítko. 2. Zadejte klícové slovo V poli Klícové slovo (Keyword) zadejte etzec, který chcete vyhledat. Pokud chcete zadat více klícových slov, vlozte mezi jednotlivá slova mezeru. Poznámka Je mozné zadat az 10 klícových slov nebo az 255 znak. Velká a malá písmena se nerozlisují. Program mze také vyhledat klícová slova, která obsahují mezery. 3. Klepnte na tlacítko Spustit hledání (Start Searching) Spustí se hledání a názvy témat obsahující klícové slovo se zobrazí v seznamu výsledk hledání. Po spustní hledání zadáním více klícových slov se výsledky hledání zobrazí následujícím zpsobem. [Dokumenty obsahující pesnou shodu] ([Documents Containing Perfect Match]) Témata obsahující vsechny hledané etzce znak (vcetn mezer) pesn podle zadání (pesná shoda) Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu [Dokumenty obsahující vsechna klícová slova] ([Documents Containi ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a v dalsích zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a v dalsích zemích. Adobe, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo v jiných zemích. Exif Print Tento pístroj podporuje technologii Exif Print. Exif Print je standard, který zlepsuje komunikaci mezi digitálními fotoaparáty a tiskárnami. Pokud pipojíte k tiskárn digitální fotoaparát kompatibilní se standardem Exif Print, budou k optimalizaci obrázku pouzita data zaznamenaná pi poízení snímku a výsledkem budou vysoce kvalitní výtisky. Zacátek stránky Obsah MA-5147-V1.00 Pokyny k pouzívání (ovladac tiskárny) Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní pírucky Rzné metody tisku Zmna nastavení pístroje z pocítace Tisk s vyuzitím snadného nastavení Nastavení velikosti a orientace stránky Nastavení poctu kopií a poadí tisku Tisk pizpsobený velikosti stránky Tisk v mítku Tisk rozvrzené stránky Zmna nastavení mozností tisku Ulození zmnného profilu tisoty nastavené v aplikaci, není nutné je vybírat na kart Vzhled stránky (Page Setup). Pokud tato nastavení nemzete urcit v aplikaci, postupujte pi výbru velikosti a orientace stránky takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Vyberte pozadovanou velikost tiskového papíru Vyberte velikost papíru v seznamu Velikost stránky (Page Size) na kart Vzhled stránky (Page Setup). 3. Vyberte nastavení Orientace (Orientation) V cásti Orientace (Orientation) vyberte moznost Na výsku (Portrait) nebo Na síku (Landscape). Zaskrtnte polícko Otocit o 180 stup (Rotate 180 degrees), pokud chcete pvodní dokument vytisknout otocený o 180 stup. 4. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Dokument se vytiskne s vybranou velikostí a orientací stránky. Zacátek stránky Nastavení poctu kopií a poadí tisku Pírucka online > Rzné metody tisku > Nastavení poctu kopií a poadí tisku Nastavení poctu kopií a poadí tisku Výchozí nastavení Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) Kompletovat (Collate) Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) + Kompletovat (Collate) Chcete-li zadat pocet kopií a poadí tisku, postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Zadejte pocet kopií, které se mají vytisknout Na kart Vzhled stránky (Page Setup) v polozce Pocet kopií (Copies) zadejte pocet kopií k vytistní. 3. Zadejte poadí tisku Pokud chcete zacít tisknout od poslední stránky, zaskrtnte polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page).

