PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů"

Transkript

1 Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů E x e c u t i v e w h i t e p a p e r Pro maximální výkonnost vašich stávajících pokročilých obráběcích strojů je nutné maximalizovat výkon vašeho CAM systému a příslušných řídicích jednotek. Optimalizované spojení NX CAM systému společnosti Siemens PLM Software a řídicí jednotkou Siemens SINUMERIK vám umožňuje maximálně zhodnotit investice do vašich obráběcích strojů. Tento dokument popisuje možnosti využití výhod propojení NX CAM-SINUMERIK, díky kterému mohou pokročilé obráběcí stroje účinně provádět složité obráběcí úkony. PLM Software Answers for industry.

2 NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Obsah Základní popis 1 Současné výzvy 2 Optimalizace řetězce procesů CAM-CNC 2 Specializovaný CAM systém pro konkrétní obráběcí stroje 2 Hodnota spojení CAM a řídicí jednotky 3 Podpora jiných řídicích jednotek 3 Výhoda propojení NX CAM-SINUMERIK 4 Automatizovaný výstup 4 Manuální výběr programátorem NX 4 Postprocesory pro konkrétní stroje řízené řídicí jednotkou SINUMERIK 5 Úpravy postprocesoru 6 Simulace řízená řídicí jednotkou 6

3 Základní popis Prvním cílem spojení CAM systému a řídicí jednotky je umocnit a doplnit výkonnost obráběcího stroje. Druhým cílem je využít této výkonnosti co nejdříve po zakoupení nového obráběcího stroje. Pořízením CAM systému a řídicí jednotky od jedné společnosti získáváte optimalizované propojení procesu CAM-CNC u všech,obráběcích strojů s řídicí jednotkou Siemens SINUMERIK. Flexibilita optimalizovaného procesu CAM-CNC je velmi výhodná, protože mnohé z klíčových funkcí, jež maximalizují výkonnost stroje, jsou závislé na výkonnosti řídicí jednotky, nikoliv na modelu stroje. Úzké propojení NX CAM a postprocesoru NX umožňuje automaticky upravovat výstup CNC na základě široké řady obráběcích parametrů NX. Pokročilé funkce NX CAM umožňují programátorům selektivně doladit automatizovaný výstup generovaný systémem NX CAM a jeho optimalizovanými postprocesory pro SINUMERIK. S nemenší důležitostí můžete zvýšit hodnotu propojení NX CAM SINUMERIK použitím základního softwaru řídicí jednotky SINUMERIK k provádění integrovaných simulací obrábění. Simulace řízená řídicí jednotkou je mnohem účinnější než obecný přístup jiných dodavatelů CAM, kteří pouze emulují řídicí jednotku SINUMERIK a aproximují dráhu skutečného obráběcího nástroje. Siemens je jedinou společností, která nabízí současně plnohodnotný CAM systém a prvotřídní řídicí jednotku pro vysokorychlostní obrábění. Řešení NX CAM společnosti Siemens PLM Software patří v současnosti mezi nejvíce rozšířené CAM systémy a poskytuje širokou řadu funkcí pro programování NC a simulace obrábění. Siemens Motion Control, na které je postavena výroba řídicích jednotek řady SINUMERIK, má celosvětovou reputaci a podíl na trhu díky dodávání technologií a strojů pro realizaci vysokorychlostního a pokročilého obrábění. 1

4 Současné výzvy Optimalizace řetězce procesů CAM-CNC Je skutečně frustrující a zároveň nákladné vlastnit nový pokročilý obráběcí stroj a používat jej pouze omezeně tedy jako jednoduchý obráběcí stroj. Pokud nevyrábíte jednoduché hranolové součásti nebo máte skutečně zkušené mechaniky, kteří umí dělat zázraky svýma rukama, potřebujete CAM systém, který dokáže programovat dráhu nástroje v souladu s funkcemi vašeho pokročilého obráběcího stroje a jeho řídicí jednotky. Při pořizování nového stroje a řídicí jednotky budete muset zajistit hladký průběh řetězce procesů CAM-CNC. Pokud to neuděláte, může se stát, že stávající CAM systém nebo jeho postprocesor nesplní vaše požadavky, a vyřešení tohoto problému vás může stát týdny ztracené výroby. Specializovaný CAM systém pro konkrétní obráběcí stroje Někteří dodavatelé CAM systémů a výrobci OEM obráběcích strojů řeší poptávku po optimalizovaném systému CAM-CNC spojením sil a nabídkou kombinovaných řešení. Nabízejí velmi konkrétní řešení, která jsou nastavena přesně pro konkrétní model a konfiguraci stroje. To ovšem funguje jen tehdy, je-li součástí modelu vašeho stávajícího obráběcího stroje nebo stroje, který chcete pořídit, CAM systém. Obrázek 1: Ovládání řídicí jednotky SINUMERIK můžete nastavovat přímo v uživatelském rozhraní NX CAM 2

