VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov IČO: , bank.spoj: ČSOB Opava /0300 Tel: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/09 ZŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice Komárov Podvihov N.Sedlice 1

2 Část I. Základní údaje o škole Název školy: ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV, příspěvková organizace Adresa školy: U Školy 1, Opava 9, IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Vedoucí učitelky MŠ: Vedoucí vychovatelka ŠD: Složení školské rady: Charakteristika školy: Statutární město Opava Mgr.Tomáš Weicht Bc.Eva Murová Bc.Eva Murová Vlasta Grabovská Jana Popková Marcela Lehnertová Daniel Žídek Bc. Eva Murová Kamil Beinhauer ZŠ Opava-Komárov ŠD Opava - Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice Výdejny stravy při MŠ a ZŠ Jsme škola s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Statutární město Opava, jehož prodlouženou rukou je Úřad městské části Opava-Komárov. Velmi dobře spolupracuje organizace také s Obecním úřadem Nové Sedlice, který v materiální oblasti zřizuje svou MŠ v Nových Sedlicích, která je odloučeným pracovištěm. Naše organizace je členitá a skládá se z několika pracovišť: ZŠ Opava-Komárov, ŠD při ZŠ 2

3 Opava-Komárov-odkaz, MŠ Opava-Komárov, MŠ Opava-Podvihov, MŠ Nové Sedlice-odkaz. Součástí těchto pracovišť jsou také výdejny stravy. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA Základní škola se nachází uprostřed obce Opava-Komárov, obec je městskou částí města Opavy s dostupností MHD, autobusové dopravy a vlaku. Jsme škola rodinného typu s maximální kapacitou 100 žáků, máme 5 ročníků v 5 třídách. Na naší škole pracuje celkem 11 zaměstnanců z toho 8 pedagogických. Součástí ZŠ je školní družina se dvěma odděleními a max. kapacitou 50 žáků, v ŠD pracují dvě vychovatelky, budova ŠD je vzdálena 100 m od budovy ZŠ. Škola je slušně materiálně zabezpečena: keramická dílna, počítačová učebna s 10 PC připojených k internetu, scannerem a kopírkou třídy vybavené barevným nábytkem a lavicemi, TV, videorekordéry a magnetofony s CD v jedné ze tříd je minihudebna s klavírem, varhanami a Orffovými nástroji, jídelna s výdejnou stravy. Internetem jsou připojeny také všechny třídy, kde počítač slouží k práci žákům a vyučujícímu v dané třídě. Pro akce, projekty a prezentace jsme vybaveni dataprojektorem, notebookem, digitálním fotoaparátem a plátnem. Ve dvou třídách jsou nově instalovány interaktivní tabule s vizualizérem. Společně s technikou jsme pro potřeby vlastivědy, přírodovědy a prvouky doplnili kabinet pomůcek tematickými DVD, VHS apod. K odpočinku dětí slouží školní zahrada s průlezkami, brankami na fotbal a basketbalovými koši. Hřiště je monitorováno kamerovým systémem a pod dohledem správce hřiště. Nevýhodou je vzdálená tělocvična, která není majetkem školy (pronájem), proto se v zimních měsících věnujeme běžeckému lyžování - učitelé 3

