Ceník programů společnosti Dlubal Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník programů společnosti Dlubal Software"

Transkript

1 Statika, která Vás bude bavit... Ceník programů společnosti Dlubal Software Ocelové konstrukce Železobetonové konstrukce Dřevěné konstrukce Technologické konstrukce Skleněné konstrukce Březen 2015 Dlubal Software s.r.o. Anglická 28, Praha Tel.: Web:

2 2 1 Metoda konečných prvků - RFEM RFEM Ocelové konstrukce Betonové konstrukce Dřevěné konstrukce Příhradové stožáry Skleněné konstrukce Přípoje Dynamika konstrukcí Ostatní Strana 3 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 5 Strana 6 Strana 6 Strana 6 Strana 7 2 Prutové konstrukce - RSTAB RSTAB Ocelové konstrukce Betonové konstrukce Dřevěné konstrukce Příhradové stožáry Přípoje Dynamika konstrukcí Ostatní Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana 10 Strana 10 Strana 11 3 Průřezy Tenkostěnné Masivní Strana 11 Strana 11 4 Samostatné programy Ocelové konstrukce Ocelobetonové konstrukce Dřevěné konstrukce Strana 11 Strana 12 Strana 12 5 Servisní smlouvy Strana 13 6 Obchodní podmínky Strana 15 Statika, která Vás bude bavit... RSTAB Komplexní program pro výpočet prutových konstrukcí Program RSTAB slouží ke stanovení vnitřních sil, podporových reakcí a deformací libovolných rovinných i prostorových prutových konstrukcí. Díky své otevřené modulární struktuře může uživatel program RSTAB rozšířit o další přídavné moduly, které jsou speciálně vyvinuty pro určité specializované oblasti jako jsou např. návrhy a posouzení ocelových, dřevěných, železobetonových nebo ocelobetonových konstrukcí, posouzení stability, výpočty dynamické odezvy a další.program RSTAB se vyznačuje přehledným a intuitivním ovládáním, které vychází ze standardů operačního systému Windows. K dispozici jsou pokročilé nástroje pro zadávání, úpravu a kontrolu výpočtového modelu. RFEM Komplexní program pro výpočet konstrukcí metodou konečných prvků V programu RFEM lze metodou konečných prvků spočítat přetvoření, napětí, vnitřní síly a podporové reakce u rovinných i prostorových deskových, stěnových, skořepinových a masivních konstrukcí, prutových soustav i kombinovaných konstrukcí. Řada přídavných modulů umožňuje řešit další specializované oblasti jako např. návrh a posouzení ocelových, betonových, dřevěných nebo spřažených konstrukcí, posouzení stability, výpočty dynamické odezvy a další. Program RFEM se používá také v jiných oblastech jako jsou technologická zařízení, skleněné nebo plastové konstrukce apod. Významnou předností programu RFEM je jednoduché a intuitivní ovládání založené na rozšířených standardech Windows. Zadávání výpočtového modelu usnadňují pokročilé funkce pro modelování používané v CAD systémech, výkonný řešič a přehledné zobrazení vypočítaných výsledků.

3 3 1. RFEM - Metoda konečných prvků RFEM RFEM 2D Metoda konečných prvků pro výpočet desek, stěn, skořepin, těles a prutových konstrukcí lineárním nebo nelineárním výpočtem, automatické generování sítě konečných prvků. Zadávání graficky nebo pomocí tabulek, tiskový protokol v různých jazycích. 2D verze programu RFEM, která má stejné vlastnosti a funkce Kč Kč Upgrade 4.xx 3.xx 4.xx Kč Kč 1.1 Přídavné moduly pro RFEM - Ocelové konstrukce RF-STEEL Obecná analýza napětí u ocelových prutů a ploch Kč RF-STEEL EC3 Posouzení ocelových prutů/sad prutů podle Eurokódu 3 Posouzení ocelových prutů/sad prutů podle mezinárodních norem: RF-STEEL AISC - švýcarská norma SIA 263:2013 RF-STEEL IS - indická norma IS 800:2007 RF-STEEL BS - britská norma BS :2000 nebo BS EN (britská národní příloha) RF-STEEL GB - čínská norma GB RF-STEEL CSA - kanadská norma CS S16-09 RF-STEEL AS - australská norma AS RF-STEEL NTC-DF - mexická norma NTC-DF (2004) RF-STEEL SP - ruská norma SP RF-STEEL SANS - jihoafrická norma SANS :2011 RF-STEEL NBR - brazilská norma ABNT NBR 8800:2008 RF-STEEL Plastic Plastické posouzení průřezů 2 RF-STEEL Fatigue Members Posouzení únavy prutů a sad prutů 2

