Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz"

Transkript

1 Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého, základního a střední školství Web: nemá osobní stránky nastrakova&catid=36&itemid=54 CV: Vystudovala matematicko-fyzikální fakultu UK, kde získala titul RNDr. v oboru elektronická fyzika a optika, a postgraduální studium na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pedagogika. V letech vyučovala přírodovědné předměty na Prvním obnoveném reálném gymnáziu (PORG), které spoluzakládala. Od roku 1995 se věnuje pedagogickému výzkumu. Zaměřuje se na problematiku kvality vzdělávání a faktorů, které ji ovlivňují, a vzdělanostní nerovnosti na úrovni základní a střední školy. Koordinovala českou implementaci mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností žáků (OECD PISA, IEA TIMSS) i dospělých (OECD PIAAC) a navazujících výzkumů národních. Zastupovala ČR v orgánech IEA i OECD a působila v řadě mezinárodních expertních skupin ustanovených k dílčím problémům souvisejícím s hodnocením výsledků vzdělávání. Nyní je členkou výkonného výboru Networku 9 Evropské asociace pro pedagogický výzkum zaměřeného na pedagogická měření. Příležitostně pracuje jako expertka pro mezinárodní organizace (OECD, ICF, NESET). Je autorkou a spoluautorkou řady studií a monografií. V současné době pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, kde se podílí na realizaci longitudinálního výzkumu CLoSE, který zkoumá průchod žáků vzdělávacím systémem. Vyučuje na filosofické a pedagogické fakultě UK. Zabývá se otázkami spojenými s implementací výzkumných poznatků do vzdělávací politiky. Spolupracuje s ČŠI a s Úřadem vlády. V letech působila jako poradkyně ministrů školství. V letech 2008 a 2009 vedla expertní

2 tým, který vyhodnocoval míru naplnění Národního programu rozvoje vzdělávání. Spolupracuje s řadou nevládních a neziskových organizací. Vzdělání 1983 MFF UK, prom. fyzik fyzikální elektronika a optika 1984 MFFUK, RNDr. fyzikální elektronika a optika 2008 PedF MU, Ph.D. pedagogika (rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí) Zaměstnání První obnovené reálné gymnázium - učitelka přírodovědných předmětů Výzkumný ústav pedagogický - koordinátorka mezinárodních výzkumů ve vzdělávání Ústav pro informace ve vzdělávání - vedoucí oddělení mezinárodních výzkumů AISIS, občanské sdružení - šéfredaktorka časopisu Moderní vyučování Sociologický ústav AV ČR, oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace - koordinátorka longitudinálního výzkumu PISA-L 2009 nyní Ústav pro informace ve vzdělávání - národní koordinátorka výzkumu gramotnosti dospělých (OECD Programme for International Assessment of Adult Competencies) a projektů OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes a Overcoming School Failure. Pedagogická činnost FF UK: Metodologie pedagogiky Srovnávací pedagogika Vzdělanostní nerovnosti Výběr z publikací Monografie Matějů, P., Straková, J (Eds). (Ne) rovné šance ve vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, ISBN

3 Matějů, P., Straková, J., Veselý, A.(Eds.) Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Slon: Praha, ISBN: Kasíková, H., Straková, J. (Eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Karolinum: Praha, ISBN ISBN Kapitoly v knihách Matějů, P., Straková, J. Víceletá gymnázia a jejich role v reprodukci vzdělanostních nerovností. In: Matějů, P., Straková. J. (eds.) (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice. Academia, Praha, Straková, J., Potužníková, E., Tomášek, V. 2006: Vědomosti, dovednosti a postoje českých žáků v mezinárodním srovnání. In: Matějů, P., Straková. J. (Eds.) (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice. Academia, Praha, Straková, J. Kompetence českých žáků v mezinárodním srovnání. In: Kalous, J., Veselý, A. (Eds). Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum, Straková, J. The Czech educational system and the evaluation of the ISCED implementation in the Czech Republic. In: SCHNEIDER, S.L.: The International Standard Classification of Education (ISCED-97). An Evaluation of Content and Criterion Validity for 15 European Countries. Mannheim: MZES, 2008, pp Straková, J. The Czech Republic. In: KOGAN, I., GEBEL, M., NOELKE, C. (Eds.): Europe enlarged: A handbook of education, labour and welfare regimes in Central and Eastern Europe. Mannheim: MZES, 2008, pp Straková, J. Monitoring Educational Inequalities in the Czech Republic: Resources, Data and Findings. Pp in Heinrich Best & Agnieszka Wenninger (eds): Landmark Central and Eastern European societies twenty years after system change. Berlin: LIT Verlag, Straková, J. Postoje českých učitelů k hlavním prioritám vzdělávací politiky. Pp in Váňová, R., Krykorková, H. (ed.) Učitel v současné škole. Praha: FF UK, Straková, J. Veselý, V. Vzdělanostní nerovnosti a jejich řešení z pohledu aktérů. Pp In Matějů, P., Straková, J., Veselý, A.(Eds.) Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Slon: Praha. ISBN: Straková, J., Veselý, A., Matějů, P. Doporučení pro vzdělávací politiku. Pp In Matějů, P., Straková, J., Veselý, A.(Eds.) Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Slon: Praha. ISBN: Studie v mezinárodních a zahraničních časopisech Straková, J., Tomášek, V., Willms, J., D.: Educational Inequalities in the Czech Republic. Prospects, vol. XXXVI, no. 4, December 2006, pp

