MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN"

Transkript

1 MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/ Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen/červen 2011

2 OBSAH: 1 ÚVOD VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Celková spokojenost PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Pracovní podmínky, organizace práce (včetně příslušných komentářů) Ohodnocení práce Charakter práce a pracovní zátěž Hodnocení přímého nadřízeného Atmosféra na pracovišti Řízení úřadu Úvaha o odchodu z úřadu VZKAZ VEDENÍ Tři nejdůležitější změny, které by měly na úřadě proběhnout Tři věci, které se mi na našem úřadě nejvíce líbí Můj vzkaz vedení úřadu ZÁVĚR Přílohy

3 1 ÚVOD V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan proběhlo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci Městského úřadu Semily. Dotazník se týkal jejich spokojenosti s pracovními podmínkami a prostředím, atmosférou uvnitř úřadu, způsobem vedení úřadu a předávání informací a finančním ohodnocením jejich práce. Dotazník pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců městského úřadu byl vyplňován on-line v termínu května Dotazník byl zpracováván prostřednictvím serveru na stránkách výzkumné agentury Výzkumy Soukup. Úřad obdržel pro vyhodnocení a analýzu výsledků dotazníkového šetření pouze souhrnné výsledky ze všech vyplněných dotazníků. Tento způsob byl zvolen s cílem zachovat naprostou anonymitu všech odpovědí. Z celkového počtu 77 zaměstnanců dotazník vyplnilo 71 zaměstnanců. Dotazník nezpracovali 2 THP pracovníci a 4 kmenoví pracovníci. Dotazník obsahuje 27 otázek, které lze rozčlenit do třech částí: Pracovní podmínky a prostředí Způsob řízení úřadu Ostatní 3

4 2 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 2.1 Celková spokojenost Naprostá většina zaměstnanců vyjádřila celkovou spokojenost se svou prací. /rozhodně nespokojeno se cítí pouze 13 % zaměstnanců. Ale jak ukazují výsledky v tabulce č.4, spokojenost se v jednotlivých aspektech práce liší. Celková spokojenost zaměstnanců ve státní správě a samosprávě se neliší. TAB. 1: Celková spokojenost zaměstnanců počet % spokojen(a) 19 27% spokojen(a) 41 58% nespokojen(a) 9 13% nespokojen 0 0% Nevím, nedokážu odpovědět 2 3% Celkový součet % TAB. 2: Celková spokojenost zaměstnanců státní správa samospráva spokojen(a) 27% 26% spokojen(a) 57% 59% nespokojen(a) 11% 15% nespokojen 0% 0% Nevím, nedokážu odpovědět 5% 0% Celkový počet (N)

5 Mezi nejlépe hodnocené aspekty práce patří zajímavost práce, organizace pracovní doby, vztahy s přímým nadřízeným a pracovní podmínky. Podprůměrně je hodnoceno jednání s respektem a úctou, možnosti dalšího vzdělávání, mezilidské vztahy, informování o hospodaření úřadu. Nejhůře dopadlo platové ohodnocení, se kterým je nespokojeno 59% zaměstnanců. TAB. 3: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce rozhodně spokojen spíše spokojen spíše nespokojen rozhodně nespokojen nevím, netýká se Zajímavost práce 39% 56% 3% 0% 1% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 34% 59% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 32% 48% 14% 3% 3% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 27% 51% 17% 6% 0% Zaměstnanecké výhody 13% 66% 18% 0% 3% Jednání s respektem, úctou 11% 56% 25% 3% 4% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 18% 48% 27% 6% 1% Dobré mezilidské vztahy 14% 54% 20% 10% 3% Informování o hospodaření úřadu 17% 41% 24% 8% 10% Jistota zaměstnání 10% 45% 28% 4% 13% Pracovní zátěž (množství práce) 6% 56% 31% 7% 0% Rovný přístup ke všem zaměstnancům 11% 42% 30% 15% 1% Platové ohodnocení 6% 35% 51% 8% 0% 5