4 4 1.1 Přídavné moduly pro RFEM - Ocelové konstrukce RF-ALUMINIUM Posouzení hliníkových prutů/sad prutů podle Eurokódu 9 RF-FE-LTB Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu, pomocí MKP Kč Kč RF-PLATE BUCKLING Analýza boulení vyztužených a nevyztužených desek podle Eurokódu 3 a DIN Kč Kč 1.2 Přídavné moduly pro RFEM - Betonové konstrukce RF-CONCRETE Posouzení železobetonových desek, stěn, skořepin a prutů Kč RF-CONCRETE 2D Posouzení rovinných železobetonových desek, stěn a prutů Kč Kč RF-CONCRETE Columns Posouzení železobetonových sloupů metodou modelových sloupů Kč Kč RF-CONCRETE NL Rozšíření přídavného modulu RF-CONCRETE pro výpočet prutů a ploch s uvažováním trhlin Kč RF-CONCRETE Deflect Rozšíření přídavných modulů RF-CONCRETE a RFCONCRETE 2D o analytický výpočet deformací plošných konstrukcí Kč RF-PUNCH Posouzení smykové únosnosti na protlačení Kč Kč EC 2 pro RFEM Rozšíření modulů RF-CONCRETE, RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH, RF-CONCRETE NL a RF-CONCRETE Deflect pro posouzení podle Eurokódu 2 DIN pro RFEM Rozšíření modulů RF-CONCRETE, RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH, RF-CONCRETE NL a RF-CONCRETE Deflect pro posouzení podle německé normy DIN :2008 SIA 262 pro RFEM Rozšíření modulů RF-CONCRETE, RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH, RF-CONCRETE NL a RF-CONCRETE Deflect pro posouzení podle švýcarské normy SIA 262:2013 ACI pro RFEM Rozšíření modulů RF-CONCRETE, RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH, RF-CONCRETE NL a RF-CONCRETE Deflect pro posouzení podle americké normy ACI

5 5 1.2 Přídavné moduly pro RFEM - Betonové konstrukce GB pro RFEM Rozšíření modulů RF-CONCRETE, RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH, RF-CONCRETE NL a RF-CONCRETE Deflect pro posouzení podle čínské normy GB RF-FOUNDATION Pro Posouzení jednoduchých, kalichových a plošných základů podle Eurokódu 2 a Eurokódu Kč Kč RF-TENDON Zadání předpínacích kabelů v betonových prutech Kč Kč RF-TENDON Design Posouzení předepnutých betonových prutů podle Eurokódu Kč Kč 1.3 Přídavné moduly pro RFEM - Dřevěné konstrukce RF-TIMBER Pro Posouzení dřevěných prutů/sad prutů podle Eurokódu 5, DIN 1052 a švýcarské normy SIA RF-TIMBER AWC Posouzení dřevěných prutů/sad prutů podle americké normy ANSI/AWC NDS RF-TIMBER CSA Posouzení dřevěných prutů/sad prutů podle kanadské normy CSA Přídavné moduly pro RFEM - Příhradové stožáry RF-TOWER Structure Generování konstrukcí příhradových stožárů Kč Kč RF-TOWER Equipment Generování příslušenství telekomunikačních příhradových stožárů Kč RF-TOWER Loading Generování klimatického zatížení na příhradové stožáry podle EN , DIN , DIN 4131: a DIN V EN 4131: Kč Kč RF-TOWER Effective Výpočet vzpěrných délek pro příhradové konstrukce stožárů Lengths RF-TOWER Design Posouzení prutů příhradových stožárů podle Eurokódu