4 absolvovali kurz Instruktor lyžování. V naší škole se snažíme vyučovat moderními formami - ve skupinách, žáci pracují na počítačích, diskutují o učivu, mají k dispozici školní příruční knihovnu s encyklopediemi. Žáky hodnotíme škálou známek 1-5 a ve vlastním školním programu jsme zavedli slovní hodnocení výchovných předmětů. Péči o žáky s poruchami učení zajišťují dvě dyslektické asistentky, žákům se SPUCH a žáků se somatickými poruchami je věnována individuální péče ve vyučování, žáci se bez větších problémů zařazují do školního kolektivu. Na škole pracují 4 učitelé dyslektičtí asistenti. Poskytujeme služby logopeda a psychologa. Nosnými školními vzdělávacími programy jsou programy: vlastní ŠVP ŠKOLA V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE, nazvaný podle jednoho z našich projektů s žáky, a tradiční ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA, který doplňujeme všemi možnými a povolenými úpravami ve prospěch školních projektů a aktivit, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům, obci a veřejnosti. K čemuž využíváme mnoha projektů, pomůcek a forem: např. katalogů forem a metod Kafomet, Raabík a Učitelský nápadník. Snažíme se zapojovat do mnoha soutěží, olympiád a projektů. Žáky testujeme pomocí žákovských testů Scio, Kalibro, nebo Cermat, které si necháváme zpracovávat. Samozřejmostí je zapojení do matematického Klokana. Vůbec se snažíme výchovu a vzdělání, co možná nejvíce směřovat k praktickému životu v moderní společnosti. K tomu nám slouží i moderní vybavení školy, aktivity učitelů a také zájmová činnost. Díky vybavení a chuti učitelů a vychovatelů, můžeme nabízet i velmi širokou nabídku mimoškolních aktivit. Kluci a holky se mohou zapojit do činnosti řady kroužků, které vedou učitelé i externí spolupracovníci. Odpolední aktivity jsou organizovány v rámci fungování šk. družiny nebo spoluprací se Střediskem volného času v Opavě. Dětem nabízíme aktivity v mnoha kroužcích, namátkou: výtvarném, pěveckém 4

5 sboru, počítačovém, keramickém kroužku, netradičních sportech, míčových hrách, hře na kytaru, německém jazyce, hře na flétnu, aerobicu, fotbalové přípravce a dalších. Mnohé zájmové aktivity jsou nabídnuty a přímo určeny pro děti v MŠ. Na školu dojíždí vyučovat učitel hry na kytaru. Městské části přispíváme do obecního časopisu Komárek. Pravidelně pořádáme školy v přírodě, které jsou nedílnou součástí vzdělávacího plánu školy, společně s dalšími, někdy již tradičními akcemi. Velmi oblíbená je zimní školu v přírodě i s lyžařským výcvikem. Pro tyto účely jsme zakoupili i školní vybavení pro běžecké lyžování a velká část tělesné výchovy se odehrává v okolí školy. Spolupracujeme s Městskou policií a organizujeme dopravní výchovu ve spolupráci s dalšími školami v příměstských částech. Velmi aktivně spolupracujeme s Ped.-psych. poradnou v Opavě. Pořádáme fotbalový McDonald s Cup, prvňáčci mají svou slavnost slabikáře, snažíme se o projektová vyučování (vánoce, velikonoce, podzim ) a pořádáme velký projekt Škola v Evropě, tradičně pořádáme vánoční koncerty v komárovském kostele. Pro děti mateřských škol a žáky 1, 2, 3 a 4 třída - plavecký výcvik a pro žáky 5. ročníku organizujeme rámci výuky TV výcvik bruslení na zimním stadionu v Opavě. Velikou devízou naší školy je velmi úzká spolupráce s mateřskými školami, s nimiž tvoříme jednu organizaci. Spolupracujeme tedy s mateřskými školami v Komárově, Nových Sedlicích a Podvihově, děti se navštěvují nejen v mateřských školách, ale také navštěvují často základní školu. Snažíme se o velmi úzkou spolupráci, aby byl přechod dětí do ZŠ, co možná nejjednodušší. Tato spolupráce již dávno přerostla v každodenní kontakt. Každoročně úspěšně probíhá projekt Odemykám 1.třídu, který má za cíl nenásilný přechod žáků a aklimatizaci na školu. Stejně tak spolupracujeme při tvorbě ŠVP a návaznosti výstupů např.výuky jazyka anglického od MŠ po 5.ročník. Máme i své plány a sny. V plánu (a snem) ředitelství školy je přemístění školní družiny do prostor současných tříd a zajištěním půdní vestavby (vhodná dispozice) získat další dvě třídy 5

