CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický ústav AVČR, vedoucí oddělení pro výzkum vzdělání a stratifikace ( ) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, člen expertního týmu projektu Reforma terciárního vzdělávání ( ) Předchozí: Ředitel analyticko-koncepčního odboru MŠMT ( ) Náměstek pro vědu a vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( ) Prorektor pro výzkum, Anglo-Americká vysoká škola v Praze ( ) Hostující profesor, Department of Sociology and Department of Political Science, Northwestern University, Evanston, IL (USA) (podzim 2003) Člen Parlamentu ČR, předseda podvýboru pro vědu a vysoké školy ( ) Člen stále delegace do Rady Evropy (výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu, výbor pro ekonomiku) ( ) Vedoucí týmu sociální stratifikace, Sociologický ústav AV ČR ( ) Hostující profesor, Department of Sociology, University of California at Los Angeles (1994) Zástupce ředitele, Sociologický ústav AV ČR ( ) Hostující profesor, Central European University in Prague ( ) Odborný asistent, Ústav pro filosofii a sociologii Československé akademie věd ( ) Stážista, Department of Sociology, University of Wisconsin in Madison (1987) Odborný asistent, Ústav pro filosofii a sociologii Československé akademie věd ( ) AKADEMICKÉ TITULY A KVALIFIKACE: Profesor sociologie, jmenován na návrh vedecké rady Masarykovy univerzity v Brně (2005) Docent sociologie; habilitace na Fakultě sociálních studií Masarykovy University v Brně (1999) Ph.D. v oboru sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy University v Brně (1996) PhDr doktor filosofie, Filosofická fakulta University Karlovy, Praha (1972) VÝZNAMNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY: Nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení. Projekt financovaný MPSV v rámci grantového schématu Moderní společnost ( )

2 Cost-Sharing and Accessibility of Higher Education: Conflicting or Compatible Goals? A policy oriented analysis of factors determining inequality in access to tertiary education and the feasibility of implementing a cost-sharing principle of financing higher education in the Czech Republic. Grant od Global Development Network (CERGE-EI a Světová banka) ( ) Bariéry implementace investičního přístupu k financování vysokoškolského studia. Grant od Grantové agentury Akademie věd ČR ( ) Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze longitudinálního výzkumu. Grant od Grantové agentury ČR ( ) University Reform and Accessibility of Tertiary Education in Eastern and Central Europe. Secrets of the Admission Process in the Czech Republic. Policy oriented research on inequality in access to higher education. Grant from Open Society Fund ( ) Czech Universities at the Crossroad. Grant from Open Society Fund ( ) Sociální trendy. Grant od Grantové agentury ČR ( ) Winners and Losers of the Transformation. Grant from the START Foundation ( ) Cirkulace elit v postkomunistické České republice. Grant od Grantové agentury Akademie věd ČR ( ) a National Science Foundation (USA) Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce Grant od Grantové agentury ČR ( ) a National Science Foundation (USA) Determinanty životního úspěchu v období přechodu od redistributivní k tržní ekonomice. Grant od Grantové agentury ČR ( ) HLAVNÍ PUBLIKACE: (a) Monografie a kapitoly v monografiích: Boguszak, M., P. Matějů, J. Peschar "Educational Mobility in Czechoslovakia, Hungary and the Netherlands." Pp in Social Reproduction in Eastern and Western Europe: Comparative Analyses on Czechoslovakia, Hungary, the Netherlands and Poland, ed. by J. L. Peschar. Nijmegen: OOMO-REEKS. Matějů, P "Family Effect on Educational Attainment in Czechoslovakia, the Netherlands and Hungary." Pp in Social Reproduction in Eastern and Western Europe: Comparative Analyses on Czechoslovakia, Hungary, the Netherlands and Poland, ed. by J. L. Peschar. Nijmegen: OOMO-REEKS. Matějů, P., and J. L. Peschar "Family Background and Educational Attainment in Czechoslovakia and The Netherlands." Pp in Class Structure in Europe. New Findings from East-West Comparison of Social Structure and Mobility, ed. by M. Haller. New York: Sharpe. Matějů, P "Who Won and Who Lost in a Socialist Redistribution." Pp in Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries, ed. by Y. Shavit and H. Blossfeld. Oxford: Westview Press. Kluegel, J. R., and P. Matějů Principles of Distributive Justice in Comparative Perspective. Pp in Social Justice and Political Change: Public Opinion in Capitalist and Post-Communist States, ed. by J. R. Kluegel, D. S. Mason and B. Wegener. Hawthorne, NY: Aldine degruyter. Matějů, P., and A. Tucker The collection and dissemination of social science information in the Czech Republic. Pp in Information Dissemination and