6 6 1.5 Přídavné moduly pro RFEM - Skleněné konstrukce RF-GLASS Posouzení rovinných a zakřivených skleněných konstrukcí Přídavné moduly pro RFEM - Přípoje RF-FRAME-JOINT Tuhé šroubované rámové rohy podle Eurokódu 3 a DIN RF-HSS Posouzení MSÚ svařovaných styčníků s dutými průřezy podle Eurokódu Kč Kč RF-JOINTS SteelColumn Base Posouzení základových patek ocelových sloupů podle Eurokódu 3 RF-JOINTS SteelTower Posouzení styčníků příhradových stožárů podle Eurokódu 3 RF-JOINTS Steel DSTV Posouzení standardizovaných spojů ocelových konstrukcí RF-JOINTS SteelPinned Posouzení kloubových spojů podle EN RF-JOINTS TimberSteel to Timber Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu Kč Kč RF-LIMITS Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami 1.7 Přídavné moduly pro RFEM - Dynamika konstrukcí RF-DYNAM Pro Natural Vibrations Analýza vlastního kmitání Kč RF-DYNAM Pro Forced Vibrations Rozšíření přídavného modulu RF-DYNAM Pro Natural Vibrations o časovou analýzu a analýzu multimodálního spektra odezvy 2 RF-DYNAM Pro Equivalent Loads Rozšíření přídavného modulu RF-DYNAM Pro Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

7 7 1.8 Přídavné moduly pro RFEM - Ostatní RF-DEFORM Analýza deformací pro pruty a sady prutů RF-MOVE Generování zatěžovacích stavů z pohyblivého zatížení na prutech Kč RF-MOVE Surfaces Generování zatěžovacích stavů z pohyblivého zatížení na plochách Kč Kč RF-IMP Generování náhradních imperfekcí a počáteční deformace konstrukce pro pruty a plochy Kč Kč RF-STABILITY Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů Kč RF-SOILIN Analýza interakce stavby s podložím podle Eurokódu 7, DIN 4019 a ČSN Kč Kč RF-INFLUENCE Stanovení příčinkových čar a ploch RF-MAT NL Rozšíření programu RFEM - nelineární materiálové charakteristiky, zohlednění plasticity materiálu Kč RF-STAGES Analýza stavebních fází Kč Kč RF-LAMINATE Posouzení vícevrstvých ploch 2 RF-LOAD-HISTORY Simulace historie zatěžování Kč Kč RF-COM Programovatelné COM rozhraní RF-LINK Import z IGES, STEP a ACIS souborů Kč Kč Kč Kč 2. RSTAB - Prutové konstrukce RSTAB RSTAB 2D Výpočet rovinných a prostorových prutových konstrukcí lineárním nebo nelineárním výpočtem. Zadávání graficky nebo pomocí tabulek, generování konstrukcí. Zadávání zatížení a jejich kombinací. Tiskový protokol v různých jazycích. Propojení s dalšími programy. 2D verze programu RSTAB, která má stejné vlastnosti a funkce Upgrade 7.xx 6.xx 7.xx Kč Kč

8 8 2.1 Přídavné moduly pro RSTAB - Ocelové konstrukce STEEL Obecná analýza napětí u ocelových prutů a ploch Kč Kč STEEL EC3 Posouzení ocelových prutů/sad prutů podle Eurokódu 3 Posouzení ocelových prutů/sad prutů podle mezinárodních norem: STEEL AISC - švýcarská norma SIA 263:2013 STEEL IS - indická norma IS 800:2007 STEEL BS - britská norma BS :2000 nebo BS EN (britská národní příloha) STEEL GB - čínská norma GB STEEL CSA - kanadská norma CS S16-09 STEEL AS - australská norma AS STEEL NTC-DF - mexická norma NTC-DF (2004) STEEL SP - ruská norma SP STEEL SANS - jihoafrická norma SANS :2011 STEEL NBR - brazilská norma ABNT NBR 8800:2008 STEEL Plastic Plastické posouzení průřezů 2 STEEL Fatigue Members Posouzení únavy prutů a sad prutů 2 ALUMINIUM Posouzení hliníkových prutů/sad prutů podle Eurokódu 9 FE-LTB Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu, pomocí MKP Kč Kč PLATE BUCKLING Analýza boulení vyztužených a nevyztužených desek podle Eurokódu 3 a DIN Kč Kč 2.2 Přídavné moduly pro RSTAB - Betonové konstrukce CONCRETE Posouzení železobetonových prutů Kč CONCRETE Columns Posouzení železobetonových sloupů metodou modelových sloupů Kč Kč