6 vč.prostoru pro počítačovou učebnu a zázemí.. Tento prostor by měl být bezbariérovou zónou, dostupnou výtahem. Takto získané 2 prostory pro školní družinu, by v dopoledních hodinách sloužily jako učebny výtvarných, pracovních a hudebních činností, kam by se přesouvali žáci z kmenových tříd. A velkou výzvou nejen pro školu, ale pro celou obec Komárov a okolí (Podvihov, Suché Lazce apod.) je již dlouhou dobu plánovaná přístavba školy, v podobě tělocvičny. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA Předškolní vzdělávání realizujeme na třech pracovištích mateřských škol v Komárově, Podvihově a Nových Sedlicích. Kmenová Mateřská škola Opava-Komárov je umístěna ve středu obce. Vzhledem k tomu, že ve vsi je několik závodů, některé děti do MŠ dojíždějí z města a okolních vesnic. Kapacita mateřské školy je 65 dětí, celkově ve všech MŠ je kapacita 115. MŠ Komárov je dvoutřídní. V rámci subjektu je sloučená rovněž MŠ Opava Podvihov a MŠ Nové Sedlice, které jsou jednotřídní. MŠ v Komárově jsou velmi slušně materiálně vybaveny, a to jak interiér - audiovizuální technika, dostatek pomůcek a hraček, sportovní potřeby, tak exteriér - dřevěná sestava průlezek, houpačky, domeček s vybavením. Obě další MŠ jsou vybaveny standartně, ale slušně. Velikou potřebou je revitalizace zahrad. Na všech pracovištích se dětem ve všech činnostech věnuje 8 kvalifikovaných učitelek. Daří se také zajišťovat výuku angličtiny pro nejmenší. Mateřské školy pracují podle vlastního vzdělávacího programu KVĚTINKA A POHÁDKOVÝ ROK. Důležitým úkolem našich MŠ je maximálně podporovat individualitu dítěte a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští MŠ k optimální úrovni osobního rozvoje a učení k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. Vzhledem k tomu, že je naše MŠ 6

7 součástí ZŠ dochází tak k plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání. Zaměření MŠ - ekologie, ekologický plán a spolupráce s institucí AREKA. Projekty ročního období - podzim Drakiáda - zima Vánoční koncert - jaro Velikonoční výstava - léto Rozloučení se školáky Plavecký výcvik - celkem 10 lekcí. Gymnastická průprava v mateřské školy pod vedením profesionální gymnastky Špičkové, probíhá celoročně. Výtvarný a hudební kroužky vedou učitelky z mateřské školy. Náprava řeči - logopedie je zajištěna v základní škole. Škola v přírodě - nabízí celému subjektu základní škola. Projekt Odemykám první třídu ve spolupráci se ZŠ. Angličtina pro nejmenší. Základní škola a Mateřská škola plní funkci vzdělávací, výchovnou ale je také centrem společenským a kulturním. Účastní se veřejných vystoupení v obci u příležitostí různých oslav, pořádání Dnů dětí, koncertů, besed apod. Informace o škole a její činnosti je možné získat ve školním časopise a na internetových stránkách školy - Velmi často spolupracujeme především s Klubem rodičů, Městskou policií, PPP, centrem SRDCE, Charitou Opava, Plaveckou školou, agenturou Areka, s místním pediatrem, zubní lékařkou a všemi podniky a firmami v obci. Stravu ve všech zařízeních zajišťujeme dodavatelsky. Vydáváme ji ve 4 výdejnách stravy. 7

8 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Škola v Evropě, Evropa ve škole č.j: ZŠ-1/92/2007 Základní škola č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Školní vzdělávací program Květinka a Pohádka MŠ-2 30 /2007 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 16 15,67 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 7 5,3 5 1,5 Rozdělení dle ZŠ a MŠ Zaměstnanci ZŠ Zaměstnanci MŠ Pedagogičtí zaměstnanci 7,67 8 Nepadagogičtí zaměstnanci 2,3 3 Výdej stravy 0,5 1 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2008/09 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2008/ Kč Kč Základní škola: Jméno: Mgr.Tomáš WEICHT - ředitel ZŠ a MŠ Mgr.Věra KONÍKOVÁ tř.učitelka 1.roč Mgr.Eva MACHUROVÁ - tř.učitelka 2.roč, koordinátor ŠVP Mgr.Eva BALLOVÁ tř.učitelka 3.roč. Kvalifikace: PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava Sp.p-logopedie (VŠ) UK Praha Śk.management (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) - jazyk anglický PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) 8