6 Nejvýraznější rozdíl v odpovědích zaměstnanců státní správy a zaměstnanců samosprávy se týká následujících oblastí: pracovní podmínky (teplo, světlo, hluk): souvisí s budovou na Riegrově náměstí, kde je soustředěn výkon státní správy a v letních měsících teploty v osluněných kancelářích přesahují i 35 C mezilidské vztahy: pracovníci státní správy vyjadřují lepší mezilidské vztahy než pracovníci samosprávy. Nabízí se otázka, do jaké míry ovlivňuje přímá fyzická kontrola ze strany vedení mezilidské vztahy panující mezi pracovníky. Kontrola je intenzivnější v budově staré radnice. informovanost o hospodaření úřadu: zaměstnanci státní správy ke své činnosti informace o hospodaření a vývoji rozpočtu ke své práci potřebují minimálně a proto informace ani nevyhledávají; naopak zaměstnanci samosprávy s rozpočtem pracují téměř denně, a proto je informovanost výrazně vyšší rovný přístup ke všem zaměstnancům pracovníci státní správy často uvádí rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Pracovníci státní správy častěji uváděli rozdíl k přístupu k jednotlivým konkrétním zaměstnancům. TAB. 4: Průměrná spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce dle převažující činnosti státní správa samospráva celkem Zajímavost práce 2,64 2,66 2,62 Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 2,36 2,46 2,4 Vztahy s přímým nadřízeným 1,91 1,78 1,84 Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 1,14 2,16 1,52 Zaměstnanecké výhody 1,27 1,8 1,48 Jednání s respektem, úctou 1,00 0,88 0,94 Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 0,82 1,1 0,9 Dobré mezilidské vztahy 1,09 0,44 0,84 Informování o hospodaření úřadu 0,18 1,46 0,7 Jistota zaměstnání 0,73 0,26 0,58 Pracovní zátěž (množství práce) 0,50 0,38 0,46 Rovný přístup ke všem zaměstnancům -0,05 0,28 0,08 Platové ohodnocení -0,64-0,06-0,4 Pozn: Průměr z hodnot: spokojen = 4 spokojen = 2 nespokojen = -2 nespokojen = -4 6

7 TAB. 5: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (samospráva) spokojen(a) spokojen(a) nespokojen nespokojen Nevím, netýká se Zajímavost práce 33% 67% 0% 0% 0% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 37% 56% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 26% 56% 19% 0% 0% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 30% 59% 11% 0% 0% Zaměstnanecké výhody 19% 67% 15% 0% 0% Jednání s respektem, úctou 15% 52% 30% 4% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 33% 30% 33% 4% 0% Dobré mezilidské vztahy 15% 44% 30% 11% 0% Informování o hospodaření úřadu 22% 52% 15% 4% 7% Jistota zaměstnání 7% 44% 37% 4% 7% Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům 7% 52% 33% 7% 0% 15% 44% 22% 19% 0% Platové ohodnocení 7% 41% 44% 7% 0% 7

8 TAB. 6: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (státní správa) spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se Zajímavost práce 43% 50% 5% 0% 2% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 32% 61% 7% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 36% 43% 11% 5% 5% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 25% 45% 20% 9% 0% Zaměstnanecké výhody 9% 66% 20% 0% 5% Jednání s respektem, úctou 9% 59% 23% 2% 7% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 9% 59% 23% 7% 2% Dobré mezilidské vztahy 14% 59% 14% 9% 5% Informování o hospodaření úřadu 14% 34% 30% 11% 11% Jistota zaměstnání 11% 45% 23% 5% 16% Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům 5% 59% 30% 7% 0% 9% 41% 34% 14% 2% Platové ohodnocení 5% 32% 55% 9% 0% 8

9 3 PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 3.1 Pracovní podmínky, organizace práce (včetně příslušných komentářů) Mezi zaměstnanci byla nejlépe hodnocena zajímavost práce, organizace pracovní doby a pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) s výjimkou budovy na Riegrově náměstí, kde je, dle komentářů, v létě v osluněných kancelářích nedýchatelno. Hůře byla hodnocena možnost dalšího vzdělávání, zaměstnanecké výhody. S jistotou zaměstnání a pracovní zátěží je téměř třetina zaměstnanců spíše nespokojena. Zaměstnanci se domnívají, že díky velkému množství práce (přetěžování) nejsou již schopni práci odvádět kvalitně ve všech jejich aspektech. Zaměstnanci si jsou plně vědomi, že v dnešní době jistota zaměstnaní je nízká, organizační změny jsou spíše vnímány jako politické rozhodnutí než koncepční. TAB. 7: Pracovní podmínky a organizace práce spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se Zajímavost práce 39% 56% 3% 0% 1% Organizace pracovní doby (příchody, 34% 59% 7% 0% 0% odchody, přestávky) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 27% 51% 17% 6% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / 18% 48% 27% 6% 1% rozšiřování kvalifikace Zaměstnanecké výhody 13% 66% 18% 0% 3% Jistota zaměstnání 10% 45% 28% 4% 13% Pracovní zátěž (množství práce) 6% 56% 31% 7% 0% Organizace práce - komentáře - Vzhledem k podhodnocení počtu pracovníků, je třeba, pokud má být práce vykonaná tak, jak by měla, v každém měsíci jsou i přes 10 hod. přesčasové hodiny. Pokud jako pracovník mimořádně potřebuji si zařídit na jiných úřadech své osobní záležitosti mimo město, přesčasové hodiny si nemůžeme vybrat dříve než ve 14. hod. v neúřední den. V úřední den to ani nepřipadá v úvahu, takže skoro v každém měsíci jsou velké počty přesčasových hodin. Nadřízený poté sdělí, že je to náš problém. Pokud by však nebyla z naší strany práce vykonaná - pracovník ponese následky. - omezení příchodu do zaměstnání a začátek pracovní doby až od 6:30 - striktně nařízena pracovní doba - špatná domluva - Souvisí s velkým rozsahem práce, za který zodpovídám. 9

