MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN"

Transkript

1 MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/ Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen/červen 2011

2 OBSAH: 1 ÚVOD VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Celková spokojenost PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Pracovní podmínky, organizace práce (včetně příslušných komentářů) Ohodnocení práce Charakter práce a pracovní zátěž Hodnocení přímého nadřízeného Atmosféra na pracovišti Řízení úřadu Úvaha o odchodu z úřadu VZKAZ VEDENÍ Tři nejdůležitější změny, které by měly na úřadě proběhnout Tři věci, které se mi na našem úřadě nejvíce líbí Můj vzkaz vedení úřadu ZÁVĚR Přílohy

3 1 ÚVOD V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan proběhlo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci Městského úřadu Semily. Dotazník se týkal jejich spokojenosti s pracovními podmínkami a prostředím, atmosférou uvnitř úřadu, způsobem vedení úřadu a předávání informací a finančním ohodnocením jejich práce. Dotazník pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců městského úřadu byl vyplňován on-line v termínu května Dotazník byl zpracováván prostřednictvím serveru na stránkách výzkumné agentury Výzkumy Soukup. Úřad obdržel pro vyhodnocení a analýzu výsledků dotazníkového šetření pouze souhrnné výsledky ze všech vyplněných dotazníků. Tento způsob byl zvolen s cílem zachovat naprostou anonymitu všech odpovědí. Z celkového počtu 77 zaměstnanců dotazník vyplnilo 71 zaměstnanců. Dotazník nezpracovali 2 THP pracovníci a 4 kmenoví pracovníci. Dotazník obsahuje 27 otázek, které lze rozčlenit do třech částí: Pracovní podmínky a prostředí Způsob řízení úřadu Ostatní 3

4 2 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 2.1 Celková spokojenost Naprostá většina zaměstnanců vyjádřila celkovou spokojenost se svou prací. /rozhodně nespokojeno se cítí pouze 13 % zaměstnanců. Ale jak ukazují výsledky v tabulce č.4, spokojenost se v jednotlivých aspektech práce liší. Celková spokojenost zaměstnanců ve státní správě a samosprávě se neliší. TAB. 1: Celková spokojenost zaměstnanců počet % spokojen(a) 19 27% spokojen(a) 41 58% nespokojen(a) 9 13% nespokojen 0 0% Nevím, nedokážu odpovědět 2 3% Celkový součet % TAB. 2: Celková spokojenost zaměstnanců státní správa samospráva spokojen(a) 27% 26% spokojen(a) 57% 59% nespokojen(a) 11% 15% nespokojen 0% 0% Nevím, nedokážu odpovědět 5% 0% Celkový počet (N)

5 Mezi nejlépe hodnocené aspekty práce patří zajímavost práce, organizace pracovní doby, vztahy s přímým nadřízeným a pracovní podmínky. Podprůměrně je hodnoceno jednání s respektem a úctou, možnosti dalšího vzdělávání, mezilidské vztahy, informování o hospodaření úřadu. Nejhůře dopadlo platové ohodnocení, se kterým je nespokojeno 59% zaměstnanců. TAB. 3: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce rozhodně spokojen spíše spokojen spíše nespokojen rozhodně nespokojen nevím, netýká se Zajímavost práce 39% 56% 3% 0% 1% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 34% 59% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 32% 48% 14% 3% 3% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 27% 51% 17% 6% 0% Zaměstnanecké výhody 13% 66% 18% 0% 3% Jednání s respektem, úctou 11% 56% 25% 3% 4% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 18% 48% 27% 6% 1% Dobré mezilidské vztahy 14% 54% 20% 10% 3% Informování o hospodaření úřadu 17% 41% 24% 8% 10% Jistota zaměstnání 10% 45% 28% 4% 13% Pracovní zátěž (množství práce) 6% 56% 31% 7% 0% Rovný přístup ke všem zaměstnancům 11% 42% 30% 15% 1% Platové ohodnocení 6% 35% 51% 8% 0% 5

