Josef Basl. 24. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Basl. 24. února 2010"

Transkript

1 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010

2 Osnova prezentace Zaměření práce Struktura práce Situace v ČR v mezinárodním kontextu Analýza dat vybraná zjištění

3 Téma práce Vzdělávací politika Sociologie vzdělání Odlišnosti oborů studia

4 Východiska a zaměření Potřeba odborníků v oblastech přírodních a technických věd Studenti vysokých škol 15letí studenti Koncepty

5 Výzkumný problém a otázky VČeské republice je nízká atraktivita přírodovědných a technických oborů. Mají o vysokoškolské studium přírodovědných a technických oborů zájem studenti s nejlepšími výsledky? Studují na vysoké škole přírodovědné a technické obory studenti s nejlepšími výsledky? Liší se studenti přírodovědných oborů a studenti technických oborů od studentů ostatních oborů z hlediska socioekonomického zázemí rodiny? Liší se studenti přírodovědných oborů a studenti technických oborů od studentů ostatních oborů z hlediska typu absolvované střední školy?

6 Cíle práce (1) Objasnit, jestli do přírodovědných a technických oborů na vysokoškolské úrovni vstupuje dostatek studentů. Zmapovat, do kterých vysokoškolských oborů nastupují nejlepší studenti. Porozumět tomu, kdo jsou studenti přírodovědných a technických oborů z hlediska rodinného zázemí a předchozího studia. Analyzovat, kdo jsou žáci a studenti, kteří o studium přírodovědných a technických oborů mají zájem.

7 Cíle práce (2) Zjistit, včem jsou vysokoškolští studenti přírodovědných oborů a studenti technických oborů odlišní od studentů ostatních skupin oborů. Zmapovat aktuální politiku podpory zájmu o studium přírodovědných a technických oborů včeské republice (reálné aktivity a deklarované cíle obsažené v dokumentech řídící praxe). Formulovat návrhy na možné kroky směrující k podpoře zájmu o studium v oblasti přírodovědných a technických oborů.

8 Metodologie Podpora zájmu o studium Sekundární analýza dat PISA 2003, PISA 2006 PISA-L Studium na vysoké škole Eurostudent IV CZ (2009)

9 Struktura práce (1)

10 Struktura práce (2)

11 Situace v ČR v mezinárodním kontextu Populace vysokoškoláků v ČR Terciární vzdělání univerzitní, neuniverzitní Nárůst počtu studentů VŠ

12 1999 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Akademický rok Celkem Bc. a Mgr. P oč e t s tu d e n tů

13 Úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení na VŠ podle typu absolvované SŠ (Zdroj: data ÚIV (Statistická ročenka školství 2006/2007)) 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% SOU G SOŠ 45% 40% 35% 30% 2000/ / / / / / /07 Pro akademický rok

14 Studijní obory podle počtu poprvé zapsaných studentů do 1. ročníku (přijímacířízení pro akademický r. 2007/08) Zdroj: data ÚIV (Statistická ročenka školství 2007/2008) Počet zapsaných studentů Z toho žen (v %) Úspěšnost na přijetí (v %) Celkový počet studentů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky humanitní a společensko vědy a nauky ekonomické vědy a nauky právní vědy a nauky pedagogika, učitelství a sociální péče vědy a nauky o kultuře a umění

15 Sekundární analýza dat PISA 2006 Korelační analýza Lineární regresní modelování Strukturní modelování Žáci s nejlepšími výsledky

16 Hypotézy Vyšší zájem o budoucí studium a pracovní uplatnění v oblasti přírodních věd mají studenti, jejichž rodiče mají vyšší nejvyšší dosažené vzdělání a vyšší zaměstnanecký status. Vyšší zájem o budoucí studium a pracovní uplatnění v oblasti přírodních věd mají studenti dosahující nejlepších výsledků v testu přírodovědné gramotnosti. Dívky mají o budoucí studium a pracovní uplatnění v oblasti přírodních věd menší zájem než chlapci.

17 SrovnáníČR a jiných států

18 Regresní modely - proměnné SCIEFUT závislá proměnná reprezentující míru zájmu studenta o budoucí studium a profesní uplatnění v oblasti přírodních věd (index) HISEI nejvyšší zaměstnanecký status rodičů (hodnoty od 16 do 90) HEDRES nejvyšší dosažené vzdělání rodičů (7 kategorií, dle ISCED) Pohlaví žáka (0-chlapec, 1-dívka) PL_high proměnná vyjadřující, že žák dosáhl v testu přírodovědné gramotnosti úrovně způsobilosti 5 nebo 6 (0-nepatří, 1-patří) CARINFO index vyjadřující míru informovanosti studentů o možnostech kariéry v oblasti přírodních věd CARPREP index vyjadřující míru, do jaké škola studenty připravuje pro budoucí vzdělanostní a pracovní dráhu

19

20

21 Strukturní modelování

22

23 Dílčí závěry Zájem o budoucí uplatnění Rodinné zázemí Škola Jak škola připravuje pro budoucí vzdělanostní a pracovní dráhu Míra informovanosti o možnostech kariéry v oblasti přírodních věd