4 Pokud tak uciníte, nebudete muset po ukoncení tisku adit stránky do správného poadí. 4. Pokud tisknete více kopií pomocí moznosti Pocet kopií (Copies), nastavte zpsob kompletování výtisk Pokud zadáváte více kopií soucasn, zaskrtnte polícko Kompletovat (Collate). Nastavení poctu kopií a poadí tisku Pokud chcete tisknout vsechny stránky se stejným císlem stránky pohromad, zruste zaskrtnutí tohoto polícka Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Vytiskne se zadaný pocet kopií v zadaném poadí. Dlezité Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvoen, obsahuje stejnou funkci, upednostujte nastavení ovladace tiskárny. Pokud vsak nejsou výsledky tisku uspokojivé, pouzijte nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud pocet kopií a poadí tisku urcíte v aplikaci i v ovladaci tiskárny, mze být výsledný pocet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo mze být zakázáno urcené poadí tisku. Je-li v poli Rozvrzení stránky (Page Layout) vybrána moznost Plakát (Poster), je polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno sed a není dostupné. Poznámka Nastavením mozností Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) a Kompletovat (Collate) mzete tisknout tak, ze jednotlivá seskupení stránek budou kompletována od poslední stránky. Tato nastavení lze pouzít v kombinaci s nastaveními Normální velikost (Normal-size), Pizpsobit velikosti stránky (Fit-to-Page), V mítku (Scaled) a Rozvrzení stránky (Page Layout). Zacátek stránky Tisk pizpsobený velikosti stránky Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk pizpsobený velikosti stránky Tisk pizpsobený velikosti stránky Chcete-li vytisknout dokument zvtsený nebo zmensený tak, aby se pizpsobil velikosti stránky, postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk pizpsobený velikosti stránky Ze seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Pizpsobit velikosti stránky (Fit-to-Page). 3. Vyberte velikost papíru pro data Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v pouzívané aplikaci. 4. Vyberte pozadovanou velikost papíru pro tisk V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Je-li velikost papíru v tiskárn mensí nez hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude zmensen. Je-li velikost papíru v tiskárn vtsí nez velikost stránky, obraz stránky bude zvtsen. Tisk pizpsobený velikosti stránky Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran okna ovladace tiskárny Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku bude dokument zvtsen nebo zmensen na velikost stránky. Zacátek stránky Tisk v mítku Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk v mítku Tisk v mítku Chcete-li vytisknout dokument se zvtsením nebo zmensením stránek, postupujte následovn: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk v mítku V seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost V mítku (Scaled). 3. Vyberte velikost papíru pro data Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v pouzívané aplikaci. 4. Nastavte mítko pomocí nkteré z následujících metod: Výbrem hodnoty v poli Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) V seznamu Velikost papíru v tiskárn vyberte jinou hodnotu, nez je hodnota pole Velikost stránky. Je-li velikost papíru v tiskárn mensí nez hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz stránky bude zmensen. Je-li velikost papíru v tiskárn vtsí nez velikost stránky, obraz stránky Tisk v mítku bude zvtsen Zadáním mítka Zadejte hodnotu pímo do pole Mítko (Scaling). Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran okna ovladace tiskárny. 5. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku se dokument vytiskne v zadaném mítku. Dlezité Pokud aplikace, ve které jste vytvoili pvodní dokument, obsahuje funkci tisku v mítku, nakonfigurujte nastavení v aplikaci. Toto nastavení není poteba konfigurovat také v ovladaci tiskárny. Poznámka Tisk v mítku Volbou moznosti V mítku (Scaled) zmníte tisknutelnou oblast dokumentu. Zacátek stránky Tisk rozvrzené stránky Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk rozvrzené stránky Tisk rozvrzené stránky Funkce tisku rozvrzené stránky umozuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru. Pi tisku rozvrzené stránky postupujte takto: 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk rozvrzené stránky Ze seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Rozvrzení stránky (Page Layout). pozadovanou velikost papíru V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Nyní je dokonceno nastavení rozvrzení dokumentu zleva doprava. 4. Nastavte pocet stránek, které mají být vytistny na jeden list, a poadí tisku V pípad poteby klepnte na tlacítko Zadat... (Specify.