10 Pracovní podmínky (teplo, světlo, hluk) - komentáře - V letních měsících, kdy je v kanceláři kolem 35 st. chybí klimatizace a v takovém prostředí se nedá dost dobře sedět od 6,30-17h - chybějící klimatizace, hluk z dopravy - v létě horko, nemožnost větrání kvůli hluku z ulice - Kanceláře nejsou odhlučněny, při výkonu agendy by měl mít každý pracovník svoji malou kancelář, aby byla zachována diskrétnost pro klienty a klid při jednání s nimi. - Při teplých letních dnech je v kanceláři nepříjemné teplo, a v tomto prostředí se velice špatně pracuje. Při větrání je značný hluk z dopravy. - V létě je v kanceláři veliké teplo, někdy až nesnesitelně, kolem 35st., kdy chybí klimatizace. V zimě naopak zima, hlavně po ránu, kdy se začíná topit dlouho. - v létě teplo, špatné odvětrávání, dusno, špatné prostředí pro klienty - málo se topí, do kanceláře nejde slunce-stále se musí svítit, hluk v kanceláři-vyřizuje se více klientů najednou-nelze se proto soustředit. - v zimních měsících zima v kanceláři - V létě je v kancelářích nesnesitelné horko, téměř nedýchatelno a naopak v zimě bývá v kancelářích chladno, zejména každé pondělí. - chybí klimatizace - Nevyhovující prostředí - V jarním, letním a podzimním období za slunečného dne je v kanceláři nesnesitelné horko a nedýchatelný vzduch, okno jde vyklopit pouze 10 cm a roleta kvůli slunci musí být úplně zatažená (z tohoto důvodu je třeba rozsvítit světlo), chybí klimatizace. Tak se úplným otevřením dveří na chodbu snažíme vpustit alespoň trochu chladnějšího vzduchu, což v úředních dnech není ideální stav. Kanceláře jsou přepažené pouze sádrokartonem, takže z vedlejších kanceláří (i přes několik kanceláří) je vše slyšet. - V budově na Riegrově nám. chybí klimatizace, v létě je veliké vedro, není zajištěno větrání, nejsou odhlučněny kanceláře - při jednání s klienty je slyšet hovor z vedlejší kanceláře Pracovní zátěž - komentáře - Velké množství práce - množství neodpovídá metodickému pokynu. - Mnoho práce, která se nestíhá a pak se to odráží na její kvalitě - velké množství práce, která je přerušována mimořádnými úkoly bez jasného zadání - Nápor práce nelze kvalitně zvládnout - Příliš mnoho práce, nutnost navštěvovat zaměstnání někdy i ve večerních hodinách či sobotách a nedělích, proto, aby byla práce včas hotova - dlouhodobě přetěžování, snižování počtu pracovníků - Nedostatečný počet pracovníků vzhledem k množství práce. - Personální stav je dlouhodobě podhodnocen - Široká oblast a záběr práce, časová náročnost - Množství práce neustále přibývá, ale naopak byl snížen počet pracovníků. Přičemž za současného stavu není možné stihnout vše ve stanovených termínech v rámci stanovené pracovní doby a je nutné dělat přesčasy a práci si brát domů. - Práce jako taková je velmi zajímá a různorodá, až na to, že je zde trvale podhodnocen počet pracovníků. Dle ministerských doporučení by na výkon práce měli zde pracovat nejméně 4 pracovníci. Skutečnost je taková, že pracují několik let pouze 2 pracovníci a nároky na pracovníka neustále stoupají, zejména administrativa neúměrně stoupá - Průběžné, pozvolné přidávání pracovních úkolů nad rámec pracovní náplně. - zátěž pracovní činností, která nepatří do náplně práce - přidávání práce a snižování ohodnocení - Nedostatečný počet zaměstnanců na rozsah práce, nemá v republice, dle statistiky obdoby - Neuvážené snížení počtu zaměstnanců na registru vozidel, kdy s propuštěním kolegyně k došlo k rozdělení její práce mezi dva zbývající zaměstnance, kteří tento nárůst 10