6 Nejvýraznější rozdíl v odpovědích zaměstnanců státní správy a zaměstnanců samosprávy se týká následujících oblastí: pracovní podmínky (teplo, světlo, hluk): souvisí s budovou na Riegrově náměstí, kde je soustředěn výkon státní správy a v letních měsících teploty v osluněných kancelářích přesahují i 35 C mezilidské vztahy: pracovníci státní správy vyjadřují lepší mezilidské vztahy než pracovníci samosprávy. Nabízí se otázka, do jaké míry ovlivňuje přímá fyzická kontrola ze strany vedení mezilidské vztahy panující mezi pracovníky. Kontrola je intenzivnější v budově staré radnice. informovanost o hospodaření úřadu: zaměstnanci státní správy ke své činnosti informace o hospodaření a vývoji rozpočtu ke své práci potřebují minimálně a proto informace ani nevyhledávají; naopak zaměstnanci samosprávy s rozpočtem pracují téměř denně, a proto je informovanost výrazně vyšší rovný přístup ke všem zaměstnancům pracovníci státní správy často uvádí rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Pracovníci státní správy častěji uváděli rozdíl k přístupu k jednotlivým konkrétním zaměstnancům. TAB. 4: Průměrná spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce dle převažující činnosti státní správa samospráva celkem Zajímavost práce 2,64 2,66 2,62 Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 2,36 2,46 2,4 Vztahy s přímým nadřízeným 1,91 1,78 1,84 Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 1,14 2,16 1,52 Zaměstnanecké výhody 1,27 1,8 1,48 Jednání s respektem, úctou 1,00 0,88 0,94 Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 0,82 1,1 0,9 Dobré mezilidské vztahy 1,09 0,44 0,84 Informování o hospodaření úřadu 0,18 1,46 0,7 Jistota zaměstnání 0,73 0,26 0,58 Pracovní zátěž (množství práce) 0,50 0,38 0,46 Rovný přístup ke všem zaměstnancům -0,05 0,28 0,08 Platové ohodnocení -0,64-0,06-0,4 Pozn: Průměr z hodnot: spokojen = 4 spokojen = 2 nespokojen = -2 nespokojen = -4 6

7 TAB. 5: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (samospráva) spokojen(a) spokojen(a) nespokojen nespokojen Nevím, netýká se Zajímavost práce 33% 67% 0% 0% 0% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 37% 56% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 26% 56% 19% 0% 0% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 30% 59% 11% 0% 0% Zaměstnanecké výhody 19% 67% 15% 0% 0% Jednání s respektem, úctou 15% 52% 30% 4% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 33% 30% 33% 4% 0% Dobré mezilidské vztahy 15% 44% 30% 11% 0% Informování o hospodaření úřadu 22% 52% 15% 4% 7% Jistota zaměstnání 7% 44% 37% 4% 7% Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům 7% 52% 33% 7% 0% 15% 44% 22% 19% 0% Platové ohodnocení 7% 41% 44% 7% 0% 7

8 TAB. 6: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (státní správa) spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se Zajímavost práce 43% 50% 5% 0% 2% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 32% 61% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 36% 43% 11% 5% 5% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 25% 45% 20% 9% 0% Zaměstnanecké výhody 9% 66% 20% 0% 5% Jednání s respektem, úctou 9% 59% 23% 2% 7% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 9% 59% 23% 7% 2% Dobré mezilidské vztahy 14% 59% 14% 9% 5% Informování o hospodaření úřadu 14% 34% 30% 11% 11% Jistota zaměstnání 11% 45% 23% 5% 16% Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům 5% 59% 30% 7% 0% 9% 41% 34% 14% 2% Platové ohodnocení 5% 32% 55% 9% 0% 8

9 3 PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 3.1 Pracovní podmínky, organizace práce (včetně příslušných komentářů) Mezi zaměstnanci byla nejlépe hodnocena zajímavost práce, organizace pracovní doby a pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) s výjimkou budovy na Riegrově náměstí, kde je, dle komentářů, v létě v osluněných kancelářích nedýchatelno. Hůře byla hodnocena možnost dalšího vzdělávání, zaměstnanecké výhody. S jistotou zaměstnání a pracovní zátěží je téměř třetina zaměstnanců spíše nespokojena. Zaměstnanci se domnívají, že díky velkému množství práce (přetěžování) nejsou již schopni práci odvádět kvalitně ve všech jejich aspektech. Zaměstnanci si jsou plně vědomi, že v dnešní době jistota zaměstnaní je nízká, organizační změny jsou spíše vnímány jako politické rozhodnutí než koncepční. TAB. 7: Pracovní podmínky a organizace práce spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se Zajímavost práce 39% 56% 3% 0% 1% Organizace pracovní doby (příchody, 34% 59% 7% 0% 0% odchody, přestávky) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 27% 51% 17% 6% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / 18% 48% 27% 6% 1% rozšiřování kvalifikace Zaměstnanecké výhody 13% 66% 18% 0% 3% Jistota zaměstnání 10% 45% 28% 4% 13% Pracovní zátěž (množství práce) 6% 56% 31% 7% 0% Organizace práce - komentáře - Vzhledem k podhodnocení počtu pracovníků, je třeba, pokud má být práce vykonaná tak, jak by měla, v každém měsíci jsou i přes 10 hod. přesčasové hodiny. Pokud jako pracovník mimořádně potřebuji si zařídit na jiných úřadech své osobní záležitosti mimo město, přesčasové hodiny si nemůžeme vybrat dříve než ve 14. hod. v neúřední den. V úřední den to ani nepřipadá v úvahu, takže skoro v každém měsíci jsou velké počty přesčasových hodin. Nadřízený poté sdělí, že je to náš problém. Pokud by však nebyla z naší strany práce vykonaná - pracovník ponese následky. - omezení příchodu do zaměstnání a začátek pracovní doby až od 6:30 - striktně nařízena pracovní doba - špatná domluva - Souvisí s velkým rozsahem práce, za který zodpovídám. 9

