MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN"

Transkript

1 MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/ Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen/červen 2011

2 OBSAH: 1 ÚVOD VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Celková spokojenost PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Pracovní podmínky, organizace práce (včetně příslušných komentářů) Ohodnocení práce Charakter práce a pracovní zátěž Hodnocení přímého nadřízeného Atmosféra na pracovišti Řízení úřadu Úvaha o odchodu z úřadu VZKAZ VEDENÍ Tři nejdůležitější změny, které by měly na úřadě proběhnout Tři věci, které se mi na našem úřadě nejvíce líbí Můj vzkaz vedení úřadu ZÁVĚR Přílohy

3 1 ÚVOD V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan proběhlo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci Městského úřadu Semily. Dotazník se týkal jejich spokojenosti s pracovními podmínkami a prostředím, atmosférou uvnitř úřadu, způsobem vedení úřadu a předávání informací a finančním ohodnocením jejich práce. Dotazník pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců městského úřadu byl vyplňován on-line v termínu května Dotazník byl zpracováván prostřednictvím serveru na stránkách výzkumné agentury Výzkumy Soukup. Úřad obdržel pro vyhodnocení a analýzu výsledků dotazníkového šetření pouze souhrnné výsledky ze všech vyplněných dotazníků. Tento způsob byl zvolen s cílem zachovat naprostou anonymitu všech odpovědí. Z celkového počtu 77 zaměstnanců dotazník vyplnilo 71 zaměstnanců. Dotazník nezpracovali 2 THP pracovníci a 4 kmenoví pracovníci. Dotazník obsahuje 27 otázek, které lze rozčlenit do třech částí: Pracovní podmínky a prostředí Způsob řízení úřadu Ostatní 3

4 2 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 2.1 Celková spokojenost Naprostá většina zaměstnanců vyjádřila celkovou spokojenost se svou prací. /rozhodně nespokojeno se cítí pouze 13 % zaměstnanců. Ale jak ukazují výsledky v tabulce č.4, spokojenost se v jednotlivých aspektech práce liší. Celková spokojenost zaměstnanců ve státní správě a samosprávě se neliší. TAB. 1: Celková spokojenost zaměstnanců počet % spokojen(a) 19 27% spokojen(a) 41 58% nespokojen(a) 9 13% nespokojen 0 0% Nevím, nedokážu odpovědět 2 3% Celkový součet % TAB. 2: Celková spokojenost zaměstnanců státní správa samospráva spokojen(a) 27% 26% spokojen(a) 57% 59% nespokojen(a) 11% 15% nespokojen 0% 0% Nevím, nedokážu odpovědět 5% 0% Celkový počet (N)

5 Mezi nejlépe hodnocené aspekty práce patří zajímavost práce, organizace pracovní doby, vztahy s přímým nadřízeným a pracovní podmínky. Podprůměrně je hodnoceno jednání s respektem a úctou, možnosti dalšího vzdělávání, mezilidské vztahy, informování o hospodaření úřadu. Nejhůře dopadlo platové ohodnocení, se kterým je nespokojeno 59% zaměstnanců. TAB. 3: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce rozhodně spokojen spíše spokojen spíše nespokojen rozhodně nespokojen nevím, netýká se Zajímavost práce 39% 56% 3% 0% 1% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 34% 59% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 32% 48% 14% 3% 3% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 27% 51% 17% 6% 0% Zaměstnanecké výhody 13% 66% 18% 0% 3% Jednání s respektem, úctou 11% 56% 25% 3% 4% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 18% 48% 27% 6% 1% Dobré mezilidské vztahy 14% 54% 20% 10% 3% Informování o hospodaření úřadu 17% 41% 24% 8% 10% Jistota zaměstnání 10% 45% 28% 4% 13% Pracovní zátěž (množství práce) 6% 56% 31% 7% 0% Rovný přístup ke všem zaměstnancům 11% 42% 30% 15% 1% Platové ohodnocení 6% 35% 51% 8% 0% 5

6 Nejvýraznější rozdíl v odpovědích zaměstnanců státní správy a zaměstnanců samosprávy se týká následujících oblastí: pracovní podmínky (teplo, světlo, hluk): souvisí s budovou na Riegrově náměstí, kde je soustředěn výkon státní správy a v letních měsících teploty v osluněných kancelářích přesahují i 35 C mezilidské vztahy: pracovníci státní správy vyjadřují lepší mezilidské vztahy než pracovníci samosprávy. Nabízí se otázka, do jaké míry ovlivňuje přímá fyzická kontrola ze strany vedení mezilidské vztahy panující mezi pracovníky. Kontrola je intenzivnější v budově staré radnice. informovanost o hospodaření úřadu: zaměstnanci státní správy ke své činnosti informace o hospodaření a vývoji rozpočtu ke své práci potřebují minimálně a proto informace ani nevyhledávají; naopak zaměstnanci samosprávy s rozpočtem pracují téměř denně, a proto je informovanost výrazně vyšší rovný přístup ke všem zaměstnancům pracovníci státní správy často uvádí rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Pracovníci státní správy častěji uváděli rozdíl k přístupu k jednotlivým konkrétním zaměstnancům. TAB. 4: Průměrná spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce dle převažující činnosti státní správa samospráva celkem Zajímavost práce 2,64 2,66 2,62 Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 2,36 2,46 2,4 Vztahy s přímým nadřízeným 1,91 1,78 1,84 Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 1,14 2,16 1,52 Zaměstnanecké výhody 1,27 1,8 1,48 Jednání s respektem, úctou 1,00 0,88 0,94 Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 0,82 1,1 0,9 Dobré mezilidské vztahy 1,09 0,44 0,84 Informování o hospodaření úřadu 0,18 1,46 0,7 Jistota zaměstnání 0,73 0,26 0,58 Pracovní zátěž (množství práce) 0,50 0,38 0,46 Rovný přístup ke všem zaměstnancům -0,05 0,28 0,08 Platové ohodnocení -0,64-0,06-0,4 Pozn: Průměr z hodnot: spokojen = 4 spokojen = 2 nespokojen = -2 nespokojen = -4 6