11 nejen o úředních dnech ale i mimo ně ( administrativa spojená se spisovou agendou vozidel ) zvládají jen s krajním psychickým vypětím. Došlo též ke snížení možnosti individuálního se věnování např. starším, příp. invalidním občanům, protože na ně není prostě čas. Tím se narušuje léty budované dobré jméno. Na argumenty přednesené pracovníkem registru směrem k vedení města nebyl brán zřetel. V porovnání počtu úředníků na počet vozidel, které má každý na starost nemá registr vozidel Semily mezi srovnatelnými MÚ obdoby ( na 1 člověka připadá cca vozidel oproti 5000 až 6000 na jiných MÚ) - Na mé pozici by se rozhodně pracovně uživil ještě další pracovník. Při rozdělení mé práce mezi dva lidi by odpadlo neustálé stresování se s dodržením termínů a rozpracováním více úkolů najednou. Nemohu si totiž práci přesně naplánovat, protože dopředu nevím, kolik lidí mě zaměstná dotazy a další prací během již načaté práce. - Velká kumulace činností. - Široký záběr svěřené oblasti, velké množství potřebné administrativy. - Pro velké množství práce se tato nedá dělat potřebně důsledně a kvalitně. - Snižuje se počet zaměstnanců, ale objem práce narůstá, práce není rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivými odbory. Snižování se provádí bez předchozího zmapování pracovního vytížení - snižuje se tam, kde práce narůstá. - Pracovní zátěž u všech zaměstnanců není stejná. 2) Práce se zvládá pouze tak, že se řeší to, co spěchá a má se stihnout ve lhůtě. Není prostor pro "pracovní kreativitu", inovaci. 3) Není ani možnost se na práci soustředit, protože se úřední záležitosti občanů vyřizují denně. - Nedokážu, plně posoudit zaučuji se a je toho dost. - množství práce (co budu konkretizovat v anonymním dotazníku?) - Není dostatek času na řádnou administraci a kontrolu podepisovaných dokladů, včetně faktur. Jistota zaměstnání - komentáře - A kdo dnes má jistotu? - vysloví-li se s něčím nesouhlas, je naznačováno, že v řadě stojí dalších 20 lidí bez práce, kteří jistě budou souhlasit. Po propouštění na začátku roku je jistota velmi malá - Ano to jsem, po každých volbách se vedoucí odborů bojí, kdo zase přijde a koho bude chtít vyměnit, protože se mu nelíbí. - snižování nákladů na platy zaměstnanců a s tím spojené snižování jejich počtu - Stálá hrozba propouštění - vše je v rukách politiků, nejde o profesní kvality. - Týká se obecně celkové situace ve státě, ve společnosti, t.j. nikdo si dnes není jistý svým zaměstnáním, vždy hrozí jeho ztráta a s tím i ztráta sociálních jistot. - v současnosti probíhají reformy a já nevím co bude dál - personální změny v rámci úsporných opatření úřadu, možnost slučování pracovních náplní a snižování pracovních úvazků - Spolu se snižováním státního příspěvku na výkon státní správy dochází ke snižování úvazků a propouštění - kde je jistota, že dobře odvedená práce bude znamenat jisté místo? - Organizační změny na úřadě jsou nevyzpytatelné. - neustálé propouštění - Vzhledem k neustálému snižování počtu pracovníků nemá žádný zaměstnanec jistotu zaměstnání. - Nekoncepčnost prováděných opatření. - V poslední době se stále více hovoří o snižování stavu úředníků, což bylo již i realizováno, klidu v duši to nepřidá. - Neustálý tlak a vyhrožování s propouštěním zaměstnanců - nejsem si jist, zda nebude následovat další vlna propouštění - Domnívám se, že v dnešní době si nemůže být jistý svým zaměstnáním ani ten, kdo má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Má odpověď se tedy nevztahuje pouze ke konkrétnímu úřadu. 11