9 9 2.2 Přídavné moduly pro RSTAB - Betonové konstrukce EC 2 pro RSTAB Rozšíření modulů RF-CONCRETE a RF-CONCRETE Columns pro posouzení podle Eurokódu 2 DIN pro RSTAB Rozšíření modulů RF-CONCRETE a RF-CONCRETE Columns pro posouzení podle německé normy DIN :2008 SIA 262 pro RSTAB Rozšíření modulů RF-CONCRETE a RF-CONCRETE Columns pro posouzení podle švýcarské normy SIA 262:2013 ACI pro RSTAB Rozšíření modulů RF-CONCRETE a RF-CONCRETE Columns pro posouzení podle americké normy ACI GB pro RSTAB Rozšíření modulů RF-CONCRETE a RF-CONCRETE Columns pro posouzení podle čínské normy GB FOUNDATION Pro Posouzení jednoduchých, kalichových a plošných základů podle Eurokódu 2 a Eurokódu Kč Kč 2.3 Přídavné moduly pro RSTAB - Dřevěné konstrukce TIMBER Pro Posouzení dřevěných prutů/sad prutů podle Eurokódu 5, DIN 1052 a švýcarské normy SIA TIMBER AWC Posouzení dřevěných prutů/sad prutů podle americké normy ANSI/AWC NDS TIMBER CSA Posouzení dřevěných prutů/sad prutů podle kanadské normy CSA Přídavné moduly pro RFEM - Příhradové stožáry TOWER Structure Generování konstrukcí příhradových stožárů Kč Kč TOWER Equipment Generování příslušenství telekomunikačních příhradových stožárů Kč TOWER Loading Generování klimatického zatížení na příhradové stožáry podle EN , DIN , DIN 4131: a DIN V EN 4131: Kč Kč RF-TOWER Effective Výpočet vzpěrných délek pro příhradové konstrukce Lengths stožárů

10 Přídavné moduly pro RSTAB- Příhradové stožáry RF-TOWER Design Posouzení prutů příhradových stožárů podle Eurokódu 2.5 Přídavné moduly pro RSTAB - Přípoje FRAME-JOINT Tuhé šroubované rámové rohy podle Eurokódu 3 a DIN HSS Posouzení MSÚ svařovaných styčníků s dutými průřezy podle Eurokódu Kč Kč JOINTS SteelColumn Base Posouzení základových patek ocelových sloupů podle Eurokódu 3 JOINTS SteelTower Posouzení styčníků příhradových stožárů podle Eurokódu 3 JOINTS Steel DSTV Posouzení standardizovaných spojů ocelových konstrukcí JOINTS SteelPinned Posouzení kloubových spojů podle EN JOINTS Timber Steel to Timber Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu Kč Kč LIMITS Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami 2.6 Přídavné moduly pro RSTAB - Dynamika konstrukcí DYNAM Pro Natural Vibrations Analýza vlastního kmitání Kč DYNAM Pro Forced Vibrations Rozšíření přídavného modulu DYNAM Pro - Natural Vibrations o časovou analýzu a analýzu multimodálního spektra odezvy 2 DYNAM Pro Equivalent Loads Rozšíření přídavného modulu DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