10 Pracovní podmínky (teplo, světlo, hluk) - komentáře - V letních měsících, kdy je v kanceláři kolem 35 st. chybí klimatizace a v takovém prostředí se nedá dost dobře sedět od 6,30-17h - chybějící klimatizace, hluk z dopravy - v létě horko, nemožnost větrání kvůli hluku z ulice - Kanceláře nejsou odhlučněny, při výkonu agendy by měl mít každý pracovník svoji malou kancelář, aby byla zachována diskrétnost pro klienty a klid při jednání s nimi. - Při teplých letních dnech je v kanceláři nepříjemné teplo, a v tomto prostředí se velice špatně pracuje. Při větrání je značný hluk z dopravy. - V létě je v kanceláři veliké teplo, někdy až nesnesitelně, kolem 35st., kdy chybí klimatizace. V zimě naopak zima, hlavně po ránu, kdy se začíná topit dlouho. - v létě teplo, špatné odvětrávání, dusno, špatné prostředí pro klienty - málo se topí, do kanceláře nejde slunce-stále se musí svítit, hluk v kanceláři-vyřizuje se více klientů najednou-nelze se proto soustředit. - v zimních měsících zima v kanceláři - V létě je v kancelářích nesnesitelné horko, téměř nedýchatelno a naopak v zimě bývá v kancelářích chladno, zejména každé pondělí. - chybí klimatizace - Nevyhovující prostředí - V jarním, letním a podzimním období za slunečného dne je v kanceláři nesnesitelné horko a nedýchatelný vzduch, okno jde vyklopit pouze 10 cm a roleta kvůli slunci musí být úplně zatažená (z tohoto důvodu je třeba rozsvítit světlo), chybí klimatizace. Tak se úplným otevřením dveří na chodbu snažíme vpustit alespoň trochu chladnějšího vzduchu, což v úředních dnech není ideální stav. Kanceláře jsou přepažené pouze sádrokartonem, takže z vedlejších kanceláří (i přes několik kanceláří) je vše slyšet. - V budově na Riegrově nám. chybí klimatizace, v létě je veliké vedro, není zajištěno větrání, nejsou odhlučněny kanceláře - při jednání s klienty je slyšet hovor z vedlejší kanceláře Pracovní zátěž - komentáře - Velké množství práce - množství neodpovídá metodickému pokynu. - Mnoho práce, která se nestíhá a pak se to odráží na její kvalitě - velké množství práce, která je přerušována mimořádnými úkoly bez jasného zadání - Nápor práce nelze kvalitně zvládnout - Příliš mnoho práce, nutnost navštěvovat zaměstnání někdy i ve večerních hodinách či sobotách a nedělích, proto, aby byla práce včas hotova - dlouhodobě přetěžování, snižování počtu pracovníků - Nedostatečný počet pracovníků vzhledem k množství práce. - Personální stav je dlouhodobě podhodnocen - Široká oblast a záběr práce, časová náročnost - Množství práce neustále přibývá, ale naopak byl snížen počet pracovníků. Přičemž za současného stavu není možné stihnout vše ve stanovených termínech v rámci stanovené pracovní doby a je nutné dělat přesčasy a práci si brát domů. - Práce jako taková je velmi zajímá a různorodá, až na to, že je zde trvale podhodnocen počet pracovníků. Dle ministerských doporučení by na výkon práce měli zde pracovat nejméně 4 pracovníci. Skutečnost je taková, že pracují několik let pouze 2 pracovníci a nároky na pracovníka neustále stoupají, zejména administrativa neúměrně stoupá - Průběžné, pozvolné přidávání pracovních úkolů nad rámec pracovní náplně. - zátěž pracovní činností, která nepatří do náplně práce - přidávání práce a snižování ohodnocení - Nedostatečný počet zaměstnanců na rozsah práce, nemá v republice, dle statistiky obdoby - Neuvážené snížení počtu zaměstnanců na registru vozidel, kdy s propuštěním kolegyně k došlo k rozdělení její práce mezi dva zbývající zaměstnance, kteří tento nárůst 10