7 TAB. 5: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (samospráva) spokojen(a) spokojen(a) nespokojen nespokojen Nevím, netýká se Zajímavost práce 33% 67% 0% 0% 0% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 37% 56% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 26% 56% 19% 0% 0% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 30% 59% 11% 0% 0% Zaměstnanecké výhody 19% 67% 15% 0% 0% Jednání s respektem, úctou 15% 52% 30% 4% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 33% 30% 33% 4% 0% Dobré mezilidské vztahy 15% 44% 30% 11% 0% Informování o hospodaření úřadu 22% 52% 15% 4% 7% Jistota zaměstnání 7% 44% 37% 4% 7% Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům 7% 52% 33% 7% 0% 15% 44% 22% 19% 0% Platové ohodnocení 7% 41% 44% 7% 0% 7

8 TAB. 6: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (státní správa) spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se Zajímavost práce 43% 50% 5% 0% 2% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 32% 61% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 36% 43% 11% 5% 5% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 25% 45% 20% 9% 0% Zaměstnanecké výhody 9% 66% 20% 0% 5% Jednání s respektem, úctou 9% 59% 23% 2% 7% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 9% 59% 23% 7% 2% Dobré mezilidské vztahy 14% 59% 14% 9% 5% Informování o hospodaření úřadu 14% 34% 30% 11% 11% Jistota zaměstnání 11% 45% 23% 5% 16% Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům 5% 59% 30% 7% 0% 9% 41% 34% 14% 2% Platové ohodnocení 5% 32% 55% 9% 0% 8

9 3 PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 3.1 Pracovní podmínky, organizace práce (včetně příslušných komentářů) Mezi zaměstnanci byla nejlépe hodnocena zajímavost práce, organizace pracovní doby a pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) s výjimkou budovy na Riegrově náměstí, kde je, dle komentářů, v létě v osluněných kancelářích nedýchatelno. Hůře byla hodnocena možnost dalšího vzdělávání, zaměstnanecké výhody. S jistotou zaměstnání a pracovní zátěží je téměř třetina zaměstnanců spíše nespokojena. Zaměstnanci se domnívají, že díky velkému množství práce (přetěžování) nejsou již schopni práci odvádět kvalitně ve všech jejich aspektech. Zaměstnanci si jsou plně vědomi, že v dnešní době jistota zaměstnaní je nízká, organizační změny jsou spíše vnímány jako politické rozhodnutí než koncepční. TAB. 7: Pracovní podmínky a organizace práce spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se Zajímavost práce 39% 56% 3% 0% 1% Organizace pracovní doby (příchody, 34% 59% 7% 0% 0% odchody, přestávky) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 27% 51% 17% 6% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / 18% 48% 27% 6% 1% rozšiřování kvalifikace Zaměstnanecké výhody 13% 66% 18% 0% 3% Jistota zaměstnání 10% 45% 28% 4% 13% Pracovní zátěž (množství práce) 6% 56% 31% 7% 0% Organizace práce - komentáře - Vzhledem k podhodnocení počtu pracovníků, je třeba, pokud má být práce vykonaná tak, jak by měla, v každém měsíci jsou i přes 10 hod. přesčasové hodiny. Pokud jako pracovník mimořádně potřebuji si zařídit na jiných úřadech své osobní záležitosti mimo město, přesčasové hodiny si nemůžeme vybrat dříve než ve 14. hod. v neúřední den. V úřední den to ani nepřipadá v úvahu, takže skoro v každém měsíci jsou velké počty přesčasových hodin. Nadřízený poté sdělí, že je to náš problém. Pokud by však nebyla z naší strany práce vykonaná - pracovník ponese následky. - omezení příchodu do zaměstnání a začátek pracovní doby až od 6:30 - striktně nařízena pracovní doba - špatná domluva - Souvisí s velkým rozsahem práce, za který zodpovídám. 9