3 Access in Russia and Eastern Europe. NATO Science Series, ed. by R. Walker and M. Taylor. Amsterdam: IOS Press. Matějů, P., and E. Hanley Die Herausbildung ökonomischer und politischer Eliten in Ostmitteleuropa. Pp in Eliten im Wandel. Politische Führung, wirtschaftliche Macht und Meinungsbildung im neuen Osteuropa, ed. by M. A. Hatschikjan and F. L. Altmann. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh. Matějů, P., B. Řeháková, and G. Evans The Politics of Interests and Class Realignment in the Czech Republic, Pp in The End of Class Politics? Class voting in comparative context, ed. by G. Evans. Oxford: Oxford, University Press. Matějů, P. and Aviezer Tucker The collection and dissemination of social science information in the Czech Republic. Pp in Walker, R. and M. Taylor: Information Dissemination and Access in Russia and Eastern Europe. NATO Science Series, IOS Press, Amsterdam, Večerník, J. and P. Matějů (eds.) Zpráva o vývoji české společnosti (Report on the development of the Czech Republic, ). Praha: Academia. Večerník, J. and P. Matějů (eds.) Ten Years of Rebuilding Capitalism. Czech Society Praha: Academia. Matějů, P Mobility and Perceived Change in Life-Chances in Post-Communist Countries. Pp , in: New Markets, New Opportunities? Economic and Social Mobility in a Global Economy. Brookings Institution and the Carnegie Endowment, ed. by C. Graham and N. Birdsall. Washington, DC.: Brookings Institution Press. Matějů, P. and K. Vlachová (eds.) Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika (Inequality, Justice, Politics. The Czech Republic ). Praha: Slon. Matějů, P., B. Řeháková and N. Simonová. 2004: Structurally Generated Growth of Inequality. Structural Reforms and the Accessibility of Higher Education in the Czech Republic. In: Shavit, Y., G. Menahem, R. Arum, and A. Gamoran (eds.). Expansion, Differentiation and Stratification in Higher Education: A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press (forthcoming). Matějů, P., J. Straková, N. Simonová "Jak to vidí veřejnost? Názory na (ne)dostupnost vyššího vzdělání, na (ne)rovnost šancí a na (ne)možná řešení". Pp in Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Ed. by Matějů, P., J. Straková. Praha: ISEA (ISBN ). Matějů, P., N. Simonová, J. Basl Investiční princip financování v reformách českého vysokého školství. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ). Matějů, P., N. Simonová, J. Straková Výzkum studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ). Matějů, P Hlavní výsledky z výzkumu veřejného mínění. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ).