11 nejen o úředních dnech ale i mimo ně ( administrativa spojená se spisovou agendou vozidel ) zvládají jen s krajním psychickým vypětím. Došlo též ke snížení možnosti individuálního se věnování např. starším, příp. invalidním občanům, protože na ně není prostě čas. Tím se narušuje léty budované dobré jméno. Na argumenty přednesené pracovníkem registru směrem k vedení města nebyl brán zřetel. V porovnání počtu úředníků na počet vozidel, které má každý na starost nemá registr vozidel Semily mezi srovnatelnými MÚ obdoby ( na 1 člověka připadá cca vozidel oproti 5000 až 6000 na jiných MÚ) - Na mé pozici by se rozhodně pracovně uživil ještě další pracovník. Při rozdělení mé práce mezi dva lidi by odpadlo neustálé stresování se s dodržením termínů a rozpracováním více úkolů najednou. Nemohu si totiž práci přesně naplánovat, protože dopředu nevím, kolik lidí mě zaměstná dotazy a další prací během již načaté práce. - Velká kumulace činností. - Široký záběr svěřené oblasti, velké množství potřebné administrativy. - Pro velké množství práce se tato nedá dělat potřebně důsledně a kvalitně. - Snižuje se počet zaměstnanců, ale objem práce narůstá, práce není rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivými odbory. Snižování se provádí bez předchozího zmapování pracovního vytížení - snižuje se tam, kde práce narůstá. - Pracovní zátěž u všech zaměstnanců není stejná. 2) Práce se zvládá pouze tak, že se řeší to, co spěchá a má se stihnout ve lhůtě. Není prostor pro "pracovní kreativitu", inovaci. 3) Není ani možnost se na práci soustředit, protože se úřední záležitosti občanů vyřizují denně. - Nedokážu, plně posoudit zaučuji se a je toho dost. - množství práce (co budu konkretizovat v anonymním dotazníku?) - Není dostatek času na řádnou administraci a kontrolu podepisovaných dokladů, včetně faktur. Jistota zaměstnání - komentáře - A kdo dnes má jistotu? - vysloví-li se s něčím nesouhlas, je naznačováno, že v řadě stojí dalších 20 lidí bez práce, kteří jistě budou souhlasit. Po propouštění na začátku roku je jistota velmi malá - Ano to jsem, po každých volbách se vedoucí odborů bojí, kdo zase přijde a koho bude chtít vyměnit, protože se mu nelíbí. - snižování nákladů na platy zaměstnanců a s tím spojené snižování jejich počtu - Stálá hrozba propouštění - vše je v rukách politiků, nejde o profesní kvality. - Týká se obecně celkové situace ve státě, ve společnosti, t.j. nikdo si dnes není jistý svým zaměstnáním, vždy hrozí jeho ztráta a s tím i ztráta sociálních jistot. - v současnosti probíhají reformy a já nevím co bude dál - personální změny v rámci úsporných opatření úřadu, možnost slučování pracovních náplní a snižování pracovních úvazků - Spolu se snižováním státního příspěvku na výkon státní správy dochází ke snižování úvazků a propouštění - kde je jistota, že dobře odvedená práce bude znamenat jisté místo? - Organizační změny na úřadě jsou nevyzpytatelné. - neustálé propouštění - Vzhledem k neustálému snižování počtu pracovníků nemá žádný zaměstnanec jistotu zaměstnání. - Nekoncepčnost prováděných opatření. - V poslední době se stále více hovoří o snižování stavu úředníků, což bylo již i realizováno, klidu v duši to nepřidá. - Neustálý tlak a vyhrožování s propouštěním zaměstnanců - nejsem si jist, zda nebude následovat další vlna propouštění - Domnívám se, že v dnešní době si nemůže být jistý svým zaměstnáním ani ten, kdo má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Má odpověď se tedy nevztahuje pouze ke konkrétnímu úřadu. 11