11 Přídavné moduly pro RSTAB - Ostatní DEFORM Analýza deformací pro pruty a sady prutů RSMOVE Generování zatěžovacích stavů z pohyblivého zatížení Kč RSIMP Generování náhradních imperfekcí a počáteční deformace konstrukce pro pruty a plochy Kč RSBUCK Tvary vybočení, vzpěrné délky, kritické zatížení SUPER-RC Superpozice výsledků různých modelů STAGES Analýza různých stavebních fází Kč Kč RS-COM Programovatelné COM rozhraní Průřezy Tenkostěnné SHAPE-THIN 7.xx Průřezové charakteristiky a analýza napětí tenkostěnných průřezů Průřezy z programu SHAPE-THIN jsou přístupné pro výpočty prutových konstrukcí v RSTABu a pro výpočty metodou konečných prvků v RFEMu 3. Průřezy Masivní SHAPE-MASSIVE 6.xx Průřezové charakteristiky masivních průřezů, analýza napětí a posouzení železobetonu. Posouzení železobetonu na normálové síly, smykové síly, kroucení a dvouosý ohyb podle norem Eurokód 2, DIN a ÖNORM B Samostatné programy Ocelové konstrukce CRANEWAY Posouzení nosníků jeřábových drah podle Eurokódu 3, DIN 4132 a DIN PLATE-BUCKLING Analýza boulení vyztužených a nevyztužených desek podle Eurokódu 3 a DIN Kč Kč

12 12 4. Samostatné programy Ocelobetonové konstrukce COMPOSITE-BEAM Posouzení ocelobetonových spřažených nosníků podle ČSN V ENV v kombinaci s ČSN V ENV a ČSN V ENV Samostatné programy Dřevěné konstrukce RX-TIMBER Package 2.xx Sada programů pro posouzení dřevěných konstrukcí, obsahuje Glued-Laminated Beam, Continuous Beam a Column RX-TIMBER GluedLaminated Beam 2.xx Výpočet lepených lamelových vazníků podle Eurokódu 5 a DIN 1052: RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx Výpočet spojitých nosníků podle Eurokódu 5 a německé normy DIN 1052: RX-TIMBER Column 2.xx Výpočet dřevěných sloupů podle Eurokódu 5 a německé normy DIN 1052: RX-TIMBER Purlin 2.xx Výpočet dřevěných vaznic podle Eurokódu 5 a německé normy DIN 1052: RX-TIMBER Frame 2.xx Výpočet dřevěných rámů podle Eurokódu 5 a německé normy DIN 1052: RX-TIMBER Brace 2.xx Výpočet ztužidel dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5 a německé normy DIN 1052:

13 13 5. Servisní smlouvy Pro každou programovou rodinu (RFEM, RSTAB, RX-TIMBER) i pro samostatné programy SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE, CRANEWAY a PLATE-BUCKLING je nutné uzavřít samostatnou servisní smlouvu. Pokud má zákazník uzavřenou servisní smlouvu pro rodiny RFEM nebo RSTAB, obsahuje tato smlouva také samostatné programy. Jsou-li programy Dlubal používané prostřednictvím síťového klíče, je zapotřebí uzavřít servisní smlouvu pro každé obchodní místo. Typ Basic Produkty RSTAB rodina RFEM rodina RX-TIMBER rodina SHAPE-THIN SHAPE-MASSIVE CRANEWAY PLATE-BUCKLING COMPOSITE-BEAM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 950 Kč 950 Kč 950 Kč 950 Kč 950 Kč Servisní smlouva se uzavírá pro každou programovou rodinu (RFEM, RSTAB nebo RX-TIMBER). Uživatelé se servisní smlouvou Basic mají k dispozici: Technickou podporu pro aktuální nebo jednu předchozí verzi programů Přístup k nejnovějším verzím - updatům s opravenými chybami a různými vylepšeními Zvýhodněné ceny pro upgrady programu (přechod na vyšší verzi). Typ Pro Produkty RSTAB rodina RFEM rodina RX-TIMBER rodina SHAPE-THIN SHAPE-MASSIVE CRANEWAY PLATE-BUCKLING COMPOSITE-BEAM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Servisní smlouva se uzavírá pro každou programovou rodinu (RFEM, RSTAB nebo RX-TIMBER). Uživatelé se servisní smlouvou Pro mají k dispozici: Technickou podporu pro aktuální nebo jednu předchozí verzi programů Přístup k nejnovějším verzím - updatům s opravenými chybami a různými vylepšeními Zvýhodněné ceny pro upgrady programu (přechod na vyšší verzi). Garantovaná telefonická hotline podpora. V případě, že se Vám nepodaří ihned kontaktovat některého ze servisních techniků, zavoláme Vám okamžitě zpět.