4 Matějů, P., A. Vitásková Vybrané výsledky z výzkumu akademických pracovníků veřejných vysokých škol. Pp in N. Simonová (ed.). České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: SOU AVČR (ISBN ). Matějů, P., J. Straková Nerovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha. Academia. Matějů, P., B. Řeháková, N. Simonová Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education. Pp in: Y. Shavit, G. Menahem, R. Arum, and A. Gamoran (eds.). Stratification in Higher Education A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press. (b) Články v recenzovaných odborných časopisech: Boguszak, M., I. Gabal a P. Matějů Ke koncepcím vývoje sociální struktury v ČSSR. Sociologický časopis, 26 (1990), Pp Matějů, P "Kdo získal a kdo ztratil v socialistické redistribuci?" (Who Won and Who Lost in the Socialist Redistribution?). Sociologický časopis (Czechoslovak Sociological Review) 1/1991. Matějů, P "Vzdělanostní stratifikace v Československu v komparativní perspektivě" (Educational stratification in Czechoslovakia in comparative perspective). Sociologický časopis (Czechoslovak Sociological Review) 3/1991, pp Matějů, P. and B. Řeháková "Od nespravedlivé rovnosti ke spravedlivé nerovnosti? Percepce sociálních nerovností a sociálni spravedlnosti v současném Československu" (From unjust equality to just inequality? The perception of inequality and social justice in contemporary Czechoslovakia). Sociologický časopis (Sociological Review) 3/1992. Matějů P. and B. Řeháková "Vliv mentálních schopností a sociálního původu na vzdělanostní aspirace" (The effect of mental ability and social background on educational aspirations). Sociologický časopis (Sociological Review) 5/1992. Matějů, P "Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi postkomunistické transformace. Česká republika " (Determinants of Economic Success in the First Stage of the Post-Communist Transformation. Czech Republic ). Sociologický časopis (Sociological Review) 3/1993. Matějů, P. and B. Řeháková "Revolution for Whom? Analysis of selected patterns of intragenerational mobility in the Czech Republic " Czech Sociological Review (English edition), Vol. I (Spring 1993): Matějů, P "From Equality to Equity? The Czech Republic Between Two Ideologies of Distributive Justice." Czech Sociological Review, Vol. I (Fall 1993): Matějů, P. and B. Řeháková "Une revolution pour qui?" Revue d'etudes comparatives Est-Ouest, No. 4 (Decembre), Matějů, P. and Nelson Lim Who has gotten ahead after the fall of Communism? The case of the Czech Republic. Czech Sociological Review, Vol 3, pp Matějů, P How not to make historical comparisons empirically. Czech Sociological Review, Vol. 3, pp Matějů, P In Search of Explanations for Recent Left-Turns in Post-Communist Countries. International Review of Comparative Public Policy. Vol 7 (May), pp

5 Matějů, P. and B. Řeháková Education as a Strategy for Life Success in the Post- Communist Transformation. The Case of the Czech Republic." Comparative Education Review, Vol. 40 (May) pp Matějů, P Winners and Losers in the Post-Communist Transformation: The Czech Republic in a Comparative perspective. Innovation, Vol. 9, No. 3, pp Matějů, P. and B. Řeháková Turning Left or Class Realignment. Analysis of the Changing Relationship Between Class and Party in the Czech Republic, East-European Politics and Societies Vol. 11, No. 3, pp Matějů, P Beliefs about Distributive Justice and Social Change. Czech Republic Working Papers of the project Social Trends, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, No. 6/1997. Matějů, P. and K. Vlachová The Crystallization of Political Attitudes and Political Spectrum in the Czech Republic. Working Papers of the project Social Trends, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, No. 9/1997. Matějů, P. and K. Vlachová The Role of Politically Relevant Attitudes and Value Orientations in Electoral Decisions. The Czech Republic in Working Papers of the project Social Trends, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, No. 10/1997. Matějů, P.. and K. Vlachová Values and Electoral Decisions in the Czech Republic. Communist and Postcommunist Studies, Vol. 31, No.3: Matějů, P Who Votes Left after the Fall of Communism? The Czech Republic in Comparative perspective. International Journal of Comparative Sociology, Vol. 40, No. 1. pp Matějů, P. and M. Kreidl Rebuilding Status Consistency in a Post-Communist Society. The Czech Republic, Innovation, Vol. 14. No. 1, pp Matějů, P Making Capitalism Without Capitalists: Szelényi s Homage to Bourdieu s Theory of the Forms of Capital. Czech Sociological Review, 38 (Number 2): Matějů, P.; B. Řeháková and N. Simonová Transition to University under Communism and after Its Demise. The Role of Socio-economic Background in the Transition between Secondary and Tertiary Education in the Czech Republic Czech Sociological Review (English Edition), Vol. 39 (2003), No. 3, pp Matějů, P. and N. Simonová Czech Higher Education Still at the Crossroads. Czech Sociological Review (English Edition), Vol. 39 (2003), No. 3, pp Matějů, P. a J.Straková Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností. Sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií ve světle výzkumu PISA Sociologický časopis - Czech Sociological Review, Vol. 39 (2003), No. 5, pp Matějů, P. and J. Večerník Czech Higher Education at the Crossroads (Editorial to the special issues on higher education of the Czech Sociological Review). Czech Sociological Review (English Edition), Vol. 39 (2003), No. 3, pp Matějů, P. and J. Straková The Role of the Family and the School in the Reproduction of Educational Inequalities in the Post-Communist Czech Republic. British Journal of Sociology of Education, Vol. 26, No. 1, pp Matějů, P.; B. Řeháková and N. Simonová Kulturní a sociálně ekonomické zdroje nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice v letech Sociológia, Vol. 36, č. 1 (2004), pp