10 Pracovní podmínky (teplo, světlo, hluk) - komentáře - V letních měsících, kdy je v kanceláři kolem 35 st. chybí klimatizace a v takovém prostředí se nedá dost dobře sedět od 6,30-17h - chybějící klimatizace, hluk z dopravy - v létě horko, nemožnost větrání kvůli hluku z ulice - Kanceláře nejsou odhlučněny, při výkonu agendy by měl mít každý pracovník svoji malou kancelář, aby byla zachována diskrétnost pro klienty a klid při jednání s nimi. - Při teplých letních dnech je v kanceláři nepříjemné teplo, a v tomto prostředí se velice špatně pracuje. Při větrání je značný hluk z dopravy. - V létě je v kanceláři veliké teplo, někdy až nesnesitelně, kolem 35st., kdy chybí klimatizace. V zimě naopak zima, hlavně po ránu, kdy se začíná topit dlouho. - v létě teplo, špatné odvětrávání, dusno, špatné prostředí pro klienty - málo se topí, do kanceláře nejde slunce-stále se musí svítit, hluk v kanceláři-vyřizuje se více klientů najednou-nelze se proto soustředit. - v zimních měsících zima v kanceláři - V létě je v kancelářích nesnesitelné horko, téměř nedýchatelno a naopak v zimě bývá v kancelářích chladno, zejména každé pondělí. - chybí klimatizace - Nevyhovující prostředí - V jarním, letním a podzimním období za slunečného dne je v kanceláři nesnesitelné horko a nedýchatelný vzduch, okno jde vyklopit pouze 10 cm a roleta kvůli slunci musí být úplně zatažená (z tohoto důvodu je třeba rozsvítit světlo), chybí klimatizace. Tak se úplným otevřením dveří na chodbu snažíme vpustit alespoň trochu chladnějšího vzduchu, což v úředních dnech není ideální stav. Kanceláře jsou přepažené pouze sádrokartonem, takže z vedlejších kanceláří (i přes několik kanceláří) je vše slyšet. - V budově na Riegrově nám. chybí klimatizace, v létě je veliké vedro, není zajištěno větrání, nejsou odhlučněny kanceláře - při jednání s klienty je slyšet hovor z vedlejší kanceláře Pracovní zátěž - komentáře - Velké množství práce - množství neodpovídá metodickému pokynu. - Mnoho práce, která se nestíhá a pak se to odráží na její kvalitě - velké množství práce, která je přerušována mimořádnými úkoly bez jasného zadání - Nápor práce nelze kvalitně zvládnout - Příliš mnoho práce, nutnost navštěvovat zaměstnání někdy i ve večerních hodinách či sobotách a nedělích, proto, aby byla práce včas hotova - dlouhodobě přetěžování, snižování počtu pracovníků - Nedostatečný počet pracovníků vzhledem k množství práce. - Personální stav je dlouhodobě podhodnocen - Široká oblast a záběr práce, časová náročnost - Množství práce neustále přibývá, ale naopak byl snížen počet pracovníků. Přičemž za současného stavu není možné stihnout vše ve stanovených termínech v rámci stanovené pracovní doby a je nutné dělat přesčasy a práci si brát domů. - Práce jako taková je velmi zajímá a různorodá, až na to, že je zde trvale podhodnocen počet pracovníků. Dle ministerských doporučení by na výkon práce měli zde pracovat nejméně 4 pracovníci. Skutečnost je taková, že pracují několik let pouze 2 pracovníci a nároky na pracovníka neustále stoupají, zejména administrativa neúměrně stoupá - Průběžné, pozvolné přidávání pracovních úkolů nad rámec pracovní náplně. - zátěž pracovní činností, která nepatří do náplně práce - přidávání práce a snižování ohodnocení - Nedostatečný počet zaměstnanců na rozsah práce, nemá v republice, dle statistiky obdoby - Neuvážené snížení počtu zaměstnanců na registru vozidel, kdy s propuštěním kolegyně k došlo k rozdělení její práce mezi dva zbývající zaměstnance, kteří tento nárůst 10