9 Mgr.Alex KREČMEROVÁ tř.učitelka 4.roč. PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) Marcela LEHNERTOVÁ vedoucí vychovatelka ŠD SPgŠ Krnov Helena KANOVSKÁ tř.učitelka 5.roč. SPgŠ Krnov Jolana DEHNEROVÁ vychovatelka ŠD SPgŠ Krnov Renata ROZSYPALOVÁ admin.pracovnice, výdej stravy ZŠ Šárka NĚMCOVÁ školnice ZŠ Marie KÁČOVÁ - uklízečka Lucie CHALUPOVÁ školnice ZŠ, mateřská dovolené Mateřské školy: Bc. Eva MUROVÁ zástupce ředitele školy, pověřená ved. MŠ Vlasta GRABOVSKÁ učitelka pověřená vedením MŠ Podvihov Jana POPKOVÁ - učitelka pověřená vedením MŠ Nové Sedlice Olga SEDLÁČKOVÁ učitelka MŠ Komárov Jana STAŇKOVÁ - učitelka MŠ Podvihov Jana NOVÁKOVÁ učitelka MŠ Nové Sedlice Zdena KROCHOTOVÁ - učitelka MŠ Komárov Žaneta KOLÍNSKÁ - učitelka MŠ Komárov Zuzana SVĚRÁKOVÁ školnice MŠ Podvihov,výdej stravy Marie ŽÍDKOVÁ školnice MŠ Nové Sedlice, výdej stravy Jiřina MĚCHOVÁ školnice MŠ Komárov,výdej stravy Hana KUBESOVÁ školnice MŠ Komárov,výdej stravy SPgŠ Krnov UP Olomouc šk.management SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Karlovy Vary SPgŠ Krnov, VOŠ Ostrava Věkové složení - pedagogů: Základní škola a školní družina: Do 20 let let let let nad 50 let Mateřské školy: Do 20 let let let let nad 50 let a) Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k

10 b) Mateřské škola Kapacita Počet tříd školy k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st b) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků c) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka d) Výsledky testů SCIO V celkovém hodnocení se naše škola umístila v průměru škol, z čehož pro nás vyplynuly úkoly, zabývat těmito výsledky a podrobně si je zanalyzovat, abychom mohli přijmout řešení k dosažení výsledků lepších. Z výsledků plyne skutečnost, že je potřeba ještě více se zaměřit na logické myšlení aplikaci získaných vědomostí se snahou o samostatný úsudek žáků. Děvčata měla výrazně horší výsledky. Absence logického myšlení je až příliš výrazná. Testováno žáků: 13 Omluveni: v OSP 1 Umístění: mírný nadprůměr OSP percentil 48 průměr MA perc. 44 průměr JČ perc. 56 Vysoce nadprůměrné výsledky tj. od percentil 85 Dominik Tichý 10

11 e) Výuka cizích jazyků v ZŠ a MŠ Již od 1.ročníku vyučujeme jazyk anglický dle vlastního ŠVP Škola v Evropě, Evropa ve škole. Jde o hravou formu, kdy výuka volně navazuje na činnost jazykových kroužků, o které je mezi rodiči a dětmi v MŠ veliký zájem. Děti nemají se základy jazyka anglického větší potíže. Navíc je zábavná angličtina mezi žáky velmi oblíbená. V současné době je týdenní dotace vyučovacích hodin v ročníku 10 hodin. Výhodou školy je, že se na výuce jazyka anglického podíleli čtyři z pěti třídních učitelů. Zajištění výuky anglického jazyka Mgr. Eva Machurová - Ukončila jazykové vzdělávání na Pedagogické fakultě v Ostravě AJ pro 1.-5.roč.ZŠ - Jazykový kurz akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé - Jazykový kurz JAME, jazykový kurz pro začátečníky 1.ročník Mgr. Eva Ballová - akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé Mgr.Věra Koníková - akreditace / , Projekt G, modul 1 Alex.Krečmerová - Jazykový kurz JAME, jazykový kurz pro začátečníky - akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé f) Individuální péče péče o žáky s poruchami učení, chování, somatovadami či žáky s talentem: V ZŠ i MŠ se pečlivě věnujeme žákům s poruchami učení či jinými postiženími, též žákům s nadáním. Péči mohou zajišťovat i 4 dyslektičtí asistenti z řad pedagogů. Ve školním roce jsme se věnovali, mimo žáky bez normativního příplatku, 3 integrovaným žákům. Vzdělávání těchto žáků je každodenní praxí, což umožňuje počet žáků ve třídách a velmi slušné vybavení MŠ i ZŠ. Třídní učitel a asistenti spolupracují s odborníky s SPC a PPP. O všech potřebách dětí jsou učitelé informováni nejen prostřednictvím pedagogické rady, spíše však úzkou spoluprací, pro žáky jsou sestaveny individuální plány nápravné péče. V péči učitelů dys asistentů byli 1 žákyně se SPUCH a dva žáci s jinými vadami, z nichž jeden je postižen somatickou vadou a jedna žákyně s řečovou vadou. Právě tato žákyně byl napravena v oblasti elektivního mutismu, ale převládá dále řečová vada. Žákům s poruchami řeči se po celý školní rok věnuje speciální pedagog-logopedka Mgr.Ivana Weichtová, která pracuje v ZŠ formou dohody o provedené práci a dojíždí přímo do školy. O nápravu řeči logopedii je veliký zájem z řad rodičů, jak žáků ZŠ, tak dětí MŠ. Přímo ve škole pracuje s žáky 1.a 2.ročníku. V péči měla 7 dětí. 11