5 ..), zadejte následující nastavení v dialogovém okn Tisk rozvrzené stránky (Page Layout Printing) a klepnte na tlacítko OK. Tisk rozvrzené stránky Stránky (Pages) Pokud chcete zvýsit pocet stránek, které se mají tisknout na jeden list papíru, vyberte ze seznamu pozadovaný pocet stránek. Poadí stránek (Page Order) Pokud chcete zmnit poadí uspoádání stránek, vyberte ikonu ze seznamu pozadovaného umístní stránek. Ohranicení stránky (Page Border) Chcete-li kolem kazdé stránky dokumentu vytisknout rámecek, zaskrtnte toto polícko. 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po zahájení tisku bude zadaný pocet stránek uspoádán na kazdém listu papíru v urceném poadí. Zacátek stránky Tisk plakátu Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk plakátu Tisk plakátu Funkce tisku plakátu umozuje zvtsit obrazová data, rozdlit je na nkolik stránek a vytisknout tyto stránky na samostatné listy papíru. Slepením takto vytistných stránek lze získat tiskovinu velkého formátu, nap. plakát. Pi tisku plakátu postupujte takto: Nastavení tisku plakátu 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Nastavte tisk plakátu V seznamu Rozvrzení stránky (Page Layout) na kart Vzhled stránky (Page Setup) vyberte moznost Plakát (Poster). pozadovanou velikost papíru V seznamu Velikost papíru v tiskárn (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru vlozeného do pístroje. Nyní je dokonceno nastavení tisku plakátu o velikosti 2 x 2 stránky. Tisk plakátu Nastavte pocet rozdlení obrazu a stránky, které se budou tisknout V pípad poteby klepnte na tlacítko Zadat... (Specify...), poté v dialogovém okn Tisk plakátu (Poster Printing) zadejte následující nastavení a klepnte na tlacítko OK. Rozdlení obrazu (Image Divisions) V seznamu Rozdlení obrazu (Image Divisions) vyberte pocet cástí (svislé x vodorovné). Se zvýsením poctu rozdlení roste pocet list, na které se obraz tiskne, coz umozuje vytvoit vtsí plakát. Tisk "Odstihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins) Chcete-li vynechat slova,,odstihnout" a,,slepit", zruste zaskrtnutí tohoto polícka. Dlezité Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Tisk car,,odstihnout/slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins) Chcete-li vynechat dlicí cáry, zruste zaskrtnutí tohoto polícka. Stránky (Pages) Chcete-li znovu vytisknout jen urcité stránky, zadejte císlo stránky, kterou chcete vytisknout. Chcete-li tisknout více stránek, zadejte císla pozadovaných stránek. Císla stránek oddlujte cárkami nebo pomlckou. Poznámka Také mzete zadat rozsah stránek klepnutím na stránky v náhledu nastavení. 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku bude dokument rozdlen na nkolik stránek. Po vytistní vsech stránek plakátu vytvote plakát slepením stránek dohromady. Tisk pouze vybraných stránek Pokud bhem tisku zacne docházet nebo zcela dojde inkoust, mzete pomocí následujícího postupu vytisknout stránky, které jest potebujete: 1. Nastavte rozsah stránek V náhledu nastavení v levé cásti karty Vzhled stránky (Page Setup) postupn klepnte na stránky, které se nemají tisknout. Stránky, na které klepnete, jsou z náhledu odstranny a zobrazují se pouze stránky, které se mají tisknout. Tisk plakátu Poznámka Chcete-li odstranné stránky zobrazit, znovu na n klepnte. Klepnutím pravým tlacítkem na náhled nastavení vyberete moznost Vytisknout vsechny stránky (Print all pages) nebo Odstranit vsechny stránky (Delete all pages). 2. Dokoncete nastavení Po dokoncení výbru stránek klepnte na tlacítko OK. Po zahájení tisku budou vytistny pouze vybrané stránky. Dlezité Je-li vybrána moznost Plakát (Poster), je polícko Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno sed a není dostupné. Protoze pi tisku plakátu se dokument zvtsí, mze se stát, ze výsledek tisku bude hrubý. Zacátek stránky Tisk razítka nebo pozadí Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí Tisk razítka nebo pozadí Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Funkce Razítko (Stamp) umozuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu pes data dokumentu nebo pod nimi. Mzete rovnz vytisknout datum, cas a uzivatelské jméno. Funkce Pozadí (Background) umozuje vytisknout svtlý obrázek pod daty dokumentu. Chcete-li vytisknout razítko nebo pozadí, postupujte takto: Tisk razítka Razítka,,DVRNÉ",,,DLEZITÉ" a dalsí razítka, která jsou v podnicích casto pouzívána, jsou jiz registrována. 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Vyberte razítko Tisk razítka nebo pozadí Zaskrtnte polícko Razítko (Stamp) a v seznamu vyberte pozadované razítko. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran karty Vzhled stránky (Page Setup) Nastavte podrobnosti razítka V pípad poteby provete následující nastavení a poté klepnte na tlacítko OK.