11 nejen o úředních dnech ale i mimo ně ( administrativa spojená se spisovou agendou vozidel ) zvládají jen s krajním psychickým vypětím. Došlo též ke snížení možnosti individuálního se věnování např. starším, příp. invalidním občanům, protože na ně není prostě čas. Tím se narušuje léty budované dobré jméno. Na argumenty přednesené pracovníkem registru směrem k vedení města nebyl brán zřetel. V porovnání počtu úředníků na počet vozidel, které má každý na starost nemá registr vozidel Semily mezi srovnatelnými MÚ obdoby ( na 1 člověka připadá cca vozidel oproti 5000 až 6000 na jiných MÚ) - Na mé pozici by se rozhodně pracovně uživil ještě další pracovník. Při rozdělení mé práce mezi dva lidi by odpadlo neustálé stresování se s dodržením termínů a rozpracováním více úkolů najednou. Nemohu si totiž práci přesně naplánovat, protože dopředu nevím, kolik lidí mě zaměstná dotazy a další prací během již načaté práce. - Velká kumulace činností. - Široký záběr svěřené oblasti, velké množství potřebné administrativy. - Pro velké množství práce se tato nedá dělat potřebně důsledně a kvalitně. - Snižuje se počet zaměstnanců, ale objem práce narůstá, práce není rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivými odbory. Snižování se provádí bez předchozího zmapování pracovního vytížení - snižuje se tam, kde práce narůstá. - Pracovní zátěž u všech zaměstnanců není stejná. 2) Práce se zvládá pouze tak, že se řeší to, co spěchá a má se stihnout ve lhůtě. Není prostor pro "pracovní kreativitu", inovaci. 3) Není ani možnost se na práci soustředit, protože se úřední záležitosti občanů vyřizují denně. - Nedokážu, plně posoudit zaučuji se a je toho dost. - množství práce (co budu konkretizovat v anonymním dotazníku?) - Není dostatek času na řádnou administraci a kontrolu podepisovaných dokladů, včetně faktur. Jistota zaměstnání - komentáře - A kdo dnes má jistotu? - vysloví-li se s něčím nesouhlas, je naznačováno, že v řadě stojí dalších 20 lidí bez práce, kteří jistě budou souhlasit. Po propouštění na začátku roku je jistota velmi malá - Ano to jsem, po každých volbách se vedoucí odborů bojí, kdo zase přijde a koho bude chtít vyměnit, protože se mu nelíbí. - snižování nákladů na platy zaměstnanců a s tím spojené snižování jejich počtu - Stálá hrozba propouštění - vše je v rukách politiků, nejde o profesní kvality. - Týká se obecně celkové situace ve státě, ve společnosti, t.j. nikdo si dnes není jistý svým zaměstnáním, vždy hrozí jeho ztráta a s tím i ztráta sociálních jistot. - v současnosti probíhají reformy a já nevím co bude dál - personální změny v rámci úsporných opatření úřadu, možnost slučování pracovních náplní a snižování pracovních úvazků - Spolu se snižováním státního příspěvku na výkon státní správy dochází ke snižování úvazků a propouštění - kde je jistota, že dobře odvedená práce bude znamenat jisté místo? - Organizační změny na úřadě jsou nevyzpytatelné. - neustálé propouštění - Vzhledem k neustálému snižování počtu pracovníků nemá žádný zaměstnanec jistotu zaměstnání. - Nekoncepčnost prováděných opatření. - V poslední době se stále více hovoří o snižování stavu úředníků, což bylo již i realizováno, klidu v duši to nepřidá. - Neustálý tlak a vyhrožování s propouštěním zaměstnanců - nejsem si jist, zda nebude následovat další vlna propouštění - Domnívám se, že v dnešní době si nemůže být jistý svým zaměstnáním ani ten, kdo má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Má odpověď se tedy nevztahuje pouze ke konkrétnímu úřadu. 11

12 - Obava zda v rámci úspor nebude dále docházet k dalšímu snižování počtu zaměstnanců. - Snaha vedení ušetřit za každou cenu tedy i snižováním stavu zaměstnanců nepřináší žádné jistoty. - Kdo má jistotu...? - Jistota zaměstnání na městě není žádná, organizační změny jak je zřejmé z dávné i nedávné minulosti i rétoriky vedení jsou možné kdykoliv, je to jenom otázka politického rozhodnutí. Zaměstnanecké výhody - komentáře - Pokud pracovník odvádí kvalitně svoji práci a zaměstnavatel mu chce vyjádřit svoji spokojenost s ním, což mu dává najevo výší odměn a zaměstnaneckých výhod, tímto je zaměstnanec na pracovišti spokojen a promítá se to i do jeho práce a přístupu ke klientům, čili spokojený zaměstnanec-spokojený občan. - Nevidím řadu zaměstnaneckých výhod (je jich málo, příp. v malém rozsahu). - Nízká hodnota stravenek a do budoucna hrozba úplné ztráty stravenek pro zaměstnance. Ke zvážení je i zavedení neplaceného volna v době nemoci např. za 2 následující dny, např. celkem 6 dnů ročně celkem. Nemocenská není stejně v prvních dnech placená a přesto zaměstnanec musí k lékaři pro neschopenku na 2 dny. - Zase v porovnání s jinými úřady, kde zaměstnanci dostávají větší sociální fond, peníze na ošatné a např. 4 dny v roce plně placené, které si mohou vybrat na soukromé účely. Nebo v případě nemoci, kdy jim jsou první 3 dny nemoci zaměstnavatelem hrazeny. - Kromě nízkého příspěvku na stravenky a na dovolenou žádné výhody mi nejsou známy - Zaměstnanecké výhody jsou na velmi nízké úrovni a přijde mi že se ještě oklešťují. - výhod je málo a ještě to málo se chystá rušit - Sociální oblast, nedostatek fin. prostředků téměř na vše!! - Nedosahujeme úrovně podnikatelské sféry. - Vyšší příplatek na stravenky, poukázkový systém na služby, relaxaci, příplatek na penzijní fond, životní pojištění. - Kromě příspěvku na stravenky, dovolenou ( která je ještě rozdělena na dovolenou a ostatní) nevím o jiných zaměstnaneckých výhodách. - Kromě stravenek jsem jinou zaměst. výhodu zatím nevyužil. - V porovnání s jinými organizacemi - nízká míra příspěvku na stravenky i dalších příspěvků např. na rekreaci, "na kadeřníka" aj. Zajímavost práce - komentáře - souvisí se stavem legislativy v ČR Možnosti dalšího vzdělávání/rozšiřování kvalifikace - komentáře - neustále se setkávám s tím, že na školení nebo nákup odborné literatury, které potřebuji ke své práci, není možné z finančních důvodů - je třeba šetřit, možnosti dalšího vzdělávání jsou tak omezeny - Chybí fin prostředky na povinné vzdělávání - vzhledem k podfinancování této kapitoly není takřka žádná možnost kvalitního dalšího vzdělávání - Prakticky možnost využívání pouze školení probíhající zdarma v rámci krajského úřadu - omezené finanční prostředky ze strany zaměstnavatele na akreditovaná školení a kurzy - nedostatek financí - Jde o omezené finanční prostředky úřadu na školení, akreditované kurzy apod. Nabídek je celá řada, ale nelze jich využít. - Na další vzdělávání není dostatek finančních prostředků, na základě čehož nelze jed na kvalitní školení, a to především v závěru roku, kdy jsou již mnohdy finanční prostředky vyčerpány. Uvítal bych přidělení adekvátních částek jednotlivým vedoucím, kteří by rozhodovali o využívání těchto finančních prostředků. - stále nám tvrdí, že nejsou peníze na odborné semináře 12

