CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický ústav AVČR, vedoucí oddělení pro výzkum vzdělání a stratifikace ( ) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, člen expertního týmu projektu Reforma terciárního vzdělávání ( ) Předchozí: Ředitel analyticko-koncepčního odboru MŠMT ( ) Náměstek pro vědu a vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( ) Prorektor pro výzkum, Anglo-Americká vysoká škola v Praze ( ) Hostující profesor, Department of Sociology and Department of Political Science, Northwestern University, Evanston, IL (USA) (podzim 2003) Člen Parlamentu ČR, předseda podvýboru pro vědu a vysoké školy ( ) Člen stále delegace do Rady Evropy (výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu, výbor pro ekonomiku) ( ) Vedoucí týmu sociální stratifikace, Sociologický ústav AV ČR ( ) Hostující profesor, Department of Sociology, University of California at Los Angeles (1994) Zástupce ředitele, Sociologický ústav AV ČR ( ) Hostující profesor, Central European University in Prague ( ) Odborný asistent, Ústav pro filosofii a sociologii Československé akademie věd ( ) Stážista, Department of Sociology, University of Wisconsin in Madison (1987) Odborný asistent, Ústav pro filosofii a sociologii Československé akademie věd ( ) AKADEMICKÉ TITULY A KVALIFIKACE: Profesor sociologie, jmenován na návrh vedecké rady Masarykovy univerzity v Brně (2005) Docent sociologie; habilitace na Fakultě sociálních studií Masarykovy University v Brně (1999) Ph.D. v oboru sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy University v Brně (1996) PhDr doktor filosofie, Filosofická fakulta University Karlovy, Praha (1972) VÝZNAMNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY: Nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. Projekt financovaný MPSV v rámci grantového schématu Moderní společnost ( )

2 Cost-Sharing and Accessibility of Higher Education: Conflicting or Compatible Goals? A policy oriented analysis of factors determining inequality in access to tertiary education and the feasibility of implementing a cost-sharing principle of financing higher education in the Czech Republic. Grant od Global Development Network (CERGE-EI a Světová banka) ( ) Bariéry implementace investičního přístupu k financování vysokoškolského studia. Grant od Grantové agentury Akademie věd ČR ( ) Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze longitudinálního výzkumu. Grant od Grantové agentury ČR ( ) University Reform and Accessibility of Tertiary Education in Eastern and Central Europe. Secrets of the Admission Process in the Czech Republic. Policy oriented research on inequality in access to higher education. Grant from Open Society Fund ( ) Czech Universities at the Crossroad. Grant from Open Society Fund ( ) Sociální trendy. Grant od Grantové agentury ČR ( ) Winners and Losers of the Transformation. Grant from the START Foundation ( ) Cirkulace elit v postkomunistické České republice. Grant od Grantové agentury Akademie věd ČR ( ) a National Science Foundation (USA) Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce Grant od Grantové agentury ČR ( ) a National Science Foundation (USA) Determinanty životního úspěchu v období přechodu od redistributivní k tržní ekonomice. Grant od Grantové agentury ČR ( ) HLAVNÍ PUBLIKACE: (a) Monografie a kapitoly v monografiích: Boguszak, M., P. Matějů, J. Peschar "Educational Mobility in Czechoslovakia, Hungary and the Netherlands." Pp in Social Reproduction in Eastern and Western Europe: Comparative Analyses on Czechoslovakia, Hungary, the Netherlands and Poland, ed. by J. L. Peschar. Nijmegen: OOMO-REEKS. Matějů, P "Family Effect on Educational Attainment in Czechoslovakia, the Netherlands and Hungary." Pp in Social Reproduction in Eastern and Western Europe: Comparative Analyses on Czechoslovakia, Hungary, the Netherlands and Poland, ed. by J. L. Peschar. Nijmegen: OOMO-REEKS. Matějů, P., and J. L. Peschar "Family Background and Educational Attainment in Czechoslovakia and The Netherlands." Pp in Class Structure in Europe. New Findings from East-West Comparison of Social Structure and Mobility, ed. by M. Haller. New York: Sharpe. Matějů, P "Who Won and Who Lost in a Socialist Redistribution." Pp in Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries, ed. by Y. Shavit and H. Blossfeld. Oxford: Westview Press. Kluegel, J. R., and P. Matějů Principles of Distributive Justice in Comparative Perspective. Pp in Social Justice and Political Change: Public Opinion in Capitalist and Post-Communist States, ed. by J. R. Kluegel, D. S. Mason and B. Wegener. Hawthorne, NY: Aldine degruyter. Matějů, P., and A. Tucker The collection and dissemination of social science information in the Czech Republic. Pp in Information Dissemination and