5 1. Strategic Portfolio Management Hodnota spojení CAM a řídicí jednotky Rozšířené funkce řídicí jednotky Siemens SINUMERIK 840D jsou rovnocenně platné pro širokou řadu různých strojů (tj. různé modely nebo provedení), které disponují řídicí jednotkou SINUMERIK. Pokud CAM systém nabídne optimalizovaný výstup pro řídicí jednotku SINUMERIK, bude tato výhoda dostupná pro všechny obráběcí stroje, jejichž modely a provedení nabízejí možnost použití jednotky SINUMERIK. Současně je tento typ CAM systému výrazně cenově výhodnější a dostupnější, protože jej lze používat v mnohem větším počtu dílen a strojů. Podpora jiných řídicích jednotek Pro podporu propojení NX CAM a řídicí jednotky SINUMERIK nabízí společnost Siemens PLM Software v rámci systému NX CAM speciální funkce. Vedle toho jsou k dispozici také všechny základní optimalizační funkce, od NC programování po simulace řízené G kódy, které podporují použití s řídicími jednotkami jiných strojů. Úzká vazba mezi vývojem CAM softwaru a vývojem technologie každé řídicí jednotky vede k lepšímu pochopení způsobu, jakým systémy řídicích jednotek pracují s daty CAM. NX CAM nabízí technologii rovnoměrného rozmístění bodů na základě hlubšího porozumění interakce řídicí jednotky a stroje. Tyto funkce, které jsou nyní standardní součástí systému NX CAM, jsou přímým přínosem při jakékoli povrchové úpravě frézováním bez ohledu na typ řídicí jednotky. Obrázek 2: Rovnoměrné rozdělení bodů (horní polovina bloku) má za výsledek lepší povrchovou úpravu v porovnání s body rozdělenými nerovnoměrně při následných průchodech (spodní polovina bloku). 3

6 NX CAM a SINUMERIK dokonalé spojení Klíčovým cílem je zajistit efektivní využití pokročilých funkcí dostupných v řídicí jednotce pro podporu jednotlivých obráběcích operací. Pomocí správných parametrů lze volit řadu speciálních kódů nebo cyklických příkazů SINUMERIK pro maximální produktivitu a výkon obráběcího stroje. S řídicí jednotkou SINUMERIK můžete s použitím příkazu CYCLE832 upřednostnit rychlost, přesnost a povrchovou úpravu pro splnění konkrétních obráběcích operací. Automatizovaný výstup V ideálním případě byste k maximálně automatizovanému nastavení optimalizovaného výstupu pro řídicí jednotku konfiguraci stroje potřebovali CAM systém včetně jeho postprocesoru. CAM systém obsahuje širokou řadu informací s přímým vlivem na volbu funkcí řídicí jednotky, které mají být nastaveny pro optimální výkonnost. Během generování NC programu může úzce provázaný systém NX CAM- postprocesor- SINUMERIK přímo přistupovat k obráběcímu systému NX CAM a kontrolovat podmínky, které vyžadují určitá nastavení v optimalizovaném výstupu postprocesoru, a generovat optimální příkazy NC programu SINUMERIK. Jako jednoduchý příklad můžeme použít operaci obrábění nahrubo nebo načisto, která je používána CAM systémem pro automatické odvození základního nastavení rychlosti, přesnosti a povrchové úpravy pomocí příkazu CYCLE832. Systém se rovněž řídí precizními znalostmi cílového stroje, jeho konfigurací a kinematikou. Pokud například postprocesor rozpozná operace rovinného frézování na různých rovinách s pevnými osami rotace na stroji s 5 osami, automaticky vygeneruje příkaz CYCLE800 s příslušnými hodnotami. Pokud jsou ovšem osy rotace variabilní, vygeneruje příkaz TRAORI a umožní tak plné obrábění v 5 osách. Manuální výběr programátorem NC V některých případech, kdy je nutná uživatelská zkušenost nebo speciální flexibilita, je možné nabídnout programátorovi NC dodatečnou manuální kontrolu. Pro tyto případy nabízí nejnovější verze NX CAM doplňkové volby v menu, které jsou dostupné při zvolení stroje s řídicí jednotkou SINUMERIK jako cíle. Následující příklady jsou volby v menu, které byly představeny v NX CAM pro výběr funkcí řídicí jednotky Siemens SINUMERIK. Mnohé z těchto voleb lze nastavit ručně, automaticky nebo v kombinaci. Kompresor. Převádí přímkový posuv na Bézierovy křivky (vyhlazené spline křivky) pro plynulý pohyb a vynikající kvalitu povrchu. Vyhlazování. Ovlivňuje dráhu nástroje zapínáním a vypínáním zaoblování hran. TRAORI. Definuje orientace transformací, které umožňují jednoduché programování drah nástroje v 5 osách nezávisle na kinematice obráběcího stroje (SINUMERIK 840D má unikátní programovací funkce, které snižují složitost programování v 5 osách) CYCLE832. Nabízí optimální nastavení parametrů pro výkon, kvalitu povrchu a přesnost. CYCLE800. Usnadňuje programování složitých obrobků (ve spojení s rotačními nástroji; rámcový koncept SINUMERIK umožňuje posouvání, otáčení, změnu měřítka a zrcadlení souřadnicových systémů) 4