12 V tomto školním roce pracoval (1xza 2 týdny) na naší škole také školní psycholog. PaeDr.Monika Binarová. Zdá se však, že využití a zájem rodičů není dostatečně veliký a budeme zřejmě činnost psychologa ukončit. g) Projekt Odemykání 1.třídy a spolupráce ZŠ a MŠ Vzhledem ke skutečnosti, že jsme organizací sloučenou z MŠ a ZŠ, snažíme se o širší spolupráci a návaznost předškolního a základního vzdělávání. Kromě mnoha společných akcí dětí a žáků v průběhu školního roku, které jsme uspořádali (šk.akademie, vánoční koncert, plavecký výcvik, bruslení dětí ad.), se důležitou součástí stal projekt Odemykání 1.třídy. Ve šk.roce 2008/2009 šlo již o čtvrtý ročník tohoto, u dětí i rodičů, oblíbeného projektu, ve kterém jde o nenásilné představování školy a života v ní dětem. Letošní čtvrtý ročník nesl název Ten dělá to a ten zase tohle aneb malá školní maturita. V projektu, který měl v průběhu celého roku 1O díl (vč.zápisu do 1.třídy), se 35 dětí ze tří našich MŠ a dětí z Opavy se snažili zvládnout základní návyky, seznámili se se školou, ale také prostředím, chodem a prací ve škole. Učitelé rozvíjeli s dětmi jemnou motoriku v keramické dílně, děti dostali první žákovskou a také první domácí úkoly, které museli splnit do další části. Děti i rodiče se také učí hodnotit své pocity, činnosti a vůbec vše, co zažili. Forma tohoto projektu také velmi aktivizuje rodiče, s kterými u těchto činností spolupracuje. h) Činnost v oblasti zájmové a mimoškolní Ve školním roce byly podporovány také zájmové aktivity. V této oblasti se angažovala většina pedagogů ZŠ a MŠ, ale také dospělých z řad veřejnosti. Především se jednalo o zajišťování a fungování odpoledních kroužků, ale také rozličných odpoledních akcí, které pořádala ve většině případů škola, společně s rodiči žáků. Velmi úzce jsme spolupracovali při organizaci kroužků se Střediskem volného času v Opavě, TJ Komárov, farností a individuálními externími vedoucími. Žákům a dětem byla nabídnuta velká škála zájmových kroužků a otevřeny byly: Klub deskových her Aerobic Míčové a pohybové hry Výtvarný kroužek Hra na flétnu Počítačový kroužek Keramický kroužek I.,II. Hravá angličtinka I.,II.,III. Pěvecký sbor Hra na kytaru Fotbal Náboženství Gymnastika 12