12 - Obava zda v rámci úspor nebude dále docházet k dalšímu snižování počtu zaměstnanců. - Snaha vedení ušetřit za každou cenu tedy i snižováním stavu zaměstnanců nepřináší žádné jistoty. - Kdo má jistotu...? - Jistota zaměstnání na městě není žádná, organizační změny jak je zřejmé z dávné i nedávné minulosti i rétoriky vedení jsou možné kdykoliv, je to jenom otázka politického rozhodnutí. Zaměstnanecké výhody - komentáře - Pokud pracovník odvádí kvalitně svoji práci a zaměstnavatel mu chce vyjádřit svoji spokojenost s ním, což mu dává najevo výší odměn a zaměstnaneckých výhod, tímto je zaměstnanec na pracovišti spokojen a promítá se to i do jeho práce a přístupu ke klientům, čili spokojený zaměstnanec-spokojený občan. - Nevidím řadu zaměstnaneckých výhod (je jich málo, příp. v malém rozsahu). - Nízká hodnota stravenek a do budoucna hrozba úplné ztráty stravenek pro zaměstnance. Ke zvážení je i zavedení neplaceného volna v době nemoci např. za 2 následující dny, např. celkem 6 dnů ročně celkem. Nemocenská není stejně v prvních dnech placená a přesto zaměstnanec musí k lékaři pro neschopenku na 2 dny. - Zase v porovnání s jinými úřady, kde zaměstnanci dostávají větší sociální fond, peníze na ošatné a např. 4 dny v roce plně placené, které si mohou vybrat na soukromé účely. Nebo v případě nemoci, kdy jim jsou první 3 dny nemoci zaměstnavatelem hrazeny. - Kromě nízkého příspěvku na stravenky a na dovolenou žádné výhody mi nejsou známy - Zaměstnanecké výhody jsou na velmi nízké úrovni a přijde mi že se ještě oklešťují. - výhod je málo a ještě to málo se chystá rušit - Sociální oblast, nedostatek fin. prostředků téměř na vše!! - Nedosahujeme úrovně podnikatelské sféry. - Vyšší příplatek na stravenky, poukázkový systém na služby, relaxaci, příplatek na penzijní fond, životní pojištění. - Kromě příspěvku na stravenky, dovolenou ( která je ještě rozdělena na dovolenou a ostatní) nevím o jiných zaměstnaneckých výhodách. - Kromě stravenek jsem jinou zaměst. výhodu zatím nevyužil. - V porovnání s jinými organizacemi - nízká míra příspěvku na stravenky i dalších příspěvků např. na rekreaci, "na kadeřníka" aj. Zajímavost práce - komentáře - souvisí se stavem legislativy v ČR Možnosti dalšího vzdělávání/rozšiřování kvalifikace - komentáře - neustále se setkávám s tím, že na školení nebo nákup odborné literatury, které potřebuji ke své práci, není možné z finančních důvodů - je třeba šetřit, možnosti dalšího vzdělávání jsou tak omezeny - Chybí fin prostředky na povinné vzdělávání - vzhledem k podfinancování této kapitoly není takřka žádná možnost kvalitního dalšího vzdělávání - Prakticky možnost využívání pouze školení probíhající zdarma v rámci krajského úřadu - omezené finanční prostředky ze strany zaměstnavatele na akreditovaná školení a kurzy - nedostatek financí - Jde o omezené finanční prostředky úřadu na školení, akreditované kurzy apod. Nabídek je celá řada, ale nelze jich využít. - Na další vzdělávání není dostatek finančních prostředků, na základě čehož nelze jed na kvalitní školení, a to především v závěru roku, kdy jsou již mnohdy finanční prostředky vyčerpány. Uvítal bych přidělení adekvátních částek jednotlivým vedoucím, kteří by rozhodovali o využívání těchto finančních prostředků. - stále nám tvrdí, že nejsou peníze na odborné semináře 12

13 - Školení jsou limitovány finančně, nikoliv potřebou. - nedostatek finančních prostředků na doplnění kvalifikace - minimální - Nemožnost účasti na školeních pořádaných ministerstvem- opět nedostatek peněz - není umožněno absolvování potřebných školení údajně pro nedostatek peněz - Nemám na to dostatečný časový prostor (chtěla bych např. začít kurzy cizího jazyka.) - Zaměstnavatel nenabízí žádné další možnosti odborného vzdělávání (prý nejsou finance). - Zaměstnanci nemají ze strany zaměstnavatele motivaci/podporu ke zvyšování kvalifikace či k dalšímu vzdělávání (např. vysokoškolskému). Nevím o obecných výhodách (alespoň úlevách) pro studenty. Není záruka rovného přístupu ke všem zaměstnancům - Obecně: úhrada školení je prezentována jako problém. - S ohledem na specifika úkolů, které je nutno na městě denně řešit považuji za nedostatečné možnosti ryze odborného vzdělávání. 13