3 Access in Russia and Eastern Europe. NATO Science Series, ed. by R. Walker and M. Taylor. Amsterdam: IOS Press. Matějů, P., and E. Hanley Die Herausbildung ökonomischer und politischer Eliten in Ostmitteleuropa. Pp in Eliten im Wandel. Politische Führung, wirtschaftliche Macht und Meinungsbildung im neuen Osteuropa, ed. by M. A. Hatschikjan and F. L. Altmann. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh. Matějů, P., B. Řeháková, and G. Evans The Politics of Interests and Class Realignment in the Czech Republic, Pp in The End of Class Politics? Class voting in comparative context, ed. by G. Evans. Oxford: Oxford, University Press. Matějů, P. and Aviezer Tucker The collection and dissemination of social science information in the Czech Republic. Pp in Walker, R. and M. Taylor: Information Dissemination and Access in Russia and Eastern Europe. NATO Science Series, IOS Press, Amsterdam, Večerník, J. and P. Matějů (eds.) Zpráva o vývoji české společnosti (Report on the development of the Czech Republic, ). Praha: Academia. Večerník, J. and P. Matějů (eds.) Ten Years of Rebuilding Capitalism. Czech Society Praha: Academia. Matějů, P Mobility and Perceived Change in Life-Chances in Post-Communist Countries. Pp , in: New Markets, New Opportunities? Economic and Social Mobility in a Global Economy. Brookings Institution and the Carnegie Endowment, ed. by C. Graham and N. Birdsall. Washington, DC.: Brookings Institution Press. Matějů, P. and K. Vlachová (eds.) Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika (Inequality, Justice, Politics. The Czech Republic ). Praha: Slon. Matějů, P., B. Řeháková and N. Simonová. 2004: Structurally Generated Growth of Inequality. Structural Reforms and the Accessibility of Higher Education in the Czech Republic. In: Shavit, Y., G. Menahem, R. Arum, and A. Gamoran (eds.). Expansion, Differentiation and Stratification in Higher Education: A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press (forthcoming). Matějů, P., J. Straková, N. Simonová "Jak to vidí veřejnost? Názory na (ne)dostupnost vyššího vzdělání, na (ne)rovnost šancí a na (ne)možná řešení". Pp in Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Ed. by Matějů, P., J. Straková. Praha: ISEA (ISBN ). Matějů, P., N. Simonová, J. Basl Investiční princip financování v reformách českého vysokého školství. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ). Matějů, P., N. Simonová, J. Straková Výzkum studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ). Matějů, P Hlavní výsledky z výzkumu veřejného mínění. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ).

