Slánský nohejbalový turnaj (srandamač)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánský nohejbalový turnaj (srandamač)"

Transkript

1 číslo 93. (6/2009)- ročník XI.- vydáno v pondělí Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí, až když na ně vzpomíná. SO Slaná Vás zve na: Slánský nohejbalový turnaj (srandamač) 20. června 2009 od 13. hod na hřišti ve Slané občerstvení zajištěno prezentace až na místě Firma Beneš a Lát pořádá : Fotbalový turnaj BaL CUP X. v sobotu 27.června 2009 od 11 hodin na hřišti ve Slané. Diváci i fanoušci jsou srdečně vítáni Pozvání na IV. Vítání prázdnin Zveme všechny na IV. Vítání prázdnin, které se koná v sobotu 27. června 2009 od 14:00 hod na hřišti na Hořensku. Bohatý program pro malé i velké SDH Hořensko MS NORA Slaná si dovoluje pozvat všechny na: STŘELECKÉ ODPOLEDNE 13.června 2009 od 13.00hodin na hřišti ve Slané od prezentace soutěž všech věkových kategorií ve střelbě ze vzduchovky Po celou dobu občerstvení zajištěno. Výkony nejlepších střelců budou ohodnoceny. Večer od posezení s harmonikou. Trénink malých dětí ve fotbalu každý čtvrtek od hodin za pěkného počasí na hřišti ve Slané Pravidelné tréninky jsou určeny pro kluky a holky z MŠ a ZŠ.!!! Rodiče si po dobu tréninku za děti nesou odpovědnost sami!!! Je vhodné dát vědět, když děti nemohou přijít na tel. číslo: Veřejné zasedání se uskuteční v úterý od 18ti hodin. Více informací na straně 4 SL.

2 Slánský list strana 2 Obecní úřad informuje: Závěrečný účet obce Slaná rok návrh ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet pro rok 2008 byl schválen jako nevyrovnaný- schodkový. Příjmy ve výši ,00 Kč, výdaje ve výši ,00 Kč. Financování: ,- Kč 1/ údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 v Kč Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění Třída 1 Daňové příjmy , , , ,17 99,75 k % plnění k UR rozpočtu Třída 2 Nedaňové , , , ,73 95,84 příjmy Třída 3 Kapitálové 2 000,00 0, ,00 244,00 12,20 příjmy Třída 4 Přijaté dotace 81880, , , ,80 100,00 Příjmy celkem , , , ,81 99,65 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,30 84,42 Třída 6 Kapitálové , , , ,00 92,98 výdaje Výdaje celkem , , , ,30 87,95 Saldo: Příjmy - Výdaje ,00 0, , ,51 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů ,00 0, , ,90 Fond rezerv Prostředky minulých let ,00 0, , ,61 Financování celkem , , ,51 Přebytek (-), ztráta (+) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ ( výkaz FIN 2-12) Nedočerpání běžných výdajů bylo v odvětvích: pěstební činnost, silnice, silniční doprava, pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, bytové hospodářství, pohřebnictví, komunální služby, vnitřní správa. 2/ stav účelových fondů a finančních aktiv a) Fond rozvoje bydlení stav k ,99 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, příjmy z prodeje obecního majetku (1/2 z prodejní ceny), připsané úroky z účtu. Výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vyhlášky č. 1/1999 o tvorbě a použití účelových prostředků FRB a poplatky za vedení účtu. V roce 2008 nebyla předložena obci od občanů žádná žádost na poskytnutí půjčky. Obec Slaná možnosti použít půjčku z FRB na opravu obecních bytů rovněž nevyužila. b) Sociální fond stav k ,52 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne , schválenými zastupitelstvem obce dne , č. usnesení II/8.

3 Slánský list strana 3 3/ Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Slaná bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne , číslo usnesení 17/II/16. Uvedeno v Kč Rezervní fond Fond odměn Dotace od obce Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ ,69 0, ,00 0,00 364,71 Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ Slaná. 4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce činily celkem ,80 Kč. Rozpis o přijetí a čerpání v roce 2008 je zpracován v tabulce. Uvedeno v Kč poskytovatel UZ Účel položka rozpočet čerpání % Fond požární Nové sociální zařízení Hořensko , , ochrany LK KÚLK Volby , , KÚLK CzechPoint , , Fond požární Oprava požární nádrže , , ochrany LK KÚLK Souhrnný dotační vztah , , Celkem , ,80, / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Slaná za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedla ing. Jana Nováková, kontrolorka Krajského úřadu LK na základě žádosti obce Slaná ze dne , č.j. 177/2008. Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb. vydal vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu LK JUDr. Peter Samčík. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne Závěr této zprávy zní: Při přezkoumání hospodaření Obce Slaná za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2004 Sb., nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Slaná za rok 2008, č.j.lk/182/08/nov/obce, je nedílnou součástí závěrečného účtu obce a je založena na OÚ Slaná a zveřejněna v plném znění na webových stránkách Obce Slaná, 6/ Stav finančních prostředků obce k základní běžný účet v KB Semily běžný účet FRB v KB Semily běžný účet SF v KB Semily Celkem: Depozitní účet na výplatu prosincových mezd stav úvěru ,62 Kč ,99 Kč ,52 Kč ,13 Kč ,83 Kč 0,00 Kč Nabídka: V souvislosti s výměnou topení v mateřské škole prodáme akumulační kamna, cena 500,- Kč za kus. Odběr možný od Info na tel:

4 Slánský list strana 4 P O Z V Á N K A N A V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Zastupitelstvo obce ve Slané, si Vás dovoluje pozvat na veřejné zasedání, které se koná v úterý dne od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Slaná. PROGRAM: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání 3. Závěrečný účet Mikroregion Pojizeří závěrečný účet Rozpočtové opatření č.1 6. OZV č.1/2009 zrušení fondu rozvoje bydlení 7. Kontrolní a finanční výbor 8. MŠ výměna topení a sociálního zařízení 9. Dotace Liberecký kraj 10. Organizační záležitosti 11. Diskuse Pošta Slaná u Semil informuje: Naše pošta kromě běžného podání zásilek a peněžních služeb také nabízí službu bankovní a pojišťovací. Chci Vám jen připomenout o jaké produkty se jedná: Stavební spoření, Penzijní spoření (oboje se státní podporou), Pojištění životní, úrazové, pojištění domu a automobilu a oblíbené pojištění našich dětí sluníčko. Je možné si u nás založit postžirový účet, postkonto nebo vkladní knížku. Velmi výhodné na zhodnocování peněz je červené konto nebo termínovaný vklad. Pro případ, že peníze potřebujete, je možné u nás získat kreditní kartu, neúčelový úvěr nebo úvěr na bydlení či auto. Otvírací doba: Po-Pá : 8-9 hod hod Telefon: (lze domluvit Vám vyhovující čas schůzky) Vedoucí pošty Lenka Machová Akce na měsíc červen: založte si postžirový účet a získejte poukaz na pohonné hmoty v hodnotě 300Kč (k programu KLASIK a PLUS) Sbor pro občanské záležitosti ve Slané informuje: Dne 2. května 2009 se na Obecním úřadě ve Slané uskutečnil svatební obřad. Manželství zde uzavřeli paní Jaroslava Čerplová a pan Mojmír Chlum z Bořkova. Srdečně blahopřejeme. Za SPOZ Eva Farská Poplatky za odpady a psa Odečet vodoměrů Upozornění: pro občany, kteří nemají zaplaceny poplatky za psy a odpady, aby tento dluh uhradili co nejdříve. Upozornění pro občany, zaměstnanci obecního úřadu pan Valenta a pan Ducháč budou v nejbližších dnech provádět odečet vodoměrů. Oznámení: Ve dnech 29. a 30. června 2009 nebudou jezdit tak zvané "školní" autobusy, z důvodu vyhlášení ředitelského volna ve většině škol. Brigáda na Hořensku V pátek 15. května 2009 byla uskutečněna brigáda místními členy hasičského sboru v Hořensku. Vyklízela se stará hasičská zbrojnice, která pochází asi z roku V zápisech se nenašel záznam o zřízení této hasičárny. Zřejmě to bylo pořízeno Obecním úřadem Hořensko. Když se tady Obecní úřad rušil, doklady zmizely ve Slané a tím pro nás není záznam o zřízení. Z důvodu, že při všech akcích pořádaných na hřišti v Hořensku byli hasiči nuceni převážet potřebné stoly, lavice atd. na místo konání a pak zase při úklidu zpět, bylo rozhodnuto toto skladiště přenést na hřiště. Cementové tašky ze střechy byly rozebrány a odvezeny na hřiště. V sobotu 16. května 2009 bylo za dokonalého děště již z rána v práci pokračováno. Podařilo se skladiště zpevnit a převézt až na místo určení. Velkou senzací, i pro Hořenskem projíždějící auta, bylo shlédnout to, jak se nechá na traktoru převézt skladiště o rozměrech 4,20m x 5,20m, a to střecha měla rozměr ještě širší. Až do večerních hodin bylo co dělat, aby se i cementové tašky daly zpět na místo, kam patří. Celá tato akce byla zdokumentována Milanem Sáblem a bude ji možno shlédnout na videu při akcích na Hořensku. Také máme natočenou brigádu při opravě nádrže a pokládání panelů, což se uskutečnilo na podzim minulého roku. Toto byl již druhý převoz staré dřevěné hasičárny, která původně stála v místech dnešní autobusové zastávky na Hořensku. Odtud jí převážel Josef Kobrle z čp. 5 v roce 1963 s koňmi na místo za zděnou hasičskou zbrojnici na křižovatku v Potocích. Všem, kteří se této promyšlené akce zúčastnili svou pomocí, patří vřelé poděkování. B. Havrdová