14 5. Servisní smlouvy Základ ceny Servisní smlouvy mohou být uzavřeny pouze na celkový počet licencí hlavních programů (programové rodiny RFEM, RSTAB, RX-TIMBER) a samostatných programů. Pokud jsou dodatečně zakoupeny další licence hlavních nebo samostatných programů, pro které již existuje servisní smlouva, bude automaticky uvažována servisní smlouva pro další licence. Doba platnosti Doba výpočtu pro servisní smlouvy je celý rok, začínající dnem uzavření smlouvy. Servisní smlouvy, které jsou uzavřené později pro další licence, platí pouze na poměrnou část zbývajícího období. Nadále jsou účtovány v ročním rytmu spolu se servisní smlouvou pro první licenci. Změny smlouvy Změny smlouvy jsou vždy možné. Změny cen se budou uvažovat až od dalšího termínu splatnosti. Úpravy cen Dlubal Software si vyhrazuje právo provést nezbytné úpravy cen. Ukončení smlouvy Servisní smlouva může být zrušena oběma smluvními stranami bez udání důvodů do jednoho měsíce před uplynutím smluvního období. Jinak bude smlouva o poskytování služeb automaticky prodloužena o další rok. Minimální doba smlouvy je jeden rok. Doplňkové ustanovení Servisní smlouva se vztahuje na v současné době používané a na předchozí verzi programu RFEM/RSTAB. Pokud existují více než dva stupně upgradu mezi verzí programu RFEM/RSTAB, který v současné době zákazník využívá a verzí programu, která je v aktuálně na trhu, nebo je-li předchozí verze programu RFEM/RSTAB nahrazena aktuálnější verzí déle než dva roky, nemá již zákazník právo na další aktualizaci programu. V tom případě se servisní smlouvy Basic nebo Pro automaticky stávají běžnými servisními smlouvami bez možnosti dodání aktualizací. Roční ceny zůstávají stejné. Updaty a upgrady Updaty jsou drobné úpravy a vylepšení v rámci jedné programové generace, například z verze na verzi Updaty mohou obsahovat skoky verzí. Takže při nákupu updatu není povinné kupovat všechny verze updatu existující mezi nimi. Vzhledem k tomu, že jsou hlavní programy vzájemně spojené s přídavnými moduly, zahrnuje update vždy celou rodinu programu. Zákazníci se servisní smlouvou získají automaticky updaty programu v Dlubal Extranetu. Na rozdíl od updatu jsou upgrady velmi opravené nebo zcela přepracované verze programu. Skoky verzí nejsou možné. To znamená, že držitel licence nemůže automaticky upgradovat, například z programu 3.xx na verzi, pokud nemá verzi 4.xx. Všechny mezilehlé verze musí být zakoupené. Zákazníci se servisními smlouvami získávají upgrady za zvýhodněnou cenu. Klauzule o oddělitelnosti Jestliže je jednotlivé ustanovení této smlouvy úplně nebo částečně nezákonné, neplatné nebo právně neúčinné, tato skutečnost neovlivní platnost nebo právní účinnost kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy. V takovém případě se zúčastněné strany dohodnou na tom, že nezákonné nebo neplatné ustanovení bude nahrazeno zákonným a platným ustanovením, které je přijatelné pro obě strany a co nejvíce se přibližuje hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. 14