4 Matějů, P., A. Vitásková Vybrané výsledky z výzkumu akademických pracovníků veřejných vysokých škol. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ). Matějů, P., J. Straková Nerovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha. Academia. Matějů, P., B. Řeháková, N. Simonová Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education. Pp in: Y. Shavit, G. Menahem, R. Arum, and A. Gamoran (eds.). Stratification in Higher Education A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press. (b) Články v recenzovaných odborných časopisech: Boguszak, M., I. Gabal a P. Matějů Ke koncepcím vývoje sociální struktury v ČSSR. Sociologický časopis, 26 (1990), Pp Matějů, P "Kdo získal a kdo ztratil v socialistické redistribuci?" (Who Won and Who Lost in the Socialist Redistribution?). Sociologický časopis (Czechoslovak Sociological Review) 1/1991. Matějů, P "Vzdělanostní stratifikace v Československu v komparativní perspektivě" (Educational stratification in Czechoslovakia in comparative perspective). Sociologický časopis (Czechoslovak Sociological Review) 3/1991, pp Matějů, P. and B. Řeháková "Od nespravedlivé rovnosti ke spravedlivé nerovnosti? Percepce sociálních nerovností a sociálni spravedlnosti v současném Československu" (From unjust equality to just inequality? The perception of inequality and social justice in contemporary Czechoslovakia). Sociologický časopis (Sociological Review) 3/1992. Matějů P. and B. Řeháková "Vliv mentálních schopností a sociálního původu na vzdělanostní aspirace" (The effect of mental ability and social background on educational aspirations). Sociologický časopis (Sociological Review) 5/1992. Matějů, P "Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi postkomunistické transformace. Česká republika " (Determinants of Economic Success in the First Stage of the Post-Communist Transformation. Czech Republic ). Sociologický časopis (Sociological Review) 3/1993. Matějů, P. and B. Řeháková "Revolution for Whom? Analysis of selected patterns of intragenerational mobility in the Czech Republic " Czech Sociological Review (English edition), Vol. I (Spring 1993): Matějů, P "From Equality to Equity? The Czech Republic Between Two Ideologies of Distributive Justice." Czech Sociological Review, Vol. I (Fall 1993): Matějů, P. and B. Řeháková "Une revolution pour qui?" Revue d'etudes comparatives Est-Ouest, No. 4 (Decembre), Matějů, P. and Nelson Lim Who has gotten ahead after the fall of Communism? The case of the Czech Republic. Czech Sociological Review, Vol 3, pp Matějů, P How not to make historical comparisons empirically. Czech Sociological Review, Vol. 3, pp Matějů, P In Search of Explanations for Recent Left-Turns in Post-Communist Countries. International Review of Comparative Public Policy. Vol 7 (May), pp

5 Matějů, P. and B. Řeháková Education as a Strategy for Life Success in the Post- Communist Transformation. The Case of the Czech Republic." Comparative Education Review, Vol. 40 (May) pp Matějů, P Winners and Losers in the Post-Communist Transformation: The Czech Republic in a Comparative perspective. Innovation, Vol. 9, No. 3, pp Matějů, P. and B. Řeháková Turning Left or Class Realignment. Analysis of the Changing Relationship Between Class and Party in the Czech Republic, East-European Politics and Societies Vol. 11, No. 3, pp Matějů, P Beliefs about Distributive Justice and Social Change. Czech Republic Working Papers of the project Social Trends, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, No. 6/1997. Matějů, P. and K. Vlachová The Crystallization of Political Attitudes and Political Spectrum in the Czech Republic. Working Papers of the project Social Trends, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, No. 9/1997. Matějů, P. and K. Vlachová The Role of Politically Relevant Attitudes and Value Orientations in Electoral Decisions. The Czech Republic in Working Papers of the project Social Trends, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, No. 10/1997. Matějů, P.. and K. Vlachová Values and Electoral Decisions in the Czech Republic. Communist and Postcommunist Studies, Vol. 31, No.3: Matějů, P Who Votes Left after the Fall of Communism? The Czech Republic in Comparative perspective. International Journal of Comparative Sociology, Vol. 40, No. 1. pp Matějů, P. and M. Kreidl Rebuilding Status Consistency in a Post-Communist Society. The Czech Republic, Innovation, Vol. 14. No. 1, pp Matějů, P Making Capitalism Without Capitalists: Szelényi s Homage to Bourdieu s Theory of the Forms of Capital. Czech Sociological Review, 38 (Number 2): Matějů, P.; B. Řeháková and N. Simonová Transition to University under Communism and after Its Demise. The Role of Socio-economic Background in the Transition between Secondary and Tertiary Education in the Czech Republic Czech Sociological Review (English Edition), Vol. 39 (2003), No. 3, pp Matějů, P. and N. Simonová Czech Higher Education Still at the Crossroads. Czech Sociological Review (English Edition), Vol. 39 (2003), No. 3, pp Matějů, P. a J.Straková Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností. Sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií ve světle výzkumu PISA Sociologický časopis - Czech Sociological Review, Vol. 39 (2003), No. 5, pp Matějů, P. and J. Večerník Czech Higher Education at the Crossroads (Editorial to the special issues on higher education of the Czech Sociological Review). Czech Sociological Review (English Edition), Vol. 39 (2003), No. 3, pp Matějů, P. and J. Straková The Role of the Family and the School in the Reproduction of Educational Inequalities in the Post-Communist Czech Republic. British Journal of Sociology of Education, Vol. 26, No. 1, pp Matějů, P.; B. Řeháková and N. Simonová Kulturní a sociálně ekonomické zdroje nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice v letech Sociológia, Vol. 36, č. 1 (2004), pp