6 Matějů, P Ke kořenům sociálně psychologického modelu sociální stratifikace. Sociologický časopis/czech Sociological Review, Vol. 41 (2005), No.1, Matějů, P. M. Smith, P. Soukup, J. Basl Determination of College Expectations in OECD countries: The Role of Individual and Structural Factors. Sociologický časopis/czech Sociological Review, Vol. 43, Number 6, pp Matějů, P. M.L. Smith, J. Basl Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a Sociologický časopis/czech Sociological Review 44 (2): Matějů, P. and M. Smith The Perceived Value of Education and Educational Aspirations in the Czech Republic: Changes in the determination of educational aspirations between 1989 and Comparative Education Review, Vol. 53, No. 1, pp Matějů, P., T. Konečný, S. Weidnerová, H. Vossenssteyn Financování studentů, růst příležitostí a rovnost v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. Česko-nizozemská srovnávací studie systémů podpory studentů a jejich vlivu na vývoj nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. Sociologický časopis/czech Sociological Review 45 (5) pp Matějů, P., T. Konečný, S Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše Katrňáka a Martina Kreidla Sociologický časopis/czech Sociological Review 45 (5). Členství v odborných asociacích a radách: Předseda Grantové agentury ČR Co-editor, International Journal of Comparative Sociology ( ) Člen redakční rady, Sociologický časopis/czech Sociological Review ( ) Člen, Research Committee on Social Stratification and Mobility, International Sociological Association, ASA (1992 -) Člen výkonného výboru, International Social Survey Programme (2003) Člen vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické University Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem ( ) Člen vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Člen řídícího výboru European Consortium for Sociological Research (ECSR)

STATI. Proměny a problémy české sociální politiky*

STATI. Proměny a problémy české sociální politiky* STATI Proměny a problémy české sociální politiky* JIŘÍ VEČERNÍK** Sociologický ústav AV ČR, Praha Changes and Issues in Czech Social Policy Abstract: The article describes the development of Czech social

Více

Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního

Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního 66 Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 3, s. 66 81 STUDIE Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání Petr Hlad o Institut celoživotního vzdělávání,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 2 ISSN 1803 8220 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra VYMĚTAL, Petr (2014). Postkomunistický stát a jeho kapacity: jak to změřit? Acta Politologica 6, 2, 140-153.

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat urba n people / l idé města 12, 2010, 2 Anthropology of the city: A social viewpoint, main tendencies, perspectives And national traditions of research. An example of czech urban Anthropology 1 Blanka

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str.

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str. Biblografie Petr Jakubík A vědecké monografie [1] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing: Risk Identification and Assessment within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing,

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Společnost vědění jako teoretický koncept

Společnost vědění jako teoretický koncept Společnost vědění jako teoretický koncept ARNOŠT VESELÝ* Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha The Knowledge Society as a Theoretical Concept Abstract:

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum 5 Zdroj: http://www.oecd.org/document/31/0,2340, en_26 49_37455_33710751_1_1_1_37455, 00.html 6 Toto zdánlivě iracionální jednání žen je však výsledkem složitého komplexu mechanismů a procesů reprodukce

Více

Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996 2010: hledání možných příčin politického zemětřesení

Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996 2010: hledání možných příčin politického zemětřesení Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996 2010: hledání možných příčin politického zemětřesení SEÁN HANLEY* University College London Dynamics of New Party Formation in the Czech Republic

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2012 Vol. 4 No. 1 ISSN 1803 8220 LINEK, Lukáš. (2012). Vliv volební účasti na zisky politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny. Acta Politologica 4,

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS Václav Bubeníček, Assistant Professor, Department of Humanities, Faculty of Economics, Czech University of Life Sciences, Kamýcká 129, 165 21 Prague 6 Suchdol,

Více

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic ENAR SHADOW REPORT Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal The Czech Centre for

Více

Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace

Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS III. 2 / 2009 Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace Petr DANĚK Abstract: The paper deals with development experiences of the Indian state of Kerala within the context

Více

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích*

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* DANA HAMPLOVÁ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Satisfaction with Life, Happiness, and Family Status in Twenty-one European Countries

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více