13 - Školení jsou limitovány finančně, nikoliv potřebou. - nedostatek finančních prostředků na doplnění kvalifikace - minimální - Nemožnost účasti na školeních pořádaných ministerstvem- opět nedostatek peněz - není umožněno absolvování potřebných školení údajně pro nedostatek peněz - Nemám na to dostatečný časový prostor (chtěla bych např. začít kurzy cizího jazyka.) - Zaměstnavatel nenabízí žádné další možnosti odborného vzdělávání (prý nejsou finance). - Zaměstnanci nemají ze strany zaměstnavatele motivaci/podporu ke zvyšování kvalifikace či k dalšímu vzdělávání (např. vysokoškolskému). Nevím o obecných výhodách (alespoň úlevách) pro studenty. Není záruka rovného přístupu ke všem zaměstnancům - Obecně: úhrada školení je prezentována jako problém. - S ohledem na specifika úkolů, které je nutno na městě denně řešit považuji za nedostatečné možnosti ryze odborného vzdělávání. 13

14 3.2 Ohodnocení práce Ohodnocení práce představuje jeden z nejhůře hodnocených faktorů zaměstnání na MěÚ. S výší mzdy je nespokojeno 59% zaměstnanců. Samo o sobě se nejedná o překvapující výsledek, neboť vždy může být mzda vyšší. Problém lze spatřovat spíše v dalších aspektech týkající se ohodnocení práce. Téměř polovina zaměstnanců považuje odměňování za nespravedlivé, neboť nerespektuje odvedený pracovní výkon. Podobně je značná část zaměstnanců nespokojena i s neformálním odměňováním, tedy že se jim nedostane alespoň slovního uznání, když odvedou dobrou práci. V komentářích zaměstnanců můžeme vystopovat několik příčin nespokojenosti s platem: - v porovnání s ostatními úřady nízká mzda - již několikátý rok reálné snížení mezd - výše mzdy neodpovídající náročnosti práce - odměny dostatečně nereflektují odvedený pracovní výkon TAB. 8: Platové ohodnocení rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen rozhodně nespokojen nevím, netýká se Platové ohodnocení 6% 35% 51% 8% 0% TAB. 9: Způsob ohodnocení práce Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím Nevím, netýká se mě 6% 48% 38% 8% 0% 13% 42% 34% 8% 3% Platové ohodnocení - komentáře - Velmi malé osobní ohodnocení. - nízké platové ohodnocení v porovnání s jinými úřady za stejnou prací - za poslední tři roky dochází neustále ke snižování celkových příjmů - Průměrný plat ve státní správě činí něco kolem 23000,- kč, rád bych věděl, kdo to za mě bere. - Vadí mi, že vedoucí odborů mohou dostat odměnu pouze v souvislosti s celkovým hodnocením a není možné zohlednit skutečnost, že je nutné navštěvovat zaměstnání z důvodu plnění termínů a úkolů i ve volných chvílích a nemohou za to dostat odměnu průběžně. - neodpovídá pracovnímu nasazení, obtížnosti práce - Celorepubliková průměrná mzda je vyšší než mzda většiny zaměstnanců. Pracovní nasazení, vytížení i odborné znalosti jsou mnohdy vyšší než na obdobných pozicích v jiných úřadech. - Domnívám se, že za množství a kvalitu odváděné práce není adekvátní platové ohodnocení, když osobní ohodnocení je prakticky nulové. Ani mimořádné odměny neodpovídají množství a kvalitě práce. Také práce nad rámec pracovní náplně není prakticky vůbec ohodnocena, takže 14