6 Razítko umístit pes text (Place stamp over text) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout razítko pes text dokumentu. Poznámka V cástech, kde se razítko a data dokumentu pekrývají, se vytiskne pednostn razítko, protoze razítko se tiskne pes data dokumentu. V pípad, ze polícko Razítko umístit pes text (Place stamp over text) nezaskrtnete, vytiskne se razítko za data dokumentu a v závislosti na pouzité aplikaci se mze stát, ze v pekrývajících se cástech bude cást razítka skrytá. Razítko jen na první stránce (Stamp first page only) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce. Tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Chcete-li zmnit text razítka, bitovou mapu nebo umístní, klepnte sem (viz cást Ulození nastavení razítka). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou data vytistna s urceným razítkem. Tisk pozadí 1. Vyberte pozadí, jehoz nastavení chcete zmnit Na ukázku jsou pipraveny dva soubory bitových map. 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Vyberte pozadí Zaskrtnte polícko Pozadí (Background) a vyberte v seznamu pozadované pozadí. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé stran karty Vzhled stránky (Page Setup). 4. Nastavte podrobnosti pozadí V pípad poteby provete následující nastavení a poté klepnte na tlacítko OK. Pozadí jen na první stránce (Background first page only) Zaskrtnte toto polícko, pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce. Tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Chcete-li pouzít jiný soubor bitové mapy nebo zmnit rozvrzení ci hustotu pozadí, klepnte sem (viz cást Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí ). 5. Dokoncete nastavení Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou data vytistna se zadaným pozadím. Píbuzná témata Ulození nastavení razítka Tisk razítka nebo pozadí Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Zacátek stránky Ulození nastavení razítka Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí > Ulození nastavení razítka Ulození nastavení razítka Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Mzete vytvoit a ulozit nové razítko. Mzete rovnz zmnit a zaregistrovat nkterá nastavení existujících razítek. Nepotebná razítka lze kdykoli odstranit. Pi registraci nového razítka postupujte takto: Registrace nového razítka 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). Ulození nastavení razítka Konfigurujte razítko a zárove sledujte jeho náhled Karta Razítko (Stamp) V nastavení Typ razítka (Stamp Type) vyberte moznost Text, Bitová mapa (Bitmap) nebo Datum/ cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name). Pi registraci moznosti Text musí být znaky jiz zadány v poli Text razítka (Stamp Text). Podle poteby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost (Size) a Obrys (Outline). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). Pokud jste vybrali moznost Bitová mapa (Bitmap), klepnte na tlacítko Vybrat soubor... (Select File...) a vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete pouzít. Podle poteby upravte nastavení Velikost (Size) a Prhledná bílá oblast (Transparent white area). Pokud jste vybrali moznost Datum/cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name), zobrazí se v cásti Text razítka (Stamp Text) datum a cas vytvoení a jméno uzivatele vytistného objektu. V pípad poteby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost (Size) a Obrys (Outline). Po klepnutí na tlacítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný). Dlezité Je-li vybrána moznost Datum/cas/jméno uzivatele (Date/Time/User Name), bude pole Text razítka (Stamp Text) zobrazeno sed. Karta Umístní (Placement) Vyberte polohu razítka v seznamu Poloha (Position). V seznamu Poloha (Position) mzete také vybrat moznost Uzivatelská (Custom) a zadat souadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position). Razítko lze pemístit také petazením v okn náhledu. Chcete-li zmnit úhel pozice razítka, pímo zadejte hodnotu do pole Orientace (Orientation). 5. Ulozte razítko Klepnte na kartu Ulozit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 6. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp).