12 - Obava zda v rámci úspor nebude dále docházet k dalšímu snižování počtu zaměstnanců. - Snaha vedení ušetřit za každou cenu tedy i snižováním stavu zaměstnanců nepřináší žádné jistoty. - Kdo má jistotu...? - Jistota zaměstnání na městě není žádná, organizační změny jak je zřejmé z dávné i nedávné minulosti i rétoriky vedení jsou možné kdykoliv, je to jenom otázka politického rozhodnutí. Zaměstnanecké výhody - komentáře - Pokud pracovník odvádí kvalitně svoji práci a zaměstnavatel mu chce vyjádřit svoji spokojenost s ním, což mu dává najevo výší odměn a zaměstnaneckých výhod, tímto je zaměstnanec na pracovišti spokojen a promítá se to i do jeho práce a přístupu ke klientům, čili spokojený zaměstnanec-spokojený občan. - Nevidím řadu zaměstnaneckých výhod (je jich málo, příp. v malém rozsahu). - Nízká hodnota stravenek a do budoucna hrozba úplné ztráty stravenek pro zaměstnance. Ke zvážení je i zavedení neplaceného volna v době nemoci např. za 2 následující dny, např. celkem 6 dnů ročně celkem. Nemocenská není stejně v prvních dnech placená a přesto zaměstnanec musí k lékaři pro neschopenku na 2 dny. - Zase v porovnání s jinými úřady, kde zaměstnanci dostávají větší sociální fond, peníze na ošatné a např. 4 dny v roce plně placené, které si mohou vybrat na soukromé účely. Nebo v případě nemoci, kdy jim jsou první 3 dny nemoci zaměstnavatelem hrazeny. - Kromě nízkého příspěvku na stravenky a na dovolenou žádné výhody mi nejsou známy - Zaměstnanecké výhody jsou na velmi nízké úrovni a přijde mi že se ještě oklešťují. - výhod je málo a ještě to málo se chystá rušit - Sociální oblast, nedostatek fin. prostředků téměř na vše!! - Nedosahujeme úrovně podnikatelské sféry. - Vyšší příplatek na stravenky, poukázkový systém na služby, relaxaci, příplatek na penzijní fond, životní pojištění. - Kromě příspěvku na stravenky, dovolenou ( která je ještě rozdělena na dovolenou a ostatní) nevím o jiných zaměstnaneckých výhodách. - Kromě stravenek jsem jinou zaměst. výhodu zatím nevyužil. - V porovnání s jinými organizacemi - nízká míra příspěvku na stravenky i dalších příspěvků např. na rekreaci, "na kadeřníka" aj. Zajímavost práce - komentáře - souvisí se stavem legislativy v ČR Možnosti dalšího vzdělávání/rozšiřování kvalifikace - komentáře - neustále se setkávám s tím, že na školení nebo nákup odborné literatury, které potřebuji ke své práci, není možné z finančních důvodů - je třeba šetřit, možnosti dalšího vzdělávání jsou tak omezeny - Chybí fin prostředky na povinné vzdělávání - vzhledem k podfinancování této kapitoly není takřka žádná možnost kvalitního dalšího vzdělávání - Prakticky možnost využívání pouze školení probíhající zdarma v rámci krajského úřadu - omezené finanční prostředky ze strany zaměstnavatele na akreditovaná školení a kurzy - nedostatek financí - Jde o omezené finanční prostředky úřadu na školení, akreditované kurzy apod. Nabídek je celá řada, ale nelze jich využít. - Na další vzdělávání není dostatek finančních prostředků, na základě čehož nelze jed na kvalitní školení, a to především v závěru roku, kdy jsou již mnohdy finanční prostředky vyčerpány. Uvítal bych přidělení adekvátních částek jednotlivým vedoucím, kteří by rozhodovali o využívání těchto finančních prostředků. - stále nám tvrdí, že nejsou peníze na odborné semináře 12

13 - Školení jsou limitovány finančně, nikoliv potřebou. - nedostatek finančních prostředků na doplnění kvalifikace - minimální - Nemožnost účasti na školeních pořádaných ministerstvem- opět nedostatek peněz - není umožněno absolvování potřebných školení údajně pro nedostatek peněz - Nemám na to dostatečný časový prostor (chtěla bych např. začít kurzy cizího jazyka.) - Zaměstnavatel nenabízí žádné další možnosti odborného vzdělávání (prý nejsou finance). - Zaměstnanci nemají ze strany zaměstnavatele motivaci/podporu ke zvyšování kvalifikace či k dalšímu vzdělávání (např. vysokoškolskému). Nevím o obecných výhodách (alespoň úlevách) pro studenty. Není záruka rovného přístupu ke všem zaměstnancům - Obecně: úhrada školení je prezentována jako problém. - S ohledem na specifika úkolů, které je nutno na městě denně řešit považuji za nedostatečné možnosti ryze odborného vzdělávání. 13