14 3.2 Ohodnocení práce Ohodnocení práce představuje jeden z nejhůře hodnocených faktorů zaměstnání na MěÚ. S výší mzdy je nespokojeno 59% zaměstnanců. Samo o sobě se nejedná o překvapující výsledek, neboť vždy může být mzda vyšší. Problém lze spatřovat spíše v dalších aspektech týkající se ohodnocení práce. Téměř polovina zaměstnanců považuje odměňování za nespravedlivé, neboť nerespektuje odvedený pracovní výkon. Podobně je značná část zaměstnanců nespokojena i s neformálním odměňováním, tedy že se jim nedostane alespoň slovního uznání, když odvedou dobrou práci. V komentářích zaměstnanců můžeme vystopovat několik příčin nespokojenosti s platem: - v porovnání s ostatními úřady nízká mzda - již několikátý rok reálné snížení mezd - výše mzdy neodpovídající náročnosti práce - odměny dostatečně nereflektují odvedený pracovní výkon TAB. 8: Platové ohodnocení rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen rozhodně nespokojen nevím, netýká se Platové ohodnocení 6% 35% 51% 8% 0% TAB. 9: Způsob ohodnocení práce Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím Nevím, netýká se mě 6% 48% 38% 8% 0% 13% 42% 34% 8% 3% Platové ohodnocení - komentáře - Velmi malé osobní ohodnocení. - nízké platové ohodnocení v porovnání s jinými úřady za stejnou prací - za poslední tři roky dochází neustále ke snižování celkových příjmů - Průměrný plat ve státní správě činí něco kolem 23000,- kč, rád bych věděl, kdo to za mě bere. - Vadí mi, že vedoucí odborů mohou dostat odměnu pouze v souvislosti s celkovým hodnocením a není možné zohlednit skutečnost, že je nutné navštěvovat zaměstnání z důvodu plnění termínů a úkolů i ve volných chvílích a nemohou za to dostat odměnu průběžně. - neodpovídá pracovnímu nasazení, obtížnosti práce - Celorepubliková průměrná mzda je vyšší než mzda většiny zaměstnanců. Pracovní nasazení, vytížení i odborné znalosti jsou mnohdy vyšší než na obdobných pozicích v jiných úřadech. - Domnívám se, že za množství a kvalitu odváděné práce není adekvátní platové ohodnocení, když osobní ohodnocení je prakticky nulové. Ani mimořádné odměny neodpovídají množství a kvalitě práce. Také práce nad rámec pracovní náplně není prakticky vůbec ohodnocena, takže 14

15 chybí jakákoliv motivace. A ve srovnání s jinými i daleko menšími městy je finanční ohodnocení za stejný druh práce výrazně nižší. - V porovnání s jinými úřady, kde vykonávají stejnou práci, jsme na tom platově hůře. Neustále je nám mzda pouze snižována. - Velmi náročná agenda - platově podhodnocena - jedná se o výši osobního příplatku. Není spravedlivě určen (pouze nějaké procento) z něčeho? Není oceněna skutečná kvalita práce, jednání s klientem, ochota a pod. Ten kdo si to v práci odsedí a čeká na konec pracovní doby, tak má vyšší osobní ohodnocení, než ten kdo opravdu pracuje. - v předdůchodovém věku nedosahuji ani průměrného platu. - symbolická výše osobního ohodnocení - u zaměstnace plnící spíše rutinní povinnosti ve státní správě lze obtížně očekávat nadstandardní flexibilitu; mzda není valorizována - Změnou tabulek došlo k poklesu mzdového základu, navýšení osobního ohodnocení v tom směru je pouze relativní. - Snižování reálné mzdy! - odpracované hodny neodpovídají platu - zařazení do špatné platové třídy - Přestože člověk odvádí svou práci zodpovědně a dobře, nemá osobní ohodnocení. - Nízné ohodnocení práce řadových úředníků. - V poslední době došlo k výraznému poklesu výplaty, aniž by se zhoršila kvalita mé práce. - snižování platu, nejisté osobní hodnocení a odměny -- osobní oblíbenost, kamarádství - Návaznost na rozsah práce - ne mnoho peněz k objemu a náročnosti práce - plat by měl být vyšší - inflační nárust není kompemzován - nespokojenost s platovými stupni; - v podstatě nulové osobní ohodnocení, bez ocenění odvádění kvalitní práce - nemotivující, vzbuzující pocit lhostejnosti vedení úřadu k odváděné práci; - v porovnání s jinými úřady podstatně nižší platové ohodnocení za úplně stejnou práci - Očekávám vyšší platové ocenění odvedené práce. - S ohledem na množství a náročnost práce je tato nedostatečně ohodnocena, dalším hlediskem je i snižování platu v rámci úspor úřadu. - Ponižování osobního ohodnocení bez návaznosti na výkonnost, jen kvůli úsporám. - Snižování osobního ohodnocení a základu platu, nevidím jako vhodnou motivaci k práci, zejména když pracovních úkolů stále přibývá. - Demotivační systém - snížení osobního odhodnocení kvůli dosažené praxi /přechodem do vyššího platového stupně - bez ohledu na důvody vedoucí k poskytnutí osobního ohodnocení/ - Platové ohodnocení v porovnání s množstvím práce, zodpovědností za odvedenou práci, množství různých pracovních aktivit i délce praxe a hodnocení nadřízeného orgánu není nijak vysoké. - V letošním roce došlo opět ke snížení platů, stejně jako v posledních dvou letech. - platové ohodnocení je ve srovnání s platovým ohodnocením v jiných městech, regionech velice slabé. (stejná, nebo obdobná práce). - V porovnání s ostatními srovnatelnými úřady máme platové ohodnocení podstatně nižší - např. osobní ohodnocení. Osobní ohodnocení v současné době úplně ztratilo svůj původní smysl. Jak je odůvodnitelé snížení osobního ohodnocení při přeřazení do vyšší třídy nebo platového stupně (aby pracovník neměl více peněz)? Osobní ohodnocení dostal za to, že bude dělat nějakou práci navíc, tu dělá pořád, ale tím, že postoupil do vyšší třídy tak se mu osobní ohodnocení sníží nebo přímo odejme? proč se dělá roční hodnocení zaměstnanců, když se k němu nepřihlíží? Proč nejsou stanovena pravidla pro poskytování odměn? - Nedokážu plně posoudit, jak bude plat růst, ale zatím je jeho výše malá. - výše platu (jaké konkrétní důvody by to mohly ještě být?) 15