4 Straková, J. Nedostatky českého vzdělávacího systému z pohledu mezinárodních šetření. Pedagogické spektrum 1/2008, Straková, J. The Impact of the Structure of the Education System on the Development of Educational Inequalities in the Czech Republic. In: Sociologický časopis/czech Sociological review. Vol.43, Number 3, June 2007, pp Straková, J Development of achievement disparities in Czech primary and secondary education. Journal for Educational Research Online/ Journal für Bildungsforschung Online, Volume 2, No. 1, pp Studie v recenzovaných časopisech domácích Potužníková, J., Straková, J.: Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů. Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2006, Vol. 42, No. 4: Straková, J. Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro. Pedagogika. 1, 21-36, Basl, J., Straková, J., Veselý, A Rozvoj občanské společnosti a demokracie pohledem mladých Čechů. Pedagogika roč. LIX, No.4, pp Straková, J Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR. Orbis Scholae. ORBIS SCHOLAE, 2009, roč. 3, č. 3, s , ISSN , pp Straková, J Dopad diferenciace vzdělávacích příležitostí v povinném vzdělávání na vývoj nerovností ve výsledcích žáků v ČR po roce Pedagogika, LX (2), Straková, J Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů. Sociologický časopis/czech Sociological Review, 46,2. Straková, J Pedagogické činnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání. Pedagogika LX, pp Straková, J Postoje společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase, Studia Paedagogica 15, 2. Výzkumné projekty Koordinace české implementace mezinárodních projektů: IEA Reading literacy study 1995 IEA Third International and science Study 1995 IEA Second International Technology in Education Study 1998 IEA TIMSS-R Videostudy 1999 OECD Programme for International Student Assessment 2000

5 OECD Programme for Assessment of Adult Competencies 2011 OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes 2011 OECD Overcoming School Failure 2011 Národní projekty: PISA-L , SocÚ AV Studium na VŠ 2004, SocÚ AV Dopady programu osobnostní a sociální výchovy Dokážu to? na klima škol a kompetence žáků. 2004, AISIS Evaluace naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání , MŠMT Výzkum přesvědčení českých učitelů , PedF UK

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, 22.7.1950 Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar. 1972 a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti Jan Průcha Katedra andragogiky, Filozofická fakulta UK, Praha Anotace: Text obsahuje stručný přehled výsledků ze zkoumání čtenářské gramotnosti

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Postavení a pojetí matematiky v kurikulu

Postavení a pojetí matematiky v kurikulu Konference SUMA 2010 únor 2010 Postavení a pojetí matematiky v kurikulu Dominik Dvořák UK Pedagogická fakulta Ústav pro výzkum a rozvoj vzdělávání Obsah Podrobnější pohled na TIMSS 2007: matematika Kurikulum

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky

Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky 107 Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky Univerzita Karlova v Praze Anotace: Jak prokázal mj. nedávný výzkum PISA 2009, školy v České republice

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému IVA ŠMÍDOVÁ*, ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno KLÁRA JANOUŠKOVÁ*,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

září - říjen / 2012 Cena 59 Kč / 2,50 09-10/2012 Digitální verze časopisu zdarma

září - říjen / 2012 Cena 59 Kč / 2,50 09-10/2012 Digitální verze časopisu zdarma září - říjen / 2012 Cena 59 Kč / 2,50 09-10/2012 Digitální verze časopisu zdarma www.stabilo.cz www.stabilo.cz www.stabilo.sk www.stabilo.cz STABILO STABILO EASYoriginal PRAVÍ FANÚŠIKOVIA SI EASYoriginal

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Petra Antošová Trvalé bydliště a kontaktní adresa: Zenklova 26/286, Praha 8, 180 00 00420 605 476 843 petraantosova@seznam.cz www.petra-antosova.cz www.about.me/petraantosova www.linkedin.com/in/petraantosova

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

Metodika Podpora výuky

Metodika Podpora výuky Metodika Podpora výuky Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Podpora výuky pod vedením Miroslava Brzeziny.

Více

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Předpoklady úspěchu v práci a v životě Předpoklady úspěchu v práci a v životě Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC Kolektiv autorů Recenzovali: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. Autorský kolektiv: Mgr.

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více