14 3.2 Ohodnocení práce Ohodnocení práce představuje jeden z nejhůře hodnocených faktorů zaměstnání na MěÚ. S výší mzdy je nespokojeno 59% zaměstnanců. Samo o sobě se nejedná o překvapující výsledek, neboť vždy může být mzda vyšší. Problém lze spatřovat spíše v dalších aspektech týkající se ohodnocení práce. Téměř polovina zaměstnanců považuje odměňování za nespravedlivé, neboť nerespektuje odvedený pracovní výkon. Podobně je značná část zaměstnanců nespokojena i s neformálním odměňováním, tedy že se jim nedostane alespoň slovního uznání, když odvedou dobrou práci. V komentářích zaměstnanců můžeme vystopovat několik příčin nespokojenosti s platem: - v porovnání s ostatními úřady nízká mzda - již několikátý rok reálné snížení mezd - výše mzdy neodpovídající náročnosti práce - odměny dostatečně nereflektují odvedený pracovní výkon TAB. 8: Platové ohodnocení rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen rozhodně nespokojen nevím, netýká se Platové ohodnocení 6% 35% 51% 8% 0% TAB. 9: Způsob ohodnocení práce Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím Nevím, netýká se mě 6% 48% 38% 8% 0% 13% 42% 34% 8% 3% Platové ohodnocení - komentáře - Velmi malé osobní ohodnocení. - nízké platové ohodnocení v porovnání s jinými úřady za stejnou prací - za poslední tři roky dochází neustále ke snižování celkových příjmů - Průměrný plat ve státní správě činí něco kolem 23000,- kč, rád bych věděl, kdo to za mě bere. - Vadí mi, že vedoucí odborů mohou dostat odměnu pouze v souvislosti s celkovým hodnocením a není možné zohlednit skutečnost, že je nutné navštěvovat zaměstnání z důvodu plnění termínů a úkolů i ve volných chvílích a nemohou za to dostat odměnu průběžně. - neodpovídá pracovnímu nasazení, obtížnosti práce - Celorepubliková průměrná mzda je vyšší než mzda většiny zaměstnanců. Pracovní nasazení, vytížení i odborné znalosti jsou mnohdy vyšší než na obdobných pozicích v jiných úřadech. - Domnívám se, že za množství a kvalitu odváděné práce není adekvátní platové ohodnocení, když osobní ohodnocení je prakticky nulové. Ani mimořádné odměny neodpovídají množství a kvalitě práce. Také práce nad rámec pracovní náplně není prakticky vůbec ohodnocena, takže 14

15 chybí jakákoliv motivace. A ve srovnání s jinými i daleko menšími městy je finanční ohodnocení za stejný druh práce výrazně nižší. - V porovnání s jinými úřady, kde vykonávají stejnou práci, jsme na tom platově hůře. Neustále je nám mzda pouze snižována. - Velmi náročná agenda - platově podhodnocena - jedná se o výši osobního příplatku. Není spravedlivě určen (pouze nějaké procento) z něčeho? Není oceněna skutečná kvalita práce, jednání s klientem, ochota a pod. Ten kdo si to v práci odsedí a čeká na konec pracovní doby, tak má vyšší osobní ohodnocení, než ten kdo opravdu pracuje. - v předdůchodovém věku nedosahuji ani průměrného platu. - symbolická výše osobního ohodnocení - u zaměstnace plnící spíše rutinní povinnosti ve státní správě lze obtížně očekávat nadstandardní flexibilitu; mzda není valorizována - Změnou tabulek došlo k poklesu mzdového základu, navýšení osobního ohodnocení v tom směru je pouze relativní. - Snižování reálné mzdy! - odpracované hodny neodpovídají platu - zařazení do špatné platové třídy - Přestože člověk odvádí svou práci zodpovědně a dobře, nemá osobní ohodnocení. - Nízné ohodnocení práce řadových úředníků. - V poslední době došlo k výraznému poklesu výplaty, aniž by se zhoršila kvalita mé práce. - snižování platu, nejisté osobní hodnocení a odměny -- osobní oblíbenost, kamarádství - Návaznost na rozsah práce - ne mnoho peněz k objemu a náročnosti práce - plat by měl být vyšší - inflační nárust není kompemzován - nespokojenost s platovými stupni; - v podstatě nulové osobní ohodnocení, bez ocenění odvádění kvalitní práce - nemotivující, vzbuzující pocit lhostejnosti vedení úřadu k odváděné práci; - v porovnání s jinými úřady podstatně nižší platové ohodnocení za úplně stejnou práci - Očekávám vyšší platové ocenění odvedené práce. - S ohledem na množství a náročnost práce je tato nedostatečně ohodnocena, dalším hlediskem je i snižování platu v rámci úspor úřadu. - Ponižování osobního ohodnocení bez návaznosti na výkonnost, jen kvůli úsporám. - Snižování osobního ohodnocení a základu platu, nevidím jako vhodnou motivaci k práci, zejména když pracovních úkolů stále přibývá. - Demotivační systém - snížení osobního odhodnocení kvůli dosažené praxi /přechodem do vyššího platového stupně - bez ohledu na důvody vedoucí k poskytnutí osobního ohodnocení/ - Platové ohodnocení v porovnání s množstvím práce, zodpovědností za odvedenou práci, množství různých pracovních aktivit i délce praxe a hodnocení nadřízeného orgánu není nijak vysoké. - V letošním roce došlo opět ke snížení platů, stejně jako v posledních dvou letech. - platové ohodnocení je ve srovnání s platovým ohodnocením v jiných městech, regionech velice slabé. (stejná, nebo obdobná práce). - V porovnání s ostatními srovnatelnými úřady máme platové ohodnocení podstatně nižší - např. osobní ohodnocení. Osobní ohodnocení v současné době úplně ztratilo svůj původní smysl. Jak je odůvodnitelé snížení osobního ohodnocení při přeřazení do vyšší třídy nebo platového stupně (aby pracovník neměl více peněz)? Osobní ohodnocení dostal za to, že bude dělat nějakou práci navíc, tu dělá pořád, ale tím, že postoupil do vyšší třídy tak se mu osobní ohodnocení sníží nebo přímo odejme? proč se dělá roční hodnocení zaměstnanců, když se k němu nepřihlíží? Proč nejsou stanovena pravidla pro poskytování odměn? - Nedokážu plně posoudit, jak bude plat růst, ale zatím je jeho výše malá. - výše platu (jaké konkrétní důvody by to mohly ještě být?) 15