16 - S ohledem na množství, důležitost a odpovědnost za správnost podepisovaných dokladů je platové ohodnocení neodpovídající. 16

17 3.3 Charakter práce a pracovní zátěž Pracovní zátěž představuje třetí, nejhůře hodnocený faktor. Může za to jak množství práce na počet pracovníků, tak i problém, že práce je často přerušovaná nepředvídanými úkoly. Je na zvážení, zda by lepší organizace práce, lepší nastavení úředních hodin či pracovních porad, nezlepšila vnímání pracovní zátěže. Analýza mezi řádky naznačuje, že mezi jednotlivými pracovníky existují v pracovní zátěži značné rozdíly. Bohužel nelze situaci na základě průzkumu podrobněji rozklíčovat. TAB. 10: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Pracovní zátěž (množství práce) rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a TAB. 11: Organizace práce, kapacita pracovníků Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly. spíše nespokojen/ a rozhodně nespokojen/ a nevím, netýká se 6% 56% 31% 7% 0% souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím nevím, netýká se 31% 56% 11% 1% 0% 11% 45% 25% 18% 0% 38% 39% 21% 1% 0% Pracovní zátěž - komentáře - Velké množství práce - množství neodpovídá metodickému pokynu. - Mnoho práce, která se nestíhá a pak se to odráží na její kvalitě - velké množství práce, která je přerušována mimořádnými úkoly bez jasného zadání - Nápor práce nelze kvalitně zvládnout 17