15 chybí jakákoliv motivace. A ve srovnání s jinými i daleko menšími městy je finanční ohodnocení za stejný druh práce výrazně nižší. - V porovnání s jinými úřady, kde vykonávají stejnou práci, jsme na tom platově hůře. Neustále je nám mzda pouze snižována. - Velmi náročná agenda - platově podhodnocena - jedná se o výši osobního příplatku. Není spravedlivě určen (pouze nějaké procento) z něčeho? Není oceněna skutečná kvalita práce, jednání s klientem, ochota a pod. Ten kdo si to v práci odsedí a čeká na konec pracovní doby, tak má vyšší osobní ohodnocení, než ten kdo opravdu pracuje. - v předdůchodovém věku nedosahuji ani průměrného platu. - symbolická výše osobního ohodnocení - u zaměstnace plnící spíše rutinní povinnosti ve státní správě lze obtížně očekávat nadstandardní flexibilitu; mzda není valorizována - Změnou tabulek došlo k poklesu mzdového základu, navýšení osobního ohodnocení v tom směru je pouze relativní. - Snižování reálné mzdy! - odpracované hodny neodpovídají platu - zařazení do špatné platové třídy - Přestože člověk odvádí svou práci zodpovědně a dobře, nemá osobní ohodnocení. - Nízné ohodnocení práce řadových úředníků. - V poslední době došlo k výraznému poklesu výplaty, aniž by se zhoršila kvalita mé práce. - snižování platu, nejisté osobní hodnocení a odměny -- osobní oblíbenost, kamarádství - Návaznost na rozsah práce - ne mnoho peněz k objemu a náročnosti práce - plat by měl být vyšší - inflační nárust není kompemzován - nespokojenost s platovými stupni; - v podstatě nulové osobní ohodnocení, bez ocenění odvádění kvalitní práce - nemotivující, vzbuzující pocit lhostejnosti vedení úřadu k odváděné práci; - v porovnání s jinými úřady podstatně nižší platové ohodnocení za úplně stejnou práci - Očekávám vyšší platové ocenění odvedené práce. - S ohledem na množství a náročnost práce je tato nedostatečně ohodnocena, dalším hlediskem je i snižování platu v rámci úspor úřadu. - Ponižování osobního ohodnocení bez návaznosti na výkonnost, jen kvůli úsporám. - Snižování osobního ohodnocení a základu platu, nevidím jako vhodnou motivaci k práci, zejména když pracovních úkolů stále přibývá. - Demotivační systém - snížení osobního odhodnocení kvůli dosažené praxi /přechodem do vyššího platového stupně - bez ohledu na důvody vedoucí k poskytnutí osobního ohodnocení/ - Platové ohodnocení v porovnání s množstvím práce, zodpovědností za odvedenou práci, množství různých pracovních aktivit i délce praxe a hodnocení nadřízeného orgánu není nijak vysoké. - V letošním roce došlo opět ke snížení platů, stejně jako v posledních dvou letech. - platové ohodnocení je ve srovnání s platovým ohodnocením v jiných městech, regionech velice slabé. (stejná, nebo obdobná práce). - V porovnání s ostatními srovnatelnými úřady máme platové ohodnocení podstatně nižší - např. osobní ohodnocení. Osobní ohodnocení v současné době úplně ztratilo svůj původní smysl. Jak je odůvodnitelé snížení osobního ohodnocení při přeřazení do vyšší třídy nebo platového stupně (aby pracovník neměl více peněz)? Osobní ohodnocení dostal za to, že bude dělat nějakou práci navíc, tu dělá pořád, ale tím, že postoupil do vyšší třídy tak se mu osobní ohodnocení sníží nebo přímo odejme? proč se dělá roční hodnocení zaměstnanců, když se k němu nepřihlíží? Proč nejsou stanovena pravidla pro poskytování odměn? - Nedokážu plně posoudit, jak bude plat růst, ale zatím je jeho výše malá. - výše platu (jaké konkrétní důvody by to mohly ještě být?) 15

16 - S ohledem na množství, důležitost a odpovědnost za správnost podepisovaných dokladů je platové ohodnocení neodpovídající. 16

17 3.3 Charakter práce a pracovní zátěž Pracovní zátěž představuje třetí, nejhůře hodnocený faktor. Může za to jak množství práce na počet pracovníků, tak i problém, že práce je často přerušovaná nepředvídanými úkoly. Je na zvážení, zda by lepší organizace práce, lepší nastavení úředních hodin či pracovních porad, nezlepšila vnímání pracovní zátěže. Analýza mezi řádky naznačuje, že mezi jednotlivými pracovníky existují v pracovní zátěži značné rozdíly. Bohužel nelze situaci na základě průzkumu podrobněji rozklíčovat. TAB. 10: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Pracovní zátěž (množství práce) rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a TAB. 11: Organizace práce, kapacita pracovníků Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly. spíše nespokojen/ a rozhodně nespokojen/ a nevím, netýká se 6% 56% 31% 7% 0% souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím nevím, netýká se 31% 56% 11% 1% 0% 11% 45% 25% 18% 0% 38% 39% 21% 1% 0% Pracovní zátěž - komentáře - Velké množství práce - množství neodpovídá metodickému pokynu. - Mnoho práce, která se nestíhá a pak se to odráží na její kvalitě - velké množství práce, která je přerušována mimořádnými úkoly bez jasného zadání - Nápor práce nelze kvalitně zvládnout 17