6 Matějů, P Ke kořenům sociálně psychologického modelu sociální stratifikace. Sociologický časopis/czech Sociological Review, Vol. 41 (2005), No.1, Matějů, P. M. Smith, P. Soukup, J. Basl Determination of College Expectations in OECD countries: The Role of Individual and Structural Factors. Sociologický časopis/czech Sociological Review, Vol. 43, Number 6, pp Matějů, P. M.L. Smith, J. Basl Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a Sociologický časopis/czech Sociological Review 44 (2): Matějů, P. and M. Smith The Perceived Value of Education and Educational Aspirations in the Czech Republic: Changes in the determination of educational aspirations between 1989 and Comparative Education Review, Vol. 53, No. 1, pp Matějů, P., T. Konečný, S. Weidnerová, H. Vossenssteyn Financování studentů, růst příležitostí a rovnost v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. Česko-nizozemská srovnávací studie systémů podpory studentů a jejich vlivu na vývoj nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. Sociologický časopis/czech Sociological Review 45 (5) pp Matějů, P., T. Konečný, S Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše Katrňáka a Martina Kreidla Sociologický časopis/czech Sociological Review 45 (5). Členství v odborných asociacích a radách: Předseda Grantové agentury ČR Co-editor, International Journal of Comparative Sociology ( ) Člen redakční rady, Sociologický časopis/czech Sociological Review ( ) Člen, Research Committee on Social Stratification and Mobility, International Sociological Association, ASA (1992 -) Člen výkonného výboru, International Social Survey Programme (2003) Člen vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické University Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem ( ) Člen vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Člen řídícího výboru European Consortium for Sociological Research (ECSR)

CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. PERSONAL DATA Place and date of birth: Prague, Czechoslovakia, July 22, 1950 Marital status: Married, two children, born in 1972 and 1985 Citizenship: Czech

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Číslo projektu 1 J 005/04-DP2 Název Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje,

Číslo projektu 1 J 005/04-DP2 Název Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, Číslo projektu 1 J 005/04-DP2 Název Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení Doba řešení 2004-2009 Řešitel Řešitel: (spoluřešitelé) prof.

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

Workshop Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání PhDr. Natalie Simonová

Workshop Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání PhDr. Natalie Simonová Workshop Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání PhDr. Natalie Simonová I. Základní pojmy z oblasti sociální stratifikace II. Pojmy vzdělanostní nerovnost a nerovný přístup ke vzdělání III. Vývoj nerovností

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA JIŘÍ LACH CURRICULUM VITAE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Křížkovského 12, 771 80 Olomouc, Česká republika Tel: +420 58 563 3000, Fax +420 58 5 63 3011 (děkanát) Tel: +420 58 563 3316,

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Informační den - zdroje dat a datové služby 6. 12. 2011, AKC Praha

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK Přehled publikační činnosti : Dokončené projekty: Mišovič, J. a kol. 1991. Attitudes to God, the Church and the Bible, Czechoslovakia for The British and Foreign Bible Society Mišovič, J a kol. 1997. Public

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Kulturní a sociálně ekonomické zdroje nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice v letech 1948-1999 1

Kulturní a sociálně ekonomické zdroje nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice v letech 1948-1999 1 Kulturní a sociálně ekonomické zdroje nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice v letech 1948-1999 1 Petr Matějů - Blanka Řeháková - Natalie Simonová 2 Sociologický ústav

Více

Sociální politika. Sylabus předmětu

Sociální politika. Sylabus předmětu Sociální politika Sylabus předmětu Identifikace Denní bakalářské studium oboru sociální politika a sociální práce. Rozsah a zařazení předmětu: jarní semestr Zakončení: zkouška (splnení průběžných úkolů

Více

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax:

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax: Číslo projektu Název 1J 002/04-DP1 Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR Doba řešení 1.7. 2004 30.6. 2009 Řešitel (spoluřešitelé) Řešitel: Prof. PhDr. Petr

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium 1

Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (3) 73 85 EMPIRICKÉ STUDIE Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium 1 73 Jana Straková, David Greger Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Abstrakt:

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Životopis. Ukončený behaviorální analztický přístup versus tradiční neoklasická metodologie 2012 2013 Modernizace výuky v oblasti mezinárodní ekonomie

Životopis. Ukončený behaviorální analztický přístup versus tradiční neoklasická metodologie 2012 2013 Modernizace výuky v oblasti mezinárodní ekonomie Životopis Osobní údaje doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Vzdělání 1993 Ing., Praha 1998 Ph.D., Praha 2003 Doc., Praha Hospodářská politika Hospodářská politika Hospodářská politika Zaměstnání 1992 1992

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Vydavatelská činnost - nová kompetence univerzitních knihoven

Vydavatelská činnost - nová kompetence univerzitních knihoven Vydavatelská činnost - nová kompetence univerzitních knihoven Iva Adlerová http://orcid.org/0000-0002-6287-9212 Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 3.0 Česko Univerzitní

Více

KATEŘINA VRÁBLÍKOVÁ. Chair of Political Science and International Comparative Social Research Department of Political Science University of Mannheim

KATEŘINA VRÁBLÍKOVÁ. Chair of Political Science and International Comparative Social Research Department of Political Science University of Mannheim KATEŘINA VRÁBLÍKOVÁ Chair of Political Science and International Comparative Social Research Department of Political Science University of Mannheim A 5, Bauteil A, Raum A 332 68159 Mannheim Tel.: +49 (0)621-181-2095

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

Veselý. Tel.:

Veselý.   Tel.: Veselý PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. E-mail: veselya@fsv.cuni.cz Tel.: +420 224 491 496 http://vesely.rubicus.com/ Odborné zaměření Policy analysis; obecná metodologie sociálních věd; metodologie vymezení

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů

Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů Dnes již bývalý šéfredaktor časopisu American Sociological Review publikační

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Recenzenti statí za rok 2009 Reviewers of Articles in 2009

Recenzenti statí za rok 2009 Reviewers of Articles in 2009 Recenzenti statí za rok 2009 Reviewers of Articles in 2009 Yasar Abu Ghosh Fakulta humanitních studií UK, Praha / Faculty of Humanities, Sabina Avdagic University of Sussex, Brighton Uwe Backes Hannah-Arendt-Institut

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

PŘÍLOHA 6 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 1

PŘÍLOHA 6 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 1 PŘÍLOHA 6 PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 1 A. VĚDECKÉ MONOGRAFIE A1 MONOGRAFIE 1. VESELÝ, A. (2010). Knowledge-driven development. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 154 s. ISBN 978-3-8383-6750-7.

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_06_2009» Editorial. Vzdělávací systém pro někoho akcelerátor, pro někoho brzda

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_06_2009» Editorial. Vzdělávací systém pro někoho akcelerátor, pro někoho brzda «SOCIOweb_06_2009» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Vzdělávací systém pro někoho akcelerátor, pro někoho brzda Vážení sympatizanti a sympatizantky sociologie

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví

Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví Mezinárodní konference Praha, Nosticův palác PROGRAM Úterý, 6. října 2009 9:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 Zahájení

Více

NEWSLETTER MŠMT EDITORIAL. o evropských záležitostech, číslo vydání: 2/2016. Slovo náměstkyně ministryně

NEWSLETTER MŠMT EDITORIAL. o evropských záležitostech, číslo vydání: 2/2016. Slovo náměstkyně ministryně NEWSLETTER MŠMT o evropských záležitostech, číslo vydání: 2/2016 EDITORIAL Slovo náměstkyně ministryně Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám nabídla únorové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

International Sociology Sage 0268-5809 Journal for the Scientific Study of Wiley-Blackwell 0021-8294

International Sociology Sage 0268-5809 Journal for the Scientific Study of Wiley-Blackwell 0021-8294 Návodný seznam odborných časopisů v oboru sociologie. Níže uvedený seznam není vyčerpávající, ale uvádí pouze příklady časopisů publikujících sociologické práce. Prvními kritérii výběru vhodného časopisu

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Slovenská bibliografická konferencia, november 2011 Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka

Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka DISKUSNÍ VEČER ČESKÉ DEMOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI 7. 12. 2016 Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka Mgr. Marie Kusovská, Ph.D. mariekusovska@gmail.com Osnova