18 - Příliš mnoho práce, nutnost navštěvovat zaměstnání někdy i ve večerních hodinách či sobotách a nedělích, proto, aby byla práce včas hotova - dlouhodobě přetěžování, snižování počtu pracovníků - Nedostatečný počet pracovníků vzhledem k množství práce. - Personální stav je dlouhodobě podhodnocen - Široká oblast a záběr práce, časová náročnost - Množství práce neustále přibývá, ale naopak byl snížen počet pracovníků. Přičemž za současného stavu není možné stihnout vše ve stanovených termínech v rámci stanovené pracovní doby a je nutné dělat přesčasy a práci si brát domů. - Práce jako taková je velmi zajímá a různorodá, až na to, že je zde trvale podhonocen počet pracovníků. Dle ministerských doporučení by na výkon práce měli zde pracovat nejméně 4 pracovníci. Skutečnost ja taková, že pracují několik let pouze 2 pracovníci a nároky na pracovníka neustále stoupají, zejména administrativa neúměrně stoupá - Průběžné, pozvolné přidávání pracovních úkolů nad rámec pracovní náplně. - zátěž pracovní činností, která nepatří do náplně práce - přidávání práce a snižování ohodnocení - Nedostatečný počet zaměstnanců na rozsah práce, nemá v republice, dle statistiky obdoby - Neuvážené snížení počtu zaměstnanců na registru vozidel, kdy s propuštěním kolegyně k došlo k rozdělení její práce mezi dva zbývající zaměstnance, kteří tento nárůst nejen o úředních dnech ale i mimo ně ( administrativa spojená se spisovou agendou vozidel ) zvládají jen s krajním psychickým vypětím. Došlo též ke snížení možnosti individuálního se věnování např. starším, příp. invalidním občanům, protože na ně není prostě čas. Tím se narušuje léty budované dobré jméno. Na argumenty přednesené pracovníkem registru směrem k vedení města nebyl brán zřetel. V porovnání počtu úředníků na počet vozidel, které má každý na starost nemá registr vozidel Semily mezi srovnatelnými MÚ obdoby ( na 1 člověka připadá cca vozidel oproti 5000 až 6000 na jiných MÚ) - Na mé pozici by se rozhodně pracovně uživil ještě další pracovník. Při rozdělení mé práce mezi dva lidi by odpadlo neustálé stresování se s dodržením termínů a rozpracováním více úkolů najednou. Nemohu si totiž práci přesně naplánovat, protože dopředu nevím, kolik lidí mě zaměstná dotazy a další prací během již načaté práce. - Velká kumulace činností. - Široký záběr svěřené oblasti, velké množství potřebné administrativy. - Pro velké množství práce se tato nedá dělat potřebně důsledně a kvalitně. - Snižuje se počet zaměstnanců, ale objem práce narůstá, práce není rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivými odbory. Snižování se provádí bez předchozího zmapování pracovního vytížení - snižuje se tam, kde práce narůstá. - Pracovní zátěž u všech zaměstnanců není stejná. 2) Práce se zvládá pouze tak, že se řeší to, co spěchá a má se stihnout ve lhůtě. Není prostor pro "pracovní kreativitu", inovaci. 3) Není ani možnost se na práci soustředit, protože se úřední záležitosti občanů vyřizují denně. - Nedokážu, plně posoudit zaučuji se a je toho dost. - množství práce (co budu konkretizovat v anonymním dotazníku?) - Není dostatek času na řádnou administraci a kontrolu podepisovaných dokladů, včetně faktur. 18

19 3.4 Hodnocení přímého nadřízeného Vztahy s přímým nadřízeným lze na MěÚ označit za dobré. Nespokojeno je pouze 17% zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že z výzkumu byla na poslední chvíli vyřazena otázka zjišťující odbor, není možné provést podrobnější analýzu. Je ovšem zajímavé, že pracovníci odboru/oddělení jsou se svými přímými nadřízenými (vedoucími odborů) spokojeni, kdežto vedoucí odboru a vedení města 1 označovali své vztahy za komplikovanější. Z této a dalších otázek se zdá, že mezi vedením města a vedoucími odborů panuje jisté napětí, které se následně přesouvá i na řadové pracovníky odborů. TAB. 12: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Vztahy s přímým nadřízeným rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a rozhodně nespokojen/a nevím, netýká se 32% 48% 14% 3% 3% TAB. 13: Vztahy s přímým nadřízeným Vedoucí odboru/vedení Pracovník odboru/oddělení města spokojen(a) 23% 34% spokojen(a) 46% 48% nespokojen(a) 31% 10% nespokojen(a) 0% 3% Nevím, netýká se 0% 3% TAB. 14: Hodnocení přímého nadřízeného V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím Nevím, netýká se mě 46% 38% 8% 4% 3% 34% 38% 21% 3% 4% 25% 45% 17% 7% 6% 28% 41% 24% 3% 4% 1 Vzhledem k malému počtu vedoucích pracovníků a vedení města byly tyto 2 kategorie sloučeny. 19

20 Vztahy s přímým nadřízeným komentáře - Chybí přímá komunikace, mnoho úkolů se zadává em, někteří z voleného vedení města se k nám někdy chovají tak, že úředník není člověk, ale jen podřadná rasa a musí makat, protože se fláká. Zároveň mi vadí, že nové volené vedení s úředníky, co tu už pracují delší dobu a mají zkušenosti, v některých chvílích jednají tak, že nic nevědí a oni jsou tady od toho, aby nás vedli, protože jsme neschopní. Po odborné stránce se však musejí na nás úředníky spolehnout, i když vlastní rozhodnutí musí samožřejmě udělat sami. - chybí respekt, úcta a zájem - Dochází k upřednostňování určitých pracovníků, vedoucí odboru není schopna prosadit u vedení dlouhodobě neřešené personální podhodnocené obsazení. jednání bývá často podrážděné. - často se měnící pokyny - nepřesné, opožděně. Špatná formulace zadání. - neodpovídají předtavám - Nedostatečná komunikace. - vlažná komunikace - Někdy velice těžkopádně prosazuji co je třeba. - Neschopnost komunikovat s podřízenými. - Přímý nadřízený v některých případech nechce slyšet argumenty, proč by se měla nějaká věc udělat jinak, než se rozhodl on i když nezná a třeba ani nemůže znát všechny podrobnosti problému? - bez komentáře... 20