15 6. Obchodní podmínky (Září 2014) 1. Všeobecné podmínky Níže uvedené podmínky jsou závazné, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, a nabyvatel licence zasláním objednávky tyto podmínky uznává. Odchylné podmínky nabyvatele licence nemají zásadně žádnou platnost. Při následných obchodech platí bez dalšího upozornění podmínky společnosti Dlubal Software s.r.o. Vedlejší úmluvy, změny či dodatky ke smlouvě jsou platné pouze v případě, že je společnost Dlubal Software s.r.o. písemně potvrdí. 2. Nabídky, objednávky, dodávka Naše nabídky jsou nezávazné, pokud není výslovně uvedena závazná lhůta. Každá objednávka musí mít bez výjimky písemnou formu. Nelze-li dodávku provést elektronicky, je software včetně dokumentace a licenční ochrany dodáván FCA Praha, Česká republika (dle INCOTERMS 2010) proti faktuře s vyhrazením užívacího práva, pokud není dohodnuto jinak. Faktura se zasílá em v elektronické podobě (formát PDF). Faktura je splatná do 14 dnů bez srážek a slev. 3. Licenční podmínky Společnost Dlubal Software s.r.o. poskytne nabyvateli licence jednoduché, nepřenosné užívací právo k získanému softwaru, které platí výlučně pro vlastní použití na neomezenou dobu. V případě síťové licence je užívací právo vázáno na dané místo. Postoupení programů nebo jejich částí třetím osobám není povoleno. Převedení licence, např. dalším prodejem jiné osobě, vyžaduje předchozí písemné vyrozumění společnosti Dlubal Software s.r.o. a její souhlas. Software a licenční ochrana však v každém případě zůstává ve vlastnictví společnosti Dlubal Software s.r.o. 4. Poplatky a ceny Ke všem uvedeným poplatkům a cenám se připočítává poštovné (odpadá v případě online objednávky) a aktuální DPH, pokud není uvedeno jinak. Při dodávce do zemí EU se DPH neplatí v případě, že kupující uvede DIČ. V okamžiku vydání nového ceníku ztrácejí všechny předchozí ceníky a jejich obsah platnost. 5. Vyhrazení užívacího práva Až do okamžiku úplného vyrovnání pohledávek společnosti Dlubal Software s.r.o. vůči nabyvateli licence, které vyplývají ze získání licence, udělí společnost Dlubal Software s.r.o. nabyvateli licence užívací právo k příslušnému softwaru pouze s výhradou. 6. Záruka Programy společnosti Dlubal Software s.r.o. a jejich použití slouží jako nástroj k provádění statických výpočtů. Za správnost výsledků výpočtu odpovídá uživatel programu. Programy a manuály jsou vyhotoveny dle nejlepšího vědomí a svědomí a před svým předáním jsou důkladně prověřeny. Na prokázané, závažné programové chyby a nedostatky se poskytuje záruka v délce 12 měsíců od udělení licence. Během této doby budou prokázané a písemně dostatečně zdokumentované programové chyby pokud možno neprodleně odstraněny. Nabyvateli licence zaručujeme co nejrychlejší opravu zakoupeného softwaru. Společnost Dlubal Software s.r.o. si přitom vyhrazuje právo rozhodnout z hlediska dostatečné funkčnosti programu, zda nabyvatel licence obdrží kompletně novou verzi programu anebo pouze jeho opravené části. Chyba v programu nedává nabyvateli licence nárok na update nebo upgrade programu. Funkce, které nabyvatel licence požaduje, ale které nejsou v programu obsaženy, nejsou výslovně chybou, pokud nebyly firmou Dlubal Software s.r.o. přislíbeny. Další záruky jsou tímto vyloučeny, není-li to v rozporu se zákonnými ustanoveními. 7. Nároky na náhradu škody Nároky na náhradu škody vůči společnosti Dlubal Software s.r.o. a jejím zaměstnancům, zvláště pak za nepřímé či následné škody, jsou vyloučeny. Výjimkou je prokazatelná hrubá nedbalost či záměr. 15