Více

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech 1. Transformace demografického chování 1.1. Příčiny transformace teoretické zakotvení Několik málo let po

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti

Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti Natalie Simonová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Obsah příspěvku I. Sociologie vzdělanostních nerovností

Více

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ KVANTFKOVANÁ KRTÉRA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM VANA MANDYSOVÁ A - Vědecká a vwojová činnost Články v recenzovaném vědeckém časopise 1. Mandysová,. (2008): Teoretická vý:;hodiska podnikání. n: SCPAP,

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Cestovní zpráva 1 Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Part I, 18-20 June: CHANGES in the world of library services: Evolution and innovation

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Perspektivy změn ve financování VaV ve světle výzkumu akademických pracovníků vysokých škol. Petr Matějů Sociologický ústav AVČR a ISEA

Perspektivy změn ve financování VaV ve světle výzkumu akademických pracovníků vysokých škol. Petr Matějů Sociologický ústav AVČR a ISEA Perspektivy změn ve financování VaV ve světle výzkumu akademických pracovníků vysokých škol Petr Matějů Sociologický ústav AVČR a ISEA Základní otázky Jak se rozdíly v produktivitě vědecké práce podílí

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

REFERENCE -- (1991): (1992): (1992): (1993): Abel, P. (1985): Berger, S., Piore, M. J. (1980): Berger, P. L., Luckmann, T. (1985):

REFERENCE -- (1991): (1992): (1992): (1993): Abel, P. (1985): Berger, S., Piore, M. J. (1980): Berger, P. L., Luckmann, T. (1985): REFERENCE -- (1991): 40 let nemocnice ve VYSOČINĚ" (40 years of the hospital in HIGHLAND"). OÚNZ, VYSOČINA". (1992): K zákonu o pojistném na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti. (Toward the law

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. hlavní řešitel projektu Třetí

Více

Sociální zprávy v České republice po roce 1989 * JIŘÍ VEČERNÍK ** Sociologický ústav AV ČR, Praha. Social Reporting in the Czech Republic since 1989

Sociální zprávy v České republice po roce 1989 * JIŘÍ VEČERNÍK ** Sociologický ústav AV ČR, Praha. Social Reporting in the Czech Republic since 1989 PŘEHLEDOVÁ STAŤ Sociální zprávy v České republice po roce 1989 * JIŘÍ VEČERNÍK ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Social Reporting in the Czech Republic since 1989 Abstract: In the contribution, we have

Více

Vývojové orientace společnosti, hodnoty a ideologie, typy sociálního státu

Vývojové orientace společnosti, hodnoty a ideologie, typy sociálního státu Vývojové orientace společnosti, hodnoty a ideologie, typy sociálního státu Druhá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Hodnotové ukotvení veřejných politik Politické ideologie

Více

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR 2004-2014 Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Ing. Jan Drlík Bratislava, listopad 2015 Zdroje dat, literatura VŠPS (jen pro agrární

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

ROVNOST V PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A

ROVNOST V PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ ROVNOST V PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE ŠPANĚLSKU NA ÚROVNI PRIMÁRNÍHO A SEKUNDÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (KOMPARACE) SIMONA KŘEČKOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Recenzenti statí za rok 2007 Reviewers of Articles in 2007

Recenzenti statí za rok 2007 Reviewers of Articles in 2007 Recenzenti statí za rok 2007/Reviewers of Articles in 2007 Recenzenti statí za rok 2007 Reviewers of Articles in 2007 Josef Alan Praha/Prague Jan Balon Fakulta sociálních věd UK, Praha/Faculty of Social

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Životopis. 2005 2007 ředitel akciové společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a průzkumem přírodních zdrojů v zahraničí

Životopis. 2005 2007 ředitel akciové společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a průzkumem přírodních zdrojů v zahraničí Životopis Jméno a příjmení: Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D. Datum a místo narození: 21. srpna 1962, Karak - Jordánsko Státní občanství: Česká republika Adresa: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně

Více

Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik

Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik Arnošt Veselý Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Otázky 1.

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services part 2 Alena Pavelová Bibliometrics Working Group National Library of Technology Bibliometrická pracovní skupina NTK 2 Bibliometrická pracovní skupina

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948 Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Vývoj rockefellerovské filantropie 1903 General Education Board (do 1960) 1913 založena

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více