24 Seznam použitých zdrojů (1) Baram-Tsabari, A., A. Yarden Identifying Meta-Clusters of Students` Interest in Science and Their Change With Age. Journal of Research in Science Teaching 46 (5): Buchmann, C., B. Dalton Interpersonal Influences and Educational Expectations in 12 Countries: The Importance of Institutional Context. Sociology of Education 75: Eurydice Science Teaching in Schools in Europe: Policies and Research. Brussels: Eurydice. Fong, S.C The global challenge for universities. Pp in Marginson, S., R. James. (eds.) Education, Science and Public Policy: Ideas for an Education Revolution. Melbourne: Melbourne University Press. Hansen, M.N Social and Economic Inequality in the Educational Career: Do the Effects of Social Background Characteristics Decline?. European Sociological Review 13 (3): Horn, D. et al Tracking and inequality of learning outcomes in Hungarian secondary schools. Prospects, 36 (4): Kalous, J Conceptualisation of the Learning Society in the Czech and Slovak Republics. Pp in Kuhn, M. (ed.) 2007 New Society Models for a New Millenium: The Learning Society In Europe and Beyond. New York: Peter Lang. Kalous, J Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. Kloosterman, R. et al Parental education, children's performance and the transition to higher secondary education: trends in primary and secondary effects over five Dutch school cohorts ( ). British Journal of Sociology 60 (2): Kopecký, M Společnost vědění. Pp in Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. Martin, M.O. et al TIMSS 2007 International Science Report: Findings from IEA s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourths and Eights Grades. Chestnut Hill: Boston College. Matějů, P., M. L. Smith, P. Soukup, J. Basl Determination of College Expectations in OECD countries: The Role of Individual and Structural Factors. Sociologický časopis/czech Sociological Review 43 (6): Matějů, P., J. Straková The Role of the Family and the School in the Reproduction of Educational Inequalities in the Post-Communist Czech Republic. British Journal of Sociology of Education 26 (1): Mistler-Jackson, M., N.B. Songer Student Motivation and Internet Technology: Are Students Empowered to Learn Science? Journal of Research in Science Teaching 37 (5): Moran, T Education, science and innovation. Pp in Marginson, S., R. James. (eds.) Education, Science and Public Policy: Ideas for an Education Revolution. Melbourne: Melbourne University Press.

25 Seznam použitých zdrojů (2) MŠMT Informace k projektu. [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit ] Dostupný z WWW: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-avyvoje/podpora-technickych-a-prirodovednych-oboru>. Mullis, I.V.S. et al TIMSS 2007 International Mathematics Report: Findings from IEA s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourths and Eights Grades. Chestnut Hill: Boston College. OECD Top of the Class: High Performers in Science in PISA Paris: OECD. OECD Encouraging Student Interest in Science and Technology Studies. Paris: OECD. OECD PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow s World. Volume 1: Analysis. Paris: OECD. Olson, J.F., M.O. Martin, I.V.S. Mullis (eds.) TIMSS 2007 Technical Report. Chestnut Hill: Boston College. Palečková, J. a kol Hlavní zjištění výzkumu PISA Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: ÚIV. Simpson, R.D., J.S. Oliver A Summary of Major Influences on Attitude Toward and Achievement in Science Among Adolescent Students. Science Education 74 (1): Světová banka Knowledge Assessment Methodology. [online]. Světová banka. [cit ] Dostupný z WWW: <http://web.worldbank.org/wbsite/external/wbi/wbiprograms/kfdlp/extunikam/0,,menupk: ~pagepk: ~pipk: ~thesitepk: ,00.html>. Tomášek, V. a kol Obstojíčeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: ÚIV. Datové zdroje: ÚIV. 2008a. Statistická ročenka školství 2007/2008: výkonové ukazatele. Praha: ÚIV. ÚIV. 2008b. Vývojová ročenka školství včeské republice 2001/ /07. Praha: ÚIV. Velký sociologický slovník Praha: Karolinum. Veselý, A Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis/czech Sociological Review 40 (4): Veselý, A Knowledge-Driven Development: Conceptual Framework and Its Application to the Czech Republic. Studie CESES 2003: 2. Praha: UK FSV CESES. Veselý, A., M. Mouralová Vzdělávání v České republice: současný stav a vývojové trendy. [online]. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika no. 35, s [cit ] Dostupný z WWW: <http://publication.fsv.cuni.cz/publications.php?g=22&pg=2>. Veselý, A., J. Kalous, J. Marková Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. Studie CESES 2004: 1. Praha: UK FSV CESES.

26 Děkuji vám za pozornost!

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, 22.7.1950 Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar. 1972 a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení*

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* TOMÁŠ KONEČNÝ** CERGE-EI, Praha JOSEF BASL Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha JAN MYSLIVEČEK CERGE-EI, Praha Alternative

Více

Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního

Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního 66 Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 3, s. 66 81 STUDIE Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání Petr Hlad o Institut celoživotního vzdělávání,

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému IVA ŠMÍDOVÁ*, ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno KLÁRA JANOUŠKOVÁ*,

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti Jan Průcha Katedra andragogiky, Filozofická fakulta UK, Praha Anotace: Text obsahuje stručný přehled výsledků ze zkoumání čtenářské gramotnosti

Více

Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů

Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů Václav Švec, Gabriela Koláčková AULA, 2013, Vol.21, No. 2: 56-69 Abstract: To study at the university is a very difficult process. Before

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Media4u Magazine. 7. ročník 3/2010. Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 7. ročník 3/2010. Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 7. ročník 3/2010 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Vzdělávací cíle a realita výuky

Vzdělávací cíle a realita výuky Vzdělávací cíle a realita výuky Educational Aims and Actual Activities in the Classroom Irena Smetánková, Anna Šlégrová Abstrakt Pro kvalitní fungování školy a dosažení žádoucích výsledků vzdělávání je

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 79 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 MARTIN CHVÁL, DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ, ELIŠKA WALTEROVÁ Anotace: Od poloviny 90. let 20. století

Více

e o zdraví a spravedlnost. Úvod

e o zdraví a spravedlnost. Úvod Péče o zdraví a spravedlnost. Petr Háva Anotace Existující rozdíly ve zdraví na nadnárodní, národní a regionální úrovni generují otázky ve vztahu k sociální spravedlnosti. Tlaky na omezení zdrojů pro financování

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více