13 i) Čtenářská gramotnost Zájem o čtení, literaturu a především rozvíjení čtenářských dovedností, jsme v tomto šk.roce podpořili dalším pokračováním školního projektu Co vypadlo z knížky. Po loňském ohlédnutí za dílem B.Němcové, neslo letošní pokračování podtitul Psí životy bratří Čapků. Nově jsme se přihlásili, především v MŠ, v programu školní družiny a také ve vyučování, k celonárodnímu projektu Celé Česko čte dětem (20 minut denně). j) Výchova ke zdraví V oblasti zdraví jsme se zaměřili na aktivity (formy), které doplnily, zpestřily nebo byly přímo podstatou vzdělávání a výchovy. Připravujeme se na vstup do školského programu Zdravá škola. Předpokládáme, že se mezi Zdravé školy zařadíme v následujícím šk.roce. - Snažíme se o pohodu ve škole. Důležitá je atmosféra běžného dne ve škole, všechny dveře jsou otevřené, nikdo se nesmí bát zaklepat. - Spolupráce mateřské školy se základní školou, začlenění školy mateřské a základní do života obce - Žáci se řídí školní Patnáctkou slušného chování a zásadami školního řádu. - Důležité jsou korektní vztahy učitel žák, učitel rodič, učitel vedení školy; snažíme se o rodinný typ školy. - Příjemné pracovní prostředí, na kterém se podílejí všichni: zaměstnanci školy se svými žáky - Dbáme na zdravou organizaci a průběh všedních školních dnů rozvrh hodin, zcela běžné je vyučování v lavicích na školním dvoře, kde bychom chtěli do budoucna zřídit učebnu v přírodě, v jarních měsících přestávky na školním dvoře - Do všech programů zapojujeme i děti znevýhodněné, handicapované, integrované - Zdraví, ale i vysvětlení slova nemoc jsou zařazeny do obsahu ŠVP - Jsme věrni pestré nabídce mimoškolních aktivit kroužků, doplněnou o nabídku a spolupráci se SVC Opava. Vlastní výběr dětí. - Umožňujeme výuku plávání od 1.třídy do 4.ročníku, vč.mš - Zajišťujeme výuku bruslení v 5.ročníku a MŠ - Podzimní a jarní vycházky patří mezi tradiční činnosti - Pořádáme ozdravný pobyt na horách s lyžařským výcvikem - Součástí výuky TV a pobytu v ŠD se neodmyslitelně stala výuka běžeckého lyžování - Jarní Školy v přírodě jsou tradiční součástí výuky každoročně měníme místo (vlastivěda, prvouka) - Ve 4.ročníku zařazujeme Kurz první pomoci, zakončený účastí v soutěži Mladý zdravotník - Máme vlastní preventivní program AJAX spolupráce s Městskou policií - V oblasti komunikace v kolektivu spolupracujeme s PPP - Zapojujeme se do soutěže Zdravé zuby - Pitný režim zajišťujeme zapojením do programu školní mléko, nápoje vydáváme i v době ŠD 13

14 - Jsme pravidelnými účastníky lehkoatletických čtyřbojů, McDonald s Cupu, turnaje škol v házené - Zdravý životní styl podporujeme v rámci ekologické výchovy tříděním odpadů v průběhu celého roku - Pořádáme týden pro Zemi, společně s dubnovými brigádami - Hodně jezdíme na kole, účastníme se soutěže Bezpečná cesta - Podporujeme zdravý životní styl, založený na aktivitě a pozitivních prožitcích např. prostřednictvím množství projektů a tradičních akcí - Nevyhýbáme se nepříjemnostem a problémům. Všímáme si negativních jevů a postihujeme šikanu a jiné nežádoucí jevy. - Zavedli jsme slovní hodnocení výchov, děti motivujeme sebehodnocením též v ŽK. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí Žáků pedagogů Přednášky PPP: Komunikace v kolektivu /tříd/ Pobytové semináře pedagogů 2 12 Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času AJAX s Městskou policií: Dopravní výchova AJAX s Městskou policií: Nedůvěřuj cizím (2.roč) AJAX s Městskou policií: Chování bezpečně (3.roč) Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ve školním roce 2008/2009 jsme, v souladu s plánem DVPP, navštívili řadu kurzů a školení. Vedení školy dokončilo studium Školského managementu: - ředitel školy Mgr.Tomáš Weicht ukončil studium pro vedoucí pracovníky na UK Praha - zástupkyně ředitele Bc.Eva Murová ukončila bakalářské studium na UP v Olomouci. Závěrečné zkoušky složila na PF Ostravské Univerzity Mgr.Eva Machurová, čímž splnila podmínky získání kvalifikace 1.-5.roč ZŠ s kvalifikací jazyk anglický. Podařilo se proškolit 4 učitele pro práci a tvorbu programů na interaktivních tabulích u společnosti AV Media. Další kurzy jsme navštívili v rámci nabídky KVIC Opava 14