18 - Příliš mnoho práce, nutnost navštěvovat zaměstnání někdy i ve večerních hodinách či sobotách a nedělích, proto, aby byla práce včas hotova - dlouhodobě přetěžování, snižování počtu pracovníků - Nedostatečný počet pracovníků vzhledem k množství práce. - Personální stav je dlouhodobě podhodnocen - Široká oblast a záběr práce, časová náročnost - Množství práce neustále přibývá, ale naopak byl snížen počet pracovníků. Přičemž za současného stavu není možné stihnout vše ve stanovených termínech v rámci stanovené pracovní doby a je nutné dělat přesčasy a práci si brát domů. - Práce jako taková je velmi zajímá a různorodá, až na to, že je zde trvale podhonocen počet pracovníků. Dle ministerských doporučení by na výkon práce měli zde pracovat nejméně 4 pracovníci. Skutečnost ja taková, že pracují několik let pouze 2 pracovníci a nároky na pracovníka neustále stoupají, zejména administrativa neúměrně stoupá - Průběžné, pozvolné přidávání pracovních úkolů nad rámec pracovní náplně. - zátěž pracovní činností, která nepatří do náplně práce - přidávání práce a snižování ohodnocení - Nedostatečný počet zaměstnanců na rozsah práce, nemá v republice, dle statistiky obdoby - Neuvážené snížení počtu zaměstnanců na registru vozidel, kdy s propuštěním kolegyně k došlo k rozdělení její práce mezi dva zbývající zaměstnance, kteří tento nárůst nejen o úředních dnech ale i mimo ně ( administrativa spojená se spisovou agendou vozidel ) zvládají jen s krajním psychickým vypětím. Došlo též ke snížení možnosti individuálního se věnování např. starším, příp. invalidním občanům, protože na ně není prostě čas. Tím se narušuje léty budované dobré jméno. Na argumenty přednesené pracovníkem registru směrem k vedení města nebyl brán zřetel. V porovnání počtu úředníků na počet vozidel, které má každý na starost nemá registr vozidel Semily mezi srovnatelnými MÚ obdoby ( na 1 člověka připadá cca vozidel oproti 5000 až 6000 na jiných MÚ) - Na mé pozici by se rozhodně pracovně uživil ještě další pracovník. Při rozdělení mé práce mezi dva lidi by odpadlo neustálé stresování se s dodržením termínů a rozpracováním více úkolů najednou. Nemohu si totiž práci přesně naplánovat, protože dopředu nevím, kolik lidí mě zaměstná dotazy a další prací během již načaté práce. - Velká kumulace činností. - Široký záběr svěřené oblasti, velké množství potřebné administrativy. - Pro velké množství práce se tato nedá dělat potřebně důsledně a kvalitně. - Snižuje se počet zaměstnanců, ale objem práce narůstá, práce není rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivými odbory. Snižování se provádí bez předchozího zmapování pracovního vytížení - snižuje se tam, kde práce narůstá. - Pracovní zátěž u všech zaměstnanců není stejná. 2) Práce se zvládá pouze tak, že se řeší to, co spěchá a má se stihnout ve lhůtě. Není prostor pro "pracovní kreativitu", inovaci. 3) Není ani možnost se na práci soustředit, protože se úřední záležitosti občanů vyřizují denně. - Nedokážu, plně posoudit zaučuji se a je toho dost. - množství práce (co budu konkretizovat v anonymním dotazníku?) - Není dostatek času na řádnou administraci a kontrolu podepisovaných dokladů, včetně faktur. 18

19 3.4 Hodnocení přímého nadřízeného Vztahy s přímým nadřízeným lze na MěÚ označit za dobré. Nespokojeno je pouze 17% zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že z výzkumu byla na poslední chvíli vyřazena otázka zjišťující odbor, není možné provést podrobnější analýzu. Je ovšem zajímavé, že pracovníci odboru/oddělení jsou se svými přímými nadřízenými (vedoucími odborů) spokojeni, kdežto vedoucí odboru a vedení města 1 označovali své vztahy za komplikovanější. Z této a dalších otázek se zdá, že mezi vedením města a vedoucími odborů panuje jisté napětí, které se následně přesouvá i na řadové pracovníky odborů. TAB. 12: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Vztahy s přímým nadřízeným rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a rozhodně nespokojen/a nevím, netýká se 32% 48% 14% 3% 3% TAB. 13: Vztahy s přímým nadřízeným Vedoucí odboru/vedení Pracovník odboru/oddělení města spokojen(a) 23% 34% spokojen(a) 46% 48% nespokojen(a) 31% 10% nespokojen(a) 0% 3% Nevím, netýká se 0% 3% TAB. 14: Hodnocení přímého nadřízeného V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím Nevím, netýká se mě 46% 38% 8% 4% 3% 34% 38% 21% 3% 4% 25% 45% 17% 7% 6% 28% 41% 24% 3% 4% 1 Vzhledem k malému počtu vedoucích pracovníků a vedení města byly tyto 2 kategorie sloučeny. 19