5 Slánský list strana 5 Červen- měsíc myslivosti a ochrany přírody Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Čas přelomu jara a léta je obdobím zrození nového života v přírodě.v červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo. Tento věčný koloběh probíhá na zeměkouli nepřetržitě od vzniku života na Zemi. Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál víc přírodu a zároveň působí svou činností i negativně na své životní prostředí. Myslivci, více než kdo jiný, si uvědomují vzájemné souvislosti a důsledky civilizačních faktorů v přírodě. Jeden z takových faktorů je, že naše zvěř v lese nemá potřebný klid. Ty tam jsou doby, kdy o lese se psalo nadšeně jako o chrámu přírody, v němž se rozkládá velebné ticho. Dnes je tomu jinak. Žijeme, ovšem k naší škodě, o mnoho rychleji a naše slabé nervy potřebují posilu a tu mimo jiné hledáme mnozí v lese a přírodě vůbec. Proč ne? Kdyby každý druhý neměl s sebou svého psího miláčka, ale i to je v celku normální, pokud se nevzdaluje z vlivu svého pána a je poslušný. Pokud se pán pohybuje po vyznačených cestách a stezkách a neprodírá se všemožným porostem. Prosím proto všechny milovníky přírody, aby omezili v tomto období svůj pohyb mimo vyznačené cesty, nepouštěli psy na volno, nechovali se hlučně a v žádném případě nesahali na nalezená mláďata. MS Nora Možnost kurzu břišního tance Začátek v září o sobotách mezi hod. v KD Slaná. Přihlášky v obchodě u paní Bémové do 20.srpna 2009 Na sebe: přiléhávé oblečení ( kvůli svalům musí být vidět) Obuv: žádná, popřípadě tzv. piškoty, jinak ponožky či naboso Cena 50,-Kč / lekce Učitelka: Zuzana Svobodová Den důchodců mýma očima Vážení a milí čtenáři a všichni, kteří jste byli na Dni důchodců a taky se krásně bavili, pojďme si společně zavzpomínat, co jsme zažili a povyprávět to těm, kteří se nemohli zúčastnit. Začnu od těch nejmenších, tedy vystoupením dětí z Mateřské školy ze Slané. Bylo to nádherné, i kapička slzy nám ukápla, bylo vidět, jak se děti snažily. Dobře jsme je slyšeli a tak Sněhurky a trpaslíčci byli úchvatní. Jeden trpaslíček to řídil, jeden si zase kýchnul, prostě úplně podle pohádky. Sněhurky byly jedna hezčí než druhá. Všechno bylo velmi milé a usměvavé. Děti ze školy zahrály pohádku O Šípkové Růžence. Měly to pěkně připravené, zahrály jako opravdoví herci. Stále píšu, že herci ve Slané jsou a stále rostou. Také nám zazpívaly táborové písničky s doprovodem kytary. Písničky se jim určitě hodí do života, zpívají se stále a dá se u nich dobře bavit. Představení Veroniky Luxové bylo moc pěkné, ani jsme nedýchali. Ukázala nové neznámé triky, u kterých tančila na španělskou hudbu ve stylových šatech. Dalším jejím číslem byly břišní tance. Oblečena do kostýmu indické tanečnice přenesla na sál klid, pohodu a pohlazení. Já se přenesla do jiného světa, dost jsem to prožívala. Hudba byla průvodcem všeho toho exotického, barevného, něžného, člověk se zasnil, až byl omámen. Děkujeme za překrásnou podívanou. Další krásné vystoupení měly mažoretky z Lomnice nad Popelkou. Stylově oblečené napochodovaly na sál, který byl pro ně asi trochu malý, ale Zvládly to. Jejich hudba do pochodu a moderní kostýmy byly obrovským oživením, tak jsme tleskali a povzbuzovali. Děvčata mají rytmus v těle a bylo na ně hezké podívání. Pro mě to bylo zároveň oživení vzpomínek na mé dětství. Jedna malá mažoretka vystupovala sama na celou skladbu. Zapomněli jsme i tleskat, jak to ona prožívala, a my byli překvapení, jak to uměla a předvedla. Její velké, krásné, tmavé oči nám říkaly: Já to umím a je to pro Vás. I ony nám zpříjemnily odpoledne. Děkujeme a přejeme hodně pěkných vystoupení. Tancujte rády s láskou a pro radost. Sálem se rozneslo, že pro nás je připraveno překvapení, tak jsme pořád čekali, až jsme to skoro vzdali. Najednou ze dveří napochodovala skupina mužoretů s názvem ARTRÓZA. Skupina se skládala ze starších pánů. Předvedli taneční sestavu na pochod Sokolský slet a ještě Slovanské tance.