16 16 6. Obchodní podmínky (Září 2014) 8. Ztráta nebo poškození hardwarového klíče Při ztrátě nebo poškození licenční ochrany (hardwarového nebo softwarového klíče) nevzniká nárok na jeho náhradu a je třeba zakoupit příslušné programy za aktuální cenu pro další licence. Pouze v případě, že nám nabyvatel licence zašle hardwarový klíč nebo jeho podstatné části zpět, obdrží výměnou za starý hardwarový klíč nový hardwarový klíč za režijní cenu 2.750,- Kč plus DPH a poštovné. 9. Podpora Nabyvatel licence získává koupí softwarového produktu společnosti Dlubal Software s.r.o. právo na technickou podporu aktuální verze programu prostřednictvím faxu a u (viz Servisní smlouvy). Hotline služba poskytuje podporu ve všech otázkách, které přímo souvisejí s funkcionalitou programů společnosti Dlubal Software s.r.o. Nabyvatel licence však nemá nárok na podporu nad rámec této oblasti, tj. v otázkách k operačnímu systému, hardwarové konfiguraci, cizímu softwaru nebo ke zpracování a řešení statických či dynamických úloh. Právo na telefonickou hotline podporu získává nabyvatel licence pouze při uzavření příslušné servisní smlouvy. Zobrazení (screenshoty) konstrukcí, které byly v rámci podpory poskytované zákazníkům zaslány společnosti Dlubal Software s.r.o., lze použít k reklamním účelům (např. v prospektech, mailingu, webových stránkách, při prezentacích apod.), pokud nebyly mezi společností Dlubal Software s.r.o. a zákazníkem písemně sjednány jiné podmínky. Zde uvedené obchodní podmínky jsou doplněny zvlášť formulovanými podmínkami k poskytování služeb. 10. Ostatní podmínky Nabyvatel licence se považuje za srozuměného s těmito aktuálními informacemi, pokud písemně nevyjádří opak. Pokud by některá nebo některé z uvedených obchodních podmínek byly zcela nebo částečně neplatné, popř. by své platnosti pozbyly, nebo by tato ustanovení byla neúplná, pak tímto nebude dotčena platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neplatné, popř. neúplné podmínky se tímto nahrazují přiměřenými platnými ustanoveními, které, je-li to právně možné, splňují zamýšlený právní a ekonomický záměr nebo mu nejblíže odpovídají. 11. Místo plnění a příslušnost soudu Za místo plnění je považována Praha, sídlo společnosti Dlubal Software s.r.o. Veškeré případné spory se řídí platným právním řádem České republiky. Kontakty pro český a slovenský trh Dlubal Software s.r.o. Anglická Praha 2 Obchod Pevná: Kontaktní osoba: Ing. Petr Míchal Mobil: Hotline

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

RFEM 5 RFEM 5. Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků. Statika, která Vás bude bavit... EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY

RFEM 5 RFEM 5. Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků. Statika, která Vás bude bavit... EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RFEM 5 RFEM 5 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY Software pro statickou a dynamickou analýzu metodou konečných prvků Ocel, beton, sklo, dřevo www.ag-i.si Technologické konstrukce www.josef-gartner.de 3D konečné

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Scia Engineer 2011.1 a 2012

Scia Engineer 2011.1 a 2012 Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Novinky ve verzích Scia Engineer 2011.1 a 2012 Radim Blažek Program semináře Přednášky 1 www.nemetschek-engineering.com

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

Ceník programu DesignBuilder v4

Ceník programu DesignBuilder v4 INŽENÝŘI ARCHITEKTI Ceník programu DesignBuilder v4 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Licenci programu DesignBuilder v4 lze zakoupit ve dvou variantách časového trvání licence ( vs. roční ) a ve dvou variantách

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky Nelineární výpočty rámových konstrukcí Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Ing. Petr Foltyn 2006 FYZIKÁLNĚ A GEOMETRICKY

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6

OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6 OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SADY GRAITEC ADVANCE... 6 KDE NALÉZT INFORMACE... 8 CD s dokumentací...

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1. Účinnost Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "Všeobecné podmínky") se vztahují na

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem MŠ Štolcova 21 Stavební úpravy a přístavba schodiště 1.

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více