7 1. Strategic Portfolio Management Cykly vrtání, hloubení, řezání vnitřních závitů a řezání závitů. Poskytuje programátorům NC a operátorům nejvyšší úroveň programovacího jazyka NC, který je snadno srozumitelný; umožňuje operátorům snadno vybírat, zobrazit a měnit parametry cyklů na obráběcím stroji použitím SINUMERIK editoru programů (postprocesor mapuje každou operaci vrtání, hloubení nebo řezání závitu s příslušným cyklem SINUMERIK). Postprocesory pro konkrétní obráběcí stroje řízené řídicí jednotkou SINUMERIK V nejnovějších verzích NX CAM jsou dostupné dodatečné volby SINUMERIK a optimalizované funkce postprocesorů jsou integrovány v sadě šablon postprocesorů. To urychluje a usnadňuje tvorbu nového postprocesoru pro konkrétní obráběcí stroje s řídicí jednotkou SINUMERIK a nastavení speciálních výstupních kódů využívajících pokročilé funkce SINUMERIK. Mnoho společností dalo přednost instalaci řídicí jednotky SINUMERIK před jinými řídicími jednotkami právě z důvodu těchto pokročilých funkcí. Možnost jejich okamžitého využití je důležitá, protože maximalizuje hodnotu vašeho nového obráběcího stroje. Prostřednictvím marketingových programů nabízí společnost Siemens bezplatné postprocesory NX CAM-SINUMERIK pro řadu konkrétních typů obráběcích nástrojů. Školení, implementaci a kastomizaci těchto postprocesorů nabízí lokální zastoupení společnosti Siemens PLM Software nebo lokálních prodejní partneři společnosti Siemens. Obrázek 3: SINUMERIK 840D - automatické nastavení pro vysokorychlostní obrábění prostřednictvím souboru NC generovaného postprocesorem NX CAM 5

8 NX CAM a SINUMERIK dokonalé spojení Úpravy postprocesoru NX CAM je dodáván s řešením NX Post Builder (integrovaná aplikace pro úpravy postprocesoru), která je součástí každého balíku NX CAM a CAM Express. Aplikaci NX Post Builder lze použít k vytváření nových postprocesorů. V takovém případě si vyberte šablony postprocesorů SINUMERIK jako počáteční bod pro vytvoření vlastního postprocesoru. Pomocí aplikace NX Post Builder můžete snadno upravit postprocesor, přidat speciální hlavičky nebo komentáře nebo provést úpravy pro konkrétní požadavky. Postprocesory NX CAM-SINUMERIK jsou vytvořeny pro okamžité použití. Pomocí aplikace NX Post Builder je ovšem můžete upravovat. Simulace řízená řídicí jednotkou Simulace řízená řídicí jednotkou je další výhodou, kterou můžete získat z propojení NX CAM SINUMERIK. Na rozdíl od většiny ostatních systémů je základní software řídicí jednotky SINUMERIK nastaven pro architekturu PC. To umožňuje použití softwaru řídicí jednotky SINUMERIK k realizaci 3D simulací obrábění uvnitř NX CAM. Ve většině CAM systémů je simulace spouštěna z dat před postprocesingem nebo s použitím softwaru, který se pokouší emulovat řídicí jednotku při interpretování G kódů. Pokud chcete zkontrolovat NC program, u složitějších strojů je mnohem lepší provádět simulaci z výstupu postprocesoru. S použitím skutečného softwaru řídicí jednotky k načtení výstupu postprocesoru a realizaci 3D simulací provádíte ještě reálnější simulaci. Jádro Virtual Numerical Controller Kernel (VNCK) poskytuje řídicí jednotce základní software, který můžete implementovat jako nadstavbu do simulačního systému NX CAM. Obrázek 4: Simulace obrábění prováděná řídicí jednotkou poskytuje nejvěrnější možné digitální vyjádření skutečné dráhy obráběcího nástroje 6