15 Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů VEDENÍ ORGANIZACE, MANAGEMENT Školský management (Weicht) 1 Novely školských zákonů (Murová) 1 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - v ZŠ + MŠ Specializační jazykové vzdělávání (Machurová) 1 Kindergarten (Machurová) 1 Metodiky výuky AJ v MŠ 3 TVORBA ŠVP, NÁVAZNOST ŠVP Jsem občanem EU 1 Portfolio 1 Hospitace a evaluace 1 Tvoříme ŠVP 1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ Ekoateliéry 2 Řeč těla 1 Buď připraven 1 Tvořivá hra v MŠ 1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ Zdravotník zotavovacích akcí 1 Dětský aerobic zábavnou formou 1 Rozezpívání nezpěváků 1 Zážitkové hry v přírodě 1 Jak mít rád matematiku 1 Splývavé čtení SFUMATO 3 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY Ekoateliéry 2 Hobby dílny 1 Rozvoj komunikace loutkou 1 PRÁCE S INTEGROVANÝMI ŽÁKY, REEDUKACE Reedukace dysl.asistent 1 ICT - OBSLUHA A TVORBA PROGRAMŮ Obsluha a tvorba interaktivní výuka 1 15

16 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti A) Akce organizované školou ZŠ a MŠ 1) Jarní škola v přírodě v Budišově nad Budišovkou 2) Bruslení MŠ a 5.ročníku 3) Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem 4) Mikulášská 5) Zahájení příhraniční spolupráce se slovenskou školou Korespondence v Demanové 6) Lyžařský výcvik ZŠ a MŠ v Horní Bečvě 7) Co vypadlo z knížky.projekt jazykových a čtenářských dovedností aneb psí životy Bratří Čapků 8) 2.VšeobecněŠkolní ples s Expedicí A. spolupráce s rodiči Škola v Evropě, Evropa ve škole - české předsednictví, Řecko, Francie, SR 9) AJAX přednášky prevence kriminality, spolupráce s MP 10) Zdravotní klub pro 4.roč. 11) Sbírka pro postižené děti fond Sidus 12) Státní svátky přiblíženy s dětmi divadelně a pietně 13) Bezpečná cesta dopravní soutěž 14) Návštěva a program pana biskupa J.Lobkowicze. 15) Sběrové akce 16) Týden pro Zemi aneb nejen úklid obce 16

17 17) Čistíme obec 18) Čistíme řeku Opavu 19) Vánoční koncert dětí MŠ a žáků ZŠ v komárovském kostele 20) Vánoční jarmark 21) Malá školní maturita projekt předškoláků Odemykání 1.třídy 22) Slavnosti Slabikáře projekt prvních čtenářských dovedností 23) Jak spolu dobře vycházet komunikace ve třídě p.javůrková PPP 24) Komárek školní redakce v obecním časopise 25) Rozhlasové relace žáků ve školním rozhlase 26) Osvobození ČR pietní hodina prvouky a vlastivědy u pomníku v obci 27) Účast v soutěžích pořádaných ŠD 28) Účast v soutěžích pořádaných SVČ, SMO 29) Den dětí pro všechny komárovské v MŠ 30) Školní výlety B) Účast na dalších akcích 6) 1) Plavecký výcvik MŠ 4.roč 2) Dětská divadelní scéna 3.roč. 3) Lehkoatletický čtyřboj 5.tříd 4) Turnaj v házené 4. a 5.ročník 5) Matematický Klokan C) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Zahájili jsme korespondenční spolupráci se ZŠ a MŠ Demanová na Slovensku v okrese Lipt.Mikuláš. V průběhu šk.roku proběhlo 5 výměn: korespondence žáků, dárky, informace o školách vzájemně, přiblížení okolí apod. D) Účast na olympiádách a soutěžích Matematická olympiáda bez umístění Dopravní soutěž Bezpečná cesta 1.místo Soutěž Mladý zdravotník 7.místo Dětská divadelní scéna čestné uznání Lehkoatletický čtyřboj bez umístění 17