16 - S ohledem na množství, důležitost a odpovědnost za správnost podepisovaných dokladů je platové ohodnocení neodpovídající. 16

17 3.3 Charakter práce a pracovní zátěž Pracovní zátěž představuje třetí, nejhůře hodnocený faktor. Může za to jak množství práce na počet pracovníků, tak i problém, že práce je často přerušovaná nepředvídanými úkoly. Je na zvážení, zda by lepší organizace práce, lepší nastavení úředních hodin či pracovních porad, nezlepšila vnímání pracovní zátěže. Analýza mezi řádky naznačuje, že mezi jednotlivými pracovníky existují v pracovní zátěži značné rozdíly. Bohužel nelze situaci na základě průzkumu podrobněji rozklíčovat. TAB. 10: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Pracovní zátěž (množství práce) rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a TAB. 11: Organizace práce, kapacita pracovníků Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly. spíše nespokojen/ a rozhodně nespokojen/ a nevím, netýká se 6% 56% 31% 7% 0% souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím nevím, netýká se 31% 56% 11% 1% 0% 11% 45% 25% 18% 0% 38% 39% 21% 1% 0% Pracovní zátěž - komentáře - Velké množství práce - množství neodpovídá metodickému pokynu. - Mnoho práce, která se nestíhá a pak se to odráží na její kvalitě - velké množství práce, která je přerušována mimořádnými úkoly bez jasného zadání - Nápor práce nelze kvalitně zvládnout 17

18 - Příliš mnoho práce, nutnost navštěvovat zaměstnání někdy i ve večerních hodinách či sobotách a nedělích, proto, aby byla práce včas hotova - dlouhodobě přetěžování, snižování počtu pracovníků - Nedostatečný počet pracovníků vzhledem k množství práce. - Personální stav je dlouhodobě podhodnocen - Široká oblast a záběr práce, časová náročnost - Množství práce neustále přibývá, ale naopak byl snížen počet pracovníků. Přičemž za současného stavu není možné stihnout vše ve stanovených termínech v rámci stanovené pracovní doby a je nutné dělat přesčasy a práci si brát domů. - Práce jako taková je velmi zajímá a různorodá, až na to, že je zde trvale podhonocen počet pracovníků. Dle ministerských doporučení by na výkon práce měli zde pracovat nejméně 4 pracovníci. Skutečnost ja taková, že pracují několik let pouze 2 pracovníci a nároky na pracovníka neustále stoupají, zejména administrativa neúměrně stoupá - Průběžné, pozvolné přidávání pracovních úkolů nad rámec pracovní náplně. - zátěž pracovní činností, která nepatří do náplně práce - přidávání práce a snižování ohodnocení - Nedostatečný počet zaměstnanců na rozsah práce, nemá v republice, dle statistiky obdoby - Neuvážené snížení počtu zaměstnanců na registru vozidel, kdy s propuštěním kolegyně k došlo k rozdělení její práce mezi dva zbývající zaměstnance, kteří tento nárůst nejen o úředních dnech ale i mimo ně ( administrativa spojená se spisovou agendou vozidel ) zvládají jen s krajním psychickým vypětím. Došlo též ke snížení možnosti individuálního se věnování např. starším, příp. invalidním občanům, protože na ně není prostě čas. Tím se narušuje léty budované dobré jméno. Na argumenty přednesené pracovníkem registru směrem k vedení města nebyl brán zřetel. V porovnání počtu úředníků na počet vozidel, které má každý na starost nemá registr vozidel Semily mezi srovnatelnými MÚ obdoby ( na 1 člověka připadá cca vozidel oproti 5000 až 6000 na jiných MÚ) - Na mé pozici by se rozhodně pracovně uživil ještě další pracovník. Při rozdělení mé práce mezi dva lidi by odpadlo neustálé stresování se s dodržením termínů a rozpracováním více úkolů najednou. Nemohu si totiž práci přesně naplánovat, protože dopředu nevím, kolik lidí mě zaměstná dotazy a další prací během již načaté práce. - Velká kumulace činností. - Široký záběr svěřené oblasti, velké množství potřebné administrativy. - Pro velké množství práce se tato nedá dělat potřebně důsledně a kvalitně. - Snižuje se počet zaměstnanců, ale objem práce narůstá, práce není rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivými odbory. Snižování se provádí bez předchozího zmapování pracovního vytížení - snižuje se tam, kde práce narůstá. - Pracovní zátěž u všech zaměstnanců není stejná. 2) Práce se zvládá pouze tak, že se řeší to, co spěchá a má se stihnout ve lhůtě. Není prostor pro "pracovní kreativitu", inovaci. 3) Není ani možnost se na práci soustředit, protože se úřední záležitosti občanů vyřizují denně. - Nedokážu, plně posoudit zaučuji se a je toho dost. - množství práce (co budu konkretizovat v anonymním dotazníku?) - Není dostatek času na řádnou administraci a kontrolu podepisovaných dokladů, včetně faktur. 18