20 Vztahy s přímým nadřízeným komentáře - Chybí přímá komunikace, mnoho úkolů se zadává em, někteří z voleného vedení města se k nám někdy chovají tak, že úředník není člověk, ale jen podřadná rasa a musí makat, protože se fláká. Zároveň mi vadí, že nové volené vedení s úředníky, co tu už pracují delší dobu a mají zkušenosti, v některých chvílích jednají tak, že nic nevědí a oni jsou tady od toho, aby nás vedli, protože jsme neschopní. Po odborné stránce se však musejí na nás úředníky spolehnout, i když vlastní rozhodnutí musí samožřejmě udělat sami. - chybí respekt, úcta a zájem - Dochází k upřednostňování určitých pracovníků, vedoucí odboru není schopna prosadit u vedení dlouhodobě neřešené personální podhodnocené obsazení. jednání bývá často podrážděné. - často se měnící pokyny - nepřesné, opožděně. Špatná formulace zadání. - neodpovídají předtavám - Nedostatečná komunikace. - vlažná komunikace - Někdy velice těžkopádně prosazuji co je třeba. - Neschopnost komunikovat s podřízenými. - Přímý nadřízený v některých případech nechce slyšet argumenty, proč by se měla nějaká věc udělat jinak, než se rozhodl on i když nezná a třeba ani nemůže znát všechny podrobnosti problému? - bez komentáře... 20

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen 2012 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ... 4 3 VYHODNOCENÍ

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN. Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN. Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty květen 2011 OBSAH: 1 Metodika dotazníkových šetření...3 1.1 Metodika sběru dat klienti...3

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Touto cestou Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere max. 15 minut.

Touto cestou Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere max. 15 minut. Vážená paní, vážený pane, jsem studentkou 3. ročníku Mendelovy univerzity v Brně, Provozně ekonomické fakulty. V rámci svojí bakalářské práce, kterou zpracovávám na téma Problematické pracovní vztahy se

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

Seznam příloh. Příloha 1: Dotazník pro učitele. Příloha 2: Dotazník pro žáky

Seznam příloh. Příloha 1: Dotazník pro učitele. Příloha 2: Dotazník pro žáky Seznam příloh Příloha 1: Dotazník pro učitele Příloha 2: Dotazník pro žáky 1 Příloha 1: Dotazník pro učitele Milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Šetření spokojenosti zaměstnanců jako nástroj personální práce

Šetření spokojenosti zaměstnanců jako nástroj personální práce Šetření spokojenosti zaměstnanců jako nástroj personální práce oddělení personálních věcí a vzdělávání, odbor kancelář ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Proč zjišťovat spokojenost zaměstnanců?

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Středočeský kraj - názory Středočechů

Středočeský kraj - názory Středočechů STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Středočeský kraj - názory Středočechů Informace z výzkumů STEM Praha, srpen 2008 Úvodem Celkem třikrát se tazatelé STEMu obrátili k obyvatelům

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Aktuální téma: v prvním čtvrtletí příštího roku se bude provádět první služební hodnocení státních zaměstnanců

Aktuální téma: v prvním čtvrtletí příštího roku se bude provádět první služební hodnocení státních zaměstnanců Aktuální téma: v prvním čtvrtletí příštího roku se bude provádět první služební hodnocení státních zaměstnanců 1 Úprava služebního hodnocení: 1) zákon o státní službě ( 155 a 156 = desátá část zákona;

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vyhodnocení výzkumu dotazníkové šetření u studentů Policejní akademie České republiky v Praze v roce 2009

Vyhodnocení výzkumu dotazníkové šetření u studentů Policejní akademie České republiky v Praze v roce 2009 Vyhodnocení výzkumu dotazníkové šetření u studentů Policejní akademie České republiky v Praze v roce 2009 Výzkum byl proveden formou empirického dotazníkového šetření mezi studenty (policisty) Policejní

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den,

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den, DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Dobrý den, jsem student závěrečného ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pro potřeby diplomové práce zpracovávané pro Vaši firmu se na Vás dovoluji se

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Příloha 3d: Nepsané hodnoty

Příloha 3d: Nepsané hodnoty Příloha 3d: Nepsané hodnoty Jaké nepsané hodnoty drží tuto společnosti pohromadě? Z výroků zaměstnanců byly nejčastěji zmiňovány: jistota práce historie, spolehlivost (lidí) FAB produkt slušnost, lidskost

Více

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci Podzimní škola sociální práce Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci Zadání Zamyslete se nad otázkou zjišťování kvality a efektivity v sociální práci.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Využití projektu SLIC 2012

Využití projektu SLIC 2012 Využití projektu SLIC 2012 Jaké je psychosociální klima ve vašem podniku? MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ, Santé s.r.o. Obsah prezentace: Psychosociální rizika Metodika, materiály Zkušenosti z výrobního podniku

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH ACGN Mapa mateřské školy 05/6 - OBSAH R - rodiče, U - učitelé, P - provozní zaměstnanci Otázka Text otázky Strana. HODNOCENÍ, ŠVP (TVP) R/0 Mateřská škola, do které chodí moje dítě: 0, 0 U/0 Mateřskou

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Akční plán

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office

2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office 2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office Úřad, kde bylo řešení aplikováno: Městský úřad Moravská Třebová Městský úřad sídlí ve dvou budovách

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více