7 Ulození nastavení razítka Zmna a registrace nkterých nastavení razítek Vyberte razítko, jehoz nastavení chcete zmnit V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp) zaskrtnte polícko Razítko (Stamp/Background) a poté v seznamu Razítko (Stamp) vyberte název razítka, které chcete zmnit. 2. Klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...) Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). 3. Konfigurujte razítko a zárove sledujte jeho náhled 4. Ulozte razítko Na kart Ulozit nastavení (Save settings) klepnte na tlacítko Ulozit s pepsáním (Save overwrite). Pokud chcete ulozit razítko s jiným názvem, napiste nový název do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 5. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp). Odstranní nepotebného razítka 1. V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepnte na tlacítko Vlastní razítko... (Define Stamp...). Oteve se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings). 2. Vyberte razítko, které chcete odstranit Na kart Ulozit nastavení (Save settings) v seznamu Razítka (Stamps) vyberte název razítka, které chcete odstranit. Poté klepnte na tlacítko Odstranit (Delete). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 3. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). Zacátek stránky Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Pírucka online > Rzné metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí > Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Je-li pouzit 64bitový ovladac tiskárny, není tato funkce k dispozici. Mzete zvolit soubor bitové mapy a ulozit jej jako nové pozadí. Mzete rovnz zmnit a zaregistrovat nkterá nastavení existujících pozadí. Nepotebná pozadí lze kdykoli odstranit. Pi registraci obrazových dat, která mají být pouzita jako pozadí, postupujte takto: Registrace obrazových dat pro pouzití jako pozadí 1. Otevete okno nastavení ovladace tiskárny 2. Na kart Vzhled stránky (Page Setup) klepnte na tlacítko Razítko/Pozadí... (Stamp/ Background...) Oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). 3. Klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Vyberte soubor s obrázkem, který chcete zaregistrovat jako pozadí Klepnte na tlacítko Vybrat soubor... (Select File... ). Vyberte cílová data obrázku (soubor bitové mapy) a klepnte na tlacítko Otevít (Open). 5. S pomocí okna náhledu urcete následující nastavení Metoda rozvrzení (Layout Method) Vyberte zpsob umístní obrazových dat pozadí. Vyberete-li moznost Uzivatelská (Custom), mzete zadat souadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz. y (Y-Position). Polohu pozadí lze také zmnit pímo petazením obrázku v okn náhledu. Intenzita (Intensity) Pomocí posuvníku Intenzita (Intensity) nastavte intenzitu obrazových dat pozadí. Posunutím jezdce doleva obraz zesvtlíte. Posunutím jezdce doprava obraz ztmavíte. Pro tisk pozadí s pvodní intenzitou bitové mapy posute jezdce do polohy zcela vpravo. 6. Ulozte pozadí Klepnte na kartu Ulozit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK. 7. Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název. Zmna a ulození nkterých nastavení pozadí 1. Vyberte pozadí, jehoz nastavení chcete zmnit V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) zaskrtnte polícko Pozadí (Background) a v seznamu Pozadí (Background) vyberte název pozadí, které chcete zmnit. 2. Klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background... ) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). 3. Za sledování náhledu upravte nastavení na kart Pozadí (Background) 4. Ulozte pozadí Na kart Ulozit nastavení (Save settings) klepnte na tlacítko Ulozit s pepsáním (Save overwrite). Ulození obrazových dat pro pouzití jako pozadí Pokud chcete ulozit pozadí s jiným názvem, napiste nový název do pole Název (Title) a klepnte na tlacítko Ulozit (Save). Po zobrazení okna se zádostí o potvrzení klepnte na tlacítko OK Dokoncete nastavení Klepnte na tlacítko OK. Opt se oteve dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background). V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název. Odstranní nepotebného pozadí 1. V dialogovém okn Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepnte na tlacítko Vybrat pozadí... (Select Background...) Oteve se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings). 2. Vyberte pozadí, které chcete odstranit Vyberte název pozadí, které chcete odstranit, ze seznamu Pozadí (Backgrounds) na kart Ulozit nastavení (Save settings) a klepnte na tlacítko Odstranit (Delete).

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete:

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete: Vítejte! HP Photo Creations společnosti RocketLife přináší rychlý a snadný způsob, jak vytvářet profesionálně vyhlížející dárky z vašich fotografií. Během několika vteřin vytvoříte elegantní fotoalba,

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR MOŽNOSTI TISKU 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt. 45040932

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více