19 3.4 Hodnocení přímého nadřízeného Vztahy s přímým nadřízeným lze na MěÚ označit za dobré. Nespokojeno je pouze 17% zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že z výzkumu byla na poslední chvíli vyřazena otázka zjišťující odbor, není možné provést podrobnější analýzu. Je ovšem zajímavé, že pracovníci odboru/oddělení jsou se svými přímými nadřízenými (vedoucími odborů) spokojeni, kdežto vedoucí odboru a vedení města 1 označovali své vztahy za komplikovanější. Z této a dalších otázek se zdá, že mezi vedením města a vedoucími odborů panuje jisté napětí, které se následně přesouvá i na řadové pracovníky odborů. TAB. 12: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Vztahy s přímým nadřízeným rozhodně spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a rozhodně nespokojen/a nevím, netýká se 32% 48% 14% 3% 3% TAB. 13: Vztahy s přímým nadřízeným Vedoucí odboru/vedení Pracovník odboru/oddělení města spokojen(a) 23% 34% spokojen(a) 46% 48% nespokojen(a) 31% 10% nespokojen(a) 0% 3% Nevím, netýká se 0% 3% TAB. 14: Hodnocení přímého nadřízeného V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím Nevím, netýká se mě 46% 38% 8% 4% 3% 34% 38% 21% 3% 4% 25% 45% 17% 7% 6% 28% 41% 24% 3% 4% 1 Vzhledem k malému počtu vedoucích pracovníků a vedení města byly tyto 2 kategorie sloučeny. 19

20 Vztahy s přímým nadřízeným komentáře - Chybí přímá komunikace, mnoho úkolů se zadává em, někteří z voleného vedení města se k nám někdy chovají tak, že úředník není člověk, ale jen podřadná rasa a musí makat, protože se fláká. Zároveň mi vadí, že nové volené vedení s úředníky, co tu už pracují delší dobu a mají zkušenosti, v některých chvílích jednají tak, že nic nevědí a oni jsou tady od toho, aby nás vedli, protože jsme neschopní. Po odborné stránce se však musejí na nás úředníky spolehnout, i když vlastní rozhodnutí musí samožřejmě udělat sami. - chybí respekt, úcta a zájem - Dochází k upřednostňování určitých pracovníků, vedoucí odboru není schopna prosadit u vedení dlouhodobě neřešené personální podhodnocené obsazení. jednání bývá často podrážděné. - často se měnící pokyny - nepřesné, opožděně. Špatná formulace zadání. - neodpovídají předtavám - Nedostatečná komunikace. - vlažná komunikace - Někdy velice těžkopádně prosazuji co je třeba. - Neschopnost komunikovat s podřízenými. - Přímý nadřízený v některých případech nechce slyšet argumenty, proč by se měla nějaká věc udělat jinak, než se rozhodl on i když nezná a třeba ani nemůže znát všechny podrobnosti problému? - bez komentáře... 20

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Pár metodických poznámek k analýze rizik Poznámky ke způsobu vyhodnocení

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816 Semestrální práce Základy managementu Mobisoft Stach Jakub st36816 Obor IT 5. 12. 2012 1. Informace o firmě 1.1 Popis firmy Mobisoft je mladá firma zaměřující se na tvorbu softwaru nejen pro mobilní zařízení

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník Vážená paní, vážený pane, ceníme si Vaší ochoty a času, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku. Dovolte na úvod pár poznámek k dotazníku. Jako

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více