6 Slánský list strana 6 Nemělo to chybu, chce to kus velké odvahy, aby se muži v těhle letech dokázali tak krásně bavit. Nesedí jen v hospodě, nehubují, nejsou nevrlí, nenudí se. Baví se, udržují veselou náladu, mají pro co žít a ještě k tomu tím baví ostatní. Předvádí, že i v takových letech se dá dělat legrace. Umějí jí předvést i přijmout. Ukázali mladým, jak se dá bavit v každém věku. Hodně jsme to prožívali, smáli se, tleskali, křičeli, povzbuzovali. Vždyť to byla naše krevní skupina. Hned jsem měla dobrý pocit, že si můžu ještě zadovádět. Také jim velký dík a přání, aby ještě dlouho rozdávali radost a dobrou náladu. Po všech vystoupeních nám hrála skupina MK Faktor ze Semil. Tuto manželskou dvojici Farských znám ze zábav a vím, že hrají perfektně a s láskou. Jak jsem to poznala? Reagují na to, jak se lidé baví, na jaké písničky nejvíce tancují. Hrají známé hity, prostě správně sestavenou hudební směs. Největší bomba je, když pan Farský hraje sólo na trumpetu. Pro mě je to moc velký zážitek a jsem dojatá,velice to prožívám. Vidím svého tatínka, jak má sólo a troubí. Hráli nám moc pěkně a doufám, že zase někdy budou. Maruška Urbanová POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SL. FOKUS TURNOV pobočka Semily Od 1.dubna 2009 je v Semilech otevřena SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA, která je určena: osobám s duševním onemocněním starších 16-ti let osobám s mentálním postižením starších 16-ti let. i všem ostatním, kteří nemají žádný hendikep a potřebují poradit se svým problémem Přijďte se podívat, něco si zkusit vyrobit nebo jen tak si pohovořit o svých problémech u šálku kávy nebo čaje. Fokus Semily je uživatelům k dispozici zdarma každý pracovní den od pondělí do pátku od 8:30 do 15:00 hodin.!! Je zde i možnost objednání oběda v Dětském domově Semily, vedlejší část budovy, za 54,-Kč Kontakt: SEMILY, Nad Školami 480 jihovýchodní křídlo budovy Dětského domova Semily tel: Společnost STROVAL je zaregistrována v programu ZELENÁ ÚSPORÁM a nabízí svým klientům: posouzení nároku na státní dotaci vypracování projektové dokumentace posouzení energetických úspor vyhotovení žádosti o dotaci realizaci zateplení obvodového pláště budovy, střechy, dodání a montáž nových oken Využijte státní dotace na zateplení Vašeho domu. Kontakt: tel.: INZERCE SELVERT Kosmetický salon Kordová Hana - diplomová kosmetička (švýcarská kosmetika) ELLEDUE Italské-thermo spodní prádlo Mobil: Tel./fax: Chuchelna 91, (nad koupalištěm) PRODÁM PALIVOVÉ ČTVRCENÉ DŘEVO 1q ZA 700KČ.MOHU I DOVÉZT. TEL: , Halama uzávěrka příštího (červencového ) vydání je SLÁNSKÝ LIST - zpravodaj Bořkova, Sutic, Nedvězí, Slané, Hořenska a Světlé. Vychází vždy první den v měsíci. Vydává a inzerci přijímá: OBEC SLANÁ, Slaná u Semil, tel.: Rediguje: Marta Valentová, Nedvězí 90, Slaná u Semil, mobil: , Navštivte také internetové stránky obce Slaná:

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

WWW.HOSTOMICE.CZ HOSTOMICKÉ LISTY. Číslo: 5/2010 Vyšlo: 3.5.2010

WWW.HOSTOMICE.CZ HOSTOMICKÉ LISTY. Číslo: 5/2010 Vyšlo: 3.5.2010 WWW.HOSTOMICE.CZ ZDARMA HOSTOMICKÉ LISTY Číslo: 5/2010 Vyšlo: 3.5.2010 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ HLAS JAKO PROŽITEK A RELAX Od října roku 2009 probíhá v ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích hlasová výchova, kterou navštěvují

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více