9 O společnosti Siemens PLM Software Siemens PLM Software, obchodní jednotka divize Siemens Industry Automation je předním světovým dodavatelem softwaru a služeb v oblasti PLM s 6,7 miliony licencí a zákazníky po celém světě. Vedení společnosti Siemens PLM Software sídlí v texaském Planu.Vize společnosti je vyvíjet řešení, díky kterým lze dokonaleji vyrábět dokonalejší výrobky. Další informace o produktech a službách společnosti Siemens PLM Software naleznete na adrese Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Na Maninách 7 Praha 7 Česká republika Tel: Fax: Americký kontinent Granite Park One 5800 Granite Parkway Suite 600 Plano, TX USA Fax Evropa 3 Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY Spojené království 44 (0) Fax 44 (0) Asijsko-pacifická oblast Suites , 68/F Central Plaza 18 Harbour Road WanChai Hong Kong Fax Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. Teamcenter,NX, Solid Edge, Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-deas a Velocity Series jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Všechna ostatní loga, ochranné známky, registrované ochranné známky či servisní známky zde použité jsou majetkem příslušných držitelů. W15-CZ /10 L

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více

Co je nového v systému NX 8

Co je nového v systému NX 8 Co je nového v systému NX 8 Chytřejší rozhodnutí. Lepší výrobky. Přínosy Vyšší produktivita při vývoji výrobků Vyšší kvalita výrobků, rychlejší vývoj, nižší náklady Větší informovanost při rozhodování

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Světu vládne DYNAMIC CAD/CAM software.

Světu vládne DYNAMIC CAD/CAM software. Světu vládne DYNAMIC CAD/CAM software. FRÉZOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ VÍCE-OSÉ OBRÁBĚNÍ SWISS DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ ROUTER DESIGN 2014-15 Produktový katalog Be Dynamic. DYNAMICKÝ POHYB...2 MASTERCAM X8 FRÉZOVÁNÍ...4 SOUSTRUŽENÍ...8

Více

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

CAD/CAM. Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM. Přehled. ZW3D Unikátní Hodnoty:

CAD/CAM. Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM. Přehled. ZW3D Unikátní Hodnoty: CAM Vše-v-jednom, dostupný CAD/CAM Forma CAD Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM CAD/CAM Přehled ZW3D je integrované CAD / CAM řešení, navržené pro celý proces vývoje produktů. Nabízí nejrychlejší jádro pro

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18 Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8 Uživatelský komfort a vy STRANA 18 25 let softwaru PC-DMIS STRANA 30 MEASUREUP Magazín Hexagon Metrology Vydání 2/2014 WWW.HEXAGONMETROLOGY.COM ČTVRTÁ

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530 Funkce systému TNC 640 Porovnání s itnc 530 Prosinec 2014 Přednosti systému TNC 640 Nová 3D simulační grafika Zaměření na prai a orientace na uživatele Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

PLM. journal. obsah. Editorial Petr Chaloupka Sales Manager. 7 8 novinky. Solid Edge V20 a NX CAM Express V5 na MSV v Brně. číslo 12, listopad 2007

PLM. journal. obsah. Editorial Petr Chaloupka Sales Manager. 7 8 novinky. Solid Edge V20 a NX CAM Express V5 na MSV v Brně. číslo 12, listopad 2007 PLM číslo 12, listopad 2007 journal č a s o p i s d i v i z e S i e m e n s P L M S o f t w a r e Editorial Petr Chaloupka Sales Manager Není o tom pochyb, toto je rok PDM pro Českou republiku. Zájem o

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více