18 Výtvarné soutěže 2.místo ŠD Liga házené škol Matematický Klokan 1.místo v kategorii Cvrček (3.roč.) E) Prezentace na veřejnosti: ZŠ a MŠ prezentuje svou činnost prostřednictvím internetových stránek kde naleznou zájemci také odkaz na MŠ Komarov na www. mskomarov.unas.cz. Činnost školy prezentujeme pravidelně v obecním časopise Komárek, který vydává ÚMČ Komárov. K další prezentaci využíváme obecního rozhlasu a regionálním tisku. F) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Fin. prostředky v Kč Mimorozpočtové zdroje celkem využité poskytnuté granty sponzoři ivax Ostatní Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. a) inspekční činnost provedena ČŠI b) kontrolní činnost provedena ČŠI c) kontrola provedena odborem kontroly MMO d) kontrola provedena KÚ MSK e) další kontroly (např. BOZP apod. ad A) Ve školním roce 2008/2009 byla provedena Českou školní inspekcí kontrola Školního vzdělávacího programu. Kontrola v závěrečném hodnocení vyjádřila soulad vlastního ŠVP Evropa ve škole s Rámcovým vzdělávacím programem. V době předkládání výroční zprávy probíhá na škole inspekce ČŠI. Výsledky budou sděleny ve výroční zprávě za šk.rok 2009/2010 Ad E) V srpnu 2009 byla provedena kontrola ČSSZ, která nesdělila řediteli školy žádná pochybení v oblasti sociálního zabezpečení. 18

19 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2008 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele-mp celkem: z toho aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele (Doložit přílohy ze ZÚ 2008: List č. 3 náklady, List č. 4 výnosy, List č. 5 hospodaření školy s finančními prostředky) List č. 3 náklady v roce 2008 spotřeba materiálu spotřeba energie opravy cestovné služby mzdy zákonné soc. pojištění zákonné soc. náklady ostatní náklady odpisy NÁKLADY CELKEM ,65 Kč ,78 Kč ,30 Kč 16983,00 Kč ,59 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 10535,00 Kč ,50 Kč ,82 Kč List č. 4 výnosy v roce 2008 tržby z prodeje služeb úroky zúčtování fondů jiné ostatní výnosy dotace VÝNOSY CELKEM Výsledek hospodaření: ,00 Kč 13150,25 Kč ,00 Kč 12428,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ZISK 3512,43 Kč 19

20 List č. 5 hospodaření organizace s fondy zřizovatele fond FKSP - účet 912: stav fondu k ,33 Kč příděl do fondu ,00 Kč výdaje z fondu 85960,00 Kč zůstatek k ,33 Kč fond reprodukce majetku - účet 916: stav k odpisy za rok 2008 převod z rezervního fondu čerpání zůstatek k fond rezervní - účet 914: stav k příděl z HV přijatý finanční dar čerpání zůstatek k ,32 Kč ,50 Kč 2000,00 Kč ,00 Kč 28503,82 Kč 25488,73 Kč 4964,35 Kč 7000,00 Kč 14423,00 Kč 23030,08 Kč c) Péče o svěřený a vlastní majetek Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem Malování MŠ Kom 8160 Obkladačské práce v MŠ Kom Zednické práce v MŠ Kom Koupelnový blok v MŠ Kom 3320 Malování MŠ Nové Sedlice 8292 Oprava ČOV 4422 Oprava plotu Oprava latexových soklů 1180 Výměna WC ve ŠD 3401 Oprava soc. zařízení v MŠ Kom Investiční akce svěřeného a vlastního majetku Částka celkem z vlastních zdrojů Rekonstrukce so. Zař. V MŠ Kom Interaktivní tabule včetně příslušenství

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více